Agrasara Bouddha Anathalaya Informasjonsbrev desember 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agrasara Bouddha Anathalaya Informasjonsbrev desember 2013"

Transkript

1 Agrasara Bouddha Anathalaya Samtlige barn på Agrasara barnehjem hilser til sine støttespillere i Norge. De fleste av de 364 barna på barnehjemmet er buddhister (215 jenter, 149 gutter). Det er barneskole, ungdomsskole og en videregående skole på området. Den videregående skolen er bare for jenter. Nylig ble ungdomsskolen malt og ser veldig fin ut. Det er for tiden 135 barn fra barnehjemmet på barneskolen, 195 barn ved ungdomsskolen og 34 barn ved videregående skole. Agrasara har nylig fått et nytt og sterkt styre der munken Sumitannanda Thera er daglig leder. Norsk Bangladesh Fadderforening (NBF) har stor tro på det nye styret. En ny bro nær barnehjemmet er under bygging. Når broen blir ferdig, vil veiforbindelsen til barnehjemmet bli betydelig forbedret. Jeg og familien min besøkte Agrasara i august Vi kom uanmeldt på besøk. Vi fikk et veldig godt inntrykk av barnehjemmet. Det var rent og velholdt. Flere av barna hadde reist til sine hjemsteder i forbindelse med sommerferien. Mange jenter var likevel til stede på grunn av ekstra undervisning i forbindelse med forestående eksamener for 5. og 10. klasse. Vi inspiserte rommene til jentene, kjøkkenet, spiserommet og toalett/ dusj. Vi snakket både med daglig leder, ansatte og mange av jentene. Jentene ser både sunne og friske ut og ga uttrykk for at de hadde det bra ved Agrasara. Vi traff Mukti Mingi (foran til høyre i bildet), en jente i 10 klasse. Hennes store ønske er å bli sykepleier. Vi oppfordret henne til å fortsette å jobbe hardt med skolearbeidet. Videre ga vi henne informasjon om at hun kunne søke NBF om utdanningsstøtte med tanke på sykepleierutdanning. 12 barn fra Agrasara har tatt eksamen på videregående nivå og 6 av disse barna besto eksamen. Dette resultatet er ikke tilfredsstillende, og det nye styret ved Agrasara jobber målrettet for å få bedre resultat ved neste eksamen. Alle barn får nå mye bedre medisinsk behandling enn tidligere på grunn av helsestasjonen som ble etablert på barnehjemsområdet i 2011 og som er i full drift. Vi besøkte helsestasjonen og snakket med legen som jobber der. Helsestasjonen gir et rent, moderne og velorganisert inntrykk. Barnehjemmet har mange planer for neste år. Vi skal kjøpe inn nye madrasser og forbedre lysforholdene innvendig. Daglig leder ønsker også å bygge en ny og bedre spisesal. Per i dag spiser jentene og guttene i samme sal, men på omgang. Alle barna og ansatte takker NBFs faddere for støtten! Tilak Barua, styremedlem

2 Bottomley Barna og ledelsen ved Bottomley hilser så mye til sine støttespillere i Norsk Bangladesh Fadderforening (NBF). Her er en oppsummering av noen hendelser ved barnehjemmet det siste halve året. Det bor nå 145 jenter på barnehjemmet, og ingen har sluttet det siste halve året. Alle jentene føler seg hjemme og er gode venner. De viser omsorg og tar vare på hverandre. De utfører også de daglige gjøremålene med glede og entusiasme. Samtidig er de interesserte i å lære nye ting. Ved barnehjemmets skole leser jentene flittig og forbereder seg til halvårsprøver og eksamen. De har blant annet tilgang til datamaskiner som de bruker mye. Barnas trivsel på barnehjemmets skole gir seg utslag i mange aktiviteter utover skolearbeidet. De tegner, danser og synger. Det er også tradisjon ved skolen å ha en årlig utflukt til historiske steder. I augsust i år dro samtlige barn og ansatte til nasjonalmonumentet i Saver og til det berømte Jahangir Nager universitetet. En elev har skrevet en rapport om denne utflukten, og hennes fortelling står i Fadderkontakten. Videre har det vært avholdt et seminar om moral for elevene den 12. september. Barnehjemmet har god og stabil ledelse som arbeider godt sammen og er opptatt av å gi barna en god skolegang og en trygg tilværelse. Det er for tiden sju lærere ved skolen, og av dem er det tre nonner (søstre). De fire øvrige er lærere som hjelper med skolearbeidet og passer på barna. Skolen takker også hjertelig for ekstra tilskudd som er brukt til støtte-lærere i matematikk og engelsk. De politiske utfordringer i Bangladesh fører til mye uro, vold og mange langvarige streiker. Voldsom prisøkning fører til at matprisene har steget, og gjør det derfor vanskelig for barnehjemmet og skole å holde budsjettene. De takker så mye for tilskuddene fra NBF.

3 Dhamarajika Barna og ledelsen ved Dhamarajika barnehjem hilser masse til sine støttespillere i Norge. Vi har nylig mottatt en halvårsrapport fra barnehjemmet som viser at det skjer mye positivt der, men at det selvsagt også er utfordringer. Barnehjemmet drives av buddhister og ligger i et område preget av slum og fattigdom. De har stor pågang av foreldreløse barn, barn av enslige mødre og andre vanskeligstilte barn. Det tas opp 40 barn hvert år, men i 2013 ble det tatt inn 46 på grunn av den store pågangen. Norsk Bangladesh Fadderforening (NBF) bidrar med under 2 % av budsjettet. Det bor for tiden 570 gutter på barnehjemmet og av disse går 495 på skolen. Første halvår i 2013 var preget av ulykken der hundrevis av arbeidere ved en klesfabrikk i Dhaka omkom da bygningen raste sammen. Saken fikk stor oppmerksomhet, også her hjemme, og den fikk ringvirkninger både for klesbransjen og for alle bygg med mangelfulle bygningskonstruksjoner, inkludert Dhamarajika. Barnehjemmet fikk besøk av inspektører og resultatet var at mange barn måtte flytte ut av sovesalen umiddelbart. Det ble en hastesak å utbedre dette. NBF hadde dessverre ikke mulighet til å bidra på grunn av begrenset økonomisk kapasitet. Heldigvis mottok de midler fra staten og fra den indiske høykommissæren. En forretningsmann fra Singapore, Mr. Victor Lie bidro med 100 fullt utstyrte sengeplasser inkludert moskitonett. Dhamarajika gjør en uvurderlig jobb som kan synes som en dråpe i havet, men det betyr veldig mye for mange. I løpet av året har de hatt besøk av en rekke sentrale personer, fra myndighetene opp til ministernivå og av ledende buddhister. Barna har også hatt gleden av å få delta ved mange arrangementer og ikke minst feiringer, der de treffer kjente personer og får opptre for disse. 26. mars ble den 42.Uavhengighetsdagen feiret og 15. april var det bengalsk nyttår med stor festivitas. I januar ser barnehjemmet fram til opptak av nye elever og fødselsdagen til Suddhananda Mahathero (lederen av Dharmarajika Buddhist Monastery). Styret i NBF er svært glad for den positive utviklingen ved Dhamarajika og håper at det vil fortsette like bra fremover.

4 Utdanningsfondet Tusen takk for støtten! Drømmen for mange fattige barn og deres foreldre i Bangladesh er at barna får utdannelse slik at de kan få en bra jobb og hjelpe resten av familien. De vil selv sørge for å forandre sin situasjon og skape en bedre framtid. Din støtte til Utdanningsfondet gjør det mulig for noen heldige ungdommer å få oppfylt drømmene sine. Sinda Pereira studerer nå siste året for å få en bachelor i administrasjon. Hun har bestått alle eksamenene og skal ha avgangseksamen i august Ved siden av studiene arbeider hun på The Metropolitan Christian Housing Society hvor hun tjener 1500 taka (tilsvarer 117 norske kroner) i måneden. Hun underviser også data på skolen som tilhører det Norsk Bangladesh Fadderforening (NBF) støttede barnehjemmet Bottomley. På Slumskolen støtter vi tre gutter med høyere utdannelse. Bellal (som ikke lenger mottar NBF-stipend) har avsluttet bachelorgraden og startet på en mastergrad. Han tjener nå penger ved å undervise på NBF støttede Slumskolen. Han betaler nå for sine egne studier. Broren til Bellal, Mohammed Rubel Ahmed (nr 2 fra venstre i bildet), får også NBF stipend. Han studerer nå på andre året for å få en bachelor i regnskap og har eksamener i desember. Han har fått gode karakterer på eksamenene så langt, så vi håper alt går bra med ham i desember. Brødreparet Mohammed Sumon Ahmed (nr 3 i bildet) og Mohammed Mostak Ahmad (nr 1 i bildet) fra Slumskoen får NBF-stipend. De har ikke foreldre, men bor og får mat hos sin eldre bror. Mohammed Mostak Ahmad har avsluttet en bachelor i kjemi med støtte fra NBF og får fortsatt støtte til en ettårig master i kjemi. Han fikk gode karakterer i første semester så det ser lovende ut for avgangseksamenene i slutten av november. Etter studiene ønsker han å ta en doktorgrad eller å finne en jobb. Mohammed Mostak Ahmad gir ekstraundervisning og tjener 2000 taka i måneden på det. Det er tusener av søkere til hver jobb i Bangladesh så konkurransen er enorm hard. Mohammed Sumon Ahmed har hatt sine første eksamener på universitetet og studerer bachelor i regnskap. Paul Kakoli fra Dhaka barnehjem studerer bachelor i regnskap og ønsker å fortsette på en mastergrad senere. Hun kom til Dhaka barnehjem som femåring fra en fattig landsby i Gazipur. Kakoli er yngst av to søstre, faren lever ikke og moren livnærer seg ved å vaske klær for andre. Kakoli er en flink elev og fikk A på eksamen fra videregående, så hun har gode forutsetninger for å klare det bra på universitetet. Hun er godt likt av de andre på barnehjemmet. Dette er alle flinke ungdommer som arbeider hardt for å få bra karakterer og forbedre sine levekår gjennom utdannelse og hjelpe andre fattige til det samme. Selv om noen av NBFstudentene tjener ekstra penger på småjobber er dette ikke nok til å dekke studiekostnadene. De ønsker derfor alle å rette en stor takk til NBF-faddere som støtter dem i utdannelsen og gjør det mulig for dem å oppfylle sine drømmer. En stor takk også fra NBF-styret for deres støtte. Vi ønsker dere en fin adventstid med venner og familie og meningsfulle opplevelser i det nye året.

5 Dhaka Orphanage Informasjonsbrev desember 2013 Barna og ledelsen ved Dhaka Orphanage Society (også kalt Old Dhaka) hilser masse til sine støttespillere i Norge. Vi har nylig mottatt en rapport der de forteller om hendelser det siste halve året. Det bor i dag 85 barn på det hindudrevne barnehjemmet, hvorav 65 er jenter. Det har på det meste bodd 93 barn gjennom mesteparten av året, men i slutten av september ble åtte gutter bedt om å forlate barnehjemmet på grunn av gjentatte brudd på barnehjemmets ordensregler. Det er for tiden 12 ansatte ved barnehjemmet: Fem lærere, tre kokker, tre sikkerhetsvakter og en renholdsansatt. Det er også ansatt syv ekstra lærere ved barnehjemmet. Ansatte ved barnehjemmet har utført viktig rehabiliteringsarbeid for å bedre bosituasjonen og læringsforholdene for barna. De har blant annet reparert en gammel vannpumpe, satt på plass nye kabler for generatoren i alle rom og bygget på porten til barnehjemmet. Det har blitt avholdt fire styremøter. Dhaka Orphanage Society har en egen skole på området. 35 av barna på barnehjemmet (14 gutter og 21 jenter) går på denne barneskolen. De resterende 58 barna går på ungdomsskoler og videregående skoler i nærområdet. Det har i løpet av perioden blitt avholdt eksamener. I mai besto samtlige elever avsluttende eksamen ved barneskolen. I juni besto 26 elever (11 gutter og 25 jenter) avsluttende eksamen på ungdomsskolen. S. S. C. eksamen (avsluttende eksamen for videregående skole) ble avholdt i februar, og to av tre elever besto denne. Det er selvsagt et mål for barnehjemmet å gi barna en god grunnutdannelse. Våre lærerne er en viktig ressurs for å oppnå dette målet. I tillegg til mat og driftskostnader, har barnehjemmet brukt midler fra NBF på bøker og skolemateriell. De har også kjøpt inn vinterklær for å sikre at barna ikke fryser nå som den kalde perioden nærmer seg. Det har dessverre ikke vært mulig for barnehjemmet å arrangere utflukter de siste månedene på grunn av den politiske uroen som preger landet. Imidlertid ble flere anledninger feiret inne på barnehjemmets områder. Blant annet de religiøse markeringene Sarashwati Puja (læringsgud) og Shiva Puja, samt nasjonaldagen, morsmålsdagen, uavhengighetsdagen og bursdagen til Tagore.

6 Slumskolen Informasjonsbrev desember 2013 Elevene og ledelsen ved slumskolen (Samaj Unnayan Sangstha (SUS) takker alle faddere ved Norsk Bangladesh Fadderforenings (NBF) for den økonomiske støtten som gjør det mulig å utdanne fattige barn samt å gi støtte til oppfølging og stipender til tidligere elever på skolen. Slumskolen ble opprettet i 1970 for å hjelpe ofre etter en tyfonkatastrofe. De første elevene fikk stipend i Slumskolen tilbyr i dag utdanning til fattige barn i slummene Gulbagh, Malibagh og Shantibagh. Noen av barna får også tilbud om yrkesopplæring ved siden av skolen. I tillegg er det en del voksne kvinner som får tilbud om yrkesopplæring. I 2013 fikk 59 gutter og 114 jenter tilbud om grunnskoleutdanning, og noen fikk tilbud om yrkesopplæring. Slumskolen er med på å redusere antall barn som ville ha endt opp i barnearbeid og håpløse vilkår. Barna trives på slumskolen og setter ekstra pris på undervisningen de får i musikk, dans, spill og tegning. Møt Ibrahim, Amena og Konica: Hei! Jeg heter Ibrahim og er 8 år. Jeg går i 3. klasse og er på skolen hver eneste dag. Lærerne våre er dyktige, hyggelige og viser omsorg. På skolen leker jeg med mine venner jeg er veldig stolt av skolen min! Hei! Jeg heter Amena, og går i 4. klasse. Faren min heter Shadin og han kjører Rickshaw. Moren min heter Nasima og er husmor. De er veldig glade i meg. Jeg har også én bror. Jeg er flink til å male, og i fritiden maler jeg så ofte jeg kan. Jeg er også glad i å hoppe. Jeg håper at jeg får muligheten til å hjelpe andre fattige som meg. Hei! Jeg heter Konika og går i 1. klasse. Jeg er heldig som har så mange gode venner på skolen. Vi leker godt sammen og krangler aldri. Jeg drømmer om å bli den flinkeste eleven i klassen! Den 26. mars fikk barna lov til å opptre med sang og dans under feiringen av den nasjonale grunnlovsdagen på slumskolen. I tillegg feiret barna den internasjonale morsmålsdagen og en del andre store begivenheter. I 2013 besøkte en lege slumskolen fast to ganger i uken, der han ga råd og veiledning til barna om hygiene og forebygging av sykdommer. Mange fattige barn i Bangladesh lider av feber, forkjølelse og hudsykdommer. Avslutningsvis ønsker slumskolens ledelse å informere om at de har åpnet et salgssenter på eiendommen. Overskuddet går direkte til å utvide tilbudene på slumskolen.

Fadderkontakten Desember 2013 Årgang 26, Nr.2

Fadderkontakten Desember 2013 Årgang 26, Nr.2 Fadderkontakten Desember 2013 Årgang 26, Nr.2 Fadderbesøk på Old Dhaka barnehjem. Foto: Sebastian Lunde En oppdatering på den politiske situasjonen i Bangladesh. Side 4-6 Piknik fra Bottomley. Side 8 Historie

Detaljer

Kenya. Kjære støttespiller til Tumaini!

Kenya. Kjære støttespiller til Tumaini! TUMAINI Kenya prosjektet skal yte konkret hjelp til bedre livskvalitet for barn, ungdommer, enker og barneledende familier ved å sikre utdannelse, helse og trygghet. skal bygge opp et helhetlig tilbud

Detaljer

Nyhetsbrev fra Team Albania

Nyhetsbrev fra Team Albania Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp 13.12.2010 11:04 Side 1 Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess PLAN PLANPOSTEN 2/12 magasin for faddere Utdanning mot fattigdom Filifing fikk drømmejobb Side 18 Kjemper for friheten Side 20 Artistgalla ble suksess Side 24 Et øyeblikk I Nepals høyland, noen timer

Detaljer

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning

Misjonsblad Tema: India MAGASINET. Utdanning. Utvikling. Utrustning MAGASINET Misjonsblad Tema: India Utdanning Utvikling Utrustning LEDER 2 MAGASINET Innhold: Leder: 15 år i India... 2-5 Den lille familien... 6-7 Jesus vår modell... 8-11 I jungelens riket... 12 Medarbeider

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Hva blir framtida for Afrikas barn?

Hva blir framtida for Afrikas barn? Nr. 2-2004 9. årgang for barn i nød Hva blir framtida for Afrikas barn? Millioner av foreldre dør av aids Barna blir alene tilbake www.nytthaap.com Foto: Svein Robert Solberg 1 Arve Gunnestad Deltakerne

Detaljer

Kenya. Kjære støttespiller til Tumaini!

Kenya. Kjære støttespiller til Tumaini! Kenya prosjektet skal yte konkret hjelp til bedre livskvalitet for barn, ungdommer, enker og barneledende familier ved å sikre utdannelse, helse og trygghet. skal bygge opp et helhetlig tilbud slik at

Detaljer

NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108. UKRAINA 250 000 får hjelp. ZAMBIA Et spennende misjonsland. MOLDOVA Hjelp til fattige familier

NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108. UKRAINA 250 000 får hjelp. ZAMBIA Et spennende misjonsland. MOLDOVA Hjelp til fattige familier NR 1 2011 ÅRGANG 23 ISSN 1652-5108 UKRAINA 250 000 får hjelp ZAMBIA Et spennende misjonsland MOLDOVA Hjelp til fattige familier LEDER SKANDINAVISK BARNEMISJON Det er gledelig å lede Barnemisjonen! UTGIVER

Detaljer

Glad kvinner bærer hjem sin familieeske sendt fra Norsk Nødhjelp til Albania. www.nn.no

Glad kvinner bærer hjem sin familieeske sendt fra Norsk Nødhjelp til Albania. www.nn.no Nr.1-2014 Glad kvinner bærer hjem sin familieeske sendt fra til Albania www.nn.no NN-magasinet nr. 4-2013. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D Tusen takk fra Samaritan Village! Målet er å hjelpe mennesker

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

INNHOLD. Vårt arbeid og løfte. s 5. Fadderbidraget. s 6. Indias Barn. s 8. Fjernadopsjonsprogrammet. s 10. Mange aktiviteter - ett mål.

INNHOLD. Vårt arbeid og løfte. s 5. Fadderbidraget. s 6. Indias Barn. s 8. Fjernadopsjonsprogrammet. s 10. Mange aktiviteter - ett mål. FADDERHÅNDBOK INNHOLD s 5 Vårt arbeid og løfte s 6 Fadderbidraget s 8 Indias Barn s 10 Fjernadopsjonsprogrammet s 14 Mange aktiviteter - ett mål s 16 Andre prosjekter s 18 Kontakt med fadderbarnet s 20

Detaljer

MONGOLIA. Et møte med folk og kultur

MONGOLIA. Et møte med folk og kultur MONGOLIA Et møte med folk og kultur Reiseperiode: 20.11.05 03.12.05 Steinar Sundvoll, inspektør ved Hurdal Verk folkehøgskole Formålet med reisen De siste fire årene har jeg vært leder for Mongoliagruppa

Detaljer

MILES2SMILES. Husker du Benjamin? ÅRSRAPPORT 2014

MILES2SMILES. Husker du Benjamin? ÅRSRAPPORT 2014 MILES2SMILES ÅRSRAPPORT 2014 Husker du Benjamin? Første gang vi traff Benjamin, bodde han og moren på tre kvadratmeter, vegg-ivegg med ei drikkebule. Den lille gutten var redd for de fulle mennene, og

Detaljer

Nr.4-2013. Fornøyde barn på Samaritan Village. www.nn.no

Nr.4-2013. Fornøyde barn på Samaritan Village. www.nn.no Nr.4-2013 Fornøyde barn på Samaritan Village www.nn.no NN-magasinet nr. 4-2013. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D Gode ideer blir virkelighet: MIKROFINANS Ved hovedveien som fører til de populære safariområdene

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

2012 - mangfold og utfoldelse

2012 - mangfold og utfoldelse ÅRSRAPPORT 2012 B 2012 - mangfold og utfoldelse 2 Med seks hundre deltakere i alle aldre driver BKM Østfold et mangfold av virksomheter for å dekke mange behov. Vårt flotte anlegg på Furuheim er et viktig

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

skape glede Gatekamerater fikk nytt håp Det skal lite til for å og nytt håp magasin Her døde Bud Arbeid gir penger i lomma Nr. 2-2006 11.

skape glede Gatekamerater fikk nytt håp Det skal lite til for å og nytt håp magasin Her døde Bud Arbeid gir penger i lomma Nr. 2-2006 11. magasin Nr. 2-2006 11. årgang Her døde Bud Arbeid gir penger i lomma Det skal lite til for å skape glede Gatekamerater fikk nytt håp www.nytthaap.com og nytt håp 1 Arbeidet for sin første lønning Tekst

Detaljer

Din hjelp gir hjelpeløse barn nytt liv!

Din hjelp gir hjelpeløse barn nytt liv! magasin www.nytthaap.com Nr. 1-2008 13. årgang Din hjelp gir hjelpeløse barn nytt liv! Skole under et tre Helseminister på besøk Lever og jobber på gata Foto: Elisabeth Axell 1 Nytt Håp magasin Pippi Langstrømpe

Detaljer

DITT PROSJEKT. дin hjertesak

DITT PROSJEKT. дin hjertesak DITT PROSJEKT дin hjertesak Hva er din hjertesak? Vi mennesker er forskjellige, og det er ulike ting som opptar og engasjerer oss. Ved å støtte et prosjekt i Misjonsalliansen kan du bidra til den saken

Detaljer

Norsk Nødhjelp støtter mange kvinner gjennom mikrofinans i Kenya og Tanzania. www.nn.no

Norsk Nødhjelp støtter mange kvinner gjennom mikrofinans i Kenya og Tanzania. www.nn.no Nr.2-2015 Norsk Nødhjelp støtter mange kvinner gjennom mikrofinans i Kenya og Tanzania www.nn.no NN-magasinet nr. 2-2015. Årgang 25 I STA N D T I L B I STA N D Kvinnenes byrde Målet er å hjelpe mennesker

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer