Deweys desimalklassifikasjon: Oversiktstabellene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deweys desimalklassifikasjon: Oversiktstabellene"

Transkript

1 Deweys desimalklassifikasjon: Oversiktstabellene De 10 hovedklassene 000 Informatikk, informasjonsvitenskap og generelle verker 100 Filosofi og psykologi 200 Religion 300 Samfunnsvitenskap 400 Språk og språkvitenskap 500 Naturvitenskap 600 Teknologi 700 Kunst og fritid 800 Litteratur 900 Historie og geografi De 100 underavdelingene 000 Informatikk, kunnskap og systemer 500 Naturvitenskap 010 Bibliografier 510 Matematikk 020 Bibliotek- og informasjonsvitenskap 520 Astronomi 030 Encyclopedier og leksika 530 Fysikk 040 [Ubenyttet] 540 Kjemi 050 Periodika 550 Geovitenskapelige fag og geologi 060 Foreninger, organisasjoner og museer 560 Fossiler og forhistorisk liv 070 Nyhetsmedier, journalistikk og publisering 570 Biologiske fag; biologi 080 Generelle samlinger 580 Planter (Botanikk) 090 Håndskrifter og sjeldne bøker 590 Dyr (Zoologi) 100 Filosofi 600 Teknologi 110 Metafysikk 610 Medisin og helse 120 Erkjennelsesteori 620 Teknikk 130 Parapsykologi og okkultisme 630 Landbruk 140 Filosofiske skoler 640 Husholdning og familieliv 150 Psykologi 650 Administrasjon og PR-virksomhet 160 Logikk 660 Kjemiteknikk 170 Etikk 670 Industriell produksjon 180 Oldtidens, middelalderens og østens filosofi 680 Produksjon med bestemte bruksområder 190 Vestens filosofi i nyere tid 690 Husbygging 200 Religion 700 Kunst 210 Filosofi og teori innen religion 710 Landskapsutforming og arealplanlegging 220 Bibelen 720 Arkitektur 230 Kristendom og kristen teologi 730 Skulptur; keramisk kunst og metallkunst 240 Kristen livsførsel 740 Tegnekunst og kunsthåndverk 250 Kristent pastoralt arbeid og religiøse ordener 750 Malerkunst 260 Kirkens organisasjon, diakoni og gudsdyrkelse 760 Grafiske kunstarter 270 Kristendommens historie 770 Fotografi og datakunst 280 Kristne trossamfunn 780 Musikk 290 Andre religioner 790 Sport, spill og underholdning 300 Samfunnsvitenskap, sosiologi og antropologi 800 Litteratur, litterær komposisjon og kritikk 310 Statistikk 810 Amerikansk litteratur på engelsk 320 Statsvitenskap 820 Engelsk og gammelengelsk litteratur 330 Økonomi 830 Tysk og beslektede litteraturer 340 Rettsvitenskap 840 Fransk og beslektede litteraturer 350 Offentlig administrasjon og militærvesen 850 Italiensk, rumensk og beslektede litteraturer 360 Sosiale problemer og sosiale tjenester 860 Spansk og portugisisk litteratur 370 Utdanning og pedagogikk 870 Latin og italiske språks litteraturer 380 Handel, kommunikasjon og samferdsel 880 Klassisk gresk og nygresk litteratur 390 Skikker, etikette og folkeminne 890 Andre litteraturer 400 Språk og språkvitenskap 900 Historie 410 Språkvitenskap 910 Geografi og reiser 1

2 420 Engelsk og gammelengelsk 920 Biografi og genealogi 430 Tysk og beslektede språk 930 Oldtidens historie (til ca. 499) 440 Fransk og beslektede språk 940 Europas historie 450 Italiensk, rumensk og beslektede språk 950 Asias historie 460 Spansk og portugisisk 960 Afrikas historie 470 Latin og italiske språk 970 Nord-Amerikas historie 480 Klassisk gresk og moderne greske språk 980 Sør-Amerikas historie 490 Andre språk 990 Andre områders historie De 1000 seksjonene Informatikk, informasjonsvitenskap og generelle verker 050 Generelle periodika 001 Kunnskap og vitenskap 051 Periodika på amerikansk-engelsk 002 Boken 052 Periodika på engelsk 003 Systemer 053 Periodika på andre germanske språk 004 Databehandling og informatikk 054 Periodika på fransk, oksitansk og katalansk 005 Dataprogrammering, programmer og data 055 Periodika på italiensk, rumensk og beslektede språk 006 Spesielle datametoder 056 Periodika på spansk og portugisisk 007 Ubenyttet 057 Periodika på slaviske språk 008 Ubenyttet 058 Periodika på nordiske språk 009 Ubenyttet 059 Periodika på andre språk 010 Bibliografi 060 Generelle organisasjoner og museumskunnskap 011 Bibliografier 061 Organisasjoner i Nord-Amerika 012 Bibliografier som gjelder enkeltpersoner 062 Organisasjoner på de Britiske øyer; i England 013 Ubenyttet 063 Organisasjoner i Sentral-Europa; i Tyskland 014 Bibliografier over anonyme og pseudonyme verker 064 Organisasjoner i Frankrike og Monaco 015 Bibliografier over dokumenter utgitt i bestemte områder 065 Organisasjoner i Italia med tilgrensende områder 016 Bibliografier over dokumenter om bestemte emner 066 Organisasjoner på den Iberiske halvøy med tilgrensende øyer 017 Kataloger ordnet etter emne 067 Organisasjoner i Øst-Europa; i Russland 018 Kataloger ordnet etter forfatter, dato etc. 068 Organisasjoner i andre geografiske områder 019 Ordbokskataloger 069 Museumskunnskap 020 Bibliotek- og informasjonsvitenskap 070 Nyhetsmedier, journalistikk og publisering 021 Bibliotekers forbindelser og samarbeid 071 Aviser i Nord-Amerika 022 Forvaltning av fysiske anlegg 072 Aviser på de Britiske øyer; i England 023 Personalforvaltning 073 Aviser i Sentral-Europa; i Tyskland 024 Ubenyttet 074 Aviser i Frankrike og Monaco 025 Bibliotekoperasjoner 075 Aviser i Italia og omkringliggende øyer 026 Biblioteker knyttet til bestemte emner 076 Aviser på den Iberiske halvøy og omkringliggende områder 027 Generelle biblioteker 077 Aviser i Øst-Europa; i Russland 028 Lesing og bruk av andre informasjonsmedier 078 Aviser i Norden 029 Ubenyttet 079 Aviser i andre geografiske områder 030 Generelle encyklopedier 080 Generelle samlinger 031 Encyklopedier på amerikansk-engelsk 081 Samlinger på amerikansk-engelsk 032 Encyklopedier på engelsk 082 Samlinger på engelsk 033 Encyklopedier på andre germanske språk 083 Samlinger på andre germanske språk 034 Encyklopedier på fransk, oksitansk og katalansk 084 Samlinger på fransk, oksitansk, katalansk 035 Encyklopedier på italiensk, rumensk og beslektede språk 085 Samlinger på italiensk, rumensk og beslektede språk 036 Encyklopedier på spansk og portugisisk 086 Samlinger på spansk og portugisisk 037 Encyklopedier på slaviske språk 087 Samlinger på slaviske språk 038 Encyklopedier på nordiske språk 088 Samlinger på nordiske språk 039 Encyklopedier på andre språk 089 Samlinger på andre språk 040 [Ubenyttet] 090 Håndskrifter og sjeldne bøker 041 [Ubenyttet] 091 Håndskrifter 042 [Ubenyttet] 092 Blokkbøker 043 [Ubenyttet] 093 Inkunabler 044 [Ubenyttet] 094 Trykte bøker 045 [Ubenyttet] 095 Bøker med sjelden innbinding 046 [Ubenyttet] 096 Bøker med sjeldne illustrasjoner 047 [Ubenyttet] 097 Bøker som er kjent på grunn av sine eiere eller sin opprinnelse 048 [Ubenyttet] 098 Forbudte bøker, forfalskninger 049 [Ubenyttet] 099 Bøker i sjeldent format Filosofi og psykologi 150 Psykologi 2

3 101 Teori innen filosofi 151 [Ubenyttet] 102 Diverse 152 Sansing, bevegelse, emosjoner og fysiologiske drifter 103 Ordbøker og leksika 153 Mentale prosesser og intelligens 104 [Ubenyttet] 154 Underbevisste og endrede tilstander 105 Periodika 155 Differensialpsykologi og utviklingspsykologi 106 Organisasjoner og ledelse 156 Sammenlignende psykologi 107 Utdanning, forskning og lignende emner 157 [Ubenyttet] 108 Bestemte kategorier personer 158 Anvendt psykologi 109 Filosofiens historie, personer knyttet til filosofi 159 [Ubenyttet] 110 Metafysikk 160 Logikk 111 Ontologi 161 Induksjon 112 Ubenyttet 162 Deduksjon 113 Kosmologi 163 Ubenyttet 114 Rom 164 Ubenyttet 115 Tid 165 Feilslutninger og feilkilder 116 Forandring 166 Syllogismer 117 Struktur 167 Hypoteser 118 Kraft og energi 168 Argumentasjon og overtalelse 119 Tall og mengde 169 Analogi 120 Erkjennelsesteori, årsakssammenheng og mennesket 170 Etikk 121 Erkjennelsesteori 171 Etiske systemer 122 Årsakssammenheng 172 Politisk etikk 123 Determinisme og indeterminisme 173 Familieetikk 124 Teleologi 174 Yrkesetikk 125 [Ubenyttet] 175 Etikk vedrørende fritidsvirksomhet og fornøyelser 126 Selvet 176 Etikk vedrørende seksualitet og reproduksjon 127 Det ubevisste og det underbevisste 177 Etikk i mellommenneskelige forhold 128 Mennesket 178 Forbrukeretikk 129 Individuelle sjelers opprinnelse og bestemmelse 179 Andre etiske normer 130 Parapsykologi og okkultisme 180 Oldtidens, middelalderens og østens filosofi 131 Parapsykologiske og okkulte midler 181 Østens filosofi 132 [Ubenyttet] 182 Gresk filosofi før Sokrates 133 Bestemte emner innen parapsykologi og okkultisme 183 Sokrates og beslektet filosofi 134 Ubenyttet 184 Platonsk filosofi 135 Drømmer og mysterier 185 Aristotelisk filosofi 136 [Ubenyttet] 186 Skeptisisme og nyplatonisme 137 Spåing ved hjelp av grafologi 187 Epikureisme 138 Fysiognomikk 188 Stoisisme 139 Frenologi 189 Vestens filosofi i middelalderen 140 Bestemte filosofiske skoler 190 Vestens filosofi i nyere tid 141 Idealisme og lignende systemer 191 Filosofi i Forente stater og Canada 142 Kritisk filosofi 192 Filosofi på de Britiske øyer 143 Bergsonisme og intuisjonisme 193 Filosofi i Tyskland og Østerrike 144 Humanisme og lignende systemer 194 Filosofi i Frankrike 145 Sensualisme 195 Filosofi i Italia 146 Naturalisme og lignende systemer 196 Filosofi i Spania og Portugal 147 Panteisme og lignende systemer 197 Filosofi i tidligere Sovjetunionen 148 Eklektisisme, liberalisme og tradisjonalisme 198 Filosofi i Norden 149 Andre filosofiske systemer 199 Filosofi i andre geografiske områder Religion 250 Kristne religiøse ordener og den lokale kirke 201 Religiøs mytologi og sosialteologi 251 Prekenlære 202 Dogmer 252 Prekentekster 203 Offentlig gudsdyrkelse 253 Pastoralt arbeid og prestens plikter 204 Religiøse opplevelser og religiøs livsførsel 254 Administrasjon av sognet 205 Moralteologi 255 Religiøse kongregasjoner og ordener 206 Ledere og organisasjoner 256 [Ubenyttet] 207 Misjon og religionsundervisning 257 [Ubenyttet] 208 Kilder 258 [Ubenyttet] 209 Sekter og reformbevegelser 259 Pastoralt arbeid for familier og bestemte kategorier personer 210 Filosofi og teori innen religion 260 Kristen sosialteologi og kirketeologi 211 Gudsbegrep 261 Sosialteologi 212 Guds eksistens og egenskaper, muligheten for å erkjenne 262 Kirken og dens grunnsetninger Gud 213 Verdens skapelse 263 Helligdager, høytider og hellige steder 214 Teodicé 264 Offentlig gudsdyrkelse 215 Naturvitenskap og religion 265 Sakramenter, andre riter og handlinger 216 [Ubenyttet] 266 Misjon 217 [Ubenyttet] 267 Foreninger som driver kristent arbeid 218 Mennesket 268 Religionsundervisning 219 [Ubenyttet] 269 Åndelig fornyelse 3

4 220 Bibelen 270 Kristendommens historie og kirkehistorie 221 Det Gamle testamente (Tanak) 271 Religiøse ordener innen kirkehistorie 222 De historiske bøker fra det Gamle testamente 272 Forfølgelser i kirkehistorien 223 De poetiske bøker fra det Gamle testamente 273 Dogmestrid og kjetteri 224 Profetenes bøker i det Gamle testamente 274 Kristendommens historie i Europa 225 Det Nye testamente 275 Kristendommens historie i Asia 226 Evangeliene og Apostlenes gjerninger 276 Kristendommens historie i Afrika 227 Brevene 277 Kristendommens historie i Nord-Amerika 228 Johannes' åpenbaring (apokalypsen) 278 Kristendommens historie i Sør-Amerika 229 Apokryfer og pseudepigrafer 279 Kristendommens historie i andre områder 230 Kristendom og kristen teologi 280 Kristne trossamfunn og sekter 231 Gud 281 Oldkirken og ortodokse kirker 232 Jesus Kristus og hans familie 282 Romersk-katolske kirke 233 Menneskeheten 283 Anglikanske kirker 234 Frelsen og Guds nåde 284 Protestantiske trossamfunn med opprinnelse i Europa 235 Åndelige vesener 285 Presbyterianske, reformerte og kongregasjonalistkirker 236 Eskatologi 286 Baptistkirker, Disciples of Christ og adventistkirker 237 [Ubenyttet] 287 Metodistkirker og beslektede kirker 238 Trosbekjennelser og katekismer 288 [Ubenyttet] 239 Apologetikk og polemikk 289 Andre trossamfunn og sekter 240 Kristen etikk og oppbyggelig teologi 290 Andre religioner 241 Kristen etikk 291 [Ubenyttet] 242 Oppbyggelig litteratur 292 Gresk og romersk religion 243 Vekkelseslitteratur for enkeltpersoner 293 Germansk religion 244 [Ubenyttet] 294 Religioner av indisk opprinnelse 245 [Ubenyttet] 295 Zarathustras lære 246 Bruk av kunst i kristendom 296 Jødedom 247 Kirkelig innredning og utsmykning 297 Islam, babisme og bahai 248 Kristne opplevelser, gudsdyrkelse og personlig kristenliv 298 Tillatt nummer 249 Kristenliv i familien 299 Religioner som ikke har annen plassering Samfunnsvitenskap 350 Offentlig administrasjon og militærvesen 301 Sosiologi og antropologi 351 Offentlig administrasjon 302 Sosial interaksjon 352 Generelle betraktninger innen offentlig administrasjon 303 Sosiale prosesser 353 Bestemte områder innen offentlig administrasjon 304 Faktorer som påvirker sosial atferd 354 Offentlig administrasjon av økonomi og miljø 305 Sosiale grupper 355 Militærvesen 306 Kultur og sosiale institusjoner 356 Infanteri og deres krigføring 307 Lokalsamfunn 357 Kavaleristyrker og deres krigføring 308 [Ubenyttet] 358 Luftforsvar og andre spesialiserte styrker 309 [Ubenyttet] 359 Sjøstridskrefter og deres krigføring 310 Generelle statistikksamlinger 360 Sosiale problemer og sosiale tjenester; foreninger 311 [Ubenyttet] 361 Sosiale problemer og sosial velferd generelt 312 [Ubenyttet] 362 Sosiale velferdsproblemer og tjenester 313 [Ubenyttet] 363 Andre sosiale problemer og tjenester 314 Generell statistikk for Europa 364 Kriminologi 315 Generell statistikk for Asia 365 Fengselsvesen 316 Generell statistikk for Afrika 366 Foreninger 317 Generell statistikk for Nord-Amerika 367 Generelle foreninger 318 Generell statistikk for Sør-Amerika 368 Forsikring 319 Generell statistikk for andre områder 369 Diverse typer foreninger 320 Statsvitenskap 370 Utdanning og pedagogikk 321 Regjeringssystemer og statsformer 371 Skoler og deres virksomhet; spesialpedagogikk 322 Statens forhold til organiserte grupper og deres medlemmer 372 Førskoleopplæring og grunnskole 323 Menneskerettigheter, borgerrettigheter og politiske 373 Videregående opplæring rettigheter 324 Politiske prosesser 374 Voksenopplæring 325 Internasjonal flytting 375 Læreplaner 326 Slaveri og frigjøring 376 [Ubenyttet] 327 Internasjonale forhold 377 [Ubenyttet] 328 Den lovgivende prosess 378 Høyere utdanning 329 [Ubenyttet] 379 Utdanningspolitikk 330 Økonomi 380 Handel, kommunikasjon og samferdsel 331 Arbeidsøkonomi 381 Handel 332 Finansøkonomi 382 Internasjonal handel 333 Forvaltning av landområder og energi 383 Post 334 Samvirke 384 Kommunikasjon; telekommunikasjon 335 Sosialisme og lignende systemer 385 Jernbanetransport 336 Offentlige finanser 386 Transport på vannveier i innlandet; fergetransport 337 Internasjonal økonomi 387 Transport til vanns, luftfart og romfart 338 Produksjon 388 Samferdsel; landtransport 4

5 339 Makroøkonomi og lignende emner 389 Mål og vekt; standardisering 340 Rettsvitenskap 390 Skikker, etikette og folkeminne 341 Folkerett 391 Klesdrakt og personlig utseende 342 Forfatningsrett og forvaltningsrett 392 Skikker knyttet til livssyklus og familieliv 343 Militærrett, skatter, handel og næringsliv 393 Skikker knyttet til dødsfall 344 Arbeidsrett, sosialrett, utdanning og kultur 394 Generelle samfunnsskikker 345 Strafferett 395 Etikette (Manerer) 346 Privatrett 396 [Ubenyttet] 347 Sivilprosess og sivile domstoler 397 [Ubenyttet] 348 Lover, forskrifter og domssamlinger 398 Folkeminne 349 Bestemte myndighetsområders rett 399 Skikker knyttet til krig og diplomati Språk og språkvitenskap 450 Italiensk, rumensk og beslektede språk 401 Filosofi og teori 451 Italienske skriftsystemer og fonologi 402 Diverse 452 Italiensk etymologi 403 Ordbøker og leksika 453 Italienske ordbøker 404 Spesielle emner 454 [Ubenyttet] 405 Periodika 455 Italiensk grammatikk 406 Organisasjoner og ledelse 456 [Ubenyttet] 407 Utdanning, forskning og lignende emner 457 Italienske språkvariasjoner 408 Språk som gjelder bestemte kategorier personer 458 Normert italiensk språkbruk 409 Geografisk behandling og personer 459 Rumensk og beslektede språk 410 Språkvitenskap 460 Spansk og portugisisk 411 Skriftsystemer 461 Spanske skriftsystemer og fonologi 412 Etymologi 462 Spansk etymologi 413 Ordbøker 463 Spanske ordbøker 414 Fonologi og fonetikk 464 [Ubenyttet] 415 Grammatikk 465 Spansk grammatikk 416 [Ubenyttet] 466 [Ubenyttet] 417 Dialektologi og historisk lingvistikk 467 Spanske språkvariasjoner 418 Normert språkbruk og anvendt lingvistikk 468 Normert spansk språkbruk 419 Tegnspråk 469 Portugisisk 420 Engelsk og gammelengelsk 470 Italiske språk; latin 421 Engelske skriftsystemer og fonologi 471 Klassisk latinske skriftsystemer og fonologi 422 Engelsk etymologi 472 Klassisk latinsk etymologi 423 Engelske ordbøker 473 Klassisk latinske ordbøker 424 [Ubenyttet] 474 [Ubenyttet] 425 Engelsk grammatikk 475 Klassisk latinsk grammatikk 426 [Ubenyttet] 476 [Ubenyttet] 427 Engelske språkvariasjoner 477 Gammellatin, postklassisk latin og vulgærlatin 428 Normert engelsk språkbruk 478 Normert klassisk latin 429 Gammelengelsk (angelsaksisk) 479 Andre italiske språk 430 Germanske språk; tysk 480 Greske språk; klassisk gresk 431 Tyske skriftsystemer og fonologi 481 Klassisk greske skriftsystemer og fonologi 432 Tysk etymologi 482 Klassisk gresk etymologi 433 Tyske ordbøker 483 Klassisk greske ordbøker 434 [Ubenyttet] 484 [Ubenyttet] 435 Tysk grammatikk 485 Klassisk gresk grammatikk 436 [Ubenyttet] 486 [Ubenyttet] 437 Tyske språkvariasjoner 487 Preklassisk og postklassisk gresk 438 Normert tysk språkbruk 488 Normert klassisk gresk 439 Andre germanske språk 489 Andre greske språk 440 Romanske språk; fransk 490 Andre språk 441 Franske skriftsystemer og fonologi 491 Østindoeuropeiske og keltiske språk 442 Fransk etymologi 492 Afroasiatiske språk; semittiske språk 443 Franske ordbøker 493 Ikke-semittiske afroasiatiske språk 444 [Ubenyttet] 494 Altaiske, uralske, hyperboreiske og dravidiske språk 445 Fransk grammatikk 495 Språk i Øst- og Sørøst-Asia 446 [Ubenyttet] 496 Afrikanske språk 447 Franske språkvariasjoner 497 Nordamerikanske urbefolkningers språk 448 Normert fransk språkbruk 498 Søramerikanske urbefolkningers språk 449 Oksitansk og katalansk 499 Austronesiske og diverse språk Naturvitenskap og matematikk 550 Geovitenskapelige fag 501 Filosofi og teori 551 Geologi, hydrologi og meteorologi 502 Diverse 552 Petrologi 5

6 503 Ordbøker og leksika 553 Økonomisk geologi 504 [Ubenyttet] 554 Europas geovitenskap 505 Periodika 555 Asias geovitenskap 506 Organisasjoner og ledelse 556 Afrikas geovitenskap 507 Utdanning, forskning og lignende emner 557 Nord-Amerikas geovitenskap 508 Naturhistorie 558 Sør-Amerikas geovitenskap 509 Historisk eller geografisk behandling, personer 559 Andre områders geovitenskap 510 Matematikk 560 Paleontologi; paleozoologi 511 Generelle matematiske prinsipper 561 Paleobotanikk; fossile mikroorganismer 512 Algebra 562 Fossile virvelløse dyr 513 Aritmetikk 563 Fossile marine virvelløse dyr og fossile virvelløse dyr i fjæra 514 Topologi 564 Fossile bløtdyr og lignende dyr 515 Matematisk analyse 565 Fossile leddyr 516 Geometri 566 Fossile ryggstrengdyr 517 [Ubenyttet] 567 Fossile vekselvarme virveldyr; fossile fisker 518 Numerisk analyse 568 Fossile fugler 519 Sannsynlighetsregning og anvendt matematikk 569 Fossile pattedyr 520 Astronomi og lignende vitenskaper 570 Biologiske fag; biologi 521 Celest mekanikk 571 Fysiologi og lignende emner 522 Teknikker, utstyr og materialer 572 Biokjemi 523 Bestemte himmellegemer og fenomener 573 Bestemte fysiologiske systemer i dyr 524 [Ubenyttet] 574 [Ubenyttet] 525 Jorda (astronomisk geografi) 575 Bestemte deler av og systemer i planter 526 Matematisk geografi 576 Genetikk og evolusjon 527 Astronomisk navigasjon 577 Økologi 528 Efemerider 578 Organismers naturhistorie 529 Tidsregning 579 Mikroorganismer, sopper og alger 530 Fysikk 580 Planter (Botanikk) 531 Klassisk mekanikk; faste legemers mekanikk 581 Bestemte emner innen naturhistorie 532 Fluidmekanikk; væskemekanikk 582 Planter som kjennetegnes ved karakteristika og blomster 533 Gassers mekanikk 583 Tofrøbladete planter 534 Lyd og lignende svingninger 584 Enfrøbladete planter 535 Lys og infrarøde og ultrafiolette fenomener 585 Nakenfrøete planter; bartrær 536 Varme 586 Planter uten frø 537 Elektrisitet og elektronikk 587 Karplanter uten frø 538 Magnetisme 588 Moser 539 Moderne fysikk 589 [Ubenyttet] 540 Kjemi og lignende vitenskaper 590 Dyr (Zoologi) 541 Fysikalsk kjemi 591 Bestemte emner innen naturhistorie 542 Teknikker, utstyr og materialer 592 Virvelløse dyr 543 Analytisk kjemi 593 Marine virvelløse dyr og virvelløse dyr i fjæra 544 [Ubenyttet] 594 Bløtdyr og lignende dyr 545 [Ubenyttet] 595 Leddyr 546 Uorganisk kjemi 596 Ryggstrengdyr 547 Organisk kjemi 597 Vekselvarme virveldyr; fisker 548 Krystallografi 598 Fugler 549 Mineralogi 599 Pattedyr Teknologi 650 Administrasjon og ledelse 601 Filosofi og teori 651 Kontorfunksjoner 602 Diverse 652 Arbeidsoperasjoner knyttet til skriftlig kommunikasjon 603 Ordbøker og leksika 653 Stenografi 604 Spesielle emner 654 [Ubenyttet] 605 Periodika 655 [Ubenyttet] 606 Organisasjoner 656 [Ubenyttet] 607 Utdanning, forskning og lignende emner 657 Regnskap 608 Oppfinnelser og patenter 658 Ledelse og bedriftsøkonomi 609 Historisk eller geografisk behandling, personer 659 Reklame og PR-virksomhet 610 Medisin og helse 660 Kjemiteknikk 611 Menneskets anatomi, cellebiologi og vevsbiologi 661 Industrikjemikalier 612 Menneskets fysiologi 662 Eksplosiver, brennstoffer og lignende produkter 613 Personlig helse og sikkerhet 663 Industriell drikkevareproduksjon 614 Sykdomsforekomst og forebyggende medisin 664 Næringsmiddelteknologi 615 Farmakologi og terapi 665 Oljer, fettstoffer, voks og gasser 616 Sykdommer 666 Keramisk og lignende teknologi 617 Kirurgi og beslektede medisinske områder 667 Rensing, farging og overflatebehandling 618 Gynekologi, obstetrikk, pediatri og geriatri 668 Andre organiske produkters teknologi 619 [Ubenyttet] 669 Metallurgi 620 Teknikk og lignende fagområder 670 Industriell produksjon 621 Anvendt fysikk 671 Metallindustri og primærprodukter av metall 622 Gruvedrift og lignende operasjoner 672 Jern, stål og andre jernlegeringer 6

7 623 Militær og nautisk teknikk 673 Ikke-jernholdige metaller 624 Sivil teknikk 674 Trelastproduksjon, treprodukter og kork 625 Teknikk for jernbaner og veier 675 Lær-, pels- og skinnindustri 626 [Ubenyttet] 676 Cellulose- og papirteknologi 627 Vannbygging 677 Tekstiler 628 Sanitær- og kommunalteknikk 678 Elastomerer og elastomerprodukter 629 Andre områder innen teknikk 679 Produkter laget av andre bestemte råstoffer 630 Landbruk og lignende fagområder 680 Produksjon med bestemte bruksområder 631 Teknikker, utstyr og materialer 681 Presisjonsinstrumenter og andre presisjonsapparater 632 Skader, sykdommer, skadedyrangrep på planter 682 Smedhåndverk 633 Jordbruksplanter 683 Jernvarer og husholdningsutstyr 634 Frukthager, frukt og skogbruk 684 Innredning og hobbyverksteder 635 Hagebruk (hortikultur) 685 Lær-, pels-, skinnvarer og lignende produkter 636 Husdyrhold 686 Trykking og lignende virksomhet 637 Meieridrift og lignende fagområder 687 Klær og tilbehør 638 Insektavl 688 Andre sluttprodukter og emballering 639 Jakt, fiske og vern av biologiske ressurser 689 [Ubenyttet] 640 Husholdning og familieliv 690 Husbygging 641 Mat og drikke 691 Byggematerialer 642 Måltider og servering 692 Tilleggsaktiviteter ved bygging 643 Boliger og husholdningsutstyr 693 Bestemte materialer og formål 644 Oppvarming, belysning, ventilasjon, vannforsyning 694 Bygging med tre og bygningssnekring 645 Hjemmeinnredning 695 Taktekking 646 Søm, klær og privatliv 696 VVS (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk) 647 Offentlige husholdninger 697 Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg 648 Husstell 698 Annet bygningsarbeid 649 Oppfostring av barn og hjemmepleie 699 [Ubenyttet] Kunst og underholdning 750 Malerkunst og malerier 701 Filosofi og teori innen arkitektur, bildende kunst, 751 Teknikker, utstyr, materialer og former kunsthåndverk 702 Diverse innen arkitektur, bildende kunst, kunsthåndverk 752 Farger 703 Ordbøker, leksika innen arkitektur, bildende kunst, 753 Symbolikk, allegorier, mytologi og legender kunsthåndverk 704 Spesielle emner innen arkitektur, bildende kunst, 754 Genremaleri kunsthåndverk 705 Periodika innen arkitektur, bildende kunst, kunsthåndverk 755 Religion 706 Organisasjoner og ledelse 756 [Ubenyttet] 707 Utdanning, forskning og lignende emner 757 Menneskeskikkelser 708 Gallerier, museer og private samlinger 758 Andre motiver 709 Historisk eller geografisk behandling, personer 759 Historisk eller geografisk behandling, personer 710 Arealplanlegging og landskapsarkitektur 760 Grafiske kunstarter; grafikkframstilling og grafikk 711 Arealplanlegging 761 Høytrykk 712 Landskapsarkitektur 762 [Ubenyttet] 713 Landskapsarkitektur for trafikkårer 763 Litografi 714 Vann i landskapsarkitektur 764 Fargelitografi og serigrafi 715 Vedplanter 765 Metallgravering 716 Urteplanter 766 Mezzotint, akvatint og lignende prosesser 717 Struktur i landskapsarkitektur 767 Etsing og kaldnålsradering 718 Landskapsutforming for kirkegårder 768 [Ubenyttet] 719 Naturlandskap 769 Grafiske trykk 720 Arkitektur 770 Fotografi, fotografier og datakunst 721 Arkitektoniske byggverk 771 Teknikker, utstyr og materialer 722 Oldtidens arkitektur fram til ca Metallsaltprosesser 723 Arkitektur fra ca. 300 til Pigmentprosesser for trykking 724 Arkitektur fra Holografi 725 Offentlige byggverk 775 Digitalt fotografi 726 Bygninger for religiøse formål 776 Datakunst (Digital kunst) 727 Bygninger for utdannings- og forskningsformål 777 [Ubenyttet] 728 Boliger og lignende bygninger 778 Fagområder og typer fotografering 729 Utforming og utsmykning 779 Fotografier 730 Plastisk kunst; skulptur 780 Musikk 731 Arbeidsprosesser, former og motiver innen skulptur 781 Generelle prinsipper og musikalske former 732 Skulptur til ca Vokalmusikk 733 Gresk, etruskisk og romersk skulptur 783 Musikk for enkeltstemmer; stemmen 734 Skulptur fra ca. 500 til Instrumenter og instrumentalensembler 735 Skulptur fra Ensembler med ett instrument på hver stemme 736 Utskjæring og utskjæringer 786 Tasteinstrumenter og andre instrumenter 737 Numismatikk og sigillografi 787 Strengeinstrumenter 738 Keramisk kunst 788 Blåseinstrumenter 739 Metallkunst 789 (Tillatt nummer) 7

8 740 Tegnekunst og kunsthåndverk 790 Fritid, underholdning, sport 741 Tegnekunst og tegninger 791 Offentlige opptredener 742 Perspektiv i tegnekunst 792 Scenekunst 743 Tegning og tegninger inndelt etter motiv 793 Innendørs spill og underholdning 744 [Ubenyttet] 794 Innendørs ferdighetsspill 745 Kunsthåndverk 795 Hasardspill 746 Tekstilkunst 796 Sport, idrett og friluftsliv 747 Dekorativ innredning 797 Vannsport og luftsport 748 Glass 798 Hestesport og konkurranser med dyr 749 Møbler og tilbehør 799 Fiske, jakt og skyttersport Litteratur og litteraturvitenskap 850 Italiensk, rumensk og beslektede litteraturer 801 Filosofi og teori 851 Italienske dikt 802 Diverse 852 Italiensk drama 803 Ordbøker og leksika 853 Italienske romaner og noveller 804 [Ubenyttet] 854 Italienske essayer 805 Periodika 855 Italienske taler 806 Organisasjoner og ledelse 856 Italienske brev 807 Utdanning, forskning og lignende emner 857 Italiensk humor og satire 808 Litterær komposisjon og samlinger av litterære tekster 858 Annen italiensk litteratur 809 Historie, beskrivelse og kritikk 859 Rumensk og beslektede litteraturer 810 Amerikansk litteratur på engelsk 860 Spansk og portugisisk litteratur 811 Amerikanske dikt på engelsk 861 Spanske dikt 812 Amerikansk drama på engelsk 862 Spansk drama 813 Amerikanske romaner og noveller på engelsk 863 Spanske romaner og noveller 814 Amerikanske essayer på engelsk 864 Spanske essayer 815 Amerikanske taler på engelsk 865 Spanske taler 816 Amerikanske brev på engelsk 866 Spanske brev 817 Amerikansk humor og satire på engelsk 867 Spansk humor og satire 818 Annen amerikansk litteratur på engelsk 868 Annen spansk litteratur 819 (Tillatt nummer) 869 Portugisisk litteratur 820 Engelsk og gammelengelsk litteratur 870 Italiske språks litteraturer; latinsk litteratur 821 Engelske dikt 871 Latinske dikt 822 Engelsk drama 872 Latinske dramatiske dikt og drama 823 Engelske romaner og noveller 873 Latinske episke dikt og fortellinger 824 Engelske essayer 874 Latinske lyriske dikt 825 Engelske taler 875 Latinske taler 826 Engelske brev 876 Latinske brev 827 Engelsk humor og satire 877 Latinsk humor og satire 828 Annen engelsk litteratur 878 Annen latinsk litteratur 829 Gammelengelsk (angelsaksisk) 879 Andre italiske språks litteraturer 830 Germanske språks litteraturer 880 Greske språks litteraturer; klassisk gresk litteratur 831 Tyske dikt 881 Klassisk greske dikt 832 Tysk drama 882 Klassisk greske dramatiske dikt og drama 833 Tyske romaner og noveller 883 Klassisk greske episke dikt og fortellinger 834 Tyske essayer 884 Klassisk greske lyriske dikt 835 Tyske taler 885 Klassisk greske taler 836 Tyske brev 886 Klassisk greske brev 837 Tysk humor og satire 887 Klassisk gresk humor og satire 838 Annen tysk litteratur 888 Annen klassisk gresk litteratur 839 Annen germansk litteratur 889 Nygresk litteratur 840 Romanske språks litteraturer 890 Andre språks litteraturer 841 Franske dikt 891 Østindoeuropeiske og keltiske språks litteraturer 842 Fransk drama 892 Afroasiatiske språks litteraturer; semittiske språks litteraturer 843 Franske romaner og noveller 893 Ikke-semittiske afroasiatiske språks litteraturer 844 Franske essayer 894 Altaiske, uralske, hyperboreiske og dravidiske språks litteraturer 845 Franske taler 895 Litteratur på språk i Øst- og Sørøst-Asia 846 Franske brev 896 Afrikanske språks litteraturer 847 Fransk humor og satire 897 Litteraturer på nordamerikanske urbefolkningers språk 848 Annen fransk litteratur 898 Litteraturer på søramerikanske urbefolkningers språk 849 Oksitanske og katalanske litteraturer 899 Litteraturer på austronesiske språk og andre språk Historie og geografi 950 Asias historie; Fjerne Østen 901 Filosofi og teori 951 Kina med tilgrensende områder 902 Diverse 952 Japan 8

9 903 Ordbøker og leksika 953 Arabiske halvøy med tilgrensende områder 904 Samlede beretninger om ulike begivenheter 954 Sør-Asia; India 905 Periodika 955 Iran 906 Organisasjoner og ledelse 956 Midtøsten 907 Utdanning, forskning og lignende emner 957 Sibir (asiatiske deler av Russland) 908 Bestemte kategorier personer 958 Sentral-Asia 909 Verdenshistorie 959 Sørøst-Asia 910 Geografi og reiser 960 Afrikas historie 911 Historisk geografi 961 Tunisia og Libya 912 Atlas, kart, plansjer og planer 962 Egypt og Sudan 913 Geografi og reiser i oldtidens stater og landområder 963 Etiopia og Eritrea 914 Geografi og reiser i Europa 964 Nordvestafrikanske kyst og øyene utenfor 915 Geografi og reiser i Asia 965 Algerie 916 Geografi og reiser i Afrika 966 Vest-Afrika og øyene utenfor kysten 917 Geografi og reiser i Nord-Amerika 967 Sentral-Afrika og øyene utenfor kysten 918 Geografi og reiser i Sør-Amerika 968 Sørlige Afrika; Republikken Sør-Afrika 919 Geografi og reiser i andre områder 969 Øyene i det Sør-Indiske hav 920 Biografi, genealogi og insignier 970 Nord-Amerikas historie 921 (Tillatt nummer) 971 Canada 922 (Tillatt nummer) 972 Midtre Amerika; Mexico 923 (Tillatt nummer) 973 Forente stater 924 (Tillatt nummer) 974 Nordøstlige stater 925 (Tillatt nummer) 975 Sørøstlige stater 926 (Tillatt nummer) 976 Sørlige sentralstater 927 (Tillatt nummer) 977 Nordlige sentralstater 928 (Tillatt nummer) 978 Veststatene 929 Genealogi, navn og insignier 979 Great Basin og statene langs Stillehavskysten 930 Oldtidens historie til ca Sør-Amerikas historie 931 Kina til Brasil 932 Egypt til Argentina 933 Palestina til Chile 934 India til Bolivia 935 Mesopotamia og den iranske høyslette til Peru 936 Europa nord og vest for Italia til ca Colombia og Ecuador 937 Italia og tilgrensende områder til Venezuela 938 Hellas til Guyana 939 Andre oldtidskulturer til ca Paraguay og Uruguay 940 Europas historie 990 Andre områders historie 941 Britiske øyer 991 [Ubenyttet] 942 England og Wales 992 [Ubenyttet] 943 Sentral Europa; Tyskland 993 New Zealand 944 Frankrike og Monaco 994 Australia 945 Italienske halvøy og omkringliggende øyer 995 Melanesia; Ny Guinea 946 Iberiske halvøy og omkringliggende øyer 996 Andre deler av Stillehavet; Polynesia 947 Øst Europa; Russland 997 Atlanterhavsøyene 948 Norden 998 Arktiske øyer og Antarktis 949 Andre europeiske stater 999 Himmellegemer utenfor jorda 9

NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER

NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER NORSK INNDELING AV VITENSKAPSDISIPLINER FORORD FAGOMRÅDER NIVÅ 1 FAGGRUPPER NIVÅ 2 FAGDISIPLINER NIVÅ 3 HUMANIORA 010 SPRÅKVITENSKAPELIGE FAG 040 LITTERATURVITENSKAPELIGE FAG 060 KULTURVITENSKAP 070 HISTORIE

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2

INNHOLD. Side 1 INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 INNHOLD INNHOLD... 1 PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG... 2 MATEMATIKK... 2 KJEMI... 3 FYSIKK... 4 BIOLOGI... 5 GEOFAG... 5 INFORMASJONSTEKNOLOGI... 7 X-KURSENE... 8 GEOFAG X... 8 TEKNOLOGI OG FORSKNINGSLÆRE X...

Detaljer

SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER 2012

SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER 2012 SYSTEMATISK REGISTER, 5. NOVEMBER 2012 001. Vitenskapsfilosofi 001. Vitenskapsteori 001.016 Forskning - Bibliografier 001.021 Forskning - Kataloger 001.025 Utdanningsinstitusjoner - Adressefortegnelser

Detaljer

UiS er stedet! Campus Adamstuen - midt i byen Campus Ås - alt på et sted Veterinærmedisin / Dyrepleier / Økonomi og administrasjon / Samfunnsøkonomi / Landskapsarkitektur / Landskapsingeniør / Eiendom

Detaljer

Thema emnekategorier Versjon 1.1

Thema emnekategorier Versjon 1.1 Thema emnekategorier Versjon 1.1 Word- fil opprettet av Jesús Peraita A AB ABA ABC ABK ABQ AF AFC AFCC AFCL AFF AFH AFJ AFK AFKB AFKC AFKG AFKN AFKP AFKV AFP AFT AFW AG AGA AGB AGC Kunst og kultur Kunst

Detaljer

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser. 2

Uavhengig av bestemmelsene i denne paragraf er det tillatt med fri frakt på bokforsendelser. 2 Bokavtalen 2009 1.0 FORMÅL Bokavtalen har til hensikt å legge forholdene til rette for å styrke bøkenes posisjon i Norge gjennom å: - Fremme kultur og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse

Detaljer

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP

LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP LÆREPLAN I KRISTENDOMS-, RELIGIONS- OG LIVSSYNSKUNNSKAP Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har til alle tider bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn.

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK

LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK LÆREPLAN I RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Formål med faget Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dypeste spørsmål og har gjennom historien bidratt til å forme individ, fellesskap og samfunn. Kunnskap

Detaljer

KATALOG OVER VALGFRIE PROGRAMFAG (VP) SKOLEÅRET 2010-2011 MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

KATALOG OVER VALGFRIE PROGRAMFAG (VP) SKOLEÅRET 2010-2011 MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE KATALOG OVER VALGFRIE PROGRAMFAG (VP) SKOLEÅRET 2010-2011 MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Innholdsliste TIL ELEVENE...4 A. REALFAG OG MATEMATIKK/PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG...5 1. Biologi...5 2. Fysikk...6 3.

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1 ROSENVILDE

Detaljer

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag

Cappelen Damm Akademisk. Humanistiske fag Cappelen Damm Akademisk Humanistiske fag 2015 Kjære leser Velkommen til 2015-katalogen for humanistiske fag. Her finner du en oversikt over nye titler og utgaver samt andre aktuelle bøker og produkter.

Detaljer

LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN RLE 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i RLE innebærer å bruke talespråket til å kommunisere og forklare religioner og livssyn, etikk og filosofi. Muntlige

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen»

Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen» Læreplan, grunnskolen 1.-7. trinn, «Danielsen-planen» Endringer av «Danielsen-planen» basert på Rundskriv Udir-02-2011 Krav til læreplaner for private skoler. Oktober 2012 I det følgende viser vi hvilke

Detaljer

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet

UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet UNGT ENTREPRENØRSKAP UE s programmer og forankring i kunnskapsløftet Har vi tid til dette? Måloppnåelser ved bruk av Entreprenørskapsmetodene fra Ungt Entreprenørskap Innholdsfortegnelse: INNLEDNING...

Detaljer

Thema emnekategorier. Versjon 1.0

Thema emnekategorier. Versjon 1.0 Thema emnekategorier Versjon 1.0 A AB ABA ABC ABK ABQ AF AFC AFCC AFCL AFF AFH AFJ AFK AFKB AFKC AFKG AFKN AFKP AFKV AFP AFT AFW AG AGA AGB AGC Kunst og kultur Kunst og kultur: generelle emner Kunstteori

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. Velkommen. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil]

Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. Velkommen. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil] Vennligst se side 12 i dette dokumentet for oversettelser av elementer i ulike listene. HOME [Hjemme] My Profile [Min profil] Velkommen * angir et obligatorisk felt. Velkommen Takk for din interesse i

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

økonomifag bedriftsutvikling 1 ledelse 1

økonomifag bedriftsutvikling 1 ledelse 1 Realfag Samfunnsfag og økonomifag Fysikk 1 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 Fysikk 2 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 Kjemi 1 Historie og filosofi 1 Kjemi 2 Historie og filosofi 2 Biologi 1 Markedsføring

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Studietilbud ved NMBU 2015

Studietilbud ved NMBU 2015 Studietilbud ved NMBU 2015 Skoletjenesten ved NMBU Bachelor Indeks HH-NMBU Handelshøyskolen ved NMBU Økonomi og administrasjon Samfunnsøkonomi IHA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Husdyrvitenskap

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring C-språk 5-5 (C-språk 1,5 og 2,5) Studieretningsfag i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Oslo, juni 1999 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieguide 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap Velkommen 3 Det levende universitet Bachelor 7 Akvakultur 11 Biologi 15 Bioteknologi 19 Energi- og miljøfysikk 23 Fornybar energi 27 Geomatikk

Detaljer