Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 84. Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samenes Venn. Organ for Norges Samemisjon nr. 1 2009 Årgang 84. Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år"

Transkript

1 Samenes Venn Organ for Norges Samemisjon nr Årgang 84 Šuoªªjavri fjellkirke (kapell) 40 år

2 2 Samenes Venn nr 1 09 Julesalg i Trondheim med god oppslutning (6. des.) Tekst og foto: Jon Amundal Det er alltid spenning foran forskjellige arrangementer ikke minst foran et julesalg! Spørsmålene en går med er mange: Har vi god nok bemanning? Har vi får vi varer til salg og gevinster? Vil det komme folk? Hvordan blir været? Salget i Trondheim nå før jul var intet unntak i så måte. Men de bekymringer en hadde var uten grunn eller bønnene ble hørt!! Folk stilte opp for å gjøre en innsats, varer for salg / gevinster fikk vi, vi fikk fint vintervær og på det meste var alle stoler i Misjonssalene, Sommerveiten opptatt. Jo, vi har mye å takke for. Som så mange ganger før viste det seg at det var salg av julebakst og åresalg som ga de største inntektene. Også i kafeterian var det jevn kø. Både gryterett og kaffe m.m. gikk unna. Det gjenspeiler den følelse vi har av at et slikt julesalg betyr mye sosialt. Det å få sette seg ned sammen med andre med en kopp kaffe og litt å bite det setter mange pris på. Så er det hyggelig spenning samtidig å få være med på åresalg. Men julesalg handler ikke bare om sosialt samvær og penger. Det er Guds ord som er bærekraften i alt vårt arbeid, og vi hadde sangstund kl 13 og avslutningsmøte kl 16. Brør, en gruppe mannfolk i sine beste år, hadde det meste av programmet på sangstunden. Disse sangerne kommer fra Flå og Ler i Melhus kommune. Både gjennom vitnespyrd og sang fikk de minnet om livets alvor, og frelsens nåde og glede. Vi sang også 2 3 fellessanger. På avslutningsmøtet kl 16 hadde Thor Henrik With talen. Han minnet om adventstidens budskap og utfordringer. På dette møtet hadde vi sang av Kari Hellstrøm og Anne Helene Kvam (Rennebu). Til sammen kom det inn ca kr til misjonen denne dagen «Brør» Anne Helene Kvam og Kari Hellstrøm Edel Skaalvik og Anne Marie Gravås gjør klart til salg KOLAFEST i Trondheim (Misjonssalene, Sommerveiten) fredag 6. februar kl Magne Gamlemshaug, Jon Amundal m.fl. Sang: Ove Øverkil Litt av forsamlingen Glimt fra Kola. Utlodning. Bevertning. VELKOMMEN!

3 I dette nr kan du LESE OM: Julesalg i Trondheim 2 På lederplass Rettesnor og kraftkilde Samenes Venn nr Stort arbeid blant barn og unge på Kola 6 Møte på skoleskipet Gann 7 Šuošjavri kapell 40 år 8 9 Basarer i Rogaland Vil du si noen ord om Jesus? 12 Min salme 13 Nytt fra Sapmi 14 Samtale med Jesus Kristus Forsidebildet er tatt av Leif Petter Grønmo og er fra 40-årsjubileet i Šuoššjavri fjellkirke. Jesu Kristi kirke på jord har eksistert i nesten 2000 år, og ved inngangen til et nytt år kan det være nyttig å stanse ved noen av de elementer som var rettesnor og kraftkilder i den første kristne menighet. Lukas skriver det slik i Ap.gj. 2,42: Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Apostlenes lære var en viktig grunnpillar i den første kristne tid. Det budskap som ble båret fram i menighetene måtte stå sin prøve i forhold til det apostlene forkynte og lærte. Det nyttet ikke å komme med mennesketanker og menneskebud. Det som ble båret fram måtte ha sin rot og nerve fra Ham som døde for oss, oppsto for oss, og som lever ved Faderens høyre hånd i det høye og ber for oss. Og menighetene opplevde apostlenes lære som både rettesnor og kraftkilde i det kristne liv. De første kristne opplevde også broder- og søstersamfunnet som en veldig viktig arena. De fikk erfare at de hadde behov for kristensamfunnet i sin kamp for å overleve som kristne. Det var mange slags brytninger i tiden både på det religiøse og kulturelle området, og mange røster på tidens torg kunne bidra til å lede ubefestede mennesker bort fra samfunnet med Jesus. Derfor trengte de broder- og søstersamfunnet som et hvilepunkt og en varmestue i pilgrimsreisen fram mot Løftenes land. Brødsbrytelsen, nattverden, framsto som en veldig kraftkilde i det kristne liv. Der kunne menigheten få samle seg om Kristi død for våre synder, og samtidig som brød og vin ble delt ut, kunne det enkelte menighetslem få oppleve noe av Jesu velsignede nærvær. Herren var ikke langt borte. Han var nær med sin nåde, kraft og fred. De kunne fornemme at han sto der lys levende og sa: Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Bønnesamfunnet var en annen kraftkilde i menighetene, og i sitt bønneliv kunne de noen ganger stanse ved apostelen Paulus ord i Fil 4,6 7: Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har å be om, fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det var velgjørende og trøsterikt å få legge alle ting fram for Gud i bønn. Og det var velsignet å fornemme den varme og sterke fred som fulgte de troendes bønner. Den første kristne menighets rettesnor og kraftkilder er gitt menigheten som styringsverktøy og kraftkilder på hele reisen fram til Løftenes land. Det er livsviktig for oss å samle oss om apostlenes lære, og la den få gi oss de bærende impulser i liv og virke. Det er så mange stemmer som roper på oss i dag. Det er så mange som vil ha oss under sitt herredømme. Men det er apostlenes lære, Guds ord som må ha første prioritet. Det er bare dette ord som kan hjelpe oss helt fram. Det kristne fellesskapet, broder- og søstersamfunnet, er veldig viktig også i dag. Vi mennesker er ikke skapt til å leve for oss selv i hvert vårt rom. Vi er skapt til å leve i et fellesskap. I dette fellesskap kan vi hjelpe og trøste hverandre, og vi kan ha et særlig øye for dem som sliter både med livet og troen. Samlingen om Herrens bord er en stadig kraftkilde for Jesu Kristi menighet på jord. Der får vi møte Ham som er rede til å rense oss for synd og misgjerning, og gi oss kraft til det neste veistykke på livets vei. På denne veien har han også gitt oss bønnene og bønnesamfunnet som en hvileplass og kraftkilde. Velsignet blir hver den som gjør seg bruk av bønneveien! De vil møte mange velsignelser i den grå hverdag. Vi har stor grunn til å samle oss om det som var den første kristne menighets rettesnor og kraftkilder: Apostlenes lære, broder- og søstersamfunnet, brødsbrytelsen og bønnene. Magne Gamlemshaug

4 4 Samenes Venn nr 1 09 Samenes Venn Rohkos Ane oskku Jesusii! Matt 8, 5-13 Čálli: Laila Haugland Storstrand Sámás: Rávdná Turi Henriksen Ill.: Frode Kalleland Jesus lea gávpogis. Dán háve Kapernaumis. Mii deaivvadit ovttain gii hálida sártnodit Jesusiin. Son lei romalaª oaiveolmmái. Oaiveolmmái addá goh osiid badjel 100 olbmái. Son lei dovddus ja liikojuvvon gávpogis ja son lei huksen synagoga (Luk 7,5). Bálvaleaddji lei buohcame ja sus ledje garra bák asat. Oaiveolbmás dáiddii leat ruhta go lei dákkár virggis. Maid olmmoª bargá go muhtin lea buohccán? Buohcci olbmui ferte veahki ohcat. Gos galgá dát oaiveolmmái gávdnat veahki? Sus ledje árvideamis má ga vejolaªvuoπa. Oaiveolmmái váldá oktavuoπa suinna, Jesusiin, gean jáhkii sáhttit dahkat olbmuid dearvvaªin. Seammalágan teavsttas (Lukas 7, 1-10) daddjo ahte son ii ieª mannan Jesusa lusa, muhto sáddii muhtima juvddalaª vuorrasa Jesusis vieωωat veahki. Movt vástida Jesus rohkosa mas bivdojuvvo veahkki? Jesus cealká ahte son boahtá. Nu lea Jesus son dáhttu boahtit! Son boahtá su lusa gii rohkadallá sus veahki, muhto ii álo nu movt mii leat hálidan. Lea hui buorre lohkat ahte Jesusis lea beroªtupmi midjiide. Dan dihte devdojuvvon mun oskkus dasa ahte Jesus dáhttu boahtit min lusa go mii rohkadallat sutnje. Son ii dovdan ieωas dohkálaωωan dasa ahte Jesus galggai boahtit su vissui. Son jurddaªii sihkkarit ahte Jesus gii lea juvddalaª ªaddá buhtismeahttun go manná báhkina vissui, su vissui. Oaiveolbmás lei nana osku Jesusii. Osku ahte Jesusis lei fápmu buozanvuoπa badjel. Son oskkui ahte jus Jesus dajaªii beare ovtta sáni de su bálvaleaddji dearvvaªnuvvá. Iigo Jesus dárbbaª leat láhka ja guoskkahit buohcci? Dát olmmái jáhkii ahte dat ii leat dárbbaªlaª. Jesusa sánit leat dehála amusat. Oaiveolmmái diπii vásáhusaid mielde ahte go son goh u ieωas vuolebu aid, de sii barget su goh uma mielde. Risttalaª olmmoª rohkadallá oskkus Jesusii ja su sátnái. Jesus sádde veahki ieªguπet láhkái vástádussan min rohkosiidda. Jesus ovdoªii. Dán olbmás lei nana osku! Dákkár nana oskku ii lean Jesus gávdnán oba Israelis ge. Ii lean dávjá ahte Jesus ovdoªii. Mii lohkat Markus evangeliumis ahte son imaªtalai olbmuid eahpeoskku dihte go váccii dán guovllu giliin ja oahpahii olbmuid (Mark.6,6). Jesus maid ii dábála at namuhan olbmuide go oinnii sis lei nana osku. Kanaanlaª nisu man birra mii lohkat Matteus evangeliumis 15, 21-28, gulai Jesusis ahte su osku lea stuoris. Son lei maid báhkin. Su nieida ªattai dearvvaªin. Jesus oinnii ahte eatnasiin lei unnán osku. Nu lea otná beaivvi nai. Dat masa mii oskut lea mearrideaddjin. Osku Jesusii geas lea buot fápmu. Oaiveolbmá bárdni dearvvaªnuvai. Jesus cealká eatnagat galget boahtit nuortan ja oarjin (miehtá máilmmi) ja ohkkát beavddis almmi riikkas, muhto riikka mánát galget bálkestuvvot seavdnjadassii gos lea ierrun ja bániid gih an. Israela mánát galge álggu rájes oaωωut Ipmila riikka. Gos lea sin osku? Sii hilgo beasti/beasti. Maiddái midjiide, otná olbmuide, lea olggobealli ja siskkobealli Ipmila riikkas. Muhtimat ªaddet báhcit olggobeallái go almmi uksa giddejuvvo. Daddjo ahte oallugat galget ohkkát beavddis Ipmila riikkas. Oallugat eai leat buohkat. Leango mun daid searvvis? Mun hálidan dohko. Ane oskku Jesusii!

5 Andakt Ha tro på Jesus! Samenes Venn Samenes Venn nr Matt 8, 5-13 Tekst: Laila Haugland Storstrand Ill.: Frode Kalleland Jesus er i byen. Denne gangen i Kapernaum. Vi møter en person som vil snakke med Jesus. Det er en høvedsmann i den romerske hær. En høvedsmann befaler over 100 mann. Han var både kjent og likt i byen der han hadde bygd en synagoge (Luk 7,5). Tjeneren var syk og hadde store smerter. Hø vedsmannen hadde trolig penger siden han hadde en slik stilling. Hva gjør en når noen er svært syk? En må ha h j e l p t i l den syke. Hvor skal denne høvedsmannen finne hjelp? Han hadde nok flere muligheter. Høvedsmannen henvender seg til ham som han var overbevist om kunne gjøre mennesker friske, Jesus. I parallellteksten (Luk. 7, 1-10) står det at han ikke gikk til Jesus selv, men sendte noen av jødenes eldste til Jesus for å be om hjelp. Hva svarer Jesus på en bønn om hjelp? Jesus sier at han skal komme. Slik er Jesus - han vil komme! Han kommer til den som ber han om det, men ikke alltid slik vi har tenkt. Det er uendelig godt å lese at Jesus bryr seg om oss. Det gjør at jeg fylles med tro på at Jesus også vil komme til oss når vi ber han om det. Han kjente seg ikke verdig til at Jesus skulle komme under hans tak. Det var nok i hans tanker at Jesus som jøde ble uren ved å gå inn i en hednings hus, hans hus. Høvedsmannen hadde stor tro på Jesus. Tro på at Jesus har makt over sykdom. Han har tro på at det eneste Jesus trenger å gjøre er å si et ord til sykdommen. Trenger ikke Jesus å være tilstede og røre ved den syke? Denne mannen tror ikke at det er nødvendig. Det er Jesu ord som er det viktigste. Som en overordnet har han erfaring med at de han befaler gjør som han befaler. En kristen ber i tro på Jesus og hans ord. Han sender sin hjelp på mange ulike måter som svar på våre bønner om hjelp. Jesus undret seg. Så stor tro hos denne mannen! I Israel hadde han ikke funnet noen med så stor tro. Det var ikke ofte at Jesus undret seg. Vi kan lese at han undret seg over folkets vantro da han dro rundt i landsbyene og lærte folket (Mark. 6,6). Det var heller ikke ofte at Jesus ga uttrykk for at han så at mennesker hadde en stor tro. Den kananeiske kvinnen vi leser om i Matt 15, 21-28, fikk høre fra Jesus at hennes tro var stor. Hun var også hedning. Hennes datter ble også frisk. Jesus så at de fleste hadde en liten tro. Slik er det i dag også. Det er den/det troen retter seg mot som er det avgjørende. En tro på Jesus som har all makt. Høvedsmannens sønn ble frisk. Jesus sier at mange skal komme fra øst og vest (hele verden) og sitte til bords i himmelens rike, men rikets barn skal kastes ut i mørket der de skal gråte og skjære tenner. Israels barn var fra fødselen av tiltenkt Guds rike. Hvor er troen deres? De forkastet frelsen/frelseren. Også for oss mennesker som lever i dag er det et utenfor og et innenfor når det gjelder Guds rike. Noen vil bli stående utenfor når himmelens dør blir stengt. Det står at det er mange som skal sitte til bords i Guds rike. Mange er ikke alle. Skal jeg være der? Der ønsker jeg å være. Ha tro på Jesus!

6 6 Samenes Venn nr 1 09 Vår samarbeidskirke på Kola har Stort arbeid blant barn og unge Fra rapport av pastor Aleksander Voltsjok I løpet av 2008 har det vært gjennomført en del arrangementer med sikte på å gjøre menigheten mer kjent med Kirken og Kirkens Herre. I den uformelle atmosfæren sammen med venner og kjente er det mange mennesker som for første gang tenker igjennom hva det er som står skrevet i Den hellige skrift. Guds ord forblir ikke bare en religiøs bok, men en virkningsfull ledsager i det nye livet i Guds rike. Vi takker Norges Samemisjon for økonomisk hjelp som har blitt gitt til menigheten i Murmansk. Takket være deres bidrag kunne vi gjennomføre disse arrangementene som vi her viser til i denne lille rapporten. Vi håper at vårt samarbeid vil vare. Må Herren velsigne alle de som vi kan takke for at vi kunne gjennomføre disse arrangementene Her får du høre fra noen: Nyttårsleir for ungdom januar 2008 Vi gjennomførte ungdomsleiren De viktigste spørsmål i livet med 35 deltakere fra Lovozero, Revda og Murmansk. Leirens program var mangfoldig. Ungdommene kom fra fattige familier, mange av dem kunne for første gang ta seg et bad i badeland fordi foreldrene ikke kunne tillate dem det. For noen var det første gang de gikk på skøyter, og det var herlig. Men mest av alt takket vi Gud for at de unge disse dagene kunne lære om Bibelen, be og lovprise Herren. Konfirmasjonsleir i Finland mai 2008 Den tradisjonelle konfirmasjonsleiren arrangeres hvert år i Finland i byen Kemijarvi. Det var 35 deltakere. Disse menneskene har gjennom året deltatt på konfirmasjonsundervisningen, og noen av dem har bestemt seg for å melde seg inn i Kirka. I denne gruppen var det mange enslige som var skuffet over livet, men i Kirka har de opplevd å få håp for framtiden. Herren har rørt ved deres hjerter, og nå ønsker de å bli innlemmet i Kirka, bli medlemmer. For det er jo slik at i en stor, vennlig familie blir det til og med lettere å løse problemene. Det var mange bibeltimer på leiren, vi hadde opptrinn, sang sanger og vi ble kjent med troende mennesker fra Finland. I løpet av 2008 har medlemstallet i Murmansk menighet økt med 12 personer, i Revda har menigheten økt med 5 personer. Barneleir i Finland august 2008 Den tradisjonelle barneleiren i Ivalo (Finland) ble tilegnet dyrene. Den ble kalt for Dyrene lytter til Gud. Det var 35 deltakere på leiren. Barna kom fra fattige familier og går under betegnelsen barn i risikogrupper. Noen av barna kom fra barnehjem i Murmansk. Noen har foreldre som ikke har godt fellesskap med hverandre, og barna rømmer hjemmefra fordi de ikke holder ut spliden og trettene i familien. Noen har ikke foreldre i det hele tatt. Mange av barna er vant til å være utendørs både natt og dag. Noen hadde begynt med å prøve narkotika og alkohol. Alt fordi de ikke opplever varme i sine familier. De leter etter fellesskap på gaten. Slike barn var det på denne leiren, og deres barnehjerter tinte opp for hver dag og de begynte å strekke seg til lyset og til mennesker. Herren rørte med mange av disse barna på leiren. Da de skulle reise hjem igjen, gråt mange, de ville gjerne fortsette fellesskapet i den varme og vennlige atmosfæren, de ville ikke tilbake til sine familier. Men de har begynt sin vei i Kirken og nå kommer noen av dem til søndagsskolen og noen til ungdomsmøtene. Familieleir november 2008 Familieleiren ble gjennomført på leirstedet Fregatt med 25 personer til stede. Det var familier fra Lovozero, Kandalaksje og Murmansk. Vi samlet familier, mange av dem med barn, for å drøfte problemer som finnes i familier. I Russland er det største problemet det at det finnes få fullstendige familier. De fleste foretrekker å ikke knytte sitt liv opp til ekteskapet. Noen er alene med barn. Det er mange skilsmisser og familietretter som følger mennesker. Ved hjelp av Bibelen forsøkte vi å finne svar på hvordan vi skal løse familieproblemer og hvordan skape ekte, lykkelige, kristne familier. Denne leiren er en del av familiearbeidet som vi akkurat har begynt å utvikle i Murmansk menighet. Alle deltakerne gav uttrykk for et stort ønske om å fortsette dette arbeidet og de forpliktet seg til å fortsette å delta på leirer og seminarer innen familiearbeidet. Julefeiring Vi har feiret Kristi Fødsel i menigheten da var vi samlet både barn, unge og voksne, og vi fikk glede oss over julens budskap. Vi hadde gudstjeneste sammen, og etterpå var det julegaver til barna og ungdommene, og sammen fikk vi nyte en hyggelig te-stund. Enda en gang vil vi takke dere for deres støtte. Måtte julens budskap, Kristi komme til denne verden fylle oss med glede og gi oss nye krefter i å lytte til ham, og følge ham, vår Herre. Med ærbødighet og varme hilser vi våre venner i Norge! Pastor Aleksander Voltsjok.

7 Samenes Venn nr M ø t e p å S ko l e s k i p e t G a n n Tekst og foto: Knut Inge Buljo Tirsdag 18. november, hadde Stavanger krets møte på skoleskipet Gann. Skoleskipet Gann er en kristen vidergående internatskole med maritime fag. Det er en veldig populær skole. Sist år var det ca 400 søkere til skolen, så det er en hard kamp for å komme inn der. Den spesielle undervisningsformen, det at utdannelsen blir tatt på et skip, gjør nok at skolen er så populær. Mange av elevene her har ikke en kristen bekjennelse. Men tenk så flott at ungdommer som ikke kjenner Jesus får komme og bo her i opptil 2 år, og får oppleve et kristent miljø. Jeg husker våren 07 da jeg gikk på Fjelltun Bibelskole. Elevene på Gann var på møte på Fjelltun. Noen dager senere fikk rektor telefon fra Gann om at en av elevene hadde tatt i mot Jesus, helt fantastisk. Ja, tilbake til møtet Samemisjonen hadde på Gann. Jeg hadde med meg en ungdom, Vidar Kristoffersen, som spilte gitar og sang. Møtelokalet var en flott restaurant, så vi følte vi var på danskeferja. Det var en obligatorisk time med plikt til å stille opp, så det møtte opp ca 90 elever + en del av personalet. Vidar sang 4 sanger. Jeg fikk fortelle om hvordan jeg ble en kristen, og så fortalte jeg og viste bilder fra Kola. Ungdommene lyttet Vidar Kristoffersen Elever på Gann til det som ble sunget og fortalt, så jeg synes vi fikk en fin tid sammen. Etter møtet fikk vi kveldsmat og satt og snakket med elevene og personalet. Tilslutt fikk vi en skikkelig omvisning på hele båten. Vi fikk se motorene, lugarene og arbeidsrommet, og tilslutt fikk vi en tur på broen. Skipet ble kjøpt for kort tid siden, det er et av hurtigruteskipene. Bare å fylle opp drivstofftankene koster ca 2 mill. kroner. Strømforbruket var også enormt stort, så det koster ganske mye å drive skolen. Håper dere som leser dette kan være med å huske på de på Gann i bønn. Bli ikke trett Rita Aasen Det er håp for din framtid, så bli ikke trett av å gjøre det gode. Herren vil lede deg. Han vil føre deg til rennende bekker, på en jevn vei, hvor du ikke skal snuble. Han vil dra foran deg. Han vil være med deg, for Han er din Far. Så blir ikke trett av å gjøre det gode, men drikk av friheten i Kristus, og Du skal av nåde få høste i sin tid. For du er umistelig.

8 8 Samenes Venn nr 1 09 Šuoššjavri kapell Šuoššjavri fjellkirke 40 år Tekst: Alf K. Tellefsen Foto: Leif Petter Grønmo Alf Tellefsen, Samemisjonen, holdt dagens preken. Her forteller han fra planleggingen og byggingen av Šuošjávri kirke i Berit Alette Anti tolker. Šuoššjavri kapell ble innvidd 15. desember Søndag 14. desember 2008 ble 40 års jubileet markert. Det var gudstjeneste hvor prost Hellesøy og vikarprest Kullerud forrettet. Jubileumsgudstjenesten ble gjennomført av (fra v.) Alf Tellefsen, Kautokeino prest Ole Fredrik Kullerud, prost Arild Hellesøy og tolken Selma Nedredal Undertegnende, som var formann i byggekomiteen i 1968, var bedt om å holde talen ut fra dagens tekst i Matt. 11. Som avslutning på talen nevnte jeg litt hva Kristine Kemi Hætta sa i sin hilsningstale under innvielsen. Hun var nestformann i Kautokeino Menighetsråd og representerte det. (Klemet J. O. Hættas mor, han som nå er ansatt i Samemisjonen) Kristine begynte slik : Da jeg kom hit i dag så jeg at kapellet var bygd på runde steiner. Nå spør jeg dere om Herren må oppvekke levende steiner av de som kapellet er bygget på? For det kan han. Eller skal han få lov til å oppvekke deg til en levende stein, Etter gudstjenesten ble det servert biπus. Her er to som ser ut til å sette pris på den, Ellen Marie Gaup Sara og Mikkel Buljo Šuošjávri fjellkirkes byggekomite leder i 1968, Alf Tellefsen, hadde dagens preken. Selma Nedredal tolket.

9 Samenes Venn nr Gudstjenesten begynte med tenning av 3 adventlys mens menigheten sang adventsalmen Mii vuosttaš gintal cahkkehit. Barna tenner lysene mens vikarprest Ole Fredrik Kullerud assisterer. Barna: Ulf Mikkel Eriksen (2005), Berit Maria Engstad (2002) og Maria Rosita N Eriksen (2003). som Guds barn? For det kan han også. For min del kan jeg legge til at det var tilhørere den gang som ikke var på troens vei, men som senere tok imot frelsen i forbindelse med virksomheten i Šuoššjavri kapell. Det nytter! Kirketolk Selma Nedredal tolket talen, mens tidligere kirketolk Det var kommet folk både fra Šuošjávri nærområde, Masi, Kautokeino og Karasjok Berit Alette Anti tolket de andre. Rundt 70 mennesker var møtt fram. Det ble servert middag og kaffe med bløtkake i kirken. Videre var det flere hilsninger fra bygdefolk og andre tilreisende mellom middag og kaffe. Den gang kapellet ble bygd var det ikke bilvei til Šuoššjavri, så veien som kom et stykke ut på 1970 tallet, går et lite stykke nedenfor. De senere år har det vært ofret under gudstjenestene for å få bygget vei opp til kapellet, så det blir lettere for alle å komme fram. Med tanke på ny vei satte Iešjoht Grendelag/Iešjoht Servi i gang med å lage en årskalender, for salg, med masse fine bilder fra kapellet, Šuoššjavri og stedene omkring. Trykkingen ble betalt av de tre eierne, Karasjok kommune, Kautokeino kommune og Norges Samemisjon. Dermed kan hele beløpet, kr. 200,- pr. kalender, brukes til kapellets veiprosjekt, som forhåpentligvis snart kan realiseres. Det er mange som i takknemmelighet gleder seg over Šuoššjavri kapells tjeneste gjennom 40 år, og vi ønsker Guds velsignelse over videre tjeneste. På vei til Šuošjávri fjellkirkes 40 års jubileum Šuošjávri fjellkirkes 40 års jubileum Tekst: Leif Petter Grønmo Stikkords form om jubileet: 40 års jubileet søndag 14. des. fra kl Ca 70 fremøtte fra uoªjávri nærområde, Masi, Kautokeino og Karasjok. Den yngste på 3 år og den eldste 96 år. Prestene: Prost Arild Hellesøy og vikarprest i Kautokeino Ole Fredrik Kullerud. Tolk: Selma Nedredal Dagens tale v/alf Tellefsen, Samemisjonen Kirketjener: Ellen Marie Eriksen 1. Gudstjeneste med skrifte og nattverd 2. Middag: biπus m/loff 3. Hilsner og taler 4. Kaffe med bløtkake, marsipankake og andre kaker

10 10 Samenes Venn nr 1 09 Basarkavalkade - høsten 2008 Tekst og foto Lisbeth Ravna Strømsnes, Vigrestad I skrivende stund er vi i ferd med å avslutte et kirkeår. Her er et tilbakeblikk på noen basarer jeg fikk være med på. Inntekten fra alle basarene kommer Norges Samemisjon til gode. Hadland Bedehus 27. september 2008: kr Hegrestad Forsamlingshus 16. oktober 2008: 8460 kr Vigrestad Misjonshus 31. oktober 2008: kr Vær med basardamene i bønn om at midlene kommer til nytte i arbeidet i Guds rike. Sennepsfrøet (Mark. 4, 30 34) Han sa: «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? Det er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster og får så store grener at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.» Med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så mye de var i stand til å høre. Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte han alt for dem. Ingen basar uten hus. Hadland Bedehus er innvidd i Her har samemisjonsforeninga Solgløtt basar annethvert år, vekselvis vår og høst. I 2008 gikk basaren av stabelen i slutten av september Guds ord er den viktigste basaringrediensen. Formann Solveig Larsen i Solgløtt leste om sennepsfrøet på Hadland bedehus. På Vigrestad fikk vi hjelp av disse staute karene. Fra venstre Sigmund Frøyland, Christian Sjøthun, Einar Høien og Kåre Skåland. Sang og musikk hører hjemme i basarprogrammet. Arnodd Stapnes gav tonefølge på Hadland, og det enda foreninga ikke hadde spurt noen om å spille. Men Gud mente det kunne gjøre seg med musikk.

11 Samenes Venn nr Jesus gir levende vann (Joh. 5,37-38) På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» Jesus er det levende vannet, og dette vil vi at de som kommer på basar skal få møte. Basarinntektene bidrar til at det levende vannet får strømme videre ut. På Hegrestad brukte Knut Inge Buljo denne teksten. Utsendinger for Jesus? (Ap.gj. 4,13-14) Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde menn av folket, undret de seg. De visste at de hadde vært sammen med Jesus, og da de så mannen som var helbredet, stå der sammen med dem, kunne de ikke si imot. Ulærde menn av folket. I dag er det vi som har fått i oppdrag å formidle evangeliet. Ser folk Jesus i oss? Det lurte Knut Inge Buljo på, da han talte på Vigrestadbasaren i oktober. Ingen av basarene jeg besøkte denne høsten manglet gevinster. Her fra basaren til Vigrestad samemisjonsforening. Den ble holdt på den aller siste dagen i oktober Det er godt å få hjelp til trekningen. Alf Magne Gjengedal og Ole Kolstø gjorde tjeneste på Hegrestad i oktober En annen viktig basaringrediens er loddselgere og loddkjøpere. Denne selgeren hadde tjeneste på samemisjonsbasaen på Hegrestad forsamligshus i midten av oktober Hegrestad ligger nordvest for Egersund. Basaren er over. Foreninga Solgløtt får representere oss alle. Fra venstre Bjørg Hadland, Britt Henny Åse, Solveig Puntervold, Evy Puntervold, formann Solveig Larsen og Marit Åse. Foreninga har ytterligere tre medlemmer.

12 12 Samenes Venn nr 1 09 Fra Samenes Venn nr 4 og 5 i 1978 har vi sakset dette stykket av finnmarkssekretær Gunnar Brustad Vil du si noen ord om Jesus? Jeg glemmer aldri dette spørsmålet fra henne som satt rett ovenfor meg ved kjøkkenbordet i den rødmalte tømmerstua nede ved elva. At hun var en kristen, forsto jeg straks, for hennes ord hadde klang da hun talte om frelsen i Jesus Kristus og den evige herlighet. Hun hadde lært Kanaans vidunderlige språk på sine mange flyttferder mellom fjellet og kysten, og næret sterk tillit til sin barndoms Gud. Jeg hadde sagt mitt, anså besøket ferdig og ville til å gå, da hun spurte: Vil du si noen ord om Jesus til gutten min, han ligger syk i sideværelset? Hennes ansikt var preget av morsblikkets mildhet og stille smerte, og spørsmålet var båret fram av kjærlighet til og omsorg for gutten. Per var bare 16 år. Han var en rik fjellsamegutt med store muligheter innen den hevdvunne næringsveg, tatt i arv fra slekt til slekt. Og anene var i orden hans forfedre var å finne innen ættene Guttorm og Sara, Vuolab og Anti, alle ættenavn med god klang blant samefolket. Og også siste vinter hadde han med stolthet merket seg at det var hans farkost, reinsleden, som måtte settes inn etter at bilene måtte kapitulere mellom Gargia og Kautokeino. Når Fylkesrederiets svære busser sto innesnødd på Rievnesvarre og Gormek, og ingeniører med mannskap, brøytebiler og traktorer måtte strekke våpen for den norske værmakt, som endog i krigens dager viste seg å være sterkere enn den tyske ja, da gikk reinen og pulken presis like godt. Men Per var syk, og sykdommen la alt øde. Der lå han blek og mager, med spørrende øyne og store svettdråper i panna. Fjellet og teltet, reinflokken og alt livet der oppe på vidda hadde han for alltid sagt farvel til. Å, hvor jeg følte meg glad i denne stund over å kunne si noen ord om Jesus. Og dette skulle også komme til å gjøre Per og hans mor glad. Han ble en sterk og frimodig sjel. Det er så godt for meg å tenke på at om bare noen dager er jeg i himmelen, sa Per. Midt i den sværeste smerte, som brøt legemet ned, var han båret på de sterkeste vinger og mettet ved himmelens bord. Snart fem år er gått, og jeg sitter i teltet med det samme budskap. Men mye er hendt siden jeg var i den rødmalte tømmerstua. Den tapre samekvinne er blitt eldre. Hennes husbond er død, men hun fortsetter sitt iherdige arbeid, og holder reinhjorden ved like. Da åpner hun bomma bortunder teltduken og tar fram et brev. Det er en kontrakt med bestilling av to gravmonumenter som hun vil jeg skal ordne for henne. Innskriften for hennes mann var: Hvil i fred til oppstandelsens morgen. Men som minne for hennes uforglemmelige sønn sto: Om du i jorden er gjemt, blir du aldri aldri glemt. Mens jeg satt og tolket dette siste til hennes språk, dryppet tårer ned på lyngen under bjørkeriset i teltet. Vil du si noen ord om Jesus? Ja det vil jeg gjerne: Og døden skal ikke være mer, ei heller sorg, ei heller skrik, ei heller pine skal være mer, for de første ting er veket

13 Samenes Venn nr bort, og Gud har avtørret hver tåre av deres øyne! Utenfor hører vi hundene, drengene og flere reineiere i arbeide med en flokk på nærmere 3000 dyr. En svak skodde ligger tett ved hele flokken som tåke frambrakt av de tallrike dyrs åndedrett i den klare, kalde fjelluften. Men inne i teltet er det stille, hellig fred når minnene trekkes fram om dem som har forlatt dette liv. Og tanken tar flukt oppover, der hvor Jesus er, og far og sønn følger ham i den store flokk med lange, hvite kjortler. Bålet er brent ned da vi er ferdige, men i ring omkring ildstedet ligger enda noen tykke, avbrente, glødende kubbestumper. Disse rakes forsiktig sammen, og ved hjelp av småris er det full varme igjen på et øyeblikk. Kaffekjelen fylles med snø, og så varer det ikke lenge før samtlige er samlet rundt det sparsomme lys som teltarnen gir i marsskumringen på fjellet. Men jeg ønsker å sende denne formaning videre fra henne der oppe i teltet. Jeg sier det til barn og voksne, til unge og gamle: Vil du si noen ord om Jesus? Det skal løse de bundne, det skal sette de fangne i frihet. Men også for deg selv skal det bringe velsignelse, glede og fred. Hvor ofte har ikke ordet om Jesus vært det eneste som kunne tenne håp og lys. Det spreder sitt lys og sin glede hvor helst det i verden fremgår, det trøster når hjertet vil gråte og når det i dødsangest slår. Og engang blir dette navn det eneste. Min salme Karstein Mortensen Vi har nylig feiret Jesus fødsel til denne jord. Han ble født som et vanlig menneske av sin mor, ble lagt i en krybbe men hadde engler rundt seg. Til fødselsgave fikk han gull, røkelse og myrra, noe som vi ikke får. Kristi fødsel har skjedd. Det skjedde i de dager da Augustus var keiser og Kvirinius var landshøvding. Jesus kom som vår Frelser, og da er det godt om Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom. Videre synger Brorson i denne salmen: Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt. Det er en salme som kan synges hele året, ja, til forskjellige anledninger. Salmen inneholder mye trøst og oppmuntring på troens vei. Derfor har jeg valgt denne salme som min salme denne gangen. Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsum. Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme, velsignet julenatt! Den mørke stall skal være mitt hjertes frydeslott, der kan jeg daglig lære å glemme verdens spott. Der kan med takk jeg finne hvori min ros består, når Jesu krybbes minne meg rett til hjertet går. Men under uten like, hvor kan jeg vel forstå at Gud av himmerike i stallen ligge må! At himlens fryd og ære, det levende Guds ord, skal så foraktet være på denne arme jord! Hvi skulle herresale ei smykket for deg stå? Du hadde å befale alt hva du pekte på. Hvi lot du deg ei svøpe i lyset som et bånd, og jordens konger løpe å kysse på din hånd? Hvi lot du ei utspenne en himmel til ditt telt og stjernefakler brenne, å store himmelhelt? Hvi lot du frem ei lyne en mektig englevakt, som deg i silkedyne så prektig burde lagt? En spurv har dog sitt rede og sikre hvilebo, en svale må ei bede om nattely og ro, en løve vet sin hule hvor den kan hvile få skal da min Gud seg skjule i andres stall og strå? Akk, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn og full av lengsel sukke: Kom, Jesus, kom herinn! Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt, så skal du blive trolig her i mitt hjerte svøpt. Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø, for deg, for deg alene jeg leve vil og dø. Kom, la min sjel dog finne sin rette gledes stund, at du er født herinne i hjertets dype grunn! Norsk Salmebok nr 45

14 14 Samenes Venn nr 1 09 Nytt fra Sápmi Nettsalg av duodji Duodjiinstituhtta i Kautokeino har åpnet og administrerer en nettportal for salg av samisk håndtverk. Portalen er kommet i stand ved bevilgning fra Sametinget. Produsenter av duodji kan legge ut sine varer her, men alt som blir lagt ut for salg blir vurdert på forhånd (kvalitetsmessig). Direktør Inga Hermansen Hætta ved Duodjiintituhtta sier hun på forhånd var kritisk til denne måten å omsette duodji på, men erfaringene fra de første ukene med slikt salg er positive. Flere tusen har vært innom portalen, og bestillinger kommer inn. På denne måten har duodjiutøvere hele verden som sitt marked. Positivt for NRK Sámi Radio TNS Gallup har på oppdrag for NRK Forskning og NRK Sámi Radio foretatt en undersøkelse blant radioens brukere. Det gjelder både lyttere, seere og nettbrukere. Noe over 400 er spurt i flere kommuner med samisk bosetning. 62 % av de spurte har et godt inntrykk av NRK totale innholdstilbud når det gjelder å styrke samisk språk, identitet og kultur, mens 77 % har et positivt inntrykk av NRK Sámi Radio sine nettsider. 77 % er også fornøyd med det samlede tilbudet. Bare 9 % av de spurte mener de samiske avisene gir den beste informasjonen. Samisk butikk-kjede lanseres En kjede for salg av samiske varer lanseres i Sverige og USA. Kjeden har fått navnet Miessi. En har til hensikt å selge smykker, innredningsprodukter, klær m.m., alt med utgangspunkt i samisk håndtverk. En av initiativtakerne til kjeden, Petra Marainen, sier til Dagens Industri at de har tro på å selge under et butikkvaremerke. Kjeden mangler ennå investorer til foretaket. Samer tåler diskriminering best Doktorgradsstipendiat Ketil Lenert Hansen ved Senter for samisk helseforskning / Institutt for samfunnsmedisin ved Universitet i Tromsø har gjennomført en studie i samiske områder blant samer, kvener og etniske nordmenn. Studien viser at samer tåler diskriminering best, og at det ikke påvirker deres mentale helse. Hansen forklarer i rapporten at dette kanskje kan ha sammenheng med at samene er mer vant med å bli diskriminert som gruppe, og slik ikke tar det personlig. Rapporten viser også at samiske kvinner sjeldnere søker hjelp for psykiske problem enn sine søstre. Blant menn er det små forskjeller. Sjøsamene en taper i kampen om fjordressursene Einar Eyqórsson har skrevet en bok om sjøsamene og deres næringsgrunnlag i fjordene i Finnmark. Norges fiskarlag har ikke tatt hensyn til sjøsamenes rettigheter, og dette har ført til at mange sjøsamer har mistet sitt inntektsgrunnlag. Trålerene fikk retttigheter, og tok mye av fisken. En usynliggjøring av sjøsamene har preget denne kampen, sier forfatteren. Ordbok for Kildindialekt Nina Afanasjeva ble født i den lille bygda Arsjohka på Kolahaløvøya i Her bodde 200 mennesker som levde av fiske og reindrift. I 1968 ble befolkningen tvangsflyttet til forskjellige steder på Kola for å gi plass til en militærbase. Folk i områdene her snakket en egen dialekt av Kildinsamisk, og i dag er det kun 12 personer som snakker denne dialekten. Nina Afanasjeva tror ikke det er mulig å redde denne dialekten, men for ettertiden tror hun det er viktig for språkforskere og andre å vite at den har eksistert. Derfor har hun i 25 år samlet ord og uttrykk i en egen ordbok. Sørsamisk nettspill Lærer Helen Blind Brandsfjell ved Røros videregående skole tror at nettspill kan være et hjelpemiddel for aktiv bruk av det sørsamiske språket. Ideen om slike spill kom i forbindelse med et nybegynnerkurs i sørsamisk i regionen, og det sørsamiske språksenteret Aajege på Røros søkte Sametinget om midler til å utvikle slike spill. En fikk kr til prosjektet, og målet er å ha tre spill på nettet før påske i februar er Samefolkets dag Gratulerer med dagen! Lahkoe biejjine! Lihkku beivviin!

15 Samenes Venn nr En samtale med Jesus Kristus, vår Frelser Ved Knut Inge Buljo Kjære Jesus hvilket kors har jeg tatt opp, eller har jeg lagt korset på vent? Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. (Matt. 10, 38) Er det sant, Jesus, at du har utslettet alle mine synder? Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. (2. Kor. 5, 21) Er det sant, Jesus, at livet mitt her på jorden snart er slutt, at evigheten puster meg i nakken?..dere vet ikke hvordan livet deres blir i morgen! Dere er jo bare en røk, som er synlig en kort stund og så blir borte (Jak. 4, 14) Er det sant, Jesus, at når mitt jordiske liv er slutt så venter evigheten på meg? Alt skapte han vakkert i sin tid. Også evigheten har han lagt i menneskenes hjerter. (Fork. 3, 11a) Er det sant, Jesus, at dette livet har to utganger Den som seirer, skal få dette i arv, og jeg skal være hans Gud, og han skal være min sønn. Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død. (Åpenb. 21, 7 8) Hvem er det som seirer og hvem går fortapt, Jesus? Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. (Joh. 3, 18) Jeg er så redd at Satan skal forføre meg så mitt navn blir visket ut av Livets bok - at jeg skal få samme skjebne som den rike mann. Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus ved hans side. Han Forts. neste side Samenes Venn Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Magne Gamlemshaug Redaktør: Jon Amundal ADRESSE: Samenes Venn Norges Samemisjon Vestre Kanalkai Trondheim Tlf Fax: E-post: Internett: ABONNEMENT: 11 nr. pr. år Ordinær årspris: kr. 280,- Til utlandet: kr. 350,- For kontingent: Konto nr.: For offer og gaver til misjonsarbeidet (også skattefrie): Konto nr.: Norges Samemisjon er en uavhengig organisasjon med samme bekjennelsesgrunn som Den norske kirke. Samemisjonens mål er: På bibelsk og evangelisk-luthersk grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning. Siden 1993 har Samemisjonen også startet opp arbeid blant samer på Kolahalvøya. Samemisjonen ser det som en oppgave å støtte samisk språk og kulturarv. Støttevirksomheten omfatter 7 kretser. Landsstyrets formann: Sven Sunnset 4588 Kvås Tlf Trykk: Wennbergs Trykkeri AS

16 B-PostAbonnement Retur: Norges Samemisjon, Vestre Kanalkai 20, 7010 Trondheim Forts. fra forrige side ropte: «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen. (Luk. 16, 23 24) Hva skal jeg gjøre, Jesus, for å holde ut mot Satan, så dette ikke blir min skjebne. Jeg er så redd for å gå fortapt. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da klar med sannheten som belte om livet og med rettferd som brynje, og ha som sko på føttene den beredskap som fredens evangelium gir. Grip framfor alt troens skjold; med det kan dere slokke alle den ondes brennende piler. Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige. (Ef. 6, 13 18) Takk, Jesus! men jeg er så kald, det bor så mye vondt i meg og jeg føler meg så dømt. Kan jeg være din, Jesus? Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. (Rom. 8, 1) Takk min kjære Frelser at det gjelder meg og. Kjære Jesus er det mange som går til evig fortapelse? Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. (Matt. 7, 13 14) Kjære Jesus dette er jo kjempealvorlig, jeg har så mange jeg er glad i som går på den brede vei. Kjære Jesus, hvem skal hjelpe dem inn på den smale vei og hvem skal lære dem å leve rett? Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er som om Gud selv formaner gjennom oss: Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud! (2. Kor 5, 20) Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matt. 28, 18 20) Er det sant,jesus, at hvis jeg vil leve gudfryktig så blir jeg forfulgt? Alle som vil leve et gudfryktig liv i troen på Kristus Jesus, skal bli forfulgt. (2.Tim. 3, 12) Kjære Jesus, jeg ber om at du må bevare meg til jeg er hjemme hos deg. Hjelp meg Jesus å ta mitt kors opp og la deg styre livet mitt. Hjelp meg med å døde mitt ego som sitter så fast i meg. Hjelp meg, Jesus, slik du får kontroll over alle sider i mitt liv. Hjelp meg å få nød for de ufrelste sjeler og nød for de som lider, for jeg finner det ikke hos meg selv, der finner jeg mye av først meg selv, så meg selv og så min neste hvis det er til mitt eget beste. Hjelp meg til å bli et bønnemenneske, og glad i å lese i Bibelen. Vis meg veien, Jesus, så jeg kan være til velsignelse for andre. Hjelp meg, Jesus, å forstå at mitt liv, min tid og mine penger er ditt alt sammen. Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. (Gal. 2, 20) Kjære Jesus hjelp meg å leve etter Ordspråkene 3, 5-7: Stol på Herren av hele ditt hjerte, og sett ikke lit til ditt vett! Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han dine stier jevne. Vær ikke klok i egne øyne, frykt Herren og hold deg fra det som er ondt! Herre Jesus Kristus, kan Åndens frukt få prege mitt liv. Herre, tilgi meg alle mine synder. Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. (Gal. 5, 22 23) Å, Herre, la meg få bli preget av deg, min Mester. Hilsen en som vil leve et seirende kristenliv - men faller hele tiden.

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten

Visjon for Familiekirken Januar 2013. Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten Visjon for Familiekirken Januar 2013 1. En oase av kjærlighet Guds kjærlighet skal være kjennetegnet på menigheten 1 Joh 3 vers: 11, 16, 18, 23 11For dette er det budskap dere hørte fra begynnelsen av:

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58

MEH2011booklet.indd 1 23.09.11 11.58 Martin Enger Holm 3:36 Vokal: Martin og Henrik Enger Holm Trompet: Tine Thing Helseth Høyr kor englar syng frå sky Krist er fødd i Davids by kjem med frelse til oss ned gir oss med Gud Fader fred Glade

Detaljer

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken.

2. Utøvelsen av fadder- og forbederansvaret utføres i tråd med veiledningsbrosjyren: Fadder- og forbederansvar i Frikirken. ORDNING FOR Dåp Den Evangelisk Lutherske Frikirke Dåp 1. Dåpssamtale og dåp foretas i henhold til Forfatning for Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Reglement for dåp og menighetens kristendomsopplæring,

Detaljer

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn.

Oversikt over vers. Dine kjære feller tårer, ved ditt savn, i Jesu navn. Oversikt over vers Akk en plass er tom! Hvor vi ser oss om, luften synes enn å gjemme klangen av den kjære stemme; Gjenlyd av små trinn går til sjelen inn. Alltid andres ve og vel aldri sparte du deg selv.

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? (skrevet av Inge Flaat, Nedenes Bedehus, Normisjon; http://www.nedenesbedehus.no) Interessen for åndelige fenomener ser ut til å være betydelig. Det har blitt viktig å omgi seg

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

ANNEN MESSE. Trinnbønn.

ANNEN MESSE. Trinnbønn. ANNEN MESSE Du kan i den hellige messe oppnå Guds store nåde og hjelp for deg og andre. Din bønn er forenet med prestens bønn. Enda mer: du ber sammen med Jesus. Derfor er din bønn sterk. Hva vil du be

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

En glad giver - tid, evner, penger

En glad giver - tid, evner, penger En glad giver - tid, evner, penger Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som

Detaljer

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund

Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Preken juledag 2011 I Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 4.

Opbyggelig kommentar til Første Thessalonikerbrev. Kapitel 4. Side 9. 4) Trøst, v. 18. Dette skal vi trøste hverandre med, står det. Vi som tror på Jesus har en lys og god framtid foran oss. Døden er ikke det siste. Ordet står i imperativ: en oppfordring til å hjelpe

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden.

Melodi til Gloria kan variere. Gloria utgår i advents- og fastetiden. EUKARISTIEN DEN HELLIGE MESSE Menighetsagende for SKG-Region Vest. Se Hymnarium for musikk til messeleddene. Menighetssvar med fet skrift. MESSENS INNLEDNING INNTOG MED SALME INNGANGSORD +I Faderens og

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat.

FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30. I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. FG/Hj 22.s.e.pinse/II Matt.11,25-30 I teksten vår i dag står et ord som mange av oss kan utenat. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt.11,28) I Det er

Detaljer

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg. Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg. Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg. Kom, tilbe med fryd vår Konge og Gud, som kler seg i høgd og herlegdoms skrud, vårt skjold og vår verje, med æveleg makt, med miskunn til ære og kjærleik til prakt. Pris Herren med song, fortel om hans

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg?

Så til spørsmålet: Hva er det vi holder på med? Nesten 2000 år siden Paulus levde? Hvordan har kirken og oppdraget til kirken utviklet seg? Hva holder vi på med? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: Søndag 15. februar 2007 Tekst: Romerne 10, 14-17 Antall ord: 1976 14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en

Detaljer

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING

3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING Werner Nachtigal Stephan Gängel 3STEG I PERSONLIG EVANGELISERING GLOBAL OUTREACH DAY Treningshefte TRENINGSHEFTE Gi en mann en fisk og du metter ham den dagen. Lær en mann å fiske og du metter ham for

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen.

Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. Nådegaver og Helbredelse. Emne vi nå skal se på er også grunnfestet ut fra bibelen. En bibelsk nytestamentlig menighet tror på og forkynner også denne bibelske sannhet om nådegaver og helbredelse. Dette

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer