Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66840W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66840W http://no.yourpdfguides.com/dref/3886280"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Så er der ikke risiko for at snuble over den åbne låge og komme til skade. Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen. Hold alle emballagedele væk fra børn. Der er fare for kvælning. Opbevar alle vaskemidler et sikkert sted, som er utilgængeligt for børn. Lad ikke børn komme tæt på opvaskemaskinen, mens lågen er åben. Brug aldrig opvaskemaskinen, hvis netkablet og vandslangerne er defekte, eller hvis betjeningspanel, topplade eller sokkel er beskadiget, så der er fri adgang til maskinens indvendige dele. Ellers kan opvaskemaskinens mekaniske og elektriske dele tage skade. 1) Kontrollamperne for salt og afspændingsmiddel lyser aldrig, mens et opvaskeprogram kører, heller ikke hvis der skal påfyldes salt eller afspændingsmiddel. Programvalgsknapper Tryk på en af disse knapper, til programlampen for det ønskede program tændes. Servicet kan være vådt, når programmet er slut. Se under 'Opvaskeprogrammer', hvilke programmer der påvirkes/ikke påvirkes af energisparefunktionen. Knap, senere start Programmets start kan udskydes fra 1 time og op til 19 timer. Tryk samtidig på Afbryd-knappen og hold den nede, til alle programlamperne tændes. Opvaskemaskinen er udstyret med et blødgøringsanlæg, der er beregnet til at fjerne de mineraler og salte i vandforsyningen, der ellers kunne have uønskede eller skadelige virkninger på maskinens funktion. Tryk samtidig på funktionsknapperne B og C, og hold dem nede. Alle andre typer salt, som ikke er specielt fremstillet til brug i en opvaskemaskine, i særdeleshed bordsalt, skader blødgøringsanlægget. påfyld kun salt, lige før et helt opvaskeprogram startes. Dette forhindrer saltkorn og saltvand, som kan være blevet spildt, i at forblive på bunden af maskinen, hvilket kan forårsage korrosion. Sæt hætten på igen, og sørg for, at der ikke er salt på skruegevindet eller på pakningen. Der sker ikke noget ved at vandet i enheden flyder over, når der påfyldes salt. dette er ganske normalt. Betjeningspanelets kontrollampe for salt kan lyse i 2-6 timer, efter der er fyldt salt på, hvis opvaskemaskinen forbliver tændt. Hvis der bruges salt, som er længere tid om at blive opløst, kan dette tage længere tid. Hvis der er spildt afspændingsmiddel under påfyldningen, tørres dette op med en absorberende klud for at undgå for meget skum under næste opvask. Alt efter resultatet af opvask og tørring kan doseringen af afspændingsmiddel justeres med drejeknappens 6 stillinger (stilling 1 er laveste dosis, stilling 6 er højeste dosis). ) med åbningen nedad, så vandet ikke kan samle sig i en beholder eller en dyb bund. Ældre bestik med limede dele, der ikke er varmefaste. Glas må ikke røre hinanden - ellers kan de tage skade. Sølv- og aluminiumdele kan blive misfarvet under opvasken: Rester, f. Serveringsfade og store låg skal placeres langs kanten af kurven, så det sikres, at spulearmene kan dreje frit. Bestikkurven Knive med lange klinger, som opbevares opretstående, er en potentiel fare. Bestikkurven er i to dele, som kan adskilles for at få større fleksibilitet til ilægning. Hvis håndtagene stikker ud under bunden af kurven og dermed blokerer for den nederste spulearm, sættes bestikket ind med håndtaget opad. Fordel køkkentøjet på og under kophylderne, således at vandet kan nå alle overflader. Glas med lang stilk kan placeres med bunden opad i kophylderne. Indstilling af den øverste kurvs højde Hvis der skal vaskes meget store tallerkener, kan de placeres i nederste kurv efter at have flyttet øverste kurv op i øverste stilling. For at give større fleksibilitet kan de sættes på venstre eller højre side af kurven. Løft forsigtigt op i begge sider af kurven og hold fast, mens låsemekanismen langsomt falder på plads. Brug kun opvaskemiddel, som er særligt fremstillet til brug i opvaskemaskiner. bemærk venligst fabrikantens anbefalinger til dosering og opbevaring, som står skrevet på opvaskemidlets pakke. Det bidrager til at mindske forureningen, hvis der ikke bruges mere opvaskemiddel, end der er brug for. Alle programmer med forvask har brug for en ekstra dosis opvaskemiddel (5/10 g), som skal hældes i kammeret til opvaskemiddel for forvask (2). Kontroller, at der er åbnet for vandhanen. Tallet i displayet blinker ikke længere, men lyser konstant. Der kan også vælges program og forsinket start, mens opvaskemaskinens låge er lukket. Hvis der skal vælges nyt opvaskeprogram, kontrolleres det, at der er opvaskemiddel i beholderen. Kontrollampen for det program, der netop er afsluttet, forbliver tændt. Hvis energisparefunktionen er slået til, kan tallerkenerne være våde, når programmet er slut. Tre minutter efter, at programmet er slut, slukkes alle kontrollamper, og digitaldisplayet viser én vandret bjælke. På denne måde drypper der ikke vand fra øverste kurv ned på tallerkenerne i nederste kurv. Når opvaskeprogrammet er afsluttet, anbefales det at tage stikket ud af stikkontakten og slukke for vandhanen. Dette er et perfekt hverdagsprogram, der passer til en familie på 4, der kun sætter service og bestik fra morgenog aftensmad i maskinen. Advarsel Før filtrene rengøres, skal der sørges for, at maskinen er slukket. Sæt filterkombinationen på plads, og lås ved at dreje håndtaget med uret, så langt det kan komme. Under denne proces skal der sørges for, at fladfiltret ikke stikker ud over bunden af opvaskebeholderen. Koble maskinen fra lysnettet og derefter lukke for vandet. Hvis dette ikke kan undgås, tømmes maskinen, lågen lukkes og tilløbsslangen kobles fra og tømmes. Undgå at tippe maskinen for meget under transport. Sluk for maskinen, og følg de råd, der er anført i det følgende. Når disse ting er kontrolleret, tændes der for maskinen. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det blev afbrudt. hvis fejlfunktionen eller fejlkoden forekommer igen: Kontakt Electrolux Service A/S. Hvis der forekommer fejlkoder, der ikke er vist i skemaet ovenfor, kontaktes Electrolux Service A/S. Tallerkenerne er placeret på en måde, der forhindrer vandet i at nå alle dele af deres overflade. Der er brugt for lidt eller intet opvaskemiddel. FJERN disse dele fra øverste kurv. Maskinen er forsynet med justerbare ben, så nichens højde kan være mellem 820 mm og 880 mm fra gulvet.

3 der skal være 2 mm mellem toppen af maskinen og undersiden af bordpladen. Maskinen skal altid kobles fra lysnettet, inden der udføres indgreb, hvor der er åbent til maskinens indvendige dele. Pas på, at tilløbsslangen, afløbsslangen og netledningen ikke snor sig eller bliver klemt, når maskinen skubbes på plads. God nivellering er afgørende for, at døren lukker rigtigt og er tæt. Hvis der er et mellemrum ved maskinens bund, kan det dækkes ved at sænke soklen. Hvis den tilsluttes varmt vand, kan det give en væsentlig energibesparelse. det afhænger dog af, hvordan vandet opvarmes. (Vi foreslår at bruge alternative energikilder, der er mere miljøvenlige, f. Vandtrykket skal ligge inden for de grænser, der er angivet i 'Tekniske specifikationer'. De lokale vandmyndigheder kan oplyse gennemsnitstrykket for områdets vandforsyning. tilløbsslangen må ikke være snoet, klemt eller viklet ind i noget, når den tilsluttes. Maskinens tilløbs- og afløbsslanger kan enten drejes til venstre eller højre med kontramøtrikken, alt efter forholdene på installationsstedet. Hvis ikke hele membranen fjernes, vil der samle sig madrester, der til sidst blokerer studsen til opvaskemaskinens afløbsslange Hvis køkkenvaskens vandlås er udstyret med en kontraventil, kan dette forhindre opvaskemaskinen i at blive ordentligt tømt for vand. Inden maskinen tages i brug skal det sikres, at mærkespænding og strømtype på typepladen passer til el-forsyningen på installationsste- Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis der ikke tages de nævnte forholdsregler. Det hindrer, at børn kan låse sig inde og komme i livsfare. Sikkerhetsinformasjon Produktbeskrivelse Betjeningspanel Første gangs bruk Stille inn vannhardhet Bruke oppvaskmaskinsalt Bruke skyllemiddel Daglig bruk Sette inn servise og bestikk Bruke vaskemiddel Velge og starte et vaskeprogram Ta ut av oppvaskmaskinen Vaskeprogrammer Stell og rengjøring Hva må gjøres, hvis. For å unngå unødvendige feil og ulykker er det viktig at du sørger for at alle som skal bruke dette apparatet er fortrolige med hvordan det brukes og kjenner til sikkerhetsfunksjonene. Ta vare på denne bruksanvisningen og pass på at den følger med oppvaskmaskinen hvis du selger eller flytter den, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge oppvaskmaskinen benyttes. korrekt bruk Denne oppvaskmaskinen er kun beregnet for vask av kjøkkenutstyr som tåler vask i oppvaskmaskin. Bruk kun produkter (oppvaskmiddel, salt og skyllemiddel) som er beregnet for oppvaskmaskiner. Unngå å åpne døren mens apparatet er i drift, det kan strømme ut varm damp. Slå av maskinen og steng alltid vanntilførselen etter hver gangs bruk. Reparasjoner som er utført av ufaglært person, kan forårsake personskade eller alvorlig feilfunksjon. Personer (innbefattet barn) med redusert fysisk følelse eller mentale evner eller som ikke har erfaring og kunnskaper om bruken, må ikke bruke apparatet. De må ha tilsyn og gis instruksjon om bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Oppvaskmidler for oppvaskmaskiner kan forårsake kjemiske brannskader i øyne, munn og hals. Det kan fremdeles være rester etter oppvaskmiddel i maskinen Pass på at døren til oppvaskmaskinen alltid er lukket når du ikke setter inn eller tar ut av den. På den måten unngår du at noen snubler over den åpne døren og skader seg. Barn må ha tilsyn for å være sikker på at de ikke leker med apparatet. Hold all emballasje borte fra barn. Det kan være fare for kvelning. Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når døren er åpen. installasjon Kontroller at oppvaskmaskinen ikke er blitt skadet under transporten. Alt rørlegger- og elektrikerarbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet må utføres av kvalifisert person. Av sikkerhetsgrunner er det farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre dette produktet på noen måte. Du må aldri bruke denne oppvaskmaskinen hvis den elektriske strømforsyningskabelen og vannslangene er defekte, eller hvis betjeningspanelet, topplaten eller sokkelområdet er så skadet at innsiden av apparatet er fritt tilgjengelig. Ta kontakt med nærmeste servicesenter for å unngå fare. Det må aldri bores i noen av sidene på denne oppvaskmaskinen, da hydrauliske og elektriske komponenter kan bli skadet. Advarsel Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til vann og strømnett. alt den første gangen). Sett hetten tilbake på plass og pass på at det ikke er saltrester i gjengene eller på tetningen. 5. Sett hetten på igjen ved å skru den med urviseren til den stopper med et klikk. Indikatorlampen for salt på betjeningspanelet kan fortsatt være tent i 2-6 timer etter at du har fylt i mer salt, dersom oppvaskmaskinen fortsatt er slått på. Hvis du bruker salt som bruker lengre tid for å løse seg opp, kan lampen være tent enda lengre. Advarsel Bruk kun skyllemidler av kjente merker som er beregnet for oppvaskmaskiner. Fyll aldri i andre stoffer enn skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen (f. Skyllemiddelet sørger for at serviset skylles godt og ikke får flekker eller striper under tørking. 110 ml skyllemiddel som er tilstrekkelig for mellom 16 og 40 oppvasksykluser, avhengig av doseringsinnstillingen. Tørk bort alt skyllemiddel som ble sølt under påfylling, for å unngå for mye skumdannelse under neste gangs oppvask. I forhold til det ferdige tørkeresultatet, juster doseringen av skyllemiddel med 6-trinns justeringsbryteren (posisjon 1 er minste dosering, posisjon 6 er største dosering). Doseringsmengden er innstilt på posisjon 4 fra fabrikken. Velg et oppvaskprogram som passer for bestikket og serviset. Generell informasjon og tips Svamper, husholdningstekstiler og andre gjenstander som kan absorbere vann, må ikke vaskes i oppvaskmaskinen. Før du setter serviset inn i oppvaskmaskinen, bør du: Fjerne alle matrester. Bløtgjøre rester av fastbrent mat i panner Når du setter servise og bestikk inn i oppvaskmaskinen, husk: Eldre bestikk med limte deler som ikke er varmebestandige. Med åpningen ned, slik at vannet ikke samles i fordypningene eller en dyp bunn. Tallerkener og bestikk må ikke ligge inn i hverandre eller dekke hverandre til.

4 Disse gjenstandene tørker ikke så godt som porselen eller redskaper av stål. ) må plasseres i den øvre kurven, og slik at de ikke kan bevege seg. Servise av steintøy kan bare vaskes i oppvaskmaskinen dersom produsenten har merket dette som egnet for oppvaskmaskin. Derfor bør sølvbestikk skylles øyeblikkelig for matrester, særlig hvis det ikke skal vaskes med en gang etter bruk. Serveringsfat og store lokk bør plasseres langs ytterkanten av kurven, pass på at spylearmene kan rotere fritt. Rekkene med tallerkenholdere i den nedre kurven kan legges flate for å gjøre det enklere å plassere kokekar, panner og boller. best resultat anbefaler vi at du bruker bestikkristen. Glass med lang stett kan plasseres opp-ned i kopphyllene. For lange gjenstander kan kopphyllene foldes opp. kan plasseres til venstre eller til høyre i kurven. alltid døren når du har satt inn i oppvaskmaskinen. En åpen dør kan representere fare. For å flytte kurven til høyere posisjon: 1. bruk mer enn korrekt mengde oppvaskmiddel, så bidrar du til å redusere forurensningen. Lukk lokket og trykk det ned til det låser seg på plass. Oppvaskmiddeltabletter fra ulike produsenter løser seg opp forskjellig. Dette innebærer at noen typer oppvaskmiddeltabletter ikke vil oppnå sin fulle rengjøringsvirkning i løpet av korte oppvaskprogrammer. Derfor bør du bruke lengre oppvaskprogrammer når du bruker oppvaskmiddeltabletter, for å sikre at alle rester etter oppvaskmiddelet blir fjernet. Alle programmer med forvask må tilføres en ekstra dosering av oppvaskmiddel (5/10 g) som må tilsettes i kammeret for oppvaskmiddel til forvask (2). Dette oppvaskmiddelet vil begynne å virke under forvaskfasen. Inntil da kan du endre valget ditt 1. Kontroller at kurvene er fylt på riktig måte og at spylearmene kan rotere fritt. Lukk oppvaskmaskindøren og programmet starter automatisk. innstille og starte starttidsforvalg 1. Når du har valgt et oppvaskprogram, trykk på knappen for starttidsforvalg, til Tallet i displayet blinker ikke lenger, men lyser nå konstant. Lukk døren; nedtellingen fortsetter fra der hvor programmet ble avbrutt. når starttidsforvalget er utløpt, starter oppvaskprogrammet automatisk. Du kan også velge oppvaskprogram eller stille inn starttidsforvalg når døren er lukket. Når du trykker på en programknapp, har du KUN 3 sekunder til å velge et annet program eller startforvalg. Etter disse 3 sekundene, starter det valgte programmet automatisk. Advarsel Stopp eller avbryt et oppvaskprogram som er i gang KUN hvis dette er absolutt nødvendig. obs! Det kan strømme ut varm damp når du åpner døren. Vær forsiktig når du åpner døren. Hvis du vil velge et nytt oppvaskprogram, se etter at det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen. Indikatorlampen for det programmet som nettopp ble avsluttet, vil fortsatt være tent. La døren stå på gløtt og vent noen minutter før du tar ut serviset. På denne måten vil serviset kjølne og tørkeresultatet bli bedre. Hvis eneregisparefunksjonen er innstilt, kan serviset være vått etter at programmet er slutt. Vi anbefaler å la oppvaskmaskinens dør stå litt åpen, slik at serviset kan få tørke naturlig. Tre minutter etter programslutt, vil alle indikatorlampene slukke og det digitale displayet vise en horisontal strek. trykk på en av knappene (ikke På/Avknappen! ) for å komme tilbake til programsluttmodus. Stoppe et oppvaskprogram som er i gang pne døren til oppvaskmaskinen; og programmet stopper. Lukk døren; og programmet fortsetter fra der det ble stoppet. Trykk på På/Av-knappen på nytt; og programmet fortsetter fra der det ble stoppet. Avbryte et starttidsforvalg eller et oppvaskprogram som er i gang Trykk inn og hold inne avbryt-knappen til alle programindikatorlamper tennes. La derfor serviset avkjøle seg før du tar det ut av oppvaskmaskinen. Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre; På den måten forhindrer du at vann drypper fra den øvre kurven og ned på serviset i den nedre. glass og dekketøy har bunner som vannet ikke renner av. Dampen fra dette kondenseres tilbake på alt dekketøy når dette avkjøles. For å unngå dette bør døren åpnes for å slippe ut dampen med en gang maskinen er ferdig mens det ennå er varmt. Monter en fuktsperre under benkeplatens fremre del for å unngå fuktskader. Det kan være vann på sidene og på døren til oppvaskmaskinen, fordi det rustfrie stålet gradvis blir kaldere enn serviset. Når oppvaskprogrammet er ferdig, anbefaler vi at du trekker ut støpselet og stenger vannkranen. Dette programmet trenger ikke bruk av oppvaskmiddel. 1) For programmene der energiesparingsfunksjonen virker, ligger energisparingen på mellom 10 % og 25%. Dette er avhengig av om maskinen er fullastet eller delvis lastet og om serviset er mye eller bare litt tilsmusset. Dette er perfekt for et daglig program, egnet til en familie på 4 personer som kun ønsker å vaske opp serviset og bestikket fra frokost og middag. Forbruksverdiene er ment som en veiledning og er avhengige av vannets trykk og temperatur og også av variasjoner i Sett flatfilteret tilbake i bunnen av oppvaskmaskinen, og pass på at det sitter på plass som det skal. Sett filterkombinasjonen på plass igjen og lås den ved å dreie håndtaket med urviseren til det stopper. Under denne arbeidsprosessen, pass på at flatfilteret ikke stikker frem over bunnen i oppvaskmaskinen. Du må ALDRI bruke oppvaskmaskinen uten at filtrene er montert. Feilplassering og feil tilpasning av filtrene vil føre til dårlig vaskeresultat og kan skade maskinen. du må ALDRI prøve å fjerne spylearmene. Hvis matrester blokkerer hullene i spylearmene, kan du fjerne dem med en tynn trepinne. Innvendig rengjøring Sørg for at tetningslistene rundt døren og beholderne for oppvaskmiddel og skyllemiddel rengjøres regelmessig med en fuktig klut. Vi anbefaler at du kjører et program for svært skitten oppvask med oppvaskmiddel, men uten servise, hver 3. måned. Lengre perioder uten bruk Hvis du ikke skal bruke oppvaskmaskinen din over en lengre periode, anbefales det at du: 1. Forholdsregler ved frost Unngå å sette oppvaskmaskinen et sted der temperaturen er under 0 C.

5 Hvis dette ikke kan unngås, tøm maskinen, steng døren, kople fra vanninntaksslangen og tøm den. Visse problemer kan skyldes manglende, grunnleggende vedlikehold eller at noe er oversett. Dette kan løses ved hjelp av tipsene feilkoder og funksjonsfeil Det digitale displayet viser Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann Som er gitt i denne oversikten, uten at du må tilkalle servicetekniker. Når du har utført alle disse kontrollene, lukk døren og trykk på På/Av-knappen. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. hvis feilfunksjonen eller feilkoden opptrer igjen, ta kontakt med serviceavdelingen. For andre feilkoder som ikke er beskrevet i tabellen over, ta kontakt med serviceavdelingen. For at du alltid skal ha disse numrene for hånden, anbefaler vi at du noterer dem her: Mod. Det ble valgt feil oppvaskprogram. Serviset var plassert slik at vannet ikke kunne nå frem til alle overflatene. Spylearmene roterer ikke fritt på grunn av feil plassering av serviset. Det ble brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel. Det ble ikke brukt skyllemiddel. Det kan være oppvaskmiddelet som er årsaken. Hvis problemet vedvarer etter alle disse kontrollene, ta kontakt med nærmeste serviceavdeling. Blitt fylt med henholdsvis salt og skyllemiddel og ved bruk av testprogrammet (se "Oppvaskprogrammer"). FJERN disse delene fra den øvre kurven. Advarsel Alt rørlegger-- og/eller elektrisk arbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet må utføres av kvalifisert person. Høyden på nisjen der oppvaskmaskinen skal installeres kan variere mellom 820 og 880 mm fra gulvet, siden oppvaskmaskinen kan tilpasses med justerbare føtter. La det være igjen en avstand på 2 mm mellom toppen av oppvaskmaskinen og undersiden av kjøkkenbenken. Under samtlige arbeider som innebærer tilgang til innvendige komponenter, skal oppvaskmaskinen være koplet fra strømnettet. når maskinen settes på plass, pass på at vanninntaksslangen, vannavløpsslangen og strømforsyningskabelen ikke kommer i klem eller bøyes. Justere høyden på oppvaskmaskinen Gjør som følger for å justere høyden: 1. Det er svært viktig at apparatet står helt plant for at døren skal lukke og tette skikkelig. Det er ikke nødvendig med ytterligere åpninger for ventilasjon av oppvaskmaskinen, men Hvis apparatet står fullstendig plant, vil ikke døren komme borti utjevningsstykkene på begge sider av kabinettet. Hvis døren ikke kan lukkes skikkelig, må føttene justeres, slik at maskinen står fullstendig plant. Fest maskinen i posisjon (oppe eller på siden) med de vedlagte skruene. Det er viktig at oppvaskmaskinen står fullstendig vannrett for at døren skal kunne lukkes skikkelig. De justerbare føttene skrus mot venstre eller mot høyre til oppvaskmaskinen står helt plant. Hvis det er mellomrom mellom gulvet og maskinen, kan dette dekkes til ved å senke sokkelen. Fest den selvklebende beskyttelsesfolien langs hele bredden på arbeidsbenkens frontdel. Selvklebende folie for beskyttelse mot damp Plasseres rundt forkanten av kjøkkenbenken i hele dens bredde. Obs Det må ikke under noen omstendigheter bores hull gjennom sidene på oppvaskmaskinen, da dette kan skade de hydrauliske komponentene. (Vi foreslår alternative energikilder som er mer miljøvennlige, som f. - og tømmeslangen som følger med kan snus enten til venstre eller til høyre for å tilpasses installasjonen ved hjelp av låsemutteren. Låsemutteren må sitte korrekt for å unngå vannlekkasjer. Hvis maskinen koples til nye rør eller rør som ikke har vært brukt på en stund, bør du la vannet renne noen minutter, før du kopler til inntaksslangen. IKKE bruk forbindelsesslanger som har vært brukt til et gammelt apparat tidligere. Dette apparatet er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som hindrer at det brukte vannet i oppvaskmaskinen returnerer til drikkevannsystemet. Dette vil forhindre at avløpsvann fra vasken renner inn i maskinen. Avløpsslangen kan vende enten mot høyre eller mot venstre på oppvaskmaskinen Pass på at slangen ikke ligger i bøy eller er klemt, da dette kan forsinke eller redusere avløpet av vannet Proppen i vasken må ikke være isatt når oppvaskmaskinen tømmer, da dette kan forårsake at vannet presses tilbake til maskinen. Hvis du bruker en forlengelse på avløpsslangen, må den indre diameteren ikke være mindre enn for slangen som fulgte med maskinen. På samme måte må den indre diameteren på koplinger som brukes for tilkopling til avløpet ikke være mindre enn diameteren på slangen som følger med. hvis avløpsslangen koples til en vannlås under vasken, må det sørges. For at vannet fra maskinen ikke hindres av f. eks. Plasrtfolie (A) Dersom ikke all folien fjernes, vil det etter hvert samle seg opp matrester, som til slutt blokkerer vannlåsen i oppvaskmaskinens tømmeslange Våre apparater er utstyrt med en sikkerhetsinnretning som beskytter mot at det brukte vannet kan renne tilbake til maskinen igjen. Hvis røret på vasken din har en innebygget "antireturventil", kan dette føre til at oppvaskmaskinen din ikke tømmer som den skal. Forsikre deg om at vannkoplingene er tette etter installasjon for å unngå lekkasjer. Før apparatet brukes for første gang, pass på at opplysningene om nominell spenning og strømforsyning som er oppgitt på typeskiltet samsvarer med det som gjelder for det stedet der oppvaskmaskinen skal installeres. Nominell sikring finner du også på typeskiltet Sett alltid støpselet inn i en støtsikker stikkontakt som er korrekt montert. flerveisplugger, konnektorer og forlengelseskabler må ikke brukes. Dette kan føre til brannfare på grunn av overoppheting. Det må være mulig å nå støpselet etter at apparatet er installert. Trekk aldri støpselet ut etter kabelen. trekk alltid i selve støpselet. Produsenten overtar intet ansvar dersom sikkerhetsanvisningene over ikke ble fulgt. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. som utförs av oerfarna personer kan orsaka personskador och allvarliga funktionsstörningar. Avbryt-knapp Med denna knapp kan du avbryta ett diskprogram eller en fördröjd start som pågår.

6 Powered by TCPDF ( Disken kan vara våt när programmet är klart. Diskmaskinen är utrustad med en vattenavhärdare som avlägsnar mineraler och salt från det inkommande vattnet, ämnen som annars skulle ha skadlig eller negativ effekt på maskinens funktion. Om du använder salt som tar längre tid att lösa upp kan indikatorn lysa ännu längre. Torka upp sköljmedlet som eventuellt har spillts ut under påfyllningen så att det inte bildas för mycket skum vid nästa disk. Välj ett program som är lämpat för diskgodset. Liten bestickskorg Den övre korgen har en liten bestickskorg. När du trycker på en programknapp har du ENDAST 3 sekunder på dig att välja ett annat program eller fördröjd start. Tre minuter efter att programmet är klart släcks alla kontrollampor och i displayen visas ett horisontellt streck. Lätt smutsad Porslin och bedisk stick Valfri Delvis fylld maskin (diskgods som skall diskas klart senare under dagen). Detta är ett perfekt dagligt program som uppfyller behoven hos en familj på 4 personer som endast vill fylla på porslin och bestick efter frukost och middag. Diskmaskinens filtersystem består av ett grovfilter ( A ), ett mikrofilter ( B ) och ett platt filter. Kontakta vår lokala serviceavdelning för information om andra felkoder som inte beskrivs i ovanstående tabell. För att du alltid skall ha dessa uppgifter till hands rekommenderar vi att du antecknar dem här: Mod. Justera den bakre fotens höjd genom att skruva skruven som sitter mitt på frontplåten åt vänster eller åt höger. Om det blir ett tomrum vid maskinens botten kan detta täckas genom att den justerbara sockelplåten sänks. Denna diskmaskin är utrustad med säkerhetsanordningar som förhindrar att vattnet som används i maskinen återförs till dricksvattensystemet. Tömningsslangen kan vändas åt diskmaskinens högra eller vänstra sida Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller klämd eftersom detta kan hindra eller försämra tömningen av vatten. När tömningsslangen ansluts till ett vattenlås under tvättställ, måste hela plastmembranet (A) tas bort. Det finns även säkringsdata på typskylten Anslut alltid maskinen till ett korrekt installerat och jordat eluttag. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. No För att köpa tillbehör, förbrukningsartiklar och reservdelar i vår internetbutik besök oss på:

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F98010IMM http://no.yourpdfguides.com/dref/810343

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F98010IMM http://no.yourpdfguides.com/dref/810343 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321X http://no.yourpdfguides.com/dref/834590

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321X http://no.yourpdfguides.com/dref/834590 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321A http://no.yourpdfguides.com/dref/834586

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321A http://no.yourpdfguides.com/dref/834586 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

RENLIG DK NO FI SE DW60

RENLIG DK NO FI SE DW60 RENLIG DK NO FI SE DW60 DNSK 4 NORSK 23 SUOMI 42 SVENSK 62 DNSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 6 Vaskeprogrammer 8 Brug af apparatet 9 Indstilling af blødgøringsanlæg 9

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227

Din bruksanvisning HUSQVARNA QC900U http://no.yourpdfguides.com/dref/835227 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QC900U. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QC900U i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Referanseveiledning Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Disse enhetene kan brukes av barn fra de er 8 år og personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F44010VI

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F44010VI Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 201

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 201 Bruksanvisning Oppvaskmaskin ZDF 201 Innhold Informasjon om sikkerhet - - - - - - - - - - - - -3 Betjeningspanel og funksjoner - - - - - - - - -4 Programtabell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDI210W

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDI210W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F88021VIL

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F88021VIL Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

OPPVASKMASKIN GV61214

OPPVASKMASKIN GV61214 NO OPPVASKMASKIN GV61214 Hurtigveiledning For detaljert bruksanvisning, les det korresponderende innholdet i brukerveiledningen. Slå på maskinen Åpne døren og trykk på av/på-knappen for å slå på maskinen.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG!

LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! FOR Å SPARE STRØM DEAKTIVERES BETJENINGSPANELET AUTOMATISK ETTER 30 SEKUNDER HVIS INGEN

Detaljer

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning PRO3-VAQ B Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolert vannbeholder som er koblet til vannledningen under

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150

BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 BRUKSANVISNING WD 142 WD 150 VIKTIG INFORMASJON MONTERE APPARATET APPARATET skal bare brukes når det er riktig innebygget (montert). FØLG DEN VEDLAGTE monteringsanvisningen når du monterer apparatet. MONTERING

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12

Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 1 Bruksanvisning for Mikrobølgeovn WP550L12 2 Les disse anvisningene nøye før ovnen installeres og tas i bruk. Oppbevar dem for senere bruk. 1. Skriv nedenfor modellnummeret og serienummeret som står på

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15

DANSK 4. Indhold. Sikkerhedsanvisninger. Råd 11 Vedligeholdelse og rengøring 12 Fejlfinding 13 Teknisk information 14 Miljøhensyn 15 IKEA-GARANTI 15 LAGAN DK NO DANSK 4 NORSK 18 DANSK 4 Indhold Sikkerhedsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 6 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F89021VI

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F89021VI Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FAVORIT VI Bruksanvisning Oppvaskmaskin

FAVORIT VI Bruksanvisning Oppvaskmaskin FAVORIT 80010 VI Bruksanvisning Oppvaskmaskin 2 Kjære kunde Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter. Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vannbeholder med kokende vann (110 C). Quooker COMBI består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon

Installasjonsveiledning COMBI E. Les denne veiledningen før installasjon Installasjonsveiledning COMBI E Les denne veiledningen før installasjon Innledning Slik fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kokende- og varmtvannsforsyning som består av en sikkerhetsventil,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDS100 http://no.yourpdfguides.com/dref/661755

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDS100 http://no.yourpdfguides.com/dref/661755 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.

UV-system komplet ClearWater sandfiltersystem. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013. Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun. Håndbok NO ID KODE:M-1604.2013 Swim & Fun Scandinavia ApS info@swim-fun.com www.swim-fun.com 1 HÅNDBOK NO Veiledning for UV-system 18 W Artikkelnummer: 1604 Komplett UV-system for installasjon i ClearWater-filtersystemer

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799

Din bruksanvisning DELONGHI EC 2000. B http://no.yourpdfguides.com/dref/3389799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN!

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! Hurtigreferanse Oversikt FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Användarmanual. DishDrawer Modellerne DD60. DishDrawer DD60 Series mallit. DishDrawer

Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Användarmanual. DishDrawer Modellerne DD60. DishDrawer DD60 Series mallit. DishDrawer Brugsanvisning DishDrawer Modellerne DD60 Käyttöohje DishDrawer DD60 Series mallit Bruksanvisning DishDrawer Modellene DD60 Användarmanual DishDrawer DD60-seriens modeller DK FI NO SE Innholdsfortegnelse

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

STA6539L3 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++

STA6539L3 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++ 60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN MERKE: A+++ EAN13: 8017709202200 13 kuverter Høyde:82 cm 10 programmer (5 hurtig programmer) spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 45-65, Super Hurtigprogram: Speed 27

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

QB 6221 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin

QB 6221 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin QB 6221 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin 2 Kjære kunde Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter. Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal

Detaljer

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Vi takker deg for kjøpet av Starlyf Cyclonic Vac. Les sikkerhetsreglene nøye før du bruker støvsugeren fordi de er utarbeidet for å hjelpe deg med å bruke Starlyf Cyclonic Vac på riktig

Detaljer

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen.

Bonviva. Distribuert av: Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. Distribuert av: Bonviva Les denne instruksjonsveiledningen nøye før du tar i bruk espressomaskinen. VIKTIG: serienummeret på kaffemaskinen som angitt nedenfor, må tas vare på. Kun for husholdsbruk. 1 NORSK

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NO Bruksanvisning 20 Oppvaskmaskin FAVORIT SILENCW2P FAVORIT SILENCM2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Oversikt. 1 Forvask kald Utsatt Servise som skal vaskes senere. 4,0 0,03 14 NO. 2 Hurtig 45 C Utsatt. 3 Øko 2) 50 C.

Oversikt. 1 Forvask kald Utsatt Servise som skal vaskes senere. 4,0 0,03 14 NO. 2 Hurtig 45 C Utsatt. 3 Øko 2) 50 C. Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert

anbefalinger (Hvis stikkontakten og støpslet ikke passer sammen, byttes stikkontakten ut med en som passer. Dette må gjøres av kvalifisert Les bruksanvisningen nøye før installering og bruk av apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultater og den høyeste driftssikkerhet. Før bruk må du kontrollere at nettspenningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EU8296CA http://no.yourpdfguides.com/dref/3885435 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Oppbevar disse dokumentene på et trygt sted for senere referanse.

Oppbevar disse dokumentene på et trygt sted for senere referanse. OMI 60-36 T Kjære kunde, Før du starter er det viktig at du leser gjennom hele instruksjonsheftet for installering og bruk før du setter støpselet i kontakten. Følgende instruksjoner skal forhindre risikoen

Detaljer

Din bruksanvisning HOTPOINT PFTA 8H4X http://no.yourpdfguides.com/dref/4642323

Din bruksanvisning HOTPOINT PFTA 8H4X http://no.yourpdfguides.com/dref/4642323 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

Bratberg Kompaktbrygger

Bratberg Kompaktbrygger Bratberg Kompaktbrygger MONTERING Gen2 Utstyret er stort sett klart til bruk. Løftestangen ligger løst i kassen og i den monteres på maltrøret med skruen som ligger i den kvite posen. Husk å monter løftestangen

Detaljer

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning

OM 45-13 T RF. Opvaskemaskine. Brugsvejledning OM 45-13 T RF Opvaskemaskine Brugsvejledning Kære kunde, Læs omhyggeligt hele denne vejledning før installation og brug af opvaskemaskinen. Oplysningerne i vejledningen har til formål at undgå risikoen

Detaljer

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for dusjkabinett Eline 70x90cm / 90x70cm Vers: 1.01 Telefon: 33 00 47 10 Fix Engros As Faks: 33 00 47 13 Postadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Besøksadresse: Andebuveien 78 3170 Sem Org.nr:

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer