Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321A http://no.yourpdfguides.com/dref/834586"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: Først da vil du kunne utnytte produktet fullt ut, og oppdage at du kanskje får mer enn du hadde trodd på forhånd! Pass godt på bruksanvisningen så du enkelt kan ta den fram ved behov. La den også følge produktet slik at framtidige eiere kan få full glede av det. Vi er overbevist om at du blir fornøyd! vare på denne bruksanvisningen, og pass på at den følger med oppvaskmaskinen hvis du selger eller flytter den, slik at alle brukerne får informasjon om bruk og sikkerhet så lenge oppvaskmaskinen benyttes. Korrekt bruk Denne oppvaskmaskinen er kun beregnet for vask av husholdningsredskaper som tåler vask i oppvaskmaskin. Ikke ha løsemidler i oppvaskmaskinen. Dette kan forårsake eksplosjon. Kniver og andre redskaper med skarpe spisser må plasseres i bestikkurven med spissen ned eller legges vannrett i den øvre kurven. Bruk kun produkter (oppvaskmiddel, salt og skyllemiddel) som er beregnet for oppvaskmaskiner. Unngå å åpne døren mens apparatet er i drift, det kan strømme ut varm damp. Ikke ta noe servise ut av oppvaskmaskinen før oppvasksyklusen er slutt. Slå av maskinen og steng vannkranen etter bruk. Dette produktet bør kun repareres av en autorisert servicetekniker, og det bør kun brukes originale reservedeler. Du må ikke under noen omstendigheter prøve å reparere maskinen selv. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller driftsforstyrrelser. Hvis reparasjoner er påkrevet, må du ta kontakt med et autorisert serviceverksted. Be om at det bare brukes originale reservedeler. 6 Sikkerhetsinformasjon Generelt om sikkerhet Oppvaskmidler for oppvaskmaskiner kan forårsake kjemiske brannskader i øyne, munn og hals. Kan være livsfarlig! Følg sikkerhetsanvisningene fra produsenten på oppvaskmiddelets emballasje. Vannet i oppvaskmaskinen må ikke drikkes. Det kan fremdeles være rester etter oppvaskmiddel i maskinen. Pass på at døren til oppvaskmaskinen alltid er lukket når du ikke setter inn eller tar ut av den. På den måten unngår du at noen snubler over den åpne døren og skader seg. Ikke sitt eller stå på den åpne døren. Barns sikkerhet Dette apparatet er ment å brukes av voksne. Ikke la barn få bruke oppvaskmaskinen uten tilsyn. Hold all emballasje borte fra barn. Det kan være fare for kvelning. Oppbevar alle oppvaskmidler på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde. Hold barn borte fra oppvaskmaskinen når døren er åpen. Installasjon Kontroller at oppvaskmaskinen ikke er blitt skadet under transporten. Du må aldri kople til en defekt maskin. Ta kontakt med forhandleren din hvis oppvaskmaskinen er skadet. All emballasje må fjernes før bruk. Alt rørleggerog elektrikerarbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet må utføres av kvalifisert person. Av sikkerhetsgrunner er det farlig å endre spesifikasjonene eller prøve å endre dette produktet på noen måte. Du må aldri bruke denne oppvaskmaskinen hvis den elektriske strømforsyningskabelen og vannslangene er defekte; eller hvis betjeningspanelet, arbeidsplaten eller sokkelområdet er skadet, slik at innsiden av apparatet er fritt tilgjengelig. Ta kontakt med nærmeste seviceavdeling for å unngå fare. Det må aldri bores i noen av sidene på denne oppvaskmaskinen, da hydrauliske og elektriske komponenter kan bli skadet. Produktbeskrivelse ADVARSEL Følg nøye instruksjonene i avsnittene for tilkopling til vann og strømnett. 7 Produktbeskrivelse Øvre kurv Justeringshjul for innstilling av vannhardheten Saltbeholder Oppvaskmiddelbeholder Skyllemiddelbeholder Typeskilt Filtre Nedre spylearm Øvre spylearm 8 Betjeningspanel Denne oppvaskmaskinen er utstyrt med innvendig lys som slår seg på og av når døren til oppvaskmaskinen åpnes og lukkes. Den innvendige lampen er utstyrt med en LED-pære KLASSE 1 i overensstemmelse med EN : A1: A2: Dersom pæren må skiftes, ta kontakt med nærmeste servicesenter. Betjeningspanel På/Av-knapp Opp og ned -knapper Display ALTERNATIVER-knapp CANCEL knapp OK/START-knapp En rekke tekstmeldinger og lydsignaler vil veilede deg når du stiller inn maskinen og velger oppvaskprogram og alternativer. Opp og ned -knapper Disse to knappene har en dobbeltfunksjon: velge innenfor programmenyen, velge innenfor alternativer-menyen og undermenyen. Betjeningspanel 9 Display 1 Denne rekken med enkeltstående lamper er delt inn i to seksjoner: Programmeny og Alternativer-meny. Oppvaskprogrammer: Etter hvert som programmet kjører, forteller disse små feltene hvilken fase som er igang: forvask - hovedvask - skylling - tørking. 2 I denne raden finner du mange informasjoner: Innstillingsmodus veiledning for valg av oppvaskprogram - mens programmet er i gang, alternativer (hvis et eller flere alternativer er innstilt sammen med oppvaskprogrammet, blir oppvaskprogrammets varighet oppdatert automatisk). Når programmet har startet vises hvilken programfase som er i gang og aktuell tid for programmet. 3 Symboler: viser alternativene (se tabell). Symbolene har følgende betydning: TIDSFORVALG: fastsettes i innstillingsmodus; blinker når nedtellingen foregår CARE PLUS: lyser når 70 INTENSIV oppvaskprogrammet er innstilt MULTITAB: lyser når MULTITAB funksjonen er aktivert. LYDSTYRKE: unntatt for lydsignalene. ALTERNATIVER-knapp Trykk på denne knappen for å åpne en alternativer-meny; trykk en gang til for å forlate menyen. Slik stiller du inn alternativene 1. Trykk på ALTERNATIVER-knappen. 10 Betjeningspanel 2. Trykk på en av pilknappene opp og ned til ønsket alternativ vises: TIDSFORVALG MULTITAB INNSTILLINGER 3. Trykk på OK / START for å bekrefte og åpne undermenyen. 4. Trykk på pilknappene opp eller ned til ønsket undermeny vises. 5. Trykk på OK / START for å bekrefte. 6. Trykk på ALTERNATIVER-knappen for å forlate menyen. Alternativer-meny TIDSFORVALG Alternativer undermeny Med denne funksjonen kan du utsette starten for det oppvaskprogrammet du velger mellom 1 og 19 timer. Det telles ned med trinn på 1 time.

3 Bare den siste timen telles ned i minutter. Når nedtellingen er ute, starter oppvaskprogrammet automatisk. Med denne funksjonen kan du stille inn oppvaskmaskinen for vanlig oppvaskmiddel i pulverform eller for kombinerte oppvaskmidler i tablettform (3-i-1-4-i-1-5-i-1 osv... ). Se MULTITAB-funksjon. PÅ funksjonen er aktivert. Bruk kombinerte vioppvaskmidler i tablettform. Symbolet ses i displayet. AV funksjonen er deaktivert. Bruk vanlige oppvaskmidler i pulverform. SPRÅK Stiller inn det språket som du vil at meldingene i displayet skal være på. VANNHARDHET Med denne funksjonen kan du stille inn avherderen elektronisk. SKYLLEMIDDEL Med denne funksjonen kan du aktivere eller deaktivere skyllemiddelbeholderen. PÅ aktivert AVdeaktivert MULTITAB INNSTILLINGER Betjeningspanel 11 Alternativer-meny Alternativer undermeny LYDSTYRKE Med denne funksjonen kan du stille inn volumet på pipesignalene (fra 0 til 5). Nivå 0 betyr at lydsignalene deaktiveres, og kommer til syne i tilsvarende symbol displayet. LYSSTYRKE Med denne funksjonen kan du justere styrken på bakgrunnsbelysningen i displayet opp eller ned, du kan velge mellom 10 ulike nivåer. Fabrikkens innstilling: nivå 10. KONTRAST Med denne funksjonen kan du justere kontrasten i displayet opp eller ned, du kan velge mellom 10 ulike nivåer. Fabrikkens innstilling: nivå 5. CANCEL knapp Trykk på den for å: avbryte et oppvaskprogram som er i gang avbryte innstilling av et alternativ. OK/STARTknapp Trykk på den for å: bekrefte / lagre et alternativ, starte et oppvaskprogram. Slå maskinen på for første gang - stille inn språket 1. Trykk på På/Avknappen. 2. I displayet kommer meldingen om standard innstilt språk til syne. Hvis du vil bekrefte det innstilte språket, trykk på OK / START. 3. Hvis du vil stille inn et annet språk, bruk pilknappene opp eller ned til ønsket språk kommer til syne i displayet. Trykk på OK / START for å bekrefte. 12 Første gangs bruk Første gangs bruk Før du bruker oppvaskmaskinen for første gang: Forsikre deg om at den elektriske tilkoplingen og vannforbindelsene samsvarer med installasjonsinstruksjonene Fjern all emballasje fra apparatets innside Stille inn avherderen Hell 1 liter vann i saltbeholderen og fyll opp med avherdningssalt for oppvaskmaskin Fyll opp skyllemiddelbeholderen Hvis du vil bruke tabletter med kombinerte oppvaskmidler, som: "3-i-1", "4-i-1", "5-i-1" osv... still inn Multitab-funksjonen (se "Multitab-funksjon"). Stille inn del i skyllemiddelbeholderen (f.eks. annet oppvaskmiddel eller flytende oppvaskmiddel). Dette kan ødelegge maskinen. Skyllemiddelet sørger for at serviset tørker godt og ikke får flekker eller striper under tørking. Skyllemiddelet porsjoneres automatisk i klarskyllingsfasen. 1. Åpne beholderen ved å trykke på utløserknappen (A). 2. Tilsett skyllemiddel i beholderen. Maksimumsnivået for p&ag bestikk Nedre kurv Sett store servisegjenstander og kjeler, og de som er svært tilsmusset, i den nedre kurven. For å gjøre det enklere å sett inn store gjenstander, kan tallerkenstativet i den nedre kurven foldes ned. Bestikkurven ADVARSEL Kniver med lange blader som er plassert med bladet opp, kan være lette å skade seg på. Lange og/eller skarpe bestikkredskaper, som forskjærkniver, må plasseres vannrett i den øvre kurven. Vær forsiktig når du setter inn eller tar ut skarpe redskaper, som kniver. For å sørge for at alle deler i bestikkurven skal bli ordentlig vasket bør du: Sette inn servise og bestikk 1. Plassere risten på bestikkurven Plasser gafler og skjeer i bestikkurven med håndtakene vendt ned. For større redskaper, som f. eks. visper, kan du la halve risten være av. Bestikkurven kan åpnes. Sørg alltid for at du plasserer hånden rundt begge delene av det to-delte håndtaket når du fjerner kurven fra oppvaskmaskinen. 1. Sett bestikkurven på et bord eller en arbeidsbenk. 2. Separer det to-delte håndtaket. 3. Ta ut bestikket. 20 Sette inn servise og bestikk Ølglass Det finnes to glassholdere på venstre side i den nederste kurven. Der kan du plassere opp til 4 ølglass. Du kan folde opp ølglassholderne, om det er nødvendig. Du kan erstatte ølglassholderne med 2 koppehyller som følger med maskinen. Disse kan du bruke som: koppehyller champagneglassholdere. Slik tar du ut ølglassholderne: 1. Trekk opp, og skyv på krokene forsiktig nedenfra. 2. Bruk krokene til å feste koppehyllen på den horisontale stangen. Sette inn servise og bestikk Du kan fjerne støtten som fester ølglassholderne eller koppehyllene ved behov. 1. Bruk tommelfingrene til å skyve støtten tilbake Skyv dem fremover for å feste støtten igjen. ADVARSEL Ikke ta tak i støtten med hånden. Dette kan føre til personskade. Plasser hånden under støtten på den nedre kurven. Øvre kurv Plasser lange, skarpe bestikkredskaper i knivskuffen. Plasser mindre servisegjenstander som er skjøre i den øvre kurven. Arranger steintøyet på og under de sammenfoldbare koppehyllene, slik at de står fra hverandre, og vannet kan nå alle gjenstandene. 22 Sette inn servise og bestikk Kopphyllene kan foldes opp og ut av veien for å gi plass til høyere ting. Legg eller fest vin- og konjakkglass i sporene i koppehyllen. Fold glassholderen til høyre for langstettede glass, men fold den ellers til venstre slik at den er ute av veien. Rekken med pigger på venstre side i den øvre kurven danner to deler og kan også foldes slik at den er ute av veien. Når piggene ikke er foldet vekk: plasser glass, krus osv. i den øvre kurven. Når piggene er foldet vekk: mer rom for servisegjenstander. Justere høyden på den øvre kurven Maksimal høyde på serviset i: Øvre kurv Med den øvre kurven hevet 22 cm 30 cm Nedre kurv Bruke vaskemiddel 23 Maksimal høyde på serviset i: Øvre kurv Med den øvre kurven senket 24 cm 29 cm Nedre kurv Høyden til den øvre kurven kan også justeres når den er lastet. Heve / senke den øvre kurven: 1. Trekk den øvre kurven helt ut. 2. Hold i håndtaket til den øvre kurven og hev den så langt den kan gå og senk den deretter loddrett.

4 Den øvre kurven vil feste seg i den nedre eller den øvre posisjonen. ADVARSEL Lukk alltid døren når du har satt inn i oppvaskmaskinen. En åpen dør kan representere fare. Før du stenger døren, pass på at spylearmene kan rotere fritt. Bruke vaskemiddel Bruk kun oppvaskmidler som er spesielt produsert for bruk i oppvaskmaskiner. Ta hensyn til produsentens anbefalinger på emballasjen angående doseringsmengde og oppbevaring. Ikke bruk mer enn korrekt mengde oppvaskmiddel, så bidrar du til å redusere forurensningen. 24 Bruke vaskemiddel Fylle i oppvaskmiddel 1. Åpne lokket. 2. Fyll oppvaskmiddelbeholderen (1) med oppvaskmiddel. oppvaskmiddelet vil begynne å virke under forvaskfasen. 4. om disse midlene er egnet for vannhardheten der du bor. Les anvisningene fra produsenten. du bruker "Multitab-funksjonen", kan programvarigheten bli endret. I så fall vil visningen av det programmet som er i gang, automatisk bli oppdatert og vist i det digitale displayet. mer skyllemiddel i skyllemiddelbeholderen. 2. Aktiverer skyllemiddelbeholderen. 3. Stiller inn skyllemiddeldoseringen til posisjon 2. MULTITAB-funksjonen 2. Fyller i saltbeholderen og skyllemiddelbeholderen igjen. 3. varighet, vann- og energiforbruk kan variere. vil justeres automatisk mellom 45 C og 70 C. 3) Ideelt når oppvaskmaskinen bare er halvfull. Dette programmet kommer med Care Plus-funksjonen. Den yter mer hygienisk vasking av serviset og glassene. Testprogram for testinstitutter om vannkranen er åpen. Trykk på På/Av-knappen. Velg oppvaskprogram. ( Se tabellen "Oppvaskprogrammer" ). Hvis nødvendig kan starttiden for oppvaskprogrammet utsettes. Still inn, om ønsket, alternativene. avbrytes dersom døren åpnes. melding AVBRYTE? vil vises. Trykk på OK / START-knappen for å bekrefte. Hvis du vil stille inn et nytt oppvaskprogram, se etter om det er oppvaskmiddel i oppvaskmiddelbeholderen Stoppe et oppvaskprogram som er i gang Åpne døren til oppvaskmaskinen; og programmet stopper. Følgende melding LUKK DØREN vil vises. Ta ut av oppvaskmaskinen 29 Lukk døren til oppvaskmaskinen. Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Oppvaskprogramslutt Oppvaskmaskinen stopper automatisk, og et lydsignal forteller deg at oppvaskprogrammet er slutt. Meldingene PROGRAM SLUTT vil vises vekselvis med SLÅ AV. 1. Trykk på På/Av-knappen. 2. Åpne døren til oppvaskmaskinen. Åpne oppvaskmaskinens dør, la den stå på gløtt og vent noen minutter før du tar ut serviset. På denne måten vil serviset kjølne og tørkeresultatet være bedre Ta ut av oppvaskmaskinen Varmt servise er ømfintlig mot støt. La derfor serviset avkjøle seg før du tar det ut av oppvaskmaskinen. Tøm den nedre kurven først, og deretter den øvre; På den måten forhindrer du at vann drypper fra den øvre kurven og ned på serviset i den nedre. Det kan være vann på sidene og på døren til oppvaskmaskinen, fordi det rustfrie stålet gradvis blir kaldere enn serviset. OBS Når oppvaskprogrammet er ferdig, anbefaler vi at du trekker ut støpselet og stenger vannkranen. Stell og rengjøring Rengjøre filtrene Filtrene må kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Skitne filtre reduserer vaskeresultatet. En tekstmelding kommer til syne med jevne mellomrom for å minne deg på at du må rengjøre filtrene. 30 Stell og rengjøring ADVARSEL Før du rengjør filtrene, må du huske å slå av oppvaskmaskinen. 1. Åpne døren, ta ut den nedre kurven. 2. Oppvaskmaskinens filtersystem omfatter et grovfilter (A), et mikrofilter (B) og et flatfilter. Frigjør filtersystemet med håndtaket på mikrofilteret, og fjern det. 3. Drei håndtaket omtrent 1/4 omdreining mot urviseren og ta ut filtersystemet. 4. Grip tak i ringen på håndtaket til grovfilteret (A), og fjern det fra mikrofilteret (B). 5. Rengjør alle filtrene grundig under rennende vann. 6. Løft flatfilteret ut av bunnen i oppvaskmaskinen og rengjør begge overflatene grundig. 7. Sett flatfilteret tilbake i bunnen av oppvaskmaskinen, og pass på at det sitter på plass som det skal. 8. Plasser grovfilteret (A) inn i mikrofilteret (B), og trykk dem sammen. 9. Sett filterkombinasjonen på plass igjen og lås den ved å dreie håndtaket med urviseren til det stopper. kun nøytralt vaskemiddel ved behov. ut støpselet og stenger vannkranen. 2. seg ubehagelig lukt. 3. støpselet ut av stikkontakten. 2. Steng vannkranen. 3. Fjern vanninntaksslanger og tøm slangene. 4. Trekk oppvaskmaskinen ut sammen med slangene. kan løses ved hjelp av henvisningene som er gitt i denne oversikten, uten at du må tilkalle servicetekniker. Slå av oppvaskmaskinen og følg forslagene under for å rette feilen. Melding i display og feilfunksjon pipende lydsignal melding ÅPNE VANNKRANEN på displayet Oppvaskmaskinen tar ikke inn vann Mulig årsak og løsning Vannkranen er blokkert eller full av kalk. Rengjør vannkranen. Vannkranen er stengt. Åpne vannkranen. Filteret (hvis utstyrt) i den gjengede overgangen på vanninntaksslangen er blokkert. Rengjør filteret i slangeovergangen. Vannavløpsslangen er ikke lagt korrekt eller ligger i klem eller er bøyd. Kontroller avløpsslangens forbindelser. pipende lydsignal PUMPE BLOKKERTmelding på displayet Oppvaskmaskinen tømmer ikke Avløpsrøret på vasken er blokkert. Rengjør avløpsrøret på vasken. Vannavløpsslangen er ikke lagt korrekt eller ligger i klem eller er bøyd. Kontroller avløpsslangens forbindelser. pipende lydsignal vises i displayet Vannbeskyttelsessystemet er aktivert Steng vannkranen og ta kontakt med kundeservice. Hva må gjøres, hvis Melding i display og feilfunksjon pipende lydsignal melding LØSNE SPYLEARMEN på displayet Mulig årsak og løsning Vær forsiktig når du åpner døren. Plasser tallerknene og bestikket i kurven slik at den øvre spylearmen kan rotere fritt.

5 Lukk døren. Døren til oppvaskmaskinen er ikke skikkelig lukket. Lukk døren. Støpselet er ikke satt i. Sett i støpselet. Sikringen er gått i husets sikringsboks. Skift sikring. Starttidsforvalg er innstilt. Hvis serviset skal vaskes med en gang, avbryt starttidsforvalget. Programmet starter ikke. Når du har utført alle disse kontrollene, lukk døren og trykk på På/Av-knappen: Programmet fortsetter fra det stedet det ble avbrutt. Hvis feilfunksjonen eller feilkoden opptrer igjen, ta kontakt med serviceavdelingen. For andre feilkoder som ikke står oppført i tabellen ovenfor kan du kontakte nærmeste servicesenter og oppgi modell (Mod. ), produktnummer (PNC) og serienummer (S.N.). Denne informasjonen finner du på typeskiltet på siden av døren til oppvaskmaskinen. For at du alltid skal ha disse numrene for hånden, anbefaler vi at du noterer dem her: Mod. :... PNC :.... S.N. : Tekniske data Hvis vaskeresultatet ikke er tilfredsstillende Serviset er ikke rent Det ble valgt feil oppvaskprogram. Servisegjenstandene er plassert slik at vannet ikke når frem til alle overflatene. Kurvene må ikke overfylles. Spylearmene roterer ikke fritt på grunn av feil plassering av serviset. Filtrene i bunnen av oppvaskmaskinen er skitne eller sitter ikke korrekt. Det ble brukt for lite eller ikke noe oppvaskmiddel. Hvis det er kalkflekker på serviset er saltbeholderen tom eller avherderen er innstilt på feil nivå. Avløpsslangens forbindelser er ikke som de skal være. Saltbeholderens lokk er ikke skikkelig lukket. Det ble ikke brukt skyllemiddel. Skyllemiddelbeholderen er tom. Serviset er vått og matt Det er striper, melkeaktige flekker eller blålig be- Reduser skyllemiddeldoseringen. legg på glass og servise Vanndråper har tørket på glass og servise Øk skyllemiddeldoseringen. Det kan være oppvaskmiddelet som er årsaken. Ta kontakt med oppvaskmiddelprodusentens kundetelefon. Hvis problemet vedvarer etter alle disse kontrollene, ta kontakt med nærmeste serviceavdeling. Tekniske data Dimensjoner Bredde - høyde - dybde (cm) 59,6 x 81,8-89,8 x 57,5 Elektrisk tilkopling - Spenning - På typeskiltet på kanten innenfor døren til oppvaskmaskinen fintotaleffekt - Sikring ner du informasjoner om elektrisk tilkopling Vanntilførselstrykk Kapasitet Minimum - Maksimum (MPa) kuverter 0,05-0,8 12 Tips for testinstitutter 35 Tips for testinstitutter Testing i samsvar med EN må utføres mens oppvaskmaskinen er fullaset og ved å kjøre testprogrammet (se "Vaskeprogrammer"). Testing i samsvar med EN må utføres mens saltbeholderen og skyllemiddeldispenseren er fylt med henholdsvis salt og skyllemiddel og ved å kjøre testprogrammet (se "Vaskeprogrammer"). Full mengde: 12 standardkuverter Mengde oppvaskmiddel som trengs: Innstilling av skyllemiddel: 5 g + 25 g (type B) posisjon 4 (type III) 36 Tips for testinstitutter Eksempler på plasseringsarrangementer: Øvre kurv 1) Nedre kurv med bestikkurv2) Bestikkurv 1) Dersom kopphyllen er på plass på venstre side eller bestikkurven er på plass, ta dem ut. 2) Du kan fjerne kopphyllene på venstre side og/eller ølglassholderen, etter behov. Montering 37 Installasjonsanvisninger Montering ADVARSEL Alt rørlegger- og/eller elektrisk arbeid som er nødvendig for å installere dette apparatet, må utføres av kvalifisert elektriker og eller rørlegger eller en fagkyndig person. Fjern all emballasje før oppvaskmaskinen plasseres der den skal være. Hvis mulig, plasser oppvaskmaskinen ved siden av en vannkran og et avløp. Denne oppvaskmaskinen er utformet for å passe innunder en kjøkkenbenk eller en arbeidsplate. OBS! Følg nøye alle instruksjonene på vedlagte sjablon for innbygging av oppvaskmaskinen og for tilpasning av møbelpanelene. Det er ikke nødvendig med ytterligere åpninger for ventilasjon av oppvaskmaskinen, men kun for å la vanninntaks- og avløpsslangene samt den elektriske nettkabelen passere gjennom. Oppvaskmaskinen er utstyrt med justerbare føtter som kan brukes for å tilpasse høyden. Under samtlige arbeider som innebærer tilgang til innvendige komponenter, skal oppvaskmaskinen være koplet fra strømnettet. Når maskinen settes på plass, pass på at vanninntaksslangen, vannavløpsslangen og strømforsyningskabelen ikke kommer i klem eller bøyes. Feste de tilsluttende enhetene Oppvaskmaskinen må sikres mot at den kan vippe. Pass på at arbeidsbenken den er plassert under er godt festet til tilstøtende seksjoner, vegg e.l. Plan plassering Det er svært viktig at apparatet står helt plant for at døren skal lukke og tette skikkelig. Når oppvaskmaskinen er riktig nivellert, vil ikke døren gnisse mot noen 38 Vanntilkopling av kabinettsidene. Hvis døren ikke lukker skikkelig, skrus de justerbare føttene enten strammere eller løsere til maskinen er helt i vater. Vanntilkopling Vanntilførselsforbindelser Det anbefales at maskinen kobles til kaldt vann. Ved varmtvannstilkopling må ikke temperaturen være høyere enn 60 C. Tilførsel med varmt vann er ikke alltid effektivt for meget skittent servise, siden det varme vannet forkorter oppvaskprogrammet vesentlig. Til selve forbindelsen er koplingsmutteren som er tilpasset til maskinens tilførselsslange utformet for å kunne skrues inn på et 3/4" gjenget rørstykke eller til en spesiell hurtigkoplingskran med trykklås. Vanntrykket må ligge innenfor de grensene som er oppført i "Tekniske spesifikasjoner". Hos det lokale vannverket vil du få opplysninger om gjennomsnittlig vanntrykk der du bor. Vanninntaksslangen må ikke knekkes, klemmes eller sammenvikles når den forbindes. Oppvaskmaskinen omfatter inntaks- og avløpsslanger, som kan snus enten til venstre eller til høyre for å tilpasses installasjonen ved hjelp av låsemutteren. Låsemutteren må sitte korrekt for å unngå vannlekkasjer. (OBS! IKKE alle oppvaskmaskinmodellene er utstyrt med inntaks- og avløpsslanger med låsemutter. I så fall er denne innretningen ikke mulig). Hvis oppvaskmaskinen koples til nye rør eller rør som ikke har vært brukt på en stund, bør du la vannet renne noen minutter, før du kopler til inntaksslangen.

6 Powered by TCPDF ( IKKE bruk forbindelsesslanger som har vært brukt til et gammelt apparat tidligere. Dette apparatet er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som hindrer at det brukte vannet i oppvaskmaskinen returnerer til drikkevannsystemet. Dette apparatet samsvarer med gjeldende VVS-bestemmelser. Vanninntaksslange med sikkerhetsventil Når den dobbeltkapslede vanninntaksslangen er tilkoplet, skal sikkerhetsventilen være ved siden av kranen. dypp vanninntaksslangen eller sikkerhetsventilen ned i vann. En vanninntaksslange med sikkerhetsventil må kun erstattes av kvalifisert fagperson eller av kundeservice. ADVARSEL Advarsel! Farlig spenning. Forbindelse av vannavløpsslangen Avløpsslangens ende kan forbindes på følgende måter: 1. Til vaskens avløpsrør, sikre den til undersiden av arbeidsflaten. Dette vil forhindre at avløpsvann fra vasken renner inn i maskinen. 2. totale lengde, inkludert eventuell forlengelse, må ikke være lenger enn 4 meter. Den innvendige diameteren på forlengelsesslangen må ikke være mindre enn diameteren på den vedlagte slangen. På samme måte må den indre diameteren på koplinger som brukes for tilkopling til avløpet ikke være mindre enn diameteren på slangen som følger med. Hvis avløpsslangen koples til en vannlås under vasken, må først all plastfolien (A) være fjernet. Dersom ikke hele membranen fjernes, vil det etter hvert samle seg opp matrester, som til slutt blokkerer vannlåsen i oppvaskmaskinens tømmeslange. Våre apparater er utstyrt med en sikkerhetsinnretning som beskytter mot at det brukte vannet kan renne tilbake til maskinen igjen. Hvis røret på vasken din har en innebygget "antireturventil", kan dette føre til at oppvaskmaskinen din ikke tømmer som den skal. Derfor anbefaler vi at du fjerner den. Forsikre deg om at vannkoplingene er tette etter installasjon for å unngå lekkasjer. Elektrisk tilkopling 41 Elektrisk tilkopling ADVARSEL Sikkerhetsforskriftene krever at apparatet jordes. Før apparatet brukes for første gang, pass på at opplysningene om nominell spenning og strømforsyning som er oppgitt på typeskiltet samsvarer med det som gjelder for det stedet der oppvaskmaskinen skal installeres. Nominell sikring finner du også på typeskiltet. Sett alltid støpselet inn i en støtsikker stikkontakt som er korrekt montert. Flerveisplugger, konnektorer og forlengelseskabler må ikke brukes. Dette kan føre til brannfare på grunn av overoppheting. Om nødvendig, få skiftet kabelsystemet og stikkontaktene i huset. I fall den elektriske kabelen må skiftes, ta kontakt med nærmeste serviceavdeling. Det må være mulig å nå støpselet etter at apparatet er installert. Trekk aldri støpselet ut etter kabelen. Trekk alltid i selve støpselet. Produsenten overtar intet ansvar dersom sikkerhetsanvisningene over ikke ble fulgt. Miljøvern Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre. For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det. Emballasjemateriale Emballasjen er miljøvennlig og kan gjenvinnes. Deler av plast er merket med f.eks. >PE <, >PS< osv. Kast emballasjematerialene i riktig avfallsbeholder hos kommunens avfallsinnsamlingsstasjon. 42 ADVARSEL Når et apparat ikke lenger er i bruk: Trekk støpselet ut av stikkontakten. Skjær av kabelen og støpselet og kast det. Ødelegg dørlåsen. Dette forhindrer at barn kan sperre seg inne i maskinen og sette livet i fare

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F98010IMM http://no.yourpdfguides.com/dref/810343

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F98010IMM http://no.yourpdfguides.com/dref/810343 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321X http://no.yourpdfguides.com/dref/834590

Din bruksanvisning HUSQVARNA QB6321X http://no.yourpdfguides.com/dref/834590 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF66029X http://no.yourpdfguides.com/dref/3886272 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F44010VI

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX F44010VI Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDI210W

Din bruksanvisning ZANUSSI ZDI210W Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 11 FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER

Detaljer

FAVORIT VI Bruksanvisning Oppvaskmaskin

FAVORIT VI Bruksanvisning Oppvaskmaskin FAVORIT 80010 VI Bruksanvisning Oppvaskmaskin 2 Kjære kunde Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter. Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal

Detaljer

QB 6221 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin

QB 6221 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin QB 6221 I Bruksanvisning Oppvaskmaskin 2 Kjære kunde Takk for at du valgte et av våre høykvalitetsprodukter. Med dette produktet vil du oppleve perfekt kombinasjon mellom funksjonell design og optimal

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12

INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 N INNHOLDSFORTEGNELSE FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK SIDE 11 MILJØVENNLIG BRUK SIDE 11 GENERELLE RÅD SIDE 11 TILKOBLINGER SIDE 12 FYLLING AV SALT SIDE 13 FYLLING AV SKYLLEMIDDEL SIDE 14 FYLLING AV VASKEMIDDEL

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 2460D-A/S http://no.yourpdfguides.com/dref/619935 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV50465U http://no.yourpdfguides.com/dref/813426

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV50465U http://no.yourpdfguides.com/dref/813426 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

124025/0635 BAS EASY CLEAN 2 / 20 N KJØKKEN- VENTILATOR BAS INSTALLASJON 124025/0635 1 Kjøkkenventilator BAS i rustfritt stål, er produsert for montering på veggen. Hetten har Easy Clean motorpakke med

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6119 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899918

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6119 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899918 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

N.fm Page 11 Friday, February 10, :20 PM BRUKSANVISNING

N.fm Page 11 Friday, February 10, :20 PM BRUKSANVISNING 49694159N.fm Page 11 Friday, February 10, 2006 3:20 PM BRUKSANVISNING FØR OPPVASKMASKINEN TAS I BRUK/ TILKOBLINGER GENERELLE RÅD FYLLING AV SALT FYLLING AV SKYLLEMIDDEL FYLLING AV VASKEMIDDEL RENGJØRING

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 201

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 201 Bruksanvisning Oppvaskmaskin ZDF 201 Innhold Informasjon om sikkerhet - - - - - - - - - - - - -3 Betjeningspanel og funksjoner - - - - - - - - -4 Programtabell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -6

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg)

(se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) Referanseveiledning Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! (se til høyre for beskrivelse av tilleggsvalg) BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN

Detaljer

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 501

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 501 Bruksanvisning Oppvaskmaskin ZDF 501 Innhold Informasjon om sikkerhet - - - - - - - - - - - - -3 Betjeningspanel og funksjoner - - - - - - - - -4 Programtabell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESI6221K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886159

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESI6221K http://no.yourpdfguides.com/dref/3886159 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ESI6221K. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ESI6221K i bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 312

Bruksanvisning. Oppvaskmaskin ZDF 312 Bruksanvisning Oppvaskmaskin ZDF 312 Innhold Informasjon om sikkerhet - - - - - - - - - - - - -3 Betjeningspanel og funksjoner - - - - - - - - -4 Programtabell - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7

Detaljer

Bruksanvisning for oppvaskmaskin

Bruksanvisning for oppvaskmaskin Bruksanvisning for oppvaskmaskin Kjære kunde! Vær vennlig og les gjennom denne brukermanualen før du innstallerer og tar i bruk oppvaskmaskinen. Henvisningene skal hjelpe til med å forhindre ulykker, samt

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Avalon MONTASJEVEILEDNING

Avalon MONTASJEVEILEDNING MONTASJEVEILEDNING Steam- og dusjkabinett HX-418 2010-03 Vi har laget en serie med bilder som kan være en veileder i montering av steam- og dusjkabinett HX-418. Husk at før montering så bør alle glassdeler

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI DE6955A http://no.yourpdfguides.com/dref/651221

Din bruksanvisning ZANUSSI DE6955A http://no.yourpdfguides.com/dref/651221 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN!

FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! Hurtigreferanse Oversikt FØR DU BRUKER APPARATET FOR FØRSTE GANG LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF6132 http://no.yourpdfguides.com/dref/3899917 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Oversikt. 1 Forvask kald Utsatt Servise som skal vaskes senere. 4,0 0,03 14 NO. 2 Hurtig 45 C Utsatt. 3 Øko 2) 50 C.

Oversikt. 1 Forvask kald Utsatt Servise som skal vaskes senere. 4,0 0,03 14 NO. 2 Hurtig 45 C Utsatt. 3 Øko 2) 50 C. Hurtigreferanse Oversikt LES DENNE HURTIGREFERANSEN OG MONTERINGSVEILEDNINGEN FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG! BETJENINGSPANELET PÅ DENNE OPPVASKMASKINEN AKTIVERES VED Å TRYKKE PÅ HVILKEN SOM HELST

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Little Bambino INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Little Bambino Gratulerer! Du har kjøpt vår bestselger Little Bambino Popcornmaskin Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm

Fjerne transportsikringer. Vanntilkobling avhengig av modell max. 100 cm Sikkerhetsanvisninger Fuktighet i trommelen skyldes sluttkontrollen. Dette følger med avhengig av modell Vaskemaskinen er tung Vær forsiktig ved løfting. Obs! Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER

FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER INNHOLD FØR DU BRUKER TØRKETROMMELEN/TILKOBLINGER FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN DRENERINGSSYSTEM - BARE FOR MODELLER MED TOPPMONTERT VANNBEHOLDER SNU DØREN BARNESIKRING

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Kjøkkenventilator 725 Tender

Kjøkkenventilator 725 Tender Kjøkkenventilator 725 Tender NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 9 991.0292.981/125216/2014-05-05 (9089) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

FOEN FIGARO 1200/1600

FOEN FIGARO 1200/1600 FOEN FIGARO 1200/1600 Haartrockner Hairdryers Séche-cheveux Haardroger Asciugacapelli Secador de cabello Secador de cabelos Hårtork Føntørrer Hårtørrer Hiustenkuivaimet Vysoušeè vlasù Hajszáritók Suszarka

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV60845U http://no.yourpdfguides.com/dref/614943

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV60845U http://no.yourpdfguides.com/dref/614943 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005

Din bruksanvisning HUSQVARNA QR206W http://no.yourpdfguides.com/dref/837005 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer