ProKabel 10 V A R M E K A B E L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ProKabel 10 V A R M E K A B E L"

Transkript

1 ProKabel 10 V ARMEKABEL

2 ProKabel Sette inneholder: Tynn varmekabel Termostat med gulv- og romføler K-rør Installasjonsveiledning Enkel og sikker Strømtilkoblingen skal utføres av autorisert registrert elektriker. 2

3 ProKabel vil gideg en varmekomfort som er resultat av gunstig temperaturfordeling etter det sakalte varme føtter -kaldt hode -prinsippet C Vertikal temperaturfordeling irommet for forskjellige typer oppvarming. elektrisk gulvvarme en ideell profil konveksjon, lokalisert ved innvendige vegger luftvarme 3

4 ProKabel Hvorfor vil ProKabel varme opp livet ditt? Fordi den er pålitelig Enkel å montere Kun ønskede områder varmes opp Du får en jevn temperatur i hele rommet Du kan legge varmekabelen på gammel flis, uten åfjerne den Fordi den er tynn øker høyden på gulvet minimalt Anlegget ervedlikeholdsfritt! Det er trygt: Tilkobling av varmekabelen går igjennom en foran stående sikring, og derfor utelukker all risiko, kabelen er skjermet og jordet. Din oppgave er begrenset til å sette den ønskede temperatur med på termostaten -gulvet ditt vil snart bli varmt og tørt 4

5 Hvor kan du bruke ProKabel? overalt innvendig enten du bygger hus eller pusser opp din leilighet den er spesielt nyttig i reabilitering av kjøkken, baderom, ganger, haller, fordi den øker høyden på gulvet minimalt. på all slags underlag: betonggulv, på allerede gamle keramiske fliser, marmor, fukt- og brannsikre bygningsplater Hvilken type gulvbekledning kreves over ProKabel? - som regel kreves keramikk (sandstein, terrakotta, steingulv) da dette gir optimalt varmeoverføring; du kan også bruke: 2 parketoglaminatgulv ved maks 70W/m, PVC belegg beregnet for varmekabler. + o C 5

6 ProKabel varmekabel skjøt kaldende type lengde effekt areal W/m [m] [W] 80W/m 100W/m 160W/m 10/105 10, ,31 1,13 1,05 0,90 0,66 0,56 10/130 10/135 13, ,69 1,63 1,35 1,30 0,84 0,81 10/150 10/165 16, ,06 1,88 1,65 1,50 1,03 0,94 10/220 10/210 20, ,63 2,75 2,10 2,20 1,31 1,38 10/280 10/265 27, ,31 3,50 2,65 2,80 1,66 1,75 10/320 10/315 32, ,94 4,00 3,15 3,20 1,97 2,00 10/400 10/405 40, ,06 5,00 4,05 4,00 2,53 2,50 10/450 10/480 47, ,00 5,63 4,80 4,50 3,00 2,81 10/550 55, ,88 5,50 3,44 10/690 10/635 63, ,94 8,63 6,35 6,90 3,97 4,31 10/780 10/815 81, ,19 9,75 8,15 7,80 5,09 4,88 10/980 10/935 94, ,69 12,25 9,35 9,80 5,84 6,13 10/ , ,75 11,00 6,88 10/ / , ,13 16,50 13,70 13,20 8,56 8,25 Merk: 10/1650 verdiene 165i tabellen 1650kan avvike 20,63 med 16,50+5%, 10,31-10% 10/ ,63 20,50 12,81 6 Merk: verdiene itabellen kan avvike med 5%

7 Hvordan velge den riktige ProKabel? Akselerende varme -"det varme gulv effekten" Hvis du ønsker åoppnå effekten av varmt gulv iet gitt rom, legg varmekabelen hver 8-12 cm, hvilket 2 betyr atfor hver 1m gulvflate som skal varmes trenger du 12,5 8,3 mmed varmekabel. Multipliser lengden avkabelen med arealet av rommet som skal varmes opp ogvelg en passende kabel fra tabellen. Eksempel 1 Totalt areal av baderom 8m Baderommets gulvflate uten fastmonterte 2 objekter 5.5m 2 plassering av termostat gulvføler plass es mellom to sløgf 7

8 ProKabel Kalulasjon avkabellengde 2 2 5,5m x 12,5m/m = 68,7m 5,5m2 x8,3m/m 2 = 45,6m Ved åbruke tabellen velger viat varmekabelen skal vºre 55m lang (ekocable10/550) Distansen mellom kablene vil davºre: 5,5m 2 : 55m =0,10m = 10cm Grunnleggende varme Når duvelger varmekabelen måduvurdere følgende: Rommets varmekrav Distansen mellom enkelte kabler bør ikke overstige 12,5 cmfor å unngå kaldere soner. Distansen mellom varmekablene bør ikke vºre under 5cmfor keramiske gulv og10cmfor tregulv, pvc gulv eller teppebelagte gulv. Eksempel 2 Totalt areal avbaderom 8m Baderommets gulvflate uten fastmonterte 2 objekter 5.5m Det kalkulerte varmetapet er 600W Varmetapet øker med 25 %-1,25 x 620W = 750W 2 8

9 Ved å bruke tabellen velger vi at varmekabelen skal være på 815W og 81,5mlang (ProKabel 10/815) Distansen mellom kablene vil da være: 2 5,5m : 81,5m =0,067m =67mm 9

10 ProKabel Hva brukes termostaten til? Den kontrollerer ProKabel varmekabel ytelse på følgende måter: 1. Temperaturføleren som er lokalisert mellom varmekablene leser avtemperaturen igulvet. Med termostaten kan du tilpasse gulvvarmen etter ønske. 2. Termostaten eren universaltermostat, dvs. at den har både innebygget luftføler oggulvføler. Se termostatens bruksanvisning. Viktig: termostaten er tilpasset av fabrikken for å kunne måle gulvtemperaturen (objekt 1) Hvis den brukes til å måle lufttemperatur og samtidig beskytte kabelen mot overoppheting (objekt 2)bør den konfigureres korrekt (følg instruksene som følger med termostaten). Tilkoblingen avvarmekabelen til det elektriske anlegget er kun mulig via termostaten! Tilkoblingen skal kun utføres avautoriserte elektrikere. 10

11 Hvor skal man begynne? 1) Kalkuler arealet av fri gulvflate og velg deretter en passende varmekabel. Merk: Hvis du begynner installasjonsjobben i et nytt hus hvor møblementet ikke er på plass tegn (merk) elementene (dusjkabinett, badekar, toalettet, etc) på gulvet og kalkuler deretter arealet som skal varmes opp. 2) Ved skjult montering Monter en veggboks slik at du får koblet til strømtilførslen og rørene for kaldende og temperaturføler. Husk! På et senere stadium i installasjonen skal man installere termostaten til koblingsboksen. Termostaten bør plasseres (for estetiske og praktiske årsaker) nær lysbryteren om muligens i samme ramme. Viktig! Termostaten skal monteres på utsiden av baderommet slik at den er beskyttet mot fuktighet. 11

12 ProKabel En 230V forsyningskabel en koblingsboks et ledningsrør (K-rør) kaldende og et K-rør for inngangen til temperatursensoren trekksnor 3) Koble to(2) K-rør til koblingsboksen (diameteren på innsiden skal være minimum 11 mm) mot gulvet. a) Før dulegger varmekabel skal dulegge utrøret til temperturføleren slik at den kommer mellom to varmesløyfer. 12

13 Husk! Temperaturføleren bør plasseres nærmest mulig senteret av den oppvarmede flaten fordi k-røret (plassert i sporet, nedfellet i gulvet) bør ligge ioppvarmingssonen. b) Kallenden til matten skal plasseres i det andre k-røret. Fell ut et spor i gulvet (men mye kortere) og legg k-røret i sporet slik at det leder til veggboksen. Viktig! K-rørene skal ikke bøyes for hardt i overgangen mellom vegg og gulv, den buede formen bør opprettholdes for evt. utskiftning av varmesensor. Før du installerer varmekabelen 1) Gjør rent underlaget hvor kabelen skal legges a) Jevn ut underlaget b) Skrubb forsiktig gamle fliser (sandstein, fliser) 2) Før kabelen med temperaturføleren (i k-røret under veggplatene) opp til koblingsboksen. 3) Legg k-røret i sporet, som du har nylig har felt ut i gulvet. Viktig! Tett k-røret i enden med for eksempel isolasjonsteip for å beskytte temperaturføleren. 13

14 ProKabel Feste varmekabelen 1) Legg varmekabelen pa en slik måte at den ikke dekker flater hvor det skal stå badekar, toalett, baderomsinnredninger uten føtter m.m...og fest den med installasjonstapeeller smeltelim. Husk! Hold like avstand mellom varmekablene. Kalkuler avstanden mellom kabler som vist ieksempel 1og2. 2) Fest varmekabelen med tape, limpistol eller festebånd rundt de fastmonterte objektene på gulvet. Viktig: Legg varmekabelen slik at tilførselskabelen ( kaldende ) rekker frem til koblingsboksen. 14

15 OBS: temperaturføleren må plasseres med lik avstand mellom varmekablene. Viktig: Du må legge varmekabel slik at tilførselkabelen ( kallenden ) når koblingsboksen. Viktig: Etter at du har festet varmekabelen til underlaget, sjekk motstanden i mellom lederne med et ohmmeter, og dernest isolasjonstesting i mellom lederne og jord med en Megger. Noter resultatet. Etter at du har belagt varmekabel med lim eller selv-planneringsmasse må du måle motstanden igjen. Det er nødvendig å sjekke at kabelen ikke er skadet eller at den ikke ble skadet i løpet av monteringsarbeidet. Lag en varmekabel skisse med dimensjoner og indikert lokasjon for temperaturføleren. Behold tegningen slik at man kan lokalisere, om nødvendig, varmekabelen ogtemperaturføleren på et senere fidspu kt. 3) Når varmekabelen er limt fast til fundamentet må du legge på et nytt lag med selvplanneringsmasse Viktig: Varmekabel bør støpes inn in minimum 2cmflytemasse. 15

16 ProKabel Når varmekabelen erlagt 1) Vent til limet er tørt 2) Sett inn varmekabel tilførselskabel ( kallenden ) inn ikoblingsboksen (gjennom k-røret) dukan forkorte tilførselskabel ( kallenden ) hvis nødvendig 3) Mål moststanden imellom lederne med etohmmeter. Noter resultatet igarantiskjermaet bak. termostat varmemattens tilførselskabel (i k-røret) l k-røret med kabelen med temperaturføleren kaldende 16 temperaturføler (i k-røret)

17 Husk! Hvis du legger flere kabler i et rom må alle kallendene ledes til koblingsboksen. Koble varmekabelen til strømnettet Viktig: Skal kun utføres av autorisert elektrikker Husk! Tilkobling av kabelen skal gjøres gjennom termostaten følg koblingsdiagrammet i henhold til instruksene for termostaten. 17

18 ProKabel Koblingsdiagrammet til termostat EP16, E16 termostat PE N N L L tilførsel 230V gul/grønn blå blå sort sort kaldende kabelen til temperaturføler gulvføler 18

19 Koblingsdiagrammet til termostat Eko16 termostat L N HEATING SENSOR tilførsel 230V sort blå gul/grønn sort blå kaldende kabelen til temperaturføler gulvføler 19

20 ProKabel Beskyttelse mot overspenning Varmekabel tilførsel bør være tilkoblet med en jordfeilbryter med 30mA sensitivitet. Slå påvarmesystemet Viktig: Strømtilkobling måkun utføres etter at limet ogmørtelmassen samt fugene har tørket tørketiden erspesifisert av produsenten. Din oppgave: er begrenset til åsette en passende temperatur på termostaten. Det siste rådet Husk å ikke endre møblenes plasseringen slik at det påvirker varmestrålingen fra gulvet: ikke sett objekter med store overflater på gulvet, f.eks madrasser, innredninger uten bein... Hvis du må bore hull, sjekk det mot din forlegningstegnig for matten først, for å unngå å ødelegge varmekablen. Husk! Også våtromsnormen på bad /våtrom vedrørende brudd påmembrand. 20

21 Garantibeviset Produsenten står for 10-års garanti for ProKabel varmekabel og 2-års garanti for termostater fra kjøpsdato. Garantivilkår 1. For å få innlevert godkjent reklamasjon: Installasjonen av varmekabel skal være i overensstemmelse med installasjonsinstruksene. Koblingen av varmekabel og termostaten mot det elektriske anlegget, samt målingen av varmemattens isolasjonsmotstand skal være utført av en autorisert elektriker. Den elektriske installasjonen bør være utstyrt med enjordfeilbryter. Forlegningstegning for varmekabel skal være innlevert. Det korrekt utfylte garantibeviset skal være innlevert. 2. Garantien mister sin verdi dersom reparasjoner utføres av andre enn en autorisert installatør. 3. Garantien dekker ikke skader forsåket av: Mekaniske skader Feil strømtilkobling Ved feil på kabel etter termostat dekkes kun nytt produkt og ikke arbeid ifm. utbedring

22 ProKabel Erklæring om samsvar skal i følge 13 i fel oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir og en garanti på at installasjonen er kontrollert og prøvet for å sikre at forskriftens krav er fulgt. Garanti - samsvarserklºring Erklæring om at planlegging / utførelse av elektriske installasjoner er i samsvar med sikker hetskravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel). EIER / KUNDE Ordrenr. Navn Adresse Postnummer Poststed ANLEGG Navn Adresse Postnummer Poststed

23 Nyanlegg Utvildelse Endring NEK 400:2002 Resultatet av måling av isolasjonsmotstand før og etter at gulvet er plassert. Merk: skissen bør spesifisere ca. distansen mellom varmekabelen og vegger og fastmonterte objekter, lokasjonen av temperaturføleren og oversikten over mattens kaldende kabler. Type anlegg Avendte normer Andre tekniske spesifikasjoner Arbeidsbeskrivelse

24 ELEKTROINST ALLA TØR Navn Org. nummer Adresse E-post Postnummer Poststed Faks Tlf Vedlegg Undertegnede erklærer herved at det beskrevne i arbeidsbeskrivelse over er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i fel kapittel V. Dokumentasjon i henhold til fel 12 er overlevert eier. Kopi også sendt anleggsadresse Stigeledningsskjema Kursfortegnelse Kortslutningsberegninger Installasjonstegninger Brukerveiledninger Dokumentasjon jordingsanlegg Dokumentasjon varmeanlegg Rapport fra sluttkontroll Innlagt i sikringsskap Vedlagt

25 M å l motstanden mellom lederne og noter verdien i tabellen under Etter at varmekabelen er installert, for gulvet legges Ω MΩ Dato / Installatørens underskrift Firmastempel Etter gulvinstallasjon Ω MΩ Varmekabelens målte og merkede resistans skal ikke avvike med mer enn -5% til +10%. Obs! Motstanden i mellom lederne og jord må vºre på minst 10 MΩ når den måles med en megger.

26 ProKabel Obs! Legg inn klistermerke som innholder produktkode her. (ma gjores for varmesystemet er installert)

27

28 Importør: Profag Norge AS, Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Telefon: Faks: Grupa V5 09/11 0 (1) b ESG (NO) 408 NO 2012/10

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A

Installasjonsveiledning TFP. Gjelder fra 01.06.2013. Ver 2013-A Installasjonsveiledning TFP Gjelder fra 01.06.2013 Ver 2013-A generelle regler for installasjon: En elektroteknisk konsulent, elektroinstallatøren eller en representant for Thermo-Floor AS skal beregne

Detaljer

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem

Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Monteringsveiledning ProSmart varmesystem Telefon: +47 69 31 45 00 Telefaks: +47 69 31 45 01 Adresse: Stabburveien 7-9, 1617 Fredrikstad Epost: post@profag.no www.profag.no Om ProSmart Plug & Play ProSmart

Detaljer

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL

MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL MONTERINGSANVISNING SILENCIO EL SILENCIO EL Dette trenger du Silencio EL gulvvarmesystem bestående av aluminiumsbelagte plater, varmekabel og termostat Aluminiumstape Tapetkniv Linjal, vaterpass e.l. Ullpapp

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning NO Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning og brukerveiledning for Devifoil varmefolie www.devi.no 1 Generelt om installasjon Devifoil varmefolier er varmeelementer for innbygging og anses ikke

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. ELFLEX mk-5 for TREKONSTRUKSJONER og REHABILITERINGSLØSNINGER

MONTERINGSANVISNING. ELFLEX mk-5 for TREKONSTRUKSJONER og REHABILITERINGSLØSNINGER MONTERINGSANVISNING ELFLEX mk-5 for TREKONSTRUKSJONER og REHABILITERINGSLØSNINGER Godkjent av ELEKTRISITETSTILSYNET den 8. mars 1994 Utgave: januar 2015 For siste utgave se elflex.no Importør: KONSULENT

Detaljer

INSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING FOR FLEXWATT VARMEFOLIE.

INSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING FOR FLEXWATT VARMEFOLIE. INSTALLASJON OG BRUKERVEILEDNING FOR FLEXWATT VARMEFOLIE. 1 GENERELT OM INSTALLASJON 2 Flexwatt varmefolier er varmeelementer for innbygging og anses ikke å være apparater ferdig for installasjon i vanlig

Detaljer

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring

Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring Varmehåndboka 2013/2014 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den behagelige

Detaljer

Varmehåndboka 2015-2017

Varmehåndboka 2015-2017 Varmehåndboka 2015-2017 Komfort, snøsmelting og frostsikring www.nexans.no/varme Varmekabler fra Nexans Stadig flere mennesker rundt om i verden opp dager hvor komfortabelt det er å ha varme gulv. Den

Detaljer

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning

Veria Control B35/B45. Installasjonsveiledning Veria Control B35/B45 Installasjonsveiledning Innhold 1. Bruksområder og funksjoner 1. Bruksområder og funskjoner 2. Indikatorlampe (ED) 3. Installasjonsveiledning 3.1 Plassering av Veria Control B35/B45

Detaljer

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag

Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Oppgavebok 2009, Elforlaget, NELFO 2. utgave / 1. opplag Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven og fotografiloven, eller i strid med avtaler

Detaljer

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco.

Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Wetstop System Membran- og flisarbeid for bad. En trinn-for-trinn veiledning fra Casco. Fliser i våtrom - krav og hensyn Med begrepet våtrom menes bad, toalett, vaskerom og kjøkken, m.a.o. der vann og

Detaljer

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen

Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen Behagelig og energismart gulvvarme! gulvvarme katalogen 1 2 Vi merker våre mest energibesparende produktet med sommerfuglsymbolet. innholdsfortegnelse 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 14 / 16 / VARMEN SOM GJØR

Detaljer

5 sikre. for standard boligdokumentasjon

5 sikre. for standard boligdokumentasjon 5 sikre for standard boligdokumentasjon 1 5 Sikre for standard boligdokumentasjon NELFO har en klar visjon for elsikkerheten i Norge. Vi har ganske enkelt sagt at alle installasjoner skal være feilfrie.

Detaljer

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning NO Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning Devilink systemoversikt Devilink er et trådløst styringssystem for elektrisk gulvvarme. Styringsenheten i Devilink er utstyrt

Detaljer

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon)

LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) 1 av 5 LEGGEANVISNING (Standard og BevelEdge versjon) VIKTIG! OPPBEVAR GULVBORDENE I ROMTEMPERATUR I MINIMUM 48 TIMER I UÅPNET EMBALLASJE, FØR LEGGINGEN TAR TIL. Romtemperaturen må være minimum 18 C (før

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

T2Reflecta SVENSKA. Projektering Monteringsanvisning sid 3 11 NORSK. Prosjektering Monteringsanvisning sid 12 18 DANSK

T2Reflecta SVENSKA. Projektering Monteringsanvisning sid 3 11 NORSK. Prosjektering Monteringsanvisning sid 12 18 DANSK T2Reflecta SVENSKA Projektering Monteringsanvisning sid 3 11 NORSK Prosjektering Monteringsanvisning sid 12 18 DANSK Projektering Montagevejledning sid 19 25 SUOMALAINEN Suunnittelu Asennusohje sivut 26

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité

Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité LBK-anbefaling nr 10.01.07 Anbefalinger fra Landbrukets brannvernkomité vedrørende El-sikkerhet i landbruket 1 Elektriske installasjoner i landbruksbygninger Oversettelse av svensk Handbok för elinstallationer

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Vg1. Peter Andersson. Elenergi. Vg1 elektrofag

Vg1. Peter Andersson. Elenergi. Vg1 elektrofag Vg1 Peter Andersson Elenergi Vg1 elektrofag Oppgaver til Elenergi Vg1 elektrofag Oppgavene er nivådelte: Hvit bakgrunn betyr at oppgavene er for alle, gul bakgrunn betyr middels vanskegrad, og på grønn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer