Utgivelse av årsrapport 2014 Redaksjon: Awais Mushtaq Asaf Khan Maulana Fazl-e-Hadi Hassan Faiza Kausar Naeema Maria Sheikh Design: Usman Saeed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utgivelse av årsrapport 2014 Redaksjon: Awais Mushtaq Asaf Khan Maulana Fazl-e-Hadi Hassan Faiza Kausar Naeema Maria Sheikh Design: Usman Saeed"

Transkript

1

2 Utgivelse av årsrapport 2014 Redaksjon: Awais Mushtaq Asaf Khan Maulana Fazl-e-Hadi Hassan Faiza Kausar Naeema Maria Sheikh Design: Usman Saeed Islamic Cultural Centre Norway Org.nr.: Kontonummer: Besøksadresse: Tøyenbekken Oslo Tlf: Postadresse: Postboks 9361 Grønland 0135 Oslo Web: E-post:

3 I N N H O L D Om ICC 1 Lederen har ordet 3 Avdelinger ICC Kvinner 5 ICC Ungdom 6 Undervisningskomiteen 7 Litteraturkomiteen 8 Koranprosjektet 9 Aktiviteter Rapport på urdu 20

4

5 OM ICC Islamic Cultural Centre Norway (ICC) er religiøs organisasjon som har vært aktiv siden Organisasjonens formål er å oppnå Allahs gunst i dette livet og i det hinsidige ved å følge den islamske ideologien (livsstilen og livsførselen). ICC driver opplysningsarbeid om den islamske livsstilen gjennom koranog hadithundervisning, gjensidig meningsutveksling, foredrag, litteraturutgivelser, utstillinger og seminarer. ICC setter åpenhet og inkludering meget høyt. ICC er en multietnisk organisasjon og alle er velkomne, uavhengig av etnisitet, nasjonalitet, tilhørighet til lovskoler og retninger og språk. ICC har fokus på kunnskap og mener at økt kunnskap fører til bedre forståelse og dermed åpner for dialog og vennskap. ICC driver sin virksomhet fra Tøyenbekken 24 i Oslo. I tillegg til dette har ICC arrangement for bønn og undervisningstilbud på Bjørndal (Oslo). Senteret i Tøyenbekken inneholder moske, undervisningssaler, kontorer, møterom og bibliotek. Hovedaktivitetene for ICC omfatter: Drift av senteret/moskeen Tilrettelegging for 5 daglige fellesbønn, fredagsbønn, høytidsdager og søndagsskole Omvisning i moskeen og foredrag for skoleklasser og andre interesserte Dialog med andre trossamfunn, på lokalt og nasjonalt plan Deltakelse i veldedig arbeid, nasjonalt og internasjonalt Veiledning, rådgivning og konfliktløsning Begravelsesseremonier Pilegrimsreiser Vielser Store deler av arbeidet i ICC gjøres på frivillig basis av ICCs medlemmer. Det er kun imamene i ICC som er heltidsansatte. I tillegg er det flere ansatte på timebasis, hovedsakelig knyttet til undervisningsvirksomhet. Totalt betalt arbeid anslås til ca. 10 årsverk.

6 Organisasjonsledelse 2014 ICC velger styreleder og styret hvert år ved hemmelig valg. Styret i ICC består av 10 faste medlemmer og 3 varamedlemmer. De sentrale vervene i 2014 var besatt av: Styreleder: Najam Ul Saqib Farhan Dagligleder: Syed Rizwan Ahmad Økonomiansvarlig: Dr. Khalid Hussain Forstander: Muhammad Jamil Imamer: Maulana Mehboob-ur-Rahman Maulana Hamid Ali Farooq Maulana Fazl-e-Hadi Hassan ICC har nå til sammen tre heltidsansatte imamer. Imamene Mehboob-ur-Rehman Hamid Ali Farooq fungerer også som sjelesørgere i det norsk-pakistanske muslimske miljøet. Alle kan søke råd og veiledning hos dem. Imam Mehboob-ur-Rehman er medlem i European Research and Fatwa Council og gir ofte intervju og uttalelser til media om aktuelle temaer. Imam Fazl-e-Hadi Hassan er imam ved filial Bjørndal.

7 LEDEREN HAR ORDET Bismilla hirramhan nirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen Assulamu aleikum kjære leser Det gleder meg at Islamic Cultural Centre Norway for første gang leverer skriftlig årsrapport i form av dette heftet. Gjennom 2014 har ICC Alhamdulillah med Allahs hjelp og med innsatsen fra dyktige medarbeidere nådd mange mål som ble satt ved starten av året. Nye vedtekter for organisasjonen på norsk ble vedtatt. Målet om å samle inn 10 mill. kroner QH for å kjøpe tilbake næringslokaler tilhørende ICC ble oppnådd. Oversettelse av islamsk litteratur er en prioritert oppgave for ICC. I 2014 tok ny leder over i litteraturkomiteen. Hun har organisert oversettelsesarbeidet på en helt ny måte. Oversettelse av bøker for dawah og pensumbøker for barn er i komiteens fokus. Komiteen er allerede ferdig med oversettelsen av 5 bøker for barn. Disse bøkene er sendt til trykking og vil i løpet av våren 2015 ankomme Norge og bli tilgjengelig for kjøp. Komiteen har videre mange spennende prosjekter på gang, og vi kommer til å se resultatet av dette arbeidet i nærmeste fremtid. ICC-skole er i stadig utvikling. På nyåret 2014 begynte vi med islamundervisning på norsk i samarbeid med islamskole. Dette ble positivt mottatt av foreldre og barn. Tallet på elever i ICC-skole er stadig økende. Dette er resultat av bevisst satsing gjennom flere år. Vi vil fortsette fokuset på kvalitetsheving og økt undervisningstilbud i ICC. ICC har hatt utfordringer når det gjelder Koranoversettelse. Dette arbeidet er møysommelig. Arbeidet tar lenger tid enn vi hadde regnet med. En av grunnene er at vi har stilt meget streng kvalitetskrav til oss selv, fordi vi mener at oversettelse av Koranen bør gjøres veldig nøye. Vi ber dere om forståelse for dette, men kan melde om at det vil komme gode nyheter snart. ICCs slagord er «dialog og kunnskap». Vi har mange aktiviteter for å fremme kunnskap gjennom dialog. ICC er med i mellomkirkelig dialog. Vi tar imot ca. 50 besøk fra skoler, universiteter og andre institusjoner. Det er også behov for å spre kunnskap om den økende ekstremismen og tiltak for å forebygge den. ICC arrangerte i september 2014 et foredrag om årsaker til den økende ekstremismen i Europa og løsninger på dette. Også i 2015 vil vi belyse temaet gjennom ulike aktiviteter.

8 ICC har uttalt mål om å satse på ungdommer. Dette vil gjenspeile seg i mange aktiviteter som vi kommer til å initiere fremover. ICC Ungdom vil organisere aktiviteter for unge muslimer. Jeg oppfordrer ungdommer til å styrke sin kompetanse og erfaring slik at det kan komme til nytte for Islam og for så å kunne bidra til styrke og forbedring i sine miljøer. Det religiøse tilbudet er blitt styrket gjennom forbedring av innholdet i søndagsforedrag om temaer fra Koranen. Dette kommer til å være satsingsområde for oss i fremtiden, og skal utvikle og forbedre tilbudet ytterligere. Vi kommer til å fortsette å holde kurs og seminarer for å øke kompetansen til arkan og andre frivillige. ICC er i stadig utvikling. For fremtiden bør vi profesjonalisere arbeidet vårt i større grad. Vi bør åpne for delvis kompensasjon for utvalgte funksjoner der vi finner det hensiktsmessig og som vil resultere i økt kvalitet på våre tjenester. Det er viktig for oss som muslimer at vi tilegner oss mest mulig religiøs kunnskap og bestreber å leve etter Koranens og Profetens (fvmh) sunnah i det daglige livet, samtidig som vi lever i tråd med det norske samfunnet og blir gode samfunnsborgere. Jeg ber Allah om å akseptere våre gode gjerninger og tilgi oss for våre synder. Ameen. Wassalam Najam Ul Saqib Farhan Styreleder, Islamic Cultural Centre Norway Oslo,

9 ICC KVINNER Leder: Naeema Farooqi Avdelingen har ønsket å jobbe med å øke kunnskap om islam og forståelse av Koranen. Våre prioriteringer har vært å oppfordre folk til å støtte moskeen økonomisk og øke kvinners deltakelse i programmer. Mange kvinner fra kvinneavdelingen underviser i forskjellige klasser organisert av undervisningsavdelingen for kvinner og barn. Aktiviteter Seerat-un-nabi, 12. Januar Program om barnevern og barneoppdragelse, 22.februar Program: Rituell vask og begravelsesrutiner (Tajheez-o-takfeen), 13.april Fehme Quran-klasse, mai Gjennomgang av Koranen for kvinner og jenter i hele ramadan Eidfest og pakistansk frigjøringsdag, 16.august Hijabdag, i samarbeid med ICC ungdom (Nazme talibat), 7.september Velkomstprogram for pilegrimsreisende, 26.oktober Foredrag om ekteskap og kjernefamilien, 29.november ICC kvinner arrangerer ukentlige klasser i tajweed, tafseer og annet islamsk litteratur. Disse klassene holdes hver tirsdag, onsdag, torsdag og søndag formiddag. For mer informasjon om aktiviteter, ta kontakt med

10 ICC UNGDOM Leder: Fahad Jamil og Nadia Khan ICC Ungdom fokuserer på å skape et sterkere bånd mellom unge muslimer og moskeen ved å arrangere ulike aktiviteter som ungdommen finner tiltrekkende. Gruppen består i hovedsak av ungdommer, noe som gjør det mulig å plukke ut de rette aktivitetene. Det langsiktige målet er at stadig flere norske ungdommer skal føle seg velkomne i moskeen, ha et mer åpent forhold til den og samtidig delta og engasjere seg. Vi ønsker å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med den islamske læren i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk muslimsk identitet. Dessuten ønsker vi å være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikkemuslimer i Norge. Aktiviteter En kveld med imamen, 15. februar Bordtennisturnering, februar Queens of Islam, mars Barnas dag, 19.april Ramadanforedrag, 26.juli Hyttetur, 30. juli 01.august Romance in Islam, 10.sept Foredrag om ekstremisme, 20.september Youth Conference, 18.oktober

11 UNDERVISNINGSKOMITEEN Leder: Fahad Jamil og Nadia Khan ICC Ungdom fokuserer på å skape et sterkere bånd mellom unge muslimer og moskeen ved å arrangere ulike aktiviteter som ungdommen finner tiltrekkende. Gruppen består i hovedsak av ungdommer, noe som gjør det mulig å plukke ut de rette aktivitetene. Det langsiktige målet er at stadig flere norske ungdommer skal føle seg velkomne i moskeen, ha et mer åpent forhold til den og samtidig delta og engasjere seg. Vi ønsker å arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med den islamske læren i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk muslimsk identitet. Dessuten ønsker vi å være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikkemuslimer i Norge. Aktiviteter En kveld med imamen, 15. februar Bordtennisturnering, februar Queens of Islam, mars Barnas dag, 19.april Ramadanforedrag, 26.juli Hyttetur, 30. juli 01.august Romance in Islam, 10.sept Foredrag om ekstremisme, 20.september Youth Conference, 18.oktober

12 LITTERATURKOMITEEN Leder: Maria Sheikh Mål 1- Lage gode barnebøker på norsk om islam 2- Lage informasjonsbrosjyrer 3- Oversette bok om arabisk språkkurs fra Understand Qur an Academy 4- Fullføre en hajjbok på norsk som skal være en veiledning til pilegrimsreisende 5- Fullføre en bok om hadith som er oversatt til norsk Fokusområder Vi har valgt å rette fokus på at barn og unge skal få god islamsk litteratur om islamske verdier, som skal være lett tilgjengelig. Barn og unge trenger bøker med situasjoner og problemstillinger de kjenner seg igjen i, slik at de kan utvikle sin islamske kunnskap. Dette er et viktig grunnlag for at de skal utvikle et sunt forhold til islam, og fra tidlig alder lære seg grunnleggende verdier. Vi har også fokus på å skape et riktig bilde av islam i samfunnet.

13 KORANPROSJEKTET Koranen, oversettelse med kommentarer er basert på den forkortede utgaven av Tafhim-ul-Quran (The Meaning of the Quran) skrevet av Sayyid Abul Ala Maududi ( ). Originalen er på urdu, «Tarjama-e-Quran-e-Majid ma mukhtasar havashi» som senere ble oversatt til engelsk, Towards Understanding the Quran. Tafhim-ul-Quran er blant de mest leste tolkninger av Koranen (tafsir) i verden og er oversatt til flere språk. Det er ingen tvil om at Koranen ikke kan oversettes til noen andre språk uten å miste noe av ESSENSEN i budskapet fra sitt opprinnelige arabiske språk. Arbeidet med denne oversettelsen har vært en lang og tung prosess og er et ydmykt forsøk på å bevare essensen og forståelsen som den forkortede utgaven av Tafhimul-Quran prøver å formidle. Vi har brukt både originalen på urdu og den engelske utgaven i vårt arbeid. Der det har vært nødvendig, har vi også skrevet tilleggskommentarer og gjort mindre endringer. Helt siden etableringen av Islamic Cultural Centre Norway (ICC) i 1974, har ICC jobbet for økt kunnskap om islam, blant annet gjennom produksjon av islamsk litteratur på norsk. I de siste årene har det blitt brukt mye tid og ressurser på oversettelsen av Koranen. Hittil er bind 1 og 2 utgitt. Revisjon av bind 1 går mot slutten samtidig som arbeid med bind 3 er i full gang.

14 GRAND FAMILYDINNER 2014 ICC gjennomførte sin årlige veldedighets middagssamling i Ekeberghallen 4. mai Det var invitert gjester både fra utlandet og lokalt; Siraj Ul-Haq (Ameer Jamaat-e-Islami), Javed Chaudry (Journalist), Maulana Sarfraz Madni (tidligere styreleder i UK Islamic Mission), Batool Al-Touma (UK) og diverse andre lokale gjester og foredragsholdere. Programmet startet kl og varte frem til kl Det var totalt ca. 700 menn, kvinner og barn som deltok på arrangementet. Temaer som ble tatt opp av de ulike foredragsholdere var: Den politiske situasjonen i sør-øst Asia Medias rolle i Pakistan Islam i Europa: Utfordringer og løsninger Hverdagen til en konvertitt, før og etter islam Dagen ble avsluttet med en stor middagsbuffet.

15 INTRODUKSJONSKURS OM ISLAM Leder: Azeem Iqbal Det holdes jevnlig introduksjonskurs i islam. Målet er å gi grunnleggende kunnskap om den islamske læren. Kurset arrangeres 2 ganger årlig. Aktiviteter Introduksjon til islam Hver søndag fra kl. 15:30 16:30 Introduksjon i islam Hver lørdag fra kl

16 RAMADANPROGRAM ICC arrangerte arabisk kurs i den siste delen av ramadan (siste 10 dager). Kursholder, Dr. Abdul Aziz Abdul Raheem, ble spesielt invitert fra Saudi Arabia for å holde kurset. Dr. Abdul Aziz er blant annet kjent for å drive tilsvarende kurs på Peace TV og har skrevet en rekke bøker og driver en utdanningsinstitusjon ved navnet: «Understand Quran Academy» på nett. Han jobber til daglig som professor i geologi ved Universitet i Jeddah Kurset varte fra 18. juli til 27. juli fra kl til Det var i snitt ca. 700 menn og kvinner som deltok på kurset. Etter fullført kurs skulle man kunne forstå 50% av ord som er i Koranen.

17 Omvisning 2014 har vært et travelt år når det gjelder besøk i moskeen fra blant annet barnehager, skole og universiteter. Besøkende får omvisning i moskeen og orientering om islam, muslimer og ICCs rolle i Norge. Det gis også mulighet til å stille spørsmål. Mange studenter fra universiteter og høyskoler har vist stor interesse for besøk i moskeen. ICC blir ofte kontaktet i forbindelse med oppgaveskriving og spørsmål om islam. ICC prøver å være behjelpelig i størst mulig grad ved hjelp av imamene og litteratur. Ekteskapsseminar (Dr. Ajmal Masroor) I slutten av desember ble det holdt seminar om ekteskap. Seminaret ble holdt 26. desember. Dr. Ajmal Masroor fra England var invitert for å snakke om «Ektefellenes rettigheter og plikter ovenfor hverandre». Dr. Ajmal Masroor er en muslimsk lærd (fra Bangladesh) og ekspert i familiesaker. Han er også medlem av Muslim Council of Britain og en lokal politiker. Dessuten er han kjent fra TV-en for å snakke om politikk og muslimer i Vesten på diverse tv-kanaler. Det var ca. 300 menn, kvinner og ungdommer på arrangementet.

18 40-ÅRS MARKERING Islamic Cultural Centre ble opprettet i 1974 som den første islamske organisasjon og moske i Norge. Den grunnleggende ideen var å etablere et muslimsk samfunnshus for å bevare den islamske identiteten og for å gjøre dawah. I 2014 hadde ICC 40- års markering. I den anledning ble både kvinner, menn, og barn invitert til jubileum i moskeen søndag 31. august Det ble vist en presentasjon av ICCs historie gjennom 40 år. Et bildegalleri ble satt opp i 2.etasje. Dagen ble avsluttet med kaker, frukt, te og andre forfriskninger.

19 BARNAS DAG Programmet foregikk den 19. april, og var et samarbeid mellom ICC Ungdom Gutter og ICC Ungdom Jenter. Konseptet var helt likt som tidligere. Det var ca. 80 påmeldte barn. De ble delt inn i grupper som gikk gjennom flere poster. På hver post var det et nytt tema, for eksempel profethistorier, hadith, lære å gjøre wudu osv. Målet med aktiviteten var at barn skal få et sterkere bånd og bedre forhold til moskeen. Vi ønsket også å formidle kunnskap om islam på en spennende og interessant måte. Dette var et veldig populært og vellykket arrangement. DIALOGARBEID I 2014 hadde ICC en del mindre dialogprosjekter. En gruppe fra ICC og Grønland kirke møttes til dialogmøter med ulike temaer på dagsorden. Medlemmer fra styret har deltatt aktivt i dialogarbeidet mellom Islamsk råd Norge og Mellomkirkelig Råd.

20 BORDTENNISTURNERING I helgen februar gikk ICC bordtennisturnering av stabelen og med over 100 deltakere og besøkende som var innom i løpet av helgen, må det sies at interessen for bordtennis er stor blant store og små. Kampene ble spilt i aktivitetsrommene i moskeen og alle ble fordelt i fire ulike aldersgrupper, som hver spilte gruppespill, kvart og semifinaler og tilslutt finaler. Vinnerne av ICC bordtennisturnering ble: Jenter 7-14år: 1. Mishal 2. Malaika 3. Anmaal Gutter 7-14år: 1. Areeb Gutter 15-25år: 1. Faraz 2.Talha 3. Hanzla Gutter 26-99år: 1. Shehzad J. 2.Kamran A. 3. Omer Abdul Størst oppmøte var det i seniorgruppen, som spilte på søndag. Der ble turneringen avsluttet foran et stort antall besøkende og alle tre moskeens imamer sto for premieutdelingen.

21 YOUTH CONFERENCE 2014 Et årlig program som vi legger mye arbeid i, noe som gjenspeiles i konferansens suksess. Populære foredragsholdere med høy innflytelse på ungdommen blir invitert for å holde foredrag relatert til dagligdagse utfordringer. Dette året hadde vi æren av å ha den ekstremt talentfulle Shaykh Hasan Ali hos oss. Temaet for konferansen var «hvordan forene muslimene», noe ungdommen fant svært tiltrekkende. SEMINAR OM EKSTREMISME Som en representant for muslimer flest, har ICC Ungdom også fokus på å avklare misoppfatninger som resulterer i ekstremisme hos våre ungdommer. Dr. Ajmal Masroor fra England var invitert for å snakket om «Ektefellenes rettigheter og plikter ovenfor hverandre». Dr. Ajmal Masroor er en muslimsk lærd fra Bangladesh og ekspert i familiesaker. Han er også medlem av Muslim Council of Britain og er også en lokal politiker. Dessuten er han kjent for å snakke om politikk og muslimer i vesten på diverse TV-kanaler. Omtrent 300 menn, kvinner og ungdommer var til stede på arrangementet.

22 RAPPORT OM AKTIVITETER PÅ URDU اسالہنروپرٹاالسکمرچلکرٹنسانروے 4102 اریمرٹنسووشری یکرقتبیفلحربداری االسکمرچلکكرٹنسرہاسكمیظنتونرکیتےہ نشیس 4102 ےئلیکاراکمےنرثکتراےئےسربادرمجنااثلبقرفاحموکاریمرٹنسرقمرایک ونبختنماریمیک رقتبیفلحربدریاوتار 42 دربمس 4102 وکرٹنسںیمدقعنموہیئ ااختنبیٹیمکےکرنکرتحملذاکءاہللاخمےناریماکاالعمایکہکبجاالسکمرچلکكرٹنس انروےےکااملوبیطخومالانوبحمباحرنمےنونبختنماریمرتحملمجنااثلبقرفاحمےسفلحای اسومہ ارانیوشری ارانیرٹنساوررءاقءومدود ےھت دعبںیماریمرٹنسےناالسکمرچلکكرٹنسیکونبختنمارانیوشریےسفلحای ریستایبنلﷺ اکرفنسن ریستروسكﷺ ےکاقتےضاوراوسہہنسحوکاجےننےکےیلاالسکمرچلکرٹنساوولسےکزریاامتہل 02 ونجریربوزاوتاروکریستایبنلﷺ اکرفنسناک اامتہلایکایگ ومالانوبحمباحرنماورومالانلضفاہدینسحےنیبنارکلﷺ ےکریسترپ روینشڈایلاکرفنسنںیمریثکدعتادںیمرٹنسربممزتیمسیئک ارفادرشکیوہےئ الہپاامتجعاراکم ج س می ںنشیس 4102 ےئلیکوصنمہبدنبییکیئگاامتجعاراکمےسومالان االسکمرچلکرٹنسانروےاکالہپاامتجعاراکم 4 رفوری 4102 وکاوولسرٹنسںیموہا وبحمباحرنم اریمرٹنسرتحملمجنااثلبقرفاحم میقرٹنسرتحملاشہنیسحاکیمظےناطخبایک ارانیرٹنسےن پروپررشکیک رتتیباگہرباےئاراکمورءاقء آیئیسیسانروےےکامتلاراکمورءاقءےئلیک 40 ارپلیوککی روزہرتتیباگہاکاامتہلایکایگسجںیماراکمورءاقءےن پروپررشکیک رتتیباگہںیمامتل اراکمورءاقاسویھتںےئلیک ارفنادیاوراامتجیعحطسرپدوعتدنیوکےسیکاعلایکاجےئاسوموضعرپفلتخمرتیتیبرچکیلزاوروتسشنںاکاامتہلایکایگاھت رتحمل زریبادمحیکالتوتےسرپورگالاکآاغزوہا ہکبجومالانوبحمباحرنم ومالاناحدمیلعافروق ومالانلضفاہدینسح رتحملدیسروضامادمحےناکرانکمیک اورمیظنتیک رضورتواتیمہرپابتریھک رتیت ازعازیڈرنرپورگال آیئیسیسےکزریاامتہلاشدنارازعازیڈرناکاامتہلایکایگسجںیمانروےےکزعمزاورریخمرضحاتےنرشکیک ومالانلضفاہدینسحیکالتوتےس رپورگالاکآاغزوہاالتوتےکدعب راہجرادشالجكےندہہیتعنشیپایک رپورگالیکدصاراتمجنااثلبقرفاحمےنیکہکبجامہمموصخیص ومالان وبحمباحرنماورومالاناحدمیلعافروقےھت اسومعقرپریخمرضحاتےندجسمےئلیکدكوھکكرکڈنفزاوررقہضہنسحدےئ رپورگالںیمرٹنسوک 4.2 نیلمیک ریطخرمقعمجوہیئ

23 ئ لبیٹسنیٹوٹرٹنمن لیھکوھکداوروندواونںےئلیکفلتخمرپورگاامتیکااقتندںیمنشیس 4102 ںیمآیئیسیسےکزریاامتہلرمزکیرٹنساوولسںیملبیٹوٹرٹنمناکاامتہلایکایگ سجںیماپاتسکینویمکیٹنےنریثکدعتادںیمہصحایرپورگالےکااتتخلرپرتہبنیاکررکدیگداھکےنواولںوکااعنامتےسونازہایگ رپورگالںیمومالانوبحمب احرنم ومالاناحدمیلعافروقاورومالانلضفاہدینسحےنوطبرامہمانمرشکیکاورےنتیجواولںںیمااعنامتمیسقتےئک رگڈنییلمیفڈرن االسکمرچلکكرٹنساکامہرپورگال اسالہنرگڈنییلمیفڈرن ےہ سجںیمدای پرےکفلتخملامکےساپاتسکینواالسیتایصختوصخیصرشکرکے ن ئ ںیہ ااسمكاسالہنرگڈنییلمیفڈرنیربوزاوتار 2 یئم 4102 وکدقعنموہا رپورگاےکامہمموصخیصونبختنماریمامجتعاالسیاپاتسکموسروزریربیخ وتخپاوخنارتحملرساجاقحلاصبحےھتہکبجدرگیامہمانمرگایںیمرعموفارکنیرپنسواکملاگنراجودیوچدرھی ویےکاالسکمنشمےکاسقبدصرومالان رسرفازدمیناوررباطونیونملسماخوتموتبكاوتلہمےھت رپورگالںیمرٹنسےکاراکمورءاقءتیمساکیفدعتادںیموخانیتورضحاتاوروچبںےنرشکیک رتحملرساجاقحلاصبحےناپاتسکمیکومدودہرورلاحكرپیلیصفوگتفیک دورہ اریم امجتع االس ی رساج اقحل اصبح اریم امجتع االس ی رساج اقحل اصبح ےک انروے آدم رپ ربممام رٹنس کی طرف ےس ام ےک ازعاز ںیم درگی رپورگاامت یھب رےھک درںی اانث ء رتحمل رساج اقحلاصبحےناوولسںیمفلتخمتاکبرکیکاسماداور اداروںاک دورہایکںاہںفلتخمتاکبرکےسقلعرےنھواےءاملء اورارفادےسقالتاںیئ رقتبی لیمکت رقآم االسکمرچلکكرٹنسانروےیکوصختیصےہہکںاہںرمداہنمظناسیکھتوخانیت ہبلطواطابلتیکاگلاگلںیمظنومدودےہ دوانروےںیم وےنواے املسمم وخانیت ورضحات وندوام اور ابلطء واطابلت ےک ےیل فلتخم رتیتیب رپورگاامت رکیت ںیہ اس ےلسلس ںیم آیئ یس یس ہبعش وخانیت ےک زری اامتہل زگہتش ےئکاسولںےساجریرتہمجرقآمیکالکسیکااتتخیرقتبی 42 یئموکنیمرٹنسوتنینکیبںیمدقعنموہیئسجںیماپاتسکمےسوصخیصروررپاسقبرٹینو دصرارٹنلنشینملسمونمیوینیناایشی (IMWU) ڈارٹکوکرثرفدوساصہبحاوراسقبربمموقیایلبمسواٹنٹسسرکیسرٹیرنجكارٹنلنشینملسمونمیوینین ڈارٹک سمیحہ رالیح تایض اصہبح ےن وطبر امہمم وصخیص رشک یک رپورگال ںیم وخانیت یک یڑی دعتاد رشکی وہ ںی زعمزناہونں ےن اوولس رہ ںیم درگی رپورگاامت یھب رشک یک اابقتسك راضمم راضمماابملرکیکآدمرپ ہکراضممےسیکزگارااجےئ اور راضممےکویفضورباکت وکسکرطحاٹیمساجےئ اسےلسلسںیماوتار 44 دوموک اابقتسك راضمم تسشن اک اامتہلایک ایگ سج ںیم ومالان احدم یلع افروق ےن اضفلئ راضمم ومالانلضف اہدی ےن ااکحل راضمم اور دیس روضام ےن آےئ دہع رکںی ےک وموضاعت رپ وخانیت رضحات وک یلیصف رچکیلز دےئ االسکم رچلکك رٹنس ےک اشخ ویبڈناك ںیم یھب اابقتسك راضمم رپورگال اک ااقعندوہا سج ںیم ومالاناحدمیلعافروقاورومالانلضفاہدینسحےناطخبایک

24 رقآماورامنزےئھکیس راضمماابملرکیکابربکڑھگویںںیمااہتنیئآاسمادنازںیمرتہمجوریسفتاسیکھت آےئرقآماورامنزےئھکیس ےکونعامےسراضممےکآرخی رشعےںیمدس روزہرتیتیبوتسشنںاکامتہلایکایگسجےکےیلوعسدیرعبںیممیقماعیملرہتایہتفرعموفاالسیاکسحرڈارٹکدبعازعلزیدبعاحرمیح وصخیصروررپرشتفیےآےئ ڈارٹکدبعازعلزیدبعاحرمیحےکرتہبنیاولسبوادنازےسزمنیہلسلسواررچکیلزےناسرپورگالوکانروےیکرسزنم رپاکایمبرتنیرپورگالانبدایسجےسڑکنیسوںدعتادںیموخانیتورضحاتےن پروپراافتسدہایک رمزکیااطفرڈرن بسحرواتیااسمكیھبراضمماابملرکںیماالسکمرچلکرٹنسانروےےکزریاامتہلاسالہنرمزکیااطفرڈرناکامتہلایکایگسجںیمفلتخمہبعشاہےئ زدنیگےسقلعرےنھواولںےنرشکیک رپورگالںیمومالانوبحمباحرنمےنوصخیصاطخبایک ااطفرڈرنیںیمدقنورقہضہنسحیکدمرشاکءےن پروپرہصحای دورہ رقآم راضمم اابملرک ںیم رقآم اسیکھت قلع وک وبضمط انبےن ےئلیک االسل رچلکك رٹنس وتنی نکیب اور ویبرڈناك رٹنسز ںیم وصخیص دوراہےئ رقاماک اامتہل ایک ایگ ومالان وبحمب احر نم ےن نیم رٹنس ہکبج ویبرڈناك رٹنس ںیم ومالان لضف اہدی نسح ےن دمرس و رمیب ےک رفاضئ ااجنل دےئ اسالہنویرنیپملسموکلسناکاالجساکااقعند ویرپےکفلتخملامکںیماالسیومیظنتںیکوکلسن ویرنیپملسموکلسن (EMC) اکاسالہندو روزہاالجسااسمكانروےںیمدقعنموہا االسکم رچلکكرٹنسےنرپورگالیکزیمابینیک االجسںیمویےکاالسکمنشم (UKIM) رباطہین االسکمرچلکكرٹنسانروے االسکموساسیٹئایلٹ االسکم وفرلویانم االسکمافؤڈننشیرباطہین میظنتاالسیڈامنرک ملسموساسیٹئنیپس االسیرحتکینمت ی رحتکی بریمرباطہین اوراالسکمرچلکكرس وسڈیمےکذہم دارامودنمونیبےنرشکیک اچسیلاسہلرقتبی االسکمرچلکكرٹنسانورے 4102 وکاچسیلاسہلنشجےکروررپانمےناکاالعمایکاھت 0222 ےسرکیل 4102 کتےکرفسےکابرےںیماجےنناور الکشمتوراکووٹںےکدعباوولسےکبلںیماکیرپہوکہواعیلاشمرٹنسےکمایلںیمہصح ڈاےنواولںوکرخاجنیسحشیپرکےنلی 20 اتسگوکاکی رپوتاررقتبیدقعنموہیئ ومالانوبحمباحرنم اریمرٹنسمجنااثلبقرفاحم دیسروضامادمح االخقادمح االسکموکلسنآفانروےییکاسقبدصر ڈارٹکانیلالرنس انہمظہقلحوخانیتہمیعنافرویقتیمسدرگیےناطخبایک رپورگالںیموخانیتورضحاتےنرشکیک

25 ن ر درگیرپورگاامت االسکمرچلکكرٹنسےکزریاامتہلریثکدعتادںیمرتیتیب دوعیترپرگاامتاکااقعندوہاتےہ سجںیمون مسلمرےئلیکوصخیصرتیتیب الکزساکااقعند ایئیسیسےک زریاامتہلبسحاسقبرمعہوجحاکروام رٹنسزیکرطفےسرامنہیئےئلیکرتیتیبوراشکسپاکاامتہلسجںیمرمعہوجحرپاجےنوایلوخانیتورضحاترشکی رےہ مظناطابلتےکفلتخمرپورگاامتسجںیموکنیئآفاالسلرپورگالںیمویسیبںاطابلتےنرشکیک وچبںےئلیکوچبںاکدم dag) (Barnas اکاامتہل ویلیتہجکی بریمےکوحاےےساالسکمرٹنساوولسںیم بریمےکومدودہاحالتاورر پانملحےکوموضعرپوصخیصرپزینشیٹن ایئیسیس ویبڈناكرٹنسںیمفلتخموصخیصرچکیلز تیملسغ اجدویکتقیقح دتونیدحثی مظنوخانیتیکرسرگایمں اابقتسكراضمم مدینلاپر ی دورہ رقآم وچبںےکےیلابرسنداگاکاامتہل زینیئیسیسےکزریاامتہلاسكےکفلتخماایلیکانمتبسےسرپورگاامتاکامتہلایکایگ Hvorfor bli medlem av ICC? Fordi vi.satser på dialog og kunnskap mellom muslimer og samfunnet.tilbyr undervisning til barn, ungdom og voksne.satser på nytenkning og innovasjon blant annet ibønn-appen og koranoversettelse..arrangerer flere aktiviteter for muslimer Man kan ikke være medlem av flere trossamfunn samtidig. Alle Medlemskapet er gratis! Støtt oss og bli medlem av Islamic Cultural Centre Norway.

o Slogan/overordnet mål Fokus på å styrke organisasjonen og utgivelse av litteratur på norsk

o Slogan/overordnet mål Fokus på å styrke organisasjonen og utgivelse av litteratur på norsk 3 årsplan 2016-2018 o Slogan/overordnet mål Fokus på å styrke organisasjonen og utgivelse av litteratur på norsk Overordnet mål og delmål Styrke ungdomsorganisasjonen ICC skal ha ungdomsorganisasjon med

Detaljer

Større satsning på litteratur, oversettelse og utgivelser. Spesielt fokus på utgivelse av barnelitteratur og undervisningslitteratur.

Større satsning på litteratur, oversettelse og utgivelser. Spesielt fokus på utgivelse av barnelitteratur og undervisningslitteratur. Årsplan 2015 Fokus på å styrke organisasjonen og utgivelse av litteratur på norsk 1. PRIORITERINGER Større satsning på litteratur, oversettelse og utgivelser Spesielt fokus på utgivelse av barnelitteratur

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY

ÅRSRAPPORT 2016 ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY Foto: Iffit Qureshi ÅRSRAPPORT 2016 ISLAMIC CULTURAL CENTRE NORWAY INNHOLD Utgivelse av årsrapport 2016 Redaksjon Forside foto Design- og Layout Islamic Cultural Centre Norway Organisasjonsnummer 956 708

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 1

BESVARELSER, GRUPPE 1 BESVARELSER, GRUPPE Distriktsrepresentant Merete Tore Per E Åse Sven Reijo Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 4 9 9 3 Fin 3 2 3 Jan Nils Ivar Alle forslag. Oppgave A + A2 (oppgave A3 +

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous. Anonyme Narkomane Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S Org.nr. 994 583 883 Referat OSSK: 16.05.2015 Kristiansand Til stede: Nest Leder: Sekretær: Kasserer:

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Instruksȷoner for pensum 2011

Instruksȷoner for pensum 2011 Instruksȷoner for pensum 2011 Denne veiledningen inneholder en liste over pensumsmateriell til bruk i søndagens klasser gjennom 2011, instruksjoner for organisering av søndagens quorumer og klasser, og

Detaljer

HVA ER SHAYKH-UL-ISLAM - (LIVE NOTATER)

HVA ER SHAYKH-UL-ISLAM - (LIVE NOTATER) HVA ER SHAYKH-UL-ISLAM - (LIVE NOTATER) Dato: 20. Desember 2014 Taler: Shaykh Iqbal Fani 5 SPESIALISERINGSFELTER I ISLAM 1. Tafsir 2. Hadith 3. Fiqh 4. Kalam/aqaid 5. For hvert av spesialiseringsfeltene

Detaljer

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest

Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Friluftsliv og psykisk helse vitnesbyrdene påvirket miljøvernminister Hareide mest Litt seinere da jeg skulle bygge meg opp igjen, ble jeg utfordret t av en friluftsmann i NaKuHel-miljøet miljøet: : "Olaf,

Detaljer

Verdens Tobakksfrie Dag 2011

Verdens Tobakksfrie Dag 2011 Verdens Tobakksfrie Dag 2011 Arrangement: Dato/Sted: Målgruppe: Markering av Verdens Tobakksfrie Dag 2011 for ungdom. Tirsdag 31. mai kl. 12.00 14.00. Haukelandshallen. Elever i 8.-10 klasse og fra helse-

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av:

Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: ÅRSMELDING FOR 2010 Naturvernforbundet i Midt-Telemark har per 14. januar 2011 150 medlemmer. Styret har bestått av: Leder: Sigrid Dahl Sauherad Styremedlemmer: Åsne Dahl Haugsevje Bø Christine Hvitsand

Detaljer

Bokhandleren på Grønland

Bokhandleren på Grønland Liv Hilde Boe Bokhandleren på Grønland Meningers mot mellom to kulturer QAPPELEN D/YMM INNHOLD FORORD 11 En stor del av dagens norske befolkning er preget av en oppvekst langt fra Norge 12 Det man ikke

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

13.februar 2011. Side 1 av 7

13.februar 2011. Side 1 av 7 Årsrapport 2010 13.februar 2011 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2010 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen fant sted på Hurdalssjøen, mens ungdomssamlingen

Detaljer

BESVARELSER, GRUPPE 3

BESVARELSER, GRUPPE 3 BESVARELSER, GRUPPE 3 Distriktsrepresentant Heidi Knut John Konrad Kjersti Gorm Distr. Sknr* TR-medlemmer Forslag / Arbeidsoppgaver 18 5 6 15 0 Dk 3 1 Brit Jens Alle forslag. Oppgave A1 + A (oppgave A3

Detaljer

Referat fra styremøtet Referat

Referat fra styremøtet Referat Referat fra styremøtet 23.05.2017 Sted: Møterommet, Grønland 60 Tidspunkt: 18.00 21.00 Tilstede: Jonas Muhammad, Jan-Otto Eek, Monica Finnerud, Torkild Balog, Ivar Flaten, Kobal Visvalingam og Emilie Ruud

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012

INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 INSTRUKSJONER for PENSUM 2012 Innhold Generelt søndagspensum 2012.................. 2 Grunnleggende søndagspensum 2012............ 4 Søndagens quorumer og klasser................. 6 Det melkisedekske prestedømme

Detaljer

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2011, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING: Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Ulrik Horn og Økonomiansvarlig Hege Tanding Sørensen.

Detaljer

Medlemsmøte 24.09.13

Medlemsmøte 24.09.13 Hvordan øke bilbransjens attraktivitet som karrierevei? Espen Berg var inne på dette temaet i sin innledende presentasjon Og dette spørsmålet har opp gjennom bilbransjens historie stått øverst på agendaen

Detaljer

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene:

Kommunikasjonsmål: Strategier for å nå kommunikasjonsmålene: Kommunikasjonsmål: Kommunikasjonsmålene er styrende for all ekstern og intern kommunikasjon ved HiST, både fra ledelsen, avdelingene, kommunikasjonsenheten og den enkelte medarbeider. Med utgangspunkt

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Ingen merknader til innkallelsen og sakslisten, enstemmig godkjent. Sak 132 Godkjennelse av protokoll ekstraordinært styremøte 20.09.

Ingen merknader til innkallelsen og sakslisten, enstemmig godkjent. Sak 132 Godkjennelse av protokoll ekstraordinært styremøte 20.09. Protokoll ordinært styremøte onsdag 06.10.10 Kl 17:00 Sted: ULLEVÅL, SONGSVEIEN 73 L Tilsted: Tanvir A. Chaudry (TAC), Tone R Larsen (TRL), Sajjad H. Shah (SHS), Khalid Mahmood (KM), Aftab Khan (AK), Imran

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Idrettens Hus - Ullevål Stadion Dag/dato: Tirsdag 23. februar 2016 Varighet: 17.30 21.00 Tilstede styret: Tilstede fra adm.: Forfall: Tanveer A. Chaudry (TC), Fozia

Detaljer

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir

Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir Risikokurs for ungdom mellom 18-25 år med tilhørighet i Agder Gratis kurs med varighet 4,5 timer Ingen teori, kun praktiske øvelser Kursbeviset gir deg billigere forsikring Målsetningen er å øke forståelsen

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet

Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Masterclass partikkelfysikk i klasserommet Hva er det? Presentasjon av prosjektet og undervisningsmaterialet Evaluering av tidligere Masterclass Masterclass 2008 Hva er det? Et dagsprosjekt for elever

Detaljer

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI

VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI VEDTEKTER - FORENING FOR MENNESKERETTIGHETER OG DEMOKRATI Vedtekter vedtatt 22.08.2015 1 Navn Foreningens navn er Forening for menneskerettigheter og demokrati. 2 Stiftelse Foreningen ble stiftet 10.08.2003,

Detaljer

Tanvir Ahmad Chaudry (TAC), Khalid Mehmood (KH), Sheraz Aslam (SA), Sajjad H. Shah (SHS) og Aftab Khan, Syed Munawar og Yousuf Gilani (YG)

Tanvir Ahmad Chaudry (TAC), Khalid Mehmood (KH), Sheraz Aslam (SA), Sajjad H. Shah (SHS) og Aftab Khan, Syed Munawar og Yousuf Gilani (YG) PROTOKOLL FORBUNDSSTYREMØTE FREDAG 10.09.10 Sted: Ullevål Stadion Kl 17:00 Tilstede: Forfall: Tanvir Ahmad Chaudry (TAC), Khalid Mehmood (KH), Sheraz Aslam (SA), Sajjad H. Shah (SHS) og Aftab Khan, Syed

Detaljer

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient?

Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Hva må man være spesielt oppmerksom på når en muslim er pasient? Noen pasienter kan ha vanskeligheter med å forstå og bli forstått på norsk. Kan være svake til å beskrive hvordan de har det og hva som

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-2019 LEVEs strategi og handlingsplan skal bygge opp om LEVEs formål og verdier. Planen er i tråd med LEVEs vedtekter og bygger på dokumentet Et mer åpent og tydelig LEVE. LEVEs formål

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Protokoll fra ordinært styremøte

Protokoll fra ordinært styremøte Protokoll fra ordinært styremøte Sted: Ullevål Stadion,, Dag/dato: Onsdag 16.juli 2014 Varighet: 17:30 19:00 Tilstede Styret: Nasar Bhatti (NB), Fozia Ahmad (FA), David Kuhlwilm (DK), Mirza Taimoor Saqlain

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Styreseminar Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Styreseminar Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 06. 07.17 Volum 1, Utgave 2 Fra Styret Assalamualeykum. Som nytt Styret 2017-2019 er det gledelig for oss å videreføre kommunikasjonsarbeidet det interim styret (10.2016-03.2017)

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping

DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse. september 2014 19-21 på solstrand camping DFEF Barne- og ungdomsarbeider konferanse september 2014 19-21 på solstrand camping VELKOMMEN TIL BUAK Du er herved invitert til DFEFs Barne- og Ungdomsarbeider konferanse 19.-21.sep. 2014. Disippelgjøring

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010

Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010 Reiserapport fra Special Libraries Association Conference, New Orleans, juni 2010 I år dro jeg og mitt reisefølge over dammen til New Orleans for å oppleve denne store konferansen. Den er årlig, men flytter

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Vi søker tre ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen til Uprisen 2014

Vi søker tre ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen til Uprisen 2014 Vi søker tre ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen til Uprisen 2014 Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker tre elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen 2014.

Detaljer

Protokoll ordinært styremøte tirsdag 23. juli 2013

Protokoll ordinært styremøte tirsdag 23. juli 2013 Protokoll ordinært styremøte tirsdag 23. juli 2013 Tilstede: Forfall: Admin: Safir Hayat (SH), Sajjad H. Shah (SHS), Sheraz Aslam (SA), Khalid Mahmood (KM), Omer Saddiqi (OS), Rizwan Younas (RY), Tone

Detaljer

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen 1. Presentasjon av personalet 2. Presentasjon av foreldrene 3. Presentasjon av primærbarn 4. Valg av SU/ AU 5. Dagsrytmen på avdelingen 6. Ukesplan for Lifjell 7. Løveungene 8. Trollungene 9. Månedsplanen/

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007

VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 VENNSKAP TROMSØ-GAZA ÅRSMELDING 2007 Vennskap Tromsø Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon og har som formål å fremme: Forståelse mellom folk i Tromsø og Gaza Gjensidig sosial- og

Detaljer

Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009

Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009 Multikulturprosjektet Prosjektnummer 5583 Tromsø, 30. november 2009 Avsluttende rapport og rapport for virksomheten i 2009 Innledning: Tromsø bibliotek og byarkiv søkte høsten 2007 om prosjektmidler fra

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Språkbruk og terminologi i statsvitenskap

Språkbruk og terminologi i statsvitenskap Språkbruk og terminologi i statsvitenskap Helge Hveem Professor emeritus Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Innlegg på Språkrådets konferanse NHH 26.11.2013 Statsvitenskap i Norge Relativt

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Sammen for bedre livskvalitet

Sammen for bedre livskvalitet Sammen for bedre livskvalitet - Behandling av sykelig overvekt Barn og Unge En presentasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud Om Evjeklinikken Vi har spesialisert oss på behandling av sykelig overvekt

Detaljer

Konferanse om stedsinnovasjon

Konferanse om stedsinnovasjon [Skriv inn tekst] Kan steder påvirke sin egen utvikling? I så fall, hvordan? Konferanse om stedsinnovasjon 3. - 5. juni Fredrikstad Lunsj tirsdag 3. juni lunsj onsdag 4. juni: Åpent for alle Lunsj onsdag

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum.

IRN NYHETSBREV. Fra Styret. Politisk Paneldebatt. Assalamualeykum. IRN NYHETSBREV Nyhetsbrev 24. 09.17 Volum 1, Utgave 3 Fra Styret Assalamualeykum. Siden forrige nyhetsbrevet har fleste av oss hatt en lang og varm sommerferie. Vi håper dere har skapt gode minner med

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام ISLAM الا سلام 1 Islam 2 Bilde eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Allah og hans skaperverk. Moskéer er derfor praktisk talt helt uten

Detaljer

Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat

Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat Introduksjon til Ahmadiyya Muslim Jamaat Islam Bala bla Innhold Innhold Islam Ahmadiyya Muslim Jamaat Humanity First MTA Ahmadiyya Muslim Jamaat i Norge Bait-un-Nasr Moskeen Lajna Imaillah Lajna Imaillah

Detaljer

Krav og innspill fra Framfylkingen sin barnekonferanse Barn på Flukt

Krav og innspill fra Framfylkingen sin barnekonferanse Barn på Flukt Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon Youngsgate 11 0181 OSLO www.framfylkingen.no / postmaster@framfylkingen.no Telefon: +47 23 06 19 80 Bank: 9001.07.07896 Org.nr: 971 434 775 Statsminister

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Møtereferat OØSK 02. mai 2015

Møtereferat OØSK 02. mai 2015 Møtereferat OØSK 02. mai 2015 1 FASTE PUNKTER 1.1 VELKOMMEN Er det noen nye her? Ingen nye 1.2 PRESENTASJONSRUNDE Tilstede: 16, 10 GSR, konventleder, Regionkomitemedlem, Leder, Nestleder, 1 stiller til

Detaljer

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner

Lørenskogrommet. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 400 000 kroner rommet Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn bibliotek Adresse Organisasjonsnummer 842566142 Hjemmeside Institusjonens leder Ansvarlig kontaktperson (søker) Karl-Arne Olsen

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger. skeidfotball@skeid.no 91103557 Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Leksehjelp. FAU Gautesete skole 8. mai 2014

Leksehjelp. FAU Gautesete skole 8. mai 2014 Leksehjelp FAU Gautesete skole 8. mai 2014 Foreldreundersøkelsen 9. trinn 3. 6. trinn Leksehjelpen et supplement For elever kan det være inspirerende å få leksehjelp av andre enn foreldre og lærere. Mange

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

Jentekonferansen. Asker kulturhus, 4. mars 2013

Jentekonferansen. Asker kulturhus, 4. mars 2013 Jentekonferansen Asker kulturhus, 4. mars 2013 Det er med stolthet jeg ønsker velkommen til den første jentekonferansen i Asker! Initiativet ble tatt i De unges kommunestyre (DUK) for litt over ett år

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Isak Saba senteret Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Deres ref. Saksbeh. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) 2010/717-1595/2011/ Dato 16.05.2011 Marianne Johnsen, tlf.: 1 av 9 Språksenter VEDTATT SPRÅKPLAN FOR NESSEBY KOMMUNE

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4.

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. Barn eh sid agen e to 11. mai 2012 Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. juni Konsert med Coro

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon

Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Fysisk aktivitet blant barn og ungdom kortversjon Resultater fra en kartlegging av 9- og 15-åringer Innhold Ikke aktive nok 3 Aktivitet blant 9-åringene 3 Aktivitet blant 15-åringene 3 Om undersøkelsen

Detaljer