Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen."

Transkript

1 Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen.

2

3 Gaustablikk - Staulen Området ligger i Kvitåvatn Øst, også omtalt som Ørnesfeltet. På denne siden av Kvitåvatn, innerst i Gaustablikkområdet, er det gode forhold hva gjelder lys, sol, utsikt og ikke minst klimatiske forutsetninger. Adresse: Kvitåvatn øst Tomteareal: kvm Meglers prisvurdering: Fra kr. 1,3 til 3 mill.

4 Oppdragsansvarlig Torbjørn Meli Oppdragsnummer /08 Salgsoppgaven Sist oppdatert: Beliggenhet Dette er det siste feltet som iht. arealdelplanen blir lagt ut i denne delen av Gaustablikkområdet. Staulen representerer således siste mulighet for kjøp av tomt som ligger i den mest populære delen av Gaustablikkområdet. Området ligger i området Kvitåvatn Øst, eller også omtalt som Ørnesfeltet. På denne siden av Kvitåvatn, innerst i Gaustablikkområdet, ligger fordelaktig til hva gjelder lys, sol, utsikt og ikke minst klimatiske forutsetninger. Tomtefeltet grenser i vest mot H2- feltet og det som lenger opp er blitt kjent som "Soria Moria". I øst/nordøst grenser Staulen mot H8-feltet, også kalt Ørnesfeltet som i perioden opparbeidet seg et ry som det mest attraktive hyttebeliggenheten i hele Gaustablikkområdet. LITT INFORMASJON OM GAUSTABLIKK Gaustablikk-navnet kommer fra skaperne av Gaustablikk Høyfjellshotell som er et populært reisemål for både norske og utenlandske turister. På hotellets hjemmesider kan man gjøre seg nærmere kjent med hotellets tilbud. Hotellets grunnlegger Olav Svartdal kom til det jomfruelige Gaustaområdet og så mulighetene. Slik erobret og utviklet han det som skulle bli et av de mest attraktive turistområdene i landsdelen. Derfor bærer han tittelen "Gaustakongen" med rette. Olav Svartdal vokste opp på Nutheim i Flatdal, og var i noen år skitrener i Rocky Mountains. I storfilmen "Heroes of Telemark" var hotell-gründeren stand in på ski for Kirk Douglas. Gaustablikk Høyfjellshotell ble etablert i Nå er Gaustablikk en spydspiss i reiselivet i Telemark, og Fjell-Norge for øvrig". Gaustatoppen er Telemark og landsdelens høyeste fjelltopp, og har har markert seg som en av verdens beste baner for speedskiing. Fra toppen arrangeres det verdenscuprenn i Telemarkskjøring. Fritidstilbud Gjør deg kjent med kommunes tilbud via: Kommunikasjon I sesongen går det skibuss mellom Rjukan og Gaustablikkområdet. En komfortabel mulighet dersom man vil ta seg en tur ned i byen for å handle eller rusle rundt. Adkomst Adkomst direkte til tomtene fra brøytet vei i tomtefeltet. 15 minutters kjøring fra Vestfjordalen og opp på fjellet. Ca 20 min. kjøring til Rjukan sentrum.

5

6

7 Avstander til Gaustablikkområdet: Skien 151 km Sarpsborg 238 km Hamar 305 km Sandefjord 187 km Tønsberg 174 km Oslo 177 km Kongsberg 95 km Tromsø 1800 km Eiendom Kvitåvatn, Staulen, 3660 Rjukan Hovedbruket: Gnr. 106, bnr. 19 i Tinn kommune Eier Ørnes Sameie AS v/tov ørnes, tlf Overtagelse Kjøper og selger skriver ikke overtakelsesprotokoll på ovetakelsestidspunktet. Tomten anses uten videre som overlevert i det kjøpers fulle innbetaling i henhold til kontakten er valutert på meglers klientkonto. Før kjøper innbetaler kjøpesummen, må han selv undersøke om eiendommen framstår som avtalt med selger. Dersom kjøper mener at eiendommen på overtakelsestidspunktet ikke er som avtalt i kjøpekontrakten, skal kjøper likevel innbetale kontraktsfestet kjøpesum til meglers klientkonto, men samtidig instruere megler om å holdet tilbake et forholdsmessig beløp i oppgjøret til selger. Dersom det er enighet om at det foreligger en mangel, skal selger snarest, og innen rimelig tid utbedre mangelen. Kjøper plikter å frigi tilbakeholdt beløp straks mangelen er rettet. Betalingsplikt 2 uker etter inngått avtale om tomtekjøp. Megler ivaretar oppgjør og hjemmelsovergang med tinglysing av skjøte til kjøperen. Tomten Eietomter. Samlet 27 tomter i feltet, derav 2 bebygget. Varierte tomtestørrelser. Tomtene har arealer fra 973 til 1431 kvm. Tomtene er romslige. De fleste er over 1,1 daa, og halvparten av tomtene er mellom 1,2 og ca 1,4 daa. Nesten alle tomtene ligger med utsikt til Gaustatoppen Skitrekk i Vatnedalen og umiddelbare skibakker. Heisforbindelse til resten av skianlegget Spenn skiene på ved hytta og gli ned til skitrekket - gli tilbake til hytta Start skituren ved hytta. Oppkjørte skispor rett ved Alle tomtene er vest- sørvendte Solbanen bak/over Gaustatoppen gir gode sol- og lysforhold hele året Høytliggende, men likevel skjermet og lunt Få minutters gange til tregrensa Et stavtak til langrennsløypene og milevis med velpreparerte spor Klimatisk gunstig. Mange verandadager hele året. Her kan alle trives. Fra tomtene er det gangavstand bort til hotellet og annen sosial infrastruktur. Vei/vann/avløp Alle tomtene har vei helt frem. I tomtegrensene ligger det vann, avløp, elektrisitet og mulighet for fibertilknytning.

8 Tekniske anlegg Det skal være min. 2 parkeringsplasser til hver hytteenhet på egen tomt. Fellesanlegg består bl.a. pumpestasjon og spredenett for ledningsnett. Tinglyste heftelser Servitutter: Obligatorisk medlemsskap til hytteforeningen. Se vedtekter som vedlegg til salgsoppgaven. Årlig pliktig løypeavgift til GTK (Gausta Kvitåvatn Turistservice) for hytteiere i området. Avgiften er p.t. kr /år. Pliktig betaling av årsavgift til hytteforeningen. Avgiften kan reguleres iht. kostnadsutvikling. Det er obligatorisk medlemsskap i Staulen Hytteforening. Det gjelder vedtekter som alle tomtekjøpere skal slutte seg til. Medlemmene må betale den velavgift som styret i foreningen fastsetter i tråd med gyldige vedtak i foreningen. Avgift til velforeningen ligger normalt i størrelsesorden kr 3.500,- som reguleres i tråd med foreningens ønsker og behov. Fram til hytteforeningen er etablert, kan selger fakturere den enkelte tomtekjøper for avgiften. Ansvar for vedlikehold, drift og brøyting av vei og fellesinstallasjoner, kan av selger overleveres til hytteforeningen på det tidspunkt selger finner formålstjenlig. Alle tomtekjøpere har et andelmessig og solidarisk ansvar for alle fellesområder og anlegg. Regulering En bevisst holdning fra myndighetenes side hva gjelder utybygging i dette fjellstrøket kommer til uttrykk i reguleringsbestemmelsene. Dette har sikret en kontrollert og harmonisk utbygging av disse områdene. UTDRAG FRA REGULERINGSPLANEN: Tillatt utnytting (TU) per tomt er = 15 %. Alle bygninger skal utformes og plasseres slik at de passer til eksisterende terreng og faller naturlig inn i landskapet og bygningsmiljøet. Utvendige farger, herunder farge på tak, skal ha mørk fargevirkning. Vinduer bør ha oppdelt glassflate og være sidehengslet. Alle bygg skal ha sadeltak med min. 23 og max. 34 takvinkel. Mønehøyde skal ikke overstige 6 m målt fra plandert terreng. Grunnmurshøyde bør ikke overstige 0,5 m, med max høyde 1 m. Det totale arealet av verandaer og svalganger (både overbygd og ikke overbygd areal) skal ikke overstige 30% av bruksarealet. Det legges vekt på energisparende løsninger. Alt utvendig lys bør ha tenningsanordninger med bevegelsessensor. En skal ikke påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, sprenging eller planering enn det som er nødvendig for å oppføre bygninger. Det skal være min. 2 parkeringsplasser til hver hytteenhet på egen tomt. Ved terrassering eller behov for forstøtning, skal brukes lokal naturstein/blokker. Opplistingen er ikke uttømmende. Se vedlagte reguleringsbestemmelser. Megler oppfordrer interessenter til å kontakte kommunen for opplysninger og/eller eventuelt forhåndskonferanse.

9

10

11 Konsesjonsplikt Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Kjøper plikter på kontraktstidpunktet å signere egnerklæring om konsesjonsfrihet. Ved konsesjonsfrihet for ubebygde enkelttomter for enebolig/fritidsbolig under 2 dekar og som er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven, må eiendommen bebygges innen 5 år, jf konsesjonsl. 4. Se konsesjonsloven på Kan også fås fra megler. Diverse Selger tar visse forbehold knyttet til offentlig godkjenning av reguelringskartet da kartet inneholder omsøkte og p.t. ikke vedtatte detaljendringer. Konferere grunneier, evnt megler på dette punktet. Megler ivaretar oppgjør og hjemmelsovergang med tinglysing av skjøte til kjøperen når eiendommen er opprettet i grunnboken. Opprettelse av eiendommens grunnboksblad er også avhengig av offentlig saksbehandlingstid. Fram til tomten er oppmålt er selger suveren hva gjelder endelig og konkret fastsettelse av grensepunkter. Mindre avvik (+/-) i tomtestørrelsen kan oppstå ved faktisk oppmåling. Selger forbeholder seg retten til å akseptere og forkaste ethvert kjøpetilbud. Likedan forbeholder selger seg retten til jevnlig og når som helst å oppgradere prislisten iht. den markedsvurdering som gjøres gjeldende. Som en forsikring mot frysefare, er kjøper selv ansvarlig for å strekke tinekabel fra hytta og ut til kjøpers tilknytningspunkt på felles hovedledning/stoppekran. Avgifter Relevante avgifter knyttet til kjøp og bygging: Fradelingsgebyr for eietomt, kr ,- Byggesaksgebyr kr ,- Årlige avgifter vann avløp: Tinn kommune, avløp: Tilknytning privat: kr 142 per m² BRA Årlig renovasjonsavgift: Tinn kommune kr 663,- (2008) Tinn Vann og Avløp: Andelsavgift kr 729,- per m² BRA. Andelsavgift utleiehytte: 486,- per m² BRA. Tinn Vann og Avløp: Årlig avgift 23,55 per m² BRA Tinn kommune: Årlig avgift avløp, kr 19,6 per m² BRA Årlig avgift avløp utleiehytte, kr 19,6 x 2 per m² BRA Anleggsbidrag tilknytning elektrisitet: Fra tomtegrense til bygg kr ,- Megler tar forbehold om endringer og årlige økninger i alle avgifter, privateog/eller offentlige, nevnt i denne salgsoppgaven. Kjøper må betale de gebyrer og avgifter som til en hver tid er gjeldende.

12 Omkostninger I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper: 1) Dokumentavgift til Staten, 2,5% av kjøpesummen, samt 2) kr 1.548,- i tinglysingsgebyr for skjøte 3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter; kr 2.107,- per stk. 4) Total kjøpesum inkl. gebyrer/ avgifter og evt. øvrige kostnader: Kjøpesum + dok.avgift + tinglysingsgebyr til staten for skjøte og obligajson + fradelingsgebyr(se under diverse). Betalingsbetingelser 1. Kjøper må være foreberedt på å innbetaler forskudd på 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse. Forskudd skal betales dersom kommunal fradeling av tomten, samt oprettelse av eiendommen i grunnboken vil ta lang tid, dvs. mer enn en mnd. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Renter på innbetalt forskudd tilfaller selger. 2. Den resterende del av kjøpesummen med tillegg av offentliga avgifter, skal betales til meglers klientkonto på meglers oppfordring, eller når kjøper iverksetter tiltak som byggesøknad, opparbeidelse, eller annet på tomten. Meglers vederlag Meglers vederlag er avtalt til: 3,625 % provisjon av salgssummen, dog minsteprovisjon på kr ,- Grunnhonorar kr ,- Internettgebyr kr ,- Oppgjørshonorar kr ,- Visninger kr. 0,- Avhendingsloven Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven 3-9. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Eierskifteforsikring Det er ikke tegnet eierskifteforsikring ifbm salget. Budregler Budregler framgår av vårt Budskjema. Budgiver kan få anledning til å kontrollere saksgangen i budgivningen. Dette skjer på meglers kontor etter at eiendommen er solgt, sammen med kontorets fagansvarlig. Kjøper kan få tilsendt budjournal. Hvitvaskingsregler Eiendomsmeglerforetak er rapporteringspliktig i henhold til hvitvaskingsregelverket. Det tas derfor forbehold om tilfeller hvor megler ikke får utført tilfredsstillende kundekontroll, herunder innhenting av gyldig legitimasjon, og av den grunn plikter å avstå fra å gjennomføre oppdraget med denne part. Vi fraskriver oss ansvar for eventuelle erstatningsrettslige krav som følge av overnevnte forhold. Låneformidling Fokus Bank kan bistå med finansieringsråd. Megler formidler kun personer til banken som har samtykket. Krogsveen mottar provisjon fra banken ved formidling av lånekunder.

13

14 STAULEN HYTTEOMRÅDE, H10 I KOMMUNEDELPLAN GAUSTA-RJUKAN, Del av eiendommen ØRNES SAMEIE, GNR 106/19 REGULERINGSBESTEMMELSER DATO FOR PLANEN DA TO FOR SISTE REVISJON DATO FOR KUNNGJØRING DATO FOR KOMMUNALT VEDTAK sak 067/05 DATO FOR KOMMUNALT VEDTAK sak 082/09 KORRIGERT PLANKART MÅLESTOKK 1: AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsavgrensing. 2. REGULERINGSFORMÅL. Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål: BYGGEOMRÅDE Fritidsbebyggelse Industri/verksted Offentlig bygg/anlegg OFFENTLIG FORMÅL Kommunalteknisk anlegg SPESIALOMRÅDE Privat vei og parkering Friluftsområde FELLESOMRÅDE Felles adkomst/parkering 3. FELLESBESTEMMELSER 3.1. Ved terrassering eller behov for forstøtning, skal brukes lokal naturstein/blokker 3.2. Nærområder i planen kan opparbeides. De øvrige naturområdene skal være sammenhengende med urørt vegetasjon. Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart også i nærområdene. Kommunen skal godkjenne fjerning av trær/annen vegetasjon på tomta 3.3.Privat vei skal opparbeides før utbygging igangsettes, slik at transport kan foregå på denne. For øvrig skal all transport foregå skånsomt. Privat vei skal i h.h.t. reguleringsplanen anlegges med bredde 3-5 m. Parkeringsareal og adkomst i tilknytning til den enkelte hyttetomt skal innpasses skånsomt i terrenget og vises på situasjonsplan sammen med byggemelding. Vann-, strøm-, avløps- og andre anlegg under bakke bør om mulig legges i samme trase som veier Felles parkeringsplasser skal utformes slik at den ikke blir dominerende i landskapsbildet. Plassen skal plasseres lavest mulig i terrenget 3.5. Gjerder og flaggstenger er ikke tillatt 3.6. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal følge terrengsnitt og illustrasjonsplan som viser endelig plassering av bebyggelse og inngrep av vegetasjon, terreng og evt- forstøtningsmurer. Samtlige inngrep på tomta, inkludert opparbeiding av parkeringsplasser og adkomst, skal vises på situasjonsplan. Nabobebyggelse bør vises på terrengsnitt Kommunen kan utarbeide og vedta videre retningslinjer for utvikling og utforming av tiltak i byggeområdet 3.8. Området skal være underlagt den til en hver tid gjeldende renovasjonsordning i kommunen Kommunen har fullmakt til å godkjenne mindre endringer for utformingen og endelig plassering av hytter, parkeringsplasser og veitraseer 1

15 4. BYGGEOMRÅDER 4.1. Fritidsbebyggelse I området skal det bygges frittliggende fritidsbebyggelse: Utnytting/størrelse på bygninger: Tillatt utnytting (TU) på tomt er = 15 %. Tillatt bruksareal (T-BRA) beregnes slik det fremgår av teknisk forskrift før , dvs areal til parkering inngår ikke Plassering av bygninger Punkt som skal falle innenfor grunnmur på hovedbygning er vist med signal i marka. Alle bygninger skal utformes og plasseres slik at de passer til eksisterende terreng og faller naturlig inn i landskapet og bygningsmiljøet. Plassering og utforming av bygninger og andre anlegg skal godkjennes av kommunen Utforming, farge og materialbruk: Kommunen skal ved behandling av tiltak ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk utforming. Utvendige farger, herunder farge på tak, skal ha mørk fargevirkning. Vinduer skal ha oppdelt glassflate og være sidehengslet. Alle bygg skal ha sadeltak med min. 23 og max. 34 takvinkel. Mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m målt fra planert terreng. Grunnmurshøyde bør ikke overstige 0,5 m, med max høyde 1,0 m. Grunnmurshøyde for tomt nr 7 skal ikke overstige 5,5 m målt fra topp grunnmur/sokkel. Det totale arealet av verandaer og svalganger (både overbygd og ikke overbygd areal) skal ikke overstige 30% av bruksarealet (BRA) Energi Ved plassering, utforming, konstruksjon og materialvalg av bygninger skal det legges vekt på energisparende løsninger. Alt utvendig lys bør ha tenningsanordninger med bevegelsessensor Ubebygd areal En skal ikke påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, sprenging eller planering enn det som er nødvendig for å oppføre bygninger, parkering, adkomstvei og uteareal. Kommunen skal godkjenne rydding av vegetasjon og andre inngrep. Tynning kan skje uten løyve dersom dette er nødvendig for bruken av tomta. Ikke utbygde deler av tomta skal gis en tiltalende utforming Parkering Det skal være min. 2 parkeringsplasser til hver hytteenhet på egen tomt Krav til byggesøknad Med byggesøknad skal det foruten byggetekniske tegninger følge: * Situasjonsplan/tomteplan som viser plassering av bygninger, adkomst, parkering, tomtebearbeiding. * Terrengsnitt med høyder på bygninger og arealinngrep før og etter tiltak. * Fargevalg på bygninger og bygningsdeler 4.2. Industri-verksted Utnytting/størrelse på bygninger: Tillatt utnytting er BRA=600 m Plassering av bygninger Bygg skal plasseres innenfor ramme for bygning vist på plan Utforming, farge og materialbruk: Utvendige farger, herunder farge på tak, skal ha mørk fargevirkning. Utvendige vegger skal være i tre av stående tømmermannskledning eller villmarkspanel 2

16 Vinduer skal ha oppdelt glassflate og være sidehengslet. Bygning skal ha sadeltak med retning som vist på planen. Takvinkel min 18 og maks 25 grader. Mønehøyde skal ikke overstige 8,5 m målt fra planert terreng og ikke overstige kote 941,5 m etter reguleringsplan. Gesimshøyde skal ikke overstige 4 m målt fra planert terreng Ubebygd areal En skal ikke påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, sprenging eller planering enn det som er nødvendig for å oppføre bygning, parkering, adkomstvei og uteareal. Ikke utbygde deler av tomta skal gis en tiltalende utforming Krav til byggesøknad Med byggesøknad skal det foruten byggetekniske tegninger følge: * Situasjonsplan/tomteplan som viser plassering av bygning, adkomst, parkering, tomtebearbeiding. * Terrengsnitt med høyder på bygninger og arealinngrep før og etter tiltak. * Fargevalg på bygninger og bygningsdeler 4.3. Offentlig bygg/anlegg I området kan oppføres bygg/anlegg til vannbehandlingsanlegg. 5. LANDBRUKSOMRÅDE Jordbruk/skogbruk/natur. Det kan anlegges enkle turstier/løyper i landbruksområde. 6. SPESIALOMRÅDE 6.1. Privat vei og parkering I enden av privat vei skal opparbeides snuplasser Friluftsområde Kan opparbeides til felles leik- og aktivitetsområde. Dog skal gjennomgang for sti og løypetraseer prioriteres. Det skal ikke gjøres inngrep utover det som er nødvendig for å føre fram adkomstløyper og stier. 7. FELLESOMRÅDE Felles tilkomstveg: l området skal etableres privat vei med begrenset kjøring l området skal det etableres frisiktssoner 3

17

18

19

20

21

22 Hytteprofil TM Vatnebu 3660 Rjukan BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Tinn Grunnkrets Rollag Høyde over havet 967 m Avstand til byer Skien Tønsberg Oslo Fredrikstad Steder i nærheten Dalsgrendi Bjørkhaug Tveitolii 123,1 km 163,2 km 173,0 km 206,5 km 11,8 km 13,9 km 14,8 km Transport Flyplass Torp 166,7 km Bussholdeplass Dale/Bakus 12,9 km Aktiviteter, opplevelser m.m. i området Gaustablikk skisenter - Tinnheisen Kvitåvatn Fjellstoge Turriding på Gaustablikk Gaustablikk skisenter - Utsikten Gaustabutikken Gaustablikk skisenter - Skipsheisen Gaustablikk Høyfjellshotell (restaurant) Gaustablikk skisenter - Gaustablikkekspressen Gaustablikk skisenter - Brendstaulheisen Restaurant GullSmedHagen Gaustabanen Sabotørstien - Guidede turer 0,2 km* 0,7 km* 0,9 km* 0,9 km* 0,9 km* 0,9 km* 1,0 km* 2,5 km* 2,5 km* 3,6 km* 3,7 km* 3,9 km* Varer/tjenester Kjøpesenter Handelshuset No.17 16,7 km Postkontor Rjukan Postkontor 17,0 km Apotek Vitusapotek Rjukan 16,8 km Vinmonopol Rjukan Vinmonopol 16,7 km Dagligvare Kiwi Rjukan 14,1 km Kiosk/video Tveito Kiosk 14,7 km Bensin Shell Tveito 14,9 km OVERSIKTSKART DETALJKART Informasjon i Hytteprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Krogsveen avd. Porsgrunn kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS Copyright Eiendomsprofil AS 2008

23 Tomt Pris Areal Opparbeidet 1 A Kr , kvm SOLGT 1 B Kr , kvm 2 Kr , kvm 3 Kr , kvm 4 Kr , kvm 5 A Kr , kvm 5 B Kr , kvm 6 Kr , kvm 7 Kr , kvm 8 Kr , kvm 9 Kr , kvm 10 A Kr , kvm 11 A Kr , kvm 11 B Kr , kvm NB: Tomten vil få tillagt areal og 12 Kr , kvm delt. Konf. selger for endelig pris. 13 Kr , kvm 14 Kr , kvm 15 Kr , kvm + kr ,- 16 Kr , kvm + kr ,- SOLGT 17 Kr ,- 973 kvm + kr ,- SOLGT 19 Kr , kvm 20 Kr , kvm 21 Kr , kvm inkl. opparbeidelse kr ,- SOLGT 22 Kr , kvm inkl opparbeidelse kr ,- SOLGT 23 Kr , kvm + kr ,- Kvitåvatn, (Rødt = introduksjonspriser) (Det tas forbehold om mindre arealavik +/-, da tomtearealet er beregnet og p.t. ikke fysisk oppmålt)

24 mens du tenker bolig, tenker vi salg, kjøp, finansiering og forsikring Lån og forsikring Kjøp av hus eller fritidsbolig er kanskje den største investeringen du foretar. Vårt fokus er å gjøre prosessen enklere, rimeligere og tryggere for deg. Som eier av Krogsveen kan vi blant annet tilby deg konkurransedyktige boliglån, et bredt utvalg av skadeforsikringer og rabatt på møbler. Enklere Finansiering, forsikring, salg og kjøp; vi ordner alt. Du kan konsentrere deg om visninger og planer for den nye boligen. Rimeligere Vi har alltid konkurransedyktige betingelser på boliglån, og 0% rente på lån til kontraktsforskuddet i inntil tre måneder. Hos oss får du også ekstra gunstig pris på skadeforsikring. Tryggere Vi tar ansvar for all koordinering mellom megler, forsikringsselskap og bank slik at alt blir gjort på riktig måte og i riktig rekkefølge. Kontakt oss Ring eller

25 BUDSKJEMA Budgiver har lest salgsoppgaven og inngir bud på bakgrunn av salgsoppgave og foretatt visning. Husk at bud kan inngis elektronisk via vår e-bud tjeneste på HTUwww.krogsveen.noUTH. Oppdragsnr /08 Sted/dato: Ad bud på eiendommen: Kvitåvatn, Staulen [MASTER], 3660 RJUKAN Gnr. 106, bnr. 19 i Tinn kommune Med utgangspunkt i meglers prisvurdering inngir undertegnede herved følgende bud på ovennevnte eiendom: Kjøpesum kr. + offentlige gebyrer samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave. KJØPET VIL BLI FINANSIERT SÅLEDES: Jeg/vi ønsker å bli kontaktet av Fokus Bank for et finansieringstilbud: Ja Fokus Krogsveen mottar provisjon fra banken ved formidling av lånekunder. Egenkapital: Kr Lån i låneinstitusjon: Referanse/tlf.nr.: Kr Kr Kr UDet forutsettes at 10% av kjøpesummen betales ved kontraktens underskriftu EGENKAPITALEN BESTÅR AV: Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) Annet Ønsket overtagelse (angi mnd.) Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den Eventuelle betingelser (se baksiden): Jeg/vi ønsker å tegne Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS Ja Nei Navn 1: Fødselsnummer (11 sifre): E-post adresse: Tlf. (dagtid): Navn 2: Fødselsnummer (11 sifre): E-post adresse: Tlf. (dagtid): Tlf. (mobil): Tlf. (mobil): Adresse: Tlf. privat: Postnr./sted: Underskrift Underskrift Fokus Krogsveen AS, avd. Porsgrunn, faks:

26 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

27 Avd. Porsgrunn Stor grad av tilstedeværelse, grundig kunnskap om Fjell-Telemark, god innsikt i de lokale markedsforholdene og lang erfaring er nødvendig for å gi riktig informasjon og god service til så vel selger som kjøper av fritidseiendom. Velkommen til fjells! Til salgs ved: Fokus Krogsveen AS, avd. Porsgrunn Friisebrygga 2, 3901 Porsgrunn Tlf.: , faks: Oppdragsansvarlig: Torbjørn Meli Fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF Tlf.: , mob.: E-post:

28 Asker, Bamble, Bekkestua, Bergen sentrum, Bergen Åsane, Bærums Verk, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Innherred, Jessheim, Kristiansund, Lillestrøm, Lørenskog, Namsos, Nittedal, Nybygg, Oslo Grefsen, Oslo Grünerløkka, Oslo Karl Johans gate, Oslo Majorstuen, Oslo Nordstrand, Oslo Oppsal, Oslo Stovner, Porsgrunn, Røros, Røyken, Sandefjord, Sandvika, Ski, Skien, Stavanger, Stjørdal, Trondheim Heimdal, Trondheim Solsiden, Trondheim Søndre gate, Tønsberg, Ålesund Hovedkontor: Fokus Krogsveen AS, Martin Linges vei 17, Postboks 1, 1330 Fornebu Org.nr

Egne notater: Egne notater: Egne notater: Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Detaljer

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS.

SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.. Prisliste. SOLGT. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av Kristiansund Boligbyggelag Prosjekt AS, Lønnheim Eiendom og Plan AS. SALG AV TOMTER FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON..

Detaljer

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt

ÅROS - Boligtomt med flott utsikt ÅROS - Boligtomt med flott utsikt Adresse: Boligtype: Størrelse: Prisant.: Elgtråkket 11 B Tomt bolig 801 kvm 990.000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Lauritzen Mobil: 976 77 600 E-post:

Detaljer

Nabolagsprofil TM Greåkerveien 98 1718 Greåker BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Grunnkrets Kirkesogn Sarpsborg Helleskjær Greåker Steder i nærheten Yven 1,8 km * Alvim 2,0 km * Alvimhaugen

Detaljer

Egne notater Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes

Detaljer

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK

SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK SALGSOPPGAVE SKOGSEIENDOM VED ALPIN- OG HYTTEOMRÅDET PÅ LIFJELL I BØ KOMMUNE I TELEMARK Meget attraktiv skogseiendom beliggende ved Lifjell skisenter i Bø kommune i Telemark. Nærhet til eksisterende hytteområder.

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av

Detaljer

Sjøgarden Boligpanorama

Sjøgarden Boligpanorama Sjøgarden Boligpanorama Dokumenter Bud/ avtale om prosjektert bolig BRUK BLOKKBOKSTAVER Oppdragsnr: 5004/12 Adresse: Sjøgarden,Eidsvåg Undertegnende har inngått avtale om

Detaljer

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass

1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass WWW.ETM.NO Tlf: 69367070 1 stk. Byggeklar boligtomt med båtplass Vesterøy, Hvaler Adresse: Norderhaugveien 102, 1684 VESTERØY Tomte areal: 979 m² Prisantydning: Kr: 980.000,- + omk. Oppdragsnr: 211034

Detaljer

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999

ASKIM SENTRALT. www.dnbnoreiendom.no Tlf: 09999 Storeogvelutstyrteeierleiligheteritreetg.Sentraltbeliggendeietablertboligområde.Garasjeikjeller.Heis.2/3soverom. ASKIM SENTRALT Furuveien4 Oppdrag:20510177 Pris fra: 2.596.000-3.425.000,- www.dnbnoreiendom.no

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no

Oppdragsnummer: 19080476. Sandnes. Kvellurveien 58. Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! www.svelabygg.no Oppdragsnummer: 19080476 Sandnes Kvellurveien 58 Ny spennende bolig med 5 soverom og 3 stuer! P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 200/208 kvm Kr 5.800.000,- + omk www.svelabygg.no Moderne og eksklusiv enebolig

Detaljer

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER

SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER SANDERSTØLEN NÅ SKJER DET PÅ SANDERSTØLEN NØKKELFERDIGE/NYRESTAURERTE LEILIGHETER Adresse: SANDERSTØLEN Bruksareal: Ca 46-70 m 2 Antall soverom: 2 Lekkert bad og kjøkken Prisvurdering: Fra kr 1 290 000,-

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet?

HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? HOLMSBU - Holtnes beste beliggenhet? Adresse: Boligtype: Prisant.: Holtnes sjøbod 104 Fritidseiendom 3 950 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Preben von Malchus Mobil: 99 54 77 00

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

Byggeklar tomt i Nermoveien 10

Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Byggeklar tomt i Nermoveien 10 Attraktiv tomt i et veletablert og barnevennlig område med kort vei til det meste. - Gangavstand til skoler (alle trinn) - ca. 2 km vest for Fauske sentrum - Kort gange til

Detaljer

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr.

SALGSOPPGAVE. To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. SALGSOPPGAVE To fritidsboliger fra Hægeland gård. Idyllisk og solrikt beliggende ved Vråvatn, Prisantydning gnr. 8, brn. 19: kr. 550 000,- Prisantydning gnr. 8, brn. 20: kr. 850.000,- Gårds og Småbruksmegleren,

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD

LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS I HOF, VESTFOLD LANDLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL HOF SENTRUM, SKOLE, FRILUFTSOMRÅDE OG GOLFBANE. Prisantydning: kr. 800.000,- Hana Eiendomsmegling Advokatfirmaet

Detaljer

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen

Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Røyken - Vertikaldelt bolig på Katrineåsen Adresse: Boligtype: Prisant.: Furutoppveien 10 Vertikaldelt bolig 2 450 000,- + omk. www.fossco.no Avdeling: Røyken Ansv. megler: Kristine Laurtizen Mobil: 976

Detaljer

Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,

Detaljer

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I RE KOMMUNE I VESTFOLD Sentralt og landlig eiendom med jord og skog i Re kommune i Vestfold. Prisantydning: kr. 1.600.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet Olav Hana v/

Detaljer

Egne notater Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er

Detaljer

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20

EstateProspekt. Meglerhuset Sædberg AS. Hyttetomter. Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE. Tlf.: 38 05 42 20 EstateProspekt Hyttetomter Trollneset i Søgne, 4640 SØGNE 3 hyttetomter i Søgne Prisantydning: Kr. 350.000,- +omk. pr. tomt Megler: Statsaut. Eiendomsmegler MNEF Frode Gundersen Meglerhuset Sædberg AS

Detaljer

Egne notater Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Detaljer

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE SALGSOPPGAVE FEM ENEBOLIGTOMTER BELIGGENDE LANDLIG, MEN SENTRALT PÅ SKOLLENBORG I KONGSBERG KOMMUNE Fine boligtomter selges samlet eller hver for seg. Beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner, buss

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Fjellhytte til salgs. 670 000 kr. 750 000 kr. SALGSOPPGAVE Fjellhytte til salgs Prisantydning: 690 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 670 000 kr. 750 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 78 kvm. 72 kvm. Adresse: Henvendelse: Tom Erik Carlsen

Detaljer

Nyoppført fritidsbolig i Hummelfjell

Nyoppført fritidsbolig i Hummelfjell Nyoppført fritidsbolig i Hummelfjell ANSVARLIG MEGLER Helle Kiønig OPPDRAGSNUMMER 73-0067/08 EIENDOM Gråhøgda 2 tomt 46, 2550 Os i Østerdalen, Gnr. 114/113, bnr. 84/343 i Os (hedmark) kommune. EIER Hummelfjell

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt.

SALGSOPPGAVE. Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. SALGSOPPGAVE Hytte som trenger totalrenovering på eget tomt. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 52 kvm. 49 kvm. SO LG T Prisantydning: 220 000 kr. + omk. Adresse: Henvendelse: Sigmund Vullum Tlf: 99572936

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt

LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt LIER - Stoppenkollen, byggeklar utsiktstomt Adresse: Stoppenkollen 27, tomt B4.12-15 Boligtype: Boligtomt Prisant.: 2 450 000,- + omk. Avdeling: Røyken Ansv. megler: Fred-Ivar Myrseth Mobil: 91 78 52 72

Detaljer

Tømmerhytte selges som råbygg. Hummelfjell

Tømmerhytte selges som råbygg. Hummelfjell Tømmerhytte selges som råbygg Hummelfjell ANSVARLIG MEGLER Helle Kiønig OPPDRAGSNUMMER 73-0110/08 EIENDOM Hummelfjell - Gunhild tomt 47, 2550 Os i Østerdalen, Gnr. 343, bnr. 84 i Os (hedmark) kommune.

Detaljer

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk

MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk MIDDAGSLIA - SKRIM Solrike høystandardtomter Helårsvei-vann-kloakk Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Fra kr. 550.000,- til kr 655.000 + omk. Middagslia, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter

Detaljer

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,-

HOSLE. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle. Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- HOSLE PEN OG LYS 1 ROMS ANDELSLEILIGHET MED TERRASSE. MEGET GOD PLANLØSNING. Grevlingåsen 17, 1362 Hosle Prisantydning kr 1 390 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 23 751,- Totalt kr. 1 413 751,- Erik Kvam

Detaljer

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul

SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul SOLÅSGRENDA-SKRIM Solrike høystandardtomter Tomtene selges uten byggeklausul Prisantydning: Adresse: Boligtype: Tomt: Kr 575 000,- + omk. Solåsgrenda, Skrim, Omholtfjell, 3648 SKRIM Hyttetomter Ca 1.000

Detaljer

GEILIN BJØRUM. 32 leiligheter og 20 hybler på byens beste tomt

GEILIN BJØRUM. 32 leiligheter og 20 hybler på byens beste tomt GEILIN BJØRUM 32 leiligheter og 20 hybler på byens beste tomt ANSVARLIG MEGLER Magne Horsfjord OPPDRAGSNUMMER 85-0021/08 EIENDOM Geilin 8, 10 og 12, 7800 Namsos Gnr. 65, bnr. 1247/1248 i Namsos kommune.

Detaljer

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 FORRETNINGSBYGG I ARENDAL SENTRUM TIL SALGS

Detaljer

HYGGEN. Allegodtveien 3442 Hyggen. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus. Boligtomt. Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00

HYGGEN. Allegodtveien 3442 Hyggen. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus. Boligtomt. Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00 HYGGEN Allegodtveien 3442 Hyggen Prisantydning 2 000 000,- + omk. Hyggen - tomt for tomannsboliger/rekkehus Type bolig Boligtomt Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Prosjekt Tlf: 31 29 74 00 Fred-Ivar

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta

SALGSOPPGAVE. Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos. Hytta SALGSOPPGAVE Pen/Velholdt Hytte i Rugldalen Ratvolden, Glåmos Hytta Prisantydning: 925 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 60 kvm. 56 kvm. Adresse: Henvendelse: Johan Arvidsson Tlf: 004792813010

Detaljer

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE

SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE SALGSOPPGAVE FLOTT SMÅBRUK/TOMT I GVARV I SAUHERAD KOMMUNE Beliggende landlig og usjenert i naturskjønne omgivelser, med mye sol og god utsikt. Her kan man finne roen. Kort vei til sentrumsfunksjoner.

Detaljer

Barn hjelper barn! Unike pepperkakehus i populære områder..

Barn hjelper barn! Unike pepperkakehus i populære områder.. Barn hjelper barn! Unike pepperkakehus i populære områder.. www.krogsveen.no Barn hjelper barn! Tanken bak denne juleaksjonen er at barn hjelper til å lage pepperkakehus til inntekt for et godt formål.

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE LANDLIG BELLIGGENDE EIENDOM I EIDSFOSS I HOF KOMMUNE I VESTFOLD Tilbaketrukket vestvendt beliggende eiendom med utviklingsmuligheter i hyggelige Eidsfoss i Hof kommune i Vestfold. Eldre bygningsmasse.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta!

SALGSOPPGAVE. Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt. Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! SALGSOPPGAVE Flott, moderne familiehytte med fantastisk utsikt Fantastisk utsikt mot Trysilfjellet fra hytta! Prisantydning: 2 325 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 900 000 kr. Bruttoareal (BTA): 110 kvm. Verditakst:

Detaljer

KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND

KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND TOMT HAUGESUND - VIKSE: KUN 2 TOMTER IGJEN! - NORD I HAUGESUND TOMTER VIKSE Prisant.: Fra 690.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: 860 m² Prospekt på SMS: Send EMVEST 4906249 til 2077 Oppdr. ansv.: Morten

Detaljer

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,-

FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- FJELLHUS VAULDALEN, RIKSGRENSEN PRISIDE 590 000,- ANSVARLIG MEGLER Advokat John Jonassen OPPDRAGSNUMMER 104/09 EIENDOM Gnr 95, bnr 1, snr 48, Røros kommune. Vauldalen, Riksgrensen EIER Lars Østby Garasje

Detaljer

BLEFJELL, SØLVSETER. Sølvseter, Ble

BLEFJELL, SØLVSETER. Sølvseter, Ble BLEFJELL, SØLVSETER Sølvseter, Ble HYTTETOMTER BLEFJELL SØLVSETER HØYSTANDARDTOMTER SOLRIKT BELIGGENDE MED PANORAMAUTSIKT Sølvseter, Ble, 3620 SØLVSETER Prisantydning: Fra kr 875 000,Helårsvei, kloakk

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE.

71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. SALGSOPPGAVE 71 DA. EIENDOM, NYDELIG BELIGGENDE PÅ SEM I TØNSBERG KOMMUNE. Attraktiv eiendom, beliggende med kort vei til sentrumsfunksjoner og Tønsberg by. Eiendommen består av ca. 7,5 da. jord og ca.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune.

SALGSOPPGAVE. Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. SALGSOPPGAVE Bolig med sjarmerende arkitektur, beliggende på landet i Holmestrand kommune. Beliggende landlig, men samtidig sentralt, med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane mm.

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN

Kilbognesodden. Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Oppdragsnr.: 8705024 HYTTE TOMT VED SJØEN Oppdragsnr.: 8705024 Kilbognesodden HYTTE TOMT VED SJØEN Flotte hyttetomter på fastlandet med egen nausttomt. Adresse: Kilbognesodden Areal: Ca.500 kvm Eiertomt Prisantydning: fra kr. 190.000,-- + omk

Detaljer

HOLMSBU. Holmsåsen 3484 Holmsbu. Byggeklar hyttetomt. Solrikt, utsikt og kort vei til Holmsbu sentrum. Hyttetomt

HOLMSBU. Holmsåsen 3484 Holmsbu. Byggeklar hyttetomt. Solrikt, utsikt og kort vei til Holmsbu sentrum. Hyttetomt HOLMSBU Holmsåsen 3484 Holmsbu Prisantydning 1 150 000,- + omk. Byggeklar hyttetomt. Solrikt, utsikt og kort vei til Holmsbu sentrum. Type bolig Hyttetomt Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc Sjeldensjanse.Strøkenselveierpåhele218kvmoverhele2etg.Separatutleiedel. KVADRATUREN- EKSLUSIVT ØstreStrandgate19 P-rom/Bra:218/218 Oppdrag:60210217 Prisantydning: 6.950.000,- 6 soverom, 3 stuer og 3 bad/wc

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I KODAL I ANDEBU KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk, usjenert beliggende i naturskjønne Andebu kommune, med rikelig tilgang til friluftsliv, samt med kort

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD

IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM /SMÅBRUK, LANDLIG I RE KOMMUNE I VESTFOLD Idyllisk beliggende eiendom med kort vei til godt tilrettelagt friluftsområde ved Langevann. Rimelig avstand til golfbane, fjell,

Detaljer

Hytte på fjellet Solbakkin 8. Beitostølen Hytte PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 52208001 TIL 09999 3.990.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Hytte på fjellet Solbakkin 8. Beitostølen Hytte PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 52208001 TIL 09999 3.990.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. Beitostølen Hytte Hytte på fjellet Solbakkin 8 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 52208001 TIL 09999 3.990.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Solbakkin 8 Ansvarlig megler: Linda B. Pedersen Mobil: 95 18

Detaljer

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk.

SKUDENESHAVN. Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN. Prisant. kr 500 000 + omk. Oppdragsnr: 70130246 SKUDENESHAVN Hilleslandvn. 13, 4280 SKUDENESHAVN Prisant. kr 500 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 514 824 P-rom/bra ca. 60/75 kvm. Tomt ca. 570 kvm. INNHOLD 01 03 04 05 06 09 10

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig SALGSOPPGAVE Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig Flott totalrenovert vertikaltdelt tomannsbolig/generasjonsbolig, vestvent med hav utsikt og masse sol. Nytt vvs, elektriskt osv. Kabel tv,

Detaljer

H ÅVIK. Nyt livet - bygg murhus. Melandbakken 41 a og 41 b. Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121

H ÅVIK. Nyt livet - bygg murhus. Melandbakken 41 a og 41 b. Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121 H ÅVIK Nyt livet - bygg murhus Melandbakken 41 a og 41 b Prisant: 2 375 000,- Månedskostnad: 6 505,- Oppdragsnr: 89408121 Haraldsgt. 115 5527 Haugesund Tlf: 52 80 43 02 www.sparbankmegleren.no arnegisle.taraldsoy@sparebankmegleren.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Midlertidig av markedet. 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. SALGSOPPGAVE Midlertidig av markedet 1 1/2 etasjes bolig klar til innflytting. Her er solen til langt på kveld. Prisantydning: 1 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 000 000 kr. 2 980 000 kr. Bruttoareal

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER

SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER SALGSOPPGAVE LITLABERGARMEN 16-28. FLOTTE REKKEBOLIGER Adresse Register betegnelse Litlabergarmen 16 Gnr: 32 Bnr: 1324 Litlabergarmen 18 Gnr: 32 Bnr: 1325 Litlabergarmen 24 Gnr: 32 Bnr: 1328 Litlabergarmen

Detaljer

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD.

SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK I HOF KOMMUNE I VESTFOLD. Landlig og solrikt beliggende gårdsbruk i Hof kommune i Vestfold, meget velegnet til hestehold Prisantydning: kr. 3.200.000,- Gårds og Småbruksmegleren, Advokatfirmaet

Detaljer

SKIEN - RØRÅSEN. Stor selveierleilighet med meget høy standard. Påkostet og særdeles detaljrikt i kulturhistorisk bygning

SKIEN - RØRÅSEN. Stor selveierleilighet med meget høy standard. Påkostet og særdeles detaljrikt i kulturhistorisk bygning SKIEN - RØRÅSEN Stor selveierleilighet med meget høy standard. Påkostet og særdeles detaljrikt i kulturhistorisk bygning ANSVARLIG MEGLER Morten Saubrekka Eiendomsmegler MNEF OPPDRAGSNUMMER EIENDOM Nordre

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS. SALGSOPPGAVE SMÅBRUKET AASE ( OPPISTUGU ) I SAUHERAD KOMMUNE TIL SALGS. Koselig beliggende eiendom med trivelige landlige omgivelser i Telemark. Eldre bebyggelse. Prisantydning: kr. 1.100.000,- Gårds og

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG I RE KOMMUNE Meget attraktiv og innholdsrik enebolig i veletablert og romslig boligfelt nær skole, butikk, idrettshall/-anlegg og fritidsaktiviteter. Rikelig tilgang til turløyper

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD SALGSOPPGAVE IDYLLISK OG SJARMERENDE SMÅBRUK I HOF I VESTFOLD Beliggende landlig og fredlig, men samtidig sentralt med kort vei til sentrumsfunksjoner, fjell, turområder, golfbane m.m. Betydelig påkostet

Detaljer

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune

Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Prisantydning: Fra kr. 350.000,- kr. 550.000,- + omkostninger Tomt: Fra ca. 1 2,5 mål selveiertomter Prospekt: 1705136 Megler: Øyvind Dahle, 61 36 66 33 /

Detaljer

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97

3490 KLOKKARSTUA. 370.000,- + omk. Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum AS Eiendomsmegling. 32 79 28 86 (m:) 97 16 56 97 Klokkarstua Prisantydning 370.000,- + omk. Konvallstien 5 3490 KLOKKARSTUA Byggeklar boligtomt Panorama fjordutsikt Type bolig Tomt Tomteareal. 652 kvm Avdeling/Ansvarlig megler Foss & Co Røyken/Hurum

Detaljer

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET

SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET SALGSOPPGAVE LANDELIG BELIGGENDE EIENDOM TIDLIGERE SMÅBRUK I STOKKE I VESTFOLD MED NYDELIG UTSIKT OG BELIGGENHET Meget attraktiv eiendom, sjelden mulighet, idyllisk beliggende Stokke kommune i Vestfold.

Detaljer

BROKKE Solrik og flott hyttetomt Sitåsen 67, rysstad

BROKKE Solrik og flott hyttetomt Sitåsen 67, rysstad GODE SOLFORHOLD OG FLOTT UTSIKT! BROKKE Solrik og flott hyttetomt Sitåsen 67, rysstad Prisantydning: Kr. 450 000,- + omkostninger 1 MEglErS KoMMEnTAr innhold Tomten ligger flott til med gode solforhold

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD. SALGSOPPGAVE IDYLLISK BELLIGGENDE BOLIG I ANDEBU KOMMUNE I VESTFOLD. Eiendom ligger i landlige omgivelser inntil gården Våle i Andebu kommune i Vestfold. Boligen er idag kårbolig til landbrukseiendommen

Detaljer

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172

TORPEÅSEN BOLIGFELT. 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser. Prisantydning: 800.000,- Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 TORPEÅSEN BOLIGFELT Torpeveien 68 Oppdrag: 60412172 Prisantydning: 800.000,- 47 Boenheter i rolige trivelige omgivelser DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE. SALGSOPPGAVE IDYLLISK SMÅBRUK BRUMUNDDAL I RINGSAKER KOMMUNE. Beliggende landlig og sentralt i naturskjønne områder. Bolig med sjel, hvor mange detaljer er ivaretatt, som skaper en helt spesiell atmosfære.

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

Hyttetomter V. Slidre

Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter V. Slidre Hyttetomter Landsrud, Veståsen PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 5080685 TIL 09999 440.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Landsrud, Veståsen Strøm og Prisantydning: 440.000,- + omk.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Høystandard hyttetomter, Vorset Vegglifjell Sør

SALGSOPPGAVE. Høystandard hyttetomter, Vorset Vegglifjell Sør SALGSOPPGAVE Høystandard hyttetomter, Vorset Vegglifjell Sør Beliggende på 840 moh, gode turmuligheter både sommer og vinter. Adresse: Vorset, 3628 Veggli Areal: 0.9-1,8 da Prisantydning: Fra kr. 650.000,-

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus.

SALGSOPPGAVE. Velholdt enebolig med stor garasje og basseng. Koselig hus med garasje og dukkehus. SALGSOPPGAVE Velholdt enebolig med stor garasje og basseng Koselig hus med garasje og dukkehus. Prisantydning: 2 890 000 kr. + omk. Lånetakst: 2 827 000 kr. Bruttoareal (BTA): 220 kvm. Verditakst: 3 141

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

SKIEN - RØRÅSEN. Unik designleilighet med 25 kvm. solrik terrasse

SKIEN - RØRÅSEN. Unik designleilighet med 25 kvm. solrik terrasse SKIEN - RØRÅSEN Unik designleilighet med 25 kvm. solrik terrasse ANSVARLIG MEGLER Morten Saubrekka Eiendomsmegler MNEF OPPDRAGSNUMMER 26-0117/08 EIENDOM Nordre Røråsen 5, 3720 Skien, Gnr. 283, bnr. 945,

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED BOLIG I SPESIELL OG STILIG ARKITEKTUR I RAMNES I RE KOMMUNE I VESTFOLD Beliggende landlig og fredelig, med fritt utsyn over bygda, med kort vei til sentrumsfunksjoner på Revetal,

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt. 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. SALGSOPPGAVE Kråkerøy- Kjedet enebolig med flott utsikt LG 2 250 000 kr. 2 500 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): 122 kvm. 108 kvm. SO Lånetakst: Verditakst: T Prisantydning: 2 490 000 kr. +

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Høystandard hyttetomter, Deveg Vegglifjell Sør

SALGSOPPGAVE. Høystandard hyttetomter, Deveg Vegglifjell Sør SALGSOPPGAVE Høystandard hyttetomter, Deveg Vegglifjell Sør Store tomter beliggende 840 moh, gode turmuligheter både sommer- og vintertid Adresse: Deveg, 3628 Veggli Areal: 960 m 2 til 2370 m 2 Prisantydning:

Detaljer

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE

SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE SALGSOPPGAVE ENEBOLIG MED PARK OG HAVNEHAGE BELIGGENDE I SKOGER I DRAMMEN KOMMUNE Meget attraktiv eiendom, med havnehage (tilleggseiendom på ca. 7 da. ) utsøkt hageanlegg til boligen, idyllisk beliggende

Detaljer

Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier

Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier Løkenåsen II - trinn II Flotte solrike utsiktstomter-løkenåsen i Fet. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger.

Detaljer

Malmheim. Malmheim tomt nr 1, 4312 SANDNES. Prisant.: kr 2 400 000 + omk. Tomt: 465 m² Eiendomstype: Tomt

Malmheim. Malmheim tomt nr 1, 4312 SANDNES. Prisant.: kr 2 400 000 + omk. Tomt: 465 m² Eiendomstype: Tomt Malmheim Malmheim tomt nr 1, 4312 SANDNES Prisant.: kr 2 400 000 + omk. Tomt: 465 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 06 Informasjon om eiendommen 07 Andre opplysninger 09 Vedlegg 19 Budskjema

Detaljer

SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område.

SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område. SALGSOPPGAVE Nyere leilighet beliggende nær sentrum i stille og rolig område. Sentrumsnær leilighet, med kort vei til alt av sentrumsfunksjoner, sjø, turområder, jernbane, golfbane, flyplass m.m. Prisantydning:

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER SALGSOPPGAVE SMÅBRUK MED IDYLLISK BELIGGENHET I KRISTIANSAND I VEST AGDER Sjeldent småbruk med våningshus og driftsbygning. Kort vei til Kristiansand sentrum med sentrumsfunksjoner og Hamresanden badestrand.

Detaljer

SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 RE - ENEBOLIG

SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 RE - ENEBOLIG SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 RE - ENEBOLIG MEGLER: ARNFINN H. SØRHAUG Tlf: 90 59 34 81 / Mail: arnfinn@z-eiendom.no PRISANTYDNING: 3.490.000,- SKJEGGESTADÅSEN HUS 3 3175 Ramnes / Enebolig / Selveier ARKITEKTTEGNEDE

Detaljer

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND.

SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. SALGSOPPGAVE SMÅBRUK BOGSTAD SØNDRE AURSKOG HØLAND. Sentral og fin beliggenhet i Aurskog, med kort vei til sentrumsfunksjoner.eiendom med utviklingsmuligheter. Hovedhus og eldre låvebygning. Eiendommen

Detaljer

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS

EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS Hyttetomter Bjødnaholet Øystre Slidre kommune Utsikt til Jotunheimen. Flotte turmuligheter. Helårsvei, strøm, vann og avløp. Tomtene Fra 1 til 2,5 mål selveier Prisantydning Fra kr 450.000,- + ca 2,7 %

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND.

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. Meget sjelden mulighet, idyllisk, landlig beliggenhet. Et hav av turmuligheter

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE.

SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. SALGSOPPGAVE HESTEBRUK MED FLOTT BOLIG, RIDEHALL OG STALLER, INGEBERG I HAMAR KOMMUNE. Beliggende landlig, men samtidig sentralt i naturskjønne omgivelser. Her kan man leve det gode liv, med korte avstander

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

TUDDAL - MÅSAFJELL 12 PANORAMATOMTER - SOLSIDEN AV GAUSTATOPPEN

TUDDAL - MÅSAFJELL 12 PANORAMATOMTER - SOLSIDEN AV GAUSTATOPPEN TUDDAL - MÅSAFJELL 12 PANORAMATOMTER - SOLSIDEN AV GAUSTATOPPEN Prisantydning: Fra kr 750 000,- - 950 000,- + omk. Adresse: Måsafjell, 3697 TUDDAL Boligtype: Hyttetomter Byggeår: 2012 Tomt: Ca 1000 m 2

Detaljer