Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen."

Transkript

1 Gaustablikk - Staulen Vendt mot sol, sør og Gaustatoppen.

2

3 Gaustablikk - Staulen Området ligger i Kvitåvatn Øst, også omtalt som Ørnesfeltet. På denne siden av Kvitåvatn, innerst i Gaustablikkområdet, er det gode forhold hva gjelder lys, sol, utsikt og ikke minst klimatiske forutsetninger. Adresse: Kvitåvatn øst Tomteareal: kvm Meglers prisvurdering: Fra kr. 1,3 til 3 mill.

4 Oppdragsansvarlig Torbjørn Meli Oppdragsnummer /08 Salgsoppgaven Sist oppdatert: Beliggenhet Dette er det siste feltet som iht. arealdelplanen blir lagt ut i denne delen av Gaustablikkområdet. Staulen representerer således siste mulighet for kjøp av tomt som ligger i den mest populære delen av Gaustablikkområdet. Området ligger i området Kvitåvatn Øst, eller også omtalt som Ørnesfeltet. På denne siden av Kvitåvatn, innerst i Gaustablikkområdet, ligger fordelaktig til hva gjelder lys, sol, utsikt og ikke minst klimatiske forutsetninger. Tomtefeltet grenser i vest mot H2- feltet og det som lenger opp er blitt kjent som "Soria Moria". I øst/nordøst grenser Staulen mot H8-feltet, også kalt Ørnesfeltet som i perioden opparbeidet seg et ry som det mest attraktive hyttebeliggenheten i hele Gaustablikkområdet. LITT INFORMASJON OM GAUSTABLIKK Gaustablikk-navnet kommer fra skaperne av Gaustablikk Høyfjellshotell som er et populært reisemål for både norske og utenlandske turister. På hotellets hjemmesider kan man gjøre seg nærmere kjent med hotellets tilbud. Hotellets grunnlegger Olav Svartdal kom til det jomfruelige Gaustaområdet og så mulighetene. Slik erobret og utviklet han det som skulle bli et av de mest attraktive turistområdene i landsdelen. Derfor bærer han tittelen "Gaustakongen" med rette. Olav Svartdal vokste opp på Nutheim i Flatdal, og var i noen år skitrener i Rocky Mountains. I storfilmen "Heroes of Telemark" var hotell-gründeren stand in på ski for Kirk Douglas. Gaustablikk Høyfjellshotell ble etablert i Nå er Gaustablikk en spydspiss i reiselivet i Telemark, og Fjell-Norge for øvrig". Gaustatoppen er Telemark og landsdelens høyeste fjelltopp, og har har markert seg som en av verdens beste baner for speedskiing. Fra toppen arrangeres det verdenscuprenn i Telemarkskjøring. Fritidstilbud Gjør deg kjent med kommunes tilbud via: Kommunikasjon I sesongen går det skibuss mellom Rjukan og Gaustablikkområdet. En komfortabel mulighet dersom man vil ta seg en tur ned i byen for å handle eller rusle rundt. Adkomst Adkomst direkte til tomtene fra brøytet vei i tomtefeltet. 15 minutters kjøring fra Vestfjordalen og opp på fjellet. Ca 20 min. kjøring til Rjukan sentrum.

5

6

7 Avstander til Gaustablikkområdet: Skien 151 km Sarpsborg 238 km Hamar 305 km Sandefjord 187 km Tønsberg 174 km Oslo 177 km Kongsberg 95 km Tromsø 1800 km Eiendom Kvitåvatn, Staulen, 3660 Rjukan Hovedbruket: Gnr. 106, bnr. 19 i Tinn kommune Eier Ørnes Sameie AS v/tov ørnes, tlf Overtagelse Kjøper og selger skriver ikke overtakelsesprotokoll på ovetakelsestidspunktet. Tomten anses uten videre som overlevert i det kjøpers fulle innbetaling i henhold til kontakten er valutert på meglers klientkonto. Før kjøper innbetaler kjøpesummen, må han selv undersøke om eiendommen framstår som avtalt med selger. Dersom kjøper mener at eiendommen på overtakelsestidspunktet ikke er som avtalt i kjøpekontrakten, skal kjøper likevel innbetale kontraktsfestet kjøpesum til meglers klientkonto, men samtidig instruere megler om å holdet tilbake et forholdsmessig beløp i oppgjøret til selger. Dersom det er enighet om at det foreligger en mangel, skal selger snarest, og innen rimelig tid utbedre mangelen. Kjøper plikter å frigi tilbakeholdt beløp straks mangelen er rettet. Betalingsplikt 2 uker etter inngått avtale om tomtekjøp. Megler ivaretar oppgjør og hjemmelsovergang med tinglysing av skjøte til kjøperen. Tomten Eietomter. Samlet 27 tomter i feltet, derav 2 bebygget. Varierte tomtestørrelser. Tomtene har arealer fra 973 til 1431 kvm. Tomtene er romslige. De fleste er over 1,1 daa, og halvparten av tomtene er mellom 1,2 og ca 1,4 daa. Nesten alle tomtene ligger med utsikt til Gaustatoppen Skitrekk i Vatnedalen og umiddelbare skibakker. Heisforbindelse til resten av skianlegget Spenn skiene på ved hytta og gli ned til skitrekket - gli tilbake til hytta Start skituren ved hytta. Oppkjørte skispor rett ved Alle tomtene er vest- sørvendte Solbanen bak/over Gaustatoppen gir gode sol- og lysforhold hele året Høytliggende, men likevel skjermet og lunt Få minutters gange til tregrensa Et stavtak til langrennsløypene og milevis med velpreparerte spor Klimatisk gunstig. Mange verandadager hele året. Her kan alle trives. Fra tomtene er det gangavstand bort til hotellet og annen sosial infrastruktur. Vei/vann/avløp Alle tomtene har vei helt frem. I tomtegrensene ligger det vann, avløp, elektrisitet og mulighet for fibertilknytning.

8 Tekniske anlegg Det skal være min. 2 parkeringsplasser til hver hytteenhet på egen tomt. Fellesanlegg består bl.a. pumpestasjon og spredenett for ledningsnett. Tinglyste heftelser Servitutter: Obligatorisk medlemsskap til hytteforeningen. Se vedtekter som vedlegg til salgsoppgaven. Årlig pliktig løypeavgift til GTK (Gausta Kvitåvatn Turistservice) for hytteiere i området. Avgiften er p.t. kr /år. Pliktig betaling av årsavgift til hytteforeningen. Avgiften kan reguleres iht. kostnadsutvikling. Det er obligatorisk medlemsskap i Staulen Hytteforening. Det gjelder vedtekter som alle tomtekjøpere skal slutte seg til. Medlemmene må betale den velavgift som styret i foreningen fastsetter i tråd med gyldige vedtak i foreningen. Avgift til velforeningen ligger normalt i størrelsesorden kr 3.500,- som reguleres i tråd med foreningens ønsker og behov. Fram til hytteforeningen er etablert, kan selger fakturere den enkelte tomtekjøper for avgiften. Ansvar for vedlikehold, drift og brøyting av vei og fellesinstallasjoner, kan av selger overleveres til hytteforeningen på det tidspunkt selger finner formålstjenlig. Alle tomtekjøpere har et andelmessig og solidarisk ansvar for alle fellesområder og anlegg. Regulering En bevisst holdning fra myndighetenes side hva gjelder utybygging i dette fjellstrøket kommer til uttrykk i reguleringsbestemmelsene. Dette har sikret en kontrollert og harmonisk utbygging av disse områdene. UTDRAG FRA REGULERINGSPLANEN: Tillatt utnytting (TU) per tomt er = 15 %. Alle bygninger skal utformes og plasseres slik at de passer til eksisterende terreng og faller naturlig inn i landskapet og bygningsmiljøet. Utvendige farger, herunder farge på tak, skal ha mørk fargevirkning. Vinduer bør ha oppdelt glassflate og være sidehengslet. Alle bygg skal ha sadeltak med min. 23 og max. 34 takvinkel. Mønehøyde skal ikke overstige 6 m målt fra plandert terreng. Grunnmurshøyde bør ikke overstige 0,5 m, med max høyde 1 m. Det totale arealet av verandaer og svalganger (både overbygd og ikke overbygd areal) skal ikke overstige 30% av bruksarealet. Det legges vekt på energisparende løsninger. Alt utvendig lys bør ha tenningsanordninger med bevegelsessensor. En skal ikke påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, sprenging eller planering enn det som er nødvendig for å oppføre bygninger. Det skal være min. 2 parkeringsplasser til hver hytteenhet på egen tomt. Ved terrassering eller behov for forstøtning, skal brukes lokal naturstein/blokker. Opplistingen er ikke uttømmende. Se vedlagte reguleringsbestemmelser. Megler oppfordrer interessenter til å kontakte kommunen for opplysninger og/eller eventuelt forhåndskonferanse.

9

10

11 Konsesjonsplikt Eiendommen er ikke konsesjonspliktig. Kjøper plikter på kontraktstidpunktet å signere egnerklæring om konsesjonsfrihet. Ved konsesjonsfrihet for ubebygde enkelttomter for enebolig/fritidsbolig under 2 dekar og som er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven, må eiendommen bebygges innen 5 år, jf konsesjonsl. 4. Se konsesjonsloven på Kan også fås fra megler. Diverse Selger tar visse forbehold knyttet til offentlig godkjenning av reguelringskartet da kartet inneholder omsøkte og p.t. ikke vedtatte detaljendringer. Konferere grunneier, evnt megler på dette punktet. Megler ivaretar oppgjør og hjemmelsovergang med tinglysing av skjøte til kjøperen når eiendommen er opprettet i grunnboken. Opprettelse av eiendommens grunnboksblad er også avhengig av offentlig saksbehandlingstid. Fram til tomten er oppmålt er selger suveren hva gjelder endelig og konkret fastsettelse av grensepunkter. Mindre avvik (+/-) i tomtestørrelsen kan oppstå ved faktisk oppmåling. Selger forbeholder seg retten til å akseptere og forkaste ethvert kjøpetilbud. Likedan forbeholder selger seg retten til jevnlig og når som helst å oppgradere prislisten iht. den markedsvurdering som gjøres gjeldende. Som en forsikring mot frysefare, er kjøper selv ansvarlig for å strekke tinekabel fra hytta og ut til kjøpers tilknytningspunkt på felles hovedledning/stoppekran. Avgifter Relevante avgifter knyttet til kjøp og bygging: Fradelingsgebyr for eietomt, kr ,- Byggesaksgebyr kr ,- Årlige avgifter vann avløp: Tinn kommune, avløp: Tilknytning privat: kr 142 per m² BRA Årlig renovasjonsavgift: Tinn kommune kr 663,- (2008) Tinn Vann og Avløp: Andelsavgift kr 729,- per m² BRA. Andelsavgift utleiehytte: 486,- per m² BRA. Tinn Vann og Avløp: Årlig avgift 23,55 per m² BRA Tinn kommune: Årlig avgift avløp, kr 19,6 per m² BRA Årlig avgift avløp utleiehytte, kr 19,6 x 2 per m² BRA Anleggsbidrag tilknytning elektrisitet: Fra tomtegrense til bygg kr ,- Megler tar forbehold om endringer og årlige økninger i alle avgifter, privateog/eller offentlige, nevnt i denne salgsoppgaven. Kjøper må betale de gebyrer og avgifter som til en hver tid er gjeldende.

12 Omkostninger I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper: 1) Dokumentavgift til Staten, 2,5% av kjøpesummen, samt 2) kr 1.548,- i tinglysingsgebyr for skjøte 3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter; kr 2.107,- per stk. 4) Total kjøpesum inkl. gebyrer/ avgifter og evt. øvrige kostnader: Kjøpesum + dok.avgift + tinglysingsgebyr til staten for skjøte og obligajson + fradelingsgebyr(se under diverse). Betalingsbetingelser 1. Kjøper må være foreberedt på å innbetaler forskudd på 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse. Forskudd skal betales dersom kommunal fradeling av tomten, samt oprettelse av eiendommen i grunnboken vil ta lang tid, dvs. mer enn en mnd. Det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Renter på innbetalt forskudd tilfaller selger. 2. Den resterende del av kjøpesummen med tillegg av offentliga avgifter, skal betales til meglers klientkonto på meglers oppfordring, eller når kjøper iverksetter tiltak som byggesøknad, opparbeidelse, eller annet på tomten. Meglers vederlag Meglers vederlag er avtalt til: 3,625 % provisjon av salgssummen, dog minsteprovisjon på kr ,- Grunnhonorar kr ,- Internettgebyr kr ,- Oppgjørshonorar kr ,- Visninger kr. 0,- Avhendingsloven Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven 3-9. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis. Eierskifteforsikring Det er ikke tegnet eierskifteforsikring ifbm salget. Budregler Budregler framgår av vårt Budskjema. Budgiver kan få anledning til å kontrollere saksgangen i budgivningen. Dette skjer på meglers kontor etter at eiendommen er solgt, sammen med kontorets fagansvarlig. Kjøper kan få tilsendt budjournal. Hvitvaskingsregler Eiendomsmeglerforetak er rapporteringspliktig i henhold til hvitvaskingsregelverket. Det tas derfor forbehold om tilfeller hvor megler ikke får utført tilfredsstillende kundekontroll, herunder innhenting av gyldig legitimasjon, og av den grunn plikter å avstå fra å gjennomføre oppdraget med denne part. Vi fraskriver oss ansvar for eventuelle erstatningsrettslige krav som følge av overnevnte forhold. Låneformidling Fokus Bank kan bistå med finansieringsråd. Megler formidler kun personer til banken som har samtykket. Krogsveen mottar provisjon fra banken ved formidling av lånekunder.

13

14 STAULEN HYTTEOMRÅDE, H10 I KOMMUNEDELPLAN GAUSTA-RJUKAN, Del av eiendommen ØRNES SAMEIE, GNR 106/19 REGULERINGSBESTEMMELSER DATO FOR PLANEN DA TO FOR SISTE REVISJON DATO FOR KUNNGJØRING DATO FOR KOMMUNALT VEDTAK sak 067/05 DATO FOR KOMMUNALT VEDTAK sak 082/09 KORRIGERT PLANKART MÅLESTOKK 1: AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsavgrensing. 2. REGULERINGSFORMÅL. Arealene innenfor planområdet er regulert til følgende formål: BYGGEOMRÅDE Fritidsbebyggelse Industri/verksted Offentlig bygg/anlegg OFFENTLIG FORMÅL Kommunalteknisk anlegg SPESIALOMRÅDE Privat vei og parkering Friluftsområde FELLESOMRÅDE Felles adkomst/parkering 3. FELLESBESTEMMELSER 3.1. Ved terrassering eller behov for forstøtning, skal brukes lokal naturstein/blokker 3.2. Nærområder i planen kan opparbeides. De øvrige naturområdene skal være sammenhengende med urørt vegetasjon. Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart også i nærområdene. Kommunen skal godkjenne fjerning av trær/annen vegetasjon på tomta 3.3.Privat vei skal opparbeides før utbygging igangsettes, slik at transport kan foregå på denne. For øvrig skal all transport foregå skånsomt. Privat vei skal i h.h.t. reguleringsplanen anlegges med bredde 3-5 m. Parkeringsareal og adkomst i tilknytning til den enkelte hyttetomt skal innpasses skånsomt i terrenget og vises på situasjonsplan sammen med byggemelding. Vann-, strøm-, avløps- og andre anlegg under bakke bør om mulig legges i samme trase som veier Felles parkeringsplasser skal utformes slik at den ikke blir dominerende i landskapsbildet. Plassen skal plasseres lavest mulig i terrenget 3.5. Gjerder og flaggstenger er ikke tillatt 3.6. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal følge terrengsnitt og illustrasjonsplan som viser endelig plassering av bebyggelse og inngrep av vegetasjon, terreng og evt- forstøtningsmurer. Samtlige inngrep på tomta, inkludert opparbeiding av parkeringsplasser og adkomst, skal vises på situasjonsplan. Nabobebyggelse bør vises på terrengsnitt Kommunen kan utarbeide og vedta videre retningslinjer for utvikling og utforming av tiltak i byggeområdet 3.8. Området skal være underlagt den til en hver tid gjeldende renovasjonsordning i kommunen Kommunen har fullmakt til å godkjenne mindre endringer for utformingen og endelig plassering av hytter, parkeringsplasser og veitraseer 1

15 4. BYGGEOMRÅDER 4.1. Fritidsbebyggelse I området skal det bygges frittliggende fritidsbebyggelse: Utnytting/størrelse på bygninger: Tillatt utnytting (TU) på tomt er = 15 %. Tillatt bruksareal (T-BRA) beregnes slik det fremgår av teknisk forskrift før , dvs areal til parkering inngår ikke Plassering av bygninger Punkt som skal falle innenfor grunnmur på hovedbygning er vist med signal i marka. Alle bygninger skal utformes og plasseres slik at de passer til eksisterende terreng og faller naturlig inn i landskapet og bygningsmiljøet. Plassering og utforming av bygninger og andre anlegg skal godkjennes av kommunen Utforming, farge og materialbruk: Kommunen skal ved behandling av tiltak ha for øye at bebyggelsen får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får en harmonisk utforming. Utvendige farger, herunder farge på tak, skal ha mørk fargevirkning. Vinduer skal ha oppdelt glassflate og være sidehengslet. Alle bygg skal ha sadeltak med min. 23 og max. 34 takvinkel. Mønehøyde skal ikke overstige 6,0 m målt fra planert terreng. Grunnmurshøyde bør ikke overstige 0,5 m, med max høyde 1,0 m. Grunnmurshøyde for tomt nr 7 skal ikke overstige 5,5 m målt fra topp grunnmur/sokkel. Det totale arealet av verandaer og svalganger (både overbygd og ikke overbygd areal) skal ikke overstige 30% av bruksarealet (BRA) Energi Ved plassering, utforming, konstruksjon og materialvalg av bygninger skal det legges vekt på energisparende løsninger. Alt utvendig lys bør ha tenningsanordninger med bevegelsessensor Ubebygd areal En skal ikke påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, sprenging eller planering enn det som er nødvendig for å oppføre bygninger, parkering, adkomstvei og uteareal. Kommunen skal godkjenne rydding av vegetasjon og andre inngrep. Tynning kan skje uten løyve dersom dette er nødvendig for bruken av tomta. Ikke utbygde deler av tomta skal gis en tiltalende utforming Parkering Det skal være min. 2 parkeringsplasser til hver hytteenhet på egen tomt Krav til byggesøknad Med byggesøknad skal det foruten byggetekniske tegninger følge: * Situasjonsplan/tomteplan som viser plassering av bygninger, adkomst, parkering, tomtebearbeiding. * Terrengsnitt med høyder på bygninger og arealinngrep før og etter tiltak. * Fargevalg på bygninger og bygningsdeler 4.2. Industri-verksted Utnytting/størrelse på bygninger: Tillatt utnytting er BRA=600 m Plassering av bygninger Bygg skal plasseres innenfor ramme for bygning vist på plan Utforming, farge og materialbruk: Utvendige farger, herunder farge på tak, skal ha mørk fargevirkning. Utvendige vegger skal være i tre av stående tømmermannskledning eller villmarkspanel 2

16 Vinduer skal ha oppdelt glassflate og være sidehengslet. Bygning skal ha sadeltak med retning som vist på planen. Takvinkel min 18 og maks 25 grader. Mønehøyde skal ikke overstige 8,5 m målt fra planert terreng og ikke overstige kote 941,5 m etter reguleringsplan. Gesimshøyde skal ikke overstige 4 m målt fra planert terreng Ubebygd areal En skal ikke påføre omkringliggende terreng større inngrep ved fjerning av vegetasjon, sprenging eller planering enn det som er nødvendig for å oppføre bygning, parkering, adkomstvei og uteareal. Ikke utbygde deler av tomta skal gis en tiltalende utforming Krav til byggesøknad Med byggesøknad skal det foruten byggetekniske tegninger følge: * Situasjonsplan/tomteplan som viser plassering av bygning, adkomst, parkering, tomtebearbeiding. * Terrengsnitt med høyder på bygninger og arealinngrep før og etter tiltak. * Fargevalg på bygninger og bygningsdeler 4.3. Offentlig bygg/anlegg I området kan oppføres bygg/anlegg til vannbehandlingsanlegg. 5. LANDBRUKSOMRÅDE Jordbruk/skogbruk/natur. Det kan anlegges enkle turstier/løyper i landbruksområde. 6. SPESIALOMRÅDE 6.1. Privat vei og parkering I enden av privat vei skal opparbeides snuplasser Friluftsområde Kan opparbeides til felles leik- og aktivitetsområde. Dog skal gjennomgang for sti og løypetraseer prioriteres. Det skal ikke gjøres inngrep utover det som er nødvendig for å føre fram adkomstløyper og stier. 7. FELLESOMRÅDE Felles tilkomstveg: l området skal etableres privat vei med begrenset kjøring l området skal det etableres frisiktssoner 3

17

18

19

20

21

22 Hytteprofil TM Vatnebu 3660 Rjukan BELIGGENHET STEDER AV INTERESSE Tilhørighet Kommune Tinn Grunnkrets Rollag Høyde over havet 967 m Avstand til byer Skien Tønsberg Oslo Fredrikstad Steder i nærheten Dalsgrendi Bjørkhaug Tveitolii 123,1 km 163,2 km 173,0 km 206,5 km 11,8 km 13,9 km 14,8 km Transport Flyplass Torp 166,7 km Bussholdeplass Dale/Bakus 12,9 km Aktiviteter, opplevelser m.m. i området Gaustablikk skisenter - Tinnheisen Kvitåvatn Fjellstoge Turriding på Gaustablikk Gaustablikk skisenter - Utsikten Gaustabutikken Gaustablikk skisenter - Skipsheisen Gaustablikk Høyfjellshotell (restaurant) Gaustablikk skisenter - Gaustablikkekspressen Gaustablikk skisenter - Brendstaulheisen Restaurant GullSmedHagen Gaustabanen Sabotørstien - Guidede turer 0,2 km* 0,7 km* 0,9 km* 0,9 km* 0,9 km* 0,9 km* 1,0 km* 2,5 km* 2,5 km* 3,6 km* 3,7 km* 3,9 km* Varer/tjenester Kjøpesenter Handelshuset No.17 16,7 km Postkontor Rjukan Postkontor 17,0 km Apotek Vitusapotek Rjukan 16,8 km Vinmonopol Rjukan Vinmonopol 16,7 km Dagligvare Kiwi Rjukan 14,1 km Kiosk/video Tveito Kiosk 14,7 km Bensin Shell Tveito 14,9 km OVERSIKTSKART DETALJKART Informasjon i Hytteprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (* Distanse i luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Krogsveen avd. Porsgrunn kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS Copyright Eiendomsprofil AS 2008

23 Tomt Pris Areal Opparbeidet 1 A Kr , kvm SOLGT 1 B Kr , kvm 2 Kr , kvm 3 Kr , kvm 4 Kr , kvm 5 A Kr , kvm 5 B Kr , kvm 6 Kr , kvm 7 Kr , kvm 8 Kr , kvm 9 Kr , kvm 10 A Kr , kvm 11 A Kr , kvm 11 B Kr , kvm NB: Tomten vil få tillagt areal og 12 Kr , kvm delt. Konf. selger for endelig pris. 13 Kr , kvm 14 Kr , kvm 15 Kr , kvm + kr ,- 16 Kr , kvm + kr ,- SOLGT 17 Kr ,- 973 kvm + kr ,- SOLGT 19 Kr , kvm 20 Kr , kvm 21 Kr , kvm inkl. opparbeidelse kr ,- SOLGT 22 Kr , kvm inkl opparbeidelse kr ,- SOLGT 23 Kr , kvm + kr ,- Kvitåvatn, (Rødt = introduksjonspriser) (Det tas forbehold om mindre arealavik +/-, da tomtearealet er beregnet og p.t. ikke fysisk oppmålt)

24 mens du tenker bolig, tenker vi salg, kjøp, finansiering og forsikring Lån og forsikring Kjøp av hus eller fritidsbolig er kanskje den største investeringen du foretar. Vårt fokus er å gjøre prosessen enklere, rimeligere og tryggere for deg. Som eier av Krogsveen kan vi blant annet tilby deg konkurransedyktige boliglån, et bredt utvalg av skadeforsikringer og rabatt på møbler. Enklere Finansiering, forsikring, salg og kjøp; vi ordner alt. Du kan konsentrere deg om visninger og planer for den nye boligen. Rimeligere Vi har alltid konkurransedyktige betingelser på boliglån, og 0% rente på lån til kontraktsforskuddet i inntil tre måneder. Hos oss får du også ekstra gunstig pris på skadeforsikring. Tryggere Vi tar ansvar for all koordinering mellom megler, forsikringsselskap og bank slik at alt blir gjort på riktig måte og i riktig rekkefølge. Kontakt oss Ring eller

25 BUDSKJEMA Budgiver har lest salgsoppgaven og inngir bud på bakgrunn av salgsoppgave og foretatt visning. Husk at bud kan inngis elektronisk via vår e-bud tjeneste på HTUwww.krogsveen.noUTH. Oppdragsnr /08 Sted/dato: Ad bud på eiendommen: Kvitåvatn, Staulen [MASTER], 3660 RJUKAN Gnr. 106, bnr. 19 i Tinn kommune Med utgangspunkt i meglers prisvurdering inngir undertegnede herved følgende bud på ovennevnte eiendom: Kjøpesum kr. + offentlige gebyrer samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave. KJØPET VIL BLI FINANSIERT SÅLEDES: Jeg/vi ønsker å bli kontaktet av Fokus Bank for et finansieringstilbud: Ja Fokus Krogsveen mottar provisjon fra banken ved formidling av lånekunder. Egenkapital: Kr Lån i låneinstitusjon: Referanse/tlf.nr.: Kr Kr Kr UDet forutsettes at 10% av kjøpesummen betales ved kontraktens underskriftu EGENKAPITALEN BESTÅR AV: Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) Annet Ønsket overtagelse (angi mnd.) Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den Eventuelle betingelser (se baksiden): Jeg/vi ønsker å tegne Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS Ja Nei Navn 1: Fødselsnummer (11 sifre): E-post adresse: Tlf. (dagtid): Navn 2: Fødselsnummer (11 sifre): E-post adresse: Tlf. (dagtid): Tlf. (mobil): Tlf. (mobil): Adresse: Tlf. privat: Postnr./sted: Underskrift Underskrift Fokus Krogsveen AS, avd. Porsgrunn, faks:

26 Forbrukerinformasjon om budgivning Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen.avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

27 Avd. Porsgrunn Stor grad av tilstedeværelse, grundig kunnskap om Fjell-Telemark, god innsikt i de lokale markedsforholdene og lang erfaring er nødvendig for å gi riktig informasjon og god service til så vel selger som kjøper av fritidseiendom. Velkommen til fjells! Til salgs ved: Fokus Krogsveen AS, avd. Porsgrunn Friisebrygga 2, 3901 Porsgrunn Tlf.: , faks: Oppdragsansvarlig: Torbjørn Meli Fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF Tlf.: , mob.: E-post:

28 Asker, Bamble, Bekkestua, Bergen sentrum, Bergen Åsane, Bærums Verk, Drammen, Fredrikstad, Hamar, Innherred, Jessheim, Kristiansund, Lillestrøm, Lørenskog, Namsos, Nittedal, Nybygg, Oslo Grefsen, Oslo Grünerløkka, Oslo Karl Johans gate, Oslo Majorstuen, Oslo Nordstrand, Oslo Oppsal, Oslo Stovner, Porsgrunn, Røros, Røyken, Sandefjord, Sandvika, Ski, Skien, Stavanger, Stjørdal, Trondheim Heimdal, Trondheim Solsiden, Trondheim Søndre gate, Tønsberg, Ålesund Hovedkontor: Fokus Krogsveen AS, Martin Linges vei 17, Postboks 1, 1330 Fornebu Org.nr

Nyoppført fritidsbolig i Hummelfjell

Nyoppført fritidsbolig i Hummelfjell Nyoppført fritidsbolig i Hummelfjell ANSVARLIG MEGLER Helle Kiønig OPPDRAGSNUMMER 73-0067/08 EIENDOM Gråhøgda 2 tomt 46, 2550 Os i Østerdalen, Gnr. 114/113, bnr. 84/343 i Os (hedmark) kommune. EIER Hummelfjell

Detaljer

SKIEN - RØRÅSEN. Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard

SKIEN - RØRÅSEN. Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard SKIEN - RØRÅSEN Påkostet og flott selveierleilighet med særpreg og høy standard ANSVARLIG MEGLER Morten Saubrekka Eiendomsmegler MNEF OPPDRAGSNUMMER 26-0115/08 EIENDOM Nordre Røråsen 5, 1. etg., 3720

Detaljer

SKIEN - RØRÅSEN. Stor selveierleilighet med meget høy standard. Påkostet og særdeles detaljrikt i kulturhistorisk bygning

SKIEN - RØRÅSEN. Stor selveierleilighet med meget høy standard. Påkostet og særdeles detaljrikt i kulturhistorisk bygning SKIEN - RØRÅSEN Stor selveierleilighet med meget høy standard. Påkostet og særdeles detaljrikt i kulturhistorisk bygning ANSVARLIG MEGLER Morten Saubrekka Eiendomsmegler MNEF OPPDRAGSNUMMER EIENDOM Nordre

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 4 roms toppleilighet og sydvendt veranda Adresse: Bjørnebærstien 67, 4 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 874,- Fellesgjeld: Kr. 38 047,- Visning:

Detaljer

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN

5 eietomter på Augustaborg Augustaborg tomter, 1782 HALDEN 5 eietomter på Augustaborg Boligtomter - fl med ere med flott flott utsikt til mot festningen - kort vei vei til sentrum til Halden sentrum. Augustaborg tomter, 1782 HALDEN Daglig/faglig leder Bjørn Fosby,

Detaljer

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.

Trevatn. Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Fritid. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315. Oppdragsnummer: 206147 Trevatn Hyttetomter i naturskjønne omgivelser med flott utsikt. Tomt: Fra 910 kvm - 1.753 kvm Priser: Fra Kr 250 000-315.000,- Fritid Trevatn Attraktiv beliggenhet ved Vasenden i

Detaljer

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres

Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Oppdragsnummer: 159065 Damtjednlie på Aurdalsåsen i Valdres Byggeklare høystandardtomter med helårsvei, vann/kloakk, strøm og tlf/bredbånd. Adresse: Damtjednlie Hyttegrend Tomt: Ca. 800 til 2350 kvm selveier

Detaljer

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177

Mørkved. Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale. Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Mørkved Innholdsrik enebolig - stor garasje - hjørnetomt - stort potensiale Humleveien 24 Prisantydning: 3 190 000,- Bra/p-rom: 181/177 Oppdragsansvarlig: Thore Sandvik/Morten Helgesen Eiendom med beliggenhet

Detaljer

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom

Mjøndalen. Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Fast eiendom Oppdragsnummer: 58090 Mjøndalen Landlig og solrik beliggenhet med flott utsikt. Adresse: Hermanbakken 22 P-rom/BRA: Ca. 128 kvm/167 kvm Prisantydning: Kr 2 900 000,- + omkostninger Fast eiendom Hermanbakken

Detaljer

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter

Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Hyttedrømmen! Byggeklare selveiertomter Svanstul Hyttefelt ligger høyt og fritt, ca. 600 m.o.h., i et naturskjønt område ved Norges største frivillig vernede naturreservat en drøy 1/2 times biltur fra

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL. Pris fra kr 725 000 + omk. Oppdragsnr: 7314039 GOLSFJELLET VEST Auenhauglie Hyttefelt, 3550 GOL Pris fra kr 725 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 744 342 Tomt fra ca. 1000-1100 kvm. GOLSFJELLET VEST - mye mer en bare fjell! INNHOLD

Detaljer

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil

Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Oppdrag 2100188 Tidligere leirsted med flott utsikt Trysil Adresse: Fagerhøi, Hammeren Leirsted, 2428 Søre Osen Prisantydning: 1.400.000 + ca. 2,75% i omkostninger. 1 2 3 Tidligere leirsted med flott utsikt

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya

12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand. Aktiv Eiendomsmegling BORVIKA. På Ertvågøya Aktiv Eiendomsmegling 12 store hyttetomter i Borvika på Ertvågøya, kun 30-40 meter fra idyllisk sandstrand BORVIKA På Ertvågøya BORVIKA / AURE Prisantydning fra: Kr 280 000,- Daglig leder / Eiendomsmegler

Detaljer

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense

Ålen HYTTETOMTER. - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Ålen HYTTETOMTER - Ski in ski out til Ålen skisenter - Vei, vann, strøm og kloakk til tomtegrense Adresse: Ålen Hyttegrend Areal: Eiendomsgrunn på ca. 1.000 kvm. Prisantydning: Kr. 250.000,- + omk. pr.

Detaljer

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk.

GOLSFJELLET VEST. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter med vei, vann, avløp og strøm. Stølshøgda, 3550 GOL. Pris fra kr 850 000 + omk. Oppdragsnr: 7313033 GOLSFJELLET VEST Stølshøgda, 3550 GOL Pris fra kr 850 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 873 600,- Tomteareal fra ca. 1000 kvm. GOLSFJELLET VEST/ STØLSHØGDA - Flotte utsiktstomter

Detaljer

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark.

Jan G. Lilledal AS Eiendomsmeglerforretning MNEF 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG. Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. T O M T L E I L I G H E T F R I T I D S E I E N D O M N Æ R I N G 35 MÅL SOLGT 95 MÅL LEDIG Halden Næringstomter, nærhet til E6. Halden Næringspark. SØRLIFELTET/SVINGEN Halden næringspark 1789 Berg i Østfold

Detaljer

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod

SØGNE. Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod Sjeldne fritidsboligtomter - Flott sjøutsikt fra alle tomtene - Felles brygge m/båtplass - Sjøbod SØGNE Indre Rivenes Panorama - sjønære tomter, 4640 SØGNE Prisant. kr 3 200 000 + omk. Totalpris inkl.

Detaljer

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid

Valdres. Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Fritid Oppdragsnummer: 109354 Valdres Tømmerkasse med tomt i Stavadalen, Valdres. Attraktiv beliggenhet rett ved skianlegg. Panoramautsikt! Adresse: Stavadalen Hyttegrend 33 P-rom/BRA: Ca. 94 kvm / 100 kvm Tomt:

Detaljer

HYTTETOMTER - RAJE. Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063

HYTTETOMTER - RAJE. Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063 HYTTETOMTER - RAJE Kopperskjerpet Oppdrag: 51113063 Prisantydning: 325.000,- Kopperskjerpet - Nytt hyttefelt inn mot Sandorvann. DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendom.no telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

13 daa Friluftsområde

13 daa Friluftsområde SUNDT & THOMASSEN AS LANDSKAPSARKITEKTER MNLA PROSJEKT 2504 ØVRE ÅLSÅSEN UTVIKLING AS REGULERINGSBESTEMMELSER FELT H5 26. JUNI 2006, REVIDERT 9. JUNI 2008 REGULERINGSPLAN FOR ØVRE ÅLSÅSEN OMRÅDE H5 Planbehandling:

Detaljer

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker.

Reise. 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. Reise Li esand 16 eneboligtomter med flott sjøutsikt og førsteklasses solforhold. Gangavstand til sentrum og Tingsaker. MEGLERS KOMMENTAR Store fine selveiertomter med unik sjønær beliggenhet i Reise Terrasse.

Detaljer

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438

Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 Tregde Ferieleilighet med basseng like utenfor. Båtplass medfølger. Tregdeveien 438 MEGLERS KOMMENTAR Feriesenteret ligger vakkert til rett ved sjøen og ligger skjermet mot vær og vind. Vakker sørlandsk

Detaljer

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Oppdragsnr: 46130033 RØROS Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Prisant.fra kr 350 000 til 450 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 379 800 til kr 481 250 Tomt ca. 1 000 kvm. Tre tomter tilgjengelig i nytt

Detaljer

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON.

SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE OG UTFYLLENDE INFORMASJON. Utlandet planlegges, gjennomføres og selges av Skorpa Eiendom AS. Selskapet eies av KBBL prosjekt AS, Lønnheim Eiendom AS og Plan AS. SALG AV TOMTER MED FERDIG FORHANDLET TILBUD PÅ HUS FOR FELT 1. PRISLISTE

Detaljer

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid

Valdres - Synnfjellet. Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Fritid Oppdragsnummer: 158198 Valdres - Synnfjellet Høyfjellstomter i flott natur. Flott turterreng hele året. Ca 2,5 t kjøring fra Oslo. Adresse: Synnfjellet - Skåletjernet Prisantydning: Kr 295 000,- Omkostninger:

Detaljer

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND.

IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. SALGSOPPGAVE IDYLLISK EIENDOM MED SÆRPREGET HOVEDHUS. EIENDOMMEN LIGGER INNTIL VAKRE SØLVSBERGET I GRAN KOMMUNE PÅ HADELAND. Meget sjelden mulighet, idyllisk, landlig beliggenhet. Et hav av turmuligheter

Detaljer

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid

Vaset i Valdres - fjelltomter. Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Fritid Oppdragsnummer: 158180 Vaset i Valdres - fjelltomter Byggeklare høystandardtomter i flott og variert terreng. Utsyn mot Jotunheimen. Adresse: VASET - Brakastølen Øst/Øvre Ulset Tomt: fra 1300 til 2400

Detaljer