Organisasjonskart Sykehuset i Vestfold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonskart Sykehuset i Vestfold"

Transkript

1 Organisasjonskart Sykehuset i Vestfold Virksomhetsstyring S-E. Andersen Strategi H. Evju (kst.) Fagavdeling A. Schumacher Økonomiavdeling R. Gjennestad HR-avdeling S. Jølstad Samhandling G. Magnussen Styret for SiV Styreleder B. Walle Adm.direktør Stein Kinserdal Kommunikasjonsenhet M.B. Lindahl Plan- og utbyggingsenhet Kirurgisk klinikk P. G. Weydahl Medisinsk klinikk Kst. J. A. Takvam Klinikk medisinsk diagnostikk Kst S. V. Hammer Servicedivisjon J. Todal Klinikk psykisk helse og rusbehandling F. Hall Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet E. Dahlin-Ricci Prehospital Klinikk* J. Einerkjær Oppdatert * Prehospital klinikk er en felles klinikk mellom Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark

2 Virksomhetsstyring Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen Internrevisjon Sekretariat for adm dir Oppdatert

3 Fagavdeling Fagdirektør Anita Schumacher Analyse Kvalitet IKT-bestilling Fagbibliotek Forskning - utvikling Smittevern Oppdatert

4 Økonomiavdeling Økonomidirektør Roger Gjennestad Å. Nauff Controlling Økonomisjef Ø. Røed Regnskap Regnskapssjef T. Nundal Oppdatert 13

5 HR-avdeling HR-direktør Solveig Jølstad Forhandlingssjef M. Lindset HR personal J. Brekke HR utvikling Kst. H. Evju Bemanningsenheten Anita Elmer Vikarpool Sølvi Astrup RAPS enhet Oppdatert

6 Kirurgisk klinikk Klinikksjef Per Grunde Weydahl Stab Kirurgisk kontoravdeling Avdelingssjef H. M. Haugerud Kirurgisk fagavdeling Avdelingsssjef vakant Kirurgisk sykepleieavdeling Avdelingssjef M. Karlsnes Oppdatert

7 Kirurgisk klinikk Kirurgisk kontoravdeling Avdelingsssjef H. M. Haugerud Kvalitetskoordinator/ DIPS koordinator Kirurgisk kontor Fag avd I Seksjonsleder M. K. Engaas Kirurgisk kontor Inntak Seksjonsleder L. Høilund Kirurgisk kontor Fag avd II Seksjonsleder T. M. Nævestad Kirurgisk kontor Akuttseksjon Seksjonsleder J. A. Borgenvik Oppdatert

8 Kirurgisk klinikk Kirurgisk fagavdeling Avdelingsssjef vakant Karseksjon kirurgi Seksjonsleder T. Bakken Ortopediseksjon Seksjonsleder T. Kleven Ortopediseksjon - L Seksjonsleder T. Kleven Øre-nese-hals seksjon Seksjonsleder K. Høstmark Høresentral Seksjonsleder K. Høstmark Øyeseksjon Seksjonsleder E. Fagelund Gjersøe Anestesi seksjon Seksjonsleder E. Lindholm Intensivmedisinsk seksjon Seksjonsleder K-A. Wian Poliklinikk smertebehandling Seksjonsleder J. O. Reiten Akuttmedisinsk seksjon Seksjonsleder V. Bjørnø Kirurgisk klinikk - turnuskandidater Seksjonsleder V. Bjørnø Kirurgisk LIS Seksjonsleder R. Sandbu Urologiseksjon Seksjonsleder S. Øverby Mammaseksjon Seksjonsleder S. Øverby Gastroseksjon kirurgi Seksjonsleder R. Sandbu Onkologisk seksjon Seksjonsleder O. K. Andersen Føde-barsel seksjon Seksjonsleder P. O. Dale Gynekologiseksjon Seksjonsleder P. O. Dale Oppdatert

9 Kirurgisk klinikk Kirurgisk sykepleieavdeling Avdelingssjef Marit Karlsnes Stab Kirurgi 2A gastro Seksjonsleder A. R. Skagestad Kirurgi 2B onkologi-palliasjon Seksjonsleder N. Firing Kirurgi 3A urologi-gynekologi-mammae Seksjonsleder G. Hotvedt Kirurgi 3B, 4B, 4H korttidspost Seksjonsleder H. Lier Føde-barsel 4C Seksjonsleder I. Jensen Kirurgi 6C-7B orto-kar-ønh-øye Seksjonsleder C. Løchen Kirurgi ortopedi - L Seksjonsleder A-K. Vermelid Poliklinikker kirurgi Seksjonsleder C. Andersson Poliklinikker onkologi-palliasjon Seksjonsleder N. Firing Poliklinikk barsel Seksjonsleder I. Jensen Poliklinikk øye Seksjonsleder C. Andersson Pusterom Seksjonsleder N. Firing Klinisk simuleringssenter Seksjonsleder H-M D. Hagen Operasjonsseksjon 4H Seksjonsleder A. Forsmo Operasjonsseksjon 3H Seksjonsleder T. K. Dahl Anestesiseksjon 4H Seksjonsleder A. Forsmo Intensivseksjon 4H Seksjonsleder E. F. Hvidsten Akuttseksjon Seksjonsleder M. Tønnessen Sterilsentral Seksjonsleder T. Nordberg Operasjonsseksjon - L Seksjonsleder A-K. Vermelid Oppdatert

10 Medisinsk klinikk Klinikksjef Kst. Jon Anders Takvam Stab Kvalitetsrådgiver Kvalitetsrådgiver Spesialrådgiver Prosjekt/helsesekretær Konsulent Konsulent Medisinsk sykepleieavdeling Kst avdelingssjef M. D. Mikkelsen Medisinskfaglig avdeling Kst avdelingssjef R. Gerdts Medisinsk kontoravdeling Avdelingssjef L. G. Warelius Habiliterings- og rehabiliteringsavdeling Avdelingssjef L. G. Warelius Oppdatert

11 Medisinsk klinikk Medisin 7C infeksjon-hema Medisin 7A felles Poli infeksjon, poli blod Seksjonsleder G. Anthonisen Medisin 5A lunge Poli lunge Seksjonsleder A. K. Aas Medisin 5C overvåking Pasientkoordinatorer Seksjonsleder A. S. Christophersen Medisinsk sykepleieavdeling Kst. avdelingsssjef M. D. Mikkelsen Stab EDS rådgiver Medisin 2C gastro-nyre Seksjonsleder M. K. Løfqvist Poli fordøyelse Kst. seksjonsleder H. E. Holtar Medisin 7C dag dialyse Poli peritoneal Poli nyre Seksjonsleder Å. Kalrud Nyfødtintensiv 4A Seksjonsleder A. Korsæth Medisin 5BC hjerte Poli hjerte Seksjonsleder T. Holthe Barn og ungdom 1AB Poli barn og ungdom Seksjonsleder S. Meinich Medisin 3C nevro-geriatri Poli nevro, poli alder Seksjonsleder A. B. Bohne Poli medisin - L Seksjonsleder H. Nord-Varhaug Oppdatert

12 Medisinsk klinikk Medisinskfaglig avdeling Kst. avdelingssjef Remo Gerdts Infeksjonseksjonen Hematologiseksjonen Seksjonsleder T. Stenstad Gastroseksjonen Seksjonsleder B. Seip Lungeseksjonen Medisinsk overvåking Kst. seksjonsleder H. D. Nguyen Hjertemedisinsk seksjon Seksjonsleder K. Knutsen Stab Medisinskfaglig rådgiver Turnusleger Nyreseksjonen Seksjonsleder S. A. Kjellevold Pediatriseksjon Nyfødtintensivseksjon Seksjonsleder M. Falke Nevrologiseksjonen Geriatriseksjonen Kst. seksjonsleder B. A. Blaauw Oppdatert

13 Medisinsk klinikk Medisinsk kontoravdeling Avdelingssjef Linda G. Warelius Hjerte Lunge Infeksjon Endokrinologi Nyre Hematologi Geriatri Seksjonsleder H. K. D. Bjørndahl Nevro Pediatri Habilitering Gastro Larvik Senter for sykeligovervekt Seksjonsleder A. Flaatten Oppdatert

14 Medisinsk klinikk Habiliterings- og rehabiliteringsavdeling Avdelingsssjef Linda G. Warelius Poliklinikk habilitering Seksjonsleder kst. A. Sander Lærings- og mestringssenter Poliklinikk CFS/ME Seksjonsleder K. E. Berthelsen Regionalt senter for sykelig overvekt HSØ Senterleder J. Hjelmesæth Poliklinikk sykelig overvekt Enhetsleder A. Hillestad Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for Cerebral Parese Leder G. L. Andersen Poliklinikk sykelig overvekt barn og ungdom Seksjonsleder S. Lekhal Poliklinikk overvekt-lokalt Enhetsleder I. M. Flakstad Oppdatert Endokrinologi-ernæring Poliklinikk hormon Poliklinikk ernæring Seksjonsleder J. Hjelmesæth

15 Klinikk medisinsk diagnostikk Klinikksjef Kst. Siri Vedeld Hammer Stab Rådgiver Prosjektleder IHR Brukerkontakt 1. linje Prestetjenesten L. Wettby K. Nåtedal Radiologisk avdeling Avdelingssjef L. Aa. Hoffstad Sentrallaboratorium Avdelingssjef P. Aas Patologiavdeling Avdelingssjef P. Suhrke Mikrobiologisk avdeling Avdelingssjef B. T. Ruud Fysio- og ergoterapiavdeling Avdelingssjef T. Sundvor Radiologi fag Medisinskfaglig rådgiver Seksjon lab Seksjon fag Poliklinikk Tønsberg Avdelingsoverlege A. M. Hager Avdelingsoverlege H. B. Hager Seksjonsleder H. Jørgensen Avdelingsoverlege N. Grude Seksjonsleder T.E. Kalheim Radiologi - Tønsberg Medisinsk biokjemi Seksjon lab Seksjon Larvik Seksjonsleder N. Øverby Seksjonsleder K. Fossum Seksjonsleder W. Håkegård Seksjonsleder A. K. Hansen Brystdiagnostikk senter Blodbank Seksjonsleder R. Ødegaard Seksjonsleder I. W. Reite Kontortjenesten Larvik - Sandefjord Seksjonsleder M. K. Møysal Seksjonsleder S. Oxholm Radiologi - Larvik Seksjonsleder E. M. Kaasa Nukleærmedisin Seksjonsleder N. Øverby Oppdatert

16 Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet Klinikksjef Elisabeth Dahlin-Ricci FoU Kst. forskningssjef A. A. Jordbru Raskere tilbake I. Gottlieb Service- og kontoravdeling Avdelingssjef T. R. Karlsen Rehabiliteringsavdeling nevro Avdelingssjef G. Iversen Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin Avdelingssjef A. Horsdal Rehabiliteringsavdeling kreft - ortopedi Avdelingssjef H. Nilsen Oppdatert

17 Servicedivisjon Direktør Jostein Todal Miljørådgiver Rådgiver Tekstil- og renholdsavdeling Avdelingssjef Nina E. Vadum Matforsyningsavdeling Avdelingssjef Martin Skadsheim Logistikkavdeling Avdelingssjef Dag Hopen Medisinsk- teknologisk avdeling Avdelingssjef Yngvar Hette Bygg og eiendomsavdeling Avdelingssjef Henry Dallager Elektroteknisk avdeling Avdelingssjef Nils Stensholt Service- kontoravdeling Avdelingssjef Kari Asmyhr Tekstil og renholdsseksjon 1 Tønsberg Seksjonsleder E. Lander Kjøkkenseksjon produksjon Tønsberg Seksjonsleder H. Eftedal Portørseksjon Seksjonsleder S. J. Frantzen Byggteknisk seksjon Kysthospitalet Seksjonsleder W. Inderøy Post- og dokumentasjonssenter Tekstil og renholdsseksjon 2 Tønsberg Seksjonsleder I. H. Øhre Matvertseksjon Seksjonsleder S. Aske Lager og forsyningsseksjon Seksjonsleder J. B. Nielsen Byggteknisk seksjon Larvik Seksjonsleder H. Sandholmen Resepsjon Tekstil og renholdsseksjon 3 Tønsberg Seksjonsleder A. O. Røren Kjøkkenseksjon nord Seksjonsleder E. Brekkedalen Innkjøp og kontraktseksjon Seksjonsleder D. Hopen Prosjektseksjon Seksjonsleder M. Hellner Journalarkiv Tekstil og renholdsseksjon 4 nord Seksjonsleder A. H. Fjelking Kjøkkenseksjon Sør Seksjonsleder A. Y. Hansen Behandlingshjelpemidler Seksjonsleder A. Rødal Byggteknisk seksjon Tønsberg Seksjonsleder T. Elmer Sentralbord Tønsberg Tekstil og renholdsseksjon sør Seksjonsleder Å. Malerød Kafèseksjon Tønsberg Seksjonsleder B. Bomholt Byggteknisk seksjon nord Seksjonsleder R. Taranrød Oppdatert

18 Prehospital klinikk * Klinikksjef Jørgen Einerkjær Medisinskfaglig rådgiver J. E. Steen-Hansen Fagsjef i stab T. Thoresen Prosjektleder L. Røsholt AMK Avdelingssjef T. Carlson Ambulansetjeneste Avdelingssjef T. Lia Pasientreiser Avdelingssjef K. Broby Prehospital FOU Avdelingssjef H. Olsen * Prehospital klinikk er en felles klinikk mellom Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark Oppdatert 13.

19 Klinikk psykisk helse og rusbehandling Klinikksjef Finn Hall Stab Fagsjef Assisterende fagsjef Avdelingssjef fellesfunksjon Avdeling for rusbehandling Avdelingssjef Ø. Børresen Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Avdelingssjef I. M. Buene Glenne regionale senter for autisme Daglig leder T. Rørby Nordre Vestfold DPS Avdelingssjef G. Reizer Psykiatrisk fylkesavdeling Avdelingsjef U. Halvorsrud Søndre Vestfold DPS Avdelingssjef L. N. Andersen Oppdatert

20 Klinikk psykisk helse og rusbehandling Avdeling for rusbehandling Avdelingssjef Øyvind Børresen Poliklinikk LAR Seksjonsleder T. Gurrik Stoffavhengighet - behandling Seksjonsleder M. Jønsberg Alkohol- og medikamentavhengighet Seksjonsleder K. Krokeborg Stoffavhengighet - avrusning - utredning Seksjonsleder L. Varkøy Oppdatert

21 Klinikk psykisk helse og rusbehandling Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling Avdelingssjef Inger Meland Buene Avdelingsoverlege Avdelingspsykolog Stab Spesialkonsulenter Konsulent Sekretær Poliklinikk Søndre Vestfold Seksjonsleder S. Espegren Poliklinikk Nordre Vestfold Seksjonsleder B. Bugge Poliklinikk spesial Seksjonsleder B. Lande Poliklinikk intensiv Seksjonsleder L. Ristvedt Døgn ungdom Seksjonsleder H. Brenna Oppdatert

22 Klinikk psykisk helse og rusbehandling Glenne regionale senter for autisme Daglig leder Tom Rørby Poliklinikk barn (tiltak/utredning) Seksjonsleder A.T Gulbrandsen (tiltak) Seksjonsleder I.M Gjellesvik (utredning) Poliklinikk voksne (tiltak/utredning) Seksjonsleder I.M Gjellesvik (utredning) Seksjonsleder A.T Gulbrandsen (tiltak) Oppdatert

23 Klinikk psykisk helse og rusbehandling Nordre Vestfold DPS Avdelingssjef Grethe Reizer Kontortjeneste Seksjonsleder M. Stangeland Stab Spesialrådgiver Kvalitetsrådgiver Seniorkonsulent Avdelingspsykolog Avdelingsoverlege Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling Seksjonsleder D-K. Olufsen Poliklinikk psykose Seksjonsleder M. Hammerstad Døgn allmennpsykiatri Seksjonsleder I. Nyborg Døgn psykose Seksjonsleder Å.L Mjell Poliklinikk ambulant akutteam Seksjonsleder E. Nyborg Poliklinikk allmennpsykiatri Seksjonsleder E. Brekke Poliklinikk allmennpsykiatri dagteam Seksjonsleder E. Brekke Poliklinikk gruppebehandling Seksjonsleder K. Kvisle Oppdatert

24 Klinikk psykisk helse og rusbehandling Psykiatrisk fylkesavdeling Avdelingssjef Unni Halvorsrud Prosjektleder L. G. Ziegemann Døgn akutt allmennpsykiatri - Mottak Seksjonsleder T. Wegger Stab Avdelingsoverlege/leger i spesialisering Avdelingskoordinator Avdelingspsykolog ECT-poliklinikk Seksjonsleder T. Wegger Døgn akutt psykose Seksjonsleder G.E. Hassum Døgn sikkerhet Seksjonsleder A. Wivestad Døgn forsterket psykose Seksjonsleder A. Wivestad Poliklinikk rus- og psykisk lidelse - Vestfold (Rop Vestfold) Seksjonsleder A. Wivestad Spesial poliklinikk Alderspsykiatrisk avsnitt Poliklinikk tidlig intervensjon psykose Vestfold (TIPS-Vestfold) Seksjonsleder R. Løken Poliklinikk ADHD - utredning Seksjonsleder R. Løken Poliklinikk spiseforstyrrelser Seksjonsleder R. Løken Poliklinikk alderspsykiatri og hukommelsessvikt - utredning Seksjonsleder M. L. Hulaas Døgn alderspsykiatri - hukommelsessvikt - Utredning Seksjonsleder M. L. Hulaas Oppdatert

25 Klinikk psykisk helse og rusbehandling Søndre Vestfold DPS Avdelingssjef Lene N. Andersen Stab Avdelingskoordinator Kvalitetsrådgiver Kontortjenester Seksjonsleder V.Paulsen Døgn allmennpsykiatri Poliklinikk psykose Poliklinikk allmennpsykiatri Poliklinikk ambulant akutteam Seksjonsleder M. Brekke Seksjonsleder G.T. Engebretsen Seksjonsleder V.S. Lindem Seksjonsleder H. Gulliksrud Poliklinikk rus og avhengighetsbehandling Seksjonsleder I. Bjune Poliklinikk personlighetspsykiatri Seksjonsleder I. Rydjord Døgn psykose Seksjonsleder M.Hartvigsen Oppdatert

Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart

Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart Kartet viser alle ledere i VV på nivå 1-4. Støttefunksjoner er ikke synliggjort i dette kartet, kun de ledere som formelt har en lederrolle (fag/ økonomi/personal).

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Organisasjonskart 01.06.2014

Helse Nord-Trøndelag HF Organisasjonskart 01.06.2014 Helse Nord-Trøndelag HF Organisasjonskart 01.06.2014 Helse Nord-Trøndelag HF Administrerende direktør: Administrativstab Ass. adm. direktør: Mads E. Berg (permisjon ut 2015) Avd for kommunikasjon Kommunikasjonssjef:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter

Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 6, desember 2012 Startskudd for pasientsikkerhetsvisitter Onsdag 21. november var administrerende direktør Stein Kinserdal og fagdirektør

Detaljer

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende

kur SiV Stor glede i Barnas hage ved SiV Rekordhøy forskningsaktivitet Sikrer status som kvinneklinikk Kurs for pasienter og pårørende kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 3 juni 2012 Stor glede i Barnas hage ved SiV Det ble en merkedag for barneavdelingen ved Sykehuset i Vestfold da Barnas hage ble

Detaljer

325 millioner til investeringer

325 millioner til investeringer kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 1, mars 2013 325 millioner til investeringer Som følge av de gode økonomiske resultatene de siste årene har SiV mer penger å investere

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for

av Y-bygget (legevaktsbygget). saken om helikopterplass og og parkeringshus er allerede Dagens landingsplass for kur SiV nummer internavis for arbeidskollegaene ved Sykehuset i Vestfold 2 april 2012 Endelig inn for landing Landingsplassen for helikopter kan være i funksjon til sommeren 2013, sier prosjektleder i

Detaljer

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13072015 -

Offentlig journal Periode: 13072015 - 21072015 Offentlig journal Periode: 13072015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-61 I Dok.dato: 15072015 Jour.dato: 15072015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02022015 -

Offentlig journal Periode: 02022015 - 11022015 Offentlig journal Periode: 02022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00135-27 I Dok.dato: 04022015 Jour.dato: 04022015 Tilg. kode: U Par.: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 09032015 -

Offentlig journal Periode: 09032015 - 17032015 Offentlig journal Periode: 09032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-67 U Dok.dato: 06032015 Jour.dato: 12032015 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer

HELSE FØRDE. MEDISINSK KLINIKK Hesjedal, Olav

HELSE FØRDE. MEDISINSK KLINIKK Hesjedal, Olav Fargekode HELSE FØRDE Bolstad, Jon 1 - Adm.dir 2 - Direktør 3 - Avdelingssjef 4 - Seksjonsleiar 5 - Einingsleiar STAB OG STØTTE KIRURGISK KLINIKK MEDISINSK KLINIKK Hesjedal, Olav PSYKISK HELSEVERN Reusch,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014

Livsviktig blod INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD. mai 2014 mai 2014 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD Livsviktig blod Side 10-13 SAMHANDLING Hvordan kan samhandlingsarbeidet i Vestfold utvikles videre - til det beste for pasientene? Side

Detaljer

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010

[3-10] SI magasinet. Spreke damer på Gjøvik 28-29. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Juni 2010 [3-10] SI magasinet Spreke damer på Gjøvik 28-29 Justerer Strategisk fokus 4-6 Nytt akuttbygg 14-17 For mange undersøkelser 22-23 Innhold SI-magasinet 3/10

Detaljer

LEGGER BOLIGER Ut for SaLG

LEGGER BOLIGER Ut for SaLG Universitetssykehuset Nord-Norge Nr 6 14. mars 2008 LEGGER BOLIGER Ut for SaLG unn vil legge 131 leiligheter og 74 hybler ut for salg i tromsø, harstad og narvik. dette gjøres gradvis og forsiktig for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27042015 -

Offentlig journal Periode: 27042015 - 05052015 Offentlig journal Periode: 27042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-72 U Dok.dato: 14042015 Jour.dato: 28042015 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja

Sørlandet sykehus HF 13042012. Offentlig journal. Periode: 05042012-10042012. Journalenhet: Alle. Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Nei Ja Offentlig journal Periode: 05042012-10042012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentligjournal Periode: 05042012-10042012 11/00124-2 I Dok.dato: 30032012

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer