Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 tgående internt produsert, 07/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/ NAV Innkalling til dialogmøte - Personalmappe - NAV Larvik Kirurgi Ortopedi - L / Operasjonsseksjon -L Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 Inngående eksternt produsert, 08/ NAV Avlysning av dialogmøte - Personalmappe - NAV Larvik Kirurgi Ortopedi - L / Operasjonsseksjon -L Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/ Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/ Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i intensivsykepleie Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/ Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Inngående eksternt produsert, 10/ Ny årsinntekt for Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Dialogmøte nntak fra dialogmøte nr 2 - Personalmappe - NAV Tønsberg Logistikk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 10/ Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 10/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tjenestebevis revidert - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 tgående internt produsert, 12/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i intensivsykepleie Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Foreldrepenger ved fødsel - Personalmappe - NAV Re Kirurgi 6C-7B Ortopedi-Kar-ØNH-Øye Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

5 tgående internt produsert, 14/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avslutning av oppfølging av varsel om alvorlig hendelse Pasientsak - Helsetilsynet Gynekologiseksjon / Føde-Barselseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Test 197 Agenda 17 og 18 juni 2015 Norsk Akkreditering KMD Norsk akkreditering Mikrobiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 352 Inngående eksternt produsert, 15/ Oversendelse av de siste fem Pakkeforløp for kreft og nye utgaver av Pakkeforløp for livmor-, livmorhals- og eggstokkreft Pakkeforløp for kreft Kaja Fjell Jørgensen Ndimande Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ REK sør-øst Informasjon om vedtak(2015/933-3) REK 2015 Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 520 tgående internt produsert, 15/ Kommentarer til klagen Pasientsak - Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

6 Inngående eksternt produsert, 15/ Vurdering av tidsbegrenset ansvar for fornyet grunnskoleopplæring Trond Baggethun Fornyet grunnskoleopplæring Vestfold fylkeskommune Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Dialogmøte nntak fra dialogmøte nr2 - Oppfølging av sykemeldt - NAV Sandefjord Akuttseksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - Oppfølging av sykemeldt - NAV Tønsberg Tekstil og renholdsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder i barnevernsak Pasientsak - Øvre Eiker kommune Barneverntjenesten Senter for sykelig overvekt Barn-ng Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Vedrørende klagebehandling Pasientsak - Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

7 tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av spesialisterklæring Pasientsak - NAV Tønsberg Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Referat fra dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - NAV Tønsberg Kirurgisk kontor - Fag avdeling II Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak - SpareBank1 Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune BPA Poliklinikk Søndre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Oversendelse av journalopplysninger Pasientsak - Origosenteret NVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på Sakkyndig vurdering Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

8 Inngående eksternt produsert, 15/ Ved. pasient - Pasientsak - ATV-Vestfold BPA Poliklinikk Intensiv Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted Pasientsak - Karseksjon Kirurgi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om kopi av epikrise Pasientsak - Advokat Ove Akselsen Øre-Nese-Halsseksjon / Poliklinikk Hørsel Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Innhenting av spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Larvik SVDPS Poliklinikk Personlighetspsykiatri - S Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NOIS-PIAH resultater vår 2015 og NOIS-POSI årsrapport 2014 NOIS Norsk overvåkningssystem for infeksjoner i spesialisthelsetjenesten NOIS Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321

9 Inngående eksternt produsert, 15/ Oversending av protokoll fra foretaksmøte 17. juni 2015 Foretaksmøter 2015 Helse Sør-Øst RHF Virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016 tgående internt produsert, 15/ Vedr erstatningssak Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Sandefjord SVDPS Poliklinikk Personlighetspsykiatri - S Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Vedrørende søknad om foreldrepenger - Oppfølging av sykemeldt - NAV Tønsberg Medisin 7C Infeksjon-Hematologi Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 220 tgående internt produsert, 15/ Svar på Sakkyndig vurdering Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Vedtak Pasientsak - rologiseksjon / Mammakirurgisk seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal juni 2015 Servicedivisjon kontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal juni 2015 Servicedivisjon kontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal juni 2015 Servicedivisjon kontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal juni 2015 Servicedivisjon kontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 tgående internt produsert, 15/ Begjæring om innsyn i journal - Samlemappe kopi av journal KPR juni 2015 BPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Avdelingsoverlege - st. ref. ( ) Avdelingsoverlege Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS - st. ref Audun Eggen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Avdelingsoverlege - st. ref. ( ) Avdelingsoverlege Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Søndre Vestfold DPS - st. ref JLIETA LOVRA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 25% stilling - Stilling Kirurgisk klinikk Anestesi Operasjon 4H Anestesisykepleiere Intern utlysning Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 25% stilling - Stilling Kirurgisk klinikk Anestesi Operasjon 4H Anestesisykepleiere Intern utlysning Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om midlertidig stilling 15% - Stilling Kirurgisk klinikk Anestesi Operasjon 4H Anestesisykepleiere Intern utlysning Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om midlertidig stilling 5% - Stilling Kirurgisk klinikk Anestesi Operasjon 4H Anestesisykepleiere Intern utlysning Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - ndervisningssykepleier Kirurgisk klinikk - Akuttseksjon - st. ref Stilling Kirurgisk klinikk Akuttseksjon ndervisningssykepleier Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 tgående internt produsert, 15/ Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Spesialsykepleiere/sykepleiere Kirurgisk klinikk - Akuttseksjon - st. ref Stilling Kirurgisk klinikk Akuttseksjon Spesialsykepleiere/sykepleiere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal Pasientsak - Hans Olav Korsgaard Spesialist i barne- og ungdompsykiatri NVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Dialogmøte Referat fra dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - NAV Tønsberg Patologiavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 220 tgående internt produsert, 15/ Innkalling til intervju - Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innkalling til intervju - Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 tgående internt produsert, 15/ Innkalling til intervju - Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innkalling til intervju - Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innkalling til intervju - Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innkalling til intervju - Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Sykepleier/miljøterapeut - st. ref. ( ) Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Linda Kastodden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Sykepleier/miljøterapeut Klinikk psykisk helse g rusbehandling, Avdeling for rusbehandling, Seksjon stoffavhengighet - avrusning - utredning - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted Pasientsak - Øre-Nese-Halsseksjon / Poliklinikk Hørsel Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til melder i barnevernsak Pasientsak - Holmestrand kommune Barneverntjenesten Senter for sykelig overvekt Barn-ng Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

15 tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Pasientsak - Stokke kommune Barneverntjenesten BPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på henvendelse angående utsatt operasjon Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær Med kontor - Barn-ng - Medisinsk klinikk - st. ref Helsesekretær Med kontor - Barn-ng - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær Med kontor - Barn-ng - Medisinsk klinikk - st. ref Helsesekretær Med kontor - Barn-ng - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om ferievikariat - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering - LSR-nr. 7864, 9209, 9208 og Ortopedi - Fag - st. ref Lege i spesialisering - LSR-nr. 7864, 9209, 9208 og Ortopedi - Fag - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Med 7C Infeksjon-Hema og 7AF - Medisinsk klinikk - st. ref Helsefagarbeider Med 7C Infeksjon-Hema og 7AF - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider Med 7C Infeksjon-Hema og 7AF - Medisinsk klinikk - st. ref Helsefagarbeider Med 7C Infeksjon-Hema og 7AF - Medisinsk klinikk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsingeniør Servicedivisjonen - Elektroteknisk - st. ref Avdelingsingeniør Servicedivisjonen - Elektroteknisk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Avdelingsingeniør Servicedivisjonen - Elektroteknisk - st. ref Avdelingsingeniør Servicedivisjonen - Elektroteknisk - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av journalopplysninger fra BPA Pasientsak - Psykologspesialist Vegard Øksendal Haaland BPA Poliklinikk Søndre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder i barnevernsak Pasientsak - Sandefjord kommune Barneverntjenesten Søndre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

17 Inngående eksternt produsert, 15/ Ikrafttredelse av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven og fritt behandlingsvalg Fritt behandlingsvalg Bente Brandvik Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 401 Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i anestesisykepleie Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i anestesisykepleie Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Larvik Infeksjonseksjon /Hematologiseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Spørsmål om tilleggsopplysninger vedr pasient Pasientsak - NAV Horten Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av dokumentasjon - Pasientsak - NAV Larvik Søndre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

18 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om epikrise - Pasientsak - NAV Horten Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Larvik Søndre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Pasientsak - Frende Forsikring AS Servicedivisjon kontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Pasientsak - Tønsbergadvokatene Servicedivisjon kontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger Pasientsak - NAV Holmestrand Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tildeling av innovasjonsmidler til Sykehuset i Vestfold HF Innovasjonsmidler 2015 Helse Sør-Øst RHF Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 530

19 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Tønsberg Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Klage Pasientsak - Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten Pasientsak - Sandefjord kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder i barnevernsak Pasientsak - Sandefjord kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Bortfall av rett til forskutterte sykepenger - Oppfølging av sykemeldt - NAV Tønsberg Medisin 7C Infeksjon-Hematologi Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 220 tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding til barneverntjenesten Pasientsak - Holmestrand kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

20 Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - Oppfølging av sykemeldt - Nav Nøtterøy HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - Oppfølging av sykemeldt - Nav Nøtterøy HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Pasientsak - Europeiske Reiseforsikring Servicedivisjon kontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Larvik Søndre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om journalnotater/epikriser - Pasientsak - NAV Sandefjord Avdeling for Rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Dialogmøte - nntak fra dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - NAV Tønsberg Offl 25 Medisin 5BC Hjerte Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 220

21 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Larvik PFA Poliklinikk ADHD - tredning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering LSR-nr og 9203 Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, LIS - st. ref Lege i spesialisering LSR-nr og 9203 Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, LIS - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering - Id.nr og Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk Øre-Nese-Hals - st. ref Lege i spesialisering - Id.nr og Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk Øre-Nese-Hals - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatning for tapte eiendeler Pasientsak - Kirurgisk sykepleieavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om faglig rådgivning til virksomheten ved blodbanker mellom Sykehuset Vestfold og OS pdf Avtaler Blodbanken Oslo niversitetssykehus Sentrallabroriatorium Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 352 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder i barnevernsak Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

22 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppsigelse - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende manglende opplysninger om ansiennitetsdato og rettighetsstatus Pasientsak - Helse Bergen Gastroseksjon Medisin Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Til informasjon - Rapport " Et fullverdig liv - rus og psykisk helse - bedre hjelp til de sykeste" Rus og psykisk helse Anne Aasen Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 335 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedr arbeidstaker - Oppfølging av sykemeldt - NAV Stokke Offl 25 Tekstil og renholdsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn Høring - forslag til lov om endring av juridisk kjønn Postmottak HOD Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

23 Inngående eksternt produsert, 15/ Opplysninger om sykefravær i forbindelse med søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar - Oppfølging av sykemeldt - NAV Tønsberg Tekstil og renholdsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori Høring - anbefalinger fra ekspertgruppe om helsetilbudet ved kjønnsdysfori Postmottak HOD Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering - Pasientsak - Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om opplysninger - Pasientsak - Andebu kommune Søndre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00659-44 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01955-31 Svar på

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00570-25 Forespørsel - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 10.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00855-16 Vurdering

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 06/00067-13 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00378-12 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 *****

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Anmodning om opplysninger Pasientsak 2009/313-2 2093/2009 13.02.2009 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.9.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.09.2013 Tilbud om arbeidsavtale 2007/4315-20 14820/2013 09.09.2013 HR/AFO Tjenestebevis 2013/566-8 15680/2013 Tjenestebevis

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00566-5 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 07/00191-8 Sier opp sin stilling i Kragerø -

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 12/01337-7 Tilbud om stilling - Personalmappe - tgående internt produsert, 12/02273-11 Tilbud om stilling - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/01102-99 Avvik

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00864-5 Sier opp sin stilling Personalmappe - Operasjon Skien Dok. dato: 22.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00917-9 Tilbud

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10.

Offentlig journal. Vedr. erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA 31.10.2013 23.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.10.2013 Vedr. erstatningssak Pasientsak 2013/2412-2 18301/2013 KK/RSA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2014/2926-1 20796/2014 20.11.2014 HR/LLØ 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.11.2014 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2014/2926-1 20796/2014 HR/LLØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. VS: Tilbakeføring av SPISS avtalen til SiV fra 2008. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007 11.09.

Offentlig journal. VS: Tilbakeføring av SPISS avtalen til SiV fra 2008. IKT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2015 VS: Tilbakeføring av SPSS avtalen til SiV fra 2008 KT tjenesteavtale m/sykehuspartner 2007/1426-20 9456/2007

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/00078-4 Endringsskjema - Avskjermet Inngående eksternt produsert, 14/00091-4 Attester/Vitnemål/Autorisasjon Inngående eksternt produsert, 14/00253-1 Attester/Vitnemål/Autorisasjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/06196-8 Takker ja - sykepleier ved Med. poliklinnik SSA - ekstrahjelp Personalmappe - Personal og Arbeidsmiljø Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00832-16 Signert avtale - midlertidig ekstra arbeid som ferievikar Personalmappe - Dok. dato: 11.06.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer