Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 Inngående eksternt produsert, 07/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/ Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 08/ Svar på midlertidig arbeidsavtale stipendiat 50 % - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/ Svar på midlertidig arbeidsavtale 50 % - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/ Tilbud om fast arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 08/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe -

2 Utgående internt produsert, 08/ Tilbud om fast arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 09/ Vedrørende funksjon som konstituert overlege - Personalmappe - Utgående internt produsert, 09/ Tilbud om fast arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 09/ Tjenestebevis - Personalmappe - Utgående internt produsert, 10/ Stedfortrederfunksjon - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 10/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 Utgående internt produsert, 11/ Tilbud om forlengelse midlertidig arbeidsavtale 75 % - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 11/ Forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Svar på midlertidig arbeidsavtale 21% - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Svar på fast arbeidsavtale 100% - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 13/ Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale 75 % - Personalmappe -

4 Inngående eksternt produsert, 13/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - HR-avdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 13/ Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale 75 % - Personalmappe - Utgående internt produsert, 14/ Lønnsansiennitet - Personalmappe - PFA Døgn Akutt allmennpsykiatri - Mottak Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 14/ Tilbud om fast arbeidsavtale - Personalmappe -

5 Inngående eksternt produsert, 14/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 14/ Tilbud om forlengelse midlertidig arbeidsavtale 75 % - Personalmappe - Utgående internt produsert, 15/ Oppdragsavtale for Sykehuset i Vestfold seksjon LAR Utdeling av LAR - medisiner Samarbeidsavtaler mellom Klinikk psykisk helse og rusbehandling og kommuner Lines Helsepersonell AS Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling - Fellesfunksjoner Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 305 Utgående internt produsert, 15/ / Søker portør - Generelle søknader Andre 2015 Logistikk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ / Søker portør - Generelle søknader Andre 2015 Logistikk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ / Søker portør - Generelle søknader Andre 2015 Logistikk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 Utgående internt produsert, 15/ Erstatningssak Uttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søker - Generelle søknader KPR 2015 Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søker - Generelle søknader KPR 2015 SVDPS Kontortjeneste Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søker - Generelle søknader KPR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Informasjon om saksgang Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/ Tilbud om arbeidsavtale - Lærlinger 2015

7 Utgående internt produsert, 15/ Tilbud om arbeidsavtale - Lærlinger 2015 Inngående eksternt produsert, 15/ Analyserapport Eurofins Analyseresultater 2015 Produksjonskjøkken U Matforsyningsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 024 Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Vedtak Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Forskningsrådgiver Administrasjon - Fagavdeling - Forskning og utvikling - st. ref Stilling Administrasjon-Fagavdelingen-Forskning og utvikling, Forskningsrådgiver Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Forskningsrådgiver Administrasjon - Fagavdeling - Forskning og utvikling - st. ref Stilling Administrasjon-Fagavdelingen-Forskning og utvikling, Forskningsrådgiver Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Forskningsrådgiver Administrasjon - Fagavdeling - Forskning og utvikling - st. ref Stilling Administrasjon-Fagavdelingen-Forskning og utvikling, Forskningsrådgiver Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 Utgående internt produsert, 15/ Tilbud midlertidig arbeidsavtale 50 % - Stilling Medisinsk klinikk, Nyfødtintensiv 4A, Spesialsykepleier/sykepleier Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Utgående internt produsert, 15/ Sakkyndighetsuttalelse voldsoffererstatning - Pasientsak - advokat i larvik SVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på brev vedr. utgiftsdekning ved urinprøvetaking i LAR Utgiftsdekning ved urinprøvetagning i LAR Fylkesmannen i Vestfold Avdeling for Rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 121 Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på midlertidig arbeidsavtale lærling 100 % - Personalmappe - Utgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om legeopplysninger Pasientsak - If Skadeforsikring Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/ Svar på klage Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

9 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder i barneversnak Pasientsak - Skien kommune Barneverntjenesten BUPA Poliklinikk Spesial Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om legeerklæring Pasientsak - Jernbanepersonalets bank og forsikring Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om pasientopplysninger Pasientsak - Gjensidige Forsikring ASA Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder i barnevernssak Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune BUPA Poliklinikk Søndre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Gastroseksjon Kirurgi / Kir Lege i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Stadfestelse av vedtak om avslag på rett til nødvendig helsehjelp Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal juni 2015 Servicedivisjon kontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal juni 2015 Servicedivisjon kontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger i barnevernsak Pasientsak - Sandefjord kommune Barneverntjenesten SVDPS Poliklinikk Personlighetspsykiatri - S Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

11 Inngående eksternt produsert, 15/00-1 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/01-1 Innhenting av opplysninger i barnevernsak Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune BUPA Poliklinikk Søndre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/03-1 Bekymringsmelding til barnevernet Pasientsak - Sandefjord kommune Barneverntjenesten Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/05-1 Ekstrahjelp / tilkallingsvikar - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/06-1 Innhenting av opplysninger i barnevernsak Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune BUPA Poliklinikk Søndre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/07-1 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

12 Inngående eksternt produsert, 15/08-1 Oppfølging av henvendelse for innsyn i pasientjournal - Pasientsak - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/09-1 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vurdering av avtalene mellom Sykehusapotekene HH og øvrige helseforetak Avtale mellom Sykehusapotekene og øvrige helseforetak Helse Sør-Øst RHF U Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/02-1 Stadfestelse av vedtak om tvangsbehandling av legemidler - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om medisinsk undersøkelse Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Pasientsak - Fredrikstad kommune Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

13 Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Pasientsak - Fredrikstad kommune Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Pasientsak - Fredrikstad kommune Kvalitetsenhet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på fast arbeidsavtale 100% - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om pasientopplysninger Pasientsak - Horten Fengsel Helseavdelingen Medisinskfaglig avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Utgående internt produsert, 15/ Møteinnkalling Personalsak - BUPA Døgn Ungdom Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Egenerklæring helse - Hospitant - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

14 Inngående eksternt produsert, 15/ Brev fra pasient Pasientsak - Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger fra jordmor i barnevernsak Pasientsak - Stokke kommune Barneverntjenesten Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger i barneverssak Pasientsak - Horten kommune Barneverntjenesten BUPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00903-11 Lønnskrav 2454535705 - Personalmappe - Kvalitetsenhet Dok. dato: 23.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/02461-9 Søknad om 50% permisjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/02488-13 Tilbud om fast arbeidsavtale 85 % - Personalmappe - Dok. dato: 23.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/10682-7 Vedrørende oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01344-20 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 06.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/00023-12 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10485-18 Arbeidsavtale endret arbeidstid - Personalmappe - Dok. dato: 30.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/10257-12 Innvilgelse av alderspensjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01359-10 Søknad om alderspensjon - Dok. dato: 14.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/02398-18 Søknad om alderspensjon - Dok. dato: 12.03.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00659-44 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 14.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01955-31 Svar på

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00602-19 Endringsbrev - Personalmappe - Utgående internt produsert, 06/01207-21 Tilbud om stilling som seksjonsleder Personalmappe - Dok. dato: 11.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2014/1096-5 10868/2014 KE/SVH 10.06.2014 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.6.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.06.2014 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2014/1096-5 10868/2014 23.05.2014 KE/SVH Mottaker Fylkesmannen i Vestfold

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01052-5 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Utgående internt produsert, 13/00295-10 Tilbud om stilling

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012

Offentlig journal. Tjenestebevis ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 HR/EBJ 19.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.11.2012 nnhold: Tjenestebevis Personalmappe 2010/88-5 16629/2012 06.11.2012 Mottaker nnhold: Tjenestebevis 2010/2171-6 16819/2012

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00570-25 Forespørsel - Personalmappe - KLP Kommunenes Landspensjonskasse Dok. dato: 10.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 11/00855-16 Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/850-18 13092/2014 26.06.2014 HR/AML 03.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2009/850-18 13092/2014 26.06.2014 HR/AML 03.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.7.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2014 Tilbud arbeidsavtale 2009/850-18 13092/2014 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Utgående internt produsert, 11/00220-6 Lønnsoppgjøret 2014 Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 11/00626-4 Lønnsoppgjøret 2014

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud 1920255870 ***** ***** Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering

Offentlig journal. Tilbud 1920255870 ***** ***** Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2013 Tilbud 1920255870 Stilling 1920255870 Klinikk medisinsk diagnostikk - Patologiavdelingen - Lege i spesialisering 2013/2466-3

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF

Offentlig journal. Erstatningssak. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/2630-2 7310/2013 MK/RGE 08.05.2013 25.04.2013 ***** Sykehuset i Vestfold HF Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.05.2013 Erstatningssak Pasientsak 2012/2630-2 7310/2013 25.04.2013 MK/RGE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06.

Offentlig journal. Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/3050-16 14803/2013 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.11.2013 nnhold: Lønnsoppgjør 2013 - lokale forhandlinger 2007/3050-16 14803/2013 07.06.2013 KK/MKA nnhold: Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 *****

Offentlig journal. Anmodning om opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** 2009/313-2 2093/2009 KK/TKL 17.03.2015 13.02.2009 ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2015 Anmodning om opplysninger Pasientsak 2009/313-2 2093/2009 13.02.2009 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer