Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 Utgående internt produsert, 07/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/ Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/ Tjenestebevis Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 07/ Vedrørende gruppelivsforsikring /fortsettelsesforsikring - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 08/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 08/ Tilbud om arbeidsavtale - Prosjekt legelønn og avtaler - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse:

2 Utgående internt produsert, 08/ Ekstrahjelp/ tilkallingsvikar avtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 08/ Følgebrev ekstrahjelp/ tilkallingsvikaravtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 09/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Akuttseksjon Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 09/ Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 09/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 10 % - Personalmappe - Utgående internt produsert, 10/ Forlengelse av midlertidig arbeidsavtale 100% - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse:

3 Inngående eksternt produsert, 11/ Svar på midlertidig arbeidsavtale 100% - Personalmappe - Linda Takset Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 11/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 15 % - Personalmappe - Utgående internt produsert, 12/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 21 % - Personalmappe - Utgående internt produsert, 13/ Forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 13/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 10 % - Personalmappe - Utgående internt produsert, 13/ Vedrørende oppsigelse - Personalmappe -

4 Utgående internt produsert, 14/ Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 20 % - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 14/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 14/ Forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 15/ Revidert tilbud om arbeidsavtale - Stilling KMD Mikrobiologisk laboratorium Bioingeniør Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 211 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal Pasientsak - Advokatene Foss Gastroseksjon Kirurgi / Kir Lege i spesialisering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse:

5 Inngående eksternt produsert, 15/ Avviksmelding Tønsberg kommune - Samarbeid Tønsberg kommune 2015 Utskrivningsklare pasienter / avvvik - Medisinsk klinikk Medisinskfaglig avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Relevante journalopplysninger Pasientsak - NVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 15/ Erstatningssak Relevante journalopplysninger Pasientsak - NVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Varsel om dokumentkontroll av opphold i DRG 416N Avregningsutvalget 2015 Daniel Nguyen U Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 150 Utgående internt produsert, 15/ Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Avsluttet undersøkelse i barnevernsak Pasientsak - Barneverntjenesten i Nøtterøy og Tjøme kommune SVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri

6 Utgående internt produsert, 15/ Tilbud Stilling Turnusleger oppstart Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 211 Utgående internt produsert, 15/ Vedr. Utvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - videre datatinnsamling i Sykehuset i Vestfold HF Utvidet kontroll om kirurgisk pasientbehandling i helseforetakene - Midtlien, Beate Seim Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om uttalelse - Pasientsak - Advokafirmaet Høivang i Sandefjord og Larvik SVDPS Døgn Allmennpsykiatri - S Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på midlertidig arbeidsavtale 100% - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal KPR mai 2015 Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal KPR mai 2015 BUPA Poliklinikk Intensiv 423

7 Utgående internt produsert, 15/ Vedr. anmodning om sletting av journalopplysninger Pasientsak - Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Utgående internt produsert, 15/ Svar på spørsmål vedr mal Pasientsak - BUPA Poliklinikk Spesial Utgående internt produsert, 15/ Vedr. brev av Pasientsak - BUPA Poliklinikk Spesial Utgående internt produsert, 15/ Tilbud Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 15/ Svar på anmodning om legeuttalelse Pasientsak - Vestfold politidistrikt Horten Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal mai 2015 Servicedivisjon kontor Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: 423

8 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal mai 2015 Servicedivisjon kontor 423 Utgående internt produsert, 15/ Svar på telefonhenvendelse Pasientsak - Utgående internt produsert, 15/ Svar på Relevante journalopplysninger Pasientsak - Utgående internt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal Pasientsak - Vestfold politidistrikt Tønsberg BUPA Poliklinikk Spesial Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 15/ Svar på Sakkyndig vurdering Pasientsak - Utgående internt produsert, 15/ Svar på Sakkyndig vurdering Pasientsak -

9 Utgående internt produsert, 15/ Svar på anmoding om journalopplysninger - Pasientsak - Klinikk Fysikalsk Medisin og Rehabilitering Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på ventetid Pasientsak - Patologiavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Utgående internt produsert, 15/ Klage på ventetid Pasientsak - Patologiavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Stokke kommune - Tilleggsavtale om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samhandling / avtaler mellom kommuner og Sykehuset i Vestfold HF Stokke kommune U Sykehuset i Vestfold HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Klasse: 410 Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Unntak fra dialogmøte 2 - Oppfølging av sykemeldt - NAV Tønsberg SVDPS Døgn Allmennpsykiatri - S Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Sandefjord PFA Poliklinikk ADHD - Utredning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse:

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Sandefjord Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Sandefjord SVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Horten NVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Ang sykepenger - Oppfølging av sykemeldt - NAV Sandefjord Poliklinikk Fordøyelsessykdommer Medisin Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Klasse: 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til offentlig melder i barnevernsak Pasientsak - Horten kommune Barneverntjenesten Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering Pasientsak - Gastroseksjon Kirurgi / Kir Lege i spesialisering

11 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Re NVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering Pasientsak - Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av spesialisterklæring Pasientsak - NAV Larvik Nevroseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Innhenting av spesialisterklæring Pasientsak - NAV Larvik PFA Poliklinikk ADHD - Utredning Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Erstatningssak Sakkyndig vurdering Pasientsak - Gynekologiseksjon / Føde-Barselseksjon Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journaler og saksdokumenter Pasientsak - Lynx Advokatfirma DA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse:

12 Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om kopi av poliklinisk notat Pasientsak - Europeiske Reiseforsikring Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse: Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om pasientopplysninger - Pasientsak - Gjensidige Forsikring ASA Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Klasse:

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/02629-6 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Nyfødtposten SSk ekstrahjelp. Personalmappe - Dok. dato: 29.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/01488-10 KOPI: Innvilgelse av avtalefestet pensjon AFP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/01246-16 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 08/00092-10 Tilbud om ansettelse - Offl 25 Dok. dato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00054-5 Signert avtale ambulerende virksomhet for leger i perioden 01.05.2014-30.04.2015 Personalmappe - Dok. dato: 30.05.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RIS/PACS funksjonell gruppe Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.12.2011 Vedr. forespørsel om fagressurser fra SiV HF til prosjekt anskaffelse RS/CS funksjonell gruppe nvitasjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/00748-11 Vedtak om mobiltelefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/07258-1 Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Høring - NO 2014:12 Åpent og rettferdig - prioriteringer i helsetjenesten Helse- og

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01052-9 Takker ja og arbeidsavtale - Forsker ved Fagavdelingen, forskningsmidler 20 % engasjement. Personalmappe - Dok. dato: 20.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Sykehuset Østfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/06912-3 2 års statusrapport - Tvunget psykisk helsevern - Oslo universitetssykehus psykiatrisk intermediæravdeling og voksenhabilitering Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 13/00018-8 Innkalling til foretaksmøte 120614 Foretaksmøter Helse Sør-Øst - Sunnaas sykehus HF Helse Sør-Øst RHF Direktørens stab Arkivkode: 012 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei

Offentlig journal. Periode: 02-23-2011-02-23-2011. Sørlandet sykehus HF 2/25/2011. Alle Alle Alle Nei 2/25/2011 Offentlig journal Periode: 02-23-2011-02-23-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 212512011 Offentligjournal Periode: 02-23-2011-02-23-2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/01098-13 Takker ja og arbeidsavtale - Sykepleier ved Fagavdelingen, Forskningsenheten, 10% st, engasjement - Personalmappe - Personalarkiv 221 Internt notat med oppfølging,

Detaljer

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 19.08.2014. Klassering: 306. (enhet/initialer): Dok.dato: 30.09.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 01.10.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 44 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer