Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I, tgående internt produsert, 07/ Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/ Innvilget uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/ Tilbud om arbeidsavtale midlertidig 100% stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/ Kontroll av størrelsen på pensjonsgivende tillegg - Personalmappe - KLP SVDPS Kontortjeneste Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/ Tilbud om arbeidsavtale midlertidig 100% stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/ Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

2 I, Inngående eksternt produsert, 10/ Tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/ Tilbud om fast 37,32 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/ Tilbud om forlengelse av midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 12/ Endring av vedtak om arbeidsavklaringspenger - Personalmappe - NAV Forvaltning Vestfold Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

3 I, Inngående eksternt produsert, 13/ Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 13/ tvidet rett til omsorgspenger - Personalmappe - NAV Re Sentrallabroriatorium Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 13/ Tilbud om forlengelse av midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbakebetalingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 14/ Tilbakebetalingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

4 I, Inngående eksternt produsert, 14/ Ekstrahjelp / Tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/00-3 Ekstrahjelp / Tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/02-5 Ekstrahjelp / Tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 14/ Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Bekymringsmelding til barnevernet - Pasientsak - Sandefjord kommune Barneverntjenesten SVDPS Døgn Allmennpsykiatri - S Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Melding om behov for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring Vestfold fylkeskommune Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Melding om tidsbegrenset ansvar for grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring Vestfold fylkeskommune Rehabilitering- Kreft og ortopedi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Melding om behov for fornyet grunnskoleopplæring - Fornyet grunnskoleopplæring Vestfold fylkeskommune Rehabiliteringsavdeling nevro Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søker kjøkkenassistent - Generelle søknader Andre 2015 Forsyningsavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søker laborant - Generelle søknader Andre 2015 Mikrobiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søker laborant - Generelle søknader Andre 2015 Sentrallabroriatorium Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søker - Generelle søknader Pleien 2015 Kirurgisk sykepleieavdeling

6 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding på forespørsel om praksis - Hospitant / praksis 2015 NVDPS Døgn Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbakemelding på henvendelse vedr. praksis - Hospitant / praksis 2015 NVDPS Døgn Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på Søker praksis Øyeseksjon - Hospitant / praksis 2015 Øyeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 15/ Klage på behandler Pasientsak - SVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Henvendelse fra pasient - Pasientsak - Nyreseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

7 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Henvendelse fra pasient - Pasientsak - Nyreseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ NAV Innvilget søknad om arbeidsavklaringspenger - Oppfølging av sykemeldt - NAV Forvaltning Oslo Onkologiseksjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Horten Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på Erstatningssak Sakkyndig vurdering Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Stokke kommune - Overordnet samarbeidsavtale Samhandling / avtaler 12K mellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold HF Stokke kommune Sykehuset i Vestfold HF Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 410 Inngående eksternt produsert, 15/ Stokke kommune - Delavtale d1) Om omforente beredskapsplaner Samhandling / avtaler 12K mellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold HF Stokke kommune Sykehuset i Vestfold HF 410

8 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Stokke kommune - Delavtale j) Samarbeid om IKT - løsninger lokalt (elektronisk kommunikasjon av pasientinformasjon) Samhandling / avtaler 12K mellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold HF Stokke kommune Sykehuset i Vestfold HF 410 Inngående eksternt produsert, 15/ Stokke kommune - Delavtale b) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Samhandling / avtaler 12K mellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold HF Stokke kommune Sykehuset i Vestfold HF 410 Inngående eksternt produsert, 15/ Stokke kommune - Delavtale d2) Om planer for den akuttmedisinske kjede Samhandling / avtaler 12K mellom Stokke kommune og Sykehuset i Vestfold HF Stokke kommune Sykehuset i Vestfold HF 410 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak Ambulerende skjenkebevilling Diverse BPA Tønsberg kommune Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om 10% permisjon - Personalmappe - SVDPS Poliklinikk Rus og Avhengighetsbehandling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Godkjenning GE06-17 Bruk av radioaktive legemidler i tilknytning til bruk av mobil PET / CT Annette Andersen Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 350

9 I, tgående internt produsert, 15/ SV: Godkjenning GE06-17 Bruk av radioaktive legemidler i tilknytning til bruk av mobil PET / CT 'Annette Andersen' Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 350 Inngående eksternt produsert, 15/ SV: Godkjenning GE06-17 Bruk av radioaktive legemidler i tilknytning til bruk av mobil PET / CT Annette Andersen Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 350 tgående internt produsert, 15/ SV: Angående endring av utslippstillatelse for Sykehuset i Vestfold HF Bruk av radioaktive legemidler i tilknytning til bruk av mobil PET / CT 'Nina Bratteteig' Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 350 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak om tilbakekreving av feilutbetalt refusjon Kontroll av refusjonsutbetalinger HELFO Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon til sykehusene om beslutninger i Beslutningsforum for nye metoder Beslutningsforum Michael Vester Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Pasientsak - Tryg Forsikring Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

10 I, Inngående eksternt produsert, 15/ NAV nntak fra dialogmøte - Oppfølging av sykemeldt - NAV Tjøme BPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ Søker - Stud med m/lisens 2016 (Medisinsk klinikk) Medisinskfaglig avdeling - LIS/Medisisnskfaglig avdeling- Turnus Inngående eksternt produsert, 15/ Søker - Stud med m/lisens 2016 (Kirurgisk klinikk) Gastroseksjon Kirurgi / Kir Lege i spesialisering tgående internt produsert, 15/ Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % Merkantil medarbeider med IKT kompetanse Radiologi - Kontor - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud refn.r Sykepleier Medisinsk klinikk - 5A lunge - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar på klage fra pasient - Pasientsak - Øyeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

11 I, tgående internt produsert, 15/ Trukket søknad - INTERN TLYSNING Psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS, Poliklinikk for rus og avhengighet - st. ref INTERN TLYSNING Psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS, Poliklinikk for rus og avhengighet - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - INTERN TLYSNING Psykolog - st. ref. ( ) INTERN TLYSNING Psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS, Poliklinikk for rus og avhengighet - st. ref Katinka Lødrup Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - INTERN TLYSNING Psykolog - st. ref. ( ) INTERN TLYSNING Psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS, Poliklinikk for rus og avhengighet - st. ref Lene Paulsen Walderhaug Inngående eksternt produsert, 15/ Helse Sør-Øst RHF Situasjonsrapport Nr. 13 ( - 08:50) Flyktningsituasjonen og Spesialisthelsetjenesten Frode Bie Fagavdeling 309 Inngående eksternt produsert, 15/ Endret rapportering i HelseCIM om flykningesituasjonen Flyktningsituasjonen og Spesialisthelsetjenesten Frode Bie Fagavdeling 309 Inngående eksternt produsert, 15/ Tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

12 I, tgående internt produsert, 15/ Tilbud midlertidig 100 % arbeidsavtale - Administrasjonssekretær Administrasjon - Tønsbergprosjektet - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om vurdering av medisinsk invaliditet - Pasientsak - Pasientskadenemnda Karseksjon Kirurgi Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til melder i barnevernsak - Pasientsak - Sandefjord kommune Barneverntjenesten BPA Poliklinikk Søndre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud refnr om midlertidig arbeidsavtale - Sykepleier Medisinsk klinikk - Med 3C nevro-geriatri - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Informasjon om omsorgsituasjon - Pasientsak - Sande kommune Barneverntjenesten SVDPS Døgn Allmennpsykiatri - S Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Mari Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Aamir mohammad EL Timimi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Freddy Kabongo Ntambwa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Abdi mahamed Ahmed Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Helene Gårdsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Lukas Birgiola Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Sigurd Kolstrup Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Camilla Karlsson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Patrik Wernhoff Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Ina Blindheim Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Lovise Marie Norgaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Kristin Strand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Kaja Marienborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Henrik Smital Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Stine Frigaard Husaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Anna Nilsen Martin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Maribel Rødland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Bahlibi kiflay Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Lena Aas-Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Tonje Marie Thorgersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) sristy dangol Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Ovidiu Constantin Belciu Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Marthe Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Kristina Savic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Solbjørg Ausland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Vasiliki Theodosiou Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Agnes Andrea Gulyas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Anne Britt Johannessen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Maja Duraskovic Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Elisabeth Adriansen Holen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) ahmed osman Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Rita Agnihotri Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Øistein Tangvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Fardin Toback Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Anne Guldberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Mariann Hammersland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Linn-Christel Lønning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

19 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Bioingeniør - st. ref. ( ) Abdulnasser Shafighi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse Anmodning om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Larvik Nevroseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om spesialisterklæring Pasientsak - NAV Tønsberg Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud fast 100 % arbeidsavtale - INTERN TLYSNING Sykepleier/Vernepleier Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud om arbeidsavtale fast 100% stilling - Lege i spesialisering, Onkologi Sykehuset i Vestfold HF, kirurgisk klinikk, Onkologisk seksjon. - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud arbeidsavtale fast 100% stilling - Lege i spesialisering, Onkologi Sykehuset i Vestfold HF, kirurgisk klinikk, Onkologisk seksjon. - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse Anmodning om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Tønsberg Hjertemedisinsk seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svar vedrørende forespørsel om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Øvre Eiker Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal november 2015 Kontor- og serviceavdeling 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal november 2015 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 Inngående eksternt produsert, 15/ Kopi av journal - Samlemappe kopi av journal november 2015 Kontor- og serviceavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/ Vedrørende begjæring om innsyn i pasientjournal - Samlemappe kopi av journal KPR november 2015 Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423

21 I, tgående internt produsert, 15/ Begjæring om innsyn i pasientjournal - Samlemappe kopi av journal KPR november 2015 BPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/ Gjelder anmoding om kopi av journalopplysninger Samlemappe kopi av journal KPR november 2015 Barne og ungdomsspsykiatrisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 423 tgående internt produsert, 15/ Svar på forespørsel om medisinsk dokumentasjon Pasientsak - Tryg Forsikring Øyeseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Tilbud arbeidsavtale fast 100% stilling - Operasjonssykepleier Kirurgisk klinikk - Operasjon, Larvik - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spesialsykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Nina J Gran Karlsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spesialsykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Ann-Kristin Vaaga-Dyrseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

22 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spesialsykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Marie Kim Le Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spesialsykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Charlotte Gjerløw Stjernstrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spesialsykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Hilde Dalen Isaksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spesialsykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Adriane Faaren Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spesialsykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Sandra Linnea Arntsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spesialsykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Kristina Emberland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

23 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spesialsykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og CV - Spesialsykepleiere/sykepleiere - st. ref. ( ) Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Emilie Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref Spesialsykepleiere/sykepleiere Bemanningspool - st. ref tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Pasientsak - Horten kommune Barneverntjenesten BPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Søknad om forlenget permisjon - Oppfølging av sykemeldt - SVDPS Døgn Psykose Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220

24 I, tgående internt produsert, 15/ Forespørsel om legeerklæring - Pasientsak - NAV Re Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier/sykepleier Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Onkollogi/palliasjon - st. ref Spesialsykepleier/sykepleier Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Onkollogi/palliasjon - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Spesialsykepleier/sykepleier Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Onkollogi/palliasjon - st. ref Spesialsykepleier/sykepleier Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Onkollogi/palliasjon - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykologspesialist/psykolog Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS og Bastøy fengsel. - st. ref Psykologspesialist/psykolog Sykehuset i Vestfold HF, Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Nordre Vestfold DPS og Bastøy fengsel. - st. ref tgående internt produsert, 15/ Anmodning om utskrift av journal - Pasientsak - Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen DA Rehabiliteringsavdeling fysikalsk medisin Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sykepleier/vernepleier Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Avdeling for rusbehandling - Alkohol- og medikamentavhengighet - st. ref Sykepleier/vernepleier Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Avdeling for rusbehandling - Alkohol- og medikamentavhengighet - st. ref

25 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref

26 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk, Fysio- / Ergoterapiseksjon - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref

27 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref Fysioterapeut Klinikk medisinsk diagnostikk Fysio-/Ergoterapi Tønsberg - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ studenter Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref Helsefagarbeider/ studenter Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/ studenter Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref Helsefagarbeider/ studenter Administrasjon - Bemanningsenhet - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering- Anestesi Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Anestesi - st. ref Lege i spesialisering- Anestesi Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Anestesi - st. ref

28 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering- Anestesi Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Anestesi - st. ref Lege i spesialisering- Anestesi Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Anestesi - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Nordre Vestfold DPS - Poliklinikk psykose - st. ref Psykolog Klinikk psykisk helse og rusbehandling - Nordre Vestfold DPS - Poliklinikk psykose - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi - st. ref Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi - st. ref Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege Medisinsk klinikk - Sykelig overvekt - fag - st. ref Lege i spesialisering Medisinsk klinikk - Sykelig overvekt - fag - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege Medisinsk klinikk - Sykelig overvekt - fag - st. ref Lege i spesialisering Medisinsk klinikk - Sykelig overvekt - fag - st. ref

29 I, tgående internt produsert, 15/ Erstatningssak ttalelse og dokumentasjon fra behandlingssted - Pasientsak - Norsk Pasientskadeerstatning Medisinskfaglig avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Idrettspedagog Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Rehabilitering Fysikalsk medisin - Døgn - st. ref Idrettspedagog Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Rehabilitering Fysikalsk medisin - Døgn - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Idrettspedagog Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Rehabilitering Fysikalsk medisin - Døgn - st. ref Idrettspedagog Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Rehabilitering Fysikalsk medisin - Døgn - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Idrettspedagog Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Rehabilitering Fysikalsk medisin - Døgn - st. ref Idrettspedagog Klinikk Fysikalsk medisin og Rehabilitering, Rehabilitering Fysikalsk medisin - Døgn - st. ref tgående internt produsert, 15/ Vedr. anmodning om spesialistuttalelse - Pasientsak - Nav Nøtterøy Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Ang. forespørsel om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Tønsberg Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

30 I, tgående internt produsert, 15/ Vedr. forespørsel om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Tønsberg Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Vedr. anmodning om uttalelse - Pasientsak - Nav Nøtterøy Nordre Vestfold DPS Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Avtale om bruk av Kysthospitalets treningsbasseng Kronikergruppa Kysthospitalets treningsbasseng 2016 Kronikergruppa Bygg og eiendomavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Innhenting av opplysninger - Pasientsak - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune BPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Anmodning om opplysninger - Pasientsak - Horten kommune Barneverntjenesten BPA Poliklinikk Nordre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/ Klage på faktura - Pasientsak - Radiologisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

31 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref Helsefagarbeider/hjelpepleier Med 5A lunge - Medisinsk klinikk - st. ref

32 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi Lis - st. ref Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi Lis - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi Lis - st. ref Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi Lis - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi Lis - st. ref Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi Lis - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi Lis - st. ref Lege i spesialisering Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Gynekologi Lis - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - INTERN TLYSNING Fagdirektør - st. ref INTERN TLYSNING Fagdirektør - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering ØNH Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Øre- Nese - Hals - st. ref Lege i spesialisering ØNH Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Øre- Nese - Hals - st. ref

33 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref

34 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær Klinikk medisinsk diagnostikk, Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref

35 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref

36 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref

37 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref Kjøkkenassistent Klinikk psykisk helse og rusbehandling, Psykiatrisk fylkesavdeling, Døgn allmennpsykiatri og mottak - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær Medisinsk klinikk - Medisinsk kontor - Felles - st. ref Helsesekretær Medisinsk klinikk - Medisinsk kontor - Felles - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Helsesekretær Medisinsk klinikk - Medisinsk kontor - Felles - st. ref Helsesekretær Medisinsk klinikk - Medisinsk kontor - Felles - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær - Vikariat Klinikk medisinsk diagnostikk Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær - Vikariat Klinikk medisinsk diagnostikk Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref

38 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær - Vikariat Klinikk medisinsk diagnostikk Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær - Vikariat Klinikk medisinsk diagnostikk Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær - Vikariat Klinikk medisinsk diagnostikk Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær - Vikariat Klinikk medisinsk diagnostikk Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Sekretær/ Helsesekretær - Vikariat Klinikk medisinsk diagnostikk Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref Sekretær/ Helsesekretær - Vikariat Klinikk medisinsk diagnostikk Radiologisk avdeling - Kontor - st. ref tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Lege i spesialisering, Onkologi Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Onkologi - st. ref Lege i spesialisering, Onkologi Sykehuset i Vestfold HF, Kirurgisk klinikk, Onkologi - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Tilbakemelding til melder i barnevernsak - Pasientsak - Horten kommune Barneverntjenesten Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om spesialisterklæring - Pasientsak - NAV Larvik SVDPS Poliklinikk Allmennpsykiatri Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

39 I, tgående internt produsert, 15/ Svarbrev, søknad mottatt - Jordmor Kirurgisk klinikk - Føde-Barsel 4C - st. ref Jordmor Kirurgisk klinikk - Føde-Barsel 4C - st. ref Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om uttalelse - Pasientsak - NAV Lørenskog Arbeids og Velferdsetaten Psykiatrisk fylkesavdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forvaltningsrevisjon om medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten Medisinsk koding i spesialisthelsetjenesten Fylling, Børre Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Nye medikamenter hepatitt C 1.2 Finansiering av medikamenter Ragnhild Woll Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 110 Inngående eksternt produsert, 15/ Henvendelse fra pårørende - Pasientsak - Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om helseopplysninger - Pasientsak - If Risikovurdering Person Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

40 I, Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om helseopplysninger - Pasientsak - If Risikovurdering Person Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om kopi av journal - Pasientsak - Tryg Forsikring Ortopediseksjon Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Helseforetakenes arbeid med uønskede hendelser Helseforetakenes arbeid med uønskede hendelser Riksrevisjonen Kirurgisk klinikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - Oppfølging av sykemeldt - Nav Nøtterøy Intensivseksjon 4H Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 220 Inngående eksternt produsert, 15/ ttalelse i forbindelse med barnevernsak - Pasientsak - Skien kommune Barneverntjenesten BPA Poliklinikk Søndre Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Vedrørende klager på feilfakturering av rusmiddelanalyser Feilfakturering av rusmiddelanalyser St. Olavs Hospital HF Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 130

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/02062-4 Tilbud arbeidsavtale 2826283871 - Personalmappe - Dok. dato: 23.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02062-5 Svar på midlertidig 100 %

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-25 Lønnsendring - Personalmappe - Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00072-19 Tilbud om arbeidsavtale midlertidig stilling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00189-24 Svar på fast 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.03.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04043-15 Svar på midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03682-7 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/00162-7 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-25 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 24.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01204-11 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00932-10 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/01250-22 Tilsagn

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00902-17 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok. dato: 08.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02698-17 Svar på fast 100% arbeidsavtale 2760254494

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03799-11 Tilsagn og tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold Sentrallabroriatorium

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00282-8 NAV Unntak fra dialogmøte 2 - Personalmappe - NAV Stokke Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00283-2 Alderspensjon - Endring i samordning - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00344-18 Oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01710-6 Søknad pensjon fra Sykehuspartner til KLP - Personalmappe - Dok. dato: 30.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02382-25 Oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01636-24 Svar på midlertidig arbeidsavtale 10% - Personalmappe - Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03445-33 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/02652-21 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale 50% - Personalmappe - Dok. dato: 15.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10465-21 Din fremtidige

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03953-10 Innvilgelse av avtalefestet pensjon (AFP) - Personalmappe - KLP Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00044-15 Vedrørende

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03426-17 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/03466-7 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00621-5 Vedtak om utvidet rett til omsorgsdager - Personalmappe - NAV Tønsberg Medisinsk kontor - Habilitering Dok. dato: 21.04.2014 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00588-8 Svar på tilbud om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02436-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01061-8 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01217-18 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/02083-20 TJENESTEBEVIS - Personalmappe - Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 08/01385-18 Tilbud om fast arbeidsavtale 50 % - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-12 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02698-13 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11083-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 27.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/11256-10 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01603-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale 65% - Personalmappe - Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02878-16 Tilbud om midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01188-22 Tilbud om fast arbeidsavtale 100% - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 24.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 10/00082-14 Tilbud om fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00821-19 Vitneinkalling Personalmappe - Barneverntjenesten i Larvik og Lardal kommune Pediatriseksjon/Nyfødtintensiv seksjon Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00353-13 Svar på Spørsmål om frikjøp av 20-30% av full stilling - Personalmappe - Føde-Barsel 4C / Poliklinikk Barsel Dok. dato: 15.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02724-12 Svar på midlertidig arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 11.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-10 Vedrørende forlengelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03050-24 Innvilgelse av alderspensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 20.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/00687-24 Svar på fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00821-14 Tilbud om forlengelse av arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/04063-25 Tjenestebevis - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/04074-10

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02024-6 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 22.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10223-10 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01143-14 NAV Melding om vedtak nntak fra arbeidsgiverperioden ved kronisk sykdom - mappe - NAV Tønsberg Kirurgisk kontor - Akuttseksjon Dok. dato: 19.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/00016-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 01.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01424-9 Innvilgelse av alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/10615-12 Alderspensjon. Redusert pensjonsgrad - Personalmappe - KLP NVDPS Kontortjeneste Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00323-8 TILBUD OM ARBEIDSAVTALE VED SYKEHUSET I VESTFOLD HF - Personalmappe - Dok. dato: 30.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/10164-17

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03001-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/03455-5 Tilbud om arbeidsavtale - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10332-23

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01901-43 Tilbud om midlertidig stilling - Personalmappe - Dok. dato: 17.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10287-7 Tjenestebevis - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01144-23 Svar på fast arbeidsavtale 80% - Personalmappe - Dok. dato: 22.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01603-27 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01095-25 Innkalling til startmøte - Pasientsak - Tønsberg kommune Barneverntjenesten SVDPS Døgn Allmennpsykiatri - S Dok. dato: 15.07.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/03388-16 Svar på midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 20.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/03637-11

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/03243-19 Tilbud om midlertidig 60 % arbeidsavtale - mappe - Dok. dato: 05.12.2016 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/03809-9 Tilbakebetalingsavtale - mappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04035-11 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 04.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/10582-9 Arbeidsavtale - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/01139-8 Tilbud om fast arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 03.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 09/00217-14 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00063-25 Korrigert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/00921-13 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01668-16 Tilbud om ferievikariat - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/03952-21 Krav om vilkår i arbeidsavtale Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04065-21 Vedrørende permisjonssøknad - Personalmappe - Intensivseksjon 4H Dok. dato: 17.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10825-35 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/11397-20 Oppsigele - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/00419-18 Vedrørende reduksjon av stilling til 48,4% - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00903-13 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 17.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/02576-31 Tjenestebevis - Personalmappe - Dok.

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00588-7 Tilbud 2537181753 om permisjon til videreutdanning i operasjonssykepleie - Personalmappe - Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 08/02488-13 Tilbud om fast arbeidsavtale 85 % - Personalmappe - Dok. dato: 23.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/10682-7 Vedrørende oppsigelse -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00353-12 Spørsmål om frikjøp av 20-30% av full stilling i forbindelse med "Automatisk tildeling av fødselsnummer ved fødsel" - Personalmappe - Kirurgisk sykepleieavdeling

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01575-30 Svar på forlengelse av midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03912-17 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/06-11 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 13.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03134-25 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00735-24 Svar på fast 37 % arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 16.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00821-23 Lønnsendring - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03127-12 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 19.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03127-13 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03723-25 Vedtak om endring av midlertidig uførepensjon fra - Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/10582-12 Forlengelse av midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/04158-8 Endring av stillingsbrøk - Personalmappe - Fagavdeling Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04478-6 Politiattest - Personalmappe -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01392-11 Bekreftelse på redusert stilling 19% - Personalmappe - Dok. dato: 15.02.2016 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/03883-39 Vedrørende oppsigelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/01259-21 Lønnskrav / karakterutskrift HSN - mappe - ARB Stoffavhengighet - Behandling Dok. dato: 10.07.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 08/10320-5 Anmodning

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I,, N, X Internt notat uten oppfølging, 07/00373-10 Resultat av gjennomført kartlegging - Personalmappe - Kirurgisk klinikk Dok. dato: 16.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10600-12 Vedtak om endring av uførepensjon - Personalmappe - KLP Dok. dato: 07.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/11458-9 Vedtak om endring

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 08/02087-18 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 23.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00391-13 Vedtak om opphør av midlertidig

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03001-16 Melding om endret sluttlønn - Personalmappe - Dok. dato: 20.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/04325-11 Tilbud om arbeidsavtale fast

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 08/02034-24 Innvilgelse av avtalefestet pensjon - Personalmappe - Dok. dato: 25.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 09/00154-21 Innvilgelse av avtalefestet

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10554-17 Søknad om uførepensjon er ikke innvilget - Personalmappe - Dok. dato: 16.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01920-13 NAV Angående

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01392-19 Opphør av arbeidsforhold på grunn av alder - mappe - Kirurgi 2B Onkologi-Palliasjon-ØNH-Øye Dok. dato: 15.08.2017 Arkivdel: arkiv Inngående eksternt produsert, 07/01402-7

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10772-19 Ekstrahjelp/tilkallingsavtale - mappe - Offl 25 Dok. dato: 15.12.2016 Arkivdel: arkiv 221 Inngående eksternt produsert, 10/00881-24 Oppsigelse - mappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00316-11 Tilbud arbeidsavtale - Personalmappe - Inngående eksternt produsert, 07/01665-36 Påminnelse Tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav Arbeidslivssenter Vestfold

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/00796-9 Svar på midlertidig 100 % arbeidsavtale - Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: 12.11.2015 Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 07/00821-24

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/03453-5 Tilbud om fast arbeidsavtale 100 % - Personalmappe - Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03453-6 Krav om lønn m.m. -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03420-18 Innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra KLP - Personalmappe - KLP Dok. dato: 28.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/03991-13 Forlengelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/11273-19 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 30.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 12/01099-17 TILBD OM ARBEIDSAVTALE VED SYKEHSET I VESTFOLD

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01955-30 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 11.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10930-7 Tilbud om fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/10470-11 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/10995-16 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01305-11 Anmodning om skademelding - yrkessykdom - Personalmappe - NAV Larvik Prehospital klinikk Dok. dato: 02.07.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/01705-25 Tilbud om arbeidsavtale midlertidig 60% stilling - Personalmappe - Dok. dato: 21.10.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/02698-18 Oppsigelse

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/10909-48 Melding om tildeling av ny autorisasjon med begrensninger - Personalmappe - Helsetilsynet Klinikk Psykisk helse og Rusbehandling Dok. dato: 10.07.2015 Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00327-14 Tilbud arbeidsavtale 2867301090 100% fast stilling - Personalmappe - Dok. dato: 07.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/00327-15 Svar

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00495-20 Lønnsoppgjøret 2016 - mappe - Utgående internt produsert, 07/00806-37 Lønnsoppgjøret 2016 - mappe - Utgående internt produsert, 07/02011-17 Lønnsoppgjøret 2016 -

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00054-22 Reduksjon av stilling - mappe - Medisinsk sykepleieavdeling Dok. dato: 23.08.2017 Arkivdel: arkiv Utgående internt produsert, 08/01813-23 Vedrørende reduksjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00452-10 NAV Tilsagn om tilskudd til Arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Personalmappe - NAV Vestfold Prehospital klinikk Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Personalarkiv

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/00344-19 Vedrøende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 10.12.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/01487-6 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00436-16 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 28.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/02163-29 Svar på midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03528-9 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe - KLP Mottaker: Utgående internt produsert, 08/02773-19 Tilbud 2515957638 om arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02651-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 28.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04035-13 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/01276-13 Svar på fast arbeidsavtale 75 % - Personalmappe - Dok. dato: 01.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/04063-29 Svar på fast arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01594-10 Presiseringer - Tilgangsstyring til EPJ (DIPS-systemet) og informasjonssikkerhet MT Pasientadministrative system / elektronisk pasientjournal ( EPJ ) lf E W Sigurdsen

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/11368-23 Søknad om uførepensjon ikke innvilget - Personalmappe - KLP Dok. dato: 20.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 09/01840-11 Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/01358-35 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 04.07.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 07/01707-19 Vedrørende oppsigelse - Personalmappe

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 07/04271-13 Ny årsinntekt for 2015 er registrert - Personalmappe - KLP Dok. dato: 04.08.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/01616-19 Vedtak om

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01489-9 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Utgående internt produsert, 07/10621-7 Søknad om attførings-/uførepensjon - Personalmappe - Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 07/01991-22 Søknad om fritak fra helg - Personalmappe - Kirurgi 2A Gastro Dok. dato: 05.01.2016 Arkivdel: Personalarkiv 221 tgående internt produsert, 07/03374-14 Tilbud om

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Utgående internt produsert, 07/01636-23 Tilbud om midlertidig arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.05.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 07/04040-15 Redigert arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/10485-18 Arbeidsavtale endret arbeidstid - Personalmappe - Dok. dato: 30.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 08/10257-12 Innvilgelse av alderspensjon

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/03079-36 Tilbud arbeidsavtale midlertidig 75% stilling - mappe - Offl 25 Dok. dato: 17.11.2016 Arkivdel: arkiv tgående internt produsert, 09/02095-30 Tilbud arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/03079-22 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03282-19 Svar på arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 26.03.2015

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/10563-15 Oppsigelse - mappe - Dok. dato: 21.11.2016 Arkivdel: arkiv 221 Inngående eksternt produsert, 09/10063-8 Søknad om forlenget permisjon - mappe - Avdeling for

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02382-23 Oppsigelse - Personalmappe - Dok. dato: 18.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Utgående internt produsert, 08/00386-27 Tilbud om forlengelse av midlertidig arbeidsavtale

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/01863-7 Avgjørelse av tilsynssak - Pasientsak - Fylkesmannen i Vestfold Nordre Vestfold DPS Dok. dato: 09.08.2016 Arkivdel: Pasientarkiv tgående internt produsert, 15/02370-11

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal tgående internt produsert, 07/00278-14 Vedørende oppsigelse/ endring av stillingsprosent - Personalmappe - Dok. dato: 02.05.2016 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 08/00897-25 Tjenestebevis

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/00897-13 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale - Personalmappe - Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01097-6 Ekstrahjelp / tilkallingsavtale

Detaljer