PROSESSDOKUMENTASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSESSDOKUMENTASJON"

Transkript

1 PROSESSDOKUMENTASJON

2 Forord Dette dokumentet beskriver gruppens arbeid og metoder benyttet for hovedprosjektet ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, Informasjonsteknologi, vårsemesteret Prosessdokumentasjonen er i første rekke ment for sensor og veileder, men kan også brukes av andre som er interessert i å sette seg inn i oppgaven vår og måten vi har valgt å gjennomføre den på. Det forventes at leseren har grunnleggende datakunnskaper. Dokumentet forklarer hvordan vi har gått frem, hvilke valg vi stod ovenfor underveis i prosessen og hva vi har lært gjennom prosjektet. Hovedmålet med oppgaven var å kartlegge hva slags tjenester som er populære på dagens communitysider, for senere å utvikle disse slik at oppdragsgiver kunne implementere det i sitt eksisterende produkt. Temaene som blir beskrevet prosessdokumentasjonen vil bli mer detaljert beskrevet i andre deler av sluttdokumentet. Dokumentet er tilrettelagt for papirutskrift. Page 2 of 21

3 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innholdsfortegnelse Innledning Oppgaven Firmaet Dagens situasjon Rammebetingelser Implementering av funksjoner basert på kartlegging Rating Kommentarer Deling Nedlasting av delte låter Layout og design Arbeidsmetode og planlegging Idéfase Forprosjekt Kartlegging Planlegging Verktøy Prosjektdagbok Tilbakemelding Utviklingsprosessen Samarbeid i gruppen Samarbeid med oppdragsgiver Utvikling av produktet Database Kode Brukergrensesnitt Optimalisering Kompabilitet Sikkerhet Videreutvikling Ferdige løsninger Utfordringer og løsninger Utfordringer og løsninger Page 3 of 21

4 6. Avslutning Figurliste Kilder Internett Bøker Andre Page 4 of 21

5 1.Innledning 1.1 Oppgaven Oppgaven gikk ut på å kartlegge dagens communitysider for så å videreutvikle en nettside i.net for nedlastning av ringetoner i mp3-format for Smartlink AS. Nettsiden vi skal videreutvikle skal inneholde elementer fra de mest populære communitytjenestene, som f.eks brukerprofiler, rating-muligheter og kategorisering av låter. Nettsiden skal være enkel å bruke for enhver person uten spesielle datakunnskaper. Det skal også legges vekt på at bruker skal ha mulighet til å laste opp og tilpasse låter uten noen form for registrering. Dette for å få flest mulig brukere interessert i produktet uten at de må legge igjen privat informasjon. Ifølge oppdragsgiver forsvinner mange potensielle brukere dersom de må gjennom for mange steg før de får testet det aktuelle produktet. Selve registreringen skal ikke skje før bruker har valgt å lage en ringelåt/sms. 1.2 Firmaet Smartlink AS er et gründerselskap, grunnlagt i 2002 i Oslo, som utvikler mobile underholdningstjenester. Selskapets produkter retter seg både mot sluttkunder og bedriftskunder. Smartlink AS skal i år lansere en ny verdensomfattende lydog mobil-tjeneste (web og wap) hvor community-egenskapene til selskaper som YouTube.com og MySpace.com er sentrale. 1.3 Dagens situasjon I dag finnes det mange nettsteder som tilbyr lignende tjenester, men de fleste av disse tilbyr ikke brukeren å laste opp egne mp3-filer eller klippe ut deler av den. I tillegg tar disse nettstedene betalt for tjenestene. Phonezoo.com tilbyr de samme tjenestene som mymp3tone.com gjør, men de vesentlige forskjellene er at Smartlink sin løsning er uavhengig av mobiltype, operatør og land. Dvs at uansett i hvilket land du befinner deg, hva slags mobil du har eller hvilken operatør du bruker så kan du benytte deg av tjenesten. Phonezoo sin tjeneste er per dags dato kun tilgjengelig for amerikanske brukere og du må i tillegg registrere mobiltype og leverandør for å bruke tjenesten. Vi har ikke testet ut phonezoo.com men dette er informasjon oppdragsgiver har gitt oss. Smartlink tilbyr en revolusjonær løsning ved at brukeren registrerer seg første gang han eller hun ønsker å laste ned en låt til mobilen. Brukeren vil da motta et unikt bokmerke som gjør det mulig å hente ut låtene via wap på mobilen. Bokmerket bør lagres på telefonen slik at det blir enkelt å nå wapprofilen ved en senere anledning. Når det gjøres på denne måten blir det ingen utgifter for Smartlink. Brukeren betaler kun for nettrafikken, uavhengig av hvor mange låter man laster ned. Brukeren kan også laste ned de samme låtene flere ganger uten å måtte betale. Page 5 of 21

6 Figur viser siden slik den ser ut idag og figur viser utsnittsfunksjonen. For å teste ut dagens løsning besøk Figur Dagens design Figur Velg utsnitt Page 6 of 21

7 1.4 Rammebetingelser Nettsiden vi skulle videreutvikle var programmert i.net og J#. Opplasting- og "utklippsbiten" er programmert i Java og Flash. Vi har skrevet om all koden fra J# til C#, siden J# forsvinner fra neste år. Ingen på gruppen hadde erfaring med.net fra tidligere, så dette har vi måttet lære oss for å kunne gjennomføre prosjektet. Vi på gruppen valgte å ta Webprogrammering i.net som valgfag på høgskolen dette semesteret med tanke på at vi skulle bruke dette utviklingsverktøyet i hovedprosjektet. Oppdragsgiver ønsket å benytte seg av ASP.NET-rammeverkets innebygde håndtering av registrering og innlogging. De ville også gjøre registreringen så kort som mulig så vi måtte tilpasse registreringsdelen slik at man slapp å skrive inn sikkerhetsspørsmål- og svar. De ville også ha et enkelere minimumpassord enn det som er standard i.net (minimum sju tegn, ett tall og ett tegn som hverken er tall eller bokstav). For å rate låtene ønsket Smartlink å benytte seg av ratingfunksjonen som er innebygd i AJAX Toolkit. Løsningen skal også fungere tilnærmet likt i de tre nettleserne Microsoft Internet Explorer, Opera og Mozilla Firefox. 1.5 Implementering av funksjoner basert på kartlegging Utifra kartleggingen ble vi mer bevisst på hva vi ville ha med og ikke ha med i vår applikasjon. Under kan du se hvilke funksjoner vi valgte å implementere. Dette er alle funksjoner som er populære og går igjen på de fleste communitysider Rating Dette er en svært populær funksjon ettersom det er mulig å følge med på toplister for forskjellige objekter(video, musikk osv). Den er også med på å gjøre at bruker logger seg inn oftere for å se om hans/hennes objekter er populær eller ikke hos andre Kommentarer Kommentering av objekter forekommer like ofte som rating. Det vil også ha noe av den samme effekten med tanke på at bruker oftere vil logge seg inn for å se hva andre mener om låtene/videoene deres. Page 7 of 21

8 1.5.3 Deling Det er også viktig for et community-sted at bruker har anledning til å dele sine objekter med andre brukere av nettstedet. I dette tilfellet vil det også være minst like viktig at brukeren faktisk kan velge å ikke dele låten(beholde den som privat). Til sammenlikning med f.eks YouTube vil aldri en bruker laste opp en video dit uten den hensikt at flest mulig skal få tilgang til den. På mymp3tone.com kan det være at du har en spesiell ringelyd du bare "MÅ" ha på mobilen din, men som du ikke ønsker at noen skal ha tilgang til Nedlasting av delte låter På mymp3tone.com vil det også være viktig at man ikke kun har muligheten til å høre på de låtene som andre brukere har lastet opp, men at det vil være mulighet til å legge disse til i sin egen wapprofil slik at de blir gjort tilgjengelig for nedlasting til mobiltelefon Layout og design For at brukere skal komme tilbake til et nettsted er det viktig at siden ser oversiktlig ut. En rotete side med masse forstyrrende elementer, som blinkende grafikk, sterke farger og rullende tekst vil gjøre at brukeropplevelsen blir dårligere og sannsynligheten for at bruker returnerer til nettstedet minker. Page 8 of 21

9 2. Arbeidsmetode og planlegging Dette avsnittet beskriver hvordan arbeidet er planlagt fra prosjektets start til prosjektets slutt. 2.1 Idéfase Vi kontaktet Smartlink AS med bakgrunn i at de hadde sendt inn prosjektforslag til Høgskolen i Oslo. Vi avtalte i demember 06 møte med bedriften for å få mer informasjon om prosjektet. Vi syntes prosjektet hørtes både interessant og utfordrende og valgte derfor å takke ja. Det at prosjektet skulle utvikles i.net gjorde det enda mer interessant ettersom.net er populært og mye etterspurt per dags dato. 2.1 Forprosjekt Denne fasen av prosjektet startet i november 2006 og varte til februar Poenget med denne fasen var å presisere problemområdet så konkret som mulig, samt å finne ut om problemet kunne løses innenfor de gitte rammene vi hadde. Arbeidet resulterte i en forprosjektrapport med innleveringsfrist 2. februar Kartlegging Kartlegging av community-sider var del 1 av prosjektoppgaven. Vi brukte forholdsvis mye tid på å finne de mest populære community-sidene, samt å kartlegge hva de forskjellige communitiene tilbyr av tjenester. I tillegg forsøkte vi å finne en sammenheng mellom populariteten av sidene og tjenestene de tilbyr. Det var veldig utfordrende å finne ut hva som gjorde de forskjellige sidene spesielt populære, siden flere tilbyr akkurat samme tjenester men noen av de er noen populære og andre har ingen hørt om. Les mer om dette i del 1 av produktdokumentasjonen. Page 9 of 21

10 2.3 Planlegging I planleggingsfasen arbeidet vi tett sammen for å utforme prosjektskissene. Hvert gruppemedlem fikk tildelt enkelte community-sider vi skulle se nøyere på. Prosjektet ble delt inn i fem deler, portalens asp-del, portalens c#(sharp)-del, databasen, design og dokumentasjon, hvor hver og en fikk hovedansvar for minimum en del. Disse ble fordelt utifra interesse og forkunnskaper. Selv om enkeltpersoner fikk hovedansvaret for enkeltdelene betyr ikke dette at den ene har gjort alt på den delen. Under hele prosjektets gang har vi vært avhengig av hverandres arbeid, dette har ført til at vi har samarbeidet hele tiden. 2.4 Verktøy Microsoft Visual Studio 2005, hovedutviklingsverktøy for koding. Ajax Control Toolkit. SQL Database. Adobe Photoshop for utvilkling av grafikk. Db-designer for databasemodellering. Internet Explorer, Opera og Mozilla Firefox (diverse versjoner), for testing av produkt. Microsoft Word for dokumentasjon. Adope PDF for publisering. 2.5 Prosjektdagbok Gjennom hele prosjektet har vi ført en felles prosjektdagbok for gruppen. Prosjektdagboken ligger ute på vår nettside for hovedprosjektet: Tilbakemelding Vi har gjennom hele prosjektet hatt regelmessige møter med oppdragsgiver. På den måten fikk vi innspill i hvordan oppdragsgiver så for seg alt fra databasen til funksjonaliteten på nettsiden. Vi har jevnlig besøkt oppdragsgiver for å vise det vi har implementert, for så å få tilbakemelding på dette. Når vi har gjort det på denne måten har vi forhindret at vi har lagt ned mye arbeid som senere kunne blitt forkastet. Vi har også hatt dialog med oppdragsgiver på e-post gjennom hele prosjektet i de periodene hvor det ikke har vært møter hos oppdragsgiver. I e-postene har vi kunnet stille spørsmål som vi raskt har fått svar på. Page 10 of 21

11 3. Utviklingsprosessen Dette avsnittet beskriver hvordan gruppen har samarbeidet innad i gruppen og med arbeidsgiver. 3.1 Samarbeid i gruppen Vi på gruppen kjente hverandre godt før vi begynte med hovedprosjektet. Dette er første gang vi jobber sammen på et prosjekt med unntak av faget webprogrammering i.net som har gått paralellt med hovedprosjektet. Samarbeidet har gått fint, vi har god kjemi innad i gruppen og snakker sammen på en konstruktiv og informativ måte. Når vi ikke har vært samlet har vi hele tiden kommunisert via MSN Messenger og e-post. Alle dokumenter og kodefiler som har blitt oppdatert har fortløpende blitt sendt til samtlige gruppemedlemmer. Vi har hele tiden jobbet tett sammen, og alle på gruppen har vært enige om hvordan prosjektet skulle gjennomføres og hvordan det endelige produktet skulle bli til slutt. Vi har hatt faste møter med vår veileder Ulf Uttersrud hver onsdag klokken Samarbeid med oppdragsgiver Arbeidet har stort sett foregått i lokalene til Høgskolen (i Vika) og hjemme hos gruppemedlemmene. Oppdragsgiver hadde ikke mulighet for stille med lokaler på daglig basis. De siste ukene av prosjektet har vi vært i Forskningsparken (hvor Smartlink holder til), én dag i uken. Der har vi jobbet med den endelige løsningen og fortløpende fått tilbakemeldinger fra Smartlink. Dette har vært helt nødvendig i sluttfasen av prosjektet fordi det var en del finjusteringer på forskjellige websider i løsningen som ville vært vanskelig og tidkrevende å diskutere på e-post. Vi har fått jobbe ganske selvstendig, og oppdragsgiver ga oss frie hender når det gjaldt utforming av nytt design på nettsiden. Når oppdragsgiver har kommet med nye elementer, f.eks flash-spilleren som spiller av låtene, har vi blitt kontaktet for å teste ut disse. Page 11 of 21

12 4. Utvikling av produktet Dette avsnittet inneholder kort informasjon om hvordan produktet er uviklet. 4.1 Database Databasemodelleringen er den tredje største enkeltstående oppgaven etter koding og dokumentasjon. Vi har brukt veldig mye tid på å få til en så fornuftig og sikker som mulig database. Databasen er laget slik at det er enkelt å utvide tabellene dersom oppdragsgiver skulle ønske dette etterhvert. Eksempler på dette kan være nye felt de vil ha med i profil-tabellen. For en mer detaljert og utfyllende beskrivelse av databasen henvises det til produktdokumentasjonen. Figur viser databasemodellen. Figur Databasemodellen Page 12 of 21

13 4.2 Kode Koden vi har jobbet utifra var skrevet i J#. Etter nærmere undersøkelse fant vi ut at dette programmeringsspråket forsvinner fra neste år. Med bakgrunn i dette samt å finne gode bøker/dokumentasjon vedrørende J# viste seg å være tilnærmet umulig, bestemte vi i samarbeid med Smartlink å skrive om koden til C#. I valgfaget Webprogrammering i.net lærte vi blant annet om ModelViewController, dvs dele opp applikasjonen i presentasjons-, forretningslogikk- og databaselag (heretter kalt MVC). Vi spurte oppdragsgiver om det var ønskelig at vi lagde MVC for løsningen, men uvisst av hvilken grunn ønsket ikke oppdragsgiver dette. Det hadde vært mer gunstig å bruke MVC fordi applikasjonen ville vært lettere å forvalte og videreutvikle, koden blir også mer oversiktlig. Vi ser nå i ettertid at vi burde ha stått på mer for å få gjennomslag for dette, men siden ingen av oss hadde kjennskap til.net fra før var det vanskelig for oss å innse viktigheten av dette med tanke på videreutvikling. Applikasjonen er idag mer tungvind og uoversiktlig å vedlikeholde enn den ville vært om vi hadde brukt MVC. 4.3 Brukergrensesnitt Oppdragsgiver har hele tiden vært klare på at de ønsker siden så enkel som mulig å bruke. De ønsker ikke å miste brukere på grunn av at de ikke finner ut hvordan ting skal gjøres, eller at de må gjennom lange registreringer for å få tilgang til siden. Dette har ført til at man kan laste opp låten sin, og velge det utsnittet man har lyst på, før man eventuelt registrerer seg. Dette for å vise brukeren hva siden har å tilby, før brukeren trenger å gjennomgå noen som helst form for registrering. Utifra dette ble den beste løsningen å lage to forskjellige registreringer. En kun for å få tilgang til å laste ned låter til mobilen. Denne registreringen består kun av et brukernavn og et passord, samt epostadresse. I den andre registreringen, som gir deg tilgang til community delen av mymp3tone, må du registrere deg med en del personlige data. Ved å separere disse to registreringene vil ikke mymp3tone.com miste brukere som kun er ute etter å laste ned låter til mobilen. Vi fikk tillatelse av Smartlink til å lage et nytt design, men de ønsket likevel at vi skulle beholde noe av det "lekne" utseendet på siden. Nettsiden som allerede ligger ute på nettet (ref. figur 4.3.1) bryter designmessig med alt vi har lært på skolen (for eksempel: ikoner som blinker, rulletekst og mange sterke farger). Vi synes at fargevalget skal være noe mer nedtonet, og har brukt blant annet facebook.com som inspirasjon, siden alle på gruppen mener denne siden er meget behagelig og oversiktlig. Se vårt designforslag; figur Page 13 of 21

14 Figur Opprinnelig design Figur Nytt design Page 14 of 21

15 4.4 Optimalisering Mymp3tone.com vil gjøre mange databasekall så det er viktig å gjøre disse så effektive som mulig. En enkel måte å gjøre dette på er å kun hente ut de kolonnene som du trenger fra databasetabellene, dvs bytte ut asterikstegnet * med navnene på de kolonnene du har bruk for. Hvis du kun skal ha ut id'en til en låt fra tabellen users_tune vil spørringen i eksempel 1 være raskere enn spørringen i eksempel 2. Eksempel 1: SELECT user_id FROM users_tune WHERE tune_id Eksempel 2: SELECT * FROM users_tune WHERE tune_id 4.5 Kompabilitet Figur Users_tune Smartlink ønsket at den ferdige løsningen skulle se tilnærmet lik ut i de tre browserne Microsoft Internet Explorer, Opera og Mozilla Firefox. Dette i seg selv er en ganske utfordrende jobb, da de browserne tolker html- og css-kode ulikt. Figur Tune Details I Opera/ Firefox Figur Tune Details i MSIE Page 15 of 21

16 Figurene over (fig og 4.5.2) viser utlisting av detaljer til en låt hendholdsvis i Internet Explorer og Opera/ Firefox. Grunnen til at disse er så forskjellige er måten browserne tolker css filen på. Tabellen som denne listingen er lagt inn i bruker klassen table_padding (fig 4.5.3) for å få luft melllom tabellen og elementene rundt. Pga av at klassene som blir brukt til selve utlistingen i utgangspunktet ikke inneholdt noen paddingelementer(fig 4.5.3), beholder Internet Explorer paddingen fra <table> elementet lenger opp, mens Firefox og Opera nullstiller padding en. For å løse dette problemet har vi satt padding elementer i alle klassene som er med i utlistingen av låtene. Da ble tabellene identiske i de 3 browserene. Figur css.tabeller 4.6 Sikkerhet Vi har hele tiden underveis i prosessen tenkt på sikkerheten i applikasjonen. Herunder brukers tilgang til undersider og låter. For mer utfyllende informasjon og dokumentasjon om sikkerheten i systemet, henvises det til produktdokumentasjonen, punkt... og kildekoden på CD. Page 16 of 21

17 4.7 Videreutvikling Vi har lagt til rette for at Smartlink kan videreutvikle nettstedet med f.eks opplasting av bilde til profil og en funksjon hvor brukere kan opprette grupper og invitere sine venner til disse gruppene. Det er også lagt til rette for at låtene kan deles kun innad i gruppen. Databasetabellene ligger i aspnetdb.mdf og siden som oppretter gruppene er også utviklet. Pga dårlig tid har vi ikke implementert denne i løsningen men denne funksjonen var heller ikke en del av kravspesifikasjonen. Vi har også laget metodene som gjør at bruker kan laste profilbilde inn i databasen. Koden for å hente ut og vise bilder er ikke utviklet. Om ønskelig vil det også være enkelt å legge inn en redigeringsfunksjon til låtkommentarene. Dette har ikke hatt prioritet hos oss siden det ikke har vært en del av kravspesifikasjonen men vi har sett at en del av community-sidene har denne funksjonen. Alle metodene som er brukt i flere undersider er lagt i en egen klasse slik at vedlikehold av disse kun vil foregå på ett sted. Da slipper man å gjøre endringer i flere enn én metode dersom nettstedet skal forandres. Navnet på denne klassen hvor disse metodene er lagret er common_methods.cs. Alle metodene som gir output til bruker og som er felles for flere enn én underside er samlet i klassen common_messages.cs. Dette gjør det veldig enkelt å oppdatere informasjon til bruker uten å måtte gå gjennom og endre på hele kildekoden. Kildekoden under viser metoden _no_profile() som blir kalt dersom bruker uten brukerprofil forsøker å se en side han/hun ikke har tilgang til. Slik dette er bygget opp vil det være veldig enkelt å forandre utskriften som sluttbruker vil se. public static string _no_profile() { string _message = "<div class=\"normal_heading\">error!</div>"; _message += "<div class=\"normal_font\"> You need a userprofile to view this page</div>"; _message += "<div class=\"normal_font\"><a href=\"create_profile.aspx\">create Profile</a</div>"; return _message; } // end method Alle exceptions-meldinger er lagret som egne html-filer i katalogen error_pages. Dette gjør det veldig enkelt å editere både innhold og layout ved en senere anledning. 4.8 Ferdige løsninger Bortsett fra de innebygde ferdige løsningene som ligger ferdige i.netrammeverket har vi kun benyttet oss av ratingfunksjonen fra AJAX Control Toolkit. Dette ble gjort etter ønske fra oppdragsgiver. Page 17 of 21

18 5. Utfordringer og løsninger Dette avsnittet beskriver hvilke utfordringer vi møtte underveis i prosessen. 5.1 Utfordringer og løsninger Den aller største utfordringen i forhold til prosjektet har vært at ingen av oss kunne noe som helst.net før vi begynte. Microsoft Visual Studio er et omfattende program som det tar lang tid til å sette seg inn i og vi har heller ikke funnet noen gode bøker som dekker emnet.net, med unntak av bøker som baserer seg på å slavisk bruke de innebygde pek-og slipp-elementene som ligger i rammeverket. Disse dekker ikke selve C#-koden, og selv om C#-språket har visse likheter med både Java og C/C++ er forskjellen likevel såpass store at det er vanskelig å konvertere kodingen mellom språkene uten noen form for dokumentasjon. Etterhvert som semesteret gikk og vi fikk mer erfaring med Visual Studio løste også startvanskene seg. Andre utfordringer har vært å tilpasse registreringen etter oppdragsgivers ønske. Her har vi måttet endre en del på webconfig-filen slik at sikkerhetsspørsmålet som er obligatorisk som standard i.net-rammeverket ikke ble med når bruker registrerte seg. Det samme gjaldt også for kravet til lengde og innhold i passord. Etter mange timer med "googling" og prøving av forskjellige løsninger fant vi endelig en som dekket våre behov. Vi ser nå i ettertid at dette faktisk er et ganske enkelt problem å løse men ettersom det ikke finnes litteratur i det tar det tid før man finner en god løsning på problemet. Figur viser løsningen på hva som måtte inn i webconfig-filen for å slippe "secret question" samt å endre kravet om hvor mange tegn det må være i passordet i registreringen. Figur Kode for å unngå "secret question" Page 18 of 21

19 6. Avslutning Gjennom dette prosjektet har vi lært mye om programmering i.net, SQLdatabaser og utforming av brukergrensesnitt. Vi er fornøyde med resultatet og arbeidsinnsatsen vår. Prosjektet har også vært lærerikt i forhold til samarbeid, og vi har fått erfare våre egne begrensninger så vel som muligheter. Når man lager en stor applikasjon er det lett å henge seg opp i detaljer, og det kommer gjerne noen krevende utfordringer som tar lengre tid å løse, dermed kan man lett komme i tidsklemmer. Vi har nå erfart at en god kravspesifikasjon helt klart er avgjørende når man starter denne typen prosjekter. Page 19 of 21

20 7. Figurliste Figur Dagens design... 6 Figur Velg utsnitt... 6 Figur Databasemodellen Figur Opprinnelig design Figur Nytt design Figur Users_tune Figur Tune Details I Opera/ Firefox Figur Tune Details i MSIE Figur css.tabeller Figur Kode for å unngå "secret question" Page 20 of 21

21 8. Kilder 8.1 Internett Bøker -ASP.NET 2.0 everydayappz for dummies 2006 Doug Lowe -Programming ASP.NET 3rd edition Jesse Liberty, Dan Hurwitz -UML distilled Martin Fowler, Kendall Scott 8.3 Andre -Menneske-datamaskin-interaksjon og hovedprosjekt i data Ann Mari Torvatn -Eksempelhefte, Kommunikasjon for ingeniører -rettledning og eksempler Ann Mari Torvatn Page 21 of 21

Forord. Brukerdokumentasjon

Forord. Brukerdokumentasjon Forord Meningen med denne brukerveiledningen er at leseren skal få en nøye gjennomgang av hvordan nettstedet fungerer. Etter å ha lest dette dokumentet skal bruker sitte inne med nok informasjon til at

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie

Hovedprosjekt 2013. Gruppe 27. Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Forprosjektrapport [GILJE AS] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Innhold 1. Presentasjon... 2 2. Sammendrag... 2 3. Dagens Situasjon... 2 4. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt.

I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Hei JavaScript! Introduksjon Web Introduksjon I denne oppgaven blir du introdusert for programmeringsspråket JavaScript. Du skal gjøre den klassiske oppgaven Hei verden, med en katt. Steg 1: Bruke JS Bin

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Testrapport for Sir Jerky Leap

Testrapport for Sir Jerky Leap Jasmine Garry (s135600) Line Sørensen (s135590) Fredrik Hoem Grelland (s135595) Tor Anders Gustavsen (s127668) 1 1. Forord Dette dokumentet inneholder informasjon og redegjøring av tester foretatt i forbindelse

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 2008-18 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon

Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Dokument 3 - Prosessdokumentasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser)

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser) Arbeidsplan En arbeidsplan er en måte å få oversikt over de ulike fasene i prosjektet. I arbeidsplanen har vi delt arbeidet i naturlige faser og detaljert disse med estimert tidsbruk. Hovedfasene er startfasen,

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON Forord Denne produktdokumentasjonen er delt i to deler. Del 1 er dokumentasjon av fase 1 og inneholder kartlegging av kjente communities. Denne delen av prosjektet ble utført for å

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 Prosjektfakta. Medlemsregister for YXD-Kurdistan. Prosjektnummer: 07 09. Ernad Fajkovic

Kravspesifikasjon. 1 Prosjektfakta. Medlemsregister for YXD-Kurdistan. Prosjektnummer: 07 09. Ernad Fajkovic Kravspesifikasjon 1 Prosjektfakta Prosjekttittel: Medlemsregister for YXD-Kurdistan Prosjektnummer: 07 09 Gruppemedlemmer: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Intern veileder: Asad Fattahi Ernad Fajkovic YXD-Kurdistan

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113)

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113) Forprosjektrapport Gruppe 14 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2015 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 23.01.2015 Tittel: Gruppemedlemmer: Oppgave: Oppdragsgiver:

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

2 Innholdsfortegnelse

2 Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon 1 Forord Kravspesifikasjonen er ment å sees i sammenheng med gruppas forventninger til sitt eget sluttprodukt. Den er altså like mye våre egne krav som krav stilt av arbeidsgiver. Vi

Detaljer

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09

Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Prosjektdagbok hovedprosjekt våren 09 Man 25. Mai 09 Planlegging og arbeid med sluttføring Sluttføring av grensesnitt, arbeid med dokumentasjon og detaljplanlegging av sluttføring. Ons 21. Mai 09 Arbeid

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling

Kjernejournal. Pilotering - Javafri oppkobling Kjernejournal Pilotering - Javafri oppkobling 07-01-2016 Kolofon Publikasjonens tittel: Tilrettelegging mot kjernejournal med Commfides Utgitt: 16.03.16 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Direktoratet for

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 1.Forord I dette dokumentet skal vi gi et bildet av de kravene som er satt til prosjektet. Dokumentet er hovedsakelig beregnet som et styringsdokument

Detaljer

Styringsdokumenter. Forord

Styringsdokumenter. Forord 8 Styringsdokumenter Forord Dette er en samling av samtlige styringsdokumenter gjennom hele prosjektperioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til leveringsfrister Dokumentene ble

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig!

Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! 1 av 7 05.01.2016 21:50 medier24.com Gard L. Michalsen Anitool åpner opp for en hel verden av kreative muligheter på nett. Uten koding eller tunge programmer. Dette er enkelt, webbasert og rimelig! Tom

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Prosessrapport Prosjekt nr. 2007-11 SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen

Prosessrapport Prosjekt nr. 2007-11 SSP Installasjon AS. Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil Grønning. Kontaktperson: Kai Evjen Prosjekt nr. 2007-11 Prosessrapport Tittel: Informasjonssystem SSPI Prosjektdeltakere: Hans Petter Kristiansen, s130182 Espen Skaarer, s123590 Dato: 25.mai 2007 Antall sider: 11 Intern veileder: Kjetil

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet.

Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Produktrapport Forord Denne rapporten er beregnet for dataansvarlig på Grefsenhjemmet, den som skal installere, vedlikeholde og modifisere systemet. Dataansvarlig eller supporter trenger informasjon om

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON DAGSPLANAPPLIKASJON FOR NETTBRETT. Gruppe 28 Hovedprosjekt våren 2015

KRAVSPESIFIKASJON DAGSPLANAPPLIKASJON FOR NETTBRETT. Gruppe 28 Hovedprosjekt våren 2015 KRAVSPESIFIKASJON Kravspesifikasjon er en beskrivelse av hvilke krav oppdragsgiver har til systemet som skal utvikles. Den fungerer som en kontrakt mellom oppdragsgiver og utviklere. DAGSPLANAPPLIKASJON

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere

1. Programmering: Hva og hvorfor? Scratch fra scratch Enkel programmering for nybegynnere 1. Programmering: Hva og hvorfor? 1. Programmering: Hva og hvorfor? Du har nå valgt å lære deg å programmere. Gratulerer med et flott valg! Programmering er en allsidig og nyttig aktivitet, og det er et

Detaljer

3.3 Case 3: Opprette en bruker Case 4: Endre en bruker... 8

3.3 Case 3: Opprette en bruker Case 4: Endre en bruker... 8 Testdokumentasjon 1 Forord Denne rapporten omhandler testingen av systemet. Rapporten er først og fremst beregnet på sensor og intern veileder ved Høgskolen i Oslo, men kan gjerne leses av andre som måtte

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681

Forprosjektrapport. Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02. Dr.Klikk. Gruppe 25. Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo Våren 2007-02-02 Dr.Klikk Gruppe 25 Håkon Drange s130167 Lars Hetland s127681 Innholdsfortegnelse PRESENTASJON... 2 SAMMENDRAG... 2 OM BEDRIFTEN... 2 DAGENS SITUASJON...

Detaljer

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878 Pajtim Aslani s198588 Oslo, 2016 Kujtim Aslani s188878 { } NDC Videos Forprosjektrapport Gruppe 30 Pajtim Aslani s198588 Kujtim Aslani s188878 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1

Detaljer

Brukerveiledning. for sensor

Brukerveiledning. for sensor Brukerveiledning for sensor 1 Innholdsfortegnelse Innledning Endre profil Hjelp Sensur Arbeidsflyt for sensor Invitasjon Informasjon Din vurdering Felles vurdering Startside for vurdering Vurdér en prøve

Detaljer

HiOA TDK. Ingeniørfag data. DATS1600 Programutvikling. Eva Hadler Vihovde. Prosjektoppgaven 2015. - Prosessdokumentasjon - Alternativ 1

HiOA TDK. Ingeniørfag data. DATS1600 Programutvikling. Eva Hadler Vihovde. Prosjektoppgaven 2015. - Prosessdokumentasjon - Alternativ 1 HiOA TDK Ingeniørfag data DATS1600 Programutvikling Eva Hadler Vihovde Prosjektoppgaven 2015 - Prosessdokumentasjon - Alternativ 1 - Forsikring - Gruppe #14 Studentnavn Marius Alexander Skjolden Hans Christian

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag

www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag www.mentalhelse.no Vårt nettsted En håndbok for lokale nettredaktører i fylkes- og lokallag Introduksjon Gratulerer Mental Helse! Våre nettsider har fått en oppfriskning og fremstår i ny drakt. Design

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 4.PROSESSRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne prosessrapporten inneholder detaljer om alle metoder vi har benyttet og alle fasene vi gikk gjennom under gjennomføringen av hovedprosjektet ved Høgskolen

Detaljer

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009

Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Gruppelogg for hovedprosjekt 2009 Før det endelige valget på prosjektet ble tatt brukte gruppen en del tid på å finne forskjellige muligheter for oppgaveemner. Det ble blant annet kontaktet Hafslund produksjon

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF

Kravspesifikasjon Gruppe nr ABTF 1 Presentasjon Tittel: Web-løsning for ABTF Utvikle en Web-løsning helt fra bunnen av, samt med en Oppgave: plattform som gir underviseren muligheten til å veilede og følge opp sine elever gjennom kurset.

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59

Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Oblig 4 (av 4) INF1000, høsten 2012 Værdata, leveres innen 9. nov. kl. 23.59 Formål Formålet med denne oppgaven er å gi trening i hele pensum og i å lage et større program. Løsningen du lager skal være

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN

REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN 9. 11. 2010 HEIDI BJELLAND 2MKA REFLEKSJONSNOTAT FOR WEBPERIODEN HØSTEN 2010 Webdesign www.omfoto.net23.net Heidi Bjelland Jeg valgte prosjektoppgave C som var å lage en informativ side om foto. Målgruppen

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen

Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014. Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Hovedprosjekt i informasjonsteknologi våren 2014 Oslo 22.01.2014 Gruppe 32 - Erik M. Forsman, Lars H. Nordli og Simen A. Hansen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Definisjon: Gruppemedlemmer: Meso

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014

TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4102 Prosedyre og Objektorientert programmering Vår 2014 Øving 10 Frist: 2014-04-11 Mål for denne øvinga:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2)

Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Innledende Analyse Del 1: Prosjektbeskrivelse (versjon 2) Iskra Fadzan og Arianna Kyriacou 25.mars 2004 Innhold 1 Hovedmål 2 2 Mål 2 3 Bakgrunn 3 4 Krav 4 1 1 Hovedmål I dette prosjektet skal vi se nærmere

Detaljer

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen

14. oktober 2008. Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen 14. oktober 2008 Brukerveiledning for 123klubb for registrert bruker rollen Innhold Pålogging/passord administrasjon...3 Pålogging...3 Endre passord...3 Endre personinformasjon...4 Språkinnstillinger i

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549

Forprosjektrapport. Gruppe 34. Magnus Dahl Hegge s153549 Forprosjektrapport Gruppe 34 Bjørn Bergan Abdi Baisa Mads Larsen s161593 s156140 s156151 Magnus Dahl Hegge s153549 Presentasjon Hovedprosjektgruppe 34 består av 4 elever som nå gjennomfører sitt siste

Detaljer

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12

Granitt Grafisk AS Kravspesifikasjon Gruppenr: 2011-12 1 av 6 1.Innledning 1.1Presentasjon Dato: 01.02.2011 Bacheloroppgave: Produktkalkyle for Granitt Grafisk AS Gruppenr: 11-12 Gruppemedlemmer: Pål Georg Dahl Myran Joakim Haneberg Johansen Michael Venables

Detaljer

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...

Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering... Innhold Forord...3 Begreper og akronymer...4 Systembeskrivelse...5 Generelt...5 Funksjonelle krav...7 Ikke-Funksjonelle krav...9 Prioritering...9 2 Forord Denne kravspesifikasjonen har blitt utviklet i

Detaljer