Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA,"

Transkript

1 Hvitevarer

2 Hverdagen i hjemmet stiller store krav til hvitevarer. Uansett hva du velger, kan du være trygg på at kvaliteten på hvitevarene du kjøper hos IKEA, ikke står tilbake for noen. IKEAs hvitevarer gjennomgår omfattende tester for å oppfylle både våre egne strenge krav til kvalitet og sikkerhet, og de mest krevende standardene for bruk i hjemmet. Derfor kan vi tilby en fem års garanti som dekker material- og produksjonsfeil på alle IKEAs hvitevarer bortsett fra produktene i LAGAN-serien. Garantien er underlagt de vilkår og betingelser som er nevnt i dette garantiheftet.

3 3

4 Hvor lenge er garantien gyldig? Garantien er gyldig i fem (5) år fra opprinnelig kjøpsdato, som er den datoen da hvitevaren ble kjøpt på IKEA. For LAGAN hvitevarer gjelder forbrukerkjøpsloven. Original kvittering må fremvises som kjøpsbevis. Eventuelt servicearbeid på produktet i løpet av garantiperioden gir ingen forlengelse av garantiperioden, verken for produktet eller for nye deler. Hva dekkes av garantien? Garantien dekker feil og mangler ved hvitevaren som skyldes material- og produksjonsfeil. Garantien gjelder fra og med den dagen du kjøper produktet hos IKEA. Denne garantien gjelder kun for bruk i hjemmet. Unntak er spesifisert under overskriften «Hva dekkes ikke av garantien?». For at garantien skal være gjeldende, må du melde fra om mangelen/feilen innen 3 måneder etter at du oppdaget den. Hvilke hvitevarer dekkes av denne garantien? Garantien gjelder i fem (5) år og dekker alle material- og produksjonsfeil på samtlige hvitevarer fra IKEA til bruk i hjemmet, unntatt LAGAN. Hvilke hvitevarer dekkes ikke av denne garantien? Alle hvitevarer kjøpt på IKEA før 1. august For hvitevarer i LAGAN-serien gjelder forbrukerkjøpsloven. 4

5 Hva vil IKEA gjøre for å rette opp eventuelle feil eller mangler? En serviceleverandør utnevnt av IKEA vil undersøke produktet og avgjøre om det dekkes av denne garantien. Dersom serviceleverandøren vurderer det slik at feilen eller mangelen dekkes av garantien, vil serviceleverandøren etter eget skjønn enten reparere produktet eller erstatte det med et identisk eller tilsvarende produkt. Innenfor garantiperioden vil kostnader relatert til utbedring av feil, f.eks. reparasjoner og deler samt arbeids- og reisekostnader, bli dekket, forutsatt at det er mulig å reparere produktet uten ekstraordinære kostnader. Med utgangspunkt i disse betingelsene legges EU-rådsdirektiv (nr. 99/44/EF) og respektive lokale/nasjonale lover til grunn. De erstattede delene forblir i IKEAs eie. 5

6 Dersom serviceleverandøren eller dennes autoriserte samarbeidspartner reparerer eller erstatter hvitevaren i henhold til denne garantien, vil vedkommende om nødvendig installere den reparerte hvitevaren på nytt eller installere erstatningsproduktet. Reparasjonsarbeidet dekkes dersom produktet er lett tilgjengelig for reparasjon. Hvis produktet ikke er installert i en standard innbyggingsløsning, må kunden gjøre produktet tilgjengelig før servicebesøket. Hvem utfører service? En serviceleverandør utnevnt av IKEA vil utføre service ved et av sine egne verksted eller et verksted tilhørende en autorisert samarbeidspartner. Hva dekkes ikke av garantien? Normal slitasje, riper eller skader forårsaket av støt eller ulykker. Bevisst misbruk eller skade. Følg våre monterings-, installeringsog vedlikeholdsanvisninger nøye. Garantien dekker ikke skade som har oppstått som følge av ukorrekt lagring, montering eller installering, uegnet bruk, herunder tilkobling til feil strømstyrke, skade som følge av kjemisk eller elektrokjemisk reaksjon, rust, korrosjon eller vannskade, skadelig vannkvalitet (f.eks. høyt kalkinnhold) eller skader som følge av unormale miljøvariabler. Forbruks- og slitedeler, som batterier eller lamper/lyspærer. Ikke-funksjonelle og dekorative deler som ikke påvirker produktets normale bruk, herunder riper eller mulige fargeendringer. Uhells-/ulykkesskade forårsaket av fremmedlegemer, eller av rengjøring eller eksponering av filtre, avløpssystemer eller vaskemiddelbeholder. Skade på følgende deler: keramisk glass, tilbehør, servise- og bestikkurver, inntaks- og avløpsrør, forseglinger, lamper og lampedeksler, skjermer, knotter, deksler og deler av deksler. Unntaket er skade som beviselig skyldes produksjonsfeil. 6

7 Tilfeller der inspiserende reparatør ikke finner feil. Reparasjoner som ikke er utført av vår utnevnte serviceleverandør, og/eller en autorisert samarbeidspartner, eller der ikke-originale deler er brukt. Reparasjoner som følge av feil installasjon eller installasjon som avviker fra anvisninger og spesifikasjoner. Bruk av hvitevaren utenfor hjemmet, for eksempel i profesjonell sammenheng. Transportskader. Dersom kunden frakter produktet til sitt hjem eller en annen adresse, er ikke IKEA ansvarlig for skader som måtte oppstå under transporten. Er det derimot IKEA som frakter produktet til kundens leveringsadresse, vil eventuelle skader som oppstår under levering dekkes av IKEA (men ikke under denne garantien). For erstatningskrav vedrørende sistnevnte vilkår, kontakt IKEA kundesenter på Kostnader i forbindelse med første installering av IKEAhvitevaren. Vedlikehold Alle hvitevarer er kun designet for normal bruk i private husholdninger. Les og følg bruksanvisningen for ditt nye produkt nøye. Det er også viktig å følge helse- og sikkerhetsanvisningene, som blant annet sier at det alltid skal være to personer til å bære/flytte tunge produkter. Forsikre deg om at det er en stikkontakt der hvitevaren skal plasseres. Bruk aldri skjøteledning. Vi anbefaler på det sterkeste at du sikrer trygg og korrekt installasjon ved å benytte en autorisert elektriker og/eller rørlegger når dette kan være relevant. Husk at garantien blir gjort ugyldig dersom det oppstår feil eller skade som følge av ukorrekt installering. 7

8 Vis respekt for miljøet. Emballasje skal kastes på forsvarlig måte, og kildesorteres/leveres som spesialavfall. Hold alltid emballasje utenfor barns rekkevidde. Dette gjelder særlig plastposer, uansett størrelse. Produktet skal alltid holdes rent. Ikke bruk andre rense-/ vaskemidler enn det som er angitt i bruksanvisningen. Bruk for eksempel aldri skuresvamper med slipeeffekt, da dette kan ripe opp eller skade overflatene. Forsikre deg om at du kun bruker produkter som er ment for din hvitevare. Eksempel: Bruk bare mikrobølgesikkert porselen i mikrobølgeovnen, ildfast servise i stekeovnen, frysesikre matbeholdere i fryseren og gryter og panner av egnet materiale på platetoppen. Les mer i bruksanvisningen som følger med hvert produkt. Ovner Skal monteres av profesjonell installatør. Følg bruksanvisningen nøye før første gangs bruk for å forsikre deg om at du eliminerer lukt, fjerner lapper og klistremerker osv. For normal rengjøring, bruk vann og et mildt rengjøringsmiddel. Unngå rengjøring med produkter som har slipeeffekt. Har du ovn med katalyseinnsatser, skal disse byttes ut ved behov. Ikke heng oppvaskhåndklær e.l. på en ovn som er i bruk heller ikke på ovnsdørens håndtak. Platetopper Skal monteres av profesjonell installatør. Bruk kun rengjøringsmidler uten slipeeffekt. Unngå skurekrem, skurepulver, stålull eller harde/skarpe gjenstander som kan ripe opp overflaten. Bruk komfyrvern for å øke barnesikkerheten ytterligere. 8

9 Gasstopper produserer både varme og fuktighet. Du bør installere en ventilator og sørge for at kjøkkenet er godt ventilert. For både elektriske platetopper og platetopper for gass: Spar energi ved å benytte gryter og panner med en bunndiameter som er lik eller marginalt større enn selve kokeplaten. Bruker du LPG på flaske, må du bytte ut gassdysen med en som er kompatibel med LPG. Les mer i bruksanvisningen som følger med hvert produkt. For gasstopper: Pass på å tilpasse gummihetten skikkelig. Den forhindrer vannlekkasje, som kan skade benkeplaten. For induksjonstopper: bruk kun gryter og panner med magnetisk bunn som er laget for matlaging på induksjonstopp. For glasskeramiske platetopper: Bruk kun flatbunnede gryter og panner. For glasskeramiske platetopper: Fjern alltid søl etter sukker, melk, ris eller pasta for å unngå matte flekker på overflaten. Ventilatorer Installer ventilatoren i forhold til den funksjonen som passer i ditt kjøkken; enten for resirkulering eller uttrekking. Bruk av forlengelsesrør eller kanaler reduserer ventilatoreffekten. Maksimal kanallengde bør ikke overstige 3 m. Ta strengt hensyn til minimumsavstanden mellom platetopp og ventilator. Denne avstanden varierer avhengig av land og platetoppmodell. Bytt kullfilter hver tredje måned og rens fettfiltrene regelmessig for å maksimere avtrekkseffekten. Å unnlate å fjerne olje/fettavsetninger fra ventilatorens overflate (minst en gang i måneden ved normal bruk) kan medføre brannfare. Rengjør derfor ventilatoren regelmessig. 9

10 Mikrobølgeovner Metallgjenstander skal aldri i mikrobølgeovnen. Bruk utelukkende materialer som er godkjent for mikrobølgeovn. Påse at ventilatoråpningene ikke er tildekket. Ikke fjern eller blokker dreieplaten når mikrobølgeovnen er i bruk. Oppvaskmaskiner Bruk alltid profesjonelle installatører for montering av elektrisitet og røropplegg. Sett riktig innstilling for innløpsvannets hardhet (ph-verdi). Bruk riktig type oppvaskmiddel. For best mulig vaskeresultat, påse at det er tilstrekkelig skyllemiddel og at det befinner seg i riktig beholder. Tøm og rens filteret ofte. Sørg for at kniver og andre skarpe eller spisse gjenstander alltid plasseres med den spisse enden ned i bestikkurven for å unngå kuttskader. Legg ikke slike gjenstander i maskinens rom for øvrig servise, da det kan skade oppvaskmaskinen. Kjøleskap/fryser Om du har kjøpt frittstående kjøleskap/fryser, skal produktet plasseres slik at luften kan sirkulere fritt rundt det. En frittstående enhet må ikke plasseres i et skap eller lukket kammer, da dette forhindrer ventilasjon. Dette kan føre til at produktet blir ødelagt. Dersom du installerer kjøleskap eller fryser for innbygging, må du montere en ventilasjonsrist i sokkellisten. Om kjøkkenet ditt har fôring opp til taket, må det også monteres en ventilasjonsrist i overkant av skapet. Disse må til enhver tid være åpne og uhindret. 10

11 Hold dreneringshullet for kondens bak kjøleskapet rent og ublokkert. Dette er essensielt for at anti-frostsystemet skal fungere. Mat skal alltid avkjøles før den settes i kjøleskap. Varm mat tilfører mye fuktighet som fører til isdannelse. Dette reduserer kjøleskapets ytelse. Bruk aldri skarpe gjenstander til å avrime kjøleskapet/fryseren. Det kan punktere plastfôringen på innsiden. Innebygd espressomaskin Rengjør dampventilen grundig etter hver gangs bruk for å unngå oppbygging av melkeavsetninger. Best resultat får du ved å rense kaffefilteret regelmessig og etterfylle vannbeholderen med friskt vann for hver gangs bruk. Innbyggings- og frittstående vaskemaskiner En kvalifisert fagperson må utføre elektriker- og rørleggerarbeid. Slå av maskinen og koble den fra strømnettet før vedlikehold. Rengjør maskinen utvendig med såpe og vann, og tørk grundig. Rengjør skuffen for vaskepulver og tilsetningsstoffer ofte. Inspiser pumpen regelmessig, og særlig dersom: maskinen ikke pumper ut vann, eller trommelen ikke går rundt maskinen lager uvanlige lyder under tømming, grunnet små, løse gjenstander som blokkerer pumpen (f.eks. sikkerhetsnåler eller mynter). Fjern aldri pumpedekselet mens vaskesyklusen pågår. Vent til maskinen har pumpet ut vannet. Hvis du har valgt et vaskeprogram ved høy temperatur, venter du til vannet er avkjølt. Pass på å feste pumpedekselet godt igjen, slik at det ikke oppstår lekkasjer. 11

12 Lovfestede rettigheter Denne garantien gir deg konkrete rettigheter, men du har også andre rettigheter i henhold til norsk lov. Disse påvirkes ikke av denne garantien. Gyldighetsområde For produkter kjøpt i et EU-land og fraktet til et annet, vil service bli utført innenfor de garantibetingelser som gjelder for det nye landet. Forpliktelse til å yte service innenfor garantibetingelsene vil kun gjelde dersom produktet svarer til og installeres i henhold til: de tekniske spesifikasjonene som gjelder i landet der garantikravet fremsettes monterings-, installerings- og sikkerhetsanvisningene som følger med hvitevaren Trenger du råd før du kjøper? Dersom du har spørsmål vedrørende våre hvitevarer, kontakter du IKEA kundesenter på IKEA.no eller på telefon Trenger du hjelp etter kjøpet? Ring nummeret som er oppgitt i dokumentasjonen som følger med produktet. Les bruksanvisningen nøye før du kontakter oss, slik at vi kan hjelpe deg på best mulig måte. Finn også frem hvitevarens artikkelnummer før du kontakter oss. Dette 8-sifrede nummeret finner du både på kvitteringen og på klistremerket som sitter på hvitevaren. 12

13 13

14 14

15 15

16 Inter IKEA Systems B.V. 2005/2013 TA VARE PÅ KVITTERINGEN! Kvitteringen er kjøpsbeviset ditt. Den må fremvises for at garantien skal gjelde. Dersom noe skulle skje, eller du ikke er fornøyd, er det bare å ta kontakt med IKEA på IKEA.no

BENKEPLATER, OPPVASKKUMMER OG BLANDEBATTERIER kjøpehjelp 2013

BENKEPLATER, OPPVASKKUMMER OG BLANDEBATTERIER kjøpehjelp 2013 BENKEPLATER, OPPVASKKUMMER OG BLANDEBATTERIER kjøpehjelp 2013 Bli inspirert på IKEA.no 2 3 Solid konstruert for å passe til ditt kjøkken og din livsstil Denne brosjyren er din veiledning til IKEAs benkeplater,

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING

63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING 63702035N.fm Page 86 Friday, February 18, 2011 10:45 AM BRUKSANVISNING FØR APPARATET TAS I BRUK MILJØVENNLIG BRUK GENERELLE FORHÅNDSREGLER OG RÅD BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV LAVTEMPERATURSEKSJONEN AVRIMING

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16

DANSK 4. Indhold. Om sikkerhed. Råd 12 Vedligeholdelse og rengøring 13 Fejlfinding 14 Teknisk information 16 Miljøhensyn 16 IKEA-GARANTI 16 SKINANDE DK NO DANSK 4 NORSK 19 DANSK 4 Indhold Om sikkerhed 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 6 Programmer 7 Tilvalg 7 Før ibrugtagning 8 Daglig brug 10 Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning

Mikrobølgeovn. Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Modellnr. SMH207S9H-PA0C0E Vennligst les denne bruksavisning grundig før du installerer og tar i bruk din mikrobølgeovn. Merk deg og noter nedenfor serienummeret på din mikrobølgeovn

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

propandrevne byggtørkere

propandrevne byggtørkere Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser propandrevne byggtørkere Modell: PT-40-GFA-A, PT-50V-GFA-A, PT-100V-GFA-A, PT-150V-GFA-A GK art no: 450200/450201/450202 Sørg for at du har lest og forstått alle

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006

Din bruksanvisning ELEKTRO HELIOS ESF6521 http://no.yourpdfguides.com/dref/831006 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer