Opels internasjonale garantibetingelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opels internasjonale garantibetingelser"

Transkript

1 reviderte Garantibetingelser Opels internasjonale garantibetingelser for Norge. Disse reviderte betingelser erstatter betingelsene i «OPEL SERVICE- OG GARANTIHEFTE, KTA-2671/7-NO-no», sidene 25-29, fra og med 1. januar

2

3 Lovens reklamasjonsregler og forholdet til Opel Nybil Garanti Ved kjøp av en ny Opel vil alle kjøpere ha sine rettigheter etter norsk kjøpslov og norsk forbrukerkjøpslov overfor selgeren. Opel Nybil garanti er et tillegg til disse rettighetene, og begrenser ikke kjøperens rettigheter etter loven. Gjennom sin Opel Nybil garanti vil Opel sikre at alle kunder får like rettigheter. Garantien følger bilen og gjelder også for senere eiere. 1. Opel Nybil Garanti Opel Norge AS (nedenfor kalt «Opel») garanterer at hver ny Opel bil er uten mangler for en periode på 60 måneder, hvorav 24 måneder med ubegrenset kjørelengde og ytterligere 36 måneder begrenset oppad til total kjørelengde på km. Garantien gjelder fra levering fra Opel Distributør i Norge eller fra første gangs registrering, avhengig av hva som inntreffer først. Den ikke-utløpte delen av garantien kan overføres til neste eier eller senere eier(e) uten melding til Opel. Alle garantikrav utløper ved slutten av garantiperioden. 2. Omfanget av garantien 1. Garantien gjelder kun for gratis reparasjon av bilen ved et Opel Autorisert Verksted, det vil si at Opels forpliktelser under denne garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting av deler etter Opels eget valg på et Opel Autorisert Verksted. Reparasjon eller utskifting av defekte deler vil bli gjort av det autoriserte verksted som kjøretøyet er returnert til, uten kostnad for deler og arbeid. 2. Service- og garantiheftet med Internasjonal servicepolise utfylt og signert av selgende Opel Autorisert Distributør er bevis for kjøpet. 3. Opel forbeholder seg retten til å utnevne en egen ingeniør eller mekaniker til å inspisere bilen før reparasjoner eller utskiftning av del(er) dekkes. 3. Unntak fra garantien 3.1 Anbefalt og alminnelig vedlikehold, slitedeler Rutinemessig service- og vedlikehold dekkes ikke av garantien. Utskifting av slitedeler, inkludert men ikke begrenset til: filtre, pakninger og lignende eller «påfylling» av væsker som forbrukes, inkludert men ikke begrenset til: oljer, gasser, kjølevæske, bremsevæske, spylervæske og airconditionvæske, dekkes bare når de er beheftet med mangler eller brukes som et ledd i en garantireparasjon på en annen komponent, forutsatt at de ikke skal utskiftes etter kravene til anbefalt tidsplan for service og vedlikehold.

4 3.2 Slitasjedeler Normal slitasje av deler er unntatt fra garantien. Avhengig av driftsforhold og eiers kjørevaner kan det skje ekstra slitasje på deler og utbedring av eventuelle feil som forårsakes på denne måten, anses å være eiers ansvar. 3.3 Andre unntak Garantikrav er også unntatt: a) dersom service (inkludert inspeksjoner i henhold til Opels serviceplan) spesifisert av Opel eller andre reparasjoner ikke er utført til tid eller for øvrig ikke er i samsvar med produsentens spesifikasjoner. Dette unntak gjelder ikke når det påvises at skaden ikke er forårsaket av den unnlatte eller forsinkede service. Utført service må dokumenteres; b) for tilleggsutstyr ettermontert på bilen, og som ikke utgjør en del av det opprinnelige Opel tilbehør (f. eks. tuning eller styling deler), eller dersom bilen har blitt endret på en måte som ikke har blitt godkjent av Opel; c) dersom kjøretøyet uten forhåndsgodkjenning av Opel fylles med drivstoff av feil spesifikasjon, herunder såkalt biodiesel eller annet drivstoff av uriktig spesifikasjon, vil dette kunne medføre skader på deler av bilen som ikke dekkes av garantien. Det samme gjelder for påfylling av andre væsker av feil spesifikasjon, f. eks. motorolje; d) dersom bilen har vært brukt til konkurranser, løp, rally, rekordforsøk eller lignende arrangementer eller aktiviteter, eller brukes off-road med mindre det er godkjent av Opel, kan det gi slitasje/skader som ikke dekkes; g) for forseglede komponenter, hvis forseglingen er brutt av andre enn et Opel Autorisert Verksted; i) dersom kilometertelleren har blitt klusset med, endret eller frakoblet. Denne garantien gjelder heller ikke hvis den opprinnelige årsaken til en mangel stammer fra a) manglende overholdelse av Opels spesifikasjoner for vedlikehold og behandling av bilen (f. eks. Eiermanualen) inkludert, men ikke begrenset til unnlatelse av å iverksette passende tiltak i tilfelle av at varsellampe lyser; b) at bilen ikke har vært vedlikeholdt, reparert eller undergitt service i henhold til Opels spesifikasjoner; c) at motorvognen har blitt håndtert feil eller overbelastet; d) ekstern mekanisk eller kjemisk påvirkning på bilen (i tilfelle av lakk eller karosseriskader, nevnes spesielt steinsprut, rustbelegg, industriutslipp, fugleskitt); eller e) at eier av bilen har unnlatt å reklamere og ikke har sørget for utbedring av en mangel innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. For spesielle ombygginger som ikke er levert av Opel gir Opel ingen garanti.

5 4. Garanti mot gjennomrusting 1. Opel garanterer at det ikke vil oppstå gjennomrusting i karosseriet (gjennomrusting fra innsiden til utsiden) som følge av defekte materialer eller utførelse, forutsatt at bilen er brukt normalt og fornuftig. 2. Garantien gjelder for en periode på 12 år (Movano 6 år) fra levering fra Opel Distributør eller fra første gangs registrering, avhengig av hva som inntreffer først. Garantien er overførbar til fremtidige eiere i denne perioden uten melding til Opel. Service- og garantiheftet må også overleveres til neste eier, slik at garantien mot gjennomrusting også er overført. 3. Erstattede deler tilfaller Opel. 4. Garantien mot gjennomrusting er begrenset til gjenoppretting av bilen på et Opel Autorisert Verksted til en tilstand som tilsvarer normal slitasje på bilen i henhold til alder, kjørelengde og vedlikeholdstilstand på tidspunktet for reparasjonen. Dersom reparasjonskostnadene overstiger bilens verdi på reparasjonstidspunktet blir kun verdien refundert. 5. For at garantien skal gjelde ut over 5 års reklamasjonstid etter forbrukerkjøpsloven, forutsettes at rustbeskyttelse og inspeksjoner spesifisert i Service- og garantiheftet uten unntak er gjennomført kun av et Opel Autorisert Verksted og at dette kan dokumenteres av oppføringer i Service- og garantiheftet, og karosseriskader som har blitt funnet å gi fare for rust på grunn av ytre påvirkninger, blir reparert innen 2 måneder fra anmerkning om dette på et Opel Autorisert Verksted. 6. Eventuelle rustskader funnet mellom inspeksjonene må presenteres innen rimelig tid til et Opel Autorisert Verksted for reparasjon. Alle garantikrav utløper ved utløpet av garantiperioden. Denne garantien gjelder ikke 1. Dersom rustskader skyldes montering av deler (f. eks. tilbehør, tuning eller styling deler) som ikke er godkjent av Opel, eller hvor godkjente deler ikke er montert i samsvar med produsentens anvisninger; eller 2. Dersom bilen har vært brukt til konkurranser, løp, rally, rekordforsøk eller lignende sportshendelser eller aktiviteter; eller 3. For alle deler av karosseriet som har lidt hendelig skade, med mindre skaden har blitt reparert til en standard spesifisert av Opel, og dersom reparasjonen innebærer montering av nye deler, må slike deler være originale Opel deler eller godkjente Opel deler; eller 4. Dersom rust skyldes skader på lakk og andre beskyttende overflater påført av ytre faktorer, inklusive, men ikke begrenset til steinsprut, riper, hendelig skade, atmosfæriske forurensninger eller anvendelsen av aggressive materialer. 5. Etter utløpet av forbrukerkjøpslovens 5 års reklamasjonstid gjelder pkt. 3.3 foran også for gjennomrusting. Utbedring av kollisjonsskader på karosseri og lakk må utføres i samsvar med Opel retningslinjer. For sveisearbeider på Opel biler, må Opels retningslinjer følges for å garantere sikkerheten til bilen etter reparasjon, og oppfyllelse av kravene til varig rustbeskyttelse og rustbeskyttende tiltak.

6 5. Spesiell garanti for Ampera I tillegg til de foranstående garantibestemmelser gir Opel garanti på høyspenningsbatteriet til Opel Ampera på 8 år eller km, alt etter hva som inntrer først, fra startdatoen for garantien på kjøretøyet. Reklamasjonskrav kan kun fremsettes overfor selgende Opel Autorisert Distributør eller et Opel Autorisert Ampera Verksted, og alle reparasjoner kan bare utføres av et Opel Autorisert Ampera Verksted. Du finner informasjon om Opel Autorisert Ampera Verksteder på Garantibestemmelser for drivbatterier Som for alle andre batterier reduseres energimengden høyspenningsbatteriet kan lagre med tiden og med antall kjørte kilometer. Avhengig av bruken kan batteriet tape fra 10 til 30% av kapasiteten i løpet av garantitiden. Et Opel Autorisert Ampera Verksted vil fastslå om batteriets energikapasitet (lagring av kwh) er i orden basert på kjøretøyets alder og kjørelengde. Om nødvendig vil høyspennningsbatteriet bli skiftet med et fabrikknytt eller fabrikkoverhalt høyspenningsbatteri. Omfattes utbedringen av kjøpslovenes reklamasjonsregler vil utbedring skje i samsvar med lovens bestemmelser. 6. Geografisk dekningsområde Opels garantier gjelder for reparasjoner utført av et Opel Autorisert Verksted innefor EU, Norge, Sveits, Liechtenstein, Island, Kroatia, Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Albania, FRY Makedonia, Kosovo, Tyrkia, Ukraina, Russland, Moldova, Belarus og Georgia. Innenfor UK vil Vauxhall Autoriserte Verksteder dekke garantiarbeider på bilen i samsvar med betingelsene her.

7 7. Opel Assistanse 1. Når Opel Assistanse kan benyttes Ved driftsproblemer på en Opel kjøpt ny og registrert som ny hos en Opel Autorisert Distributør i Norge, tilbyr Opel mobilitetsgaranti gjennom tjenesten Opel Assistanse. Dersom en mangel anmerket ved foreskrevet vedlikeholdsservice eller annet besøk på et verksted ikke er utbedret og dette er årsaken til driftsproblemet, dekkes dette ikke av Opel Assistanse. 2. Opel Assistanse senteret Dersom du får et driftsproblem med din Opel, må du kontakte Opel Assistanse senteret før du avtaler noen tjenester, ellers blir kostnadene ikke dekket. Opel Assistanse senteret beslutter i hvert enkelt tilfelle hvilke tiltak som skal tilbys. Opel Assistanse senteret har døgnåpen telefon; I Norge: Fra utlandet For nærmere beskrivelse av tjenester og vilkår vises til Opel Norge AS hjemmeside

8

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2

Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout 1 12.08.14 14.16 Side 2 Rett til endringer forbeholdes Importør: Harald A. Møller AS Utgave: April 2014 www.audi.no Art.nr: GAR 100 AUDI Audi Garantivilkår 8s_08-14_Layout

Detaljer

rapport Din bil ditt verkstedsvalg

rapport Din bil ditt verkstedsvalg rapport Din bil ditt verkstedsvalg RAPPORT Din bil ditt verkstedsvalg Prosjektgruppe Ingrid Gullaksen (prosjekteier) Hanne Aanstad Lund (prosjektleder) Rebekka Søvik Ruth Øijordsbakken Foto: Helge Skodvin

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning

Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Accidental Damage Protection ( Uhellsforsikring ) og Accidental Damage with Theft Protection ( Uhells- og Tyveriforsikring ) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet gir informasjon om de to forsikringsnivåene

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker

Garantibetingelser. Hva garantibetingelsene dekker Garantibetingelser Garantien Lenovo gir i disse garantibetingelsene gjelder bare for Lenovo-maskinvareprodukter som Kunden kjøper til eget bruk, og ikke for videresalg. Disse garantibetingelsene kan kalles

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft.

1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. STANDARD KRAFTLEVERINGSAVTALE 1 ALMINNELIGE VILKÅR 1-1 Partene i avtalen Partene i avtalen er kunden som kjøper av elektrisk kraft og kraftleverandør som selger av elektrisk kraft. 1-2 Avtaleforholdet

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning

Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Søknad om støtte til NOx-reduserende tiltak Veiledning Versjon 5.15 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Søknad og tiltaksplan... 4 2.1 Hvem kan søke... 4 2.1.1 Statlige støtteordninger

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer