Finanskrisen i 2008 og veien videre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finanskrisen i 2008 og veien videre"

Transkript

1 Finanskrisen i 2008 og veien videre Februar 2009 Bulkforum 10. februar Olav Chen

2 2 2/20/09

3 Mer enn 60 år med gjeldsoppbygging i USA kunne ikke fortsette 3 2/20/09

4 Kredittmarkedene ble spesielt hardt rammet 4 2/20/09

5 Aksjemarkedet hadde i 2008 også det verste kalenderåret siden 1930-tallet 5 2/20/09

6 Rentene falt også på kraftig svekkede vekstutsikter 6 2/20/09

7 Global vekst rammes og faller kraftig 7 2/20/09 Kilde: IMF og Storebrand Kapitalforvaltning

8 Konsensus justeres fortsatt nedover 8 2/20/09

9 Prognosearbeid er ikke lett om dagen; ingen forutså den kraftige oppbremsingen 9 2/20/09

10 Denne nedturen er verre og annerledes ift forrige 10 2/20/09

11 Fortsatt negativ prisutvikling på boliger i USA 11 2/20/09

12 Arbeidsmarkedet i USA forverrer seg kraftig. Ledigheten stiger kjapt 12 2/20/09

13 Privat konsum faller kraftig og konsumentene er fortsatt pessimistiske 13 2/20/09

14 Resten av verden ble også rammet av svakere amerikansk etterspørsel og finanskrisen 14 2/20/09

15 Ledende indikatorer varsler ennå ikke noe vendepunkt kommende 6-9 måneder LEDENDE INDIKATOR FOR USA, EUROPA og JAPAN 15 2/20/09

16 Kraftig fall også i fremvoksende økonomier 16 2/20/09

17 Lavere vekstforventninger også i Asia. Likevel fortsatt positiv vekst i mange land. 17 2/20/09

18 Vekstraten faller også kraftig i Kina. Samtidig faller inflasjonen kraftig tilbake 18 2/20/09

19 Spesielt eksportsektoren er hardt rammet, men handelsbalansen er fortsatt positiv 19 2/20/09

20 Handelen bråbremset overalt i siste kvartal /20/09

21 Positivt er at veksten i innenlandsk konsum fortsatt er høy og bidrar til vekst 21 2/20/09

22 Infrastrukturinvesteringer er også en veldig viktig del i Kinas stimulipakke 22 2/20/09 Sun. 9th Nov: A stimulus package estimated at 4 trillion yuan (about $586 billion) will be spent over the next two years to finance programs in 10 major areas, such as low-income housing, rural infrastructure, water, electricity, transportation, the environment, technological innovation and rebuilding from several disasters, most notably the May 12 earthquake.

23 Norsk økonomi vil også bli hardt rammet. Kjøpefestkorreksjon fremfor finanskrise hittil 23 2/20/09

24 Det har også vært boligboble i Norge.. Arbeidsledigheten vil stige mye mer 24 2/20/09

25 Positivt er at inflasjonen globalt faller kjapt nå 25 2/20/09

26 Sentralbankene har kuttet rentene kraftig og til historisk lave nivåer 26 2/20/09

27 Videre kutt i styringsrentene er også ventet for å stimulere vekst 27 2/20/09

28 Lange renter har også falt mye. Flukt til sikkerhet, men gir ikke attraktiv avkastning 28 2/20/09

29 Pengemarkedet fungerer også bedre etter all likviditeten som sentralbankene har pumpet 29 2/20/09

30 Myndighetene har også kommet på banen som garantister. I tillegg brukes finanspolitikk 30 2/20/09

31 "Owners of capital will stimulate the working class to buy more and more expensive goods, houses and technology, pushing them to take more and more expensive credits, until their debt becomes unbearable. The unpaid debt will lead to bankruptcy of banks which will have to be nationalized and the State will have to take the road which will eventually lead to communism." Karl Marx, Das Kapital, /20/09

32 Kan økonomien snu mot slutten av 2009?!! Ja -! dersom de positive tendensene i kredittmarkedene fortsetter og tillitten til systemet gjenopprettes -! dersom likviditeten og lavere renter kommer gjennom til industrien og forbrukerne -! dersom det ikke går helt galt i fremvoksende økonomier -! dersom det er tilstrekkelig politisk gjennomføringsevne til å bruke finanspolitikken aktivt -! dersom vi unngår for protektonistiske tiltak -! dersom vi unngår deflasjon!! Vi tror det vil snu, men har lite å begrunne det med foreløpig 32 2/20/09

33 Disclaimer: Presentasjonen er utarbeidet av Storebrand Kapitalforvaltning AS. Presentasjonen baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men Storebrand Kapitalforvaltning garanterer ikke at informasjonen i presentasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelsene i presentasjonen reflekterer Storebrand Kapitalforvaltnings oppfatning på det tidspunkt analysen ble utarbeidet, og Storebrand Kapitalforvaltning forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Storebrand Kapitalforvaltning påtar seg ikke noe ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne presentasjonen. Ansatte i Storebrand Kapitalforvaltning eller dets datterselskaper kan eie verdipapirer som er omtalt i presentasjonen, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Videre er presentasjonen kun ment å være til bruk for våre klienter og kan ikke videreformidles uten samtykke fra Storebrand Kapitalforvaltning. Mangfoldiggjørelse av innhold i analysen skal skje med henvisning til Storebrand Kapitalforvaltning. Storebrand Kapitalforvaltning er et forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse til å yte investeringsrådgivning, og er regulert av Kredittilsynet. 33 2/20/09

34 Appendiks 34 2/20/09

35 Antall ledige vil stige til klart over med negativ sysselsettingsvekst, basert på historikk 35 2/20/09

36 SSBs base-case er ikke så langt unna konsensus. For optimistisk på arbeidsmarked? 36 2/20/09

37 Inflasjon ikke lenger et kortsiktig problem, men mange inflatoriske tiltak er satt i gang /20/09

38 38 2/20/09

39 39 2/20/09

40 Kanarifugler vi ser på!! Kredittmarkedet, risikopremier!! Senior Loan Officer Surveys!! Narrow/broad money vs GDP!! Arbeidsmarkedet I USA!! Industriproduksjon i Asia!! Konsumenttillit!! Lageroverheng (bolig og andre varer) 40 2/20/09

41 Kun 1929 var fallet i aksjemarkedet større 41 2/20/09

42 Risikoaversjonen og frykten var rekordhøy i Kom ned mot slutten av året. 42 2/20/09

43 43 2/20/09

44 Verdensindeksen for aksjer er tilbake til tidlig 1980-prising etter de fleste kriterier MSCI World Laveste i forhold til resultater siden tidlig på 80 tallet Laveste i forhold til utbytter siden midten av 80 tallet Laveste i forhold til bokført egenkapital siden midten av 80 tallet Da var lange renter i USA på %.....nå er de 2-3 % 44 2/20/09

45 Kortsiktig stort utfallsrom. Likevel, markedet har tatt høyde for store inntjeningsfall Prisingen i dag baset på forventede og leverte resultater samt bokført egenkaptial, i forhold til høyeste og laveste prising de siste 3 årene. Kilde: JCF/Factset 45 2/20/09

46 Resultatene vil likevel fortsatt skuffe og vi skal under trend. 46 2/20/09

47 Men inntjening trenger ikke alltid bety noe for timingen av vendepunktet 47 2/20/09

48 Det store vendepunktet kommer med realøkonomien Around the 1973 oil crisis 1979 oil crisis and early 80s recession Around Savings&Loan in 1990s Tech Bubble in /20/09

49 I Norge står og faller det med oljeprisen. Inntjeningen skal fortsatt ned. 49 2/20/09

50 Markedsverdi ligger nær bokført egenkapital; pleier å være ett godt langsiktig kjøpsnivå 50 2/20/09

51 Olje- og råvareprisene har falt kraftig etter rekordnoteringene i mai 51 2/20/09

52 Utvikling valuta og obligasjoner i /20/09

53 Over de neste 12 månedene mener vi!! FED vil sannsynligvis holde nullrentepolitikken til det er tydelige tegn til realøkonomisk bedring!! BoE og ECB vil fortsette å kutte til de er nærmere 1 %!! Norges Bank vil også kutte til under 2%!! Helt klart: lavere renter i 2009 og 2010 enn /20/09

54 Anbefaling renter og obligasjoner!! Sykliske forhold taler for obligasjoner!! Enkelte markeder har god carry & roll, dvs normal meravkastning over pengemarked hvis rentene ikke stiger!! Det meste annet taler ikke for det -! Rentenivå, emisjonsvolum, dagens allokeringer!! Normalvekt både på norske og utenlandske obligasjoner 54 2/20/09

55 Det samme gjelder for prisveksten. Flere økonomer tror nå på deflasjon. 55 2/20/09

56 Inflasjonsforventningene for de neste par årene er kommet ned på relativt lave nivåer. 56 2/20/09

57 Konsumenten i USA er fortsatt giganten i global sammenheng Total BNP Total BNP 57 2/20/09 Kilde: IMF og Storebrand Kapitalforvaltning

58 Målt kjøpekraftsjustert (PPP) er Kina allerede nr 2 og like stor som USA om noen år The Purchasing power parity (PPP) theory is the method of using the long-run equilibrium exchange rate of two currencies to equalize the currencies' purchasing power. It is based on the law of one price, the idea that, in an efficient market, identical goods must have only one price. Kilde: wikipedia.com 58 2/20/09 Kilde: IMF og Storebrand Kapitalforvaltning

59 .. men målt per capita forblir det bare en kinaputt. Dette sier kanskje mer om potensialet Med Kinas innbyggertall blir selvfølgelig nevneren stor. BNP per capita sier noe om levestandarden også, hvor USA klart ligger høyere enn Kina Dette viser at potensialet i Kina er enormt, og samtidig hvor stor omveltning det blir hvis Kina skulle komme i nærheten av USA per capita 59 2/20/09 Kilde: IMF og Storebrand Kapitalforvaltning

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27.

Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. 1 Finanskrisen og utsiktene for norsk og internasjonal økonomi - Er krisen over? Roger Bjørnstad, Statistisk sentralbyrå Norsk stål, 27. oktober 2009 1 Amerikansk økonomi har vokst på stadig flere finansielle

Detaljer

MAKRORAPPORT JUNI 2015

MAKRORAPPORT JUNI 2015 MAKRORAPPORT JUNI 2015 Første del av 2015 har vært en god periode for aksjeinvestorer verden over. Så langt i år har de 33 viktigste børsindeksene internasjonalt alle levert positiv avkastning. De viktigste

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris.

Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Uro i valutamarkedet, lave renter og fallende oljepris. Den sveitsiske sentralbanken SCB valgte 15. Januar å gi opp det tidligere gulvet på 1,20 mellom EURCHF. Det vil i prinsippet si at de ikke lengre

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008

UKENS HOLBERgRAF. 25. april 2008 UKENS HOLBERgRAF 25. april 28 Manipulasjonssirkelen (eller wheel of fortune) Norsk penge- og finanspolitikk styres fra Kina Kunstig lav valutakurs for å gi kinesiske varer lett tilgang på internasjonale

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.

Uken som gikk Tilbakefall. Nyheter fra rentemarkedet. Oppdaterte analyser. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne. OSEBX indeks Uke 51 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 3,9 Endring sist uke -,9 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.), Gjsn. P/E (basert på estimat) 1,7 Siste % sist uke

Detaljer

Rentejegere skaper trøbbel

Rentejegere skaper trøbbel Rentejegere skaper trøbbel Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2014 Klikk her

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011

Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 Makropresentasjon Tillitsindikatorene topper ut men er fortsatt på høye nivå Mai 2011 De globale l tillitstallene t er høye Global PMI falt noe tilbake igjen, men er fremdeles sprek. 55 er langt over snittet,

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar

Månedsrapport 01/13. Markedskommentar Månedsrapport 01/13 Markedskommentar Siste 1 dag 5 dager 3 måneder 1 år OSEBX 453,6-0,2 1,6 1,0 15,1 Dow Jones 13412,6 2,4 2,1-0,6 8,2 Brent 111,9-0,5 0,8 5,3 5,1 EURNOK 7,2965-0,2 1,1 1,9 5,8 USDNOK 5,5663

Detaljer

Japan står på kanten av stupet. Forsvinner solens rike ned i avgrunnen drar det med seg 60 milliarder oljefondskroner. Klikk her for å lese mer

Japan står på kanten av stupet. Forsvinner solens rike ned i avgrunnen drar det med seg 60 milliarder oljefondskroner. Klikk her for å lese mer Går solen ned i øst? Norcaps investeringsråd Les mer om hva NORCAP mener i forhold til investeringsråd Klikk her for å lese mer Foto: Max-Emil King Utvikling sist måned og hittil i 2013 Klikk her for å

Detaljer

civi ta-rapport FINANSKRISEN: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting av finanskrisens viktigste årsaker Av Marius Gustavson og Villeman Vinje

civi ta-rapport FINANSKRISEN: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting av finanskrisens viktigste årsaker Av Marius Gustavson og Villeman Vinje FINANSKRISEN: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting av finanskrisens viktigste årsaker Av Marius Gustavson og Villeman Vinje Civita-rapport Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting

Detaljer

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011

MARKEDSRAPPORT PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN OKTOBER 2011 PÅ VEI TIL SLAKTEBENKEN I januar skrev vi déjà vu og hadde kriseåret 2007 i tankene. Denne observasjonen er nå sterkere enn noen gang fordi vi på nytt ser at banker og land er på vei til slaktebenken.

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15.

Valuta ukerapport. Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 15. Mandag 15.juni 2009 Blandet vekstnytt forrige uke, aksjer videre opp - Økende optimisme og stadig sterkere tro på at den globale resesjonen er i ferd med å gi seg sendte aksjemarkedene videre opp forrige

Detaljer

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012

Markedsføringsdokument. Horisont-fondene. Månedskommentar November 2012 Markedsføringsdokument Horisont-fondene Månedskommentar November 2012 Horisont-fondene Overvekten aksjer i Horisont-fondene bidro til meravkastningen i november. Aksjedelen av porteføljen leverte en avkastning

Detaljer

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars

MARKEDSINFORMASJON. SPV Fondene Månedskommentar - Mars MARKEDSINFORMASJON SPV Fondene Månedskommentar - Mars Makrokommentar De største overskriftene i mars har handlet om den uavklarte situasjonen mellom Russland og Ukraina. Dette har ført til at investorer

Detaljer