Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bobler som bruser INVITASJON TIL KONFERANSEN. ADHD - utfordringer og muligheter. Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø 23. - 25."

Transkript

1 INVITASJON TIL KONFERANSEN Bobler som bruser ADHD - utfordringer og muligheter Festsalen Rønvik, Nordlandssykehuset Bodø september 2013

2 Konferanseby Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger byen vennlig og åpen ut mot havet. Byen er kjent for å ta godt imot nye folk. Her finner du landets nyeste universitet, og det er lett å la seg begeistre av Bodøværingenes gjestfrie og friske folkelynne. Bodø er kjent for sin spektakulære natur og sterke kontraster. Fra blendende midnattsol til magisk nordlys i mørket. Fra havsafari langs verdens vakreste kyst til ski-eldorado i grenseland. Fra urbant, pulserende sentrum til rolige, landlige områder. Du lever alltid friskt i Bodø! Konferansested Festsalen Rønvik sykehus, ligger ca 3 km fra Bodø sentrum. Rønvik sykehus er en del av Nordlandssykehuset og nord Europas største marmorbygg. Det ble bygd som asyl og sto ferdig i Bygget er flott med en vakker park.be drosjesjåføren kjøre til inngang Festsalen, du går ned en trapp, Festsalen ligger i kjelleretasjen med utsikt mot deler av parken. Velkommen til Bodø

3 Velkommen! Velkommen til konferansen Bobler som bruser, ADHD utfordringer og muligheter Regionalt fagnettverk for Autisme, ADHD og Tourettes syndrom, er Helse Nord RHFs faglige satsing på diagnosegruppen. Konferansen i år blir i Festsalen, Nordlandssykehuset Rønvik, 3 km. fra Bodø sentrum. På årets konferanse har vi gleden av å kunne presentere et sammensatt program med forelesere som er blant de beste både internasjonalt og nasjonalt. Vi ønsker i presentasjonene og parallellsesjonene å få belyst ulike utfordringer og muligheter i møte med ADHD. Konferanseprogrammet er utviklet i samarbeid med klinikere og brukerrepresentant, og vi ønsker å takke Johannes Hofstra, Venke A. Grane, Tina Hanssen, Kristin Moldjord, Ann Elene Jensen og Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) for bidrag til å utforme konferansen. Kari Anne Pedersen og Inger Simonsen Konferansen er godkjent av: Den norske legeforening: - Barne og ungdomspsykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning - Psykiatri: 15 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Norsk Psykologforening: - 15 timer vedlikeholdsaktivitet

4 Program med forbehold om endringer Mandag 23. september 09:00 Registrering 10:00 Åpning/Velkommen 10:15 HYPER med Pernille Dysthe 11:00 Forekomst av ADHD i Norge - tidlig kartlegging, diagnostisering og utfordringer Pål Zeiner fra Oslo Universitetssykehus Heidi Aase fra Folkehelseinstituttet 11:45 Pause 12:00 ADHD-studien med Heidi Aase og Pål Zeiner 12:30 Lunsj 13:30 Jenter og ADHD Svenny Kopp 14:30 Pause 15:00 Svenny Kopp fortsetter 17:00 Takk for i dag Tirsdag 24.september 09:00 ADHD is associated with poor educational outcomes: Why is this? Why is it important? What can we do about it? Rosemary Tannock Forelesningen vil foregå på engelsk 12:00 Lunsj 13:00 Parallellsesjoner: 1, 2, 3, 4 14:20 Pause 14:40 Parallellsesjoner: 4 forts., 5, 6, 7 16:00 Takk for i dag

5 Parallellsesjoner: Kl. 13:00-14:20 1: ADHD hos voksne. Kan nevropsykologien bidra til økt kunnskap og forståelse? Venke Arntsberg Grane 2: Rus og ADHD. Hvordan å forstå og hjelpe? Eva Karin Løvaas 3: Ny veileder for utredning Diagnostisering og behandling ved ADHD 4: Workshop i bruk av utredningsverktøyet 5-15 Geir Øgrim Egil Midtlyng Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NK) Kl. 14:40-16:00 4: Workshop i bruk av utredningsverktøyet 5-15 fortsetter Geir Øgrim 5: Behandling av voksne med ADHD Terje Torgersen 6: ADHD hos fengselsinsatte Kirsten Rasmussen 7: Komorbiditet barn Olav Eldøen Onsdag 25. september 09:00 Risikofaktorer for utvikling av ADHD Anne Halmøy, Universitetet i Bergen 09:45 Pause 10:00 Anne Halmøy fortsetter 10:45 Pause Nevrobiologiens bidrag til diagnostisering og behandling av ADHD Geir Øgrim 12:00 Lunsj 13:00 Hva er det vi ser - ADHD eller noe annet? Bjørn Reigstad 14:00 Pause 14:30 Avslutning v/adhd-foreningen og Nasjonalt kompetansesenter 15:00 Vel hjem

6 Rosemary Tannock PhD, Professor Emeritus, Ontario Institute of Studies in Education, University of Toronto; & Senior Scientist, Neurosciences & Mental Health Research Program, Research Institute of the Hospital for Sick Children. Hun er en internasjonalt kjent kapasitet innen ADHD. Anne Halmøy PhD, spesialist i psykiatri. Halmøy jobber som overlege ved Årstad allmennpsykiatriske poliklinikk, Kronstad DPS i Bergen, hvor en del av stillingen inkluderer ressursfunksjon for ADHD hos voksne innenfor Helse Bergen. Hun har også en bi-stilling som førsteamanuensis II knyttet til K.G. Jebsen senter for forskning på nevropsykiatriske lidelser ved Universitet i Bergen. Halmøy tok doktorgrad i 2011 med avhandlingen «ADHD in adults, clinical characteristics and pre- and perinatal risk factors». Geir Øgrim er nevropsykolog og leder av Nevropsykiatrisk enhet i Psykisk helsevern for barn og unge i Østfold. Han arbeider også med ADHD forskning knyttet til kvantitativt EEG og ERP (Event Related Potentials), og nevrofeedback som behandling. Øgrim leder fagrådet i ADHD Norge og er tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi som konsulent med særlig ansvar for kartleggingsinstrumentet Han har skrevet bokkapitler og forskningsartikler samt undervist om ADHD i ulike sammenhenger. Han har også vært prosjektleder for behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Østfold (www.adhd-behandlingslinje.no). Eva Karin Løvaas er Klinikksjef for Hjellestad og Sentrum, avdeling klinisk virksomhet ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Hun er psykologspesialist og leder for Norsk psykologforenings spesialistuvalg innen klinisk voksen; psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer. Hun har arbeidserfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten og har i flere år jobbet med kartlegging og behandling av personer med sammenfallende lidelser, blant annet rusmiddelbruk og ADHD. Forfatter sammen med kollega Therese Dahl av Nordens første bok med fokus på sammenhengen Rusmiddelbruk og ADHD. Bidratt i bøkene «Brukeren som veileder» red. Therese Dahl og i «Håndbok i rusbehandling» red. Kari Lossius. Kirsten Rasmussen er professor i rettspsykologi ved psykologisk institutt, NTNU og forskningsrådgiver ved kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri, Brøset. Forskningsaktiviteten omfatter bl.a vold og risiko for vold hos psykisk syke, psykisk lidelse hos fengselsinnsatte, samt alvorlige personlighetsforstyrrelser. Var medlem av sakkyndig team for ADHD hos voksne for Midt- og Nord-norge fra starten i 1997, og har forsket på ADHD hos fengselsinnsatte. Svenny Kopp er spesialist i barn- og ungdomspsykiatri. Hun har arbeidet mange år som overlege innen barnenevropsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri på Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus i Göteborg. Disputerte i 2010 på en avhandling om jenter med autismespekterforstyrrelser og ADHD ved Göteborgs Universitet. Skrevet en rapport for Statens beredning om medicinsk utvärdering (SBU) om jenter med ADHD, og en om delaktighet i behandlingen ved nevropsykiatriske tilstander. Svenny Kopp er en ettertraktet foredragsholder.

7 Venke Arntsberg Grane jobber som Nevropsykolog ved Helgelandssykehuset, Nevropsykologisk avdeling. Hun er nå PhD stipendiat ved UiO med forskningsprosjektet Neurocognitive and neurophysiological characteristics of adult ADHD. Hun har både som kliniker og i forskning hatt en hovedinteresse for sammenhengen mellom nevrobiologiske mekanismer og atferd. Mer spesifikt har hun vært opptatt av hvordan nevro-kognitive mekanismer påvirker oppmerksomhetsfunksjon. Hun har som kliniker i PPT /Statped. og i Spesialisthelsetjenesten arbeidet med ADHD hos barn, ungdom og voksne. Pernille Dysthe er forfatter. Hun er utdannet ved Norges musikkhøgskole med klaver som hovedfag og har psykologi grunnfag. Yrkesmessig har hun jobbet som journalist, denne karrieren ble avsluttet I 2006 gav Pernille Dysthe ut boken Hyper: en beretning om uro, som handler om et liv styrt av ADHD. Pernille ville fortelle om sårbarheten og hvordan hun, i en alder av 44 år, fikk diagnosen ADHD. Og hvordan hun har kjempet en indre kamp for å holde den konstante uroen og rastløsheten under kontroll. Terje Torgersen er psykiater og overlege ved St. Olavs hospital, avdeling Østmarka, og arbeider for tiden mest med akuttpsykiatri. Han har i en årrekke drevet behandling av og forskning på voksne pasienter med ADHD, og har en doktorgrad basert på egen forskning på langtidsbehandling av voksne ADHD pasienter. Pål Zeiner er overlege, dr. med., spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, overlege og barnepsykiater ved Sykehuset Buskerud, og medlem av fagrådet i ADHD Norge. Han regnes som en av Norges fremste eksperter på ADHD. Heidi Aase har doktorgrad i psykologi om årsaksforhold ved ADHD. Hun leder den store ADHD-studien, der 1200 barn har blitt fulgt fra de er tre år, i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus. Dette unike forskningsprosjektet undersøker hvordan ADHD kan sees i sammenheng med genetiske faktorer, miljø og oppvekstvilkår. Bjørn Reigstad psykologspesialist, PhD. Tidligere klinikksjef ved BUPA, Nordlandssykehuset. Har vært med på oppbygging og utvikling av BUP i Nordland fra starten i Opptatt av utviklingstrender innen fagfeltet. Olav Eldøen er barnepsykiater og overlege ved Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikk Indre Salten. Han har vært en aktiv innenfor fagutvikling i Nord Norge i mange år, og en av pådriverne for Utdanningsprosjektet for barne- og ungdomspsykiatere i Helse Nord. Sammen med kollega på poliklinikken har han over lang tid hatt et utforskende blikk på ADHD. Olav Eldøen er en dyktig og engasjerende foreleser.

8 Informasjon om påmelding og kontaktpersoner Elektronisk påmelding på konferansen på følgende linker: og OBS ny påmeldingsfrist 1. september 2013 Kursavgift: Kr ,- Kr ,- (brukere) Inkluderer: Lunsj på konferansen i 3 dager Hotell: Vi gjør oppmerksom på at dette bestilles individuelt på Radisson Blu Bodø, tlf Thon Hotel Nordlys, tlf link til booking Radisson Blu: kode NS2309 mail til booking Thon Hotel Nordlys: kode alle bestillinger må garanteres med et kredittkort Pris per natt: 1395,- Kontaktperson hotell: Tonje Firing, tlf , e-post: Kontaktpersoner : Kari Anne Pedersen, e-post: Inger Simonsen, e-post:

Aspergers forunderlige verden

Aspergers forunderlige verden R-FAAT inviterer til Aspergers forunderlige verden Radisson Blu Bodø 23. - 25. mai 2011 Deltakerinformasjon Konferanseby Plassert på spissen av Bodøhalvøya, ligger byen vennlig og åpen ut mot havet. Byen

Detaljer

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010

9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER 9. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 18.-19. februar 2010 med akuttpsykiatrisk forskningsseminar 17. februar 2010 Radisson BLU Scandinavia Hotel,

Detaljer

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO

8. nasjonale konferanse. i akuttpsykiatri. 5. - 6. februar 2009. Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO Nasjonalt forum for akuttpsykiatri (NFAP) 8. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 5. - 6. februar 2009 Radisson SAS Scandinavia Hotel OSLO c Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 4. februar www.legeforeningen.no/akuttpsykiatri

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø

invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø invitasjon nordnorsk konferanse Se mulighetene om læring og mestring/pasient- og pårørendeopplæring 15. og 16. oktober 2014, Radisson Blu Hotel Bodø Opplæring er like viktig som behandling sier pasientene.

Detaljer

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER:

NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: www.akuttpsykiatri.no NASJONALT FORUM FOR AKUTTPSYKIATRI (NFAP) ARRANGERER: 13. nasjonale konferanse i akuttpsykiatri 13. - 14. februar 2014 m/ Akuttpsykiatrisk forskningsseminar 12. februar 2014 1 Radisson

Detaljer

ADHD blant barn og unge

ADHD blant barn og unge 20. og 21. november 2008, Vinderen Konferansesenter, Oslo Praktiske tiltak og behandlingsmetoder i møtet med ADHD blant barn og unge Hvordan oppdage ADHD tidligst mulig for å iverksette gode tiltak lær

Detaljer

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse.

Vårt hovedmål med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan traumatiske livshendelser påvirker oss som mennesker og vår psykiske helse. Lokalgruppen SPoR Nordland har gleden av å ønske dere velkommen til Bodø på Landskonferanse for SPoR 2014. Årets konferanse har fått tittelen Traumatiske livshendelser hvordan lever vi med dem? Vårt hovedmål

Detaljer

kvalitet i psykisk helsevern

kvalitet i psykisk helsevern NORDLÁNDA SKIHPPI VIESSO Perspektiver på kvalitet i psykisk helsevern Foto: Arvid Sveen psykiatri i NOrd tromsø 11. - 13.juni 2013 Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske

Detaljer

Dobbeltdiagnose ROP 2014

Dobbeltdiagnose ROP 2014 Tverrfaglig læringsarena siden 2005! 8.-9. april 2014 Tverrfaglig møteplass og kompetansearena for deg som jobber med personer med samtidig rus- og psykiske lidelser. Dobbeltdiagnose ROP 2014 l Regjeringens

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge

Habilitering for fremtiden! Konferanse om habilitering av barn og unge STIFTELSEN SOR Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), Sørlandet sykehus Habilitering for fremtiden! Konferanse

Detaljer

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012

Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 Bergen Tidlig Psykose Symposium 2012 11. - 12. juni Radisson BLU Royal Hotel Bryggen, Bergen «Ta kunnskapen i bruk!» www.helse-bergen.no/psyk.klinikk Velkommen! Velkommen til åpningsseminar i anledning

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet

Tverrfaglig samarbeid og samhandling i. Psykiatrien. konferanse for psykiatrien, omsorgen og politiet 3. og 4. oktober 2006 Oslo Kongressenter Konferansen er anbefalt og utviklet i samarbeid med; psykiatere, psykologer, psykiatriske akutt-team, politi, psykisk helsepersonell, institusjoner Tverrfaglig

Detaljer

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse. Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim

Landskonferansen for barn og unges psykiske helse. Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim Landskonferansen for barn og unges psykiske helse Ung 2014 Endring og undring 4.-5. juni, Trondheim Clarion Hotel & Congress Trondheim LANDSKONFERANSE 2014 UNG 2014: ENDRING OG UNDRING NBUP og RKBU/RBUP

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE

MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE MOT TIL Å SE EVNE TIL Å HANDLE Tid: onsdag 21. januar torsdag 22. januar 2015 Sted: Arrangør: Tema Mål Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogaland

Detaljer

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no

Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo www.psykiatriveka.no Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2013 11. - 15. mars Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo Foto: Erik Berg www.psykiatriveka.no Kjære kollegaer! Det er med stor glede og forventning vi nå for

Detaljer

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R

2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Nr.2 2007 KOMPETANSESENTERET - P Å V E I M O T S Ø R Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! Noen av

Detaljer

Voldsrisiko. Bergen. 12-16 mai

Voldsrisiko. Bergen. 12-16 mai Voldsrisiko 2014 Bergen 12-16 mai Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og rettspsykiatri for helseregion vest har den glede å invitere til Voldsrisiko 2014 i Bergen 12-16 mai 2014. Vi har lykkes

Detaljer

Bedre undervisning og motiverende læring

Bedre undervisning og motiverende læring Videregåendekonferansen 2014 22. og 23. september 2014 Gardermoen Bedre undervisning og motiverende læring Årets konferanse gir deg nyttig kunnskap om hvordan du kan møte elevenes behov for nye ferdigheter

Detaljer

DANMARK SVERIGE NORGE

DANMARK SVERIGE NORGE Velkommen til nordisk konferanse - en konferanse om rusmiddelbrukets konsekvenser for fosteret, barnet og familien. & Rusen 29. september til 1. oktober Arrangør Rica Park Hotel Sandefjord Norge i samarbeid

Detaljer

Diabetesforskningskonferanse

Diabetesforskningskonferanse Diabetesforskningskonferanse Clarion Hotel Oslo Airport 15.-16. november 2012 For diabetesforskere og helsepersonell www.diabetes.no Velkommen til Diabetesforskningskonferanse! Diabetes er en av vår tids

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Badeliv. year. Hovedtema: Forskning. Jubileum og internasjonal konferanse. Engler i kirken og i nyåndeligheten. Et magasin fra MODUM BAD

Badeliv. year. Hovedtema: Forskning. Jubileum og internasjonal konferanse. Engler i kirken og i nyåndeligheten. Et magasin fra MODUM BAD Nr. 2/2010-19. årgang Badeliv Et magasin fra MODUM BAD 25 I T U T E T w e n t y f i v e y e a r A n n i v e r s e r y year 1985-2010 S M o d u m B a d R E S E A R C H I N S T Hovedtema: Forskning Jubileum

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka.

PSYKIATRIVEKA. Norsk Psykiatrisk Forening NPF. Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars. - For leger i psykiatrien. www.psykiatriveka. Norsk Psykiatrisk Forening NPF PSYKIATRIVEKA 2010 - For leger i psykiatrien Radisson BLU Hotel, Tromsø 15. 19. mars www.psykiatriveka.no Velkommen kjære kollega! Norsk Psykiatrisk Forenings fag- og foreningsuke

Detaljer

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne

Leder. Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved. ADHD- tilstander hos barn og voksne Tidsskrift for Norsk Nevropsykologisk Forening Juni 2009 Årgang 12 NR. 1 Leder Nevropsykologiens bidrag til diagnostikk og behandling ved ADHD- tilstander hos barn og voksne Nevropsykologiens bidrag til

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26

Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Spenningsnytt Medlemsblad for NFF s faggruppe psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. Mars 2008 årgang 26 Årsmøte 2008 i Tromsø Sporene etter Reich i Norge Dansk avspenningspedagogikk og psykomotorikk

Detaljer