Møteinnkalling. Surnadal kommune. Hovudutval for helse og omsorg. Utval: Møtestad: Dato: Tidspunkt: 09:00. Kommunestyresalen, Kommunehuset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Surnadal kommune. Hovudutval for helse og omsorg. Utval: Møtestad: Dato: 28.08.2015 Tidspunkt: 09:00. Kommunestyresalen, Kommunehuset"

Transkript

1 Surnadal kommune Møteinnkalling Utval: Møtestad: Dato: Tidspunkt: 09:00 Hovudutval for helse og omsorg Kommunestyresalen, Kommunehuset Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf Møtesekretær kallar inn vararepresentantar. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed. Orientering om prosjektet Kvardagshabilitering, v/trine Eggan. Odd Asbjørn Bævre leiar

2 Sakliste Utvalgs- Saksnr. PS 9/15 RS 29/15 Innhald Politiske saker til behandling Referatsaker Sommerstenging ved barne- og ungdomsavdelinga ved Kristiansund sjukehus Untatt offentlighet Arkiv- Saksnr. 2008/2366 RS 30/15 Informasjonsbrev til kommunene juni 2015.docx 2015/1026 RS 31/15 Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling - Uttale fra Orkide 2013/1669 RS 32/15 Høring - fritt rehabiliteringsvalg 2015/1323 RS 33/15 Høring - nytt kommunalt pasient- og brukerregister 2015/1323 RS 34/15 Revisjonsrapport 2008/1335 RS 35/15 Rapport etter inneklimamåling på Øye skule - rom /2774 RS 36/15 Inspeksjonsrapport - Prestelva vassverk 2009/1110 RS 37/15 Inspeksjonsrapport - Fauskåa vassverk 2009/1110 RS 38/15 Inspeksjonsrapport - Kvanne vassverk 2009/1110 RS 39/15 Inspeksjonsrapport - Todalen brygge 2009/2795 RS 40/15 Inspeksjonsrapport - Gammelfabrikken i Todalen 2009/2795 RS 41/15 Inspeksjonsrapport - Selskapsarrangøren 2009/2795 RS 42/15 Inspeksjonsrapport - Trollheimshytta 2009/2795 RS 43/15 Inspeksjonsrapport - Todalshytta 2009/2795 RS 44/15 Viktig informasjon om innføring av i kommunane 2008/3148 RS 45/15 Protokoll etter møtet i vertskommunenemnda /1174 RS 46/15 Uttale ang. salsløyve - utviding av areal - endring av driftskonsept 2011/2050 PS 10/15 Ang. sal av alkoholhaldig drikk på valdagen - behov for avklaring etter endring i alkohollova 2011/19

3 Politiskesakertilbehandling

4 PS9/15Referatsaker

5 file://ork-ifs04/pdfdocproc/eph_p_sur/262709_fix.html Side 1 av Hei! Vedlagt følgjer informasjon om stenging av barne- og ungdomsavdelinga, Kristiansund sjukehus, og vekselvis stenging av barnepoliklinikkane i Kristiansund og Molde sommaren Vi ber postmottak i kommunane om å vidaresende informasjonen til fastlegar, legevaktsentralar og helsestasjonane. Takk. Med vennleg helsing for Bente Askestad Avdelingssjef, Barne- og ungdomsavdelinga, Kristiansund Klinikk for barn og unge Helse Møre og Romsdal HF helse-mr.no facebook.com/helsemoreogromsdal Gunn Marit Hagen administrasjonskonsulent, stab Administrasjon Helse Møre og Romsdal HF helse-mr.no facebook.com/helsemoreogromsdal

6 Fastlegar i Nordmøre og Romsdal Legevaktsentraler i Nordmøre og Romsdal Helsestasjonar i Nordmøre og Romsdal Vår ref.: 2015/ /2015 BAS Dykkar ref.: «REF» Dato: Sommerstenging ved barne- og ungdomsavdelinga, Kristiansund sjukehus Sengeposten er stengt frp ettermiddagen fredag til morgonen måndag I stengingsperioden er det ikkje barnelege på vakt i Kristiansund. Ved akutte innleggingar kontaktast vakthavande ved Barne- og ungdomsavdelinga Ålesund. Ring AMK på telefon Legane ved barneavdelingane kan lese journalen til barnet ved dei andre sjukehusa i foretaket. I Kristiansund har vi moglegheit for å vurdere einskilde pasientar på poliklinikken i løpet av neste dag, men pasientar til innlegging sendast direkte til Ålesund. Vekselvis stenging av barnepoliklinikkane i Molde og Kristiansund i sommer: Barnepoliklinikken i Molde er stengt frå måndag til fredag Barnepoliklinikken i Kristiansund er stengt frå måndag til fredag Den poliklinikken som er open tek seg av henvendingar/post til begge poliklinikkane. Vi har vanleg opningstid på dagtid måndag-fredag. Einskilde pasientar til dagbehandling vil få behandling på poliklinikkane i denne perioden. Det er sendt ut informasjonsbrev om stengingsperiodane til foreldre med barn med særskilte kroniske sjukdomar med «open innlegging» på avdelinga. Dei kan ta direkte kontakt med barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund når sengeposten/poliklinikken er stengt, men det vil vanlegvis vere ønskjeleg med ei vurdering hos fastlegen/legevakt lokalt før transport. Dette for å vurdere om barnet bør innleggast, at transporten skjer med rett prioritet/transportmiddel, og at evt akuttbehandling kan startast før/under transporten. Legevakta kan da ringe vakthavande i Ålesund og diskutere dette. Nokre av disse pasientane har delar av oppfølgjinga ved St. Olavs hospital, t.d. p.g.a. kronisk respirasjonssvikt eller kirurgiske problemstillingar. For desse barna er foreldra informert om at innlegging ved St. Olavs kan vere aktuelt, men at problemstilling og transportmuligheiter må takast i betraktning. Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund Internett: Org.nr.:

7 Frå måndag har vi igjen ope på begge poliklinikkane og sengeposten. I helgane har vi redusert kapasitet/antal senger. Ved kapasitetsproblem vil vi forsøke å styre innleggingar slik at vi unngår overflytting, og reduserer belastning for pasient/pårørande best mogleg. Vennlegst ta kontakt ved spørsmål. Med vennleg helsing Bente Askestad Avdelingssjef, Barne- og ungdomsavdelinga, Kristiansund Klinikk for barn og unge Helse Møre og Romsdal HF helse-mr.no facebook.com/helsemoreogromsdal Kopi til: Barne- og ungdomsavdelinga Ålesund Klinikk for prehospitale teenester Helse Møre og Romsdal Kvinneklinikken avd. Kristiansund og Molde Leiargruppa Helse Møre og Romsdal Eksterne kopimottakarar: Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital 2

8 file://ork-ifs04/pdfdocproc/eph_p_sur/264924_fix.html Side 1 av Fra: Atle Kristoffer Betten Sendt: 30. juni :57 Til: Thor.Olsvold Sylvi Kristensen; Jan Morten Grimstad Dale; Anne Jorunn Nordskag; Lene Sletta; Eva Alsvik; Aase Linusdotter Todal; Cecilie Julseth Tennøy; Peggy Johanne Visnes; Milly Bente Nørsett; Siri Sæterbø; Eli Schjølberg; Kristin Stubø; Ola Sellie; Jan Olav Gjeldnes; Terje-Ørnulf Korsnes; Ann Kristin Roksvåg Folde; Britt Iren Bæverfjord; Ingunn Mikkelsen; Gunn Inger Bredesen; Ann Kristin Tørset; Eli Ljøkjell Boksasp; Jan Morten Grimstad Dale Kopi: Bengt Roger Brevik; Eystein Hjemaas Skjærpe; Jonas Pedersen; Magne Gunnar Torsetnes; Magne Gunnar Torsetnes; Tomas Knudsen Eikrem; Nils T Halse; Jostein Hestvik Lie; Kjetil Rangnes; Kjetil Sogge; Joar Ulseth; Ingunn Golmen; Per Ove Dahl; Inger-Lise Lervik Emne: informasjonsbrev til kommunene juni 2015.docx Hei alle sammen Vedlagt informasjonsbrev fra KomUT-prosjektet i Møre og Romsdal. I dette brevet kan du lese om Status pilotering av PLO-meldinger i psykiatrien oppstart Møre og Romsdal Pilotering utskrivningsrapport HsPro, Winmed og jordmortjeneste KomUT-prosjektet, Samveis og nettverk for velferdsteknolgi i Møre og Romsdal Driftsforum mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal (DF-MR) Oppdatert kontaktliste i kommuner og HF Nasjonal Kjernejournal åpnes og innføres i fylket i høst-15 IPLOS og innrapportering over Norsk helsenett Samling for CosDOC-kommuner på Oppdal 8. juni Opphør av utsending av papir i tillegg til E-melding OUS på tjenestebasert adressering PLO-meldinger

9 file://ork-ifs04/pdfdocproc/eph_p_sur/264924_fix.html Side 2 av Hvilke kommuner skal bytte sertifikat når? Nasjonal varslingstjeneste en reminder Vi i KomUT Møre og Romsdal ønsker alle våre samarbeidsparter en riktig god sommer!

10 KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev juni 2015 I dette nyhetsbrevet for KomUt Møre og Romsdal for juni 2015 kan du lese om følgende: Status pilotering av PLO-meldinger i psykiatrien oppstart Møre og Romsdal Pilotering utskrivningsrapport HsPro, Winmed og jordmortjeneste KomUT-prosjektet, Samveis og nettverk for velferdsteknolgi i Møre og Romsdal Driftsforum mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal (DF-MR) Oppdatert kontaktliste i kommuner og HF Nasjonal Kjernejournal åpnes og innføres i fylket i høst-15 IPLOS og innrapportering over Norsk helsenett Samling for CosDOC-kommuner på Oppdal 8. juni Opphør av utsending av papir i tillegg til E-melding OUS på tjenestebasert adressering PLO-meldinger Hvilke kommuner skal bytte sertifikat når? Nasjonal varslingstjeneste en reminder Vi i KomUT Møre og Romsdal ønsker alle våre samarbeidsparter en riktig god sommer! Status pilotering av PLO-meldinger i psykiatrien oppstart Møre og Romsdal Pilotperioden er nå avsluttet og det er skrevet en oppsummering som konkluderer med at PLOmeldingene også breddes i psykiatritjenesten. VIKTIG: oppstartsmøte på Vestnes mandag 31. august. Jeg sender ut egen påmelding etter sommerferien, men sett av datoen allerede nå! Med utgangspunkt fra tidligere samlinger når psykiatri og meldingsutveksling har vært tema har problemstillingene rundt personvern og informasjonssikkerhet blitt diskutert spesielt. Oppstart og bruk av PLO-meldinger vil følge de samme rammer og prosedyrer som for somatikken. Dette innebærer bl.a. at 4-timersregelen for innsending av innleggelsesrapport også vil gjelder for denne tjenesten. Hvordan det praktisk skal organiseres er opp til den enkelte kommune, og vi ber kommunene til å avklare rutinene for dette før oppstart i september. Pilotering ny utskrivningsrapport I påvente av at vi skal få PLO-meldingen «Utskrivningsrapport» har vi som kjent benyttet meldingen «Helseopplysninger oppdatet». Den nye utskrivningsrapporten vil bli testet og pilotert tidlig høst og vi vil få en statusgjennomgang av denne meldingen på Vestnes 31. august. Vi håper at dette blir vellykket og at vi kan fase ut vår midlertidige rutine. HsPro, Winmed og jordmortjeneste Alle kommuner som har HsPro kan som kjent ta i mot basismeldinger. KomUT i Midtnorge har laget en anbefaling til kommunene hvilke tjenester som man kan publisere for sin kommune. Vi skiller her på tjenester som skal og kan publiseres. Tjenesten «Jordmor» er en kan-tjenesten, men vi kommer til å ta opp i KomUT-Midtnorge om dette bør bli en «skal-tjenestene». Signaler fra flere jordmødre i kommunene går i den retningen og vi setter dette opp som tema i møtet etter sommerferien.

11 Kommunene i Møre og Romsdal som har HsPro har nå publisert tjenesten «Jordmor» og vil snart kunnen motta e-meldinger på denne tjenesten. Vi har også fått beskjed fra CGM om at Winmed Helsestasjon ikke vil bli breddet med basismeldinger før full funksjonalitet for Tjenestebasert adressering er på plass. Når denne versjonen kommer har ikke vi fått beskjed om, men vi vet at pilotering av denne løsningen er i gang. KomUT-prosjektet, Samveis og nettverk for velferdsteknolgi i Møre og Romsdal På den siste nasjonale samlingen for alle de som jobber i KomUT-prosjektet fikk vi møte de som organiserer og kjører prosjektet Samveis i Helsedirektoratet og et tettere samarbeid ble innledet. Dette betyr at vi har tilgang til ressurser og informasjon som vil kommune kommunene til nytte ifm med informasjon og veiledning på dette området. Ingen av kommunene i Møre og Romsdal har fått status som pilot-kommunen i det nasjonale velferdsteknolgiprogrammet Samveis. For å kompensere for dette har bl.a. Fylkesmannen tatt initiativ til å samle de ressurser og miljø som jobber med dette i fylket. En arbeidsgruppe er nedsatt med bl.a. representanter fra KomUT. Vi kommer tilbake i neste nyhetsbrev og/eller mer informasjon om dette på Vestnes 31. august. Målet er å etablere et nettverk for dette viktige arbeidet i vårt fylke. Driftsforum mellom kommunene og Helse Møre og Romsdal (DF-MR) KomUT får ukentlig problemstillinger som går på rutiner og avtalen rundt den praktiske samhandlingen mellom kommunene og HF. Vi har sett behovet lenge, men har nå fått klarsignal fra IKT-samarbeidsutvalg å etablere et «Driftsforum mellom kommunene og HF» og med oppstart høst -15. Dette skal ikke erstatte de arenaer og møtepunkt som allerede er etablert gjennom Samhandlingsavtalen, men komme i tillegg. Mål og mandat blir som følger: Sikre at de gode resultater fra KomUT (1) utvikles og beholdes i fylket Fokusere på god og stabil drift av den elektroniske plattformen mellom helseaktørene i Møre og Romsdal Sikre effektiv, sikker og etisk forsvarlig elektronisk informasjons- og meldingsutveksling ihht til vedtatt meldingslogistikk Utføre noen de praktiske oppfølgings oppgavene i Samhandlingsavtalens - delavtale 9, «Samarbeid om IKT-løsninger og elektronisk samhandling» Være arena for avklaringer knyttet til rutiner, oppfølging og faglig innhold i elektronisk samhandling Ad-hoc organisert avvikles når hensikten er oppfylt DF-MR oppnevnes som en arbeidsgruppe underlagt «IKT Arbeidsutvalg Møre og Romsdal» initialt for perioden august 2015 til august Arbeidet i DF-MR evalueres juni Representasjon i DF-MR må sikre bredde i kompetansesammensetning, slik at både teknisk og helsefaglig kompetanse innen elektronisk samhandling er ivaretatt. Det kan også kalles inn personer fra andre fagmiljø etter behov.

12 Fra Helse Møre og Romsdal: o Samhandlingssjef HMR Britt Valderhaug Tyrholm o IKT-rådgiver Asbjørn Kjelsvik, Fagavdelinga HMR o Spl/Ikt konsulent Betzy Elgsaas - EPJ Fagavdelinga HMR IKT-seksjon 2 representanter fra hvert IKT-samarbeid i: o 7-stjerna o E-kommune Sunnmøre o ROR o IKT-Orkide E-helserådgiver og Ikt-Orkide/prosjektleder KOMUT Møre og Romsdal Atle Betten leder DF-MR Kriteriene er at alle 3 fagsystem på kommunale side skal være representert, vider store og små kommuner samt at de fire IKT-samarbeid. Det er kommet inn forslag på kandidater. Disse vil bli kontaktet og en samlet oversikt vil bli presentert i neste nyhetsbrev. Det vil bli orientert om denne saken også på Vestnes 31. august. Oppdatert kontaktliste i kommuner og HF Både kommunene og HF har etterlyst en oppdatert kontaktliste. Denne er nå revidert og er ferdig til utsendelse. Denne blir viktig ifm med utskrivelse fra HF til kommune og ved feilsending av meldinger. Nasjonal Kjernejournal åpnes og innføres i fylket i høst -15 Nasjonal Kjernejournal åpnes for alle innbyggere i fylket 15. august og tas praktisk i bruk ut over høsten etter at opplæring er gjennomført blant leger og annet helsepersonell i og utenfor sykehus. Parallelt med innføring av KJ starte HF også med E-resept. Dette betyr at informasjonen om legemidler i KJ blir med utfyllende og kommer raskere inn i Reseptformidleren som KJ henter sin legemiddel-liste fra. Også de kommunale EPJ skulle ha hatt adgang til å bruke KJ. Dette er det ingen direkte planer om, men er en problemstilling som dere kommuner bør ta opp med deres respektive leverandør. Også vi i KomUT vil ta opp denne problemstillingen i de sammenhenger hvor vi møter de ulike EPJleverandørene. Tilgang til KJ fra kommunal EPJ kunne ha vært brukt bl.a. til samstemming av legemiddellisten. IPLOS og innrapportering over Norsk helsenett Innlevering av IPLOS-data skal etter direkte fra EPJ via Norsk helsenett. Det foregår nå testing og utprøving av denne løsningen og erfaringene så langt er lovende. Målet er at dette skal bli obligatorisk for alle kommuner fom 2016, dvs ved innsending av IPLOS-data for Jan Morten Dale er med i en nasjonal gruppe som jobber med denne saken og han vil orientere med om dette herunder framdrift på Vestnes.

13 Samling for CosDOC-kommuner på Oppdal 8. juni Som kjent har vi 5 CosDOC-kommuner i Midt-Norge, og 3 av disse er i vårt fylke. Disse har dannet et eget nettverk som møtes jevnlig og med Elin Skjegstad fra Vestnes kommune som nettverksleder og KomUT-representant. Nettverket hadde samling på Oppdal 8. juni hvor felles utfordringer ble diskutert og løst. Opphør av utsending av papir i tillegg til E-melding Som kjent mottar de fleste kommuner papirkopi av basismeldingene vi mottar elektronisk. Dette opplever som et merarbeid både i kommunene og HF. Det er derfor ønskelig å kunne kutte papirkopi av disse meldingene så raskt som mulig. Det ble gjort et initiativ fra HF på dette før sommeren, men ble utsatt til over sommerferien. Årsaken til dette er at det må lages en avtale på dette mellom den enkelte kommune og HF og evt en sjekkliste som må ligge til grunn for avtalen. Dere vil dere få høre mer om dette til høsten, men målet er at papirkopien kuttes så snart disse problemstillingene er avklart. OUS på tjenestebasert adressering PLO-meldinger OUS har i disse dager sendt ut en e-post med et brev datert til kommunene hvor de inviterer til kommunikasjon. Vi oppfordrer kommunene til å følge opp dette og legge OUS som kommunikasjonspart etter de retningslinjer som framkommer i brevet. NB: Husk at de bruker annen nasjonal testpasient enn Line Danser! Hvilke kommuner skal bytte sertifikat når? Sunndal Smøla Averøy Tingvoll Skodje Rauma Molde Haram Sula Ørskog Nasjonal varslingstjeneste en reminder (Kopi av brev sendt til kommunene) Norsk Helsenett SF (NHN) eier og drifter et kommunikasjonsnett for helse- og sosialsektoren i Norge, kalt helsenettet. Helsenettet er en sikker digital arena for alle aktører i helsesektoren, hvor du kan kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon på en trygg og lovlig måte. I 2014 ble det sendt unike medisinske meldinger over helsenettet. Da kommunen din bestilte tilknytning til helsenettet, fikk vi kontaktinformasjon knyttet til enkelte personer, med ulike roller og ansvar. Disse skulle varsles ved behov.

14 Ved nedetid eller feil i EDI tjenesten til Norsk helsenett, har vi møtt på utfordringer. Spesielt når mottak av slike varsler er knyttet til enkelt personer. Vi opplever at en del adresser ikke lenger er i bruk, og at informasjonen i mange tilfeller ikke når frem til kommunen. Denne utfordringen kan la seg løse dersom kommunene velger en generell adresse, uavhengig av person. I vår dialog med kommunene, i det nasjonale prosjektet KomUT, har man i felleskap blitt enig om at kommunene bør ha følgende kontaktadresse mot NHN Der hvor det er hensiktsmessig bør kommunen vurdere å oppgi et telefonnummer (vakttelefon) som kan motta det samme varselet. For å melde inn din kommunes adresse og eventuelle telefonnummer, kan du enten ta kontakt med kundesenteret i NHN (telefon eller e-post eller til kommunene i KomUT prosjektet. Disse finner du på vår nettside: Norsk Helsenett håper med dette tiltaket at din kommune skal være bedre orientert om eventuelle feil på vår tjeneste EDI. 1 Skulle det være behov for ytterligere informasjon knyttet til EDI varslingen, så kan dere ta kontakt med Heidi Slagsvold;

15 Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) og Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling på Nordmøre. Prosessen vedr lokalisering av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal fikk en svært uheldig avslutning, som skapte mistillit til avgjørelsen. Dette har kommet til uttrykk gjennom et Nordmørsopprør mot vedtaket som har medført alt fra lokale demonstrasjoner til høring i Stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Kristiansund kommune har vedtatt å gå til rettssak mot staten etter den behandlingen saken har fått. I etterkant av styrebehandlingene og beslutningen i foretaksmøtet, er det også skapt tvil om hva slags tilbud Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) skal gi, og hvilket tilbud som skal være i den byen som ikke får sykehus. Det er blitt nevnt «clustersykehus» med henvisning til nærheten til Åse sykehus i Ålesund, og det er påpekt at et Distriktsmedisins senter ( DMS) i byen som ikke lokaliserer SNR kan være kommunalt finansiert. ORKidé legger til grunn følgende: «SNR skal vere eit nytt og moderne sjukehus, det mest moderne i sitt slag når det står ferdig, legge til rette for «up-to-dater» behandling og gode forløp for brukarane og mogelegheiter for å byggje vidare på allereie godt fagmiljø». (HMR HF: Idefaserapporten, 2014, s. 138) Hensikten med å samle to sykehus til ett, er at fagmiljøet skal bli mer robust og tjene både pasienter og ansatte. Om innholdet og tilbudet i SNR står det følgende i Idefaserapporten: Tilbudet skal være dekkende for befolkningens behov for sykehustjenester på lokalsykehusnivå, både på dag og døgnbasis. SNR skal bygges på de tunge kirurgiske disiplinene gastrokirurgi, ortopedi og urologi, og i tillegg være tyngdepunktet innen nevrologi og medisinsk mikrobiologi. Dette levner ingen tvil om at SNR skal være et fullverdig akuttsykehus. ORKidé har i sine høringsuttalelser vist til at det ikke er ønskelig med faste poliklinikker i den byen som ikke får sykehuset. Bakgrunnen for dette, var at en fryktet at SNR ville bli mindre robust, og at en på sikt likevel måtte sentralisere og samle spesialisthelsetjenestene på ett sted. ORKidé står fast ved dette standpunktet. ORKide mener det er uheldig å fragmentere spesialisthelsetjenesten ved en slik deling. Framskrivningen av befolkningsutviklingen er vist i tabeller på side 59 og 60 i Idefaserapporten. Oppsummert blir det en stor økning i antall personer over 67 år fram mot 2040 i SNR sitt nedslagsfelt. Nasjonal framskrivning til 2030 viser at det blir en økning på mellom 50 til 60 % for alle de aldersrelaterte lidelsene, så som høyt blodtrykk, hjerneslag, 1

16 hjertesvikt, kreft, diabetes, muskel- og skjelettplager, lårhalsbrudd og hofteslitasje/artrose. Sansetap og underernæring vil også forekomme hyppigere for de eldste aldersgruppene. Forekomsten av demens vil også øke ettersom vi lever lengre. Eldre mennesker vil nok også bli utsatt for et mer sammensatt sykdomsbilde, med flere diagnoser samtidig. For den voksne delen av befolkningen ser det ut som vi kan forvente en økning i overvektsproblematikk, diabetes type 2, og sykdommer i åndedrettsorganene (F.eks KOLS hos kvinner og astma generelt), nyresvikt og allergier. Særskilte former for kreft: tykktarmskreft og lungekreft forventer en skal ha en økt forekomst, i tillegg til brystkreft hos kvinner og prostatakreft hos menn. Det er forventet en økning i psykiske lidelser, spesielt depresjon og angst. (Idefaserapporten, HMR HF, 2014, s 60) «Sjukdomsbiletet indikerer sterkt eit behov for ulik (eller tverrfagleg) kompetanse og ikkje minst kompetanse på førebygging, behandling og oppfølging av disse «vekstområda». (Idefaserapporten, HMR HF, 2014, s 60) ORKidé lanserer et nasjonalt pilotprosjekt som beskrives nedenfor: Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling Først for de mange - Første tverrfaglige helsehjelp for pasientene - første nasjonale etablering. Starten på en ny måte å tenke pasientenes helsetjeneste. En helhet som samlokaliserer og sikrer samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, primærhelsetjeneste, private aktører og pasient/ brukerorganisasjoner. Et tilbud som supplerer kommunehelsetjenestene og kommunenes omsorgstjenester og ikke konkurrerer om pasientbehandling med kommunens tjenester nærmest innbyggerne. Vi vil utvikle et nyskapende helsetilbud nært der innbyggerne bor, med fokus på forebygging og oppfølging av de folkehelselidelsene som vokser framover og som krever vekst i helsetjenestene: Geriatri, livsstilssykdommer, psykisk helse og levekår. Vi vil også utvikle og forske på grensesnittet mellom primær- og spesialisthelsetjeneste. Vi ser allerede i dag at som konsekvens av samhandlingsreformen så stilles det større krav til faglig kompetanse hos kommunenes helsepersonell, da målsettingen i helseforetakene er at liggetiden for pasienter skal ned og mer behandling skjer på dagtid og poliklinisk. Da er det svært viktig at helsetjenestene er i stand til å se hele pasientforløpet. Dette vil kunne gi oss et nasjonalt pilotprosjekt, med følge av forsknings- og utviklingsmidler. Målsettingen for regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling er at dette skal få status nasjonalt kompetansesenter. Etableringen skjer som en nasjonal pilot, og utredning og drift av innovasjonssenteret gjøres i konseptfasen for SNR. 2

17 Innholdet i Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling Telemedisinsk og velferdsteknologisk senter som dekker Midt Norge Øyeblikkelig helsehjelp og tjenester Spesialisthelsetjeneste Livsstilssenter 1. Telemedisinsk og velferdsteknologisk senter som dekker Midt Norge Telemedisin Velferdsteknologi - responssenter E-helse Meldingsutveksling Helseingeniører Annen 24/7 vaktberedskap Ved å samle de tjenester som gjelder helse og IT på ett sted, skapes det et større kompetansemiljø. Bruks av telemedisinske tjenester gir muligheter både i akuttsituasjoner, men også i forhold til å spare pasienter for lange, og kanskje anstrengende reiser til 15 minutters konsultasjoner ved et universitetssykehus. Telemedisin og velferdsteknologiske løsninger gir mulighet for å fornye hjemmebaserte tjenester på en innovativ måte, der en har direktedialog mellom responssenter med helsespesialister og pasientene, og der hjemmebaserte tjenester kalles ut ved behov. Det effektiviserer tjenesten, og bidrar til å løse framtidige rekrutteringsutfordringer. Vi bør her lære av andre europeiske land og regioner eks. Skottland og Danmark, i tillegg til de fremste telemedisinske miljøene i Norge som er ved UNN. Utviklingen av et telemedisinsk og velferdsteknologisk senter bør etableres samarbeid med IKT ORKidé, næringsliv og utdanningsinstitusjoner. 2. Øyeblikkelig helsehjelp og tjenester Legevakt Ø-hjelps behandlingsplasser Fødestue Røntgen Laboratorium Tannhelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste Apotek 3

18 «Øyeblikkelig hjelp» må i denne saken ses i sammenheng med neste punkt spesialisthelsetjeneste. Her vil det være rom for en viss overlapping, og tjenestetilbudet må ses under ett. 3. Spesialisthelsetjeneste Psykiatri/ BUP/ familievern Geriatrisk områdeteam Medisinsk poliklinikk Kronikertilbud innen: Diabetes, dialyse, kols, annen Hjerte/ lunge (Avtale)spesialister (private): øye, øre/ nese/ hals, barnelege, hud, plastikk Intermediær tung psykiatri Traumekompetanse på krig/ konflikt og flukt. Rehabilitering Her kan det også komme andre oppgaver som blir tillagt kommunene når kommunereformen er et faktum. Hensikten er å gi tilbud til det som anslås å utgjøre de store pasientgruppene framover. Ved å jobbe mer systematisk og pasientnært kronikergruppene og innen livsstil kan innovasjonssenteret spille en ny rolle i arbeidet med levekår - et område som er en stor utfordring i Kristiansund. Med samordnet innsats kan en bryte mønster og bedre levekårene. Det vil bedre folkehelse, redusere sosiale problemer og kunne bedre sysselsettingen. Tung psykiatri og psykogeriatri er et område mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste som ikke er godt nok løst i dag. Det er for få langtidsplasser og fagkompetanse er langt unna pasientene. Når SNR etableres må en bygge en vesentlig bedre kapasitet på dette fagfeltet. 4. Livsstilssenter Folkehelse: livsstilssykdommer: ernæringsfysiologer, dietetikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, Treningstilbud (private?) Svømmebasseng treningsbasseng Mat og miljø ernæringsveiledning. Aktiv på dagtid Lavterskel psykologhjelp. Lærings- og mestringssenter Bruker-/pasientorganisasjoner, f.eks.: Mental helse, Pasient- og brukerombud, Røde Kors, LHL, NHF, Blindeforbundet etc. Tilbudene skal ha høy faglig standard rekruttere godt etter- og videreutdanningstilbud for sykehjemmene i regionen og annen førstelinjetjeneste tilbyr hospiteringsordninger. 4

19 Når man i innovasjonssenteret samler så mange mer eller mindre lavterskeltilbud, med mange kompetente ansatte, er veien kort for å utnytte dette til å nå enda bredere lag av befolkningen. Rehabilitering krever innsats fra flere faggrupper og deres kompetanse kan brukes til å gi tilbud om aktivitet og mestring også til den friske befolkningen Forebygging Helsevertskap Med et så sammensatt tjenestetilbud og målgrupper er det viktig for oversikten og brukervennligheten at senteret har et godt og kompetent mottak, der en møter folk og gir aktiv assistanse til rett behandlingstilbud. Helsevertskap. Etablering og finansiering Innarbeides i konsept for SNR med grunnfinansiering i drift og evt. investeringsmidler. Eksisterende spesialisthelsetjeneste innen psykisk helse for barn og unge og geriatri, og DMS psykisk helse Kommunale tjenester innen ø-hjelp og noe på livsstil Nasjonale pilot- og innovasjonsmidler på telemedisinsk senter drift og investering Omstillingsmidler fra fylkeskommunen og innovasjon Norge Private aktører innen avtalespesialister og en del tilbud på livsstil Samfinansiering mellom helseforetak og kommuner på rehabilitering og spesialister innen livsstil Estimat arbeidsplasser

20 Følgende vedtak ble fattet i Nordmøre Regionråds møte 19.juni 2015: Nordmøre Regionråd - ORKide - mener at prosessen vedrørende lokalisering av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) ble avsluttet på en svært uheldig måte. Dette har skapt stor motstand mot vedtaket. I midlertid ser Nordmøre Regionråd - Orkide at det er nødvendig å delta i de pågående prosesser vedrørende konseptfase SNR Nordmøre Regionråd - ORKide oppretter et administrativt utvalg bestående av rådmennene og Nordmøre Næringsråd ansvar for å jobbe videre med: Tiltre arbeidsgrupper og prosessen for SNR i konseptfasen og ivareta den faglige dialogen med Helse Møre og Romsdal Arbeide videre med utvikling og forankring av innhold og finansiering av Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling på Nordmøre fram til sommeren 2016, med sikte å etablere en nasjonal pilot. Realisering fullskala innen Etablere kontakt med relevante fagmiljø og aktører som kan bidra til å utvikle helse som næring på Nordmøre Det administrative utvalget skal jobbe for at Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling blir beskrevet i Nasjonal Helse- og sykehusplan Regionrådet ber IKT-ORKide bidra aktivt ved opprettelsen av nasjonal pilot. IKT- ORKide tiltrer det administrative utvalget ved behov. Det gjør også andre relevante (kommunale) fagmiljø. Nordmøre Regionråd - ORKide forutsetter at HMR HF bidrar økonomisk til utredningsarbeidet tilknyttet regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling. Nordmøre Regionråd - ORKide forutsetter videre at HMR HF bidrar aktivt herunder med bl.a. utforming av søknader til nasjonalt nivå slik at dette prosjektet får status som pilot, og nasjonal finansiering og innarbeides i nasjonal helseplan høsten Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling skal være lokasjon for et av de fire responssentrene som skal opprettes nasjonalt i forbindelse med satsingen på velferdsteknologi. Nordmøre Regionråd - ORKide forventer at HMR HF bidrar aktivt til at dette responssenteret plasseres her. Det administrative utvalget rapporterer tilbake til Nordmøre Regionråd - Orkide på hvert stormøte og evt AU om framdrift i arbeidet. 6

21 file://ork-ifs04/pdfdocproc/eph_p_sur/265033_fix.html Side 1 av Til orientering er vedlagte saksunderlag og vedtak oversendt direktør Dag Hårstad i Helse Møre og Romsdal HF. Det er gjort oppmerksom på, i eposten, at Eide kommune ikke var tilstede under behandling av saken, og at Rindal kommune ikke ønsker å mene noe om dette da de benytter seg av helsetilbudene i Trøndelag. Med ønske om en fin dag Sekretariatet til Nordmøre Regionråd - ORKidé Heidi Jørgensen Gjersvold Sekretariat: Nordmøre Næringsråd Adresse: Pb.161, Kongens Plass 1, 6501 Kristiansund Tlf: Mob: E-post:

22 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - fritt rehabiliteringsvalg Helse- og omsorgsdepartementet signaliserte i Prop. 56 L ( ) om endringer i pasientog brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg) at departementet tok sikte på å gjennomføre en høring i 2015 av forslag om å oppheve unntaket i pasient- og brukerrettighetsloven 2-4 femte ledd. Dette unntaket innebærer at private rehabiliteringsinstitusjoner ikke er omfattet av retten til fritt behandlingsvalg etter 2-4. Departementet foreslår i dette høringsnotatet at retten til fritt behandlingsvalg skal omfatte private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionale helseforetak. Endringen innebærer også at rehabilitering senere kan fases inn i den nye godkjenningsordningen, som er en del av fritt behandlingsvalg. Det innebærer at pasienter med rett til nødvendig spesialisthelsetjeneste kan velge rehabilitering innenfor det offentlige helsevesenet eller hos private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtale med et regionalt helseforetak. Høringsfrist: 28. september Ny løsning for høringssvar Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Postadresse Besøksadresse Telefon* Helserettsavdelingen Saksbehandler Postboks 8011 Dep Teatergt Anne Louise Valle 0030 Oslo Org no

23 Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert. Spørsmål om høringsnotatet kan rettes til seniorrådgiver Atle Gøhtesen på e-post eller telefon Med vennlig hilsen Kari Sønderland (e.f.) ekspedisjonssjef Anne Louise Valle avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 2

24 file://ork-ifs04/pdfdocproc/eph_p_sur/265287_fix.html Side 1 av Høringsbrev og høringsnotat finner du på regjeringen.no. Høringsfrist er 28. September Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her. Med vennlig hilsen Helse- og omsorgsdepartementet

25 Høringsinstanser ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne AKAN Ananke, Støtteforening for mennesker med tvangslidelse Angstringen Anonyme Alkoholikere Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge Aleris Helse Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Blå Kors Norge Borgestadklinikken Cerebral Parese-foreningen Collegiet Fysikalske Aromaterapeuter Colosseumklinikken Allmennlegene Datatilsynet DELTA Demensforeningen Den Norske Advokatforening Den Norske Jordmorforening Den Norske Kinesiologiforening Den Norske Kreftforening Den Norske Tannlegeforening Den Norske Legeforening Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM) Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT) Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Den rettsmedisinskekommisjon Departementene De fylkeskommunale eldrerådene De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål Det Norske Healerforbund Drammen private sykehus

26 EEG-Laboratoriet AS Europabevegelsen Fagforbundet Fagforbundet for Aruna-terapeutene i Norge Fagrådet innen Rusfeltet i Norge Familieterapi instituttet Fampo Fellesorganisasjonen FO Farmasi Forbundet Finansnæringens Hovedorganisasjon Forbrukerombudet Forbrukerrådet Forbundet mot rusgift Foreningen for blødere i Norge Foreningen for el-overfølsomme Foreningen for hjertesyke barn Foreningen for human narkotikapolitikk Foreningen for Muskelsyke Foreningen for kroniske smertepasienter Forskningsstiftelsen FAFO Forsvarsgruppen av 1977 Forum for Bioteknologi Forum for Karakteranalytisk vegetoterapi Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Fürst medisinske laboratorium AS Fylkesmennene Fylkesrådet for funksjonshemmede Galebevegelsen Gatejuristen Kirkens Bymisjon Gynlab AS Helseansattes Yrkesforbund Haraldsplass diakonale høgskole Helhetsterapiforbundet Helsedirektoratet Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) Helse- og sosialombudet i Oslo Helsetjenestens Lederforbund HIV-Norge Hørselshemmedes Landsforbund Idrettens helsesenter Informasjonssenteret Hieronimus

27 Innovasjon Norge Institutt for samfunnsforskning Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser JURK Juss-Buss Jussformidlingen Jusshjelpa Kirkens Bymisjon Klagenemnda for behandling i utlandet Kommuneadvokaten i Oslo Kommunenes Sentralforbund (KS) Konkurransetilsynet Kreftregisteret Kriminalomsorgen, regionkontorene Laboratorium for Patologi AS Lendets distriktspsykiatriske sentra Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard Landets fylkestannleger Landets fylkeskommuner Landets helseforetak Landets kommuner Landets kontrollkommisjoner Landets regionale helseforetak Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse) Landets pasientombud Landets universiteter Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE) Landsforbundet Mot Stoffmisbruk Landsforeningen Alopecia Areata Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Landsforeningen for Huntingtons sykdom Landsforeningen for kosthold og helse Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri Landsforeningen for Pårørende i Psykisk helse Landsforeningen for Trafikkskadde Landsforeningen for utekontakter Landsforeningen for voldsofre Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer Landslaget for offentlige pensjonister Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere

28 Landsorganisasjonen i Norge (LO) LAR Nett Norge Legeforeningens forskningsinstitutt Likestillings- diskrimineringsombudet Marborg Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon Medi 3 Molde AS Menneskeverd Mental Helse Norge M.E. Nettverket i Norge MS forbundet NA, Anonyme Narkomane Nasjonalt folkehelseinstitutt Nasjonalforeningen for folkehelsen Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin NAKOS Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse Nei til EU Nettverket for private helsevirksomheter Norges Astma- og Allergiforbund Norges Blindeforbund Norges Diabetesforbund Norges Døveforbund Norges Fibromyalgi Forbund Norges Farmaceutiske Forening Norges forskningsråd Norges Handikapforbund Norges Juristforbund Norges kristelige legeforening Norges Kvinne- og familieforbund Norges Landsforbund av Homøopraktikere Norges Naprapatforbund Norges Optikerforbund Norges Parkinsonforbund Norges Røde Kors Norges Tannteknikerforbund Norsk Akupunkturforening Norsk Audiografforbund Norsk Cøliakiforening Norsk Epilepsiforbund Norsk Ergoterapeutforbund

29 Norsk Forbund for autoriserte feldenkraispedagoger Norsk Forbund for klassisk osteopati Norsk Forbund for Osteopatisk Medisin Norsk Forbund for psykoterapi Norsk Forbund for utviklingshemmede Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid Norsk Forening for cystisk fibrose Norsk Forening for Estetisk Plastikkirurgi NFEP Norsk Forening for Fargeterapi Norsk Forening for helhetsmedisin Norsk Forening for kriminalreform (KROM) Norsk Forening for lysstimulering Norsk Forening for medisinsk akupunktur Norsk Forening for nevrofibromatose Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (Norilco) Norsk Forening for Tuberøs Sklerose Norsk Forum for terapeutiske samfunn Norsk Forskerforbund Norsk Fysioterapeutforbund Norsk Gestaltterapeut forening Norsk Helse- og Velferdsforum Norsk Helsesekretærforbund Norsk Homøopatisk pasientforening Norsk Immunsviktforening Norsk Intravenøs Forening Norsk Kiropraktorforening Norsk Landsforening for laryngectomerte Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda Norsk Logopedlag Norsk Massørforbund Norsk Manuellterapeutforening Norsk OCD forening, ANAKE Norsk Osteopatforbund Norsk Osteoporoseforening Norsk Ortopedisk Forening Norsk Palliativ Forening Norsk Pasientforening Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) Norsk Pensjonistforbund Norsk Presseforbund Norsk Psoriasis Forbund Norsk Psykologforening Norsk Psykiatrisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Norsk Refleksologisk Forbund

30 Norsk Radiografforbund Norsk Revmatikerforbund Norsk senter for menneskerettigheter Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) Norsk Tannpleierforening Norsk Tjenestemannslag (NTL) Norsk Tourette Forening Norsk Thyreoideaforbund Norske Fotterapeuters Forbund Norske helikopteransattes forbund (NHF) Norske Homeopaters Landsforbund Norske Kosmetologer og Hudterapeuters Forbund Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Norske Ortoptister forening Norske Rosenterapeuters Forening NOVA NUPI Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) PARAT PARAT Helse Pasientskadenemnda Personvernnemnda PRISY Privatsykehusenes fellesorganisasjon Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund PRO-LAR Nasjonalt forbund for folk i LAR PRO-Sentret Regionsentrene for barn og unges psykiske helse Regjeringsadvokaten Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO) Rettspolitisk forening Riksrevisjonen Ringvoll Klinikken Rokkansenteret Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) ROS Rådgivning om spiseforstyrrelser Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen Ryggforeningen i Norge Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon Rådet for psykisk helse

31 SABORG Sammenslutning for alternativ behandlere Sametinget Seniorenes fellesorganisasjon Senter for medisinsk etikk, SME Senter for tverrfaglig kjønnsforskning Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper SINTEF Helse SPEKTER Statens autorisasjonskontor for helsepersonell Statens Helsepersonellnemnd Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS) Statens helsetilsyn Statens legemiddelverk Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Statens seniorråd Statens senter for Ortopedi Statstjenestemannsforbundet Stortingets ombudsmann for forvaltningen Stiftelsen Norsk Luftambulanse Stiftelsen Menneskerettighetshuset Stiftelsen Organdonasjon Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning Stiftelsen Rettferd for taperne Straffedes organisasjon i Norge (SON) Støtteforeningen for Kreftsyke Barn Stiftelsen Støttecenter mot Incest Oslo Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin Turner Syndrom foreningen i Norge UNIO Universitets- og høyskoleutdannedes forbund Utdanningsforbundet Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte Vestlandske Blindeforbund Voksne for Barn Volvat Medisinske Senter AS We shall overcome Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Yngre legers forening

32 Ønskebarn Norsk forening for fertilitet og barnløshet

33 file://ork-ifs04/pdfdocproc/eph_p_sur/265300_fix.html Side 1 av Høringsbrev og høringsnotat finner du på regjeringen.no. Høringsfrist er 1. oktober Departementet har innført ny løsning for høringsuttalelser. Ber om at høringsuttalelser blir gitt digitalt via høringen som du finner her. Med vennlig hilsen Helse- og omsorgsdepartementet

34 I henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - nytt kommunalt pasient- og brukerregister Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endring i helseregisterloven for å opprette et nytt kommunalt pasient- og brukerregister. Videre foreslår departementet enkelte mindre endringer helsepersonelloven. For å skape pasientenes og brukernes helse- og omsorgstjeneste og kunne gi pasienter og brukere enda bedre tilbud, er det nødvendig med et godt kunnskapsgrunnlag. Informasjon og kunnskap er en forutsetning for å kunne planlegge, dimensjonere, forvalte, evaluere, korrigere og utvikle en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Det er nødvendig med kunnskap om forekomst av, årsaker og påvirkningsfaktorer til sykdom, funksjonssvikt og sosiale problemer for å sikre gode tjenester med riktig kapasitet. Gode data er basis for kvalitetsforbedring til beste for pasientene og brukerne. Helsemyndighetene må ha kunnskap om hva som gir gode tjenester og hva som er gode måter å organisere og finansiere helse- og omsorgstjenestene på. Vi må vite i hvilken grad tjenestene faktisk fungerer etter hensikten og om vi oppnår de ønskede resultatene. Pasient- og brukerregisteret skal bidra med slik kunnskap. Registeret vil også gi pasienter og brukere innsyn i helse- og omsorgstjenestens aktiviteter og resultater. Det nye registeret skal etableres med utgangspunkt i to eksisterende registre; oppgjørssystemet for kontroll og utbetaling av helserefusjon (KUHR) og det nasjonale helseregisteret for individbaserte pleie- og omsorgstjenester (IPLOS), og hjemles i helseregisterloven 11 om lovbestemte registre. Oppgjørssystemet for kontroll og utbetaling Postadresse Besøksadresse Telefon* Helserettsavdelingen Saksbehandler Postboks 8011 Dep Teatergt Sverre Engelschiøn 0030 Oslo Org no

35 av helserefusjon skal også hjemles i pasientjournalloven 11. Dette betyr konkret at oppgavene for kontroll og utbetaling skal følge pasientjournallovens regelsett. Helseregisterloven, pasientjournalloven og forskriften(e) som vil bli utarbeidet for det nye registeret skal sikre at innsamling, bruk og annen behandling av helseopplysningene foretas på en etisk forsvarlig måte, ivaretar den enkeltes personvern og brukes til individets og samfunnets beste. Ny løsning for høringssvar Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg. Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l. Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert. Frist for å avgi høringsuttalelse er 1. oktober Med vennlig hilsen Kari Sønderland (e.f.) ekspedisjonssjef Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Sverre Engelschiøn fagdirektør Side 2

36 Høringsliste ACOS AS ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne Akupunkturforeningenppn Agfa AKAN Angstringen Anonyme Alkoholikere Apotekforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge Aleris Helse Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Blå Kors Norge Borgestadklinikken Cerebral Parese-foreningen CGM (Compugroup Medical Norway AS) Colosseumklinikken Allmennlegene Datatilsynet De fylkeskommunale eldrerådene De medisinske dekanene De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål DELTA Demensforeningen Den Norske Advokatforening Den norske jordmorforening Den Norske Kinesiologiforening Den norske tannlegeforening

37 Den norske legeforening Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM) Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT) Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Den rettsmedisinske kommisjon Departementene Det Norske Healerforbund Diabetesforbundet DIPS ASA Direktoratet for nødkommunikasjon EEG-Laboratoriet AS Europabevegelsen Fagforbundet Fagrådet innen Rusfeltet i Norge Familieterapi instituttet Fampo Fellesorganisasjonen FO Farmasiforbundet Finans Norge Forbrukerombudet Forbrukerrådet Forbundet mot rusgift Foreningen for blødere i Norge Foreningen for el-overfølsomme Foreningen for hjertesyke barn Foreningen for human narkotikapolitikk Foreningen for Muskelsyke Foreningen for kroniske smertepasienter Forskerforbundet Forskningsstiftelsen FAFO Forsvarsgruppen av 1977 Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Fürst medisinske laboratorium AS Fylkesråd for funksjonshemmede Galebevegelsen

KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev juni 2015 I dette nyhetsbrevet for KomUt Møre og Romsdal for juni 2015 kan du lese om følgende:

KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev juni 2015 I dette nyhetsbrevet for KomUt Møre og Romsdal for juni 2015 kan du lese om følgende: KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev juni 2015 I dette nyhetsbrevet for KomUt Møre og Romsdal for juni 2015 kan du lese om følgende: Status pilotering av PLO-meldinger i psykiatrien oppstart

Detaljer

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m.

Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Høringsinstanser Høyringsnotat om rett til kontaktlege m.m. Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barneombudet Datatilsynet

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne. Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse

Høringsinstanser. Akademikerne. Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse Høringsinstanser Akademikerne Amnesty International Norge Apotekforeningen Aleris Helse Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Bergen tingrett Bioingeniørfaglig

Detaljer

Gulating lagmannsrett Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Haraldsplass diakonale høgskole Helsedirektoratet Helse- og sosialombudet i Oslo

Gulating lagmannsrett Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Haraldsplass diakonale høgskole Helsedirektoratet Helse- og sosialombudet i Oslo Høringsinstanser Akademikerne Apotekforeningen Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge Aleris Helse Barneombudet Bergen tingrett Bioteknologinemnda

Detaljer

Høringsliste ACOS AS ACTIS. ADHD Norge. Afasiforbundet i Norge. Akademikerne. Akupunkturforeningenppn. Agfa AKAN. Angstringen. Anonyme Alkoholikere

Høringsliste ACOS AS ACTIS. ADHD Norge. Afasiforbundet i Norge. Akademikerne. Akupunkturforeningenppn. Agfa AKAN. Angstringen. Anonyme Alkoholikere Høringsliste ACOS AS ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne Akupunkturforeningenppn Agfa AKAN Angstringen Anonyme Alkoholikere Apotekforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Aurora, Støtteforeningen

Detaljer

Høringsinstanser ACOS AS. Afasiforbundet i Norge. Akademikerne. Allmennlegeforeningen. Apotekforeningen. Barnekreftforeningen.

Høringsinstanser ACOS AS. Afasiforbundet i Norge. Akademikerne. Allmennlegeforeningen. Apotekforeningen. Barnekreftforeningen. Høringsinstanser ACOS AS Afasiforbundet i Norge Akademikerne Allmennlegeforeningen Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten

Detaljer

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen

Høringsinstanser. Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Høringsinstanser Akademikerne Aleris Helse Amnesty International Norge Apotekforeningen Barnekreftforeningen Barneombudet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten Bergen

Detaljer

Høringsliste ACOS AS ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne Akupunkturforeningenppn Agfa AKAN Angstringen Anonyme Alkoholikere

Høringsliste ACOS AS ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne Akupunkturforeningenppn Agfa AKAN Angstringen Anonyme Alkoholikere Høringsliste ACOS AS ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne Akupunkturforeningenppn Agfa AKAN Angstringen Anonyme Alkoholikere Apotekforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Aurora, Støtteforeningen

Detaljer

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen Høringsinstanser ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge Actis

Detaljer

Høringsinstanser: Departementene. Fylkesmennene Sysselmannen på Svalbard. Riksrevisjonen. Sametinget

Høringsinstanser: Departementene. Fylkesmennene Sysselmannen på Svalbard. Riksrevisjonen. Sametinget Høringsinstanser: Departementene Fylkesmennene Sysselmannen på Svalbard Riksrevisjonen Stortingets ombudsmann Sametinget for forvaltningen Barne -, ungdoms - og familieetaten Barne -, ungdoms - og familiedirektoratet

Detaljer

Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Høringsinstanser Actis ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge

Detaljer

Høringsinstanser: Departementene Høyesterett Lagmannsrettene Tingrettene Domstolsadministrasjonen

Høringsinstanser: Departementene Høyesterett Lagmannsrettene Tingrettene Domstolsadministrasjonen Høringsinstanser: Departementene Høyesterett Lagmannsrettene Tingrettene Domstolsadministrasjonen ACTIS ADHD-foreningen Afasiforbundet i Norge Akademikerne A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet

Detaljer

Høringsliste ACOS AS ACTIS. ADHD Norge. Afasiforbundet i Norge. Akademikerne. Akupunkturforeningen. Agfa AKAN. Angstringen. Anonyme Alkoholikere

Høringsliste ACOS AS ACTIS. ADHD Norge. Afasiforbundet i Norge. Akademikerne. Akupunkturforeningen. Agfa AKAN. Angstringen. Anonyme Alkoholikere Høringsliste ACOS AS ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne Akupunkturforeningen Agfa AKAN Angstringen Anonyme Alkoholikere Apotekforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Aruna Innerlife

Detaljer

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Blå Kors Norge Borgestadklinikken

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms- og familieetaten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Blå Kors Norge Borgestadklinikken Høringsinstanser ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne AKAN Ananke, Støtteforening for mennesker med tvangslidelse Angstringen Anonyme Alkoholikere Aurora, Støtteforeningen for mennesker

Detaljer

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem

Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem ACOS AS ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne AKAN Akupunkturforeningen Aleris AS Angstringen Anonyme Alkoholikere Apotekforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Aruna Innerlife faglige

Detaljer

Adressater. Departementene Høyesterett Lagmannsrettene Domstolsadministrasjonen

Adressater. Departementene Høyesterett Lagmannsrettene Domstolsadministrasjonen Adressater Departementene Høyesterett Lagmannsrettene Domstolsadministrasjonen Alternativ til vold behandlings- og kompetansesenter Barneombudet Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt Datatilsynet

Detaljer

Fylkesrådene for funksjonshemmede. Galebevegelsen Gatejuristen Kirkens bymisjon

Fylkesrådene for funksjonshemmede. Galebevegelsen Gatejuristen Kirkens bymisjon Høringsinstanser ACTIS ADHD-foreningen Afasiforbundet i Norge Akademikerne A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling Amalie Skrams Hus Ambulansehelsetjenesten KFO Amnesty

Detaljer

Departementene Domstoladministrasjonen

Departementene Domstoladministrasjonen Høringsinstanser Actis ADHD Norge Akademikerne A-larm Aleneforeldreforeningen Amnesty international Norge ANSA Apotekerforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora,

Detaljer

Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologinemnda

Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologinemnda Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 11/1288-02.04.2013 Invitasjon til å foreslå nye medlemmer i Bioteknologinemnda Bioteknologinemnda er et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som særlig

Detaljer

Høringsliste. Cerebral Parese-foreningen CGM (Compugroup Medical Norway AS) Colosseumklinikken Allmennlegene

Høringsliste. Cerebral Parese-foreningen CGM (Compugroup Medical Norway AS) Colosseumklinikken Allmennlegene Høringsliste ACOS AS ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne Akupunkturforeningenppn Agfa AKAN Angstringen Anonyme Alkoholikere Apotekerforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Aurora,

Detaljer

Høringsinstanser. Cerebral Parese -foreningen Colosseumklinikken AS

Høringsinstanser. Cerebral Parese -foreningen Colosseumklinikken AS Høringsinstanser Akademikerne AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide Amnesty International Norge Aleris Helse Arbeidsgiverforeningen SPEKTER Axess sykehus og spesialistklinikk AS Barneombudet Barne -,

Detaljer

A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling. Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblemer

A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling. Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblemer ACTIS ADHD Norge Afasiforbundet i Norge Akademikerne A-LARM Bruker og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling Amalie Skrams Hus Amnesty International Norge Ananke, Norsk OCD forening Angstringen

Detaljer

Høring Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høring Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern Side 1 av 5 Du er her: regjeringen.no / Justis- og beredskapsdepart... / Dokumenter / Høringer / Høringsinstanser Høring Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014: 10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Detaljer

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region sørvest - regionkontor Kriminalomsorgen region nord - regionkontor Kriminalomsorgen region sør - regionkontor Kriminalomsorgen region vest - regionkontor

Detaljer

Høringsinstanser (alfabetisk) - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Høringsinstanser (alfabetisk) - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Høringsinstanser (alfabetisk) - Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet Organisasjon ACTIS Akademikerne AKAN A-larm Alfa Behandlingssenter Anonyme

Detaljer

KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev pr 1. nov. 2015

KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev pr 1. nov. 2015 KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev pr 1. nov. 2015 Nytt fra Driftsforum Møre og Romsdal Innføring av PLO-meldinger innen psykiatrien Avvikling av papirkopi på epikriser og labsvar Basismeldingene

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012

Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Fylke Landsdekkende, til aktivitet i Helse Sør-Øst Region, inkl. fellessøknader til fordeling innen søkers underliggende enheter. Tildeling til brukerorganisasjoner 2012 Organisasjonens fulle navn Tildeling

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2029-50 02.06.2016 Høringsnotat om nye oppgaver til større kommuner - Korrigert versjon Vi viser til brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 1. juni

Detaljer

Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) og Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling på Nordmøre.

Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) og Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling på Nordmøre. Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) og Regionalt senter for helseinnovasjon og samhandling på Nordmøre. Prosessen vedr lokalisering av nytt felles akuttsykehus for Nordmøre og Romsdal fikk en svært uheldig

Detaljer

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Departementene. Arbeids- og velferdsdirektoratet. Atferdssenteret. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 2. mai 2012. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes elektronisk til ostmottak fin.de. DET KONGELIGE FINANSDEPARTEMENT Høringsinstanser iht. vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 09/6053 SL MSR/rla 31.01.2012 Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger Finansdepartementet

Detaljer

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse:

Høyringsdokumenta finn du på regjeringen.no under følgjande adresse: Iflg liste Dykkar ref Vår ref Dato 15/2989-14.09.2015 Høyring om forslag til endringar i reglane om rett til pleiepengar ved sjuke barn etter folketrygdlova kapittel 9 Arbeids- og sosialdepartementet sender

Detaljer

KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Status pr. 20. 04. 2015

KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Status pr. 20. 04. 2015 KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Status pr. 20. 04. 2015 Her kommer et nytt informasjonsbrev fra oss i KomUT2-prosjektet i Møre og Romsdal. Vi er godt i gang med våre oppdrag med nye tjenester på meldingsutveksling,

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013

Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Helse Sør-Øst RHF Tildeling til brukerorganisasjoner 2013 Fylke Organisasjon Tildeling 2013 Landsdekkende Hiv Norge 15 000 Norsk Lymfødemforening 10 000 Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 840 000 Harry

Detaljer

Høringsinstanser. Departementene

Høringsinstanser. Departementene Høringsinstanser Departementene Høyesterett Lagmannsrettene Tingrettene Domstoladministrasjonen Riksadvokaten Statsadvokatembetene Politidistriktene Kriminalpolitisentralen ØKOKRIM Politidirektoratet Regjeringsadvokaten

Detaljer

Høring av NOU 2010:13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren

Høring av NOU 2010:13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 201100691-/MAL 10.03.2011 Høring av NOU 2010:13 Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren Helse- og omsorgsdepartementet sender

Detaljer

V rrank rn e Arkivnn saksbset_

V rrank rn e Arkivnn saksbset_ DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste MOTTATT 2012 V rrank rn e 1 1 SEPT Arkivnn saksbset_ k6p,t), Ly Deres ref. Vår ref. 12/3288 Dato 05.09.2012 Høring forslag

Detaljer

Notat om saksbehandling

Notat om saksbehandling Notat om saksbehandling Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/07954 - F00 DRAMMEN 30.12.2004 HØRING - NOU 2004:18 HELHET OG PLAN I SOSIAL- OG HELSETJENESTENE

Detaljer

Kopi :, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Anne Solberg, Martin Stenseth Vedlegg :

Kopi :, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Anne Solberg, Martin Stenseth Vedlegg : Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T: Tanja Skjevik, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Arnhild Trustrup S-T: Trine Hansen, Marit

Detaljer

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011

Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Tildeling til brukerorganisasjoner 2011 Fylke Organisasjonens fulle navn Tildeling 2011 Landsdekkende Barne- og Unges revmatikergruppe (BURG) 150 000 Foreningen for Fragilt X-syndrom 20 000 Harry Benjamin

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014

Offentlig journal. Periode: 02012014-02012014. Helse Sør-Øst RHF 06012014 Helse Sør-Øst RHF 06012014 Offentlig journal Periode: 02012014-02012014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater (X): Nei Notater (N): Nei Helse Sor-Øst RTIF 06012014 09/01381-4 Dok.dato:

Detaljer

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring

Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring I følge liste Deres ref Vår ref Dato - 15.02.2016 Råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse - høring Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender, i samarbeid

Detaljer

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag

Presentasjon Nord-Trøndelag. Onsdag Presentasjon Nord-Trøndelag Onsdag 27.04.16 Oppdrag og mandat 2015 - KomUT KomUT videreføres i 2015 og skal blant annet: følge opp elektronisk samhandling nye tjenester, meldinger og forvaltningsrutiner

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref /CSH

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref /CSH DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Adressater i henhold til liste 1 JUN 7011 Deres ref Vår ref 201100820-/CSH Dato 12.04.2011 Høring: Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF 09012013. Offentlig journal. Periode: 03012013-03012013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sør-Øst RHF 09012013. Offentlig journal. Periode: 03012013-03012013. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Offentlig journal Periode: 03012013-03012013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja Helse Sor-Øst RHF 09012013 08/01760-42 Helsedirektoratet Sak: Medisinsk

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring.

Utkast til Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utreding og behandling av spiseforstyrrelser sendes med dette på høring. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 19727843 HELSE MIDT-NORGE RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 16/32343-1 Saksbehandler:

Detaljer

Actis Airport Retail Norway AS Akademikerne Aktive Foreldre Alliance Boots AS Apotek1 Gruppen AS Apotekforeningen Apotekgruppen Arbeids- og

Actis Airport Retail Norway AS Akademikerne Aktive Foreldre Alliance Boots AS Apotek1 Gruppen AS Apotekforeningen Apotekgruppen Arbeids- og Actis Airport Retail Norway AS Akademikerne Aktive Foreldre Alliance Boots AS Apotek1 Gruppen AS Apotekforeningen Apotekgruppen Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsmiljøsenteret

Detaljer

Nye tjenester i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg - Høring

Nye tjenester i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg - Høring v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Verden 17970933 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 16/3741-20 Saksbehandler: Bente Hatling Dato: 18.04.2016

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Høringsinstanser. Departementene

Høringsinstanser. Departementene Høringsinstanser Departementene Arbeids- og velferdsdirektoratet Atferdssenteret Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene Barneombudet Barnesakkyndig

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

OUS Idéfase - Høringsinstanser

OUS Idéfase - Høringsinstanser OUS Idéfase - Høringsinstanser HSØ Helseforetak i regionen Akershus universitetssykehus (AHUS) Innlandet sykehus HF Sykehusapotekene HF Sykehuset i Vestfold HF Sykehuspartner Sykehuset Telemark HF Sykehuset

Detaljer

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid

Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2988 Dato 14.06.2017 Høring om forslag om å innføre plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til flerfaglig samarbeid Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato. Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821-17.12.2015 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser til

Detaljer

Samhandlingsreform med eller uten IKT?

Samhandlingsreform med eller uten IKT? Samhandlingsreform med eller uten IKT? Hvilke rolle vil IKT få i gjennomføring av samhandlingsreformen? Hvordan kan vi gå frem for å lykkes? HelsIT 2010 Professor Anders Grimsmo, NTNU 1 Om IKT: «IKT er

Detaljer

1,11 Helsedirektoratet

1,11 Helsedirektoratet 1,11 Helsedirektoratet Høringsinstanser i følge liste Deres ref.: Vår ref.: 16/3440-1 Saksbehandler: Astrid Hernes Kvalnes Dato: 28.01.2016 Høring: Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon0-5 år

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

r', Helsedirektoratet

r', Helsedirektoratet HELSE ^e^ MIDT-NORD Saksdok.: _-10 14-^'( -0 `-j Mottatt: 0 6 DIS, L^ åj r', Helsedirektoratet Høringsinstanser e Saksbeh.: -Jr;rji t^"1 Arkiv: Deres ref.: Saksbehandler: KGRAV Vår ref.: 1117850 Dato:

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/5214-23.06.2016 Høring om endringer i opplæringsloven Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag

Detaljer

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/4099-20.04.2016 Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Nytt kapittel om skolemiljø Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Bedre helse og sikkerhet med EPJ

Bedre helse og sikkerhet med EPJ Bedre helse og sikkerhet med EPJ Helsit, 27. september 2007 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Mine tema Noen ord om hvem vi er Datasikkerheten med og uten EPJ Tilgangskontrollen i DIPS En kronikk i Aftenposten

Detaljer

KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev pr januar 2016

KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev pr januar 2016 KomUt-prosjektet i Møre og Romsdal Informasjonsbrev pr januar 2016 I dette nyhetsbrevet pr 1.2.16 kan du lese mer om følgende: KomUT: Rolle og oppgaver ifm med utrulling av Velferdsteknolgi i kommunene

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg :

Kopi : Asle Jensen, Tanja Skjevik, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle, Bjørn Roar Lien, Martin Stenseth, Arne Gunnar Barstad Vedlegg : Side 1 av 6 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Grete Burmo, Jan Ove Heggdal,Arnhild Trustrup S-T: Marit Øverås,

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/4846-2.10.2015 Spørsmål om plikt til å bistå pasienter med administrering av legemidler som pasientene på egen hånd har finansiert 1. Innledning Det har i media vært

Detaljer

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting

Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting v3.1-16.05.2014 Etter liste Deres ref.: Vår ref.: 13/2601-24 Saksbehandler: Torbjørn Nystadnes Dato: 13.03.2015 Høring EPJ Standard del 2: Tilgangsstyring, redigering, retting og sletting Helsedirektoratet

Detaljer

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september

HelsIT 2013 IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Torsdag 19. september HelsIT 2013 Torsdag 19. september IKT FASTLEGENS BESTE VENN! Susanne Monica Prøsch Fastlege, spes. i allmennmedisin Annen etasje legesenter DA Sandefjord IKT-FASTLEGENS BESTE VENN! Fastlegevirksomheten

Detaljer

Høringsinstanser. Departementene. Akademikerne. Akershus universitetssykehus HF. Aleris Ungplan & BOI. Arbeids- og velferdsdirektoratet

Høringsinstanser. Departementene. Akademikerne. Akershus universitetssykehus HF. Aleris Ungplan & BOI. Arbeids- og velferdsdirektoratet Høringsinstanser Departementene Akademikerne Akershus universitetssykehus HF Aleris Ungplan & BOI Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidstilsynet Autismeforeningen i Norge Oslo universitetssykehus Avdeling

Detaljer

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m.

Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4955-22.10.14 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag m.m. Kunnskapsdepartementet sender

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/15 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2016-2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Kjell Åge Nilsen Ingerid Gunnerød Saksmappe 2014/501 Dato for styremøte

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Prop. 118 L. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 118 L. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 118 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (rett til nødvendig helsehjelp og pasientrettighetsdirektivet m.m.) Innhold

Detaljer

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11

Telemedisin.e-helse. Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin.e-helse Gerd Ersdal medisinsk rådgiver NST RESO Salten 1.04.11 Telemedisin, e-helse. Velferdsteknologi Selvhjelpsverktøy Bruk av informasjon og kommunikasjons teknologi (IKT) i helsetjenesten

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 16/7853-11.11.2016 Høring om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven Departementet sender med dette på høring forslag til endringer i

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/3474-04.06.2015 Tillegg til tildelingsbrev nr. 24 - Kunnskaps- og kompetansesentrene utenfor spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles.

Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles. Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:, Arnhild Trustrup, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Tanja Skjevik S-T: Trine Hansen, Rut Naversen,

Detaljer

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato

Se adresseliste 13/ Deres ref Vår ref Dato Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 13/5790-18.12.13 Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig

Detaljer

TILDELING 2012 Merknader

TILDELING 2012 Merknader HELSE NORD RHF - BRUKERTILSKUDD Søkerorganisasjonens Merknader ADHD Norge Finnmark ADHD Norge Finnmark 30 000 357 300 33 000 ADHD Norge Nordland ADHD Nordland 30 000 42 000 33 000 ADHD Norge Troms ADHD

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Prioriteres helse i Norge? Norge 2005: 4 606 363 innbyggere 2,3 mill sysselsatte BNP 1942 mrd Helsetjenesten

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag

Høringsinstanser. Kommuner i Nord-Trøndelag Høringsinstanser pr 26. april 2010 Kommuner i Møre og Romsdal Kommuner i Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m.

Deres ref Vår ref Dato 15/ Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/4379-22.09.2015 Høring - Endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Kunnskapsdepartementet sender med dette

Detaljer

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon

Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer. Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon Potensialet for Knps samarbeid kommunens konsekvenser av nasjonal reformer Pensjonsreformen Kombinere arbeid og pensjon NAV-reformen De som kan jobbe, skal kunne jobbe Samhandlingsreformen Ny oppgavefordeling

Detaljer

0j0,Fw-1 DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Til høringsinstansene ifølge vedlagte liste

0j0,Fw-1 DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Til høringsinstansene ifølge vedlagte liste 0j0,Fw-1 JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Til høringsinstansene ifølge vedlagte liste Deres ref. Vår ref. Dato 200502517/TRH 23.10.2008 Høring - NOU 2008: 15 om barn og straff Vedlagt følger

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

'postmottak@selbu.kommune.nol;

'postmottak@selbu.kommune.nol; Fra: Røsstad Tove FOO. Sendt 18. mai 2016 11:30 Til: 'postmottak@agdenes.kommune.no'; 'post~bjugn komi-nuneno' Kopi: 'postmottak@froya kommune.no'; 'postmottak@hemne.kommune.md,

Detaljer

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Helseansattes yrkesforbund Helsedirektoratet

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Helseansattes yrkesforbund Helsedirektoratet Høringsinstanser Adopsjonsforum Akademikerne Aksjonsgruppa for barns rett til samvær med foreldre og besteforeldre Aleneforeldreforeningen AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide Amnesty International

Detaljer

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09

Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Protokoll nr. 04/09 Styremøte 30.04.09 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder Nora Korsnes Wårle, nestleder Svein Anders Grimstad John Harry Kvalshaug Eva Karin Gråberg Inger Hanekamhaug

Detaljer

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag:

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag: MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 09.12.2015 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Annebeth Askevold, Georg F Ranhoff, Inger Dybdahl Sørby, Torbjørn Nystadnes, Kristin Bang, Morten

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020

Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Høringsinstanser Helse Midt-Norge Strategi 2020 Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Aukra kommune Aure kommune Averøy kommune Eide kommune Fræna kommune Giske kommune Gjemnes kommune Halsa kommune Haram kommune

Detaljer