Å R S R A P P O R T : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T : 0 2 1

2 Ta vare på øyeblikket Hverdagen krever av oss og kundene våre at mye er planlagt på minuttet. Travelheten fører til at vårt fokus ikke er på øyeblikket - men på fremtiden. Slik kan vi miste gode muligheter som øyeblikket byr på. Fokuserer Gaia Trafikk bare på klokken, får vi ikke tilfredse kunder. Anledningen til å oppleve gode øyeblikk på bussen er et viktig konkurransefortrinn. For kunden er det å komme trygt frem, få god service og ha en behagelig kjøretur vel så viktig som å komme presis. Å lese en bok, nyte utsikten eller å snakke med naboen kan være berikende. Kanskje er bussreisende spesielt flinke til å ta vare på sine øyeblikk? I Gaias mål regnes kundene som vår viktigste kapital. Det er med kundene vi kan så og høste. Det er våre kunder som gir vekst. Den veksten kommer bare om vi forvalter kundens tid på beste måte. Vi må legge til rette for gode øyeblikk på bussen! 2002 var et begivenhetsrikt år. Denne årsmeldingen gjenspeiler hva Gaia produserte, hvilke aktiviteter vi planla og gjennomførte, og hvordan vi nyttet mulighetene øyeblikkene gav oss i Vi sier også noe om hvordan vi planlegger å tilrettelegge for gode opplevelser i Velkommen til gode opplevelser på bussen. Ingen grunn til panikk på strekningen Nesttun NHH. Det går en buss hvert 5. minutt. Kast klokken og nyt øyeblikket. 2

3 Gaia i korte trekk Historikk og organisering Gaia Trafikks historie strekker seg over 100 år tilbake i tid og startet med åpningene av Osbanene i 1894 og den første trikken i Bergen i I dag er Gaia Trafikk et av landets største privateide trafikkselskap. Selskapet er organisert i tre divisjoner: Divisjon Verksted er ansvarlig for vedlikehold og reparasjoner av bedriftens materiell, og selger også tjenester til eksternekunder. Gaia Trafikk driver sine aktiviteter fra fire avdelinger beliggende på Nyborg i Åsane, Mannsverk på Landås, i Fana og på Os. Hovedadministrasjonen er lokalisert til Mannsverk. Eierstruktur Den største aksjonæren i foretaket er Bergen kommune med 43,4% av aksjene. Os kommune har en eierandel på 6,4%, Yrkestrafikkforbundet (YTF) 7,3%. De øvrige 42,9% av aksjene er fordelt mellom 937 aksjonærer. INNHOLD s.2: Ta vare på øyeblikket s.5: Tilbakeblikk s.6: Direktøren har ordet s.8: Styrets beretning s.13: Regnskap s.18: Noter s.27: Revisors beretning s.28: Divisjon Rutetrafikk s.30: Divisjon Reiser s.32: Divisjon Verksted s.34: Personal Adm. Divisjon Rutetrafikk er ansvarlig for ordinær rutetrafikk i Bergen og Os kommune. Divisjon Reiser består av Transporttjenesten Bergen (TTB),turkjøring, Flybussen. Herunder hører også Kystbussen, som erekspressbussen mellom Stavanger og Bergen. Den opereres i samarbeid med HSD Buss,Haugaland Billag og Connex Vest. Nøkkeltall ca ansatte ca 400 busser og andre kjøretøy Atle Harald Sandtorv Økonomisjef ca ruteavganger på hverdager ca kunder på hverdager ca 19 millioner kjørte kilometer per år 502,9 millioner kroner i omsetning i

4 Vi er stolte av de nye tidene Ideelt sett skulle bussene gå så ofte at man ikke trenger rutetabell. Du skulle bare gå ned i veien og vente maks fem minutter. I 2002 ble dette virkelighet for mange av kundene våre. 4

5 Tilbakeblikk Nicolay Leganger Markeds- og informasjonssjef 24 millioner kundebesøk -og kundene brukte tiden til: Tilknyttet bedriften siden 1999 Refleksjoner og ettertanke. For første gang på flere år økte antall reisende i 2002 med 0,52 %. Til sammenligning var passasjerantallet redusert med 1,1 % året før. 18. februar 2002 la Gaia om rutene. Strekningene mellom terminalene og sentrum ble styrket med stive rutetider og hyppigere intervaller. Rutene ble lettere å huske og bussene gikk nå så ofte at man mange steder kunne kaste ruteheftet. Kulturbilletten ble innført i mai skolebarn kunne reise gratis på to klasseturer. Fra 1. august økte rabatten på Studentkort fra 35 til 40 %. I forbindelse med Kvalitetsavtalen med Hordaland Fylkeskommune ble det også i 2002 gjennomført to kvalitetsmålinger. Gode resultater førte til bonus. Ved inngangen til 2002 ble rutetilbudet til Flybussen noe redusert, men fra september måned ble kvartersruten gjeninnført. Flybussen har økt sin andel av trafikken til og fra Flesland flyplass ble nok et rekordår for Kystbussen med en økning i trafikken på 17,5 %. TTB vant anbudet på arbeidskjøring fra 1. januar Ytterligere et anbud på skolekjøring fra høsten 2002 ble vunnet. Parkeringsbussen i sentrum skal kjøres av TTB. Anbudet ble vunnet i slutten av Parkeringsbussen starter opp i august I 2002 hadde Gaia Trafikk 27 gassbusser i drift. Mot slutten av året fikk selskapet levert ytterligere 9 naturgassbusser. I mars 2002 ble det inngått en avtale mellom Bergen kommune og Gaia Trafikk om fortsatt trolleydrift på linje 2. Avtalen går over en 13- årsperiode, og gjelder fra 1. januar Gaia Trafikk har bestilt seks nye trolleyleddbusser til linje november 2002 ble den første av i alt 17 laventré-busser levert til Gaia. Denne busstypen blir standarden i selskapet fremover. Studier og lesing. Sosialt samvær. Mobilprat og tekstmeldinger...eller kort og godt nyte å være underveis. 5

6 et innholdsrikt år Arne Buanes Administrerende Direktør Tilknyttet bedriften siden 1992 Et år kan vare lenge. I andre sammenhenger er et år for lite å regne. Det gamle utsagnet om at tiden er relativ er sann. Året 2002 var begivenhetsrikt for Gaia Trafikk. Mange konkrete saker satte sitt preg på hverdagen. Samtidig brakte året Gaia Trafikk et skritt videre i prosessen, der bedriften skal fremstå som et godt alternativ når fremtidige løsninger for kollektivtrafikken i bergensområdet vurderes begynte godt Takstene steg ikke fra årskiftet og de positive virkningene viste seg raskt. Utviklingen med stadig færre kunder ble snudd og antall reiser økte. Særlig var dette merkbart det første halvåret. Frysing av takstene var én grunn. En annen årsak var ruteomleggingen som fant sted 18. februar. Gjennom en omfattende markedsføring ble hyppige frekvenser på hovedtraseéne fremhevet. Ikke minst ble det satset på intern markedsføring. Samlet ble det en vellykket kampanje. Gaia påvirker og påvirkes Gaia Trafikk er medlem av Transportbedriftenes Landsforening (TL). Gjennom vervet som styremedlem i TLs sentralstyre har jeg på bedriftens vegne kunnet påvirke ulike prosesser i vår bransje. Lønnsoppgjøret våren 2002 var en viktig sak, og for de ansatte ble det et godt oppgjør. Dette mener jeg er positivt. Gode betingelser for medarbeiderne påvirker positivt kvaliteten på Gaias tjenester. Et særlig sentralt punkt i lønnsoppgjøret var spørsmålet om tariffestet pensjonsordning. TL var det første forbundet innen avtaleområdet NHO/LO/YS som inngikk en slik avtale. I forbindelse med fremtidige anbud, er det av avgjørende betydning at alle tilbydere opererer under de samme rammebetingelsene. En sentral avtale om pensjonsordninger var derfor viktig å få på plass. Kvalitetsavtale et godt alternativ Den nåværende Kvalitetsavtalen gjelder frem til utgangen av Høsten 2002 behandlet Hordaland fylke sin fremtidige innkjøpsordning for transporttjenester. Valget sto mellom anbud eller en forlengelse av nåværende ordning med Kvalitetskontrakt. Flertallet i fylketinget besluttet at det skal inngåes Kvalitetskontrakt med trafikkselskapene frem til Jeg tror dette var et klokt valg. Økte reisetall, stigende resultater på kundetilfredshetsmålinger, sammen med klare konklusjoner fra en rapport utarbeidet av Møreforskning, peker i samme retning. Kvalitetskontraktene har gitt resultater. En ny avtale med fylket vil gi Gaia muligheter for videre satsing. F.eks. er det nødvendig å investere i et nytt og tidsmessig riktig billetteringssystem som vil komme kundene tilgode i form av raskere ekspedering og større fleksibilitet. God innsats gir fornøyde kunder Kvalitetsmålinger utført av Hordaland fylkeskommune viser at kundene er fornøyd med våre tjenester. Rammebetingelsene kunne vært bedre for våre kunder, og det vil Gaia Trafikk fortsatt arbeide for. Gode tall kommer blant annet som et resultat av våre medarbeideres innsats. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt, og en ny lokal avtale med arbeidstakerorganisasjonene ble inngått med virkning fra 1. januar Denne avtalen danner et godt grunnlag for videre sikring av inntjening og vekst i selskapet. Utviklingsprosjektet, som ble påbegynt i 2001, har bidratt til å etablere en Gaiakultur. Det er bra, men samtidig ser vi det som viktig å bevare positive særtrekk ved de ulike avdelingene. Ny struktur i selskapet Gaia Trafikk er i ferd med å fullføre fusjonsprosessen som begynte september Våren 2003 arbeides det med å omstrukturere bedriften til en konsernmodell. Ved å organisere de ulike virksomhetsområdene i egne aksjeselskap, blir bedriften bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Tidspunktet for omstruktureringen er riktig. Det er langt bedre å foreta slike endringer når vi selv har muligheten til fullt ut å styre prosessen, enn å vente til eksterne krefter presser bedriften til endringer. Administrerende direktør vil takke styret og ansatte på alle nivåer for godt samarbeid i

7 Styret Bak fra venstre: Ole Haakon Lunde, Leif Jørgen Ulvatne, Frode Sælen, Jan Sivertsen, Gisle Didriksen, Per Eystein Thue og Magne Revheim. Foran fra venstre: Inger Berit Strømsnes, Jan Arvid Refseth og Anne-Kathrine Vabø. Ledergruppen Bak fra venstre: Idar Sylta, Atle Harald Sandtorv, Geir Olav Mandt og Nicolay Leganger. Foran fra venstre: Jan Helge Sandvåg, Arne Buanes og Svein Eriksen. 7

8 Bergen kommune og Gaia spanderer: Skolebarn får gratis kulturreiser Skole- og barnehagebarna i Bergen skal få et positivt forhold til kollektivtransport. Nå kan de besøke kulturinstitusjoner og bedrifter i kommunen og komme seg ut i naturen. Dette er mulig gjennom ett enkelt tiltak: Kulturbilletten. Gaia Trafikk har sammen med HSD Buss inngått et samarbeid med Bergen kommune om Kulturbilletten, der busselskapene sponser billettene med 33 %. En bakenforliggende årsak var at anledningen til frivillig foreldrebetaling falt bort. Målet er å gi alle barna et likt tilbud til en lavest mulig pris, og tiltaket omfatter alle kommunale skoler og barnehager i Bergen. Det handler både om at barn i sentrum skal komme seg opp på fjellet og ut i naturen, og om at barn utenfor sentrum skal få ta i bruk det sentrum har å by på Tiltaket er i tråd med læreplanen som oppfordrer skolene til ta i bruk nærmiljøet for å oppnå en identitet utover skolemiljøet. Det vil også gi barna et positivt forhold til det å bruke kollektivtransport, og bidra til å skape holdninger som kan forhindre hærverk. Kulturbilletten skal bidra til at skolebarna får en positiv holdning til kollektivtrafikk Nytt i 2003 Nytt i 2003 er at Kulturbilletten blir utvidet til å omfatte bedriftsbesøk og naturopplevelser. Dessuten blir de kommunale barnehagene inkludert. Før gjaldt ordningen fire enkeltbilletter for hver klasse. I 2003 kjøper Bergen kommune 5240 klassebilletter, som skoler og barnehager kan benytte seg av etter først til mølla -prinsippet. Alle bestillinger vil skje over Internett. Dersom skolene og barnehagene klarer å bruke opp alle billettene innen oktober, og oppfyller sin del av avtalen i form av undervisningsaktiviteter og aktiv deltakelse, har busselskapene lovet en bonus tilsvarende ytterligere 1260 billetter. Etter at foreldrebetalingen falt bort, ble det vanskeligere for klassene å reise på tur Vinn-vinn for alle parter Avtalen innebærer fordeler og forpliktelser for alle parter. Gaia Trafikk ønsker å fremme kollektivtransporten og profilere seg i den enkelte skole og barnehage. Bergen kommune skal bidra til at Kulturbilletten og kollektivtrafikken gjøres kjent. Den enkelte barnehage og skole må på sin side medvirke til at barna får en innføring i skikk og bruk på buss. Busselskapene er i ferd med å utarbeide undervisningsmateriell til et slikt opplegg, og elevene får tilgang til materiell som profilerer kollektivbransjen. Læreplanverket for Grunnskolen, Fra L 97, sier blant annet følgende: Skulen skal vere ein aktiv og levande kulturinstitusjon i lokalsamfunnet. Opplæringa skal føre vidare og vidareutvikle verdiar, normer og røynsler som vi tek over frå generasjonane før oss. Kulturarven omfattar òg dei kulturtradisjonane og det kulturgrunnlaget som er knytt til lokalsamfunna i bygd og by. Skulen må derfor dra nytte av nærmiljøet og lokalsamfunnet for å eksemplifisere, konkretisere, og utfylle læreplanane for faga. I lokalsamfunnet kan elevane finne svar på spørsmål, prøve oppfatningar - og få nye spørsmål å arbeide vidare med. 8

9 Styrets beretning Jan Arvid Refseth, styreleder Magne Revheim, nestleder Per Eystein Thue, styremedlem Anne-Kathrine Vabø, styremedlem Virksomhetens art Gaia Trafikk AS er et konsern som i tillegg til morselskapet, består av tre datterselskap Transporttjenesten Bergen AS (TTB), Gaia Trafikk Utvikling AS og AS Bergen Sporvei. Primærvirksomheten til Gaia Trafikk er løyvepliktig kollektiv transport med buss i Bergen kommune og Os kommune. Selskapet driver også flybuss til/fra Bergen lufthavn og turbussvirksomhet. Andre aktiviteter er salg av verkstedstjenester og deltakelse i et samarbeid om ekspressbuss til Stavanger (Kystbussen). TTB driver transport av funksjonshemmede og annen spesialtransport. Gaia Trafikk Utvikling ble opprettet for å drive utvikling og drift av eiendom, reklame og prosjekter, samt salg av konsulenttjenester. I 2003 er dette selskapets formål endret til utleie av busser og annet materiell. Bergen Sporvei har som formål å ha eierinteresser i andre selskap innen samferdsel, samt eie og drive fast eiendom. De to sistnevnte selskap hadde ikke aktivitet i Gaia Trafikk er lokalisert med hovedkontor og anlegg på Mannsverk i Bergen. Videre har selskapet anlegg på Nyborg, Fana og Os (leide lokaler). Gaia Trafikk jobber ut fra følgende visjon, forretningsidé og overordnede mål: Visjon Gaia i trafikken - for deg og miljøet. Forretningsidé Gaia Trafikk skal være en moderne, miljøvennlig, trygg og ledende leverandør av kollektive transporttjenester. Overordnede mål Mål for Gaias resultat og virksomhet Gaia sitt kjerneområde skal være kollektivtransport. Gaia skal være blant Norges mest veldrevne kollektivselskap i byområder. Gaia skal drive sin virksomhet markedsrettet og etter bedriftsøkonomiske prinsipper i den hensikt å oppnå god lønnsomhet og tilfredsstillende avkastning til eierne. Gaia skal arbeide for forpliktende samarbeid og strategiske allianser. Mål for forholdet til samfunnet Gaia skal ha et åpent, korrekt og aktivt forhold til kunder, media, ansatte, eiere og samarbeidspartnere. Gaia skal samarbeide med politikere, offentlig administrasjon og interesseorganisasjoner for å forbedre rammebetingelsene for kollektivtrafikken. Mål for arbeidet med kunder og marked Gaia skal behandle kundene som sin viktigste kapital. Gaia skal utvikle et markedstilpasset tilbud slik at kollektivandelen (og inntjening) øker. Gaia skal aktivt markedsføre de fordelene kundene og samfunnet har av våre tjenester. Gaia skal utvikle og drive lønnsomme tjenester og produkter innenfor kjerneområdet og tilgrensede aktiviteter så som verksted, eiendom og bybane. Mål for arbeidet med internkunden/medarbeidere Medarbeidere med rett kompetanse er selskapets viktigste interne ressurs, og er avgjørende for å nå selskapets mål. Rekruttering og utvikling av medarbeidere er derfor en prioritert oppgave. Gaia skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS og trivsel skal sikre individuell vekst og kraft. Gaia skal ha en målbevisst ledelse som motiverer medarbeiderne. Mål for innsatsen for miljøet Gaia vil prioritere løsninger og tilstrebe handlinger som gir miljøgevinster i samtid og fremtid. 9

10 Styrets beretning Inger Berit Strømsnes, styremedlem Gisle Didriksen, styremedlem Ole Haakon Lunde, styremedlem Frode Sælen, styremedlem Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Konsernet har en sunn økonomisk og finansiell situasjon. Gaia Trafikk har ruteløyver ut år Selskapet har inngått en fireårig kvalitetskontrakt med Hordaland fylkeskommune gjeldende fra og med år Det arbeides med å reforhandle denne avtalen. Ny fireårig kvalitetskontrakt forventes å bli signert første halvår Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Konsernets arbeidsmiljøutvalg har avholdt 4 møter i I tillegg er det avholdt jevnlige HMS-møter ved de enkelte avdelinger. En rekke saker er fremmet og behandlet i så vel AMU-utvalg som på HMSmøtene. Løsninger er vedtatt og gjennomført på flere områder. Konsernet driver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. En person er ansatt i full stilling som HMS-konsulent. Videre er det ansatt en person i stilling som sosialombud med fokus spesielt rettet mot langtidssyke, attføringsarbeid, omstilling m.v.. Selskapets valgte hovedverneombud arbeider i full stilling som verneombud. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært godt, og har bidratt positivt til arbeidsmiljøet og driften for øvrig. I 2002 var sykefraværet 13,5%. I 2001 var sykefraværet 13,3%. Det arbeides kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Gaia Trafikk inngikk en samarbeidsavtale med Trygdeetaten, og ble fra samme dato en IA bedrift (inkluderende arbeidslivsvirksomhet). Samarbeidsavtalen bygger på intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Vår målsetting er som følgende: Gjennom langsiktig og kontinuerlig fokus på vårt totale arbeidsmiljø søke å øke trivselen blant våre ansatte, og der igjennom redusere bedriftens sykefravær. Det er totalt rapportert 44 personskader i Skadene har ikke vært alvorlige, men noen av dem har likevel medført lengre sykmeldinger. 5 sjåfører har vært utsatt for vold i Forholdene er anmeldt. De fleste materielle skader har oppstått i bytrafikken. Redusert skadefrekvens på våre busser er en høyt prioritert oppgave. Det har ikke oppstått noen store skader. Ytre miljø Støy og utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader, er innenfor de krav myndighetene stiller. Konsernet har omkring 400 busser og andre kjøretøy som til sammen kjørte 19 millioner kilometer i Det ble totalt forbrukt 7 millioner liter diesel i Selskapet bruker drivstoff med lavt svovelinnhold (miljødiesel). I år 2000 tok Gaia Trafikk i bruk naturgass som drivstoff. Det er anskaffet 36 gassbusser. Deler av produksjonen til Gaia Trafikk utføres med trolleybusser. For å kunne fortsette denne driften etter 2002, er det besluttet å investere i nye busser. Trolleybusser er både dyrere i anskaffelse og drift sammenliknet med en vanlige dieselbusser. Gaia er derfor avhengig av et ekstraordinært tilskudd til trolleydriften. Bergen kommune har så langt bidratt her, og har vedtatt å fortsette denne satsingen. Det er derfor undertegnet en ny avtale. Dette betyr at 6 nye trolleybusser ventes å være i drift våren/ sommeren

11 Leif Jørgen Ulvatne, styremedlem Jan Sivertsen, styremedlem Fremtidig utvikling I 2000 ble det signert en fireårig kvalitetskontrakt med Hordaland Fylkeskommune. I henhold til denne avtalen skal det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser på bussene. Gaia får en bonus dersom antall kunder øker og/eller blir mer fornøyde. Det motsatte resultatet utløser en malus. I 2002 fikk Gaia en bonus på 0,7 mill. kr.. Styret er fornøyd med dette, og har jobbet med en forlengelse av kvalitetskontrakten etter Gaia Trafikk har tro på at dette vil kunne bedre kvaliteten på kollektivtilbudet i Hordaland. Vi er nå inne i sluttfasen vedrørende reforhandlingen av ny kontrakt som vi forventer vil bli undertegnet i løpet av våren Dagens billetteringssystem ble tatt i bruk i 1987, og begynner nå å bli gammelt. De siste årene har vi jobbet med planer om å anskaffe et nytt og mer moderne system. Dette har vært et samarbeid med fylket og HSD. Som en del av ovennevnte kvalitetskontrakt planlegges det et nytt billetteringssystem. Det legges opp til at Gaia Trafikk og HSD skal stå for finansieringen. Et nytt system vil lette billetteringen. Dette antas å redusere reisetiden for våre kunder. Utvikling og kompetanseheving hos alle som jobber i Gaia Trafikk, har vært høyt prioritert gjennom Verdiene i forretningsideen som miljøvennlig, trygg og moderne er viktige i kommunikasjonen med de ansatte. I 2003 vil blant annet et prosjekt hvor defensiv kjøring står sentralt, bli gjennomført. Bergen kommune ønsker å satse på en bybane i Bergen. Gaia Trafikk ser positivt på dette, og ønsker å være med å bidra. Styret har derfor fokusert på mulige løsninger for å kunne integrere buss og bane, og vil fortsette å prioritere dette høyt i året som kommer. Styret har de siste årene jobbet med å videreutvikle selskapets strategi, herunder aksjonærpolitikk og synliggjøring av de underliggende verdiene i selskapet. Som et ledd i dette vil det bli jobbet med en restrukturering av selskapet med virkning fra Grovt sett er det planlagt at dagens divisjoner, rutetrafikk, reiser (fly-, tur-, og kystbuss), verksted og eiendom, omdannes til egne aksjeselskaper. Styret vil også vurdere endringer i vedtektene slik at selskapets aksje på sikt blir fritt omsettelig og alle aksjer får lik stemmerett, jfr. innspill fra Generalforsamlingene i Pr. i dag er Gaia Trafikk ikke med i noen form for strategisk allianse med andre selskaper. Dette er et område styret vil ha fokus på i tiden som kommer. Resultat, marked, investering, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet økte fra 473,5 mill. kr. i 2001 til 502,9 mill. kr. i Årsresultatet ble + 11,8 mill. kr. mot + 7,0 mill. kr. i Selskapets netto pensjonskostnad har øket fra 9,4 mill. kr. i 2001 til 23,7 mill. kr. i Høyt lønnsoppgjør og lav avkastning på pensjonsmidlene i 2002, samt flere ansatte som blir uføre, er hovedårsakene til denne økningen. Selskapet har likevel hatt en positiv utvikling i resultatet. Dette er styret fornøyd med, og har ambisjoner om ytterligere resultatforbedring i de kommende årene. Divisjon Rutetrafikk hadde i ,9 millioner reisende, eksklusiv skolereiser. Dette var en oppgang på reiser og tilsvarer en økning på 0,9% i forhold til Økning av passasjerer fant først og fremst sted i 1. halvår hvor vi hadde flere passasjerer 11

12 Styrets beretning enn året før. Vi ser dette i klar sammenheng med at takstene ikke ble økt fra , samt at det også ble iverksatt nytt ruteopplegg fra I månedene juli og august hadde vi en markant nedgang med færre reisende enn i Hovedårsaken til dette bortfallet relaterer vi til takstøkning , og det faktum at de fleste arbeidstakere hadde en uke mer ferie i 2002 enn året før. I perioden september til desember var utviklingen forholdsvis stabil i forhold til året før, med en oppgang på reiser i forhold til samme periode i Turkjøring er gjennomført med en mindre ressursinnsats enn tidligere, men omsetningen er opprettholdt. Det økonomiske resultat ble dermed tilfredstillende i et marked med sterk konkurranse. Flybussen har hatt en jevnt økende trafikk etter tilbakegangen høsten Ved inngangen til 2002 ble rutetilbudet noe redusert, men fra september måned ble kvartersruten gjeninnført for hele driftstiden. Etter dette har trafikken med Flybussen økt sin andel av trafikken til og fra Flesland flyplass. Utviklingen hittil i 2003 har vært god, men den internasjonale situasjon vil ha betydning for den videre utviklingen. Kystbussen har hatt en god trafikkvekst, og rutetilbudet er gradvis forbedret. De uregelmessige fergetider over Boknafjorden er foreløpig til hinder for timesavganger på de største trafikkdagene. Det er gjennomført en omfattende markedsanalyse som skal danne grunnlaget for beslutninger om den videre utvikling av Kystbussen. 3 nye aktører har fått konsesjon parallelt med Kystbussen. Transporttjenesten Bergen AS har vunnet et større anbud utlyst av fylkeskommunen, og har også inngått nye kontrakter med bydeler i Bergen kommune. TTB skal stå for driften av Parkeringsbussen i sentrum som ble vunnet etter anbudskonkurranse like før årsskiftet. Det er tatt i bruk et nytt avansert plansystem som skal bidra til videre effektivisering av driften. De samlede investeringene i konsernet i 2002 var på 55,1 mill. kr. Konsernets likviditetsbeholdning pr var 44,3 mill. kr. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Den langsiktige gjelden er redusert med 35,9 mill. kr. i 2002, og var 15,8 mill. kr. pr Pr var konsernets kortsiktige gjeld 145,3 mill. kr.. På samme tidspunkt var omløpsmidlene 74,5 mill. kr.. Gaia Trafikk har en avtale med sin bankforbindelse om mulighet til å øke den langsiktige gjelden til 140 mill kr.. Den finansielle stillingen er derfor god. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele Ved utgangen av 2002 var totalkapitalen 259,7 mill. kr., sammenlignet med 251,1 mill. kr. året før. Egenkapitalprosenten pr var 29,8%, sammenliknet med 26,8% pr Årsresultat og disponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Gaia Trafikk: Utbytte kr Avgitt konsernbidrag kr Annen egenkapital kr Totalt disponert kr Pr var selskapets frie egenkapital 51,4 mill. kr. Styret vil takke de styrerepresentantene som har gått av i løpet av Styret takker også alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser for et godt samarbeid til beste for Gaia Trafikk i Bergen, 1. april 2003 Jan Arvid Refseth styrets leder Magne Revheim nestleder Per Eystein Thue Anne-Kathrine Vabø Inger Berit Strømsnes Gisle Didriksen Ole Haakon Lunde Frode Sælen Leif Jørgen Ulvatne Jan Sivertsen Arne Buanes adm. direktør 12

13 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN Note Note Driftsinntekter Trafikkinntekter ,15 Salg av tjenester til Hordaland fylke 11, Trolleybusstjenester Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Distansekostnader ,8 Lønn og sosiale kostnader 3, Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsoverskudd Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært overskudd før skatt Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets overskudd Overføringer: Foreslått utbytte Avgitt konsernbidrag Overført til annen egenkapital Sum overføringer 13

14 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN Note Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Transportmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

15 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN Note Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital ,14 Aksjekapital 13, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember april 2003 Jan Arvid Refseth Styrets leder Magne Revheim styremedlem Per Eystein Thue styremedlem Inger-Berit Strømsnes styremedlem Anne-Kathrine Vabø styremedlem Ole Haakon Lunde styremedlem Gisle Didriksen styremedlem Frode Sælen Leif Jørgen Ulvatne Jan Sivertsen Arne Buanes styremedlem styremedlem styremedlem administrerende direktør 15

16 Kontantstrømoppstilling MORSELSKAP KONSERN Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsm Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Tilbakebetaling av lån Utbetalinger ved utlån Netto kontantstrøm fra investerings aktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter Kontanter ved periodens start Kontanter ved periodens slutt

17 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Gaia Trafikk AS og datterselskapene, Transporttjenesten Bergen AS, Gaia Trafikk Utvikling AS og AS Bergen Sporvei. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpe varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderres til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Egne aksjer Selskapet er eier av egne aksjer i Gaia Trafikk AS. Aksjene er i samsvar med god regnskapsskikk redusert i selskapets innskutte egenkapital med relativ andel av pålydende verdi. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutning. Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver fra livsforsikringsselskapet. Se også note 8. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. 17

18 Note 1-3 Note 1 Bankinnskudd I posten inngår bundne innskudd med NOK Av dette utgjør skattetrekk NOK For konsernet er tallene henholdsvis NOK og NOK Note 2 Varer GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Varer Drivstoff Deler, rekvisita Sum Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mm. GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Lønnskostnader Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 1163 ansatte i morselskapet og 1168 ansatte i konsernet. Ytelser til ledende personer Adm. dir. Styret Bedriftsfors. Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Administrerende direktør har inngått egen pensjonsavtale i forbindelse med ansettelsen. Dette gjelder også tidligere viseadministrerende direktør (VAD) i Pan Trafikk AS. Disse avtaler har betingede ytelser utover den kollektive pensjonsforsikringen. Avtalene gjøres gjeldende fra år, under forutsetning av at de er ansatt i selskapet ved fylte 62 år. Avtalen med VAD i Pan Trafikk AS er blitt effektiv fra og med Hele denne forpliktelsen er avsatt i regnskapet for I tillegg er også hele forpliktelsen vedrørende adm. direktør sin pernsjonsavtale avsatt. Det er ikke inngått andre avtaler med administrerende direktør eller styrets leder om å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet/ tjenesteforholdet. Det foreligger heller ingen avtaler som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer i selskapet. Ledende ansatte har lån i selskapet på tilsammen kr for erverv av bil. disse lånene avdras over 7 år. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til administrerende direktør, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/ sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenskapital. Honorar til revisor utgjorde for morselskapet i 2002 NOK eks. mva for revisjonstjenester og NOK eks mva for konsulentbistand. 18

19 Note 4 Note 4 aksjer, aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap m.v. Det er foretatt en samlet vurdering av selskapets aksjer i børsnoterte selskap og andre selskap. Omløpsaksjer: Selskapets navn Antall Kostpris Markeds- Bokført Utbytte aksjer verdi verdi Den Norske Bank ASA Aksjer i datterselskap: Selskapets navn Anskaffelses- Forretnings- Eier- Stemme- Kostpris Bokført verdi Egenkap. Resultat tidspunkt kontor andel andel Transporttjenesten Bergen AS Bergen 100% 100% Gaia Trafikk Utvikling AS Bergen 100% 100% AS Bergen Sporvei Bergen 100% 100% Sum Aksjer i tilknyttet selskap og andre anleggsaksjer Selskapets navn Anskaffelses- Forretnings- Eier- Stemme- Kostpris Bokført verdi Egenkap. Resultat tidspunkt kontor andel andel (01) 2002(01) Bergen Busstasjon A/L Bergen 52% 43% * 0* Åsane Trafikkskole A/S Bergen 49% 49% Hordaland Kollektivservice AS Bergen 40% 40% Bus Team AS Bergen 34% 34% Nygårdstangen AS Bergen 28% 28% * * Arsana AS Bergen 27% 27% * * Aksjer i selskaper med under 20% eierandel HSD ASA Bergen 0,01% 0,01% BNR AS Bergen 0,19% 0,19% Osøyro AS Os 0,55% 0,55% Fjord Norge AS Bergen 0,48% 0,48% Nor - Way Bussekspress AS Bergen 2,22% 2,22% Hordaland Lederutviklingsforum AS Bergen 1,04% 1,04% Sum Aksjene regnskapsføres etter kostmetoden. * Basert på tall fra regnskapsåret

20 Note 5-6 Note 5 Fordringer og gjeld GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Fordringer med forfall senere enn ett år Andre langsiktige fordringer Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Annen langsiktig gjeld Sum Pr bestod Gaia Trafikk AS sine langsiktige lån av et lån med flytende rente i Den norsk Bank på NOK 15 mill. og langsiktig gjeld på NOK 0,8 mill. i forbindelse med leiekontrakt (Rimi). Den norske Bank har sikkerhet i selskapets eiendom på Mannsverk, mens Sparebank 1 Vest har sikkerhet i vognparken. Ingen av lånene har en fast avdragsprofil. Lånet i Sparebank 1 Vest kan økes og reduseres avhengig av finansieringsbehov. Pr var lånesaldo NOK 0 og garantisaldo NOK 20,0 mill. Gaia Trafikk AS er innvilget en rest trekkrettighet på inntil NOK 105 mill. GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Bygg Mannsverk (Bokført verdi) Transportmidler (Bokført verdi) Sum Note 6 Varige driftsmidler GAIA TRAFIKK AS Varige driftsmidler Tomter/bygg Transport Maskiner og Sum varige og annen midler inventar driftsmidler fast eiendom Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Årsrapport for trikken

Årsrapport for trikken Årsrapport for trikken 2004 Enklere for kundene Det er kundenes behov vi skal dekke. Dermed må all vår virksomhet starte ut fra spørsmålet: Hvordan kan vi gjøre det enklere å reise med oss? Med det spørsmålet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

AtB 2011 Innhold side

AtB 2011 Innhold side Årsrapport AtB 2011 Innhold side Innledning s.2 Sammendrag s.3 AtBs verdigrunnlag s.4 AtBs organisasjon s.4 Arbeidsmiljø s.4 Kjøp av transporttjenester s.5 Trafikk- og markedsutvikling s.6 Rutetilbudet

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

20 Å R S R A P P O R T 20 1 Oslo Lufthavn AS (OSL) Ó 2002 Design: OSL Produksjon: Elektronisk (PDF) Foto: Knut Bry, Trond Isaksen, Scanpix og OSL Adresse: Edvard Munchs veg, Postboks 100 2061 Gardermoen

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Flytogets årsrapport 2005

Flytogets årsrapport 2005 Flytogets årsrapport 2005 Innhold Nøkkeltall/Key figures... 3 Administrerende direktør... 4 Styrets beretning... 6 Årsregnskap 2005... 15 Regnskapsprinsipper... 15 Resultatregnskap... 19 Balanse...20 Kontantstrømoppstilling...22

Detaljer

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo.

eierne er Fesil Produksjon AS, Celsa Armeringsstål AS og Roi Invest AS. Bedriften har 60 ansatte. Administrerende direktør er Bjørn Bjørkmo. 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser, gassdistribusjon,

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000

Nøkkeltall. 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 Å R S M E L D I N G 2 0 1 3 Nøkkeltall 2013 2012 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 1 734 000 2 091 000 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Biobrenselomsetning (lm 3 ) 220 000 307 000 Sluttavvirkning (m 3 ) 1 304 400 1

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

MIP-konsernet. Industriparken

MIP-konsernet. Industriparken 1 Årsberetning MIP-konsernet Mo Industripark AS (MIP AS) er eiendoms- og infrastrukturselskapet i industriparken. Hovedoppgavene ligger innenfor drift og utvikling av eiendom, produksjon av luftgasser,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer