Å R S R A P P O R T : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2"

Transkript

1 Å R S R A P P O R T : 0 2 1

2 Ta vare på øyeblikket Hverdagen krever av oss og kundene våre at mye er planlagt på minuttet. Travelheten fører til at vårt fokus ikke er på øyeblikket - men på fremtiden. Slik kan vi miste gode muligheter som øyeblikket byr på. Fokuserer Gaia Trafikk bare på klokken, får vi ikke tilfredse kunder. Anledningen til å oppleve gode øyeblikk på bussen er et viktig konkurransefortrinn. For kunden er det å komme trygt frem, få god service og ha en behagelig kjøretur vel så viktig som å komme presis. Å lese en bok, nyte utsikten eller å snakke med naboen kan være berikende. Kanskje er bussreisende spesielt flinke til å ta vare på sine øyeblikk? I Gaias mål regnes kundene som vår viktigste kapital. Det er med kundene vi kan så og høste. Det er våre kunder som gir vekst. Den veksten kommer bare om vi forvalter kundens tid på beste måte. Vi må legge til rette for gode øyeblikk på bussen! 2002 var et begivenhetsrikt år. Denne årsmeldingen gjenspeiler hva Gaia produserte, hvilke aktiviteter vi planla og gjennomførte, og hvordan vi nyttet mulighetene øyeblikkene gav oss i Vi sier også noe om hvordan vi planlegger å tilrettelegge for gode opplevelser i Velkommen til gode opplevelser på bussen. Ingen grunn til panikk på strekningen Nesttun NHH. Det går en buss hvert 5. minutt. Kast klokken og nyt øyeblikket. 2

3 Gaia i korte trekk Historikk og organisering Gaia Trafikks historie strekker seg over 100 år tilbake i tid og startet med åpningene av Osbanene i 1894 og den første trikken i Bergen i I dag er Gaia Trafikk et av landets største privateide trafikkselskap. Selskapet er organisert i tre divisjoner: Divisjon Verksted er ansvarlig for vedlikehold og reparasjoner av bedriftens materiell, og selger også tjenester til eksternekunder. Gaia Trafikk driver sine aktiviteter fra fire avdelinger beliggende på Nyborg i Åsane, Mannsverk på Landås, i Fana og på Os. Hovedadministrasjonen er lokalisert til Mannsverk. Eierstruktur Den største aksjonæren i foretaket er Bergen kommune med 43,4% av aksjene. Os kommune har en eierandel på 6,4%, Yrkestrafikkforbundet (YTF) 7,3%. De øvrige 42,9% av aksjene er fordelt mellom 937 aksjonærer. INNHOLD s.2: Ta vare på øyeblikket s.5: Tilbakeblikk s.6: Direktøren har ordet s.8: Styrets beretning s.13: Regnskap s.18: Noter s.27: Revisors beretning s.28: Divisjon Rutetrafikk s.30: Divisjon Reiser s.32: Divisjon Verksted s.34: Personal Adm. Divisjon Rutetrafikk er ansvarlig for ordinær rutetrafikk i Bergen og Os kommune. Divisjon Reiser består av Transporttjenesten Bergen (TTB),turkjøring, Flybussen. Herunder hører også Kystbussen, som erekspressbussen mellom Stavanger og Bergen. Den opereres i samarbeid med HSD Buss,Haugaland Billag og Connex Vest. Nøkkeltall ca ansatte ca 400 busser og andre kjøretøy Atle Harald Sandtorv Økonomisjef ca ruteavganger på hverdager ca kunder på hverdager ca 19 millioner kjørte kilometer per år 502,9 millioner kroner i omsetning i

4 Vi er stolte av de nye tidene Ideelt sett skulle bussene gå så ofte at man ikke trenger rutetabell. Du skulle bare gå ned i veien og vente maks fem minutter. I 2002 ble dette virkelighet for mange av kundene våre. 4

5 Tilbakeblikk Nicolay Leganger Markeds- og informasjonssjef 24 millioner kundebesøk -og kundene brukte tiden til: Tilknyttet bedriften siden 1999 Refleksjoner og ettertanke. For første gang på flere år økte antall reisende i 2002 med 0,52 %. Til sammenligning var passasjerantallet redusert med 1,1 % året før. 18. februar 2002 la Gaia om rutene. Strekningene mellom terminalene og sentrum ble styrket med stive rutetider og hyppigere intervaller. Rutene ble lettere å huske og bussene gikk nå så ofte at man mange steder kunne kaste ruteheftet. Kulturbilletten ble innført i mai skolebarn kunne reise gratis på to klasseturer. Fra 1. august økte rabatten på Studentkort fra 35 til 40 %. I forbindelse med Kvalitetsavtalen med Hordaland Fylkeskommune ble det også i 2002 gjennomført to kvalitetsmålinger. Gode resultater førte til bonus. Ved inngangen til 2002 ble rutetilbudet til Flybussen noe redusert, men fra september måned ble kvartersruten gjeninnført. Flybussen har økt sin andel av trafikken til og fra Flesland flyplass ble nok et rekordår for Kystbussen med en økning i trafikken på 17,5 %. TTB vant anbudet på arbeidskjøring fra 1. januar Ytterligere et anbud på skolekjøring fra høsten 2002 ble vunnet. Parkeringsbussen i sentrum skal kjøres av TTB. Anbudet ble vunnet i slutten av Parkeringsbussen starter opp i august I 2002 hadde Gaia Trafikk 27 gassbusser i drift. Mot slutten av året fikk selskapet levert ytterligere 9 naturgassbusser. I mars 2002 ble det inngått en avtale mellom Bergen kommune og Gaia Trafikk om fortsatt trolleydrift på linje 2. Avtalen går over en 13- årsperiode, og gjelder fra 1. januar Gaia Trafikk har bestilt seks nye trolleyleddbusser til linje november 2002 ble den første av i alt 17 laventré-busser levert til Gaia. Denne busstypen blir standarden i selskapet fremover. Studier og lesing. Sosialt samvær. Mobilprat og tekstmeldinger...eller kort og godt nyte å være underveis. 5

6 et innholdsrikt år Arne Buanes Administrerende Direktør Tilknyttet bedriften siden 1992 Et år kan vare lenge. I andre sammenhenger er et år for lite å regne. Det gamle utsagnet om at tiden er relativ er sann. Året 2002 var begivenhetsrikt for Gaia Trafikk. Mange konkrete saker satte sitt preg på hverdagen. Samtidig brakte året Gaia Trafikk et skritt videre i prosessen, der bedriften skal fremstå som et godt alternativ når fremtidige løsninger for kollektivtrafikken i bergensområdet vurderes begynte godt Takstene steg ikke fra årskiftet og de positive virkningene viste seg raskt. Utviklingen med stadig færre kunder ble snudd og antall reiser økte. Særlig var dette merkbart det første halvåret. Frysing av takstene var én grunn. En annen årsak var ruteomleggingen som fant sted 18. februar. Gjennom en omfattende markedsføring ble hyppige frekvenser på hovedtraseéne fremhevet. Ikke minst ble det satset på intern markedsføring. Samlet ble det en vellykket kampanje. Gaia påvirker og påvirkes Gaia Trafikk er medlem av Transportbedriftenes Landsforening (TL). Gjennom vervet som styremedlem i TLs sentralstyre har jeg på bedriftens vegne kunnet påvirke ulike prosesser i vår bransje. Lønnsoppgjøret våren 2002 var en viktig sak, og for de ansatte ble det et godt oppgjør. Dette mener jeg er positivt. Gode betingelser for medarbeiderne påvirker positivt kvaliteten på Gaias tjenester. Et særlig sentralt punkt i lønnsoppgjøret var spørsmålet om tariffestet pensjonsordning. TL var det første forbundet innen avtaleområdet NHO/LO/YS som inngikk en slik avtale. I forbindelse med fremtidige anbud, er det av avgjørende betydning at alle tilbydere opererer under de samme rammebetingelsene. En sentral avtale om pensjonsordninger var derfor viktig å få på plass. Kvalitetsavtale et godt alternativ Den nåværende Kvalitetsavtalen gjelder frem til utgangen av Høsten 2002 behandlet Hordaland fylke sin fremtidige innkjøpsordning for transporttjenester. Valget sto mellom anbud eller en forlengelse av nåværende ordning med Kvalitetskontrakt. Flertallet i fylketinget besluttet at det skal inngåes Kvalitetskontrakt med trafikkselskapene frem til Jeg tror dette var et klokt valg. Økte reisetall, stigende resultater på kundetilfredshetsmålinger, sammen med klare konklusjoner fra en rapport utarbeidet av Møreforskning, peker i samme retning. Kvalitetskontraktene har gitt resultater. En ny avtale med fylket vil gi Gaia muligheter for videre satsing. F.eks. er det nødvendig å investere i et nytt og tidsmessig riktig billetteringssystem som vil komme kundene tilgode i form av raskere ekspedering og større fleksibilitet. God innsats gir fornøyde kunder Kvalitetsmålinger utført av Hordaland fylkeskommune viser at kundene er fornøyd med våre tjenester. Rammebetingelsene kunne vært bedre for våre kunder, og det vil Gaia Trafikk fortsatt arbeide for. Gode tall kommer blant annet som et resultat av våre medarbeideres innsats. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner er godt, og en ny lokal avtale med arbeidstakerorganisasjonene ble inngått med virkning fra 1. januar Denne avtalen danner et godt grunnlag for videre sikring av inntjening og vekst i selskapet. Utviklingsprosjektet, som ble påbegynt i 2001, har bidratt til å etablere en Gaiakultur. Det er bra, men samtidig ser vi det som viktig å bevare positive særtrekk ved de ulike avdelingene. Ny struktur i selskapet Gaia Trafikk er i ferd med å fullføre fusjonsprosessen som begynte september Våren 2003 arbeides det med å omstrukturere bedriften til en konsernmodell. Ved å organisere de ulike virksomhetsområdene i egne aksjeselskap, blir bedriften bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer. Tidspunktet for omstruktureringen er riktig. Det er langt bedre å foreta slike endringer når vi selv har muligheten til fullt ut å styre prosessen, enn å vente til eksterne krefter presser bedriften til endringer. Administrerende direktør vil takke styret og ansatte på alle nivåer for godt samarbeid i

7 Styret Bak fra venstre: Ole Haakon Lunde, Leif Jørgen Ulvatne, Frode Sælen, Jan Sivertsen, Gisle Didriksen, Per Eystein Thue og Magne Revheim. Foran fra venstre: Inger Berit Strømsnes, Jan Arvid Refseth og Anne-Kathrine Vabø. Ledergruppen Bak fra venstre: Idar Sylta, Atle Harald Sandtorv, Geir Olav Mandt og Nicolay Leganger. Foran fra venstre: Jan Helge Sandvåg, Arne Buanes og Svein Eriksen. 7

8 Bergen kommune og Gaia spanderer: Skolebarn får gratis kulturreiser Skole- og barnehagebarna i Bergen skal få et positivt forhold til kollektivtransport. Nå kan de besøke kulturinstitusjoner og bedrifter i kommunen og komme seg ut i naturen. Dette er mulig gjennom ett enkelt tiltak: Kulturbilletten. Gaia Trafikk har sammen med HSD Buss inngått et samarbeid med Bergen kommune om Kulturbilletten, der busselskapene sponser billettene med 33 %. En bakenforliggende årsak var at anledningen til frivillig foreldrebetaling falt bort. Målet er å gi alle barna et likt tilbud til en lavest mulig pris, og tiltaket omfatter alle kommunale skoler og barnehager i Bergen. Det handler både om at barn i sentrum skal komme seg opp på fjellet og ut i naturen, og om at barn utenfor sentrum skal få ta i bruk det sentrum har å by på Tiltaket er i tråd med læreplanen som oppfordrer skolene til ta i bruk nærmiljøet for å oppnå en identitet utover skolemiljøet. Det vil også gi barna et positivt forhold til det å bruke kollektivtransport, og bidra til å skape holdninger som kan forhindre hærverk. Kulturbilletten skal bidra til at skolebarna får en positiv holdning til kollektivtrafikk Nytt i 2003 Nytt i 2003 er at Kulturbilletten blir utvidet til å omfatte bedriftsbesøk og naturopplevelser. Dessuten blir de kommunale barnehagene inkludert. Før gjaldt ordningen fire enkeltbilletter for hver klasse. I 2003 kjøper Bergen kommune 5240 klassebilletter, som skoler og barnehager kan benytte seg av etter først til mølla -prinsippet. Alle bestillinger vil skje over Internett. Dersom skolene og barnehagene klarer å bruke opp alle billettene innen oktober, og oppfyller sin del av avtalen i form av undervisningsaktiviteter og aktiv deltakelse, har busselskapene lovet en bonus tilsvarende ytterligere 1260 billetter. Etter at foreldrebetalingen falt bort, ble det vanskeligere for klassene å reise på tur Vinn-vinn for alle parter Avtalen innebærer fordeler og forpliktelser for alle parter. Gaia Trafikk ønsker å fremme kollektivtransporten og profilere seg i den enkelte skole og barnehage. Bergen kommune skal bidra til at Kulturbilletten og kollektivtrafikken gjøres kjent. Den enkelte barnehage og skole må på sin side medvirke til at barna får en innføring i skikk og bruk på buss. Busselskapene er i ferd med å utarbeide undervisningsmateriell til et slikt opplegg, og elevene får tilgang til materiell som profilerer kollektivbransjen. Læreplanverket for Grunnskolen, Fra L 97, sier blant annet følgende: Skulen skal vere ein aktiv og levande kulturinstitusjon i lokalsamfunnet. Opplæringa skal føre vidare og vidareutvikle verdiar, normer og røynsler som vi tek over frå generasjonane før oss. Kulturarven omfattar òg dei kulturtradisjonane og det kulturgrunnlaget som er knytt til lokalsamfunna i bygd og by. Skulen må derfor dra nytte av nærmiljøet og lokalsamfunnet for å eksemplifisere, konkretisere, og utfylle læreplanane for faga. I lokalsamfunnet kan elevane finne svar på spørsmål, prøve oppfatningar - og få nye spørsmål å arbeide vidare med. 8

9 Styrets beretning Jan Arvid Refseth, styreleder Magne Revheim, nestleder Per Eystein Thue, styremedlem Anne-Kathrine Vabø, styremedlem Virksomhetens art Gaia Trafikk AS er et konsern som i tillegg til morselskapet, består av tre datterselskap Transporttjenesten Bergen AS (TTB), Gaia Trafikk Utvikling AS og AS Bergen Sporvei. Primærvirksomheten til Gaia Trafikk er løyvepliktig kollektiv transport med buss i Bergen kommune og Os kommune. Selskapet driver også flybuss til/fra Bergen lufthavn og turbussvirksomhet. Andre aktiviteter er salg av verkstedstjenester og deltakelse i et samarbeid om ekspressbuss til Stavanger (Kystbussen). TTB driver transport av funksjonshemmede og annen spesialtransport. Gaia Trafikk Utvikling ble opprettet for å drive utvikling og drift av eiendom, reklame og prosjekter, samt salg av konsulenttjenester. I 2003 er dette selskapets formål endret til utleie av busser og annet materiell. Bergen Sporvei har som formål å ha eierinteresser i andre selskap innen samferdsel, samt eie og drive fast eiendom. De to sistnevnte selskap hadde ikke aktivitet i Gaia Trafikk er lokalisert med hovedkontor og anlegg på Mannsverk i Bergen. Videre har selskapet anlegg på Nyborg, Fana og Os (leide lokaler). Gaia Trafikk jobber ut fra følgende visjon, forretningsidé og overordnede mål: Visjon Gaia i trafikken - for deg og miljøet. Forretningsidé Gaia Trafikk skal være en moderne, miljøvennlig, trygg og ledende leverandør av kollektive transporttjenester. Overordnede mål Mål for Gaias resultat og virksomhet Gaia sitt kjerneområde skal være kollektivtransport. Gaia skal være blant Norges mest veldrevne kollektivselskap i byområder. Gaia skal drive sin virksomhet markedsrettet og etter bedriftsøkonomiske prinsipper i den hensikt å oppnå god lønnsomhet og tilfredsstillende avkastning til eierne. Gaia skal arbeide for forpliktende samarbeid og strategiske allianser. Mål for forholdet til samfunnet Gaia skal ha et åpent, korrekt og aktivt forhold til kunder, media, ansatte, eiere og samarbeidspartnere. Gaia skal samarbeide med politikere, offentlig administrasjon og interesseorganisasjoner for å forbedre rammebetingelsene for kollektivtrafikken. Mål for arbeidet med kunder og marked Gaia skal behandle kundene som sin viktigste kapital. Gaia skal utvikle et markedstilpasset tilbud slik at kollektivandelen (og inntjening) øker. Gaia skal aktivt markedsføre de fordelene kundene og samfunnet har av våre tjenester. Gaia skal utvikle og drive lønnsomme tjenester og produkter innenfor kjerneområdet og tilgrensede aktiviteter så som verksted, eiendom og bybane. Mål for arbeidet med internkunden/medarbeidere Medarbeidere med rett kompetanse er selskapets viktigste interne ressurs, og er avgjørende for å nå selskapets mål. Rekruttering og utvikling av medarbeidere er derfor en prioritert oppgave. Gaia skal være en trygg arbeidsplass hvor HMS og trivsel skal sikre individuell vekst og kraft. Gaia skal ha en målbevisst ledelse som motiverer medarbeiderne. Mål for innsatsen for miljøet Gaia vil prioritere løsninger og tilstrebe handlinger som gir miljøgevinster i samtid og fremtid. 9

10 Styrets beretning Inger Berit Strømsnes, styremedlem Gisle Didriksen, styremedlem Ole Haakon Lunde, styremedlem Frode Sælen, styremedlem Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetningen om fortsatt drift. Konsernet har en sunn økonomisk og finansiell situasjon. Gaia Trafikk har ruteløyver ut år Selskapet har inngått en fireårig kvalitetskontrakt med Hordaland fylkeskommune gjeldende fra og med år Det arbeides med å reforhandle denne avtalen. Ny fireårig kvalitetskontrakt forventes å bli signert første halvår Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet i selskapet er godt, og det iverksettes løpende tiltak for forbedringer. Konsernets arbeidsmiljøutvalg har avholdt 4 møter i I tillegg er det avholdt jevnlige HMS-møter ved de enkelte avdelinger. En rekke saker er fremmet og behandlet i så vel AMU-utvalg som på HMSmøtene. Løsninger er vedtatt og gjennomført på flere områder. Konsernet driver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. En person er ansatt i full stilling som HMS-konsulent. Videre er det ansatt en person i stilling som sosialombud med fokus spesielt rettet mot langtidssyke, attføringsarbeid, omstilling m.v.. Selskapets valgte hovedverneombud arbeider i full stilling som verneombud. Samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært godt, og har bidratt positivt til arbeidsmiljøet og driften for øvrig. I 2002 var sykefraværet 13,5%. I 2001 var sykefraværet 13,3%. Det arbeides kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Gaia Trafikk inngikk en samarbeidsavtale med Trygdeetaten, og ble fra samme dato en IA bedrift (inkluderende arbeidslivsvirksomhet). Samarbeidsavtalen bygger på intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Vår målsetting er som følgende: Gjennom langsiktig og kontinuerlig fokus på vårt totale arbeidsmiljø søke å øke trivselen blant våre ansatte, og der igjennom redusere bedriftens sykefravær. Det er totalt rapportert 44 personskader i Skadene har ikke vært alvorlige, men noen av dem har likevel medført lengre sykmeldinger. 5 sjåfører har vært utsatt for vold i Forholdene er anmeldt. De fleste materielle skader har oppstått i bytrafikken. Redusert skadefrekvens på våre busser er en høyt prioritert oppgave. Det har ikke oppstått noen store skader. Ytre miljø Støy og utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader, er innenfor de krav myndighetene stiller. Konsernet har omkring 400 busser og andre kjøretøy som til sammen kjørte 19 millioner kilometer i Det ble totalt forbrukt 7 millioner liter diesel i Selskapet bruker drivstoff med lavt svovelinnhold (miljødiesel). I år 2000 tok Gaia Trafikk i bruk naturgass som drivstoff. Det er anskaffet 36 gassbusser. Deler av produksjonen til Gaia Trafikk utføres med trolleybusser. For å kunne fortsette denne driften etter 2002, er det besluttet å investere i nye busser. Trolleybusser er både dyrere i anskaffelse og drift sammenliknet med en vanlige dieselbusser. Gaia er derfor avhengig av et ekstraordinært tilskudd til trolleydriften. Bergen kommune har så langt bidratt her, og har vedtatt å fortsette denne satsingen. Det er derfor undertegnet en ny avtale. Dette betyr at 6 nye trolleybusser ventes å være i drift våren/ sommeren

11 Leif Jørgen Ulvatne, styremedlem Jan Sivertsen, styremedlem Fremtidig utvikling I 2000 ble det signert en fireårig kvalitetskontrakt med Hordaland Fylkeskommune. I henhold til denne avtalen skal det gjennomføres jevnlige brukerundersøkelser på bussene. Gaia får en bonus dersom antall kunder øker og/eller blir mer fornøyde. Det motsatte resultatet utløser en malus. I 2002 fikk Gaia en bonus på 0,7 mill. kr.. Styret er fornøyd med dette, og har jobbet med en forlengelse av kvalitetskontrakten etter Gaia Trafikk har tro på at dette vil kunne bedre kvaliteten på kollektivtilbudet i Hordaland. Vi er nå inne i sluttfasen vedrørende reforhandlingen av ny kontrakt som vi forventer vil bli undertegnet i løpet av våren Dagens billetteringssystem ble tatt i bruk i 1987, og begynner nå å bli gammelt. De siste årene har vi jobbet med planer om å anskaffe et nytt og mer moderne system. Dette har vært et samarbeid med fylket og HSD. Som en del av ovennevnte kvalitetskontrakt planlegges det et nytt billetteringssystem. Det legges opp til at Gaia Trafikk og HSD skal stå for finansieringen. Et nytt system vil lette billetteringen. Dette antas å redusere reisetiden for våre kunder. Utvikling og kompetanseheving hos alle som jobber i Gaia Trafikk, har vært høyt prioritert gjennom Verdiene i forretningsideen som miljøvennlig, trygg og moderne er viktige i kommunikasjonen med de ansatte. I 2003 vil blant annet et prosjekt hvor defensiv kjøring står sentralt, bli gjennomført. Bergen kommune ønsker å satse på en bybane i Bergen. Gaia Trafikk ser positivt på dette, og ønsker å være med å bidra. Styret har derfor fokusert på mulige løsninger for å kunne integrere buss og bane, og vil fortsette å prioritere dette høyt i året som kommer. Styret har de siste årene jobbet med å videreutvikle selskapets strategi, herunder aksjonærpolitikk og synliggjøring av de underliggende verdiene i selskapet. Som et ledd i dette vil det bli jobbet med en restrukturering av selskapet med virkning fra Grovt sett er det planlagt at dagens divisjoner, rutetrafikk, reiser (fly-, tur-, og kystbuss), verksted og eiendom, omdannes til egne aksjeselskaper. Styret vil også vurdere endringer i vedtektene slik at selskapets aksje på sikt blir fritt omsettelig og alle aksjer får lik stemmerett, jfr. innspill fra Generalforsamlingene i Pr. i dag er Gaia Trafikk ikke med i noen form for strategisk allianse med andre selskaper. Dette er et område styret vil ha fokus på i tiden som kommer. Resultat, marked, investering, finansiering og likviditet Omsetningen i konsernet økte fra 473,5 mill. kr. i 2001 til 502,9 mill. kr. i Årsresultatet ble + 11,8 mill. kr. mot + 7,0 mill. kr. i Selskapets netto pensjonskostnad har øket fra 9,4 mill. kr. i 2001 til 23,7 mill. kr. i Høyt lønnsoppgjør og lav avkastning på pensjonsmidlene i 2002, samt flere ansatte som blir uføre, er hovedårsakene til denne økningen. Selskapet har likevel hatt en positiv utvikling i resultatet. Dette er styret fornøyd med, og har ambisjoner om ytterligere resultatforbedring i de kommende årene. Divisjon Rutetrafikk hadde i ,9 millioner reisende, eksklusiv skolereiser. Dette var en oppgang på reiser og tilsvarer en økning på 0,9% i forhold til Økning av passasjerer fant først og fremst sted i 1. halvår hvor vi hadde flere passasjerer 11

12 Styrets beretning enn året før. Vi ser dette i klar sammenheng med at takstene ikke ble økt fra , samt at det også ble iverksatt nytt ruteopplegg fra I månedene juli og august hadde vi en markant nedgang med færre reisende enn i Hovedårsaken til dette bortfallet relaterer vi til takstøkning , og det faktum at de fleste arbeidstakere hadde en uke mer ferie i 2002 enn året før. I perioden september til desember var utviklingen forholdsvis stabil i forhold til året før, med en oppgang på reiser i forhold til samme periode i Turkjøring er gjennomført med en mindre ressursinnsats enn tidligere, men omsetningen er opprettholdt. Det økonomiske resultat ble dermed tilfredstillende i et marked med sterk konkurranse. Flybussen har hatt en jevnt økende trafikk etter tilbakegangen høsten Ved inngangen til 2002 ble rutetilbudet noe redusert, men fra september måned ble kvartersruten gjeninnført for hele driftstiden. Etter dette har trafikken med Flybussen økt sin andel av trafikken til og fra Flesland flyplass. Utviklingen hittil i 2003 har vært god, men den internasjonale situasjon vil ha betydning for den videre utviklingen. Kystbussen har hatt en god trafikkvekst, og rutetilbudet er gradvis forbedret. De uregelmessige fergetider over Boknafjorden er foreløpig til hinder for timesavganger på de største trafikkdagene. Det er gjennomført en omfattende markedsanalyse som skal danne grunnlaget for beslutninger om den videre utvikling av Kystbussen. 3 nye aktører har fått konsesjon parallelt med Kystbussen. Transporttjenesten Bergen AS har vunnet et større anbud utlyst av fylkeskommunen, og har også inngått nye kontrakter med bydeler i Bergen kommune. TTB skal stå for driften av Parkeringsbussen i sentrum som ble vunnet etter anbudskonkurranse like før årsskiftet. Det er tatt i bruk et nytt avansert plansystem som skal bidra til videre effektivisering av driften. De samlede investeringene i konsernet i 2002 var på 55,1 mill. kr. Konsernets likviditetsbeholdning pr var 44,3 mill. kr. Konsernets evne til egenfinansiering av investeringer er god. Den langsiktige gjelden er redusert med 35,9 mill. kr. i 2002, og var 15,8 mill. kr. pr Pr var konsernets kortsiktige gjeld 145,3 mill. kr.. På samme tidspunkt var omløpsmidlene 74,5 mill. kr.. Gaia Trafikk har en avtale med sin bankforbindelse om mulighet til å øke den langsiktige gjelden til 140 mill kr.. Den finansielle stillingen er derfor god. Likviditeten har vært tilfredsstillende gjennom hele Ved utgangen av 2002 var totalkapitalen 259,7 mill. kr., sammenlignet med 251,1 mill. kr. året før. Egenkapitalprosenten pr var 29,8%, sammenliknet med 26,8% pr Årsresultat og disponering Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet i Gaia Trafikk: Utbytte kr Avgitt konsernbidrag kr Annen egenkapital kr Totalt disponert kr Pr var selskapets frie egenkapital 51,4 mill. kr. Styret vil takke de styrerepresentantene som har gått av i løpet av Styret takker også alle ansatte, kunder, samarbeidspartnere og forretningsforbindelser for et godt samarbeid til beste for Gaia Trafikk i Bergen, 1. april 2003 Jan Arvid Refseth styrets leder Magne Revheim nestleder Per Eystein Thue Anne-Kathrine Vabø Inger Berit Strømsnes Gisle Didriksen Ole Haakon Lunde Frode Sælen Leif Jørgen Ulvatne Jan Sivertsen Arne Buanes adm. direktør 12

13 Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN Note Note Driftsinntekter Trafikkinntekter ,15 Salg av tjenester til Hordaland fylke 11, Trolleybusstjenester Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Distansekostnader ,8 Lønn og sosiale kostnader 3, Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsoverskudd Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært overskudd før skatt Skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets overskudd Overføringer: Foreslått utbytte Avgitt konsernbidrag Overført til annen egenkapital Sum overføringer 13

14 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN Note Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Transportmidler Maskiner og inventar Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investering i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Overfinansiert pensjonsforpliktelse Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

15 Balanse pr. 31. desember MORSELSKAP KONSERN Note Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital ,14 Aksjekapital 13, Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld desember april 2003 Jan Arvid Refseth Styrets leder Magne Revheim styremedlem Per Eystein Thue styremedlem Inger-Berit Strømsnes styremedlem Anne-Kathrine Vabø styremedlem Ole Haakon Lunde styremedlem Gisle Didriksen styremedlem Frode Sælen Leif Jørgen Ulvatne Jan Sivertsen Arne Buanes styremedlem styremedlem styremedlem administrerende direktør 15

16 Kontantstrømoppstilling MORSELSKAP KONSERN Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Forskjeller mellom kostnadsf. pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordninger Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsm Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Tilbakebetaling av lån Utbetalinger ved utlån Netto kontantstrøm fra investerings aktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetalinger av utbytte Utbetalinger av konsernbidrag Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter Kontanter ved periodens start Kontanter ved periodens slutt

17 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet Gaia Trafikk AS og datterselskapene, Transporttjenesten Bergen AS, Gaia Trafikk Utvikling AS og AS Bergen Sporvei. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Datterselskap/tilknyttet selskap Datterselskapene og de tilknyttede selskapene er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/ langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpe varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderres til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Egne aksjer Selskapet er eier av egne aksjer i Gaia Trafikk AS. Aksjene er i samsvar med god regnskapsskikk redusert i selskapets innskutte egenkapital med relativ andel av pålydende verdi. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. Ved verdsettelsen av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutning. Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgaver fra livsforsikringsselskapet. Se også note 8. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. 17

18 Note 1-3 Note 1 Bankinnskudd I posten inngår bundne innskudd med NOK Av dette utgjør skattetrekk NOK For konsernet er tallene henholdsvis NOK og NOK Note 2 Varer GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Varer Drivstoff Deler, rekvisita Sum Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte mm. GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Lønnskostnader Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte i løpet av regnskapsåret har vært 1163 ansatte i morselskapet og 1168 ansatte i konsernet. Ytelser til ledende personer Adm. dir. Styret Bedriftsfors. Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Administrerende direktør har inngått egen pensjonsavtale i forbindelse med ansettelsen. Dette gjelder også tidligere viseadministrerende direktør (VAD) i Pan Trafikk AS. Disse avtaler har betingede ytelser utover den kollektive pensjonsforsikringen. Avtalene gjøres gjeldende fra år, under forutsetning av at de er ansatt i selskapet ved fylte 62 år. Avtalen med VAD i Pan Trafikk AS er blitt effektiv fra og med Hele denne forpliktelsen er avsatt i regnskapet for I tillegg er også hele forpliktelsen vedrørende adm. direktør sin pernsjonsavtale avsatt. Det er ikke inngått andre avtaler med administrerende direktør eller styrets leder om å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet/ tjenesteforholdet. Det foreligger heller ingen avtaler som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer i selskapet. Ledende ansatte har lån i selskapet på tilsammen kr for erverv av bil. disse lånene avdras over 7 år. Renten tilsvarer skattefri rentesats fastsatt av myndighetene. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til administrerende direktør, styrets leder eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/ sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5% av selskapets egenskapital. Honorar til revisor utgjorde for morselskapet i 2002 NOK eks. mva for revisjonstjenester og NOK eks mva for konsulentbistand. 18

19 Note 4 Note 4 aksjer, aksjer i datterselskap og tilknyttet selskap m.v. Det er foretatt en samlet vurdering av selskapets aksjer i børsnoterte selskap og andre selskap. Omløpsaksjer: Selskapets navn Antall Kostpris Markeds- Bokført Utbytte aksjer verdi verdi Den Norske Bank ASA Aksjer i datterselskap: Selskapets navn Anskaffelses- Forretnings- Eier- Stemme- Kostpris Bokført verdi Egenkap. Resultat tidspunkt kontor andel andel Transporttjenesten Bergen AS Bergen 100% 100% Gaia Trafikk Utvikling AS Bergen 100% 100% AS Bergen Sporvei Bergen 100% 100% Sum Aksjer i tilknyttet selskap og andre anleggsaksjer Selskapets navn Anskaffelses- Forretnings- Eier- Stemme- Kostpris Bokført verdi Egenkap. Resultat tidspunkt kontor andel andel (01) 2002(01) Bergen Busstasjon A/L Bergen 52% 43% * 0* Åsane Trafikkskole A/S Bergen 49% 49% Hordaland Kollektivservice AS Bergen 40% 40% Bus Team AS Bergen 34% 34% Nygårdstangen AS Bergen 28% 28% * * Arsana AS Bergen 27% 27% * * Aksjer i selskaper med under 20% eierandel HSD ASA Bergen 0,01% 0,01% BNR AS Bergen 0,19% 0,19% Osøyro AS Os 0,55% 0,55% Fjord Norge AS Bergen 0,48% 0,48% Nor - Way Bussekspress AS Bergen 2,22% 2,22% Hordaland Lederutviklingsforum AS Bergen 1,04% 1,04% Sum Aksjene regnskapsføres etter kostmetoden. * Basert på tall fra regnskapsåret

20 Note 5-6 Note 5 Fordringer og gjeld GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Fordringer med forfall senere enn ett år Andre langsiktige fordringer Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Annen langsiktig gjeld Sum Pr bestod Gaia Trafikk AS sine langsiktige lån av et lån med flytende rente i Den norsk Bank på NOK 15 mill. og langsiktig gjeld på NOK 0,8 mill. i forbindelse med leiekontrakt (Rimi). Den norske Bank har sikkerhet i selskapets eiendom på Mannsverk, mens Sparebank 1 Vest har sikkerhet i vognparken. Ingen av lånene har en fast avdragsprofil. Lånet i Sparebank 1 Vest kan økes og reduseres avhengig av finansieringsbehov. Pr var lånesaldo NOK 0 og garantisaldo NOK 20,0 mill. Gaia Trafikk AS er innvilget en rest trekkrettighet på inntil NOK 105 mill. GAIA TRAFIKK AS KONSERNET Gjeld sikret ved pant Pantsatte eiendeler: Bygg Mannsverk (Bokført verdi) Transportmidler (Bokført verdi) Sum Note 6 Varige driftsmidler GAIA TRAFIKK AS Varige driftsmidler Tomter/bygg Transport Maskiner og Sum varige og annen midler inventar driftsmidler fast eiendom Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer