Bæringen. Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19"

Transkript

1 Bæringen INFORMASJON Fredag 28. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 19 Nytt kommunestyre Se side 3 Høst i Bærum Se side 9 Bli bøssebærer TV-aksjonen søndag 21. oktober er NRKs årlige innsamlingsaksjon. Barn og voksne inviteres til å være med på Norges største dugnad bli bøssebærer! Side 10 Verdensdag for psykisk helse VERDENSDAGEN for psykisk helse er 10. oktober, med markeringer over flere dager. Villa Walle har påtatt seg ansvar for deler av programmet i forbindelse med Verdensdagen. Daglig leder Ingeborg A. Thoresen og informasjonsmedarbeider Lenka S. Brustad ønsker velkommen til Villa Walle, et sted der mennesker med psykiske lidelser kan treffes. FOTO: MARIANN WEIBY ANDERSEN I Bærum satses det på å styrke og hjelpe personer med psykiske lidelser. Derfor markeres Verdensdagen for psykisk helse med arrangementer flere steder i Bærum, over flere dager - fra 8. til 11. oktober. Villa Walle er åpent for alle som ønsker å komme innom for å spise lunsj, middag eller ta seg en kopp kaffe. Kjøkkenet blir drevet av brukerne. Aktivitetene i huset er mange, med reisecafé, filmfremvisning, treningstilbud, malekvelder, hageprosjekt, pc-er til utlån og et eget band som heter Villa Wakle. Les om Verdensdagen for psykisk helse på side Lysaker stasjon Miljøverndepartementet har omgjort Plan og miljøutvalgets vedtaket om ikke å gi Jernbaneverket dispensasjon fra å legge til rette for en automatbane mellom Lysaker og Fornebu. Samtidig er andre etappe av byggingen av ny Lysaker stasjon i gang. Stasjonen skal stå ferdig høsten Side 4 og 8 Bruk avtalegiro - Vi er litt overrasket over hvor få som bruker avtalegiro, for det er veldig enkelt, sier regnskapssjef Kristin Bjaaland i kommunen. - Det er en sikker og trygg løsning, understreker Tone Lise Sæteren. Side 5 Kunngjøringer Side 15 Ledige stillinger Side 18 Seniorsentrene Side 21 Fritidskalenderen Side 22

2 Side 2 Bæringen fredag 28. september 2007 Godt samarbeid om byutvikling Pris for kulturinnsats Også i år skal det deles ut kulturpris og utdanningsstipend til fremme for kulturinnsats og kulturprestasjoner i kommunen. Nå oppfordres organisasjoner og enkeltpersoner til å komme med forslag til prisvinnere. Søknadsfrist er 1. oktober. Se annonse på side 20 og les mer på nettet: kommune.no/files/retningslinjer_kulturtilskudd_1.pdf Barn og unges representant Tine Langballe blir barn og unges representant i Plan- og miljøutvalget i perioden Langballe skal møte fast i utvalget, ha talerett, men ikke stemmerett. Roger Jensen blir oppnevnt som varamedlem. Begge jobber til daglig med skolesaker i avdeling Tjenesteutvikling i kommunen. Formannskapet innstilte de to representantene19. september. Endelig vedtak skal fattes av kommunestyret. Åpen barnehage Gommerud barnehage er åpen hver dag fra klokken med et leke og aktivitetstilbud for små barn som er hjemme med mor, far, besteforeldre, dagmamma eller praktikant. Mer informasjon om tilbudet fås på telefon SANDVIKA er i utvikling som by. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN Mikkelsmess Artikkelen om Mikkelsmess i forrige utgave av Bæringen var skrevet av Audgunn Oltedal. Urbansering, kjøpesentre og erfaringer fra Drammen var bare noe av det som ble drøftet under seminaret om byutvikling av Sandvika i slutten av august. Sterke interessegrupper var samlet for å samarbeide. MARIUS MORSTØL JENSSEN Rundt 80 Sandvika-interesserte med representanter fra frivillige organisasjoner, næringslivet, grunneierne, kommunen, samt noen eksterne Ut i marka under Griniveien Det skal bygges undergang under Griniveien ved Hosletoppen. Dette vil bedre trafikksikkerheten betraktelig og gjøre det lettere for folk å benytte marka på den andre siden av Griniveien. Nå ligger planene ute til offentlig ettersyn. VIGDIS BJØRKØY Det er bevilget to millioner kroner hvert år fra til å forbedre turveier i kommunen. Kryssing under Griniveien ved Nye boliger i Bærumsveien I tillegg står det allerede en tomannsbolig på tomten. Avkjørsel til tomten blir via en fellesavkjørsel til Bærumsveien. Hosletoppen er høyt prioritert og er planlagt bygget i En slik undergang vil gi et trafikksikkert tilbud til de som krysser Griniveien, og vil redusere den barrieren som Griniveien representerer, mellom Det skal oppføres ti boenheter i Bærumsveien 134 og 136E. Planområdet ligger mellom Bærumsveien og Jarmyra. Boenhetene skal fordeles på en tremannsbolig, tre tomannsboliger og en enebolig. fagfolk og andre, deltok. De fleste av deltakerne betegnet samlingen som meget vellykket, og gjennomgangsmelodien for videre oppfølging var samarbeid mellom alle parter, sier spesialrådgiver Pedro Ardila. Mange planer Det har de siste årene blitt utført arbeider i forbindelse med utviklingen av Sandvika som by. Eksempler på dette er Helhetsplanen, Planprogram for kommunedelplan, samt arbeid med en visjon for Sandvika. Alle er saker behandlet i de Det er kommet merknader fra naboer til tomten. Disse påpeker at det er svært vanskelige grunnforhold i området. Søker har besvart bebyggelsen og marka. I forbindelse med at undergangen under Griniveien blir bygget, vil også turveien langs Sauejordet fra Hosle senter og nordover bli oppgradert. Reguleringsplanen for undergang under Griniveien, ved Hosletoppen, ble behandlet i Plan- og miljøutvalget 30. august, og er nå ute til offentlig ettersyn. protestene med at de er klar over de vanskelige grunnforholdene og at bygningene derfor blir satt på pæler. Plan- og miljøutvalget vedtok 30. mai at tidligere krav om bebyggelsesplan skal frafalles. Byggesaken skal legges frem for utvalget med material- og fargevalg før godkjennelse. politiske organene. Det skal i byutviklingen legges vekt på tilrettelegging for et mer allsidig byliv, tone ned handelsfunksjonen og arbeide for innovative, kreative og kulturbaserte næringer. I tillegg legges det vekt på rekreasjon, estetikk, samt tilknytning til elv og fjord. MER INFORMASJON: MER INFORMASJON: under plan og bygningstjenester eller under politisk virksomhet og plan- og miljøutvalget 30. august. Politiske møter Konstituering av det nye kommunestyret, formannskap og andre politiske råd og utvalg skjer onsdag 10. oktober. De politiske møtene holdes i Rådhuset. Kommunestyret starter Formannskapet starter Sakspapirer til formannskapet og kommunestyret finner du på formannskapets kontor i Rådhuset, i Kommunegårdens informasjonsskranke, på bibliotekene og på Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsavdelingen 1304 Sandvika Sentralbord Telefaks Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Anne Johanne Enger Redaktør Svein-Ivar Fors I redaksjonen Vigdis Bjørkøy Marius Morstøl Jenssen Siri Bjørnbakken Bente Skåret Pål Hivand Mariann Weiby Andersen Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, tlf Frist stoff neste nummer onsdag 3. oktober De neste utgavene kommer: 19. oktober og 9. november

3 Bæringen fredag 28. september 2007 Side 3 Nytt kommunestyre er valgt Høyre og Fremskrittspartiet har fortsatt rent flertall med til sammen 29 av de 51 plassene etter valget til nytt kommunestyre. Valgdeltakelsen var i år større enn ved forrige valg. MARIUS MORSTØL JENSSEN Konstitueringen av det nye kommunestyret, formannskap og andre politiske råd og utvalg skjer i Bærum rådhus onsdag 10. oktober. Høyre mektigst Høyre fikk 40,4 prosent av stemmene i Bærum. Partiet befestet sin maktposisjon og økte antall plasser i kommunestyret med én, og har nå totalt 21. Fremskrittspartiet fikk 15,3 av stemmene, en liten nedgang med 0,3 prosent i forhold til valget for fire år siden, men beholdt 8 plasser. Rød Valgallianse inn og Senterpartiet ut Venstre nesten fordoblet sin oppslutning i forhold til for fire år siden. De økte fra 5,6 prosent til 10,9. Arbeiderpartiet økte sin oppslutning med 2,8 prosent til 19,5 prosent av stemmene, fikk en representant til, og har nå 10 plasser i kommunestyret. SV gikk ned med hele 8, 5 prosentpoeng til 5,7 prosent, og mister 4 mandater, og beholder kun 3. Rød Valgallianse fikk inn en representant. KrF ble halvert, og har nå bare en plass i kommunestyret. Pensjonistpartiet fikk 1,5 prosent av stemmene, og beholdt sin ene plass. Senterpartiet, Demokratene, Folket og Miljøpartiet de grønne fikk ikke nok stemmer til å bli representert i kommunestyret. Økning i valgdeltakelsen Valgdeltakelsen i Bærum var på 66,7 prosent. Det er en økning fra valget i 2003 da den var på 64,7, men årene før det var den på over 70 prosent. Totalt 80253, litt flere kvinner enn menn, hadde stemmerett ved valget i Bærum. Folketallet i Bærum pr var Mange forhåndstemmer Totalt 8959 stemmer ble godkjent som forhåndstemmer til kommunestyrevalget. På Valgdagen ble stemmesedler godkjent. Totalt ble stemmer tellende. Blått på Snarøya Den høyeste oppslutningen til ett parti i en valgkrets var det Høyre som fikk på Snarøya. Hele 55,4 prosent stemte på Bærums ledende parti på Snarøya. Fremskrittspartiet har også sin sterkeste oppslutning her, og gikk frem fra fire år siden, fra 22,0 til 24,8 prosent. Til sammen fikk Frp og Høyre 80,2 prosent av stemmene på Snarøya. Ap størst på Gommerud og Dønski Høyre har flest stemmer i hele 25 av de 27 valgkretsene i Bærum. På Dønski og Gommerud er Arbeiderpartiet det største partiet med henholdsvis 33,2 og 31,6 prosent av stemmene. Høyre er nest størst begge steder. Fylkestingsvalget Etter valget til Akershus fylkesting er fortsatt Arbeiderpartiet og Høyre de to største partiene med henholdsvis 28,1 og 27,3 prosent av stemmene, en økning på henholdsvis 2,3 og 1,7 prosent i forhold til valget for fire år siden. Ap og Høyre fikk begge en representant mer på fylkestinget, og har nå 12 plasser hver av totalt 43. SV ble den store taperen og gikk ned fra 6 til 3 plasser. Venstre økte fra 2 til 3, Frp fra 8 til 9. SP og KrF beholdt sine to plasser hver. MER INFORMASJON: FRA DENNE TALERSTOLEN i kommunestyresalen styres Bærum kommune. De foreløpig tomme plassene skal fylles av 51 nyvalgte og gjenvalgte representanter under det konstituerings møtet onsdag 10. oktober. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Disse ble valgt inn i Bærum kommunestyre: HØYRE Odd Reinsfelt, Lisbeth Hammer Krog Torill Hodt Heggen, Anne Lene W. Hojem Hårek Elvenes, Bjørn Nordal Røtnes Cathrine Gehrken, Stig-Olav Kapskarmo Liv Skrede, Morten Skauge, Morten Larsen Morten Dahl-Hansen, Ole Kristian Udnes Terje Hegge, Henrik Asheim Susanne Kristiansen, Siw Wikan Cathrine Janson, Hans Petter Skattum Benedicte Røer og Bjarne Refsnes DET NORSKE ARBEIDERPARTI: Halvdan Skard, Irene Kingsford Kirsten S. Natvig, Sindre Kvil Kirsten Damsgaard, Kari Aalerud Farsat Abuzed, Kari Brodin Seljelid Mohammad Waseem Shad og Bente Jørgensen. SOSIALISTISK VENSTREPARTI: Harald Sævareid, Tine Lillemoen Asklund og Anne Elisabeth Braathen. KRISTELIG FOLKEPARTI: Kristine Skolt Grosås VENSTRE: Ole Andreas Lilloe-Olsen, Anne Merete Andersen, Hilde Arneberg Jens-Kristian Borgan, Abid Q. Raja og Borghild Tenden FREMSKRITTSPARTIET Anne Gerd Steffensen, Henning Kolstad Anne Espelien, Sven Even Maamoen Yngve Bjerke, Ida Ohme Pedersen Jan G. Breivik og Asbjørn Nilsen PENSJONISTPARTIET Olav Asbjørn Storli RØD VALGALLIANSE Dag Gladmann Sørheim 7 representanter fra Bærum i fylkestinget: HØYRE Anette Solli, Henrik Asheim, Terje Hegge ARBEIDERPARTIET Åsmund Grøver FREMSKRITTSPARTIET Vibeke Limi VENSTRE Abid Q. Raja SENTERPARTIET Else Marie Stuenæs Valg til kommunestyre i Bærum 2007 Parti Stemmer Prosent +/- K-03 Mandater +/- K-03 Arbeiderpartiet ,5 +2, Sosialistisk Venstreparti ,7-8,5 3-4 Rød Valgallianse 711 1,3 +0, Senterpartiet 664 1,2-0,2 0-1 Kristelig Folkeparti ,8-0,3 1-1 Venstre ,9 +5, Høyre ,4 +1, Fremskrittspartiet ,3-0,3 8 0 Demokratene 83 0,2 0,0 0 0 Miljøpartiet de grønne 400 0,7 +0,7 0 0 Pensjonistpartiet 814 1,5-1,1 1 0 Folket 230 0,4 +0,4 0 0 Andre 0 0,0-0,7 0 0 Frammøte ,7 +2, FLEST PERSONSTEMMER TIL ORD- FØREREN. Ordfører Odd Reinsfelt fikk flest personstemmer med Det sikret ham en plass som 1. kandidat på Høyres liste. Ordføreren er den eneste politikeren i Bærum ansatt på fulltid. FLEST SLENGERE TIL REINSFELT OG LILLOE-OLSEN. Ordfører Odd Reinsfelt fra Høyre og Ole Andreas Lilloe-Olsen (bildet) fra Venstre fikk henholdsvis 91 og 90 slengere. De fikk altså flest stemmer fra folk som stemte på andre partier. RØD VALG-ALLIANSE INN I VARMEN Rød Valgallianse er inne i varmen igjen med én representant, Dag Gladmann Sørheim.

4 Side 4 Bæringen fredag 28. september 2007 Ønsker eget baneselskap Bærum kommune vil ta initiativ til dannelse av et interessefellesskap med sikte på bygging av baneløsning i regi av tiltakshavere som er opptatt av å få til resultater (private grunneiere og utbyggere på Fornebu, Bærum kommune og andre). Det vedtok formannskapet 19. september. Det er ønskelig å etablere et selskap som skal sikre kapital og inngå avtaler med firmaer om bygging og drift av banen. To planer for Lilløya med ulike interesser Plan og miljøutvalget vedtok på møtet 13. september å legge ut to reguleringsplaner for Lilleøya på Fornebu til offentlig ettersyn. KRISTIN BJELKE NYE LYSAKER STASJON: Det nye togsporet er allerede ferdig, og ny entré og lokaler er på plass under selve sporene. Togene går, og nye billettautomater, benker og fellesområder brukes av tusenvis av reisende hver dag. De nye lokalene ferdigstilles i disse dager. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Grep inn på Lysaker stasjon Den ene planen er et privat forslag for småbåthavnen Oksenøya Marina og Fornebu Marina. Den andre planen er kommunens forslag som omfatter en større del av Lilleøya hvor vern av naturområder og tilrettelegging for ny gravog urnelund er hovedhensikten. Dette planforslaget inkluderer også småbåthavnen. Den ytre delen av Lilløya som er avsatt til framtidig naturreservat er ikke tatt med i planen. Det private planforslaget omfatter både Oksenøya og Fornebu Marina, og er utarbeidet av Niels Torp AS på vegne av Bunde Eiendom AS. Forslaget viser en utnyttelse for Oksenøya Marina på cirka13000m2 som omfatter store haller for lagring, utstilling og salg av båter, bygg for forretninger, kontorer og servering. Gjennomføring av konseptet betinger at terrenget mot gravlunden fylles opp cirka 5-6 meter, og at deler av bygningene plasseres under gravlundens arealer. Det private forslaget legger totalt beslag på ca. 4,5 dekar av gravlunden, og rådmannen mener at forslaget legger opp til en for høy utnyttelse i strandsonen, med en dominerende bebyggelse med båthaller og forretningsvirksomhet. Plan og miljøutvalget ønsket at begge forslagene skulle legges ut til offentlig ettersyn. I tillegg ønsket utvalget at sjøflyhavnen i Storøykilen ble tatt med i planen. Miljøverndepartementet har grepet inn i saken om utbygging av Lysaker stasjon og omgjort vedtaket som Plan og miljøutvalget fattet i august om ikke å gi Jernbaneverket dispensasjon fra å legge til rette for en automatbane til Fornebu. KRISTIN BJELKE Stasjonsbygget var opprinnelig prosjektert med kollektivterminal for automatbanen som var planlagt fra Lysaker til Fornebu. 10. mai vedtok fylkestinget å droppe automatbanen og heller satse på en bybane og trikkeforbindelse mellom Fornebu og Oslo. Bærum kommune, som er reguleringsmyndighet, nektet i sommer Jernbaneverket dispensasjon fra bestemmelsene som pålegger dem å tilrettelegge Ny kanalløsning i Rolfsbukta Utbyggerne har fått godkjent de nye planene for en kanal gjennom boligfeltet i Rolfsbukta. Kanalen vil nå være delt i forskjellige nivåer der minst 70 meter skal være en dypvannskanal. Kanalen skal fortsatt ivareta reguleringsplanens intensjon om å trekke sjøen inn i boligområdet. Den fysiske løsningen skal ellers tilpasses terrengforholdet og et ønske om en estetisk og funksjonell utforming av utearealene, med mulighet for en fontene innerst i Pollen. for Fornebubanen samtidig med bygging av nye jernbanespor. Kommunen vil først ha forsikringer om at en trikkeholdeplass lar seg innpasse på stasjonsområdet. Trikk til Fornebu Fylkeskommunen som tiltakshaver for Fornebubanen har vedtatt at denne ikke skal bygges som automatbane, men som en bybane til Lysaker stasjon med videreføring til Skøyen. Jernbaneverket mener derfor at den planlagte tilrettelegging for automatbane på Lysaker stasjon kan sløyfes og at stasjonsutbyggingen kan gjennomføres uten å være til hinder for en senere fremføring av bybane fra Fornebu gjennom Lysaker-snittet. Samferdselsdepartementet har bekreftet overfor Akershus fylkeskommune at bidraget på 600 millioner kroner til finansiering av en bane til Fornebu ligger fast, selv med en bybaneløsning. Samferdselsdepartementet har bekreftet overfor Miljøverndepartementet at det allerede er avholdt møter mellom Statens vegvesen, Jernbaneverket og Akershus fylkeskommune for å planlegge en slik løsning. Mot Bærums ønske Bærum kommune vil at Jernbaneverket skal forholde seg til planene som sier at man samtidig med ombyggingen skal bygge de nødvendige konstruksjonene for en fremtidig bane til Fornebu. Jernbaneverket klaget på vedtaket om å ikke innvilge dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser, men klagen ble i august ikke tatt til følge av Plan og miljøutvalget. 11. september sendte Miljøverndepartementet et brev til kommunen der de meddeler at de nå har overtatt saken, og at de omgjør vedtaket slik at Jernbaneverket kan videreføre arbeidet med stasjonen. Se også side 8

5 Bæringen fredag 28. september 2007 Side 5 Folkemøte om gjestebrygge I november starter grunnarbeidene med gjestebryggen på Kadettangen. I den forbindelse inviteres alle interesserte til folkemøte i kommunegården 4. oktober. SIRI BJØRNBAKKEN I tillegg til representanter fra prosjektet vil prosjektleder for forskningsgruppen, en representant fra miljøorganisasjonen Tellus, Morten Merkesdal fra Natur- og idrettsforvaltningen og Leiv Moe fra havnevesenet være til stede. Det vil bli mulig å stille spørsmål rundt prosjektet til de forskjellige representantene. Gjeste- og promenadebryggen vil bli 330 meter lang, og skal gå fra Rigmor-bryggen til Kadettangens spiss. Brygge og gangpromenade vil bli om lag åtte meter bred, med beplantning, krakker og belysning. Alle båtene skal legge til kai på langs med kun en båt i bredden. Passasjerbåtene Rigmor og Rigfar skal ha egen brygge. Mudring For å kunne ivareta de forurensede sedimentene i Sandvikselva skal det mudres og legges bak en spuntkant for stabilisering. På den måten lages et nytt landareal i tilknytning til Kadettangen, og kommunen håndterer egen forurensning på stedet. Bryggen og promenaden skal legges oppe på dette arealet. Det vil bli mudret i 20 meters bredde ut fra bryggekanten og ned til 3,2 meters dyp. God tilgjengelighet Bryggen og promenaden skal bygges med tanke på universell utforming, slik at anlegget blir tilgjengelig for alle som ønsker å benytte det. Bryggen vil få ilandstigning tilpasset rullestoler og bevegelseshemmede, og området skal skiltes og merkes skikkelig for alle brukere. I påvente av utviklingen av resten av Kadettangen vil dagens toalett- og dusjanlegg ved badestranden på østsiden bli oppgradert. Dette stilles som midlertidig tilbud for gjestebåter. Det etableres vann- og strømuttak på gjestebryggen. MER INFORMASJON Annonse om folkemøtet på side 20. under planer og prosjekter. GJESTEBRYGGE: Sommeren 2008 er det planlagt åpning av den nye gjeste- og promenadebryggen på Kadettangen. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN Bruk avtalegiro - Avtalegiro er kjapt, trygt og billig, sier spesialkonsulent Tone Lise Sæteren fra regnskapsenheten. Bare 20 prosent av befolkningen bruker avtalegiro. Kommunen går nå offensivt ut for å få flere til å bruke avtalegiro. MARIANN WEIBY ANDERSEN Avtalegiro er et elektronisk, automatisk trekk fra din konto. - Det er en sikker og trygg løsning, understreker Tone Lise Sæteren. I dag er det mulig å bruke avtalegiro til følgende tjenester i Bærum kommune: Kommunal husleie, oppholdsavgift i barnehagen, skolefritidsordningen, kommunale årsgebyrer, tilbudet Etter skoletid, elevavgift ved Musikk og kulturskolen, langtidsopphold på sykehjem, leie av trygghetsalarm, arbeidskjøring, praktisk bistand og dagopphold. - Vi er litt overrasket over hvor få som bruker avtalegiro. Vi ønsker å få flere til å bruke tjenesten. Avtalegiro er veldig enkelt, sier regnskapssjef Kristin Bjaaland. - Det er oversiktlig med avtalegiro. Alle får et varsel i posten i god tid før beløpet trekkes fra kontoen. Du kan gå inn i nettbanken og stoppe betalingen. Da bør du selvfølgelig ha en god grunn. Poenget er at du mister på ingen måte kontrollen ved å bruke avtalegiro, poengterer Bjaaland. Jo flere som bruker avtalegiro, jo lettere blir det for kommunen. - Og du slipper å taste inn kompliserte kidnumre, sier Bjaaland. - Dessuten er avtalegiro den billigste betalingsløsningen. Det er lavest gebyr på BETAL REGNINGEN med avtalegiro. Tone Lise Sæteren (t.v.) og Kristin Bjaaland fra regnskapsenheten lokker med at det blir enklere og billigere for deg å velge avtalegiro. FOTO: MARIANN WEIBY ANDERSEN avtalegiro, forteller Sæteren. For kommunen er det med avtalegiro større sannsynlighet for at pengene kommer inn. - For store husholdninger med mange regninger å holde styr på, må avtalegiro være en fin løsning, sier Sæteren. Økt åpenhet om homofili Bærum kommune har sagt ja til å være pilotkommune i prosjektet Åpen & Skjult, som ledes av Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH). Formålet er å bidra til økt åpenhet om lesbiske og homofile tenåringer som i dag er en særlig utsatt gruppe. SILJE BJØRGE Mobbing, trusler og vold mot homofile og lesbiske tenåringer er et økende samfunnsproblem. En undersøkelse utført av NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) viser at svært mange lesbiske og homofile gutter og jenter i tenårene oppgir å ha vært utsatt for daglig mobbing det siste året. I tillegg avdekker undersøkelsen at en tredjedel av homofile gutter har vært utsatt for vold fra ukjente ungdommer. Fra før av har NOVAs undersøkelser avdekket at lesbiske og homofile er mer utsatt for selvmordstanker og selvmordsforsøk enn den generelle befolkning. Mange oppgir en følelse av isolasjon og ensomhet, ønske om å komme vekk fra en uutholdelig situasjon, avmakt i forhold til framtida og problemer med å akseptere seg selv som lesbisk/ homofil som grunn for selvmordsforsøket. Enkle løsninger på dette finnes ikke, men det er viktig at mange bidrar. Holdningskampanje Bærum kommune vil i løpet av september/ oktober starte arbeidet rundt holdningskampanjen Innsikt på ungdomsskoler. Kampanjen inneholder plakater, informanter som kan svare på spørsmål og en tegneseriekonkurranse for elever om hvordan motvirke diskriminering. De beste stripene blir publisert i en bok. I tillegg vil kommunen tilrettelegge for seminarer for ansatte i skolen og skolehelsetjenesten, og voksne som kommer i kontakt med ungdom på andre arenaer. Seminarene skal gi kunnskap om levekår for lesbiske og homofile samt skape trygghet om hvordan forholdene kan bedres. ER DETTE PROVOSERENDE? I 2007 er det fortsatt slik at mange lesbiske og homofile ikke tør å vise at de er kjærester, av frykt for å bli utsatt for vold. FOTO: ISTOCK I prosjekt Åpen & Skjult er målet å finne gode metoder og modeller for å bedre levekårene for homofile og lesbiske. Prosjektet er finansiert av Akershus fylkeskommune. LES MER:

6 Side 6 Bæringen fredag 28. september 2007 Aktiviteter for ungdom i høstferien Ingen grunn til å kjede seg i høstferien. Ungdomstjenesten kan by på et vell av aktiviteter for ungdom, enten du vil spille eller skate, mekke på mopeden eller lage mat. Meld deg på! NINA C. HAUGEN Digitalt fotokurs, data døgnet rundt på LAN, skatekurs eller bare skate, stå på rulleskøyte eller trikse på bmx sykkel inne eller ute, mekke på bilen eller mopeden, lage mat, sparke fotball, spille basket ball, spille det nyeste innen data og tv-spill eller høre på musikk. Kurs i foto og skate Det blir spesielle kurs i foto og skate. På Tanken fritidssenter skal det være digitalt fotokurs for deg mellom 13 og 18 år. Kurset koster 350 kroner. Har du ikke kamera selv, kan du låne. På Arena Bekkestua skal det være inspirasjonskurs i skate mandag til fredag klokken ti til to.. Ellers i høstferien er det åpent på Arena Bekkestua for inline, skate og bmx på spesielle tider. LAN På Helset fritidssenter er det data døgnet rundt fra lørdag 29. september klokken 12, til onsdag 3. oktober klokken 12. Her er det ungdom selv som arrangerer, men med voksne til stede. Det koster 350 kroner å være med alle dagene. Påmelding og mer informasjon på TRAILING er en av de mange aktivitetene som ble arrangert i sommer. FOTO: MORTEN ALMÅS Friluftstilbud til funksjonshemmede Utflukter, mekke og kos På Rykkinn fritidshus er det åpent for klasse mandag til og med torsdag klokken Det er gratis inngang. Lunsj koster 10 kroner for de som ikke er medlem av etterskoletid. Her kan du spille fotball, basketball, danse, høre musikk, lage mat eller skate i uteparken. Ellers er det åpent på kveldstid for ungdom fra 8. klasse til 18 år, klokken seks til ni på tirsdag og halv syv til ti på fredag. Det er en kafé der, du kan more deg med å spille biljard eller bordtennis, danse, spille basket eller se film. Gratis inngang. På Dønski er huset åpent som vanlig, men her blir det også forskjellige utflukter. På Skui er det åpent mandag og tirsdag klokken tolv til tre for alle. Her skal det være ekstra kos. På Skui har de blant annet alltid det nyeste innen data og tv-spill og et kult diskotek. På Bærumungdommens motorsenter kan du få kyndig råd og veiledning dersom du trenger å mekke på bilen eller mopeden. Åpent mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. seks til ti. - Fritidsaktiviteter kan bidra til å forebygge isolasjon og ensomhet, sier Kai Thoresen. I Bærum finnes flere ulike aktivitetstilbud for funksjonshemmede. MARIANN WEIBY ANDERSEN - I Løkkeåsveien 2 i Sandvika jobber vi for å bedre tilbudet til disse gruppene, og et hovedmål er å få så mange som mulig inn i ordinære fritids- og kulturtilbud, sier Kai Thoresen, en av de aktivitetsansvarlige. Nye høstaktiviteter Nå er en ny sesong med mange ulike høstaktiviteter i gang. Noen av de planlagte aktivitetene i høst er faste klubbkvelder, markaturer, friluftskvelder, bowling, klatring med mer. - Vi opplever en stadig økning av antall brukere, og ser at behovet for disse aktivitetene er der, sier han. - I tillegg til våre egne aktiviteter kan vi gjennomføre en del andre aktiviteter fordi vi har et omfattende og godt samarbeid med mange frivillige lag og organisasjoner i kommunen, forteller han. De fleste aktivitetene er lagt til nærmiljøet, blant annet for å stimulere til egenaktivitet utenom det organiserte. Det kan være lettere å bruke nærmiljøet når man har vært med noen andre først. Fritidstilbudene er lavterskeltilbud som dekker over et vidt spekter av ulike aktiviteter. - Det skal være lett å få plass her. I sommer har det vært flere hundre deltakere med på aktivitetene, forteller Thoresen. MER INFORMASJON: Natur- og idrettsforvaltningens faggruppe for funksjonshemmede jobber med å tilrettelegge fritidstilbud for voksne personer med psykiske lidelser, fysisk funksjonshemming og utviklingshemming, samt barn og unge med AD/HD. Om aktivitetene i Løkkeåsveien 2 i Sandvika: Vil du delta eller vite mer om aktivitetene i Løkkeåsveien? Kontakt Natur- og idrettsforvaltningen v/ Reeta Bjørgan (Psykisk helse), telefon Kai Thoresen (funksjonshemmede og utviklingshemmede), telefon Morten Almås (barn og unge med AD/HD), telefon , eller se nettsidene: under tilrettelagte aktiviteter MER INFORMASJON: eller Telefonnumer til fritidssentrene kan du også finne på nest siste side her i avisen. INFORMASJON OM SKATEKURS: Vil du bidra? Natur- og idrettsforvaltningen driver ikke bare med organiserte gruppeaktiviteter, men gir også mulighet for aktiviteter etter individuelle ønsker og behov. Mange brukere har behov for en støttekontakt. Støttekontakt er en person som kan motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfylt fritid, en som kan bidra til å bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. Har du lyst på en meningsfull jobb? Da er kanskje støttekontakt noe for deg! Ta kontakt med Natur- og idrettsforvaltningen v/kirsten H. Haugen, eller Ann Kristin Grøn, telefon I HØSTFERIEN kan du gå på skatekurs på Arena Bekkestua, eller kanskje du heller vil satse på en av de andre aktivitetene som Ungdomstjenesten byr på? FOTO: NINA C. HAUGEN

7 Foreldre bygget bofellesskap Bæringen fredag 28. september 2007 Side 7 I Per Skredders vei i Lommedalen ligger et foreldrebygget bofellesskap hvor det skal bo tolv utviklingshemmede ungdommer. SVEIN-IVAR FORS Hver ungdom har sin egen leilighet, og i tillegg er det lagt vekt på store romslige fellesarealer for å fremme gode muligheter for fellesskapet. Boligen er nettopp ferdigstilt, og de første ungdommene har flyttet inn. Foreldrene til ungdommene har selv stått for bygging og finansieringen av boligen, og de har formulert følgende visjon for fellesskap i Per Skredders vei: Et bofellesskap for det voksne liv med rom for trygghet, utvikling og frigjøring. Kommunen skal leie lokaler og yte kommunale tjenester. HØYTIDELIG ÅPNING av boligen skjedde 1. september, med ordfører Odd Reinsfelt og prinsesse Märtha Louise til stede. Prinsessen markerte åpningen ved å klippe snoren, og foreldrerepresentanten Unni Einekjær holdt tale. FOTO: KARIN LAUTEN Skolestart på pensjonistskolen Åpen dag på Hospice Stabekk ÅPEN DAG: På den åpne dagen 6. oktober på Hospice Stabekk er det lagt opp til et variert program med kulturelle og informative innslag. Det blir blant annet mulig å se de godt tilrettelagte beboerrommene. FOTO: GERHARD HEILMANN Hospice Stabekk er et sted der alvorlig syke får innvilget korttidsopphold for å få hjelp til symptomhåndtering, hvile og lindrende behandling, og det er også et sted en kan være den siste tiden av livet. Lørdag 6. oktober inviteres det til åpen dag på Hospice Stabekk. SVEIN-IVAR FORS STARTER PENSJONISTSKOLE: Tjenesteleder Sissel Mette Nyberg inviterer til kveldsundervisning om alderdom i stuen på Rykkinn seniorsenter. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN Hvordan skal du forebygge demens og ta vare på hørselen og synet? Og hvordan skal du ivareta økonomien og forberede arven etter deg? På pensjonistskolen får du svar på dette og mer til, sier Sissel Mette Nyberg, tjenesteleder på seniorsentrene i Rykkinn område. MARIUS MORSTØL JENSSEN Bærum kommune starter opp en pensjonistskole for innbyggerne, som den første kommune i landet. Målsettingen er at pensjonistene skal leve lenge, og ikke eldes, sier Sissel Nyberg. PENSJONISTSKOLENS KURSKVELDER: 1. Livsløp i endring 2. Aldring og helse 3. Kosthold og helse 4. Helse og trim Livsløp i endring Hun mener det er viktig å legge til rette for en god alderdom: Livet ditt endres når du er pensjonist også. All erfaring forteller oss at mange skavanker kan dukke opp rundt 75 års alderen. Det er derfor viktig å ta vare på syn og hørsel, forebygge hjertevansker og passe på blodtrykket. Med økende alder vil flere oppleve å bli dement eller pårørende til en dement. Vi skal hjelpe til med å forebygge og veilede på hvordan man eventuelt kan mestre den nye situasjonen, sier Nyberg. Pensjonistskolen tar for seg mer enn helse, kosthold og trim. Temaene for andre kvelder er bolig, brann, innbrudd, 5. Arv og testamente 6. Trygg hverdag 7. Økonomi 8. Læring, livskvalitet og egenomsorg forsikring, trygghetsalarm, bilkjøring, pensjon, trygd, skatt og investeringer. Fageksperter Pensjonistskolen er tilrettelagt både for pensjonister, og for dem som snart blir pensjonister, sier Nyberg. Lærerne på skolen er fageksperter som jobber i kommunen og fageksperter fra privat praksis. Det garanteres derfor for kvalitet i undervisningen. Pensjonistskolen går over åtte kvelder. MER INFORMASJON OG PÅMELDING: Sissel Mette Nyberg, tjenesteleder på seniorsentrene i Rykkinn område, tlf , PENSJONISTSKOLEN Åtte tirsdagskvelder. Oppstart 9. oktober kl Rykkinn seniorsenter, Hugins vei 9, Rykkinn. Pris kr 300. Det er nå snart fem år siden Bærum kommune fikk et eget tilbud for alvorlig syke og deres pårørende. Hospice Stabekk i Peter Loranges vei 1 på Stabekk inviterer til åpent hus lørdag 6. oktober klokken i anledning Verdens Hospice og Palliativ omsorgs dag. Målet for dagen er å øke tilgjengeligheten av hospice og palliativ omsorg over hele verden. Ønsket er å vekke oppmerksomhet og forståelse for de behov mennesker som lever med en alvorlig sykdom og deres familier har, og hvordan hospice og palliativ omsorg kan møte disse behovene. Interesserte kan komme og gå som de ønsker. MER INFORMASJON: Programmet i sin helhet finnes inne på bærum kommunes nettside under pleie og omsorg: FAKTA Palliativ behandling tar mer sikte på å redusere og lindre symptomene til en sykdom fremfor å finne en kur. Målet er å øke livskvaliteten, og behandlingen tar særlig sikte på å redusere smerte. Hospice er betegnelsen på et hjem for kronisk syke eller døende pasienter. Behandling på hospice kjennetegnes ved at den verken tar sikte på å fremskynde eller utsette døden, men derimot å avhjelpe behov og problemer både av fysisk, psykisk, sosial og åndelig karakter.

8 Side 8 Bæringen fredag 28. september 2007 Ny fase på Lysaker Andre etappe av byggingen av ny Lysaker stasjon i gang. Nå arbeides det på sørsiden av stasjonen. Jernbanestasjonen skal stå ferdig høsten VIGDIS BJØRKØY Det skal bygges to nye spor med plattform på sørsiden av stasjonen. Det blir også undergang under sporene og ny kollektivterminal. I tillegg skal Jernbaneverket utvide Lysaker-lokket over E18. Den gamle stasjonen rives Før man kan gå i gang med byggingen, må den gamle stasjonen rives. Dette vil innebære pigging, graving og diverse andre støyende arbeider. I slutten av oktober skal den gamle stasjonen være borte. Store mengder masse skal graves bort, blant annet fordi det skal bygges et 18 meter bredt gjennomgående gangstrøk under sporene. På det meste blir terrenget på sørsiden senket med tre fire meter i forhold til dagens nivå. Se også side 4. AKTIV: - Trening har gitt meg nytt overskudd i hverdagen, sier Linda Keefe, her sammen med instruktør Anna Biehl på Friskis&Svettis. FOTO: BENTE SKÅRET Flere med i fysisk aktivitet Står du helt eller delvis utenfor arbeidslivet gis du nå mulighet til å delta i det lokale idrettsmiljøet gjennom prosjektet Aktiv på dagtid i Bærum. - Et kjempeflott initiativ, sier Linda Keefe, som er under rehabilitering. BENTE SKÅRET Aktiv på dagtid i Bærum er et pilotprosjekt mellom Bærum Idrettsråd, lokale idrettslag og Sosialtjenesten i kommunen. I tillegg er det flere andre samarbeidspartnere, både offentlige og frivillige organisasjoner. - Målet for prosjektet er å få flere med i fysisk aktivitet og sosialt fellesskap i de lokale idrettsmiljøene i Bærum, sier folkehelsekoordinator Silje Bjørge For bare 150 kr kan du trene så mye du vil på dagtid resten av året. Forutsetningen er at du er mellom 18 og 65 år, står helt eller delvis utenfor arbeidslivet og i tillegg mottar ytelser som for eksempel sykepenger, trygd eller sosialstøtte. OVERSIKT FOR GÅENDE OG SYKLENDE: Kartet viser gang- og sykkelruter nær Lysaker stasjon i øyeblikket. Dette skjer på Lysaker: I høst skal det spuntes langs stasjons- og sporområdert fram til rundkjøringen i Vollsveien. Spunt er lange stålvegger som slås ned i bakken. Steinhvelvsbrua over Lysakerelva forlenges. Den gamle brua blir forlenget med cirka 55 meter. Over nyttår skal vegkulverten i Elveveien rives. På grunn av arbeidene vil Elveveien bli midlertidig omlagt på deler av strekningen under brua i byggetiden. De skal utføres ulike jernbanetekniske etterarbeider på sporene som ble bygd i sommer. Dette skjer øst og vest for stasjonsområdet. Disse arbeidene krever av sikkerhetsmessige årsaker stans i togtrafikken, og utføres derfor på nattestid. I skråningen ned mot det nye dobbeltsporet langs Sverrestien i Sandvika foregår det wiresaging av fjell. Dette arbeidet gir fra seg lite støy. Maskineriet som driver wiresagingen har flyttet inn i en container for å minske støyen ytterligere. Arbeidet pågår i perioder på 4 5 døgn, og deretter opphold for flytting og tilrigging av neste sagesnitt. Langs Vollsveien sør for Granfoss bru gjenstår bygging av støttemur og ulike andre etterarbeider. Arbeidene vil medføre at bil-, gang- og sykkeltrafikk blir midlertidig omlagt forbi arbeidsstedet. Alternative gang- og sykkelruter vil bli skiltet. I de nærmeste månedene vil det pågå diverse forberedende arbeider knyttet til Lysaker torg. Langs sporområdet ved Granfoss bru pågår det utskifting av masse og diverse arbeider i grunnen. I tiden fremover vil arbeidene vest for Granfoss bru i all hovedsak være knyttet til byggingen av ny tunnel mellom Lysaker og Sandvika. I forbindelse med anleggsvirksomheten og at ny plattform på nordsiden av stasjonen er tatt i bruk, er gang- og sykkeltraseer lagt om. Wiresaging ved Engervannet Jernbaneverket understreker at det ikke vil foregå pigging av fjell eller transport av masser etter klokken 18 i disse periodene. Wiresagingen vil pågå frem til våren Finner overskudd i fellesskap For de fleste mennesker går livet opp og ned, men sykdom eller arbeidsledighet kan gjøre det vanskelig. Da trenger man et sted å gå på dagtid, et sted å være fysisk aktiv, et sted å treffe andre. - Erfaringer fra Oslo som har drevet et tilsvarende prosjekt i 12 år, viser at for mange av de som benytter seg av tilbudet, oppleves det både som et holdepunkt og et lyspunkt i hverdagen, sier Silje Bjørge. Prosjektet får støtte av Bærum kommune og Akershus Idrettskrets. Kunne du tenke deg å benytte deg av tilbudet, men er usikker på om du oppfyller kriteriene, se Timeplan frem til 14. desember: Mandag: : Styrketrening, Friskis&Svettis, Idrettsveien 33, Sandvika : Uteaktivitet, oppmøte IL Tyrving, Kadettangen 14, Sandvika Tirsdag: : Ballaktiviteter, Rykkinnhallen, Leirdueveien 73, Rykkinn : Trening til musikk, Friskis&Svettis, Industriveien 33, Sandvika : Uteaktivitet, oppmøte Fossum IF, Ankerveien 245, Eiksmarka Onsdag: : Uteaktivitet, oppmøte IL Tyrving, Kadettangen 14, Sandvika Torsdag: : Stavgang/turmarsj, oppmøte Rykkinnhallen, Leirdueveien 73, Rykkinn : Spinning, Friskis&Svettis, Industriveien 33, Sandvika : Uteaktivitet, oppmøte Fossum IF, Ankerveien 245, Eiksmarka

9 Høst i Bærum Jakttid...igjen I Bærum er det over dekar sammenhengende skogsområder som utnyttes til jakt av både stor- og småvilt. I våre områder jaktes det på elg, rådyr, hare og skogsfugl. KAIA GUNBY BERGER For å drive jakt og fangst i Norge må man ha bestått jegerprøven, betale jegeravgift og løse jaktkort for området man skal jakte eller drive fangst i. Jaktsesongen for elg starter 5. oktober og varer ut måneden. I Bærum er det en elgkvote på til sammen cirka 70 dyr. Jakta skal gjennomføres med stor varsomhet slik at det ikke oppstår ubehagelige situasjoner for andre brukere av områdene. Det foregår ingen form for jakt i helgene. Bæringen fredag 28. september 2007 Side 9 Bærumsmarkas høyeste punkt Bærumsmarkas Venner arrangerer høsttur til Bærumsmarkas høyeste punkt, Tjæregravshøgda, søndag 14. oktober. Start klokken 11 fra P-plassen ved Burudvann. Husk godt fottøy og niste. Turen går opp over Elgheim og gjør en rundtur, slik at hjemturen går om Haugen gård. Turens lengde er drøye 10 kilometer, og med pauser vil turen ta cirka 4 timer. HØSTTUREN som Bærumsmarkas Venner arrangerer passerer Burudvann. Tjæregravshøgda ligger bak åsen til høyre. FOTO: EINAR SKAGE ANDERSEN. Jaktsesong Jakttid for de mest aktuelle jaktbare viltartene, fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning: Rådyr: 25. september til 23. desember. Voksen rådyrbukk: 10. august til 23. desember. Hare: 10. september til 28/29. februar. Skogsfugl: 10. september til 23.desember. Elg: oktober MER INFORMASJON: Viltnemnda i Bærum v/ Ingun Juul-Hansen tlf: og og idrett HØSTBILDET PÅ SIDE 1 ER TATT AV T&P JAKT: Denne haren lever et farlig liv helt fram til utgangen av februar. FOTO: T&P ENGASJEMENTET er på topp i venneforeningen, her representert ved styremedlemmene (f.v.) Bjørn C. Risberg, Susan Søyland og Hans Arentz. FOTO: HARALD WAUGH Inspirert venneforening på Østerås Venneforeningen på Østerås bo- og behandlingssenter er i full gang med sitt arbeid for økt trivsel og glede blant beboerne. HARALD WAUGH Venneforeningen ble nylig innvilget kroner fra kommunens frivillighetsmidler for gjennomføring av kulturtiltak, som i sin helhet vil bli brukt i arbeidet for økt trivsel og glede blant beboerne. Formann Bjørn C. Risberg i venneforeningen ser på støtten som en stimulans til det frivillige initiativ og til alle som arbeider for beboerne og til et givende samarbeid. Foreningen har siden oppstart i juni fått 40 medlemmer som ønsker å støtte venneforeningens arbeid. Gode støttespillere Venneforeningen er en god støttespiller for tjenestelederne på Østerås bo- og behandling. - Vi setter stor pris på deres innsats, og vi prøver å ta vare på det bidraget de er for oss i hverdagen, sier Grete Haugland, en av tjenestelederne på Østerås. De er også ivrige pådrivere i det arbeidet som legges ned i utarbeidelsen av en planlagt natursti og en sansehage, og vi opplever samarbeidet med vår engasjerte venneforening som positivt, sier hun. Den planlagte naturstien vil bidra til at beboerne lettere kan få tilgang til friarealet bak institusjonen, der de kan nyte natur og frisk luft. SPØRSMÅL: Jeg ønsker å bruke kartfunksjonen kommunen har på sitt nettsted. Er det slik at den bare fungerer for PC? Jeg har Mac. GRJ SVAR: Med Mac får man ikke opp kartene på skjermen per dags dato. Det å se kart på skjermen forutsetter at man har installert en programkomponent som kun fungerer på PC, såkalt Aktive-X. Det jobbes med saken, og i løpet av kort tid håper vi å få en ny versjon som kan leses fra Mac. Vennlig hilsen redaksjonen SPØRSMÅL: Min farmor gikk på Statens lærerindeskole i husstell på Stabækk. Jeg tror det må ha vært mellom 1910 og Da hun gikk på skolen bodde familien på Vestenes i Romsdal. Hvor skal jeg lete for å finne tak i klasselister og klassebilder? HH SVAR: Vi anbefaler å ta kontakt med Bærum bibliotek, Bærumssamlingen, telefon , som har mye historisk materiale og foto som er digitalisert. Se nettsiden www. barum.folkebibl.no Klikk inn på bilder og søk etter tema eller personer. Biblioteket har ikke klasselister, her må man ta kontakt med skolen. Høgskolen i Akershus har flyttet til Lillestrøm telefon , internettside Med vennlig hilsen redaksjonen VI SPØR: En fuktig aften? Hvem har forlatt denne prammen utenfor Prammen unnskyld, Musikk-kaféen? Under broen mellom kommunegården og Rådhuset, rett utenfor kaféen, ligger en stakkars synkeferdig pram. Om det er resultatet av en fuktig aften muligens med mye regn er ikke godt å si. Uansett årsak kreves det kun litt omsorg og et effektivt øsekar, så er den klar for ny ferd på Sandvikselva. FOTO: SIRI BJØRNBAKKEN

10 Side 10 Bæringen fredag 28. september 2007 Sammen for barna høsten viktigste dag Årets TV-aksjon er i regi av Unicef Norge, i samarbeid med norsk idrett. Inntektene går til barn og unge som er rammet av hiv/aids. I Bærum mangler det fremdeles bøssebærere, og alle oppfordres til å melde seg som bøssebærere. PÅL HIVAND - Vi inviterer barn og voksne, lag og organisasjoner til mobilisering av Norges største og viktigste dugnad. Sammen kan vi hjelp de som aller mest trenger det og som er hardt rammet på ulikt vis av hiv og aids, sier Borgny Danielsen i Aksjonskomitéen i Bærum. Prosjektene som iverksettes av de innsamlede midlene skal i hovedsak gjøres i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam. 15 millioner foreldreløse Aids har gjort over 15 millioner barn foreldreløse verden over. Mange millioner barn lever uten tilsyn av voksne og må klare seg alene. Barndommen forsvinner og hver dag er en ensom kamp for å overleve. - Hver eneste dag mister 6000 nye barn sine foreldre og 1400 barn dør selv av aids. Men barn berørt av hiv/aids er ikke nødvendigvis aids syke eller smittet med hiv-viruset, men lever i lokalsamfunn hvor de voksne faller fra, eller blir ute av stand til å forsørge seg og sine. Ettersom det sjelden finnes noe offentlig eller privat støtteapparat, må millioner av barn klare seg alene, sier Danielsen. Verdens største aksjon TV-aksjonen er en institusjon og en tradisjon i Norge, og har vært gjennomført Bærum bibliotek arrangerte i sommer lesekonkurransen Sommer + bok for tiende år på rad. Jubileum, altså! RANDI BAKKEN Alle mellom 6 og 13 år var invitert til å delta. Oppgaven gikk rett og slett ut på å lese minst fem bøker i løpet av skoleferien, og det var det mange som ble med på. De som ville kunne i tillegg gjøre en ekstraoppgave, som for eksempel å tegne, skrive et sommerdikt eller skrive en omtale av en av bøkene de hadde lest. Skjemaet der de skrev opp de leste bøkene skulle leveres tilbake til biblioteket før 1. september, og det var cirka 700 som gjorde det. Alle disse ble invitert til avslutningsfest, og gjett om mange ville på fest! Det var fest både 11., 12. og 13. september og det var påmeldt 155 og 153 til de to første og 181 til den siste! Fullt hus! Forfatterbesøk Alle tre dagene var forfatteren og musikeren Arne Garvang til stede. Han sang, spilte, leste og fortalte. Så ble det servert boller og brus, det er jo alltid populært. Etterpå var det trekking av bokpremier og utdeling av diplomer. - Vi syns dette med sommerkonkurransen er artig, det er flott at MANGLER BØSSEBÆRERE: - Ring TV-aksjonen direkte på telefon eller møt opp ved rådhuset i Sandvika 21. oktober mellom klokken og Vi trenger alle hender i arbeid som vi kan få. Det er barna det gjelder, understreker Borgny Danielsen i Aksjonskomitéen i Bærum. FOTO: PÅL HIVAND hver høst siden Det er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. I 2006 ble det samlet inn over 200 millioner kroner til inntekt for Leger uten grenser. MER INFORMASJON: Meld deg som bøssebærer på telefon eller besøk TV-aksjonens nettside www. sammenforbarn.no, eller møt opp ved Rådhuset i Sandvika mellom og 16.00, 21. oktober. Jubileumsfest for leseløver så mange vil være med. Og vi får mange positive tilbakemeldinger på at dette er et flott opplegg. Enkelt, men bra, det funker. Konkurransen kan være det som skal til for at flere enn ellers blir ivrige på å lese, - så det blir helt sikkert ny konkurranse FOTO: BEKKESTUA BIBLIOTEK neste år! lover bibliotekarene i Bærum. - I mellomtida kan barn og unge skrive opp alt de leser i høst, så trekker vi nok noen premier til nyttår også... Bibliotekene er i gang med eventyrstunder igjen! Velkommen til en hyggelig lesestund på biblioteket. Eventyrstundene er beregnet på barn fra 3 år og varer ca 30 min. Barnehager bes melde seg på. Bekkestua: torsdager kl Høvik: torsdager kl Rykkinn: torsdager kl Eiksmarka: tirsdager kl Sandvika bibliotek har ikke eventyrstund, men der er det praktikanttreff tirsdager kl Biblioteket tilbyr seg å være en møteplass for praktikanter og deres barn. Bli kjent med hverandre, knytt kontakter og les for barna. Mingle- og markedsføringstreff Alle næringsdrivende i Bærum er inviterte til mingleog markedsføringstreff på IT Fornebu 11. oktober en god anledning til å gjøre seg synlig i sitt nærmiljø og bygge nettverk. METTE RAMBØL Bli bøssebærer! Møt opp i Rådhuset i Sandvika søndag 21.oktober klokken eller meld deg som bøssebærer på telefon TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon. Barn og voksne inviteres til å være med på Norges største dugnad bli bøssebærer! Årets TV-aksjon er tildelt UNICEF i samarbeid med idretten, og inntektene skal gå til barn som er berørt av HIV og Aids i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam. Sammen kan vi hjelpe barn ved forbygging av smitte blant barn og unge omsorg for foreldreløse og sårbare barn medisinering av barn å forhindre smitte fra mor til barn. MER INFORMASJON: I tillegg til den offisielle har Bærum en egen med informasjon om aksjonen: Eventuelle spørsmål kan rettes til aksjonskomiteen i Bærum ved Borgny Danielsen TV-aksjonen 21. oktober 2007 Sammen for barn Søndag 21. oktober går foreldre og barn i hele Norge sammen for TV-aksjonen UNICEF. Bli med på en meningsfull søndagstur Penger til TV-aksjonen Bærum kommune gir kroner til årets TV-aksjon Sammen for livet ledet av Unicef. Det vedtok formannskapet 19. september. Mingle- og markedsføringstreffet er et fellesarrangment mellom Bærum Næringsråd, Kvinnenettverket i Bærum, Bærum kommune, Evolve, ITFornebu Technoport, Budstikka og Comitas. Det blir mange muligheter til å knytte nye kontakter, ved at deltakerne får anledning til å presentere sine tjenester og produkter og gå på standbesøk. Jørgen Roll, leder av Stabæk Event/ Arena Fornebu, leder treffet. Rune Rinnan fra Telenor Venture AS holder foredrag: Hvorfor lykkes gründere - og er det nødvendig at bedriftene blir så store? Påmeldingsfristen er 3. oktober MER INFORMASJON: Du finner flere opplysninger og program på: Ønsker du nærmere informasjon, ta kontakt med Bærum Næringsråd på telefon eller ÅRETS MINGLE- OG MARKEDSFØRINGSTREFF for næringsdrivende i Bærum avsluttes med konsert med Susanne Sundfør, den unge Haugesundsjenta som har en helt spesiell teft innenfor den klassiske singer/ songwritersjangeren. FOTO: ARTISTPARTNER

11 Bæringen fredag 28. september 2007 Side 11 Verdensdagen for psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse I Bærum satses det på å styrke og hjelpe personer som har en psykisk lidelse. Verdensdagen den 10. oktober er en internasjonal begivenhet som kommunen har markert i ni år på rad. I år skjer markeringen fra 8. til 11. oktober. CHRISTIAN AAMODT I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse kan du i denne utgaven av Bæringen her på denne siden og på de to neste sidene lese om aktiviteter, ulike tiltak og viktige kontakter som er av betydning for arbeidet med å styrke og hjelpe personer med psykisk lidelser. Årets tema for Verdensdagen er ungdom og psykisk helse. I den forbindelse har Bæringen blant annet tatt turen innom helsestasjonen for ungdom. Vi har også besøkt Villa Walle, et brukerstyrt hus i Anton Walles vei. Villa Walle har ansvaret for åpningen og avslutningen av markeringen av verdensdagen og skal blant annet få besøk av ordfører Odd Reinsfelt. For mer informasjon om psykisk helse, se kommunens nettsider klikk på snarveien helse og deretter på psykisk helse i Bærum. VEL MØTT til et spennende program og en flott markering av Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober. Se hele programmet for markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 2007 på side 16 her i Bæringen. Ikke lenger ensom som flyktning - Hvis man blir sittende hjemme alene og er ensom, kan det gå ut over psyken. Vi har helsefremmende tiltak der flyktninger kan treffes, lage seg et nettverk, dele erfaringer og gjøre hyggelige ting sammen, forteller Kirsten Jagmann, koordinator for flyktningeteamet. MARIANN WEIBY ANDERSEN ÅPENT HUS: Villa Walle er åpent for alle og er et sted der mennesker med psykiske lidelser treffes. Informasjonsmedarbeider Lenka S. Brustad (t.v.) og daglig leder Ingeborg A. Thoresen. FOTO: MARIANN WEIBY ANDERSEN Bryter tabuer Et av temaene på Villa Walle er å bryte tabuer rundt psykisk sykdom. - Her ønsker vi å dyrke det friske i hvert menneske. Selv om man er psykisk syk er det masse friskt og mange ressurser i menneskene, sier informasjonsmedarbeider Lenka S. Brustad. MARIANN WEIBY ANDERSEN På Villa Walle i Anton Walles vei 37 bestemmer brukerne selv aktivitetene på huset. Hver uke har brukerne sammen et husmøte der aktuelle tema blir tatt opp. Her diskuteres og stemmes det etter demokratiske prinsipper - Jeg opplever at vi har en ordning og organisering som gjør at brukerne blir hørt, sier daglig leder, Ingeborg A. Thoresen. - Jeg trives veldig godt her, sier en av brukerne, Fredrik. Han arbeider frivillig på kjøkkenet, og når journalisten er innom, skal han diske opp med en omelett. - Dette er hjelp til selvhjelp. Villa Walle er et godt sted å være. Bare for å ta en kaffekopp og møte folk, eller å ta del i aktivitetene på huset, sier Fredrik. Åpenhet - Hva handler Verdensdagen for psykisk helse om for dere på Villa Walle? - Å skape åpenhet rundt det å ha en psykisk lidelse og å fjerne tabuene som fortsatt er rundt dette temaet. Verdensdagen for psykisk helse er en fin måte å markere at ok, du kan ha en lidelse, kanskje sliter du fortsatt, men du har ressurser og friske sider likevel, sier Lenka S. Brustad. Hun vet selv godt hva det betyr å slite psykisk og kan bekrefte at det fremdeles finnes mange fordommer rundt det å ha en psykisk lidelse. Villa Walle har påtatt seg ansvaret for deler av programmet for Verdensdagen, selve åpningen, brosjyren og avslutningen av arrangementet. Årets tema er ungdom og psykisk helse. - Vi har invitert Arne Garvang til å holde et foredrag. Han har selv slitt psykisk og har lang erfaring med arbeid opp mot ungdom, forteller Ingeborg A. Thoresen. Arbeidslivet Lenka S. Brustad understreker at mange mennesker kan fungere helt utmerket i flere år eller kanskje resten av livet uten sykdomsperioder. Tyve prosent av befolkningen sliter eller har slitt psykisk. - Det som ergrer meg er at mange mener vi har kommet så langt, men det er fortsatt innmari mye som gjenstår, sier hun. Feil fokus Villa Walle er et åpent hus hvor alle som ønsker det kan komme innom for å spise lunch, middag eller ta seg en kopp kaffe. Alle må bidra til et felles trivelig miljø. Kjøkkenet blir drevet av brukerne. Du kan også delta på husets mange aktiviteter. De har en reisecafè, filmfremvisning, treningstilbud, et hageprosjekt, seks pc-er til utlån, husets eget band Villa Wakle band samt malekvelder. VILLA WALLE Villa Walle er en stiftelse og et brukerstyrt hus for personer med psykiske problemer. Stiftelsen samarbeider med Bærum kommune og Sykehuset Asker og Bærum helseforetak. Telefonnummer: Åpningstider: Mandag og torsdag fra kl 10 til 19, resten av uka fra kl 10 til 16 Adresse: Anton Walles vei 37 Hun arbeider for psykisk helsetjeneste for barn og unge (PSBU). Det har hun gjort siden de startet opp for ni år siden med gruppene for flyktninger. PSBU holder til på Gjettum. Kirsten Jagmann har ansvaret for grupper for barn, ungdom og voksne flyktninger. - Det er viktig å gi flyktningene en god velkomst. Målet er at de ikke skal utvikle en psykisk sykdom, sier Kirsten Jagmann. Flyktningene som kommer til Bærum kommune har svært ulik bakgrunn. Noen har kommet fra krigsområder. Andre sliter med tema som omskjæring, tvangsekteskap og vold i familien. Faste rammer - Vår erfaring er at hvis vi gir dem et godt sted å bo, faste rammer, mulighet til å knytte vennskapsbånd og å lage seg et nettverk, så klarer mange seg veldig bra. Men hvis de for eksempel opplever rasisme eller andre problemer, så blir det vanskeligere, sier Jagmann. - Det er mange som sliter psykisk. Blant annet så har ikke foreldrene det samme nettverket som norske foreldre har. De har ikke så mange å spørre om hjelp, forteller Jagmann. PSBUs grupper for flyktninger er svært populære. I kvinnegruppen møtes deltakerne for å lære norsk, lære grensesetting for barn, de deler opplevelser, skaper seg et nettverk og kanskje mest populært er sygruppa. Trygt og godt Til høsten kommer det en egen mannegruppe. - Ellers så har vi en gruppe for ungdom, en jentegruppe som er veldig populær. Det er en trygg, guttefri sone hvor vi snakker om klær, gutter, vennskap, det som rører seg i samfunnet, vi danser og synger, jobber med data og går på kino, forteller Jagmann. Stikkordet er å skape trygge rammer for ungdommen. PSBU har også grupper for barn, og de treffes i skoletiden. Tema er ofte venner, tradisjoner og erfaringer. VIKTIG ARBEID: Kirsten Jagmann arbeider med flyktninger hvor målsettingen er å unngå psykisk sykdom. Det gjøres i grupper der det diskuteres, knyttes vennskapsbånd og gjøres erfaringer. FOTO: MARIANN WEIBY ANDERSEN Les mer om psykisk helse i Bærum på de neste sidene! Se også

12 Side 12 Bæringen fredag 28. september 2007 Til helsestasjon for ungdom kan alle mellom 13 og 23 år gå for å få hjelp med psykiske problemer. I tillegg kan man få hjelp angående rus, familieproblemer, spiseproblemer, uønsket graviditet, og overgrep av psykisk eller fysisk art. EINAR STENSRUD På Helsestasjon for ungdom arbeider helsesøstere, leger og en psykolog. Disse arbeider i team, og helsesøster er den første du vanligvis treffer og snakker med. Psykologen kan prate mer med deg, og de to legene på Helsestasjonene kan henvise ungdommen videre i helsetjenesten dersom de trenger mer hjelp. Godt besøkt Helsestasjon for ungdom er godt besøkt: - Vi har 5000 konsultasjoner hvert år på Bekkestua og Sandvika til sammen, sier Berit - Å ta med brukerne på råd er viktig, sier Bjørn Gladsø, leder i Brukerrådet for psykisk helse. Brukerrådet arbeider for mennesker med psykiske problemer og er et rådgivende organ for Bærum kommune. MARIANN WEIBY ANDERSEN Verdensdagen for psykisk helse Helsestasjon for ungdom Brorson, koordinator og helsesøster ved Helsestasjon for ungdom Sandvika. Helsestasjonene er mest besøkt av jenter. - Bare 10 til 20 prosent av de besøkende er gutter. Her har vi en stor utfordring, sier hun. Hvert år er alle 9. klassingene på skolene i Bærum på besøk på Helsestasjon for ungdom. Dette for at terskelen skal være lavere for å besøke helsestasjonen senere. Foresatte - Vi forsøker også å nå foreldrene. Mange har liten kunnskap både når det gjelder problem som ungdommen har, og tilbud til hjelp som de kan få, sier Brorson, som også er ansvarlig for foreldreveiledningen. - Foreldrenes innsats og kunnskap er viktig for å motivere ungdommen til å ta tak i problemene. KRAFTSENTRUM: Berit Brorson ønsker at Helsestasjonen for ungdom skal være et kraftsentrum for ungdom og familie. FOTO: SVEIN-IVAR FORS Kjemper for brukerne Hjelpetelefonen på Bjørnegård Bjørnegård psykososiale senter er et tilbud for mennesker i krise og for mennesker med ulike psykiske lidelser. Du kan få hjelp umiddelbart ved å ringe EINAR STENSRUD Til Bjørnegård psykososiale senter kommer mennesker med ulik bakgrunn og ulike behov for hjelp. Noen går innom på dagtid i kaféen for å slå av en prat. Noen bor på trygghetsenheten på huset over en periode på noen dager til noen uker. Andre igjen deltar på aktiviteter, eller går på arbeidstrening. Samtale Anne Thorn, teamkoordinator på Trygghetsenheten, understreker hvor viktig samtalen er på Bjørnegård. Både når man ringer hjelpetelefonen eller trenger å bo her. Hun viser til informasjonsfolderen til Bjørnegård hvor det står: På Bjørnegård ønsker vi at møtet mellom mennesker er preget av: Respekt, varme, tilgjengelighet og trygghet. Fire team Personalet på Bjørnegård jobber i fire team med hvert sitt ansvarsområde: 1. Døgnåpen trygghetsenhet og hjelpe- og informasjonstelefon 2. Arbeidstrening 3. Bjørnegård bolig 1. Døgnåpen trygghetsenhet Trygghetsenheten har fem plasser hvor du kan få bo i noen dager. Det er et lavterskeltilbud og det trengs ikke henvendelse fra lege, men du skal helst ringe på forhånd. Brukerrådet for psykiatri ble opprettet for syv år siden. Det er et rådgivende organ for kommunen når det gjelder det psykiske helsevern i kommunen. Brukerrådet møtes åtte til ni ganger i året. - Vi ser sakene fra brukernes perspektiv, forteller Lenka S. Brustad, representant for mental helse Asker og Bærum lokallag. - Alle som har slitt kan ta kontakt med brukerrådet og fremme sine saker via oss, forteller hun. Reisekafé Brukerrådet har innsyn i hva Bærum kommune foretar seg når det gjelder psykisk helse. Hvert år disponerer brukerrådet kroner, penger som er ment til brukerstyrte tiltak. - Vi er veldig opptatt av å sjekke kvaliteten på tilbudene i kommunen. Alt har et forbedringspotensiale og man kan gjøre mye ved å BRUKERMEDVIRKNING er et hett tema i Brukerrådet. Lenka S. Brustad og Bjørn Gladsø møtes for å tale brukerne sak. FOTO: MARIANN WEIBY ANDERSEN organisere tiltakene på en annen måte. Målet er å få likevekt mellom tilbyder og bruker, sier Bjørn Gladsø. Han representerer LPP (landsforeningen for pårørende innen psykiatri) i Brukerrådet. Brukermedvirkning er et tema Brukerrådet har brukt mye tid på. - Det er viktig å gi større makt til brukerne, og dette innebærer en viss maktforskyvning. Dette har sittet langt inne hos kommunen. Vi kjemper en kamp hele tiden og brukermedvirkning er svært viktig for oss, sier han. 2. Arbeidstrening Binna kafé på Bjørnegård blir drevet av ansatte og brukere. Her kan du få arbeidstrening dersom du ønsker å jobbe på kjøkken og med servering. 3. Bjørnegård bolig Bjørnegård har ni leiligheter dersom du trenger å bo der litt lenger. Tildeling skjer gjennom boligkontoret i kommunen. Opprettelse av Brukerforum i Bærum Har du lyst til å engasjere deg i feltet psykisk helse? Har du mange gode ideer og forslag, men vet ikke hvordan du skal få dem realisert? Har du lyst til å gjøre noe for andre? Eller ønsker du å påvirke egen situasjon? Da kan Brukerforum være noe for deg. Bærum kommune har i plan for Brukermedvirkning vedtatt opprettelsen av et Brukerforum. Vi ser på det å ha hatt en psykisk lidelse som en ressurs. Vi ønsker at du som er interessert skal få nok kunnskap om kommunen til å kunne eller ville bli en brukerrepresentant. Vi møtes siste tirsdag i måneden fra klokken til 19.00, med 20 minutters pause i midten, på Villa Walle brukerstyrt hus. Vi vil ta opp temaer og problemstillinger som er viktige for brukere i kommunen. Vi ønsker at din stemme blir hørt. Meld deg på til Christian Aamodt i Bærum kommune, telefon eller Oktobermøtet blir tirsdag 30. oktober klokken til på Villa Walle, Anthon Walles vei 37, Sandvika. Les mer om Verdensdagen på Se hele programmet for markeringen av Verdensdagen for psykisk helse 2007 på side 16 her i Bæringen. PÅ TRAMMEN: Her sitter de ansatte på trammen på Bjørnegård, representert ved (bak fra venstre) Camilla og Gerd. Anne Thorn, foran, jobber ved hjelpetelefonen

13 Psykiske vansker? Her kan du få hjelp: Hjelpe- og informasjonstelefon: Døgnåpen, Bjørnegård psykososiale senter: Døgnåpent tilbud ved akutt krise: Psykisk helsetjeneste for barn og unge: Dersom barn eller unge er i ferd med å utvikle psykiske problemer: Helsestasjon for ungdom: Bekkestua Helsestasjon, Gamle Ringeriksvei 43, 1357 Bekkestua, Sandvika Helsestasjon, Rådmann Halmrast vei 2, 1337 Sandvika, Barnevernet: Skal sikre barnet trygghet, , utenfor arbeidstid: Senter for sorg og selvhjelp: Selvmordsforebyggende team: Flyktningekontoret: Har ansvar for å følge opp ny-bosatte flyktninger og innvandrere, Psykiatrisk dagsenter: Aktivitets- og rehabililteringstilbud i Sandvika: Stabekk Aktivitetshus: Villa Walle: Brukerstyrt hus med aktiviteter, kurs og sosialt samvær, Legevakten, Bærum sykehus, Psykiatrisk akutteam: ved psykiske kriser, Familievernkontor for Asker og Bærum: Rådgivning for familier i krise Kirkens familievernkonto, Asker og Bærum: Psykologer og psykiatere: Oversikt over psykologer og psykiatere med driftsavtale fås ved: poliklinikken i Bærum, og Bjørnegård, Mental Helses hjelpetelefon: Døgnåpent tilbud dersom du trenger noen å snakke med. Du kan være anonym, og de som jobber der har taushetsplikt Kirkens SOS: Hjelpetelefon i regi av kirken, Du trenger ikke å være kristen eller medlem av statskirken. Kronprinsesse Mette-Marit kommer til Bærum for å kaste glans over markeringen av Verdensdagen for psykisk helse. Hun er høy beskytter av Rådet for psykisk helse og skal møte bæringer med psykiske lidelser. MARIANN WEIBY ANDERSEN Verdensdagen for psykisk helse feires hvert år 10. oktober. Dette er en internasjonal begivenhet hvor psykisk helse står i fokus. Fra mandag 8. oktober til torsdag 11. oktober vil det være ulike arrangementer og markeringer i Asker og Bærum. Onsdag 10. oktober kommer H.K.H. Kronprinsesse Mette- Marit til åpningen av Dr. Høsts vei, det nye døgntilbudet som åpner på Gjettum. Åpningen skjer klokken 11 og arrangementet varer til Adressen er Dr. Høsts vei 35. Bæringen fredag 28. september 2007 Side 13 Verdensdagen for psykisk helse Mette-Marit kaster glans over Verdensdagen Programmet Mandag klokken 12 blir det offisiell åpning av verdensdagen med ordfører Odd Reinsfelt, samt underholdning med Villa Wakle band og utstilling av billedkunst. Tirsdag klokken 11 arrangeres Kalvøya rundt, et rebusløp med fruktkurv til vinneren, deltakelse er gratis. Onsdag 10. oktober arrangeres åpen dag på Villa Walle, der åpnes dørene klokken 10. Fra er det gratis transport fra Villa Walle til Dr. Høsts vei og åpningen av det nye døgntilbudet for personer med psykiske lidelser. På Villa Walle kl 15 er dagens gjest Arne Garvang, mest kjent fra Pelle Parafins Bøljeband. På psykiatrisk dagsenter arrangeres åpent hus fra kl 10 til 14. Torsdag blir det åpen dag på Bjørnegård Psykososiale senter. På programmet står allsang, musikk av Villa Wakle band, foredraget Brødrene Blå en historie om å lære av hverandres ulikheter ved forteller og bruker Kjetil A.R. Solgaard. Overlege dr.med. Jon Johnsen skal snakke om ungdom og deres sårbarhet for utvikling av rusmiddelproblemer og psykisk lidelse. Det blir musikalsk avslutning ved Hilde Heltberg. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit er høy beskytter av Rådet for psykisk helse. Hun kommer til åpningen av Dr. Høsts vei, det nye døgntilbudet som åpner på Gjettum. FOTO: SLOTTET

14 Side 14 Bæringen fredag 28. september 2007 Vi har flyttet til Ringeriksveien 193 B BRUKTBUTIKKEN Vi presenterer Bruktbutikken i nye omgivelser ved Vøyenenga. Butikken fylles hele tiden med sykler, møbler, kontormøbler, TV, el.- og kjøkkenutstyr, malerier, antikviteter og mye mer! Åpningstider for butikken:mandag, tirsdag og onsdag: 10-17, torsdag: 10-18, Fredag og lørdag stengt Mer informasjon på Makulering av sakspapirer og dokumenter Mølla Miljøverksted har overtatt makuleringsaktiviteten fra BK-bedrifter Mølla Miljøverksted har tatt over aktiviteten med makulering av papirer og dokumenter som BK Bedrifter tidligere utførte. Nye og gamle kunder er velkomne til å kontakte Mølla Miljøverksted for tilbud på makulering. Mølla Miljøverksted en avdeling av Mølla Kompetansesenter Bærum KF. Vi er et arbeidstreningstiltak som jobber med reparasjon og gjenbruk av gjenstander. Gjenstandene hentes fra ISI, repareres og selges i vår bruktbutikk i Ringeriksveien 193b. Mølla Miljøverksted Ringeriksveien 193 B, 1339 Vøyenenga Tlf Barne-, ungdoms- og familieetaten, Fosterhjemstjenesten Akershus VIL DERE BLI FOSTERFORELDRE? Finn det ut sammen med oss. Gjennom gratis, uforpliktende og morsomt kurs vil dere få kunnskap om hva det vil si å være fosterforeldre. Som fosterhjem får dere økonomisk godtgjøring, veiledning og avlastning etter behov. Løpende påmelding til nytt kurs som starter 13.oktober Ring /66 for å få tilsendt kursinvitasjon. Gratis etablererveiledning Planlegger du å starte egen bedrift? Har du behov for personlig veiledning? Etablerersentrene i Akershus AS bistår etablerere i Akershus. Etablerersentrene gir opplæring i hvordan en bedrift bygges opp, informasjon om offentlige støtteordninger, og hjelper i prosessen med finansiering av etableringer. Etablerersentrene har kontor på Ås, Jessheim og i Asker. I samarbeid med Bærum kommune har Etablerersentrene kontordager også i Kommunegården i Sandvika på torsdager og fredager. Ønsker du en veiledningstime eller har spørsmål, ta kontakt med Etablerersentrene på telefon eller per e-post på: Gratis etablererkurs Planlegger du å starte egen bedrift? Har du spørsmål om hvordan man går fram? Da kan du delta på gratis etablererkurs i Sandvika. Kurset gir innføring i: Hvilken selskapsform passer for deg - enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap (ANS/DA) eller aksjeselskap? Hvilke rettigheter og plikter har du som bedriftseier - herunder personlige rettigheter, skatt, merverdiavgift, regnskap og revisjon Ymse tips og råd - om bl.a. finansiering, lokalisering og gode hjelpere Kurs avholdes 25. oktober, 15. november og 6. desember kl i Kommunegården (Arnold Haukelands plass 10) i Sandvika. Kursene er et tilbud fra Bærum kommune, og gjennomføres av Etablerersentrene i Akershus. Påmelding skjer ved registrering på eller per telefon Det er plass til maksimalt 30 deltakere per kurs, og prinsippet første-mann-til-mølla gjelder. RETURPUNKTER FOR PAPP/ PAPIR/DRIKKEKARTONG, GLASS- OG METALLEMBALLASJE, PLAST, KLÆR, FARLIG AVFALL Sted Plassering Adresse Papir/Papp Glass/Met Farlig avfall Plast Klær/sko Bekkestua P-plass COOP Mega Gml Ringeriksv 39 ja ja Blommenholm Innfartspark. Blommenholm st. Stasjonsveien 11 ja Bærum Verk Parkeringsplass Rimi ja ja Bærum Verk Ved Shell Skollerudv 1 ja ja ja ja Dønski Coop Prix Rudsveien 44 ja ja Eiksmarka Eiksmarka Bibliotek Nils Løchsv.40 ja ja ja Fossum Terrasse Nærbutikk v/ barnehage ja ja Gjettum Rimi Bærumsvn. 375 ja ja ja ja Gjønnes Gjønnesskogen v/ Telekiosk ja Grini Hydro Texaco Vollsveien 260 ja Haslum Coop Prix Kirkeveien/Østenåsveien ja ja Hauger P.plass ved Hauger skole Hauger skolevei ja ja Hosle Friareal v/ Meny Granåsen 4 ja ja ja ja Høvik P-plass vis a vis Høvik kirke ja ja ja ja Høvik Hydro Texaco Drammensveien 444 ja Jar Jarhuset ja ja ja Kolsås P-plass vis a vis kjøpesenter Rødskiferv 1 ja ja ja ja Lijordet Shell Nadderudv + Nordvn ja Lommedalen Rema 1000 Slalåmvn 35 ja ja ja Lommedalen P-plass COOP Priks Lommedalsveien 299 ja Lysaker Kryss: Micheletsv + Oksenøyveien Micheletsv + Oksenøyvn. ja ja Løkeberg Fontana, Haslum handel Kirkevn 69b ja Nadderud Statoil Nadderudvn. 55 ja Rykkinn P.plass COOP Prix Valkyriveien 2 ja ja ja Rykkinn P.plass Rykkinn Nærsenter Muninsvei 1 ja ja ja Sandvika Rimi Sandvika Leif Tronstads plass ja Sandvika P. plass ved idrettsanlegg Kadettangen ja ja Sandvika Info Rama ja ja Skui Rimi Ringeriksveien 202 ja ja ja ja Snarøya Statoil ja Snarøya P.plass Meny Mat Snarøya 139 ja ja ja ja Stabekk Kiwi nedre Prof. Kothsv. 88 ja Stabekk Friareal v/rimi ja Stabekk P.plass v/kiwi Storengvn. + Gml Ringriksv ja ja ja ja Tanum Tanum eldresenter Tanumvn 64 ja ja Valler Conradisvn Conradisvn ja Valler Hydro Texaco Bærumsv 369 ja ja Vøyenenga Vøyenenga kjøpesenter Skuiveien 149 ja ja ja ja Østerås Østerås kjøpesenter. Otto Rugesv 88 ja Åsterud Kryss: Edelgranv + Gml. Ringeriksv Edelgranv + Gml. Ringeriksv ja ja ja

15 Bæringen fredag 28. september 2007 Side 15 Kunngjøringer GRAVEKALENDEREN En service til deg som bor i nærheten av anleggsstedet Kalenderen gjelder kun kommunale veier. Fullstendig oversikt kan du få på internett: Det graves i: / Veinavn/husnr./gravested Byggherre Entreprenør På grunn av: Frem til: Angerstveien BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledninger Askliveien 4 Solveig Slatta JK Entreprenør AS VA ledninger Bjerkelundsveien 84 Bærum kommune Bærum kommune BK Bedrifter VA-ledning Brennejordet X Angerstveien BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledninger Claude Monets allé Vestfj.gt.- Arnh.Haukl.plass Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Brostein / sluk Damveien 3 til Solhaugveien Skagerak Elektro Topaas og Haug AS Kabelgrøft Eilins vei 2 Bærum kommune Bærum kommune BK Bedrifter VA-ledning Elveveien v/lysaker stasjon Jernbaneverket Utbygging Østfold Entreprenør AS Ombygging Lysaker stasjon Fjordlenken Hele Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Fjordveien RVS Asker & Bærum grøntmiljø A/S Oppbygging Fortau Fjordveien og Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Frøytunveien 20 Thomas Owe Topaas og Haug AS EL-kabel Gamle Lommedalsvei gangvei Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS Undersøkelser Gamle Ringeriksvei gangvei 23 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Gangvei Sandvikselva Kinovn - Claude Monets alle Norconsult AS AF Scandinavia AS Riggområde Gartnerveien 10 Telecom Solution Oslo Vei AS avd: Anlegg Telekabel Glassverkveien 40 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Granåsen a Relacom AS Mathisen Graveservice AS TELE-kabel Grindstuplassen 2-18 Telecom Solution Oslo Vei AS avd: Anlegg Kabelgrøft Grindstuveien Telecom Solution Oslo Vei AS avd: Anlegg Kabelgrøft Hagabråten gangvei 31 Thomas Soløst Lyhus og Skogstad AS EL-kabel Helsetveien Skollerudv - nr.31 Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Helsetveien Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Helsetveien gangvei hele Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Hosleveien a Telecom Solution Veflen entreprenør a/s TELE-kabel Høgåslia 11 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS Rehab VA Høgåsveien 33 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS Rehab VA Isiveien Ved ny E 16 Statens Vegvesen Region Øst Betonmast Entreprenør AS Arbeidsvarsling ny E Isiveien Ved ny E 16 Statens vegvesen Øst Betonmast Entreprenør AS Anleggstrafikk ny E Jenshaugveien Kryss Sandviksveien Statens Vegvesen Akershus/ Vegkontoret Arne Olav Lund AS VA ledninger, ny gang/sykkelvei Johs.Haugeruds v gngv fra Hauger skolev - Bærumsv Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Jøssingveien Telecom Solution Veflen entreprenør a/s TELE-kabel Kinoveien Stjerneplassen Norconsult AS AF Scandinavia AS Kranløft Kinoveien Victoriagården Veidekke Eiendom. Veidekke Entreprenør AS Riving og nybygg Kirkeveien gangvei v/kirekveien 59 Jernbaneverket NCC Construction Tverrslag Fossveien Kleivveien Telecom Solution Oslo Vei AS avd: Anlegg Telekabel Kloppa gangvei v/kirkeveien 59 Jernbaneverket NCC Construction AS Midlertidig kjøre - og gangvei Kolsåslia BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Kristian Olimb AS Rehab VA Kommunale veier Sentrumsområder Bærum kommune Vei og trafikk Bjerke og Svendby AS Gatebeleggning Kommunale veier Alle Bærum kommune Vei og trafikk Topaas og Haug AS Veivedlikehold Kommunale veier Østerås BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging NCC Construction AS VA-ledning Langoddveien gangvei Ved Curlinghallen BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Veidekke Entreprenør AS Ledningsanlegg Langoddveien gangvei fra Snarøyvn - nr. 68 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Lillengveien Kryss Løvenskioldsvei Bærum kommune VA-plan Topaas og Haug AS VA ledninger Løkketangen Victoriagården Veidekke Eiendom. Veidekke Entreprenør AS Riving og nybygg Løvenskiolds vei Åsveien - Lillengveien Bærum kommune VA-plan Topaas og Haug AS VA ledninger Maries vei Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Marstranderveien 3-7 Bærum kommune VA-plan Topaas og Haug AS VA ledninger Marstranderveien 6-9 Jernbaneverket Utbygging Veidekke Entreprenør as Anleggsvei for Dobbeltsporet Maarveien X Dønskiveien - Maarveien 1 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Dokken AS EL, TELE kabel og omlegg vei Oddenveien, gangvei Solvikvn - Sonia Heniesv Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Peter Loranges vei 1-15 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Plahteskogen Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Plahteskogen gangvei Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Ramstadsletta 18 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Arne Olav Lund AS Midlertidig avkjørsel Ringsveien 2 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Rolfstangveien 1-12 Fornebu Utvikling AS Reinertsen Anlegg AS Breddeutv. og fortau og kabler Sandvika vest gangvei Claude Monet-Kjørbokollen O.T. Eiendomsselskap Øye AS Varelevering Sarbuvollveien 30 Telecom Solution Oslo Vei AS Avd: Anlegg Kabelfeil Skogstuveien Kryss Fjordveien RVS Asker & Bærum grøntmiljø A/S Oppbygging fortau Skogveien 66 b Hafslund Telecom Veflen entreprenør a/s Fiberkabel Skogveien Kryss Løvenskioldsvei Bærum Kommune VA- nett Bærum kommune BK Bedrifter VA ledninger Skogveien 112 Bård Sevaldsen Maskinentreprenør Svend Fjellstad AS Vannlekkasje Skollerudveien Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Skollerudveien gangvei hele Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Solhaugveien 4 til Damveien Skagerak Elektro Topaas og Haug AS Kabelgrøft Solvikveien25-39 Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Solvikveien 9 BK Bedrifter, Prosjekt og utbygging Entreprenørteknikk AS VA ledninger Sonja Henies vei v/parken Telecom Solution Veflen entreprenør AS Fiberkabel Storengveien gangvei 34 Ole Chr. Iversen Lyhus og Skogstad AS VA ledninger Søråsen 5-11 Telecom Solution Oslo Vei AS avd: Anlegg Telekabel Terrasseveien 1-32 b Skagerak Elektro Topaas og Haug AS Elkabel Urds vei 1 Anton Svendsen Topaas og Haug AS Lekkasjegraving Vestfjordgaten 4 Norconsult AS AF Scandinavia AS Stenging av fortau Vestre Almelien 1-21 Telecom Solution Veflen entreprenør a/s TELE-kabel Vestre Almelien 21- til Nordveien Telecom Solution Veflen entreprenør a/s TELE-kabel Vierveien Byggadmin. for Bærum Kommune Topaas og Haug AS Veiutvidelse Wilh. Wilhelmsens vei , 87 Relacom AS Mathisen Graveservice AS TELE-kabel Øvre Toppenhaug v/helsetveien gv. Telenor Bernt Gundersen Graveservice AS Fiberkabel Åsveien1 a - 2 a Bærum kommune VA-plan Topaas og Haug AS VA ledninger Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Veolia Miljø (tidl. Norsk Gjenvinning AS.) Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. UKE 40 DATO omr.11 Jar...1. okt. omr.12 Østerås-Eiksmarka...2. okt. omr.13 Hosle...3. okt. omr.14 Grav-Øvrevoll...4. okt. omr.15 Fornebu-Snarøya...5. okt. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. UKE 41 DATO omr.1 Emma Hjorth-Skui...8. okt. omr.2 Berger-Gommerud...9. okt. omr.3 Hauger-Dønski-Evje okt. omr.4 Kolsås-Bærums Verk okt. omr.5 Lommedalen-Gullhaug okt. Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor Ved spørsmål ring: Veolia Miljøs kundetelefon UKE 42 DATO omr.6 Haslum-Valler...15.okt omr.7 Løkeberg-Bl.holm...16.okt omr.8 Tanum-Jong-Sandvika...17.okt omr.9 Bekkestua-Høvik-Lysaker...18.okt omr.10 Høvik Verk...19.okt OFFENTLIG ETTERSYN Følgende planer legges ut til offentlig ettersyn i perioden 28. september til 29. oktober 2007: PlanID Reguleringsplan for Griniveien, undergang ved Hosletoppen. Saksbehandler: Tone Syrdalen Dovland, tlf PlanID Reguleringsplan for Lommedalsveien 289, gnr 97 bnr 22 m.fl. Saksbehandler: Linda Kristin Nethus, tlf Merknader påføres planens navn og nummer og sendes Bærum kommune, Plan- og miljøavdelingen, 1304 Sandvika, eller til e-post adresse innen Planene legges ut i kommunens biblioteker og på kommunens Internettsider Gjennomgang av markagrensen i Bærum. Forslaget om egen lov for marka og revisjon av kommuneplanens arealdel. Bærum kommune skal gi uttalelse til Miljøverndepartementets forslag om en egen lov for naturområdene i Oslo og nærliggende kommuner ( marka ). I den forbindelse har departementet åpnet for at markagrensen i de enkelte kommunene kan justeres for å unngå at lovforslaget får utilsiktede uheldige virkninger. Bærum kommunen vil derfor gjennomføre en vurdering av den nåværende markagrensen. Det vil antagelig bare bli tale om mindre justeringer. Resultatet av denne vurderingen vil bli behandlet politisk og kan bli innarbeidet i kommuneplanen ved neste revisjon. Resultatet vil også bli kommunens høringsuttalelse til markaloven. Plan- og bygningstjenesten vil samarbeide med natur- og idrettsforvaltningen i dette arbeidet. Arbeidet koordineres av Planjuridisk enhet ved Frode Jørgensen. (tlf ). Alle som har synspunkter på dette spørsmålet inviteres til å avgi uttalelse. Skriftlige innspill kan sendes til Bærum kommune, Planjuridisk enhet, 1304 Sandvika. Eventuelle uttalelser bør være kommunen i hende

16 Side 16 Bæringen fredag 28. september 2007 Høstaksjon 2007 på isi avfallsanlegg fra 15. september til 15. oktober Åpningstider i perioden: Mandag til fredag 07:00 19:00 Lørdag 08:00 15:00 Vi oppfordrer våre kunder til å benytte hverdagene da det erfaringsmessig er stor trafikk på lørdagene. Fra morgenen av er det også mindre trafikk. Se også Invitasjon til Frivillighetsforum 2007! Det skal være enkelt å være frivillig! Frivillighetssenteret inviterer herved frivillige organisasjoner, lag og enkeltpersoner i Bærum til Frivillighetsforum 2007! Tid: Lørdag 13. oktober Kl Sted: Bedriftskantinen til Norsk Hydro på Kjørbo i Sandvika. Påmelding: innen 5. oktober 2007, til eller tlf: Det er ingen deltageravgift. Det vil bli servert lunsj. Frivillighetssenteret arbeider med å legge til rette for og utløse frivillig innsats i lokalsamfunnet og nærmiljøet i Bærum kommune. Frivillige kan benytte Frivillighetssenteret som et støtteapparat til sin egen virksomhet. For at Frivillighetssenteret skal arbeide med tiltak som dekker de behov organisasjonene, lagene og enkeltpersonene har, forutsetter dette deltagelse fra de frivillige selv i senterets arbeid. Hovedhensikten med Frivillighetsforum 2007 er nettopp å engasjere frivillige organisasjoner, lag og enkeltpersoner til å delta aktivt i den videre utviklingen av Frivillighetssenteret. Deltagerne inviteres til å gi viktige innspill til hvordan frivillige kan samarbeide om å drive og bruke Frivillighetssenteret, for å møte felles utfordringer som organisasjonene står overfor. Vi håper at denne arbeidsformen kan tydeliggjøre både felles interesser og eventuelle interessemotsetninger på en slik måte, at det blir lettere å legge planer for det videre arbeidet. Program Frivillighetsforum Kaffe og registrering Velkommen Status frivillighetssenteret i Bærum v/ Ole Jørgen Krohn-Nydal, styreleder i Frivillighetssenteret i Bærum og assisterende generalsekretær i Norges Røde Kors Rekruttering til frivillighet v/sven Mollekleiv, direktør-samfunnskontakt i Veritas og styreleder i Frivillighet Norge Presentasjon av Frivillighet Norge, -Hovedtrekkene i regjeringens frivillighetsmelding, v/sven Mollekleiv Lunsj Samspillet mellom Budstikka og de frivillige organisasjonene v/ Svein Rødskog, markedsdirektør i Budstikka, og Tone Reiertsen ansvarlig for Budstikkakortet Hvordan ser Bærum kommune på regjeringens frivillighetsmelding v/ Elisabeth Enger, rådmann i Bærum kommune. -Orientering om frivillig børs v/ Aud Karin Ebeltoft, prosjektansvarlig i Bærum kommune Opprettelse av råd for humanitære og sosiale organisasjoner Gruppearbeid Oppsummering Avslutning og vel hjem Etter hvert foredrag vil det bli tid for summing rundt bordet. Deltakerne vil underveis gjennom dagen få smakebiter fra Bærums frivillige kulturliv. Økonomisk rådgivning/ gjeldsrådgivning Er gjelden blitt for stor. Vi kan hjelpe deg til å få en bedre økonomisk oversikt og forhandle med dine kreditorer.tjenesten er gratis. Kontakt oss på : Tlf fax eller skriv til: Økonomisk rådgivning Bærum kommune - Boligkontoret 1304 Sandvika. Verdensdagen for psykisk helse 2007 Asker og Bærum oktober Tema: Ungdom og psykisk helse Verdensdagen for psykisk helse feires hvert år 10. oktober. Dette er en internasjonal begivenhet hvor psykisk helse står i fokus. Fra mandag 8. oktober til torsdag 11. oktober vil det være ulike arrangementer og markeringer i Asker og Bærum. Temaet i år er Ungdom og psykisk helse. Mandag 08.oktober Kl Åpning på Villa Walle med ordfører Reinsfelt. Bevertning. Musikkinnslag av Runar Andersen og Janne Kjellsen Evt. brukerunderholdning Underholdning med Villa Wakle band. Villa Walle har utstilling av billedkunst på Villa Walle og Musikkflekken Tirsdag 09.oktober Kl Kalvøya rundt, Arr. Stabekk aktivitets hus og v/løkkeåsveien 2, Reeta Bjørgan. Gratis deltagelse. Frukt kurv til vinneren. Kl Middag og underholdning i Løkkeåsveien 2 (kulturstasjonen) Onsdag 10.oktober Kl Villa Walle åpner dørene. Salgsutstilling ved husets kunstgruppe. Kl Åpent hus Psykiatrisk dagsenter, Anthon Walles vei 37, 2.etg. Kl Åpning i dr. Høsts vei. Vi stiller med gratis transport fra Villa Walle t/r for de som er interessert. Kl Underholdning ved Arne Garvang (fra Pelle Parafins bøljebænd) på Villa Walle. Bevertning Torsdag 11.oktober Kl Åpent hus på Bjørnegård Psykososiale senter. Allsang gruppe og biljard. Kaffe og kaker til kr 10,- Kl Arrangement på Blakstad. Åpent for alle Ingen påmelding Musikalsk åpning ved Villa Wakle band Brødrene Blå en historie om å lære av hverandres ulikheter v/ forteller og bruker Kjetil A.R. Solgaard Ungdom og deres sårbarhet for utvikling av rusmiddelproblemer og psykisk lidelse v/overlege dr.med Jon Johnsen. Musikalsk avslutning v/ Hilde Heltberg Alle er hjertelig velkommen! Samarbeidet mellom Bærum kommune og en rekke aktører skal bidra til å sette fokus på ungdom og psykisk helse: Mental helse Asker og Bærum lokallag Telefon / Mental helse Norges hjelpetelefon Landsforeningen for pårørende innen psykiatri (LPP) Bærum lokallag. Telefon: og NaKuHel (Natur kultur helse senteret), tlf Natur- og idrettsforvaltningen, tlf Villa Walle, tlf Aktivitetshuset på Stabekk, tlf Psykiatrisk dagsenter, tlf Bjørnegård psykososiale senter, tlf (døgnåpent) Avdeling psykisk helse Telefon Rykkinn Telefon Bekkestua Telefon Sandvika Helsekontoret for barn og unge, tlf Psykisk helsetjeneste for barn Og unge, tlf Sykehuset Asker og Bærum HF, Divisjon psykisk helse/lærings- og mestringsenteret Telefon: og Tilgjengelighetspris 2007 Funksjonshemmedes råd i Bærum har som en av sine oppgaver å arbeide for likestilt tilgjengelighet til alle bygninger og uteområder. Funksjonshemmedes råd inviterer enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter til å sende inn forslag til kandidater for mulig tildeling av Tilgjengelighetspris 2007 Tilgjengelighetsprisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, offentlige eller private etater/bedrifter i Bærum. Prisen skal være en påskjønnelse for arbeid for å fremme tilgjengelighet for funksjonshemmede. Forslag sendes innen : Funksjonshemmedes råd v/ Gro Vinneng, Postboks 74, 1300 Sandvika eller mailadresse: gro kommune.no Vi trenger støttekontakter (spesielt mannlige) og besøkhjem. Barneverntjenesten i Bærum, ved Rykkinn områdekontor søker støttekontakter, både kvinnelige og mannlige, til arbeid med barn og unge. Oppgavene vil bestå i å følge opp barnet/ungdommen ca en gang i uken på ettermiddags/kveldstid, ta dem med på aktiviteter og være en positiv rollemodell for barnet/ ungdommen. Man bør ha en særlig interesse for barn/ungdom, være pålitelig og forutsigbar. Støttekontakten bør være over 20 år. Lønn etter avtale. Søkere må stille til intervju og vil bli bedt om å forelegge politiattest. Barneverntjenesten søker også besøkshjem for to jenter på 11 og 13 år. Jentene er sjarmerende, trivelige og utadvendte. Jentene trenger voksenpersoner som kan gi dem tid, oppmerksomhet og som kan ta dem med på hyggelige aktiviteter. Besøkshjemmet forventes å ha barna ca en gang i mnd, samt mulighet for noe utvidet besøk i ferier. Besøkshjemmet får lønn og godtgjøring etter gjeldende satser. Søkere må stille til intervju og vil bli bedt om å forelegge politiattest. Barneverntjenesten har til en hver tid bruk for besøkshjem, dersom det er interesse for å bli besøkshjem for store barn eller små barn, gutter eller jenter, ett barn eller søsken, bes interesserte henvende seg til Rykkinn barneverntjeneste ved fagkonsulent Daljit Kaur Jørgensen på telefon STØTTEKONTAKTER SØKES Har du lyst på en meningsfull jobb? Har du lyst til å dele tiden din med andre? Da er kanskje støttekontakt noe for deg! Bærum kommune, Natur og idrettsforvaltningen søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer Støttekontaktens oppgave er å motivere og tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid. Eksempler kan være: kino, turer, teater, kaffebesøk, delta i organiserte aktiviteter etc. En støttekontakt skal også bidra til å bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. For tiden har vi et stort behov for voksne støttekontakter av begge kjønn. Aldersgrense for å bli støttekontakt er 18 år. Vi trenger også gruppeledere en gang pr uke til ulike grupper som klatring, ballgruppe, styrketrening i lokalene til Friskis og Svettis. I tillegg har vi behov for 2 ledere til en ungdomsgruppe innen psykisk helse. Støttekontaktavtalen er 12 timer pr. måned og er hjemlet i Lov om sosiale tjenester. Støttekontakt lønnes etter alder fra kr. 122,82 150,36 pr. time. I tillegg utbetales en utgiftsdekning på kr. 40,- pr. time Høres dette interessant ut? Nærmere informasjon får du hos Kirsten Hognestad Haugen tlf eller Ann Kristin Grøn på tlf Evt. send en e-post: kommune.no

17 Bæringen fredag 28. september 2007 Side 17 Foreldreveiledning til dere som har ungdom mellom 13-23år Er dere foreldre og synes hverdagen med ungdom i familien byr på større utfordringer enn dere kan mestre? Ønsker dere å snakke med fagpersoner med lang erfaring i arbeid med ungdom og familier? På Sandvika helsestasjon vil dere treffe helsesøster/ familieveileder Berit Brorson. Jeg treffes hver onsdag mellom kl Tilbudet er gratis, og det er ingen timebestilling. Adresse: Rådmann Halmrastsvei 2, 1337 Sandvika (Sandvika helsestasjon). Jeg treffes også på mobil eller Seniorsurf 2007 i Bærum torsdag 11. oktober Alle seniorer inviteres til den årlige temadagen om internett og bruk av IT som verktøy, på hovedbiblioteket på Bekkestua, og hos Seniornett i Røde Korshuset i Sandvika.. Bærum bibliotek Bærum bibliotek arrangerer Seniorsurf på hovedbiblioteket på Bekkestua. Tid: torsdag 11. oktober klokka Alle arrangementer er gratis. Kl tema Digital fotografering hvilke muligheter finnes? Valg av kamera, fotografering, overføring til pc, bildebehandling. Presentasjoner, anbefalinger og erfaringer. Sted: Foredragssalen, Bekkestua bibliotek. Ingen påmelding Kl Internett og bruk av pc. Prøv selv - med veiledning: Kl : 5 PC-er til bruk inne i biblioteket. Individuell veiledning. For nybegynnere og litt øvede. En halv time pr. person. NB! Billetter ved inngangen Kl : Veiledning for nybegynnere i kursrommet, underetasjen. Liten gruppe. NB! Billetter ved inngangen Kl Fra Bærum bibliotek og ut på nettet - presentasjon av Bærum biblioteks nettsider: Lær å bruke bibliotekets tjenester via nett. I kursrommet, underetasjen. NB! Billetter ved inngangen Kafeen er åpen. Seniornett Sandvika Åpent hus i Røde Kors-huset i Sandvika (Elias Smiths vei 1), torsdag 11. oktober kl Orientering om Seniornett Sandvikas virksomhet - datakurs, veiledning, Nettravner mv. Orientering for nybegynnere og andre om databruk, Internett, e-post; og litt om nettbank, digitalfoto og slektsforskning. Enkel bevertning. Rullerende program, kom når som helst mellom Vi ønsker alle seniorer velkommen til Bærum bibliotek, Bekkestua og til Røde Kors-huset i Sandvika. Sosialrådgivertjenesten Har du, eller noen du kjenner et rusproblem? Sosialrådgivertjenesten er et kommunalt tilbud for rusmisbrukere mellom 18 og 40 år som ønsker hjelp til å endre sin livssituasjon. Vi kan tilby: Råd. Individuell tilrettelegging. Støtte. Veiledning. Institusjonsopphold. Hjelp. Samtaler med pårørende. Samtaler. Oppfølging Du trenger ingen henvisning for å komme i kontakt med oss. Vi har åpen dør og du trenger ikke avtale for å komme til hit. Vi er tilgjenglige hverdager fra 09:30 til 16:00. Eller du kan ta en telefon Telefonen er åpen fra 08:00 Vi holder til i Rådmann Halmrastsvei 2. 4 etasje i Budstikka gården i Sandvika sentrum, rett ovenfor rådhuset, vi har inngang fra gågata. VED AKUTTE PSYKISKE KRISER kan du kontakte Psykiatrisk Akutteam for Asker og Bærum. Vi er primært et tilbud for voksne, men er fleksible i forhold til alder. Alle kan ta kontakt for råd/veiledning pr. tlf., og evt. gjøre avtale om samtale. Kriseintervensjon, noe utredningsarbeid, kort tids behandling, veiledning og hjelp i bruk av hjelpeapparatet er sentrale tilbud. Vi har kontorer i Sandvika sentrum, men kan også komme på hjemmebesøk. Vakttelefon: Åpningstider: Hverdager Lø., søn. og helligdager: Ledig plass i barnepark Grinibråten Barnepark på Vøyenenga ved Kirkerudbakken har ledige plasser for barn i alderen 2-5 år. Dagbarn fra 1 1/2 år. Vi tilbyr et trygt utendørs leketilbud i rolige omgivelser med hyggelig spisehus. Bruk av park påvirker ikke kontantstøtten. Åpningstid hele året. Kom gjerne på besøk i Grinibråten 43b eller kontakt parkleder Torill Foss på tlf / Besøk vår hjemmeside; home.no/grinibraaten. Vi søker frivillige dataveiledere Nettravner Vi skal fortsette og utvide et meget vellykket tiltak som startet i fjor høst. Bærum bibliotek og Seniornett Sandvika rekrutterte 35 Nettravner, som fungerer som frivillige dataveiledere ved hovedbiblioteket og ved Seniornetts grunnkurs og veiledning i Røde Kors-huset. Nettravntjenestene skal nå utvides til å omfatte flere bibliotekfilialer og noen av kommunens seniorsentre. Vi trenger derfor flere frivillige dataveiledere som kan påta seg å bistå seniorer noen timer i uken i perioden september - mai. Dataveilederne, gjerne godt voksne seniorer selv, bør ha rimelig god bruker-kompetanse i tekstbehandling, e-post og internett. De vil få repetert disse områdene ved å delta som veiledere på Seniornett Sandvikas grunnkurs i Sandvika i oktober. Noen Nettravner vil også få spesialopplæring for å kunne forestå dataopplæring i lokale miljøer. Alle Nettravnene får tilbud om faglige samlinger med aktuelle IKT-temaer. Våre nåværende Nettravner synes dette er en viktig, spennende og givende oppgave. Hvis du kan tenke deg å delta, ta kontakt snarest med en av følgende: Bærum bibliotek: Seniorsentrene: Seniornett Sandvika: Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? kommune.no Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen. Bærum kommune ved tjenestested byggesak inviterer til dagskurset: «Komplett byggesøknad 2007» Målgruppen for kurset: Ansvarlig søker i byggeprosjekter. Deltagerne må ha kjennskap til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Mål for kurset: Oppnå en rask og smidig byggesaksbehandling hvor gode prosjekter er i fokus. Kurset vil bl.a. omfatte: Ansvarlig søkers rolle i prosjekterings- og byggefasen t.o.m. ferdigstillelse Endringer i plan- og bygningsloven Dispensasjoner Estetiske vurderinger i byggesaker BYA og 70 i plan- og bygningsloven Dokumentasjonskrav Tilsyn med byggesaker Kurset avholdes mandag 29.oktober på Quality hotell Leangkollen i Asker. Kursavgiften er kr ,- og inkluderer lunsjbuffet. Det er plass til 30 deltagere og påmelding må være oss i hende innen 28.september. For mer informasjon og påmelding se: kommune.no/byggesak Påmelding kan også skje til Bærum kommune på telefon eller pr E-post: Datakurs for seniorer Seniornett Sandvika tilbyr igjen seniortilpassede datagrunnkurs. Hittil har 220 fornøyde seniorer tatt slike kurs, og mange av dem får også veiledning og videregående kurs hos Seniornett Sandvika i Røde Kors-huset. Grunnkurset, som gir grunnleggende opplæring i bruk av tekstbehandling, e-post og Internett, er på 24 timer (8 ganger a 3 timer, over fire uker), med profesjonell instruktør og mye bistand fra frivillige veiledere ( Nettravner ). Kurset starter 8. og 9. oktober, og holdes på Sandvika videregående skole (tidligere BI). Kursavgift, inklusive bl.a. lærebok og medlemskap i Seniornett, er kr , som er rimelig i forhold til markedet. Ta kontakt snarest - alle kurs har vært overtegnet hittil. For påmelding eller mer informasjon kan du ringe: (Frivillighetssentret i Røde Kors-huset) eller (telefonsvarer for Seniornett Sandvika), eller du kan skrive til Seniornett Sandvika, Røde Kors-huset, Elias Smiths vei 1, 1337 Sandvika, eller sende e-post til BÆRUM OG ASKER RØDE KORS BESØKSTJENESTE Kurs / informasjonsmøter for nye besøksvenner Det trengs stadig flere frivillige i våre kommuner. Høstens kurs går over 3 kvelder og tar opp temaer og utfordringer ved det å være besøksvenn. Kurset er gratis og uten forpliktelser. Tid: 23., 25. og 29. oktober fra kl til ca. kl Sted: Røde Kors-huset. Elias Smithsvei 1, Sandvika. PÅMELDING OG NÆRMERE INFORMASJON: Bærum Røde Kors: Sekretariat tlf ( ) e-post: eller e-post: Asker Røde Kors: Eva Holmsen, tlf el , e-post:

18 Side 18 Bæringen fredag 28. september 2007 En stilling i Bærum kommune?... Bærum kommune tilbyr blant annet et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter gode forsikrings-, låne- og pensjonsordninger bedriftshytter treningstilbud kulturtilbud Slik søker du på jobb i Bærum kommune: Gå til klikk på Jobb i Bærum øverst på siden, og deretter på Ledige stillinger. Annonsenummer: 967 Miljøterapeut. Våken nattevakt Antall stillinger: 5 Arbeidssted: Psykisk helse Boliger, Gamle Solbergvei bokollektiv Arbeidsoppgaver: 100% vikariat som miljøterapeut av et års varighet og 4 stk faste stillinger som våken nattevakt i 50%. Søknadsfrist: Kontaktperson: Vicki Daae, Mob: , E-post: Annonsenummer: 968 Sykepleiere til Arbeidslag Øvrevoll Arbeidssted: Arbeidslag Øvrevoll Arbeidsoppgaver: Arbeidslag Øvrevoll holder til sentralt på Bekkestua. Vi gir tjenester til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede. Vi jobber etter arbeidslagsmodellen, som bl.a. innebærer at du som medarbeider får og tar ansvar. Enkeltpersoners faglige og personlige egenskaper utvikles gjennom samarbeide. Søknadsfrist: Kontaktperson: Bente Sund, Tel: /57, Mob: Annonsenummer: Driftsoperatør/maskinfører Arbeidssted: Hauger idrettspark er en spennende og i perioder hektisk arbeidsplass som består av Hauger kunstisbane, AS Bærum ishall og tennissenter samt store grønne aktivitetsarealer. Til den daglige driften av idrettsparken er det i perioder knyttet inntil 6 personer. i vinterhalvåret arbeides det i en 3-skifts turnus. Arbeidsoppgaver: Vi søker nå etter driftsoperatør/fagarbeider til Hauger idrettspark. Arbeidsoppgavene vil være deltagelse i den praktiske driften og vedlikeholdet av hauger idrettspark, det vil også kunne bli tillagt arbeider på andre områder innenfor Park og idrett. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av driftsleder, Jan Yngvar Hansen på tlf Søknadsfrist: Kontaktperson: Helge Nordli, Tel: , Mob: Annonsenummer: Erfaren gravemaskinfører Arbeidssted: BK Bedrifter Park og idrett utfører tilsyn, driftsoppgaver og vedlikeholdstjenester av offentlige og private anlegg. Vi er lokalisert på Rud. Arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgavene vi bestå i, gravemaskinkjøring, kjøring av lastebil i samarbeid med et arbeidslag. I arbeidslaget vil oppgaver bli fordelt og det forventes at du er fleksibel og samarbeidsvillig i dette teamet. Søknadsfrist: Kontaktperson: Vidar Bryn, Tel: , Mob: Annonsenummer: 582 Driftsleder til parkdrift Arbeidssted: Oppgavene er knyttet til de fire resultatområdene idrettsparker, kirkegårdene, park- og friluftsområder og vei- og anleggsdrift. Arbeidsområdene dekker stell og vedlikehold av kommunale parker, friluftsområder, kommunale veianlegg, nærmiljøanlegg, utenomhusanlegg til skoler, barnehager og institusjoner, kirkegårder, samt publikumstjenester knyttet til kommunale idrettsanlegg og svømmehaller. Arbeidsoppgaver: Ved Avdeling Park er det ledig stilling som driftsleder. Driftslederen vil være daglig leder og ha personalog økonomiansvar. Det søkes etter en utadvendt person med bakgrunn/erfaring fra arbeid med grøntområder. Søknadsfrist: Kontaktperson: Torgrim Kristiansen, Tel: , Mob: Annonsenummer: Kommunefysioterapeut i 100% vikariat Arbeidssted: Ved Rehabilitering Rykkinn er det ledig 100 % svangerskapsvikariat for fysioterapeut. Vikariatets varighet er ca et år. Rehabilitering Rykkinn gir tjenester til innbyggere over 18 år. Daglig arbeidssted er på Rykkinn områdekontor Arbeidsoppgaver: Vurdere behov for og utføre rehabilitering/behandling /trening hos enkeltbrukere. Igangsette andre tiltak ut fra brukers behov. Gruppetrening. Foreta hjemmebesøk, vurdere behov for tekniske hjelpemidler og delta på nettverksmøter. Undervise/veilede brukere/ pårørende og samarbeidspartnere. Delta i tverrfaglig samarbeid. Samarbeide med privatpraktiserende fysioterapeuter. Delta i fagutvikling og kvalitetssikring. Utarbeide individuelle planer Søknadsfrist: Kontaktperson: Trine Arvidsen, Tel: , Mob: Annonsenummer: Senior-/overingeniør Bærum kommune er en stor og mangfoldig arbeidsplass. Vi har bruk for alle typer arbeidstakere og ønsker stor variasjon både i alder og i livssituasjon for øvrig. Det er viktig for oss at hver enkelt ansatt trives og har rom i hverdagen for utvikling og læring. Bærum kommune står i de nærmeste årene foran store utfordringer knyttet til trafikk og trafikksikkerhet. En kommune i vekst gir også trafikale utfordringer. Vi søker etter initiativrike og interesserte medarbeidere som har sivilingeniør og ingeniørbakgrunn og relevant erfaring innen trafikksikkerhetsarbeidet og trafikkteknikk. Arbeidsoppgaver: Hovedoppgavene vil være knyttet til Vei og trafikks forvaltningsansvar innenfor trafikksikkerhet og kollektivtrafikk. Det vil si både saksbehandling og prioritering og gjennomføring av tiltak. Det vil også være behov for å bidra med trafikkfagligkompetanse i forhold til kommunens andre etater, spesielt knyttet til reguleringsarbeid. Søknad med CV sendes via vår nettside, stillingsannonse nr 1033 Søknadsfrist: 12. oktober 2007 Annonsenummer: Avlastere Antall stillinger: 5 Arbeidssted: Individuell avlastning Arbeidsoppgaver: Individuell avlastning gir avlastning til familier med særlig tyngende omsorg for barn, unge og voksne med funksjonshemming. Avlastningen skal gis på en måte som medvirker til at familien får en tilnærmet normal tilværelse m.h.t. arbeid, fritid, ferie og aktiviteter i samfunnet. Kontoret rekrutterer og tilsetter avlastere for familier som har fått vedtak om individuell avlastning. Avlastningen foregår som regel i avlasters hjem. Søknadsfrist: Kontaktperson: Inger Valseth, Tel: , Mob: Annonsenummer: 972 Anleggsgartner/ Anleggsgartnertekniker Arbeidssted: Kommunen har ca. 385 mål kirkegårdsareal, bestående av fire kirkegårder og en gravlund. Driftsbudsjettet ligger på ca. 10,7 millioner kroner. I tillegg planlegger kommunen 2 nye gravlunder og en kirkegårdsutvidelse. Arbeidsoppgaver: Utarbeidelse og oppdatering av driftsbeskrivelser for kirkegårder og gravlunder i Bærum Kommune. Fastsetting av kvalitetsnivåer for driften. Styring av driftsøkonomien for kirkegårder og gravlunder. Oppfølging av driftsbeskrivelsene. Utarbeidelse av anbuds- og tilbudsbeskrivelser i forbindelse med drift og vedlikehold av kirkegårder og gravlunder. Bidra til utarbeidelse av utviklings- og rehabiliteringsplaner. Utvikling og oppdatering av kartverk. Forvaltningsoppgaver tilknyttet gravferdsloven og forskrifter til gravferdsloven. Søknadsfrist: Søknad med CV sendes elektronisk vi vår hjemmeside eller pr. post til: Bærum kommune, Natur- og idrettsforvaltningen 1304 Sandvika. Kontaktperson: Svein Finnanger, Tel: Annonsenummer: 973 Vikariat Arealplanlegger/ Landskapsarkitekt Arbeidssted: Kommunen har ca 385 mål kirkegårdsareal, bestående av fire kirkegårder og en gravlund. Driftsbudsjettet ligger på ca millioner kroner. I tillegg planlegger kommunen 2 nye gravlunder og en kirkegårdsutvidelse. Arbeidsoppgaver: Stillingen skal ha ansvar for utvikling av kirkegårder og gravlunder. Arbeidsoppgavene er først og fremst: - bidra i reguleringsplaner for nye kirkegårder. - planlegging og utbygging av kirkegårder. - gjennomføre rehabiliteringsplaner. - utarbeide gravbehovsanalyser. Søknadsfrist: Søknad med CV sendes elektronisk vi vår hjemmeside eller pr. post til: Bærum kommune, Natur- og idrettsforvaltningen, 1304 Sandvika Kontaktperson: Svein Finnanger, Tel: Annonsenummer: Hjelpepleier Arbeidssted: Arbeidslag Jong Arbeidsoppgaver: Vi gir pleie og omsorg til hjemmeboende brukere, som innbefatter barn, ungdom, voksne og eldre tilhørende Sandvika distrikt. Søknadsfrist: Kontaktperson: Kari Friedmann, Tel: , E-post: kommune.no Annonsenummer: 983 Hjelpepleier natt 50 % Arbeidssted: Stabæktunet er en ny og moderne institusjon med plass til 86 beboere. Vi har 3 avdelinger,hvor to er somatiske med 33 beboere i hver. I Skjermet enhet for demente bor 20 beboere. Beliggenhet er sentralt på nedre Stabekk. Arbeidsoppgaver: Fast Nattstilling med turnus hver 4. helg. Vi ønsker en medarbeider som vil være med å videreutvikle et godt faglig miljø til våre beboere. Vi vektlegger at våre beboere opplever nærhet, trygghet og trivsel. Søknadsfrist: Kontaktperson: Nina Rognstad, Tel: , E-post: kommune.no Annonsenummer: Sykepleier Arbeidssted: Arbeidslag Jong Arbeidsoppgaver: Vi gir pleie og omsorg til hjemmeboende brukere, som innbefatter barn, ungdom, voksne og eldre tilhørende Sandvika distrikt. Søknadsfrist: Kontaktperson: Kari Friedmann, Tel: , E-post: kommune.no Annonsenummer: Personlig assistent Arbeidssted: Hjemme hos meg på Høvik Jeg er en godt voksen mann, som har behov for bistand 28 timer i uken, både dag, kveld og helger. Du må hjelpe meg med personlig hygiene, matlaging, praktisk arbeid i huset og utføre treningsopplegg fra fysioterapeut. Jeg har i dag en personlig assistent, men ønsker en godt voksen person som kan avlaste assistenten ved ferier, sykdom og arbeide i faste helger. Ønskelig med førerkort. Kontaktperson: Spesialkonsulent Bodil Rasch, Tel: Skriftlig søknad sendes til: Bærum kommune, Rykkinn områdekontor v/ Bodil Rasch, 1304 Sandvika Søknadsfrist:

19 Bæringen fredag 28. september 2007 Side 19 Annonsenummer: Fagkonsulent Arbeidssted: Arbeidslag Nordby avd. bo- /arb.kollektiv holder til i rolige og idylliske omgivelser i utkanten av Rykkinn feltet. Her har vi et bo og dagtilbud til 6 godt voksne utviklingshemmede menn. Arbeidsoppgaver: Veiledning ansvar av personalet. Samarbeid med voksenhabiliteringen, fylkesmannen, fastlege, fysioterapeut og ergoterapeut. Kontakt med pårørende og hjelpeverge. Pådriver i basisgruppene. Medisinansvar. Dokumentasjon ansvarlig i Helios. Hjelpe brukerne i daglige gjøremål. Andre delegerte oppgaver etter behov og interesse, etter prinsippene i arbeidslagsmodellen og retningslinjene til arbeidslaget. Lederansvar når tjenesteleder ikke er tilstede. Grunnet stor overvekt av mannlige arbeidstakere oppfordres kvinner til å søke. Søknadsfrist: Kontaktperson: Jan-Håvard Eriksen, Mob: , E-post: Annonsenummer: Miljøterapeut Arbeidssted: Arbeidslag Nordby avd. bo- /arb.kollektiv holder til i rolige og idylliske omgivelser i utkanten av Rykkinn feltet. Her har vi et bo og dagtilbud til 6 godt voksne utviklingshemmede menn. Arbeidsoppgaver: Primærkontakt/ sekundærkontakt ansvar. Veiledning av personalet. Dokumentasjon i Helios. Andre delegerte oppgaver etter behov og interesse, etter prinsippene i arbeidslagsmodellen, og retningslinjene til arbeidslaget. Samarbeid med pårørende, hjelpeverge og øvrige instanser. Hjelpe brukerene i daglige gjøremål. Søknadsfrist: Kontaktperson: Jan-Håvard Eriksen, mob: , E-post: Annonsenummer: 982 Byggesak, spesialkonsulent (jurist) Arbeidssted: Sandvika, kommunegården. Plan- og bygningstjenesten utgjør et trivelig og faglig kompetent miljø, hvor vi tror du vil trives. Vi søker nå jurister som byggesaksbehandlere. Stillingen passer for de som ønsker å utvikle sin kunnskap innenfor plan- og bygningsrettens område, der hvor beslutningene tas. Arbeidsoppgaver: Stillingenes hovedinnhold er behandling av søknader etter plan- og bygningsloven. Søknadsfrist: Kontaktperson: Ketil Krogstad, Tel: , E-post: Annonsenummer: 970 Ønsker du jobb som fast vikar? Antall stillinger: 5 Arbeidssted: Arbeidslag Øvrevoll holder til på Bekkestua Arbeidsoppgaver: Ønsker du jobb som fast vikar? I så fall kan vi tilby deg dag- og kveldsvakter. Du bestemmer selv hvor ofte du vil jobbe. Søknadsfrist: Kontaktperson: Bente Sund, Tel: /57 Annonsenummer: 197 Avlaster Antall stillinger: 5 Arbeidssted: Individuell avlastning Arbeidsoppgaver: Individuell avlastning gir avlastning og hjelp til familier med særlig tyngende omsorg for barn, unge og voksne med funksjonshemming. Avlastnings-tilbudet skal gies på en måte som medvirker til at familiene får en tilnærmet normal tilværelse m.h.t. arbeid, fritid, ferie og aktiviteter i samfunnet. Kontoret rekrutterer og tilsetter avlastere for de familier som har fått vedtak om individuell avlastning. Vi søker avlastere til gutter i alderen 9-16 år Nærmere opplysninger ved Inger Valseth tlf eller Søknad sendes til: Bærum kommune, Individuell avlastning, 1304 Sandvika med kortfattet Cv og kopier av attester som ikke returneres Søknadsfrist: Annonsenummer: Avlaster Arbeidssted: Individuell avlastning Arbeidsoppgaver: Individuell avlastning gir avlastning til familier med særlig tyngende omsorg for barn, unge og voksne med funksjonshemming. Avlastningen skal gies på en måte som medvirker til at familien får en tilnærmet normal tilværelse m.h.t. arbeid, fritid ferie og aktiviteter i samfunnet. Kontoret rekrutterer og tilsetter avlastere for familier som har fått vedtak om individuell avlastning. Vi søker 2 døgn avlastning pr. mnd. til ei jente på 8 år. Det er ønskelig med en avlasterfamilie som har et mindre barn hvor jenta kan være «storesøster». Jenta trenger å stimuleres. Utviklingsmessig ligger hun etter sin jevnaldrende, og hun trenger å bli flinkere til å knytte sosiale relasjoner med andre barn. Søknadsfrist: Kontaktperson: Inger Valseth, Tel: , Mob: Annonsenummer: Miljøarbeidere fast, deltid på helg %. Timelønnede ringevikarer uten fast arbeidstid Antall stillinger: 4 Arbeidssted: Arbeidslag Rugland/ Haugtun er lett tilgjengelig med sin beliggenhet på Bekkestua/Eiksmarka. Østre Bærum. Arbeidsoppgaver: Arbeidslag Rugland/ Haugtun yter miljøarbeidertjenester til omsorgsmotakere med ulikt funksjonsnivå og bistandsbehov. Søknadsfrist: Kontaktperson: Rune Sandberg, Tel: , Mob: Annonsenummer: 1011 Helsetjenesten Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt spesialsykepleier i psykisk helsearbeid Arbeidssted: Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt har et landsdekkende ansvar for menn som er dømt til forvaring, innsatte med lange dommer og varetektsplasser for Asker og Bærum politidistrikt. Arbeidsoppgaver: Helsetjenesten har ansvaret for 1. linje helsetilbud til innsatte ved Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. Arbeidsoppgavene er meget allsidige og krever høy grad av selvstendighet og samarbeidsevne. Tjenesten legger vekt på tverrfaglig samarbeid og helsetjenesten er i dag sammensatt av allmennleger, fysioterapeut og sykepleiere. Kvalifikasjoner: Sykepleierutdanning med videreutdanning i psykisk helsearbeid og /eller arbeidserfaring fra fagfeltet. Lønn/stillingsprosent: Lønn etter avtale. Fengselstillegg etter gjeldende tariff. 100 % stilling i turnus med bakvakt hver 4 helg. Se fullstendig stillingsannonse på Bærum kommunes hjemmeside, kommune.no. Søknadsfrist: Kontaktperson: Hilde Rosenlund, Tjenesteleder, Telefonnr.: BK Bedrifter Vikar Jobb i Bærum Kommune? Ønsker du å være fleksibel eller leter du etter fast jobb? Vi kan gi deg muligheten! Vi søker: sykepleiere vernepleiere hjelpepleiere -omsorgsarbeidere pleieassistenter m/erfaring studenter innen helsefag kjøkkenpersonell hjemmehjelper barnehageassistenter Vi kan tilby både korte og lengre oppdrag. Som BKB Vikar vil du ha førsterett på oppdrag som meldes hos oss. Ring Anne Marie Fykse, Nina Hedly, Connie Lund eller Lis Landsnes tlf: / , e-post: no Ring oss eller send søknad med CV pr mail eller post. Adr. Bærum Kommune, BK Bedrifter, BKB Vikar, 1304 Sandvika, snarest mulig. Arbeidslag Blommenholm Vi yter tjenester til hjemmeboende, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonssvikt med samorganisert hjemmehjelp og hjemmesykepleietjenester. Vi har base i Brynsveien 88 A på Gjettum der det er gode bussforbindelser. Ønsker du jobb som fast helgevikar? I så fall kan vi tilby deg dag- og kveldsvakter. Du bestemmer selv hvor ofte du vil jobbe. Er du sykepleier, hjelpepleier, omsorgsarbeider, vernepleier eller student som ønsker en fast ekstrajobb håper vi du tar kontakt med oss. Du må beherske norsk både skriftlig og muntlig og du må ha førerkort. Gode samarbeidsevner setter vi stor pris på. Lønn etter kvalifikasjoner. Vi håper du har lyst til å begynne hos oss. Har du spørsmål kan du ta kontakt med: Tjenesteleder Max Loo, e-post: kommune.no, fagkonsulent Cecilie Tune, e-post: eller spesialkonsulent Sigrid Hansen, e-post: baerum.kommune.no Alle treffes på telefon Søknad med kortfattet CV sendes Bærum kommune, Arbeidslag Blommenholm, 1304 Sandvika. Personlig assistent søkes, på Bekkestua i Bærum. Jeg søker en personlig assistent på tilkallingsavtale. Jeg er en mann, 62 år, funksjonshemmet og for det meste avhengig av rullestol. Fysisk Arbeidstiden er 7-12 timer pr uke etter behov. Jeg trenger en som kan tre inn for min nåværende assistent ved sykdom eller annet fravær. Arbeidet består av assistanse til praktiske gjøremål (vaktmestertjenester) i og omkrig huset, litt matlaging, bilkjøring, handleturer og innkjøp. Jeg søker en voksen mann som er fleksibel, har humoristisk sans og er praktisk anlagt. Arbeidssted Bekkestua. Arbeidsgiver: ULOBA. Lønn: kr.132,40 + tillegg Tiltredelse så snart som mulig. Ta gjerne kontakt på telefon for å høre om denne jobben er noe for deg eller Børre B. Seip Timelønn er kr tillegg. Skriftlig søknad med referanser sendes Børre B. Seip; Bjerkelundsveien 78B, 1357 Bekkestua eller Personlig assistent Jeg er født i 1938 og har to kunstige ben. Av den grunn sitter jeg i rullestol. Min adresse er Anita Baastad, Grinistubben 6, 1359 Eiksmarka. Telefonnummeret er Jeg mottar 16 timer i uken fra ULOBA. Min personlige assistent kan ikke være flere timer hos meg. Det skaper problemer når hun skal avvikle sin ferie. Personlige egenskaper: Er lett å ha med å gjøre. Mitt krav til den nye assistenten er at hun tåler sigarettrøking. Bli med på laget! Bærum kommune trenger mange nye ansatte i årene fremover, og vi ønsker oss engasjerte og kreative medarbeidere. Kommunen satser på læring og fornyelse på alle plan, fra ledelsen og til grasrota. Vi satser på å utvikle gode, kreative ledere. Vi satser på gode lærlingeordninger og vil ta inn flere læringer. Vi tenker mangfold og inkludering når vi rekrutterer. En jobb i Bærum kommune - noe for deg? Helt sikkert! Velkommen som arbeidssøker i Bærum kommune. Slik søker du på jobb i Bærum kommune: Gå til klikk på Jobb i Bærum øverst på siden, og deretter på Ledige stillinger.

20 Side 20 Bæringen fredag 28. september 2007 Informasjonsmøte om elvepromenade Kadettangen Det arrangeres åpent møte torsdag 4. oktober kl til 20:00 Møtet holdes i kommunegården. Møterom bak skranken i inngangspartiet. Det gis generell informasjon om prosjektet Ringvirkninger, Fremdrift Mulighet for å stille spørsmål Har du tenkt på...at det finnes mange ensomme mennesker i Bærum som trenger en å snakke med, gå en tur med eller som trenger litt hjelp til småting som de fleste andre klarer? Det er også stort behov for frivillige ledere til litteraturgrupper, musikkgrupper og annet på institusjoner i Bærum. Kan du tenke deg å bruke et par timer en gang i uka eller hver 14. dag for å hjelpe noen som trenger det? Du bestemmer selv hvor mye tid du vil bruke og i hvilken del av Bærum du vil ta oppdrag. Kurs for besøksvenner Frivillighetssenteret og Bærum kommune arrangerer kurs for nye besøksvenner og de som har vært besøksvenn en stund. Kurset går over to kvelder, er gratis og uforpliktende for deg. Etter kurset bestemmer du selv om du ønsker å ta oppdrag som besøksvenn. Program Sted: Røde Kors- huset i Sandvika, Elias Smiths vei 1. Tirsdag 9. oktober 2007, kl Presentasjon av Frivillighetssenteret i Bærum v/ Daniel F. Backe (daglig leder) og Anne-Kari Eidholm (frivillighetskoordinator) Holdninger og verdier i møte med det ukjente mennesket v/ Gerhard Heilmann, institusjonsprest i Bærum Kommune Frivillighet på institusjon v/ Nina Rognstad (tjenesteleder, Bærum Kommune) og Harald Waugh (frivillighetskonsulent, Bærum Kommune). Onsdag 10. oktober 2007, kl Bruk av kultur i frivillighetsarbeidet. v/ Gerhard Heilmann, institusjonsprest i Bærum Kommune Noen erfaringer fra en besøksvenn og bruker Oppsummering og utdeling av diplom. Det vil bli lagt inn pauser med servering av kaffe og kaker. Påmelding til kurs sendes innen fredag 5. oktober 2007 til: Frivillighetssenteret: tlf eller e-post: Vel møtt! Bjørnegård psykososiale senter Er du motivert for å komme tilbake i arbeid? Har du helsemessige problemer av psykisk karakter? Da kan arbeidstrening i Binna kafé være en god start! Binna kafé er et sosialt treffsted for mennesker bosatt i Bærum kommune. Her kan man blant annet lese aviser, spille biljard og andre spill, spise middag, surfe på internett eller ta en prat med andre over en kopp kaffe. Binna kafé holder åpent alle dager. Som kafemedarbeider i Binna kafe, deltar du i den daglige driften av kafeen som innebærer matlaging, kundebehandling og annet arbeid som må gjøres i en kafe. Arbeidstiden er ca. 15 timer pr. uke, samt hver 4. helg. Vi tilbyr en tilrettelagt arbeidsplass med individuell oppfølging og et trygt arbeidsmiljø. Vi ønsker at du er motivert for å arbeide på kafe/ kjøkken. Vi forventer en stor grad av stabilt fremmøte. Vi forventer tilfredsstillende norskkunnskaper. Vi jobber turnus med dag, aften og helgevakter. Det er en forutsetning at du har trygd, attføring eller annen fast inntekt da dette ikke er ordinært lønnet arbeid. Er du uføretrygdet og har vært det mer enn et år, så får du en godtgjøring på 15 kr. pr. time, samt tillegg for arbeid på kveld, helg og helligdager. Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til: Bærum kommune, Bjørnegård psykososiale senter, 1304 Sandvika. Tlf Bærum kommunes kulturpris og -utdanningsstipend 2007 Forslag til kandidater til kulturprisen og søknader om stipend sendes Bærum kommune, kommunalsjefenes stab, 1304 Sandvika eller på e-post baerum.kommune.no innen 1. oktober. Bærum kommunes kulturpris skal være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere. Kulturprisen består av et pengebeløp, kr ,-, og et synlig symbol. Kulturprisen skal fortrinnsvis gå til en person/organisasjon, men kan deles likt mellom flere kandidater. Enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner oppfordres til å komme med godt begrunnede forslag til kandidater. Forslag må være Bærum kommune i hende innen 1. oktober. Profesjonelle utøvere og amatører skal ha samme muligheter til å bli prisvinnere. Bærum kommunes utdanningsstipend har som formål å fremme kulturarbeidet i kommunen og stimulere til videre utvikling og innsats. Utdanningsstipendet kan tildeles personer eller grupper som, gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere. Hvert år deles det ut 3 utdanningsstipend pålydende kr Søknadsfrist er 1. oktober Utdanningsstipendet skal brukes til perfeksjonering/ utvikling for fortsatt innsats. To utdanningsstipend er forbeholdt søkere under 25 år, som er under forberedelse til, eller har påbegynt kunstfagutdanning ved anerkjent offentlig eller privat utdanningsinstitusjon. Et stipend er til videreutdanning/videreutvikling av allerede etablerte kulturutøvere over 25 år. Søknaden skal inneholde en begrunnelse og en plan for anvendelse av stipendet. Stipendmottakeren skal avgi en rapport om bruken av stipendet, senest ett år etter mottakelsen. Dersom komiteen ikke finner at noen av de foreslåtte kandidater fyller kravene, står komiteen fritt til å ikke foreta noen tildeling det året. Stipendiemottakerne skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen. Utdelingen skjer samtidig med tildeling av kulturpris. Ytterligere informasjon: no/files/retningslinjer_kulturtilskudd_1.pdf Bærum Røde Kors Inviterer til Åpent hus Torsdag, 11. oktober kl Du vil få mulighet til å treffe representanter fra: Hjelpekorpset, Barnehjelpen, Besøkstjenesten, Visitortjenesten, Flyktningeguiden, Leksehjelpen, Herreforum, Damedag, Jentekveld, Røde Kors Ungdom, Internasjonalt arbeid Sted: Røde Kors-huset i Sandvika Adresse: Elias Smiths vei 1 For mer info, ta kontakt på tlf Velkommen! Enestående tenåringsforeldre Nettverket fortsetter og vi ønsker nye deltakere velkommen! Dette er et samarbeid mellom tenåringsforeldre, Helsekontoret for barn og unge samt Frivillighetssenteret. Invitasjonen gjelder tenåringsforeldre som lever alene med ungdom. Fra problemer til løsninger UTLEIE AV MØTEROM PÅ BEKKESTUA og I SANDVIKA BIBLIOTEK VÅRSESONGEN 2008 Bekkestua bibliotek har til utleie en foredragssal og 4 mindre møterom. Sandvika bibliotek har til utleie 2 små møterom. For nærmere informasjon, se dokument om utleie under henvisningen Om biblioteket i rubrikken til høyre på hjemmesiden vår. www. barum.folkebibl.no Søknadsfrist for VÅREN 2008 : Nærmere opplysninger ved Lene Beggerud tlf , e-post: eller send e-post til Priser for leie av møterom 2007 : Foredragssal: Inntil 4 timer Foreninger, lag og organisasjoner kr Kommersiell virksomhet kr Inntil 7 timer Foreninger, lag, organisasjoner kr Kommersiell virksomhet kr Møterom 1,2 ( kan slås sammen- dobbel pris), 3 og 4 : Inntil 4 timer: Foreninger, lag og organisasjoner: kr. 300 Kommersiell virksomhet: kr. 500 Inntil 7 timer: Foreninger, lag, organisasjoner kr. 400 Kommersiell virksomhet kr. 600 Pensjonister/funksjonshemmedes foreninger betaler halv pris. MED FORBEHOLD OM GODKJENNING I KOM- MUNESTYRETS BUDSJETTMØTE I DESEMBER, VIL LEIEPRISENE ØKE 4% I Nettverket av foreldre treffes en mandag hver måned. Temaene blir bestemt i fellesskap, og aktuelle fagpersoner inviteres med etter ønske fra gruppen. Sted: Frivillighetssenteret i Løkkehaven, Elias Smiths vei 1, Sandvika Tid: på mandager Har du lyst til å delta? Ta gjerne kontakt med foreldreveileder/helsesøster Berit Brorson på e-post eller på telefon Gratis for alle velkommen! Illustrasjon: Idun AD as,

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2009 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Arbeid med Utviklingshemmet spør utviklingshemmet Innledning Årets viktigste saker har vært helsemeldingen, EU-prosjektet og Stemme-Høring.

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/449 til RGB-møte 25.10.16 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 27. september 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent.

E-post: Vedlegg: 1/165 E-post fra Kafè-gruppa i Ålesund. Godkjenning av referat nummer 164. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.165 Referat fra 30. april 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Balstad og Tove Kjevik

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent.

E-post: Godkjenning av referat nummer 185. Referatet ble godkjent. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.186 Referat fra møte 6. mai 2003 Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, Bente Nygaard,

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA

Lærlingeskolen. Informasjon til elever og foreldre. innen byggfag NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Informasjon til elever og foreldre NORDNORSKE ENTREPRENØRERS SERVICE-ORGANISASJON SA Lærlingeskolen innen byggfag Som en ordinær videregående skole fagbrev og GOD kompetanse

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/397 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. februar 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: Nick Referent: Lars

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.287 Referat fra 26. august

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter.

Referat fra andre møter og konferanser Ingen referat fra andre møter. R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.281 Referat fra 8. april 2008

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune

FOLKE HELSE SEPTEMBER 2017 U K A 2017 PROGRAMOVERSIKT FOLKEHELSEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER PROGRAMOVERSIKT FOLKEUKA for Tjeldsund kommune 18.-24. SEPTEMBER Tjeldsund kommune arrangerer Folkehelseuka 18. - 24.september. Folkehelseuka er en årlig markering for å øke bevisstheten

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING

BRUK HUE - SKOLETURNE OM DIGITAL MOBBING Her kommer den siste ukeplanen fra oss studentene En liten påminnelse: Det kan være bløtt ute, derfor kan det være greit å ha skiftetøy på skolen (spesielt sokker). Det blir en litt spesiell uke, der fagene

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.285 Referat fra 3. juni 2008

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006

Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Bygging av Kolben Fra åpningen av biblioteket i Kolben 4. januar 2006 Ordfører Sylvi Graham klipper snora, og nytt bibliotek ble erklært åpnet Ditt bibliotek Ann Lisbeth Morris (født 1950) - ansatt siden

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

FRITIDSTILBUD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

FRITIDSTILBUD FOR FUNKSJONSHEMMEDE HYTTE TIL LEIE Natur- og idrettsforvaltningen disponerer hytta Solknatten som ligger i Vestmarka. Det er sengeplass til 9 personer fordelt på 3 soverom samt plass til 2 i sovesofa i stuen. Hytta er godt

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.367 Referat fra 9. oktober

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 15.05.2013 kl 19:00 Dato: Godkjent: 16.05.2013 Møteleder: Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) Følgende medlemmer møtte: H Ole Kristian Udnes,

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/413 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 18. november 2014 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk fra Eidsberg kommune, som

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER

VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER VELKOMMEN TIL ØRNES OMSORGSSENTER Foto: Connie Slettan Olsen Ørnes omsorgssenter Hovedetasjen består av: 1. Sykehjemsavdelingen 2. Øyeblikkelig hjelp og døgnopphold (ØHJD) 3. Tildelingskontoret 4. Hjemmetjenesten

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/419 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 24. februar 2015 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk av to studenter som er i

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 2/460 til RGB-møte 23.05.2017 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 9. mai 2017 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder:

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Barnas aktivitetshall

Barnas aktivitetshall Et prosjekt som har som formål å øke den fysiske aktiviteten blant barn og unge i kommunen, samt skape en møteplass der fysisk aktivitet står i sentrum. Forebygging Helsegevinst Fysisk aktivitet Bedre

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE PEDAGOGISK OPPLEGG VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE 2017 - PEDAGOGISK OPPLEGG Omfang: 60 minutter Årets tema: Noe å glede seg over Målgruppe: ungdomsskole/videregående skole (det finnes eget opplegg for barneskole) Merknad:

Detaljer

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014

Orstad Idrettslag. Barnas Turnfestival. 24.-25. mai 2014 Orstad Idrettslag Barnas Turnfestival 24.-25. mai 2014 Kongesangen Gud signe vår konge god! Sign ham med kraft og mot. Sign hjem og slott! Lys for ham ved din Ånd Knytt med din sterke hånd Hellig brorskapsband

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa

MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE JUNI, JULI OG AUGUST Gulgruppa Evaluering Til påske laget vi litt ulik påskepynt, vi snakket om hva påsken handler om, hva vi tenker på når vi hører ordet påske og tradisjoner

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/387 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 24. september 2013 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent:

Detaljer

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST

Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune UTKAST Ung i Oppland Ungdomsstrategi for Oppland fylkeskommune 2018-2021 UTKAST Innhold 1. Innledning 2. Status ungdomssatsing 3. Visjon og mål 3.1. Visjon 3.2. Formålet med ungdomsstrategien 3.3. Hovedmål 4.

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Lett lest Valg-brosjyre 2011

Lett lest Valg-brosjyre 2011 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 1 Lett lest Valg-brosjyre 2011 Side 1 Valg-brosjyre 2011 for partier i Bærum side 2 FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Konvensjonen

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder

Kreativ omsorg 2012. Drammen, 20. april. Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Kreativ omsorg 2012 Drammen, 20. april Aktiv Senior Telemark Folkehelseprogrammet Telemark fylkeskommune Walborg Krosshaug, prosjektleder Aktiv senior i Telemark - mål Flest mulig eldre skal være i daglig

Detaljer

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø

Sommer 2013. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2013 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Langedrag og Hudøy Langedrag (uke 24) 15. - 16.

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samling MAT. A-plan/Div. Fagtekst/RLE/ Gym Musikk/Samf.f/ Naturfag DETTE SKAL JEG LÆRE: Kryss av når du kan dette: FRI Trinnets time Fagtekst/RLE/ Gym Samling K&H :

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer