Tissue-Tek TEC 6 Cryo Module

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tissue-Tek TEC 6 Cryo Module"

Transkript

1 Tissue-Tek TEC 6 Cryo Module Bruksanvisning Delenummer M01-022E-01 Revisjon Original Publisert

2 Merkenavnet for produkter som er registrert av eller varemerker som eies av Sakura Finetek USA, Inc., Sakura Finetek Japan Co., Ltd., og Sakura Finetek Europe B.V., er angitt her: Sakura Tissue-Tek 2018 Sakura Finetek Japan Co., Ltd. Med enerett Trykket i Japan. Besøk nettsidene våre på Produsert for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Europe B.V., 2408 AV Alphen aan den Rijn, NL Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, , Japan Produsert av: Sakura Seiki Co., Ltd., Nagano, , Japan 2

3 Innhold 1. Introduksjon Bruksformål Sikkerhetsregler Forholdsregler ved bruk Oversikt over instrumentet Instrumentets konfigurasjon Spesifikasjoner Tilbehør Standardtilbehør (Cryo Module) Beskrivelse av instrumentets deler Instrument (forside) Instrument (bakside) Installasjon Installasjon Generell informasjon om installasjon av instrumentet Installasjonsmiljø Utpakking av Cryo Module Installasjonsmetode Konfigurere instrumentet Temperaturinnstilling for hver del av instrumentet Stille inn tidsplan for autodrift (med Auto Cryo-modus) Driftsoversikt Driftsmetode Forklaring av operasjoner Forklaring av operasjoner Grunnleggende betjening Feillogg Feillogg Vise feilloggen Feilsøking Feilsøking Instrumenttilstander og løsninger Meldingsvindu Tiltak etter et strømbrudd

4 5.2 Rengjøring Inspeksjon og rengjøring Rengjøre Cryo Module Reservedeler Reservedeler Cryo Module Terminologiordliste Terminologiordliste

5 5 Innhold

6 1. Introduksjon

7 1. Introduksjon 1.1 Bruksformål Tissue-Tek TEC 6 Cryo Module (heretter omtalt som «instrumentet») er ment for innstøping av vev fra mennesker eller dyr i parafin ved å kjøle ned blokker som inneholder vev og parafin på kassetter etter dispensering av smeltet parafin. Dette instrumentet brukes til tilrettelegging som en del av fremstillingen av vevsprøver til histologiske studier og tester innen feltene patologi, anatomi, klinisk patologi osv. Cryo Module styres via Embedding Module, og må være tilkoblet med en styrekabel. Dette dokumentet er bruksanvisningen for Cryo Module. Du finner mer informasjon om betjening av instrumentet i bruksanvisningen for Tissue- Tek TEC 6 Embedding Module. Kassering eller vedlikehold av instrumentet skal utføres i overensstemmelse med nasjonale, regionale og lokale lover og bestemmelser for utstyr som inneholder hydrofluorokarbon, for å sikre riktig innsamling og håndtering av HFC. Les denne bruksanvisningen nøye, og bruk instrumentet på riktig måte for å sikre best mulig funksjonalitet. All annen bruk av dette instrumentet regnes som feil bruk. 7

8 1.2 Sikkerhetsregler Utnevn en «ansvarlig for instrumentkontroll». Bruk av instrumentet forutsetter sakkyndig kunnskap om bruksområde, arbeidsmetode osv. Derfor skal det utnevnes en «ansvarlig for instrumentkontroll» for å sikre at instrumentet brukes riktig og sikkert. Når instrumentet leveres, skal ansvarlig for instrumentkontroll motta en beskrivelse av hvordan instrumentet håndteres, direkte fra personale som har fått opplæring i bruk av instrumentet eller fra vår distributør. Les «Sikkerhetsregler» før instrumentet tas i bruk for å sikre korrekt bruk av instrumentet. Forsiktighetsanvisningene angitt i denne bruksanvisningen er til for å sørge for at instrumentet brukes på sikker måte, slik at operatøren ikke utsettes for personskade og at det ikke forekommer skade på eiendom. Disse instruksjonene gir viktig sikkerhetsinformasjon som skal overholdes til enhver tid. Instruksjonene i denne bruksanvisningen er klassifisert og merket som henholdsvis Fare, Advarsel, Forsiktig og Obs!, avhengig av de ulike potensielle farenivåene. Definisjonen av hver fare presiseres nedenfor. FARE FARE gjelder en potensiell fare der manglende overholdelse av angitte instruksjoner kan medføre død eller alvorlig personskade for brukeren eller andre personer. ADVARSEL ADVARSEL gjelder en potensiell fare der manglende overholdelse av angitte instruksjoner kan medføre alvorlig personskade for brukeren eller andre personer. FORSIKTIG FORSIKTIG gjelder en potensiell fare der manglende overholdelse av angitte instruksjoner kan medføre skade på instrumentet eller annet utstyr eller påvirke resultatet av prosessen. OBS! gjelder et punkt man skal være oppmerksom på eller annen nyttig informasjon. 8

9 1. Introduksjon Symbolene som brukes på merkene festet til instrumentet er forklart. Merker med ett av følgende symboler gir spesielt viktig informasjon man må vite for å sikre operatørens sikkerhet, forbedre effektivitet i arbeidet og beskytte instrumentet mot skade. Les disse etikettene og forsikre deg om at du forstår de angitte instruksjonene før du starter arbeidet Et merke med dette symbolet angir en handling som må utføres. Bruksanvisningen må alltid følges. Et merke med dette symbolet angir noe som er forbudt. Bruksanvisningen må alltid følges. Et merke med dette symbolet angir en forholdsregel. Feil håndtering i forhold til bruksanvisningen kan sette operatøren i fare eller føre til skade på instrumentet. Følg derfor instruksjonene. Et merke med dette symbolet brukes i nærheten av områder med høy temperatur. Ta forholdsregler mot brannskader forårsaket av høye temperaturer. Hvis biologisk farlige stoffer håndteres, skal du følge lokale regler og forskrifter for å ivareta sikkerheten. 9

10 ADVARSLER: Følg instruksjonene i denne bruksanvisningen. Hvis instrumentet ikke brukes på riktig måte, kan det føre til feil på instrumentet, personskade på brukerne og/eller skade på eiendom. Følg instruksjonene som er beskrevet i bruksanvisningen. Hvis det ikke gjøres, fører det til feil på instrumentet, risiko for personskade på brukeren og skade på eiendom. Instrumentet må ikke demonteres eller modifiseres. Instrumentet skal ikke demonteres eller endres, bortsett fra områdene som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Det kan føre til at instrumentet ikke fungerer som det skal eller forårsaker en ulykke, slik at en farlig situasjon oppstår. Instrumentet må ikke fuktes. Instrumentet skal ikke vætes, bortsett fra områdene som er spesifisert i denne bruksanvisningen. Hvis instrumentet blir vått, kan det føre til lekkasjestrøm som forårsaker brann eller elektrisk støt. Unngå å betjene bryterne med våte hender. Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til elektrisk støt. Støpselet skal ikke kobles til eller trekkes ut med våte hender. Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til elektrisk støt. Hold i støpslet ved tilkobling/frakobling av strømledningen. Hvis strømledningen trekkes ut ved å holde et annet sted enn i støpselet, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Strømledningen må ikke skades. Unngå å bøye, trekke i, vri eller vikle opp strømledningen med makt. Hvis en skadet strømledning brukes, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Kontakt en Sakura-representant eller distributør hvis strømledningen eller støpselet er oppskrapet eller har andre skader. Kontroller strømledningen og stikkontakten regelmessig for skade og støv. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til brann, avhengig av forholdene. 10

11 1. Introduksjon FORSIKTIG! Støpselet skal kobles til en jordet stikkontakt. Koble støpselet til en separat stikkontakt med jording. Hvis støpselet ikke jordes, kan det føre til elektrisk støt. Bruk den medfølgende strømledningen. Hvis en annen strømledning enn den medfølgende brukes, kan det føre til elektrisk støt eller feil. Spesielt bruk av en strømkabel med lavere kapasitet kan føre til brann eller elektrisk støt. Slå av strømmen før instrumentet rengjøres. Slå av instrumentet før det rengjøres, hvis ikke annet er angitt i dette dokumentet. Hvis instrumentet rengjøres mens strømmen er på, kan det føre til en ulykke. Slå av strømmen hvis instrumentet oppfører seg unormalt. Trekk ut støpselet og kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis du merker uvanlig lukt eller lyd fra instrumentet, eller det oppfører seg unormalt på annen måte. Ikke fjern etiketter eller merker med advarsler eller forsiktighetsregler. Ikke fjern etiketter med advarsler/forsiktighetsregler fra instrumentet. Uten disse etikettene får operatørene ingen påminnelse om de nødvendige advarslene/forsiktighetsreglene i den daglige håndteringen av instrumentet, noe som kan resultere i uventede problemer. Foreta regelmessig inspeksjon av instrumentet hver 6. måned. Foreta regelmessig inspeksjon av instrumentet hver 6. måned for å sikre at instrumentet er trygt og fungerer som det skal. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis du trenger mer informasjon om regelmessig inspeksjon. Hold på begge sider på baksiden av instrumentet når det skal flyttes. Hold på begge sider på baksiden av instrumentet når det skal flyttes. Instrumentet bør bæres av to personer. Cryo Module veier ca. 22 kg. *Ikke hold Cryo Module med hendene på forsiden. Det kan skade resindelen og føre til personskade eller at instrumentet faller ned. 11

12 Forholdsregler ved installasjon av instrumentet (installasjon) Ikke sett instrumentet på ustabilt underlag eller på gulv eller annet underlag som ikke tåler instrumentets vekt. Fjerne duggkondensvann. Fjern duggkondens på kjøleplaten før kondensvannet renner ut av rammen. (Se Rengjøre Cryo Module.) Hold avstand til instrumentet under jordskjelv. Instrumentet kan velte og forårsake personskade. 12

13 1. Introduksjon 1.3 Forholdsregler ved bruk FORSIKTIG! Forholdsregler ved installasjon av instrumentet (installasjon) Ikke sett instrumentet på ustabilt underlag eller på en benk eller annet underlag som ikke tåler instrumentets vekt. Det kan føre til personskade. Installer instrumentet på et sted som oppfyller installasjonskravene. Duggkondens osv. kan føre til funksjonsfeil. (Se Installasjonsmiljø) Forholdsregler ved rengjøring (Forsiktig kjemikalier) Ikke bruk andre kjemikalier enn de som er spesifisert til rengjøring. Uautoriserte kjemikalier kan skade instrumentet eller føre til helseproblemer. Bruk verneutstyr ved rengjøring. Forholdsregler for infeksjoner Pass på at sekundærinfeksjoner unngås hvis instrumentet brukes på et sykehus. Forsiktig elektromagnetisk miljø Instrumentet er utformet for bruk i et normalt elektromagnetisk miljø. Bruk av instrumentet i andre elektromagnetiske miljøer skjer på brukerens ansvar. Koble et støpsel fra en stikkontakt Strømbryteren på instrumentet skal være slått av før støpselet trekkes ut. Forholdsregler for forebygging av feil Ikke bruk organiske løsemidler (xylen) til å rengjøre instrumentet. Belegget og materialene på de utvendige panelene kan bli skadet. Ikke sett noe på instrumentet. Det kan føre til feil eller uventede problemer. Ikke bruk skjøteledning til å forlenge strømledningen. Strømledningen på instrumentet skal kobles direkte til en stikkontakt. Skjøteledning osv. skal ikke brukes. Ved bruk av skjøteledning kan forsyningsspenningen bli redusert, og kompressoren kan slutte å virke, spesielt for Cryo Module. Ventilasjonspanelet på baksiden må ikke blokkeres. Det fører til at kjøleeffekten reduseres, og kan forårsake feil på instrumentet. 13

14 1.4 Oversikt over instrumentet Instrumentets konfigurasjon Instrumentet består av kjøleplaten som kjøler ned/størkner de innstøpte parafinblokkene. FORSIKTIG FORSIKTIG: Cryo Module styres av Embedding Module, som er koblet til Cryo Module med en styrekabel. Cryo Module kan ikke brukes alene. 14

15 1. Introduksjon Spesifikasjoner Fellesnavn Merkenavn System for klargjøring av parafinblokker Tissue-Tek TEC 6 Cryo Module Modell TEC 6-CM-J0 TEC 6-CM-A1 TEC 6-CM-E2 TEC 6-CM-JC2 Produktkode Produksjonsnummer 20B2X Mål Vekt 330 (B) 617 (D) 377 (H) mm (Kjøleplatens størrelse: 300 (B) 370 (D)) Ca. 22 kg Nominell strømforsyning 100 VAC 50/60 Hz 3,0 A 115 VAC 60 Hz 2,0 A 230 VAC 50 Hz 1,0 A 230 VAC 50 Hz 1,0 A Sikkerhetsenhet Oppvarmet område og programmeringsområde Laveste oppnåelige temperatur Tid før innstillingen - 5 C nås Plassering av instrumentet Nødvendige fasiliteter Driftsforhold Temperaturstyring Lagringsforhold -10 til 0 C -5 C ± 3,5 C eller lavere (Romtemperatur på 25 C, ingen vind, målt på midten av kjøleplaten uten last) Innen 30 minutter etter oppstart (Romtemperatur på 25 C, ingen vind, målt på midten av kjøleplaten uten last) Sikring (kretsbryter) Overlastvern for kompressor (overlast-vernerelé) Registrering av vifterotasjon (innebygd viftesensor) Bruk innendørs Spenning 100 VAC ±10 % 115 VAC ±10 % 230 VAC ±10 % 230 VAC ±10 % Frekvens 50/60 Hz 60 Hz 50 Hz 50 Hz Kapasitet 15 A eller høyere 15 A eller høyere 10 A eller høyere 10 A eller høyere Omgivelsestemperatur 10 til 35 C Relativ fuktighet Høyde over havet 30 til 85 % (ikke-kondenserende) 2000 m eller lavere Omgivelsestemperatur -10 C til 60 C Relativ fuktighet Overspenningskategori II (2) Overspenningspuls opp til Elektromagnetisk miljø Forurensningsgrad* Støy* 30 til 85 % (ikke-kondenserende) 1500 V Normalt elektromagnetisk miljø 2 (*ifølge IEC61010) 60 db eller mindre (A-vektet nivå) (*ifølge JIS Z8737-2:2000) Vibrasjon/fall Vibrasjonstest ifølge JIS Z 0200, JIS Z 0232 Kjølemiddel Lovmessige og gjeldende standarder Kjølemiddeltype Kjølemiddelnr. GWP-verdi 1430 Hydrofluorokarbon (HFC) HFC-134a Mengde 110 g 105 g 105 g 105 g Lov Vurdering av elsikkerhet Risikostyring Programvare til medisinsk utstyr Farmasøytloven (hvis relevant) JIS C :2014 JIS C :2013 JIS T 14971:2012 IEC 62366:2007 FDA-klasse 1 IVD UL ; 3. utg.: 2012 CSA-C22.2 nr IEC :2014 IEC :2015 CE-merking EMC/LVD/RoHSdirektivet EN JIS T 2304: Kvalitetsstyring ISO13485: Elektromagnetisk kompatibilitet CFDA GB (IEC :2001) GB (IEC :2005) YY (IEC :2002) JIS C : EN :2013 GB/T (IEC :2005) GB/T (IEC :2005) Annet - - EN 50581:2012(RoHS) - Sakura Seiki Co., Ltd. 75-5, Imojiya, Chikuma Nagano Japan Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Nederland Sakura Finetek USA, Inc W 214th Street Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd. Tokyo, , Japan Produsert i Japan (TEC 6-CM-A1) Sakura Seiki Co., Ltd. 75-5, Imojiya, Chikuma Nagano Japan Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn Nederland Sakura Finetek USA, Inc W 214th Street Torrance, CA U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd. Tokyo, , Japan Produsert i Japan (TEC 6-CM-E2) 15

16 1.5 Tilbehør Standardtilbehør (Cryo Module) [TEC 6-EM-J0] [1] [2] [TEC 6-CM-E2(JC2)] [TEC 6-CM-A1] Antall Elementnavn Produktkode TEC 6-CM-J0 TEC 6-CM-A1 TEC 6-CM-E2 TEC 6-CM-JC2 [1] Strømledning A A A [2] Styrekabel A Bruksanvisning

17 1. Introduksjon 1.6 Beskrivelse av instrumentets deler Instrument (forside) [1] [2] [1] Strømbryter Hovedbryter for strømforsyning. Lampen er tent når strømmen er på. [2] Kjøleplate En kjøleplate som kjøler ned / størkner de innstøpte parafinblokkene Instrument (bakside) [3] [1] [2] [1] Strøminntak Koble til strømledningen her [2] Styrekabelkontakt Brukes til å koble til Embedding Module [3] Inntaks- og utblåsingsåpninger Ventilasjonsåpninger for kompressoren. 17

18 2. Installasjon

19 2. Installasjon 2.1 Installasjon Generell informasjon om installasjon av instrumentet Dette kapittelet inneholder informasjon om valg av plassering og installering av instrumentet. Installasjonen skal utføres av personer som har fått opplæring i instrumentet. Dette instrumentet må installeres korrekt for å sikre riktig drift og ytelse. Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker instrumentet. Alle instruksjoner i dette dokumentet må følges nøye. FORSIKTIG: Dette er et presisjonsinstrument, som må håndteres med forsiktighet. Hvis instrumentet håndteres uforsiktig eller mistes i gulvet, kan dets innvendige komponenter svikte eller ta skade. Utvis alltid forsiktighet ved håndtering av instrumentet. FORSIKTIG Installasjonsmiljø Installer instrumentet på et sted som oppfyller følgende krav: Ingen brann- eller tennkilder i nærheten Ikke eksponert for direkte sollys Horisontalt og stabilt underlag Minst mulig vibrasjoner Beskyttet mot vannsprut Borte fra flyktige stoffer og brannfarlige materialer Borte fra etsende kjemikalier (syre, alkalier osv.) Uten utstyr som bruker høy spenning eller trekker mye strøm F.eks. store kjøleskap, ultralyd-rensemaskiner, kjølesentrifuge osv. Temperaturen og fuktigheten i omgivelsene oppfyller følgende krav til bruksmiljø: Omgivelsestemperatur: 10 til 35 C Relativ fuktighet: 30 til 85 % (ikke-kondenserende) 19

20 2.1.3 Utpakking av Cryo Module Dette dokumentet beskriver hvordan instrumentet skal tas ut av emballasjen er fraktet i og hvordan beskyttende materialer skal fjernes. For å utføre alt arbeidet på en sikker og korrekt måte må du følge prosedyren slik den står forklart nedenfor. FORSIKTIG FORSIKTIG! Før du pakker ut instrumentet, må du kontrollere at det ikke er tegn til skade på emballasjen som følge av bruk av makt under transporten. Instrumentet skal pakkes ut av kvalifisert servicepersonell. Selve instrumentet veier ca. 22,0 kg. Det kreves minst to personer for å løfte eller flytte instrumentet. Bøy knærne helt eller bruk en annen naturlig stilling ved løfting av instrumentet. Slik pakker du ut instrumentet 1. Skjær over båndene med en tapetkniv e.l. og fjern lokket. Bånd Lokk 2. Trekk opp den øvre beskyttelsen for å fjerne den. Øvre beskyttelse Omslag MERK: Fjern den øvre beskyttelsen mens emballasjen rundt instrumentet holdes på plass. 20

21 2. Installasjon 3. Ta ut bruksanvisningen, strømledningen i den beskyttende emballasjen og styrekabelen fra baksiden av instrumentet. Bruksanvisning Strømledning Styrekabel 4. Fjern emballasjen rundt instrumentet. 5. Fjern plasttrekket på instrumentet. 6. Ta ut instrumentet. Resindel FORSIKTIG: Vær forsiktig når instrumentet løftes. Tyngdepunktet ligger mot baksiden (kompressorsiden) av instrumentet. Ikke hold i instrumentet med hendene på forsiden (resindelen). FORSIKTIG 7. Fjern den elektrisk ledende tapen på styrekabelkontakten bak på instrumentet. Elektrisk ledende tape 21

22 Kontroll etter utpakking Kontroller at alt tilbehøret er på plass (se tabellen nedenfor), og at instrumentet og tilbehøret er uskadet. Kontakt en Sakura-representant eller distributør hvis instrumentet er skadet eller noe av tilbehøret mangler eller er skadet. Navn på del Antall Merknade Strømledning 1 Innebygd i instrumentet Styrekabel 1 Bruksanvisning 1 I kassen Installasjonsmetode Kontakt en Sakura-representant eller distributør hvis du har spørsmål om hvordan instrumentet skal installeres. Hvis instrumentet har vært i bruk tidligere og skal flyttes, må du kontrollere at det ikke finnes smeltet parafin i Embedding Module eller at eventuell parafin i modulen er avkjølt og i fast form. Installere instrumentet 1. Velg et arbeidsbord som har tilstrekkelig plass til å plassere Embedding Module og Cryo Module, og som er sterkt nok til å tåle vekten av instrumentet med parafin (ca. 55 kg). Venstre og høyre side samt baksiden av instrumentet kan berøre vegger o.l. Det må være minst 80 cm avstand over arbeidsbordet, slik at det er mulig å fylle på parafin. Cryo Module クライオ モジュール Embedding Module エンベディング モジュール 約 65cm Ca. 65 cm Ca. 91 cm MERK: Instrumentet kan plasseres på et arbeidsbord med en dybde på minst 60 cm. 2. Velg hvilken side av innstøpingskonsollen Cryo Module skal 22

23 2. Installasjon plasseres på, avhengig av ønsket arbeidsflyt. (Kablene kobles til på baksiden av instrumentet. Vent derfor med å plassere instrumentet inntil veggen.) Arbeidsflyt 作業の流れ Arbeidsflyt 作業の流れ Koble til kablene 1. Kontroller at strømbryterne på Embedding Module og Cryo Module er slått AV. 2. Koble til styrekabelen. Pass på at den settes inn riktig vei. 3. Koble strømledningene fra hver modul til strømkontaktene. 23

24 4. Sett støpselet til hver modul i en stikkontakt med jording. Støpslene skal kobles til et strømforsyningssystem som oppfyller følgende krav: Spenning: 100 VAC 115 VAC 230 VAC Kapasitet: EM 15 A eller mer 15 A eller mer 10 A eller mer CM 15 A eller mer 15 A eller mer 10 A eller mer FORSIKTIG FORSIKTIG: Strømledningen på instrumentet skal kobles direkte til en stikkontakt. Skjøteledning osv. skal ikke brukes. Ved bruk av skjøteledning kan forsyningsspenningen bli redusert, og kompressoren kan slutte å virke, spesielt for Cryo Module. FORSIKTIG FORSIKTIG! Støpselet skal ikke kobles til eller trekkes ut med våte hender. Hvis denne instruksjonen ikke følges, kan det føre til elektrisk støt. Hold i støpslet ved tilkobling/frakobling av strømledningen. Hvis strømledningen trekkes ut ved å holde et annet sted enn i støpselet, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Koble støpselet til en separat stikkontakt med jording. Hvis støpselet ikke er jordet via stikkontakten, kan det føre til elektrisk støt. 5. Finn instrumentets endelige plassering. (Baksiden og sidene på instrumentet kan berøre vegger o.l.) 6. En korrigeringsverdi for temperaturkompensering angis på Embedding Module av kvalifisert personale, i henhold til merkingen på baksiden av Cryo Module. 24

25 2. Installasjon 2.2 Konfigurere instrumentet Still inn kontrolltemperaturen for hver del av instrumentet, autodrift og gjeldende klokkeslett. Disse innstillingene foretas på betjeningspanelet på Embedding Module Temperaturinnstilling for hver del av instrumentet Temperaturen i varme- og kjøledelene av instrumentet reguleres i henhold til de innstilte verdiene. Stille inn temperaturen i denne delen inneholder informasjon om hvordan de innstilte temperaturene endres. [1] [5] [2] [3] [4] [6] MERK: Eksempelet over viser Auto-skjermbildet. Temperaturinnstilling, sted Innstillingsområde Temperaturvisningsområde Instrumentets fabrikkinnstilling Merknader [1] Parafinkammer 50 til 75 C -99 til 99 C 62 C [2] Venstre varmekammer 50 til 75 C -99 til 99 C 62 C [3] Høyre varmekammer 50 til 75 C -99 til 99 ºC 62 C [4] Varmeplate 50 til 75 C -99 til 99 C 62 C [5] Kjøleplate -10 til 0 C -99 til 99 C -5 C [6] Kjølepunkt Kan ikke stilles inn. Vises ikke. Temperaturen vises separat for venstre og høyre side, men de innstilte temperaturene er like. OBS! Temperaturen i pinsettholderen er innstilt på 8 C over den innstilte temperaturen for varmeplaten. Legg merke til at den øvre grensen er 80 C. Ved en romtemperatur på 25 C, uten vind og uten last (ingenting på kjølepunktet), skal temperaturen i kjølepunktet være mellom 0 og 15 C når hver av temperaturene er innstilt på 62 C. 25

26 Status for temperaturvisningsområdet Temperaturstatus for parafinvarmedelen indikeres med fargen på temperaturvisningsområdet. Temperaturreguleringen er inaktiv (satt på pause) > Grå Temperaturreguleringen er aktiv (klargjøring, drift) > Oransje MERK: Hver av temperaturvisningene blinker under klargjøring. Det har oppstått en feil > Rød 26

27 2. Installasjon Stille inn temperaturen 1. Slå på strømbryteren på Embedding Module MERK: Strømbryteren på Cryo Module kan være slått av. Legg også merke til at Cryo Modules temperatur kan stilles inn selv om styrekabelen ikke er tilkoblet. 2. Trykk på plasseringen du vil stille inn temperaturen for. 3. Trykk på knappene «"/"» for å endre den innstilte temperaturen. Trykk på knappen for å lagre innstillingen. Displayet går deretter tilbake til driftsskjermbildet. Trykk på knappen for å tilbakestille displayet til driftsskjermbildet uten å lagre innstillingen. MERK: Temperaturen som vises i driftsskjermbildet blinker til den avviker fra den innstilte temperaturen med mindre enn +3/-1 C. FORSIKTIG: Still inn temperaturen på varmedelene av instrumentet slik at vev, parafin, kassetter og baseformene holdes mest mulig på samme egnede temperatur. Stor temperaturforskjell fører til variasjoner i parafinblokken, noe som kan føre til at blokken sprekker. FORSIKTIG 27

28 2.2.2 Stille inn tidsplan for autodrift (med Auto Cryo-modus) Instrumentet kan brukes i automatisk eller manuell modus. I auto-modus aktiveres instrumentet automatisk, slik at parafinen er tilstrekkelig smeltet på starttidspunktet. Instrumentet settes automatisk på pause på sluttidspunktet. Den neste delen beskriver innstilling av ukedager der autodrift skal brukes, samt start- og sluttidspunkter for autodrift. MERK: Gjeldende dato/klokkeslett må stilles inn før autodrift kan brukes. 1. Trykk på knappen «Main Menu» (Hovedmeny) [1] i skjermbilde 2. Operation (Drift). 2. Trykk på «Auto»-knappen [2] i skjermbildet Main Menu (Hovedmeny). 3. Skjermbildet for autodrift vises. Start- og sluttidspunkter for søndag til og med lørdag vises. Trykk på «"/"» på skjermen for å bytte mellom visning av første del av uken og siste del av uken. 4. autodriften kan stilles inn separat for hver ukedag. Symbolet til venstre for ukedagfeltet viser at autodrift er aktivert for den aktuelle ukedagen. Symbolet indikerer at autodrift er slått av. [2] * Siden som viser første del av uken, viser søndag til og med onsdag. Siden som viser siste del av uken, viser torsdag til og med lørdag. Trykk på venstre side av ukedag-feltet for å slå autodrift på eller av. [1] 28

29 2. Installasjon 5. Trykk på klokkeslettet for den aktuelle ukedagen for å stille inn separate tidspunkter for hver ukedag. Skjermbildet for innstilling av autodrift vises. Feltet øverst indikerer starttidspunktet. Feltet nederst indikerer sluttidspunktet. Trykk på / for tidspunktet du vil endre for å stille inn ønsket tidspunkt. Trykk på knappen for å lagre innstillingen. Displayet går deretter tilbake til skjermbildet for autodrift. Trykk på knappen for å tilbakestille displayet til driftsskjermbildet uten å lagre innstillingen. 6. Gjenta fra trinn 3 for å stille inn en annen ukedag. * «Hours» (Timer) endres med 1 om gangen. «Minutes» (Minutter) endres med 5 om gangen. 7. Trykk på knappen «Auto Cryo» slik at det merkes av for Auto Cryo for å slå Cryo Module på og av automatisk sammen med Embedding Module i autodriftsmodus. 8. Når alle ukedager og tilhørende tidspunkter er innstilt, trykker du på knappen på skjermbildet for autodrift for å starte automatisk drift. Hvis du trykker på knappen, går skjermbildet tilbake til den valgte driftsmetoden uten at endringene i innstillingene for autodrift blir lagret. MERK: Hvis det angis et sluttidspunkt som er tidligere enn starttidspunktet, fortsetter autodriften til sluttidspunktet neste dag. 29

30 2.3 Driftsoversikt Driftsmetode Velg én av de to driftsmetodene på instrumentet: manuell eller auto. Instrumentets status Cryo Module har én av statusene som er angitt i tabellen nedenfor. På pause Status Beskrivelse Merknader Temperaturreguleringen er stanset. Aktiv Klargjøring Temperaturregulering er aktiv (til kjøleplatens temperatur er under 5 C) Denne prosessen tar minst 2 5 minutter I drift Temperaturregulering er aktiv (etter at kjøleplatens temperatur har nådd 5 C eller lavere) MERK: Hver av temperaturindikasjonene blinker under klargjøring, også når den innstilte temperaturen er nådd. Detaljert informasjon om manuell driftsmodus Cryo Module Brukeren trykker på «Cryo»-knappen på skjermen for å endre Cryo Modules status mellom aktiv og pause. (Aktiv) (Aktiv) Instrumentets status TEC 6-CM På pause Klargjøring I drift På pause Klargjøring I drift På pause Strøm på Cryoknapknapknapp Cryo- Cryo- Cryoknapp Strøm av 30

31 2. Installasjon Detaljert informasjon om autodriftsmodus Cryo Module Autodrift av Cryo Module kan brukes med Auto Cryo-modus på eller av, avhengig av valgt alternativ. * Auto Cryo-modus på: Cryo Module aktiveres / settes på pause automatisk når Embedding Module brukes med autodrift. I tidsrommet der Cryo Module er i drift, kan modulen også aktiveres / settes på pause med «Cryo»-knappen. Instrumentets status TEC 6-CM På pause I drift På pause I drift På pause 30 minutter 30 minutter 0 AM TEC 6-EM starttid 1 TEC 6-EM sluttid 1 0 AM TEC 6-EM starttid 2 TEC 6-EM sluttid 2 0 AM Dag 1 Neste dag * Auto Cryo-modus av: Brukeren trykker på «Cryo»-knappen på skjermen for å endre Cryo Modules status mellom aktiv og pause. Cryo Module settes automatisk på pause når Embedding Module settes på pause. 31

32 3. Forklaring av operasjoner

33 3. Forklaring av operasjoner 3.1 Forklaring av operasjoner Grunnleggende betjening Se informasjon om grunnleggende betjening av Cryo Module i bruksanvisningen for Tissue-Tek TEC 6 Embedding Module. 33

34 4. Feillogg

35 4. Feillogg 4.1 Feillogg Vise feilloggen Se flere detaljer om visning av feilloggen i bruksanvisningen for Tissue-Tek TEC 6 Embedding Module. 35

36 5. Feilsøking

37 5. Feilsøking 5.1 Feilsøking Instrumenttilstander og løsninger Kontroller instrumentets tilstand ved å følge tabellen nedenfor før reparasjon bestilles. Kontakt en Sakura-distributør eller representant hvis problemet vedvarer eller den aktuelle tilstanden ikke står i listen. Instrumenttilstand Kontroller Løsning Instrumentet fungerer ikke. Strømbryteren er AV. Støpselet er trukket ut. Slå på strømbryteren. Koble støpselet til en stikkontakt. Det tilføres ikke strøm. Kretsbryteren er utløst. Kontroller sikringen osv. i laboratoriet. Ved unormal strøm gjennom instrumentet aktiveres kretsbryteren, og strømbryteren slås av automatisk. Slå på strømbryteren igjen. Hvis problemet forekommer igjen når strømbryteren er slått på igjen, kan det være feil på instrumentet. Kontakt en Sakura-distributør eller - representant. «Cryo»-knappen vises ikke i driftsskjermbildet. Styrekabelen er ikke tilkoblet. Koble sammen Cryo Module og Embedding Module med styrekabelen. Instrumentet er dekket av rim. Fuktigheten i omgivelsene er for høy og/eller innstilt temperatur for kjøleplaten er for lav. Foreta regelmessig avriming. Hvis det er rim eller is på kjøleplaten som gjør det vanskelig å fortsette driften, kan temperaturreguleringen for kjølingen slås av en stund for å smelte rim og is. 37

38 5.1.2 Meldingsvindu Hvis det oppstår en feil, høres en summerlyd og meldingsvinduet vises samtidig i det aktuelle skjermbildet. Det finnes to typer meldinger: forsiktig-meldinger og advarselsmeldinger. MERK: Hvis det oppstår en ny feil mens meldingsvinduet fortsatt vises, settes den nye meldingen på vent. Når det gjeldende meldingsvinduet er lukket, vises meldingsvinduet som ble satt på vent. Meldingsvinduet viser en feilkode og en melding. Trykk på knappen for å stoppe summervarslingen. Trykk på knappen for å lukke meldingsvinduet. Forsiktig-melding Advarselsmelding Feilkodens oppbygging E 000 (00) Feiltype Tilleggskode MERK: Enkelte feiltyper har ingen tilleggskode. 38

39 5. Feilsøking Feilmeldinger og feiltyper Feilkode E001 E002 Oversikt Ugyldig fast minne Vist melding Unable to restore setting data (Kan ikke gjenopprette innstilte data). The operation status has been initialized (Driftsstatus er initialisert) E003 The record has been initialized (Registreringen er initialisert) E004 Strømbrudd Power outage occurred (Et strømbrudd har forekommet) E010 E011 Forsiktig høy temperatur Forsiktig lav temperatur Temperature is too high (Temperaturen er for høy). Temperature has fallen (Temperaturen har sunket) Beskrivelse Datainnstillingene i det faste minnet er ikke gyldige. Driftsstatusen i det faste minnet var ikke gyldig. Loggdataene i det faste minnet er ikke gyldige. Instrumentdrift når feilen oppstår Driften fortsetter basert på fabrikkinnstilte data. Hvis de fabrikkinnstilte dataene er ugyldige, fortsetter driften med standardverdiene. Driften fortsetter i manuell modus («Pause»-status). Driften fortsetter. Strømmen ble brutt mens Driften fortsetter fra Kontroller instrumentet var i driftsskjermbildet. Hvis klargjørings- eller lyset var slukket da driftsmodus. strømmen ble brutt, (Hvis strømmen brytes fortsetter driften med eller støpselet trekkes ut lyset slukket. uten at driften er stanset først, registrerer instrumentet et strømbrudd.) Temperaturen på hvert sted er for høy sammenlignet med den innstilte temperaturen. Smeltet parafin med høy temperatur er tilsatt. Temperaturen på hvert sted er for lav sammenlignet med den innstilte temperaturen. Parafin i fast form er tilsatt. Usmeltet parafin har sunket ned i parafinkammeret. En kassettkurv er plassert i varmekammeret. Det står noe på varmeplaten. Omgivelsestemperaturen er for lav. Lokket på parafinkammeret er åpent. Lokket på varmekammeret er åpent. Hvis problemet er i parafinkammeret, parafinledningen, dispenseren eller dispensermagnetventilen, kan ikke parafinen dispenseres. Hvis problemet er i det venstre/høyre varmekammeret eller venstre/høyre varmeplate, fortsetter driften som normalt. Hvis problemet er i parafinkammeret, parafinledningen, dispenseren eller dispensermagnetventilen, kan ikke parafinen dispenseres. Hvis problemet er i det venstre/høyre varmekammeret eller venstre/høyre varmeplate, fortsetter driften som normalt. Løsning Kontakt en Sakuradistributør eller - representant. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis problemet vedvarer etter at strømmen er slått på igjen. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis problemet vedvarer etter at strømmen er slått på igjen. parafinens smeltestatus, og gjenoppta deretter bruken av instrumentet. Vent til temperaturen som vises for det aktuelle stedet i driftsskjermbildet slutter å blinke og begynner å lyse fast. Vent litt. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis temperaturen ikke slutter å blinke. (Kontroller om det finnes utstyr som genererer sterke magnetfelt i nærheten.) Bruk instrumentet ved en omgivelsestemperatur på 10 C til 35 C. Lukk lokket på parafinkammeret hvis det er åpent. Lukk lokket på varmekammeret hvis det er åpent. Vent til temperaturen som vises for det aktuelle stedet i driftsskjermbildet slutter å blinke og begynner å lyse fast. Vent litt. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis temperaturen ikke slutter å blinke. (Kontroller om det finnes utstyr som genererer sterke magnetfelt i nærheten.) 39

40 Feilkode E012 Oversikt Oppvarming sfeil E020 Forsiktig unormal Cryo-drift E021 Vist melding Warming operation failure (Advarsel driftsfeil) Cryo Module Error (Feil på Cryo Module) Beskrivelse Temperaturen på hvert sted stiger ikke selv om hver oppvarming er startet. Parafin i fast form er tilsatt. Usmeltet parafin har sunket ned i parafinkammeret. En kassettkurv er plassert i varmekammeret. Det står noe på varmeplaten. Omgivelsestemperaturen er for lav. Lokket på parafinkammeret er åpent. Lokket på varmekammeret er åpent. Kjøleviften i Cryo Module er ikke i drift. Kjøleviften i Cryo Module stopper ikke. E022 Temperaturen i kjøleplaten på Cryo Module synker ikke. E023 Temperaturen i kjøleplaten på Cryo Module har steget. E024 Temperaturen i kjøleplaten på Cryo Module stiger ikke. Omgivelsestemperaturen er for lav. Det er rim på kjøleplaten. Instrumentdrift når feilen oppstår Oppvarmingen fortsetter. Cryo Module endres til «Pause»-status. Embedding Module fortsetter som normalt. Cryo Module endres til «Pause»-status. Embedding Module fortsetter som normalt. Cryo Module endres til «Pause»-status. Embedding Module fortsetter som normalt. Cryo Module endres til «Pause»-status. Embedding Module fortsetter som normalt. Cryo Module endres til «Pause»-status. Embedding Module fortsetter som normalt. Løsning Bruk instrumentet ved en omgivelsestemperatur på 10 C til 35 C. Lukk lokket på parafinkammeret hvis det er åpent. Lukk lokket på varmekammeret hvis det er åpent. Vent til temperaturen som vises for det aktuelle stedet i driftsskjermbildet slutter å blinke og begynner å lyse fast. Vent litt. Kontakt en Sakura-distributør eller - representant hvis temperaturen ikke slutter å blinke. (Kontroller om det finnes utstyr som genererer sterke magnetfelt i nærheten.) Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis problemet vedvarer. Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis problemet vedvarer. Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis problemet vedvarer. Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakuradistributør eller -representant hvis problemet vedvarer. Bruk instrumentet ved en omgivelsestemperatur på 10 C til 35 C. Kontroller om det er rim på kjøleplaten, og fjern eventuelt rim. Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis problemet vedvarer. 40

41 5. Feilsøking Feilkode Oversikt E025 Forsiktig unormal Cryo-drift Vist melding Cryo Module Error (Feil på Cryo Module) Beskrivelse Kjøleplaten på Cryo Module når ikke den spesifiserte verdien. Omgivelsestemperaturen er for høy. Instrumentdrift når feilen oppstår Driften fortsetter. Løsning Bruk instrumentet ved en omgivelsestemperatur på 10 C til 35 C. Kontroller om det er rim på kjøleplaten, og fjern eventuelt rim. Kontroller strømtilkoblingen og strømbryteren på Cryo Module. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant hvis problemet vedvarer. E040 Forsiktig lavt batterinivå Battery voltage has dropped (Batterispennin gen har falt) Spenningen i klokkebatteriet har falt under spesifisert verdi Driften fortsetter. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant for å få skiftet batteriet innen en måned. E041 Nullstilling av klokke The clock was reset (Klokken er nullstilt). Kan ikke gjenopprette klokkeslettdata. Knappbatteriet er utladet. Driften settes på pause hvis instrumentet var i drift i auto-modus. Driften fortsetter hvis instrumentet var i drift i manuell modus. Kontakt en Sakura-distributør eller -representant for å få skiftet batteriet. E042 Ugyldig klokke The time data is incorrect (Klokkeslettet er feil) Klokken har generert en feil. Batterihuset har løsnet. Driften fortsetter. Kontroller om datoen og klokkeslettet som vises på skjermen er riktige. Still inn riktig dato og klokkeslett hvis de ikke er riktige. Kontakt en Sakura-distributør eller - representant for å få skiftet batteriet hvis problemet vedvarer. E050 E100 E101 E102 Kortvarig strømbrudd Temperaturse nsor unormal Momentary power outage (Kortvarig strømbrudd) Temperature sensor error (Feil på temperatursens or) Et kortvarig strømbrudd har oppstått. Det mottas ikke signaler fra temperatursensoren. Et unormalt signal ble mottatt fra temperatursensoren. Driften fortsetter fra driftsskjermbildet. Hvis lyset var slukket da strømmen ble brutt, fortsetter driften med lyset slukket. Kontroller parafinens smeltestatus, og gjenoppta deretter bruken av instrumentet. Driften avbrytes. Slå av strømmen til instrumentet og kontakt en Sakura-distributør eller - representant. Driften avbrytes. Slå av strømmen til instrumentet. Slå på strømmen igjen når parafinen på stedet der problemet forekommer begynner å stivne (under 60 C, veiledende verdi). (Strømmen må være avslått i minst 10 sekunder.) Slå av strømmen til instrumentet og kontakt en Sakura-distributør eller - representant hvis problemet vedvarer. (Kontroller om det finnes utstyr som genererer sterke magnetfelt i nærheten.) 41

42 Feilkode E103 E901 E902 E903 E904 Oversikt Unormalt høy temperatur Unormalt fast minne Vist melding Abnormally high temperature (Unormalt høy temperatur) Memory error during data update (Minnefeil ved dataoppdatering) Beskrivelse Temperaturen på hvert sted overstiger den tillatte verdien. (Temperaturen er høyere enn E010-nivået.) Smeltet parafin med høy temperatur er tilsatt. Dataene kunne ikke lagres fordi det faste minnet fungerer unormalt. Instrumentdrift når feilen oppstår Løsning Driften avbrytes. Slå av strømmen til instrumentet. Slå på strømmen igjen når parafinen på stedet der problemet forekommer begynner å stivne (under 60 C, veiledende verdi). (Strømmen må være avslått i minst 10 sekunder.) Slå av strømmen til instrumentet og kontakt en Sakura-distributør eller - representant hvis problemet vedvarer. (Kontroller om det finnes utstyr som genererer sterke magnetfelt i nærheten.) Driften avbrytes. Driften avbrytes. Slå av strømmen til instrumentet og kontakt en Sakura-distributør eller -representant. 42

43 5. Feilsøking Beskrivelse av tilleggskoder Tilleggskode Beskrivelse (aktuell plassering) 01 Kjøleplate (Cryo Module) 02 Parafinkammer (Embedding Module) 03 Venstre varmekammer (Embedding Module) 04 Høyre varmekammer (Embedding Module) 05 Venstre varmeplate (Embedding Module) 06 Høyre varmeplate (Embedding Module) 07 Parafinledning (Embedding Module) 08 Dispenseringsmagnetventil (Embedding Module) 09 Dispenser (Embedding Module) 10 Pinsettholder (Embedding Module) 11 Varmeelement for varmeplate 21 Angitte verdidata 22 Data for driftsstatus 23 Dispenseringsloggdata 24 Feilloggdata 25 Temperaturloggdata Summervarsling Instrumentet varsler om følgende hendelser med en summerlyd. Type varsling Varslingslyd Betingelse for varsling Stoppmetode Oppstartsvarsling Kort pipelyd Displayet er aktivert etter at strømmen ble slått på. (Ca. 15 sekunder senere) Stopper automatisk. Startvarsling Kort pipelyd TEC 6-EM er i drift. Stopper automatisk. Sluttvarsling Kort pipelyd Autodrift er avsluttet. Stopper automatisk. Feilvarsling (Forsiktig) Kontinuerlig pipelyd i ett minutt En feil på Forsiktig-nivå har oppstått Stoppes automatisk eller ved å trykke på knappen (stopp). Feilvarsling (Advarsel) Kontinuerlig pipelyd En feil på Advarsel-nivå har oppstått. Trykk på knappen (stopp). MERK: Summervarslingen kan ikke deaktiveres. Summerens lydstyrke er fast. 43

44 5.1.3 Tiltak etter et strømbrudd Hvis det oppstår et strømbrudd mens Cryo Module ikke er i «Pause»-modus, stopper temperaturreguleringen og kjøleplatens temperatur begynner å stige. Hvis strømbryteren slås av eller støpselet trekkes ut, har det samme virkning som et strømbrudd. Se tiltak som må utføres etter et strømbrudd i bruksanvisningen for Tissue-Tek TEC 6 Embedding Module. 44

45 5. Feilsøking 5.2 Rengjøring Inspiser og rengjør instrumentet, og skift forbruksartikler som beskrevet i denne bruksanvisningen for å forebygge feil på instrumentet Inspeksjon og rengjøring Vær forsiktig for å unngå at du brenner deg på smeltet parafin eller varmt vann ved inspeksjon eller rengjøring av instrumentet. Ikke bruk organiske løsemidler som xylen til å rengjøre instrumentet. Det kan skade belegget på og materialet i de utvendige panelene, displayet på betjeningspanelet og etikettene Rengjøre Cryo Module Vedlikeholdstiltak Rengjør kjøleplaten Frekvens Etter hver bruk Følg trinnene nedenfor for å rengjøre Cryo Module hvis den er blitt skitten. Ha følgende gjenstander tilgjengelig: Skrape (tilbehør) Lofritt papir 1. Slå av bryteren på Cryo Module og Embedding Module. 2. Vent til temperaturen i Cryo Module har sunket til romtemperatur. 3. Fjern parafin som har festet seg på kjøleplaten og de utvendige panelene med skrapen innpakket i lofritt papir. FORSIKTIG: Unngå å ripe opp overflaten på kjøleplaten. Hvis kjøleplaten blir ripet opp, kan vann trenge inn i ripene og føre til at overflatebelegget løsner. FORSIKTIG Skrape innpakket i lofritt papir 4. Bruk lofritt papir til å tørke bort eventuelle vanndråper eller fremmedmaterialer på kjøleplaten. 45

46 6. Reservedeler

47 6. Reservedeler 6.1 Reservedeler Bruk delene som er spesifisert i denne bruksanvisningen ved utskifting av forbruksartikler eller tilbehør. Bruk av andre deler kan føre til funksjonsfeil Cryo Module Beskrivelse Strømledning (til Cryo Module) Produktkode Antall TEC 6-CM-J0 TEC 6-CM-A1 TEC 6-CM-E2 TEC 6-CM-JC2 A A A Styrekabel A

48 7. Terminologiordliste

49 7.1 Terminologiordliste Arbeidslampe En LED-lampe som belyser arbeidsflaten. 7. Terminologiordliste Autodrift En driftsmodus der instrumentet starter automatisk, slik at det er klart for innstøping på det forhåndsinnstilte starttidspunktet og settes på pause på det forhåndsinnstilte sluttidspunktet. Baseformbrett Et brett med plass til baseformer av ulike størrelser som brukes i innstøpingsprosessen. Den sitter i varmekammeret, og blir varmet opp. Baseform-varmekammer Et varmekammer der et innstøpingsbrett er satt inn. Baseformene kan lagres umiddelbart. CM Dette gjelder Cryo Module. Dispenser En dispenser som dispenserer parafin til innstøping i henhold til brukerens betjening. En mekanisme brukes til å justere parafinflyten. Dispensering For å helle smeltet parafin i en baseform. EM Dette gjelder Embedding Module. Fingerplate En bryter for dispensering av parafin til innstøping. Trykk på bryteren for å starte dispensering, og slipp den for å stoppe dispenseringen. Dispenseringen stopper når brukeren har vært holdt inne i 1 minutt. Forstørrelsesglass (tilleggsutstyr) Forstørrelsesglasset gjør det lett å støpe inn små vevsprøver. Fotpedal (tilleggsutstyr) En fotpedal for dispensering av parafin til innstøping. Trykk på bryteren for å starte dispensering, og slipp den for å stoppe dispenseringen. Fingerplaten fungerer også når fotpedalen er tilkoblet. Håndleddsstøtte (tilleggsutstyr) Et resindeksel som kan settes foran varmeplaten slik at operatørens hånd ikke berører varmeplaten ved et uhell i innstøpingsprosessen. 49

50 Håndleddspute (tilleggsutstyr) Denne myke puten kan festes på oversiden av håndstøtten eller håndleddsstøtten (tilleggsutstyr) for å unngå overbelastning av hånden. Puten er fremstilt av selvklebende uretan-gel, og kan festes og løsnes mange ganger. Parafinrester på puten kan fjernes med varmt vann (under 70 C). Justeringsratt for parafinflyt Et ratt som brukes til å justere parafinflyten fra dispenseren. Kjøleplate En kjøleenhet på siden av Cryo Module. En kjøleplate som kjøler ned/størkner den innstøpte parafinblokken. Kjølepunkt En kjøleenhet på siden av Embedding Module. Det er en lokal kjøleplate som brukes til rask avkjøling av bunnen av baseformen i innstøpingsprosessen for å bidra til posisjonering av vevet. Manuell drift En driftsmodus der brukeren slår instrumentet på og av manuelt med knappene på betjeningspanelet. Parafindryppbrett Et brett for oppsamling av overflødig parafin fra innstøpingsprosessen. Det er ett parafindryppbrett på høyre side og et annet på venstre side under varmeplaten. Hvert brett har en kapasitet på 500 ml. Parafinkammer En beholder for smeltet parafin som brukes til innstøping, og som er utstyrt med et varmeelement. Parafinkammeret har også et lokk for å holde støv osv. ute og unngå temperaturfall. Det er et nettfilter nederst i kammeret som filtrerer ut støv fra parafinen som skal dispenseres. Kapasiteten er 4 liter smeltet parafin. Det er graderinger på innsiden av kammeret for avlesning av det gjenværende nivået. Parafinlinje En slange inne i instrumentet som kobler sammen parafinkammeret og dispenseren. Pinsettholder En pinsettholder til ulike typer pinsetter som brukes i innstøpingsprosessen, varm (temperaturen kan ikke stilles inn). Det er én holder på hver side av dispenseren, med plass til total seks pinsetter. Pinsettholderne har også plass til stampere. Skjerm til betjeningspanel Brukes til å betjene/stoppe instrumentet og stille inn ulike parametre og betingelser. Den fungerer også som en skjerm som viser instrumentets driftsstatus. 50

51 7. Terminologiordliste Sluttidspunkt Et tidspunkt der instrumentet settes på pause i autodriftsmodus. Stamper En stamper er et redskap som brukes til å fiksere vevsprøvens posisjon i baseformen under innstøping. Starttidspunkt Tidspunktet der instrumentet er klart for bruk i autodriftsmodus. Instrumentet beregner automatisk et oppstartstidspunkt ut fra det nåværende starttidspunktet. Varmekammer Varmekammeret der vevsprøvene og baseformene oppbevares, har et varmeelement og et lokk for å holde støv osv. ute og unngå temperaturfall. Det sitter et varmekammer på hver side av dispenseren, og disse kamrene brukes til oppvarming av vevsprøver eller baseformer avhengig av hvilken hånd eller arbeidsretning du foretrekker. Varmekammerbrett Et brett som sitter i et varmekammer. Det brukes enten som baseformbrett eller vevsprøvebrett avhengig av formålet. Et stort brett har plass til én kurv for 150 kassetter eller to kurver for 75 kassetter i VIP-serien (Vacuum Infiltration Processor). Det lille brettet (tilleggsutstyr) har plass til én kurv for 75 kassetter. Varmeplate En arbeidsflate der innstøpingsprosessen utføres. Varmeplaten er utstyrt med et varmeelement. Vevsprøvebrett Et brett med plass til uinnstøpte kassetter som inneholder parafininfiltrerte vevsprøver. Den sitter i et varmekammer sammen med smeltet parafin med riktig temperatur, og holdes varm. Vevsvarmekammer Et varmekammer der et vevsprøvebrett er satt inn. 51

52 52

53 M01-022E-01

54 Besøk nettstedene våre: