Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!"

Transkript

1 Årsmelding 2008

2

3 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne 12 Spilte hverandre gode 14 Styrets årsberetning 16 Resultatregnskap 9 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 22 Noter til konsernregnskapet 23 Revisjonsberetning 39 Coop Eiendom i bilder 40 Firmainformasjon og adresser 42 3

4 4 Vil være ressurssterk partner og rådgiver for Samvirkelagene: Sterk rigg for urolige tider Eiendommer er, og blir, langsiktige investeringer. Coop Eiendom jobber med tidshorisonter på mange år, og har til tross for finanskrise en rekke spennende nye prosjekter på gang. For oss i Coop Eiendom er det en selvfølge at et solid eiendomsselskap bør være rigget for å stå gjennom gode så vel som dårlige tider. Men det er ikke til å legge skjul på at urolighetene i økonomien har lagt noen føringer i driften av Coop Eiendom. Vi har i løpet av det siste året gjennomført flere grep som gjør at vi på tross av stor turbulens i markedet kan se lyst på fremtiden. Rammebetingelsene er vesentlig vanskeligere nå enn de har vært på en stund, og som en følge av oppkjøp, reorganisering og finanskrisen har 2008 vært preget av mye konsolideringsvirksomhet. Mye av fokuset vårt på kort sikt er rettet mot den eiendomsporteføljen vi allerede sitter på i dag, og målet er å sikre en så effektiv drift av den som mulig. Coop Eiendom har i dag mellom 40 og 50 små og store prosjekter som det jobbes med uavhengig av finanskrisen. Selv om noen av prosjektene har trukket litt mer ut i tid enn de ellers ville gjort, kommer eiendomsselskapet til å gjennomføre de prosjektene og de utbyggingene som det har besluttet å gjøre.

5 Store endringer Ser vi året under ett har ikke Coop Eiendom sin virksomhet bare blitt preget av et marked som er mer varsomt enn for kort tid siden. Det har også vært preget av store endringer innad i selskapet. Selv inntok jeg stillingen som administrerende direktør i Coop Eiendom våren 2008, etter at Coop NKL styrket sin eiendomssatsing med oppkjøp av selskapene Innlandet Eiendomsutvikling og Conseptbygg. Samtidig ble Coop NKLs eiendomsvirksomhet i det heleide datterselskapet Coop Eiendom samlet med hovedsete i Moss. Samlingen av miljøene har gått veldig bra, og vi har sluppet unna de store overraskelsene. Både Innlandet Eiendomsutvikling og Conseptbygg var jo deleid av Coop før oppkjøpet, så vi visste godt om hverandre. Jeg tror spranget hadde vært større, dersom selskapene som kom inn ikke hadde vært innom Coop-systemet i det hele tatt. Coop Eiendom har blitt et mer rendyrket selskap sammenlignet med hva de var for noen år tilbake. Coop Eiendom har fortsatt mange partnere som de er fornøyde med, men selskapet så et klart behov for å rendyrke Coop-profilen i større grad. Det var et viktig fokusområde for oss i Smart Club Som en følge av at Coop NKL sommeren 2008 kjøpte Smart Club, overtok Coop Eiendom fire eiendommer fra Briksdalen Eiendom. Deriblant to meget sentrale eiendommer på Slependen og Alnabru på hver sin side av Oslo. Coop Eiendom har i dag stort fokus med tanke på fremtidig utvikling av disse eiendommene. Norsk Bransjesenter Coop Eiendom kjøpte sommeren prosent av aksjene i Norsk Bransjesenter. Norsk Bransjesenter er Coop sitt verktøy for etablering av større arealkrevende handelspunkter utenfor bysentrum over hele landet. Av større handelsparker under utvikling kan nevnes: Mo Handelspark - Mo i Rana Askim Storhandel - Askim Kilen Handelspark Tønsberg Stoa Bransjesenter Arendal Skien Handelspark Skien Hangaren Lade Trondheim Viktig strategisk mål Ett av de viktigste målene for Coop Eiendom i årene fremover, er å bli det foretrukne eiendomsselskapet for de lokale samvirkelagene. Coop Eiendom forvalter og utvikler allerede i dag eiendommer og butikklokaler for en rekke av samvirkelagene til konkurransemessig gode betingelser. Men selskapet ønsker å vokse ytterligere. Vi er til for vekst og sunn utvikling i samvirkelagene, og vi skal bidra til at disse utvikler sine eiendomsporteføljer og skaffer seg gode næringslokaler for sin handelsvirksomhet. For å bli nummer én butikk lokalt, er blant annet rett lokalisering avgjørende. Coop Eiendom skal bidra til at samvirkelagene lykkes med sin butikkutvikling. Det skal vi gjøre gjennom å være en kapitalsterk partner som kan tilføre mye i form av både økonomisk trygghet, rådgivning og kompetanse. I retur kan Coop Eiendom dra nytte av den lokalkunnskapen som finnes i samvirkelagene over hele landet. Det er verdifullt å ha med seg inn i prosjektene vi gjennomfører. Vellykket eiendomsutvikling handler i stor grad om innsikt, kompetanse og erfaring. Det er ikke tvil om at både vi og de lokale Samvirkelagene sitter på verdifull innsikt og kompetanse som utfyller hverandre og som gjør oss mindre sårbare i nye eiendomsog utviklingsprosjekter. Roy Meyer Administrerende direktør Coop Eiendom AS. 5

6 6 Om Coop Eiendom Coop Eiendom ble etablert av Coop NKLs landsmøte i 2001, og er Coop fellesorganisasjonens og de ulike samvirkelagenes eiendomsselskap. Selskapet er heleid av Coop NKL. Målet med Coop Eiendom er å bidra til at samvirkelagene i Norge utvikler sine eiendomsporteføljer og skaffer seg gode næringslokaler for sin handelsvirksomhet. På kort tid har selskapet gått fra å være en liten aktør på det norske eiendomsmarkedet, til å bli en stor og betydningsfull aktør. De første leveårene var hverdagen i Coop Eiendom sterkt preget av nettverksbygging. Det ble tidlig etablert regionale eiendomsselskaper gjennom Innlandet Eiendomsutvikling, Nordvestland Eiendom og Coop Eiendom Vest, men selve Coop Eiendom var på denne tiden en liten organisasjon. Fra selskapet ble dannet i 2001 og frem til 2003, var det bare noen få årsverk i Coop Eiendom. Men etter hvert ble Coop Eiendom styrket. Det første store steget mot dagens organisasjon ble tatt i Den gangen ble Coop Øst Eiendom overtatt av Coop Eiendom fra Coop Øst. Avtalen om oppkjøp av Innlandet Eiendomsutvikling (IEU) og Conseptbygg er i havn. F.v. Thor Øistein Kilstad i IEU, Nils Arild Steigedal, Coop NKL, Roy Meyer, Conseptbygg og Bjørn Ruen i IEU. (Foto: Morten Brakestad)

7 Viktige hendelser Landsmøtetuttalelse om eiendomssatsing Kjøp av Aksjer i Amfi Eiendom AS Innlandet Eiendomsutvikling AS (IEU) dannes som det første regionselskapet Nordvestlandet Eiendom AS, 50 prosent eid av Coop og 50 prosent av FG Eiendom AS Coop Eiendom Vest AS dannes med Stadsporten AS (49 prosent) Coop Øst Eiendom AS kjøpes fra Coop Øst BA Conseptbygg IEU ser behov for å kunne tilby samvirkelagene nøkkelen i døra løsninger (Coop Obs! Arendal og Jessheim) Coop Eiendom kjøper 50 prosent av FG Eiendom AS Orkla kjøper 1/3 av FG Eiendom AS. CE eier 1/ AMCO stiftet, felleseid selskap mellom Coop Eiendom og Amfi Eiendom Coop Eiendom AS overtar fire Smart Club Eiendommer, totalt m Coop Eiendom samorganiseres med lokaler i Moss Coop Eiendom selger seg ut av Amfi Eiendom. Stor organisasjonsendring Senere har Coop NKL sin eiendomssatsing og eiendomsorganisasjon stadig utviklet seg. Den siste store endringen kom i Da ble Innlandet Eiendomsutvikling, Coop Øst Eiendom og Conseptbygg en del av Coop Eiendom, og de eksterne aksjonærene kjøpt ut. Det resulterte i at selskapet ble heleid av Coop NKL, og samtidig fikk selskapet sitt hovedsete i Moss. I dag er Coop Eiendom en betydelig nasjonal eiendomsaktør som forvalter en eiendomsportefølje på om lag kvadratmeter fordelt på cirka hundre eiendommer over hele landet. I tillegg kommer en betydelig utviklingsportefølje. Selskapet forvalter egne verdier for omlag fem milliarder kroner. Profesjonalitet og integritet Fremdeles ligger en stor del av forvaltningen og utviklingen av eiendommer for Coop utenfor Coop Eiendom gjennom deleide og eksterne selskaper. Profesjonalitet og integritet er sentrale stikkord for Coop Eiendom, som ellers drives etter samme verdiene som resten av Coop. Sentralt i dette er begreper som, innflytelse, nytenkende, omtanke og ærlighet. Dette er også verdier som i høy grad gjennomsyrer de prosjektene selskapet er involvert i. Datterselskapene Coop Eiendom samler i hovedsak Coop NKLs eiendomsvirksomhet gjennom ulike heleide datterselskaper. I tillegg har selskapet et aktivt eierskap i en rekke prosjektselskaper og deleide eiendomsselskaper; Coop Eiendom Vest, Amco Eiendom, samt Finansgruppen Eiendom og Norsk Bransjesenter og felles eiendomsselskaper med samvirkelagene. Finansgruppen Eiendom AS Finansgruppen Eiendom driver i hovedsak med utvikling og forvaltning av forretnings- og næringseiendommer. Finansgruppen Eiendom er blant annet deleier i og forvalter en av Norges største industriparker, Raufoss Industripark 1. Parken dekker nesten dekar og inneholder en omfattende bygningsmasse på cirka 300 bygninger. Aksjonærer i selskapet er Orkla Eiendom (33,3 prosent), Coop Eiendom (33,3 prosent) samt en gruppering fra Kristiansund (33,3 prosent). Norsk Bransjesenter AS Norsk Bransjesenter forvaltes i dag av Finansgruppen Eiendom. Selskapet driver med utvikling og forvaltning av faghandelssentre. Aksjonærer i selskapet er Finansgruppen Eiendom (34 prosent) og Coop Eiendom (66 prosent). (Per prosent). Coop Eiendom Vest AS Coop Eiendom Vest eier en større eiendomsmasse i Hordaland. Selskapet tar også på seg forvaltning av eiendom som er eid av aksjonærene, eller eiendommer som tilhører samvirkelag i selskapets virkeområde. Aksjonærer i selskapene er Coop Eiendom (21 prosent), Coop Hordaland (30 prosent) og Stadsporten (49 prosent). Amco Eiendom AS Eierskapet i Amco Eiendom kom som et resultat av et flerårig samarbeid med Amfi Eiendom. Det felleseide selskapet (50/50) mellom Amfi Eiendom og Coop Eiendom har som hovedfokus å videreutvikle seg innenfor kjøpesentereiendom. Det skal Amco Eiendom blant annet gjøre gjennom å samarbeide med samvirkelagene over hele landet. 7

8 8 FINANSIELLe NØKKELTAlL for coop eiendom Konsern Konsern Konsern Konsern Konsern (alle tall i millioner NOK) Note 2008* Resultattall Driftsinntekter 329,2 239,9 235,5 138,0 207,0 Driftskostnader 593,7 223,1 171,1 102,1 155,5 Herav avskrivninger 50,9 34,3 30,7 26,8 34,5 Driftsresultat -264,6 16,7 64,4 35,9 51,4 Salgsgevinster (netto) 88,2 49,5 7,4 95,6 Resultat før finans -176,4 66,2 71,7 131,5 51,4 Finanskostnader (netto) 152,2 63,5 54,6 54,9 45,9 Resultat før skatt (ekskl. DS/TS) -328,6 2,7 17,1 76,5 5,5 Skatt 54,3 14,2-3,0 5,2-7,7 Resultat fra TS -15,9 57,0 65,0 24,3 5,9 Årsresultat -290,2 73,8 79,1 106,0 3,7 Minoritet -49,4 0,2 0,7 0,9 - Majoritet -240,9 73,6 78,4 105,1 - Balansetall Bokført egenkapital 1 349,8 734,1 651,9 572,7 321,4 Bokført totalkapital 4 978, , , , ,6 Langsiktig gjeld 3 367, , , , ,5 Bokført egenkapitalandel 3 27 % 31 % 30 % 28 % 21 % Nøkkeltall Avkastning EK i % 1-28 % 11 % 13 % 24 % 1 % Totalkapital avkastning i % 2-5 % 5 % 7 % 9 % 4 % Kostnadsprosent % 79 % 60 % 55 % 58 % Fortjenestemargin 5-65 % 21 % 40 % 45 % 42 % Rentedekningsgrad 6-71 % 124 % 57 % 88 % 53 % *) Årsresultatet i 2008 er belastet med 310,3 mkr i ekstraordinære nedskrivninger som følge av den internasjonale finanskrisen. 1 - Avkastning EK i % er definert som: Resultat etter skatt/gj.snittlig egenkapital 2 - Totalkapitalavkastning i % er definert som: Resultat før finans (inkl DS)/gjennomsnittlig totalkapital 3 - Egenkapitalandel er definert som: Egenkapital/Totalkapital 4 - Kostnadsprosent er definert som: (Driftskostnader-Avskrivninger)/Driftsinntekter 5 - Fortjenestemargin er definert som: (Driftsresultat+Avskrivninger)/Driftsinntekter 6 - Rentedekningsgrad er definert som: Netto finanskostnader/(driftsresultat+avskrivninger)

9 Slik jobber vi Coops tilstedeværelse over hele landet og kjennskap til hvert enkelt lokale marked, gjør Coop Eiendom til en naturlig samarbeidspartner for aktører som vurderer store eller små eiendomsutviklingsprosjekter. Et stort nettverk innenfor eiendomsmarkedet gir Coop et konkurransefortrinn i jakten på nummer én-beliggenheter til sine butikker. Flere sentrale samarbeidspartnere er viktige bidragsytere til Coop Eiendom sin utvikling. Vellykket eiendomsutvikling handler i all hovedsak om innsikt, kompetanse og erfaring. Tilstrekkelig og god innsikt i lokale markedsforhold gir riktig utgangspunkt for prosjektene. Kompetanse og erfaring sikrer profesjonalitet, effektivitet og ikke minst et godt sluttresultat. Coop Eiendom skal være det foretrukne eiendomsselskapet for sam virkelagene i Norge. Selskapet skal arbeide aktivt i markeder med lav markedsandel for å få til flere etableringer og utvikling av eiendom i samarbeid med samvirkelagene. Coop Eiendom vil også være aktiv i om råder der Coop i dag står sterkt, for å bidra til å opprettholde nåværende markeds andeler. Coop Eiendom forvalter en rekke eiendommer alene eller i samarbeid med andre aktører på eiendomsmarkedet og enkeltstående samvirkelag. Selskapet er også inne på eiersiden i flere andre store eiendomsselskaper. Markedsanalyse, prosjektplanlegging, utbygging og eiendomsutvikling samt eiendomsforvaltning er sentralt for Coop Eiendoms virksomhet. Dette er oppgaver som blir gjort av selskapet alene, eller i nært samarbeid med andre fagmiljøer. Coop Eiendom har imidlertid alltid nært eierskap til prosjektene selskapet involverer seg i. Selv om Coop Eiendoms primærfokus er å sikre attraktive lokaler til Coop sine kjedekonsepter, er man alle steder selskapet opererer også en naturlig samarbeidspartner for lokalmiljø og lokalt næringsliv. Coop skal ha en moderat risikoprofil og et hvert prosjekt er unikt og skal vurderes særskilt. I sammensatte prosjekter, som for eksempel inkluderer bolig, kontor og næring, vil Coop Eiendom trekke inn andre samarbeidspartnere. At flere aktører deltar bidrar det til å redusere Coop Eiendoms risiko i prosjektet. På denne måten trekkes det også inn spesiell kompetanse for å løse prosjektet på best mulig måte. Coop Eiendom drives etter de samme verdiene som resten av Coop. Sentralt i dette ligger begreper som profesjonalitet, integritet, nytenking, omtanke og ærlighet. Dette er også verdier som i høy grad gjennomsyrer de prosjektene selskapet involverer seg i, enten det er alene eller i samarbeid med andre. Coop Eiendom hadde prosjektledelse og oppfølging av innredningsarbeidene ved Coop Obs! Steinkjer som åpnet i mars Hypermarkedet ligger i et Amfi-senter hvor Coop Steinkjer eier sin seksjon. Skanska var hovedentreprenør for det nye senteret. (Foto: Sverre Larsen) 9

10 10 Etablerte Coop OBS! på rekordtid Et knirkefritt samarbeid med kommunen, en rekordrask reguleringsprosess og solid prosjekt styring er noen av suksesskriteriene bak den vellykkede Coop Obs!-etableringen på Jessheim.

11 Utviklingsdirektør Dag Børge Hustad i Coop Eiendom beskriver prosjektet som en drøm å arbeide med. Utrolig nok hadde han ikke en eneste våkennatt med bekymringer i prosjektet som hadde en kostnadsramme på 150 millioner kroner. - Helt fra tomta var klar, til bygget ble levert, gikk det meste på skinner. Og det gikk raskt, sier Hustad. Kun to år hadde gått fra Coop Eiendom hadde tomta for hånd i 2004, til en rundt kvadratmeter stor Coop Obs!-butikk sto klar til åpning 1. november Hustad berømmer Ullensaker kommune for måten de gikk løs på reguleringsoppgaven på. Godt samarbeid - Kommunen var viktig for oss, og jeg tror vi var viktige for dem med tanke på å utvikle Jessheim og området rundt som et attraktivt bosted og handelssenter. Det å få gjennomført et slikt prosjekt på to år, er nesten bare mulig i teorien. Her skal Ullensaker-ordfører Harald Espelund ha mye ros for måten han og hans administrasjon tok oss i mot, sier Hustad. Coop Obs! på Jessheim er et stjerneeksempel på at kompetanse i alle ledd og god dialog mellom alle involverte, er alfa og omega i store utbyggingsprosjekter. I tillegg til å ha et tett samarbeid med kommunen, ble prosjektet stødig styrt av dagens Coop Eiendomsjef Roy Meyer, daværende daglig leder i Conseptbygg. Selskapet, som senere har blitt en del av Coop Eiendom, var prosjekt leder for byggherre. Skanska var hovedentreprenør. - Selve byggearbeidene var ferdig på ett år, og vi fikk ingen ubehagelige overraskelser. I dette prosjektet var det rett og slett god match på alle områder, sier Hustad etter at butikken åpnet dørene, har det gått bra. Kundene i Ullensaker har tatt i mot nytilskuddet med åpnet armer. I 2008 hadde butikken en nettoomsetning på 230 millioner kroner, godt over det som var som ventet. - Det å levere et butikkbygg, greier mange, men det viktigste er at det fungerer etter åpning også. At en Coop Mega-butikk hadde mislykkes i området tre-fire år tidligere, har vært en ekstra fjær i hatten for hypermarkedet. Vemund Kongsnes lyktes med å få på plass gode medarbeidere og en dyktig hypermarkedssjef tidlig i prosessen, og det har vært avgjørende for suksessen. Som for de fleste andre butikker, har også beliggenhet vært viktig for Coop Obs!. Hustad trekker frem Coop Eiendoms store nettverk over hele landet, som en av grunnene til at de fikk hånd om den attraktive tomten på Jessheim. Coop Eiendom hadde flere personer i lokalområdet som snuste rundt etter alternative næringstomter, og slik fikk de nyss om området som i dag er vertskap for Coop Obs!-butikken. Samtidig skaffet Coop Eiendom seg førsterett på å kjøpe nabotomta, dersom den kom opp for salg. Denne tomta var regulert for boliger, og flere datterselskaper i Coop-systemet ble etter hvert med på å utvikle og bygge over 300 nye leiligheter i Jessheim Hageby. På den måten bidro også Coop Eiendom til at kundepotensialet rundt butikken økte kraftig. Parallelt med dette gjorde sjefen for samvirkelaget på Romerike, Vemund Kongsnes, en kjempeinnsats både i byggeprosjektet, men ikke minst for å legge grunnsteinene som skulle sikre at Coop Obs!-etableringen ble en langsiktig suksess. Og satsingen har lykkes. Coop Obs! på Jessheim har nemlig ikke bare vært et foregangsprosjekt i planleggings- og byggefasen. Også 11

12 12 Fra nedslitt og gammeldags til Morenen kjøpesenter på Slitu i Eidsberg var nedslitt og gammeldags, og flere leietakere var avventende med å fornye leieavtalene sine. I 2007 utvidet og moderniserte Coop Eiendom senteret. I dag fremstår Morenen som et moderne og populært handlested med 24 butikker og samlet næringsareal på kvadratmeter.

13 nytt og moderne Det store rehabiliterings- og utbyggingsprosjektet var nødvendig for i det hele tatt å kunne opprettholde Coop Obs!-konseptet i Indre Østfold. I dag er flere Coop-arbeidsplasser trygget gjennom et sterkere kjøpesenter. Utviklingen og utformingen av eiendommen er gjort i nært samarbeid med Coop Øst, som var premissgiver for den nye utformingen. Behovet for modernisering ved Morenen var stort. Obs!-butikken måtte fornye det tekniske anlegget og Coop Obs! Bygg hadde meget dårlige kjellerlokaler. Det var behov for å gjøre store grep, sier assisterende eiendomsdirektør Magne Øien i Coop Eiendom, selskapet som er eier av Morenen kjøpesenter. Stort potensial Men på tross av gamle og slitte lokaler, så Coop Eiendom at potensialet for å utvikle senteret var stort. Senteret ligger sentralt plassert i Indre Østfold, har et stort omland og god avkjøring fra E18. Parkeringsmulighetene er gode med 470 gratis parkeringsplasser, og alle butikkene ligger på ett plan. Men skulle senteret utnytte sitt potensial, måtte noe gjøres. arbeidsplassene ved senteret. Nye Morenen fremstår i dag som et revitalisert handlesenter med et variert tilbud til kundene. Nå dekker strukturen på leietakere det meste av kundens behov, sier Øien. Coop Obs! Hypermarked og Coop Obs! Bygg er de største leietakerne ved senteret. De to Coop-butikkene er også tilknyttet en stor kaféavdeling med varmmat. Ellers inneholder senteret alt fra apotek og klesbutikker, til blomsterhandler og frisør. Det som i dag er Morenen kjøpesenter, ble først åpnet i Den gangen var det kun en eneste Obs!-butikk på stedet, men siden den spede starten har senteret gradvis utviklet seg gjennom flere ombygningsprosjekter. Den første oppgraderingen kom i Da ble bygget vesentlig utvidet og samtidig fikk det navnet Morenen. En ny stor ombygging fant sted i 1994, og i 2001 ble senteret utbygd med Coop Obs! Bygg. Den foreløpig siste oppgradering skjedde altså i Under det omfattende byggetrinnet i 2007, ble senteret modernisert og gitt et estetisk løft. Totalt investerte gårdeier og leietakere rundt 130 millioner kroner. Resultatet er et moderne kjøpesenter som er utvidet med rundt kvadratmeter. Leietakerne, som tidligere hadde vært avventende, ble også med videre. Faktisk er antallet butikker nesten doblet etter rehabiliteringen. Ved siden av å utvikle bygget, har senteret gjort flere grep i markedsføringsarbeidet. En senteravis, daglig oppdatering av nettsider og et tårn som er mer synlig fra E18, er noen av aktivitetene som stadig skaffer flere kunder til Morenen. Det har gitt resultater. Den totale omsetningen gikk opp fra 264 millioner kroner i 2007, til 310 millioner kroner i Selve oppgraderingen av bygget var nødvendig for å være konkurransedyktige og for å sikre både sunn inntjening og 13

14 14 Spilte hverandre gode Etter at samvirkelaget i Namsos, Coop Eiendom og SIVA Namsos slo hodene sine sammen, ble planer om en ny Coop Prix-butikk forvandlet til en stor handelspark med Coop Extra, Coop Extra Bygg, en Statoil-stasjon og Møbelringen som leietagere. Handelspark-etableringen i Namsos er et godt eksempel på hva som kan skje når et lokalt samvirkelag og Coop sentralt spiller hverandre gode, mener utviklingsdirektør Dag Børge Hustad i Coop Eiendom. - Det dukker opp mange gunstige synergieffekter og utviklingsmuligheter når krefter som utfyller hverandre går sammen, sier Hustad. Men det som i dag er en blitt en stor handelspark på Spillum, lengst sør for elva Namsen, kunne like gjerne vært et mer beskjedent handelspunkt enn hva som er tilfellet i dag. For da Per Joar Aasum i Coop Namsos fikk hånd om den strategisk plasserte tomta i området

15 der en ny hovedfartsåre skulle komme, var tanken først å bygge en ny Coop Prix-butikk. Umulig løft alene Men planene tok en ny vending da Coop Eiendom og Dag Børge Hustad kom inn i bildet. Hustad, som selv er namsosing har brukt mye tid på å etablere store handelsparker rundt om i Norge. Han så et stort handelspotensial i området og presenterte tankene sine for Per Joar Aasum i Coop Namsos. - Per Joar er en driftig kar med åpent sinn, og han syntes konseptet med en større handelspark, var spennende. Sammen inviterte vi grunneieren SIVA Namsos med på laget, og fikk samtidig dem med på å kjøpe enda mer jomfruelig mark i området rundt den opprinnelige tomta. Tomtearealet gikk da fra beskjedne tolv mål til å telle rundt mål, forklarer Hustad. Byggearbeidene startet i oktober 2007, og Møbelringen var den første leietakeren som flyttet inn på vårparten i Coop åpnet sine to butikker på sommeren det samme året. Dette er et løft som Coop Namsos ikke kunne tatt alene. Men sammen med Coop Eiendom og andre lokale krefter, fikk de muskler og finansiell trygghet i ryggen til å gjennomføre det ambisiøse prosjektet. Blant annet har SIVA Namsos gjennom deres erfarne eiendomsmann Jarle Rasmussen, bidratt til at jobben gikk smidig. Solgte med fortjeneste Prosjektet ble gjennomført på en svært tids- og kostnadseffektiv måte. I dag eies byggene av et fond med ulike investorer. - Planen var alltid at vi skulle utvikle prosjektet for så å selge. Gevinsten skulle deles på Coop Eiendom, Coop Namsos og SIVA Namsos. Samvirkelaget fikk en god andel av overskuddet, samtidig som de sikret seg en evigvarende leiekontrakt som er en fornuftig løsning for dem på sikt. Nå kan de konsentrere seg om å drive og å utvikle butikken, så tar andre hånd om bygningsmassen, sier Hustad, som ikke legger skjul på at eiendomsmarkedet kan være tøft og vanskelig å navigere i for nybegynnere. Byggeprosesser er krevende og det er ofte store penger involvert. Da er det greit å være på lag med profesjonelle aktører som sitter inne med både erfaring og fagkompetanse. Handelsparken i Namsos har i dag næringslokaler på mellom kvadratmeter. Nå er Coop Eiendom i ferd med å starte fase to av prosjektet. Når den delen er i boks, vil størrelsen på handelsparken dobles. - Når vi nå går i gang med fase to, har vi noe håndfast å vise frem til potensielle leietakere. Vi kan vise til positive resultater, og både Coop Extra og Coop Extra Bygg har fått god marsjfart og omsetningen ligger i dag over budsjett. Det lover godt for fremtiden. 15

16 16 styrets årsberetning Coop Eiendom AS er 100 prosent eid av Coop NKL BA. Coop Eiendom AS Det ble i 2005 gjennomført en omorganisering av eiendomsvirksomheten i Coop NKL som medførte dannelsen av Coop Eiendom AS som et heleid datterselskap under Coop NKL, og i 2008 er alle ansatte i Coop Eiendom AS, Coop Eiendom S-lag AS og Conseptbygg AS samlet i ett miljø i Moss. All eiendomsrelatert virksomhet i Coop NKL er nå i hovedsak samlet under Coop Eiendom. Coop Eiendom er et holdingselskap for flere helog deleide eiendomsselskaper. I disse selskapene har Coop Eiendom organisert eiendom etter hvilken type av kompetanse og oppfølging eiendommene krever. Coop Eiendom er konsernets holdingselskap med virksomhet innen kjøp, utvikling og drift av eiendomsselskaper enten alene eller i samarbeid med andre eiendomsaktører. Coop Eiendom har kontoradresse og administrasjon i leide lokaler i Moss, Henrik Gerners gate 14. Med virkning fra har Coop Eiendom kjøpt de resterende 50 prosent av aksjene i Innlandet Eiendomsutvikling AS (IEU) og 25 prosent av Conseptbygg AS (CB). I forbindelse med disse transaksjonene ble de ansatte i Coop Eiendom S-lag AS, Conseptbygg AS, Coop NKL og Coop Øst Eiendom AS samlet i et miljø i Moss den

17 Eierandelen i FG Eiendom AS ble solgt ned fra 50 prosent til 33,33 prosent i 2008 i forbindelse med at Orkla Eiendom AS kom inn som 1/3-dels eier. Påfølgende transaksjoner i forlengelsen av dette medfører at Coop Eiendom AS per eier 51 prosent av aksjene i Norsk Bransjesenter AS. Med virkning fra kjøpte Coop Eiendom fire Smart Club-eiendommer med et samlet butikkareal på kvadratmeter. Med sin størrelse og sentrale beliggenheter på Østlandet (Alnabru, Slependen, Råde og Brånås) er dette et betydelig løft for Coop Eiendom og Coop NKL. Styret Coop Eiendom Styret består av: Styreleder: Nils Arild Steigedal Nestleder: Kjell Olav Pettersen Styremedlem: Lisbeth Bull Husby Styremedlem: Kjetil Ebbesberg Styremedlem: Nina Margrethe Skramstad Styremedlem: Lars Weyer-Larsen Varamedlem: Kjetil Bull Varamedlem: Odd Rune Andersen Som revisor for selskapet er valgt PricewaterhouseCoopers AS. Det er i perioden avholdt elleve styremøter og behandlet 67 saker. To av seks medlemmer i styret er kvinner. Samtlige medlemmer i ledergruppen er menn. Økonomi og finansiell risiko Morselskap Konsern Totalkapital ,6 mill. kr 4.978,0 mill. kr Totalkapital ,1 mill. kr 2.392,0 mill. kr Egenkapitalandelen ,7% 27,1% Egenkapitalandelen ,5% 30,7% Av gjelden i morselskapet på 2.709,3 millioner kroner utgjør langsiktig gjeld til mor (Coop NKL BA) 2.052,6 millioner kroner og gjeld til DnB NOR 415,0 millioner kroner. Som pant for lånet i DnB NOR står eiendommer i Coop Eiendoms datterselskaper. Lånet er avdragsfritt og innfris i sin helhet senest Totalt sett har Coop Eiendom en gjennomsnittlig rente på 5,82 prosent på gjelden med 3,7 år til renteregulering. Coop Eiendom AS har rentebundet 64 prosent av sine lån og disse har et veiet snitt til regulering på 5,7 år. Følgende swap-avtaler foreligger i selskapet per i dag: Coop Eiendom låner i utgangspunktet kun ut til heleide datterselskaper og har utlån til datterselskaper og tilknyttede selskaper på totalt 2.599,4 millioner kroner per Gjennomsnittlig rentesats på utlånene er 6,95 prosent og veiet tid til regulering er 1,0 år. Styret anser egenkapitalen som tilstrekkelig til å møte de investeringer som selskapet (og konsernet) jobber med. Likviditeten gjennom året har vært tilfredsstillende og er fullt tilstrekkelig til å håndtere driften i selskapet (og konsernet). Investeringene vil hovedsakelig finansieres med likvider og lån. Eier Coop NKL har i løpet av 2008 tilført 604 millioner kroner i egenkapital. Årets resultat i morselskapet Coop Eiendom AS ble (kroner i 2007) Årets resultat i Coop Eiendom konsernet ble (kroner i 2007) Årets resultat er belastet med 310,3 millioner kroner i nedskrivninger, som i all hovedsak forklares med den internasjonale finanskrisen og betydelige fall i eiendomspriser. Vesentlig økning i rentenivået gjennom 2. halvår 2008 forklarer en stor del av de økte finanskostnadene sammen med økt låneopptak. Alle eiendommer og selskaper er verdivurdert per Fri egenkapital i Coop Eiendom er 137,4 millioner kroner. SWAP Rente m. margin Dager Avtaletid ,40 % 365/ DnB NOR Markets ,68 % 365/ DnB NOR Markets ,26 % 365/ Handelsbanken

18 18 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Utsikter for 2009 Hovedtyngden av eiendom i de selskaper Coop Eiendom konsernet har andeler i er eiendom som er av strategisk betydning for Coop, primært til butikkdrift. Brorparten av eiendommene i selskapene har langsiktige leiekontrakter med Coop som hovedleietaker. Dette gjør at leietakerrisikoen for Coop Eiendom som helhet begrenses. Et fallende rentenivå forventes bidrar positivt, men mangel på egen- og fremmedkapital i markedet bidrar til en forventet nedgang i aktiviteten i bransjen. Nærstående parter Coop Eiendom konsern har transaksjoner mot egne datterselskaper, Coop Norge og eier Coop NKL på forhold som utvikling, drift, forvaltning og finansiering av eiendommer samt administrative tjenester som regnskap, lønn, personal, juridisk, IT. I henhold til konsernets policy gjøres transaksjoner med nærstående parter til markedsbetingelser. Arbeidsmiljø, ansatte og likestilling Frem til 14. mai 2008 var det ingen ansatte i Coop Eiendom. Etter sammenslåingen av Coop Eiendom S-lag, Conseptbygg og Coop Eiendom er alle ansatt i Coop Eiendom. Per var det 38 ansatte i selskapet. Konsernet har som mål å ha full likestilling mellom kjønnene, og tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjeller rundt forhold som lønn, avansement og rekruttering grunnet kjønn. Sykefraværet har etter sammenslåing i 2008 vært 8,6 prosent Fravær skyldes i all hovedsak langtidsfravær. Det har ikke forekommet skader eller arbeidsulykker av noen art. Ytre miljø Selskapet driver virksomhet som forurenser det ytre miljø minimalt. Framtidig utvikling I samsvar med regnskapslovens paragraf 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Grunnlaget for vurdering av selskapets (og konsernets) framtidige utvikling er oversiktlig. Økonomien styres i de enkelte eiendomsselskap og videre på de enkelte eiendommer og enheter. Vedlikehold og investeringer vurderes spesifikt pr. eiendom og enhet i forhold til ivaretakelse av eiendommens kommersielle verdi, HMS og lønnsomhet. Oslo Nils Arild Steigedal Kjell Olav Pettersen Lisbeth Bull Husby Kjetil Ebbesberg styreleder nestleder styremedlem styremedlem Nina Margrethe Skramstad styremedlem Lars-Weyer-Larsen styremedlem Roy Karel Meyer daglig leder

19 resultatregnskap 19 Morselskap resultatregnskap Konsern Note Tall i hele kr Salgsinntekter Leieinntekter Andre driftsinntekter Netto driftsinntekter Varekostnader Personalkostnader Ordinære avskrivninger Nedskrivning av varige driftsmidler Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader (535) (22 552) DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) 11 Inntekt på investering i datterselskap (3 762) 11 Inntekt på investering i tilknyttede selskap (15 915) Renteinntekter fra selskap i samme konsern Renteinntekter Gevinst ved salg av aksjer Rentekostnader til selskap i samme konsern Rentekostnader ( ) Resultat finansposter (79 958) ( ) ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT ( ) (318) (7 698) 6 Skatt på ordinært resultat (54 314) (14 180) ( ) ÅRSRESULTAT ( ) Minoritet (49 354) Majoritetens andel av årsresultatet ( ) Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Overført fra fond for vurderingsforskjeller Avsatt til annen egenkapital Mottatt konsernbidrag Overført til innskutt annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum overføringer

20 20 balanse Morselskap BALANSE Konsern Note Tall i hele kr Igangværende prosjekter Utsatt skattefordel Sum Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Investeringer i datterselskap ,4 Lån til andre Investeringer i tilknyttede selskap Investeringer i andre aksjer og andeler Obligasjoner Sum anleggsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Aksjekapital Overkursfond ,2 Annen innskutt egenkapital Sum innskutt kapital Fond for vurd.forskjeller Annen egenkapital Sum opptjent kapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Avsetning til forpliktelser Avsetning til forpliktelser

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer