ÅRSMELDING 2011 Det Akademiske Kvarter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 Det Akademiske Kvarter"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Det Akademiske Kvarter

2 INNHOLD FORMÅL & INNLEDNING ORGANISASJON 6-7 KONSERTER 8-9 TEATER DEBATT FILM ANNET STYRETS BERETNING 18 STYRENE 19 REGNSKAP 20 BALANSE 21 REGNSKAPSNOTER 22-23

3 FORMÅL Kvarteret skal legge til rette for den største mulige bredden av kulturell, sosial eller almenpolitisk virksomhet, som er selvorganisert, og som det er bred og demokratisk deltagelse fra studenter ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, og andre tilsvarende høyskoler i Bergen. Det Akademiske Kvarter ble åpnet av H.K.H. Kronprins Haakon i 1995 og er studentenes kulturhus i Bergen. Huset som gir opplevelser, mat og drikke til gjester og arbeidserfaring, kompetanse og stor sosial omgangskrets til de mellom 300 og 400 frivillige som drifter huset. Kvarteret legger til rette for at alle studentorganisasjoner i Bergen har et naturlig sted å avholde sine arrangementer. Etter nesten 3 års utbyggingsperiode åpnet Kvarteret på nytt 5. februar 2010 og har siden da befestet sin posisjon som et av landets mest aktive kulturhus og en rammetilbyder for kulturopplevelser i Bergen. Kvarteret har kapasitet på personer og består av 9 bruksrom, café, pub, vinbar og uteservering fordelt på kvadratmeter. Studentarrangører og organisasjoner ved utdanningsinstitusjonene i Bergen benytter fritt lokaler på Kvarteret. Kvarteret står for all infrastruktur. Arrangører må kun stå for evt. honorar til sine artister eller gjester. I tillegg samarbeider Kvarteret også med en mengde arrangører utenfor studentmilijøet. Kvarteret blir driftet på frivillig basis av studenter tilknyttet utdanningsinstitusjonene i Bergen. KVARTERET UTVIKLER KULTUR Styreleder - Sigrid J. Strand Det Akademiske Kvarter er en ramme hvor bare fantasien setter grenser for hva man kan få til, det har også 2011 vist. All vilje, tid, energi og alt engasjement fra våre frivillige har resultert i gjennomsnittlig 5 arrangementer daglig. Våre gjester har i dette mylderet av arrangementer kunnet nyte et vidt spekter av kulturtilbud innenfor alle sjangere. Tradisjonen tro har alt fra nybegynnere til mer profesjonelle produksjoner, og alt der i mellom vært representert. At Kvarteret utvilker kultur bør det ikke være noen tvil om har vært et morsomt år å være leder for Kvarteret. Engasjementet vokser, flere arrangører benytter seg av våre lokaler og aktivitetsnivået øker. Når nok et år er over kan vi se tilbake på et spennende og innholdsrikt år hvor huset igjen har tatt store steg i positiv retning, en utvikling vi hver dag jobber for å opprettholde. Som leder er jeg stolt av å se alt det vi sammen har skapt gjennom frivillighet!

4 5 PR. DAG 32 PR. UKE 150 PR. MND 225 PR. DAG PR. UKE PR. MND SJANGERMESSIG OVERSIKT (ARRANGEMENT/BESØKENDE) RYTMISK SCENE ORDSKIFTE ANNET KONSERT KLUBB JAM KOR DANS TEATER REVY ØVING DEBATT MØTE FILM FEST QUIZ KURS GUDSTJENESTE KUNSTUSTILLING LOPPEMARKED HVEM ARRANGERER PÅ KVARTERET? TOTALT ANTALL GJESTER ANDEL STUDENTER ANDEL IKKE-STUDENTER

5 var det første fulle driftsåret etter gjenåpningen av Det Akademiske Kvarter 5. februar 2010, og det ble et spennende og utfordrende år for det røde huset i Olav Kyrres gt. 49. Vi er først og fremst stolte av å igjen kunne gi de mange studentorganisasjonene i Bergen et gratis tilholdssted der de kan vise studentene hva de har å tilby. Dette gjør Kvarteret til en mangfoldig arena, og i løpet av en uken skal mye til for å ikke finne noe som faller i smak. Mens vi har konserter med større nasjonale og internasjonale artister i Teglverket, kan vi samtidig ha teatervisning i Tivoli, mens det er debatt etterfulgt av operacafé i Storelogen. Ved å knytte til oss de mange studentorganisasjonene bidrar de til å gjøre Kvarteret unikt kulturhus, og det er sjeldent at så mange kulturuttrykk samtidig er samlet under et tak brakte med seg røde tall i regnskapet. Selv om driftskostnadene var lavere enn forventet, sviktet salgsinntektene. Konkurransen fra de andre utestedene i byen var sterk, og det skulle ta lengre tid enn forventet før vi klarte å etablere oss blant som et utested for studentene i Bergen. I skrivende stund (mai 2012) ser vi en positiv trend, og innføringen av nye konsepter, solide besøkstall hos våre driftsorganisasjoner viser så langt en positivt balanse i henhold til budsjettet for Selv om 2011 regnskapsmessig ikke var et jubelår, startet vi den etterlengtete oppgraderingen av utstyrsparken. På høsten ble det blant annet i samarbeid med konsertarrangørene kjøpt inn bevegelig lys, og Kvarteret stiller med dette sterkt som arena for større konserter. I løpet av høsten ble det utformet en 5-årsplan for areal og en langsiktig strategi for driften. Disse har blitt viktige dokumenter i arbeidet mot det vi ønsker at Kvarteret skal fremstå som i fremtiden. Den langsiktige strategiplanen var et resultat av en intensiv seminarhelg der vi inviterte studentorganisasjonene, studentpolitikerne og eksterne krefter til å komme med ideer om hvordan vi skal sikre en stabil drift og utvikle vårt potensiale som utested og kulturhus bydde på mange utfordringer. Vi ble smittet av mange barnesykdommer, men på bakgrunn av dette står vi nå sterkere når vi skal møte fremtidens studenter. De frivillige begynner å bli godt kjent med huset, og for mange av oss har Kvarteret blitt vårt andre hjem der vi flere timer hver uke legger ned hardt arbeid for at det skal bli det samme for resten av studentene i Bergen. Det Akademiske Kvarter er og blir et hus for studenter, av studenter og det er vi stolte av MEDLEMMER FØLGERE BESØKENDE PÅ KVARTERET.NO

6 425 FRIVILLIGE DUGNADSTIMER VERDI AV ARBEID (NOK)

7 ORGANISASJON Åpningen i februar 2010 bydde på mange nye utfordringer Kvarteret. Da vi flytte fra vårt midlertidige tilholdssted i Nygårdsgaten 2 og tilbake til Olav Kyrres gate 49 økte vi publikumskapasiteten fra 150 til 1500 gjester, og året ble brukt til å gjøre seg kjent med huset igjen etter at det hadde vært under oppussing de siste tre årene. Selv om regnskapstallene viste at omsetningen har ligget på et lavere nivå enn forventet, var 2011 preget av en økende optimisme blant våre frivillige. Det Akademiske Kvarter er basert på frivillig drift, og innsatsen de frivillige legger ned i huset hver dag er uvurderlig for at vi igjen skal kunne ble det naturlige tilholdsstedet for studentene i Bergen. Uten de frivilliges innsats hadde den hyppige arrangementfrekvensen vært umulig. Hver dag stiller studenter fra byens mange utdanningsinstitusjoner opp uten vederlegg med det felles ønsket om å kunne legge til rette for at studentorganisasjonene skal kunne gi studentene et godt og mangfoldig kulturtilbud. Kvarterets daglige drift er underlagt Kvarterstyret, og i likhet med de andre frivillige i organisasjonen er de fulltidsstudenter som bidrar på frivillig basis. Organisasjonen Kvarteret er bygd opp av 11 forskjellige, delvis autonome, arbeidsgrupper som har ansvaret for at hjulene på huset til en hver tid går rundt. De tre største gruppene har ansvaret for husets skjenkepunkter, sikkerheten til gjester- og de frivillige, og lyd- og lysarbeid. Uten innsatsen fra disse gruppene hadde kranene vært tørre, arrangementene stille og mørke, og sikkerheten dårlig. I tillegg har vi flere mindre grupper som jobber i kulissene, og som i sitt daglige virke bidrar til å fremheve Kvarteret som det naturlige tilholdsstedet for byens studentorganisasjoner. Disse gruppene bidrar aktivt med informasjonsarbeid, dekorering og utsmykking av huset, administrative oppgaver og medlemspleie. Rekrutteringen har til tider bydd på store utfordringer, men en jevn strøm av frivillige inn i organisasjonen har gjort det mulig for oss å opprettholde den daglige driften av huset på en forsvarlig måte. Da Kvarterets drift er basert på frivillig arbeid har det interne miljøet vært et kontinuerlig satsingsområde, da det er viktig at de som legger ned mange timers arbeid i måneden, trives på jobb og blir en del av familien. Dette arbeidet har gitt positive utsalg på medlemsmassen, og stadig flere av de frivillige vender tilbake over flere semestre. Dette har bidratt til at vi har opparbeidet oss en medlemsmassen med høy kompetanse innenfor de forskjellige arbeidsgruppene, og denne kompetansen blir aktivt brukt i opplæringen av de nye frivillige. I tillegg til intern opplæring har vi satset på ekstern kursing lik at våre frivillige til en hver tid skal ha mulighet til å utvikle sine ferdigheter og kunnskaper innenfor det området de bidrar, måtte det være kursing innen lys- og lys, vakthold, ansvarlig vertskap i regi av kontor for skjenkesaker, kaffekurs med Friele eller kursing i juridiske spørsmål. I løpet av 2011 har over 500 frivillige vært innom organisasjonen og bidratt til å gjøre Kvarteret til et mangfoldig møtested for studenter med forskjellige interesser. Det er nettopp dette som gjør Kvarteret den unike studentorganisasjonen vi er, mangfoldet av studenter vi samler under et tak. Grunnet de mange arbeidsgruppene når vi bredere ut til studentene enn de andre studentorganisasjonene, og dette gjør Kvarteret til det naturlige tilholdsstedet for studenter som søker utfordringer, sosialisering og kompetanse som strekker seg ut over det studiehverdagen har å tilby.

8 SÄKERT - TIVOLI - 4. NOVEMBER 263 KONSERTER GJESTER 62% BERGENSBASERT 25% RESTEN AV NORGE 13% UTLAND Studentstedene er helt avgjørende for musikk-norges utvikling. - Arild Rønsen til nrk.no Svært mange av dagens etablerte norske band hadde sin første bergenske spillejobb på Kvarteret. - Einar Engelen Engelstad til Bergens Tidende

9 MUSIKK Gjennom 2011 har Kvarterets faste konsertarrangører, ASF og RF gjennomført et sterkt konsertprogram. I tillegg har BORG og flere andre festivaler og mindre arrangører bidratt til et konsertår med et bredt spekter av artister. Spesielt positivt er den månedlige Up and coming -kvelden hvor flere lokale band får prøve seg på Kvarterets hovedscene samt samarbeid med Eggstock-festivalen. Kvarteret er en solid premissleverandør og et naturlig springbrett for unge og nyetablerte musikere og band i Bergensregionen. ARTISTER Sandmarx / Future of the Old / Punch / Seven Impale / David Rodigan / Malachy / Lucky Lips / Spøkelsestimen / Monkeyplot / 50 Shots / Storm Weather Shanty Choir / Lovecult / Young Dreams / Henning & Håvard / Optical Substance / Goonfight / Black Rhino / Kvelertak / Put Your Hands Up for Neo-Tokyo / Surf in Stereo / Jagged Vision / Johnny Kampus / Me and My Little Sister / Imperial Lights / Machine Birds / The Shitsez / Chitty Chitty Bang Gang / Dig Deeper / Alex Von M / Ine og Peder / Dakari og Aristillus / Spøkelsestimen / Vreid / The Battalion / Iskald / Mhoo / Kids in the Heat / Punch / Atropos / The Catastrophes / Kråkesølv / Alkorock / Midnight Boogaloo / Blackout Dreams / Bondegaard / Datarock / Rammsund / Testpilot / Marvin / Havarikommisjonen / Narrowhead / Royal Airforce Dance Orchestra / Claymords / Spasmodic / Warfart / Retaliatory Measures / Stein Torleif Bjella / Spøkelsestimen / Pow Pow / Truls & the Festivus Quartet / Mageplask / Jenny Hval / Kakkmaddafakka / Defekt / Deathcrush / Brighton / Looptroop Rockers / Casa Murilo / Bushmans Revenge / Hope I Die Virgin / The Mixup / Norma Sass / Millions / The Thief / Ellie Isla / Funin / Cannavo & Nesse / Quavila / Sublime Eyes / Helheim / Torture Device / Shattered Society / Vithr / Abode / Jason Isbell & 400 Unit / Sierra maestra / Gemma Ray / Anna Stadling / Andre Holstad / Ophelia Hope / My First Tooth / Disasterradio / DJ Final / Imagine Dragons / Bart Clavier / RedNumb / Monstereo / Gulkins / Ulver / Leftovers for Andy / Tocsick Dandruff / Le Flan de Sang / Paranoid James / Spøkelsestimen / Angel / To The Lions / The Sadies / Hindenburg Rock & Grill, Supp: King Calling & Me and My little Sister / Hans Kafka / Borderline Case / Sandmarx / Niterain / Dylan Dogs / Hans Kafka / Andrea Dahle / Lovecult / Bygdin / Arragalla / Nopia / Jambassa ft. MC Reddog & MC Boom Buzz / Disrupt feat MC El Fata / Fast Forward Soundsystem ft. JR Tan, Everton Chambers & El Fata / Hjálmar / Governor Andy & Snakka San / Papa Dee & Etzia / Jukka Poika & Sound Explosion Band / Miniman & Murray Man / Jah Shaka / Adrian Sherwood ft. Ghetto Priest / Congo Natty ft. Iron Dread & Tenor Fly / Future of the old / Where`s Your Grandmother?! / Vocis Nihili / Vinterbris / Torture Device / Vaco / Seven Impale / Shattered Society / The Bridds / Rust! / Hvitmalt gjerde / Lucifers / Powerdrain / Racked / Radioactive paste / Heed the Heretic / Gulkins / Glider Collider / Dypfryst / Blomstereng / Curly tankard / Death Academy / Allaniro / Abode / Olafly & Psychonaut / Apeiron Restraint /Monstereo / Reism / Lil B / Stereobrigade Extravaganza / Yo Rick! / Greenland Whalefishers / Helldorado / The Royal Air Force Dance Orchestra / DJ Girson / Gatas Parlament / Psychonaut / Major Parkinson / Skatebård & Bjørn Torske / The Megaphonic Thrift / Lucy Swann / Velferd / DJ Admir / Dark Times / Morning Has Occurred / Proviant Audio / Lindstrøm / Jan Eggum / Isabelle Lærøy / Josefin Winther / Ungdomsskulen / Rumble in Rhodos / Lars, Henning / Of Grace And Hatred / Mothman / Drippin / The New Wine / Departure / Rednumb / Cold Mailman / Brain Steeze / Le Flan de Sang / Target / Future of the Old / Caprise / King Klang Lydsystem / Ost & Kjex / Simon Says No / Culkin / Youngteam / Good Night Out / Johnny Hancocks / A-Laget / Taake / Vithr / Claymords / Kraken / Vulture Industries / Torture Device / Thom Hell / Tom Roger Aadland / Kimberly and the Cool Cats / Einar Stokka / We are Not Fucking Poets / Green Sky Accident / Sondre Lerche / Velferd / Baertur / Mageplask / Chili Vanilla / Souldrop / Lama / Baertur / Jaycobson vs. Jea / Razika / DRIPPIN / Deathbed Reunion / Olo-olO Orchestra / Egil Olsen Show / PELbO / Tomgreid / Taao / The Alexandria Quartet / Mikael Roussel / Roar Kopperstad / Macajova / Gulkins / Chris Holm / Abode / Good Night Out / Morning Has Occurred / Mayflower Madame / Abbabaklengs / Hjerteslag / Thee Wednerday Knights / Valkyrien Allstars / Robert Post / Roar Kopperstad / El Cuero / Call.Vega / Arlie Mucks / Ekkolodd / Myklebust/ Sagvåg-duo / Sporv / Slim B & Horvei the Greatness / Rabalassorkesteret / Casiokids / Simen Herning+Spoontrain Djs / Romskip og planeter / Honeytraps / Your New Favourite White Trash / Gudmund Skjær Trio / Sunturns / Diagnosis 666 / Funerapolis / Among Gods / Ultra Sheriff / Säkert / Kragerø Mobile Disco / Tobii / Seth Skizzo / Vestindien / Obnoxious Remains / Ekroll & Westr / Dr. Silver & Losurdo + Safir / Phonat / Munk / Moullinex / Vannvidd SAMARBEID

10 ANNE FRANKS DAGBOK - TIVOLI OKTOBER 47 FORESTILLINGER GJESTER Glimrende ensemblespill og kreative løsninger gjør Anne Franks dagbok til en estetisk nytelse og en helproff opplevelse. - fra anmeldelse av Anne Franks Dagbok i Bergens Tidende

11 TEATER Studentteateret Immaturus fylte sitt 21. år i 2011, og har utviklet seg fra å være en liten gruppe teaterentusiaster der arbeidet var sterkt preget av dugnadsånd, til å bli et av Nord Europas største amatørteater med en tilnærmet profesjonell organisasjonsstruktur. Immaturus er et teater for og av studenter, og har en sterk posisjon i teater så vel som kulturlivet i Bergen. Med oppimot 100 medlemmer er det den største driftsorganisasjonen på Kvarteret, med mellom 4 til 6 større oppsetninger i året. I tillegg arrangerer Immaturus flere små arrangement som for eksempel Åpen Scene - et tradisjonsrikt arrangement hvor Tivoli stilles åpen for kreative og kunstneriske innslag, ofte i form av sang, teatersport, dans, standup osv. I 2011 ble det innledet et samarbeid med Prøverommet, Åpent Rom, der det beste fra de to konseptene ble forent for en kveld. Et annet nytt konsept for den bergenske teaterscenen er Micetro, en åpen konkurranse i improvisasjonsteater som Immaturus prøvde ut for første gang i 2011, og som straks ble en suksess. Immaturus har de siste årene produsert teater av høy kunstnerisk kvalitet som har blitt godt mottatt av presse og publikum. Særlig utmerket høstsemesterets produksjon Anne Franks Dagbok seg, som ble en stor kritikersuksess, spilte for fulle hus og også ble spilt på MiniMidiMaxi, internasjonal festival for barn og unge. Vårsemesteret 2011 satt Immaturus opp Shakespeares kjente og kjære tragedie Othello, men i en versjon som ingen hadde sett den i før. I moderne omgivelser og med moderne musikk ble dette en filleristing av klassikeren, selv om tematikken, grusom og mørk sjalusi, fremdeles var den samme bydde også på to urpremierer, Historien om Roar og June og UTGANG:EXIT. Begge disse oppsetningene ble laget gjennom improvisasjon fra skuespillerne og regissør sin side, men likevel med ulike metoder i grunn og med helt ulike forestillingar som resultat. Den første ble et morsomt, utforskende og utrolig sjarmerende stykke om kjærlighetsmyter og sjekking i vår moderne tid, mens sistnemnte forestilling ble et mørkt drama om individets rolle i samfunnet. I 2011 var Immaturus med på å realisere to internasjonale teaterfestivaler, MiniMidiMaxi og Meteor og arrangerte også sin egen Studentteaterfestival der studentteater fra hele Norge gjestet Kvarteret for å vise Bergens studenter hva teater kan være. UTGANG:EXIT OTHELLO SAMARBEID BERGEN OKTOBER METEOR GJENNOMBRUDDET! NY SCENEKUNST FRA INN- OG UTLAND. 10 DAGER, 15 KOMPANIER, FORESTILLINGER, INSTALLASJONER, WORKSHOPS, FESTIVALSENTER, SEMINARER OG PRØVEROMMET TEATERFEST!

12 SOSIALDEMOKRATIET ANNO STORELOGEN MARS 95 DEBATTER GJESTER Når man gjester Samfunnet i Bergen smittes man av den ungdommelige entusiasmen som får en til å føle at alt plutselig er mulig. Det er noe Greenwich Villageaktig over kreativiteten og gløden i det som må være Norges intellektuelt mest vitale studentmiljø. - Mimir Kristjansson i Klassekampen

13 DEBATT Studentersamfunnet i Bergen har til formål å samle studerende og andre akademikere til foredrag, fritt ordskifte og andre tiltak som kan fremme samhold, åndsdannelse og interesse for allmennkulturelle og politiske spørsmål. Studentersamfunnet i Bergen er byens største upolitiske forum for samfunns- og kulturdebatt, og har i 2011 arrangert over 100 debatter, foredrag og kulturmøter på Kvarteret. Studentersamfunnet har faste arrangementer hver uke. Tirsdager er det populærkulturelle møter, onsdager kulturkvelder og torsdager er det debatter. Samtidig bidrar Studentersamfunnet til Helhus på lørdager. Studentersamfunnet har fokusuker hvert semester. Høsten 2011 hadde vi suksessfulle samarbeidsuker med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) og Forskningsdagene, med navn som Johan Galtung på plakaten. Studentersamfunnet hadde også en vellykket debatt om innvandringskritikk som skapte mye medieoppmerksomhet, og gode samarbeidsmøter med aktører som Borealisfestivalen, UiB og Natt&Dag. Ellers kan Det Litterære Kvarter trekkes frem som en suksess på Kvarteret. Denne kvelden da Studentersamfunnet gjør Kvarteret om til litteraturhus for en kveld er blitt en tradisjon på Kvarteret, med forfattere som Ragnar Hovlad og Olaug Nilsen på programmet. I tillegg er Studentersamfunnet flinke til å trekke frem debutanter fra Bergen disse kveldene. Fire ganger i semesteret har Studentersamfunnet hatt konserter etter litteraturkveldene, blant annet har de en fast avtale med Bergens Filharmoniske orkester som gjør gratiskonserter for studenter. Studentersamfunnets arrangementer var svært godt besøkte i 2011 og får har fått flere medieoppslag, særlig i tilknytning til debattene. Slik bidrar de til å dra studenter inn på Kvarteret i ukedagene, samtidig som de er utadrettede og har mange besøkende fra Bergen for øvrig. DEBATTEN OM LITTERATURHUSET GALTUNGS UTENRIKSPOLITISKE VERDEN SAMARBEID

14 PRIMER FRA JUBILEUMSFEIRINGEN - TIVOLI - 2. DESEMBER - TIVOLI - FOTO: EIRIN EGGE RYAN/STUDVEST 70 VISNINGER GJESTER

15 FILM Bergen filmklubb er en av Norges største filmklubber, et viktig visningsforum for film og spiller en sentral rolle i Bergens kulturliv. Programprofilen spenner bredt fra rykende ferske festival- og premierefilmer, nye og spennende filmskapere fra ukjente filmland, til viktige og interessante dykk i filmhistorien. I 2011 fylte Bergen Filmklubb 50 år og har funnet seg enda bedre til rette på Kvarteret.Jubileumet ble feiret i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival og Cinemateket, to svært viktige kulturorganisasjoner i Bergen som ikke hadde eksistert i dag hadde det ikke vært for Bergen Filmklubb. I ordinære år kan Filmklubben by på over 60 filmtitler fordelt på like mange visningsdager. Bergen Filmklubb har en formalisert medlemskapsordning med Cinemateket USF og har årlig rundt 2000 medlemmer. I tillegg til å samarbeide med BIFF, samarbeider Filmklubben med andre festivaler og organisasjoner som Borealis, Teatergarasjen, Studentimpulser og Fett, og har egne spesialarrangementer som Youtube Trowdown og Filmquiz. I dagens stadig mer digitaliserte hverdag ønsker Filmklubben å fremme interessen for film som medium og filmen som fysisk produkt. Med nyinstallerte 35mm-prosjektorer viser BFK film i høy kvalitet og tilbyr film i andre visningsmuligheter enn hva medlemmene kan se hjemme på datamaskinen. BFKs største prosjekt nå vil bli å få midler til å starte med digitale visninger (DCP), dette er et langsiktig og ambisiøst prosjekt fra Filmklubbens side med tanke på økonomi, men siden det blir vanskeligere å vanskeligere å skaffe nye filmer på 35 mm blir det en nødvendighet å skaffe digitalt kvalitetssikret utstyr i den ikke så alt for fjerne fremtid. Filmklubben er fortsatt et av få gjenværene visningssteder for analog filmframvisning og skal beholde denne tradisjonen videre, med eller uten digitale alternativer. - - Filmanmelder i Bergens Tidende, Britt Sørensen, til Studvest SAMARBEID

16 THE WHIFFENPOOFS - STORELOGEN AUGUST 571 ARRANGEMENTER GJESTER ARRANGØRER AIESEC, AKKS Bergen, Amnesty, Appropos Horisontalen, Arbeids- og organisasjonspsykologi, AUF Student, Bergen Historiske Forum, Bergen Kristelige Studentlag, Bergen Liberale Studenter, Bergen Reggae Festival, Bergen Sci-Fi & Fantasy Appreciation Society, Bergen Tango Meeting, Bergenfest, Bergenskirken, BRAK, BSI Dans, BSI Friluftsliv, BSI Karate, BSI Padling, BSI Seiling, BSTV, Buddy Bergen, Changemaker, Crimepro, Darwindagen, Dr. Sketchy, Eggstock, ELSA, Erasmus Student Network, Europabevegelsen, Europeisk Ungdom, Fagforbundets Studentforum, Fagutvalg for Farmakologi, Fagutvalg for Idehistorie, Fagutvalg for Utviklingsstudier, Fagutvalg for Sosialantropologi, Fagutvalg for Sosiologi, Fagutvalg for Historie, Fagutvalg for Sosiologi, Fagutvalg for Utviklingsstudier, Fagutvalg for Infomedia, Fagutvalg for Pedagogikk, Fagutvalg for Sammenlignende Politikk, Fakultetsutvalg for Medisin, Fakultetsutvalg for Psykologi, Festspillene i Bergen, Filosofikafeen Hybris, FK Nygårdshøyden, FN-studentene, Folkehelse, Fremtiden i Våre Hender, Gender and Development, Grieg-akademiet, Grønne Studenter, Harnas Vildlife Foundation, HF-Fakultetet, HF-Revyen, HiB, Hovefestivalen, Høyden Sosialistisk Ungdom, Høyres Studenterforening i Bergen, Internasjonal Uke, Katolsk Studentlag, KFUK-KFUM Bergen, Kina-Nettverket, KrFU, Kulturstudier, Larmonien, Latin-Amerikagruppen, Lions Club Bergen Student, LPS Hordaland, Mannskoret Arme Riddere, Mat.nat., Medisinkoret Plica Vocalis, Medisinrevyen, MLA Høyskolen, Monster Entertainment, Naturvernforbundet, NHHS, Nord/Sør Gruppen, Norges Kreative Fagskole, Noroff, Norsk Egyptologisk selskap, Norsk Folkehjelp, Norsk psykologiforening, Palestinakomiteen, Psykiatriske Sykepleiere, Psykologikull 85, Psykologisk Fakultet, Raptus, Re:Act Bergen, Rødt Studentlag, SAIH-Bergen, Samfunnslogen, Skeive Studenter, Sosialdemokratisk Studentlag, Spillforening, Spire Bergen, Springbrettet, Studenter mot EU, Studentforeningen BORG, Studentparlamantet, Studinekoret Sirenene, Studvest, SV-Fakultetet, SV-Revyen, Tekna Studentene, The Chinese Student Union, The Girl Effect, UiB, Unge Venstre, United World College, Universitetets Symfoniorkester, USA-Studier, Utdanning i Bergen, YATA, Zeitgeistbevegelsen

17 ANNET Mens 2010 var året studentorganisasjonene endelig kunne vende tilbake til Kvarteret, har 2011 vært året Kvarteret etablerte seg som et naturlig tilholdssted for byens studentorganisasjoner. Disse organisasjonene har gjennom sin aktivitet på Kvarteret kunne tilbydd studentene i Bergen et variert program innen møter, debatter, konserter, klubbarrangement, seminarer og mye mer. I tillegg til de jevnlige arrangementene har Kvarteret også huset temauker og større arrangement i regi av disse gruppene. Blant disse finner vi Amnesty Studentenes Menneskerettighetsuke og Latin-Amerikauken, som begge ble avholdt høsten Det ble også avhold flere større engangsarrangement i regi av studentorganisasjonene. Vi hadde for eksempel gleden av å huse det første NHHS-helhuset i september, der studentforeningen for en kveld under sin jubileumsuke flyttet sitt virke fra Sandviken og inn til sentrum for vise sentrumsstudentene hva de driver med. Kvarteret fortsatte i 2011 sitt gode samarbeid med Mannskoret Arme Riddere, og vi ble det naturlige tilholdsstedet da ridderne feiret sitt 15-års jubileum i februar. Under fadderuken holdt de konsert, med stor suksess og jentenes begeistring, sammen med The Whiffenpoofs fra Yale University. Ridderne sto også i bresjen da brukerorganisasjonene i mars og oktober med stor suksess arrangerte sine egne helhus. I tillegg til å gjennomføre sine egne helhus deltok også flere av studentorganisasjonene som delarrangører på helhus i regi av driftsorganisasjonene. Dette har bidratt til at helhusene nå blir fylt med et mangfoldig kulturtilbud som strekker seg utover de rammene til driftsorganisasjonene. En av årets viktigste uker er fadderuken i august, og i samarbeid med våre fem driftsorganisasjoner bidro flere av studentorganisasjonene til at de nye og gamle studentene i byen kunne få en smakebit av det studentkulturen har å tilby. Gjennom hele uken ble det arrangert konserter, debatter, møter, filmvisninger, teater og fester rundt om på huset. Året ble også brukt til å knytte bånd til fagutvalgene ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene. Dette resulterte i at flere av fagutvalgene valgte å benytte Kvarterets lokaler til fagfester, fagseminaret, og lignende. Samarbeidet med fagutvalgene ga også utslag ved at Kvarteret i løpet av året var scene til flere av studentrevyene. Noe som trakk mange skuelystne gjester til huset var året vi fortsatte tidligere samarbeid og knyttet nye bånd. Raptus Internasjonale Tegneseriefestival gjestet oss i september, og dette samarbeidet ga oss mulighet til å presentere studentene for et kulturtilbud som er av det største av sitt slag i Europa. Kvarteret ble høsten 2011 også oppholdssted for Salt Bergenskirkens ukentlige studentgudstjenester. Dette er alle samarbeid vi i fremtiden ønsker å forsette slik at Bergens befolkning på en lett tilgjengelig måte og til en hver tid skal ha mulighet til å utnytte det mangfoldige kulturtilbudet studentorganisasjonene i byen har å tilby. SAMARBEID

18 STYRETS BERETNING Selskapet driver sin virksomhet innen servering og tilrettelegging av kulturell aktivitet i Bergen sentrum. Selskapets formål er å legge til rette for den største mulige bredden av kulturell, sosial eller allmennpolitisk virksomhet, som er selvorganisert, og som det er bred og demokratisk deltagelse fra studenter ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, og andre høgskoler i Bergen. Dette gjøres ved å tilby tilknyttede studentorganisasjoner gratis lån av lokaler og utstyr. Ledelse/Administrasjon Selskapet (SKiBAS) ble stiftet 23. januar 1995 og har sitt sete i Bergen. Aksjeselskapet forvalter huset på vegne av eierne Universitetet i Bergen. Styret i SKiBAS består av en representant fra Universitetet i Bergen, en representant fra Studentsamskipnaden i Bergen og tre representanter fra Det Akademiske Kvarter (DAK). DAK, som eier 1/3 av aksjene, er en selvorganisert studentforening drevet på idealistisk basis med egen generalforsamling. Denne velger DAKs styre som er sammenfallende med den daglige ledelsen i SKiBAS. Styresammensetningen i aksjeselskapet og arbeidsdeling i DAK er regulert gjennom en særskilt avtale mellom aksjonærene. Kvarterets tre representanter er studenter som er oppnevnt av styret i DAK. Denne løsningen er valgt på grunn av behov for nærhet mellom SKiBAS og ledelsen i DAK. Aksjonærforhold SKiBAS har tre aksjonærer, som hver eier en tredjedel av aksjene: Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Selskapets aksjekapital består av 3 aksjer á kroner, hvorav hver aksjonær har én aksje. DAK er gjennom en aksjonæravtale sikret styreflertall i selskapet. Styreleder har i gjeldende periode også hatt stilling som daglig leder i kraft av verv som styreleder i DAK. Dette jf. aksjonæravtalens pkt. 3, første ledd. Det er ikke betalt lønn eller styrehonorarer til daglig leder eller styremedlemmer, jf. aksjonæravtalen 2, andre ledd. Det avholdt 9 styremøter, og det har blitt behandlet 16 saker. Disponering av årsresultat. Selskapet vedtekter fastslår at selskapet ikke har erverv til formål, og det skal ikke betales utbytte til aksjonærene. Alle midler opptjent i huset skal benyttes i huset. Regnskapet for 2011 viser et negativt resultat på kr ,- før skattekostnad. Grunnet prinsippendring f.o.m er utsatt skattefordel aktivert i årsregnskap. Dette gir positiv virkning på årsresultat på kr ,- for Aktivering av utsatt skattefordel gir et negativt årsresultat på kr ,-. Organisasjon og personale Inghild Brun er ansatt som Kjøkkensjef i 100 % stilling. Thomas Evensen er ansatt i 100 % stilling som Administrativ leder. Personalet i 2011 har for øvrig bestått av to vernepliktige sivilarbeidere, to praktikanter gjennom NAV og 16 driftsledere. Arbeidsmiljø Blant de ansatte har sykefraværet vært minimalt. Kjønnsfordeling SKiBAS etterstreber minimum 1/3 representasjon av hvert kjønn i styret. Forskning og utvikling SKiBAS har som satsningsområde å øke kompetansen til de frivillige ved Det Akademiske Kvarter. Utsiktene fremover Det negative resultatet for 2011 viser et sterkt behov for økt inntjening. Selv om kulturdriften utvides og forbedres stadig er ikke dette i seg selv inntektsdrivende nok. Det er vanskelig å se realistiske muligheter for å redusere kostnadsnivå mer enn det man allerede har gjort. Inntjeningspotensialet i huset er stort, og mye av dette er per dags dato uforløst. Vår langsiktige handlingsplan og arealplan legger et godt grunnlag for husets videre utvikling. Det er også planlagt en gjennomgang av organisasjonen for å forenkle og forbedre de punkter hvor det er mulig eller nødvendig. Alt i alt er det en god vind i organisasjonen og et ønske om endringer som styret håper vil konkretiseres i bedre resultater i tiden som kommer.

Innhold. Støttespillere

Innhold. Støttespillere Innhold 1 2 4 6 8 1 12 14 16 17 18 2 Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere Formål Det Akademiske

Detaljer

GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen

GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen FORORD Studietiden er en spesiell fase av livet. Du lever på tilnærmet ingen penger, har det samtidig utrolig

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS

Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Kandidatpresentasjonar VT 09/14

Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Kandidatpresentasjonar VT 09/14 Innhald Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3 Velferdstingets arbeidsutvalg... 12 Kulturstyret... 15 Budsjettkomitéen... 28 Arbeidsprogramkomitéen... 34 Ordstyrar...

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014

Årsmelding 2014. Årsmelding 2014 Årsmelding 2014 Design: Trykk: Årsmelding 2014 Innhold Styrets beretning 05 Visjon og roller 08 Prosjekter og aktiviteter 2014 09 Raff Designuke 2014 Your Street Kompetansehevende tiltak Nettsamfunnet

Detaljer

BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014

BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 BERGEN JAZZFORUM Årsmelding 2014 Bergen Jazzforum har i 2014 gjennomført sitt 43. driftsår, og avviklet til sammen 59 arrangementer og konserter. Publikumsoppslutningen

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND

2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 2012 ÅRSRAPPORT BKM GRENLAND 4 6 7 8 10 11 14 22 24 26 2012 - et aktivt arbeidsår BKM Grenland ruster seg for fremtiden Styret for BKM Grenland Høydepunkter i Grenland, 2012 BKM Grenlands virksomhetsområder

Detaljer

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS

Årsberetning 2010 Byen Vår Drammen AS Byen Vår Drammen AS Innholdsfortegnelse Forord 2 Byen Vår Drammen AS 3 Selskapets forretningsidé 3 Selskapets formål 3 Organisasjon og ledelse 3 Eiere 3 Styrets arbeid 3 Organisasjonsplan 3 Aktiviteter

Detaljer

styrets beretning, regnskap

styrets beretning, regnskap styrets beretning, regnskap OG INNSTILLINGER 2011 Styret i Bergen Næringsråd fra venstre: Stein Olaf Onarheim, Inge Husefest, Mette Krohn-Hansen, Jan Erik Kjerpeseth, Gunnar Gran, Anne Gine Hestetun, Johannes

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsberetning & årsregnskap 2011

Årsberetning & årsregnskap 2011 Årsberetning & årsregnskap 2011 LEDER Det er nå det gjelder! Ukentlig beskriver oppslag i media enorme miljøproblemer som påvirker livene til mange mennesker rundt om i verden. Det er nå godt dokumentert

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Bergen. kulturbyen. Kultur og kreativitet gir kroner i kassen. Vil skape nordens største humorfestival. Sikter høyt med design.

Bergen. kulturbyen. Kultur og kreativitet gir kroner i kassen. Vil skape nordens største humorfestival. Sikter høyt med design. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2013 kulturbyen // TEma Bergen Kultur og kreativitet gir kroner i kassen Vil skape nordens største humorfestival Sikter høyt med design www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2 0 1 1 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING Kino - vår digitale fellesarena Innhold s2 Innhold s3 Kino - vår digitale fellesarena ved Geir Bergkastet s4 Presentasjon av konsernstyret s5 Selskapsstruktur s6 Året

Detaljer

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps

Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Saksliste Studentersamfunnet Folken, Generalforsamling 2015 Sak 1/15 Konstituering Valg av møteleder, referent, bisitter, protokollunderskrivere og tellekorps Sak 2/15 Godkjenning av innkalling Innkallingen

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer