ÅRSMELDING 2011 Det Akademiske Kvarter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011 Det Akademiske Kvarter"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2011 Det Akademiske Kvarter

2 INNHOLD FORMÅL & INNLEDNING ORGANISASJON 6-7 KONSERTER 8-9 TEATER DEBATT FILM ANNET STYRETS BERETNING 18 STYRENE 19 REGNSKAP 20 BALANSE 21 REGNSKAPSNOTER 22-23

3 FORMÅL Kvarteret skal legge til rette for den største mulige bredden av kulturell, sosial eller almenpolitisk virksomhet, som er selvorganisert, og som det er bred og demokratisk deltagelse fra studenter ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, og andre tilsvarende høyskoler i Bergen. Det Akademiske Kvarter ble åpnet av H.K.H. Kronprins Haakon i 1995 og er studentenes kulturhus i Bergen. Huset som gir opplevelser, mat og drikke til gjester og arbeidserfaring, kompetanse og stor sosial omgangskrets til de mellom 300 og 400 frivillige som drifter huset. Kvarteret legger til rette for at alle studentorganisasjoner i Bergen har et naturlig sted å avholde sine arrangementer. Etter nesten 3 års utbyggingsperiode åpnet Kvarteret på nytt 5. februar 2010 og har siden da befestet sin posisjon som et av landets mest aktive kulturhus og en rammetilbyder for kulturopplevelser i Bergen. Kvarteret har kapasitet på personer og består av 9 bruksrom, café, pub, vinbar og uteservering fordelt på kvadratmeter. Studentarrangører og organisasjoner ved utdanningsinstitusjonene i Bergen benytter fritt lokaler på Kvarteret. Kvarteret står for all infrastruktur. Arrangører må kun stå for evt. honorar til sine artister eller gjester. I tillegg samarbeider Kvarteret også med en mengde arrangører utenfor studentmilijøet. Kvarteret blir driftet på frivillig basis av studenter tilknyttet utdanningsinstitusjonene i Bergen. KVARTERET UTVIKLER KULTUR Styreleder - Sigrid J. Strand Det Akademiske Kvarter er en ramme hvor bare fantasien setter grenser for hva man kan få til, det har også 2011 vist. All vilje, tid, energi og alt engasjement fra våre frivillige har resultert i gjennomsnittlig 5 arrangementer daglig. Våre gjester har i dette mylderet av arrangementer kunnet nyte et vidt spekter av kulturtilbud innenfor alle sjangere. Tradisjonen tro har alt fra nybegynnere til mer profesjonelle produksjoner, og alt der i mellom vært representert. At Kvarteret utvilker kultur bør det ikke være noen tvil om har vært et morsomt år å være leder for Kvarteret. Engasjementet vokser, flere arrangører benytter seg av våre lokaler og aktivitetsnivået øker. Når nok et år er over kan vi se tilbake på et spennende og innholdsrikt år hvor huset igjen har tatt store steg i positiv retning, en utvikling vi hver dag jobber for å opprettholde. Som leder er jeg stolt av å se alt det vi sammen har skapt gjennom frivillighet!

4 5 PR. DAG 32 PR. UKE 150 PR. MND 225 PR. DAG PR. UKE PR. MND SJANGERMESSIG OVERSIKT (ARRANGEMENT/BESØKENDE) RYTMISK SCENE ORDSKIFTE ANNET KONSERT KLUBB JAM KOR DANS TEATER REVY ØVING DEBATT MØTE FILM FEST QUIZ KURS GUDSTJENESTE KUNSTUSTILLING LOPPEMARKED HVEM ARRANGERER PÅ KVARTERET? TOTALT ANTALL GJESTER ANDEL STUDENTER ANDEL IKKE-STUDENTER

5 var det første fulle driftsåret etter gjenåpningen av Det Akademiske Kvarter 5. februar 2010, og det ble et spennende og utfordrende år for det røde huset i Olav Kyrres gt. 49. Vi er først og fremst stolte av å igjen kunne gi de mange studentorganisasjonene i Bergen et gratis tilholdssted der de kan vise studentene hva de har å tilby. Dette gjør Kvarteret til en mangfoldig arena, og i løpet av en uken skal mye til for å ikke finne noe som faller i smak. Mens vi har konserter med større nasjonale og internasjonale artister i Teglverket, kan vi samtidig ha teatervisning i Tivoli, mens det er debatt etterfulgt av operacafé i Storelogen. Ved å knytte til oss de mange studentorganisasjonene bidrar de til å gjøre Kvarteret unikt kulturhus, og det er sjeldent at så mange kulturuttrykk samtidig er samlet under et tak brakte med seg røde tall i regnskapet. Selv om driftskostnadene var lavere enn forventet, sviktet salgsinntektene. Konkurransen fra de andre utestedene i byen var sterk, og det skulle ta lengre tid enn forventet før vi klarte å etablere oss blant som et utested for studentene i Bergen. I skrivende stund (mai 2012) ser vi en positiv trend, og innføringen av nye konsepter, solide besøkstall hos våre driftsorganisasjoner viser så langt en positivt balanse i henhold til budsjettet for Selv om 2011 regnskapsmessig ikke var et jubelår, startet vi den etterlengtete oppgraderingen av utstyrsparken. På høsten ble det blant annet i samarbeid med konsertarrangørene kjøpt inn bevegelig lys, og Kvarteret stiller med dette sterkt som arena for større konserter. I løpet av høsten ble det utformet en 5-årsplan for areal og en langsiktig strategi for driften. Disse har blitt viktige dokumenter i arbeidet mot det vi ønsker at Kvarteret skal fremstå som i fremtiden. Den langsiktige strategiplanen var et resultat av en intensiv seminarhelg der vi inviterte studentorganisasjonene, studentpolitikerne og eksterne krefter til å komme med ideer om hvordan vi skal sikre en stabil drift og utvikle vårt potensiale som utested og kulturhus bydde på mange utfordringer. Vi ble smittet av mange barnesykdommer, men på bakgrunn av dette står vi nå sterkere når vi skal møte fremtidens studenter. De frivillige begynner å bli godt kjent med huset, og for mange av oss har Kvarteret blitt vårt andre hjem der vi flere timer hver uke legger ned hardt arbeid for at det skal bli det samme for resten av studentene i Bergen. Det Akademiske Kvarter er og blir et hus for studenter, av studenter og det er vi stolte av MEDLEMMER FØLGERE BESØKENDE PÅ KVARTERET.NO

6 425 FRIVILLIGE DUGNADSTIMER VERDI AV ARBEID (NOK)

7 ORGANISASJON Åpningen i februar 2010 bydde på mange nye utfordringer Kvarteret. Da vi flytte fra vårt midlertidige tilholdssted i Nygårdsgaten 2 og tilbake til Olav Kyrres gate 49 økte vi publikumskapasiteten fra 150 til 1500 gjester, og året ble brukt til å gjøre seg kjent med huset igjen etter at det hadde vært under oppussing de siste tre årene. Selv om regnskapstallene viste at omsetningen har ligget på et lavere nivå enn forventet, var 2011 preget av en økende optimisme blant våre frivillige. Det Akademiske Kvarter er basert på frivillig drift, og innsatsen de frivillige legger ned i huset hver dag er uvurderlig for at vi igjen skal kunne ble det naturlige tilholdsstedet for studentene i Bergen. Uten de frivilliges innsats hadde den hyppige arrangementfrekvensen vært umulig. Hver dag stiller studenter fra byens mange utdanningsinstitusjoner opp uten vederlegg med det felles ønsket om å kunne legge til rette for at studentorganisasjonene skal kunne gi studentene et godt og mangfoldig kulturtilbud. Kvarterets daglige drift er underlagt Kvarterstyret, og i likhet med de andre frivillige i organisasjonen er de fulltidsstudenter som bidrar på frivillig basis. Organisasjonen Kvarteret er bygd opp av 11 forskjellige, delvis autonome, arbeidsgrupper som har ansvaret for at hjulene på huset til en hver tid går rundt. De tre største gruppene har ansvaret for husets skjenkepunkter, sikkerheten til gjester- og de frivillige, og lyd- og lysarbeid. Uten innsatsen fra disse gruppene hadde kranene vært tørre, arrangementene stille og mørke, og sikkerheten dårlig. I tillegg har vi flere mindre grupper som jobber i kulissene, og som i sitt daglige virke bidrar til å fremheve Kvarteret som det naturlige tilholdsstedet for byens studentorganisasjoner. Disse gruppene bidrar aktivt med informasjonsarbeid, dekorering og utsmykking av huset, administrative oppgaver og medlemspleie. Rekrutteringen har til tider bydd på store utfordringer, men en jevn strøm av frivillige inn i organisasjonen har gjort det mulig for oss å opprettholde den daglige driften av huset på en forsvarlig måte. Da Kvarterets drift er basert på frivillig arbeid har det interne miljøet vært et kontinuerlig satsingsområde, da det er viktig at de som legger ned mange timers arbeid i måneden, trives på jobb og blir en del av familien. Dette arbeidet har gitt positive utsalg på medlemsmassen, og stadig flere av de frivillige vender tilbake over flere semestre. Dette har bidratt til at vi har opparbeidet oss en medlemsmassen med høy kompetanse innenfor de forskjellige arbeidsgruppene, og denne kompetansen blir aktivt brukt i opplæringen av de nye frivillige. I tillegg til intern opplæring har vi satset på ekstern kursing lik at våre frivillige til en hver tid skal ha mulighet til å utvikle sine ferdigheter og kunnskaper innenfor det området de bidrar, måtte det være kursing innen lys- og lys, vakthold, ansvarlig vertskap i regi av kontor for skjenkesaker, kaffekurs med Friele eller kursing i juridiske spørsmål. I løpet av 2011 har over 500 frivillige vært innom organisasjonen og bidratt til å gjøre Kvarteret til et mangfoldig møtested for studenter med forskjellige interesser. Det er nettopp dette som gjør Kvarteret den unike studentorganisasjonen vi er, mangfoldet av studenter vi samler under et tak. Grunnet de mange arbeidsgruppene når vi bredere ut til studentene enn de andre studentorganisasjonene, og dette gjør Kvarteret til det naturlige tilholdsstedet for studenter som søker utfordringer, sosialisering og kompetanse som strekker seg ut over det studiehverdagen har å tilby.

8 SÄKERT - TIVOLI - 4. NOVEMBER 263 KONSERTER GJESTER 62% BERGENSBASERT 25% RESTEN AV NORGE 13% UTLAND Studentstedene er helt avgjørende for musikk-norges utvikling. - Arild Rønsen til nrk.no Svært mange av dagens etablerte norske band hadde sin første bergenske spillejobb på Kvarteret. - Einar Engelen Engelstad til Bergens Tidende

9 MUSIKK Gjennom 2011 har Kvarterets faste konsertarrangører, ASF og RF gjennomført et sterkt konsertprogram. I tillegg har BORG og flere andre festivaler og mindre arrangører bidratt til et konsertår med et bredt spekter av artister. Spesielt positivt er den månedlige Up and coming -kvelden hvor flere lokale band får prøve seg på Kvarterets hovedscene samt samarbeid med Eggstock-festivalen. Kvarteret er en solid premissleverandør og et naturlig springbrett for unge og nyetablerte musikere og band i Bergensregionen. ARTISTER Sandmarx / Future of the Old / Punch / Seven Impale / David Rodigan / Malachy / Lucky Lips / Spøkelsestimen / Monkeyplot / 50 Shots / Storm Weather Shanty Choir / Lovecult / Young Dreams / Henning & Håvard / Optical Substance / Goonfight / Black Rhino / Kvelertak / Put Your Hands Up for Neo-Tokyo / Surf in Stereo / Jagged Vision / Johnny Kampus / Me and My Little Sister / Imperial Lights / Machine Birds / The Shitsez / Chitty Chitty Bang Gang / Dig Deeper / Alex Von M / Ine og Peder / Dakari og Aristillus / Spøkelsestimen / Vreid / The Battalion / Iskald / Mhoo / Kids in the Heat / Punch / Atropos / The Catastrophes / Kråkesølv / Alkorock / Midnight Boogaloo / Blackout Dreams / Bondegaard / Datarock / Rammsund / Testpilot / Marvin / Havarikommisjonen / Narrowhead / Royal Airforce Dance Orchestra / Claymords / Spasmodic / Warfart / Retaliatory Measures / Stein Torleif Bjella / Spøkelsestimen / Pow Pow / Truls & the Festivus Quartet / Mageplask / Jenny Hval / Kakkmaddafakka / Defekt / Deathcrush / Brighton / Looptroop Rockers / Casa Murilo / Bushmans Revenge / Hope I Die Virgin / The Mixup / Norma Sass / Millions / The Thief / Ellie Isla / Funin / Cannavo & Nesse / Quavila / Sublime Eyes / Helheim / Torture Device / Shattered Society / Vithr / Abode / Jason Isbell & 400 Unit / Sierra maestra / Gemma Ray / Anna Stadling / Andre Holstad / Ophelia Hope / My First Tooth / Disasterradio / DJ Final / Imagine Dragons / Bart Clavier / RedNumb / Monstereo / Gulkins / Ulver / Leftovers for Andy / Tocsick Dandruff / Le Flan de Sang / Paranoid James / Spøkelsestimen / Angel / To The Lions / The Sadies / Hindenburg Rock & Grill, Supp: King Calling & Me and My little Sister / Hans Kafka / Borderline Case / Sandmarx / Niterain / Dylan Dogs / Hans Kafka / Andrea Dahle / Lovecult / Bygdin / Arragalla / Nopia / Jambassa ft. MC Reddog & MC Boom Buzz / Disrupt feat MC El Fata / Fast Forward Soundsystem ft. JR Tan, Everton Chambers & El Fata / Hjálmar / Governor Andy & Snakka San / Papa Dee & Etzia / Jukka Poika & Sound Explosion Band / Miniman & Murray Man / Jah Shaka / Adrian Sherwood ft. Ghetto Priest / Congo Natty ft. Iron Dread & Tenor Fly / Future of the old / Where`s Your Grandmother?! / Vocis Nihili / Vinterbris / Torture Device / Vaco / Seven Impale / Shattered Society / The Bridds / Rust! / Hvitmalt gjerde / Lucifers / Powerdrain / Racked / Radioactive paste / Heed the Heretic / Gulkins / Glider Collider / Dypfryst / Blomstereng / Curly tankard / Death Academy / Allaniro / Abode / Olafly & Psychonaut / Apeiron Restraint /Monstereo / Reism / Lil B / Stereobrigade Extravaganza / Yo Rick! / Greenland Whalefishers / Helldorado / The Royal Air Force Dance Orchestra / DJ Girson / Gatas Parlament / Psychonaut / Major Parkinson / Skatebård & Bjørn Torske / The Megaphonic Thrift / Lucy Swann / Velferd / DJ Admir / Dark Times / Morning Has Occurred / Proviant Audio / Lindstrøm / Jan Eggum / Isabelle Lærøy / Josefin Winther / Ungdomsskulen / Rumble in Rhodos / Lars, Henning / Of Grace And Hatred / Mothman / Drippin / The New Wine / Departure / Rednumb / Cold Mailman / Brain Steeze / Le Flan de Sang / Target / Future of the Old / Caprise / King Klang Lydsystem / Ost & Kjex / Simon Says No / Culkin / Youngteam / Good Night Out / Johnny Hancocks / A-Laget / Taake / Vithr / Claymords / Kraken / Vulture Industries / Torture Device / Thom Hell / Tom Roger Aadland / Kimberly and the Cool Cats / Einar Stokka / We are Not Fucking Poets / Green Sky Accident / Sondre Lerche / Velferd / Baertur / Mageplask / Chili Vanilla / Souldrop / Lama / Baertur / Jaycobson vs. Jea / Razika / DRIPPIN / Deathbed Reunion / Olo-olO Orchestra / Egil Olsen Show / PELbO / Tomgreid / Taao / The Alexandria Quartet / Mikael Roussel / Roar Kopperstad / Macajova / Gulkins / Chris Holm / Abode / Good Night Out / Morning Has Occurred / Mayflower Madame / Abbabaklengs / Hjerteslag / Thee Wednerday Knights / Valkyrien Allstars / Robert Post / Roar Kopperstad / El Cuero / Call.Vega / Arlie Mucks / Ekkolodd / Myklebust/ Sagvåg-duo / Sporv / Slim B & Horvei the Greatness / Rabalassorkesteret / Casiokids / Simen Herning+Spoontrain Djs / Romskip og planeter / Honeytraps / Your New Favourite White Trash / Gudmund Skjær Trio / Sunturns / Diagnosis 666 / Funerapolis / Among Gods / Ultra Sheriff / Säkert / Kragerø Mobile Disco / Tobii / Seth Skizzo / Vestindien / Obnoxious Remains / Ekroll & Westr / Dr. Silver & Losurdo + Safir / Phonat / Munk / Moullinex / Vannvidd SAMARBEID

10 ANNE FRANKS DAGBOK - TIVOLI OKTOBER 47 FORESTILLINGER GJESTER Glimrende ensemblespill og kreative løsninger gjør Anne Franks dagbok til en estetisk nytelse og en helproff opplevelse. - fra anmeldelse av Anne Franks Dagbok i Bergens Tidende

11 TEATER Studentteateret Immaturus fylte sitt 21. år i 2011, og har utviklet seg fra å være en liten gruppe teaterentusiaster der arbeidet var sterkt preget av dugnadsånd, til å bli et av Nord Europas største amatørteater med en tilnærmet profesjonell organisasjonsstruktur. Immaturus er et teater for og av studenter, og har en sterk posisjon i teater så vel som kulturlivet i Bergen. Med oppimot 100 medlemmer er det den største driftsorganisasjonen på Kvarteret, med mellom 4 til 6 større oppsetninger i året. I tillegg arrangerer Immaturus flere små arrangement som for eksempel Åpen Scene - et tradisjonsrikt arrangement hvor Tivoli stilles åpen for kreative og kunstneriske innslag, ofte i form av sang, teatersport, dans, standup osv. I 2011 ble det innledet et samarbeid med Prøverommet, Åpent Rom, der det beste fra de to konseptene ble forent for en kveld. Et annet nytt konsept for den bergenske teaterscenen er Micetro, en åpen konkurranse i improvisasjonsteater som Immaturus prøvde ut for første gang i 2011, og som straks ble en suksess. Immaturus har de siste årene produsert teater av høy kunstnerisk kvalitet som har blitt godt mottatt av presse og publikum. Særlig utmerket høstsemesterets produksjon Anne Franks Dagbok seg, som ble en stor kritikersuksess, spilte for fulle hus og også ble spilt på MiniMidiMaxi, internasjonal festival for barn og unge. Vårsemesteret 2011 satt Immaturus opp Shakespeares kjente og kjære tragedie Othello, men i en versjon som ingen hadde sett den i før. I moderne omgivelser og med moderne musikk ble dette en filleristing av klassikeren, selv om tematikken, grusom og mørk sjalusi, fremdeles var den samme bydde også på to urpremierer, Historien om Roar og June og UTGANG:EXIT. Begge disse oppsetningene ble laget gjennom improvisasjon fra skuespillerne og regissør sin side, men likevel med ulike metoder i grunn og med helt ulike forestillingar som resultat. Den første ble et morsomt, utforskende og utrolig sjarmerende stykke om kjærlighetsmyter og sjekking i vår moderne tid, mens sistnemnte forestilling ble et mørkt drama om individets rolle i samfunnet. I 2011 var Immaturus med på å realisere to internasjonale teaterfestivaler, MiniMidiMaxi og Meteor og arrangerte også sin egen Studentteaterfestival der studentteater fra hele Norge gjestet Kvarteret for å vise Bergens studenter hva teater kan være. UTGANG:EXIT OTHELLO SAMARBEID BERGEN OKTOBER METEOR GJENNOMBRUDDET! NY SCENEKUNST FRA INN- OG UTLAND. 10 DAGER, 15 KOMPANIER, FORESTILLINGER, INSTALLASJONER, WORKSHOPS, FESTIVALSENTER, SEMINARER OG PRØVEROMMET TEATERFEST!

12 SOSIALDEMOKRATIET ANNO STORELOGEN MARS 95 DEBATTER GJESTER Når man gjester Samfunnet i Bergen smittes man av den ungdommelige entusiasmen som får en til å føle at alt plutselig er mulig. Det er noe Greenwich Villageaktig over kreativiteten og gløden i det som må være Norges intellektuelt mest vitale studentmiljø. - Mimir Kristjansson i Klassekampen

13 DEBATT Studentersamfunnet i Bergen har til formål å samle studerende og andre akademikere til foredrag, fritt ordskifte og andre tiltak som kan fremme samhold, åndsdannelse og interesse for allmennkulturelle og politiske spørsmål. Studentersamfunnet i Bergen er byens største upolitiske forum for samfunns- og kulturdebatt, og har i 2011 arrangert over 100 debatter, foredrag og kulturmøter på Kvarteret. Studentersamfunnet har faste arrangementer hver uke. Tirsdager er det populærkulturelle møter, onsdager kulturkvelder og torsdager er det debatter. Samtidig bidrar Studentersamfunnet til Helhus på lørdager. Studentersamfunnet har fokusuker hvert semester. Høsten 2011 hadde vi suksessfulle samarbeidsuker med Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) og Forskningsdagene, med navn som Johan Galtung på plakaten. Studentersamfunnet hadde også en vellykket debatt om innvandringskritikk som skapte mye medieoppmerksomhet, og gode samarbeidsmøter med aktører som Borealisfestivalen, UiB og Natt&Dag. Ellers kan Det Litterære Kvarter trekkes frem som en suksess på Kvarteret. Denne kvelden da Studentersamfunnet gjør Kvarteret om til litteraturhus for en kveld er blitt en tradisjon på Kvarteret, med forfattere som Ragnar Hovlad og Olaug Nilsen på programmet. I tillegg er Studentersamfunnet flinke til å trekke frem debutanter fra Bergen disse kveldene. Fire ganger i semesteret har Studentersamfunnet hatt konserter etter litteraturkveldene, blant annet har de en fast avtale med Bergens Filharmoniske orkester som gjør gratiskonserter for studenter. Studentersamfunnets arrangementer var svært godt besøkte i 2011 og får har fått flere medieoppslag, særlig i tilknytning til debattene. Slik bidrar de til å dra studenter inn på Kvarteret i ukedagene, samtidig som de er utadrettede og har mange besøkende fra Bergen for øvrig. DEBATTEN OM LITTERATURHUSET GALTUNGS UTENRIKSPOLITISKE VERDEN SAMARBEID

14 PRIMER FRA JUBILEUMSFEIRINGEN - TIVOLI - 2. DESEMBER - TIVOLI - FOTO: EIRIN EGGE RYAN/STUDVEST 70 VISNINGER GJESTER

15 FILM Bergen filmklubb er en av Norges største filmklubber, et viktig visningsforum for film og spiller en sentral rolle i Bergens kulturliv. Programprofilen spenner bredt fra rykende ferske festival- og premierefilmer, nye og spennende filmskapere fra ukjente filmland, til viktige og interessante dykk i filmhistorien. I 2011 fylte Bergen Filmklubb 50 år og har funnet seg enda bedre til rette på Kvarteret.Jubileumet ble feiret i samarbeid med Bergen Internasjonale Filmfestival og Cinemateket, to svært viktige kulturorganisasjoner i Bergen som ikke hadde eksistert i dag hadde det ikke vært for Bergen Filmklubb. I ordinære år kan Filmklubben by på over 60 filmtitler fordelt på like mange visningsdager. Bergen Filmklubb har en formalisert medlemskapsordning med Cinemateket USF og har årlig rundt 2000 medlemmer. I tillegg til å samarbeide med BIFF, samarbeider Filmklubben med andre festivaler og organisasjoner som Borealis, Teatergarasjen, Studentimpulser og Fett, og har egne spesialarrangementer som Youtube Trowdown og Filmquiz. I dagens stadig mer digitaliserte hverdag ønsker Filmklubben å fremme interessen for film som medium og filmen som fysisk produkt. Med nyinstallerte 35mm-prosjektorer viser BFK film i høy kvalitet og tilbyr film i andre visningsmuligheter enn hva medlemmene kan se hjemme på datamaskinen. BFKs største prosjekt nå vil bli å få midler til å starte med digitale visninger (DCP), dette er et langsiktig og ambisiøst prosjekt fra Filmklubbens side med tanke på økonomi, men siden det blir vanskeligere å vanskeligere å skaffe nye filmer på 35 mm blir det en nødvendighet å skaffe digitalt kvalitetssikret utstyr i den ikke så alt for fjerne fremtid. Filmklubben er fortsatt et av få gjenværene visningssteder for analog filmframvisning og skal beholde denne tradisjonen videre, med eller uten digitale alternativer. - - Filmanmelder i Bergens Tidende, Britt Sørensen, til Studvest SAMARBEID

16 THE WHIFFENPOOFS - STORELOGEN AUGUST 571 ARRANGEMENTER GJESTER ARRANGØRER AIESEC, AKKS Bergen, Amnesty, Appropos Horisontalen, Arbeids- og organisasjonspsykologi, AUF Student, Bergen Historiske Forum, Bergen Kristelige Studentlag, Bergen Liberale Studenter, Bergen Reggae Festival, Bergen Sci-Fi & Fantasy Appreciation Society, Bergen Tango Meeting, Bergenfest, Bergenskirken, BRAK, BSI Dans, BSI Friluftsliv, BSI Karate, BSI Padling, BSI Seiling, BSTV, Buddy Bergen, Changemaker, Crimepro, Darwindagen, Dr. Sketchy, Eggstock, ELSA, Erasmus Student Network, Europabevegelsen, Europeisk Ungdom, Fagforbundets Studentforum, Fagutvalg for Farmakologi, Fagutvalg for Idehistorie, Fagutvalg for Utviklingsstudier, Fagutvalg for Sosialantropologi, Fagutvalg for Sosiologi, Fagutvalg for Historie, Fagutvalg for Sosiologi, Fagutvalg for Utviklingsstudier, Fagutvalg for Infomedia, Fagutvalg for Pedagogikk, Fagutvalg for Sammenlignende Politikk, Fakultetsutvalg for Medisin, Fakultetsutvalg for Psykologi, Festspillene i Bergen, Filosofikafeen Hybris, FK Nygårdshøyden, FN-studentene, Folkehelse, Fremtiden i Våre Hender, Gender and Development, Grieg-akademiet, Grønne Studenter, Harnas Vildlife Foundation, HF-Fakultetet, HF-Revyen, HiB, Hovefestivalen, Høyden Sosialistisk Ungdom, Høyres Studenterforening i Bergen, Internasjonal Uke, Katolsk Studentlag, KFUK-KFUM Bergen, Kina-Nettverket, KrFU, Kulturstudier, Larmonien, Latin-Amerikagruppen, Lions Club Bergen Student, LPS Hordaland, Mannskoret Arme Riddere, Mat.nat., Medisinkoret Plica Vocalis, Medisinrevyen, MLA Høyskolen, Monster Entertainment, Naturvernforbundet, NHHS, Nord/Sør Gruppen, Norges Kreative Fagskole, Noroff, Norsk Egyptologisk selskap, Norsk Folkehjelp, Norsk psykologiforening, Palestinakomiteen, Psykiatriske Sykepleiere, Psykologikull 85, Psykologisk Fakultet, Raptus, Re:Act Bergen, Rødt Studentlag, SAIH-Bergen, Samfunnslogen, Skeive Studenter, Sosialdemokratisk Studentlag, Spillforening, Spire Bergen, Springbrettet, Studenter mot EU, Studentforeningen BORG, Studentparlamantet, Studinekoret Sirenene, Studvest, SV-Fakultetet, SV-Revyen, Tekna Studentene, The Chinese Student Union, The Girl Effect, UiB, Unge Venstre, United World College, Universitetets Symfoniorkester, USA-Studier, Utdanning i Bergen, YATA, Zeitgeistbevegelsen

17 ANNET Mens 2010 var året studentorganisasjonene endelig kunne vende tilbake til Kvarteret, har 2011 vært året Kvarteret etablerte seg som et naturlig tilholdssted for byens studentorganisasjoner. Disse organisasjonene har gjennom sin aktivitet på Kvarteret kunne tilbydd studentene i Bergen et variert program innen møter, debatter, konserter, klubbarrangement, seminarer og mye mer. I tillegg til de jevnlige arrangementene har Kvarteret også huset temauker og større arrangement i regi av disse gruppene. Blant disse finner vi Amnesty Studentenes Menneskerettighetsuke og Latin-Amerikauken, som begge ble avholdt høsten Det ble også avhold flere større engangsarrangement i regi av studentorganisasjonene. Vi hadde for eksempel gleden av å huse det første NHHS-helhuset i september, der studentforeningen for en kveld under sin jubileumsuke flyttet sitt virke fra Sandviken og inn til sentrum for vise sentrumsstudentene hva de driver med. Kvarteret fortsatte i 2011 sitt gode samarbeid med Mannskoret Arme Riddere, og vi ble det naturlige tilholdsstedet da ridderne feiret sitt 15-års jubileum i februar. Under fadderuken holdt de konsert, med stor suksess og jentenes begeistring, sammen med The Whiffenpoofs fra Yale University. Ridderne sto også i bresjen da brukerorganisasjonene i mars og oktober med stor suksess arrangerte sine egne helhus. I tillegg til å gjennomføre sine egne helhus deltok også flere av studentorganisasjonene som delarrangører på helhus i regi av driftsorganisasjonene. Dette har bidratt til at helhusene nå blir fylt med et mangfoldig kulturtilbud som strekker seg utover de rammene til driftsorganisasjonene. En av årets viktigste uker er fadderuken i august, og i samarbeid med våre fem driftsorganisasjoner bidro flere av studentorganisasjonene til at de nye og gamle studentene i byen kunne få en smakebit av det studentkulturen har å tilby. Gjennom hele uken ble det arrangert konserter, debatter, møter, filmvisninger, teater og fester rundt om på huset. Året ble også brukt til å knytte bånd til fagutvalgene ved de forskjellige utdanningsinstitusjonene. Dette resulterte i at flere av fagutvalgene valgte å benytte Kvarterets lokaler til fagfester, fagseminaret, og lignende. Samarbeidet med fagutvalgene ga også utslag ved at Kvarteret i løpet av året var scene til flere av studentrevyene. Noe som trakk mange skuelystne gjester til huset var året vi fortsatte tidligere samarbeid og knyttet nye bånd. Raptus Internasjonale Tegneseriefestival gjestet oss i september, og dette samarbeidet ga oss mulighet til å presentere studentene for et kulturtilbud som er av det største av sitt slag i Europa. Kvarteret ble høsten 2011 også oppholdssted for Salt Bergenskirkens ukentlige studentgudstjenester. Dette er alle samarbeid vi i fremtiden ønsker å forsette slik at Bergens befolkning på en lett tilgjengelig måte og til en hver tid skal ha mulighet til å utnytte det mangfoldige kulturtilbudet studentorganisasjonene i byen har å tilby. SAMARBEID

18 STYRETS BERETNING Selskapet driver sin virksomhet innen servering og tilrettelegging av kulturell aktivitet i Bergen sentrum. Selskapets formål er å legge til rette for den største mulige bredden av kulturell, sosial eller allmennpolitisk virksomhet, som er selvorganisert, og som det er bred og demokratisk deltagelse fra studenter ved Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, og andre høgskoler i Bergen. Dette gjøres ved å tilby tilknyttede studentorganisasjoner gratis lån av lokaler og utstyr. Ledelse/Administrasjon Selskapet (SKiBAS) ble stiftet 23. januar 1995 og har sitt sete i Bergen. Aksjeselskapet forvalter huset på vegne av eierne Universitetet i Bergen. Styret i SKiBAS består av en representant fra Universitetet i Bergen, en representant fra Studentsamskipnaden i Bergen og tre representanter fra Det Akademiske Kvarter (DAK). DAK, som eier 1/3 av aksjene, er en selvorganisert studentforening drevet på idealistisk basis med egen generalforsamling. Denne velger DAKs styre som er sammenfallende med den daglige ledelsen i SKiBAS. Styresammensetningen i aksjeselskapet og arbeidsdeling i DAK er regulert gjennom en særskilt avtale mellom aksjonærene. Kvarterets tre representanter er studenter som er oppnevnt av styret i DAK. Denne løsningen er valgt på grunn av behov for nærhet mellom SKiBAS og ledelsen i DAK. Aksjonærforhold SKiBAS har tre aksjonærer, som hver eier en tredjedel av aksjene: Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Selskapets aksjekapital består av 3 aksjer á kroner, hvorav hver aksjonær har én aksje. DAK er gjennom en aksjonæravtale sikret styreflertall i selskapet. Styreleder har i gjeldende periode også hatt stilling som daglig leder i kraft av verv som styreleder i DAK. Dette jf. aksjonæravtalens pkt. 3, første ledd. Det er ikke betalt lønn eller styrehonorarer til daglig leder eller styremedlemmer, jf. aksjonæravtalen 2, andre ledd. Det avholdt 9 styremøter, og det har blitt behandlet 16 saker. Disponering av årsresultat. Selskapet vedtekter fastslår at selskapet ikke har erverv til formål, og det skal ikke betales utbytte til aksjonærene. Alle midler opptjent i huset skal benyttes i huset. Regnskapet for 2011 viser et negativt resultat på kr ,- før skattekostnad. Grunnet prinsippendring f.o.m er utsatt skattefordel aktivert i årsregnskap. Dette gir positiv virkning på årsresultat på kr ,- for Aktivering av utsatt skattefordel gir et negativt årsresultat på kr ,-. Organisasjon og personale Inghild Brun er ansatt som Kjøkkensjef i 100 % stilling. Thomas Evensen er ansatt i 100 % stilling som Administrativ leder. Personalet i 2011 har for øvrig bestått av to vernepliktige sivilarbeidere, to praktikanter gjennom NAV og 16 driftsledere. Arbeidsmiljø Blant de ansatte har sykefraværet vært minimalt. Kjønnsfordeling SKiBAS etterstreber minimum 1/3 representasjon av hvert kjønn i styret. Forskning og utvikling SKiBAS har som satsningsområde å øke kompetansen til de frivillige ved Det Akademiske Kvarter. Utsiktene fremover Det negative resultatet for 2011 viser et sterkt behov for økt inntjening. Selv om kulturdriften utvides og forbedres stadig er ikke dette i seg selv inntektsdrivende nok. Det er vanskelig å se realistiske muligheter for å redusere kostnadsnivå mer enn det man allerede har gjort. Inntjeningspotensialet i huset er stort, og mye av dette er per dags dato uforløst. Vår langsiktige handlingsplan og arealplan legger et godt grunnlag for husets videre utvikling. Det er også planlagt en gjennomgang av organisasjonen for å forenkle og forbedre de punkter hvor det er mulig eller nødvendig. Alt i alt er det en god vind i organisasjonen og et ønske om endringer som styret håper vil konkretiseres i bedre resultater i tiden som kommer.

19 STYRENE STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS (SKiBAS) SKiBAS er aksjonærselskapet som forvalter økonomi og bygningsmasse. Selskapet er eid av UiB, SiB og Kvarteret med 1 aksje hver. Kvarteret har 3 styrerepresentanter, hvorpå UiB og SiB har 1 hver. Kvarterstyrets leder er daglig leder i SKiBAS. Tradisjonelt er Kvarterstyrets leder også styreleder i SKiBAS. VÅR STYRELEDER Lars Arnesen STYREMEDLEMMER Magnus Halsnes - Kvarteret Bendik W. N. Støren - Kvarteret Sven-Egil Bøe - UiB Erik Næsgaard - SiB HØST STYRELEDER Sigrid J. Strand STYREMEDLEMMER Kjetil L. Hansen - Kvarteret Paul Wicking - Kvarteret Sven-Egil Bøe - UiB Erik Næsgaard - SiB KVARTERSTYRET Kvarterstyret er styret til Det Akademiske Kvarter og består av studenter valgt på Kvarterets Generalforsamling. Kvarterstyret er også daglig ledelse i aksjonsærselskapet SKiBAS og velger Kvarterets styremedlemmer i SKiBAS. Kvarterstyret er ansvarlig for den daglige driften av huset og den frivillige organisasjonen. VÅR STYRELEDER Lars Arnesen STYREMEDLEMMER Sigrid J. Strand Kjetil L. Hansen Anders Endresen Anne-Lise Breivik Eirik M. Høydal Linn Karlsen HØST STYRELEDER Sigrid J. Strand STYREMEDLEMMER Kjetil L. Hansen Anders Ohma Paul Wicking Holly Hui Anders Endresen Hanne Brørs

20 REGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER NOTE Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Verdiøkning av finansielle omløpsmidler 0 0 Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen rentekostnad 0 0 Annen finanskostnad SUM FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad ÅRSRESULTAT Overføringer annen egenkapital Sum disponeringer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Innhold. Støttespillere

Innhold. Støttespillere Innhold 1 2 4 6 8 1 12 14 16 17 18 2 Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere Formål Det Akademiske

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

FORMÅL INNLEDNING FRA STYRELEDER LARS ARNESEN

FORMÅL INNLEDNING FRA STYRELEDER LARS ARNESEN - 1 - INNHOLD Formål & Innledning 3 2010 4-5 Organisasjon 6-7 Konserter 8-9 Teater 10-11 Debatt 12-13 Film 14-15 Annet 16-17 Styrets beretning 18 Styrene 19 Regnskap 20 Balanse 21 Regnskapsnoter 22-23

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS

Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Årsregnskap 2008 for LEVANGER NÆRINGSSELSKAP AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Resultatregnskap Note 2008 2007 RESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer