Innhold. Støttespillere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Støttespillere"

Transkript

1

2 Innhold Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere

3 Formål Det Akademiske Kvarter har til formål å legge til rette for kultur. Kvarteret skal være kulturhuset for alle studenter i Bergen, og skal legge til rette for en høy grad av deltakelse og innflytelse fra studentene FORMÅL Kvarteret er studentenes kulturhus i Bergen og ble åpnet av HKH Kronprins Haakon Magnus i Huset er 2215 kvadratmeter, har en kapasitet på 15 mennesker og ligger ved foten av Nygårdshøyden midt i hjertet av Bergen sentrum. Etter nesten tre år med utbygging i perioden 27-21, ble huset gjenåpnet 5. februar 21. Siden har Kvarteret funnet tilbake posisjonen som navet i studentkulturen i Bergen, og ble kåret til Bergen beste studentsted av Bergens Tidende høsten 212. Kvarteret tilbyr mat og drikke gjennom hele uken, legger til rette for et mangslungent kulturuttrykk i regi av byens studentorganisasjoner og ikke minst gir vi arbeidserfaring, kompetanse og sosial omgangskrets til de ca 4 frivillige som drifter huset. Kvarteret har en kafé og en pub som vi driver selv. Ellers har vi åtte bruksrom; hvorav tre mellomstore konsertscener, som hver dag gjennom hele uken fylles med studentaktivitet. Studentorganisasjoner og arrangører tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen benytter huset vederlagsfritt og fyller det med innhold. Kvarteret står for lokaler, teknisk utstyr, teknikere, vakthold og annen infrastruktur. Over hundre arrangører benyttet huset i 212, og vår bredde i kulturuttrykk og frekvens på arrangementer gjør oss til Vestlandets mest aktive kulturhus. Innledning fra Styreleder Arne Petter Sandvik Det har vært veldig utfordrende og morsomt å være leder for Kvarteret i 212. Da jeg ble valgt i mai 212, overtok jeg og resten av Kvarterstyret en organisasjon i positiv utvikling en utvikling som fortsatte ut året og innover i 213. Denne utviklingen hadde aldri vært mulig uten alle de engasjerte frivillige i arbeidsgruppene som bruker mye tid på å gjøre Bergen til en bedre studentby. Vi skylder en stor takk til dem alle! 212 kan oppsummeres som et år preget av flere positive trender. Bemanningsnivået ble mer komfortabelt, økonomien viste positiv trend, det ble gjort investeringer i bygningsmassen, samarbeidet med kultur- og studentorganisasjonene ble bedre og organisasjonen leverte positiv utvikling på alle nivå. Selvsikkerheten til organisasjonen økte og vi ble varmere i trøyen i studentmiljøet. Samtidig har ikke året vært noen dans på roser, og det vil kreves like hardt arbeid for å få Kvarteret enda videre. Ved årsslutt var jeg derfor klar på at selv om det var all grunn til å gi hverandre flere klapp på skuldrene for godt arbeid, så var det ikke tid for å dele ut laurbær vi må holde ermene oppbrettet og kursen stø. side 1

4 Annet 185 Rytmisk Rytmisk Ordskifte Ordskifte Annet Arrangementer % Ordskifte 2.16 Besøk % Rytmisk Annet 185 Scene Scene 443 Rytmisk 6.89 Annet Scene Ordskifte 65 Detaljert oversikt 32 (Arrangementer/Besøkende) Scene Ordskifte Rytmisk Rytmisk Scene Ordskifte Annet Scene Konsert Klubb Jam Kor Dans Teater Revy Øving Debatt Møte Film Fest Quiz Kurs Gudstjeneste Utstilling 5 5 Loppemarked ASF 1 Filmklubben RF Over 1 Arrangører Studentarrangører og organisasjoner ved utdanningsinstitusjonene i Bergen benytter fritt lokaler på Kvarteret. Kvarteret står for all infrastruktur. Arrangører må kun stå for evt. honorar til artister eller gjester. I tillegg samarbeider Kvarteret også med en mengde arrangører utenfor studentmiljøet 825 Immaturus Samfunnet Huset har kapasitet på 1.5 personer og består av 8 bruksrom, café, pub, og uteservering, fordelt på m 2. Kvarteret 1 Andre 825 side 2

5 var året vi gjenåpnet, og det brakte med seg mange utfordringer for organisasjonen, mye blest om huset og positive økonomiske resultater. 211 ble et tøffere år med sviktende salgsinntekter og store utgifter. I ettertid kan vi kanskje si at det var først i 211 at virkeligheten om hvor stor effekt tre års nedstengning hadde hatt. Vi hadde mistet et kull med bachelorstudenter, og Kvarteret hadde en lang vei å gå for å finne tilbake til hjertet i studentene. Takket være en kollektiv vilje om å lykkes og en ledelse i 211 med evne til å tenke langsiktig, ble det gjort mange gode tiltak i løpet av disse årene. Det ble laget en strategi for hvordan vi skulle finne tilbake til vår plass i Bergen og økonomien ble ryddet opp i og satt i water. En del av erkjennelsen som lå til grunn til strategien, var også at vi hadde en organisasjon som ikke var tilpasset dagens situasjon på huset, og at eierskapet og den enkeltes påvirkningskraft var for liten. I løpet av våren ble det tid og rom for å gjøre investeringer, og i mai 212 fikk vi endelig vedtatt et investeringsbudsjett for 212. Tanken var et huset har et inntjeningspotensial som står uløst, og som vi i større grad må utnytte. Ved å utnytte en større del av potensialet, ville vi på sikt få høy nok inntjening til å gjøre andre nødvendige innkjøp som for eksempel utbytting av aldrende teknisk utstyrspark. Vi investerte derfor i oppussing av kafeen Stjernesalen, som er det lokalet med lengst åpningstid på huset. Vi investerte senere også i en utbedring i puben Grøndahls, som er det andre faste skjenkepunktet på huset. Ved utgangen av 212 var framtidsutsiktene gode, og det ble vedtatt et meget høyt investeringsbudsjett der det blant annet var satt av midler til åpning av et tredje fast skjenkepunkt, noe som vil sette oss tilbake til det nivået vi hadde før stengingen i 27. Våren 212 ble det lagt fram en vurdering av organisasjons-strukturen. Vurderingen konkluderte i liten grad om hva som måtte gjøres, men avdekket flere svake punkter i dagens organisasjon. De svake punktene gjaldt alt fra lav bemanning i enkeltgrupper til grunnleggende strukturelle svakheter i organisasjonen. På bakgrunn av denne vurderingen, ble det gjort endringer i arbeidsgruppesammensetningen og flere grupper som jobbet med samme ansvarsområde ble slått sammen for å ha mer slagkraft. Høsten 212 ble organisasjonens statutter og organisasjonsstruktur lagt under lupen. Målet var ikke å radikalt endre hverdagen til de frivillige på huset eller formålet til organisasjonen. Målet var å forenkle strukturen, fordele ansvar i tråd med dagens styrkeforhold og tilpasse organisasjonen til dagens status. Resultatet ble at nye vedtekter og endringer i organisasjonsstruktur ble vedtatt i november 212. Blant endringene var at Kvarterstyret gitt mer ansvar for hele den politiske ledelsen av huset, og det tidligere Representantskapet ble gjort om til en kontrollkomité med snevrere ansvarsområde. Vi fikk i tillegg en generalforsamlingsvalgt valgkomité. Med friskt mot tok vi fatt på 213, og så langt (mai 213) ser det hele mer positivt ut og vi ser med stor tro på framtiden Besøkstall Totalt antall besøk Andel studenter Andel ikke-studenter side 3

6 Organisasjon Kvarterets drift er basert på frivillig arbeid. Hvert år er flere hundre studenter innom organisasjonen og setter sitt preg på den. Kvarteret ville ikke vært der vi er i dag uten innsatsen og engasjementet som de frivillige bidrar med. Hver uke legger våre frivillige til sammen ned hundretalls timer med arbeid i organisasjonen, og dette arbeidet har bidratt til at Kvarteret igjen har blitt et naturlig tilholdssted for byens studenter og studentorganisasjoner. Det siste halvannet året har organisasjonen vært preget av en økende optimisme og i tillegg til en økt satsning på det interne miljøet har dette bidratt til at vi i dag ligger på et stabilt nivå med frivillige som bidrar til å føre organisasjonen fremover. Vi har fortsatt noe å gå på før vi når det ideelle medlemstallet, og selv om vi fortsatt sliter med stort gjennomtrekk av frivillige i enkelte av de større arbeidsgruppene, ser vi at flere blir i organisasjonen ut over det første semesteret. Tilstrømningen av nye frivillige tilfører organisasjonen nye synspunkt og nye muligheter som har bidratt til en positiv retning i utviklingen av organisasjonen. Den frivillige kreativiteten har blant annet kommet til uttrykk i vårt romareale. I løpet av året fikk både Stjernesalen og baren i Grøndahls et etterlengtet løft, og arbeidet med dette fortsetter inn i 213. I tillegg har det blitt det avholdt flere dugnader med de frivillige der flere av veggene på huset fikk et etterlengtet ansiktsløft. side 4

7 Foto: Oddleiv Apneseth / Bergens Tidende Rekruttering av nye frivillige er en viktig del av det daglige arbeidet ved Kvarteret. For å kunne nå ut til byen studenter har vi satset på økt synlighet på det forskjellige utdanningsinstitusjonene, og arbeidsgruppene har i større grad arbeidet med å promotere seg selv og de mulighetene et medlemskap i de respektive gruppene gir. Behovet for nye frivillige har også bidratt til at arbeidsgruppene har ført en økt satsning på intern opplæring og kompetanseheving blant medlemmene i gruppene. En av forutsetningene for at en som arbeider frivillig skal ønske å bruke tiden sin hos oss er at de føler seg trygge i sitt arbeide og trives i organisasjonen. Dette er et av våre satsningsområder fremover, og ved generalforsamlingen våren 213 ble vervet internansvarlig endret til frivilligansvarlig for å i større grad synliggjøre dette satsningsområdet i organisasjonen. Frivillig engasjement og kreativitet er nøkkelen for å kunne føre organisasjonen videre. Mangfoldet av kompetanse våre frivillige sitter gjør Kvarteret til en unik organisasjon, og bredden i kompetansen de frivillige bidrar med gir oss muligheten til å bevege oss fremover i riktig retning. Antallet arbeidsgrupper gir Kvarteret et bredt utslagsfelt, og dette gjør Kvarteret til det naturlige tilholdsstedet for studenter som søker utfordringer, sosialisering og kompetanse som strekker seg ut over det studiehverdagen har å tilby. Bemanning Frivillige Dugnadstimer Verdi av arbeid (NOK) side 5

8 Konserter Deltagere

9 Musikk Svært mange av dagens etablerte norske band hadde sin første bergenske spillejobb på Kvarteret. - Einar Engelen Engelstad Bergen Realistforening For RF var 212 et spennende konsertår. I løpet av våre 22 ordinære konserter, hadde vi besøk av en rekke store navn, som Susperia, Magnet, Eva & The Heartmaker, Backstreet Girls, Sirkus Eliassen, Jace Everett og Bare Egil, så vel som flere lokale helter, deriblant Storm Weather Shanty Choir, Sahg, Ribozyme og Major Parkinson. Dette har ført til gode besøkstall og fornøyde publikumere, noe vi velger å tolke dithen at vi har gjort det attraktivt å få med seg torsdagskonserter på Kvarteret. Utover dette har vi arrangert alternative kulturelle arrangementer som Bierstube, 9-tallsfest, Hoveslaget, Helhus og Up & Coming. Vi har i løpet av året satset stort på helhus, og har prøvd vårt beste for å få til varierte og gode endagsfestivaler på våre lørdager. Dette har vi prøvd å oppnå både ved å booke gode band som fenger studentene, samt å samarbeide med andre organisasjoner. I slutten av 211 begynte vi å samarbeide med ASF om konseptet StåOppJazz på helhus, noe som klart har sett klare fordeler med i 212. I det hele tatt er det bra med faste konseptet som går på tvers av hvem som arrangerer, i tillegg til dette gjør de enkelte helhusene mer varierte og programmene mer fyldige. Utover dette, tilfører Mannskoret Arme Riddere og Studenteateret Immaturus mye til våre helhus. Spennende artister som har spilt på våre helhus i 212, er blant annet Nathalie Nordnes, Greenland Whalefishers, Samsaya, Death By Unga Bunga og Machine Birds. Gjennom konseptet Up & Coming fokuserer stadig på å finne ferske, spennende band fra Bergen og omegn, som fortjener å stå på en av Norges beste intimscener. I 212 hadde vi totalt 23 band på scenen i løpet av våre 7 Up & Coming-kvelder. I løpet av året har vi merket at konseptet har vokst, og at vi får flere og flere band som er interesserte i å spille, samt flere og flere publikumere. I tillegg har vi vært flinke til å bemerke oss de banda som er spesielt gode, og som lager mye liv i publikum, og gitt de spillejobber ved senere anledninger - som supportband, eller på Helhus. Aktive Studenters Forening I korte trekk har ASF hatt et fabelaktig konsertår i 212, med artister som First Aid Kit, Jonas Alaska, Talib Kweli, Kings of Convenience, Mikhael Paskalev, Gallows og Karpe Diem, for å nevne noen. ASF satser alltid på å ha størst mulig bredde i konsertprogrammet til lavest mulig pris, og 212 oppfylte definitivt våre målsetninger. Vi jobber stadig og målrettet med å trekke store og aktuelle artister til Det Akademiske Kvarter for å kunne tilby studentene et bredt konserttilbud til studentvennlige priser. Samarbeid Dette har blitt reflektert i gode besøkstall, med nesten 14 totale besøkende, og mange gode tilbakemeldinger på det kulturelle programmet. Spesielt kan Helhus trekkes fram som et konsept som engasjerte et stort publikum gjennom 212. ASF arrangerte i 212 tolv Helhus med besøkstall på over 7 gjester totalt. Helhus-konseptet ved Det Akademiske Kvarter er enormt verdifullt for ASF som kulturorganisasjon, og gir oss muligheten til å lage et bredt og variert program som kan appellere til alle studentene. Et Helhus som skilte seg spesielt ut i 212 var Studentkampen i regi av Det Akademiske Kvarter, hvor ASF stod som hovedarrangør. Huset ble bokstavelig talt fylt med studenter, og Fagernes Yacht Klubb spilte en uforglemmelig konsert i Teglverket. Alt i alt er vi meget fornøyd med 212, og vi skal jobbe enda hardere for å gjøre kultur mer tilgjengelig for studentene i Bergen! side 7

10

11 Teater Studentteateret Immaturus fylte sitt 22.år i 212, og har siden begynnelsen i 199 utviklet seg fra å være en liten gruppe teaterentusiaster hvor arbeidet var sterkt preget av dugnadsånd, til å bli et av Nord-Europas største amatørteater med en tilnærmet profesjonell organisasjonsstruktur. Immaturus er et teater av og for studenter, og har en sterk posisjon i teaterlivet og kulturlivet i Bergen. Med nesten 1 medlemmer er det den største driftsorganisasjonen på Kvarteret, med mellom fire og seks store produksjoner i året. I tillegg arrangerer Immaturus flere små arrangement, som for eksempel Åpen scene et tradisjonsrikt arrangement hvor scenen stilles åpen for kreative og kunstneriske innslag, ofte i form av sang, teatersport, stand-up, dikt- og tekstlesing og mye mer. Her opptrer også Immaturus faste grupper: teateroperatørene, improgruppene, skrivegruppa og Det intime prosjekt. Gruppene driver sin virksomhet uavhengig av produksjonene. Immaturus har de siste årene produsert teater av høy kunstnerisk kvalitet som har blitt godt mottatt av presse og publikum. Kaspar var den første oppsetningen i 212, med en stilig scenografi, flotte kostymer og elementer fra japansk teater. Den neste produksjonen var Måken, et kjent verk av Anton Tsjekhov, i en svært fargerik versjon. Høstsemesteret 212 startet med Nærmere, og til denne forestillingen ble hele Tivoli hvitt, og gjort om til en catwalk. Den siste produksjonen i 212 var Ifigeneia, med ti tonn sand som scenografi. I 212 hadde Immaturus også et samarbeid med Kompani Skoppeli: Tanker ved En urpremiere på et stykke som ble utformet av regissør og skuespillere, og som tok opp tematikken rundt hva som er meningen med livet. Immaturus har også hatt et samarbeid med BIT Teatergarasjen rundt forestillingen Knock Off, en mockumentary om actionfilmer. Det største samarbeidet Immaturus hadde i 212 var med Den Nationale Scene, hvor Immaturus bidro med statister til Mor Courage. Forestillingen og statistene fikk strålende kritikker av pressen, og Immaturus fikk vist sine skuespillertalenter på en større arena. 4 Forestillinger Høst 212: Nærmere av Patrick Marber Gjester Samarbeid side 9

12 114 Visninger 4.6Gjester

13 Film 212 har vært et spennende og nyskapende år for Bergen filmklubb. I løpet av høst- og vårsemesteret hadde vi henholdsvis 3 og 27 visninger. Blant disse visningene har vi hatt flere spesialarrangementer. I vår var vi for eksempel så heldige å få opplesning med musikk av selveste Frode Grytten og Mads Berven i forbindelse med en visning av en dokumentar, og i høst hadde vi en stumfilmkonsert akkompagnert av lydkunstner Erik Skodvin, også kjent som Svarte Greiner. Vi har i tillegg fått en rekke interessante og kompetente personer til å innlede filmene våre, blant annet Helge Pettersen, førstelektor ved institutt for filosofi. Vi mangler fortsatt en digital kinoprosjektor i våre visningslokaler på Det Akademiske Kvarter, og vi har derfor ikke mulighet til å vise nye filmer i DCPformat. Dette betyr blant annet at vi ikke lengre har mulighet til å vise førpremierer og nye alternative filmer. I 212 forsøkte vi derfor å se tilbake i filmhistorien og tenke alternativt når det kom til filmvalg og visningsløsninger. I løpet av 212 fikk vi kjørt oss godt inn i visningslokalene våre på Kvarteret, noe som har bidratt til å gi et positivt utslag på besøkstallene våre, spesielt i høst. Vi tar godt vare på våre to 35mm-maskiner, og i høst installerte vi nye lampehus på dem begge. Lampehusene ble gitt oss i gave av Bergen Kino. For å best mulig utnytte visningsmaskinenes potensiale, begynte vi å lære opp hele tre nye kinomaskinister i løpet av høsten 212. Dette har vist seg å bli en stor suksess. Bergen filmklubb har et formalisert medlemssamarbeid med Cinemateket i Bergen. Normalt sett har vi til sammen rundt 1 medlemmer per år. Dette tallet var noe lavere i 212. Det er fortsatt en stor berikelse for Bergen filmklubb å få samarbeide med andre kulturorganisasjoner. I 212 har vi hatt vellykkede samarbeid med bl.a Studentersamfunnet, Borealis, Bergen Kunsthall, Bergen Skeive Filmer, og ikke minst BIFF. Samarbeid side 11

14 Debatter Gjester

15 Debatt Studentersamfunnet i Bergen har til formål å samle studerende og andre akademikere til foredrag, fritt ordskifte og andre tiltak som kan fremme samhold, åndsdannelse og interesse for allmennkulturelle og politiske spørsmål - Studentersamfunnets formålsparagraf Studentersamfunnet i Bergen er byens største upolitiske forum for samfunns- og kulturdebatt, og har i 212 arrangert over 1 debatter, foredrag og kulturmøter på Kvarteret. Studentersamfunnet har faste arrangementer hver uke. Tirsdager er det populærkulturelle møter, onsdager kulturkvelder og torsdager er det debatter. Samtidig bidrar Studentersamfunnet til Helhus på lørdager. Studentersamfunnet har fokusuker hvert semester og hadde i 212 fokus på studentengasjement og opprør i tiden etter 1968 via festivalen Prostestdager, og hadde egen USA-uke tilknyttet presidentvalget. Sistnevnte ble avsluttet med et meget suksessfull valvvake-helhus der Kvarteret var fylt opp til randen av interesserte tilhørere helt inn i morgentimene. Ellers kan Det Litterære Kvarter trekkes frem som en suksess på Kvarteret. Denne kvelden da Studentersamfunnet gjør Kvarteret om til litteraturhus for en kveld er blitt en tradisjon på Kvarteret, med kjente forfattere på programmet. I tillegg er Studentersamfunnet flinke til å trekke frem debutanter fra Bergen disse kveldene. Flere ganger i semesteret har Studentersamfunnet hatt konserter etter litteraturkveldene, blant annet har de en fast avtale med Bergens Filharmoniske orkester som gjør gratiskonserter for studenter. Studentersamfunnets arrangementer var svært godt besøkte i 212 og får har fått flere medieoppslag, særlig i tilknytning til debattene. Slik bidrar de til å dra studenter inn på Kvarteret i ukedagene, samtidig som de er utadrettede og har mange besøkende fra Bergen for øvrig. Samarbeid side 13

16 Arrangementer Gjester

17 Annen kulturvirksomhet Mens 211 var året Kvarteret igjen etablerte seg som et naturlig tilholdssted for Bergens studentorganisasjoner, var fokuset for Kvarteret i 212 samarbeidet med de ulike studieinstitusjonene i Bergen. Fokus på samarbeid var spesielt viktig i forbindelse med Fadderuken, noe som resulterte i høyere besøkstall og bredere institusjonsdeltakelse enn foregående år. Fadderuken er en av årets viktigste perioder for Kvarteret. Nye studenter blir i denne perioden kjent med hva Bergen har å tilby, de søker etter tilholdssteder og et sted å engasjere seg. Fadderuken ble denne høsten avsluttet med det nye arrangementet Studentkampen. Her inviterte Kvarteret deltagere fra forskjellige studiesteder til huset. De forskjellige studieinstitusjonene fikk tildelt hvert sitt rom på huset som de dekorerte etter et selvvalgt tema. Når huset åpnet for kvelden startet konkurransen, og studenter fra hele Bergen deltok og markerte startskuddet for et tettere samarbeid. Studiestedene har også vist et større engasjement for samarbeid både med hverandre og med Kvarteret i løpet av året. Kvarteret har deltatt på, og arrangert, forum som for diskusjon om studentkultur i Bergen i samarbeid med studiestedene. Treffene, og bekjentskapene frivillige ved Kvarteret har fått gjennom disse, har medført en bedre forståelse for, og mer kjennskap til, kulturtilbudene ved de ulike studiestedene. Man har på bakgrunn av dette kunnet kartlegge hvilke tilbud Kvarteret bør åpne for, samt hvordan man bedre kan nå ut til studentene. Samarbeid med aktører, som for eksempel Festspillene i Bergen om studentarrangementet Studentimplulser, har også vært et bidrag for å øke studentenes kjennskap til huset, og de frivilliges kjennskap til det kulturelle landskapet i byen. I tillegg til samarbeidet med studiestedene har 212 inneholdt mange store og små arrangementer i regi av forskjellige studentorganisasjoner. På grunn av disse organisasjonene har studentene fått tilbud om mange ulike arrangementer på huset. Det har blitt arrangert mange små, faste arrangementer, av for eksempel Mannskoret Arme Riddere, Høyres studentforening i Bergen, Bergen Unge Venstre og Latinamerikagruppen. I tillegg til arrangementene som har blitt arrangert jevnlig har vi samarbeidet med Studentradioen i Bergen i arrangeringen av Phonofestivalen og Raptusfestivalen ble også arrangert på Kvarteret i 212. Samarbeid side 15

18 Styrets Beretning Studentkulturhuset i Bergen AS (Selskapet) driver sin virksomhet innen servering og tilrettelegging av kulturell aktivitet i Bergen sentrum. Selskapets hovedformål er å arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert sosial og kulturelt tilbud til studentene i Bergen. Dette gjøres ved å tilby tilknyttede studentorganisasjoner gratis lån av lokaler og utstyr. Ledelse/Administrasjon Selskapet ble stiftet 23. januar 1995 og har sitt sete i Bergen. Aksjeselskap forvalter huset på vegne av eierne Universitetet i Bergen. Styret i Selskapet består av en representant fra Universitetet i Berge, en representant fra Studentsamskipnaden i Bergen og tre representanter fra Det Akademiske Kvarter (Kvarteret). Kvarteret, som eier en tredjedel av aksjene, er en selvorganisert studentforening drevet på idealistisk basis med egen generalforsamling. Denne velger Kvarterets styre som er sammenfallende med den daglige ledelse i Selskapet. Styresammensetningen i Selskapet og arbeidsdeling i Kvarteret er regulert gjennom en særskilt avtale mellom aksjonærene. Kvarterets tre representanter er studenter som er oppnevnt av styret i Kvarteret. Denne løsningen er valgt på grunn av behov for nærhet mellom Selskapet og ledelsen i Kvarteret. Aksjonærforhold Selskapet har tre aksjonærer som hver eier en tredjedel av aksjene: Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Selskapets aksjekapital består av tre aksjer á 35. kroner, hvorav hver aksjonær har én aksje. Kvarteret er gjennom en aksjonæravtale sikret styreflertallet i Selskapet. Styreleder har i gjeldende periode også hatt stilling som daglig leder i kraft av verv som styreleder i Kvarteret, jf. aksjonæravtalens punkt 3, første ledd. Det er ikke betalt lønn eller styrehonorar til daglig leder eller styremedlemmer, jf. aksjonæravtalens punkt 2, andre ledd. Det ble avholdt 12 styremøter, og det har blitt behandlet 28 saker. Disponering av årsresultat. Selskapet vedtekter fastslår at selskapet ikke har erverv til formål, og det skal ikke betales utbytte til aksjonærene. Alle midler opptjent i huset, skal benyttes i huset. skattefordel gir et positivt årsresultat på kr ,-. Organisasjon og personale Inghild Brun er ansatt som Kjøkkensjef i 1 % stilling. Thomas Evensen er ansatt i 1 % stilling som Administrativ leder. I tillegg er 13 driftsledere ansatt i 2% stilling. Arbeidsmiljø Blant de ansatte har sykefraværet vært minimalt. Kjønnsfordeling Selskapet etterstreber minimum en tredjedel representasjon av hvert kjønn i styret. Forskning og utvikling SKiBAS har som satsningsområde å øke kompetansen til de frivillige ved Det Akademiske Kvarter. Utsiktene fremover Med negative resultater i 211 viste det seg et behov for mer fokus på økt inntjening. I budsjettet for 212 ble driftsutgifter kuttet, og på investeringsbudsjettet ble det satt av midler til oppussing av kafeen Stjernesalen. Dette var en av flere årsaker til at den økonomiske utviklingen snudde til positive resultater i 212. I årsskiftet 212/213 ble også puben Grøndahls pusset opp. I tiden framover vil fortsatt satsning på økt inntjening være nødvendig. Dette fordi Kvarteret har en stor aldrende utstyrspark som krever utskiftninger, i tillegg til at det er behov for innkjøp av nytt utstyr for å ligge på et bra nivå i forhold til bransjestandard. Kvarteret bør fortsette arbeidet med oppstart av et tredje skjenkepunkt på huset i løpet av 213. Fra og med 214 bør Selskapet være innstilt på oppstart av utskiftning av den tekniske utstyrsparken. I forkant av dette bør det utarbeides en utskiftningsplan slik at det sikres en viss forutsigbarhet i investeringsbudsjettet i årene framover. I tillegg til den tekniske utstyrsparken er det en stadig forventning i kultur- og utelivsbransjen om fornying av lokaler og inventar, som Selskapet må ta høyde for. Regnskapet for 212 viser et positivt resultat på kr ,- før skattekostnad. Grunnet prinsippendring fom 211 er utsatt skattefordel aktivert i årsregnskap. Dette gir positiv virkning på årsresultat på kr ,- for 212. Aktivering av utsatt side 16

19 Styrene Studentkulturhuset i Bergen AS (SKiBAS) SKiBAS er aksjonærselskapet som forvalter økonomi og bygningsmasse. Selskapet er eid av UiB, SiB og Kvarteret med én aksje hver. Kvarteret har tre styrerepresentanter, hvorpå UiB og SiB har én hver Kvarterstyrets leder er daglig leder i SKiBAS. Tradisjonelt er Kvarterstyrets leder også styreleder i SKiBAS. Vår STYRELEDER Sigrid J. Strand STYREMELDEMMER Kjetil L. Hansen Paul Wicking Sven-Egil Bøe (UiB) Erik Næsgaard (SiB) Høst STYRELEDER Arne P. Sandvik STYREMEDLEMMER Astrid S. Istad Hanne Brørs Sven-Egil Bøe (UiB) Erik Næsgaard (SiB) Kvarterstyret Kvarterstyret er styret til Det Akademiske Kvarter og består av studenter valgt på Kvarterets Generalforsamling. Kvarterstyret er også daglig ledelse i aksjonsærselskapet SKiBAS og velger Kvarterets styremedlemmer i SKiBAS. Kvarterstyret er ansvarlig for den daglige driften av huset og den frivillige organisasjonen. Vår STYRELEDER Sigrid J. Strand STYREMELDEMMER Arne P. Sandvik Marius Solberg Anders Ohma Astrid S. Istad Eirik L. Hegre Siri Vik Bakken Alexander Karlstad Høst STYRELEDER Arne P. Sandvik STYREMEDLEMMER Astrid S. Istad Marius Solberg Eirik L. Hegre Hanne Brørs Kjersti B. Skjelbreid Silje D. Bjorøy side 17

20 Regnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskriving på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat 5 38 (66 55) Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekt Finanskostnader Annen finanskonstnad Sum finanskontnad Netto finanspost Ordinært res.før skattekostnad ( ) Skattekostnad på ordinært resultat (129 94) Ordinært resultat ( ) Årsresultat ( ) Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer ( ) ( ) side 18

21 Balanse Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjefond og obligasjoner mv Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD side 19

22 Noter 1 - Lønnskostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser - ledelse og revisor Daglig leder* Administrativ leder Styremedlemmer Revisjonshonorar Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret. Selskapet har etablert innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og tilfredstiller lovens krav. *Daglig leder er engasjert på frivillig basis. 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Anskaffelseskost pr. 1/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Tilgang Ordinære avskrivninger Avgang + Avskr. på oppskrivning Anskaffelseskost pr. 31/ Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Spesifikasjon av årets skattekostnad: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt før anvendelse av framført Beregnet skatt av årets resultat = Sum betalbar skatt +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) +/- Endring i utsatt skattefordel underskudd - Anvendt skattemessig framførbart underskudd (regnskapsført) = Ordinær skattekostnad Skattesats = Inntekt side 2

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS

Årsregnskap for Aktiv Barnehjelp AS Årsregnskap 30.01.15-31.12.15 for Aktiv Barnehjelp AS Organisasjonsnr. 914934532 Utarbeidet av: Trio Regnskapsservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Vestre Rosten 78 7075 TILLER Organisasjonsnr. 970601511

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr:

Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr: Årsregnskap 2004 for Profvet International AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskapskontor AS Strandgata, 6250 STORDAL Tlf 70 27 94 00 Fax 70 27 94 01 email: post@drk.no Org

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Dill AS

Årsregnskap 2016 for Dill AS Årsregnskap 2016 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2016 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr.

Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS. Foretaksnr. Arsoppgjør 2008 for LEVANGER FRITIDSPARK AS Foretaksnr. .------ LEVANGER FRITIDSPARK AS Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER G DRIFTSKSTNADER Driftsin ntekter Annen inntekt 71458 Leieinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer