Innhold. Støttespillere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Støttespillere"

Transkript

1

2 Innhold Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere

3 Formål Det Akademiske Kvarter har til formål å legge til rette for kultur. Kvarteret skal være kulturhuset for alle studenter i Bergen, og skal legge til rette for en høy grad av deltakelse og innflytelse fra studentene FORMÅL Kvarteret er studentenes kulturhus i Bergen og ble åpnet av HKH Kronprins Haakon Magnus i Huset er 2215 kvadratmeter, har en kapasitet på 15 mennesker og ligger ved foten av Nygårdshøyden midt i hjertet av Bergen sentrum. Etter nesten tre år med utbygging i perioden 27-21, ble huset gjenåpnet 5. februar 21. Siden har Kvarteret funnet tilbake posisjonen som navet i studentkulturen i Bergen, og ble kåret til Bergen beste studentsted av Bergens Tidende høsten 212. Kvarteret tilbyr mat og drikke gjennom hele uken, legger til rette for et mangslungent kulturuttrykk i regi av byens studentorganisasjoner og ikke minst gir vi arbeidserfaring, kompetanse og sosial omgangskrets til de ca 4 frivillige som drifter huset. Kvarteret har en kafé og en pub som vi driver selv. Ellers har vi åtte bruksrom; hvorav tre mellomstore konsertscener, som hver dag gjennom hele uken fylles med studentaktivitet. Studentorganisasjoner og arrangører tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen benytter huset vederlagsfritt og fyller det med innhold. Kvarteret står for lokaler, teknisk utstyr, teknikere, vakthold og annen infrastruktur. Over hundre arrangører benyttet huset i 212, og vår bredde i kulturuttrykk og frekvens på arrangementer gjør oss til Vestlandets mest aktive kulturhus. Innledning fra Styreleder Arne Petter Sandvik Det har vært veldig utfordrende og morsomt å være leder for Kvarteret i 212. Da jeg ble valgt i mai 212, overtok jeg og resten av Kvarterstyret en organisasjon i positiv utvikling en utvikling som fortsatte ut året og innover i 213. Denne utviklingen hadde aldri vært mulig uten alle de engasjerte frivillige i arbeidsgruppene som bruker mye tid på å gjøre Bergen til en bedre studentby. Vi skylder en stor takk til dem alle! 212 kan oppsummeres som et år preget av flere positive trender. Bemanningsnivået ble mer komfortabelt, økonomien viste positiv trend, det ble gjort investeringer i bygningsmassen, samarbeidet med kultur- og studentorganisasjonene ble bedre og organisasjonen leverte positiv utvikling på alle nivå. Selvsikkerheten til organisasjonen økte og vi ble varmere i trøyen i studentmiljøet. Samtidig har ikke året vært noen dans på roser, og det vil kreves like hardt arbeid for å få Kvarteret enda videre. Ved årsslutt var jeg derfor klar på at selv om det var all grunn til å gi hverandre flere klapp på skuldrene for godt arbeid, så var det ikke tid for å dele ut laurbær vi må holde ermene oppbrettet og kursen stø. side 1

4 Annet 185 Rytmisk Rytmisk Ordskifte Ordskifte Annet Arrangementer % Ordskifte 2.16 Besøk % Rytmisk Annet 185 Scene Scene 443 Rytmisk 6.89 Annet Scene Ordskifte 65 Detaljert oversikt 32 (Arrangementer/Besøkende) Scene Ordskifte Rytmisk Rytmisk Scene Ordskifte Annet Scene Konsert Klubb Jam Kor Dans Teater Revy Øving Debatt Møte Film Fest Quiz Kurs Gudstjeneste Utstilling 5 5 Loppemarked ASF 1 Filmklubben RF Over 1 Arrangører Studentarrangører og organisasjoner ved utdanningsinstitusjonene i Bergen benytter fritt lokaler på Kvarteret. Kvarteret står for all infrastruktur. Arrangører må kun stå for evt. honorar til artister eller gjester. I tillegg samarbeider Kvarteret også med en mengde arrangører utenfor studentmiljøet 825 Immaturus Samfunnet Huset har kapasitet på 1.5 personer og består av 8 bruksrom, café, pub, og uteservering, fordelt på m 2. Kvarteret 1 Andre 825 side 2

5 var året vi gjenåpnet, og det brakte med seg mange utfordringer for organisasjonen, mye blest om huset og positive økonomiske resultater. 211 ble et tøffere år med sviktende salgsinntekter og store utgifter. I ettertid kan vi kanskje si at det var først i 211 at virkeligheten om hvor stor effekt tre års nedstengning hadde hatt. Vi hadde mistet et kull med bachelorstudenter, og Kvarteret hadde en lang vei å gå for å finne tilbake til hjertet i studentene. Takket være en kollektiv vilje om å lykkes og en ledelse i 211 med evne til å tenke langsiktig, ble det gjort mange gode tiltak i løpet av disse årene. Det ble laget en strategi for hvordan vi skulle finne tilbake til vår plass i Bergen og økonomien ble ryddet opp i og satt i water. En del av erkjennelsen som lå til grunn til strategien, var også at vi hadde en organisasjon som ikke var tilpasset dagens situasjon på huset, og at eierskapet og den enkeltes påvirkningskraft var for liten. I løpet av våren ble det tid og rom for å gjøre investeringer, og i mai 212 fikk vi endelig vedtatt et investeringsbudsjett for 212. Tanken var et huset har et inntjeningspotensial som står uløst, og som vi i større grad må utnytte. Ved å utnytte en større del av potensialet, ville vi på sikt få høy nok inntjening til å gjøre andre nødvendige innkjøp som for eksempel utbytting av aldrende teknisk utstyrspark. Vi investerte derfor i oppussing av kafeen Stjernesalen, som er det lokalet med lengst åpningstid på huset. Vi investerte senere også i en utbedring i puben Grøndahls, som er det andre faste skjenkepunktet på huset. Ved utgangen av 212 var framtidsutsiktene gode, og det ble vedtatt et meget høyt investeringsbudsjett der det blant annet var satt av midler til åpning av et tredje fast skjenkepunkt, noe som vil sette oss tilbake til det nivået vi hadde før stengingen i 27. Våren 212 ble det lagt fram en vurdering av organisasjons-strukturen. Vurderingen konkluderte i liten grad om hva som måtte gjøres, men avdekket flere svake punkter i dagens organisasjon. De svake punktene gjaldt alt fra lav bemanning i enkeltgrupper til grunnleggende strukturelle svakheter i organisasjonen. På bakgrunn av denne vurderingen, ble det gjort endringer i arbeidsgruppesammensetningen og flere grupper som jobbet med samme ansvarsområde ble slått sammen for å ha mer slagkraft. Høsten 212 ble organisasjonens statutter og organisasjonsstruktur lagt under lupen. Målet var ikke å radikalt endre hverdagen til de frivillige på huset eller formålet til organisasjonen. Målet var å forenkle strukturen, fordele ansvar i tråd med dagens styrkeforhold og tilpasse organisasjonen til dagens status. Resultatet ble at nye vedtekter og endringer i organisasjonsstruktur ble vedtatt i november 212. Blant endringene var at Kvarterstyret gitt mer ansvar for hele den politiske ledelsen av huset, og det tidligere Representantskapet ble gjort om til en kontrollkomité med snevrere ansvarsområde. Vi fikk i tillegg en generalforsamlingsvalgt valgkomité. Med friskt mot tok vi fatt på 213, og så langt (mai 213) ser det hele mer positivt ut og vi ser med stor tro på framtiden Besøkstall Totalt antall besøk Andel studenter Andel ikke-studenter side 3

6 Organisasjon Kvarterets drift er basert på frivillig arbeid. Hvert år er flere hundre studenter innom organisasjonen og setter sitt preg på den. Kvarteret ville ikke vært der vi er i dag uten innsatsen og engasjementet som de frivillige bidrar med. Hver uke legger våre frivillige til sammen ned hundretalls timer med arbeid i organisasjonen, og dette arbeidet har bidratt til at Kvarteret igjen har blitt et naturlig tilholdssted for byens studenter og studentorganisasjoner. Det siste halvannet året har organisasjonen vært preget av en økende optimisme og i tillegg til en økt satsning på det interne miljøet har dette bidratt til at vi i dag ligger på et stabilt nivå med frivillige som bidrar til å føre organisasjonen fremover. Vi har fortsatt noe å gå på før vi når det ideelle medlemstallet, og selv om vi fortsatt sliter med stort gjennomtrekk av frivillige i enkelte av de større arbeidsgruppene, ser vi at flere blir i organisasjonen ut over det første semesteret. Tilstrømningen av nye frivillige tilfører organisasjonen nye synspunkt og nye muligheter som har bidratt til en positiv retning i utviklingen av organisasjonen. Den frivillige kreativiteten har blant annet kommet til uttrykk i vårt romareale. I løpet av året fikk både Stjernesalen og baren i Grøndahls et etterlengtet løft, og arbeidet med dette fortsetter inn i 213. I tillegg har det blitt det avholdt flere dugnader med de frivillige der flere av veggene på huset fikk et etterlengtet ansiktsløft. side 4

7 Foto: Oddleiv Apneseth / Bergens Tidende Rekruttering av nye frivillige er en viktig del av det daglige arbeidet ved Kvarteret. For å kunne nå ut til byen studenter har vi satset på økt synlighet på det forskjellige utdanningsinstitusjonene, og arbeidsgruppene har i større grad arbeidet med å promotere seg selv og de mulighetene et medlemskap i de respektive gruppene gir. Behovet for nye frivillige har også bidratt til at arbeidsgruppene har ført en økt satsning på intern opplæring og kompetanseheving blant medlemmene i gruppene. En av forutsetningene for at en som arbeider frivillig skal ønske å bruke tiden sin hos oss er at de føler seg trygge i sitt arbeide og trives i organisasjonen. Dette er et av våre satsningsområder fremover, og ved generalforsamlingen våren 213 ble vervet internansvarlig endret til frivilligansvarlig for å i større grad synliggjøre dette satsningsområdet i organisasjonen. Frivillig engasjement og kreativitet er nøkkelen for å kunne føre organisasjonen videre. Mangfoldet av kompetanse våre frivillige sitter gjør Kvarteret til en unik organisasjon, og bredden i kompetansen de frivillige bidrar med gir oss muligheten til å bevege oss fremover i riktig retning. Antallet arbeidsgrupper gir Kvarteret et bredt utslagsfelt, og dette gjør Kvarteret til det naturlige tilholdsstedet for studenter som søker utfordringer, sosialisering og kompetanse som strekker seg ut over det studiehverdagen har å tilby. Bemanning Frivillige Dugnadstimer Verdi av arbeid (NOK) side 5

8 Konserter Deltagere

9 Musikk Svært mange av dagens etablerte norske band hadde sin første bergenske spillejobb på Kvarteret. - Einar Engelen Engelstad Bergen Realistforening For RF var 212 et spennende konsertår. I løpet av våre 22 ordinære konserter, hadde vi besøk av en rekke store navn, som Susperia, Magnet, Eva & The Heartmaker, Backstreet Girls, Sirkus Eliassen, Jace Everett og Bare Egil, så vel som flere lokale helter, deriblant Storm Weather Shanty Choir, Sahg, Ribozyme og Major Parkinson. Dette har ført til gode besøkstall og fornøyde publikumere, noe vi velger å tolke dithen at vi har gjort det attraktivt å få med seg torsdagskonserter på Kvarteret. Utover dette har vi arrangert alternative kulturelle arrangementer som Bierstube, 9-tallsfest, Hoveslaget, Helhus og Up & Coming. Vi har i løpet av året satset stort på helhus, og har prøvd vårt beste for å få til varierte og gode endagsfestivaler på våre lørdager. Dette har vi prøvd å oppnå både ved å booke gode band som fenger studentene, samt å samarbeide med andre organisasjoner. I slutten av 211 begynte vi å samarbeide med ASF om konseptet StåOppJazz på helhus, noe som klart har sett klare fordeler med i 212. I det hele tatt er det bra med faste konseptet som går på tvers av hvem som arrangerer, i tillegg til dette gjør de enkelte helhusene mer varierte og programmene mer fyldige. Utover dette, tilfører Mannskoret Arme Riddere og Studenteateret Immaturus mye til våre helhus. Spennende artister som har spilt på våre helhus i 212, er blant annet Nathalie Nordnes, Greenland Whalefishers, Samsaya, Death By Unga Bunga og Machine Birds. Gjennom konseptet Up & Coming fokuserer stadig på å finne ferske, spennende band fra Bergen og omegn, som fortjener å stå på en av Norges beste intimscener. I 212 hadde vi totalt 23 band på scenen i løpet av våre 7 Up & Coming-kvelder. I løpet av året har vi merket at konseptet har vokst, og at vi får flere og flere band som er interesserte i å spille, samt flere og flere publikumere. I tillegg har vi vært flinke til å bemerke oss de banda som er spesielt gode, og som lager mye liv i publikum, og gitt de spillejobber ved senere anledninger - som supportband, eller på Helhus. Aktive Studenters Forening I korte trekk har ASF hatt et fabelaktig konsertår i 212, med artister som First Aid Kit, Jonas Alaska, Talib Kweli, Kings of Convenience, Mikhael Paskalev, Gallows og Karpe Diem, for å nevne noen. ASF satser alltid på å ha størst mulig bredde i konsertprogrammet til lavest mulig pris, og 212 oppfylte definitivt våre målsetninger. Vi jobber stadig og målrettet med å trekke store og aktuelle artister til Det Akademiske Kvarter for å kunne tilby studentene et bredt konserttilbud til studentvennlige priser. Samarbeid Dette har blitt reflektert i gode besøkstall, med nesten 14 totale besøkende, og mange gode tilbakemeldinger på det kulturelle programmet. Spesielt kan Helhus trekkes fram som et konsept som engasjerte et stort publikum gjennom 212. ASF arrangerte i 212 tolv Helhus med besøkstall på over 7 gjester totalt. Helhus-konseptet ved Det Akademiske Kvarter er enormt verdifullt for ASF som kulturorganisasjon, og gir oss muligheten til å lage et bredt og variert program som kan appellere til alle studentene. Et Helhus som skilte seg spesielt ut i 212 var Studentkampen i regi av Det Akademiske Kvarter, hvor ASF stod som hovedarrangør. Huset ble bokstavelig talt fylt med studenter, og Fagernes Yacht Klubb spilte en uforglemmelig konsert i Teglverket. Alt i alt er vi meget fornøyd med 212, og vi skal jobbe enda hardere for å gjøre kultur mer tilgjengelig for studentene i Bergen! side 7

10

11 Teater Studentteateret Immaturus fylte sitt 22.år i 212, og har siden begynnelsen i 199 utviklet seg fra å være en liten gruppe teaterentusiaster hvor arbeidet var sterkt preget av dugnadsånd, til å bli et av Nord-Europas største amatørteater med en tilnærmet profesjonell organisasjonsstruktur. Immaturus er et teater av og for studenter, og har en sterk posisjon i teaterlivet og kulturlivet i Bergen. Med nesten 1 medlemmer er det den største driftsorganisasjonen på Kvarteret, med mellom fire og seks store produksjoner i året. I tillegg arrangerer Immaturus flere små arrangement, som for eksempel Åpen scene et tradisjonsrikt arrangement hvor scenen stilles åpen for kreative og kunstneriske innslag, ofte i form av sang, teatersport, stand-up, dikt- og tekstlesing og mye mer. Her opptrer også Immaturus faste grupper: teateroperatørene, improgruppene, skrivegruppa og Det intime prosjekt. Gruppene driver sin virksomhet uavhengig av produksjonene. Immaturus har de siste årene produsert teater av høy kunstnerisk kvalitet som har blitt godt mottatt av presse og publikum. Kaspar var den første oppsetningen i 212, med en stilig scenografi, flotte kostymer og elementer fra japansk teater. Den neste produksjonen var Måken, et kjent verk av Anton Tsjekhov, i en svært fargerik versjon. Høstsemesteret 212 startet med Nærmere, og til denne forestillingen ble hele Tivoli hvitt, og gjort om til en catwalk. Den siste produksjonen i 212 var Ifigeneia, med ti tonn sand som scenografi. I 212 hadde Immaturus også et samarbeid med Kompani Skoppeli: Tanker ved En urpremiere på et stykke som ble utformet av regissør og skuespillere, og som tok opp tematikken rundt hva som er meningen med livet. Immaturus har også hatt et samarbeid med BIT Teatergarasjen rundt forestillingen Knock Off, en mockumentary om actionfilmer. Det største samarbeidet Immaturus hadde i 212 var med Den Nationale Scene, hvor Immaturus bidro med statister til Mor Courage. Forestillingen og statistene fikk strålende kritikker av pressen, og Immaturus fikk vist sine skuespillertalenter på en større arena. 4 Forestillinger Høst 212: Nærmere av Patrick Marber Gjester Samarbeid side 9

12 114 Visninger 4.6Gjester

13 Film 212 har vært et spennende og nyskapende år for Bergen filmklubb. I løpet av høst- og vårsemesteret hadde vi henholdsvis 3 og 27 visninger. Blant disse visningene har vi hatt flere spesialarrangementer. I vår var vi for eksempel så heldige å få opplesning med musikk av selveste Frode Grytten og Mads Berven i forbindelse med en visning av en dokumentar, og i høst hadde vi en stumfilmkonsert akkompagnert av lydkunstner Erik Skodvin, også kjent som Svarte Greiner. Vi har i tillegg fått en rekke interessante og kompetente personer til å innlede filmene våre, blant annet Helge Pettersen, førstelektor ved institutt for filosofi. Vi mangler fortsatt en digital kinoprosjektor i våre visningslokaler på Det Akademiske Kvarter, og vi har derfor ikke mulighet til å vise nye filmer i DCPformat. Dette betyr blant annet at vi ikke lengre har mulighet til å vise førpremierer og nye alternative filmer. I 212 forsøkte vi derfor å se tilbake i filmhistorien og tenke alternativt når det kom til filmvalg og visningsløsninger. I løpet av 212 fikk vi kjørt oss godt inn i visningslokalene våre på Kvarteret, noe som har bidratt til å gi et positivt utslag på besøkstallene våre, spesielt i høst. Vi tar godt vare på våre to 35mm-maskiner, og i høst installerte vi nye lampehus på dem begge. Lampehusene ble gitt oss i gave av Bergen Kino. For å best mulig utnytte visningsmaskinenes potensiale, begynte vi å lære opp hele tre nye kinomaskinister i løpet av høsten 212. Dette har vist seg å bli en stor suksess. Bergen filmklubb har et formalisert medlemssamarbeid med Cinemateket i Bergen. Normalt sett har vi til sammen rundt 1 medlemmer per år. Dette tallet var noe lavere i 212. Det er fortsatt en stor berikelse for Bergen filmklubb å få samarbeide med andre kulturorganisasjoner. I 212 har vi hatt vellykkede samarbeid med bl.a Studentersamfunnet, Borealis, Bergen Kunsthall, Bergen Skeive Filmer, og ikke minst BIFF. Samarbeid side 11

14 Debatter Gjester

15 Debatt Studentersamfunnet i Bergen har til formål å samle studerende og andre akademikere til foredrag, fritt ordskifte og andre tiltak som kan fremme samhold, åndsdannelse og interesse for allmennkulturelle og politiske spørsmål - Studentersamfunnets formålsparagraf Studentersamfunnet i Bergen er byens største upolitiske forum for samfunns- og kulturdebatt, og har i 212 arrangert over 1 debatter, foredrag og kulturmøter på Kvarteret. Studentersamfunnet har faste arrangementer hver uke. Tirsdager er det populærkulturelle møter, onsdager kulturkvelder og torsdager er det debatter. Samtidig bidrar Studentersamfunnet til Helhus på lørdager. Studentersamfunnet har fokusuker hvert semester og hadde i 212 fokus på studentengasjement og opprør i tiden etter 1968 via festivalen Prostestdager, og hadde egen USA-uke tilknyttet presidentvalget. Sistnevnte ble avsluttet med et meget suksessfull valvvake-helhus der Kvarteret var fylt opp til randen av interesserte tilhørere helt inn i morgentimene. Ellers kan Det Litterære Kvarter trekkes frem som en suksess på Kvarteret. Denne kvelden da Studentersamfunnet gjør Kvarteret om til litteraturhus for en kveld er blitt en tradisjon på Kvarteret, med kjente forfattere på programmet. I tillegg er Studentersamfunnet flinke til å trekke frem debutanter fra Bergen disse kveldene. Flere ganger i semesteret har Studentersamfunnet hatt konserter etter litteraturkveldene, blant annet har de en fast avtale med Bergens Filharmoniske orkester som gjør gratiskonserter for studenter. Studentersamfunnets arrangementer var svært godt besøkte i 212 og får har fått flere medieoppslag, særlig i tilknytning til debattene. Slik bidrar de til å dra studenter inn på Kvarteret i ukedagene, samtidig som de er utadrettede og har mange besøkende fra Bergen for øvrig. Samarbeid side 13

16 Arrangementer Gjester

17 Annen kulturvirksomhet Mens 211 var året Kvarteret igjen etablerte seg som et naturlig tilholdssted for Bergens studentorganisasjoner, var fokuset for Kvarteret i 212 samarbeidet med de ulike studieinstitusjonene i Bergen. Fokus på samarbeid var spesielt viktig i forbindelse med Fadderuken, noe som resulterte i høyere besøkstall og bredere institusjonsdeltakelse enn foregående år. Fadderuken er en av årets viktigste perioder for Kvarteret. Nye studenter blir i denne perioden kjent med hva Bergen har å tilby, de søker etter tilholdssteder og et sted å engasjere seg. Fadderuken ble denne høsten avsluttet med det nye arrangementet Studentkampen. Her inviterte Kvarteret deltagere fra forskjellige studiesteder til huset. De forskjellige studieinstitusjonene fikk tildelt hvert sitt rom på huset som de dekorerte etter et selvvalgt tema. Når huset åpnet for kvelden startet konkurransen, og studenter fra hele Bergen deltok og markerte startskuddet for et tettere samarbeid. Studiestedene har også vist et større engasjement for samarbeid både med hverandre og med Kvarteret i løpet av året. Kvarteret har deltatt på, og arrangert, forum som for diskusjon om studentkultur i Bergen i samarbeid med studiestedene. Treffene, og bekjentskapene frivillige ved Kvarteret har fått gjennom disse, har medført en bedre forståelse for, og mer kjennskap til, kulturtilbudene ved de ulike studiestedene. Man har på bakgrunn av dette kunnet kartlegge hvilke tilbud Kvarteret bør åpne for, samt hvordan man bedre kan nå ut til studentene. Samarbeid med aktører, som for eksempel Festspillene i Bergen om studentarrangementet Studentimplulser, har også vært et bidrag for å øke studentenes kjennskap til huset, og de frivilliges kjennskap til det kulturelle landskapet i byen. I tillegg til samarbeidet med studiestedene har 212 inneholdt mange store og små arrangementer i regi av forskjellige studentorganisasjoner. På grunn av disse organisasjonene har studentene fått tilbud om mange ulike arrangementer på huset. Det har blitt arrangert mange små, faste arrangementer, av for eksempel Mannskoret Arme Riddere, Høyres studentforening i Bergen, Bergen Unge Venstre og Latinamerikagruppen. I tillegg til arrangementene som har blitt arrangert jevnlig har vi samarbeidet med Studentradioen i Bergen i arrangeringen av Phonofestivalen og Raptusfestivalen ble også arrangert på Kvarteret i 212. Samarbeid side 15

18 Styrets Beretning Studentkulturhuset i Bergen AS (Selskapet) driver sin virksomhet innen servering og tilrettelegging av kulturell aktivitet i Bergen sentrum. Selskapets hovedformål er å arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert sosial og kulturelt tilbud til studentene i Bergen. Dette gjøres ved å tilby tilknyttede studentorganisasjoner gratis lån av lokaler og utstyr. Ledelse/Administrasjon Selskapet ble stiftet 23. januar 1995 og har sitt sete i Bergen. Aksjeselskap forvalter huset på vegne av eierne Universitetet i Bergen. Styret i Selskapet består av en representant fra Universitetet i Berge, en representant fra Studentsamskipnaden i Bergen og tre representanter fra Det Akademiske Kvarter (Kvarteret). Kvarteret, som eier en tredjedel av aksjene, er en selvorganisert studentforening drevet på idealistisk basis med egen generalforsamling. Denne velger Kvarterets styre som er sammenfallende med den daglige ledelse i Selskapet. Styresammensetningen i Selskapet og arbeidsdeling i Kvarteret er regulert gjennom en særskilt avtale mellom aksjonærene. Kvarterets tre representanter er studenter som er oppnevnt av styret i Kvarteret. Denne løsningen er valgt på grunn av behov for nærhet mellom Selskapet og ledelsen i Kvarteret. Aksjonærforhold Selskapet har tre aksjonærer som hver eier en tredjedel av aksjene: Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Selskapets aksjekapital består av tre aksjer á 35. kroner, hvorav hver aksjonær har én aksje. Kvarteret er gjennom en aksjonæravtale sikret styreflertallet i Selskapet. Styreleder har i gjeldende periode også hatt stilling som daglig leder i kraft av verv som styreleder i Kvarteret, jf. aksjonæravtalens punkt 3, første ledd. Det er ikke betalt lønn eller styrehonorar til daglig leder eller styremedlemmer, jf. aksjonæravtalens punkt 2, andre ledd. Det ble avholdt 12 styremøter, og det har blitt behandlet 28 saker. Disponering av årsresultat. Selskapet vedtekter fastslår at selskapet ikke har erverv til formål, og det skal ikke betales utbytte til aksjonærene. Alle midler opptjent i huset, skal benyttes i huset. skattefordel gir et positivt årsresultat på kr ,-. Organisasjon og personale Inghild Brun er ansatt som Kjøkkensjef i 1 % stilling. Thomas Evensen er ansatt i 1 % stilling som Administrativ leder. I tillegg er 13 driftsledere ansatt i 2% stilling. Arbeidsmiljø Blant de ansatte har sykefraværet vært minimalt. Kjønnsfordeling Selskapet etterstreber minimum en tredjedel representasjon av hvert kjønn i styret. Forskning og utvikling SKiBAS har som satsningsområde å øke kompetansen til de frivillige ved Det Akademiske Kvarter. Utsiktene fremover Med negative resultater i 211 viste det seg et behov for mer fokus på økt inntjening. I budsjettet for 212 ble driftsutgifter kuttet, og på investeringsbudsjettet ble det satt av midler til oppussing av kafeen Stjernesalen. Dette var en av flere årsaker til at den økonomiske utviklingen snudde til positive resultater i 212. I årsskiftet 212/213 ble også puben Grøndahls pusset opp. I tiden framover vil fortsatt satsning på økt inntjening være nødvendig. Dette fordi Kvarteret har en stor aldrende utstyrspark som krever utskiftninger, i tillegg til at det er behov for innkjøp av nytt utstyr for å ligge på et bra nivå i forhold til bransjestandard. Kvarteret bør fortsette arbeidet med oppstart av et tredje skjenkepunkt på huset i løpet av 213. Fra og med 214 bør Selskapet være innstilt på oppstart av utskiftning av den tekniske utstyrsparken. I forkant av dette bør det utarbeides en utskiftningsplan slik at det sikres en viss forutsigbarhet i investeringsbudsjettet i årene framover. I tillegg til den tekniske utstyrsparken er det en stadig forventning i kultur- og utelivsbransjen om fornying av lokaler og inventar, som Selskapet må ta høyde for. Regnskapet for 212 viser et positivt resultat på kr ,- før skattekostnad. Grunnet prinsippendring fom 211 er utsatt skattefordel aktivert i årsregnskap. Dette gir positiv virkning på årsresultat på kr ,- for 212. Aktivering av utsatt side 16

19 Styrene Studentkulturhuset i Bergen AS (SKiBAS) SKiBAS er aksjonærselskapet som forvalter økonomi og bygningsmasse. Selskapet er eid av UiB, SiB og Kvarteret med én aksje hver. Kvarteret har tre styrerepresentanter, hvorpå UiB og SiB har én hver Kvarterstyrets leder er daglig leder i SKiBAS. Tradisjonelt er Kvarterstyrets leder også styreleder i SKiBAS. Vår STYRELEDER Sigrid J. Strand STYREMELDEMMER Kjetil L. Hansen Paul Wicking Sven-Egil Bøe (UiB) Erik Næsgaard (SiB) Høst STYRELEDER Arne P. Sandvik STYREMEDLEMMER Astrid S. Istad Hanne Brørs Sven-Egil Bøe (UiB) Erik Næsgaard (SiB) Kvarterstyret Kvarterstyret er styret til Det Akademiske Kvarter og består av studenter valgt på Kvarterets Generalforsamling. Kvarterstyret er også daglig ledelse i aksjonsærselskapet SKiBAS og velger Kvarterets styremedlemmer i SKiBAS. Kvarterstyret er ansvarlig for den daglige driften av huset og den frivillige organisasjonen. Vår STYRELEDER Sigrid J. Strand STYREMELDEMMER Arne P. Sandvik Marius Solberg Anders Ohma Astrid S. Istad Eirik L. Hegre Siri Vik Bakken Alexander Karlstad Høst STYRELEDER Arne P. Sandvik STYREMEDLEMMER Astrid S. Istad Marius Solberg Eirik L. Hegre Hanne Brørs Kjersti B. Skjelbreid Silje D. Bjorøy side 17

20 Regnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskriving på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat 5 38 (66 55) Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekt Finanskostnader Annen finanskonstnad Sum finanskontnad Netto finanspost Ordinært res.før skattekostnad ( ) Skattekostnad på ordinært resultat (129 94) Ordinært resultat ( ) Årsresultat ( ) Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer ( ) ( ) side 18

21 Balanse Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjefond og obligasjoner mv Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD side 19

22 Noter 1 - Lønnskostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser - ledelse og revisor Daglig leder* Administrativ leder Styremedlemmer Revisjonshonorar Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret. Selskapet har etablert innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og tilfredstiller lovens krav. *Daglig leder er engasjert på frivillig basis. 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Anskaffelseskost pr. 1/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Tilgang Ordinære avskrivninger Avgang + Avskr. på oppskrivning Anskaffelseskost pr. 31/ Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Spesifikasjon av årets skattekostnad: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt før anvendelse av framført Beregnet skatt av årets resultat = Sum betalbar skatt +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) +/- Endring i utsatt skattefordel underskudd - Anvendt skattemessig framførbart underskudd (regnskapsført) = Ordinær skattekostnad Skattesats = Inntekt side 2

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse.

Informasjon om organisasjonen. Kontaktinformasjon. Brønnøysundregisteret. Revisor eller regnskapsbyrå. Søknadsstørrelse. Informasjon om organisasjonen Organisasjonens navn (obligatorisk) Det Norske Studentersamfund Organisasjonens adresse (obligatorisk) Slemdalsveien 15, 0369 Oslo Organisasjonens kontonummer (obligatorisk)

Detaljer

GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen

GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen GJØR DET MESTE UT AV STUDIETIDEN DIN Det Akademiske Kvarter - Studentenes Kulturhus i Bergen FORORD Studietiden er en spesiell fase av livet. Du lever på tilnærmet ingen penger, har det samtidig utrolig

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023)

Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) 12.9.2014 Gmail - Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) Svar er levert - Søknad om tilskudd 2015 (Ref. 855023) okonomiansvarlig@studentersamfundet.no

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer 36-10 Orienteringer 1. LEDER Møtevirksomhet Det gikk en god del tid i uke 40 til møtevirksomhet i SKiBAS, Representantskapet, GLEM, Kvast, møter med økonomiansvarlig,

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

BUDSJETTFORSLAG 2014

BUDSJETTFORSLAG 2014 BUDSJETTFORSLAG 2014 Søknad om overføring fra SiO Universitas er en av Europas største studentaviser, som med sine 67 år har opparbeidet seg et solid fotfeste i studentoffentligheten. Avisen utkommer 34

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3

Årsrapport 2010. Tilstede i lokalmiljøet. Banken der du treffer mennesker 3 Årsrapport 2010 Tilstede i lokalmiljøet Banken der du treffer mennesker 3 Linn Cecilie og Mari, LSK Kvinner 4 INNHOLD Leder 4 Nøkkeltall 5 Konsern- og selskapsstruktur 6 Årsberetning 2010 8 Resultatregnskap

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008

ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ADMINISTRASJONENS BERETNING ÅRSMELDING2008 ærlig talt reklame 200 kolleger ønsker Tromsø velkommen inn i kjeden GARANTI Eiendomsmegling fester grepet. Nå er vi 45 veldrevne megleravdelinger med dyktige

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS

Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Forvaltningsrevisjon av Trondheim Kino AS Trondheim kommunerevisjon August 2007 Forord I januar 2007 ba kontrollkomiteen revisjonen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot den kulturpolitiske

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet

Det Norske Studentersamfunds Vitebok. Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet Det Norske Studentersamfunds Vitebok Alt du trenger å vite for å være en praktfull aktiv på Studentersamfundet 1 Kjære aktiv på Studentersamfundet! Studentersamfundet, juni 2004 Å drive med frivillig aktivitet

Detaljer

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6

Årsrapport 2006. Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Mercell Holding, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, 22 30 90 05, www.mercell.no MERCELL ÅRSRA P P O RT 2 0 0 6 Årsrapport 2006 2 MERCELL ÅRSRAPPORT 2006 Innhold Hendt i 2006 4 Kommentarer 6 Organisasjonskart

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer