Innhold. Støttespillere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Støttespillere"

Transkript

1

2 Innhold Formål og Innledning 212 Organisasjon Musikk Teater Film Debatt Annen Kulturvirksomhet Styrets beretning Styrene Regnskap Regnskapsnoter Støttespillere

3 Formål Det Akademiske Kvarter har til formål å legge til rette for kultur. Kvarteret skal være kulturhuset for alle studenter i Bergen, og skal legge til rette for en høy grad av deltakelse og innflytelse fra studentene FORMÅL Kvarteret er studentenes kulturhus i Bergen og ble åpnet av HKH Kronprins Haakon Magnus i Huset er 2215 kvadratmeter, har en kapasitet på 15 mennesker og ligger ved foten av Nygårdshøyden midt i hjertet av Bergen sentrum. Etter nesten tre år med utbygging i perioden 27-21, ble huset gjenåpnet 5. februar 21. Siden har Kvarteret funnet tilbake posisjonen som navet i studentkulturen i Bergen, og ble kåret til Bergen beste studentsted av Bergens Tidende høsten 212. Kvarteret tilbyr mat og drikke gjennom hele uken, legger til rette for et mangslungent kulturuttrykk i regi av byens studentorganisasjoner og ikke minst gir vi arbeidserfaring, kompetanse og sosial omgangskrets til de ca 4 frivillige som drifter huset. Kvarteret har en kafé og en pub som vi driver selv. Ellers har vi åtte bruksrom; hvorav tre mellomstore konsertscener, som hver dag gjennom hele uken fylles med studentaktivitet. Studentorganisasjoner og arrangører tilknyttet Studentsamskipnaden i Bergen benytter huset vederlagsfritt og fyller det med innhold. Kvarteret står for lokaler, teknisk utstyr, teknikere, vakthold og annen infrastruktur. Over hundre arrangører benyttet huset i 212, og vår bredde i kulturuttrykk og frekvens på arrangementer gjør oss til Vestlandets mest aktive kulturhus. Innledning fra Styreleder Arne Petter Sandvik Det har vært veldig utfordrende og morsomt å være leder for Kvarteret i 212. Da jeg ble valgt i mai 212, overtok jeg og resten av Kvarterstyret en organisasjon i positiv utvikling en utvikling som fortsatte ut året og innover i 213. Denne utviklingen hadde aldri vært mulig uten alle de engasjerte frivillige i arbeidsgruppene som bruker mye tid på å gjøre Bergen til en bedre studentby. Vi skylder en stor takk til dem alle! 212 kan oppsummeres som et år preget av flere positive trender. Bemanningsnivået ble mer komfortabelt, økonomien viste positiv trend, det ble gjort investeringer i bygningsmassen, samarbeidet med kultur- og studentorganisasjonene ble bedre og organisasjonen leverte positiv utvikling på alle nivå. Selvsikkerheten til organisasjonen økte og vi ble varmere i trøyen i studentmiljøet. Samtidig har ikke året vært noen dans på roser, og det vil kreves like hardt arbeid for å få Kvarteret enda videre. Ved årsslutt var jeg derfor klar på at selv om det var all grunn til å gi hverandre flere klapp på skuldrene for godt arbeid, så var det ikke tid for å dele ut laurbær vi må holde ermene oppbrettet og kursen stø. side 1

4 Annet 185 Rytmisk Rytmisk Ordskifte Ordskifte Annet Arrangementer % Ordskifte 2.16 Besøk % Rytmisk Annet 185 Scene Scene 443 Rytmisk 6.89 Annet Scene Ordskifte 65 Detaljert oversikt 32 (Arrangementer/Besøkende) Scene Ordskifte Rytmisk Rytmisk Scene Ordskifte Annet Scene Konsert Klubb Jam Kor Dans Teater Revy Øving Debatt Møte Film Fest Quiz Kurs Gudstjeneste Utstilling 5 5 Loppemarked ASF 1 Filmklubben RF Over 1 Arrangører Studentarrangører og organisasjoner ved utdanningsinstitusjonene i Bergen benytter fritt lokaler på Kvarteret. Kvarteret står for all infrastruktur. Arrangører må kun stå for evt. honorar til artister eller gjester. I tillegg samarbeider Kvarteret også med en mengde arrangører utenfor studentmiljøet 825 Immaturus Samfunnet Huset har kapasitet på 1.5 personer og består av 8 bruksrom, café, pub, og uteservering, fordelt på m 2. Kvarteret 1 Andre 825 side 2

5 var året vi gjenåpnet, og det brakte med seg mange utfordringer for organisasjonen, mye blest om huset og positive økonomiske resultater. 211 ble et tøffere år med sviktende salgsinntekter og store utgifter. I ettertid kan vi kanskje si at det var først i 211 at virkeligheten om hvor stor effekt tre års nedstengning hadde hatt. Vi hadde mistet et kull med bachelorstudenter, og Kvarteret hadde en lang vei å gå for å finne tilbake til hjertet i studentene. Takket være en kollektiv vilje om å lykkes og en ledelse i 211 med evne til å tenke langsiktig, ble det gjort mange gode tiltak i løpet av disse årene. Det ble laget en strategi for hvordan vi skulle finne tilbake til vår plass i Bergen og økonomien ble ryddet opp i og satt i water. En del av erkjennelsen som lå til grunn til strategien, var også at vi hadde en organisasjon som ikke var tilpasset dagens situasjon på huset, og at eierskapet og den enkeltes påvirkningskraft var for liten. I løpet av våren ble det tid og rom for å gjøre investeringer, og i mai 212 fikk vi endelig vedtatt et investeringsbudsjett for 212. Tanken var et huset har et inntjeningspotensial som står uløst, og som vi i større grad må utnytte. Ved å utnytte en større del av potensialet, ville vi på sikt få høy nok inntjening til å gjøre andre nødvendige innkjøp som for eksempel utbytting av aldrende teknisk utstyrspark. Vi investerte derfor i oppussing av kafeen Stjernesalen, som er det lokalet med lengst åpningstid på huset. Vi investerte senere også i en utbedring i puben Grøndahls, som er det andre faste skjenkepunktet på huset. Ved utgangen av 212 var framtidsutsiktene gode, og det ble vedtatt et meget høyt investeringsbudsjett der det blant annet var satt av midler til åpning av et tredje fast skjenkepunkt, noe som vil sette oss tilbake til det nivået vi hadde før stengingen i 27. Våren 212 ble det lagt fram en vurdering av organisasjons-strukturen. Vurderingen konkluderte i liten grad om hva som måtte gjøres, men avdekket flere svake punkter i dagens organisasjon. De svake punktene gjaldt alt fra lav bemanning i enkeltgrupper til grunnleggende strukturelle svakheter i organisasjonen. På bakgrunn av denne vurderingen, ble det gjort endringer i arbeidsgruppesammensetningen og flere grupper som jobbet med samme ansvarsområde ble slått sammen for å ha mer slagkraft. Høsten 212 ble organisasjonens statutter og organisasjonsstruktur lagt under lupen. Målet var ikke å radikalt endre hverdagen til de frivillige på huset eller formålet til organisasjonen. Målet var å forenkle strukturen, fordele ansvar i tråd med dagens styrkeforhold og tilpasse organisasjonen til dagens status. Resultatet ble at nye vedtekter og endringer i organisasjonsstruktur ble vedtatt i november 212. Blant endringene var at Kvarterstyret gitt mer ansvar for hele den politiske ledelsen av huset, og det tidligere Representantskapet ble gjort om til en kontrollkomité med snevrere ansvarsområde. Vi fikk i tillegg en generalforsamlingsvalgt valgkomité. Med friskt mot tok vi fatt på 213, og så langt (mai 213) ser det hele mer positivt ut og vi ser med stor tro på framtiden Besøkstall Totalt antall besøk Andel studenter Andel ikke-studenter side 3

6 Organisasjon Kvarterets drift er basert på frivillig arbeid. Hvert år er flere hundre studenter innom organisasjonen og setter sitt preg på den. Kvarteret ville ikke vært der vi er i dag uten innsatsen og engasjementet som de frivillige bidrar med. Hver uke legger våre frivillige til sammen ned hundretalls timer med arbeid i organisasjonen, og dette arbeidet har bidratt til at Kvarteret igjen har blitt et naturlig tilholdssted for byens studenter og studentorganisasjoner. Det siste halvannet året har organisasjonen vært preget av en økende optimisme og i tillegg til en økt satsning på det interne miljøet har dette bidratt til at vi i dag ligger på et stabilt nivå med frivillige som bidrar til å føre organisasjonen fremover. Vi har fortsatt noe å gå på før vi når det ideelle medlemstallet, og selv om vi fortsatt sliter med stort gjennomtrekk av frivillige i enkelte av de større arbeidsgruppene, ser vi at flere blir i organisasjonen ut over det første semesteret. Tilstrømningen av nye frivillige tilfører organisasjonen nye synspunkt og nye muligheter som har bidratt til en positiv retning i utviklingen av organisasjonen. Den frivillige kreativiteten har blant annet kommet til uttrykk i vårt romareale. I løpet av året fikk både Stjernesalen og baren i Grøndahls et etterlengtet løft, og arbeidet med dette fortsetter inn i 213. I tillegg har det blitt det avholdt flere dugnader med de frivillige der flere av veggene på huset fikk et etterlengtet ansiktsløft. side 4

7 Foto: Oddleiv Apneseth / Bergens Tidende Rekruttering av nye frivillige er en viktig del av det daglige arbeidet ved Kvarteret. For å kunne nå ut til byen studenter har vi satset på økt synlighet på det forskjellige utdanningsinstitusjonene, og arbeidsgruppene har i større grad arbeidet med å promotere seg selv og de mulighetene et medlemskap i de respektive gruppene gir. Behovet for nye frivillige har også bidratt til at arbeidsgruppene har ført en økt satsning på intern opplæring og kompetanseheving blant medlemmene i gruppene. En av forutsetningene for at en som arbeider frivillig skal ønske å bruke tiden sin hos oss er at de føler seg trygge i sitt arbeide og trives i organisasjonen. Dette er et av våre satsningsområder fremover, og ved generalforsamlingen våren 213 ble vervet internansvarlig endret til frivilligansvarlig for å i større grad synliggjøre dette satsningsområdet i organisasjonen. Frivillig engasjement og kreativitet er nøkkelen for å kunne føre organisasjonen videre. Mangfoldet av kompetanse våre frivillige sitter gjør Kvarteret til en unik organisasjon, og bredden i kompetansen de frivillige bidrar med gir oss muligheten til å bevege oss fremover i riktig retning. Antallet arbeidsgrupper gir Kvarteret et bredt utslagsfelt, og dette gjør Kvarteret til det naturlige tilholdsstedet for studenter som søker utfordringer, sosialisering og kompetanse som strekker seg ut over det studiehverdagen har å tilby. Bemanning Frivillige Dugnadstimer Verdi av arbeid (NOK) side 5

8 Konserter Deltagere

9 Musikk Svært mange av dagens etablerte norske band hadde sin første bergenske spillejobb på Kvarteret. - Einar Engelen Engelstad Bergen Realistforening For RF var 212 et spennende konsertår. I løpet av våre 22 ordinære konserter, hadde vi besøk av en rekke store navn, som Susperia, Magnet, Eva & The Heartmaker, Backstreet Girls, Sirkus Eliassen, Jace Everett og Bare Egil, så vel som flere lokale helter, deriblant Storm Weather Shanty Choir, Sahg, Ribozyme og Major Parkinson. Dette har ført til gode besøkstall og fornøyde publikumere, noe vi velger å tolke dithen at vi har gjort det attraktivt å få med seg torsdagskonserter på Kvarteret. Utover dette har vi arrangert alternative kulturelle arrangementer som Bierstube, 9-tallsfest, Hoveslaget, Helhus og Up & Coming. Vi har i løpet av året satset stort på helhus, og har prøvd vårt beste for å få til varierte og gode endagsfestivaler på våre lørdager. Dette har vi prøvd å oppnå både ved å booke gode band som fenger studentene, samt å samarbeide med andre organisasjoner. I slutten av 211 begynte vi å samarbeide med ASF om konseptet StåOppJazz på helhus, noe som klart har sett klare fordeler med i 212. I det hele tatt er det bra med faste konseptet som går på tvers av hvem som arrangerer, i tillegg til dette gjør de enkelte helhusene mer varierte og programmene mer fyldige. Utover dette, tilfører Mannskoret Arme Riddere og Studenteateret Immaturus mye til våre helhus. Spennende artister som har spilt på våre helhus i 212, er blant annet Nathalie Nordnes, Greenland Whalefishers, Samsaya, Death By Unga Bunga og Machine Birds. Gjennom konseptet Up & Coming fokuserer stadig på å finne ferske, spennende band fra Bergen og omegn, som fortjener å stå på en av Norges beste intimscener. I 212 hadde vi totalt 23 band på scenen i løpet av våre 7 Up & Coming-kvelder. I løpet av året har vi merket at konseptet har vokst, og at vi får flere og flere band som er interesserte i å spille, samt flere og flere publikumere. I tillegg har vi vært flinke til å bemerke oss de banda som er spesielt gode, og som lager mye liv i publikum, og gitt de spillejobber ved senere anledninger - som supportband, eller på Helhus. Aktive Studenters Forening I korte trekk har ASF hatt et fabelaktig konsertår i 212, med artister som First Aid Kit, Jonas Alaska, Talib Kweli, Kings of Convenience, Mikhael Paskalev, Gallows og Karpe Diem, for å nevne noen. ASF satser alltid på å ha størst mulig bredde i konsertprogrammet til lavest mulig pris, og 212 oppfylte definitivt våre målsetninger. Vi jobber stadig og målrettet med å trekke store og aktuelle artister til Det Akademiske Kvarter for å kunne tilby studentene et bredt konserttilbud til studentvennlige priser. Samarbeid Dette har blitt reflektert i gode besøkstall, med nesten 14 totale besøkende, og mange gode tilbakemeldinger på det kulturelle programmet. Spesielt kan Helhus trekkes fram som et konsept som engasjerte et stort publikum gjennom 212. ASF arrangerte i 212 tolv Helhus med besøkstall på over 7 gjester totalt. Helhus-konseptet ved Det Akademiske Kvarter er enormt verdifullt for ASF som kulturorganisasjon, og gir oss muligheten til å lage et bredt og variert program som kan appellere til alle studentene. Et Helhus som skilte seg spesielt ut i 212 var Studentkampen i regi av Det Akademiske Kvarter, hvor ASF stod som hovedarrangør. Huset ble bokstavelig talt fylt med studenter, og Fagernes Yacht Klubb spilte en uforglemmelig konsert i Teglverket. Alt i alt er vi meget fornøyd med 212, og vi skal jobbe enda hardere for å gjøre kultur mer tilgjengelig for studentene i Bergen! side 7

10

11 Teater Studentteateret Immaturus fylte sitt 22.år i 212, og har siden begynnelsen i 199 utviklet seg fra å være en liten gruppe teaterentusiaster hvor arbeidet var sterkt preget av dugnadsånd, til å bli et av Nord-Europas største amatørteater med en tilnærmet profesjonell organisasjonsstruktur. Immaturus er et teater av og for studenter, og har en sterk posisjon i teaterlivet og kulturlivet i Bergen. Med nesten 1 medlemmer er det den største driftsorganisasjonen på Kvarteret, med mellom fire og seks store produksjoner i året. I tillegg arrangerer Immaturus flere små arrangement, som for eksempel Åpen scene et tradisjonsrikt arrangement hvor scenen stilles åpen for kreative og kunstneriske innslag, ofte i form av sang, teatersport, stand-up, dikt- og tekstlesing og mye mer. Her opptrer også Immaturus faste grupper: teateroperatørene, improgruppene, skrivegruppa og Det intime prosjekt. Gruppene driver sin virksomhet uavhengig av produksjonene. Immaturus har de siste årene produsert teater av høy kunstnerisk kvalitet som har blitt godt mottatt av presse og publikum. Kaspar var den første oppsetningen i 212, med en stilig scenografi, flotte kostymer og elementer fra japansk teater. Den neste produksjonen var Måken, et kjent verk av Anton Tsjekhov, i en svært fargerik versjon. Høstsemesteret 212 startet med Nærmere, og til denne forestillingen ble hele Tivoli hvitt, og gjort om til en catwalk. Den siste produksjonen i 212 var Ifigeneia, med ti tonn sand som scenografi. I 212 hadde Immaturus også et samarbeid med Kompani Skoppeli: Tanker ved En urpremiere på et stykke som ble utformet av regissør og skuespillere, og som tok opp tematikken rundt hva som er meningen med livet. Immaturus har også hatt et samarbeid med BIT Teatergarasjen rundt forestillingen Knock Off, en mockumentary om actionfilmer. Det største samarbeidet Immaturus hadde i 212 var med Den Nationale Scene, hvor Immaturus bidro med statister til Mor Courage. Forestillingen og statistene fikk strålende kritikker av pressen, og Immaturus fikk vist sine skuespillertalenter på en større arena. 4 Forestillinger Høst 212: Nærmere av Patrick Marber Gjester Samarbeid side 9

12 114 Visninger 4.6Gjester

13 Film 212 har vært et spennende og nyskapende år for Bergen filmklubb. I løpet av høst- og vårsemesteret hadde vi henholdsvis 3 og 27 visninger. Blant disse visningene har vi hatt flere spesialarrangementer. I vår var vi for eksempel så heldige å få opplesning med musikk av selveste Frode Grytten og Mads Berven i forbindelse med en visning av en dokumentar, og i høst hadde vi en stumfilmkonsert akkompagnert av lydkunstner Erik Skodvin, også kjent som Svarte Greiner. Vi har i tillegg fått en rekke interessante og kompetente personer til å innlede filmene våre, blant annet Helge Pettersen, førstelektor ved institutt for filosofi. Vi mangler fortsatt en digital kinoprosjektor i våre visningslokaler på Det Akademiske Kvarter, og vi har derfor ikke mulighet til å vise nye filmer i DCPformat. Dette betyr blant annet at vi ikke lengre har mulighet til å vise førpremierer og nye alternative filmer. I 212 forsøkte vi derfor å se tilbake i filmhistorien og tenke alternativt når det kom til filmvalg og visningsløsninger. I løpet av 212 fikk vi kjørt oss godt inn i visningslokalene våre på Kvarteret, noe som har bidratt til å gi et positivt utslag på besøkstallene våre, spesielt i høst. Vi tar godt vare på våre to 35mm-maskiner, og i høst installerte vi nye lampehus på dem begge. Lampehusene ble gitt oss i gave av Bergen Kino. For å best mulig utnytte visningsmaskinenes potensiale, begynte vi å lære opp hele tre nye kinomaskinister i løpet av høsten 212. Dette har vist seg å bli en stor suksess. Bergen filmklubb har et formalisert medlemssamarbeid med Cinemateket i Bergen. Normalt sett har vi til sammen rundt 1 medlemmer per år. Dette tallet var noe lavere i 212. Det er fortsatt en stor berikelse for Bergen filmklubb å få samarbeide med andre kulturorganisasjoner. I 212 har vi hatt vellykkede samarbeid med bl.a Studentersamfunnet, Borealis, Bergen Kunsthall, Bergen Skeive Filmer, og ikke minst BIFF. Samarbeid side 11

14 Debatter Gjester

15 Debatt Studentersamfunnet i Bergen har til formål å samle studerende og andre akademikere til foredrag, fritt ordskifte og andre tiltak som kan fremme samhold, åndsdannelse og interesse for allmennkulturelle og politiske spørsmål - Studentersamfunnets formålsparagraf Studentersamfunnet i Bergen er byens største upolitiske forum for samfunns- og kulturdebatt, og har i 212 arrangert over 1 debatter, foredrag og kulturmøter på Kvarteret. Studentersamfunnet har faste arrangementer hver uke. Tirsdager er det populærkulturelle møter, onsdager kulturkvelder og torsdager er det debatter. Samtidig bidrar Studentersamfunnet til Helhus på lørdager. Studentersamfunnet har fokusuker hvert semester og hadde i 212 fokus på studentengasjement og opprør i tiden etter 1968 via festivalen Prostestdager, og hadde egen USA-uke tilknyttet presidentvalget. Sistnevnte ble avsluttet med et meget suksessfull valvvake-helhus der Kvarteret var fylt opp til randen av interesserte tilhørere helt inn i morgentimene. Ellers kan Det Litterære Kvarter trekkes frem som en suksess på Kvarteret. Denne kvelden da Studentersamfunnet gjør Kvarteret om til litteraturhus for en kveld er blitt en tradisjon på Kvarteret, med kjente forfattere på programmet. I tillegg er Studentersamfunnet flinke til å trekke frem debutanter fra Bergen disse kveldene. Flere ganger i semesteret har Studentersamfunnet hatt konserter etter litteraturkveldene, blant annet har de en fast avtale med Bergens Filharmoniske orkester som gjør gratiskonserter for studenter. Studentersamfunnets arrangementer var svært godt besøkte i 212 og får har fått flere medieoppslag, særlig i tilknytning til debattene. Slik bidrar de til å dra studenter inn på Kvarteret i ukedagene, samtidig som de er utadrettede og har mange besøkende fra Bergen for øvrig. Samarbeid side 13

16 Arrangementer Gjester

17 Annen kulturvirksomhet Mens 211 var året Kvarteret igjen etablerte seg som et naturlig tilholdssted for Bergens studentorganisasjoner, var fokuset for Kvarteret i 212 samarbeidet med de ulike studieinstitusjonene i Bergen. Fokus på samarbeid var spesielt viktig i forbindelse med Fadderuken, noe som resulterte i høyere besøkstall og bredere institusjonsdeltakelse enn foregående år. Fadderuken er en av årets viktigste perioder for Kvarteret. Nye studenter blir i denne perioden kjent med hva Bergen har å tilby, de søker etter tilholdssteder og et sted å engasjere seg. Fadderuken ble denne høsten avsluttet med det nye arrangementet Studentkampen. Her inviterte Kvarteret deltagere fra forskjellige studiesteder til huset. De forskjellige studieinstitusjonene fikk tildelt hvert sitt rom på huset som de dekorerte etter et selvvalgt tema. Når huset åpnet for kvelden startet konkurransen, og studenter fra hele Bergen deltok og markerte startskuddet for et tettere samarbeid. Studiestedene har også vist et større engasjement for samarbeid både med hverandre og med Kvarteret i løpet av året. Kvarteret har deltatt på, og arrangert, forum som for diskusjon om studentkultur i Bergen i samarbeid med studiestedene. Treffene, og bekjentskapene frivillige ved Kvarteret har fått gjennom disse, har medført en bedre forståelse for, og mer kjennskap til, kulturtilbudene ved de ulike studiestedene. Man har på bakgrunn av dette kunnet kartlegge hvilke tilbud Kvarteret bør åpne for, samt hvordan man bedre kan nå ut til studentene. Samarbeid med aktører, som for eksempel Festspillene i Bergen om studentarrangementet Studentimplulser, har også vært et bidrag for å øke studentenes kjennskap til huset, og de frivilliges kjennskap til det kulturelle landskapet i byen. I tillegg til samarbeidet med studiestedene har 212 inneholdt mange store og små arrangementer i regi av forskjellige studentorganisasjoner. På grunn av disse organisasjonene har studentene fått tilbud om mange ulike arrangementer på huset. Det har blitt arrangert mange små, faste arrangementer, av for eksempel Mannskoret Arme Riddere, Høyres studentforening i Bergen, Bergen Unge Venstre og Latinamerikagruppen. I tillegg til arrangementene som har blitt arrangert jevnlig har vi samarbeidet med Studentradioen i Bergen i arrangeringen av Phonofestivalen og Raptusfestivalen ble også arrangert på Kvarteret i 212. Samarbeid side 15

18 Styrets Beretning Studentkulturhuset i Bergen AS (Selskapet) driver sin virksomhet innen servering og tilrettelegging av kulturell aktivitet i Bergen sentrum. Selskapets hovedformål er å arbeide for å tilrettelegge og styrke et bredt og omfattende, selvorganisert sosial og kulturelt tilbud til studentene i Bergen. Dette gjøres ved å tilby tilknyttede studentorganisasjoner gratis lån av lokaler og utstyr. Ledelse/Administrasjon Selskapet ble stiftet 23. januar 1995 og har sitt sete i Bergen. Aksjeselskap forvalter huset på vegne av eierne Universitetet i Bergen. Styret i Selskapet består av en representant fra Universitetet i Berge, en representant fra Studentsamskipnaden i Bergen og tre representanter fra Det Akademiske Kvarter (Kvarteret). Kvarteret, som eier en tredjedel av aksjene, er en selvorganisert studentforening drevet på idealistisk basis med egen generalforsamling. Denne velger Kvarterets styre som er sammenfallende med den daglige ledelse i Selskapet. Styresammensetningen i Selskapet og arbeidsdeling i Kvarteret er regulert gjennom en særskilt avtale mellom aksjonærene. Kvarterets tre representanter er studenter som er oppnevnt av styret i Kvarteret. Denne løsningen er valgt på grunn av behov for nærhet mellom Selskapet og ledelsen i Kvarteret. Aksjonærforhold Selskapet har tre aksjonærer som hver eier en tredjedel av aksjene: Universitetet i Bergen, Studentsamskipnaden i Bergen og Det Akademiske Kvarter. Selskapets aksjekapital består av tre aksjer á 35. kroner, hvorav hver aksjonær har én aksje. Kvarteret er gjennom en aksjonæravtale sikret styreflertallet i Selskapet. Styreleder har i gjeldende periode også hatt stilling som daglig leder i kraft av verv som styreleder i Kvarteret, jf. aksjonæravtalens punkt 3, første ledd. Det er ikke betalt lønn eller styrehonorar til daglig leder eller styremedlemmer, jf. aksjonæravtalens punkt 2, andre ledd. Det ble avholdt 12 styremøter, og det har blitt behandlet 28 saker. Disponering av årsresultat. Selskapet vedtekter fastslår at selskapet ikke har erverv til formål, og det skal ikke betales utbytte til aksjonærene. Alle midler opptjent i huset, skal benyttes i huset. skattefordel gir et positivt årsresultat på kr ,-. Organisasjon og personale Inghild Brun er ansatt som Kjøkkensjef i 1 % stilling. Thomas Evensen er ansatt i 1 % stilling som Administrativ leder. I tillegg er 13 driftsledere ansatt i 2% stilling. Arbeidsmiljø Blant de ansatte har sykefraværet vært minimalt. Kjønnsfordeling Selskapet etterstreber minimum en tredjedel representasjon av hvert kjønn i styret. Forskning og utvikling SKiBAS har som satsningsområde å øke kompetansen til de frivillige ved Det Akademiske Kvarter. Utsiktene fremover Med negative resultater i 211 viste det seg et behov for mer fokus på økt inntjening. I budsjettet for 212 ble driftsutgifter kuttet, og på investeringsbudsjettet ble det satt av midler til oppussing av kafeen Stjernesalen. Dette var en av flere årsaker til at den økonomiske utviklingen snudde til positive resultater i 212. I årsskiftet 212/213 ble også puben Grøndahls pusset opp. I tiden framover vil fortsatt satsning på økt inntjening være nødvendig. Dette fordi Kvarteret har en stor aldrende utstyrspark som krever utskiftninger, i tillegg til at det er behov for innkjøp av nytt utstyr for å ligge på et bra nivå i forhold til bransjestandard. Kvarteret bør fortsette arbeidet med oppstart av et tredje skjenkepunkt på huset i løpet av 213. Fra og med 214 bør Selskapet være innstilt på oppstart av utskiftning av den tekniske utstyrsparken. I forkant av dette bør det utarbeides en utskiftningsplan slik at det sikres en viss forutsigbarhet i investeringsbudsjettet i årene framover. I tillegg til den tekniske utstyrsparken er det en stadig forventning i kultur- og utelivsbransjen om fornying av lokaler og inventar, som Selskapet må ta høyde for. Regnskapet for 212 viser et positivt resultat på kr ,- før skattekostnad. Grunnet prinsippendring fom 211 er utsatt skattefordel aktivert i årsregnskap. Dette gir positiv virkning på årsresultat på kr ,- for 212. Aktivering av utsatt side 16

19 Styrene Studentkulturhuset i Bergen AS (SKiBAS) SKiBAS er aksjonærselskapet som forvalter økonomi og bygningsmasse. Selskapet er eid av UiB, SiB og Kvarteret med én aksje hver. Kvarteret har tre styrerepresentanter, hvorpå UiB og SiB har én hver Kvarterstyrets leder er daglig leder i SKiBAS. Tradisjonelt er Kvarterstyrets leder også styreleder i SKiBAS. Vår STYRELEDER Sigrid J. Strand STYREMELDEMMER Kjetil L. Hansen Paul Wicking Sven-Egil Bøe (UiB) Erik Næsgaard (SiB) Høst STYRELEDER Arne P. Sandvik STYREMEDLEMMER Astrid S. Istad Hanne Brørs Sven-Egil Bøe (UiB) Erik Næsgaard (SiB) Kvarterstyret Kvarterstyret er styret til Det Akademiske Kvarter og består av studenter valgt på Kvarterets Generalforsamling. Kvarterstyret er også daglig ledelse i aksjonsærselskapet SKiBAS og velger Kvarterets styremedlemmer i SKiBAS. Kvarterstyret er ansvarlig for den daglige driften av huset og den frivillige organisasjonen. Vår STYRELEDER Sigrid J. Strand STYREMELDEMMER Arne P. Sandvik Marius Solberg Anders Ohma Astrid S. Istad Eirik L. Hegre Siri Vik Bakken Alexander Karlstad Høst STYRELEDER Arne P. Sandvik STYREMEDLEMMER Astrid S. Istad Marius Solberg Eirik L. Hegre Hanne Brørs Kjersti B. Skjelbreid Silje D. Bjorøy side 17

20 Regnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskriving på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat 5 38 (66 55) Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekt Finanskostnader Annen finanskonstnad Sum finanskontnad Netto finanspost Ordinært res.før skattekostnad ( ) Skattekostnad på ordinært resultat (129 94) Ordinært resultat ( ) Årsresultat ( ) Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer ( ) ( ) side 18

21 Balanse Eiendeler Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjefond og obligasjoner mv Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD side 19

22 Noter 1 - Lønnskostnad Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Ytelser - ledelse og revisor Daglig leder* Administrativ leder Styremedlemmer Revisjonshonorar Selskapet har hatt 7 årsverk i regnskapsåret. Selskapet har etablert innskuddsbasert tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og tilfredstiller lovens krav. *Daglig leder er engasjert på frivillig basis. 2 - Avskrivning på varige driftsmidler Anskaffelseskost pr. 1/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Tilgang Ordinære avskrivninger Avgang + Avskr. på oppskrivning Anskaffelseskost pr. 31/ Tilbakeført avskrivning Ekstraord nedskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Prosentsats for ord.avskr Skattekostnad på ordinært resultat Spesifikasjon av årets skattegrunnlag: Spesifikasjon av årets skattekostnad: Resultat før skattekostnader + Permanente og andre forskjeller + Endring i midlertidige forskjeller = Inntekt før anvendelse av framført Beregnet skatt av årets resultat = Sum betalbar skatt +/- Endring i utsatt skatt (regnskapsført) +/- Endring i utsatt skattefordel underskudd - Anvendt skattemessig framførbart underskudd (regnskapsført) = Ordinær skattekostnad Skattesats = Inntekt side 2

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN

MORGANS SKIP AS 9470 GRATANGEN Arsregnskap for 2014 9470 GRATANGEN Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Arsberetning Utarbeidet av: MA REGNSKAP AS ALTEVANNSVE IEN 7 VEKSTHUSET. 9360 BARDU Org.nr. 989090704 Utarbeidet med: Total Arsoppgjl/Jr

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

ÅRSBERETNING for A/S Kryllingen 2012

ÅRSBERETNING for A/S Kryllingen 2012 ÅRSBERETNING for A/S Kryllingen 2012 1. Selskapet A/S Kryllingen kan se tilbake på sin 22. driftssesong med charter og turvirksomhet med båten M/S Kryllingen, som har sitt tilholdssted i Krødsherad kommune.

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING

Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Årsregnskap 2012 for HAUGESUNDS HANDELSSTANDS FORENING Foretaksnr. 971120185 Utarbeidet av: Tveit Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Regnskapsførernummer 38573 Årsberetning 2012 Foreningens økonomi

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer