Avansert brukermanual

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avansert brukermanual"

Transkript

1 Avansert brukermanual MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 NOR

2 Brukermanualer og hvor du finner dem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Produktsikkerhetsguide Hurtigstartguide Grunnleggende brukermanual Avansert brukermanual Programvare og Nettverks Brukerhåndbok Web Connect-guide AirPrint-guide Google Cloud Print-guide Guide for Wi-Fi Direct Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan 1 Dette kan variere avhengig av land. 2 Besøk oss på Les denne veiledningen først. Les sikkerhetsinstruksene før du setter opp maskinen. Du finner informasjon om varemerker og juridiske begrensninger i denne veiledningen. Følg instruksjonene for oppsett av maskinen, og installer driverne og programvaren for operativsystemet og tilkoblingstypen du bruker. Lær om grunnleggende bruk av faksing, kopiering, skanning og PhotoCapture Center, samt hvordan du bytter forbruksmateriell. Se feilsøkingstips. Lær om mer avanserte funksjoner: faksing, kopiering, sikkerhetsfunksjoner, skrive ut rapporter og utføring av rutinemessig vedlikehold. Denne veiledningen gir instrukser for skanning, utskrift, PC-Fax og andre oppgaver som kan utføres ved å koble Brother-maskinen til en datamaskin. Du kan også finne nyttig informasjon om bruk av verktøyet Brother ControlCenter, bruk av maskinen i et nettverksmiljø og begreper som brukes ofte. Denne håndboken gir nyttig informasjon om tilgang til Internett-tjenester fra Brother-maskinen, samt nedlasting av bilder, utskrift av data og opplasting av filer direkte til Internett-tjenester. Denne håndboken gir informasjon om bruk av AirPrint til å skrive ut fra OS X v10.7.x, 10.8.x og iphone, ipod touch, ipad eller en annen ios-enhet til Brother-maskinen uten å installere en skriverdriver. Denne veiledningen gir detaljert informasjon om hvordan du bruker tjenestene til Google Cloud Print til utskrift via Internett. Denne veiledningen gir detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer og bruker Brother-maskinen for trådløs utskrift direkte fra en mobil enhet som støtter Wi-Fi Direct -standarden. Denne veiledningen gir nyttig informasjon om utskrift fra mobilenheter og skanning fra Brother-maskinen til mobilenheter når de er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Trykt / i esken Trykt / i esken Trykt / i esken 1 PDF-fil / CD-ROM HTML-fil / CD-ROM PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 i

3 Innholdsfortegnelse 1 Generelt oppsett 1 VIKTIG NAD... 1 Lagring i minnet... 1 Automatisk skifte mellom sommertid/vintertid... 1 Hvilemodus... 2 LCD-pekeskjerm... 2 Endre språket på pekeskjermen (avhengig av modell)... 2 Stille inn dimmetidsuret for bakgrunnsbelysningen Sikkerhetsfunksjoner 4 Secure Function Lock 2.0 (Sikkerfunksjonslås 2.0)... 4 Før du begynner å bruke Secure Function Lock 2.0 (Sikkerfunksjonslås 2.0)... 4 Angi og endre administratorpassord... 5 Registrere begrensede brukere... 6 Slå Secure Function Lock (sikkerfunksjonslås) på/av... 6 Bytte bruker... 7 Bytte til offentlig modus... 7 Begrense oppringing... 8 Begrensning for talltastatur... 8 Begrensning for adressebok... 8 Begrensning for snarvei... 8 Begrensning for LDAP-server Sende en faks 10 Flere alternativer for sending Sende fakser med mange innstillinger Stanse faksing Kontrast Endre faksoppløsning Sette endringene dine som en ny standard Gjenopprette faksalternativene til fabrikkinnstillinger Lagre faksalternativer som en snarvei Andre alternativer ved sending Sende en faks manuelt Sende en faks ved slutten av en samtale Dobbel tilgang (kun svart/hvitt) Gruppesending (kun svart/hvitt) Sending i sanntid Utenlandsmodus Utsatt faksing (kun svart/hvitt) Utsatt satsvis sending (kun svart/hvitt) Kontrollere og avbryte jobber i kø Polling Pollingsending (kun svart/hvitt) ii

4 4 Motta en faks 21 Minnemottak (kun svart/hvitt) Faksvideresending Fakslagring Skrive ut faks fra minnet Slå av minnemottaksfunksjoner Endre minnemottaksfunksjoner Fjerninnhenting Angi en fjerntilgangskode Bruke fjerntilgangskoden Eksterne fakskommandoer Hente inn fakser Endre faksvideresendingsnummeret Ekstra mottaksfunksjoner Mottak ved tom for papir Skrive ut en forminsket innkommende faks Motta en faks ved slutten av en samtale Polling Pollingmottak Slå og lagre numre 31 Talefunksjoner Andre ringefunksjoner Kombinere adresseboknumre Flere lagringsmåter for numre Lagre adresseboknumre fra historikken for utgående nummer Lagre adresseboknumre fra historikken for anroper-id Legge til grupper for gruppesending Skrive ut rapporter 36 Faksrapporter Sendingsverifiseringsrapport Faksjournal (aktivitetsrapport) Rapporter Slik skriver du ut en rapport iii

5 7 Kopiere 38 Kopieringsalternativer Stanse kopiering Bedre kopieringshastighet og -kvalitet Forstørre eller redusere kopier Lage N i 1-kopier eller en plakat (Sideoppsett) i 1 ID-kopi (Sideoppsett) Sortere kopier Justere tetthet Blekksparemodus Kopiere tynt papir Automatisk forskyvningsoppretting Bokkopiering Kopiere vannmerke Fjern bakgrunnsfarge sidig kopiering Sette endringene dine som en ny standard Gjenopprette fabrikkinnstillinger Lagre kopieringsalternativer som snarvei Snarveier for A3-kopiering Snarvei for A3-kopiering Skrive ut fotografier fra et minnekort eller USB Flash-minne 54 Bruke PhotoCapture Center Minnekort, USB Flash-minner og mappestrukturer Filmutskrift Skriv ut bilder Skriv ut bildeoversikt (miniatyrbilder) Skrive ut fotografier Forbedre bilder Utskrift av ID-fotografi Lysbildefremvisning DPOF-utskrift Utskriftsinnstillinger for PhotoCapture Center Utskriftskvalitet Papiralternativer Automatisk korrigering Justere lysstyrke, kontrast og farge Beskjæring Utskrift uten kanter Datoutskrift Sette endringene dine som en ny standard Gjenopprette fabrikkinnstillinger Skanne til minnekort eller USB Flash-minne Automatisk beskjæring Slik angir du en ny standardinnstilling Slik tilbakestiller du til fabrikkinnstillinger Lagre skannealternativer som snarvei iv

6 9 Skrive ut fotografier fra et kamera 71 Direkteutskrift fra et PictBridge-kamera PictBridge-krav Konfigurere digitalkameraet Skrive ut bilder DPOF-utskrift Direkteutskrift fra et digitalkamera (uten PictBridge) Skrive ut bilder A Rutinemessig vedlikehold 75 Rengjøre og kontrollere maskinen Rengjøre maskinen utvendig Rengjøre maskinens skriverplate Rengjøre papirmaterullene Rengjøre valsene for papiropphenting Rengjøre valsene for papiropphenting for papirskuff #2 (MFC-J6720DW) Kontrollere blekknivået Pakke og sende maskinen B Ordliste 82 C Stikkordliste 86 v

7 1 Generelt oppsett VIKTIG NAD 1 De fleste illustrasjonene i denne brukermanualen viser MFC-J6720DW. Lagring i minnet Menyinnstillingene lagres permanent og vil ikke gå tapt hvis det oppstår et strømbrudd. Midlertidige innstillinger (for eksempel Utenlandsmodus) vil gå tapt. Hvis du har valgt Angi ny std. som foretrukket innstilling for Fax, Skanne, Kopi og Foto, vil disse innstillingene ikke gå tapt. I tillegg vil maskinen i tilfelle strømbrudd beholde dato og klokkeslett samt programmerte tidsinnstilte faksjobber (for eksempel Forsink. faks) i opptil 24 timer. Automatisk skifte mellom sommertid/ vintertid Du kan stille inn maskinen slik at den automatisk skifter til/fra sommertid. Klokken stilles automatisk én time frem om våren og én time tilbake om høsten. Kontroller at du har angitt riktig dato og klokkeslett i Dato og klokke-innstillingen. a Trykk på (Innst.). b Trykk på Alle innst. c Trykk på a eller b for å vise Grunn oppsett. d Trykk på Grunn oppsett. e Trykk på a eller b for å vise Dato og klokke. f Trykk på Dato og klokke. g Trykk på a eller b for å vise Auto sommertid. h Trykk på Auto sommertid. i Trykk på Av (eller På). j Trykk på. 1

8 Kapittel 1 Hvilemodus Du kan velge hvor lenge maskinen skal være inaktiv før den går i hvilemodus (opptil 60 minutter). Tidsuret vil starte på nytt hvis det utføres aktiviteter på maskinen. LCD-pekeskjerm Endre språket på pekeskjermen (avhengig av modell) a Trykk på (Innst.). Du kan endre språket på pekeskjermen. b Trykk på Alle innst. c Trykk på a eller b for å vise Hovedoppsett. d Trykk på Hovedoppsett. e Trykk på a eller b for å vise Hvilemodus. f Trykk på Hvilemodus. g Trykk på a eller b for å vise 1Min, 2Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min eller 60Min. Trykk på alternativet du vil ha. h Trykk på. a Trykk på (Innst.). b Trykk på Alle innst. c Trykk på a eller b for å vise Grunn oppsett. d Trykk på Grunn oppsett. e Trykk på a eller b for å vise Lokalt språk. f Trykk på Lokalt språk. g Trykk på ditt språk. h Trykk på. Stille inn dimmetidsuret for bakgrunnsbelysningen Du kan angi hvor lenge LCD-pekeskjermens bakgrunnsbelysning skal være på etter siste fingertrykk. a Trykk på (Innst.). b Trykk på Alle innst. c Trykk på a eller b for å vise Hovedoppsett. d Trykk på Hovedoppsett. e Trykk på a eller b for å vise LCD-innst. f Trykk på LCD-innst. g Trykk på Dimme-timer. 2

9 Generelt oppsett h Trykk på a eller b for å vise 10Sek, 20Sek, 30Sek eller Av, og trykk deretter på alternativet du vil bruke. i Trykk på. 1 3

10 2 Sikkerhetsfunksjoner Secure Function Lock 2.0 (Sikkerfunksjonslås 2.0) Med sikkerfunksjonslåsen kan du begrense offentlig tilgang til visse maskinfunksjoner: Fakssending Faksmottak Kopiering Skanning Skriv ut fra medier Skann til medier PC-utskrift Fargeutskrift Sidebegrensning Webopplasting Webnedlasting Denne funksjonen hindrer også brukere i å endre standardinnstillingene på maskinen ved at tilgangen til menyinnstillingene begrenses. Du må angi et administratorpassord før du kan bruke sikkerhetsfunksjonene. Tilgang til begrensede operasjoner kan aktiveres ved å opprette en begrenset bruker. Begrensede brukere må skrive inn et passord for å kunne bruke maskinen. Husk å notere passordet. Hvis du glemmer det, kan du kontakte Brothers kundeservice for hjelp. Det er bare administratorer som kan angi begrensninger og foreta endringer for hver bruker. Hvis Fax Tx er deaktivert, kan du ikke bruke noen av funksjonene i faksmenyen. Pollingsending og pollingmottak er kun aktivert når både Fax Tx og Fax Rx er aktivert. Du kan ikke redigere eller slette en snarvei når Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) er på. Før du begynner å bruke Secure Function Lock 2.0 (Sikkerfunksjonslås 2.0) Du kan konfigurere innstillingene til Secure Function Lock 2.0 (Sikkerfunksjonslås 2.0) via nettleseren. Før konfigureringen må du gjøre følgende: a Start nettleseren. b Skriv inn vmaskinens IP-adresse/ i nettleserens adresselinje (der maskinens IP-adresse er IPadressen til Brother-maskinen). For eksempel: x / Du kan finne maskinens IP-adresse i nettverkskonfigurasjonslisten. (uu Programvare og Nettverks Brukerhåndbok.) 4

11 Sikkerhetsfunksjoner c Skriv inn et passord i Login (Pålogging)- boksen. (Dette er et passord for pålogging til maskinens nettside, ikke administratorpassordet for Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås).) Klikk. Hvis du bruker en nettleser til å konfigurere maskinens innstillinger for første gang, må du angi et passord. 1 Klikk Please configure the password (Konfigurer passordet). 2 Skriv inn passordet du ønsker å bruke (opptil 32 tegn). 3 Skriv inn passordet på nytt i Confirm New Password (Bekreft nytt passord)-boksen. 4 Klikk Submit (Send). Angi og endre administratorpassord Du kan konfigurere disse innstillingene via en nettleser. Se Før du begynner å bruke Secure Function Lock 2.0 (Sikkerfunksjonslås 2.0) uu side 4 om hvordan du registrerer nettsiden. Følg deretter instruksjonene nedenfor. Angi administratorpassordet Passordet du angir i disse trinnene, er for administratoren. Dette passordet skal brukes til å registrere brukere og slå Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås) på eller av. (Se Registrere begrensede brukere uu side 6 og Slå Secure Function Lock (sikkerfunksjonslås) på/av uu side 6.) a Klikk Administrator. b Klikk Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås). c Skriv inn et firesifret nummer for passordet i New Password (Nytt passord)-boksen. d Skriv inn passordet på nytt i Retype Password (Skriv inn passord på nytt)-boksen. e Klikk Submit (Send). Endre administratorpassordet a Klikk Administrator. b Klikk Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås). c Skriv inn et firesifret nummer for det nye passordet i New Password (Nytt passord)-boksen. d Skriv inn det nye passordet på nytt i Retype Password (Skriv inn passord på nytt)-boksen. e Klikk Submit (Send). 2 5

12 Kapittel 2 Registrere begrensede brukere Du kan registrere brukere med begrensninger og et passord. Du kan registrere opptil 10 brukere. Du kan konfigurere disse innstillingene via en nettleser. Se Før du begynner å bruke Secure Function Lock 2.0 (Sikkerfunksjonslås 2.0) uu side 4 om hvordan du registrerer nettsiden. Følg deretter instruksjonene nedenfor: a Klikk Administrator. b Klikk Secure Function Lock (Sikkerfunksjonslås). c Skriv inn et alfanumerisk gruppenavn eller brukernavn (opptil 15 tegn) i ID Number/Name (ID-nummer/navn)- boksen, og skriv deretter inn et firesifret passord i PIN (PIN-kode)-boksen. Du kan ikke bruke samme passord som en annen bruker. Du kan registrere én offentlig bruker. Offentlige brukere trenger ikke skrive inn et passord. Her finner du mer informasjon: uu Programvare og Nettverks Brukerhåndbok. Slå Secure Function Lock (sikkerfunksjonslås) på/av Hvis du skriver inn feil passord, viser pekeskjermen Feil passord. Skriv inn riktig passord. Hvis du glemmer det, kan du kontakte Brothers kundeservice for hjelp. Slå sikkerfunksjonslåsen på a Trykk på (Innst.). d Fjern merket for funksjonene du vil begrense i Function Restrictions (Funksjonsbegrensning)-boksene. Hvis du vil konfigurere maksimalt sideantall, merker du av for On (På) i Print Limits (Utskriftsbegrensninger), og deretter skriver du inn antallet i boksen Max. Pages (Maks. ant. sider). Klikk deretter Submit (Send). b Trykk på Alle innst. c Trykk på a eller b for å vise Hovedoppsett. d Trykk på Hovedoppsett. e Trykk på a eller b for å vise Funksjonslås. f Trykk på Funksjonslås. g Trykk på Lås avipå. h Skriv inn det firesifrede administratorpassordet ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på OK. 6

13 Sikkerhetsfunksjoner Secure Function Lock (Sikkerhetsfunksjonslås-ikonet fremheves i startskjermbildet. Bytte til offentlig modus a Trykk på. b Trykk på Gå til offentlig. 2 Slå sikkerfunksjonslåsen av a Trykk på. b Trykk på Lås påiav. c Skriv inn det firesifrede administratorpassordet ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på OK. Bytte bruker Med denne innstillingen kan en begrenset bruker logge på maskinen når sikkerfunksjonslåsen er slått på. a Trykk på på pekeskjermen. b Trykk på Endre bruker. c Trykk på a eller b for å vise brukernavnet. d Trykk på brukernavnet ditt. e Skriv inn det firesifrede passordet ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på OK. 7

14 Kapittel 2 Begrense oppringing Denne funksjonen forhindrer at brukere sender en faks eller slår feil nummer ved et uhell. Du kan angi at maskinen skal begrense oppringing når du bruker talltastaturet, adresseboken, snarvei og LDAP-søk. Velger du Av, vil ikke maskinen begrense oppringingsmetoden. Velger du Tast # to ganger, vil maskinen be deg om å angi nummeret på nytt, og vil deretter slå nummeret når du har angitt riktig nummer på nytt. Hvis du angir feil nummer, vises Prøv igjen på pekeskjermen. Trykk på Lukk, og skriv inn nummeret to ganger på nytt. Velger du På, vil maskinen begrense all fakssending og utgående samtaler for den oppringingsmetoden. Tast # to ganger-innstillingen virker ikke hvis du tar av røret på en ekstern telefon før du angir nummeret. Du vil ikke bli bedt om å angi nummeret på nytt. Du kan ikke bruke kringkastingsfunksjonen hvis du har valgt På eller Tast # to ganger. Begrensning for talltastatur a Trykk på (Innst.). b Trykk på Alle innst. c Trykk på a eller b for å vise Fax. d Trykk på Fax. e Trykk på a eller b for å vise Ringebegrensninger. f Trykk på Ringebegrensninger. g Trykk på a eller b for å vise Num. Tastatur. h Trykk på Num. Tastatur. i Trykk på Tast # to ganger, På eller Av. j Trykk på. Begrensning for adressebok a Trykk på (Innst.). b Trykk på Alle innst. c Trykk på a eller b for å vise Fax. d Trykk på Fax. e Trykk på a eller b for å vise Ringebegrensninger. f Trykk på Ringebegrensninger. g Trykk på a eller b for å vise Adressebok. h Trykk på Adressebok. i Trykk på Tast # to ganger, På eller Av. j Trykk på. Hvis du kombinerer adresseboknumrene ved oppringing, vil adressen bli gjenkjent som inntasting via talltastaturet og vil ikke bli begrenset. Begrensning for snarvei a Trykk på (Innst.). b Trykk på Alle innst. 8

15 Sikkerhetsfunksjoner c Trykk på a eller b for å vise Fax. d Trykk på Fax. e Trykk på a eller b for å vise Ringebegrensninger. f Trykk på Ringebegrensninger. g Trykk på a eller b for å vise Snarveier. h Trykk på Snarveier. i Trykk på Tast # to ganger, På eller Av. 2 j Trykk på. Begrensning for LDAP-server a Trykk på (Innst.). b Trykk på Alle innst. c Trykk på a eller b for å vise Fax. d Trykk på Fax. e Trykk på a eller b for å vise Ringebegrensninger. f Trykk på Ringebegrensninger. g Trykk på a eller b for å vise LDAP-server. h Trykk på LDAP-server. i Trykk på Tast # to ganger, På eller Av. j Trykk på. 9

16 3 Sende en faks Flere alternativer for sending Sende fakser med mange innstillinger Når du sender en faks, kan du velge en kombinasjon av innstillinger, slik som Faksoppløsning, Kontrast, Glasspl.skan.st. og Sanntids-TX. Du kan også velge Ringelogg, Adressebok, Gruppesending, Forhåndsvisning, Fargeinnstilling, Forsink. faks, Samlet TX, Polling send, Polling motta, Utenlandsmodus, Angi ny std. og Fabrikkinnst. Noen innstillinger er bare tilgjengelige når du sender en svart/hvit-faks. a Legg i dokumentet. b Gjør ett av følgende: Når faksforhåndsvisning står på Av, trykk på (Fax). Når faksforhåndsvisning står på På, trykk på (Fax) og deretter på (Sende fakser). Pekeskjermen viser: d Trykk på a eller b for å vise innstillingen du vil endre. Trykk på innstillingen når den vises. e Trykk på alternativet du vil ha. f Gå tilbake til trinn d for å endre flere innstillinger. g Trykk på OK når du er ferdig med å endre innstillingene. h Angi faksnummeret. i Trykk på Start faks. De fleste innstillingene er midlertidige, slik at maskinen får tilbake standardinnstillingene når du har sendt en faks. Du kan lagre noen av innstillingene du bruker mest ved å angi dem som standardinnstillinger. Disse innstillingene vil gjelde til du endrer dem igjen. (Se Sette endringene dine som en ny standard uu side 12.) Du kan også lagre noen av innstillingene du bruker mest ved å angi dem som en snarvei. (Se Lagre faksalternativer som en snarvei uu side 13.) Stanse faksing Hvis du vil stanse faksingen, trykker du på. c Trykk på Alt. 10

17 Sende en faks Kontrast Hvis dokumentet er svært lyst eller svært mørkt, kan det være en fordel å justere kontrasten. For de fleste dokumenter kan fabrikkinnstillingen Auto brukes. Auto velger den kontrasten som passer best for dokumentet. Velg Lys når du sender et lyst dokument. Velg Mørk når du sender et mørkt dokument. a Legg i dokumentet. b Gjør ett av følgende: Når faksforhåndsvisning står på Av, trykk på (Fax). Når faksforhåndsvisning står på På, trykk på (Fax) og deretter på (Sende fakser). c Trykk på Alt. d Trykk på a eller b for å vise Kontrast. e Trykk på Kontrast. f Trykk på Auto, Lys eller Mørk. g Trykk på OK. h Angi faksnummeret. i Trykk på Start faks. Selv om du velger Lys eller Mørk, vil maskinen sende faksen med Autoinnstillingen i følgende tilfeller: Når du sender en fargefaks. Når du velger Foto som faksoppløsning. Endre faksoppløsning Fakskvaliteten kan forbedres ved å endre faksoppløsningen. a Legg i dokumentet. b Gjør ett av følgende: Når faksforhåndsvisning står på Av, trykk på (Fax). Når faksforhåndsvisning står på På, trykk på (Fax) og deretter på (Sende fakser). c Trykk på Alt. d Trykk på a eller b for å vise Faksoppløsning. e Trykk på Faksoppløsning. f Trykk på a eller b for å vise Standard, Fin, S.Fin eller Foto, og trykk deretter på alternativet du vil bruke. g Trykk på OK. h Angi faksnummeret. i Trykk på Start faks. 3 11

18 Kapittel 3 Du kan velge mellom fire ulike oppløsningsinnstillinger for fakser i svart/ hvitt og to for fargefakser. Svart/hvitt Standard Fin S.Fin Foto Farge Standard Fin Passer for de fleste maskinskrevne dokumenter. Godt egnet for liten skrift. Sender litt langsommere enn Standard oppløsning. Godt egnet for liten skrift eller illustrasjoner. Sender langsommere enn Fin oppløsning. Bruk denne når dokumentet har forskjellige sjatteringer av grått eller er et fotografi. Overføringstiden er tregest for Foto. Passer for de fleste maskinskrevne dokumenter. Bruk denne når dokumentet er et fotografi. Overføringstiden er tregere enn Standard oppløsning. Hvis du bruker S.Fin eller Foto og deretter sender en fargefaks (velger Farge i Fargeinnstilling), vil maskinen sende faksen med Fininnstillingen. Sette endringene dine som en ny standard Du kan lagre innstillingene for faksalternativene du bruker mest ved å angi dem som standardinnstillinger, som for eksempel Faksoppløsning, Kontrast, Glasspl.skan.st., Forhåndsvisning, Sanntids-TX og Fargeinnstilling. Disse innstillingene vil gjelde til du endrer dem igjen. a Gjør ett av følgende: Når faksforhåndsvisning står på Av, trykk på (Fax). Når faksforhåndsvisning står på På, trykk på (Fax) og deretter på (Sende fakser). b Trykk på Alt. c Trykk på a eller b for å velge menyvalget du vil endre. Trykk på det nye valget. Gjenta dette trinnet for hver enkelt innstilling du vil endre. d Når du har endret siste innstilling slik du vil ha den, trykker du på a eller b for å vise Angi ny std. e Trykk på Angi ny std. f På pekeskjermen blir du bedt om å bekrefte endringen til de nye standardinnstillingene. Trykk på Ja for å bekrefte. g Trykk på. 12

19 Sende en faks Gjenopprette faksalternativene til fabrikkinnstillinger Du kan sette alle faksalternativene du har endret tilbake til fabrikkinnstillingene. Disse innstillingene vil gjelde til du endrer dem igjen. a Gjør ett av følgende: Når faksforhåndsvisning står på Av, trykk på (Fax). Når faksforhåndsvisning står på På, trykk på (Fax) og deretter på (Sende fakser). b Trykk på Alt. c Trykk på a eller b for å vise Fabrikkinnst. d Trykk på Fabrikkinnst. e På pekeskjermen blir du bedt om å bekrefte endringen tilbake til fabrikkinnstillingene. Trykk på Ja for å bekrefte. f Trykk på. Lagre faksalternativer som en snarvei Du kan lagre alle de nye faksalternativene du bruker mest ved å lagre dem som snarvei. a Gjør ett av følgende: Når faksforhåndsvisning står på Av, trykk på (Fax). Når faksforhåndsvisning står på På, b Angi faksnummeret. Hvis snarveien skal brukes for gruppesending, trykk på Alt. og velg Gruppesending i trinn d før du angir faksnummeret i trinn b. (Se Gruppesending (kun svart/hvitt) uu side 15.) c Trykk på Alt. d Trykk på a eller b for å vise Faksoppløsning, Kontrast, Glasspl.skan.st., Forhåndsvisning, Fargeinnstilling, Sanntids-TX eller Utenlandsmodus, og trykk deretter på innstillingen du vil endre. Trykk deretter på det nye alternativet du vil angi. Gjenta dette trinnet for hver enkelt innstilling du vil endre. e Når du er ferdig med å velge nye alternativer, må du trykke på OK. f Trykk på Lagre som en snarvei. g Bekreft den viste listen med alternativene du har valgt for snarveien, og trykk deretter på OK. h Angi et navn for snarveien ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. (For hjelp med å skrive inn bokstaver, se uu Grunnleggende brukermanual: Skrive inn tekst.) Trykk på OK. i Trykk på OK for å lagre snarveien. 3 trykk på (Fax) og deretter på (Sende fakser). 13

20 Kapittel 3 Andre alternativer ved sending Sende en faks manuelt Med manuell sending kan du høre summetonen, ringesignalene og faksmottakstonene mens du sender en faks. Bruk ADF-en til å sende en faks med flere sider. a Legg i dokumentet. b Hvis du vil lytte etter en ringetone, må du ta av røret til en ekstern telefon. c Slå faksnummeret ved å bruke den eksterne telefonen. d Når du hører fakstonene, trykker du på Start faks. Hvis du bruker skannerglassplaten, trykker du på Send på pekeskjermen for å sende faksen. e Legg på røret til den eksterne telefonen. Sende en faks ved slutten av en samtale Mot slutten av en samtale kan du sende en faks til den andre personen før dere begge legger på. a Be den andre om å vente på fakstonene (pipetoner) og deretter trykke på Starteller Send-tasten før personen legger på. b Legg i dokumentet. c Trykk på Start faks. Hvis du bruker skannerglassplaten, kan du trykke på Send for å sende faksen. d Legg på røret til den eksterne telefonen. Dobbel tilgang (kun svart/hvitt) Selv om maskinen er i ferd med å sende fra minnet, motta fakser eller skrive ut fra PC-en, kan du slå et nummer og begynne å skanne faksen inn i minnet. Pekeskjermen viser det nye jobbnummeret. Antallet sider du kan skanne inn i minnet avhenger av dataene som er trykt på sidene. Hvis meldingen Minnet er fullt vises, kan du trykke eller Avslutt for å avbryte eller Send nå for å sende sidene som er skannet så langt. 14

21 Sende en faks Gruppesending (kun svart/hvitt) Gruppesending vil si å sende den samme faksen automatisk til mer enn ett faksnummer. Du kan ha grupper, adresseboknumre og opptil 50 manuelt oppringte numre i den samme gruppesendingen. Når gruppesendingen er fullført, skrives det ut en gruppesendingsrapport. Før du starter gruppesendingen Adresseboknumre må lagres i maskinens minne før de kan brukes i en gruppesending. (uu Grunnleggende brukermanual: Lagre adresseboknumre.) Gruppenumre må også lagres i maskinens minne før de kan brukes i en gruppesending. Gruppenumre inneholder mange lagrede adresseboknumre for enklere oppringing. (Se Legge til grupper for gruppesending uu side 33.) Slik gruppesender du en faks a Legg i dokumentet. b Gjør ett av følgende: Når faksforhåndsvisning står på Av, trykk på (Fax). Når faksforhåndsvisning står på På, trykk på (Fax) og deretter på (Sende fakser). c Trykk på Alt. d Trykk på a eller b for å vise Gruppesending. e Trykk på Gruppesending. f Trykk på Legg til nr. g Du kan legge til numre i gruppesendingen på følgende måter: Trykk på Legg til nr. og angi et nummer ved hjelp av tastaturet på pekeskjermen. Trykk på OK. Hvis du lastet ned fakstjeneste over Internett: Hvis du vil gruppesende ved hjelp av en e-postadresse, trykker du, angir e-postadressen og trykker OK. (For hjelp med å skrive inn bokstaver, se uu Grunnleggende brukermanual: Skrive inn tekst.) Trykk på Legg til fra adressebok. Trykk på a eller b for å vise nummeret du vil legge til i gruppesendingen. Merk av avmerkingsboksene for numrene du vil legge til i gruppesendingen. Når du har merket av for alle numrene du vil ha, trykker du på OK. Trykk på Søk i adressebok. Angi den første bokstaven i navnet, og trykk på OK. Trykk på navnet, og trykk deretter nummeret du vil legge til i gruppesendingen. h Når du har angitt alle faksnumrene ved å gjenta trinn f og g, trykker du på OK. i Trykk på Start faks. Gruppesending er ikke tilgjengelig når du velger Farge i Fargeinnstilling. Fakse fra ADF-en Maskinen begynner å skanne dokumentet. 3 15

22 Kapittel 3 Fakse fra skannerglassplaten Når pekeskjermen viser Neste Side?, må du gjøre ett av følgende: For å sende en enkel side, trykk på Nei. Maskinen begynner å sende dokumentet. For å sende flere sider må du trykke på Ja og legge neste side på skannerglassplaten. Trykk på OK. Maskinen begynner å skanne siden. (Gjenta dette trinnet for hver side.) Når alle sidene er skannet, trykker du på Nei for å starte. Hvis du ikke har brukt opp noen av numrene til grupper, kan du "gruppesende" fakser til opptil 250 ulike numre. Hvor mye minne maskinen har til rådighet, vil variere med jobbtypene i minnet og numrene som brukes til gruppesending. Hvis du foretar en gruppesending til det maksimale antallet tilgjengelige numre, vil du ikke kunne bruke funksjonene for dobbel tilgang og forsinket faks. Hvis meldingen Minnet er fullt vises, kan du trykke eller Avslutt for å avbryte eller Send nå for å sende sidene som er skannet så langt. Avbryte en gruppesending som er i gang a Trykk på. b Gjør ett av følgende: Hvis du vil avbryte hele gruppesendingen, må du trykke på Hele sendingen. Gå til trinn c. Hvis du vil avbryte nåværende jobb, kan du trykke navnet eller nummeret som slås på pekeskjermen. Gå til trinn d. Hvis du vil avslutte uten å avbryte, må du trykke på. c Når pekeskjermen spør om du vil avbryte hele gruppesendingen, må du gjøre ett av følgende: Trykk på Ja for å bekrefte. Hvis du vil avslutte uten å avbryte, må du trykke på Nei. d Gjør ett av følgende: Hvis du vil avbryte den nåværende jobben, må du trykke på Ja. Hvis du vil avslutte uten å avbryte, må du trykke på Nei. Sending i sanntid Når du sender en faks, skanner maskinen dokumentene til minnet før sending. Straks telefonlinjen er ledig, begynner maskinen å slå nummeret og sende faksen. Noen ganger er det kanskje nødvendig å sende et viktig dokument øyeblikkelig, uten å vente på at maskinen skal skanne det til minnet. Du kan gjøre dette ved å sette på Sanntids-TX. a Legg i dokumentet. b Gjør ett av følgende: Når faksforhåndsvisning står på Av, trykk på (Fax). Når faksforhåndsvisning står på På, trykk på c Trykk på Alt. (Fax) og deretter på (Sende fakser). 16

23 Sende en faks d Trykk på a eller b for å vise Sanntids-TX. e Trykk på Sanntids-TX. f Trykk på På (eller Av). g Trykk på OK. h Angi faksnummeret. i Trykk på Start faks. Hvis du sender en faks i farger, eller hvis minnet er fullt og du sender en svart/hvitfaks fra ADF-en, vil maskinen sende dokumentet i sanntid (selv om Sanntids-TX står på Av). Ved sending i sanntid vil ikke den automatiske gjenoppringingsfunksjonen fungere når du benytter skannerglassplaten. Utenlandsmodus Hvis du har problemer med å sende en faks til utlandet på grunn av mulig interferens på telefonlinjen, anbefaler vi at du aktiverer Utenlandsmodus. Når du har sendt en faks med denne funksjonen, slås funksjonen av automatisk. a Legg i dokumentet. b Gjør ett av følgende: Når faksforhåndsvisning står på Av, trykk på (Fax). Når faksforhåndsvisning står på På, trykk på (Fax) og deretter på (Sende fakser). c Trykk på Alt. d Trykk på a eller b for å vise Utenlandsmodus. e Trykk på Utenlandsmodus. f Trykk på På (eller Av). g Trykk på OK. h Angi faksnummeret. i Trykk på Start faks. Utsatt faksing (kun svart/hvitt) I løpet av dagen kan du lagre opptil 50 fakser i minnet for utsendelse innen 24 timer. Disse faksene vil bli sendt på det tidspunktet du angir i trinn i. a Legg i dokumentet. b Gjør ett av følgende: Når faksforhåndsvisning står på Av, trykk på (Fax). Når faksforhåndsvisning står på På, trykk på (Fax) og deretter på (Sende fakser). c Trykk på Alt. d Trykk på a eller b for å vise Forsink. faks. e Trykk på Forsink. faks. f Trykk på Forsink. faks. g Trykk på På (eller Av). h Trykk på Sett tid. i Bruk tastaturet på pekeskjermen til å angi klokkeslettet for når faksen skal sendes (i 24-timers format). (Tast inn for eksempel 19:45 for kl. 7:45 om kvelden.) Trykk på OK. 3 17

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Brukermanualer og hvor finner jeg den? Hvilken manual? Hva er i den? Hvor er den? Sikkerhet

Detaljer

FAX 1195L Avansert brukermanual

FAX 1195L Avansert brukermanual FAX 1195L Avansert brukermanual Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser For en sikker og korrekt bruk må

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B

BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN. Version B BRUKERHÅNDBOK MFC-5440CN MFC-5840CN Version B Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: MFC-5440CN og MFC-5840CN (Sett

Detaljer

Grunnleggende brukermanual

Grunnleggende brukermanual Grunnleggende brukermanual DCP-L500D DCP-L50DW DCP-L50DN MFC-L700DW Online brukerveiledning Denne grunnleggende brukermanualen inneholder ikke all informasjon om maskinen. For å mer detaljert informasjon,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUKERHÅNDBOK. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUKERHÅNDBOK FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har behov for å kontakte kundeservice Vennligst fyll ut følgende informasjon for fremtidig referanse: Modellnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:*

Detaljer

FAX Option Type 3045. Faksreferanse Brukerveiledning

FAX Option Type 3045. Faksreferanse <Grunnleggende funksjoner> Brukerveiledning FAX Option Type 3045 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 Komme i gang Faksing Bruke Internettfaks-funksjoner Programmering Feilretting Les denne håndboken nøye før du bruker

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Funksjoner og egenskaper ved Internettfaks og Faks til server BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-7440N MFC-7840N MFC-7840W Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) har all programvaren og

Detaljer

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning

FAX Option Type 3030. Faksreferanse. Brukerveiledning FAX Option Type 3030 Brukerveiledning Faksreferanse 1 2 3 4 5 6 7 Sending Andre sendefunksjoner Mottak Endre/bekrefte kommunikasjonsinformasjon Lagre et dokument Faks via datamaskin Tillegg Les denne håndboken

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G

iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G iphone Brukerhåndbok For iphone og iphone 3G Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 5 Hva du trenger 5 Aktivere iphone 6 Oppgradere fra forrige iphone-modell 6 Sette inn SIM-kortet 6 Registrere iphone 7 Synkronisere

Detaljer

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM

DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM MODELL: MX-300N MX-700N DIGITALT FARGE-MULTIFUNKSJONSSYSTEM Hurtigveiledning Generell informasjon Maskinens funksjoner og fremgangsmåter for å plassere originaler og laste inn papir. Kopiering Bruk av

Detaljer

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere. Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005

X644e, X646e. Brukerhåndbok. www.lexmark.com. Oktober 2005 X644e, X646e Brukerhåndbok Oktober 2005 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med rutermerket er varemerker for Lexmark International, Inc., som er registrert i USA og/eller andre land. 2005 Lexmark International,

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147

Din bruksanvisning LEXMARK X9575 http://no.yourpdfguides.com/dref/1267147 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEXMARK X9575. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEXMARK X9575 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok

HP Officejet 5600 All-in-One series. Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok HP Officejet 5600 All-in-One series Brukerhåndbok Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette materialet kan endres

Detaljer

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver.

Brukerveiledning. Hva du kan gjøre med denne maskinen. Komme i gang. Kopi. Faks. Utskrift. Skann. Dokumentserver. Brukerveiledning Hva du kan gjøre med denne maskinen Komme i gang Kopi Faks Utskrift Skann Dokumentserver Web Image Monitor Legge i papir og toner Feilsøking Tillegg Hvis du ønsker informasjon som ikke

Detaljer

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og motta anrop...13 Kontakter...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Sette sammen telefonen...3 Slå på telefonen...4 Hjelp...4 Lade batteriet...5 Telefonoversikt...6 Skjermikoner...7 Menyoversikt...8 Navigering...9 Minne...10 Telefonspråk...11 Skrive

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Brukerhåndbok for Pro700 Series

Brukerhåndbok for Pro700 Series Brukerhåndbok for Pro700 Series November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Modell(er): 101, 10E Innhold Sikkerhetsinformasjon...5 Om skriveren...6 Takk for at du valgte denne skriveren...6 Redusere

Detaljer

Hurtigoppsettguide MFC-8220

Hurtigoppsettguide MFC-8220 Hurtigoppsettguide MFC-8220 Før du kan bruke MFC-maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne Hurtigoppsettguide for korrekt oppsetting og installasjon.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015)

ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) ipad Brukerhåndbok For ios 8.1-programvare (februar 2015) Innhold 8 Kapittel 1: ipad-oversikt 8 Bli kjent med ipad 9 Tilbehør 10 Multi-Touch-skjerm 10 Dvale/vekke-knappen 11 Hjem-knappen 12 Volumknappene

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-3240C Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne hurtigoppsettguiden

Detaljer