Webtilkoblingsguide MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW. Version 0 NOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Webtilkoblingsguide MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW. Version 0 NOR"

Transkript

1 Webtilkoblingsguide MFC-J825DW MFC-J835DW DCP-J925DW Version 0 NOR

2 Definisjoner av merknader Vi bruker følgende ikoner i denne brukerhåndboken: nader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan betjeningen fungerer sammen med andre funksjoner. Varemerker Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd. FLICKR er et registrert varemerke for Yahoo! Inc. Android, Google Docs og Picasa er varemerker for Google, Inc. Disse varemerkene kan brukes etter tillatelse fra Google. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Apple og Macintosh er varemerker for Apple Inc. og er registrert i USA og andre land. Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen programvarelisens for programmene de har eiendomsretten til. Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene. 20 Brother Industries, Ltd. i

3 Innholdsfortegnelse Innledning Brother Web Connect-funksjonen... Tilgjengelige tjenester...2 Vilkår for bruk av Brother Web Connect...3 Tjenestekonto...3 Internett-tilkobling...3 Installere MFL-Pro Suite...3 Konfigurere Brother Web Connect (for PICASA Web Albums, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook og Dropbox)...5 Trinnvis oversikt...5 Opprett en konto for hver av tjenestene du ønsker...6 Be om Brother Web Connect-tilgang...6 Registrere og slette kontoer på maskinen...8 Konfigurere Brother Web Connect (for EVERNOTE )...0 Trinnvis oversikt...0 Opprette en konto hos EVERNOTE...0 Registrere og slette kontoer på maskinen... 2 Laste ned 5 Laste ned og skrive ut bilder...5 Utskriftsinnstillinger...6 Laste ned og lagre bilder på et minnekort eller en USB Flash Memory-stasjon koblet til maskinen Laste opp 20 Skanne og laste opp dokumenter...20 For PICASA Web Albums, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook og Dropbox...20 For EVERNOTE...2 Skanneinnstillinger...22 Laste opp bilder lagret på minnekortet eller USB Flash Memory-stasjonen...23 For PICASA Web Albums, FLICKR, Facebook og Dropbox...23 For EVERNOTE...24 A Feilsøking 25 Feilmeldinger...25 ii

4 Innledning Brother Web Connect-funksjonen Visse nettsteder tilbyr tjenester som gir brukerne mulighet til å laste opp og vise bilder og filer på nettstedet. Brother-maskinen kan skanne bilder og laste dem opp til disse tjenestene samt skrive ut bilder som allerede er lastet opp. Utskrift Skanning Internett-tjeneste Bilder og dokumenter

5 Innledning Tilgjengelige tjenester De følgende tjenestene er tilgjengelige fra Brother-maskinen. PICASA Web Albums PICASA Web Albums er en bildedelingstjenste på Internett. Bilder kan lastes opp, ordnes i album og deles med andre brukere. URL: GOOGLE DOCS GOOGLE DOCS er en tjeneste for redigering og deling av dokumenter på Internett. URL: FLICKR FLICKR er en bildedelingstjeneste på Internett. Bilder kan lastes opp, ordnes i album og deles med andre brukere. URL: Facebook Facebook er et sosialt nettverk der du også kan laste opp bilder og dele dem med andre brukere. URL: EVERNOTE EVERNOTE er en tjeneste for lagring og administrasjon av filer på Internett. URL: Dropbox Dropbox er en tjeneste for lagring, deling og synkronisering av filer på Internett. URL: Du finner mer informasjon om disse tjenestene på de respektive nettstedene. Tabellen nedenfor beskriver hva slags filer som kan brukes til hver Brother Web Connect-funksjon. Tilgjengelige tjenester Laste ned og skrive ut bilder, eller lagre dem på medier Laste opp skannede bilder Laste opp bilder lagret på medier PICASA Web Albums GOOGLE DOCS FLICKR Facebook EVERNOTE Dropbox JPEG JPEG JPEG PDF JPEG JPEG JPEG, PDF JPEG, PDF JPEG JPEG JPEG JPEG JPEG Du kan laste opp bilder til en tjeneste ved å sende e-postmeldinger til e-postadressen som er oppgitt til hver enkelt tjeneste. 2

6 Innledning Vilkår for bruk av Brother Web Connect Tjenestekonto Du må ha en konto hos den ønskede tjenesten for å kunne bruke Brother Web Connect. Hvis du ikke allerede har en konto, bruker du en datamaskin til å gå til nettstedet til tjenesten og opprette en konto. Internett-tilkobling Brother-maskinen må være koblet til et nettverk som har tilgang til Internett, enten gjennom en kablet eller en trådløs tilkobling, for at du skal kunne bruke Brother Web Connect. Hurtigstartguiden inneholder informasjon om hvordan du kobler til og konfigurerer maskinen. For nettverksoppsett som bruker en proxyserver må maskinen også være konfigurert til å bruke en proxyserver. (Proxyserverinnstillinger uu side 3) En proxyserver er en datamaskin som tjener som et mellomledd mellom brukeres datamaskiner som ikke kobles til Internett direkte, og Internett. Installere MFL-Pro Suite Den første installeringen av Brother Web Connect krever en datamaskin med tilgang til Internett og Brother MFL-Pro Suite installert. Ved å følge fremgangsmåten i hurtigstartguiden kan du installere MFL-Pro Suite (ved hjelp av installasjonsprogrammet på medfølgende CD-ROM) og konfigurere maskinen slik at du kan skrive ut over det kablede eller trådløse nettverket. Proxyserverinnstillinger Hvis nettverket bruker en proxyserver, må følgende informasjon om proxyserveren konfigureres på maskinen. Proxyserveradresse Portnummer Brukernavn Passord a Trykk på Meny på displayet på maskinen. b Trykk på Nettverk. c Trykk på Innstillinger for internettilkobling. d Trykk på Proxyinnst. e Trykk på Proxytilkobling. f Trykk på På. 3

7 Innledning g Trykk på alternativet du vil angi, og oppgi proxyserveropplysningene. h Trykk på Stop/Exit. 4

8 Innledning Konfigurere Brother Web Connect (for PICASA Web Albums, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook og Dropbox) Trinnvis oversikt Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere innstillingene. Trinn : Opprett en konto hos ønsket tjeneste. (uu side 6) Gå til nettstedet til tjenesten på en datamaskin, og opprett Brukerregistrering en konto. (Hvis du allerede har en konto, trenger du ikke å opprette en konto til.) Få konto Internett-tjeneste Trinn 2: Be om Brother Web Connect-tilgang. (uu side 6) Start Brother Web Connecttilgang på en datamaskin, og Oppgi kontoinformasjon få en midlertidig ID. Få midlertidig ID Brother Web Connect-programside Trinn 3: Registrer kontoinformasjonen som er nødvendig for å få tilgang til de ønskede tjenestene, på maskinen. (uu side 8) Oppgi den midlertidige ID-en for å aktivere tjenesten på Tast inn midlertidig ID maskinen. Angi kontonavnet slik du vil at det skal vises på maskinen, og oppgi en PINkode hvis du ønsker det. Internett-tjeneste Maskinen kan nå bruke tjenesten. 5

9 Innledning Opprett en konto for hver av tjenestene du ønsker For å kunne bruke Brother Web Connect til å få tilgang til en tjeneste på Internett må du ha en konto hos den aktuelle tjenesten. Hvis du ikke allerede har en konto, bruker du en datamaskin til å gå til nettstedet til tjenesten og opprette en konto. Når du har opprettet en konto, logger du på og bruker kontoen én gang med en datamaskin før du bruker Brother Web Connect-funksjonen. Ellers er det ikke sikkert at du får tilgang til tjenesten med Brother Web Connect. Hvis du allerede har en konto, trenger du ikke å opprette en konto til. Gå til neste fremgangsmåte. (Be om Brother Web Connect-tilgang uu side 6) Du trenger ikke å opprette en konto hvis du vil bruke tjenesten som gjest. Når du er gjest, er det bare visse tjenester du kan bruke. Hvis tjenesten du vil bruke ikke har dette alternativet, må du opprette en konto. Be om Brother Web Connect-tilgang For å kunne bruke Brother Web Connect til å få tilgang til tjenester på Internett må du først be om Brother Web Connect-tilgang på datamaskinen som har Brother MFL-Pro Suite installert. a Slå på datamaskinen. b Gå til nettsiden for Brother Web Connect-programmet. Windows Hvis du allerede har installert MFL-Pro Suite, velger du Start / Alle programmer / Brother / MFC-XXXX (der XXXX er modellnavnet) / Brother Web Connect. Nettleseren starter og åpner programsiden. Du kan også gå til siden direkte ved å skrive https://moi.bwc.brother.com/portal/ i adresselinjen i nettleseren. Macintosh Hvis du allerede har installert MFL-Pro Suite, dobbeltklikker du på Macintosh HD (oppstartsdisk) / Bibliotek / Printers / Brother / Utilities / Brother Web Connect. Nettleseren starter og åpner programsiden. Du kan også åpne siden direkte på følgende måter: Fra medfølgende CD-ROM med installasjonsprogrammet Sett inn medfølgende CD-ROM med installasjonsprogrammet i CD-ROM-stasjonen. Dobbeltklikk på ikonet Brother kundestøtte. 2 Klikk på ikonet Brother Web Connect. Fra nettleseren Skriv https://moi.bwc.brother.com/portal/ i adresselinjen i nettleseren. 6

10 Innledning c Velg ønsket tjeneste. d Følg instruksjonene på skjermen og be om tilgang. Den midlertidige ID-en vises når du er ferdig. Denne midlertidige ID-en er nødvendig når du skal registrere kontoene på maskinen, så noter den ned. Den midlertidige ID-en er gyldig i 24 timer. e Lukk nettleseren. Gå til neste fremgangsmåte. (Registrere og slette kontoer på maskinen uu side 8) 7

11 Innledning Registrere og slette kontoer på maskinen Oppgi kontoinformasjonen og konfigurer maskinen slik at den får tilgang til tjenesten. Registrere en konto a Kontroller at riktig dato og klokkeslett er valgt på maskinens kontrollpanel før du begynner å registrere en konto. Se hurtigstartguiden som fulgte med maskinen, for instruksjoner om hvordan du angir riktig dato og klokkeslett. b Trykk på Nett på displayet på maskinen. c Informasjon om Internett-tilkobling vises på displayet på maskinen. Les informasjonen og trykk på OK. d Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. e Velg ønsket tjeneste. f Hvis informasjon om Brother Web Connect vises, trykker du på OK. g Trykk på Registrer/slett konto. h Trykk på Register konto. i Det vises en melding der du blir bedt om å oppgi den midlertidige ID-en du fikk da du søkte om Brother Web Connect-tilgang. j Oppgi den midlertidige ID-en. Du får en feilmelding hvis ID-en du oppgav ikke er lik den midlertidige ID-en du fikk da du søkte om tilgang, eller hvis den midlertidige ID-en er utløpt. Skriv den riktige midlertidige ID-en, eller søk om tilgang på nytt og få en ny midlertidig ID. (Be om Brother Web Connect-tilgang uu side 6) k Det vises en melding der du blir bedt om å gi kontoen et navn slik du vil at det skal vises på displayet. l Tast inn navnet ved hjelp av knappene på displayet. m Følg en av metodene: Hvis du vil angi en PIN-kode for kontoen, trykker du på Ja. Tast deretter inn et firesifret nummer og trykk på OK. (PIN-koden hindrer uautorisert tilgang til kontoen.) Hvis du ikke vil angi en PIN-kode, trykker du på Nei. n Du blir spurt om du vil registrere kontoinformasjonen du har oppgitt. Trykk på Ja for å registrere. Trykk på Nei for å oppgi informasjonen på nytt. Gå tilbake til trinn j. 8

12 Innledning o Kontoregistreringen er fullført. p Trykk på Stop/Exit. Du kan registrere opptil ti kontoer på maskinen. Slette en konto a Trykk på Nett på displayet på maskinen. Hvis informasjon om Internett-tilkobling vises, trykker du på OK. Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. b Velg ønsket tjeneste. c Trykk på Registrer/slett konto. d Trykk på Slett konto. e Trykk på kontoene du vil slette. De valgte kontoene blir merket med haker. f g Du blir bedt om å bekrefte valgene. Trykk på Ja for å slette. h Kontoene er slettet. i Trykk på Stop/Exit. 9

13 Innledning Konfigurere Brother Web Connect (for EVERNOTE ) Trinnvis oversikt Følg fremgangsmåten nedenfor for å konfigurere innstillingene. Trinn : Opprett en konto hos EVERNOTE. (uu side 0) Gå til nettstedet til tjenesten på en datamaskin, og opprett Brukerregistrering en konto. (Hvis du allerede har en konto, trenger du ikke å opprette en konto til.) Få konto Internett-tjeneste Trinn 2: Registrer kontoinformasjonen som er nødvendig for å få tilgang til EVERNOTE, på maskinen. (uu side ) Oppgi e-postinformasjonen på maskinen. Angi kontonavnet Oppgi e-postinformasjon slik du vil at det skal vises på maskinen, og oppgi en PINkode hvis du ønsker det. Internett-tjeneste Maskinen kan nå bruke tjenesten. Opprette en konto hos EVERNOTE For å kunne bruke Brother Web Connect til å få tilgang til en tjeneste på Internett må du ha en konto hos den aktuelle tjenesten. Hvis du ikke allerede har en EVERNOTE -konto, kan du bruke en datamaskin til å gå til nettstedet til EVERNOTE og opprette en konto. Når du har opprettet en konto, logger du på og bruker kontoen én gang med en datamaskin før du bruker Brother Web Connect-funksjonen. Ellers er det ikke sikkert at du får tilgang til tjenesten med Brother Web Connect. Hvis du allerede har en konto, trenger du ikke å opprette en konto til. Gå til neste fremgangsmåte. (Registrere og slette kontoer på maskinen uu side ) 0

14 Innledning Registrere og slette kontoer på maskinen Oppgi kontoinformasjonen og konfigurer maskinen slik at den får tilgang til EVERNOTE. Konfigurere e-postinnstillinger på maskinen Maskinen kommuniserer med EVERNOTE ved hjelp av e-post. Dette betyr at før du kan bruke EVERNOTE -funksjonen, må du angi informasjon slik at maskinen kan sende e-post. Du kan vanligvis få denne informasjonen fra din Internett-leverandør. Maskinen støtter ikke e-postservere som bruker SSL eller TLS, så du kan ikke angi en e-postserver som bruker SSL eller TLS. a Kontroller at riktig dato og klokkeslett er valgt på maskinens kontrollpanel før du begynner å registrere en konto. Se hurtigstartguiden som fulgte med maskinen, for instruksjoner om hvordan du angir riktig dato og klokkeslett. b Trykk på Nett på displayet på maskinen. c Informasjon om Internett-tilkobling vises på displayet på maskinen. Les informasjonen og trykk på OK. d Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. e Velg EVERNOTE. f Hvis det vises informasjon om EVERNOTE e-postadressen du har oppgitt, trykk på OK. g Trykk på Registrer/slett konto. Hvis det er første gang du registrerer en konto, eller hvis ingen kontoer er registrert, går du til trinn h. Hvis du allerede har registrert en konto, trykker du på Rediger e-postinnstillinger, og går til trinn i. h Du får en melding der du blir bedt om å konfigurere innstillingene for e-postserveren. i Velg innstillingene du vil endre, og konfigurer innstillingen. I Mail address, angi e-postadressen for kontoen du vil at maskinen skal bruke. j I SMTP server, angi SMTP-serveradressen (f.eks. "mailhost.brothermail.net" eller " "). k I SMTP-port, angi SMTP-portnummeret.

15 Innledning l I Auth. for SMTP, angi SMTP-autentiseringsmetoden. Innstillingen du velger her vil avhenge av din Internett-leverandør: Hvis din Internett-leverandør ikke bruker autentisering, velg Ingen og trykk så på OK. Du har angitt informasjonen og er klar til å registrere EVERNOTE -kontoen. Trykk på OK, og gå til trinn u. Hvis Internett-leverandøren bruker SMTP-autentisering, velg SMTP-AUTH., og trykk på OK. Gå til trinn m. Hvis Internett-leverandøren bruker POP før SMTP-autentisering, velg POP før SMTP, og trykk på OK. Gå til trinn o. m I Kontonavn, angi navnet på din e-postkonto. n I Kontopassord, angi passordet for din e-postkonto, og trykk så på OK. Du har angitt informasjonen og er klar til å registrere EVERNOTE -kontoen. Trykk på OK, og gå til trinn u. o I POP3 server, angi POP3-serveradressen (f.eks. "mailhost.brothermail.net" eller " "). p I POP3-port, angi POP3-portnummer. q I Mailbox name, angi navnet på postboksen. r I Mailbox pwd, angi passordet for postboksen. s I APOP, still inn APOP (Authenticated Post Office Protocol) På eller Av avhengig av Internettleverandørens krav. t Du har angitt informasjonen og er klar til å registrere EVERNOTE -kontoen. Trykk på OK, og gå til trinn u. u Følg en av metodene: Hvis det er første gang du registrerer en konto, eller hvis ingen kontoer er registrert, går du til trinn f i Registrere en konto. Hvis du allerede har registrert en konto, og ønsker å fullføre konfigurasjonen, trykker du på Stop/Exit. 2

16 Innledning Registrere en konto a Trykk på Nett på displayet på maskinen. Hvis informasjon om Internett-tilkobling vises, trykker du på OK. Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. b Velg EVERNOTE. c Trykk på Registrer/slett konto. Hvis det er første gang du registrerer en konto, eller hvis ingen kontoer er registrert, vises en melding der du blir bedt om å konfigurere e-postserverinnstillingene. Gå til trinn h i Konfigurere e- postinnstillinger på maskinen. d Trykk på Register konto. e Du får en melding der du blir bedt om å oppgi e-postadressen for målet. f Oppgi e-postadressen for målet. g Det vises en melding der du blir bedt om å gi kontoen et navn slik du vil at det skal vises på displayet. h Tast inn navnet ved hjelp av knappene på displayet. i Følg en av metodene: Hvis du vil angi en PIN-kode for kontoen, trykker du på Ja. Tast deretter inn et firesifret nummer og trykk på OK. (PIN-koden hindrer uautorisert tilgang til kontoen.) Hvis du ikke vil angi en PIN-kode, trykker du på Nei. j Du blir spurt om du vil registrere kontoinformasjonen du har oppgitt. Trykk på Ja for å registrere. Trykk på Nei for å oppgi informasjonen på nytt. Gå tilbake til trinn f. k Kontoregistreringen er fullført. l Trykk på Stop/Exit. Du kan registrere opptil ti kontoer på maskinen. Slette en konto a Trykk på Nett på displayet på maskinen. Hvis informasjon om Internett-tilkobling vises, trykker du på OK. Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. 3

17 Innledning b Velg EVERNOTE. c Trykk på Registrer/slett konto. d Trykk på a eller b for å vise Slett konto. e Trykk på Slett konto. f Trykk på kontoene du vil slette. De valgte kontoene blir merket med haker. g h Du blir bedt om å bekrefte valgene. Trykk på Ja for å slette. i Kontoene er slettet. j Trykk på Stop/Exit. Redigere e-postadressen for målet a Trykk på Nett på displayet på maskinen. Hvis informasjon om Internett-tilkobling vises, trykker du på OK. Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. b Velg EVERNOTE. c Trykk på Registrer/slett konto. d Trykk på Rediger destinasjonsadressen. e Det vises en melding der du blir bedt om å velge kontoen som mål-e-postadressen du vil redigere, er registrert på. f Velg kontoen. g Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på OK. h Rediger e-postadressen og trykk på OK. i Du blir bedt om å bekrefte redigeringen. Trykk på Ja for å bekrefte. j Redigeringen av e-postadressen er fullført. k Trykk på Stop/Exit. 4

18 2 Laste ned 2 Laste ned og skrive ut bilder 2 Bilder som er lastet opp til tjenesten, kan lastes ned direkte til maskinen og skrives ut. Bilder som andre brukere har lastet opp for å dele dem, kan også lastes ned så lenge du har visningsrettigheter til disse bildene. Enkelte tjenester tillater gjestebrukere å se på bilder som er offentlige. Når du besøker som gjestebruker, kan du se på bildene som eieren har gjort offentlige (dvs. de har ingen visningsbegrensninger). Du finner informasjon om tjenester og funksjoner som støttes, her: Tilgjengelige tjenester uu side 2. 2 a Trykk på Nett på displayet på maskinen. Hvis informasjon om Internett-tilkobling vises, trykker du på OK. Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. b Velg ønsket tjeneste. c Følg en av metodene: Hvis du vil logge på tjenesten med kontoen din, trykker du på a eller b for å vise kontonavnet ditt før du trykker på det. Gå til trinn d. Hvis du ønsker å bruke tjenesten som gjestebruker, trykker du på b for å vise Bruk tjeneste som gjest, og trykker på den. Når informasjon om tilgang som gjestebruker vises, trykker du på OK. Gå til trinn f. d Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på OK. e Trykk på Last ned. f Trykk på Skriv ut. Følg en av metodene: Hvis du logget på tjenesten med kontoen din, går du til trinn g. Hvis du logget på tjenesten som gjestebruker, går du til trinn h. g Følg en av metodene: Trykk på Ditt album for å laste ned dine egne bilder fra tjenesten. Gå til trinn i. Trykk på Andre brukeres album for å laste ned andre brukeres bilder fra tjenesten. Gå til trinn h. Hvis du vil laste ned andre brukeres bilder, må du ha tilgangsrettigheter til de aktuelle albumene eller bildene. h Oppgi kontonavnet til brukeren som eier bildene du vil laste ned, ved å bruke knappene på displayet. 5

19 Laste ned i Trykk på a eller b for å vise ønsket album, og trykk på det. Enkelte tjenester krever ikke at bildene lagres i album. Velg Vis usorterte bilder for å velge dine egne bilder som ikke er lagret i album. Andre brukeres bilder kan ikke lastes ned hvis de ikke er lagret i album. j Trykk på miniatyrbildet av det ønskede bildet. Bekreft bildet på displayet, og trykk på OK. Repeter dette trinnet til du har valgt alle bildene du vil skrive ut. (Du kan velge opptil 0 bilder.) 2 k Når du har valgt alle bildene, trykker du på OK. l Skjermbildet for utskriftsinnstillinger vises. Følg en av metodene: Hvis du vil endre utskriftsinnstillingene, følger du denne fremgangsmåten (Utskriftsinnstillinger uu side 6). Når du har endret utskriftsinnstillingene, går du til trinn m. Hvis du ikke vil endre noen innstillinger, trykker du på OK. m Trykk på Colour Start for å skrive ut. Maskinen begynner å laste ned og skrive ut bildet. n Trykk på Stop/Exit. Utskriftsinnstillinger 2 Du kan endre utskriftsinnstillingene. Skjermbildet for utskriftsinnstillinger vises når du har valgt bildene du vil skrive ut. Utskriftskvalitet 2 a Trykk på a eller b for å vise Utskriftskval. på skjermbildet for utskriftsinnstillinger. b Trykk på Utskriftskval. c Trykk på Foto eller Norm. d Hvis du ikke vil endre flere innstillinger, trykker du på OK. Papirstørrelse 2 a Trykk på a eller b for å vise Papirstørrelse på skjermbildet for utskriftsinnstillinger. b Trykk på Papirstørrelse. c Trykk på papirstørrelsen du bruker: Letter, A4, 0x5cm eller 3x8cm. d Hvis du ikke vil endre flere innstillinger, trykker du på OK. 6

20 Laste ned Papirtype 2 a Trykk på a eller b for å vise Papirtype på skjermbildet for utskriftsinnstillinger. b Trykk på Papirtype. c Trykk på papirtypen du bruker: Vanlig papir, Blk. skr. papir, Brother BP6, Brother BP7 eller Annet glanset. 2 d Hvis du ikke vil endre flere innstillinger, trykker du på OK. Utskrift uten kanter 2 Denne funksjonen utvider utskriftsområdet til kantene på papiret. a Trykk på a eller b for å vise Kantfri utskrift på skjermbildet for utskriftsinnstillinger. b Trykk på Kantfri utskrift. c Trykk på På (eller Av). d Hvis du ikke vil endre flere innstillinger, trykker du på OK. 7

21 Laste ned Laste ned og lagre bilder på et minnekort eller en USB Flash Memory-stasjon koblet til maskinen 2 JPEG-filer kan lastes ned fra en tjeneste og lagres direkte på medier koblet til maskinen. Bilder som andre brukere har lastet opp for å dele dem, kan også lastes ned så lenge du har visningsrettigheter til disse bildene. 2 Enkelte tjenester tillater gjestebrukere å se på bilder som er offentlige. Når du besøker som gjestebruker, kan du se på bildene som eieren har gjort offentlige (dvs. de har ingen visningsbegrensninger). Kontroller at det er nok plass på minnekortet eller USB Flash Memory-stasjonen. Du finner informasjon om tjenester og funksjoner som støttes, her: Tilgjengelige tjenester uu side 2. a Kontroller at minnekortet eller USB Flash Memory-stasjonen er satt inn i maskinen. Hvis du er i PhotoCapture Center -modus, trykker du på Stop/Exit for å avslutte menyen. b Trykk på Nett på displayet på maskinen. Hvis informasjon om Internett-tilkobling vises, trykker du på OK. Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. c Velg ønsket tjeneste. d Følg en av metodene: Hvis du vil logge på tjenesten med kontoen din, trykker du på a eller b for å vise kontonavnet ditt før du trykker på det. Gå til trinn e. Hvis du ønsker å bruke tjenesten som gjestebruker, trykker du på b for å vise Bruk tjeneste som gjest, og trykker på den. Når informasjon om tilgang som gjestebruker vises, trykker du på OK. Gå til trinn g. e Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på OK. f Trykk på Last ned. g Trykk på Lagre til mediekort. Følg en av metodene: Hvis du logget på tjenesten med kontoen din, går du til trinn h. Hvis du logget på tjenesten som gjestebruker, går du til trinn i. h Følg en av metodene: Trykk på Ditt album for å laste ned dine egne bilder fra tjenesten. Gå til trinn j. Trykk på Andre brukeres album for å laste ned andre brukeres bilder fra tjenesten. Gå til trinn i. Hvis du vil laste ned andre brukeres bilder, må du ha tilgangsrettigheter til de aktuelle albumene eller bildene. 8

22 Laste ned i Oppgi kontonavnet til brukeren som eier bildene du vil laste ned, ved å bruke knappene på displayet. j Trykk på a eller b for å vise ønsket album, og trykk på det. Enkelte tjenester krever ikke at bildene lagres i album. Velg Vis usorterte bilder for å velge dine egne bilder som ikke er lagret i album. Andre brukeres bilder kan ikke lastes ned hvis de ikke er lagret i album. 2 k Trykk på miniatyrbildet av det ønskede bildet. Bekreft bildet på displayet, og trykk på OK. Repeter dette trinnet til du har valgt alle bildene du vil laste ned. (Du kan velge opptil 0 bilder.) l Når du har valgt alle bildene, trykker du på OK. m Trykk på Mono Start eller Colour Start. Maskinen begynner å laste ned bildet. n Trykk på Stop/Exit. Nedlastede filer får nytt navn basert på dagens dato. Det første bildet lagret. juli, får for eksempel navnet jpg. Vær oppmerksom på at regioninnstillingen også bestemmer datoformatet i filnavnet. Bildene lagres i BROTHER-mappen på rotnivå på mediet. 9

23 3 Laste opp 3 Skanne og laste opp dokumenter 3 Skannede fotografier og bilder kan lastes opp direkte til en tjeneste uten å bruke datamaskin. Du finner informasjon om tjenester og funksjoner som støttes, her: Tilgjengelige tjenester uu side 2. 3 For PICASA Web Albums, GOOGLE DOCS, FLICKR, Facebook og Dropbox 3 a Legg i dokumentet. b Trykk på Nett på displayet på maskinen. Hvis informasjon om Internett-tilkobling vises, trykker du på OK. Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. c Velg ønsket tjeneste. d Trykk på a eller b for å vise kontonavnet ditt, og trykk på det. e Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på OK. f Hvis skjermbildet der du blir bedt om å velge enten opplasting eller nedlasting vises, trykker du på Last opp. g Hvis skjermbildet der du blir bedt om å velge opplastingskilde vises, trykker du på Fra skanner. h Hvis skjermbildet som ber deg angi filformatet for bildet som skal lastes opp, vises, velger du ønsket filformat. Når du skanner og laster opp JPEG-filer, er ikke svart-hvitt-skanning tilgjengelig, og hver side lastes opp som en egen fil. i Skjermbildet for skanneinnstillinger vises. Følg en av metodene: Hvis du vil endre skanneinnstillingene, følger du denne fremgangsmåten (Skanneinnstillinger uu side 22). Når du har endret skanneinnstillingene, går du til trinn j. Hvis du ikke vil endre noen innstillinger, trykker du på OK. j Trykk på Mono Start eller Colour Start. Hvis du har lagt dokumentet i den automatiske dokumentmateren, skanner maskinen dokumentet og begynner å laste opp. Hvis du bruker skannerglassplaten, går du til trinn k. 20

24 Laste opp k Når Neste Side? vises, gjør du ett av følgende: Hvis det ikke er flere sider som skal skannes, trykker du på Nei. Maskinen begynner å laste opp bildet. Hvis du vil skanne flere sider, trykker du på Ja og går til trinn l. l Legg neste side på skannerglassplaten. Trykk på Mono Start eller Colour Start. Maskinen begynner å skanne siden. (Repeter trinn k og l for hver side.) 3 m Trykk på Stop/Exit. Opplastede bilder lagres i albumet From_BrotherMFC. Hvis du vil ønsker informasjon om begrensninger i størrelse eller antall bilder som kan lastes opp, må du gå til nettstedene til de aktuelle tjenestene. For EVERNOTE 3 a Legg i dokumentet. b Trykk på Nett på displayet på maskinen. Hvis informasjon om Internett-tilkobling vises, trykker du på OK. Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. c Velg EVERNOTE. d Trykk på a eller b for å vise kontonavnet ditt, og trykk på det. e Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på OK. f Hvis skjermbildet der du blir bedt om å velge opplastingskilde vises, trykker du på Fra skanner. g Velg filformatet du vil bruke for bildet. Bildet skannes og lastes opp til tjenesten i det angitte filformatet. Når du skanner og laster opp JPEG-filer, er ikke svart-hvitt-skanning tilgjengelig, og hver side lastes opp som en egen fil. h Skjermbildet for skanneinnstillinger vises. Følg en av metodene: Hvis du vil endre skanneinnstillingene, følger du denne fremgangsmåten (Skanneinnstillinger uu side 22). Når du har endret skanneinnstillingene, går du til trinn i. Hvis du ikke vil endre noen innstillinger, trykker du på OK. i Tast inn e-postemnet ved å bruke knappene på displayet, og trykk på OK. Bildet lastes opp til tjenesten med e-postemnet som navnet på innholdet. 2

25 Laste opp j Trykk på Mono Start eller Colour Start. Hvis du har lagt dokumentet i den automatiske dokumentmateren, skanner maskinen dokumentet og begynner å laste opp. Hvis du bruker skannerglassplaten, går du til trinn k. k Når Neste Side? vises, gjør du ett av følgende: Hvis det ikke er flere sider som skal skannes, trykker du på Nei. Maskinen begynner å laste opp bildet. Hvis du vil skanne flere sider, trykker du på Ja og går til trinn l. 3 l Legg neste side på skannerglassplaten. Trykk på Mono Start eller Colour Start. Maskinen begynner å skanne siden. (Repeter trinn k og l for hver side.) m Trykk på Stop/Exit. Hvis du ønsker informasjon om begrensninger i størrelse eller antall bilder som kan lastes opp, må du gå til nettstedet til EVERNOTE. Skanneinnstillinger 3 Du kan endre skanneinnstillingene. Skjermbildet for skanneinnstillinger vises før du skanner dokumentene du vil laste opp. Skannekvalitet 3 a Trykk på Skannekvalitet på skjermbildet for skanneinnstillinger. b Velg skannekvalitet: Farge 600 dpi, Farge 300 dpi, Farge 200 dpi, Farge 00 dpi, Mono 300 dpi, Mono 200 dpi eller Mono 00 dpi. c Hvis du ikke vil endre flere innstillinger, trykker du på OK. Når du skanner og laster opp JPEG-filer, er ikke svart-hvitt-skanning tilgjengelig, og hver side lastes opp som en egen fil. Skannestørrelse 3 a Trykk på Skannestørrelse på skjermbildet for skanneinnstillinger. b Trykk på Letter eller A4. c Hvis du ikke vil endre flere innstillinger, trykker du på OK. 22

26 Laste opp Laste opp bilder lagret på minnekortet eller USB Flash Memory-stasjonen 3 Bilder lagret på medier koblet til maskinen, kan lastes opp direkte til en tjeneste. Du finner informasjon om tjenester og funksjoner som støttes, her: Tilgjengelige tjenester uu side 2. 3 For PICASA Web Albums, FLICKR, Facebook og Dropbox 3 a Kontroller at minnekortet eller USB Flash Memory-stasjonen er satt inn i maskinen. Hvis du er i PhotoCapture Center -modus, trykker du på Stop/Exit for å avslutte menyen. b Trykk på Nett på displayet på maskinen. Hvis informasjon om Internett-tilkobling vises, trykker du på OK. Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. c Velg ønsket tjeneste. d Trykk på a eller b for å vise kontonavnet ditt, og trykk på det. e Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på OK. f Hvis skjermbildet der du blir bedt om å velge enten opplasting eller nedlasting vises, trykker du på Last opp. g Trykk på Fra mediekort. h Trykk på miniatyrbildet av det ønskede bildet. Bekreft bildet på displayet, og trykk på OK. Repeter dette trinnet til du har valgt alle bildene du vil laste opp. i Når du har valgt alle bildene, trykker du på OK. j Trykk på Mono Start eller Colour Start. Maskinen begynner å laste opp bildet. k Trykk på Stop/Exit. Opplastede bilder lagres i albumet From_BrotherMFC. Hvis du vil ønsker informasjon om begrensninger i størrelse eller antall bilder som kan lastes opp, må du gå til nettstedene til de aktuelle tjenestene. 23

27 Laste opp For EVERNOTE 3 a Kontroller at minnekortet eller USB Flash Memory-stasjonen er satt inn i maskinen. Hvis du er i PhotoCapture Center -modus, trykker du på Stop/Exit for å avslutte menyen. b Trykk på Nett på displayet på maskinen. Hvis informasjon om Internett-tilkobling vises, trykker du på OK. Du blir spurt om du vil vise denne informasjonen på nytt senere. Trykk på Ja eller Nei. 3 c Velg EVERNOTE. d Trykk på a eller b for å vise kontonavnet ditt, og trykk på det. e Hvis skjermbildet for inntasting av PIN-kode vises, taster du inn den firesifrede PIN-koden og trykker på OK. f Trykk på Fra mediekort. g Trykk på miniatyrbildet av det ønskede bildet. Bekreft bildet på displayet, og trykk på OK. Repeter dette trinnet til du har valgt alle bildene du vil laste opp. h Når du har valgt alle bildene, trykker du på OK. i Tast inn e-postemnet ved å bruke knappene på displayet, og trykk på OK. Bildet lastes opp til tjenesten med e-postemnet som navnet på innholdet. j Trykk på Mono Start eller Colour Start. Maskinen begynner å laste opp bildet. k Trykk på Stop/Exit. Hvis du ønsker informasjon om begrensninger i størrelse eller antall bilder som kan lastes opp, må du gå til nettstedet til EVERNOTE. 24

28 A Feilsøking A Feilmeldinger A Som med et hvilket som helst avansert kontorprodukt, kan det oppstå feil. Hvis det oppstår feil, viser maskinen en feilmelding. De vanligste feilmeldingene vises nedenfor. Du kan rette de fleste feilene selv. Hvis du trenger mer hjelp, kan du finne oppdaterte vanlige spørsmål og tips til feilsøking i Brother Solutions Center. Gå til A Feilmelding Årsak Handling Kunne ikke koble til nettverket. Sjekk at nettverkstilkobl. er god. Kunne ikke koble til server. Sjekk nettverksinnstillinger. Kunne ikke koble til server. Feil tid og dato. Pålitelighetskontroll er ugyldig. Hent ny midlertidig ID og registrer konto på nytt. Kunne ikke laste opp. Filen støttes ikke eller data er korrupt. Bekreft data eller fil. Maskinen er ikke koblet til et nettverk. Nettverks- eller serverinnstillingene er feil. Det er et problem med nettverket eller serveren. Innstillingene for dato og klokkeslett er feil. Pålitelighetskontrollinformasjonen lagret på denne maskinen, og som er nødvendig for å få tilgang til tjenesten, er utløpt eller ugyldig. Det er et problem med filen du forsøker å laste opp, for eksempel: Filen overskrider tjenestens grenser for antall piksler, filstørrelse osv. Filtypen støttes ikke. Filen er skadet. Sjekk at nettverkstilkobl. er god. Hvis du trykket på Nett-knappen for tidlig etter at maskinen ble slått på, kan det hende at nettverkstilkoblingen ikke er opprettet ennå. Vent litt og prøv på nytt. Kontroller at nettverksinnstillingene er riktige, eller vent og prøv på nytt senere. Hvis du trykket på Nett-knappen for tidlig etter at maskinen ble slått på, kan det hende at nettverkstilkoblingen ikke er opprettet ennå. Vent litt og prøv på nytt. Still inn dato og klokkeslett riktig. Vær oppmerksom på at hvis strømledningen til maskinen har vært frakoblet, kan dato- og klokkeslettinnstillingen bli feil. Be om tilgang til Brother Web Connect på nytt og få en ny midlertidig ID, og bruk den nye ID-en til å registrere kontoen på maskinen. (Be om Brother Web Connect-tilgang uu side 6 og Registrere og slette kontoer på maskinen uu side 8) Filen kan ikke brukes. 25

29 Feilsøking Feilmelding Årsak Handling Tjenesten er midlertidig utilgjengelig. Prøv igjen senere. Feil PIN-kode. Angi korrekt PIN. Feil eller utløpt ID. Eller denne midlertidige ID-en er allerede i bruk. Angi korrekt ID eller hent ny midlertidig ID. Midlertidig ID er gyldig i 24 timer etter utstedelse. Visningsnavnet er allerede registrert. Angi et annet visningsnavn. Maks. ant. kontoer er nådd. Slett unødvendige kontoer og prøv igjen. Det er et problem med tjenesten, og den kan ikke brukes nå. PIN-koden registrert på maskinen, er feil. PIN-koden er det firesifrede nummeret som ble oppgitt da kontoen ble registrert på maskinen. Den midlertidige ID-en du tastet inn, er feil. Den midlertidige ID-en du tastet inn, er utløpt. En midlertidig ID er gyldig i 24 timer. Navnet oppgitt som visningsnavn, er allerede registrert. Maksimum antall kontoer (0) er allerede registrert. Vent litt og prøv på nytt. Forsøk å få tilgang til tjenesten fra en datamaskin for å finne ut om den er tilgjengelig eller ikke. Oppgi riktig PIN-kode. Tast inn riktig midlertidig ID. Be om tilgang til Brother Web Connect på nytt og få en ny midlertidig ID, og bruk den nye ID-en til å registrere kontoen på maskinen. (Be om Brother Web Connect-tilgang uu side 6 og Registrere og slette kontoer på maskinen uu side 8) Oppgi et annet visningsnavn. Slett unødvendige kontoer og prøv på nytt. A 26

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version F NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merknader forteller hvordan du bør reagere

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan Version I NOR Definisjoner av merknader Vi bruker følgende merknadsstil i denne brukermanualen: angir driftsmiljøet, betingelsene for

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og protokoller BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk denne

Detaljer

Din bruksanvisning LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2387890

Din bruksanvisning LEXMARK PRESTIGE PRO800 http://no.yourpdfguides.com/dref/2387890 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Veiledning for Skann til nettverk (Windows )

Veiledning for Skann til nettverk (Windows ) Veiledning for Skann til nettverk (Windows ) For å finne grunnleggende informasjon om nettverket og Brothermaskinens avanserte nettverksfunksjoner. Se uu Brukerhåndbok for nettverket. For å finne grunnleggende

Detaljer

Avansert brukermanual

Avansert brukermanual Avansert brukermanual MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 NOR Brukermanualer og hvor du finner dem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Produktsikkerhetsguide Hurtigstartguide Grunnleggende

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Funksjoner og egenskaper ved Internettfaks og Faks til server BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET MFC-7440N MFC-7840N MFC-7840W Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) har all programvaren og

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren

Hurtigstartguide MFC-9440CN. Trinn 1. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! Sette opp maskinen. Installere driveren og programvaren MFC-9440CN Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere protokoller BRUKERHÅNDBOK f FOR NETTVERKET HL-5250DN HL-5270DN Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver multifunksjon og trådløs Ethernet-utskriftsserver multifunksjon for flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig

Detaljer

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR

Programvarehåndbok. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Programvarehåndbok Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land. Version 0 NOR Gjeldende modeller Denne brukermanualen gjelder følgende modeller. DCP-1510(E)/1511/1512(E) MFC-1810(E)/1811/1815 For DCP-brukere:

Detaljer

Sharpdesk Mobile V2.1 brukermanual For ipad

Sharpdesk Mobile V2.1 brukermanual For ipad Sharpdesk Mobile V2.1 brukermanual For ipad SHARP CORPORATION Opphavsrett 2012-2015 SHARP CORPORATION. Alle rettigheter reservert. 1 Innholdsfortegnelse 1 Oversikt... 4 2 Merknader om bruk... 5 3 Installering

Detaljer

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført!

Sette opp maskinen. Oppsettingen er fullført! MFC-3240C Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Som en hjelp til å komme i gang med å sette opp maskinen og installere driver og programvare bør du lese denne hurtigoppsettguiden

Detaljer

Avansert brukermanual

Avansert brukermanual Avansert brukermanual DCP-850DN Version 0 NOR Brukerhåndbøker og hvor de finnes Hvilken håndbok? Hva er i den? Hvor er den? Produktsikkerhet guide Hurtigstartguide Grunnleggende brukermanual Avansert brukermanual

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner og trådløs (IEEE 802.11b/g) Ethernet-utskriftsserver med flere funksjoner BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET DCP-9010CN MFC-9010CN MFC-9120CN MFC-9320CW Ikke

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Innebygd Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernetutskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET

BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Intern flerprotokolls Ethernet utskriftsserver og trådløs Ethernet utskriftsserver BRUKERHÅNDBOK FOR NETTVERKET Denne Brukerhåndbok for nettverket gir nyttig informasjon om kablete og trådløse nettverksinnstillinger

Detaljer

Etikettskriver TD-serien

Etikettskriver TD-serien PROGRAMVAREHÅNDBOK Etikettskriver TD-serien Etikettskriver TD-serien Innholdet i denne håndboken og produktspesifikasjonene kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Oppsettingen er fullført! MFC-7840W Hurtigstartguide Før du kan bruke maskinen, må du sette opp maskinvaren og installere driveren. Les og følg instruksene i denne hurtigstartguiden for korrekt oppsetting og installering. Trinn

Detaljer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Brukerhåndbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Brukerhåndbok LotusLive inotes LotusLive inotes Brukerhåndbok LotusLive inotes LotusLive inotes Brukerhåndbok Merknad Før du bruker denne informasjonen og produktet den støtter, må du lese informasjonen i Merknader

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok for nettverket

Brukerhåndbok for nettverket Brukerhåndbok for nettverket Intern Ethernet-utskriftsserver med støtte for flere protokoller og trådløst utskriftsserver Denne Brukerhåndbok for nettverket inneholder nyttig informasjon om kablede og

Detaljer

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse

1 Generell informasjon. 2 installere driverene. 3 Utskrift. 4 Send en telefaks. Innholdsfortegnelse Macintosh tillegg Les nøye gjennom denne håndboken før du benytter dette produktet, og oppbevar håndboken i nærheten av maskinen for fremtidig referanser. For en sikker og korrekt bruk, må du lese den

Detaljer

AVANSERT BRUKERMANUAL

AVANSERT BRUKERMANUAL AVANSERT BRUKERMANUAL MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W Version 0 NOR Brukermanualer og informasjon om hvor du finner dem Hvilken håndbok? Hva inneholder den? Hvor finner jeg den? Sikkerhet og juridisk

Detaljer

FS-1118MFP. Oppsetthåndbok for nettverksskanner

FS-1118MFP. Oppsetthåndbok for nettverksskanner FS-1118MFP Oppsetthåndbok for nettverksskanner Innledning Om denne håndboken Informasjon om varemerker Rettslige restriksjoner på skanning Denne håndboken inneholder instruksjoner for den innledende installasjonen

Detaljer

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB

Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Viktig informasjon til nye brukere av Mac-klient fra UiB Innholdsfortegnelse Ny Mac-klient fra UiB... 1 Første innlogging... 1 Oppsett av e-post... 2 Oppsett av e-post i Outlook... 2 Oppsett av e-post

Detaljer