NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006"

Transkript

1 NTNU OG DU STUDENTGUIDE TRONDHEIM 2005/2006

2 DE FØRSTE DAGENE 6 Viktige formaliteter 7 Unngå villedning -søk veiledning 8 Utdanning for alle? 9 Karrieretjenesten 9 Hold deg informert 10 Planlegging er kjempelurt UNIVERSITETET OG STUDIENE 12 Det skapende universitetet 14 Læring uten grenser 15 Studienes oppbygging 16 Vitenskap for nybegynnere 17 IT ved NTNU 18 Lær å lære 20 Forsinkelser i studiet? 21 Nyttig informasjon 22 Universitetets ordliste 24 Du trenger ikke bli ensom BO, TRIVSEL OG ØKONOMI 26 Frihet i en liten hybel 27 Nyttig informasjon 28 Leier du hos Satan eller Mor Theresa? 29 Din egen studentsamskipnad 30 Bøker, mat og barnehage 31 Noen og snakke med? 32 Klok på lånte penger? 33 Søknad om lån 34 Dette er ditt studentliv STUDENTFRITID 36 ISFIT 36 StudenterUKA 37 Bli hørt og øv innflytelse 38 Studentmedier 39 Størst, best og billigst 40 Andre treningsmuligheter TRONDHEIM 42 Rundt, rødt og unikt 43 Encyclopedia Trondheim 45 Opplev Trondheim 47 Spisesteder 48 Teaterscener 48 Gallerier TID OG ROM 49 Kart over Trondheim og NTNU

3 DEN SPENNENDE STUDIETIDA For de aller fleste er studenttilværelsen helt spesiell. Det er ei tid i livet for de store opplevelsene. Dem du aldri kommer til å glemme. Selv om det først og fremst skal handle om utdannelsen din, er den sosiale delen av studietida svært viktig. Menneskene du møter gjennom fag og fritid vil prege din studenttilværelse og din fremtid. I tillegg til ny fagkunnskap og nye erfaringer vil de neste årene garantert by på nye bekjentskap, nye vennskap og kanskje forelskelser. Du vil oppleve suksess, se fantastiske muligheter og møte utfordringer. Men du vil sannsynligvis også få kjenne på skuffelser og nederlag. Alt dette vil forme ditt syn på deg selv og på andre og ditt verdensbilde. I hånden har du nå et magasin som skal prøve å gi en smak av hva Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) og Trondheim som stydieby kan tilby deg. At NTNU er en av de beste på fag, forskning og formidling er det ingen tvil om. Vi gir deg utfordringer, muligheter og skaperrom. Vi er også her når du trenger hjelp og veiledning, i små og store spørsmål. NTNU kan tilby deg en solid og nyttig utdannelse i et inspirerende og kreativt miljø. Som student hos oss skal du ha det bra faglig og sosialt. Derfor legger vi særlig vekt på å arbeide for at du skal få ei givende og spennende fritid når dagens forelesninger er over. Du kan velge i et bredt spekter av spennende og en gasjerende aktiviteter innen idrett, uteliv, kultur og politikk. For å få det best mulig i studietida er vårt råd til deg å benytte alle de tjenestene vi kan tilby. Ikke nøl med å ha forventninger til oss, og krev for all del din rett på NTNU. Det er opp til deg å benytte mulighetene. Vi håper du etter endt studietid vil få den yrkeskarrieren du drømmer om. Verden er full av utfordringer. Etter en utdanning ved NTNU kan du velge hvilke du vil ta. Velkommen! Finn ut mer om oss på UTGIVER NTNU Prosjektansvarlig Christel Vindenes Tekst Gisle Normann Melhus Christel Vindenes Fritt etter Gran, Gram, Okstad & Røyrvik Foto Arild Juul Grafisk form NTNU-trykk v/rita Hokseggen og Karin Wold Opplag 9000 Trykk Tapir Trykk

4 NB! NB! 4 VIKTIGE DATOER DU BØR LEGGE MERKE TIL I STUDIEÅRET 2005/2006 SIVILINGENIØRSTUDIET Høstsemesteret 15. august: Prosjektet Teknostart. Studiestart for 1.årsstudenter. 18. august: Immatrikulering. 19. august: Møte med fakultetene. 22. august: Undervisningsstart for 2. 5.årsstudenter. 29. august: Undervisningsstart (vanlig) for 1.årsstudenter. Frist for: søknad om skifte av studieprogram (overgang). 1. september: Frist for: betaling av semesteravgift. 15. september: Frist for: bekreftelse av utdanningsplan (endringer av foreløpig emnevalg, oppmelding til høsteksamen, oppmelding til emner fra høyere årskurs). søknad om deltidsstudier. søknad om fritak fra emner i høst- semesteret. søknad om permisjon. søknad om tilrettelagt eksamen. 1. november: Frist for: melde fra til Eksamenskontoret om at man ikke skal ta eksamen. 15. november: Frist for: undervisningsmelding for adgangsbegrensede emner (allmennvitenskapelige fag) for vårsemesteret. Vårsemesteret 9. januar: Undervisningsstart for 1. 4.årsstudenter. 15. januar: Frist for: søknad om skifte av studieprogram (overgang). 1. februar: Frist for: betaling av semesteravgift. 15. februar: Frist for: bekreftelse av utdanningsplan (endringer av foreløpig emnevalg, oppmelding til våreksamen, oppmelding til emner fra høyere årskurs). søknad om fritak for emner i vårsemesteret. søknad om tilrettelagt eksamen. 15. april: Frist for: søknad om opptak til studier ved universiteter og høyskoler i Norge. melde fra til Eksamenskontoret om at man ikke skal ta eksamen. 1. juni: Frist for: undervisningsmelding for adgangsbegrensede emner (allmennvitenskapelige fag) for høstsemesteret. Fullstendig studiekalender for studieåret 2005/06 og frister for studieretnings- og emnevalg ved de enkelte sivilingeniørfakulteter: Se Studiehåndbok for sivilingeniørstudiet. DE ALLMENNVITENSKAPELIGE STUDIENE Høstsemesteret 18. august: Immatrikulering. 19. august: Fakultetenes og instituttenes orienteringsmøter. 1. september: Frist for: betaling av semesteravgift. privatister til å søke om eksamensadgang i høstsemesteret. 15. september: Frist for: eksamensmelding. bekreftelse av utdanningsplan. søknad om tilrettelagt eksamen. 1. november: Frist for: annullering (trekk) av eksamensmelding. 15. november: Frist for: undervisningsmelding til vårsemesteret. å søke opptak til enkelte masterstudier. 15. desember: Frist for: søknad til Institutt for utøvende musikk for opptak til høsten Vårsemesteret 9. januar: Vårsemesteret 2006 starter. Orienteringsmøter. 1. februar: Frist for: betaling av semesteravgift. søknad for opptak til master i spesialpedagogikk, førskolepedagogikk, helsevitenskap og sosialt arbeid i høstsemesteret. privatister til å søke om eksamensadgang i vårsemesteret. 15. februar: Frist for: eksamensmelding. bekreftelse av utdanningsplan. søknad om tilrettelagt eksamen. 15. april: Frist for: søknad om opptak til studier ved universiteter og høyskoler i Norge. annullering (trekk) av eksamensmelding. søknad for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i høstsemesteret. 15. mai: Frist for: søknad for opptak til profesjonsstudiet i psykologi til både høst- og vårsemesteret. søknad for opptak til master de fleste. studieretninger 1. juni: Frist for: undervisningsmelding til høstsemesteret. å søke internt opptak på BA-program. UTØVENDE MUSIKKUTDANNING Opptaksprøver skjer i mars, og fristen for å søke om opptak er 15. desember Eksamen og prøver ordnes internt. KUNSTAKADEMIET Opptaksprøve skjer i mai på bakgrunn av innsendt dokumentasjon. Søknadsfrist er 15. april. Det er årlig evaluering og eksamensavslutning med utstilling i åttende semester. MEDISINSTUDIET Oppmelding til eksamen skjer automatisk til eksamenene i medisinstudiet. Alle studenter må registrere seg innen 15. september for høstsemesteret og 15. februar for vårsemesteret, studenter som ikke registrerer seg hvert semester blir IKKE meldt opp til eksamen. Studenter som ikke tidligere har dokumentert avlagt Ex.phil.-eksamen må kontakte fakultetet for oppmelding til innføringsemnene innen 15. september opptakshøsten. Dersom studentene ønsker å avlegge andre eksamener ved NTNU må fakultetet kontaktes innen ovennevnte frister. For utfyllende regler og frister - se i din studiehåndbok,

5 DE FØRSTE DAGENE 1 DE FØRSTE DAGENE

6 DE FØRSTE DAGENE 6 VIKTIGE FORMALI- TETER Hvis du er tatt opp til et studium på 60 poeng eller mer skal du ved studiestart bekrefte en utdanningsplan. Det går frem av planen hvilket ansvar og hvilke forpliktelser studentene og universitetet har overfor hverandre. Dette gjøres på betaling og tar normalt 2-3 virkedager Du må ha signert lånebrevet, manuelt eller elektronisk. Det vil normalt gå en uke før studielånet er inne på kontoen, da Lånekassen også trenger noe behandlingstid. Første Når du har takket ja til studieplass ved NTNU, må du sørge for å utføre fem formaliteter. Følger du denne guiden, kan den spennende studenttilværelsen snart starte. studweb. Du finner planen ved å trykke på Utdanningsplan på åpningsbildet på dette nettstedet. Følg prosedyren, legg inn emnene for inneværende semester og avslutt med Bekreft. Da har du bekreftet planen din og du er registrert låneutbetaling blir 5. august. Dette vil du få tilsendt mer informasjon om etter at du har takket ja til plassen. 4. STUDIEBEVIS Studiebeviset kan brukes som som student i høstsemesteret. Gå legitimasjon og som adgangskort til 1. BETALING AV SEMESTERAVGIFT deretter videre på studweb og meld deg til eksamen i de emnene du tar i ytterdørene og datasalene. Ytterdørene er stengt på helligdager Semesteravgiften er noe du må betale høstsemesteret. og etter klokken på ukedager på for å være student. Semesteravgiften er Dragvoll, Gløshaugen og Realfagbygget. en avgift som NTNU er lovpålagt å kreve Dersom du er tatt opp til et studium med Datasalene er alltid lukket. Kortet fun- inn til driften av Studentsamskipnaden mindre enn 60 studiepoeng, skal du ikke gerer også som lånekort på i Trondheim. Den betales altså til SiT ha utdanningsplan. Du får da Semester- universitetsbiblioteket. Studiebevis får du og brukes blant annet til å finansiere registrering som valg på åpningsbildet, ved Fellestjenesten i sentralbyggene eller velferdstilbudet til studentene. Fristen for følg prosedyren som fører til på vaktmesterkontoret på Dragvoll. Du betaling er 1. september eksamenspåmeldig. får aktivisert kortet til ytterdørene og (høstsemesteret) og 1. februar datasalene på samme sted de utstedes, (vårsemesteret). Den er for tiden på 380 Som student er det viktig at du husker å og på biblioteket første gang du låner kroner. I tillegg til å betale semester- melde deg opp til eksamen før 15. bøker. Semesterkortet, og gjerne stud- avgiften har du samtidig mulighet til å september på høsten og 15.februar på iebeviset eller annen gyldig ID, må du støtte arbeidet til den ideelle vårsemesteret. Eksamensoppmeld- også vise frem på eksamen. organisasjonen SAIH med 20 kroner. Etter at du har takket ja til studieplassen du ingen skjer også via no. Klikk på Semesterregistrering på 5. DATATILGANG tilbys ved NTNU, får du tilsendt et brev åpningsbildet og følg instruksjonen For å få tilgang til bruk av datamaskinene fra oss som blant annet inneholder en videre. Her skal du skrive inn på datasalene, må du etter at semester- firesifret pinkode. Denne kan benyttes emnekodene på de emnene du plan- avgift er betalt, bruke fødselsnummeret til betaling via nettbank. Ved hjelp av legger å ta eksamen i. Emnekodene kan ditt sammen med pinkoden til pinkoden og ditt fødselsnummer vil du du søke frem i Studentweb, bak knappen Studentweb og logge inn på på Studentweb (www.studweb.ntnu.no) Finn emne. Du finner dem også i en av https://bdb.itea.ntnu.no/aktivering/ finne den betalingsinformasjonen som er studiehåndbøkene. Når alle formalitetene nødvendig for å betale semesteravgiften. er i orden, får du tilsendt ditt semester- Har du spørsmål om semesteravgift, Denne kan du benytte til å betale via kort til din semesteradresse. Semester- undervisningsmelding, nettbank, telefonbank, over skranke eller kortet er en kvittering som blant annet eksamen, karakterutskrifter, du kan via studweb bestille giro fra oss. skal brukes på eksamen. Ta godt vare på rådgivning eller noe annet NTNU- Merk deg at korrekt KID-kode må oppgis dette. relatert? ved betaling. 2. SEMESTERREGISTRERING/ BEKREFTELSE AV UTDANNINGSPLAN 3. UTBETALING AV LÅN Lånet kommer rett inn på din konto. Du får lånet utbetalt etter følgende tre Kontakt Studentservice: For å få adgang til undervisning, betingelser: eksamen, læringsstøttesystemet It:s Du må være tatt opp som student learning og til NTNUs datanett, få utstedt på et av våre studieprogram semesterkort og nøkkelkort må du være Vi må ha registrert i vårt data semesterregistrert. Det er derfor viktig at system at semesteravgiften er betalt. du registrerer deg så fort som mulig. Dette skjer automatisk ved korrekt

7 DE FØRSTE DAGENE F o t o : F e l i p e M a n r i q u e z UNNGÅ VILLEDNING SØK VEILEDNING Studieveiledere ved NTNU vil gi deg råd om dine fagvalg, og de vil hjelpe deg å planlegge ditt utdanningsløp og din karriere. Studentservice veiledningsarena står til tjeneste for å legge forholdene til rette slik at din studiehverdag blir trygg og nyttig. De fleste studenter vil i løpet av sin studietid føle behov for å snakke med kyndige personer om spørsmål som angår udanningsløpet. Studentservice er NTNUs sentrale studentveiledningssenter. Studentservice veiledningsarena finner du på Dragvoll og på Gløshaugen. Her jobber det veiledere og studenter som har lang fartstid fra universitetet og nyttige erfaringer å bidra med. Du kan få hjelp til spørsmål om opptak, studieforskrift, eksamensreglement og annen generell og praktisk informasjon. Studentveilederne kan også hjelpe deg dersom du er usikker på studievalg, trenger informasjon om reglement eller hjelp til å løse ulike utfordringer som omhandler din studiesituasjon. Du kan droppe innom eller du kan bestille time. Du kan også sende en e-post (se adresse i faktaboksen under) til studentveiledningstjenesten med de spørsmålene du har. De lover å svare hver enkelt etter beste evne. Hvis veilederne ikke kan hjelpe, sørger de for at du kommer i kontakt med de riktige personene. Det kan være at du blir bedt om å gå videre til rådgivningstjenesten, karriere- rådgivningstjenesten eller til veiledere på fakultetene. Her møter du personer med kompetanse på spesifikke områder som er klare til å løse dine utfordringer sammen med deg. Fakultetene tilbyr altså også veiledning, og alle fakultetene har egne veiledere som du kan snakke med. Dette er studieveiledere som har grundig og oppdaterte fagkunnskaper. På Dragvoll sitter veilederne fra fakultetene i studentservice veiledningsarena sine lokaler, og du kan bestille time her. På gløshaugen må du ta direkte kontakt med fakultetene for å lage avtaler, men du kan selvsagt få kontaktinfo for fakultetene ved studentservice veiledningsarena Gløshaugen. Se mer info om veiledning på 37 FAKTA VEILEDNING KONTAKTINFORMASJON Studentservice veiledningsarena, Gløshaugen ORIGO veiledningsarena, Dragvoll FAKULTETER VED NTNU: Arkitektur og billedkunst Ingeniørvitenskap og teknologi / Informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Historisk-filosofisk Naturvitenskap og teknologi Medisin Samfunnsvitenskap og teknologiledelse

8 DE FØRSTE DAGENE F o t o : M a j a V. S t e r u d 8 UTDANNING FOR ALLE? Du kan studere selv om du er funksjonshemmet eller av andre grunner trenger tilrettelegging i studiesituasjonen. Rådgivningstjenesten har som oppgave å legge forholdene til rette slik at du kan konsentrere deg om studiene. Et overordnet mål for NTNU er at HUSK! Dersom du trenger en eller annen form for tilrettelegging må du ta kontakt med Rådgivningstjenesten så snart som mulig. Dette øker muligheten for at du får det tilbudet du trenger i tide. Du anbefales å benytte deg av denne tjenesten. Og de ønsker deg alltid velkommen! KONTAKT RÅDGIVNINGSTJENESTEN: Dragvoll (ORIGO): Tlf.: Gløshaugen (Studentservice, Gamle Kjemi): Tlf.: / E-post.: For kontortider og oversikt over tilbud og tjenester: tilrettelegging FAKTA universitetet skal være tilgjengelig for alle. Rådgivningstjenestens tilbud gjelder alle som har et varig eller midlertidig behov for tilrettelegging. Dette kan gjelde studenter med synshemming, hørsels- hemming, bevegelseshemming, lese- og skrivevansker, belastnings- skader, kroniske sykdommer, bruddskader og liknende. EKSEMPLER PÅ TILRETTELEGGING -Tilrettelagt eller alternativ eksamen - Assistent/fadder - Tilrettelagt arbeidsplass - Utlån eller søknad om hjelpemidler - Støtte til transport - Litteratur i alternativ form ANDRE TILBUD - Rådgivningstjenesten kan bidra med å koordinere praktiske tiltak, gi råd og veiledning om tilbud og tjenester eller være en samtalepartner når det gjelder dine behov for tilrettelegging. - Hvis du har behov for en tilrettelagt bolig skal du kontakte studentsamskipnaden (SiT). De kan tilpasse løsninger etter behov. Ring SiT Bolig Rådgivningstjenesten samarbeider med Logopedisk senter i Trondheim om utredning/ dokumentasjon av lese- og skrivevansker. Ta kontakt med oss dersom du er usikker på dine muligheter i denne forbindelse. - Rådgivningstjenesten kan også gi råd og tips om transport, hjelpemidler, økonomi, offentlige tjenester med mer.

9 DE FØRSTE DAGENE F o t o : K i m N y g å r d KARRIERE- TJENESTEN Studier ved NTNU gir deg en uvurderlig kompetanse som arbeidsmarkedet har bruk for. Overgangen fra lesesal til jobb kan likevel oppleves som vanskelig. Karrieretjenesten kan gjøre møtet med arbeidslivet livet lettere for deg. forberede studentene på hva som venter dem i verden utenfor akademia, og være en støttespiller i overgangen fra studier til arbeidsliv. Her gis et helhetlig tilbud på karrieretjenester: Individuell veiledning/rådgivning i forhold til karrierevalg Kurs i jobbsøking Kurs i jobbintervjuteknikk Hjelp til utforming av CV og søkerbrev Hjelp til synliggjøring av din Du anbefales å benytte deg av denne tjenesten. Og de ønsker deg alltid velkommen! KONTAKT KARRIERETJENESTEN: Dragvoll: Tlf.: / Gløshaugen (Studentservice, Gamle Kjemi): Tlf.: / E-post.: FAKTA 9 Mange studenter vet lite om hvilke muligheter akademiske kompetanse Hjelp til å analysere for og i mot ulike jobbtilbud For kontortider og oversikt over tilbud og tjenester: som venter dem etter Informasjon om studiene. På arbeidsmarkedet Karrieretjeneste Personlighets-/ møter veilederne daglig yrkes- valgstester studenter som har store etter behov spørsmål å stille oss: Hva kan jeg bli? Hva kan jeg brukes til? I samarbeid med NIF/Olympia Hvordan skal jeg klare å bli toppen arbeides det også med akkurat det jeg vil bli? Hvorfor har tilrettelegging av studier for deg som ikke jeg fått meg jobb? Må jeg ha ønsker kombinasjonen toppidrett mer utdanning? Karriere- og utdanning. tjenesten har som oppgave å HOLD DEG INFORMERT allmennvitenskapelige studiene skaffe seg forelesnings katalogen, hvor tider og steder for forelesningene står oppført. Studiehåndboken koster penger, ALL INFO PÅ INNSIDA.NTNU.NO Alle NTNU-studenter har en egen, personlig inngang til NTNU-informasjon på nettet; Innsida. Innsida er motorveien Som ny student er det nødvendig at du bruker litt tid på å sette deg inn i studieplaner, timeplaner, frister og reglementer. Alt dette finner du beskrevet i studiehåndbøkene og på men er helt gratis på Forelesningskatalogen er også gratis. HVILKET STUDIUM? Er du i tvil og lurer på om du har kommet inn på det studiet du ønsker? for informasjon både for alle ansatte og studenter ved universitetet. Innholdet på Innsida er spesialtilpasset deg og det studiet du tar. Her kan du finne informasjon om forelesninger, eksamensfrister, klageadgang, øvinger og mye annet. Innsida er NTNUs Fortvil ikke ring og finn det hovedinformasjonskanal til deg som STUDIEHÅNDBØKER OG KATALOGER ut. Her kan du i enkelte tilfeller endre eller bytte studieplass, samt sjekke mulighetene som finnes på Restetorget. student. Du logger deg enkelt på Innsida med ditt faste NTNU-brukernavn og passord. Adressen er Det finnes flere studiehåndbøker på Søkofonen er telefontjenesten for NTNU. Som student har du faktisk plikt Samordnet opptak. Tjenesten er åpen til å være orientert om innholdet i den i perioden april til september. For å boken som gjelder ditt studium. Studie- kunne benytte deg av denne må du ta håndbøkene er også svært nyttige vare på den personlige koden som du redskap i planleggingen av dine videre har fått i brevet fra Samordnet opptak. studier. I tillegg må studentene ved de Se ellers mer om dette i Søkerhåndboken.

10 DE FØRSTE DAGENE F o t o : K i m N y g å r d 10 PLANLEGGING ER KJEMPE- LURT Grundig planlegging både av de faglige, økonomiske og sosiale sidene av studenttilværelsen vil gi deg bedre oversikt over din egen situasjon, og mer arbeidsro når studiene begynner. sig beskrivelse av emnet. Her benyttes enkelte begrep som det er svært nyttig å kjenne betydningen av: Studiepoeng angir emnets arbeidsbelastning i antall vekttall. Normal belastning er 60 studiepoeng i året. Tidligere het dette vekttall, og 60 studiepoeng tilsvarer 20 vekttall. Varighet sier noe om hvor mange og hvilke semestre undervisningen strekker Utdanningsplanen er en gjensidig nettbasert avtale mellom den enkelte student og NTNU, om plikter og ansvar begge parter har for studieløpet. Den skal sikre den nødvendige studieprogresjon og gjennomføring frem mot avsluttet grad og vise innholdet og progresjonen i den planlagte utdanningen. Utdanningsplanen er basert på studieplanen på studieprogrammet, fagfordypningen eller årsstudiet som studenter er tatt opp til, og det skal være seg over. mulig å gjøre endringer i Mye taler for at det kan være lurt å utdanningsplanen underveis i studiet. forberede seg på studiene. Å ta sikte på Undervisning forteller hvilke å arbeide aktivt i grupper og etablere en dialog med faglærerne når studiet er i undervisningsformer som anvendes og det omtrente antall undervisningstimer STUDIELØPET gang, er én måte å gjøre det på. Slik kan per uke. Teknologistudiet ved NTNU er per i dag du raskere få svar på ulike spørsmål som en femårig utdanning, vel og merke hvis måtte melde seg i studiesituasjonen og Eksamen angir antall eksamensdager du vil ha en master. Studieplanen legger det i god tid før eksamen. og antall eksamenstimer per dag, samt stor vekt på basisemner som LES STUDIEHÅNDBOKEN eksamensform. matematikk, fysikk, kjemi, mekanikk og informasjonsteknologi. Du må dessuten Det mest sentrale informasjonsheftet Eksamenskrav angir hvilke ekskurs- ta innføringsemnene. I tredje årskurs for alle som planlegger å ta emner ved joner, velges studie- universitetet er studiehåndboken. Her semester- retning og felles finner du en studieplan med generell oppgaver, øvings- hovedprofil. beskrivelse av emnenes mål og innhold oppgaver et Studiet samt detaljerte beskrivelser av hvordan cetera som avsluttes med studiene er bygd opp og hvilke krav som du må få en selvsten- stilles. godkjent for dig utført å kunne gå master- Første del av studieplanen er en generell opp til oppgave i beskrivelse av faget med forsknings- eksamen. det siste områder og arbeidsmuligheter. Deretter Dette er semes- følger en del som beskriver hvordan krav til alle teret. For fagets emner settes sammen til for studenter samfunns- eksempel bachelor- og mastergrad. Den som skal vitens- tredje delen inneholder en beskrivelse avlegge kapelige og emnene. Til slutt vil du finne overgangs- eksamen i humanistiske ordninger for gamle studieplaner, gamle emnet. fag er studieløpet emner som overlapper med nye emner tre ( bachelorgrad) og gir studiepoengsreduksjoner, samt Forkunnskapskrav angir eller fem år (master- pensumlister. hvilke fag og emner som du må ha avlagt grad). På medisin og profesjonsstudiet i KJENN DINE TERMER eksamen i før de kan melde seg opp i emnet. Også dette er et psykologi er normert studietid på seks år. Mange studieveiledere vil anbefale at absolutt krav til alle studenter som skal du setter deg spesielt godt inn i den avlegge eksamen i emnet. delen som beskriver sammensetningen av fagene, og i tillegg delen med emne Frister sier noe om frister for inn beskrivelser. Du vil du under emnets levering av semesteroppgaver, kode og benevning finne en punktmes- hjemmeeksamener, et cetera.

11 UNIVERSITETET OG STUDIENE 1

12 UNIVERSITETET OG STUDIENE F o t o : K i m N y g å r d DET SKAPENDE UNIVERSITET fremtiden kommer til å by på teknologiske løsninger som ikke finnes i dag. Nå er mobiltelefonen, internett og mp3spilleren sentrale i din hverdag. Fremtiden vil Kunnskap fra NTNU har vært med på å utvikle og skape den teknologien du bruker i dag. Mobiltelefonen er en av de teknologiske oppfinnelsene som NTNU tilbyr undervisning i over 2000 fag og emner. Med en utdanning herfra kan du være med å skape fremtiden. Tar du utfordringen? by på ny teknologi som erstatter det mest avanserte tenkniske utstyr vi er avhengige av i NY TEKNOLOGI SKAPES virkelig har preget vår verden. To av de som regnes som oppfinnerne av dagens GSM-standard heter Torleiv Maseng og Odd Trandem, og begge er utdannet ved NTNU. Tar du din utdannelse hos oss kan 12 Det kan høres voldsomt og visjonært ut. Som du sikkert allerede vet, står NTNU for Norges teknisk-naturvitenskapelige du også være med på å skape løsninger for årene som kommer. Dette med å skape fremtiden. Men det er universitet. Og benevnelsen Norges er det faktisk ikke. Hvis du lukker øynene ikke tilfeldig. Det er i Trondheim du finner og later som du kan se femti år fremover i tid, hva ser du da? Flygende biler, hyperintelligente nanoroboter, charterturer til Mars? Slik blir det bare på film. Virkeligheten vil nok fortsatt være en helt annen enn hollywoodversjonen av Men det vi kan være sikre på, er at landets største og fremste teknologiske forskningsmiljø. Men NTNU har ikke bare som ambisjon å være i teten nasjonalt. NTNU skal også være et internasjonalt ledende universitet innenfor teknisknaturvitenskapelig forskning og utdanning. FAKTA OM NTNU FAKTA NTNU ble etablert 1. januar 1996, som en videreføring av Universitetet i Trondheim (UNiT). UNiT ble opprettet i 1968 ved en sammenslåing av Norges tekniske høgskole (NTH), Vitenskapsmuseet (VM) og Norges lærerhøgskole (NLHT) (senere Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) I det nye universitetet inngikk også Det medisinske fakultet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet. NTNU tilbyr undervisning i over 2000 fag og emner NTNU tilbyr profesjonsstudier, allmennvitenskapelige fagtilbud, tverrfaglige studieprogram og engelskspråklige masterstudier. NTNU er delt inn i 7 fakulteter og 53 institutter. NTNU har studenter, om lag halvparten innenfor teknisknaturvitenskapelige fag. Kvinneandelen er 45%. 700 studenter er fra utlandet. NTNU uteksaminerer årlig ca kandidater - høyere grader, profesjonsgrader og doktorgrader. En tredel av disse er kvinner. NTNU har 3500 stillinger, mer enn halvparten i vitenskapelige stillinger. NTNU deltar i EUs 4. og 5. rammeprogram og forskningsprogrammene Socrates og Leonardo; dessuten i Nordplusprogrammet, Noradprogrammet, NUFU-programmet, handlingsprogrammet for Øst-Europa, og kvoteprogrammet for studenter fra u-land, Sentral- og Øst-Europa. NTNU har et Årlig budsjett på ca. 2,8 milliarder kroner. NTNU eier/disponerer nesten kvm arealer. NTNU har et universitetsbibliotek med 2,7 millioner bøker, tidsskrifter og fotografier.

13 UNIVERSITETET OG STUDIENE F o t o : K i m N y g å r d TA EN UTFORDRING - TA NTNU Mulighetene for hva du kan studere er mange. Så mange at det kan være vanskelig å velge. Selv om du ikke er helt sikker på hva du skal bli når du blir stor, har du antagelig en viss peiling på hva som interesserer deg, hva du kan bli flink til og hva du vil lære mer om. Det aller viktigste, er at du velger det du har mest lyst til. Utsikter til god lønn og et sikkert arbeidsmarked er selvfølgelig viktig. Men å velge ditt fremtidige yrke ut i fra trygghetskriterier kan være farlig det også. Husk at du skal trives med valget resten av ditt yrkesaktive liv. Slett ikke alle velger riktig første gang, og mange bytter studieprogram og fag. Det er ingen grunn til å fortvile selv om du må prøve og feile noen ganger. Du kommer garantert ikke til å lære noe du aldri får bruk for, og du er definitivt ikke alene. Du kommer nemlig aldri til å lure så mye på hva vil som når du er student. Og det faktisk meningen også. Ved å bli student ved NTNU har du allerede tatt en utfordring. For uansett hvilket studieprogram du velger, og selv om du går på universitetet på for å fordype deg faglig, er det antagelig deg selv du kommer til å lære aller mest om. 13 NYE TANKER SKAPES Teknologi alene kan ikke løse alle de oppgavene vi står ovenfor i dag, eller dem vi kommer til å få morgen. For å vite hva vi trenger, hvordan vi skal anvende teknologien og hva den gjør med oss, må vi ha kunnskap om mennesket og samfunnet. Derfor mener NTNU alvor med visjonen om å være et foregangs-universitet når det gjelder samspill og samarbeid på tvers av disiplingrenser. Med sterke disipliner og faglig mangfold vil NTNU skape forståelse av forholdet mellom kultur, samfunn, natur og teknologi. NTNU sitt motto er at vi skal være kreative, konstruktive og kritiske i vårt bidrag til å utvikle samfunnet. Det hadde vi ikke kunnet være uten det rike studietilbudet innen samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur, psykologi, pedagogikk og kunstfag. For det er i skjæringspunktet mellom all denne kompetansen at det skapes nye utrykksformer, ny kunnskap om verden, og nye tanker om mennesket. Det er i samarbeid på tvers av faggrenser at utvikling finner sted.

14 UNIVERSITETET OG STUDIENE F o t o : K i m N y g å r d LÆRING UTEN GRENSER Det er samarbeid på tvers av faggrensene som gjør oss i stand til å tenke nye tanker, og skape løsninger som forandrer hverdagen. Det kan du lære ved NTNU. BLI EN EKSPERT I TEAM Eksperter i Team er obligatorisk emne for siv.ing. studenter i 4. årskurs og for masterstudenter ved det historiskfilosofiske fakultet og ved fakultet for naturvitenskap og teknologi. Emnet inngår på en eller annen måte i de fleste studieprogrammene. Emnet gjennomføres ved at studenter med forskjellig SAMARBEID OM UTFORDRINGEN Å samarbeide er alltid en utfordring. Kanskje særlig når mennesker med forskjellige faglige interesser kommer sammen. Belønningen er innspill og diskusjoner som gir deg en unik mulighet til å se ditt eget fag i lys av andre fag. Og kanskje får du også et helt nytt syn på hva akkurat ditt spesialområde kan brukes 14 NTNU har som visjon å være ledende når bakgrunn jobber sammen i grupper. Navnet symboliserer at den enkelte til, og hvorfor det er viktig. I tillegg til en mer spennende studietid, det gjelder samspill og samarbeid på student skal være gruppens ekspert gjør NTNU s satsning på tverrfaglighet tvers av faggrenser. Våre studier har et på sitt spesielle fagområde. Gjennom deg også bedre rustet til livet etter sterkt tverrfaglig fokus. Tverrfaglighet er Eksperter i Team, får du muligheten studenttilværelsen. For hvis du ikke har ofte å se på en utfordring fra flere faglige til å angripe problemstillinger på nye planer om bli fyrvokter, nattevakt eller ståsted. Det er et samarbeid mellom måter og skape håndfaste resultater. pelsjeger på Jan Mayen, er det omtrent faglærere og studenter med ulik faglig Som student lærer du hvordan tverrfglige helt sikkert at dine år i arbeidslivet bakgrunn. problemer løses best mulig. Temaene kommer til å bestå av store mengder er hyperaktuelle og samarbeidet med samarbeid. Med tverrfaglig erfaring Næringslivet stiller stadig større krav til næringslivet er tett. Statoil, Hydro, fra NTNU, blir det lettere for deg å se kreativitet og nyskaping. Størstedelen av Telenor og Sintef, er noen av bedriftene mulighetene i samarbeid med andre, og nyskapingen kommer til å være resultat EiT har samarbeidet med. lettere for andre å samarbeide med deg. av at kunnskap blir hentet fra ett fagfelt og brukt i et annet. NTNU har valgt å legge til rette for at du skal lære mer om å bruke kunnskapene dine i samarbeid med andre. Dette gjøres blant annen gjennom forskning og prosjekter, gjennom tverrfaglig studietilbud og teamarbeid. TVERRFAGLIG STUDIELØP For deg som student starter samarbeidstanken allerede når du tar fellesemnene. Da må du velge et perspektivemne, det vil si et emne fra en annen fagretning enn det studieprogrammet du skal ta. Studieprogrammene på bachelor og mastergradsnivå har i ulik grad innslag av tanker og teori fra flere fagretnigner. Noen programmer har imidlertid status som tverrfaglige, og er skapt av metoder fra ulike fagtradisjoner. På mastergadsnivå fins disse blant annet innen fysisk planlegging, musikkteknologi, tverrfaglige kulturstudier, naturressursforvaltning og helsevitenskap.

15 UNIVERSITETET OG STUDIENE G r a f i k k : I n f o a v d e l i n g e n v e d N T N U STUDIENES OPPBYGGING Utdanningsforløpet ved NTNU kan virke komplekst, og begrepene som brukes når man snakker om studiene kan forvirre. Men det hele er i grunn ganske enkelt. For å gi deg som student en strukturert vei frem til en ferdig bachelor- eller mastergrad, har hvert studieprogram fastlagte fagkombinasjoner og hovedprofiler som gir deg en viss oversikt over emnene du skal ta helt til du er ferdig uteksaminert. Disse kalles for studieprogram. Enkelte studieprogrammer er mer fastlagte enn andre, mens noen har mer valgfrihet når det gjelder hvilke emner du kan velge. Humanistiske fag Kunstakademiet Realfag Samfunnsvitenskapelige fag NTNU. De valgene du gjør, skal du sette inn i din egen, personlige utdanningsplan. Den skal du lage i løpet av det første semesteret du er her, og hvert semester må du justere og bekrefte den. Vanligvis tar man 30 studiepoeng per semester. En treårig bachelorgrad gir deg 180 studiepoeng, mens du etter en femårig mastergrad har fått 300 studiepoeng. BOKSTAVKARAKTERER Alle de tre universitetene i Norge har bokstavkarakterer. Det gjør det enklere for deg å kombinere studiene her hjemme med studier i utlandet. Skalaen går fra A til F, der A er den beste karakteren, E er den dårligste ståkarakteren, og F betyr stryk. Teknologistudiene Arkitektstudiet Humanistiske fag Kunstakademiet Realfag Samfunnsvitenskapelige fag PhD Master Bachelor Medisinstudiet Profesjonsstudiet i psykologi PhD Master Teknolog Arkitektst ogistudiene tstudiet GRADENE VED NTNU Etter å ha begynt studiene ved NTNU kan 8 du ende opp med en av tre grader: Bachelorgraden, en PhD treårig grad på 7 lavere grads nivå. 6 Mastergraden, som enten er et sammen- hengende femårig studium, eller 4 5 Master et toårig studium etter fullført treårig 3 bachelorgrad. Bachelor 2 Cand. med., som du får etter å ha 1 fullført det seksårige medisinstudiet. Medisinstudiet Profesjonsstudiet i psykologi Cand. psychol., som du får etter å ha fullført det seksårige psykologistudiet Etter de tre siste PhD gradene kan du 8 begynne på en doktorgrad (PhD.). Dette 7er en treårig forskerutdanning som skal gjøre 6 6 deg kapabel til å forske på et spesialisert 5 4 område. Cand. med. STUDIEPROGRAM Cand. psychol Studieprogrammet gir deg en fast 3 ramme, samtidig som du har mulighet til 2 2 å velge mellom ulike studieretninger, fag 1 og emner. Du kan også velge noen 1 emner på kryss og tvers av ulike fagområder ved Utøvende musikkutdanning Master Bachelor PhD Master Master PhD Cand. med. Cand. psychol. Lærerutdanning Lærerutdanning 5 4 Master 3 Master 2 1 PPU PPU Bachelor Utøvende musi Master Bachelor

16 UNIVERSITETET OG STUDIENE F o t o : A r i l d J u u l VITENSKAP FOR NYBEGYNNERE Blant fellesemnene skal det inngå et perspektivemne. Det skal være et emne som representerer en annen studiekultur enn det studieprogrammet studenten er i de aller fleste emner ved NTNU gjerne minst et par oppgaver per 15 studiepoeng, alt etter hvilket studium du velger. Oppgavene gir deg muligheten til å gå 16 Som fersk student er fellesemnene de første fagene du møter. Det handler om en innføring i vitenskapelige metoder og tenkemåter, om å pirre nysgjerrigheten og vekke vitebegjæret. tatt opp til, valgt fra en meny. Som det tredje emnet tar studentene Ex.fac som er et emne som er knyttet opp mot det studieprogrammet du er tatt opp til. OPPGAVER En ypperlig måte å lære faget ditt på er å litt i dybden og muligheten til å se sammenhenger. Alle bachelorgradene har fellesemnene innbakt. Du kan like godt først som sist benytte denne muligheten til å tilegne deg metoder og teknikker som er gode å ha for å lykkes i studiene. For mer nyttig informasjon om fellesemnene, se arbeide med prosjekter og semester- Fellesemnene fremmer tverrfaglighet. oppgaver. Slike oppgaver vil du måtte løse Fellesemnene kan forstås som selve fundamentet i det tverrfaglige NTNU. Kompetanse fra ulike fagmiljøer ved universitetet har gått sammen for å gi studentene en grunnleggende forståelse av samspillet mellom teknologi, natur, samfunn og kultur. Disse emnene legger vekt på gruppearbeid og aktiv deltakelse fra studentene i tillegg til vanlige forelesninger. Ved å diskutere problemstillinger med faglærere og andre studenter, lærer du argumentasjonsteknikk i praksis, samtidig som tankene dine stimuleres. En slik læreprosess stiller store krav til den enkelte. Emnene skal samtidig gi en innføring i filosofihistorie, vitenskapshistorie og vitenskapsteori. Målet er å gi deg som ny student en innføring i vitenskapelige tenkemåter, samt prøve å formidle noe av de verdiene NTNU er bygd på. TRE EMNER Fellesemnene består av tre emner, hver på 7,5 studiepoeng. Det første emnene dreier seg om filosofi og vitenskapsteori og kalles Ex.phil. Hovedmålet er å gi et overblikk over de mest grunnleggende forutsetninger for debatter omkring kultur, samfunn, vitenskap og teknologi. Dette gjøres gjennom en bred historisk og systematisk innføring i filosofiske, etiskpolitiske, argumentasjonsteoretiske og vitenskapsteoretiske emner. Det er også et mål å øve studentene i argumentativ og vitenskapelig skriving, samt i kritisk refleksjon og diskusjon med utgangspunkt i aktuelle pensumrelevante tema.

17 UNIVERSITETET OG STUDIENE IT ved NTNU Datafersk eller datafrelst? Her er en miniguide for hvordan du kobler deg til den digitale virkeligheten ved NTNU. Her finner du svar på både små og store spørsmål angående datasystemene ved NTNU. DATASALER Det finnes datasaler ved alle lærestedene KURS OG OPPLÆRINGSTILBUD Ved alle studiestedene tilbys ulike datakurs. På de allmennvitenskapelige studiene holdes kursene i regi av den lokale brukerstøttetjenesten, mens det på teknologi- og arkitekturstudiene, samt medisinstudiet på universitetet. Til sammen nesten hundre inngår som en del av det ordinære studie- NTNU er det universitetet i Norge som stykker med plass til alt fra noen få maski- tilbudet. I tillegg til en del innføringskurs er best på data, både når det gjelder ner til over 80. Noen av salene er forbeholdt i begynnelsen av hvert semester holder kompetanse og tilbud til studentene. Her får alle studentene tilbud om kurs studenter ved enkelte fakulteter eller institutter. Det er en liste over datasaler på: Orakeltjenesten også kurs og foredrag jevnlig igjennom hele semesteret. Dette er 17 og opplæring. kurstilbud som er åpne for alle studenter og ansatte ved NTNU, og tar for seg alt fra INNSIDA NTNUS HOVEDSIDE PROGRAMVARE datasikkerhet til innføring i bestemte Alle NTNU-studenter har en egen, NTNU har avtaler for en rekke fag- systemer og applikasjoner. Interesse- personlig inngang til NTNU-informasjon program. Disse programmene er foreningene PVV (programvareverkstedet på nettet; Innsida. Dette er motorveien installert på datasaler, og en god del av på og NVG (Nettverks- for informasjon både for ansatte og disse kan studentene låne og installere på gruppa på arrangerer studenter ved universitetet. Innholdet egne maskiner for bruk i studietiden, se i tillegg jevnlig kurs for studenter ved NTNU. på Innsida er spesialtilpasset deg og det studiet du tar. Her kan du finne informas- progtilbud.html PÅ NETT - HJEMME jon om forelesninger, eksamensfrister, klageadgang, øvinger, nyheter og mye BÆRBAR PC Ut over dette kan du i tillegg ha internettoppkobling på hybelen din. Bor du i en annet. Innsida er NTNUs hovedinformas- NTNU gir ved skolestart et gunstig studentby kan du være online 24 timer jonskanal til deg som student. Du logger tilbud på en bærbar PC til nye og gamle i døgnet. Bor du på privat hybel kan du deg enkelt på Innsida med ditt faste studenter. Datamaskinen blir levert med bruke telefon og oppringttjenesten. NTNU-brukernavn og passord. en særdeles gunstig programvarepakke Tjenesten er gratis for studenter, og gir deg Adressen er både for kontorstøtte og faglig bruk. Mer alle de tjenestene du vil kunne få hos en BRUKERKONTO informasjon om bærbar PC finner du på: kommersiell internettleverandør. Fordelen er at du slipper abonnementsavgift. Du Som student får du automatisk e-postadresse og gratis tilgang til datamaskiner TRÅDLØST NETT betaler altså bare for tellerskrittene. Det eksisterer også avtaler mellom NTNU og og internett. Nytt i år er online regis- NTNU har gjennom det siste året gjort bredbåndsleverandører som gir rabatter på trering av brukerkonto. Informasjon om store investeringer i trådløst nettverk, ADSL. For mer informasjon om avtalene, se hvordan dette kan gjøres finner du på hvilket kommer blant annet brukere av bærbar PC til gode. På sikt ønsker man å innføring/brukeroppretting.html. DATAGUIDEN Dataguiden er en brosjyre hvor du får viktig informasjon om NTNUs datatjenester. Dataguiden kan du få på et av Orakeltjenestens kontorer, eller du kan lese den på nett: NTNU har en sentral brukerstøttetjeneste som kalles Orakeltjenesten. Oraklene gir brukerstøtte til alle ansatte og studenter ved NTNU. De har kontor på Gløshaugen (Rom 202 i Sentralbygg 2) og Dragvoll (Bygg 8, Nivå 4). - Det er også mulig å se oppnå dekning på alle NTNUs områder. Per i dag har de fleste auditorier, lesesalplasser, kantiner og vrimleområder dekning for trådløse brukere. Mer informasjon og veiledninger for det trådløse nettet finnes på: DATASIKKERHET VED NTNU Bruker du egen PC? Sørg for at du leser denne artikkelen i Orakeltjenestens Infoweb: (www.infoweb.ntnu.no/sikkerhet/ generelt/sikrepc.html). Sett opp din PC etter de fire trinnene: 1 Brannmur - 2 ORAKELTJENESTEN Avdeling Gløshaugen: Åpningstider: Sted: 2. etasje, sentralbygg 2, Rom 202 E-post: Telefon: Faks: Telefonsupport fra Avdeling Dragvoll: Trefftider: Sted: Bygg 8, nivå 4 E-post: Telefon: Hovedsiden til datatjenester ved NTNU: FAKTA om du finner hjelp på Orakeltjenestens Automatisk oppdatering - 3 Antivirus - 4 Infoweb: Anti-spyware!

18 UNIVERSITETET OG STUDIENE F o t o : S t u d i e a v d e l i n g e n v e d N T N U LÆR Å LÆRE Tekstmarkering gjør deg aktiv fordi du må vurdere hva som er sentralt i teksten. forsvinner helt fra hjernebarken, og tenk igjennom hva det er du har lært. Slik 18 Universitetet er noe annet enn videregående skole, og det skal du være glad for. De faglige utfordringene er store, men det er også den faglige gevinsten. Du sparer mye tid, energi og frustrasjoner på å få inn gode studie- og lesevaner helt fra start. Ikke minst er det lettere å repetere stoffet før eksamen når du kan fokusere på det som er markert. Husk å bare markere det som er viktig. Hvis hele boken lyser av gul markeringstusj kan du like godt la være. Skriv også små stikkord i margen som oppsummerer hvert avsnitt. Etter hvert kapittel kan du tenke gjennom hva du har lest. Slik husker du detaljer bedre. husker du forelesningene bedre. Hvis noe er uklart ikke nøl med å ta kontakt med foreleser, fagansvarlig eller dine medstudenter. Her trenger man tid til å fordøye pensum for å få en forståelse av stoffet. KOLLOKVIE Kollokvier og gruppearbeid er lurt. Som oftest oppretter studentene kollokvier på Repetere, repetere, repetere; først en eget initiativ. Her kan man for eksempel For å få oversikt over pensum er det gang kort tid etter første gjennomlesning, legge fram en artikkel eller et kapittel smart å bla litt i alle bøkene før du og så naturligvis før eksamen. hver fra pensum. I enkelte fag sitter man setter deg inn i detaljene. Ved å studere innholdsfortegnelsen er det lettere å se FORELESNINGER sammen og løser oppgaver. Regneøvelser er for eksempel viktig for å forstå stoffet, sammenhenger etter hvert som du leser. Du trenger ikke skrive ned alt det forele- og det er garantert artigere å gjøre seren sier. Trekk ut det du mener er viktig øvelsene i fellesskap. Ved teknologi- Lav lesehastighet fører til konsentrasjons- og skriv bare ned stikkord. Du kan også studiet er det vanlig med organisert problemer slik at du ofte må lese set- øve deg i å bruke såkalte «tankekart». gruppearbeid. Muntlig artikulering av ninger om igjen. Høyere lesehastighet er Istedenfor å skrive setninger noterer du det du har lært er svært viktig for å få en en fordel, så øv deg på å se hele linjen når de sentrale begrepene og viser med tegn- forståelse av ditt eget fag. Diskusjoner du leser. Fokuser på ordgrupper istedenfor inger, symboler og piler sammenhengene med med-studenter gjør at du lærer på enkeltord. Marker det mellom begrepene. Les gjen- bedre, men du vil også oppleve at det er som er viktig i nom stikkordene før gøy å diskutere. Du tjener både faglig og bøkene. forelesningen sosialt på gruppearbeid og utveksling av tanker og ideer. LESEPLAN OG STRUKTUR Kanskje vil du som mange andre oppleve at ting hoper seg opp rett før eksamen. Det kan derfor være lurt å lage en leseplan. Pensum kan virke uoverkommelig, men har du først begynt å følge en leseplan vil det hjelpe både med hensyn til kunnskapsnivå og faglig trivsel. Ved stadig å henge etter faglig, levere øvinger og oppgaver i siste liten (etter at du har sittet oppe hele natten i forveien), skapes det både angst og dårlig samvittighet. Det er dessuten flere fag som ikke egner seg for rask innlæring fordi det er modningsfag. Man trenger tid til å fordøye og for å få en forståelse av stoffet. Det tilbys kurs i eksamensmestring. Spør gjerne studentservice om dette:

19 UNIVERSITETET OG STUDIENE F o t o : A r i l d J u u l KJEMPEMANGE BØKER Leter du etter franske filosofer, pensumlitteratur, fagartikler, russiske klassikere eller formelen til en komplisert kjemisk forbindelse? Da er Universitetsbiblioteket (UBiT) stedet. UBiT har ti bibliotek lokalisert i de ulike universitetsområdene. Bibliotekene dekker forskjellige fagområder, og de har variable tilbud som grupperom og lese- og arbeidsplasser med PC-tilknytning. På biblioteket kan du også få veiledning i bruk av bibliotektjenestene og informasjonssøking, samt opplæring tilpasset det behov du måtte ha. Mange av bibliotektjenestene finner du også på nettet. Noen tjenester er allment tilgjengelig, mens de fleste er tilgjengelig fra Pc-er på NTNUs område eller gjennom oppringttjenesten. Det elektroniske biblioteket er åpent 24 timer i døgnet, og der kan du få tilgang til fagdatabaser, finne lenker til elektroniske tidsskrifter og oppslagsverk som er langt bedre enn et vanlig google-søk, og du kan få nettbasert opplæring. Gjennom UBiT på nett har du tilgang til rundt 20 leksika og et titalls ordbøker. UBiT har også en nettbasert spørretjeneste der du kan stille et spørsmål til UBiTs virtuelle bibliotekar og der få svar på det aller meste du lurer på omkring bøker og faglitteratur. Når du har fått studentkortet ditt er du registrert som bibliotekbruker, og godkjenner bibliotekets lånereglement. Om du bruker annen e-postadresse enn stud.ntnu.no, må du gi beskjed til UBiT. Opplys deg selv gjennom FAKTA UBiT UNIVERSITETSBIBIOTEKET I TRONDHEIM Norges eldste vitenskapelige bibliotek fra bøker, hvorav elektroniske tidsskrifter, hvorav 8000 elektroniske fotografier og negativer 10 små og store bibliotek Åpningstider til de forskjellige bibliotekene finner du på Klikk deg frem og finn adresser og slikt på samme vevsted. 19

20 UNIVERSITETET OG STUDIENE F o t o : M a j a V. S t e r u d FORSINKELSER I STUDIET? Den første eksamen er som den sier den ordinære avsluttende eksamen som skal avlegges nettopp på slutten av semesteret. Hvis du enten har gyldig fravær MASTEROPPGAVEN Når du har kommet så langt at du skal krone studiet ditt med en mastergrad, kan du bare levere en ny eller revidert Selv de beste kan feile. Uforutsette ting kan skje. Normert studietid - hva er egentlig det? eller har strøket på eksamen skal du få mulighet til å ta eksamen på nytt igjen før neste avsluttende eksamen blir avholdt igjen. Dette kalles for en utsatt oppgave én gang dersom masteroppgaven ikke er bestått. Det betyr at hvis du har stått på oppgaven og ikke er fornøyd med resultatet, så har du ingen mulighet til å eksamen. Merk at dette kun gjelder hvis få en ny vurdering innenfor det samme 20 Ved NTNU er det ingen begrensninger på hvor mange eksamensforsøk du som student kan gjøre. Men har man latt det kun arrangeres avsluttende eksamen én gang i året. Eksempelvis har teknologi-studentene den såkalte utsatte studieprogrammet. STUDIEPROGRESJON humlen suse og strøket på tilstrekkelig eksamen den første uken i august. Dette Hvis du får store problemer med å stå på mange eksamener, begynner man gjerne varierer mellom de forskjellige stud- eksamen, og dermed også med komme å snakke om manglende studieprogresjon, ieretningene. Dersom du har bestått, deg videre i studiet, får du ikke lov til å hengefag, utsatt eksamen og pengenekt har du rett til å framstille deg én gang i følge undervisningen og avlegge eksamen fra Lånekassen. Sånn er det bare. ett emne i hvert studieår for å forbedre i ubegrenset tid. Følger man et studie- STRYK ELLER FORBEDRING karakteren. Det er da beste karakter som teller. Der karakteren fastsettes på program som er inndelt i årskurs kan man for eksempel ikke henge etter med Det er to begreper du må kjenne til for grunnlag av flere delvurderinger, må alle mer enn 22,5 studiepoeng for å gå videre å komme deg gjennom alle eksamens- vurderingene tas opp igjen. Dette betyr at til neste årskurs. Du kan maksimalt ordningene ved NTNU. Det ene er du ikke kan forbedre hele vitnemålet ditt følge det samme årskurset i to år. Man avsluttende eksamen, det andre utsatt på en-to-tre. kan heller ikke ha såkalte «hengefag» eksamen. fra tidlige årskurs når man kommer mot slutten av et studieprogram. Det er ulike regler for sivilingeniørstudiene og de andre studiene, og man bør ta kontakt med en studieveileder for å få avklart status hvis man havner i slike situasjoner. AD NOTAM! Husk også Lånekassens regler om at det bare godtas ett års forsinkelser i studieprogresjonen og at du ikke får full støtte og/eller intet stipend med mindre du har normal progresjon. Og for ordens skyld: Normert studietid er den tiden universitetet forventer at du bruker på å bli ferdig, for eksempel fem år på en mastergrad.

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon foreligger i ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke informasjonskildene regelmessig da disse

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 5 GENERELL STUDIEINFORMASJON INFORMASJONSKILDER Innsida It s learning Studentweb Studentepost Studieinformasjon på nett www.ntnu.no NTNUs intranett. Dette er en kanal for

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet)

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 1 Velkommen til orienteringsmøte for Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT-fakultetet) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 7 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon fra institutt, fakultetet eller andre ved NTNU, blir lagt ut

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring Elin Steen Studieveileder (fakultet) Berit Rau Studiekonsulent (institutt) 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR

Detaljer

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde.

Jf. 8-2 tredje ledd: Ingen bestemmelse i kap. 2 vil kreve at tidligere studieforskrift ved HiST skal gjelde. 26.01.2016 i Veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift 8-2 For studenter tatt opp ved tidligere HiST - FAQ Kapittel 1 Jeg bestod ikke siste ordinære eksamen, men det står ingenting

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

Masterprogrammet i voksnes læring

Masterprogrammet i voksnes læring 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i voksnes læring 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI,

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 8 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Masterprogrammet i rådgivning

Masterprogrammet i rådgivning 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterprogrammet i rådgivning 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) HISTORISK- FILOSOFISK (HF) INFORMASJONS- TEKNOLOGI, MATEMATIKK

Detaljer

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i

Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i Velkommen som ny student Orienteringsmøte for årsstudiet og bachelorprogram i pedagogikk Pedagogisk institutt, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU Vi har forventninger til deg! Vi

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier

Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Informasjonsmøte for Latin-Amerika-studier Å studere ved Universitetet i Oslo Ansvar for egen læring. Fulltid = 37,5 timer! Du er selv ansvarlig for å ta riktige emner og sørge for at du gjør det som kreves

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Informasjonsmøte Russisk

Informasjonsmøte Russisk Informasjonsmøte Russisk Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac Valg av fordypning. Du kan velge mellom tre fordypninger

Detaljer

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo Studiekonsulent Monika Birkeland Program for dagen Studiekonsulenten informerer om studieprogrammet og gir praktisk informasjon Smakebitsforelesninger

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov

Vedlegg. Forkortelser. Formål med saken. Bakgrunn for saken. Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken. Saksbehandler: Nemanja Trecakov Studenttingssak 21/10 Utsatt eksamen Vedtak: Studenttinget ønsker å avvise saken Møtedato: 15.04.10 Saksbehandler: Nemanja Trecakov STi-sak 21/10 Utsatt eksamen Vedlegg Paragraf 28.1 i Studiehåndbok_Teknologistudier_2009

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR 5-ÅRIGE OG 2-ÅRIGE MASTERPROGRAM I TEKNOLOGI, HERUNDER SIVILINGENIØRUTDANNINGEN Fastsatt av Rektor 25.10.2016 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 KILDER TIL INFORMASJON I løpet av studiet vil du oppdage at viktig informasjon vil foreligge i svært ulik form og på forskjellige steder. Det er klokt å gjøre det til en vane å oppsøke disse kildene

Detaljer

NTNU OG DU. studentguide trondheim 2007/2008

NTNU OG DU. studentguide trondheim 2007/2008 NTNU OG DU studentguide trondheim 2007/2008 de første dagene 3 Nødvendige formaliteter 4 Viktige datoer 6 Fadderordningen 7 Søk veiledning 8 Utdanning for alle 9 Karrieretjenesten/Hold deg informert 10

Detaljer

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016

Orientering. Viktige datoer våren Viktige datoer høsten 2016 Orientering Viktige datoer høsten 2016 15. september : betale semesteravgift : bekrefte utdanningsplan (eksamensmelding) Frist for å trekke seg fra eksamen er 2 uker før Viktige datoer våren 2017 1. februar

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier!

Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! Velkommen til Kinesisk med Kina-studier! https://youtu.be/kzoajjpw0fi Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier med sanskrit

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG

GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG GENERELT FOR STUDIEPROGRAMMENE I REALFAG Innenfor realfagene ved NTNU gis det tilbud om norskspråklige studieprogram innen disse områdene: Bachelor i realfag (normert studietid tre år) Master i realfag

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Masterstudiene i Pedagogikk

Masterstudiene i Pedagogikk 1 Velkommen til orienteringsmøte for Masterstudiene i Pedagogikk 2 FAKTA Organisasjon STYRET REKTOR FAKULTETENE HUMANISTISK (HF) ARKITEKTUR OG BILLED- KUNST (AB) INFORMASJONS- TEKNOLOGI, MATEMATIKK OG

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE STUDENTER PÅ TREÅRIG YRKESFAGLÆREUTDANNING (YFL)

INFORMASJON TIL NYE STUDENTER PÅ TREÅRIG YRKESFAGLÆREUTDANNING (YFL) Til nye studenter 206 INFORMASJON TIL NYE STUDENTER PÅ TREÅRIG YRKESFAGLÆREUTDANNING (YFL) Velkommen som ny student ved NTNU! Vi håper du takker ja til plassen. Vi er interessert i at kommende studenter

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012

Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Informasjonsmøte for Sentral- Europa-og Balkan-studier Tirsdag 14. august 2012 Oppbygging av bachelorgraden 100-gruppe Fordypning 40-gruppe Støttegruppe 20 studiepoeng Frie emner 20 sp Ex.phil & Ex.fac

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK YRKESFAG SIDE 61 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING YRKESFAG Kort om studieretningen Master i yrkesdidaktikk er særlig rettet mot yrkesfaglærere, instruktører,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller

Opptakskrav Bachelorgrad eller tilsvarende fra grunnskolelærerutdanning med fordypning tilsvarende 60 sp i naturfaglige emner, eller SIDE 50 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningenmed naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet til

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

Velkommen til kinesisk med Kina-studier på program for Asia- og Midtøsten-studier

Velkommen til kinesisk med Kina-studier på program for Asia- og Midtøsten-studier Velkommen til kinesisk med Kina-studier på program for Asia- og Midtøsten-studier Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2013-2014 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Finnes det ukjente typer antibiotika?

Detaljer

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK

3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK (MMA) SIDE 201 3.10 MASTERPROGRAM I MATEMATIKK 3.10.1. INNLEDNING Masterprogrammet i matematikk strekker seg over to år, og bygger på et treårig bachelorstudium. Målet med

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Velkommen til master i voksnes læring!

Velkommen til master i voksnes læring! Velkommen til master i voksnes læring! Berit Rau, studieveileder Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL) Hva skal jeg gjøre nå? Betale semesteravgift Registrere deg i Studentweb (frist 15.september,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag

Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag 2.9 ÅRSSTUDIER 2.9 ÅRSSTUDIER SIDE 137 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk Institutt for datavitenskap og informasjonsvitenskap Institutt for matematiske fag Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiehåndbok. Bachelor- og masterprogram i realfag. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT) Fakultet for naturvitenskap

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Velkommen til studieretning fransk!

Velkommen til studieretning fransk! Velkommen til studieretning fransk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i fransk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac Franskstudiet består av emner à 10 studiepoeng. Studerer

Detaljer

STUDIET OG GRADER 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER 15 STUDIET OG GRADER 15 BACHELORGRADER Alle bachelorgrader skal tilfredsstille følgende krav: Fullførte eksamener på minimum 180 studiepoeng eller 3 års fulltidsstudier Fellesemner på minst 22,5 studiepoeng Det skal inngå

Detaljer

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999

OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 48 OVERGANGSBESTEMMELSER I FORHOLD TIL FORSKRIFT OM GRADEN SIVILINGENIØR VED NTNU FOR STUDENTER SOM BLE OPPTATT I STUDIET FØR 1999 Vedtatt av Kollegiet 27. april 1999, med endring av 29. mars 2000 og 28.

Detaljer

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet

INFORMASJON. om privatistkurs hos Akademiet INFORMASJON om privatistkurs hos Akademiet 2 Håndbok våren 2012 Velkommen til Akademiet Privatistskole Drammen www.akademiet.no Tlf. 815 49 020 E-post: privatist.drammen@akademiet.no 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

KULTURMINNEFORVALTNING

KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminneforvaltning 165 KULTURMINNEFORVALTNING Kulturminner er materielle og immaterielle spor etter menneskers liv og virksomhet i nær eller fjern fortid. De er kilder til kunnskap og opplevelse for

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier

Studieplan. Mastergradsprogram i russlandsstudier 1 Studieplan Mastergradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 2 Tittel bokmål: Mastergradsprogram

Detaljer

Velkommen som ny student!

Velkommen som ny student! Velkommen som ny student! Orienteringsmøte høsten 2015 5-årig master i samfunnsøkonomi MSØK5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) - Institutt for samfunnsøkonomi Orientering Viktige

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen

Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon. Handelshøgskolen Studieplan Harstad/Alta Master i økonomi og administrasjon 2018 Handelshøgskolen I Programmets navn Bokmål: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Mastergradsprogram i økonomi og administrasjon

Detaljer

Integrert PhD-utdanning ( Forskerskolen ) Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU

Integrert PhD-utdanning ( Forskerskolen ) Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU Integrert PhD-utdanning ( Forskerskolen ) Bård Kjos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap NTNU 1 Ethvert doktorgradsstudium er en unik mulighet til å få jobbe innenfor det fagområdet man selv

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert Høst 2010 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, it s learning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG FAG- OG YRKESDIDAKTIKK NATURFAG SIDE 47 MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING NATURFAG Kort om studieretningen Med naturfagdidaktikk menes alle de overveielser som er knyttet

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi

Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi Velkommen til bachelorstudiet i geofag: Geologi, geofysikk og geografi Om BSc geofag Et bachelorstudium består av 180 studiepoeng fordelt på 3 studieår (=60 sp per studieår, 30 sp per semester) BSc geofag

Detaljer

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet.

REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO. Bestemmelser i gitt i lovverk eller rammeplaner er overordnet dette reglementet. REGLEMENT FOR GJENNOMFØRING EKSAMEN VED KUNSTHØGSKOLEN I OSLO Fastsatt av styret for Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) 10. februar 2004. Revidert ved vedtak av direktøren for KHiO av 29.01.08. 1 VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Har du mistet papiret eller glemt pin-koden, legger du inn personnummer og klikker send pin-kode med epost. Pin-koden

Detaljer

Introduksjon til. For studenter ved NTNU

Introduksjon til. For studenter ved NTNU Introduksjon til For studenter ved NTNU Oppdatert høsten 2012 Ansvarlig for dokumentet Berit Danielsen Løvås, NTNU Berit.d.lovas@ntnu.no Brukerstøtte og hjelp, itslearning: orakel@ntnu.no Introduksjon

Detaljer

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI

MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI 2011-2012 MATEMATIKK OG NATURFAG MASTERPROGRAM BIOTEKNOLOGI Vi leter etter deg som vil jakte på og forstå naturens mysterier Bioteknologi er programmet

Detaljer

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.

consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01. consilio.no Høgskolen i Telemark Kjølnes ring 56 3901 Porsgrunn Telefon 35 02 62 00 www.hit.no 12sider A5 2013.indd 2 28.01.13 14:50 consilio.no Studier i utlandet Nytt perspektiv på verden! 12sider A5

Detaljer

STUDIET OG GRADER BACHELORGRADER

STUDIET OG GRADER BACHELORGRADER SIDE 16 BACHELORGRADER Alle bachelorgrader skal tilfredsstille følgende krav: Fullførte eksamener på minimum 180 studiepoeng eller 3 års fulltidsstudier Innføringsemner på minst 22,5 studiepoeng Det skal

Detaljer

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET

UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET 1 UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Utdanningsutvalget 23.03.2006 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 07.12.2005 45. Endringer vedtatt

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Semesterregistrering ved UiN

Semesterregistrering ved UiN Semesterregistrering ved UiN Brukerveiledning i StudentWeb ved UiN Universitetet i Nordland Veiledning i semesterregistrering Du registrerer deg på UiNs StudentWeb. Her skal du: 1. Godkjenne utdanningsplan

Detaljer

Informasjonsmøte for russisk bachelor og russisk årsenhet

Informasjonsmøte for russisk bachelor og russisk årsenhet Informasjonsmøte for russisk bachelor og russisk årsenhet Velkommen til: Universitetet i Oslo (UiO) Humanistisk Fakultet (HF) Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) Bachelor

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) 304 Studiehåndboka for humanistiske fag 2012-2013 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Og hvordan blir det slik, og ikke helt annerledes? På hvilken

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS)

STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) 305 STUDIER AV KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Hvorfor blir samfunn, kulturer og teknologier som de blir? Hvordan blir de slik, og ikke helt annerledes?

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer