Informasjonsguide for grønne LIER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjonsguide for grønne LIER"

Transkript

1 Informasjonsguide for grønne LIER 2007

2 Badebutikken Lier fullverdig luksus - til lavere pris 2 Stort utvalg av: Steambad Steamdusj Massasjekar Massasjedusj Badebutikken Lier Gjellebekk 21, 3420 Lierskogen Telefon: Telefax: Mobil:

3 Salg Kjøp Innbytte Verksted Deler 3 Vestre Kjennervei, 3420 Lierskogen - Tlf

4 Utgitt av: Norsk Kommuneinfo Apalveien 17, 3400 LIER Tlf Fax i samarbeid med Lier kommune. Prosjektleder: Per Arne Ellefsen mobil Layout: Victoria Lund, MLGrafisk 4 Trykk: Lier Grafiske as Foto forside: Per Arne Ellefsen Ettertrykk forbudt uten skriftelig tillatelse fra Norsk Kommuneinfo.

5 BRUKTBILER Vi har bestandig 15 til 30 EU-godkjente bruktbiler i prisklassen Gjør et trygt bilkjøp, med 1 års garanti. Finansiering fra 0 kontant. KJØP - SALG - KOMMISJON Lier Bilmegling Heggtoppen 7 Postboks Lier Tlf.: Fax: Mobil:

6 Kontaktinformasjon for Lier kommune 6 ANDRE OFFENTLIGE TJENESTER Tlf. servicetorget fax servicetorget Besøksadresse til rådhuset/servicetorget: Vestsidevn. 2, Lierbyen (kartutsnitt?) Postadresse: Lier kommune Postboks 205, 3401 Lier Epostadresse: Kontortider: Sommer ( ) mandag , tirsdag-fredag 8-15 Vinter ( ) mandag , tirsdag-fredag Mer informasjon om Lier kommune finner du på våre hjemmesider på NAV (tidligere trygd, aetat og sosialtjeneste) tlf Adresse: Fosskvartalet/ Bruvn. 2, Lierbyen Renovasjonsselskapet for Drammensregionen tlf Lier gjenvinningsstasjon (Ragnsells) tar imot all slags avfall! Adresse: Ringeriksvn. 241 tlf Lier Everk tlf / feilmelding utenom kontortid Ligningskontoret tlf Adresse: Torgeir Vraas plass 6, Drammen - Lensmann: tlf / NØDTELEFONER 110 BRANN 112 POLITI 113 ULYKKE, MEDISINSK NØDHJELP ANDRE VIKTIGE VAKTTELEFONER Barnevernvakten (fredag og lørdag , øvrige dager ) Legevakta - hverdager utenom kontortid + hele døgnet i helgene: Lier Everk - feilmelding utenom kontortid: Vann/avløp - vakttelefon utenom arbeidstid: Vei - vakttelefon utenom arbeidstid: LEGESENTRE Lierbyen legesenter tlf Lierskogen legekontor tlf Nøste legekontor tlf Svangstrand legekontor tlf Sylling legesenter tlf Tranby legesenter tlf Legevakt tlf

7 La ikke ditt valg av eiendomsmegler bli en tilfeldighet! EiendomsMegler 1 Nedre Buskerud AS avd. Lier Telefon

8 Rådmannens kommentarer 8 Et godt år er et tøyelig begrep og kan betraktes fra forskjellige innfallsvinkler ble et godt år for Lier kommune i økonomisk forstand i likhet med hva som er tilfelle for en rekke av landets kommuner, med reell vekst i de frie inntektene og et historisk solid års - resultat. Det har gitt mer ressurser til tjenester og ytelser overfor innbyggerne og bidrar til avsetninger i en størrelsesorden som er mer enn tilfredsstillende. Det vil nødvendigvis være avstand mellom betraktninger og vurderinger gjort av øko - nomen, innbyggeren som ikke mottar særlig mye direkte tjenesteyting, den hyppige brukeren av det kommunale tilbudet og den folkevalgte beslutningstakeren. Årsmeldingen skal søke å knytte disse interessene og opp - levelsene sammen i en felles forståelse av kommunens aktiviteter. Regnskapet viser at kommunens virksomheter i hovedsak har kontroll over de ressursene de disponerer. Sett fra rådmannens side er det en nødvendighet for å skape det handlingsrommet vi ønsker i organisasjonen sett under ett. I 2006 økte innbyggertallet med bortimot 400 og flere lønnsomme arbeidsplasser kommer til. Forklaringen er trolig sammensatt, men antyder at kommunen framstår som interessant og med et omdømme som appellerer til mange privatpersoner og nærings drivende. Brukerundersøkelser ble sist gjennomført i 2004 innen noen tjenesteområder og danner fortsatt grunnlaget for kontinuerlig forbedringsarbeid. Kommunen drar nytte av blant annet KS tilrettelegging, samarbeidet med andre kommuner og egne kompetansehevende tiltak i tjenesteutviklingen. For - beredelsene til nye brukerundersøkelser kommende år ble igangsatt i Innbyggernes forhold til de kommunale tjenestene blir merkbart mer forbruker - orientert, også påvirket av medias framstilling av forventninger og rettigheter. Derfor er det tidvis stor oppmerksomhet knyttet til kommunens leveringsdyktighet, med et spesielt fokus på kvalitet og mengde. Medieekspo - nerte enkelttilfeller er krevende fordi de sjelden er representative og lett kan gi næring til myter om de kommunale tjenestene. Desto viktigere blir kommunikasjonen med innbyggerne, ikke minst brukerne og de som står dem nært. Mange medarbeidere i omsorgssektoren har deltatt i prosjekt medarbeiderskap som utfordrer til utvikling av egen arbeidsplass, og deres prosjektarbeid kommer tydelig til uttrykk i praktisk handling på institusjoner og i hjemmetjenestene. Kunnskapsløftet danner utgangspunkt for både et omfattende program for medarbeiderutvikling i skolen og skolelederutdanningen som gjennom - føres i samarbeid med Universitetet i Oslo.

9 Styret i Helse Sør fattet vedtak i 2006 om lokalisering av det nye sykehuset til Gullaug i hard konkurranse med andre alternativer som ble lansert og relansert da saken kom opp. Overraskende dukket det også opp en idé - skisse for alternativ utvikling av Lierstranda på tampen av året som satte Lier på kartet i flere henseende og skapte mye debatt. Begge disse prosjektene vil sammen med planleggingen av vegsystem i tilknytning til riksveg 23 dette året få vesentlig betydning for Ytre Liers framtidige trekk. Hans-Petter Christensen Rådmann 9 Foto: Per Arne Ellefsen

10 10

11 11

12 Skolene i Lier 12 Grunnskolen i Lier Egge skole tlf Epost: Gullaug skole tlf Epost: Hallingstad skole tlf Epost: Hegg skole tlf Epost: Heia skole tlf Epost: Hennummarka skole tlf Epost: Høvik skole tlf Epost: Nordal skole tlf Epost: Oddevall skole tlf Epost: Sylling skole tlf Epost: Lierbyen skole tlf Epost: Stoppen skole tlf Epost: Tranby skole tlf Epost: Lierskolene med felles portal for elever, foreldre og lærere Skolene i Lier har våren 2007 fått en ny digital portalløsning for foreldre, elever og lærere. Portalen vil bli en viktig læringsarena og en kommunikasjonsplattform på alle nivåer i skolene. Alle brukergrupper vil få sine portalsider med tilpasset informasjon. Den nye læreplanen, Kunnskapsløftet, setter nye krav til hvordan skolen skal arbeide med digital kompetanse hos elevene. Microsoft Learning Gateway (MLG) er en portalløsning og en digital læringsplattform som vil bli rammen for arbeidet med digital kompe - tanse i Lierskolene. Elevene vil blant annet få sin egen e-postadresse, kunne jobbe i digitale klasserom og ha egne lagringsområder til bruk for digital mappevurdering. I tillegg vil lærerne få anledning til å bruke mange forskjellige digitale læringsmetoder. Dette gir muligheter for en mer spennende undervisning og at læringsutbyttet for elevene blir større. De foreldrene som ønsker det, vil kunne få egen brukerkonto og tilgang til sitt barns digitale arbeider. De får da også mulighet til å få informasjon fra kontaktlærer og skolen digitalt. Innføringen av MLG i Lierskolen skjer fra januar til august 2007, og de fleste skolene vil ha den nye løsningen på plass innen sommerferien. Alle foreldre vil få beskjed når skolen de tilhører er klare for å gjennomføre foreldreregistreringen.

13 Videregående skoler Lier videregående skole tlf St.Hallvard videregående skole tlf Briskeby HLFs skole og kompetansesenter tlf Biblioteket Hovedbiblioteket Lierbyen Besøksadresse: Fosskvartalet, 2. etg. Postadresse: Postboks 128, 3401 Lier Tlf: Faks: E-post: Internett-adresse: Åpningstider Man, tirs, ons Tors, fre Lør Sylling filial Besøksadresse: Sylling skole Postadresse: Skolevn. 11, 3410 Sylling Tlf: Faks: E-post: Åpningstider Man Tors (Stengt i skolens ferier) Tranby filial Besøksadresse: Tranby skole Postadresse: Tranby torg, 3408 Tranby Tlf: Faks: E-post: Åpningstider Man, ons Tirs, tors, fre Lier svømmehall Jensvollveien 44, 3400 Lier Tlf fax E-post: Svømmebassengets mål er 25 x 12,5 m og inneholder liter vann. Minste og største vanndybde er 0,9 m og 3 m. Vanntemperatur i bassenget er grader i midtuken og grader lørdag og søndag. Tilgjengelighet for handikappede Garderober og basseng er tilgjengelig for rullestolbrukere fra publikumsinngang. Ny bassengheis ble installert høsten Åpningstider: Mandager kl. 17:00 22:00 Tirsdager kl. 07:00 08:30 Onsdager kl. 16:00 21:00 Torsdager kl. 07:00 08:30 og kl. 18:30 21:00 (kun voksne) Fredager kl. 16:00 21:00 (barnas timer kl ) Lørdager kl. 12:00 16:00 Søndager kl. 12:00 16:00 Stengt i skolens ferier. Se info på kommunens nettsider 13 Foto: Erik Jacobsen

14 14 - ønsker å være en møteplass i Liersamfunnet både for frivillige, brukere og foreninger. Frivillighetssentralen ønsker å gi både frivillige og brukere muligheten til en mer meningsfylt hverdag, og gjøre Lier til et enda bedre sted å bo. Det er behov for sosial kontakt og hjelp som det offentlige ikke kan bidra med. Ønsker du å starte en eller annen aktivitet kan sentralen være "fødsels hjelper". Det vil si ta ansvar for igang setting, tilrettelegging og markeds føring. Kan du tenke deg å gjøre en frivillig innsats? Vel, du blir ikke rik av å være frivillig. Du kan derimot få en positiv opplevelse, og komme i kontakt med andre mennesker i ditt nærmiljø. Du bestemmer selv hva du vil bidra med og hvor mye tid du vil bruke. Kontakt Frivillighetssentralen i Foss kvartalet, Lierbyen. Daglig leder heter Kathrine Hoem. Kom gjerne innom! Eventuelt ring tlf eller send e-post til: Foto: Per Arne Ellefsen

15 Godt nok for Nordsjøen... er godt nok for huset ditt også! Hvorfor kan Star selge kvalitetsprodukter så rimelig? Star leverer kvalitetsprodukter til kystflåten, oppdrettsnæringen, verfts-og offshoreindustrien og andre installasjoner med meget strenge krav til kvalitet og holdbarhet. Vår ekspertise på utvikling, og det at vi selger rett fra egen fabrikk i Lier, gjør at du får kvalitetsprodukter til en meget gunstig pris. Husebysletta 9, 3412 Lierstranda Telefon Nye åpningstider: Mandag - fredag Lørdag år Med tilrettelagt arbeid gis daglig over 50 personer en meningsfylt hverdag. Arbeidsoppgaver Transport, truck, lager, kontor, servering, kassabetjening, mekanisk montering, motorsag, vedkløyving, traktor, data, rengjøring, beplantning, oppvask, matlaging, butikkdrift, budtjeneste, ompakking, salg, markedsføring, regnskap, fakturering, vedlikehold med mer. La oss ta totalansvaret for badet ditt! Vi ser frem mot nye utford ringer fra ansatte, NAV Lier, Lier Kommune og næringslivet! RØRSENTER AS Kjellstadv. 11, 3400 Lier Telefon:

16 16 Noe for enhver smak -du må VIRKELIG prøvekjøre! K O M I N N O M O G O P P L E V B Y E N S F I N E S T E B I L U T S T I L L I N G Vi sponser FIS World Cup Sprint DRAMMEN! Chr. Opsahl Bil AS Amtm.svingen, Drammen Tlf Drammens Tidende

17 Astrid Helen Odden Rosenterapeut og ernæringsveileder. Rosenmetoden avspenning for kropp og sjel. Føler du deg trett uten å forstå hvorfor? - Har du vanskelig for å slappe av? Plages du med spente og verkende muskler? - Sliter du med uløste konflikter? Velkommen! Hjemmekontor Skansen 1, Tranby - Timebestilling v/ tlf Mobil

18 Hva skjer i Lier Lier er en aktiv bygd med aktive foreninger og innbyggere. Følg derfor med i lokalpressen for å få med deg arrangementer og tips om opplevelser og aktiviteter. Mange arrangementer finner du også på nett, bl.a. under Hva skjer i Lier/ Arrangementer på Her kan du også regi - strere åpne kulturarrangementer i Lier selv. Vær også klar over at det finnes noen andre egne nettsteder i Lier som er verd å besøke, f.eks. og Da klokka klang årets sommerutstilling på Lier Bygdetun Årets sommerutstilling er et samarbeid mellom elever og lærere ved alle skolene i Lier, Stiftelsen Lier Bygdetun og Lier kulturkontor. Hver skole har i løpet av vinteren laget utstilling med sin skoles historie. Mange flotte og spennende bidrag er produsert med gamle og nye bilder, intervjuer av tidligere elever, tegninger og digitale presentasjoner. En skole har også laget 2 filmer, en spillefilm og en animasjonsfilm. 18 Foto: Per Arne Ellefsen

19 Alle har et forhold til skolen uansett alder og i år kan publikum glede seg over dagens elever sin versjon av historien om skolene før og nå! Arrangementskomiteen håper alle liunger tar turen til bygdetunet og får med seg denne spesielle utstillingen. Da klokka klang.. vil være åpen hver søndag fra 3. juni til og med 9. september fra kl Noen søndager vil spesielle tema og gjester, så følg med i pressen. Lier Bygdetun et sted å være og et sted å lære Lier Bygdetun ligger vakkert til ved Paradisbakkene mellom Lierbyen og Tranby. Hovedtunene er ferdige, med Vivelstad gamle skole og Heg gjestgiveri som de sentrale bygningene som brukes på helårsbasis. I tillegg finner du en sortshistorisk samling med frukttrær og en staudehage, samt et utendørsamfi for ulike arrangementer. Tunets eldste hus er reist som første bygget på et nytt tun. Flere faste arrangementer hvert år! I tillegg til årets utstilling med søndagsåpent tun, er det flere årvisse arrangementer på bygdetunet. Andre søndagen i september er det kulturminnedag med nytt tema hvert år. For 2007 er temaet forsamlingshus. Andre søndag i desember er det julemarked med juleprogram på bygdetunet under over - skriften Glædelig jul. Begge arrangementene passer godt for hele familien, så kryss av for dagene og møt fram du også! Besøk på bygdetunet gir deg anledning til å følge den møysommelige oppbyggingen av nye hus og utviklingen av stedet. Lier Bygdetun er valgt som Liers tusenårssted. Les mer på Sommertilbud for barn og unge i Lier I sommerferien kan barn og unge i Lier, i aldersgruppen 10-15, år delta på en rekke morsomme aktiviteter. Lier kommune arrangerer turer til Sommarland og Tusenfryd og en tur ut i det blå. Vi har kurs for deg som har lyst til å tegne, lage video, avis eller finne ut mer om slekta di. Sommeren 2007 har vi i tillegg utvidet tilbudet til liungene ved å samarbeide med Røyken kommune. Oversikt over tilbudet ble delt ut via skolen til alle fra klasse i slutten av mai måned. Påmelding skjer fortløpende til Servicetorget i Lier, tlf Skal du delta på aktivitetene i Røyken må du henvende deg til Røyken kommune. Se mer informasjon på Lier kommunes hjemmeside og på fritidsklubbenes hjemmeside Her kan du også finne informasjon om fritidsklubbtilbudet. Foto: Erik Jacobsen 19

20 20 Aktiv i Lier Friluftsliv og kulturminner Brukerundersøkelser viser at det liungene setter aller mest pris på i Lier er de flotte friluftsmulighetene. Lier er berømt for sine stabile forhold og fine skiløyper, og liungene benytter seg i rikt monn av de mange mulighetene som finnes for aktiviteter og turopp - levelser året rundt. Det mange først legger merke til ved besøk i Lier er det vakre kulturlandskapet og det grønne, bølgende inntrykket landskapet gir på sommerstid. Nettopp "Grønne Lier er valgt som visjon for Lier i kommuneplanen for bygda vår. Men Lier er mer enn en grønn dal med fine turmuligheter. Her finnes kulturminner og severdigheter som fortjener oppmerksomhet. Her finnes også godt utbygde friområder, aktivitetsanlegg og tilbud for spreke og mindre spreke liunger i alle aldre. Lier kommune ønsker å motivere alle til å gjøre seg kjent i Lier og til å benytte flere muligheter til å gjøre noe enkelt og hyggelig - alene eller sammen med familie og venner. Derfor har kommunen bl.a utgitt en friluftshåndbok som heter God tur! Du finner den på kommunens hjemmesider, og du kan få den ved henvendelse til kommunens servicetorg. Vi håper turboka vil bli mye brukt, og ønsker deg mange fine opplevelser i den frodige og mangfoldige bygda vår! Kulturtilbud og aktiviteter Lier har et meget bredt og aktivt kulturtilbud i frivillige organisasjoners regi. De fleste vil finne spennende og aktuelle aktiviteter å delta i eller oppleve. Følg med i lokalpressen for å holde deg orientert. Eller sjekk kommunens hjemmesider for oversikt over frivillige organisasjoner under Annenhvert år arrangeres Lierdagene en stor åpen folkefest der gamle og nye liunger i alle aldre treffes og blir kjent med hverandre via sceneprogram og ulike markeds - boder en helg i første del av juni. Arrange - menter er - som mange store Lierarrange - menter et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, foreningslivet og det lokale næringslivet. Lierdagene i 2007 ble gjennomført andre helgen i juni, og du finner minnebilder bl.a. på kommunens hjemmeside. Neste Lierdagsarrangement blir i Foto: Per Arne Ellefsen

21 Med Rammelån blir du din egen banksjef Kunne du tenke deg å slippe å gå til banken når behovet for utvidelser, oppussinger eller andre ønsker melder seg? Bli din egen banksjef! Med pant i boligen har du mulighet til selv å øke lånet ditt ved behov. Du styrer alt fra nettbanken. Ring Turid Becker tlf i Amtmannsvingen eller Eva A. Hoset tlf i Lierbyen 21 LIUNGER!! Parafin Fyringsoljer Auto diesel Ratebetaling (fyringskonto) Rentefritt inntil 10 rater pr. år. Brennerservice Konkurransedyktige priser Forvent mer av oss Bestill av bygdas egen leverandør! Juels Petroleumsservice 3410 Sylling - Tlf Fax Mobil JUEL FUGLERUD Forvent mer av oss

22 Eplefestivalen Fruktproduksjon har stått sentralt i Lier i flere hundre år. Lier har da også fem epleblomster i sitt kommunevåpen. Hvert år arrangerer Landbrukets Fagsenter Østlandet den populære Eplefestivalen i siste halvdel av september der særlig frukt, men også annet av markens grøde, presenteres. Programmet omfatter opplevelser og aktiviteter for hele familien. Les mer på Vestregionens storsatsing Kunst rett vest 22 Lier kommune er en av 13 kommuner i Vestregionen. Vestregionen har valgt å utvikle seg som en sterk og synlig kulturregion, og har i den sammenhengen startet et prosjekt kalt Kunst rett vest der ideen er å etablere nye møteplasser og formidlingsarenaer for kunsten, kunstnerne og et bredere publikum. Kunstnere fra hele regionen er invitert til å søke om å delta, og en fagjury har plukket ut aktuelle kunstnere som blir representert med hvert sitt verk på en stor fellesutstilling som åpner 30. august og er åpen i 11 dager. Her kan publikum finne fram til kunstuttrykk man liker eller finner spennende, og deretter oppsøke aktuelle kunstnere etterpå. Alle kunstnere åpner sine egne atelier de to første helgene i september, samt torsdag og fredag i mellomuka. En anledning til å gjøre seg bedre kjent både med kunsten, kunstneren og regionen. Foto: Per Arne Ellefsen Fra Lier deltar Ragnar O. Hauge, Ruslan Khaskhanov, Morten Krogh, Olav Leikanger, Berit Myrvold, Sophie Rodin, Eva Solheim, Egil Hagen og Bente Sommerfeldt Colberg. Mer og løpende informasjon finner du på og på kommunenes hjemmesider. Foto: Per Arne Ellefsen

23 Foto: Erik Jacobsen Kulturnatten 2007 lørdag 13. oktober "Kulturnatten" ble arrangert for første gang i Lier i oktober gårder og plasser holdt åpent med egne programtilbud. Kulturinnslagene spente fra teater, dans, poesi og utstillinger til låveball, rock, visesang og moderne klassisk musikk. Mange av stedene sto også matkultur sentralt. Arrangementet var så vellykket med fulle hus over alt, at suksessen videreføres. I 2007 blir kulturnatten arrangert lørdag 13. oktober. Flere av deltagerne fra 2006 ønsker også å være med i 2007: Pr. mai 2007 er Egge gård, Vestre Renskaug gård, Frukt- og juletregården og Holmin fjordhester/jutilen klare. Nye av året er Haugestad forsamlingslokale og Frogner kirke, men flere nye arrangører er hjertelig velkomne til å delta, så antall steder kan øke fram til arrangementet. Arrangørstedene bestemmer selv program for kvelden, og dette vil borge for fortsatt mangfold og nye spennende opplevelser. Arrangementet er et samarbeid mellom arrangørstedene, Lier Bondelag og Lier kommune. Følg med i lokalpressen og via nett bl.a. på kommunens hjemmesider 23

24 Tlf Toram AS, fabrikkutsalg Lierbakkene 1, 3400 Lier - Telefon: butikker. Tusen millioner farger! Åpent (18) gratis parkeringsplasser

25 25 Alt innen innramming Malerier Grafikk Bryllupsbilder Konfirmasjonsbilder Utstilling Salg Hegsbroveien Lier Tlf.: Mobil:

26 26

27 27

28 Turtips for fem områder 28 Her presenterer vi noen turområder med ulike alternativer for både sommerturer og vinterturer. Det store skogområdet mellom Drammens- vassdraget og Lierdalen som kalles Finnemarka, har vi av praktiske hensyn delt inn i tre regioner den sørligste som vi har kalt Årkvislaområdet, den midterste som vi kaller Eiksetra-området og den nordligste som vi har latt beholde navnet Finnemarka. Ta med deg et turkart! Det gir deg bedre oversikt og gjør deg også bedre kjent. Har du først kommet deg ut i området, så vil du finne mange andre tur- og opplevelsesmuligheter enn de vi beskriver her. ÅRKVISLA-OMRÅDET Området ligger sørvest i Lier og gir inngang både til Drammens bymark med Spiral - toppen og Landfalltjern, og videre nordover mot Tverken, Skimten, Storsteinsfjell og Eiksetra. Utgangspunkt for turer kan være Årkvisla, Hasselbakken ved Stoppen eller Undersrud. Turmål kan være de mange serveringsstedene i området: Stronghytta, Spiraltoppen, Landfallhytta og Tverken alle åpne i helgene og ofte også i ferier. Eiksetra og Solvang kan også være naturlige mål for turen. På ski Årkvisla er et ypperlig utgangspunkt for skiturer, både på dagtid og kveldstid. Her er du midt inne i skogen med løyper i alle retninger. Det omfattende lysløypenettet mellom Drammen og Lier gir både den enkle vandreren eller barnefamilien og den kravstore og superspreke trimmeren og turløperen gode muligheter for varierte turer også etter mørkets frambrudd. Og det skal ikke mye snø til før grunnlaget for en skitur er sikret. En tur mot Klopptjern og forbi Spiraltoppen, gir fin utsikt over fjorden og byen. Foto: Per Arne Ellefsen

29 Foto: Per Arne Ellefsen Fra Undersrud kan du velge å gå over Pante - gutten og enten mot Spiralen eller over Sauesetra opp til Tverken. Alternativt kan du slite deg opp alle bakkene til Storsteinsfjell i en jafs. Da har du mange muligheter for både kortere og lengre turer i småkupert og høyfjell-lignende terreng på Skimtheia og Storsteinsfjell. Området mellom Drammen og Lier er også utgangspunkter for turer videre innover i marka. Løypenettet går nordover og på kryss og tvers gjennom hele det store skogområdet. Du finner både de brede, enkle og folkerike løypene innover forbi Landfalltjern og mot Tverken og Skimten, og de kuperte og mer ensomme og fredlige løypene som for eksempel over Klemmehøgda eller innenfor Tverken over Goliaten og mot Eikerbygdene, eller en rundtur rundt Vakkertjern og Tverråsen. Dette området kan du også lett komme til fra Eiksetra-siden. For barna er det ofte hyggelig med en rast på et serveringssted, og i dette området finnes flere. Men vel så hyggelig kan det være å rigge seg til ute i skogen med medbrakt niste og drikke, kanskje også samle sammen kvist til et lite bål. En pause i skituren med litt andre aktiviteter eller bare for å nyte roen, gir turen ekstra kvalitet. Til fots og på sykkel Dette bynære området er tettpakket med både brede turveier og smale stier, og området er godt skiltet. Dette gir deg mulighet til selv å bestemme turens lengde og hva du ønsker å oppleve underveis. Årkvislaområdets mange turveier egner seg godt også for turer med barnevogn eller på sykkel. Lysløypetraseene gir flere fine rundturmuligheter. Du kan kombinere turen med en rast ved Hvalsdammen eller Landfalltjern der du også kan kjøle deg ned med et bad, eller du kan bruke litt tid på Friluftsmuseet ved Spiraltoppen. Både fra Undersrud og Årkvisla kan du velge å gå samme stier som om vinteren. Spennende alternativer er å gå via Pantegutten og opp Pintleiken til Skimtheia og Skimtvann, der du kan ta et bad, og så gå tilbake via Eikdammen til Undersrud eller omvendt! 29

30 EIKSETRA-OMRÅDET Eiksetra er kommunalt eid og drevet av Drammens og Oplands Turistforening (DOT) som serveringssted med overnattings - muligheter. Stedet ligger ved Garsjø i Lier, i hjertet av Drammensregionens store friluftsområde. Biladkomst på bomvei fra Egge i Lier. Ved Garsjø ligger også det tradisjonsrike serveringsstedet Solvang. Området har et løypenett som er omfattende forgreinet i alle retninger og gir varierte turmuligheter i vinterhalvåret. Også sommerstid er dette et meget populært friluftsområde med stier i alle himmelretninger. På ski Eiksetra området er på grunn av terreng og klima et av regionens mest stabile og allsidige utgangspunkter for skiturer. Her legger snøen seg tidlig, og den blir liggende lenge i hvertfall i dalbunnene fra Eggevollen forbi Eiksetra og Solvang og innover mot Svarthavna. Lysløypa fra Eggevollen til Eiksetra gir også mulighet for kveldsturer. Fra Eiksetra og Solvang kan du gå i alle retninger på gode løyper. Sørover kan du enten gå bratt opp Dritarbakkene mot Skimten og Storsteinsfjell med åpen furuskog og flott utsikt, mot Tverken eller over Måneskinnsheia over Tverråsutsikten der du ser hele marka mot både Modum og Eiker-bygdene, eller opp over Løken og Vrangen og sørover mot Drammenssiden av marka. Vestover går du kanskje over Langvann, Vrangla og Ulevann for å runde av tilbake via Solbergsetra og Mellomdammen mot Garsjø området igjen. Eller du kan gå milevis nordover via Lelangen og Saga, over Hovlandsfjell eller mot Nykjua og Breili. Da er du kommet inn i den nordlige og mer øde delen av den store Finnemarka. 30 Foto: Per Arne Ellefsen

31 Til fots Fotturene i området gir deg varierte utfordringer. Med unntak for noen skogsbilveier er det meste av turnettet basert på stier. Gode turtips er turene fra Eggevollen eller fra Eiksetra til Storsteinsfjell eller til Egge - kollane, nærmere omtalt under Trim til topps. Men også en tur over Måneskinnsheia og Tverråsutsikten kan anbefales, kanskje med en kaffekopp og rast på toppen. Kanskje er ikke turens lengde det viktigste, men muligheten for å være ute. På høsten lar du deg sikkert friste til å plukke blåbær eller tyttebær, eller du kommer over et flott område med sopp. Det er fritt for alle å høste av naturens gaver, og turgleden varer lenger når du kan ta med deg bær og sopp hjem til middag. På sykkel Det er særlig skogsbilveiene i marka som egner seg godt til sykling og turer for alle som ønsker å komme fram på hjul. Mot Svarthavna og ned til Veslesetra og inn på Glitre-veien er det gode veier. Noen ønsker også de utfordringer som terrengsykling gir. Husk da å ta hensyn til både andre tur - gjengere og naturen selv. 31 Foto: Per Arne Ellefsen Foto: Per Arne Ellefsen

32 32 FINNEMARKA Finnemarka er i dag betegnelsen på hele skogområdet mellom Modum i nord og mot Drammen i syd, og med Eikerbygdene i vest og Lier i øst. Kjerneområdet kan vel likevel sies å være områdene nord for Eiksetra. Navnet skriver seg fra bosettingen av finner i området fra midten av 1600-tallet. Mange gamle husmannsplasser og stedsnavn ellers forteller om samfunnet på skauen i en relativt nær fortid. Skogområdet omfatter både høyfjellslignende platåer og mørk og tett barskog. På ski Snøforholdene oppover i Trolldalen fra Kanada og mot Nykjua og Fallet er blant de mest stabile i hele regionen. Med utgangspunkt i Kanada går veien slakt oppover, mot Fallet i retning Øverskogen og Breiliflaka eller mot Nykjua med muligheter til å gå videre mot Hovlandsfjell i vest eller sørover over Saga via Lelangen og mot Garsjø - området. Løypene her er lette og relativt slake opp til Fallet og inn til Saga, deretter mer kuperte. Mil på mil ligger foran deg hvis du ønsker det. Men turens lengde velger du selv. Og kanskje er målet å gå inn til Nykjua for deretter å ha nesten bare slake utfor - bakker ned igjen? Fra Røine på Øverskogen blir det kjørt opp løype til Breiliflaka når det er snø nok. Dette er en relativt lang tur, men utsikten er fabelaktig til sju prestegjeld når man først er oppe. Serveringshytta nedenfor toppen er åpen i helgene. Fra Røine kan du også gå via Fallet og opp til Sneisene og via Saga, Lelangen og Solvang helt til Årkvisla området. Til fots Dette er området for fredlige langturer med utgangspunkt enten ved Kanada eller på Røine. Her kan du gå gjennom skogen hele dagen, med en stillferdig rast underveis der du ønsker det. Kanskje skremmer du opp en skogsfugl eller en elg på din tur? Kanskje finner du sopp eller bær? Uansett turveier og stier finnes det mange av i området, men også mye uberørt natur for villgang hvis du ønsker det. Vil du lage en riktig langtur i området, kanskje til og med overnatte på skauen, kan nøkkel til den koselige skogshytta Svarvestola lånes fra Drammens og Oplands Turistforening. Finnemarka barskogreservat ligger ved Breiliflaka og er et eksempelområde på en naturtype som ikke lenger er like vanlig i Norge i dag. Du kan også se slangegrana på Øverskogen inn mot Flagret (Liers høyeste punkt 620 m over havet). Les mer om de vernede områdene under Verdt å vite. Hørtekollen og Gjevlekollen er ellers aktuelle turmål jfr. særlig omtale tidligere i håndboka. På sykkel De mange skogsbilveier i området gir mange fine muligheter for syklister. Hvis du ikke sykler helt hjemmefra, så kan du parkere bilen ved låst bom på Glitreveien. Innenfor bommen ligger milevis av skogsbilveier, og du sykler i all hovedsak trygt for biler. En lang og fin tur er å sykle Glitre rundt. Langs Glitre finner du flere hyggelige plasser å stoppe opp. Glitre er drikkevannskilde for mange tusen mennesker, så vis særlig hensyn til dette når du er i området. Du kan også starte sykkelturen i Finnemarka fra Kanada. Foto: Per Arne Ellefsen

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON TURT I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Sørg for at turferien ikke kommer for brått på den firbente Viltpåkjørsel hvis

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12.

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no. Torgåpningstilbud fredag 12. Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2009 11. juni Årg. 32 www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no god sommer Det nyoppussede Torget i Rennebu. Foto: Dagfinn Vold Torgåpningstilbud

Detaljer

hurdal ØSTLANDETS PERLE

hurdal ØSTLANDETS PERLE hurdal ØSTLANDETS PERLE 2012 Historie Velkommen Hurdal ligger vakkert til rundt den nordlige delen av Hurdalssjøen. Kommunevåpenet, ei grankongle, symboliserer skog i vekst. Skogen og dens ressurser har

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HYTTETIPS AKTIVITETER NR. 9-2015

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HYTTETIPS AKTIVITETER NR. 9-2015 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HYTTETIPS AKTIVITETER NR. 9-2015 Bli en lykkelig hyttedeler Gjør papirarbeidet grundig - 4G gir bedre dekning - La tenåringen ta med venneflokken Trygg med Røde

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON MATOPPSKRIFTER HYTTETIPS NR.1-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Utvid plassen ikke hyttekjøkkenet La tenåringen ta med venneflokken Hytta trigger

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33. god sommer. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33. god sommer. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2010 10. juni Årg. 33 god sommer www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Kari Kvamme og Paul Paulsen tilbyr turer på hesteryggen i sommer. Foto:

Detaljer

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu

VINTERAVIS 2015. Folldal Stor-Elvdal Ringebu VINTERAVIS 2015 Folldal Stor-Elvdal Ringebu Vinteravisa 2015 I hendene holder du nå et eksemplar av Vinteravisa 2015. Denne er utgitt i 20 000 eksemplarer og blir distribuert i både kommunene som er med

Detaljer

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1

Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36. God påske. Rennebunytt 1 Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 5/2013 14. mars Årg. 36 God påske 1 2 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72 42 81 01 Åpningstid:

Detaljer

Sommer i Selbu 2009. Vi er hytteeierens beste venn! Selbu Camping med nye hytter. Vi tar jobben og kan blant annet utføre følgende:

Sommer i Selbu 2009. Vi er hytteeierens beste venn! Selbu Camping med nye hytter. Vi tar jobben og kan blant annet utføre følgende: Sommer 2009 i Selbu Selbu Camping med nye hytter Fire nye hytter er nå under oppføring ved Selbu Camping i Innbygda, og i tillegg strømmer det stadig til gjester med campingvogner som ønsker å sesongcampe

Detaljer

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter

god sommer Rennebunytt 1 Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2011 9. mai Årg. 34 god sommer Simen Sandsæter med fiskestang i Damtjønna, Barnas Naturverden. Foto: Ellen Beate Sandseter Rennebunytt 1 Administrasjon

Detaljer

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32

God sommer! Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17. Fotokonkurransen Side 32 Nr. 3-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Svetten renner på Sjusjøen Side 8-9 Kjemper for en sunn utvikling av Sjusjøen Side 16-17 Fotokonkurransen Side 32 Trenger du dyktige

Detaljer

Solid håndverk i 60 år

Solid håndverk i 60 år Din lokale HYTTEGUIDE KOMMUNAL INFORMASJON HY T TET I P S AKT I V I T E TER NR. 4-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Bli lykkelig hyttedeler - enten sammen med søsken eller venner Foto Dagfinn

Detaljer

SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser

SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser Informasjon SALGET HAR STARTET Siste bygg Faste priser Vi har spesialavtaler med Røyken Kommune og Slemmestad Idrettsforening Ønsker ditt idrettslag eller bedrift det samme? BEHANDLING TRENINGSSENTER VELVÆRE

Detaljer

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON

DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON Endelig hjemme et magasin for hemmingstad gård 2012 DRØMMEN OM HEMMINGSTAD KULTURTILBUD I NÆROMRÅDET TRENDER OG INTERIØR BOLIGINFORMASJON nytt boligfelt i haugesund, les mer Endelig hjemme 4 - Endelig

Detaljer

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HY T TET I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014

HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HY T TET I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Din lokale HYTTEGUIDE LOKAL INFORMASJON HY T TET I P S MATOPPSKRIFTER NR. 6-2014 Hytta et senter for refleksjon og ettertanke Gjør papirarbeidet grundig -bli en lykkelig hyttedeler La naturen bestemme

Detaljer

Nært og sentralt. en spennende småby

Nært og sentralt. en spennende småby Nært og sentralt en spennende småby Grimstad er en mangfoldig by og kommune Denne brosjyren gir noen smakebiter av hva Grimstad kan by på. Vi håper den inviterer til nærmere utforsking og besøk enten du

Detaljer

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt

KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt Grenseland ET MØTESTED FOR aremark MaRKER RØMSKOG KUNSTNERCaMP SLUSEFESTiVaL VaSSENDGUTaNE SKaL SKaPE LiV all OVER again i ØRJE KUNST i STRØMSFOSS MØLLE arrangementsoversikt... og mye, mye mer... Nr. 4

Detaljer

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1

Informasjon. Sommer i Rennebu. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37. Rennebunytt 1 Informasjon Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2014 5. juni Årg. 37 Sommer i Rennebu 1 Administrasjon Adresse: Berkåk, 7391 Rennebu E-post: post@rennebu. kommune.no Telefon: 72 42 81 00 Telefax: 72

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2012. Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet. Klæbu forbereder kraftig vekst. Sjøbygdmarkene.

Kundebladet. Nr. 2 2012. Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet. Klæbu forbereder kraftig vekst. Sjøbygdmarkene. Kundebladet Nr. 2 2012 Les bl.a. om: Sommer, sol og ferie i trygghet Klæbu forbereder kraftig vekst Sjøbygdmarkene mellom to permer Kundebladet Innhold Nr. 2 2012 4 Sommer, sol og ferie i trygghet. Gode

Detaljer

Bæringen. Valget er ditt. Velg hjemmehjelp

Bæringen. Valget er ditt. Velg hjemmehjelp Bæringen INFORMASJON Fredag 7. september 2007 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 10 Årgang 19 Mange veier til barnehage- plass! Se side 5 Mikkelsmess med mye vann Se side 7 Valget er ditt

Detaljer

posten Bikkja i bakken Ny skogsløype Stuttreist ferie Årgang 12 - Nr. 1-2012 Side 4 Side 5 Side 24

posten Bikkja i bakken Ny skogsløype Stuttreist ferie Årgang 12 - Nr. 1-2012 Side 4 Side 5 Side 24 Årgang 12 - Nr. 1-2012 posten Bikkja i bakken Side 4 Ny skogsløype Side 5 Stuttreist ferie Side 24 Innhold: Asgeir Cup 2012..................side 3 Skeikampen Pluss.............side 4og 5 Vintermat........................side

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Hva. Åpner. Åpningstider 10 16 hverdager, Reiselivslagets. sommeravis. Bjørkelangenstasjon. skjer i sommer?

Hva. Åpner. Åpningstider 10 16 hverdager, Reiselivslagets. sommeravis. Bjørkelangenstasjon. skjer i sommer? Turistinformasjonen Bjørkelangenstasjon post@ahreiseliv.no Tlf. +47 909 31 356 og Reiselivslagets sommeravis Foto Knut R. Søderstrøm / Øivind Eriksen Åpner turistinformasjon, verkstedutsalg og café på

Detaljer

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no

Rennebu Nytt. Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31. www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 10/2008 5. juni Årg. 31 Fulldistribusjon www.rennebunytt.no / www.rennebu.kommune.no Jenter i høyløe på Jølhaugen Foto: Dagfinn Vold SOMMER PÅ VEIKROA

Detaljer

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4

God sommer! Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- Sjusjøen vel informerer Side 20-21. Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29. Sjusjøen på topp Side 4 Nr. 4-2014 Årgang 22 Løssalg kr 50,- God sommer! Foto: Einar Lyngar Sjusjøen på topp Side 4 Sjusjøen vel informerer Side 20-21 Carl Johan selger Sjusjøen Side 28-29 Trenger du dyktige og lokale snekkere?

Detaljer

Hytteliv. i Rennebu 99,- OKTOBER-REVOLUSJON. Temanummer av Rennebu Nytt

Hytteliv. i Rennebu 99,- OKTOBER-REVOLUSJON. Temanummer av Rennebu Nytt Hytteliv i Rennebu Temanummer av Rennebu Nytt nr. 16/2005-29. sept. - Årg 28 A-BLAD - også Kvikne.. Denne utgaven av Rennebu Nytt går ut til alle som har hytte i Rennebu. I tillegg sendes den ut til alle

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

posten SkeikampenPosten Drømmebryllup til fjells Treningsarena og for andre slopestylelandslaget Skei + alle husstander i Gausdal, ca 4700 eks.

posten SkeikampenPosten Drømmebryllup til fjells Treningsarena og for andre slopestylelandslaget Skei + alle husstander i Gausdal, ca 4700 eks. SKEIKAMPEN posten Årgang 13 - Nr. 1-2013 Utgivelse Nr. 1 - VINTER 2012 Årgang 11 Nr. 3-2011 posten Den første skituren Side 3 Butikkdrift i 90 år Side 6 Høyfjellsjul Side 16 og 17 SkeikampenPosten Drømmebryllup

Detaljer

Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011

Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011 Nytt fra NR. 46 DESEMBER 2011 Leder Det nærmer seg jul og nissen er godt i gang med å lage julegaver. I eventyret kommer nissen kjørende med reinsdyr og med gavene i en sekk. Nissen er en figur som lever

Detaljer

posten Ekte høyfjellsglede Satser på personlig service Nytt løypekart Asgeir Cup Årgang 10 Nr. 1-2011 Side 4 Side 6 og 7 Side 18

posten Ekte høyfjellsglede Satser på personlig service Nytt løypekart Asgeir Cup Årgang 10 Nr. 1-2011 Side 4 Side 6 og 7 Side 18 Foto: Esben Haakenstad Årgang 10 Nr. 1-2011 posten Satser på personlig service Side 4 Nytt løypekart Side 6 og 7 Asgeir Cup Side 18 Ekte høyfjellsglede Innhold: Påske og vår på Skeikampen Lange, lyse dager..................side

Detaljer