1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?"

Transkript

1 8 VAKTTARNET 1. SEPTEMBER 2013 NR. 17 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

2 FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE 1. SEPTEMBER 2013 NR VAKTTARNET FORKYNNER AV JEHOVAS RIKE Vol. 134, No. 17 Semimonthly NORWEGIAN DETTE BLADET, Vakttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med det gode budskap om at Guds himmelske rike snart skal gjøre slutt paaltdetondeog gjøre jorden til et paradis. Det styrker troen pa Jesus Kristus, som døde for at vi skulle kunne oppna evig liv, og som na hersker som Konge i Guds rike. Den engelske utgaven av dette bladet er blitt utgitt uavbrutt siden Bladet er upolitisk og bruker Bibelen som autoritet. Ønsker du mer informasjon eller et gratis bibelkurs? Gainnp a eller skriv til ( Samlet opplag: PA 209 SPRAK SEPTEMBER 1, 2013 FORSIDETEMA Hvorfor skjer det samyevondt? Nar tar det slutt? Sa mange uskyldige liv gatt tapt! 3 Hvorfor skjer det samyevondt? 4 Snart slutt pa alt det vonde som skjer! 6 I DETTE NUMMERET OGSA Materielt fattig, men andelig rik 8 Kan sprakene knyttes til Babels tarn? 10 Nærm deg Gud: «Gud elsker en glad giver» 13 Undervis barna dine: Gud kan bli lei seg hvordan vi kan gjøre ham glad 14 Svar pa bibelske spørsmal 16 Jehovas vitner Stenhusvej 28 DK-4300 HOLBÆK DANMARK (for DANMARK, FÆRØYENE, GRØN- LAND, ISLAND, NORGE og SVERIGE) Se fullstendig adresseliste pa Denne publikasjonen er ingen salgsartikkel. Den er utgitt som et ledd i et verdensomfattende bibelsk undervisningsarbeid som blir støttet av frivillige bidrag. Den bibeloversettelsen som brukes, er Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter studieutgave, med mindre noe annet angis. Forkortelsen NO star for Det Norske Bibelselskaps oversettelser. ( s LES MER P ANETT r OFTE STILTE SPØRSM AL OM JEHOVAS VITNER: Hvordan blir arbeidet deres finansiert? (Se under OM OSS OFTE STILTE SPØRSM AL) The Watchtower (ISSN ) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.; L. Weaver, Jr., President; G. F. Simonis, Secretary-Treasurer; 25 Columbia Heights, Brooklyn, NY Vakttarnet (ISSN ) utgis panorskav Jehovas vitner, Gaupeveien 24, 1914 Ytre Enebakk. Ansvarlig utgiver: Bent Arntzen. Druck und Verlag: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft der Zeugen Jehovas, e.v., Selters/Taunus. Verantwortliche Redaktion: Ramon Templeton, Selters/Taunus Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Med enerett. Printed in Germany. LAST NED DETTE BLADET I FORSKJELLIGE FORMATER FRA VART NETTSTED 8 VAKTTARNET HVORFOR SKJER DET SA MYE VONDT? NAR TAR DET SLUTT?

3 FORSIDETEMA Sa mange uskyldige liv gatt tapt! Lille Noelle var et kjærlig barn som var glad i ategne. En sommerkveld gikk hun ut i hagen, og pa en eller annen mate falt hun ut i familiens svømmebasseng. Hundruknetbaretoukerførsinfjerdefødselsdag. Charlotte,Daniel,Olivia,Josephine...Detteernavnene pa noen av de 20 barna i seks-sjuarsalderen som var blant de 26 som ble skutt og drept paenskolei Connecticut i USA den 14. desember Under minneseremonien leste president Obama opp barnas navn og sa til den sørgende forsamlingen: «Det mabli slutt pa disse tragediene.» Den 18 ar gamle Bano forlot Irak i 1996 og flyttet til Norge sammen med familien. Vennene hennes sa at hun var en solstrale. Den 22. juli 2011 var Bano en av de 77 som ble offer for en ekstremist, som provoserende sa: «Jegvilbeklage...atjegikkeklartea henrette flere.» Gang pa gang er det blitt rapportert om lignende hjerteskjærende hendelser over hele verden. Tenk pa den sorg og smerte som har oppstatt i kjølvannet av ulykker, kriminalitet, krig, terrorisme, naturkatastrofer og andre tragedier. Sa mange uskyldige liv borte paetøyeblikkog sa mye lidelse, ofte uten noen apenbar grunn! Noen gir Gud skylden. De tenker at Skaperen ikke bryr seg om menneskene. Andre trekker den slutning at Gud ser at vi lider, men ganske enkelt velger aikkegripeinn.andreigjen sier at slike tragedier er forutbestemt. Det er tydeligvis utallige meninger om dette. Hvor kan vi finne palitelige og tilfredsstillende svar? I de neste artiklene skal vi ga til Guds Ord, Bibelen, for a finne svaret pahvasomer arsaken til alt det vonde som skjer, og hvordan det vil ta slutt. 1. SEPTEMBER

4 Hvorfor skjer det samyevondt? For aforst ahvorfordeters a mye nød og elendighet i verden, og hvorfor menneskenes forsøk pa af aslutt padetikkeharlyktes,m a vi finne ut hva som er de egentlige arsakene til alt sammen. Selv om arsakene er mange og komplekse, kan Bibelen hjelpe oss til a finne dem. I denne artikkelen skal vi ta for oss fem grunnleggende arsaker til at det skjer samyevondt.laoss se nærmere pa hva Bibelen sier. Guds Ord lar oss nemlig se lenger enn til overflaten, slik at vi kan forstahva som er den underliggende arsaken. 2.Timoteus3:16. DARLIG STYRE «Nar den onde hersker, sukker folket», sier Bibelen. Ordsprakene 29:2. Historien forteller om en lang rekke diktatorer som har styrt med jernhand, noe som har ført til ufattelige lidelser for folket. Det gjelder naturligvis ikke alle herskere. Noen kan ha de beste intensjoner om a hjelpe sine medmennesker. Men sa snart de kommer til makten, oppdager de ofte at de ikke lykkes som følge av konflikter og maktkamp. Eller kanskje de misbruker sin makt til egen fordel, noe som gar ut over folket. USAs tidligere utenriksminister Henry Kissinger sa en gang: «Historien er en beretning om bestrebelser som slo feil, om forhapninger som ikke ble innfridd.» Bibelen sier ogsa: «Det star ikke til en mann som vandrer, a styre sine skritt.» (Jeremia 10:23) Ufullkomne mennesker mangler den nødvendige visdom og forutseenhet til a kunne klare ataseg av alle forhold pajordenp aengodm ate. Hvis menneskeneikkekanstyresineegneskritt,hvordan skal de da kunne styre en hel nasjon? Kan du se hvorfor menneskelige herskere ikke klarer a gjøre slutt pa alt det vonde som skjer? Ikke sarent sjelden er et darlig styre faktisk det som er arsaken! FALSK RELIGION «Av dette skal alle vite at dere er mine disipler, om dere har innbyrdes kjærlighet», sa Jesus. Johannes 13:35. Religiøse ledere innenfor alle trosretninger forkynner om kjærlighet og enhet. Men sannheten er at de ikke har klart ahjelpesinetilhengeretil ahasterknokkjærlighettilatdetkanblislutt pa fordommer. Religion bidrar ikke til a fremme kjærlighet, men er tvert imot ofte arsak til splittelse, trangsynthet og strid blant folk og folkegrupper.denkatolsketeologenhansk ung sier i boken Christentum und Weltreligionen: «De mest fanatiske og mest grusomme politiske stridighe- 4 VAKTT ARNET

5 tene er de som er blitt farget, inspirert og legitimert av religion.» I mange religioner har dessuten prester apenlyst tolerert homoseksuelle handlinger og sex før og utenfor ekteskapet. Det har bidratt til sterk økning i antall sykdommer, aborter, uønskede svangerskap, ødelagte ekteskap og splittede familier, noe som igjen har ført til ufattelig sorg og smerte. UFULLKOMMENHET OG EGOISME «Men enhver blir prøvd ved at han blir dratt og lokket av sitt eget begjær. Deretter, nar begjæret er blitt fruktbart, føder det synd.» Jakob 1:14, 15. Fordi vi alle har arvet ufullkommenhet, er vi tilbøyelige til agjørefeil.vim akjempemotønsket om a gjøre de ting som kjødet vil. (Efeserne 2:3) Dette kan være spesielt vanskelig nar muligheten til af a oppfylt urette ønsker er til stede. Hvis vi giretterforskadeligeønsker,kandetf a katastrofale følger. Forfatteren P.D. Mehta skriver i boken The Heart of Religion: «Svært mange av lidelsene er en følge av vare egne lyster, av var febrilske søken etter fornøyelser og nytelser, av var gradighet og vare ambisjoner.» Sterk trang til og avhengighet av for eksempel alkohol, narkotika, pengespill og sex har ruinert mange «respektable borgere», noe som har gatt ut over familien deres, vennene deres og andre. I betraktning av menneskenes ufullkommenhet mavisiossenigidetbibelen sier: «Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag.» Romerne 8:22, NO 1978/85. ONDE ANDERS MAKT Bibelen viser at Satan er «denne tingenes ordnings gud», og at mektige onde ander, som blir kalt demoner, samarbeider med ham. 2.Korinter4:4; Apenbaringen 12:9. I likhet med Satan er demonene aktivt engasjert i a kontrollere og villede menneskene, noe apostelen Paulus viste da han sa: «Vi har en kamp, ikke mot blod og kjød, men mot regjeringene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørke, mot de onde andemaktene i de himmelske regioner.» Efeserne 6:12. Selv om demonene finner glede i aplagemenneskene, er det ikke det som er deres viktigste mal. De ønsker a vende dem bort fra Den Høyeste Gud, Jehova. (Salme 83:18) Slike ting som astrologi, magi, trolldom og spadomskunst er bare noe av det demonene bruker for a bedra og kontrollere mennesker. Jehova advarer oss mot disse farene, og han beskytter alle som star imot Satan og demonene. Jakob 4:7. VI LEVER I «DE SISTE DAGER» For omkring 2000 ar siden forutsa Bibelen: «Dette skal du vite, at i de siste dager skal det være kritiske tider her.» Den peker videre pa hva som gjør at det er slike kritiske tider: «For menneskene skal være egenkjærlige, pengekjære, selvgode, hovmodige,... uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, baktalere, uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, forrædere, egensindige, oppblast av stolthet, slike som elsker nytelser mer enn de elsker Gud.» En viktig arsak til all den nød og elendighet vi ser i dag, er altsa at vi lever i «de siste dager». 2. Timoteus 3:1 4. Er det ikke i betraktning av det vi naharsett pa, tydelig hvorfor menneskene ikke er i stand til agjøresluttp a nød og lidelse, trass i gode intensjoner? Hvor kan vi da fahjelp?vim asehentil Skaperen, som har lovt «agjøreendep adjevelens gjerninger» og hans tilhengere. (1. Johannes 3:8) Den neste artikkelen tar for seg hva Gud skal gjøre for a fjerne alle arsaker til det vonde som skjer. 1. SEPTEMBER

6 Snart slutt p a alt det vonde som skjer! Tenk deg a kunne leve i en verden uten kriminalitet, krig, sykdom og naturkatastrofer. Tenk deg a kunne vakne hver morgen uten abehøve abekymresegfor diskriminering, undertrykkelse eller økonomisk usikkerhet. Høres alt dette for godt ut til aværesant?ikkenoe menneske eller noen organisasjon som mennesker star bak, kan klare a innføre slike forhold. Men Gud har lovt at han skal fjerne alle arsaker til at menneskene lider, deriblant de arsakene vi sap a i den forrige artikkelen. Legg merke til disse løftene i Guds Ord, Bibelen: Silke Woweries/Corbis ET GODT STYRE «Himmelens Gud [skal] opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Og riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende pa alle disse rikene, og selv skal det besta til uavgrensede tider.» Daniel 2:44. Guds rike er en himmelsk regjering med Jesus Kristus som Konge. Det skal erstatte alle menneskelige styresmakter og sørge for at Guds vilje skjer, ikke bare i himmelen, men ogsaherp ajorden. (Matteus 6:9, 10) Denne regjeringen vil ikke bli erstattet av noen menneskelig regjering, for den er «var Herre og Frelser Jesu Kristi evige rike». Dette utgjør en garanti for at det vil bli varig fred. 2. Peter 1:11. FALSK RELIGION VIL VÆRE BORTE «Satan selv gjør seg stadig om til en lysets engel. Det er derfor ikke noe stort om ogsa hans tjenere stadig gjør seg om til rettferdighets tjenere. Men deres ende skal være i samsvar med deres gjerninger.» 2. Korinter 11: 14, 15. Falsk religion vil bli avslørt som Djevelens verk og vil bli fjernet fra jorden. Alle religiøse fanatikere og de blodsutgytelsene de star bak, vil være borte. Dette vil gjøre det mulig for alle som elsker den levende og sanne Gud, atilbehami«en tro» og «med and og sannhet». Tenk hvilken fred og enhet det vil føre til! 1. Tessaloniker 1:9; Efeserne 4:5; Johannes 4:23. SLUTT PA MENNESKENES UFULLKOMMENHET «Gud selv skal være hos dem. Og han skal tørke bort hver tare fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer. De ting som var før, er forsvunnet.» Apenbaringen 21:3, 4. Jehova Gud gjør dette mulig ved hjelp av sin Sønn, Jesus, som har gitt sitt liv for menneskene. (Johannes 3:16) Under Jesu ledelse vil menneske- 6 VAKTT ARNET

7 heten bli gjort fullkommen. Alt det vonde som skjer i dag, vil være borte fordi «Gud selv skal være hos dem» og «tørke bort hver tare fra deres øyne». Ufullkommenhet og lidelse vil altsasnart høre fortiden til, for «de rettferdige skal ta jorden ieie,ogdeskalbop a den for evig». Salme 37:29. ONDE ANDER VIL VÆRE BORTE «Han [Jesus Kristus] grep dragen, den opprinnelige slange, som er Djevelen og Satan, og bandt ham for tusen ar. Og han kastet ham i avgrunnen og lukket den og forseglet den over ham, for at han ikke skulle villede nasjonene lenger.» Apenbaringen 20:2, 3. All satanisk innflytelse vil være borte nar Satan og demonene blir bundet og kastet i «avgrunnen», en fullstendig uvirksom tilstand. De kommer ikke lenger til a øve ondsinnet kontroll over menneskene. For en befrielse det blir a leve i en verden uten pavirkning fra Satan og de onde andene! «DESISTEDAGER»VILVÆREOVER «De siste dager» ender med det Jesus kalte den store trengsel. Han sa: «Da skal det bli en stor trengsel, en slik som det ikke har vært siden verdens begynnelse og inntil na, nei som det heller ikke mer skal bli.» Matteus 24:21. Denne trengselen er stor i den forstand at den kommer til a medføre ødeleggelser som savner sidestykke. De nar sitt klimaks i «krigen pa Guds, Den Allmektiges, store dag», bedre kjent som «Harmageddon». Apenbaringen 16:14, 16, fotnote. Mennesker overalt som elsker det som er rett, ser fram til slutten pa denne onde verden. La oss se pabarenoenavdevelsignelsenedevilf a oppleve under Guds rikes styre. GUD SKAL GJØRE ENDA MER! «En stor skare» far komme inn i en fredelig, ny verden: Guds Ord sier at «en stor skare» som ingen kan telle, vil komme «ut av den store trengsel» og fa overleve og komme inn i en rettferdig, ny verden. ( Apenbaringen 7:9, 10, 14; 2. Peter 3:13) De gir Jesus Kristus, «Guds Lam som tar bort verdens synd», æren for sin frelse. Johannes 1:29. Opplæring fra Gud fører til store velsignelser: I den nye verden skal jorden «i sannhet være fylt med kunnskapen om Jehova». (Jesaja 11:9) Denne opplæringen fra Gud vil innbefatte undervisning i hvordan man skal leve i fred med alle mennesker og i harmoni med miljøet. Gud lover: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg agjøredetsomer til gagn for deg, den som lar deg gap adenveien som du bør vandre.» Jesaja 48:17. Døde far livet tilbake: Da Jesus var pajorden, vekket han sin venn Lasarus til live igjen. (Johannes 11:1, 5, 38 44) Padenm aten viste han hva han kommer til a gjøre i mye større malestokk under Gudsrikesstyre. Johannes5:28,29. Fred og rettferdighet i all evighet: Under Kristi styre vil lovløshet høre fortiden til. Hvordan vet vi det? Jo, fordi Jesus har evnen til a lese hjerter, og han vil bruke denne evnen til a dømme mellom de rettferdige og de onde. De som nekter aforandre sin onde kurs, vil ikke falovtil aleveigudsnye verden. Salme 37:9, 10; Jesaja 11:3, 4; 65:20; Matteus 9:4. Vi har bare sett panoenf aavdemangeprofetieneibibelensompekerframmotdenfantastiske tiden som skal komme. Nar Guds rike hersker over jorden, vil menneskene finne sin dypeste glede i «den store fred» for alltid. (Salme 37:11, 29) Alle arsaker til den smerte og lidelse som har plaget menneskene, vil være borte. Vi har Guds egen forsikring om dette: «Se, jeg gjør alle tingnye...disseordertroverdigeogsanne.» Apenbaringen 21:5. ˇ 1. SEPTEMBER

8 LIVSHISTORIE Materielt fattig, men andelig rik FORTALT AV ALEXANDER URSU Bestefaren min og faren min bodde i et halvferdig hus i Cotiujeni, en fattig landsby i den nordlige delen av det som na er Moldova. Der ble jeg født, i desember I begynnelsen av 1930-arene var bestefar og far blitt Jehovas vitner, og etter at mor innsa at bestefar var bedre kjent i Bibelen enn landsbypresten, ble ogsahunetvitne. P a Dzjankoy togstasjon, omkring 1974 Da jeg var tre ar, ble far, onkel og bestefar deportert til arbeidsleirer pa grunn av sin kristne nøytralitet. Den eneste som overlevde, var far. I 1947, etter den andre verdenskrig, kom han tilbake med brukket rygg. Fysisk sett var han helt ødelagt, men andelig sett var han sterk. DRAMATISKE FORANDRINGER Da jeg var ni, ble familien var og hundrevis av andre vitner fra Moldova forvist til Sibir. Den 6. juli 1949 ble vi stuet sammen i kuvogner. Etter tolv dager og en sammenhengende togreise pa over 640 mil stoppet vi pa togstasjonen i Lebjazje. Lokale myndighetspersoner stod og ventet pa oss. Vi ble delt opp i mindre grupper og straks spredt rundt om i omradet. En liten nedlagt skole ble hjem for gruppen var. Vi var utmattet og dypt fortvilet. En eldre kvinne blant oss nynnet paen sang som var blitt komponert av vitner under den andre verdenskrig. Snart sang alle av full hals sammen med henne: «Sa mange brødre ble tatt med langt av sted. De førte dem langt mot nord og mot øst. For Guds gjerning ble de dømt. Dødlignende prøver utholdt de.» Med tiden klarte vi a komme oss pabibelske møter hver søndag et sted som la 13 kilometer fra der vi bodde. Om vinteren drog vi ofte hjemmefra tidlig om morgenen. Det var mørkt, og vi gikk gjennom snø opp til livet i 40 kuldegrader. Vi var 50 eller flere og presset oss sammen paet 19 kvadratmeter stort rom. Møtene begynte med at vi sang en sang, to sanger eller tre. Det ble bedt en inderlig bønn, og vi drøftet bibelske spørsmal. Dette pagikk i omkring en time. Vi sang flere sanger, og sa drøftet vi enda flere bibelske spørsmal. Det var virkelig en tid davi ble styrket andelig sett! NYE UTFORDRINGER I 1960 hadde de vitnene som var blitt forvist, fatt større frihet. Selv om vi var fattige, fikk jeg mulighet til a besøke Moldova. Der traff jeg Nina. Foreldrene og besteforeldrene hennes var ogsa Jehovas vitner. Vi giftet oss og drog tilbake til Sibir, hvor datteren var, Dina, ble født i 1964, og sønnen var, Viktor, i To ar senere flyttet vi til Ukraina og bodde i et lite hus i Dzjankoy, en by omkring 16 mil fra Jalta, pakrimhalvøya. Pa Krimhalvøya var Jehovas vitners virksomhet forbudt, slik tilfellet var i resten av Sovjetunio- 8 VAKTT ARNET

9 nen. Men restriksjonene paarbeidetv art var ikke sa strenge, og vi ble heller ikke aktivt forfulgt. Det utviklet seg derfor en selvtilfreds and blant noen av vitnene. De tenkte som sa at de hadde gjennomgatt sa mye i Sibir at de na kunne tillate seg aarbeidehardtfora skaffe seg en viss materiell komfort. EN SPENNENDE UTVIKLING Den 27. mars 1991 ble var virksomhet juridisk anerkjent overalt i det som da var kjent som Sovjetunionen. Det ble straks lagt planer for sju todagers stevner i hele landet. Vi tilhørte det stevnet som skulle holdes i Odessa i Ukraina, og som skulle begynne den 24. august. Jeg drog dit en ma- ned i forveien for aværemedp a asetteistanddet store fotballstadionet til stevnet. Fordi vi arbeidet lange dager, overnattet vi ofte pabenkenep a stadionet. Grupper av søstre ryddet og gjorde det pent i parken utenfor. Omkring 70 tonn søppel ble kjørt bort. De som arbeidet i losjiavdelingen, saumfarte byen for af atakilosji til de stevnedeltakerne man regnet med ville komme. Men sa, plutselig, kom den sjokkerende meldingen! Den 19. august bare fem dager før stevnet skullebegynne blemikhailgorbatsjov,som da var president i Sovjetunionen, satt i husarrest mens han var pa ferie i nærheten av Jalta. Tillatelsen til a holde stevnet ble inndratt. Stevnedeltakerne begynte a ringe til stevnekontoret. De spurte: «Skal vi avbestille buss- og togbillettene?» Etter a ha bedt intenst sa de som var ansvarlig for a organisere stevnet: «Kom uansett!» Fire generasjoner av familien min Forberedelsene og bønnene fortsatte. Transportavdelingen begynte ataimotdestevnedeltakerne som kom fra mange deler av Sovjet- unionen, og kjørte dem til losjiene deres. Hver morgen drog brødrene i stevnekomiteen fra kontorene sine for a snakke med representanter for byens myndigheter. Hver kveld kom de tilbake med uforrettet sak. SVAR PA BØNNENE VARE Om torsdagen, den 22. august to dager før stevnet skulle begynne kom medlemmer av stevnekomiteen tilbake med gode nyheter: Vi hadde fatt tillatelse til a holde stevnet! Da vi sang den første sangen og kunne forene vare hjerter i bønn, følte vi en enorm glede. Etter programmets slutt om lørdagen ble vi værende igjen til sent pa StevnetiOdessai1991 kveld for a prate og fornye gamle vennskap. Her var det virkelig trofaste kristne, som hadde bestatt de hardeste prøver. Ideover22arene som har gatt etter dette stevnet, har det funnet sted en fantastisk andelig vekst. Det er blitt bygd Rikets saler over hele Ukraina, og antall Rikets forkynnere har økt fra i 1991 til over i dag! FORTSATT ANDELIG RIK ViborfortsattidetsammehusetiDzjankoy,n a en by med omkring innbyggere. Selv om det bare var noen fa familier som var Jehovas vitner her da vi kom fra Sibir i 1968, er det naseks menigheter i Dzjankoy. Familien min har ogsa vokst. Det er nafirege- nerasjoner av oss som tjener Jehova min kone og jeg, barna vare, deres barn og deres barnebarn. ˇ 1. SEPTEMBER

10 Kan sprakene knyttes til Babels tarn? «Jehova [spredte] dem derfra ut over hele jordens overflate, og de holdt etter hvert opp med abyggep a byen. Derfor fikk den navnet Babel, for der hadde Jehova forvirret hele jordens sprak.» 1. Mosebok 11:8, 9. HAR det som dette bibelsitatet forteller om, virkelig skjedd? Begynte folk helt plutselig a snakke forskjellige sprak? Noen fnyser av Bibelens beretning om hvordan menneskenes sprak oppstod og spredte seg. En forfatter sier: «Myten om Babels tarn er avgjort en av de mest absurde historiene som noen gang er blitt fortalt.» Til og med en jødisk rabbiner har kalt denne beretningen «et naivt forsøk pa a forklare folkeslagenes opprinnelse». Hvorfor avviser folk det som star i Bibelen om Babels tarn? For a si det enkelt: Det stemmer ikke med visse teorier om sprakenes opprinnelse. Noen forskere mener for eksempel at sprakgrup- pene ikke oppstod plutselig, men at de utviklet seg gradvis fra ett «modersprak». Andre tror at flere opprinnelige sprak utviklet seg uavhengig av hverandre, at de gradvis gikk fra enkle gryntelyder til komplisert tale. Disse og andre motstridende teorier har fatt mange til a si seg enig med professor W.T. Fitch, som sier i boken The Evolution of Language: «Vi har fortsatt ikke fullt ut overbevisende svar.» Hva har arkeologer og andre forskere funnet ut nar det gjelder sprakenes opprinnelse og utvikling? Bekrefter deres oppdagelser noen av de teoriene som holdes fram? Eller støtter de beretningen om Babels tarn? La oss først se nærmere pa det Bibelen sier. HVOR OG NAR SKJEDDE DET? Bibelen forteller at det at sprakene ble forvirret og menneskene ble spredt, fant sted «i landet Sinear», som senere ble kalt Babylonia. (1. Mosebok 11:2) Nar skjedde det? Bibelen sier at jorden [«jordens befolkning», fotnote] ble delt i Pelegs dager. Peleg ble født omkring 250 ar før Abraham. Sadet 10 VAKTT ARNET

11 som skjedde ved Babels tarn, fant tydeligvis sted for omkring 4200 ar siden. 1. Mosebok 10:25; 11: Noen forskere har en teori om at moderne sprak har sitt utspring i ett opprinnelig sprak det sakalte moderspraket, som de tror menneskene brukte for nesten ar siden. 1 Andre hevder at sprakene i dag er beslektet med flere ursprak som folk snakket for minst 6000 ar siden. Men hvordan kartlegger sprakforskerne utviklingen av utdødde sprak? «Det er problematisk», sier bladet Economist. «I motsetning til biologene har ikke sprakforskerne fossiler som kan guide dem gjennom fortiden.» Bladet tilføyer at en sprakforsker med et evolusjonistisk syn trekker sine slutninger ved hjelp av beregninger basert pa informert gjetning. Men det finnes faktisk «spraklige fossiler». Hva slags fossiler er det, og hva viser de nar det gjelder opprinnelsen til menneskenes sprak? The New Encyclopædia Britannica sier: «De eldste skriftlige opptegnelser man har, de eneste spraklige fortidslevninger som menneskene kan hape a finne, gar ikke lenger enn 4000 til 5000 ar tilbake.» Hvor har arkeologene funnet slike spraklige fortidslevninger, eller fossiler, det vil si opptegnelser av et skriftsprak? I nedre Mesopotamia der det gamle Sinear la. 2 Det fysiske bevismaterialet som er tilgjengelig, stemmer altsaoverensmeddefakta- opplysningene som finnes i Bibelen. FORSKJELLIGE SPRAK, FORSKJELLIGE TENKEMATER Bibelen forteller at Gud grep inn i det tarnbyg- gerne i Babel holdt pamed,for a forvirre deres 1 Teorier om sprak tar vanligvis utgangspunkt i at menneskene har utviklet seg fra apelignende skapninger. Dette blir drøftet nærmere pa sidene i brosjyren Livets opprinnelse fem spørsmal verdt a stille, utgitt av Jehovas vitner. 2 Arkeologene har avdekket flere tempeltarn bygd som trappepyramider i nærheten av Sinear. Bibelen sier at tarnbyggerne i Babel bygde med teglstein, ikke med naturstein, og brukte asfalt som mørtel. (1. Mosebok 11:3, 4) Ifølge The New Encyclopædia Britannica var det «lite eller nesten ikke noe» stein i Mesopotamia, mens det var rikelig med asfalt. En leirtavle med kileskrift, fra Mesopotamia, 3000 fvt. Erich Lessing/Art Resource, NY sprak, sa de ikke kunne forsta hverandres sprak. (1. Mosebok 11:7) Som følge av det «holdt [de] etter hvert opp med a bygge pabyen»,ogdeble spredt «ut over hele jordens overflate». (1. Mosebok 11:8, 9) Bibelen sier altsa ikke at alle sprak iv ar tid kan spores tilbake til ett «modersprak». Det den beskriver, viser snarere at det plutselig oppstod mange tydeligvis fullt utviklede, nye sprak, som det var mulig a uttrykke alle menneskelige følelser og tanker pa, og som skilte seg tydelig ut fra de andre sprakene. Hva sameddespr akgruppene vi har i dag? Er de fundamentalt like eller ulike? Lera Boroditsky, som arbeider med kognitiv forskning, har skrevet: «Etter hvert som sprakforskerne trengte lenger inn i studiet av verdens sprak (omkring 7000, hvorav bare noen fa er blitt analysert), dukket det opp utallige uforutsigbare ulikheter.» Innenfor en sprakfamilie finnes det riktignok forskjellige sprak og dialekter som ligner hverandre, for eksempel kantonesisk og hakka i det sørlige Kina. De er imidlertid fundamentalt forskjellige fra andre sprakfamiliers sprak og dialekter, for eksempel vestkatalansk eller valensiansk i Spania. Sprak former folks tenkemate og den maten de beskriver verden rundt seg pa farge,mengde, beliggenhet og retning. Paettspr ak, for eksempel, kanenpersonsi:«duharetinsektp adenhøyre handen din.» Men pa et annet sprak vil en si: «Du haretinsektp adensørvestlige handen din.» Slike 1. SEPTEMBER

12 forskjeller er mildt sagt forvirrende. Det er ikke rart at bygningsarbeiderne i Babel fant det umulig a fortsette med prosjektet sitt. GRYNTELYDERELLERKOMPLISERTTALE? Hvordan var menneskenes opprinnelige sprak? Bibelen viser at det første mennesket, Adam, kunne lage nye ord, for han gav alle dyrene og de flygende skapningene navn. (1. Mosebok 2:20) Adam laget ogsapoesifor a gi uttrykk for sine følelser for sin kone. Og hun forklarte tydelig hva Gud hadde befalt dem, og hvilke konsekvenser det ville fa a være ulydig mot ham. (1. Mosebok 2: 23; 3:1 3) Det første spraket gjorde det altsamu- lig for menneskene a kommunisere fullt ut med hverandreoguttrykkesegp aenkreativm ate. Sprakforvirringen i Babel begrenset menneskenes muligheter til a samarbeide intellektuelt og fysisk. Men de nye sprakene var, i likhet med det første spraket, kompliserte. Etter noen fa arhundrer hadde menneskene bygd travle byer, organi- sert mektige hærer og begynt a drive internasjonal handel. (1. Mosebok 13:12; 14:1 11; 37:25) Ville de ha hatt slik framgang uten a kunne gjøre bruk av et omfattende ordforrad og en avansert grammatikk? Ifølge Bibelen var verken menneskenes opprinnelige sprak eller de sprakene som oppstod i Babel, primitive gryntelyder, men kompliserte sprak. Moderne forskning støtter denne konklusjonen. Oppslagsverket The Cambridge Encyclopedia of Language sier: «Alle de kulturene som er blitt gransket, uansett hvor primitive de matte være kulturelt sett, viser seg a ha et fullt utviklet sprak, med en kompleksitet som kan sammenlignes med kompleksiteten i siviliserte nasjoners sprak.» I trad med dette sier Steven Pinker, som er professor i psykologi ved Harvard universitet, i sin bok The Language Instinct: «Det finnes ikke noe slikt som et steinaldersprak.» SPRAK OG FRAMTIDEN Hvilken fornuftig konklusjon kan vi trekke etter ahasettp adespr aklige «fossilenes» alder og LEGENDER SOM MINNER OM BIBELENS BERETNING «En gang for lenge, lenge siden bodde alle mennesker i en stor landsby og snakket ett sprak», sier en legende fortalt av et fjellfolk i Myanmar. Mens de bygde et stort tarn, «utviklet [de] gradvis ulike vaner, skikker og talemater og ble [til slutt] spredt ut over hele landet». Det finnes lignende legender blant innfødte folkegrupper i bade Afrika, Øst-Asia, Mexico og andre steder. Ville beretningen om Babels tarn ha dukket opp i legender blant folk og sprakgrup- persombefinnersegs alangtfrahveran- dre, hvis Moses, den hebreeren som skrev 1. Mosebok, hadde diktet den opp? Det er lite sannsynlig. Det at det finnes slike forskjellige legender og oppdiktede historier, vitner om at det Bibelen forteller om Babels tarn, er troverdig. funnsteder, de grunnleggende forskjellene mellom sprakgrupper og kompleksiteten i de gamle sprakene? Mange trekker den konklusjon at det som Bibelen sier fant sted i Babel, absolutt er en troverdig forklaring. Bibelen forteller at Jehova Gud forvirret folkenes sprak i Babel fordi de gjorde opprør mot ham. (1. Mosebok 11:4 7) Men han har lovt at han skal «gi folkeslag en forandring sadef ar et rent sprak, for at de alle skal pakalle Jehovas navn, for at de skal tjene ham skulder ved skulder». (Sefanja 3:9) Dette rene spraket, sannheten i Guds Ord, knytter na sammen et folk fra hele verden. Det virker logisk at Gud i framtiden skal forene menneskene ytterligere ved a gi dem ett felles sprak og paden maten oppheve den forvirringen som oppstod i Babel. ˇ 12 VAKTT ARNET

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Jeg vil gå og gjøre. 2 Nephi 2:25 Adam falt for at mennesket kunne bli til. 2 Nephi 2:27 Vi er frie til å velge. 2 Nephi 9:28 29 Lærdom er bra hvis vi følger Guds råd. 2 Nephi 25:23, 26 Vi

Detaljer

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet.

Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Leksjon 1 Gud har gjenfødt oss til sine barn for sin ære og herlighet. Oversikt 1. Gud ser bare to kategorier av mennesker i verden. 2. Gud har født oss til å være Hans barn. (Johannes 1:11-12; Galaterbrevet

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

ET GODT BUDSKAP FRA GUD!

ET GODT BUDSKAP FRA GUD! ET GODT BUDSKAP FRA GUD! Hvordan fa fullt utbytte av denne brosjyren: Denne brosjyren vil hjelpe deg til å lære direkte fra Guds Ord, Bibelen. Henvisningene i slutten av hvert avsnitt viser hvor i Bibelen

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne

PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne PROGRAM ETTERLIGN JESUS! 2015 Jehovas vitners stevne FREDAG «Lær av meg» MATTEUS 11:29 FORMIDDAG 9.20 Musikk 9.30 Sang nr. 5 og bønn 9.40 ORDSTYRERENS TALE: Etterlign Jesus hvorfor og hvordan? (Lukas 6:40)

Detaljer

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene

LUTHERS LILLE KATEKISME. Første parten: Budene LUTHERS LILLE KATEKISME Første parten: Budene Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

+ Ånder + Av: Christian Arildsen, Pastor

+ Ånder + Av: Christian Arildsen, Pastor Av: Christian Arildsen, Pastor Ånder Ånder som bare er der Ånder som vil bli sett og lagt merke til Urolige ånder som vil ha en ut Gode ånder som beskytter Ånder med beskjeder og visdom Poltergeister som

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse!

Helbredelse: Hva tenker du på når du hører dette ordet? Smak på ordet: Helbredelse! Preken Stavanger baptistmenighet Tekst: 2. Mosebok 15, 26 Dato: 22. Januar 2006 Antall ord: 1920 Helbreder Gud i dag? 26 Han sa: «Dersom du hører på Herren din Guds røst og gjør det som er rett i hans

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Kurskveld 10: Hva med fremtiden?

Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Kurskveld 10: Hva med fremtiden? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Velkommen Velkommen til den siste meg@gud-samlingen. Det er trist, ikke sant?

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest).

EKTEVIGSELSRITUALET. Lesning, mellomvers og Evangelium (velges på forhånd av brudeparet i samråd med forrettende prest). EKTEVIGSELSRITUALET I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Bønn Gud, du har opphøyet

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Skrevet av Karen Holford

Skrevet av Karen Holford Minner i stein I bibelske tider og i tidligere århundrer så samlet folk sammen steiner for å lage et spesielt monument slik at de kunne minnes noe fantastisk som Gud hadde gjort for dem. Hva er den viktigste

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt)

1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) FORLØSNINGEN NORSK ORDBOK 1) i teologi: (eskatologisk) frelse gjennom Kristi død og oppstandelse (f- fra syndens makt) 2) i medisin: f-en den del av fødselen der moren befris for fosteret forløser: befrier,

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet.

3. søndag i fastetiden 2016. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. 3. søndag i fastetiden 2016 Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 22. kapitlet. Jesus sa til disiplene: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013

Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel. Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas Bibel Noen funn fra fordypningsoppgave i Det gamle testamentet, Universitetet i Oslo 2013 - Vad som helst kan delas ut och läsas som bibel för barn, med följden att

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Bestem selv hva som er god og ondt.

Bestem selv hva som er god og ondt. Bestem selv hva som er god og ondt. Den fristelsen som ble presentert for menneskeheten helt fra tidenes morgen er: Du kan selv bestemme hva som er rett og galt, godt og ondt. 1Mos 3:1-5 1 Slangen var

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer