Årsberetningen gjelder høsten 2014 og vinter 2015, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetningen gjelder høsten 2014 og vinter 2015, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet 2014."

Transkript

1 Styrets beretning 2014/2015 Konnerud IL Skigruppe 2014/2015 Årsberetningen gjelder høsten 2014 og vinter 2015, mens økonomiske kommentarer gjelder resultatregnskapet Styret i Konnerud IL, skigruppa har sesongen 2014/2015 bestått av: Leder Magne Killingstad Salg/Markedsansvarlig Helle Stine Høvås Nestleder Ole Christian Holthe Arrangementsansvarlig Vegar Kildebo Økonomiansvarlig Else Berit Skaalid Sportslig leder Anders Rhodén Anleggsansvarlig Hans Gunnar Botnen Sekretær Unni Land Rapport sesongen Skiguppas visjon er: Konnerud Ski: et inkluderende fellesskap med fokus på mestring og utvikling Skigruppas mål er å: Aktivisere flest mulig barn, ungdom og voksne og gi disse et meningsfylt og variert skiidrettstilbud. Gi alle som deltar et sunt og trygt idrettsmiljø. Gi alle, uansett nivå, muligheter til å utvikle seg videre innen skiidretten. Utvikle gode skiløpere med høy kompetanse innen langrenn som senere, etter at den aktive karrieren er over, kan bidra aktivt som trenere og ledere. Legge til rette for og utvikle toppidrettsutøvere. Stimulere til og ha et tilbud for de som ønsker å satse på turløp. For å nå vår målsetting og nærme oss vår visjon, vil følgende kjerneverdier være sentrale: Glede Engasjement Lagfølelse Sportslig Utvalg (SU) er ansvarlig for å påse at vi etterlever og videreutvikler disse.

2 Sportslige aktiviteter 2014/2015 Oppsummering av sesongen: - Antall aktive Totalt har det vært ca 250 aktive barn og ungdommer på våre treninger. I tillegg kommer skiskolen for 1. klassingene som i år hadde over 50 barn. - Treninger De ulike gruppene har hatt fra en til tre fellestreninger i uka. Alle gruppene trener med felles oppmøte tirsdager kl fra skibua fra høstferien og ut vinteren. - Samlinger Skigruppa har en rekke felles aktiviteter og samlinger. Aktivitetsdag med Tacokveld i oktober, samt klubbsamling på Geilo i november omfatter hele klubben og er de viktigste sosialt. De ulike gruppene har egne aktiviteter/ samlinger i tillegg. - Andre arrangement- Onsdagsrenn, Konnerudrennene(avlyst i år pga snømangel) og World Cupsprinten er viktig for hele skigruppa. - Sesongavslutning Klubbmesterskapet ble en suksess til tross for sviktende snøforhold. De enkelte gruppene har også hatt avslutninger enkeltvis. - Viktigste renn Vi er Buskerud s største langrennsklubb, derfor er det viktig og samlende at vi farger KM ene i Konnerudfarger. Sterke løpere gjør at vi også hevder oss i Hovedlandsrenn, NM junior og senior. SU vil gå gjennom evalueringsrapporter og tilbakemeldinger på sitt første møte og foreslå tiltak slik at vi kan gjenskape det som er gjort bra, og videreutvikle oss der hvor vi har potensiale. Sportslig utvalg 2013/2014 Hensikten med SU er å være et nyttig redskap i planlegging av alle aktiviteter, og å forbedre evnen til langsiktig tenkning. Gjennom kjennskap til hva andre driver med ønsket vi å oppnå et tettere samhold i skigruppa. Anders Rhodén har ledet SU, som for øvrig har bestått av: Nora Skyttersæter Saugerud Utøverrep. Geir Amundsen og Vegar Kildebo Gruppe 9-10 år Per Olav Laukli Gruppe år Bjørn Baklid Gruppe år Lage Sofienlund og Eirik Indahl Gruppe 15+ Trenere og oppmenn 2014/2015 Vi har i sesongen gjennomført trener I og II kurs på Konnerud. I tillegg til entusiastiske foreldre/foresatte har mange av våre utøvere i 15+ også gjennomført kurset. Disse trenerne utgjør et kjærkomment tilskudd til vårt store korps av foreldre i trenerrollen. Å utvikle egne trenere er avgjørende for å etablere en kultur som reproduserer seg selv, og vi vil fortsette denne satsingen neste sesong. Se neste side for årets trenerkabal. Planer og ideer for 2014/2015: Ta steg nærmere visjonen for skigruppa Sportsforum, treningslærenerd og trener/oppmannsforum Delta mer på renn ute alle aldre Jobbe med støtteapparat på renn Utdanne og videreutvikle trenere og oppmenn Videreutvikle skiskolen for 1. klasse Resultater 14/15 NM Røros Gull Sprint Senior: Timo Andre Bakken NM Stafett: o Herrer: 12.plass (Bakken, Madsgård, Fjeldheim) o Kvinner: 19.plass (Skistad, Knudsen, Winnes) WC Østersund Bronse Sprint Klassisk: Timo Andre Bakken SC Estland Sølv Sprint Klassisk: Timo Andre Bakken HL Stokke Gull Sprint J16: Kristine Stavås Skistad HL Stokke Gull Stafett J15-16: Kristine Stavås Skistad og Amalie Winnes NC jr. Nes Sølv Fristil K17: Tiril Liverud Knutsen NC jr. Nes Bronse Sprint Fri K18: Marthe Klausen NM jr. Del 2 Harstad Bronse 7,5 Fri Avslutningsrenn NC: Tiril Liverud Knutsen

3 Trener og oppmenn har vært: 8 Hovedtrener Ingerid Laukli Trenere Martine Munthe-Kaas, Cecilie Hansen Brit Anmarkrud Hovedtrener 9 Geir Amundsen Pål Pedersen Bernt Hellerud Mette Spangberg David Hunstad Morten Vogt Per Haakon Lomsdalen Ole Gunnar Svendsen Hovedtrener 10 Vegard Kildebo Jørgen Bottilsrud Tom Kristensen Helle Stine Høvås Herleik Guttormsen Jo Vegard Berntzen Nina Gilhuus Oppmann Nina Gilhuus Hovedtrener Per Olav Laukli Trenere Lars Baklid Karianne Ludviksen Lars Kihle Ingunn Lysaker Norbom Camilla Hovland Frode Kollerud Vibeke Hayden Marie K Moen Oppmann Sven Arnesen Hovedtrener Bjørn Baklid Trenere Geir Egil Norbom Isa Heggedal Hans Ivar Laukli Oppmann Sven Arnesen 15+ Hovedtrener Lage Sofienlund Ass. Hovedtrener Eirik Indahl Trenere Ola K Christensen Toini Skyttersæter Oppmann Karsten Rønning Oppmann jr Trond Baklid

4 Marked De aktive har vært flinke til å benytte klubbtøy og markedsføre klubben og sponsorene. Det er et godt utgangspunkt når vi nå skal fornye avtalene for vårt klubbtøy. I 2014 fornyet vi avtalen vår med klubbtøy, og de fleste av sponsorene ble med videre. Skigruppa er glad for at sponsorene våre fortsatt støtter opp om vårt arbeide. Avtalen med DnB ble av ulike årsaker ikke inngått i 2014, men DnB er med oss i DnB viser seg å være en langsiktig partner, og bidrar i betydelig grad til inntektene i Skigruppa. Vi skal fortsette å bevisstgjøre utøvere og foresatte på viktigheten av at vi benytter enhver anledning til å vise det frem på renn, trening, seremonier. Hvert bilde på nett eller papir hvor en av våre utøvere eller foresatte er avbildet med klubbtøy gjør neste salg lettere. Våre sponsorer er våre kunder de skal vi ta godt vare på. Arrangement KONNERUDRENNET. Rennet ble avlyst grunnet mangel på snø. På avlysningstidspunktet var det 2500 påmeldte uten et gram snø på bakken. Etterspørselen etter renn på det tidspunktet er svært stor, og Konnerudrennet må på kalenderen igjen i Det er derfor avgjørende å få på plass det nye snøanlegget for å sikre forhold til å arrangere renn. ONSDAGSRENN. Det ble svært vellykket denne sesongen også, med en liten økning i deltakelse fra Vegar Kildebo var ansvarlig for alle rennene, og hadde med seg gode rennledere og nøkkelpersoner på alle renn. Vegar har videreført arbeidet som Pål Pedersen har gjort på en meget god måte. Onsdagsrennet fremstår som et veldig profesjonelt barneidretts arrangement. I år ble det første rennet avlyst på grunn av snømangel, og med svært godt oppmøte på måkedugnad i januar var i gang fra renn nr 2. Et renn mer enn i KLUBBMESTERSKAP Endelig i år fikk vi arrangert klubbmesterskap igjen. Det ble en fin avslutning på sesongen med klubbmesterskap med start og mål på kunstgressbanen. Bra oppmøte fra store og små skiløpere. WORLD CUP FIS World Cup Drammen World Cup er en sikker inntektskilde for oss, og i særklasse vår morsomste dugnad. Gruppas medlemmer bidrar med sin kompetanse, evne og vilje til å levere det beste World Cup arrangementet på ski. Det skal vi være stolte av! World Cup legger frem egen rapport for generalforsamlingen. Økonomi: Resultatregnskap lagt frem på papir Resultat for 2014 viser et underskudd på ,- og skyldes hovedsakelig avlysning av Konnerudrennet. I tillegg er sponsoravtale for 2014 inngått etter årsskiftet og havnet på 2015 regnskap. Justert for disse går regnskapet i nær null, selv uten en av våre store inntektskilder. Største årsak til avvik mot budsjett er Konnerudrennet både med hensyn til kostnader og inntekter. På kostnadssiden har vi høyere lønnskostnad, høyere kostnader i forbindelse med treningsopplegg og sosiale aktiviteter, men allikevel holdt oss iht. det som ble budsjettert for Andre driftskostnader er noe lavere for 2014 enn 2013, så alt i alt omtrent som 2013 på kostnadssiden Selv om uteblitt Konnerudrenn, er likviditeten god, men vi er sårbare ved bortfall av Konnerudrennet over tid. Bufferkapital må derfor settes av for å kunne opprettholde aktivitet. Styret satte av til nytt snøanlegg i 2014, og foreslår å sette av ytterligere i 2015.

5 Den økonomiske situasjonen i Skigruppa anses som god. Anlegg Første år med samarbeidsavtale med Drammen Kommune om kjøring av løyper har blitt gjennomført som planlagt. Våre løypekjørere har gjort en solid innsats i sesongen som har gått. Arbeidet med å redusere våre driftskostnader pågår videre, med mål om å la Drammen Kommune overta vår maskin og dermed spare driftskostnader. Det er også planen at det er kommunen som skal investere i ny maskin når gamle må skiftes ut. Skistyret har i det siste året jobbet videre med prosjektet for utvidelse av snø produksjonsanlegget slik at vi kan produsere snø tidligere enn før, produsere den mer effektivt rett i løypa samt redusere støyplager for naboer vesentlig. Dette er det desidert viktigste tiltaket vi har jobbet med på anleggssiden , og vil kreve oppmerksomhet også i Det jobbes med finansieringsplanen, og ved årsmøtet i april er ca 2/3 av finansieringen på plass. Det jobbes intenst med den resterende tredjedelen, og styret har som mål å skaffe finansieringen og realisere anlegget høsten 2015 Vi hadde i år ikke skiføre før ca 15.januar, og føret hold til slutten av mars ute i terrenget. Med andre ord en kort sesong på snø, noe som ytterligere understreker behovet for et oppdatert snø anlegg. Tusen takk til alle som står på for at vi skal kunne trene på ski Det snør ikke skispor! På vegne av styret, Magne Killingstad Leder Ole Christian Holthe. Nestleder

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av:

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Leder: Johnny Gangsø Nestleder: Kjell Arne Grøntjernet (Sportslig leder) Kasserer: Britt Mordal (Økonomiansvarlig)

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012

ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 ÅRSBERETNINGER STJØRDAL FIK 2012 Styrets beretning for perioden 01.01.2012 31.12.2012 Styret Ivar Morten Hansen Pål Aavik Olaf Lydvo, styremedlem Magnar Forbord, styremedlem Turid Aas, styremedlem Anne-Marit

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN

2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 2015 - ÅRSMELDING SKIAVDELINGEN 1. Avdelingen. Malvik Ski er en undergruppe av Malvik Idrettslag og har som hovedmål å legge til rette for skiglede for flest mulig lengst mulig. Skiavdelingen teller i

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2010

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2010 Årsberetning for året 2010 Årsberetningen 2010 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010

Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2010 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte for 2010 i NOIL-huset, 2. etg. Torsdag 27.1.2011 kl. 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering

Detaljer

Årsrapport for NOIL Hovedstyret

Årsrapport for NOIL Hovedstyret Årsrapport for NOIL Hovedstyret 2008 NOIL Hovedstyret Nordre Oppdalen idrettslag avholder sitt årsmøte i NOIL-huset tirsdag 27.01.2009 kl 19.00. Vel møtt! Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3.

Detaljer

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no S F LANGRENNSGRUPPA www.vangski.no Presentasjon av Vang Skiløperforening og våre samarbeidspartnere sesongen 2009/2010 Styret i langrennsgruppa Styret i Vang Skiløperforenings langrensgruppe for sesongen

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30

ROGNINGEN. www.rogne-il.no 2014. ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 ROGNINGEN www.rogne-il.no 2014 ÅRSMØTE PÅ SOLHAUG MÅNDAG 9. MARS 2015 kl. 19.30 Sakliste: 1. Opning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Val av møteleiar 5. Val av to for underskrift

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth.

Våre web- og facebooksider har vært oppdatert fortløpende av Helene Bryde Solberg og Cathrine Spigseth. Årsberetning 2013 Bærum Hundekjørerklubb Styret_ Styret har i perioden bestått av: Ketil Fossnes, leder (på valg) Ingar Spigseth, Nestleder (valgt 2013) Gro Flatby Rønning, sekretær (valgt 2013) Jørgen

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE

Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrett ÅS IL FRIIDRETT ÅRSMØTE 25. februar 2015 Årsmelding 2014 ÅS IL FRIIDRETT Friidrettsgruppa har hatt følgende styre i 2014 Styre: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær:

Detaljer

Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014

Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014 Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014 1. Organisasjon Styret: Leder: Barbro Tomter Dahlen Kasserer: Jan Erik Nilsen Styremedl./Anleggsansv.: Jørn Raastad Styremedl./Inntektsleder:

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag

ÅRSMØTE. Ålen Idrettslag ÅRSMØTE Ålen Idrettslag Tirsdag 10. mars 2015 klokken 18.00 Messa i Hovet Velkommen! Lagets årsmeldinger, handlingsplaner og ev. aktivitetsplaner finner du på www.alenil.no Våre hovedsamarbeidspartnere:

Detaljer

Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014)

Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014) Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014) Organisasjonen i sesongen 2014-15 Styret: Styrets leder: Styremedlem/Kasserer: Styremedlem/Sportslig leder: Styremedlem: Styremedlem/Sponsorer:

Detaljer

Årsmøte Hopputvalget 18. juni 2009 ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009

Årsmøte Hopputvalget 18. juni 2009 ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009 Styret har bestått av: ÅRSRAPPORT HOPP 2008/2009 Leder Kasserer Styremedlemmer Lars Eirik Hansen Endre Olav Østgård Siv Helen Moen Per Erik Kvam Bjørnar Hernes Hopputvalget har avholdt 4 styremøter i løpet

Detaljer

Støtt våre hovedsponsorer:

Støtt våre hovedsponsorer: Kjelsås Idrettslag Håndballgruppa Årsmøte 2. mai 2011 Styrets beretning for sesongen 2010-11 Støtt våre hovedsponsorer: PEPPES PIZZA NYDALEN 1. Organisasjon Styret i Håndballgruppa har for sesongen 2010/11

Detaljer

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus

Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb. Hilde og Fokus Nr.1 år 2010 Medlemsblad for Bærum Hundekjørerklubb Hilde og Fokus Redaksjonen Vi har vært heldige i år med en super vinter med masse snø og fine temperaturer som har gitt muligheter til mange gode treningsturer.

Detaljer

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8

READYAVISEN. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009. Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 READYAVISEN Nr. 1 Nyttår 2010 91. årg. Gressbanen sett fra balkongen på Readyhuset Nyttårsaften 2009 Readyavisen på nett 1-2010 side 1 av 8 Kjære medlemmer, tillitsmenn og kvinner og foreldre til Readybarn.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer