Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842"

Transkript

1 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd, størrelse, tilbehør, etc.). Detaljerte instruksjoner for bruken står i bruksanvisningen. Bruker manual Bruksanvisning Brukerhåndbok Brukerveiledning Instruksjon

2 Manuell abstrakt: 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf Faks Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter. dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. dets datterselskaper. er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microsdtm er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper. Oktober 2009 Delenummer Rev. B Trykt i Taiwan Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Modeller i nüvi 1200-/1300-/1400-serien... iv Komme i gang. 1 Se på nüvi-enheten Bruke hovedmenyen... 1 Sette opp nüvi-enheten... 2 Bruke av/på-knappen.. 4 Justere volumet Navigere gjennom skjermbildene... 4 Finne ditt bestemmelsessted Navigere i bruksmodus for fotgjenger... 6 Legge til et stopp... 7 Endre destinasjoner Foreta en omkjøring Stoppe en rute..

3 . 7 Gi tilbakemelding på punkter av interesse Finne et sted ved å stave navnet Søke i nærheten av en annen posisjon Finne steder som nylig er funnet Finne et sted ved hjelp av kartet Angi koordinater Bruke bildenavigasjon Bruke kartsidene Vise tripcomputeren Vise manøverlisten Vise siden for neste sving Vise siden med oversikt over veikryss Bruke siden med fotgjengerkart Hvor skal du? Foreta håndfrie telefonsamtaler.. 19 Finne en adresse... 8 Angi en Hjem-posisjon. 8 Bruke Kjør!-siden

4 ... 9 Pare nüvi-enheten med telefonen.. 19 Motta et anrop Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien i Innholdsfortegnelse I en samtale Åpne telefonmenyen.. 21 Bruke FM TMC Traffic Behandle filer Støttede filtyper Koble nüvi-enheten til datamaskinen Overføre filer Slette filer Bruke verktøyene Få tilgang til innstillingene Bruke Hvor er jeg?-siden Få tilgang til hjelp.. 26 Bruke MSN Direct...

5 . 26 Bruke bildeviseren Få tilgang til Mine data Bruke verdensuret Bruke kalkulatoren Bruke enhetskalkulatoren Bruke ecoroutetm Nullstille ecoroute-dataene Vise tilbud Forstå FM TMC Traffic Forstå MSN Direct Traffic Legge til eller fornye trafikkabonnementer Motta trafikkinformasjon Trafikk i ditt område Trafikk på din rute Vise trafikkartet Vise trafikkforsinkelser Vise tilbud Tilpasse nüvi-enheten

6 . 38 Endre systeminnstillingene Endre navigasjonsinnstillingene Justere skjerminnstillingene Oppdatere tidsinnstillingene Angi språkene Endre kartinnstillingene.. 41 Endre sikkerhetsinnstillingene Angi alternativene for Bluetooth-teknologi ii Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Innholdsfortegnelse Endre innstillingene for nærhetspunkter.. 43 Vise informasjon om trafikkabonnement Gjenopprette alle innstillinger Tillegg Ta vare på nüvi-enheten Låse nüvi-enheten Kalibrere skjermen Oppdatere programvaren Fjerne brukerdata Batteriinformasjon Lade nüvi-enheten Skifte sikringen Fjerne nüvi-enheten og braketten..

7 49 Montere på dashbordet.. 49 nümaps GuaranteeTM Tilleggskart. 50 Om GPS-satellittsignaler 50 Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør 50 Garmin Travel Guide. 52 Kontakt Garmin Registrere nüvi-enheten Spesifikasjoner Samsvarserklæring Lisensavtale for programvare Indeks.. 60 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien iii Modeller i nüvi 1200-/1300-/1400-serien Modeller i nüvi 1200-/1300-/1400-serien Modell /1260 / / /1255 / / /1490 Bare Europa Bare Europa Bare Europa Bluetooth teknologi Kjørefeltsguide Oversikt over veikryss Sier gatenavn Bare Europa Fartsgrenser på kart Merk: Gå til eller se pakkeinnholdet i produktboksen hvis du vil ha mer informasjon. iv Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Komme i gang Se på nüvi-enheten Komme i gang Av/påknapp: Trykk for å slå nüvi-enheten av/på. Bruke hovedmenyen GPS-satellittstyrke. Status for Bluetooth-teknologi. Trykk for å velge en bruksmodus. Gjeldende klokkeslett. Trykk for å endre tidsinnstillingene. Batteristatus. Trykk for å finne et bestemmelsessted. Trykk for å vise kartet. Trykk for å ringe mens du er koblet til en kompatibel mobiltelefon for noen modeller. Trykk for å justere volumet. Trykk for å bruke verktøy som innstillinger og hjelp. 1 Høyttaler Mini-USB-kontakt microsdtmkortspor Mikrofon Merk: Enkelte bilder og skjermdumper kan se annerledes ut, avhengig av nüvi-modellen Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Komme i gang Sette opp nüvi-enheten Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon hvis du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten. Montere nüvi-enheten Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. Fest sugekoppen på frontruten. Skyv spaken bakover mot frontruten. Sugekoppbrakett Fest holderen på sugekopparmen. Koble til strømkabelen for bil på baksiden av nüvi-enheten. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i kjøretøyet.

8

9 Enheten skal slå seg på automatisk Holder hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang. Følg instruksjonene på skjermen. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, kobler du den eksterne antennen til trafikkmottakeren og fester den til frontruten ved hjelp av sugekoppene. (Trafikkmottakere følger med i enkelte nüvi-pakker. Strømkabel Se side iv.) for bil AdvArsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet. 2 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Komme i gang 1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær. 2. Slå på nüvi-enheten. Innhente satellitter Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Linjene indikerer satellittsignalstyrken. Når minst én av linjene er grønne, har nüvi-enheten hentet inn satellittsignaler. Velge en bruksmodus Fotgjenger som bruker en kombinasjon av kollektivtransportalternativer, for eksempel buss eller t-bane, og å gå. cityxplorer-kart følger ikke med nüvienheten. Se hvis du vil kjøpe cityxplorer-kart. 1. Trykk på ikonet for bruksmodus i øvre venstre hjørne på hovedmenyen. 2. Velg en modus, og trykk på OK. 3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere innstillingene. Slik endrer du bruksmodus Sykkel Bil nüvi-enheten tilbyr flere bruksmodi for navigeringsmetoder. Ruting beregnes forskjellig ut fra bruksmodusen. I bruksmodus for fotgjenger, for eksempel, der cityxplorertm-kartene er lastet inn, beregner nüvi en rute Navigere offroad Hvis du ikke følger veier når du kjører, kan du bruke offroadmodus. Trykk på verktøy > Innstillinger > Navigasjon > rutepreferanse > Offroad > Ok. Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 3 Komme i gang Bruke av/på-knappen Trykk på av/på-knappen, og slipp den raskt for å vise tilleggsalternativer: Trykk på og for å justere lysstyrken på skjermen. Trykk på lås skjermen for å forhindre at du trykker på knapper utilsiktet. Trykk på slå av for å slå av nüvi-enheten2. Endre om nødvendig fylket, landet eller provinsen. 3. Trykk på Søk på alle. Hvis du vet hvilken by det er, trykker du på Stav by, angir postnummer/sted og trykker på Ferdig. Velg by eller postnummer fra listen. (Ikke alle kartdata støtter postnummersøk.) Angi en Hjem-posisjon Angi en Hjem-posisjon for stedet du kjører til oftest. 1. Hvis du vil angi Hjem-posisjonen, trykker du på Hvor skal du? > Ta meg hjem. 2. Velg et alternativ:ing for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 11 Hvor skal du? Finne steder som nylig er funnet nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene som nylig er funnet, i listen Nylige treff. De stedene som ble vist sist, vises øverst i listen. Trykk på Hvor skal du? > Nylige treff for å vise elementer som nylig er funnet. Slette steder som nylig er funnet Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle stedene fra listen Nylige treff. Alle elementer fjernes fra listen, men dette sletter ikke det faktiske stedet fra nüvienheten. Bruke Favoritter Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter. Lagre din gjeldende posisjon På kartsiden trykker du på. Trykk på lagre posisjon for å lagre den gjeldende posisjonen. Lagre steder du finner 1. På Kjør!-siden trykker du på Lagre. 2. Trykk på OK. Stedet lagres i Favoritter. 1. Trykk på Hvor skal du?. 2. Trykk på Favoritter. 3. Velg en kategori. Du får frem en liste over de lagrede posisjonene. 1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Velg kategorien og posisjonen du vil redigere. 3. Trykk på Rediger. 4. Trykk på et element for å redigere: Endre navn angi et nytt navn, og trykk på Ferdig. Finne lagrede steder Redigere lagrede steder 12 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Hvor skal du? Legg ved bilde velg et bilde du har lastet inn på nüvi-enheten eller på et minnekort, for å tilordne det til posisjonen. Change Map Symbol trykk på et nytt symbol som skal brukes til å merke denne posisjonen på kartet. Endre telefonnummer angi et telefonnummer, og trykk på Ferdig. Endre kategorier velg en annen kategori for posisjonen. Slett trykk på Ja for å fjerne dette elementet fra listen Favoritter. Finne et sted ved hjelp av kartet Bruk siden Se på kart til å vise forskjellige deler av kartet. Trykk på Hvor skal du? > se på kart. Tips for å se på kartet Trykk på kartet, og dra for å vise forskjellige deler av kartet. Trykk på og for å zoome inn og ut. Trykk på et objekt på kartet. Det vises en pil, som peker på objektet, og en boks med informasjon om posisjonen. Når boksen viser Trykk for mer, finnes det flere POIer på den posisjonen. Trykk for å se listen over POIer. Trykk på lagre for å lagre posisjonen. Trykk på kjør! for å navigere til posisjonen. Hvis GPS-simulatoren er på, trykker du på Angi posisjon for å angi posisjonen til det valgte stedet. Se side 38. Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 13 Hvor skal du? Angi koordinater Hvis du vet de geografiske koordinatene til bestemmelsesstedet, kan du bruke nüvi-enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengdegradskoordinater. Dette kan være svært nyttig i geocaching. 1. Trykk på Hvor skal du? > Koordinater. 2. Trykk på koordinatet du vil justere. 3. Trykk på Format for å velge det riktige koordinatformatet for den typen kart du bruker. 4. Angi koordinatene, og trykk på Neste. Bruke bildenavigasjon Du kan laste inn bilder med posisjonsinformasjon til nüvi-enheten eller et microsd-kort og opprette ruter til dem. 1. Gå til /photos (ikke tilgjengelig i alle områder) for å laste ned bilder med posisjonsinformasjon. 2. Følg instruksjonene på webområdet for å velge og laste inn bilder.

10 3. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Bilder. Det vises bilder med posisjonsinformasjon. 4. Trykk på et bilde. 14 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Bruke kartsidene Bruke kartsidene Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis viser nüvi-enheten veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger. Det kan vises et fartsgrenseikon når du kjører på hovedveier. Dette ikonet viser den gjeldende fartsgrensen på hovedveien. På noen modeller inkluderer kjøreanvisningene også Lane Assist, som forteller deg hvilket felt du skal holde deg i for å forberede deg på den neste manøveren. Se side iv for å vise en liste over modeller som inkluderer Lane Assist. Trykk for å vise neste sving. Trykk for å vise manøverlisten. Trykk for å zoome inn og ut. Trykk for å gå tilbake til hovedmenyen. Trykk for å vise et annet datafelt. Trykk for å vise Hvor er jeg?siden. Trykk for å vise tripcomputeren. Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 1 Bruke kartsidene Vise tripcomputeren Trykk på Nullstill > Nullstill maks. for å nullstille den maksimale hastigheten. Trykk på Nullstill > Nullstill drivstoffpris for å nullstille drivstoffprisen. Tripcomputeren angir gjeldende hastighet og gir statistikk om turen. Hvis du vil vise tripcomputeren, trykker du på feltet Hastighet på kartet. Merk: Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten være slått på, slik at den kan måle medgått tid under turen nøyaktig. Vise manøverlisten Nullstille tripcomputerinformasjonen Trykk på feltet Hastighet på kartet. Trykk på Nullstill > Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på tripcomputeren. Når du navigerer etter en rute, viser manøverlisten detaljerte instruksjoner for hele ruten og distansen mellom svingene. Trykk på tekstlinjen øverst på kartet for å åpne manøverlisten. Trykk på en sving i listen for å vise neste sving for den ruten. Trykk på vis kart for å vise hele ruten på siden Se på kart. 1 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Bruke kartsidene Vise siden for neste sving Vise siden med oversikt over veikryss Når du navigerer etter en rute, viser Neste sving den neste svingen på kartet, i tillegg til distansen og tiden som er igjen før du kommer til svingen. Hvis du vil vise en kommende sving på kartet, trykker du på kjøreanvisningene i øvre venstre hjørne på kartet eller på en hvilken som helst sving på manøverlisten. På noen nüvi-modeller viser siden med oversikt over veikryss neste veikryss og hvilken fil du bør ligge i. Trykk i det øvre venstre hjørnet på kartsiden for å vise siden med oversikt over veikryss. Hvis du vil åpne siden med oversikt over veikryss fra siden for neste sving, trykker du på Oversikt over veikryss. Se side iv for å vise hvilke nüvi-modeller som har oversikt over veikryss. Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 1 Bruke kartsidene Bruke siden med fotgjengerkart I bruksmodus for fotgjenger vises ruten din på et todimensjonalt kart. Ikonene,,,,, og indikerer navigeringsmetoden for den delen av ruten. Når du for eksempel ser, tar du en buss på det punktet på ruten. Trykk for å veksle mellom etapper på ruten. nüvi-enheten zoomer inn og ut i hver etappe av ruten, men den går ikke til neste etappe automatisk. Trykk for å vise ruten. Trykk for å zoome inn og ut. Trykk for å sentrere kartet på den gjeldende posisjonen. 1 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Foreta håndfrie telefonsamtaler Foreta håndfrie telefonsamtaler Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgjengelig på noen nüvi-modeller. Se side iv. Trådløs Bluetooth-teknologi oppretter en trådløs tilkobling mellom to enheter, for eksempel en mobiltelefon og nüvienheten. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi er kompatibel med nüvi-enheten, kan du gå til com/bluetooth. Den første gangen du bruker to enheter sammen, må du "pare" dem ved å opprette en forbindelse ved hjelp av en PIN-kode eller et passord. Etter at du har paret dem, kobles de automatisk sammen hver gang du slår dem på. Merk: Du må kanskje stille inn mobiltelefonen slik at den kobles til nüvienheten automatisk når den slås på. Pare nüvi-enheten med telefonen Hvis du vil pare og koble til, må telefonen og nüvi-enheten være slått på og ikke være mer enn 10 meter (33 fot) fra hverandre. Begynn paringen fra nüvi-enheten eller fra telefonen. Følg instruksjonene som fulgte med telefonen. Pare ved hjelp av telefoninnstillingene 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. 2. Velg Aktivert. Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 1 Foreta håndfrie telefonsamtaler 3. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen. Dette kan være på en meny som heter Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri. 4. Start et søk etter Bluetooth-enheter. 5. Velg nüvi-enheten fra listen over enheter. 6. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen. 4. Velg telefonen din, og trykk på OK. 5. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PINkode (1234) på telefonen. Du kan begynne å ringe når telefonen er koblet til nüvienheten. Trykk på Telefon på hovedmenyen for å få tilgang til telefonmenyen. Når nüvi-enheten er slått på, forsøker den å koble seg til telefonen den sist var tilkoblet. 1. På hovedmenyen kan du trykke på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Legg til. 2. Aktiver telefonens Bluetoothkomponent, og aktiver modusen Finn meg / Utforsk / Synlig. Disse innstillingene kan befinne seg i menyene Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri. 3. Trykk på OK på nüvi-enheten. Pare ved hjelp av nüviinnstillingene Motta et anrop Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for innkommende anrop. Trykk på svar hvis du vil svare på anropet.

11 Trykk på Ignorer hvis du vil ignorere anropet og stanse ringelyden. Den interne mikrofonen er foran på nüvi-enheten. Snakk vanlig. 20 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Foreta håndfrie telefonsamtaler I en samtale Under en samtale vises ikonet samtale pågår. Trykk på > Avslutt hvis du vil legge på. Trykk på > valg for samtale for å få frem følgende alternativer: Tastetoner viser en tastaturside, slik at du kan bruke automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer. Overfør lyd til telefon denne funksjonen er nyttig hvis du vil slå av nüvi-enheten, men likevel fortsette samtalen, eller hvis du vil snakke privat. Trykk på Overfør lyd til enhet hvis du vil bytte tilbake. demp mikrofonen. Merk: Ikonet for Samtale pågår kan se forskjellig ut avhengig av skjermen som vises på nüvi-enheten. Bruke anropsvarsel Når du er i en samtale og mottar et anrop til (anropsvarsel), vises skjermen for innkommende anrop. Trykk på svar hvis du vil svare på anropet. Den første samtalen blir satt på vent. Bytte mellom anrop 1. Trykk på > Bytt til. 2. Trykk på Avslutt hvis du vil legge på. Dette kobler ikke fra samtalen som står på vent. Åpne telefonmenyen Trykk på Telefon på hovedmenyen for å åpne telefonmenyen. Merk: Ikke alle telefoner støtter alle funksjonene på telefonmenyen til nüvi-enheten. Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 21 Foreta håndfrie telefonsamtaler Bruke telefonboken Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, lastes telefonboken automatisk over på nüvi-enheten. Det kan ta noen minutter før telefonboken blir tilgjengelig. Overføring av telefonbok er ikke tilgjengelig på alle telefoner. 1. Trykk på Telefon > Telefonbok. 2. Trykk på telefonbokoppføringen (kontakten) du vil ringe til. 3. Trykk på Ring for å ringe kontakten. 1. Trykk på Telefon > Punkter av interesse. 2. Søk etter punktet av interesse som du vil ringe til. 3. Trykk på Ring, eller trykk på telefonnummeret. Vise anropsloggen Hver gang telefonen kobles til nüvienheten, overføres anropsloggen automatisk til nüvienheten. Det kan ta et par minutter før hele anropsloggen er overført. 1. Trykk på Telefon > Anropslogg. 2. Trykk på en kategori for å vise disse anropene. Anropene vises i kronologisk rekkefølge. De siste anropene er oppført øverst i listen. 3. Trykk på en oppføring, og trykk på Ring. Ringe til et punkt av interesse Ringe hjem Angi et telefonnummer for Hjemposisjonen, slik at du raskt kan ringe hjem. 1. Trykk på Telefon > Ring hjem. 2. nüvi-enheten ringer hjemmetelefonnummeret ditt. Ringe et nummer 1. Trykk på Telefon > Ring. 2. Angi nummeret, og trykk på Ring. 22 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Foreta håndfrie telefonsamtaler 1. Trykk på Telefon > Ring hjem. 2. Trykk på Angi telefonnummer for å bruke tastatursiden eller Velg fra telefonbok (bare tilgjengelig hvis telefonen støtter overføring av telefonbok). 3. Trykk på Ferdig > Ja. nüvi-enheten ringer hjemmetelefonnummeret ditt. Merk: Hvis du vil redigere Hjemposisjonen eller telefonnummeret, kan du trykke på Hvor skal du? > Favoritter > Hjem > rediger. Angi telefonnummeret ditt Ringe ved hjelp av taleoppringing Du kan foreta anrop ved å si kontaktens navn. Det kan hende du må "lære opp" telefonen til å kjenne igjen talekommandoene dine. Følg instruksjonene som fulgte med telefonen. 1. Trykk på Telefon > Taleoppringning. 2. Si kontaktens navn. Kontrollere telefonstatusen Kontroller batterinivået og signalstyrken på telefonen ved å trykke på Telefon > status. Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 23 Behandle filer Behandle filer Du kan lagre filer, for eksempel JPEGbildefiler, i internminnet på nüvi-enheten eller på et minnekort. Merk: nüvi-enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere versjoner. og som gjør det så enkelt som mulig å se etter tilgjengelige oppdateringer. Se side 52 hvis du vil ha mer informasjon. 1. Sett inn et minnekort (valgfritt). Skyv det inn til du hører et klikk. 2. Sett i mini-usb-kontakten på baksiden av nüvi-enheten. 3. Koble den store enden av kabelen til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen. Støttede filtyper JPEG- og JPG-bildefiler: se side 27 Kart og GPX-veipunktfiler fra MapSource : se side 49 Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmins POI Loader: se side 50 nüvi-enheten og minnekortet vises som flyttbare stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner og som volumer på Mac-datamaskiner. Merk: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner kan ikke vise nüvistasjoner. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til operativsystemet. Koble nüvi-enheten til datamaskinen Når du kobler nüvienheten til datamaskinen, ser du et alternativ om å installere mygarmin AgentTM, som overvåker datamaskinens USB-porter, 24 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Behandle filer 1. Søk på datamaskinen for å finne filen du vil kopiere. 2. Merk filen, og klikk på Rediger > Kopier. 3. Åpne Garmineller minnekortstasjonen/-volumet. 4. Klikk på Rediger > Lim inn. Filen vises i en liste over filer i nüvi-minnet eller på minnekortet. 5. Når du er ferdig med å overføre filer, klikker du på på verktøylinjen (i systemstatusfeltet) eller drar volumikonet til søppelbøtten på Mac-datamaskiner. 6. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen. Overføre filer 1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen, og åpne stasjonen/volumet for nüvienheten eller minnekortet. 2. Merk filen du vil slette. 3. Trykk på Delete-knappen på tastaturet til datamaskinen. FOrsIkTIg: Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. nüvi-enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes. Slette filer Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 2 Bruke verktøyene Bruke verktøyene Verktøy-menyen inneholder mange funksjoner som er nyttige når du er på reise. På hovedmenyen trykker du på verktøy. 1. På hovedmenyen trykker du på Verktøy > Hvor er jeg?.

12 2. Trykk på en knapp til høyre for å vise de nærmeste posisjonene i den kategorien. 3. Trykk på Lagre posisjon for å lagre den aktuelle posisjonen. Få tilgang til innstillingene Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, kan du se sidene Få tilgang til hjelp Trykk på Hjelp for å få informasjon om hvordan du bruker nüvi-enheten. Trykk på søk for å søke etter et nøkkelord i emnene. Bruke Hvor er jeg?-siden Bruk Hvor er jeg?-siden for å vise informasjon om den gjeldende posisjonen, inkludert sykehus, politistasjoner og drivstoff. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg. Bruke MSN Direct Du får bare tilgang til MSN Direct-innhold med en valgfri MSN Direct-mottaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til eller com/traffic. Hvis du vil kjøpe ekstrautstyr, kan du gå til 2 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Bruke verktøyene Hvis du vil ha informasjon om å aktivere MSN Direct-tjenesten eller bruke MSN Direct, kan du lese MSN Direct Owner's Manual Supplement på 3. Bruk rulleknappen nederst på skjermen for å endre hvor mange bilder som vises på skjermen. 1. Trykk på Verktøy > Bildeviser >. Hvert bilde vises i noen sekunder. 2. Trykk hvor som helst på skjermen for å stoppe bildefremvisningen. Vise en bildefremvisning Bruke bildeviseren Bruk bildeviseren til å vise bilder som du har lagret på nüvi-enheten eller på minnekortet. 1. Trykk på Verktøy > Bildeviser. Trykk på pilene for å bla gjennom bildene. 2. Trykk på et bilde for å vise en større versjon av det. Trykk på for å vise informasjon om det valgte bildet. Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige deler av kartet. Trykk på for å skjule menylinjen. Navigere til et bilde Hvis et bilde inneholder posisjonsinformasjon, kan du opprette en rute til det. 1. Trykk på Verktøy > Bildeviser. 2. Velg et bilde. 3. Trykk på > Kjør!. Se side 24 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster inn bilder på nüvienheten. Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 2 Bruke verktøyene Få tilgang til Mine data Bruk dette verktøyet til å behandle og slette lagrede data, for eksempel dine favoritter. 1. Trykk på Verktøy > Mine data. 2. Velg et alternativ: Angi Hjem-posisjon Slett valgte favoritter Slett triplogg Vis kartfeil 6. Trykk på nytt. for å vise klokkene på Bruke kalkulatoren Trykk på verktøy > kalkulator for å aktivere kalkulatoren. 1. Trykk på Verktøy > Verdensur. 2. Hvis du vil endre en by som er oppført, trykker du på én av byene. 3. Angi et bynavn, og trykk på Ferdig. 4. Velg riktig by, om nødvendig. 5. Trykk på Verdenskart for å vise et kart. Nattetimene vises i det skyggelagte området. Bruke verdensuret 1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator. 2. Trykk på Konvertering, velg en type mål, og trykk på OK. 3. Trykk på en måleenhet du vil endre. 4. Velg en måleenhet, og trykk på OK. Gjenta om nødvendig. 5. Trykk på boksen ved siden av måleenheten for å angi en verdi. 6. Skriv inn en verdi, og trykk på Ferdig. Enheten regnes om. 7. Trykk på Fjern for å utføre en annen konvertering. Bruke enhetskalkulatoren 2 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Bruke verktøyene Oppdatere vekslingskurser Du kan oppdatere alle valutavekslingskursene manuelt, slik at du alltid bruker de nyeste kursene. 1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator > Konvertering. 2. Velg Valuta, og trykk på OK. 3. Trykk på valutaknappene, og velg valutaene du vil oppdatere. 4. Trykk på Oppdater. 5. Trykk på boksene ved siden av valutaene for å angi nye kurser. 6. Trykk på Lagre for å lagre nye kurser. Trykk på Gjenopprett for å bruke den opprinnelige kursen. Bruke ecoroutetm Trykk på verktøy > ecoroute. du får fra ecoroute-funksjonen, er bare beregninger. Dataene er ikke lest av på kjøretøyet. når du fyller opp drivstofftanken. 1. Beregn antall liter per 100 kilometer. 2. Trykk på og for å angi resultatet fra trinn på Verktøy > ecoroute > Drivstoffpris. 2. kartsiden trykker du på 2. side Trykk på Verktøy > ecoroute > Kilometerrapport. 2. opprettes en kilometerrapport for hver rute du kjører. på Verktøy > ecoroute. 2. trafikkinformasjon er bare tilgjengelig i Nord-Amerika. aktiveres automatisk etter at nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler mens den mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren. Gå til eller com hvis du vil ha mer informasjon. 34 Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Bruke FM TMC Traffic Forstå MSN Direct Traffic MSN Directmottakeren er et valgfritt tilbehør for alle modellene i nüvi 1200-, og 1400-serien. MSN Directmottakerne tar imot MSN Direct-innhold, inkludert trafikkinformasjon. Hvis du vil ha informasjon om å aktivere MSN Direct-tjenesten eller bruke MSN Direct, kan du lese MSN Direct Owner's Manual Supplement på com. Motta trafikkinformasjon Følgende forutsetninger må oppfylles for å motta trafikkinformasjon: Trafikkmottakeren må være koblet til nüvi-enheten. Trafikkmottakeren og nüvi-enheten må være koblet til en ekstern strømkilde. Trafikkmottakeren og nüvi-enheten må være innenfor rekkevidde av en FMstasjon som sender trafikkdata. Merk: Oppvarmede frontruter (med metall) kan redusere ytelsen til trafikkmottakeren. Legge til eller fornye trafikkabonnementer Du kan legge til eller fornye et trafikkabonnement ved å trykke på verktøy > Innstillinger > Trafikk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 43 og gå til /fmtraffic. Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien 3 Bruke FM TMC Traffic Trafikk i ditt område Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon i det øverste venstre hjørnet på kartsiden.

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet

Detaljer

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

GPSMAP 400-serien. brukermanual

GPSMAP 400-serien. brukermanual GPSMAP 400-serien brukermanual 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913)

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

TomTom Bridge Referanseguide

TomTom Bridge Referanseguide TomTom Bridge Referanseguide 15100 Innhold Velkommen til TomTom Bridge 7 Starte TomTom Bridge 9 Bruke fingerbevegelser 11 Apper på TomTom Bridge 12 Koble til TomTom Bridge 13 Om tilkobling av TomTom Bridge...

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker Installasjonsplakat 2 2. Les meg først Les meg først EasyClick-holder Bruk EasyClick-holderen

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

Mobile Navigation TravelPilot 300

Mobile Navigation TravelPilot 300 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 7 8 5 6 9 10 11 2 12 13 Oversikt over produktet

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sette

Detaljer