nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370"

Transkript

1 nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

2 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garminprodukter. Garmin, Garmin-logoen, nüvi og MapSource er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock, ecoroute, cityxplorer, mytrends, nümaps Guarantee, nümaps Lifetime, nüroute og traffictrends er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth -navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microsd er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper.

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Modeller i nüvi 2200-/2300- serien... 1 Komme i gang... 2 Montere enheten... 2 Koble enheten til bilstrøm... 4 Om mittdashboard... 5 Oversikt over enheten... 6 Transportmodi... 9 Finne posisjoner Om punkter av interesse Angi en Hjem-posisjon Posisjonssøk Bruke posisjonskartet Favoritter Planlegge en tur Talekommando Om talekommandoer Kartsider Vise kartet mens du navigerer Håndfrie telefonsamtaler Pare enhetene Bruke verktøyene Vise informasjon om den gjeldende posisjonen Bruke Hjelp Om ecoroute Brukeildeviseren Bruke verdensuret Bruke kalkulatoren Ta skjermbilder Bruke enhetskalkulatoren Trafikk Abonnementsaktivering Trafikkmottaker Motta trafikkinformasjon Trafikk på ruten Legge til et abonnement Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien i

4 Innholdsfortegnelse Om tilbud Databehandling Filtyper Om minnekort Overføre filer til datamaskinen Slette filer Tilpasse enheten Systeminnstillinger Navigasjonsinnstillinger Rutepreferanser Skjerminnstillinger Språkinnstillinger Vise kartinformasjon Bluetooth-innstillinger Aktivere trafikk Gjenopprette innstillinger Tillegg Strømkabler Om GPS-satellittsignaler Ta vare på enheten Låse enheten Slette brukerdata Skifte sikringen i strømkabelen for bil Montere på ashbordet Fjerne enheten, holderen og braketten Om nümaps Lifetime Kjøpe tilleggskart Egendefinerte punkter av interesse Kjøpe tilbehør Kontakte Garmins produktsupport Feilsøking Indeks ii Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

5 Modeller i nüvi 2200-/2300-serien Modeller i nüvi 2200-/2300-serien Ikke alle funksjonene støttes av alle modellene. Gå til eller se pakkeinnholdet i produktesken hvis du vil ha mer informasjon. Modeller med LT, LM, og LMT i navnet inkluderer livstidsabonnement. Se side 42 og 61. Modell Bluetooth - teknologi Oversikt over veikryss Kjørefeltsguide Trafikkhistorikk Talekommando Bare Bare Europa Europa Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 1

6 Komme i gang Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. 1. Monter enheten (side 2). 2. Koble enheten til bilstrøm (side 4). 3. Registrer enheten (side 5). 4. Se etter oppdateringer. Programvareoppdateringer (side 5). Gratis kartoppdatering (side 5). Montere enheten ADVARSEL Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme. Merknad Før du monterer enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon for å få informasjon om lover angående montering på frontruten. 1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. 2. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut. 2 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

7 Komme i gang 3. Fest sugekoppen på frontruten. 4. Skyv spaken bakover mot frontruten. 5. Knepp fast braketten ➊ på sugekopparmen ➋. ➋ ➊ 6. Sett nederste del av enheten inn i braketten. 7. Vipp enheten bakover til den klikker på plass. USB-kontakter på enhetene Bruk USB-porten på enheten for å koble enheten til bilstrøm eller til en datamaskin. USB-kontakten er plassert på forskjellige steder på nüvi 2200-serien og 2300-serien. USB-kontakten på nüvi 2200 ➊ kan kobles til både en strømkabel for bil og en datamaskin. ➊ nüvi 2300 har to USB-kontakter: En micro-usb-kontakt ➋ finnes nederst på enheten. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 3

8 Komme i gang ➋ En mini-usb-kontakt ➌ finnes på baksiden av braketten. ➌ Koble enheten til bilstrøm Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm. 1. Koble strømkabelen for bil til USB-kontakten på enheten eller på braketten (side 3). 2. Koble bilens strømkabel til et strømuttak i bilen. 3. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, kobler du den eksterne antennen til trafikkmottakeren og fester den til frontruten ved hjelp av sugekoppene. Når enheten er koblet til bilstrøm, skal følgende skje: Enheten slår seg på. Enheten begynner å hente inn satellittsignaler. Når minst én av linjene er grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler. MERK: Det kan hende at enheten må ha klar sikt mot himmelen for å innhente satellittsignaler. Enheten lades mens du kjører. Ikonet på statuslinjen viser statusen til det interne batteriet. 4 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

9 Komme i gang Om mittdashboard Bruk mittdashboard til å registrere enheten, se etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og support med mer. Sette opp mittdashboard 1. Koble USB-kabelen til USBkontakten på enheten. 2. Koble USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen. 3. Dobbeltklikk på for å åpne websiden mittdashboard. MERK: Hvis ikke åpnes, eller hvis du bruker Windows 7 eller en Mac -datamaskin, kan du gå til 4. Følg instruksjonene på skjermen. Registrere enheten 1. Fra mittdashboard klikker du på Registrer deg nå. 2. Følg instruksjonene på skjermen. Oppdatere programvaren 1. Åpne mittdashboard (side 5). 2. Registrer enheten (side 5). 3. Under Programvareoppdateringer klikker du på Oppdater nå. 4. Følg instruksjonene på skjermen. nümaps Guarantee Enheten din er kvalifisert for én gratis kartoppdatering innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter og kjørt med nüvi-enheten. Du er ikke kvalifisert til å motta en gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringen via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du har innhentet satellitter og kjørt med enheten. Gå til hvis du vil ha mer informasjon. Oppdatere kart 1. Åpne mittdashboard (side 5). 2. Registrer enheten (side 5). 3. Under Kartoppdateringer klikker du på Oppdater nå. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 5

10 Komme i gang 4. Følg instruksjonene på skjermen. Oversikt over enheten Hver modell har en av/på-knapp ➊ og et microsd -kortspor ➋. nüvi 2200 nüvi 2300 ➊ ➊ ➋ Bruke av/på-knappen Trykk på av/på-knappen, og slipp den raskt for å vise tilleggsalternativer. Trykk på og dra rulleknappen for å justere lysstyrken på skjermen. På nüvi 2360-enheten kan du trykke på Lås for å forhindre at du trykker på skjermen ved et uhell. Trykk på Slå av for å slå av enheten. Trykk på og hold av/på-knappen inne for å nullstille enheten. Trykk på av/på-knappen, og slipp den raskt for å gå ut av menyen. ➋ 6 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

11 Komme i gang Justere volumet 1. Trykk på Volum. 2. Velg et alternativ: Flytt glidebryteren fra venstre til høyre for å justere volumet. Trykk på for å vise flere alternativer for volum. Trykk på Volum >. Bruke hovedmenyen ➊ ➋ ➍ ➎ ➏ ➌ ➐ ➑ Trykk på ➊ for å velge en transportmodus. Trykk på ➋ for å finne et bestemmelsessted. Trykk på ➌ for å vise kartet. Trykk på ➍ for å stoppe en rute. Trykk på ➎ for å legge inn en omkjøring i en rute. Trykk på ➏ for å foreta en samtale når du er koblet til en kompatibel mobiltelefon. Se hvis du vil ha mer informasjon. Trykk på ➐ for å justere volumet. Trykk på ➑ for å åpne menyen med verktøy og innstillinger. Bruke knappene på skjermen Trykk på og hold nede for å komme raskt tilbake til hovedmenyen. Trykk på og for å se flere valg. Trykk på og hold nede og for å bla raskere. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 7

12 Komme i gang Bruke tastaturet på skjermen Se Systeminnstillinger hvis du vil endre tastaturlayouten (side 49). Trykk på et tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et tall. Trykk på for å legge til et mellomrom. Trykk på og for å flytte markøren. Trykk på for å slette et tegn. Trykk på og hold inne for å slette hele oppføringen. Trykk på for å velge språkmodus for tastaturet. Trykk på for å legge inn spesialtegn, som skilletegn. Trykk på for å bytte mellom små og store bokstaver. Orientere på skjermen MERK: Vertikal (portrett) modus er tilgjengelig på nüvi 2360 og Vri på enheten for visning i horisontal (landskap) eller vertikal (portrett) modus. 8 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

13 Komme i gang Transportmodi Bilmodus Fotgjengermodus Ruten beregnes forskjellig ut fra transportmodusen. I bilmodus beregnes for eksempel ankomsttiden ved hjelp av fartsgrensen på veiene på ruten. Fotgjengermodus beregner ankomsttiden ved hjelp av gangfarten. Endre transportmodus 1. Trykk på ikonet for transportmodus på hovedmenyen. 2. Velg en modus. 3. Trykk på Lagre. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 9

14 Finne posisjoner Finne posisjoner Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner på. Etter kategori (side 10) I nærheten av en annen posisjon (side 12) Ved å stave navnet (side 14) Etter adresse (side 15) Bruke kartet (side 15) Bruke posisjoner som nylig er funnet (side 16) Bruke koordinater (side 16) Bruke bilder (side 17) Bruke Favoritter (side 19) Om punkter av interesse De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder punkter av interesse, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder. Bruk funksjonen Punkter av interesse for å søke etter bedrifter og attraksjoner i nærheten. Finne et punkt av interesse etter kategori 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse. 2. Velg en kategori. 3. Velg eventuelt en underkategori. 4. Velg et bestemmelsessted. 5. Trykk på Kjør!. 6. Velg eventuelt et alternativ: Trykk på Kjøre hvis du vil beregne en rute for kjøring. Trykk på Gå hvis du vil beregne en rute for gange. 10 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

15 Finne posisjoner Trykk på Kollektivtransport hvis du vil beregne en rute der du både bruker kollektivtransport og går til fots. MERK: Du må ha lastet inn cityxplorer -kart for å navigere ved hjelp av kollektivtransport (side 30). Søke i en kategori Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor en valgt kategori. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse. 2. Velg en kategori. 3. Velg eventuelt en underkategori. 4. Trykk på. 5. Skriv inn hele eller deler av navnet. 6. Trykk på Ferdig. Bruke forhåndsvisning av flere ruter MERK: Se (side 52) hvis du vil aktivere forhåndsvisning av flere ruter. 1. Velg et punkt av interesse (side 10). Det vises et kart med uthevede ruter for raskere tid, kortere distanse og mindre drivstoff. 2. Velg en rute. 3. Trykk på Kjør!. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 11

16 Finne posisjoner Legge til punkter i en rute Du må navigere etter en rute i bilmodus før du kan legge til et stopp. 1. Trykk på for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute. 2. Trykk på Hvor skal du?. 3. Søk etter posisjonen (side 10). 4. Trykk på Kjør!. 5. Trykk på Legg til i gjeldende rute. Endre bestemmelsesstedet for en rute 1. Trykk på for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute. 2. Trykk på Hvor skal du?. 3. Søk etter posisjonen (side 10). 4. Trykk på Kjør!. 5. Trykk på Opprett ny rute. Søke i nærheten av en annen posisjon MERK: Enheten søker automatisk etter steder i nærheten av gjeldende posisjon. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > > Nærme. 2. Velg et alternativ. 3. Trykk på Lagre. 4. Velg et bestemmelsessted. 5. Trykk på Kjør!. 12 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

17 Finne posisjoner Foreta en omkjøring Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute. MERK: Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en omkjøring. 1. Trykk på for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute. 2. Trykk på Omkjøring eller Beregn på nytt. Finne parkering 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Parkering > Finn parkering. 2. Velg en parkeringsplass. 3. Trykk på Kjør!. Finne forrige parkeringsplass Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Parkering > Siste plass. Stoppe ruten Trykk på > Stopp mens du navigerer etter en rute. Navigere utenfor vei Hvis du ikke følger veier når du kjører, kan du bruke Utenfor vei-modus. 1. Fra hovedmenyen trykker du på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon. 2. Trykk på Bil > nüroute > Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre. Angi en Hjem-posisjon Du kan angi hjemmet ditt som den posisjonen du kjører til oftest. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem. 2. Velg Angi min adresse, Bruk min gjeldende posisjon eller Nylige treff. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 13

18 Finne posisjoner Kjøre hjem Du må angi en hjem-posisjon før du kan navigere hjem. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem. Nullstille Hjem-posisjonen 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > > Angi Hjemposisjon. 2. Velg et alternativ. Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Hjem. 2. Trykk på > Rediger. 3. Skriv inn endringene. 4. Trykk på Ferdig. Posisjonssøk Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet på skjermen, angi posisjonens adresse eller koordinater, se på kartet med mer. Finne et sted ved å stave navnet 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse > Stav navn. 2. Angi hele eller deler av navnet, og trykk på Ferdig. 3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på Kjør!. 14 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

19 Finne posisjoner Finne en adresse MERK: Navnene på knappene og rekkefølgen av trinnene kan avvike fra trinnene nedenfor, avhengig av hvilken versjon av kartdataene som ligger inne på din enhet. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Adresse. 2. Endre om nødvendig staten, landet eller provinsen. 3. Trykk på Stav sted. 4. Angi sted/postnummer. TIPS: Hvis du ikke er sikker på stedet/postnummeret, kan du trykke på Søk på alle. 5. Trykk på Ferdig. 6. Velg eventuelt sted/postnummer. MERK: Ikke alle kartdata støtter postnummersøk. 7. Angi nummeret for adressen. 8. Trykk på Ferdig. 9. Angi gatenavnet. 10. Trykk på Ferdig. 11. Velg eventuelt gatenavnet. 12. Velg eventuelt adressen. Se på kartet Trykk på Hvor skal du? > Se på kart. Se Bruke posisjonskartet (side 17) for å få mer informasjon om hvordan kartknappene brukes. Finne en posisjon ved hjelp av kartet 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Se på kart. 2. Velg en posisjon. En informasjonsboks for posisjonen vises. 3. Trykk på informasjonsboksen. 4. Trykk på Kjør!. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 15

20 Finne posisjoner Vise en liste over posisjoner som nylig er funnet Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Nylige treff. Tømme listen over steder som nylig er funnet Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Nylige treff > > Slett > Ja. Angi koordinater Hvis du kjenner de geografiske koordinatene til bestemmelsesstedet, kan du bruke enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengdegradskoordinatene. Dette kan være svært nyttig i geocaching. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Koordinater. 2. Velg et felt for å angi bredde- og lengdegradskoordinatene. 3. Trykk på Vis på kart. 4. Trykk på Kjør!. Endre kartkoordinatenes format 1. I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du? > Koordinater > Format. 2. Velg et format. 16 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

21 Finne posisjoner Bruke bildenavigasjon Du kan laste opp bilder med informasjon om posisjonen på enheten eller minnekortet og opprette ruter til de avbildede posisjonene. 1. Koble enheten til datamaskinen (side 47). 2. Gå til /photos. 3. Følg instruksjonene på webområdet for å velge og laste inn bilder. 4. Koble enheten fra datamaskinen. 5. Slå på enheten. 6. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Bilder. Det vises en liste over bilder som inneholder posisjonsinformasjon. 7. Velg et bilde. Bruke posisjonskartet Posisjonskartet åpnes når du velger en posisjon fra Hvor skal du?-menyen. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ Trykk på ➊ for å legge til posisjonen i Favoritter. På enkelte modeller kan du trykke på ➊ for å ringe til den valgte posisjonen når enheten er koblet til en telefon. Trykk på ➋ for å bytte mellom 2-D-visning og 3-D-visning. Trykk på ➌ for å rotere visningen. Trykk på informasjonsboblen ➍ for å vise mer informasjon om posisjonen. Trykk på ➎ for å zoome inn og ut. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 17

22 Finne posisjoner Trykk på ➏ for å gå tilbake til forrige side. Trykk på og dra ➐ for å vise et annet område av kartet. Trykk på ➑ for å opprette en detaljert rute til denne posisjonen. Rapportere om feil ved punkt av interesse Hvis søkeresultatene inneholder et utdatert eller feilaktig punkt av interesse, kan du fjerne posisjonen fra fremtidige søk. 1. Trykk på informasjonsboblen på posisjonskartet. 2. Trykk på > Rapporter feil > Ja. Posisjonen er nå fjernet fra fremtidige søk. Vurdere et punkt av interesse Du kan vise og endre stjernevurderingen for et punkt av interesse, når dette er tilgjengelig. 1. Trykk på informasjonsboblen på posisjonskartet. Stjernevurderingene vises under posisjonens adresse, hvis dette er tilgjengelig. 2. Trykk på stjernene for å vurdere punktet av interesse. Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten. Vise en rute på kartet 1. Trykk på informasjonsboblen på posisjonskartet. 2. Trykk på informasjonsboksen for ruten. Angi en simulert posisjon 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Verktøy > Innstillinger > System > GPS-simulator > På. 18 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

23 Finne posisjoner 2. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Se på kart. 3. Velg et område på kartet. En informasjonsboks for posisjonen vises. 4. Trykk på > Angi posisjon. Favoritter Du kan lagre posisjoner i Favoritter, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter. Lagre posisjonen i Favoritter 1. Trykk på kjøretøyikonet på kartet. 2. Trykk på Lagre. 3. Angi et navn. 4. Trykk på Ferdig. Posisjonen lagres i Favoritter. Lagre posisjoner i Favoritter 1. Søk etter posisjonen (side 10). 2. Fra posisjonskartet trykker du på > Lagre > OK. Finne favoritter 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Velg eventuelt en kategori. 3. Velg en lagret posisjon. Redigere Favoritter 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Velg eventuelt en kategori. 3. Velg en favoritt. 4. Trykk på > Rediger. 5. Velg et alternativ: Trykk på Navn. Trykk på Telefonnummer. Trykk på Kategorier for å angi et kategorinavn for Favoritten. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 19

24 Finne posisjoner Trykk på Tilordne bilde for å lagre et bilde i favoritten (side 39). Trykk på Endre kartsymbol for å endre symbolet som merker favoritten på kartet. 6. Rediger informasjonen. 7. Trykk på Ferdig. Slette favoritter 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Velg eventuelt en kategori. 3. Velg en favoritt. 4. Trykk på > Slett > Ja. Planlegge en tur Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere bestemmelsessteder. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Trykk på. 3. Trykk på Velg startposisjon. 4. Søke etter en posisjon (side 10). 5. Trykk på Velg. 6. Trykk på for å legge til flere posisjoner. 7. Trykk på Neste. 8. Angi et navn. 9. Trykk på Ferdig. 10. Trykk på Kart for å vise turen på kartet. 20 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

25 Finne posisjoner Planlegge en tur Du kan angi en avgangstid og varighet for turen i turplanleggeren. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Velg en tur. 3. Velg en posisjon. 4. Trykk på Avgangstid (eller Ankomsttid, hvis posisjonen ikke er første stopp på turen). 5. Velg en dato og et klokkeslett. 6. Trykk på Lagre. 7. Trykk på Varighet. 8. Velg hvor lang tid du skal tilbringe på dette stedet. 9. Trykk på Lagre. 10. Om nødvendig kan du gjenta trinn 2 7 for hver posisjon. 11. Trykk på Kjør!. 12. Hvis du blir bedt om det, velger du en rute (side 11). Navigere til en lagret tur 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Velg en lagret tur. 3. Trykk på Kjør!. 4. Hvis du blir bedt om det, velger du en rute (side 11). Redigere en lagret tur 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Velg en lagret tur. 3. Trykk på. 4. Velg et alternativ: Trykk på Gi nytt navn til tur. Trykk på Endre best.steder hvis du vil legge til eller slette posisjoner. Trykk på Slett tur. Trykk på Optimaliser rekkefølge hvis du vil legge inn stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 21

26 Talekommando Talekommando Om talekommandoer MERK: Talekommandoer er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder. Talekommandoer er tilgjengelig på nüvi 2360 og Talekommando betyr at du kan bruke enheten ved å si ordene du ser på skjermen, eller ved å uttale bestemte kommandoer. Menyen for talekommandoer har en liste over tilgjengelige talekommandoer. Angi aktiveringsfrasen Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er Voice Command. 1. Trykk på Verktøy > Talekommando > Tilpass frase på hovedmenyen. 2. Angi en ny aktiveringsfrase. 3. Trykk på Ferdig. Aktivere talekommandoer Si aktiveringsfrasen. Menyen for talekommando vises. 22 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

27 Talekommando Tips til bruk av talekommandoer Snakk med normal stemme rettet mot enheten. Si kommandoene slik de vises på skjermen. Besvar talemeldinger fra enheten ved behov. Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen. Si Exit for å avslutte talekommandoer. Enheten gir fra seg to lyder når den går inn i og ut av talekommandomodus. Når vises øverst til høyre på skjermen, er ikke enheten klar for å ta imot en kommando. Når vises, kan du si en kommando. Navigere til en populær posisjon ved hjelp av talekommandoer Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner. 1. Si aktiveringsfrasen. 2. Si Find by Name. 3. Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen. Det vises en liste med steder. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 23

28 Talekommando 4. Si linjenummeret. 5. Si et alternativ: Si Navigate for å navigere til posisjonen. Si Call for å ringe til posisjonen når du er koblet til en kompatibel mobiltelefon. Instruksjoner for demping av lyd Du kan deaktivere talemeldingene for Talekommando uten å dempe lyden på enheten. 1. Trykk på Verktøy > Talekommando > på hovedmenyen. 2. Trykk på Dempet > Aktivert. Deaktivere talekommandoer Ved å deaktivere talekommandoer kan du forhindre at du ved et uhell åpner talekommandoen når du sier noe. 1. Trykk på Verktøy > Talekommando > på hovedmenyen. 2. Trykk på Talekommando > Deaktivert. Finne en adresse 1. Si Voice Command. 2. Si Find Address. 3. Følg instruksjonene på skjermen. 24 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

29 Kartsider Vise kartet mens du navigerer merknad Fartsgrenseikonet er kun for informasjon og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt. Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Kartsider Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger. Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 25

30 Kartsider Bruke navigasjonskartet ➊ ➋ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➌ ➒ Trykk på ➊ for å vise neste sving. En oversikt over neste veikryss kan vises (side 29). Trykk på ➋ for å vise manøverlisten. Trykk på ➌ for å zoome inn og ut. Trykk på ➍ for å gå tilbake til hovedmenyen. Trykk på ➎ for å endre datafeltet. Trykk på ➏ for å vise Hvor er jeg?-siden. Trykk på og dra ➐ for å vise et annet område av kartet. Trykk på ➑ for å vise tripinformasjon. Trykk på ➒ for å endre fartsgrensen hvis fartsgrenseikonet som vises på kartet, er feil. Bruke mytrends Funksjonen mytrends oppdager når du kjører mot et vanlig bestemmelsessted og viser bestemmelsesstedet og beregnet reisetid på navigasjonslinjen på kartet. 1. Fra hovedmenyen trykker du på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon. 2. Trykk på Bil > nüroute > mytrends > Aktivert. 3. Lagre et vanlig bestemmelsessted, som hjemmet eller arbeidsplassen din, som en favoritt (side 19). 4. Kjør til favoritten flere ganger med enheten slått på. 5. Når mytrends-informasjon vises på navigasjonslinjen, trykker du på den for å vise ruteinformasjon. 26 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

31 Kartsider Vise tripinformasjon Tripinformasjonsiden viser gjeldende fart og statistikk for turen. TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid under turen. Trykk på feltet Fart på kartet. Nullstille turinformasjon 1. Trykk på feltet > Fart på kartet. 2. Velg et alternativ: Når du ikke navigerer etter en rute, kan du trykke på Nullstill alt for å nullstille alle datafelter på siden, bortsett fra speedometeret. Trykk på Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på tripcomputeren. Trykk på Nullstill maks. fart for å nullstille maksfarten. Trykk på Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 27

32 Kartsider Vise manøverlisten Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene i hele ruten og avstanden mellom hver sving. 1. Trykk på tekstlinjen øverst på kartet. Vise neste sving Du må navigere etter en rute før du kan vise neste sving. Neste sving viser svingen på kartet samt avstanden og tiden som gjenstår før du når svingen. Trykk på på kartet. 2. Velg et alternativ: Trykk på en sving i listen for å vise informasjon om den neste svingen. Trykk på > Vis kart for å vise hele ruten på kartet. 28 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

33 Kartsider Vise oversikt over veikryss Du må navigere etter en rute før du kan vise oversikten over veikryss. På noen modeller viser siden med oversikt over veikryss noen av de neste veikryssene og hvilken fil du bør ligge i. Trykk på på kartet. Bruke navigasjonskart for fotgjenger I fotgjengermodus vises ruten din på et todimensjonalt kart. ➊ ➌ ➋ ➊ ➍ Trykk på ➊ for å veksle mellom deler av ruten. Trykk på ➋ for å vise ruten. Trykk på ➌ for å sentrere kartet på gjeldende posisjon. Trykk på ➍ for å zoome inn og ut. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 29

34 Kartsider Alternativer for kollektivtransport Hvis du har installert cityxplorerkart, beregner enheten en rute som bruker en kombinasjon av kollektivtransportalternativer, som buss eller t-bane, og gange. cityxplorer-kart følger ikke med enheten. Se hvis du vil kjøpe cityxplorer-kart. De gule ikonene indikerer navigasjonsmetoden for hver del av ruten. Når du for eksempel ser, tar du en buss på det punktet på ruten. De svarte punktene på kartet er stoppesteder for kollektivtransport langs ruten. MERK: Du kan begrense gangavstanden på en fotgjengerrute (side 51). 30 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

35 Håndfrie telefonsamtaler Bluetooth -teknologi er tilgjengelig på noen nüvi-modeller. Bluetooth-teknologi oppretter en trådløs tilkobling mellom to enheter, for eksempel en mobiltelefon og denne enheten. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi er kompatibel med enheten, kan du gå til Pare enhetene Den første gangen du bruker to enheter sammen, må du pare dem ved å opprette en forbindelse ved hjelp av en PIN-kode eller et passord. Telefonen og enheten må være slått på og ikke være mer enn 10 meter (33 fot) fra hverandre. Håndfrie telefonsamtaler Pare ved hjelp av telefoninnstillingene Du kan begynne paringen fra telefonen. Følg instruksjonene som fulgte med telefonen. 1. Gå til hovedmenyen på nüvi-enheten, og trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Bluetooth > Aktivert > Lagre. 2. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen. MERK: Dette kan være på en meny som heter Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri. 3. Søk etter Bluetooth-enheter med telefonen. 4. Velg din enhet fra listen over enheter. 5. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode (1234) på telefonen. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 31

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

GPSMAP 400-serien. brukermanual

GPSMAP 400-serien. brukermanual GPSMAP 400-serien brukermanual 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913)

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. TomTom app 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sette

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17

Ringe...13 Ringe og svare på anrop...13 Kontaktliste...14 Hurtigringing...17 Flere anropsfunksjoner...17 Innhold Komme i gang...3 Telefonoversikt...4 Slå på telefonen...5 Hjelp...6 Lade batteriet...6 Maksimere batteriytelsen...6 Skjermikoner...8 Menyoversikt...9 Navigering...10 Medieminne...11 Telefonspråk...11

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual

GPSMAP 60CSx. Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass. Brukermanual GPSMAP 60CSx Kartnavigator med høydemåler og elektronisk kompass Brukermanual Mars 2012 190-00482-38_0A 2005 Garmin Ltd. eller datterselskaper Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 1.0. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Det er en brukerveiledning på telefonen din. Den er alltid med deg, tilgjengelig når du trenger den. Sveip

Detaljer