nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370"

Transkript

1 nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

2 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garminprodukter. Garmin, Garmin-logoen, nüvi og MapSource er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock, ecoroute, cityxplorer, mytrends, nümaps Guarantee, nümaps Lifetime, nüroute og traffictrends er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth -navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microsd er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper.

3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Modeller i nüvi 2200-/2300- serien... 1 Komme i gang... 2 Montere enheten... 2 Koble enheten til bilstrøm... 4 Om mittdashboard... 5 Oversikt over enheten... 6 Transportmodi... 9 Finne posisjoner Om punkter av interesse Angi en Hjem-posisjon Posisjonssøk Bruke posisjonskartet Favoritter Planlegge en tur Talekommando Om talekommandoer Kartsider Vise kartet mens du navigerer Håndfrie telefonsamtaler Pare enhetene Bruke verktøyene Vise informasjon om den gjeldende posisjonen Bruke Hjelp Om ecoroute Brukeildeviseren Bruke verdensuret Bruke kalkulatoren Ta skjermbilder Bruke enhetskalkulatoren Trafikk Abonnementsaktivering Trafikkmottaker Motta trafikkinformasjon Trafikk på ruten Legge til et abonnement Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien i

4 Innholdsfortegnelse Om tilbud Databehandling Filtyper Om minnekort Overføre filer til datamaskinen Slette filer Tilpasse enheten Systeminnstillinger Navigasjonsinnstillinger Rutepreferanser Skjerminnstillinger Språkinnstillinger Vise kartinformasjon Bluetooth-innstillinger Aktivere trafikk Gjenopprette innstillinger Tillegg Strømkabler Om GPS-satellittsignaler Ta vare på enheten Låse enheten Slette brukerdata Skifte sikringen i strømkabelen for bil Montere på ashbordet Fjerne enheten, holderen og braketten Om nümaps Lifetime Kjøpe tilleggskart Egendefinerte punkter av interesse Kjøpe tilbehør Kontakte Garmins produktsupport Feilsøking Indeks ii Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

5 Modeller i nüvi 2200-/2300-serien Modeller i nüvi 2200-/2300-serien Ikke alle funksjonene støttes av alle modellene. Gå til eller se pakkeinnholdet i produktesken hvis du vil ha mer informasjon. Modeller med LT, LM, og LMT i navnet inkluderer livstidsabonnement. Se side 42 og 61. Modell Bluetooth - teknologi Oversikt over veikryss Kjørefeltsguide Trafikkhistorikk Talekommando Bare Bare Europa Europa Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 1

6 Komme i gang Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. 1. Monter enheten (side 2). 2. Koble enheten til bilstrøm (side 4). 3. Registrer enheten (side 5). 4. Se etter oppdateringer. Programvareoppdateringer (side 5). Gratis kartoppdatering (side 5). Montere enheten ADVARSEL Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme. Merknad Før du monterer enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon for å få informasjon om lover angående montering på frontruten. 1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. 2. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut. 2 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

7 Komme i gang 3. Fest sugekoppen på frontruten. 4. Skyv spaken bakover mot frontruten. 5. Knepp fast braketten ➊ på sugekopparmen ➋. ➋ ➊ 6. Sett nederste del av enheten inn i braketten. 7. Vipp enheten bakover til den klikker på plass. USB-kontakter på enhetene Bruk USB-porten på enheten for å koble enheten til bilstrøm eller til en datamaskin. USB-kontakten er plassert på forskjellige steder på nüvi 2200-serien og 2300-serien. USB-kontakten på nüvi 2200 ➊ kan kobles til både en strømkabel for bil og en datamaskin. ➊ nüvi 2300 har to USB-kontakter: En micro-usb-kontakt ➋ finnes nederst på enheten. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 3

8 Komme i gang ➋ En mini-usb-kontakt ➌ finnes på baksiden av braketten. ➌ Koble enheten til bilstrøm Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm. 1. Koble strømkabelen for bil til USB-kontakten på enheten eller på braketten (side 3). 2. Koble bilens strømkabel til et strømuttak i bilen. 3. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, kobler du den eksterne antennen til trafikkmottakeren og fester den til frontruten ved hjelp av sugekoppene. Når enheten er koblet til bilstrøm, skal følgende skje: Enheten slår seg på. Enheten begynner å hente inn satellittsignaler. Når minst én av linjene er grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler. MERK: Det kan hende at enheten må ha klar sikt mot himmelen for å innhente satellittsignaler. Enheten lades mens du kjører. Ikonet på statuslinjen viser statusen til det interne batteriet. 4 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

9 Komme i gang Om mittdashboard Bruk mittdashboard til å registrere enheten, se etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og support med mer. Sette opp mittdashboard 1. Koble USB-kabelen til USBkontakten på enheten. 2. Koble USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen. 3. Dobbeltklikk på for å åpne websiden mittdashboard. MERK: Hvis ikke åpnes, eller hvis du bruker Windows 7 eller en Mac -datamaskin, kan du gå til 4. Følg instruksjonene på skjermen. Registrere enheten 1. Fra mittdashboard klikker du på Registrer deg nå. 2. Følg instruksjonene på skjermen. Oppdatere programvaren 1. Åpne mittdashboard (side 5). 2. Registrer enheten (side 5). 3. Under Programvareoppdateringer klikker du på Oppdater nå. 4. Følg instruksjonene på skjermen. nümaps Guarantee Enheten din er kvalifisert for én gratis kartoppdatering innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter og kjørt med nüvi-enheten. Du er ikke kvalifisert til å motta en gratis kartoppdatering hvis du foretar registreringen via telefon eller lar det gå mer enn 60 dager etter første gang du har innhentet satellitter og kjørt med enheten. Gå til hvis du vil ha mer informasjon. Oppdatere kart 1. Åpne mittdashboard (side 5). 2. Registrer enheten (side 5). 3. Under Kartoppdateringer klikker du på Oppdater nå. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 5

10 Komme i gang 4. Følg instruksjonene på skjermen. Oversikt over enheten Hver modell har en av/på-knapp ➊ og et microsd -kortspor ➋. nüvi 2200 nüvi 2300 ➊ ➊ ➋ Bruke av/på-knappen Trykk på av/på-knappen, og slipp den raskt for å vise tilleggsalternativer. Trykk på og dra rulleknappen for å justere lysstyrken på skjermen. På nüvi 2360-enheten kan du trykke på Lås for å forhindre at du trykker på skjermen ved et uhell. Trykk på Slå av for å slå av enheten. Trykk på og hold av/på-knappen inne for å nullstille enheten. Trykk på av/på-knappen, og slipp den raskt for å gå ut av menyen. ➋ 6 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

11 Komme i gang Justere volumet 1. Trykk på Volum. 2. Velg et alternativ: Flytt glidebryteren fra venstre til høyre for å justere volumet. Trykk på for å vise flere alternativer for volum. Trykk på Volum >. Bruke hovedmenyen ➊ ➋ ➍ ➎ ➏ ➌ ➐ ➑ Trykk på ➊ for å velge en transportmodus. Trykk på ➋ for å finne et bestemmelsessted. Trykk på ➌ for å vise kartet. Trykk på ➍ for å stoppe en rute. Trykk på ➎ for å legge inn en omkjøring i en rute. Trykk på ➏ for å foreta en samtale når du er koblet til en kompatibel mobiltelefon. Se hvis du vil ha mer informasjon. Trykk på ➐ for å justere volumet. Trykk på ➑ for å åpne menyen med verktøy og innstillinger. Bruke knappene på skjermen Trykk på og hold nede for å komme raskt tilbake til hovedmenyen. Trykk på og for å se flere valg. Trykk på og hold nede og for å bla raskere. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 7

12 Komme i gang Bruke tastaturet på skjermen Se Systeminnstillinger hvis du vil endre tastaturlayouten (side 49). Trykk på et tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et tall. Trykk på for å legge til et mellomrom. Trykk på og for å flytte markøren. Trykk på for å slette et tegn. Trykk på og hold inne for å slette hele oppføringen. Trykk på for å velge språkmodus for tastaturet. Trykk på for å legge inn spesialtegn, som skilletegn. Trykk på for å bytte mellom små og store bokstaver. Orientere på skjermen MERK: Vertikal (portrett) modus er tilgjengelig på nüvi 2360 og Vri på enheten for visning i horisontal (landskap) eller vertikal (portrett) modus. 8 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

13 Komme i gang Transportmodi Bilmodus Fotgjengermodus Ruten beregnes forskjellig ut fra transportmodusen. I bilmodus beregnes for eksempel ankomsttiden ved hjelp av fartsgrensen på veiene på ruten. Fotgjengermodus beregner ankomsttiden ved hjelp av gangfarten. Endre transportmodus 1. Trykk på ikonet for transportmodus på hovedmenyen. 2. Velg en modus. 3. Trykk på Lagre. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 9

14 Finne posisjoner Finne posisjoner Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner på. Etter kategori (side 10) I nærheten av en annen posisjon (side 12) Ved å stave navnet (side 14) Etter adresse (side 15) Bruke kartet (side 15) Bruke posisjoner som nylig er funnet (side 16) Bruke koordinater (side 16) Bruke bilder (side 17) Bruke Favoritter (side 19) Om punkter av interesse De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder punkter av interesse, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder. Bruk funksjonen Punkter av interesse for å søke etter bedrifter og attraksjoner i nærheten. Finne et punkt av interesse etter kategori 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse. 2. Velg en kategori. 3. Velg eventuelt en underkategori. 4. Velg et bestemmelsessted. 5. Trykk på Kjør!. 6. Velg eventuelt et alternativ: Trykk på Kjøre hvis du vil beregne en rute for kjøring. Trykk på Gå hvis du vil beregne en rute for gange. 10 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

15 Finne posisjoner Trykk på Kollektivtransport hvis du vil beregne en rute der du både bruker kollektivtransport og går til fots. MERK: Du må ha lastet inn cityxplorer -kart for å navigere ved hjelp av kollektivtransport (side 30). Søke i en kategori Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor en valgt kategori. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse. 2. Velg en kategori. 3. Velg eventuelt en underkategori. 4. Trykk på. 5. Skriv inn hele eller deler av navnet. 6. Trykk på Ferdig. Bruke forhåndsvisning av flere ruter MERK: Se (side 52) hvis du vil aktivere forhåndsvisning av flere ruter. 1. Velg et punkt av interesse (side 10). Det vises et kart med uthevede ruter for raskere tid, kortere distanse og mindre drivstoff. 2. Velg en rute. 3. Trykk på Kjør!. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 11

16 Finne posisjoner Legge til punkter i en rute Du må navigere etter en rute i bilmodus før du kan legge til et stopp. 1. Trykk på for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute. 2. Trykk på Hvor skal du?. 3. Søk etter posisjonen (side 10). 4. Trykk på Kjør!. 5. Trykk på Legg til i gjeldende rute. Endre bestemmelsesstedet for en rute 1. Trykk på for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute. 2. Trykk på Hvor skal du?. 3. Søk etter posisjonen (side 10). 4. Trykk på Kjør!. 5. Trykk på Opprett ny rute. Søke i nærheten av en annen posisjon MERK: Enheten søker automatisk etter steder i nærheten av gjeldende posisjon. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > > Nærme. 2. Velg et alternativ. 3. Trykk på Lagre. 4. Velg et bestemmelsessted. 5. Trykk på Kjør!. 12 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

17 Finne posisjoner Foreta en omkjøring Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute. MERK: Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en omkjøring. 1. Trykk på for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute. 2. Trykk på Omkjøring eller Beregn på nytt. Finne parkering 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Parkering > Finn parkering. 2. Velg en parkeringsplass. 3. Trykk på Kjør!. Finne forrige parkeringsplass Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Parkering > Siste plass. Stoppe ruten Trykk på > Stopp mens du navigerer etter en rute. Navigere utenfor vei Hvis du ikke følger veier når du kjører, kan du bruke Utenfor vei-modus. 1. Fra hovedmenyen trykker du på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon. 2. Trykk på Bil > nüroute > Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre. Angi en Hjem-posisjon Du kan angi hjemmet ditt som den posisjonen du kjører til oftest. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem. 2. Velg Angi min adresse, Bruk min gjeldende posisjon eller Nylige treff. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 13

18 Finne posisjoner Kjøre hjem Du må angi en hjem-posisjon før du kan navigere hjem. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem. Nullstille Hjem-posisjonen 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > > Angi Hjemposisjon. 2. Velg et alternativ. Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Hjem. 2. Trykk på > Rediger. 3. Skriv inn endringene. 4. Trykk på Ferdig. Posisjonssøk Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet på skjermen, angi posisjonens adresse eller koordinater, se på kartet med mer. Finne et sted ved å stave navnet 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse > Stav navn. 2. Angi hele eller deler av navnet, og trykk på Ferdig. 3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på Kjør!. 14 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

19 Finne posisjoner Finne en adresse MERK: Navnene på knappene og rekkefølgen av trinnene kan avvike fra trinnene nedenfor, avhengig av hvilken versjon av kartdataene som ligger inne på din enhet. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Adresse. 2. Endre om nødvendig staten, landet eller provinsen. 3. Trykk på Stav sted. 4. Angi sted/postnummer. TIPS: Hvis du ikke er sikker på stedet/postnummeret, kan du trykke på Søk på alle. 5. Trykk på Ferdig. 6. Velg eventuelt sted/postnummer. MERK: Ikke alle kartdata støtter postnummersøk. 7. Angi nummeret for adressen. 8. Trykk på Ferdig. 9. Angi gatenavnet. 10. Trykk på Ferdig. 11. Velg eventuelt gatenavnet. 12. Velg eventuelt adressen. Se på kartet Trykk på Hvor skal du? > Se på kart. Se Bruke posisjonskartet (side 17) for å få mer informasjon om hvordan kartknappene brukes. Finne en posisjon ved hjelp av kartet 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Se på kart. 2. Velg en posisjon. En informasjonsboks for posisjonen vises. 3. Trykk på informasjonsboksen. 4. Trykk på Kjør!. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 15

20 Finne posisjoner Vise en liste over posisjoner som nylig er funnet Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Nylige treff. Tømme listen over steder som nylig er funnet Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Nylige treff > > Slett > Ja. Angi koordinater Hvis du kjenner de geografiske koordinatene til bestemmelsesstedet, kan du bruke enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengdegradskoordinatene. Dette kan være svært nyttig i geocaching. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Koordinater. 2. Velg et felt for å angi bredde- og lengdegradskoordinatene. 3. Trykk på Vis på kart. 4. Trykk på Kjør!. Endre kartkoordinatenes format 1. I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du? > Koordinater > Format. 2. Velg et format. 16 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

21 Finne posisjoner Bruke bildenavigasjon Du kan laste opp bilder med informasjon om posisjonen på enheten eller minnekortet og opprette ruter til de avbildede posisjonene. 1. Koble enheten til datamaskinen (side 47). 2. Gå til /photos. 3. Følg instruksjonene på webområdet for å velge og laste inn bilder. 4. Koble enheten fra datamaskinen. 5. Slå på enheten. 6. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Bilder. Det vises en liste over bilder som inneholder posisjonsinformasjon. 7. Velg et bilde. Bruke posisjonskartet Posisjonskartet åpnes når du velger en posisjon fra Hvor skal du?-menyen. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ Trykk på ➊ for å legge til posisjonen i Favoritter. På enkelte modeller kan du trykke på ➊ for å ringe til den valgte posisjonen når enheten er koblet til en telefon. Trykk på ➋ for å bytte mellom 2-D-visning og 3-D-visning. Trykk på ➌ for å rotere visningen. Trykk på informasjonsboblen ➍ for å vise mer informasjon om posisjonen. Trykk på ➎ for å zoome inn og ut. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 17

22 Finne posisjoner Trykk på ➏ for å gå tilbake til forrige side. Trykk på og dra ➐ for å vise et annet område av kartet. Trykk på ➑ for å opprette en detaljert rute til denne posisjonen. Rapportere om feil ved punkt av interesse Hvis søkeresultatene inneholder et utdatert eller feilaktig punkt av interesse, kan du fjerne posisjonen fra fremtidige søk. 1. Trykk på informasjonsboblen på posisjonskartet. 2. Trykk på > Rapporter feil > Ja. Posisjonen er nå fjernet fra fremtidige søk. Vurdere et punkt av interesse Du kan vise og endre stjernevurderingen for et punkt av interesse, når dette er tilgjengelig. 1. Trykk på informasjonsboblen på posisjonskartet. Stjernevurderingene vises under posisjonens adresse, hvis dette er tilgjengelig. 2. Trykk på stjernene for å vurdere punktet av interesse. Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten. Vise en rute på kartet 1. Trykk på informasjonsboblen på posisjonskartet. 2. Trykk på informasjonsboksen for ruten. Angi en simulert posisjon 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Verktøy > Innstillinger > System > GPS-simulator > På. 18 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

23 Finne posisjoner 2. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Se på kart. 3. Velg et område på kartet. En informasjonsboks for posisjonen vises. 4. Trykk på > Angi posisjon. Favoritter Du kan lagre posisjoner i Favoritter, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter. Lagre posisjonen i Favoritter 1. Trykk på kjøretøyikonet på kartet. 2. Trykk på Lagre. 3. Angi et navn. 4. Trykk på Ferdig. Posisjonen lagres i Favoritter. Lagre posisjoner i Favoritter 1. Søk etter posisjonen (side 10). 2. Fra posisjonskartet trykker du på > Lagre > OK. Finne favoritter 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Velg eventuelt en kategori. 3. Velg en lagret posisjon. Redigere Favoritter 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Velg eventuelt en kategori. 3. Velg en favoritt. 4. Trykk på > Rediger. 5. Velg et alternativ: Trykk på Navn. Trykk på Telefonnummer. Trykk på Kategorier for å angi et kategorinavn for Favoritten. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 19

24 Finne posisjoner Trykk på Tilordne bilde for å lagre et bilde i favoritten (side 39). Trykk på Endre kartsymbol for å endre symbolet som merker favoritten på kartet. 6. Rediger informasjonen. 7. Trykk på Ferdig. Slette favoritter 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Velg eventuelt en kategori. 3. Velg en favoritt. 4. Trykk på > Slett > Ja. Planlegge en tur Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere bestemmelsessteder. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Trykk på. 3. Trykk på Velg startposisjon. 4. Søke etter en posisjon (side 10). 5. Trykk på Velg. 6. Trykk på for å legge til flere posisjoner. 7. Trykk på Neste. 8. Angi et navn. 9. Trykk på Ferdig. 10. Trykk på Kart for å vise turen på kartet. 20 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

25 Finne posisjoner Planlegge en tur Du kan angi en avgangstid og varighet for turen i turplanleggeren. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Velg en tur. 3. Velg en posisjon. 4. Trykk på Avgangstid (eller Ankomsttid, hvis posisjonen ikke er første stopp på turen). 5. Velg en dato og et klokkeslett. 6. Trykk på Lagre. 7. Trykk på Varighet. 8. Velg hvor lang tid du skal tilbringe på dette stedet. 9. Trykk på Lagre. 10. Om nødvendig kan du gjenta trinn 2 7 for hver posisjon. 11. Trykk på Kjør!. 12. Hvis du blir bedt om det, velger du en rute (side 11). Navigere til en lagret tur 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Velg en lagret tur. 3. Trykk på Kjør!. 4. Hvis du blir bedt om det, velger du en rute (side 11). Redigere en lagret tur 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Velg en lagret tur. 3. Trykk på. 4. Velg et alternativ: Trykk på Gi nytt navn til tur. Trykk på Endre best.steder hvis du vil legge til eller slette posisjoner. Trykk på Slett tur. Trykk på Optimaliser rekkefølge hvis du vil legge inn stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 21

26 Talekommando Talekommando Om talekommandoer MERK: Talekommandoer er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder. Talekommandoer er tilgjengelig på nüvi 2360 og Talekommando betyr at du kan bruke enheten ved å si ordene du ser på skjermen, eller ved å uttale bestemte kommandoer. Menyen for talekommandoer har en liste over tilgjengelige talekommandoer. Angi aktiveringsfrasen Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er Voice Command. 1. Trykk på Verktøy > Talekommando > Tilpass frase på hovedmenyen. 2. Angi en ny aktiveringsfrase. 3. Trykk på Ferdig. Aktivere talekommandoer Si aktiveringsfrasen. Menyen for talekommando vises. 22 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

27 Talekommando Tips til bruk av talekommandoer Snakk med normal stemme rettet mot enheten. Si kommandoene slik de vises på skjermen. Besvar talemeldinger fra enheten ved behov. Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen. Si Exit for å avslutte talekommandoer. Enheten gir fra seg to lyder når den går inn i og ut av talekommandomodus. Når vises øverst til høyre på skjermen, er ikke enheten klar for å ta imot en kommando. Når vises, kan du si en kommando. Navigere til en populær posisjon ved hjelp av talekommandoer Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner. 1. Si aktiveringsfrasen. 2. Si Find by Name. 3. Lytt til talemeldingen, og si navnet på posisjonen. Det vises en liste med steder. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 23

28 Talekommando 4. Si linjenummeret. 5. Si et alternativ: Si Navigate for å navigere til posisjonen. Si Call for å ringe til posisjonen når du er koblet til en kompatibel mobiltelefon. Instruksjoner for demping av lyd Du kan deaktivere talemeldingene for Talekommando uten å dempe lyden på enheten. 1. Trykk på Verktøy > Talekommando > på hovedmenyen. 2. Trykk på Dempet > Aktivert. Deaktivere talekommandoer Ved å deaktivere talekommandoer kan du forhindre at du ved et uhell åpner talekommandoen når du sier noe. 1. Trykk på Verktøy > Talekommando > på hovedmenyen. 2. Trykk på Talekommando > Deaktivert. Finne en adresse 1. Si Voice Command. 2. Si Find Address. 3. Følg instruksjonene på skjermen. 24 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

29 Kartsider Vise kartet mens du navigerer merknad Fartsgrenseikonet er kun for informasjon og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt. Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Kartsider Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger. Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 25

30 Kartsider Bruke navigasjonskartet ➊ ➋ ➍ ➎ ➏ ➐ ➑ ➌ ➒ Trykk på ➊ for å vise neste sving. En oversikt over neste veikryss kan vises (side 29). Trykk på ➋ for å vise manøverlisten. Trykk på ➌ for å zoome inn og ut. Trykk på ➍ for å gå tilbake til hovedmenyen. Trykk på ➎ for å endre datafeltet. Trykk på ➏ for å vise Hvor er jeg?-siden. Trykk på og dra ➐ for å vise et annet område av kartet. Trykk på ➑ for å vise tripinformasjon. Trykk på ➒ for å endre fartsgrensen hvis fartsgrenseikonet som vises på kartet, er feil. Bruke mytrends Funksjonen mytrends oppdager når du kjører mot et vanlig bestemmelsessted og viser bestemmelsesstedet og beregnet reisetid på navigasjonslinjen på kartet. 1. Fra hovedmenyen trykker du på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon. 2. Trykk på Bil > nüroute > mytrends > Aktivert. 3. Lagre et vanlig bestemmelsessted, som hjemmet eller arbeidsplassen din, som en favoritt (side 19). 4. Kjør til favoritten flere ganger med enheten slått på. 5. Når mytrends-informasjon vises på navigasjonslinjen, trykker du på den for å vise ruteinformasjon. 26 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

31 Kartsider Vise tripinformasjon Tripinformasjonsiden viser gjeldende fart og statistikk for turen. TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid under turen. Trykk på feltet Fart på kartet. Nullstille turinformasjon 1. Trykk på feltet > Fart på kartet. 2. Velg et alternativ: Når du ikke navigerer etter en rute, kan du trykke på Nullstill alt for å nullstille alle datafelter på siden, bortsett fra speedometeret. Trykk på Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på tripcomputeren. Trykk på Nullstill maks. fart for å nullstille maksfarten. Trykk på Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 27

32 Kartsider Vise manøverlisten Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene i hele ruten og avstanden mellom hver sving. 1. Trykk på tekstlinjen øverst på kartet. Vise neste sving Du må navigere etter en rute før du kan vise neste sving. Neste sving viser svingen på kartet samt avstanden og tiden som gjenstår før du når svingen. Trykk på på kartet. 2. Velg et alternativ: Trykk på en sving i listen for å vise informasjon om den neste svingen. Trykk på > Vis kart for å vise hele ruten på kartet. 28 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

33 Kartsider Vise oversikt over veikryss Du må navigere etter en rute før du kan vise oversikten over veikryss. På noen modeller viser siden med oversikt over veikryss noen av de neste veikryssene og hvilken fil du bør ligge i. Trykk på på kartet. Bruke navigasjonskart for fotgjenger I fotgjengermodus vises ruten din på et todimensjonalt kart. ➊ ➌ ➋ ➊ ➍ Trykk på ➊ for å veksle mellom deler av ruten. Trykk på ➋ for å vise ruten. Trykk på ➌ for å sentrere kartet på gjeldende posisjon. Trykk på ➍ for å zoome inn og ut. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 29

34 Kartsider Alternativer for kollektivtransport Hvis du har installert cityxplorerkart, beregner enheten en rute som bruker en kombinasjon av kollektivtransportalternativer, som buss eller t-bane, og gange. cityxplorer-kart følger ikke med enheten. Se hvis du vil kjøpe cityxplorer-kart. De gule ikonene indikerer navigasjonsmetoden for hver del av ruten. Når du for eksempel ser, tar du en buss på det punktet på ruten. De svarte punktene på kartet er stoppesteder for kollektivtransport langs ruten. MERK: Du kan begrense gangavstanden på en fotgjengerrute (side 51). 30 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien

35 Håndfrie telefonsamtaler Bluetooth -teknologi er tilgjengelig på noen nüvi-modeller. Bluetooth-teknologi oppretter en trådløs tilkobling mellom to enheter, for eksempel en mobiltelefon og denne enheten. Hvis du vil kontrollere om mobiltelefonen med Bluetooth-teknologi er kompatibel med enheten, kan du gå til Pare enhetene Den første gangen du bruker to enheter sammen, må du pare dem ved å opprette en forbindelse ved hjelp av en PIN-kode eller et passord. Telefonen og enheten må være slått på og ikke være mer enn 10 meter (33 fot) fra hverandre. Håndfrie telefonsamtaler Pare ved hjelp av telefoninnstillingene Du kan begynne paringen fra telefonen. Følg instruksjonene som fulgte med telefonen. 1. Gå til hovedmenyen på nüvi-enheten, og trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth > Bluetooth > Aktivert > Lagre. 2. Aktiver Bluetooth-komponenten på telefonen. MERK: Dette kan være på en meny som heter Innstillinger, Bluetooth, Tilkoblinger eller Håndfri. 3. Søk etter Bluetooth-enheter med telefonen. 4. Velg din enhet fra listen over enheter. 5. Angi enhetens Bluetooth-PIN-kode (1234) på telefonen. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-serien 31

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 3700-serien brukerveiledning

nüvi 3700-serien brukerveiledning nüvi 3700-serien brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nülink! 1695 brukerveiledning

nülink! 1695 brukerveiledning nülink! 1695 brukerveiledning 01102436 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Modellnummer: 01102436 Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning

nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning November 2014 Trykt i USA 190-01579-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig

Detaljer

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Brukerveiledning August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Detaljer

nülink! 2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2320, 2340, 2390

nülink! 2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2320, 2340, 2390 nülink! 2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2320, 2340, 2390 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

nüvi 55/56/65/66 Brukerveiledning

nüvi 55/56/65/66 Brukerveiledning nüvi 55/56/65/66 Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01654-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

dēzl 560 brukerveiledning

dēzl 560 brukerveiledning dēzl 560 brukerveiledning 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

nüvi 57/58/67/68 Brukerveiledning

nüvi 57/58/67/68 Brukerveiledning nüvi 57/58/67/68 Brukerveiledning Mars 2015 Trykt i Taiwan 190-01806-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

nüvi 1690 brukerveiledning

nüvi 1690 brukerveiledning nüvi 1690 brukerveiledning 01102291 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Modellnummer: 01102291 Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East

Detaljer

Garmin fleet 660 Brukerveiledning

Garmin fleet 660 Brukerveiledning Garmin fleet 660 Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01791-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

nüvi 3507-/3508-serien Brukerveiledning

nüvi 3507-/3508-serien Brukerveiledning nüvi 3507-/3508-serien Brukerveiledning Mars 2013 190-01580-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

nüvi 2509/2609-serien Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-38_0C

nüvi 2509/2609-serien Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-38_0C nüvi 2509/2609-serien Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

nüvi 1490TV brukerveiledning

nüvi 1490TV brukerveiledning nüvi 1490TV brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913) 397.8282

Detaljer

nüvi 3500-serien brukerveiledning Mars 2012 190-01387-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 3500-serien brukerveiledning Mars 2012 190-01387-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 3500-serien brukerveiledning Mars 2012 190-01387-38_0A Trykt i Taiwan 2012 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

nüvi 2405-/2505-serien brukerveiledning modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595

nüvi 2405-/2505-serien brukerveiledning modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 nüvi 2405-/2505-serien brukerveiledning modeller: 2405, 2415, 2445, 2455, 2475, 2495, 2515, 2545, 2555, 2565, 2595 Juni 2012 Brukerveiledning for nüvi 2405-/2505-serien 190-01355-38_0C Trykt i Taiwan a

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

Garmin fleet 670/670V Brukerveiledning

Garmin fleet 670/670V Brukerveiledning Garmin fleet 670/670V Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01792-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

RV 760/Camper 760 Brukerveiledning

RV 760/Camper 760 Brukerveiledning RV 760/Camper 760 Brukerveiledning Januar 2014 190-01600-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

zūmo 300-serien Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01457-38_0D

zūmo 300-serien Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01457-38_0D zūmo 300-serien Brukerveiledning Oktober 2014 Trykt i Taiwan 190-01457-38_0D Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

nüvi 42/52-serien Brukerveiledning Januar _0A Trykt i Taiwan

nüvi 42/52-serien Brukerveiledning Januar _0A Trykt i Taiwan nüvi 42/52-serien Brukerveiledning Januar 2013 190-01530-38_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

dēzl 570-serien Brukerveiledning

dēzl 570-serien Brukerveiledning dēzl 570-serien Brukerveiledning Juni 2015 190-01804-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

zūmo 590 Brukerveiledning

zūmo 590 Brukerveiledning zūmo 590 Brukerveiledning Juni 2015 Trykt i Taiwan 190-01706-38_0E Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1240 http://no.yourpdfguides.com/dref/2359839

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1240 http://no.yourpdfguides.com/dref/2359839 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo-enheten GPS-antenne Av/på-knapp: Trykk og hold nede for å slå zūmo-enheten av/på. Trykk raskt for å justere styrken på bakgrunnsbelysningen.

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

nüvi 3700-serien brukerveiledning

nüvi 3700-serien brukerveiledning nüvi 3700-serien brukerveiledning 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 215W. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 215W in the user

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 255 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172539

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 255 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172539 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 255. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 255 in the user manual

Detaljer

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 hurtigstartveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Komme i gang Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Approach G7 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigstartveiledning

hurtigstartveiledning montana 600-serien hurtigstartveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t Hurtigstartveiledning for Montana 600-serien 1 Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN ZUMO 660 http://no.yourpdfguides.com/dref/2360025

Din bruksanvisning GARMIN ZUMO 660 http://no.yourpdfguides.com/dref/2360025 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C Approach G8 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

nüvi 705-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 715, 755, 765, 775, 785

nüvi 705-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 715, 755, 765, 775, 785 nüvi 705-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 715, 755, 765, 775, 785 2008-2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0

Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 Brukerhåndbok for Nokia Drive 2.0 1. utgave 2 Innhold Innhold Om Nokia Kjør 3 Kjøre til målet 3 Få taleveiledning 4 Laste ned eller fjerne kart 4 Navigere frakoblet 5 Endre utseendet på Nokia Kjørvisningen

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 775T user guide http://yourpdfguides.com/dref/1173083

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 775T user guide http://yourpdfguides.com/dref/1173083 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 775T. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 775T in the user

Detaljer

nüvi 500-serien brukerveiledning

nüvi 500-serien brukerveiledning nüvi 500-serien brukerveiledning 2008-2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks.

Detaljer

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brukerveiledning Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

760 for Volvo -biler

760 for Volvo -biler nüvi 760 for Volvo -biler Brukermanual personlig reiseassistent 2007 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

Approach G10. Brukerveiledning

Approach G10. Brukerveiledning Approach G10 Brukerveiledning Februar 2016 190-01986-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning Rino 650N-serien hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 500 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172778

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 500 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172778 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 500. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 500 in the user manual

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN MAPSOURCE http://no.yourpdfguides.com/dref/2714146

Din bruksanvisning GARMIN MAPSOURCE http://no.yourpdfguides.com/dref/2714146 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

nüvi Brukerveiledning GPS-navigator

nüvi Brukerveiledning GPS-navigator nüvi Brukerveiledning 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brukerveiledning Juli 2013 190-01472-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

nüvi 3400-serien brukerveiledning modeller: 3410, 3450, 3460, 3490 Desember _0B Trykt i Taiwan

nüvi 3400-serien brukerveiledning modeller: 3410, 3450, 3460, 3490 Desember _0B Trykt i Taiwan Desember 2011 190-01357-38_0B Trykt i Taiwan nüvi 3400-serien brukerveiledning modeller: 3410, 3450, 3460, 3490 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB

DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM366_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 10 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Brukermanual nüvi 300/350

Brukermanual nüvi 300/350 Brukermanual nüvi 300/350 personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. 913/397.8200 eller 800/800.1020

Detaljer

CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0

CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0 CL7 SKJERM HURTIGSTARTVEILEDNING 6YD-F819U-N0 Innledning ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

TILKOBLET NAVIGASJONSSYSTEM DNN9230DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON. IM365_Nav_E_Nb_00

TILKOBLET NAVIGASJONSSYSTEM DNN9230DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON. IM365_Nav_E_Nb_00 TILKOBLET NAVIGASJONSSYSTEM DNN9230DAB BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM365_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 10 Bruke navigasjonssystemet 10 Hjelp når du trenger det

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

APPROACH X10. Brukerveiledning

APPROACH X10. Brukerveiledning APPROACH X10 Brukerveiledning 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM386_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 10 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer