nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, , 2450, 2460

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460"

Transkript

1 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, , 2450, 2460

2 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garminprodukter. Garmin, Garmin-logoen, nüvi og MapSource er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock, ecoroute, cityxplorer, mytrends, nümaps Guarantee, nümaps Lifetime, nüroute og traffictrends er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth -navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc. microsd er et varemerke for SanDisk eller dets datterselskaper.

3 Innholdsfortegnelse Modeller i nüvi 2200-/ 2300-/2400-serien... 1 Komme i gang... 2 Koble enheten til bilstrøm... 2 Montere enheten... 4 Om mittdashboard... 4 Oversikt over enheten... 5 Hovedmeny... 9 Bruke hovedmenyen... 9 Om tilpasning av hovedmenyen... 9 Velge en hovedmeny...11 Finne posisjoner Om punkter av interesse Angi en Hjem-posisjon Posisjonssøk Bruke posisjonskartet Favoritter Innholdsfortegnelse Planlegge en tur Redigere en reiseplan Talekommando Om talekommandoer Kartsider Vise kartet mens du navigerer Håndfrie telefonsamtaler Pare enhetene Bruke verktøyene Vise informasjon om den gjeldende posisjonen Bruke Hjelp Om ecoroute Bruke bildeviseren Bruke verdensuret Bruke kalkulatoren Ta skjermbilder Bruke enhetskalkulatoren Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien i

4 Innholdsfortegnelse Trafikk Abonnementsaktivering Trafikkmottaker Motta trafikkinformasjon Trafikk på din rute Legge til et abonnement Om tilbud Databehandling Filtyper Om minnekort Overføre filer til datamaskinen Slette filer Tilpasse enheten Systeminnstillinger Navigasjonsinnstillinger Rutepreferanser Skjerminnstillinger Språkinnstillinger Vise kartinformasjon Bluetooth-innstillinger Aktivere trafikk Gjenopprette innstillinger Tillegg Strømkabler Om GPS-satellittsignaler Ta vare på enheten Låse enheten Slette brukerdata Skifte sikringen i strømkabelen for bil Montere på dashbordet Fjerne enheten, holderen og braketten Om nümaps Lifetime Kjøpe tilleggskart Egendefinerte punkter av interesse Kjøpe tilbehør Kontakte Garmins produktsupport Feilsøking Indeks ii Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

5 Modeller i nüvi 2200-/2300-/2400-serien Modeller i nüvi 2200-/2300-/2400-serien Ikke alle funksjonene støttes av alle modellene. Gå til eller se pakkeinnholdet i produktesken hvis du vil ha mer informasjon. Modeller med LT, LM, og LMT i navnet inkluderer livstidsabonnement. Se side 42 og 62. Modell Bluetooth - teknologi Oversikt over veikryss Kjørefeltsguide Trafikkhistorie Talekommando / Bare Bare Europa Europa / / Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 1

6 Komme i gang Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. 1. Koble enheten til bilstrøm (side 2). 2. Monter enheten (side 4). 3. Registrer enheten (side 5). 4. Se etter oppdateringer. Programvareoppdateringer (side 5). Gratis kartoppdatering (side 5). Koble enheten til bilstrøm ADVARSEL Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Ta enheten ut av kjøretøyet, eller legg den et sted der den ikke utsettes for direkte sollys, for å unngå person- eller produktskader som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme. Lad enheten før du bruker den på batteristrøm. 1. Sett nederste del av enheten inn i braketten. 2. Vipp enheten bakover til den klikker på plass. 2 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

7 Komme i gang 3. Koble strømkabelen for bil ➊ til USB-kontakten ➋ på braketten eller enheten. ➋ ➊ 5. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, kobler du den eksterne antennen til trafikkmottakeren og fester den til frontruten ved hjelp av sugekoppene. Når enheten er koblet til bilstrøm, skjer følgende. Enheten slår seg på. Enheten innhenter satellittsignaler. Når minst én av linjene er grønn, har enheten hentet inn satellittsignaler. MERK: Det kan hende at enheten må ha klar sikt mot himmelen for å innhente satellittsignaler. Enheten lades mens du kjører. på statuslinjen viser statusen til det interne batteriet. 4. Koble den andre enden av strømkabelen for bil til et uttak i kjøretøyet. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 3

8 Komme i gang Montere enheten Merknad Før du monterer enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon for å få informasjon om lover angående montering på frontruten. 1. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. 2. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut. 3. Fest sugekoppen på frontruten. 4. Skyv spaken bakover mot frontruten. 5. Knepp fast braketten ➊ på sugekopparmen ➋. ➊ ➋ Om mittdashboard Bruk mittdashboard til å registrere enheten, se etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang til produktveiledninger og -support med mer. Konfigurere mittdashboard 1. Koble USB-kabelen til USBkontakten på enheten. 2. Koble USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen. 3. Gå til 4. Følg instruksjonene på skjermen. 4 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

9 Komme i gang Registrere enheten 1. Fra mittdashboard klikker du på Registrer deg nå. 2. Følg instruksjonene på skjermen. Oppdatere programvaren 1. Åpne mittdashboard (side 4). 2. Under Programvareoppdateringer klikker du på Oppdater nå. 3. Følg instruksjonene på skjermen. nümaps Guarantee Hvis du registrerer enheten din på innen 60 dager etter at du har innhentet satellitter og kjørt med den, er den kvalifisert for én gratis kartoppdatering. Gå til /numaps. Oppdatere kart 1. Åpne mittdashboard (side 5). 2. Registrer enheten (side 5). 3. Under Kartoppdateringer klikker du på Oppdater nå. 4. Følg instruksjonene på skjermen. Oversikt over enheten Hver modell har en av/på-knapp ➊ og et microsd -kortspor ➋. nüvi 2200 nüvi 2300/2400 ➋ ➊ ➊ ➋ Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 5

10 Komme i gang USB-kontakter på enhetene Bruk USB-kontakten på enheten til å koble enheten til bilstrøm eller en datamaskin. USB-kontakten er plassert på forskjellige steder på modeller i nüvi 2200-, og 2400-serien. mini-usbkontakt 2200 Enhetens bakdeksel 2300 Baksiden av braketten 2400 På siden av braketten mikro-usbkontakt Ingen Nederst på enheten Nederst på enheten Slå enheten av 1. Hold nede av/på-knappen i fire sekunder. 2. Trykk på Av. Låse skjermen Denne funksjonen er kun tilgjengelig på nüvi Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på skjermen ved et uhell. 1. Trykk på av/på-knappen, og slipp den raskt. 2. Trykk på Lås. Justere volumet 1. Trykk på Volum. 2. Velg et alternativ: Flytt glidebryteren fra venstre til høyre for å justere volumet. Trykk på Volum > for å dempe all lyd. 6 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

11 Komme i gang Justere lysstyrken på skjermen 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke. 2. Trykk på og dra rulleknappen for å justere lysstyrken på skjermen. Bruke knappene på skjermen Trykk på og hold nede for å komme raskt tilbake til hovedmenyen. Trykk på og for å se flere valg. Trykk på og hold nede og for å bla raskere. Bruke tastaturet på skjermen Se Systeminnstillinger hvis du vil endre tastaturlayouten (side 49). Trykk på et tegn på tastaturet for å skrive inn en bokstav eller et tall. Trykk på for å legge til et mellomrom. Trykk på for å få store eller små tegn. Trykk mellom to tegn for å velge en bokstav. Trykk på for å slette et tegn. Trykk på og hold nede for å slette alt du har skrevet. Trykk på for å velge språkmodus for tastaturet. Trykk på for å legge inn spesialtegn, som punktum. Trykk på for å bytte mellom små og store bokstaver. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 7

12 Komme i gang Visning på skjermen MERK: Vertikal modus (portrett) er kun tilgjengelig på nüvi Roter enheten for å få visning i horisontal (landskap) eller vertikal modus (portrett). 8 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

13 Hovedmeny Bruke hovedmenyen ➍ ➊ ➋ ➎ ➏ ➌ ➐ ➑ Trykk på ➊ for å endre transportmodus. Ruten beregnes forskjellig ut fra transportmodusen. Trykk på ➋ for å finne et bestemmelsessted. Trykk på ➌ for å vise kartet. Trykk på ➍ for å stoppe en rute. Trykk på ➎ for å legge inn en omkjøring i en rute. Trykk på ➏ for å foreta et anrop når enheten er koblet til en kompatibel mobiltelefon. Hovedmeny Se hvis du vil ha mer informasjon. Trykk på ➐ for å justere volumet. Trykk på ➑ for å åpne menyen med verktøy og innstillinger. Om tilpasning av hovedmenyen På 2400-modellene kan du opprette en egendefinert hovedmeny ved å legge til ikoner fra andre skjermbilder på enheten, for eksempel posisjonskategorier eller verktøy du bruker ofte. Du kan også endre størrelsen og posisjonen for ikonene på hovedmenyen. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 9

14 Hovedmeny Du kan veksle mellom standardhovedmenyen og den egendefinerte hovedmenyen. Legge til et ikon på den egendefinerte hovedmenyen Det er plass til opptil 15 ikoner på hovedmenyen. 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tilpass. MERK: Ikonene Hvor skal du?, Se på kart og Verktøy er automatisk med på hovedmenyen og kan ikke slettes. 2. Trykk på i feltet du vil fylle. 3. Trykk på et ikon. Ikonet legges til på den egendefinerte hovedmenyen. TIPS: Velg for å vise flere ikoner i en kategori. 4. Trykk på Lagre. Redigere ikonene på hovedmenyen Før du kan redigere ikoner, må du opprette en egendefinert hovedmeny (side 10). 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tilpass. 2. Velg et ikon på siden. 3. Trykk på et alternativ. Trykk på for å slette ikonet. Trykk på for å forstørre ikonet. 10 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

15 Hovedmeny Ikonet utvider seg fra én til fire celler. MERK: Hovedmenyen har plass til opptil to store ikoner. Trykk på for å krympe et stort ikon. Dra et ikon over skjermen for å flytte det. 4. Trykk på > Lagre. Velge en hovedmeny Du kan veksle mellom standardhovedmenyen og den egendefinerte hovedmenyen. Tilpasningene lagres mens du bruker den standard hovedmenyen. 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tilpass. 2. Velg Bruk standard eller Bruk tilpasset. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 11

16 Finne posisjoner Finne posisjoner Enheten tilbyr flere måter å finne posisjoner på. Etter kategori (side 12) I nærheten av en annen posisjon (side 14) Ved å stave navnet (side 16) Etter adresse (side 16) Bruke kartet (side 17) Bruke posisjoner som nylig er funnet (side 17) Bruke koordinater (side 18) Bruke bilder (side 18) Bruke Favoritter (side 21) Om punkter av interesse De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder punkter av interesse, for eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder. Bruk funksjonen Punkter av interesse for å søke etter bedrifter og attraksjoner i nærheten. Finne et punkt av interesse etter kategori 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse. 2. Velg en kategori. 3. Velg eventuelt en underkategori. 4. Velg et bestemmelsessted. 5. Trykk på Start!. 6. Velg eventuelt et alternativ: Trykk på Kjøre. Trykk på Gå. Trykk på Kollektivtransport hvis du vil beregne en rute der du både bruker kollektivtransport og går til fots. 12 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

17 Finne posisjoner MERK: Du må ha lastet inn cityxplorer -kart for å navigere ved hjelp av kollektivtransport (side 31). 7. Velg eventuelt en rute (side 20). Søke i en kategori Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke innenfor noen kategorier. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse. 2. Velg en kategori. 3. Velg eventuelt en underkategori. 4. Trykk på. 5. Skriv inn hele eller deler av navnet. 6. Trykk på Ferdig. Legge til et stopp mens du navigerer etter en rute Du må navigere etter en rute i bilmodus før du kan legge til et stopp. 1. Velg for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute. 2. Trykk på Hvor skal du?. 3. Søk etter posisjonen (side 12). 4. Trykk på Start!. 5. Velg et alternativ: Trykk på Legg til i gjeldende rute. Trykk på Start ny rute. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 13

18 Finne posisjoner Søke i nærheten av en annen posisjon MERK: Enheten søker automatisk etter steder i nærheten av gjeldende posisjon. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > > Nær. 2. Trykk på et alternativ. 3. Trykk på Lagre. 4. Skriv eventuelt inn søkeinformasjon. 5. Trykk på et bestemmelsessted. Foreta en omkjøring Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer, for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter en rute. MERK:Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at enheten ikke beregner en omkjøring. 1. Trykk på for å komme tilbake til hovedmenyen mens du navigerer etter en rute. 2. Trykk på Omkjøring eller Beregn på nytt. Finne parkering 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Parkering > Finn parkering. 2. Trykk på en parkeringsplass. 3. Trykk på Start!. Finne forrige parkeringsplass Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Parkering > Siste plass. 14 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

19 Finne posisjoner Lagre en parkeringsplass 1. Trykk på Hvor skal du? > Parkering. 2. Trykk på Parkering eller Siste plass. 3. Trykk på > Lagre. 4. Skriv eventuelt inn et navn. Stoppe ruten Trykk på > Stopp mens du navigerer etter en rute. Navigere utenfor vei Hvis du ikke følger veier når du kjører, kan du bruke Utenfor vei-modus. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon. 2. Trykk på Bil > nüroute > Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre. Ruten beregnes som en rett linje frem til posisjonen. Angi en Hjem-posisjon Du kan angi hjemmet ditt som den posisjonen du kjører til oftest. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem. 2. Velg Angi min adresse, Bruk min gjeldende posisjon eller Nylige treff. Kjøre hjem Du må angi en hjem-posisjon før du kan navigere hjem. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem. Nullstille Hjem-posisjonen 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > >Angi Hjemposisjon. 2. Velg et alternativ. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 15

20 Finne posisjoner Redigere informasjonen om Hjemposisjonen 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Hjem. 2. Trykk på > Rediger. 3. Skriv inn endringene. 4. Trykk på Ferdig. Posisjonssøk Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet på skjermen, angi posisjonens adresse eller koordinater, se på kartet med mer. Finne et sted ved å stave navnet 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse > Stav navn. 2. Angi hele eller deler av navnet, og velg Ferdig. 3. Velg et bestemmelsessted, og velg Start!. Finne en adresse MERK: Navnene på knappene og rekkefølgen av trinnene kan avvike fra trinnene nedenfor, avhengig av hvilken versjon av kartdataene som ligger inne på din enhet. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Adresse. 2. Endre eventuelt delstaten, landet eller provinsen. 3. Trykk på Stav sted. 4. Angi sted/postnummer. TIPS: Hvis du ikke er sikker på stedet/postnummeret, kan du velge Søk på alle. 5. Trykk på Ferdig. 6. Velg eventuelt sted/postnummer. MERK: Ikke alle kartdata støtter postnummersøk. 7. Angi nummeret for adressen. 8. Trykk på Ferdig. 16 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

21 Finne posisjoner 9. Angi gatenavnet. 10. Trykk på Ferdig. 11. Velg eventuelt gatenavnet. 12. Velg eventuelt adressen. Se på kartet Trykk på Hvor skal du? > Se på kart. Se Bruke posisjonskartet (side 19) for å få mer informasjon om hvordan kartknappene brukes. Finne en posisjon ved hjelp av kartet 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Se på kart. 2. Velg en posisjon. En informasjonsboks for posisjonen vises. 3. Trykk på informasjonsboksen. 4. Trykk på Start!. Vise en liste over posisjoner som nylig er funnet Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har funnet. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Nylige treff. Tømme listen over steder som nylig er funnet Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Nylige treff > > Tøm > Ja. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 17

22 Finne posisjoner Angi koordinater Hvis du kjenner de geografiske koordinatene til bestemmelsesstedet, kan du bruke enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengdegradskoordinatene. Dette kan være svært nyttig i geocaching. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Koordinater. 2. Velg et felt for å angi bredde- og lengdegradskoordinatene. 3. Trykk på Vis på kart. 4. Trykk på Start!. Endre kartkoordinatenes format 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Koordinater > Format. 2. Velg et format. Bruke bildenavigasjon Du kan laste opp bilder med informasjon om posisjonen på enheten eller minnekortet og opprette ruter til de avbildede posisjonene. 1. Koble enheten til datamaskinen (side 47). 2. Gå til /photos. 3. Følg instruksjonene på webområdet for å velge og laste inn bilder. 4. Koble enheten fra datamaskinen. 5. Slå på enheten. 6. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Bilder. Det vises en liste over bilder som inneholder posisjonsinformasjon. 7. Velg et bilde. 18 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

23 Finne posisjoner Bruke posisjonskartet Posisjonskartet åpnes når du velger en posisjon fra Hvor skal du?-menyen. ➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏ Trykk på ➊ for å lagre posisjonen i Favoritter. På enkelte modeller kan du trykke på ➊ for å ringe til den valgte posisjonen når enheten er koblet til en telefon. Trykk på informasjonsboblen ➋ for å vise mer informasjon om posisjonen. Trykk på ➌ for å zoome inn og ut. Trykk på ➍ for å gå tilbake til forrige side. Trykk på og dra ➎ for å vise et annet område av kartet. Trykk på ➏ for å opprette en detaljert rute til denne posisjonen. Vise en rute på kartet 1. Gå til posisjonskartet, og trykk på informasjonsboblen. 2. Trykk på informasjonsboksen for ruten. Fjerne et feilaktig punkt av interesse fra kartet Hvis søkeresultatene inneholder et utdatert eller feilaktig punkt av interesse, kan du fjerne posisjonen fra fremtidige søk. 1. Gå til posisjonskartet, og trykk på informasjonsboblen. 2. Trykk på > Rapporter feil > Ja. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 19

24 Finne posisjoner Vurdere et punkt av interesse Du kan vise og endre stjernevurderingen for et punkt av interesse, når dette er tilgjengelig. 1. Gå til posisjonskartet, og trykk på informasjonsboblen. Stjernevurderingene vises under posisjonens adresse, hvis dette er tilgjengelig. 2. Trykk på stjernene for å vurdere punktet av interesse. Stjernevurderingen blir oppdatert på enheten. Redigere et telefonnummer 1. Gå til posisjonskartet, og trykk på informasjonsboblen. 2. Trykk på > Rediger telefonnummer. 3. Angi riktig telefonnummer, og trykk på Ferdig. Bruke forhåndsvisning av flere ruter MERK: Se (side 52) hvis du vil aktivere forhåndsvisning av flere ruter. 1. Gå til posisjonskartet, og trykk på Start! og velg eventuelt Kjøre (side 12). Det vises et kart med uthevede ruter for raskere tid, kortere distanse og mindre drivstoff. 2. Bruke knappene på skjermen til å velge en rute (side 7). 3. Trykk på Start!. Angi en simulert posisjon 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Verktøy > Innstillinger > System > GPS-simulator > På. 2. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Se på kart. 3. Velg et område på kartet. En informasjonsboks for posisjonen vises. 20 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

25 Finne posisjoner 4. Trykk på > Angi posisjon. Favoritter Du kan lagre posisjoner i Favoritter, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter. Lagre posisjonen i Favoritter 1. Gå til kartet, og trykk på kjøretøyikonet. 2. Trykk på Lagre. 3. Angi et navn. 4. Trykk på Ferdig. Posisjonen lagres i Favoritter. Lagre posisjoner i Favoritter 1. Søk etter posisjonen (side 12). 2. Gå til posisjonskartet, og trykk på > Lagre > OK. Finne favoritter 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Velg eventuelt en kategori. 3. Velg en lagret posisjon. Redigere Favoritter 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Velg eventuelt en kategori. 3. Velg en favoritt. 4. Trykk på > Rediger. 5. Velg et alternativ: Trykk på Navn. Trykk på Telefonnummer. Trykk på Kategorier for å angi et kategorinavn for Favoritten. Trykk på Endre bilde for å lagre et bilde i favoritten (side 39). Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 21

26 Finne posisjoner Trykk på Endre kartsymbol for å endre symbolet som merker favoritten på kartet. 6 Rediger informasjonen. 7. Trykk på Ferdig. Slette favoritter 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Velg eventuelt en kategori. 3. Velg en favoritt. 4. Trykk på > Slett > Ja. Planlegge en tur Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med flere bestemmelsessteder. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Trykk på. 3. Trykk på Velg startposisjon. 4. Søk etter en posisjon (side 12). 5. Trykk på Velg. 6. Trykk på for å legge til flere posisjoner. 7. Trykk på Neste. 8. Angi et navn. 9. Trykk på Ferdig. Redigere en reiseplan 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Trykk på en lagret tur. 3. Trykk på et alternativ: ➊ Trykk på ➊ for å endre avgangstiden, varigheten eller ankomsttiden. ➋ 22 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

27 Trykk på ➋ for å endre transportmodus eller rutepreferanse for den delen av turen. Trykk på Kart for å vise turen på kartet. Navigere til en lagret tur 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Velg en lagret tur. 3. Trykk på Start!. 4. Velg eventuelt en rute (side 20). Redigere en lagret tur 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Hvor skal du? > Turplanlegger. 2. Velg en lagret tur. 3. Trykk på. 4. Velg et alternativ: Trykk på Gi nytt navn til tur. Trykk på Rediger bestemmelsessteder for å legge til og slette posisjoner samt endre rekkefølgen på posisjoner. Finne posisjoner Trykk på Slett tur. Trykk på Optimaliser rekkefølge hvis du vil legge inn stoppestedene på turen i den mest effektive rekkefølgen. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 23

28 Talekommando Talekommando Om talekommandoer MERK: Talekommandoer er ikke tilgjengelig for alle språk eller områder. Talekommandoer er tilgjengelig på nüvi 2360, 2370 og Talekommando betyr at du kan bruke enheten ved å si ordene du ser på skjermen, eller ved å uttale bestemte kommandoer. Menyen for talekommandoer har en liste over tilgjengelige talekommandoer. Angi aktiveringsfrasen Aktiveringsfrasen er et ord eller en frase som du kan si for å aktivere talekommandoen. Standard aktiveringsfrase er Voice Command. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Verktøy > Talekommando > Tilpass frase. 2. Angi en ny aktiveringsfrase. 3. Trykk på Ferdig. Aktivere talekommandoer Si aktiveringsfrasen. Menyen for talekommando vises. 24 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

29 Talekommando Tips til bruk av talekommandoer Snakk med normal stemme rettet mot enheten. Si kommandoene slik de vises på skjermen. Besvar talemeldinger fra enheten ved behov. Hvis du gjør aktiveringsfrasen lengre, begrenser du antallet utilsiktede aktiveringer av talekommandofunksjonen. Si Exit for å avslutte talekommandoer. Enheten gir fra seg to lyder når den går inn i og ut av talekommandomodus. Når vises øverst til høyre på skjermen, er ikke enheten klar for å ta imot en kommando. Når vises, kan du si en kommando. Navigere til en populær posisjon ved hjelp av talekommandoer Du kan si navnene på populære og velkjente posisjoner. 1. Si aktiveringsfrasen. 2. Si Find by Name. 3. Lytt etter talemeldingen, og si navnet på posisjonen. Det vises en liste med posisjoner. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 25

30 Talekommando 4. Si linjenummeret. 5. Si et alternativ: Si Navigate for å navigere til posisjonen. Si Call for å ringe til posisjonen når du er koblet til en kompatibel mobiltelefon. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Verktøy > Talekommando >. 2. Trykk på Dempet > Aktivert. Deaktivere talekommandoer Ved å deaktivere talekommandoer kan du forhindre at du ved et uhell åpner talekommandoen når du sier noe. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Verktøy > Talekommando >. 2. Trykk på Talekommando > Deaktivert. Finne en adresse 1. Si Voice Command. 2. Si Find Address. 3. Følg instruksjonene på skjermen. Instruksjoner for demping av lyd Du kan deaktivere talemeldingene for Talekommando uten å dempe lyden på enheten. 26 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

31 Kartsider Vise kartet mens du navigerer merknad Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt. Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger. Kartsider Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når du kjører på hovedveier. Endre kartdatafeltet 1. Gå til kartet, og trykk på datafeltet nede i det venstre hjørnet. 2. Velg hvilken type data som skal vises. 3. Trykk på Lagre. Endre fartsgrensen 1. Gå til kartet, og trykk på fartsgrenseikonet. 2. Trykk på og for å endre fartsgrensen. Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 27

32 Kartsider Bruke mytrends Funksjonen mytrends oppdager når du kjører mot et vanlig bestemmelsessted og viser bestemmelsesstedet og beregnet reisetid på navigasjonslinjen på kartet. 1. Gå til hovedmenyen, og trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon. 2. Trykk på Bil > nüroute > mytrends > Aktivert. 3. Lagre et vanlig bestemmelsessted, som hjemmet eller arbeidsplassen, som en favoritt (side 21). 4. Kjør til favoritten flere ganger med enheten slått på. 5. Når mytrends-informasjon vises på navigasjonslinjen, trykker du på den for å vise ruteinformasjon. Vise tripinformasjon Tripinformasjonsiden viser gjeldende fart og statistikk for turen. TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid under turen. Trykk på feltet Fart på kartet. 28 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

33 Kartsider Nullstille turinformasjon 1. Gå til kartet, og trykk på feltet Fart >. 2. Velg et alternativ: Når du ikke navigerer etter en rute, kan du trykke på Nullstill alt for å nullstille alle datafelter på siden, bortsett fra speedometeret. Trykk på Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på tripcomputeren. Trykk på Nullstill maks. fart for å nullstille maksimumsfarten. Trykk på Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren. Vise manøverlisten Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene i hele ruten og avstanden mellom hver sving. 1. Trykk på tekstlinjen øverst på kartet. 2. Velg et alternativ: Trykk på en sving i listen for å vise informasjon om den neste svingen. På nüvi 2400-modeller kan du trykke på en farget prikk for å få informasjon om en trafikkforsinkelse hvis du har koblet til en trafikkmottaker (side 42). Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 29

34 Kartsider Trykk på > Vis kart for å vise hele ruten på kartet. Vise neste sving Du må navigere etter en rute før du kan vise neste sving. Neste sving viser svingen på kartet samt avstanden og tiden som gjenstår før du når svingen. Trykk på på kartet. Om neste veikryss Når du navigerer etter en rute og nærmer deg et veikryss, kan det vises en oversikt over veikrysset på noen modeller. 30 Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien

35 Kartsider Bruke navigasjonskart for fotgjenger I fotgjengermodus vises ruten din på et todimensjonalt kart. ➊ ➌ ➋ ➊ ➍ Trykk på ➊ for å veksle mellom deler av ruten. Trykk på ➋ for å vise ruten. Trykk på ➌ for å sentrere kartet på gjeldende posisjon. Trykk på ➍ for å zoome inn og ut. Alternativer for kollektivtransport Hvis du har installert cityxplorer-kart, beregner enheten en rute som bruker en kombinasjon av kollektivtransportalternativer, som buss eller t-bane, og gange. cityxplorer-kart følger ikke med enheten. Se hvis du vil kjøpe cityxplorer-kart. De gule ikonene indikerer navigasjonsmetoden for hver del av ruten. Når du for eksempel ser, tar du en buss på det punktet på ruten. De svarte punktene på kartet er stoppesteder for kollektivtransport langs ruten. MERK: Du kan begrense gangavstanden på en fotgjengerrute (side 51). Brukerveiledning for nüvi 2200-/2300-/2400-serien 31

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning

Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Astro 320 med DC 50 Brukerveiledning Juli 2013 190-01628-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Dakota 10 og 20 brukerveiledning

Dakota 10 og 20 brukerveiledning Dakota 10 og 20 brukerveiledning 2009 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

GPSMAP 400-serien. brukermanual

GPSMAP 400-serien. brukermanual GPSMAP 400-serien brukermanual 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913)

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. TomTom app 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sette

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625

Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 Brukerhåndbok Nokia Lumia 625 1.0. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Det er en brukerveiledning på telefonen din. Den er alltid med deg, tilgjengelig når du trenger den. Sveip

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Brukerhåndbok Versjon: 7.0 Hvis du vil finne de nyeste brukerhåndbøkene, kan du gå til www.blackberry.com/docs/ smartphones. SWD-1735726-0726040753-031

Detaljer

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok

Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Sony Ericsson Aspen Utvidet brukerhåndbok Innhold Komme i gang...5 Brukerhåndbok på telefonen...5 Mer hjelp...5 Sette sammen telefonen...5 Slå telefonen på og av...7 Justere skjermen...7 Bli kjent med

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Torch Series. BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1. Brukerhåndbok BlackBerry Torch Series BlackBerry Torch 9850/9860 Smartphones Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-24 SWD-20120924171801983 Innhold Hurtighjelp... 8 Komme i gang: Smarttelefonen... 8 Populære

Detaljer

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok

Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry. Versjon: 7.1. Brukerhåndbok Porsche Design P'9981 smartphone from BlackBerry Versjon: 7.1 Brukerhåndbok Publisert: 2012-09-27 SWD-20120927135606611 Innhold Hurtighjelp... 9 Komme i gang: Smarttelefonen... 9 Populære emner... 28 Populære

Detaljer

Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning. Windows Mobile

Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning. Windows Mobile SAMSUNG Brukerveiledning LBS Kart og navigering. Alltid. Overalt. Brukerveiledning Windows Mobile 1 Copyright 1993-2009 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer