nüvi 500-serien brukerveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nüvi 500-serien brukerveiledning"

Transkript

1 nüvi 500-serien brukerveiledning

2 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) eller (800) Faks. (913) Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia Tlf. +44 (0) (til Storbritannia) (i Storbritannia) Faks. +44 (0) Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tlf. 886/ Faks. 886/ Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde ( for å finne aktuelle oppdateringer og tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter. Garmin, nüvi, MapSource, BlueChart g2, g2 Vision, Garmin TourGuide og TrackBack er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Lock og mygarmin er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. microsd er et varemerke for The SD Card Association. Microsoft, MSN, MSN-logoen, Windows og Windows NT er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et varemerke for Apple Computer, Inc., registrert i USA. og andre land. SaversGuide er et registrert varemerke for Entertainment Publications, Inc. Wherigo-logoen er et varemerke for Groundspeak i USA og andre land. Brukes med tillatelse. Bruken av data fra geocaching.com er underlagt bruksvilkårsavtalen til Geocaching.com, som du finner på Bluetooth -navnet og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Oktober 2009 Delenummer Rev. B Trykt i Taiwan

3 Introduksjon Takk for at du kjøpte den GPS-aktiverte navigasjonsenheten i Garmin nüvi 500-serien. Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Produktregistrering Gjør det enklere for oss å hjelpe deg ved å registrere deg på Internett i dag! Koble deg til Garmins webområde på Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på et trygt sted. Kontakt Garmin Kontakt Garmin Product Support hvis det er noe du lurer på når du bruker nüvienheten. USA: Gå til eller ta kontakt med Garmin USA på telefon (913) eller (800) Introduksjon Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på telefon Europa: Gå til og klikk på Contact Support for innenlandsk supportinformasjon, eller ta kontakt med Garmin (Europa) Ltd. på telefon +44 (0) Mer informasjon Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, trykker du på Verktøy > Hjelp. Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, kan du gå til eller på eller ta kontakt med din Garmin-forhandler. i

4 Introduksjon Innholdsfortegnelse Introduksjon...i Produktregistrering... i Kontakt Garmin... i Mer informasjon... i Se på nüvi-enheten...iv Komme i gang...1 Trinn 1: Installere batteri i nüvi-enheten... 1 Trinn 2: Lade nüvi-enheten... 2 Trinn 3: Montere nüvi-enheten... 2 Trinn 4: Konfigurere nüvi-enheten... 3 Trinn 5: Innhente satellitter... 3 Trinn 6: Pare Bluetooth -hodesettet... 3 Bruke menysiden... 4 Hvor skal du?...7 Finne en adresse... 7 Angi en Hjem-posisjon... 7 Finne et sted ved å stave navnet... 8 Finne steder som nylig er funnet... 9 Favoritter... 9 Tillegg Bruke egendefinerte ruter Angi koordinater Finne geografiske punkter Finne et sted ved hjelp av kartet Bruke TracBack Søke i nærheten av en annen posisjon Bruke kartet...14 Turteller Manøverliste Neste sving Behandle filer...16 Støttede filtyper Laste inn filer Laste inn bilder for bildenavigasjon Slette filer Bruke verktøyene...19 Innstillinger Hvor er jeg? Wherigo Hjelp Bildeviser Egendefinerte ruter Mine data Verdensur Kalkulator Enhetskalkulator ii

5 Introduksjon Kompass Trafikk MSN Direct Tilpasse nüvi-enheten...24 Systeminnstillinger Navigasjonsinnstillinger Skjerminnstillinger Tidsinnstillinger Språkinnstillinger Kartinnstillinger Sikkerhetsinnstillinger Bluetooth-innstillinger Informasjon om trafikkabonnement Innstillinger for nærhetspunkter Gjenopprette alle innstillinger Bruke FM-trafikk...30 Trafikk i ditt område Fargekode for alvorlighetsgrad Trafikk på din rute Vise trafikkartet Vise trafikkforsinkelser Trafikkabonnementer Geocaching...33 Hurtigkoblinger Laste ned Geocacher Finne geocacher Wherigo Båtmodus...35 Vise sjøkart Finne marine punkter Vise tidevannsinformasjon Vise marine strømninger Mer informasjon Tillegg...37 mygarmin Ta vare på nüvi-enheten Låse nüvi-enheten Kalibrere skjermen Nullstille nüvi-enheten Oppdatere programvaren Fjerne brukerdata Batteriinformasjon Skifte batteri i nüvi-enheten Lade nüvi-enheten Skifte sikringen Montere på dashbordet Tilleggskart Ekstrautstyr og valgfritt tilbehør Om GPS-satellittsignaler Samsvarserklæring Lisensavtale for programvare Spesifikasjoner Feilsøking Indeks...49 iii

6 Introduksjon Se på nüvi-enheten Av/på-knapp: Trykk og hold nede for å slå nüvi-enheten av/på. GPS-antenne Trykk raskt for å justere styrken på bakgrunnsbelysningen. Høyttaler Batterideksel Batterikontakter Serienummer under batteriet Mini-USBkontakt under gummihetten Utløserknapp: Skyv den opp for å åpne batteridekslet microsd -kortspor under batteriet iv

7 Komme i gang Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet. Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon, hvis du vil ha informasjon om lover angående montering på frontruten. Komme i gang Trinn 1: Installere batteri i nüvi-enheten 1. Finn litiumionbatteriet som fulgte med produktesken. 2. Skyv utløserknappen opp for å åpne batteridekselet bak på nüvi-enheten. 3. Finn metallkontaktene på enden av litiumionbatteriet. 4. Sett inn batteriet slik at metallkontaktene på batteriet berører metallkontaktene i batterirommet.

8 Komme i gang 5. Trykk batteriet på plass. 6. Skyv batteridekselet tilbake til det klikker på plass. Trinn 2: Lade nüvi-enheten Bruk strømkabelen for bil til å lade nüvienheten. Hvis du vil kjøpe en ekstra USBkabel eller en vekselstrømsadapterkabel, kan du gå til Trinn 3: Montere nüvienheten 1. Ta av gummihetten på strømkontakten bak på nüvi-enheten. 2. Sett strømkabelen for bil inn i strømkontakten. 3. Knepp fast holderen på sugekopparmen. Sugekopparm Holder Spak 4. Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut. 5. Fest sugekoppen på frontruten. 6. Skyv spaken bakover mot frontruten. 7. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.

9 Komme i gang Trinn 5: Innhente satellitter Gå ut til et åpent område, ut av garasjer og vekk fra høye bygninger. Stopp kjøretøyet, og slå på nüvi-enheten. Det kan ta et par minutter å innhente satellittsignaler. 8. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass. 9. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i kjøretøyet. Nüvi-enheten skal slå seg på automatisk hvis den er koblet til og kjøretøyet er i gang. Trinn 4: Konfigurere nüvienheten Du slår på nüvi-enheten ved å trykke på og holde nede. Følg instruksjonene på skjermen. Trinn 6: Pare Bluetooth - hodesettet Du kan høre på lyd fra nüvi-enheten med Bluetooth-hodesettet. Den første gangen du bruker to enheter sammen, må du pare dem. Bluetooth-hodesettet og nüvienheten være slått på og ikke være mer enn 10 meter fra hverandre. Etter at du har paret dem, kobles de automatisk sammen hver gang du slår dem på. 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. 2. Aktiver Bluetooth-teknologi på nüvienheten. 3. Under Tilkoblinger trykker du på Legg til eller Bytte.

10 Komme i gang 4. Aktiver modusen Finn meg / Utforsk / Synlig på hodesettet. 5. Trykk på OK på nüvi-enheten. 6. Velg hodesettet, og trykk på OK. 7. Angi Bluetooth-PIN-koden for hodesettet, hvis det er nødvendig, og trykk på Ferdig. 8. Trykk på OK. MERK: Du finner mer informasjon på side 27 eller i brukerveiledningen til hodesettet. Bruke menysiden ➊ ➏ ➋ ➌ ➍ ➎ ➑ ➐ ➊ GPS-sattellittstyrke. ➒ ➋ Status for Bluetooth-hodesett (bare nüvi 510). ➌ Bruksmodus. Trykk for å endre til kjøre-, gå-, sykle- eller båtmodus. MERK: Båtmodus er kun tilgjengelig hvis du har lastet inn maritime kart på nüvi-enheten. ➍ Batteristatus. ➎ Gjeldende klokkeslett. Trykk for å endre tidsinnstillingene. ➏ Trykk for å finne et bestemmelsessted. ➐ Trykk for å vise kartet. ➑ Trykk for å justere volumet. MERK: Hvis du har et Bluetoothhodesett som er paret med nüvi 510, justerer du volumet fra hodesettet. ➒ Trykk for å bruke verktøy som innstillinger, Hvor er jeg?, Hjelp og ruter.

11 Tips og snarveier for nüvi Du kommer deg raskt tilbake til menysiden ved å trykke på og holde nede Tilbake. Trykk på og for å se flere valg. Trykk på og hold nede disse knappene for å rulle raskere. Sidene er forskjellige avhengig av bruksmodusen og innstillingene. Velge en bruksmodus Gå Kjøre Sykle Båt Nüvi-enheten har flere bruksmodi for forskjellige transportmodi. Rutene og navigasjonen beregnes forskjellig basert på bruksmodusen. Enveiskjørte gater behandles for eksempel annerledes i gåmodus enn i kjøremodus. Komme i gang Endre bruksmodus 1. Trykk på bruksmodusikonet. 2. Velg en modus og trykk på OK. 3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere bruksmodusinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om egendefinerte innstillinger, kan du se side 24. Finne punkter av interesse 1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse. 2. Velg en kategori. 3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på Kjør. For å søke etter navn trykker du på Hvor skal du? > Punkter av interesse > Stav navn. Hvis du vil søke i et annet område, trykker du på Hvor skal du? > Nærme. 5

12 Komme i gang Bruke Kjør! -siden ➊ Trykk for å vise ruten på kartet. ➋ Trykk for å starte navigasjon av ruten. ➌ Trykk for å vise denne posisjonen og omkringliggende områder på kartet. Se side 14. ➍ Trykk for å lagre denne posisjonen i Favoritter. Legge til et stopp i ruten 1. Når en rute er aktiv, kan du trykke på Meny > Hvor skal du?. 2. Søk etter det ekstra stoppet (Viapunkt). 3. Trykk på Kjør!. 4. Trykk på Legg til som viapunkt for å legge til dette stoppet før bestemmelsesstedet. ELLER Trykk på Angi som nytt bestemmelsessted for å gjøre dette til ditt nye endelige bestemmelsessted. Foreta en omkjøring Hvis veien foran er stengt, kan du foreta en omkjøring. MERKNAD: Du kan ikke foreta omkjøringer når du navigerer offroad. 1. Med en rute aktiv trykker du på Meny. 2. Trykk på Omkjøring. Nüvi-enheten prøver å finne en annen rute som unngår veien du kjører på eller neste vei i manøverlisten, og deretter tar den deg tilbake til den opprinnelige ruten. Hvis ruten du følger, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at nüvi-enheten ikke beregner en omkjøring.

13 Hvor skal du? I Hvor skal du? finner du flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter posisjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du foretar et enkelt søk, kan du se side 5. Tips: Trykk på Nærme for å endre søkeområdet. Se side 13. Finne en adresse 1. Trykk på Hvor skal du? > Adresse. 2. Endre delstaten, landet eller provinsen, om nødvendig. 3. Trykk på Stav sted, angi stedet/ postnummeret og trykk på Ferdig. Velg sted eller postnummer fra listen. (Ikke alle kartdata støtter postnummersøk) Hvis du ikke er sikker på stedet, kan du trykke på Søk på alle. 4. Angi nummeret for adressen, og trykk på Ferdig. 5. Angi gatenavnet, og trykk på Ferdig. Hvor skal du? 6. Velg eventuelt riktig gate fra listen. 7. Trykk eventuelt på adressen. merk: Avhengig av kartversjonen som er lastet inn på nüvi-enheten, kan navnene på knappene endre seg og noen trinn kan bli sortert ulikt. Angi en Hjem-posisjon Du kan angi en Hjem-posisjon for stedet du kjører til oftest. 1. Trykk på Hvor skal du? > Kjør hjem. 2. Velg et alternativ. Kjør hjem Etter at du har angitt Hjem-posisjonen, kan du når som helst lage en rute til stedet ved å trykke på Hvor skal du? > Kjør hjem.

14 Hvor skal du? Endre Hjem-posisjon Hvis du vil endre Hjem-posisjonen, må du først slette den fra Favoritter. 1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Alle favoritter. 2. Trykk på Hjem > Rediger > Slett> Ja. Etter at du har slettet Hjem-posisjonen, stiller du den inn på nytt ved å følge fremgangsmåten på side 7. Finne et sted ved å stave navnet Hvis du vet navnet på posisjonen du ser etter, kan du stave det ved hjelp av tastaturet på skjermen. Du kan også angi bokstaver i navnet for å begrense søket. 1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av interesse > Stav navn. 2. Skriv inn bokstaver i navnet ved hjelp av tastaturet på skjermen. Trykk på Ferdig. Bruke tastaturet på skjermen Når skjermen viser et tastatur, skriver du inn tall og bokstaver ved å trykke på tastene. Trykk på for å vise en liste over nylig funne søkeord. Trykk på for å slette et tegn. Trykk og hold inne for å slette hele oppføringen. Trykk på for å legge til et mellomrom. Trykk på for å bytte til store eller små bokstaver. Trykk på Modus for å velge språkmodusen for tastaturet. Trykk på 123 for å legge inn spesialtegn, som punktum.

15 Finne steder som nylig er funnet nüvi-enheten lagrer de siste 50 stedene som nylig er funnet, i listen Nylige treff. Trykk på Hvor skal du? > Nylige treff. De stedene som ble vist sist, vises øverst i listen. Slette nylig funne steder Trykk på Fjern > Ja for å fjerne alle stedene fra listen Nylige treff. Merk: Når du trykker på Fjern, fjernes alle elementer fra listen. Denne prosessen sletter ikke det faktiske stedet fra nüvienheten. Favoritter Du kan lagre steder i Favoritter, slik at du raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjem-posisjonen blir også lagret i Favoritter. Hvor skal du? Lagre gjeldende posisjon På kartsiden trykker du på. Trykk på Lagre posisjon for å lagre den gjeldende posisjonen. Lagre steder du finner 1. Når du har funnet et sted du vil lagre, trykker du på Lagre. 2. Trykk på OK. Stedet lagres i Favoritter. Finne lagrede steder Trykk på Hvor skal du? > Favoritter. Du får frem en liste over de lagrede posisjonene. Redigere lagrede steder 1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter. 2. Trykk på den posisjonen du vil redigere. 3. Trykk på Rediger.

16 Hvor skal du? Bruke bildenavigasjon nüvi-enheten viser bilder som inneholder posisjonsinformasjon. Du kan laste inn disse bildene til nüvi-enheten eller til et microsd-kort og opprette ruter til dem. Hvis du vil ha mer informasjon om å laste inn bilder, kan du se side Trykk på et element for å redigere: Endre navn angi et nytt navn, og trykk på Ferdig. Legg ved bilde velg et bilde for å tilordne det til posisjonen. Endre Kartsymbol trykk på et nytt symbol for å merke denne posisjonen på kartet. Endre telefonnummer angi et telefonnummer, og trykk på Ferdig. Endre Kategorier velg en annen kategori for posisjonen. Slett fjerner elementet fra listen over favoritter. Trykk på Ja. 1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter > Bilder. Bildene som er lagret på nüvi-s tasjonen eller på microsd-kortet, vises. 2. Trykk på et bilde. 3. Trykk på Kjør! for å navigere til posisjonen. Trykk på Kart for å vise posisjonen på kartet. Tillegg Hvis du vil ha informasjon om tillegg, som fotoboksinformasjon og Garmin Travel Guide, kan du se sidene

17 Bruke egendefinerte ruter Trykk på Hvor skal du? > Egendefinerte ruter. Velg ruten du vil kjøre, og trykk på Kjør!. Opprette en egendefinert rute Bruk nüvi-enheten til å opprette og lagre egendefinerte ruter før din neste tur. Du kan lagre inntil 10 egendefinerte ruter. 1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy) > Egendefinerte ruter > Ny. 2. Trykk på Legg til nytt startpunkt. 3. Finn et sted som skal være startpunktet, og trykk på Velg. 4. Trykk på Legg til nytt sluttpunkt. 5. Finn et sted som skal være endepunktet, og trykk på Velg. Hvor skal du? 6. Trykk på for å legge til en ny posisjon i den egendefinerte ruten. Trykk på for å fjerne et sted. 7. Trykk på Neste for å beregne den egendefinerte ruten og vise den på kartet. 8. Trykk på Lagre for å lagre den egendefinerte ruten og avslutte. Redigere egendefinerte ruter 1. Trykk på Hvor skal du? (eller Verktøy) > Egendefinerte ruter. 2. Velg ruten du vil redigere. 3. Trykk på Rediger. 4. Trykk på et element for å redigere: Endre navn angi et nytt navn, og trykk på Ferdig. Legg til / fjern punkter legge til eller fjerne punkter fra ruten. Ordne punktene manuelt endre rekkefølgen på punktene langs ruten. Omorganisere punkter optimalt organisere rekkefølgen på punktene automatisk.

18 Hvor skal du? Omberegn endre rutepreferansen slik at den beregner etter kortere tid, kortere distanse eller off road. Slett fjerne denne ruten. Angi koordinater Hvis du vet de geografiske koordinatene til bestemmelsesstedet, kan du bruke nüvi-enheten til å navigere til bestemmelsesstedet ved hjelp av breddeog lengdegradskoordinater (eller andre koordinatformater). Dette kan være svært nyttig i geocaching. Hvis du vil ha informasjon om geocaching, kan du se sidene Trykk på Hvor skal du? > Koordinater. 2. Trykk på Format for å endre typen koordinater. Forskjellige kart bruker forskjellige posisjonsformater. Derfor lar nüvi-enheten deg velge det riktige koordinatformatet for den typen kart du bruker. 3. Angi koordinatene og trykk på Ferdig. Finne geografiske punkter Hvis nüvi-enheten har topografiske kart, inneholder den informasjon om plasseringen av flere geografiske punkter, som innsjøer, elver, fjelltopper og andre landmerker. Hvis du vil ha informasjon om tilleggskart, kan du se side Trykk på Hvor skal du? > Geografiske punkter. 2. Velg et geografisk punkt fra listen. 3. Trykk på Kjør!. 12

19 Finne et sted ved hjelp av kartet Trykk på Hvor skal du? > Se på kart. Tips for å se på kartet Trykk på kartet og dra for å vise forskjellige deler av kartet. Trykk på og for å zoome ut og inn. Trykk på et objekt på kartet. Det vises en pil som peker på objektet. Trykk på Lagre for å lagre posisjonen. Trykk på Kjør! for å navigere til posisjonen. Hvis GPS-modusen er avslått, trykker du på Angi posisjon for å angi posisjonen til det valgte stedet. Se side 24. Bruke TracBack Trykk på Hvor skal du? > TracBack for å vise det nyeste sporet. Trykk på Lagre for å lagre dette stedet i Favoritter. Trykk på Kjør! for å spore tilbake den nylige strekningen. Søke i n rheten nærheten av en annen posisjon Hvor skal du? Merk: nüvi-enheten søker automatisk etter steder i nærheten av gjeldende posisjon. 1. Trykk på Hvor skal du? > Nærme. 2. Velg et alternativ: Hvor jeg er nå søker etter steder i nærheten av gjeldende posisjon. En annen by søker etter steder i nærheten av byen du angir. I båtmodus er dette alternativet En posisjon på kartet. Min nåværende rute søker etter steder langs den aktive ruten. Mitt bestemmelsessted søker etter steder i nærheten av det gjeldende bestemmelsesstedet.

20 Bruke kartet Bruke kartet Ruten er merket med en magentafarget linje. Underveis vil nüvi-enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger, piler på kartet og kjøreanvisninger øverst på kartet. Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi nye kjøreanvisninger. ➎ ➊ ➊ Trykk for å vise neste sving (navigere på vei). ➍ ➏ ➋ ➌ ➊ Trykk for å vise kompasset (navigere offroad). ➋ Trykk på tekstlinjen for å vise manøverlisten. ➌ Trykk for å zoome inn og ut. ➍ Trykk på kjøretøysikonet for å vise Hvor er jeg?- siden. ➎ Trykk for å vise turtelleren. ➏ Trykk for å vise menysiden. 14

21 Turteller Turtelleren angir gjeldende hastighet og gir nyttig statistikk om turen. Hvis du vil vise turtelleren, trykker du på Hastighet på kartet. Hvis du stopper ofte, lar du nüvi-enheten være slått på, slik at den kan måle medgått tid under turen nøyaktig. Nullstille turtelleren Nullstill turtelleren før du begynner på turen, for å få nøyaktig turinformasjon. Trykk på Nullstill tur for å nullstille informasjonen på siden for turteller. Trykk på Nullstill maks. for å nullstille den maksimale hastigheten. Bruke kartet Trykk på tekstlinjen øverst på kartet for å åpne manøverlisten. Trykk på en sving i listen for å vise informasjon om den neste svingen. Trykk på Vis kart for å vise hele ruten på kartet. Neste sving Når du navigerer etter en rute, kan du vise den neste svingen på kartet, i tillegg til distansen og tiden som er igjen før du kommer til svingen. Hvis du vil vise den neste svingen, kan du trykke på hjørnet øverst til venstre på kartet, eller trykke på hvilken som helst sving fra manøverlisten. Manøverliste Når du navigerer etter en rute, viser manøverlisten instruksjoner for hver sving for hele ruten og distansen mellom svingene. 5

22 Behandle filer Behandle filer Du kan lagre filer, for eksempel JPEGbildefiler og GPX-rutefiler, i internminnet på nüvi-enheten eller på et microsd-kort. Merk: Nüvi-enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me, eller Windows NT. Den er heller ikke kompatibel med Mac OS 10.3 og tidligere versjoner. Dette er en vanlig begrensning for de fleste USBmasselagringsenheter. Laste inn filer MicroSDkortspor under batteriet Utløserknapp: Skyv den opp for å åpne batteridekslet Mini-USBkontakt under gummihetten Støttede filtyper JPEG-, JPG-, PNG-, BMP-, og GIFbildefiler: Se side 18 Kart, ruter og veipunktfiler fra MapSource : Se side 42 GPX- og GPW-filer: Se sidene GPI-egendefinerte POI-filer fra Garmins POI Loader: Se side 43 Trinn 1: Sett inn et microsdkort (valgfritt) 1. Skyv utløserknappen opp for å åpne batteridekselet bak på nüvi-enheten. 2. Ta ut batteriet. 3. Du setter inn eller fjerner kortet ved å skyve det inn til du hører et klikk. 4. Skifte batteriet. 5. Skyv batteridekselet tilbake til det klikker på plass. 16

23 Trinn 2: Koble til USB -kabelen (ikke inkludert) Sett i mini-usb-kontakten på undersiden av nüvi-enheten. Koble den store enden av kabelen til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen. Nüvi-enheten og microsd-kortet vises som eksterne stasjoner i Min datamaskin på Windows-datamaskiner, og som volumer på Mac-datamaskiner. Merk: Noen operativsystemer eller datamaskiner med flere nettverksstasjoner kan ikke vise nüvistasjonene. Du finner mer informasjon om hvordan du tilordner stasjonene i hjelpefilen til operativsystemet. Behandle filer Trinn 3: Overføre filer til nüvienheten Kopier og lim inn filer fra datamaskinen i stasjoner/volumer på nüvi-enheten. 1. Søk på datamaskinen for å finne filen du vil kopiere. 2. Velg filen og trykk på Rediger > Kopier. 3. Åpne Garmin- eller microsdkortstasjonen/-volumet. 4. Klikk på Rediger > Lim inn. Filen vises i en liste over filer i nüvi-minnet eller på microsd-kortet. Trinn 4: Løse ut og koble fra USB-kabelen Når du er ferdig med å overføre filer, klikker du på løs ut -ikonet i systemstatusfeltet eller drar volumikonet til søppelbøtten på Mac-datamaskiner. Koble nüvi-enheten fra datamaskinen.

24 Behandle filer Laste inn bilder for bildenavigasjon Last ned bilder med posisjonsinformasjon på nüvi-enheten eller microsd-kortet for bildenavigasjon. Gå til hvis du vil ha mer informasjon. 1. Koble nüvi-enheten til datamaskinen. 2. Gå til og logg på. 3. Velg et bilde. 4. Følg instruksjonene på skjermen. Slette filer Koble nüvi-enheten til datamaskinen og åpne stasjonen/volumet for nüvienheten eller microsd-kortet. Merk filen du vil slette, og trykk på Slett-tasten på datamaskinens tastatur. Forsiktig: Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke slette den. Nüvi-enhetens minne inneholder viktige systemfiler som ikke må slettes. 18

25 Bruke verktøyene Verktøy-menyen inneholder mange funksjoner som er nyttige når du er på reise. Fra menysiden trykker du på Verktøy for å få tilgang til Verktøymenyen. Bruke verktøyene Trykk på en knapp til høyre for å vise de nærmeste posisjonene i den kategorien. Trykk på Lagre posisjon for å lagre den gjeldende posisjonen. Wherigo Hvis du vil ha mer informasjon om Wherigo, kan du se side 34. Hjelp Trykk på Hjelp for å få informasjon om hvordan du bruker nüvi-enheten. Innstillinger Hvis du vil ha informasjon om innstillingene, kan du se sidene Hvor er jeg? Trykk på Hvor er jeg? for å vise gjeldende posisjonsinformasjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg. Bildeviser Bruk bildeviseren til å vise bilder som du har lagret på nüvi-enheten eller på et microsd-kort. 1. Trykk på Verktøy > Bildeviser. 2. Trykk på et bilde for å vise en større versjon av det. 3. Trykk på pilene for å vise alle bildene.

26 Bruke verktøyene Vise en bildefremvisning Trykk på Bildefremvisning for å starte en bildfremvisning. Hvert bilde blir vist i noen sekunder før neste bilde vises. Trykk hvor som helst på skjermen for å stoppe bildefremvisningen. Navigere til et bilde Hvis et bilde inneholder posisjonsinformasjon, trykker du på Info > Kjør! for å opprette en rute dit. Se side 18 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster inn bilder på nüvienheten. Egendefinerte ruter Hvis du vil ha mer informasjon om egendefinerte ruter, kan du se side 11. Mine data Bruk dette verktøyet til å behandle og slette lagrede data, for eksempel dine favoritter. Hvis du har overført en rute fra MapSource, kan du trykke på Importer rute fra fil for å bruke den ruten i nüvienheten. Verdensur 1. Trykk på Verktøy > Verdensur. 2. Hvis du vil endre på en by som er oppført, trykker du på byen. 3. Angi et bynavn, og trykk på Ferdig. 4. Velg riktig by, om nødvendig. 5. Trykk på Lagre. 6. Trykk på Verdenskart for å vise et kart. Nattetimene vises i det skyggelagte området. 7. Trykk på Verdensur for å vise urene igjen, eller trykk på Tilbake for å avslutte. 20

27 Bruke verktøyene Kalkulator 1. Trykk på Verktøy > Kalkulator. 2 Skriv inn det første tallet i regnestykket. 3. Trykk på en regnefunksjon (,, -, eller +). 4. Skriv inn det andre tallet i regnestykket. Trykk på. for å legge til en desimal. Trykk på ± for å gjøre tallet negativt eller positivt. Trykk på % for å gjøre tallet om til en prosent (0,01). Trykk på C for å fjerne oppføringen. 5. Trykk på =. 6. Trykk på C for å gjøre et nytt regnestykke. Enhetskalkulator 1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator. 2. Trykk på Konvertering, velg en type mål og trykk på OK. 3. Trykk på en måleenhet du vil endre. 4. Velg en måleenhet og trykk på OK. Gjenta etter behov. 5. Trykk på det tomme rektangelet for å legge inn en verdi. 6. Skriv inn en verdi og trykk på Ferdig. Enheten regnes om. 7. Trykk på Fjern for å utføre en annen konvertering.

28 Bruke verktøyene Oppdatere vekslingskurser Med nüvi-enheten kan du oppdatere alle valutavekslingskursene manuelt, slik at du alltid bruker de nyeste kursene. 1. Trykk på Verktøy > Enhetskalkulator > Konvertering. Velg Valuta. 2. Trykk på valutaknappene, og velg valutaene du vil oppdatere. 3. Trykk på Oppdater. 4. Trykk på boksene ved siden av valutaene for å angi nye kurser. 5. Trykk på Lagre for å lagre nye kurser. Trykk på Gjenopprett for å bruke den opprinnelige kursen. Kompass Retning, i grader Prikkindikator GPS-kompass Informasjonsfelt Du kan navigere ved hjelp av et GPSkompass. Ingen kalibrering er nødvendig, men du må ha klar sikt mot himmelen. Trykk på Verktøy > Kompass. Kompasset roterer mens du reiser. Prikkindikatoren viser den gjeldende retningen. Retningen vises også i grader i midten av kompasset. Informasjonsfeltene viser hastigheten, høyden over havet, tiden på døgnet og GPS-nøyaktigheten. 22

29 Navigere offroad Når du navigerer en offroad-rute, viser en rød pil retningen som du bør kjøre i for å fortsette på ruten. Hvis den røde pilen peker mot prikkindikatoren, kjører du rett mot bestemmelsesstedet. Informasjonsfeltet nederst til høyre viser avstanden til bestemmelsesstedet. Retningspil Prikkindikator Avstand til bestemmelsessted Bruke verktøyene Trafikk Du får bare tilgang til trafikkinformasjon hvis nüvi-enheten er koblet til en valgfri FM-trafikkmottaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side og MSN Direct Du får bare tilgang til MSN Direct-innhold med en valgfri MSN Direct-mottaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til eller Hvis du vil kjøpe ekstrautstyr, kan du gå til GPS-kompass mens du navigerer i en offroad-rute

30 Tilpasse nüvi-enheten Tilpasse nüvi-enheten 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger. 2. Trykk på den innstillingen du vil endre. 3. Trykk på knappen ved siden av navnet på innstillingen for å endre det. MERK: Noen menyer og innstillinger endres avhengig av bruksmodus. Se etter et bruksmodusikon ved siden av innstillingen. Ikke alle innstillingene er tilgjengelige for alle bruksmodiene. Systeminnstillinger Trykk på Verktøy > Innstillinger > System. Bruksmodus angi hvordan du vil ta deg frem for å optimalisere rutene: Kjøre, Gå, Sykle, eller Båt. Se side 5. GPS-simulator slå på simulatoren for å slå av GPS-modusen og simulere navigasjon og/eller for å spare batteristrøm. Enheter du kan endre målingsenhetene til Kilometer eller Miles. Om vise nüvi-enhetens programvareversjon, enhets-id, lydversjon og GPS-programvareversjon. Denne informasjonen trenger du når du skal oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata. Se side 42. Gjenopprett gjenoppretter systeminnstillingene. Navigasjonsinnstillinger Trykk på Verktøy > Innstillinger > Navigasjon. Rutepreferanse velg en preferanse for å beregne ruten: Raskere tid for å beregne ruter som er raskere å kjøre, men der distansen kan være lengre. Kortere distanse for å beregne ruter som har kortere distanse, men som kan ta lengre tid å kjøre. Offroad for å beregne direkteruter (uten veier). 24

31 Unngåelser velg de veitypene du ønsker å unngå på rutene. Gjenopprett gjenoppretter de opprinnelige navigasjonsinnstillingene. Skjerminnstillinger Trykk på Verktøy > Innstillinger > Skjerm. Fargemodus velg Dag for en lys bakgrunn, Natt for en mørk bakgrunn eller Automatisk for automatisk å veksle mellom de to. Skjermdump slå på skjermdumpmodusen. Trykk på for å lage en skjermdump. Punktgrafikkfilen med bildet lagres i mappen skjermdump på nüvi-stasjonen. Lysstyrke juster bakgrunnsbelysningsnivået. Hvis du reduserer bakgrunnsbelysningsnivået øker levetiden til batteriet. Gjenopprett gjenoppretter de opprinnelige skjerminnstillingene. Tilpasse nüvi-enheten Tidsinnstillinger Trykk på Verktøy > Innstillinger > Tid. Tidsformat velg et 12-timers, 24-timers eller et UTC-tidsformat. Gjeldende klokkeslett bruk + og for å stille inn tiden i intervaller på 15 minutter. Merk av for Automatisk for å stille inn tiden automatisk når nüvi-enheten mottar satellittsignaler. Gjenopprett gjenoppretter de opprinnelige tidsinnstillingene. Språkinnstillinger Trykk på Verktøy > Innstillinger > Språk. Tale endre språket for talemeldinger. Tekst endre all tekst på skjermen til det valgte språket. Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i brukerangitte data eller kartdata, slik som gatenavn. 5

32 Tilpasse nüvi-enheten Tastatur velg tastaturet for språket ditt. Du kan også endre tastaturspråkmodus fra en hvilket som helst modus ved å trykke på Modus-knappen. Gjenopprett gjenoppretter de opprinnelige språkinnstillingene. Kartinnstillinger Trykk på Verktøy > Innstillinger > Kart. Kartdetalj justerer mengden detaljer som vises på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere. Kartvisning velg et kartperspektiv. Spor opp vise kartet todimensjonalt (2D) med ferdselsretningen øverst. Nord opp viser kartet todimensjonalt (2D) med nord øverst. 3D-visning vise kartet tredimensjonalt (3D) med ferdselsretningen øverst. Kjøretøy trykk på Bytte for å bytte ikonet som brukes til å vise din posisjon på kartet. Trykk på ikonet som du vil bruke, og trykk på OK. Du kan laste ned flere kjøretøyikoner fra Triplogg vis eller skjul loggen for reisene dine. Hvis du vil slette triploggen, kan du trykke på Verktøy > Mine data > Slette triplogg. Kartinfo vise kartene og versjonen av hvert innlastet kart på nüvi-enheten. Trykk på et kart for å aktivere (avmerking) eller deaktivere (ingen avmerking) kartet. Gjenopprett gjenoppretter de opprinnelige kartinnstillingene. 26

33 Sikkerhetsinnstillinger Trykk på Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet. Garmin Lock aktiver Garmin Lock for å låse nüvi-enheten. Tast inn en firesifret PIN-kode og angi en sikkerhetsposisjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 38. Sikker modus slå på eller av sikker modus. Når kjøretøyet beveger seg, deaktiverer sikker modus alle funksjoner som krever betydelig oppmerksomhet og som kan distrahere føreren. Gjenopprett gjenoppretter de opprinnelige sikkerhetsinnstillingene. Legg merke til at gjenoppretting av sikkerhetsinnstillingene ikke vil slette PIN-koden til Garmin Lock eller sikkerhetsposisjonen. Tilpasse nüvi-enheten Bluetooth-innstillinger Taleveiledning via Bluetooth-hodesettet er en funksjon som bare finnes på nüvi 510. Du finner mer informasjon om paring på side 3. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Bluetooth. Tilkoblinger trykk på knappen for å pare med et hodesett som har trådløs Bluetoothteknologi, eller for å vise en liste over tilgjengelige enheter. Trykk på Utelat for å koble fra et hodesett. Trykk på Fjern for å slette et hodesett fra nüvi-minnet. Bluetooth aktivere eller deaktivere Bluetooth-komponenten. Velg Deaktivert hvis du vil hindre at et hodesett kobler til automatisk. Gjenopprett gjenoppretter de opprinnelige Bluetooth-innstillingene. Dette fører ikke til at paringsinformasjonen blir slettet.

34 Tilpasse nüvi-enheten Informasjon om trafikkabonnement Trafikkinformasjonen er bare tilgjengelig hvis du har en valgfri FM-trafikkmottaker. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Trafikk. Merk: Hvis trafikkmottakeren har et prøveabonnement, må ikke dette aktiveres. Du trenger ikke å kjøpe abonnement før prøveabonnementet utløper. Alternativer for Nord-Amerika FM-trafikkabonnementene og utløpsdatoene er oppført. Trykk på Legg til for å legge til et abonnement. Europeiske alternativer Automatisk Velg, hvis du vil bruke den beste leverandøren i området. Du kan også velge en bestemt leverandør. Søk søk etter ekstra TMCtrafikkleverandører. Trykk på Ja for å fjerne tabellen med leverandører, hvis du vil øke søketiden. Abonnement vis FM-trafikkabonnementene dine og utløpsdatoene. Trykk på Legg til for å legge til et abonnement. Legge til et abonnement Du kan kjøpe flere abonnementer eller fornye abonnementene hvis de utløper. Gå til Merk: Du trenger ikke å aktivere abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte med). Abonnementet aktiveres automatisk etter at nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler, samtidig som du mottar trafikksignaler fra tjenesteleverandøren. 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Trafikk på menysiden. 28

35 2. For enheter utenfor Nord-Amerika trykker du på Abonnement > Legg til. For enheter i Nord-Amerika trykker du på Legg til. 3. Skriv ned enhets-iden til trafikkmottakeren. 4. Gå til for å kjøpe et abonnement og få en 25-sifret kode. 5. Trykk på Neste på nüvi-enheten, angi koden og trykk på Ferdig. Trafikkabonnementskoden kan ikke brukes flere ganger. Du må skaffe deg en ny kode hver gang du fornyer tjenesten. Hvis du har flere trafikkmottakere, må du skaffe deg en ny kode for hver mottaker. Tilpasse nüvi-enheten Innstillinger for nærhetspunkter Du må ha lastet inn nærhetspunkter (for eksempel egendefinerte POIer, en fotoboksdatabase eller en Garmin TourGuide -fil) for å kunne endre innstillingene for nærhetspunktene. Se side 43. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Nærhetspunkter. Varsling av nærhetspunkter slå på eller av varslingen når du nærmer deg egendefinerte POIer eller fotobokser. Gjenopprett gjenoppretter innstillingene for nærhetspunkter. Gjenopprette alle innstillinger 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger. 2. Trykk på Gjenopprett. 3. Trykk på Ja.

36 Bruke FM-trafikk Bruke FM-trafikk Merk: Du må kjøpe trafikkmottakeren separat. Du kan bruke en FM TMC-trafikkmottaker (Traffic Message Channel) til å motta trafikkinformasjon som sendes over FM-radiodatasystemet. Trafikkmottakeren er integrert i strømkabelen for bil. Til et strømuttak i bilen Til strømkontakten på nüvi-enheten FM TMC-trafikkmottaker Hvis nüvi-enheten er koblet til trafikkmottakeren og koblet til bilstrøm, og du befinner deg i et dekningsområde, kan nüvi-enheten motta informasjon om trafikkforsinkelser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Merk: Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt. Trafikkmottakeren mottar signaler fra leverandøren av trafikkinformasjon og viser denne informasjonen på nüvienheten. Trafikk i ditt område Når du mottar trafikkinformasjon, vises et trafikkikon øverst i venstre hjørnet på kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på den ruten eller veien du kjører. Trafikkikon 30

37 Fargekode for alvorlighetsgrad Fargen på trafikkikonet viser hvor alvorlig trafikkforsinkelsen er. Farge Beskrivelse Betydning Grønn Gul Rød Ikke særlig alvorlig Middels alvorlig Svært alvorlig Trafikken flyter som normalt. Medfører noe køkjøring Lange køer eller trafikkork. Bruke FM-trafikk Hvis det oppstår en mindre alvorlig trafikkforsinkelse på ruten, viser trafikkikonet et felt der du kan se hvor mye ekstra tid som er lagt til ruten, som følge av forsinkelsen. Denne tiden er allerede inkludert i den beregnede ankomsttiden. Slik unngår du trafikk på ruten manuelt: 1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden. 2. Trykk på Trafikk på ruten. 3. Trykk på pilene for å vise andre trafikkforsinkelser på ruten ved behov. 4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå forsinkelsen i trafikken. Trafikk på din rute Når du beregner ruten, undersøker nüvienheten de gjeldende trafikkforholdene og gjør ruten automatisk kortest mulig. Hvis det oppstår store forsinkelser i trafikken mens du navigerer, beregnes ruten automatisk på nytt. Det kan hende at du likevel rutes gjennom trafikk hvis det ikke finnes andre og bedre ruter.

38 Bruke FM-trafikk Vise trafikkartet Trafikkartet viser fargekodet trafikk og forsinkelser på veier i nærheten. 1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden. 2. Trykk på Vis trafikkart for å vise trafikkhendelser på et kart. Du går tilbake til normalt kart fra trafikkartet ved å trykke på trafikkikonet og deretter trykke på Vis normalt kart. Vise trafikkforsinkelser 1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden. 2. Trykk på Trafikksøk for å vise en liste over trafikkforsinkelser. 3. Trykk på et element i listen for å vise detaljer. Hvis det er mer enn én forsinkelse, trykker du på pilene for å vise andre forsinkelser. Trafikkabonnementer Hvis du vil ha informasjon om å legge til eller fonye et trafikkabonnement, kan du se side

39 Geocaching Geocaching er en høyteknisk versjon av skattejakt. Geocachere leter etter skjulte skatter eller cacher ved hjelp av GPSkoordinater som ligger på Internett. Ved hjelp av nüvi-enheten, kan du navigere i skoger eller bygater for å finne skjulestedet til cachen. Hurtigkoblinger Velge en bruksmodus: side 5 Angi koordinater: side 12 Finne geografiske punkter: side 12 Finne et sted ved hjelp av kartet: side 13 Bruke TracBack: side 13 Bruke kompasset side 22 Geocaching Laste ned Geocacher 1. Gå til 2. Registrer deg for et gratis basismedlemskap. 3. Søk etter en geocache. Nüvi-enheten tillater *.GPX-filer. 4. Bruk en USB-kabel (ikke inkludert) til å koble nüvi-enheten til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen. Merk: For å kunne laste ned geocacher på nüvi-enheten, må du først laste ned og installere Garmin Communicator Plugin. 5. Klikk på Send til GPS. Følg instruksjonene på skjermen. Merk: Du kan også laste ned geocacher på det valgfrie microsdkortet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side

40 Geocaching Finne geocacher 1. Trykk på Hvor skal du? > Geocacher. 2. Velg en geocache fra listen. Trykk på Kjør! for å navigere til denne posisjonen. Trykk på Kart for å vise denne posisjonen og omkringliggende områder på kartet. Trykk på Lagre for å lagre denne posisjonen i Favoritter. Dette lagrer bare posisjonen til geocachen. Ekstra geocache-detaljer blir ikke lagret. Trykk på Mer for å vise beskrivelsen, tipsene eller loggen som tilhører geocachen. Tipsene og loggene er kanskje ikke tilgjengelige for alle geocachene. Trykk på Logg forsøk for å lagre funnet-status og en kommentar. Merk: Når du ruter til en geocache, trykker du på på kartsiden for å vise geocache-detaljene. Wherigo Wherigo er et program som lar deg bygge og spille posisjonsbaserte eventyrspill ved å bruke nüvi-enheten. Du finner mer informasjon på: Laste ned kassetter: 1. Gå til 2. Registrer deg for et gratis basismedlemskap Hvis du allerede har tegnet et abonnement på logg inn. 3. Søk etter en kassett. Nüvi-enheten tillater *.GWC-filer. 4. Bruk en USB-kabel (ikke inkludert) til å koble nüvi-enheten til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen. 5. Klikk på Last ned. Følg instruksjonene på skjermen. 6. Hvis du vil spille av en kassett på nüvi-enheten, trykker du på Verktøy > Wherigo. 34

41 Båtmodus For å bruke båtmodus må du ha lastet inn BlueChart g2 eller g2 Vision -kart på nüvi-enheten. Gå til hvis du vil ha mer informasjon om BlueChart g2-kart. Endre til båtmodus: 1. Trykk på bruksmodusikonet. 2. Trykk på Båt > OK. 3. Trykk på Ja, og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere båtmodusinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon om egendefinerte innstillinger, kan du se side Vise sjøkart Nüvi -enheten støtter BlueChart g2-kart, som inneholder detaljert maritim informasjon, for eksempel dybdekart, informasjon om tidevann og strømninger og marine punkter av interesse. Båtmodus I båtmodusen vises kartet i vanlige sjøkartfarger. BlueChart g2-kartene som er lastet på nüvi-enheten, er omsluttet av en lysebrun kant. Trykk på ikonet øverst i venstre hjørne på kartet, hvis du vil skifte mellom kart over fiskeplasser og navigasjonskart. Trykk på skanneikonet for å se etter punkter av interesse nær kartmarkøren. Endre enheter for båtmodus 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > System > Enheter. 2. Velg Miles, Kilometer, Nautisk statutt, eller Nautisk metrisk. 5

42 Båtmodus Finne marine punkter Med nüvi-enheten kan du navigere til marine punkter, for eksempel marine tjenester, ankerplasser og vrak. 1. Trykk på Hvor skal du? > Marine punkter. 2. Velg en underkategori. 3. Velg et marint punkt fra listen, og trykk på Kjør!. Vise tidevannsinformasjon BlueChart g2-kart inneholder informasjon om daglige flo- og fjæredybder, samt et 24-timers kart over tidevannsdybder. 1. Trykk på Verktøy > Tidevann. 2. Velg en tidevannsposisjon fra listen, eller trykk på Stav for å angi et posisjonsnavn. Trykk på Kart for å vise tidevannsposisjonen på kartet. Trykk på Lagre for å lagre posisjonen i Favoritter. Vise marine strømninger BlueChart g2-kart inneholder informasjon om strømninger for marin navigasjon. 1. Trykk på Verktøy > Strømninger. 2. Velg en tidevannsposisjon fra listen, eller trykk på Stav for å angi et posisjonsnavn. Trykk på Rapport for å vise en rapport over tidene for maksimal fjære, maksimal flo og for stille vann. Trykk på Kart for å vise strømningen på kartet. Trykk på Lagre for å lagre posisjonen i Favoritter. Mer informasjon Hvis du vil ha mer informasjon om BlueChart g2-kartdata- og symboler, kan du følge veiledningen som følger med BlueChart g2-kartene. 36

43 Tillegg mygarmin Gå til webområdet for å få tilgang til de nyeste tjenestene for Garmin-produktene: registrere Garmin-enheten laste ned myextras, inkludert databaser for fotobokser og geocacher låse opp valgfrie kart Ta vare på nüvi-enheten nüvi-enheten inneholder sensitive elektroniske komponenter som kan få permanente skader hvis de blir utsatt for voldsomme støt eller vibrasjoner. Hvis du vil minimere risikoen for skade på nüvienheten, må du unngå å miste den i bakken, og ikke bruke den der det kan oppstå voldsomme støt eller vibrasjoner. Tillegg Rengjøre enheten Nüvi-enheten er laget av materialer av høy kvalitet og krever ikke annet vedlikehold av brukeren enn rengjøring. Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann, og tørk av den. Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler. Rengjøre berøringsskjermen Rengjør berøringsskjermen med en myk, ren, lofri klut. Bruk vann, isopropylalkohol eller brillepussemiddel etter behov. Påfør middelet på kluten og tørk forsiktig av berøringsskjermen. Beskytte nüvi-enheten Ikke oppbevar nüvi-enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade på enheten.

44 Tillegg Selv om du kan bruke en PDAstyluspenn på berøringsskjermen, må du aldri gjøre dette mens du kjører. Du må aldri trykke på berøringsskjermen med et hardt eller skarpt redskap, da dette kan skade skjermen. Unngå tyveri Du bør fjerne enheten og braketten når den ikke er i bruk, for å unngå tyveri. Fjern merket etter sugekoppen på frontruten. Ikke oppbevar enheten i hanskerommet. Registrer produktet på Bruke Garmin Lock -funksjonen. Låse nüvi-enheten Garmin Lock er et system som låser nüvienheten din, og hindrer tyveri. Hver gang du slår på nüvi-enheten, taster du inn PINkoden eller kjører til sikkerhetsposisjonen. 1. Trykk på Verktøy > Innstillinger > Sikkerhet. 2. Trykk på knappen under Garmin Lock. 3. Tast inn en firesifret PIN-kode, og kjør til en sikkerhetsposisjon. Hva er en sikkerhetsposisjon? Sikkerhetsposisjonen din er et sted du ofte drar tilbake til, for eksempel hjemmet. Hvis nüvi-enheten innhenter satellittsignaler og du er på sikkerhetsposisjonen, trenger du ikke å angi PIN-koden. MERK: Hvis du glemmer PIN-koden og sikkerhetsposisjonen din, må du sende nüvi-enheten til Garmin for å få den låst opp. Du må også sende en gyldig produktregistrering eller et kjøpsbevis. 38

45 Kalibrere skjermen Hvis berøringsskjermen ikke reagerer slik den skal, må du kalibrere den. 1. Slå av nüvi-enheten. 2. Trykk med fingeren på hjørnet øverst til venstre på berøringsskjermen. 3. Mens du holder fingeren på berøringsskjermen, slår du på nüvienheten. Fortsett å holde fingeren på berøringsskjermen i omtrent 30 sekunder til kalibreringsskjermen vises (hvit skjerm med Trykk på-prikk). 4. Følg instruksjonene på skjermen. Nullstille nüvi-enheten Hvis nüvi-enheten slutter å fungere, slår du nüvi-enheten av og på igjen. Hvis dette ikke hjelper, trykker du og holder nede i 10 sekunder. nüvi-enheten skal fungere som normalt. Du kan også fjerne batteriet og sette det i på nytt. Tillegg Oppdatere programvaren MERK: For å kunne koble nüvienheten til datamaskinen, må du ha den valgfrie USB-kabelen. Hvis du vil ha informasjon om tilbehør, kan du gå til eller eller ta kontakt med en Garmin-forhandler. 1. Gå til /webupdater og last ned WebUpdater til datamaskinen. 2. Koble nüvi-enheten til datamaskinen ved hjelp av den valgfrie USB-kabelen. 3. Kjør WebUpdater og følg instruksjonene på skjermen. Etter at du har bekreftet at du vil foreta en oppdatering, laster WebUpdater automatisk ned oppdateringene og installerer dem på nüvi-enheten.

46 Tillegg Fjerne brukerdata Advarsel: Dette sletter all brukerangitt informasjon. 1. Slå av nüvi-enheten. 2. Trykk med fingeren på hjørnet nederst til høyre på berøringsskjermen. 3. Mens du holder fingeren på berøringsskjermen, slår du på nüvienheten. Fortsett å holde fingeren på berøringsskjermen til meldingen vises. 4. Trykk på Ja for å fjerne alle brukerdata. Alle innstillinger nullstilles til de opprinnelige innstillingene. Alle elementer du har lagret, blir slettet. Batteriinformasjon Nüvi-enheten inneholder et litiumionbatteri som kan byttes ut av brukeren. Hvis du vil maksimere levetiden til batteriet, bør du ikke legge nüvi-enheten i direkte sollys og unngå eksponering for overdreven varme over lengre perioder. Batteriikonet i hjørnet på Menysiden angir statusen til nüvi-batteriet. Hvis du vil forbedre batterimålerens nøyaktighet, lader du ut batteriet helt og deretter lader du det helt opp igjen. Skifte batteri i nüvienheten Hvis du må skifte batteri i nüvi-enheten, bør du bruke et Garmin litiumion batteri. Du kan kjøpe et nytt batteri på Kontakt din lokale avfallsstasjon for å få mer informasjon om hvor du skal avhende batteriet. Lade nüvi-enheten Bruke strømkabelen for bil. Bruke den valgfrie USB-kabelen. Bruke en valgfri vekselstrømsadapterkabel. 40

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler

Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler Hurtigstartveiledning nüvi 760 for Volvo -biler personlig reiseassistent ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for advarsler angående produktet og annen

Detaljer

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent

700-serien. nüvi. Hurtigstartveiledning. Personlig reiseassistent nüvi Hurtigstartveiledning 700-serien Personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene August 2007 190-00859-58 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460

nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 nüvi 2400-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2440, 2450, 2460 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene

Hurtigstartveiledning. nüvi. GPS-navigator. 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Hurtigstartveiledning nüvi 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Mars 2008 Delenummer 190-00857-58 Rev. A Trykt i Taiwan GPS-antenne nüvi-enheten din mini-usb-kontakt Av/på-knapp Lyssensor

Detaljer

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250

nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 nüvi 2200-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning

nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning nüvi 3500-serien hurtigstartveiledning Januar Hurtigstartveiledning 2012 for nüvi 3500 190-01387-58_0A Trykt i Taiwan 1 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i

Detaljer

nülink! 1695 hurtigstartveiledning

nülink! 1695 hurtigstartveiledning nülink! 1695 hurtigstartveiledning 01102436 Om enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 500 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172778

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 500 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172778 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 500. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 500 in the user manual

Detaljer

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200 series hurtigstartveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo-enheten GPS-antenne Av/på-knapp: Trykk og hold nede for å slå zūmo-enheten av/på. Trykk raskt for å justere styrken på bakgrunnsbelysningen.

Detaljer

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 450, 450t, 550, 550t hurtigstartveiledning Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning

OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. hurtigstartveiledning OREGON -serien 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

Approach S1. brukerveiledning

Approach S1. brukerveiledning Approach S1 brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres,

Detaljer

etrex 10 hurtigstartveiledning

etrex 10 hurtigstartveiledning etrex 10 hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Når du

Detaljer

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning

nüvi 1490TV hurtigstartveiledning nüvi 1490TV hurtigstartveiledning Se på nüvi-enheten Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. hurtigstartveiledning. brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien hurtigstartveiledning brukes med GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning

Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Dakota 10 og 20 hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Dakota-enhetene drives

Detaljer

GPS 72H. hurtigstartveiledning

GPS 72H. hurtigstartveiledning GPS 72H hurtigstartveiledning Se veiledningen Viktig sikkerhetsog produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Standarder for brukerveiledningen

Detaljer

dēzl 560 hurtigstartveiledning

dēzl 560 hurtigstartveiledning dēzl 560 hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Før du

Detaljer

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 210 og zūmo 220 2010-2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2009-2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East

Detaljer

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning. Juli _0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Hurtigstartveiledning Juli 2013 190-01505-58_0A Trykt i Taiwan Vognparkabonnement Bedriften din må ha et aktivt vognparkabonnement for at du skal kunne bruke funksjonene for styring av

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning

GTU 10. GPS-indikator. brukerveiledning GTU 10 GPS-indikator brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing

Astro. 320 hurtigstartveiledning. GPS-aktivert system for hundesporing Astro 320 hurtigstartveiledning GPS-aktivert system for hundesporing Komme i gang Advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

hurtigstartveiledning

hurtigstartveiledning montana 600-serien hurtigstartveiledning brukes med modellene 600, 650, 650t Hurtigstartveiledning for Montana 600-serien 1 Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc

GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning. Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc GPSMAP 62-serien hurtigstartveiledning Brukes med GPSMAP 62, 62s, 62st, 62sc og 62stc Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler

Detaljer

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan

brukerveiledning EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER brukerveiledning Desember 2012 190-01368-38_0B Trykt i Taiwan Komme i gang advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram.

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2011 Garmin

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

nüvi Brukerveiledning GPS-navigator

nüvi Brukerveiledning GPS-navigator nüvi Brukerveiledning 5000 GPS-navigator 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks

Detaljer

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning

Rino. 650N-serien. hurtigstartveiledning Rino 650N-serien hurtigstartveiledning Komme i gang advarsel Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 215W user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172485 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 215W. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 215W in the user

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 255 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172539

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 255 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172539 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 255. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 255 in the user manual

Detaljer

nüvi 1690 brukerveiledning

nüvi 1690 brukerveiledning nüvi 1690 brukerveiledning 01102291 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Modellnummer: 01102291 Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller

Detaljer

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy

Referanseveiledning VIB 10/11. (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy Referanseveiledning VIB 10/11 (VIB 10 avbildet) boks til integrasjon i kjøretøy 2006-2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. Garmin (Europe) Ltd. 1200 East 151st Street, Olathe,

Detaljer

Approach Series brukerveiledning

Approach Series brukerveiledning Approach Series brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020 Faks (913)

Detaljer

echo 100 og echo 150 brukerveiledning

echo 100 og echo 150 brukerveiledning echo 100 og echo 150 brukerveiledning 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brukerveiledning. Juli _0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brukerveiledning Juli 2013 190-01472-38_0C Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN ZUMO 660 http://no.yourpdfguides.com/dref/2360025

Din bruksanvisning GARMIN ZUMO 660 http://no.yourpdfguides.com/dref/2360025 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi

hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi hurtigstartveiledning FORERUNNER 50 med trådløs ANT+Sport -teknologi Advarsel: Dette produktet inneholder et utbyttbart knappcellebatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1240 http://no.yourpdfguides.com/dref/2359839

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1240 http://no.yourpdfguides.com/dref/2359839 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

760 for Volvo -biler

760 for Volvo -biler nüvi 760 for Volvo -biler Brukermanual personlig reiseassistent 2007 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 H u r t i g s t a r t v e i l e d n i n g Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

nüvi 1490TV brukerveiledning

nüvi 1490TV brukerveiledning nüvi 1490TV brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913) 397.8282

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 775T user guide http://yourpdfguides.com/dref/1173083

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 775T user guide http://yourpdfguides.com/dref/1173083 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 775T. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 775T in the user

Detaljer

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan

Approach. S3 Brukerveiledning. Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Approach S3 Brukerveiledning Mai 2012 190-01467-38_0B Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

Brukermanual nüvi 300/350

Brukermanual nüvi 300/350 Brukermanual nüvi 300/350 personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. 913/397.8200 eller 800/800.1020

Detaljer

GMI 10. hurtigstartveiledning

GMI 10. hurtigstartveiledning GMI 10 hurtigstartveiledning Introduksjon Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon. Med GMI 10-enheten

Detaljer

Brukermanual zumo 400/450

Brukermanual zumo 400/450 Brukermanual zumo 400/450 den personlige motorsykkelnavigatøren 2006 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397.8200

Detaljer

nüvi 3700-serien brukerveiledning

nüvi 3700-serien brukerveiledning nüvi 3700-serien brukerveiledning 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres,

Detaljer

GMI 20 Brukerveiledning

GMI 20 Brukerveiledning GMI 20 Brukerveiledning Juni 2013 190-01609-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Rådfør deg alltid

Detaljer

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM

EDGE 800. hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM EDGE 800 hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MED BERØRINGSSKJERM 2010-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av

Detaljer

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigveiledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Du finner viktig informasjon om batterisikkerhet i veiledningen Viktig sikkerhets-

Detaljer

Approach. G6 Brukerveiledning. Januar _0A Trykt i Taiwan

Approach. G6 Brukerveiledning. Januar _0A Trykt i Taiwan Approach G6 Brukerveiledning Januar 2012 190-01430-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

nülink! 1695 brukerveiledning

nülink! 1695 brukerveiledning nülink! 1695 brukerveiledning 01102436 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Modellnummer: 01102436 Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri som ikke kan skiftes ut. Du finner viktig informasjon

Detaljer

nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning

nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning nüvi 2407-/2408-/2507-/2508-serien Brukerveiledning November 2014 Trykt i USA 190-01579-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Approach G7 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01672-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING hurtigstartveiledning FR60 SPORTSKLOKKE MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

nüvi 55/56/65/66 Brukerveiledning

nüvi 55/56/65/66 Brukerveiledning nüvi 55/56/65/66 Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01654-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge

hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge nüvi hurtigstartveiledning 200W-serien navigasjon til en rimelig penge Komme i gang Hva inneholder esken? nüvi-enheten Sugekoppbrakett for å montere nüvi-enheten på frontruten Strømkabel for å lade/bruke

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN MAPSOURCE http://no.yourpdfguides.com/dref/2714146

Din bruksanvisning GARMIN MAPSOURCE http://no.yourpdfguides.com/dref/2714146 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet

Detaljer

GPSMAP 620 GPSMAP 640. brukerveiledning

GPSMAP 620 GPSMAP 640. brukerveiledning GPSMAP 620 GPSMAP 640 brukerveiledning 2008 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres,

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200 eller

Detaljer

zūmo 600-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 660

zūmo 600-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 660 zūmo 600-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 660 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397 8200 eller (800)

Detaljer

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

Brukermanual. 700-serien. nüvi. personlig reiseassistent

Brukermanual. 700-serien. nüvi. personlig reiseassistent nüvi Brukermanual 700-serien personlig reiseassistent 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

nüvi 705-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 715, 755, 765, 775, 785

nüvi 705-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 715, 755, 765, 775, 785 nüvi 705-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 715, 755, 765, 775, 785 2008-2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas

Detaljer

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT

hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T GPS-TRENINGSENHET FOR MULTISPORT Advarsel: Rådfør deg alltid med legen din før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Approach G10. Brukerveiledning

Approach G10. Brukerveiledning Approach G10 Brukerveiledning Februar 2016 190-01986-38_0A Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder

Detaljer

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER

hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER hurtigstartveiledning EDGE 500 GPS-AKTIVERT SYKKELCOMPUTER 2009-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 39 78 200

Detaljer

Forerunner. 910XT hurtigstartveiledning. November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT hurtigstartveiledning. November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT hurtigstartveiledning November 2012 190-01371-58_0B Trykt i Taiwan Innledning advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

nüvi 57/58/67/68 Brukerveiledning

nüvi 57/58/67/68 Brukerveiledning nüvi 57/58/67/68 Brukerveiledning Mars 2015 Trykt i Taiwan 190-01806-38_0B Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra

Detaljer

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan

Garmin fleet 590 Brukerveiledning. August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan Garmin fleet 590 Brukerveiledning August 2013 190-01505-38_0A Trykt i Taiwan 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler

Detaljer

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C

Approach. Brukerveiledning. April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C Approach G8 Brukerveiledning April 2015 Trykt i Taiwan 190-01673-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Detaljer

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 750 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172924

You're reading an excerpt. Click here to read official GARMIN NUVI 750 user guide http://yourpdfguides.com/dref/1172924 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for GARMIN NUVI 750. You'll find the answers to all your questions on the GARMIN NUVI 750 in the user manual

Detaljer

nüvi 2509/2609-serien Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-38_0C

nüvi 2509/2609-serien Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-38_0C nüvi 2509/2609-serien Brukerveiledning August 2015 Trykt i Taiwan 190-01707-38_0C Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke

Detaljer