Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM"

Transkript

1 Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

2

3 Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

4 Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side vii og Produktgaranti og merknader på side 77. Resirkulering av maskinvare Elektronisk utstyr er underlagt spesielle regler for avfallshåndtering og skal behandles på en miljømessig tilfredsstillende måte. Denne maskinen inneholder deler som kan gjenvinnes. Den skal derfor ikke kastes som vanlig avfall, men leveres til en IBM-forhandler, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall. Første utgave (juni 2000) Originalens tittel: User Guide NetVista Type 6644, 6645, and 6646 (06P1583). COPYRIGHT INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, All rights reserved.

5 Innhold Sikkerhetsinformasjon vii Litiumbatteri viii Modemsikkerhet viii Laserutstyr ix Om denne boken xi Konvensjoner brukt i denne boken xi Annen informasjon xii Kapittel 1. Oversikt over maskinen Identifisere maskinen Maskinvaredeler Mikroprosessor Interne stasjoner Grafikkdelsystem Lyddelsystem Kommunikasjon Systemadministrasjonsfunksjoner Tastbord- og musefunksjoner Utvidelsesmuligheter Strøm Sikkerhetsfunksjoner (varierer med modell) Operativsystemer som støttes Programvare Programvare som er forhåndsinstallert av IBM Tilleggsprogrammer Access IBM Kapittel 2. Klargjøre maskinen Velge en plassering for maskinen Velge plasseringen av maskinen Installere sokkelen Feste gummiknotter Organisere arbeidsplassen Komfort Gjenskinn og belysning Luftsirkulasjon Strømuttak og kabler Tilkoble kabler USB-porter Lydporter Andre porter Skrive ned identifikasjonsnumre Starte maskinen Copyright IBM Corp iii

6 Kapittel 3. Bruke maskinen Brytere og statuslamper Starte maskinen Slå av maskinen Bruke tastbordet Rapid Access III Bruke IBM ScrollPoint III-musen Bruke en CD-ROM-stasjon Behandle CD-plater Sette inn og ta ut CD-plater Bruke skjermfunksjoner Skjermstyreprogrammer Bruke lydfunksjoner Stille inn lydstyrken Spille inn og spille av lyd Bruke strømstyringsfunksjoner Bruke Start-menyen i Windows Bruke hvilemodusknappen på tastbordet Bruke nettbryteren Stille inn strømoppsett Slik starter du opp systemet Bruke sikkerhetsfunksjoner Låse dekselet Låse tastbordet Vedlikehold av maskinen Grunnleggende Rengjøre maskinen og tastbordet Skjermen Musen Flytte maskinen Kapittel 4. Bruke konfigureringsprogrammet Starte og bruke konfigureringsprogrammet Se på og endre innstillinger Avslutte konfigureringsprogrammet Bruke passord Oppstartingspassord Passord for systemansvarlig Definere, endre og slette et passord Bruke sikkerhetsprofiler for enheter Andre innstillinger i konfigureringsprogrammet Oppstartingssekvensen Endre oppstartingssekvens Serienummerfunksjon for Pentium III-mikroprosessor Kapittel 5. Installere tilleggsutstyr Håndtere enheter som er følsomme for statisk elektrisitet Reservekopiere konfigurasjonen Tilgjengelig tilleggsutstyr Nødvendig verktøy iv Brukerhåndbok

7 Plassering til komponenter Systembord Frakoble kabler Fjerne dekselet på maskinen Installere minne Installere kort Ta ut CD-ROM-stasjonen Bytte ut platelageret Kapittel 6. Problemløsing Problemløsingsbeskrivelse Selvtest (POST) POST-feilkoder Feilsøkingsoversikter for enheter Problemer med lyd Problemer med CD-ROM-stasjon Skjermproblemer Generelle problemer Tilbakevendende problemer Problemer med tastbord, mus eller pekeenhet Minneproblemer Problemer med modemet Problemer med tilleggsutstyr Problemer med programvare USB-problemer IBM Enhanced Diagnostics Kjøre programmet IBM Enhanced Diagnostics Bytte batteri Kapittel 7. IBM HelpWare-støtte og tjenester Før du ringer for å få hjelp Trykt dokumentasjon Dokumentasjon på systemet Hjelpefiler README-filer Programvare Feilsøkingsprogrammer som følger med maskinen IBM Update Connector Bruke elektroniske tjenester World Wide Web Hjelp over telefonen dagers "Komme i gang"-støtte Brukerstøtte for programvare Maskinvaregaranti Før du ringer Kjøpe tilleggstjenester Slik kjøper du tilleggstjenester: nummer Flat sats v

8 En enkelt henvendelse Pakker for flere henvendelser Få mer informasjon Internasjonal garantiservice Tillegg A. Utstyrslister Tillegg B. Produktgaranti og merknader Garantibetingelser IBMs garantibetingelser for USA, Puerto Rico og Canada (Del 1 - Generelle betingelser) IBMs garantibetingelser for hele verden unntatt Canada, Puerto Rico, Tyrkia og USA (Del 1- Generelle betingelser) Del 2 - Landavhengige betingelser Merknader Behandle datodata Varemerker Nettkabel Stikkordregister vi Brukerhåndbok

9 Sikkerhetsinformasjon FARE Strøm fra nettkabler, telefonledninger og kommunikasjonskabler er farlig. Ta disse forholdsreglene så du unngår å få elektrisk støt: Du må ikke koble til eller fra kabler i tordenvær. Du må heller ikke installere, vedlikeholde eller konfigurere noe i tordenvær. Du må koble alle nettkabler til en forskriftsmessig jordet stikkontakt. Alt utstyr som skal kobles til dette produktet, må kobles til stikkontakter som er forskriftsmessig jordet. Bruk bare en hånd så sant det er mulig, når du kobler signalkabler til eller fra. Slå aldri på noe utstyr når det er tegn til brann-, vann- eller konstruksjonsskader. Du må koble fra nettkabler, telekommunikasjonssystemer, nettverk og modemer før du åpner dekslene til utstyret, med mindre du får beskjed om noe annet i installerings- eller konfigureringsprosedyren. Du må koble kablene til og fra slik det er vist i tabellen nedenfor, når du installerer, flytter eller åpner dekslene på denne maskinen eller tilknyttede enheter. Tilkoble: 1. Slå av strømmen. 2. Koble kablene til enhetene. 3. Sett signalkablene i kontaktene. 4. Koble nettkablene til vegguttaket. 5. Slå på strømmen. Frakoble: 1. Slå av strømmen. 2. Ta nettkablene ut av stikkontaktene. 3. Ta signalkablene ut av kontaktene. 4. Fjern alle kablene fra enhetene. Copyright IBM Corp vii

10 Litiumbatteri ADVARSEL: Litiumbatteriet kan eksplodere hvis det ikke settes inn riktig. Batteriet må bare byttes ut med et batteri med delenummer 33F8354 eller med et tilsvarende batteri som anbefales av produsenten. Batteriet inneholder litium og kan eksplodere hvis det ikke behandles riktig. Du må ikke kaste batteriet eller senke det i vann varme det opp til mer enn 100 C ta batteriet fra hverandre, lade det opp eller reparere det Ikke kast batteriet som vanlig avfall. Lever det til forhandleren, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall. Modemsikkerhet For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og skade ved bruk av telefonutstyr må du alltid følge noen grunnleggende sikkerhetsregler, for eksempel: Du må aldri installere telefonkabler i tordenvær. Du må aldri installere telefonkontakter i våte lokaler med mindre kontaktene er beregnet på slike steder. Du må aldri berøre uisolerte telefonkabler eller -terminaler med mindre telefonlinjen er frakoblet ved nettverksgrensesnittet. Vær forsiktig når du installerer eller arbeider med telefonlinjer. Unngå å bruke telefonen (annet enn trådløs type) i tordenvær. Du kan få støt ved lynnedslag. Ikke bruk telefonen til å rapportere en gasslekkasje hvis telefonen befinner seg i nærheten av lekkasjen. ADVARSEL: Du reduserer faren for brann ved å bare bruke telekommunikasjonsledning nr. 26 AWG eller større. viii Brukerhåndbok

11 Laserutstyr Noen maskiner er utstyrt med en CD-ROM-stasjon fra fabrikken. CD-ROMstasjoner og DVD-ROM-stasjoner selges også separat, som tilleggsutstyr. CD- ROM-stasjoner og DVD-ROM-stasjoner er laserprodukter. Disse stasjonene er sertifisert i henhold til kravene i IEC 825 og CENELEC EN for laserprodukter i klasse 1. Merk deg dette når det er installert en CD-ROM-stasjon eller DVD-ROM-stasjon: ADVARSEL: Hvis du bruker styringsutstyr eller utfører justeringer som ikke er nevnt her, kan det føre til at du utsetter deg for farlig laserstråling. Hvis du fjerner dekselet på CD-ROM-stasjonen eller DVD-ROM-stasjonen, kan det føre til farlig laserstråling. CD-ROM-stasjonen eller DVD-ROM-stasjonen inneholder ingen deler som må repareres. Du må ikke ta av dekselet på stasjonene. Noen CD-ROM-stasjoner og DVD-ROM-stasjoner kan inneholde en laserdiode i klasse 3A eller 3B. Merk deg følgende: FARE Laserstråling når dekselet åpnes. Stirr ikke inn i strålen, stirr ikke direkte på strålen med optiske instrumenter og unngå eksponering for strålen. ix

12 x Brukerhåndbok

13 Om denne boken Denne boken hjelper deg å bli kjent med IBM-PCen og dens funksjoner. Her beskrives det hvordan du arbeider med, vedlikeholder og installerer utstyr i maskinen. Hvis det skulle oppstå problemer, finner du nyttige problemløsingsopplysninger og opplysninger om hvordan du får service, i denne boken. Konvensjoner brukt i denne boken Det er brukt enkelte konvensjoner i denne boken for å utheve spesiell tekst. Det gjelder følgende konvensjoner: Konvensjon FARE ADVARSEL Viktig Merk: Viktig Formål Faremerknader inneholder opplysninger om forhold som kan føre til alvorlige personskader eller skader med døden til følge. Advarselsmerknader inneholder opplysninger om forhold som kan føre til alvorlige personskader. Her blir det gitt viktig informasjon som kan hjelpe deg å unngå skade på maskinvaren eller programvaren som fulgte med maskinen. En merknad med nyttige opplysninger. Disse merknadene varsler deg om mulige problemer. I denne boken er deler av teksten uthevet. Tekst er uthevet på flere måter, og hver uthevingstype har et bestemt formål. Copyright IBM Corp xi

14 Uthevelse Fet Eksempel Kursiv Formål Fete typer brukes på skjermelementer som du skal klikke eller dobbeltklikke på. Det brukes også på tabelltitler, i nummererte lister og i enkelte andre lister for å utheve et ord eller uttrykk som defineres. Eksempelfonten brukes til å vise tekst som du skal skrive inn fra tastbordet. Kursiv brukes til å vise navn på programmer, bøker eller disketter, og til å utheve spesielle ord eller instruksjoner. Det brukes også til å vise variabel informasjon, for eksempel numre i en feilkode eller en stasjonsbokstav. Annen informasjon Nedenfor finner du en beskrivelse av annen dokumentasjon som inneholder opplysninger om maskinen. Disse dokumentene er også tilgjengelige i PDFformat på Hurtigreferanse Denne boken inneholder en oversikt over disse opplysningene: sikkerhet, klargjøring av maskinen, gjenoppretting av operativsystemet, få hjelp og service, garantibetingelser og andre merknader. Om programvaren Denne boken inneholder opplysninger om operativsystemet, styreprogrammer, applikasjoner og programvare for gjenoppretting. Hardware Maintenance Manual Denne boken, som er beregnet på serviceteknikere, kan også bestilles fra IBM. Hvis du vil bestille et eksemplar, slår du opp i Kapittel 7. IBM HelpWarestøtte og tjenester, på side 65. Technical Information Manual Denne boken inneholder opplysninger for personer som vil vite mer om de tekniske aspektene ved maskinen. xii Brukerhåndbok

15 Kapittel 1. Oversikt over maskinen Takk for at du valgte en IBM-PC. Maskinen inneholder mange av de siste nyhetene innenfor datateknologi. Dette kapittelet inneholder en oversikt over maskinens funksjoner, forhåndsinstallert programvare og systemspesifikasjoner. Illustrasjonene nedenfor er bare ment som referanse. Enkelte komponenter selges separat, og andre komponenter som blir vist, varierer med modell. Identifisere maskinen Den beste måten å identifisere maskinen på, er som regel ved hjelp av maskintypen/modellnummeret. Maskintypen/modellnummeret viser hva slags utstyr maskinen har, for eksempel hvilken type mikroprosessor som blir brukt, eller antall brønner. Du finner dette nummeret på den lille merkelappen på forsiden av maskinen, bak dekselet. Et eksempel på maskintype/modellnummer er 6644-xxx. Maskinvaredeler Opplysningene nedenfor dekker en rekke forskjellige modeller. Hvis du vil ha en fullstendig liste over utstyret i din modell, kan du se på systemoversikten i konfigureringsprogrammet. Du finner flere opplysninger i Kapittel 4. Bruke konfigureringsprogrammet, på side 27. Copyright IBM Corp

16 Mikroprosessor Intel Celeron eller Pentium III mikroprosessor Intern L2-hurtigbuffer (varierer med modell) 66 MHz eller 133 MHz FSB (Front Side Bus) (varierer med modell) Minne To kontakter for DIMM-moduler (Dual Inline Memory Modules) 100 MHz eller 133 MHz SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) som kjører med maksimum 100 MHz 64 MB, 128 MB og 256 MB ikke-ecc-dimmer (støttes) Maksimal SDRAM er 512 MB 512 kb FLASH-minne for systemprogrammer Interne stasjoner Ett EIDE-platelager En CD-ROM (varierer med modell) Grafikkdelsystem Integrert grafikkstyreenhet med høy ytelse Lyddelsystem Integrert, 16-biters Sound Blaster Pro-kompatibel lydstyreenhet med tre lydporter (linje/hodetelefon ut, linje inn og mikrofon) Innebygd høyttaler som støtter multimedieprogrammer Kommunikasjon Lavprofils styreenhet for Ethernet Lavprofils PCI-modem (Peripheral Component Interconnect) (valgfritt) Systemadministrasjonsfunksjoner Wake on LAN (oppstarting over lokalnett) Wake on Ring (oppstarting ved oppringing) Wake on Alarm (oppstarting ved alarm) Alert on LAN Automatisk oppstarting BIOS og programvare for systemadministrasjon Mulighet for å lagre resultatene fra selvtesten (POST) 2 Brukerhåndbok

17 Tastbord- og musefunksjoner IBM-foretrukket USB-tastbord IBM Rapid Access III USB-tastbord To USB-porter på Rapid Access III-tastbordet IBM ScrollPoint III USB-tastbord IBM Sleek USB-tastbord (noen modeller) Utvidelsesmuligheter To lavprofils utbyggingsspor for PCI-kort (ett tilgjengelig) Fem USB-porter To DIMM-kontakter (ett tilgjengelig) Strøm 95 watt Manuelt bytte mellom områder, V eller V vekselstrøm Automatisk bytte, Hz eller Hz inngangsfrekvens Innebygd overbelastnings- og overspenningsvern Støtte for avansert styring av strømtilførsel (APM) Støtte for ACPI (grensesnitt for automatisk konfigurering og strømstyring) Sikkerhetsfunksjoner (varierer med modell) Oppstartingspassord og passord for systemansvarlig Deksellås (bare på enkelte modeller) Konfigurerbar oppstartingssekvens Uovervåket oppstarting I/U-styring av diskett og platelager Alert on LAN Operativsystemer som støttes Microsoft Windows 2000 Professional 3

18 Programvare Her beskrives programvare som er forhåndsinstallert av IBM, og annen programvare som følger med maskinen. Programvare som er forhåndsinstallert av IBM Maskinen leveres med forhåndsinstallert programvare. Operativsystem, styreprogrammer for innebygde funksjoner og andre støtteprogrammer følger med. Du finner detaljerte beskrivelser av forhåndsinstallerte programmer i boken Om programvaren. Tilleggsprogrammer Med maskinen følger det en CD kalt Programvarevalg som inneholder andre programmer for installering. Du finner beskrivelser av disse programmene i boken Om programvaren. Access IBM Programmet Access IBM er forhåndsinstallert på maskinen og kan startes fra Windows-skrivebordet. Det har disse funksjonene: Starte opp Hvordan kan jeg...? Tilpasse Få hjelp Vise lisens og garanti Under dette valget finner du emner som hjelper deg å klargjøre maskinen og komme i gang med bruken. Her finner du emner som beskriver hvordan du utfører bestemte oppgaver. Her finner du opplysninger om hvordan du tilpasser programmet Access IBM. Dette valget gir deg opplysninger om hjelp og hvordan du kan få hjelp fra IBM. Her kan du lese garantibetingelsene og lisensbetingelsene for programmet som er forhåndsinstallert av IBM (unntatt operativsystemet), og programmene på CDen Programvarevalg som ikke har egne lisensbetingelser. Du finner flere opplysninger om Access IBM i boken Om programvaren, som følger med maskinen. 4 Brukerhåndbok

19 Kapittel 2. Klargjøre maskinen Dette kapittelet inneholder informasjon om hvordan du klargjør datamaskinen første gang. Før du starter Les sikkerhetsinformasjonen før du klargjør maskinen. Se under Sikkerhetsinformasjon på side vii. Du trenger disse delene: Datamaskin Sokkel Nettkabel Tastbord Mus Skjerm (selges separat) Hvis du mangler noe, tar du kontakt med forhandleren. Velge en plassering for maskinen Pass på at du har tilstrekkelig mange jordede stikkontakter til datamaskinen og andre enheter. Sett maskinen på et tørt sted. La det være minst 5 cm plass rundt maskinen, slik at det blir nok luftsirkulasjon. Viktig For at maskinen skal fungere ordentlig i vertikal plassering, må sokkelen være installert. Du finner opplysninger om installeringsrutiner i sokkelinstruksjonene. Velge plasseringen av maskinen Du kan bruke maskinen i en vertikal eller horisontal plassering. For at maskinen skal fungere ordentlig i vertikal plassering, må sokkelen være installert. Hvis du vil bruke maskinen i horisontal plassering, kan du feste gummiknotter på maskinen. Copyright IBM Corp

20 Installere sokkelen Slik setter du på sokkelen: 1 Snu maskinen opp ned. 2. Sett sokkelen ned 1 og skyv den på plass Snu maskinen tilbake. Slik tar du av sokkelen: 1 Snu maskinen opp ned. 2. Trekk sokkelfestene oppover 1 og skyv sokkelen ut Snu maskinen tilbake. 6 Brukerhåndbok

21 Feste gummiknotter Slik fester du gummiknotter på maskinen: 1 Fest de fire gummiknottene til maskinen 2. Legg maskinen ned. 7

22 Organisere arbeidsplassen For at du skal få brukt maskinen mest mulig effektivt, er det viktig at du plasserer utstyret på den måten som passer deg best. Det viktigste er at du har en ergonomisk god arbeidsplass, men faktorer som lyskilder, luftkvalitet og plassering av strømuttak har også betydning for arbeidssituasjonen din. Avstand mellom øynene og skjermen Støtte for korsryggen Setehøyde Komfort Det finnes ikke en sittestilling som passer for alle, men nedenfor gir vi deg noen retningslinjer for å finne en sittestilling som passer best mulig for deg. Det er viktig å ha en god stol, for du blir sliten av å sitte i samme stilling over lengre tid. Ryggen og setet på stolen skal kunne justeres uavhengig av hverandre og gi god støtte. Setet bør være avrundet i forkant, slik at presset på lårene blir minst mulig. Still inn setet slik at du har lårene parallelt med gulvet, og plasser føttene flatt på gulvet eller på et fotbrett. Når du bruker tastbordet, bør du holde underarmene parallelt med gulvet og bøye håndleddene minst mulig. Gjenskinn og belysning Plasser og juster skjermen slik at det ikke blir gjenskinn fra lamper, vinduer eller andre lyskilder. Skjermen bør helst stå i rett vinkel i forhold til vinduer og andre sterke lyskilder. Reduser overlyset ved å slå av taklampen(e) eller bruke svakere lyspærer/lysrør. Hvis du plasserer skjermen nær et vindu, bør du bruke gardiner eller persienner for å dempe sollyset. Det kan også være lurt å justere lysstyrken og kontrasten på skjermen i løpet av dagen, etter hvert som dagslyset blir sterkere eller svakere. Hvis det er umulig å unngå gjenskinn eller lys på skjermen, kan det hjelpe å sette på et antirefleksfilter. Slike filtre kan ha innvirkning på bildeskarpheten, så du bør først prøve å finne andre løsninger på problemet. 8 Brukerhåndbok

23 Støv på skjermen forsterker problemene med gjenskinn. Derfor bør du med jevne mellomrom rengjøre skjermen. Bruk en myk klut fuktet i et flytende glassrensemiddel uten slipemidler. Luftsirkulasjon Maskinen og skjermen avgir varme. Viften i maskinen trekker inn frisk luft og sender oppvarmet luft ut i rommet. Skjermen slipper ut varm luft gjennom ventilasjonsriller. Hvis du sperrer for ventilasjonsrillene, blir skjermen etter hvert overopphetet og kan til slutt bli skadet. Plasser maskinen og skjermen slik at ventilasjonsrillene ikke blir blokkert. 5 cm med fritt rom er som regel nok. Strømuttak og kabler Plasseringen av strømuttak og lengden på nettkabler og kablene som kobler sammen skriveren og andre enheter, avgjør hvor du kan plassere datamaskinen. Ta disse hensynene når du plasserer utstyret: Bruk helst ikke skjøteledninger. Hvis det er mulig, bør du sette nettkabelen direkte i stikkontakten i veggen. Legg kablene slik at ikke forbipasserende kan snuble i dem. Tilkoble kabler Les dette før du tilkobler kablene: Koble til alle enhetskablene før du setter eventuelle nettkabler inn i en stikkontakt. Koble nettkablene til datamaskinen og andre enheter først. Deretter setter du støpslene i en stikkontakt. Viktig Hvis du vil kjøre systemet innenfor grensene for FCC-klasse A, må du bruke Ethernet-kabel av kategori 5. 9

24 USB-porter Det er fem USB-porter på maskinen, tre på baksiden 1 og to på forsiden 2. Hvis du har et Rapid Access-tastbord, er det dessuten to USB-porter bak på tastbordet. Når du klargjør maskinen første gang, kobler du tastbord- og musekablene til USB-portene på baksiden av maskinen. USB-enheter som tastbord, mus eller skanner kan kobles til hvilke som helst av de tilgjengelige USB-portene. Du kan sette disse kablene i andre USB-porter senere om du vil. 1 2 Hvis du vil flytte eller tilføye en USB-enhet, må du kontrollere at maskinen er på og at operativsystemet kjører. Det anbefales også at du flytter eller tilføyer en enhet om gangen. De to USB-portene på Rapid Access III-tastbordet er beregnet på USB-enheter med lav strøm, som mus eller spillkontroller. USB-enheter som krever mer strøm, for eksempel høyttalere eller en USB-sentralenhet (hub), må kobles til en av USBportene på maskinen. Merk: Kabelkontakter fra USB-enheter er utformet slik at de ikke kan settes inn feil. 10 Brukerhåndbok

25 Lydporter Lydportene på baksiden av skjermen er mikrofon 1, lydlinjeinngang 2 og lydlinjeutgang Andre porter Illustrasjonen over viser også skjermporten 4 og modem- eller Ethernet-porten 5. Skrive ned identifikasjonsnumre Finn identifikasjonsnumrene (serienummer og type/modell) foran på maskinen, bak dekselet, og skriv ned disse opplysningene. Se Tillegg A. Utstyrslister, på side 75. Under Annen informasjon på side xii finner du opplysninger om andre kilder til informasjon om maskinen. Du finner opplysninger om IBM-installert programvare i boken Om programvaren. Du finner flere applikasjoner og styreprogrammer på CDen Programvarevalg og i noen tilfeller på andre CDer og disketter. Starte maskinen Les kapittel 2, "Komme i gang", i boken Om programvaren før du fortsetter med programvareinstallering. Du finner opplysninger om det å slå på maskinen, i Kapittel 3. Bruke maskinen, på side 13. Merk: Hvis du tror det har oppstått et problem, leser du Kapittel 6. Problemløsing, på side

26 12 Brukerhåndbok

27 Kapittel 3. Bruke maskinen Dette kapittelet inneholder opplysninger om hvordan du bruker maskinen i ditt daglige arbeid. Brytere og statuslamper På forsiden av maskinen finner du forskjellige brytere, blant annet en nettbryter til å slå maskinen på og av. Lampene er statusindikatorer som forteller deg når en bestemt enhet, for eksempel CD-ROM-stasjonen, er i bruk Nettbryter 2 PÅ-lampe 3 Platelagerlampe 4 Utløserknapp for CD-ROM 5 Nødutløserhull 6 Lampe for CD-ROM 7 Volumkontroll Nedenfor finner du en beskrivelse av bryterne og statuslampene på maskinen. Copyright IBM Corp

28 Nettbryter: Du trykker på denne knappen når du skal slå maskinen av eller på. Ikke slå av maskinen mens lampen til platelageret eller diskettstasjonen (valgfri USB-stasjon) er på. Merk: Nettbryteren skal fungere med ett trykk, men enkelte ganger blir ikke maskinen slått av umiddelbart. Hvis det skjer, holder du nettbryteren nede i cirka fem sekunder. Da blir maskinen slått av. PÅ-lampe: Denne statuslampen lyser når maskinen er på, og blinker når maskinen er i hvilemodus. Platelagerlampe: Denne lampen lyser når lese-/skrivehodene på platelageret er i bevegelse, eller når maskinen leser fra eller skriver til platelageret.du må ikke slå av maskinen mens denne lampen lyser eller blinker. Nødutløserhull: Trykk for eksempel spissen av en binders inn i hullet hvis du vil ta ut en plate når maskinen er slått av. Utløserknapp for CD-ROM: Trykk på denne knappen på CD-ROM-stasjonen hvis du skal åpne skuffen og sette inn eller ta ut en plate. Lampe for CD-ROM: Når denne lampen lyser, betyr det at CD-ROM-stasjonen er i bruk. Volumkontroll: Justerer volumet under avspilling av CD, for hodetelefonen som er koblet til uttaket for hodetelefon på CD-ROM-stasjonen. Starte maskinen Hva du ser og hører når du starter maskinen, avhenger av innstillingene på menyen Oppstartingsalternativer i konfigureringsprogrammet. Du finner flere opplysninger om dette under Kapittel 4. Bruke konfigureringsprogrammet, på side 27. Hvis det blir oppdaget feil under selvtesten, blir det vist feilmeldinger. Hvis det er definert et oppstartingspassord, får du frem en passordforespørsel på skjermen. Hvis du har lagt inn både oppstartingspassord og passord for systemansvarlig, kan du oppgi hvilket som helst av passordene ved passordforespørselen. Når du oppgir passord ved klarmeldingen og trykker på Enter, blir det første skjermbildet i operativsystemet eller applikasjonen vist. 14 Brukerhåndbok

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM

PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM PC 300PL Brukerhåndbok Type 6565 PC 300GL Brukerhåndbok Type 6563, 6564, 6574 IBM Merk Før du bruker opplysningene i denne

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Merk Første utgave (juli 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Hurtigreferanse Hurtigreferanse Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Sikkerhetsinformasjon på side v og Tillegg. Produktgaranti og merknader

Detaljer

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493

ThinkStation Brukerhåndbok. Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Maskintype 6423, 6427, 6483, 6493 ThinkStation Brukerhåndbok Type 6423, 6427, 6483, 6493 Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til,

Detaljer

Hurtigreferanse. ThinkCentre

Hurtigreferanse. ThinkCentre ThinkCentre Hurtigreferanse Inneholder: - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garanti og andre merknader - Konfigurasjon - Programvaregjenoppretting - Problemløsing og feilsøking - Hjelp og service fra IBM

Detaljer

IBM Brukerhåndbok A60 Type 6838 A60i Type 6848 guide http://www.manuallib.com/file/2621008

IBM Brukerhåndbok A60 Type 6838 A60i Type 6848 guide http://www.manuallib.com/file/2621008 IBM Brukerhåndbok A60 Type 6838 A60i Type 6848 guide http://www.manuallib.com/file/2621008 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users

Detaljer

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing ThinkPad X61 Tablet Håndbok for service og problemløsing Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og produktet det blir henvist til, må du

Detaljer

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad Z61 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjenopprettingsalternativer

Detaljer

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing

ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing ThinkPad T60 Håndbok for service og problemløsing Inneholder v Innføring i andre informasjonskilder v Viktige tips for vedlikehold av maskinen v Feilsøking og problemløsing v Informasjon om gjennopprettingsalternativer

Detaljer

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang

HP notebook-pc. Hvordan komme i gang HP notebook-pc Hvordan komme i gang Merknad Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1710 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1710 Series Brukerhåndbok Copyright 2004 Med Enerett Brukerhåndbok for Acer 1710 Series Bærbar Datamaskin Opprinnelig utgave: Februar 2004 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Brukerhåndbok. www.packardbell.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhet og komfort...3 Sikkerhetsforanstaltninger...3 For helsens skyld...3 Forstå de grunnleggende prinsippene...5 Kontrollene på datamaskinen...5 Slå datamaskinen på/av...8 Ditt

Detaljer

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok

HP OmniBook 4150. Brukerhåndbok HP OmniBook 4150 Brukerhåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne håndboken,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1

Innholdsfortegnelse. Chapter 1 Innledning...1-1. Chapter 2 Sette opp PC-en... 2-1 Innholdsfortegnelse Chapter 1 Innledning........................................1-1 Hvem bør lese denne håndboken?.......................1-2 Bruke Min Presario Kom i gang og gå videre.......1-2 Benyttede

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger... 4 For helsens skyld...

Detaljer

hp pavilion hjemme-pc komme i gang

hp pavilion hjemme-pc komme i gang hp pavilion hjemme-pc komme i gang Komme i gang Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er

Detaljer

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok

HP bærbar datamaskin. Referansehåndbok HP bærbar datamaskin Referansehåndbok Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ATI er et varemerke for Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 3 Sikkerhet og komfort... 3 Sikkerhetsforanstaltninger... 3 For helsens skyld... 3 Bli kjent med datamaskinen... 4 Tastaturet

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053

Din bruksanvisning HP PAVILION G7-1002SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4162053 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G7-1002SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G7-1002SA i bruksanvisningen

Detaljer

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder.

Opphavsrett og lisens. Microsoft Corporation i USA og/eller andre land/områder. Komme i gang Opphavsrett og lisens De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilløsningshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Viktig informasjon 4 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 5 Sikkerhet og komfort... 5 Sikkerhetsforanstaltninger... 5 Datamaskinens omgivelser... 5 Kabler... 5 Rengjøre datamaskinen...

Detaljer

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brukerhåndbok. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brukerhåndbok Packard Bell EasyNote TE - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Starte datamaskinen 4 Trådløs tilkobling... 4 Registrering... 5 Programvareinstallasjon... 6 Gjenoppretting... 6 Har du problemer?... 6 Grunnleggende

Detaljer

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre.

Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. Gratulerer, du og din MacBook Pro er som skapt for hverandre. MacBook Pro gir deg nye muligheter. www.apple.com/no/macbookpro Innebygd isight-kamera og ichat Videochat med venner og familie uansett hvor

Detaljer

HP bærbar PC. Referansehåndbok

HP bærbar PC. Referansehåndbok HP bærbar PC Referansehåndbok Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Intel og Centrino er varemerker

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792

Din bruksanvisning HP PAVILION DV6-6001SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4153792 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV6-6001SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV6-6001SA i bruksanvisningen

Detaljer