Innhold. Mindex ASA. Administrerende direktørs rapport til aksjonærene. Geologisk rapport. Filippinske prospekter. Vietnamesiske prospekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Mindex ASA. Administrerende direktørs rapport til aksjonærene. Geologisk rapport. Filippinske prospekter. Vietnamesiske prospekter"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 3 Innhold 4 Mindex ASA 5 Administrerende direktørs rapport til aksjonærene Geologisk rapport Filippinske prospekter Vietnamesiske prospekter 21 Styrets beretning 22 Resultatregnskap 23 Balanseregnskap 24 Kontantstrømsanalyse 25 Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning for Miljørapport 33 Lokale hjelpeprosjekter 34 Mindex ASA s styre og ledelse 37 Prospekteringsledelse, Filippinene og Vietnam 39 Analytisk informasjon 41 Aksjeforhold

4 MINDEX ASA Mindex er et norsk leteselskap som ble stiftet i februar. Mindex kjøpte samtidig de filippinske selskapene Mindex Resources Development, Inc. (MRDI) og Scandinavian Exploration, Inc. (SEI) fra et Luxembourg registrert selskap. MRDI har vært aktiv i Filippinene siden 1989 og utfører geologisk prospektering. Mindex kontrollerer gjennom MRDI og SEI eksklusive mineralrettigheter for seks prospekter på øyene Mindoro, Luzon, Lubang og Palawan i Filippinene. Mindex ASA kontrollerer direkte tre prospekter i Vietnam. Mindex fokuser primært på prospektering etter gull, men prospekterer også etter nikkel/kobolt og kobber/sink. Mindex mål er å øke verdiene på den kontrollerte prospektporteføljen gjennom strukturert og metodisk prospekteringsarbeide slik at man på et senere tidspunkt kan inngå samarbeidsavtaler med større gruvekonsern for den videre utviklingen av et eller flere felt. Mindex har allerede en god forståelse av geologien i de regionale områdene hvor selskapet i dag konsentrerer sitt arbeide. Selskapets strategi er å kapitalisere på denne kunnskapen for deretter å kunne tilby større gruvekonsern godt gjennomarbeidede investeringsobjekter. Mindex vil primært fortsette å lete etter nye mineralprospekter i Filippinene og Vietnam, men også i Norge og andre deler av verden, hvor selskapet kan kapitalisere på en godt utviklet kunnskapsbase og ett godt nettverk. Mindex sitt primære mål er å gi den enkelte aksjonær en tilfredsstillende avkastning på den investerte kapital en avkastning som minst vil være like høy som for kapital investert i selskaper med en sammenlignbar risiko. 4 Boring på Dulangan gullfelt.

5 5 D Administrerende et er en stor glede å skrive den første årsrapporten i Mindex direktørs rapport ASAs historie. Mindex ASA har vokst kraftig siden stiftelsen av selskapet, spesielt med tanke på selskapets markedsverdi og geologiske aktivitet. I begynnelsen av kontrollerte Mindex til aksjonærene fem prospekter i Filippinene. Nå kontrollerer Mindex syv prospekter i Filippinene og tre i Vietnam. Markedsverdien har samtidig steget fra 45 millioner kroner til dagens verdi på ca. 330 millioner kroner. Mindex datterselskap Mindex Resources Development, Inc. var i 1989 et av de første utenlandske prospekteringsselskaper som begynte å fokusere på Filippinene. Mindex har siden 1989 gradvis økt sin aktivitet i landet, spesielt de siste to årene, og sitter i dag på en stor kunnskapsbase når det gjelder geologi og landets gruveindustri. Som et resultat av den langsiktige satsningen er Mindex nå et av de mest aktive og velrenommerte leteselskaper i Filippinene. Mindex er godt respektert i landets gruveindustri noe som innvilgelsen av tre letetillatelser kun to måneder etter innførelsen av den nye gruveloven i 1995 underbygger. Stiftelsen av Mindex ASA Mindex ASA ble stiftet 12. februar, og kjøpte samtidig to datterselskaper i Filippinene, MRDI og SEI, fra et Luxembourg selskap. Aksjonærene i Luxembourg selskapet fikk aksjer i Mindex ASA som oppgjør for de Filippinske selskapene. Samtidig startet ledelsen i Mindex arbeidet med finansiering av det pågående geologiske arbeidet i Filippinene. Ved utgangen av mars hadde Mindex fått inn 15 millioner kroner i en rettet emisjon. Første steg i byggingen av et godt finansiert leteselskap var gjennomført. Emisjonen skaffet nok kapital til at man kunne finansiere de geologiske arbeidsprogrammene i Filippinene for de neste to årene. Imidlertid hadde man også kapasitet og kapital nok til å kunne mute inn flere lovende prospekter i landet. Filippinene Interessen blant de internasjonale gruveselskapene har i løpet av de siste årene øket betydelig. I en undersøkelse gjennomført av «Mining Journal» i London (oktober ) har styreformennene i de hundre største gruvekonsern i verden rangert Filippinene som det niende mest attraktive «emerging» gruveland. De eneste landene foran Filippinene i undersøkelsen, foruten land i Sør- Amerika, er Indonesia i Asia og Ghana i Afrika. I tillegg har en undersøkelse blant de australske gruveselskaper foretatt av «The Australian Journal of Mining» (april 1997) avdekket at australske gruveselskaper øket sine letekostnader i Filippinene med AUS$ 10 millioner en økning på 52 prosent fra 1995, mens økningen på verdensbasis kun var 12 prosent.

6 6 Nye prospekter i Filippinene Prospekteringsledelsen fortsatte å utvide porteføljen av prospekter i. Basert på intense kildestudier gjennomført av våre egne og eksterne geologer, i tillegg til feltturer, ble Lubang massiv sulfid prospektet mutet inn i januar. Prospektet inneholder et gammelt dagbrudd hvor de tidligere mutningshaverne gjorde et forsøk på å ta ut gullet fra den eksponerte malmen. Selv om den massive sulfidmalmen inneholder noe gull ble Mindex geologer snart klar over at malmens innehold av kobber, sink og sølv var det som ville gjøre dette prospektet meget interessant og attraktivt for gruveselskaper. Et boreprogram, som vil starte noen få måneder etter at man har mottatt letetillatelsen (andre/tredje kvartal 1997), vil bli konstruert slik at man tester malmens utbredelse i både horisontal og vertikal retning. I tillegg til Lubang har Mindex i løpet av mutet inn det attraktive Roxas gullfeltet på øya Palawan. Selv om dette feltet ikke har kommet langt i utviklingen har de foreløpige resultatene fra første fase av den geologiske kartleggingen vært meget positive. Feltet inneholder omvandlede soner av skiferbergart og fastfjellsprøver- og bekkesedimentprøver som inneholder høye nivåer av gull. Mindex vil arbeide videre med den geologiske kartleggingen av Roxas gullfelt i Mindex fortsatte med å utvide porteføljen av prospekter i de første månedene av MRDI mutet inn det attraktive gullog kobberfeltet Abra i april. Feltet ligger nord for det berømte Baguio-området på øya Luzon et av de aller mest interessante områder i Filippinene for høykonsentrerte gullårer. Mindex mutningsområde ligger i nærheten av andre meget anerkjente utenlandske gruveselskapers prospekter. Urbefolkningen i Abra har gjennom generasjoner utvunnet gull fra de høykonsentrerte årene, men ingen gruveselskaper har tidligere klart å få til en avtale med urbefolkningen før Mindex nylig klarte det. Dette viser at Mindex prospekteringspersonale arbeider på en meget effektiv måte og at personalet innehar kvaliteter som vil komme godt med i det videre arbeide med å utvikle et prospekt helt frem til Mindex eventuelt har en gruve i operasjon. Geologisk fremdrift Høsten intensiverte Mindex datterselskap MRDI sine leteaktiviteter på de av konsesjonene hvor en letetillatelse foreligger samt at man fortsatte med begrenset geologisk kartlegging av de prospekter som man kun har mutet inn. I Dulangan ble et preliminært boreprogram påbegynt høsten med den nyanskaffede boremaskinen fra Finland. Den meget dypforvitrede bergarten i Dulangan har ført til noe tregere boreprogresjon enn forventet, men resultatene har imidlertid vært oppløftende. De første borehullene har skåret igjennom svovelkisårer som har et høyt gullinnhold. Vi har også registrert lovende innhold av gull i de øverste meterne av bergarten. I tillegg har man registrert soner med omvandlet bergart samt granodioritt som har intrudert den overliggende skiferen. Basert på de lovende boreresultatene har Mindex allerede bestemt seg for å utvide boreprogrammet i Dulangan. Det utvidede boreprogrammet vil inneholde ca. 10 hull. I Sablayan har Mindex nå startet med å grave dype grøfter gjennom forvitringsprofilen helt ned til fjellgrunnen. Dette ble igangsatt like etter at en letetillatelse ble innvilget av Bureau of Mines. Det første boreprogrammet er planlagt for den umiddelbare fremtid og en nyinnkjøpt boremaskin vil bli anvendt. Basert på resultatene fra grøftene og det første boreprogrammet vil

7 7 Mindex mest sannsynlig gå videre med et utvidet boreprogram. På Lubang har Mindex gjennomført begrenset geologisk kartlegging mens man har ventet på en letetillatelse for feltet. Resultatene fra kartleggingen har så langt vært meget lovende, imidlertid vil det bli adskillig mer interessant når man begynner med elektromagnetiske målinger samt igangsetter boreprogrammet. I Damlan har en senior geolog blitt allokert til det videre kartleggingsarbeidet på feltet nå etter at en juridisk konflikt med Christian Mining, Inc. har blitt løst. Basert på de tidligere oppløftende resultatene har selskapet god grunn til å tro at Damlan har et stort potensiale og vi ser frem til å motta flere analyseresultater fra feltet. Vietnam I desember leverte Mindex inn sin første søknad for letetillatelse i Vietnam. På grunn av tidligere geologisk erfaring fra Vietnam, ny gruvelov som ble introdusert sent i, samt landets fundamentalt lovende geologi for gull og basemetaller, bestemte Mindex seg for å ekspandere sin virksomhet til dette geologisk spennende landet. Mindex underskrev også en intensjonsavtale med VIGEGO (Vietnam National Gem & Gold Corporation) for et fremtidig joint-venture samarbeid med tanke på bygging av fremtidige gruver i Vietnam (Mindex 70% og VIGEGO 30%). Mindex har i alt søkt på tre letetillatelser som ligger i tre ulike provinser ca kilometer nord for Ho Chi Minh City. Mindex har blitt informert om at man sannsynligvis vil motta letetillatelser for feltene i løpet av andre kvartal Det geologiske arbeide på feltene vil da igangsettes. Mindex på Oslo Børs Mindex ASA ble i oktober tatt opp til notering på Oslo Børs sin SMB-liste og mottok tickersymbolet «MDX». Målet med å gjøre Mindex-aksjen lettere tilgjengelig for investorer var oppnådd. Økningen fra 300 aksjonærer i oktober til ca aksjonærer på nåværende tidspunkt understreker dette. Som et resultat av Mindex sitt intensiverte leteprogram i Filippinene og ekspansjonen inn i Vietnam, foreslo styret i Mindex overfor aksjonærene at man skulle hente inn 59,5 millioner kroner i en egenkapitalemisjon. Denne emisjonen ble gjennomført i desember og Mindex ble, som et resultat av emisjonen, et meget velfinansiert leteselskap. Mulig fusjon med Nordic Minerals AS Mindex underskrev en intensjonsavtale med Nordic Minerals AS 11.april 1997 for en mulig fusjon hvor Mindex ASA er det overtagende selskap. Hovedideen bak fusjonen er å øke Mindex sine sjanser til å generere inntekter fra mineralforekomster i nær fremtid (2-3 år). Frem til 13.mai vil Mindex bruke eksterne geologer i sitt arbeide med en full gjennomgang av Nordic Minerals AS. Basert på et positivt utfall av gjennomgangen, vil styret i Mindex innkalle til en ekstraordinær generalforsamling slik at aksjonærene kan ta stilling til den foreslåtte fusjonen. Anders Hvide, administrerende direktør

8 GEOLOGISK RAPPORT Filippinske prospekter Mindex kontrollerer en attraktiv portefølje av prospekter i Filippinene. Porteføljen består av gullfeltene Dulangan, Binaybay og Damlan på øya Mindoro, Roxas gullfelt på øya Palawan, og gull- og kobberfeltet Abra nord på øya Luzon. Mindex sine basemetall prospekter består av et massivt sulfid (kobber/sink) prospekt på øya Lubang nord for Mindoro og nikkel/kobolt prospektet Sablayan på øya Mindoro. Mindex sine konsesjoner (innvilgede letetillatelser) og mutede områder (søknader om letetillatelser) er presentert nedenfor: Område Areal Primærmineral Selskap Status Dulangan 14.2 km 2 Gull MRDI Konsesjon Binaybay 46.2 km 2 Gull MRDI Konsesjon Damlan 17.0 km 2 Gull MRDI Mute Roxas km 2 Gull MRDI Mute Abbra km 2 Gull SEI Mute Sablayan 97.0 km 2 Nikkel MRDI Konsesjon Lubang 80.0 km 2 Cu/Zn/Au/Ag SEI Mute Sum km 2 8 Dulangan gullfelt MRDI mutet inn et 14 km 2 stort område i Dulangan på øya Mindoro i februar En letetillatelse ble innvilget i desember Lokal gruveaktivitet har pågått i området gjennom flere tiår. Mye av gullet som blir vasket ut befinner seg i den forvitrede skiferen. Den forvitrede bergarten blir gravd ut, deretter knust slik at gullet blir frigjort, og deretter vasket. Selskapets geologer begynte det geologiske arbeidet på feltet i februar 1995 ved å ta bekkesediment- og fastfjellsprøver og har systematisk fortsatt med ytterligere prøver fra bekker og elver samt prøver fra fast fjell i området. Basert på de første positive prøveresultatene ble et 900 x 1,900 meter stort rutenett, som inneholdt 19 linjer med 100 meters avstand, etablert sommeren Et

9 9 prøvetagningsprogram som inneholdt ca. 700 jordprøver fra overflaten (med 25 meters avstand) ble deretter gjennomført. Prøveresultatene ble plottet i et diagram. Resultatet ble en klart definert anomali som dekker et ca. 500 x 500 meter stort område (gullinnhold med mer en 100 ppb («parts per billion»)). I tillegg var det flere spesifikke området innenfor anomalien som hadde et gullinnhold på over 400 ppb. Basert på det lovende jordprøveprogrammet startet Mindex et grøfteprogram som inneholt ca. 400 meter med grøfter. Formålet med grøftene var å avdekke den bergarten under jordlaget slik at man kunne ta kanalprøver av bergarten og samtidig visuelt observere den mulig mineraliserte bergarten. Mindex har identifisert flere mineraliserte områder innenfor det anomale området og har også registrert høyt gullinnhold i enkelte partier av grøftene. Samtidig som man gravde grøftene tok selskapets geologer en rekke fastfjellsprøver av en tunnel (stoll) som hadde blitt gravd innenfor det anomale området. Prøvene fra tunnelen hadde et gullinnhold på opptil 47,38 gram per tonn. Andre fastfjellsprøver tatt innenfor det anomale området inneholdt opp til 86,39 gram per tonn. Mindex startet i oktober et preliminært boreprogram i Dulangan som inkluderer fire 100 meter dype hull. Hensikten med det preliminære boreprogrammet er å samle informasjon om den geologiske strukturen og om mulig finne mineraliserte områder i Dulangan. De to første hullene har skåret igjennom ganger med sulfidmineraler med meget Logging av borekjerner. høyt innhold av gull. I boreprosessen blir borekjernene splittet i to (langsgående) og hver enkelt meter av kjernene blir analysert. En enkeltanalyse, som representerte en meter av borekjernen, hadde et gullinnhold på nesten 8 gram per tonn. Det høye gullinnholdet oppstod på grunn av en liten gang på 3 cm. som består av gullholdig pyritt. Det antas at pyrittgangen inneholder så mye som 250 gram gull per tonn. I tillegg har borekjernene avdekket gullførende soner i nærheten av overflaten. Gullinnholdet i disse sonene er opp til 0,3 gram per tonn, men Mindex har god grunn til å tro at borevannet (brukes til å kjøle ned borekronen) har vasket ut mye av gullinnholdet. Det er helt vanlig i tropiske strøk at gullinnholdet i de dypforvitrede sonene av bergarten blir vasket ut i kjerneboringsprosessen. For å kunne oppnå en mer nøyaktig analyse av gullinnholdet i de forvitrede

10 Bekkesediment prøvetagning. sonene vil Mindex utvide boreprogrammet i Dulangan (ca. 10 borehull) hvor man vil ta i bruk en støvboremetode («reversed circulation»). Støvboremetoden baseres på rotasjons-hammerboring som bruker trykkluft. Denne boremetoden vil kontinuerlig avgi støv og steinbiter fra alle soner av bergarten, inkludert de mykere forvitrede gullholdige sonene, uten at deler av boreprøvene vil gå tapt. De små gangene med gullholdig pyritt, som har blitt funnet i de første borehullene i Dulangan, er ikke som enkeltstående ganger økonomisk drivverdig. Imidlertid er gangene meget interessante hvis de opptrer i et stort system inneholdende flere små ganger (på fagspråk kalt for «stockwork»). En sone med såkalt «stockwork» kan registreres ved anvendelse av geofysiske målinger som for eksempel indusert polarisasjon (IP). Et preliminært indusert polarisasjonsprogram vil snarlig bli igangsatt i Dulangan området hvor man vil ha som målsetning å lokalisere et «stockwork» system. Mindex vil sette igang det ovennevnte utvidede boreprogrammet etter at IP-målingene er gjennomført. Det utvidede boreprogrammet vil bli basert på de foreløpige positive resultatene fra de første borehullene, resultatene fra IPmålingene, og fra de seneste registreringer av gullførende ganger i Dulangan. 10 Damlan gullfelt I desember 1995 mutet MRDI inn et 17 km 2 stort område i Damlan-området på øya Mindoro. Damlan-området har i lengre tid blitt sett på som geologisk meget lovende av Mindex geologer. Mindre sesongbetont gruveaktivitet har pågått i årevis i dette området hvor lokalbefolkningen har knust og vasket ut gullet som sitter i de høykonsentrerte gullgangene. Preliminært kartleggingsarbeide har bekreftet tidligere geologiske rapporter fra Damlan, og fastfjellsprøver som ble tatt fra de lokale gruvegangene har inneholdt så mye som 87 gram gull per tonn. Totalt tok Mindex 50 fastfjellsprøver i fjor sommer fra gruvegangene, bergarten mellom gruve-

11 11 gangene, mineraliserte steiner i elver og bekker og fra utgående. Det gjennomsnittlige gullinnholdet i de 50 prøvene var 6,5 gram per tonn. Også jordprøver som ble tatt i Damlan-området inneholdt anomale gullinnhold. Lovende var også det faktum at de anomale jordprøvene ofte oppstod i grupper. Gullmineraliseringen i Damlan er lokalisert i en skråning som er ca. 700 x 200 meter stor. Både gang- og finfordelt gullmineralisering har blitt observert og registrert gjennom analyser. Gangmineralene i to av de registrerte gangforekomstene er i første rekke hydrothermal kvarts, men også gøtitt, limonitt, anglesitt og malakitt har blitt registrert. I de lavere delene av de mineraliserte gangene finner man også primærmineralene pyritt, kobberkis og blyglans. De mineraliserte gangene inneholder både gull og de ovennevnte primærmineralene. Gruvegangene som har blitt gravd ut av de lokale sesongarbeiderne er bare eksponert i de lavere delene av terrenget. På to steder i Damlan har noe fastfjell blitt utvunnet av de lokale gullgraverne. Det antas at gullet som taes ut ligger i små gjennomsettende sprekker med jern, mangan-oksider, hydrooksid, og til og med hydrothermal kvarts som ligger parallelt med foliasjonen av skiferen. I tillegg har fritt gull i form av gullkorn blitt registrert i muskovitt-sericittskiferen uten synlig tilknytning til tynne sprekker eller hydrothermal kvarts (finfordelt type forekomst). Begrensede geologiske arbeider vil bli foretatt i Damlan de neste 2-4 månedene før man kan sette igang et mer intensivert arbeidsprogram når man har mottatt en letetillatelse. Arbeidsprogrammet vil bestå av tre ulike faser; Fase I vil inkludere en rekogniserende undersøkelse, videre geologisk kartleggingsarbeide, bekkesediment prøvetakinger, og tagning av konsentrerte mineral/vaskepanne prøver. Fase II vil inneholde videre geologisk kartlegging med mye prøvetaking, forberedelse av et jordprøveprogram i rutenett, geokjemisk jordprøvetaking, geofysiske undersøkelser, grøfteprogram, og en mulig oppstart av et preliminært boreprogram kort tid deretter. Fase III vil primært bestå av et boreprogram basert på resultatene fra de to første fasene. Varigheten av Fase I og Fase II vil være på henholdsvis ca. fire og ni måneder.varigheten av Fase III vil bero på resultatene fra de to første arbeidsfasene. Binaybay gullfelt Konsesjonen for Binaybay gullfelt ble innvilget i desember 1995 og dekker 46,2 km 2. Mindex gjennomførte et jordprøveprogram i rutenett i Tibunbun-området (innenfor konsesjonsområdet) i løpet av Dette programmet var basert på positive bekkesedimentprøver tatt fra nærliggende bekker og elver. Det anomale området så relativt lovende ut og geologene besluttet seg for å fortsette med oppfølgende arbeid. Flere bekkesediment- og fastfjellsprøver ble tatt samt at arbeidet med et større rutenett ble satt i gang. Jordprøvene tatt i det utvidete rutenettet hadde imidlertid et lavt gullinnhold slik at det videre arbeide ble flyttet til et annet område innenfor konsesjonsområdet. Arbeide med jordprøvetaking i et nytt rutenett har startet og resultatene fra disse jordprøvene vil avgjøre om Mindex vil fortsette med den geologiske utviklingen av feltet eller om man skal avvente de geologiske resultatene fra de nærliggende feltene, Dulangan og Damlan.

12 Mindex tror at en økonomisk drivverdig forekomst kan eksistere i Binaybay s geologiske struktur. Dette er basert på de store mengder alluvialt gull som historisk har vært tatt ut på feltet. I tillegg har Mindex s egne geologer registrert høye nivåer av gull i prøver tatt fra steiner og utgående i feltet. Historisk har det også vært stor gruveaktivitet blant den lokale befolkningen i Axalan og Auy-uy områder som begge ligger innenfor konsesjonsområdet. For eksempel har lokalbefolkningen over en tre-års periode tatt ut gull fra en hydrothermal kvartssone hvor kvartsgangen var ca. 20 centimeter bred. Den gullholdige sonen lå parallelt med den omkringliggende skiferen. Det er grunn til å tro at den intruderende granodioritten i den nordre delen av Mindoro kan være kilden til de mange gullforekomstene i området (se skissen foran (side 9) som forklarer geologien fra Dulangan i nord til Damlan i syd). Det ser ut for at gullet har blitt avsatt i skiferen, marmoren, og granodioritten, nærmere bestemt i kontaktsonen mellom den intruderende (granodioritten) bergarten og de sedimentære (skifer og marmor) bergartene. I Binaybay, hvor man har registrert at bergarten er forvitret ned i den underliggende granodioritten, har de største mengder med alluvialt gull blitt utvunnet. Det nest dypeste forvitringsnivå finner man i Damlan-området hvor inntil nå fastfjells- og jordprøvene med det høyeste innholdet av gull har blitt registrert. Dulangan representerer antagelig det området med det tykkeste laget av sedimentær bergart som ligger over den intruderende bergart. 12 Roxas gullfelt Mindex søkte om en letetillatelse høsten for et 140 km 2 stort område i nærheten av Caramay (Roxas) på øya Palawan. Lovende preliminære prøveresultater fra gullfeltet har fått Mindex til å allokere relativt store ressurser til fremtidig utvikling av feltet. De første resultatene av prøver tatt på feltet var meget positive og inneholdt opp til 2,1 gram gull per tonn i bekkesedimentprøvene, mens fastfjellsprøvene inneholdt opp til 18,3 gram gull per tonn. Halvparten av bekkesedimentprøvene inneholdt anomale nivåer av gull. I sitt preliminære kartleggingsprogram har Mindex også registrert alluvialt gull i bekkene og i jorddekket, som for øyeblikket blir utvunnet av den lokale befolkningen. Bergarten som dominerer i

13 13 området er en glimmerskifer fra Juratiden som inneholder fyllitt serisitt skifer gjennomskåret av kvartsganger. Geologene har også registrert store leiraktige forvandlingssoner som indikerer at malmdannende prosesser har pågått i området. Gullkorn funnet i de alluviale områdene er heller ikke avrundet slik at man kan anta at gullkornene ikke har vært transportert over store avstander. Sablayan nikkel- og koboltfelt I september 1995 mutet MRDI et 97 km 2 stort område i Sablayan på øya Mindoro. Selskapet mutet inn området primært basert på en geologisk rapport skrevet av Bureau of Mines for det filippinske selskapet Anglo-Philippine Oil Company, Inc. I rapporten ble nikkelreservene beregnet til 49 millioner tonn med et gjennomsnittlig nikkelinnhold på 0,94%. Det beregnede volumet og nikkelinnholdet var på det tidspunkt ikke økonomisk drivverdig. Den opprinnelige rapporten skrevet av Bureau of Mines i 1970, som Mindex fikk tilgang til i, anbefaler videre geologisk arbeide på nikkelfeltet. Geologene bak rapporten antok nemlig at det er en mer høyverdig sone med saprolitt under det eksisterende øvre lag med lateritt som hadde blitt boret på i Geologene fra Bureau of Mines antok at det også kunne være tilleggstonnasje av både lateritt og saprolitt i de tilstøtende områdene til det området som ble undersøkt i Boremetoden som ble brukt i Kartet viser Sablayan nikkelfelt helt i syd. Det brune området viser Damlanfeltet, det grønne området viser Binaybayfeltet og det blå området viser Dulangan. Lubangfeltet vises i egen rute øverst til 1970 av Bureau of Mines var et høyre.

14 hånddrevet augerbor slik at dybden på de fullførte borehullene bare var på gjennomsnittlig 5,5 meter. Det forventes at laterittlaget vil bli påvist tykkere og at utbredelsen av lateritt-profilen vil indikere store tonnasjer av saprolitt reserver. Klassiske laterittprofiler har blitt registrert på feltet med et høyt jerninnhold i de øvre lag, et tykt laterittlag, soner med «boxwork», og til slutt soner med saprolitt. Både saprolitten og lateritten kan være drivverdig dersom tonnasjen og nikkelinnholdet er tilstrekkelig. Foreløpig ser det ut til at Sablayan har tilstrekkelig tonnasje, mens det kommende boreprogrammet vil bekrefte om nikkelinnholdet er tilstrekkelig. 14 Basert på andre sammenlignbare lateritt nikkel forekomster på den nærliggende øya Palawan, tror Mindex geologene at det er god sjanse for at Sablayan har en rik saprolitt sone med et attraktivt nikkelinnhold under laterittlaget. Senere prøver tatt av saprolittlaget hadde et gjennomsnittlig nikkelinnhold på 1,6%. Basert på grunnleggende geologisk kartlegging av feltet sommeren samt boreprogrammet gjennomført i 1970 av Bureau of Mines, har geologene i Mindex definert Sablayan som en «mulig reserve» («possible resource») med en tonnasje på ca. 100 millioner tonn og med et gjennomsnittlig nikkelinnhold på ca. 1,5%. For bedre å kunne estimere tonnasje og nikkelinnhold i Sablayan har selskapet nå påbegynt et program hvor en rekke dype

15 15 grøfter skal graves. Dette arbeidet ble påbegynt straks etter at man hadde mottatt en letetillatelse fra Bureau of Mines. I tillegg har selskapet startet et boreprogram med en nyinnkjøpt boremaskin. Den første borefasen vil innebære hull hvor man vil bore gjennom hele forvitringsprofilen (se skisse) på nikkelfeltet. Hvert hull vil være ca meter dypt. Resultatene fra den første borefasen vil være meget viktig med tanke på det videre geologiske arbeidet i Sablayan. Etter at den første borefasen i Sablayan er avsluttet (en andel av feltet vil da kunne klassifiseres som en «sannsynlig reserve») vil geologene kunne estimere totaltonnasjen, nikkelinnholdet, samt koboltinnholdet. Hvis boreresultatet er positivt vil Mindex starte den andre borefasen på feltet. Denne fasen vil innebære ca hull. Skulle boreresultatene ikke påvise tilstrekkelig nikkelinnhold, tykkelse på laterittlaget, og totaltonnasje, som de større gruveselskapene krever, men at det er enkeltområder på feltet som har et nikkelinnhold på over 2,3%, vil Mindex vurdere mulighetene for å ta ut nikkelmalmen i en dagbruddsløsning hvor nikkelmalmen vil bli transportert til smelteverk i Japan, Australia eller USA. Dette har blitt gjort av selskapet Rio Tuba på den nærliggende øya Palawan, og også på Palawan, vil det kanadiske selskapet Stellar Metals, Inc. starte et slikt dagbrudd i løpet av Mindex vil også vurdere å transportere nikkelmalm til et nikkel smelteverk i Nonoc, nord på Mindanao i Filippinene, som skal moderniseres og startes opp igjen i løpet av de neste 1-2 årene. Smelteverk i Japan, Australia og USA krever et nikkelinnhold på 2,3% eller høyere, mens Nonocverket krever et nikkelinnhold på kun 1,7%. Lubang kobberprospekt Mindex s datterselskap SEI underskrev en opsjonsavtale med det Filippinske selskapet Rich Mining Exploration Company Inc. (RME) for utvikling av et massiv-sulfid prospekt nær Port Tilik på øya Lubang. Lubang ligger rett NW for øya Mindoro (sørvest for Manila). Som følge av avtalen overtok SEI søknaden for en letetillatelse og vil være fremtidig operatør og eier av mineralrettighetene på feltet. Mindex interesse på Lubang er basert på en rapport utarbeidet av Bureau of Mines i 1974 samt flere feltturer til den eksponerte gangstrukturen av den massive sulfidsonen som fører kobber, sink, gull og sølv. I følge rapporten, er den

16 massive malmen delvis blottet i et dagbrudd som er ca.10 meter bredt og ca. 80 meter langt. Kobberverdien i malmen kommer vesentlig fra kobberkis, men også fra kobberglans. Gruvekontorets rapport fra 1974 sier følgende: «Analyser av prøver som er tatt fra utskutt malm fra dagbruddet viste innhold av 2,68-8,32% kobber,30,36-48,75% svovel, 0-3,0 gram gull og gram sølv pr. tonn». Det må bemerkes at analyser på sink ikke var inkludert i de gamle analysene. Årsaken kan ha vært at den massive malmen er meget finkornig og at det dominerende sinkmineralet sinkblende er meget vanskelig å identifisere med det blotte øye.tidlig på syttitallet var heller ikke sink så attraktivt som det er i dag. For å få bekreftet de relativt gamle prøveresultatene, tok Mindex s geologer fire prøver fra den samme utskutte malmen. Resultatet viste inntil 9,39% kobber, inntil 10,2% sink, inntil 0,12% bly inntil 0,16 gram gull og inntil 30,6 gram sølv per tonn. I oktober startet Mindex et preliminært geologisk arbeidsprogram der bekkesedimentprøver ble tatt fra elver på den NØ side av øya. I tillegg ble det samlet inn prøver fra løsblokker i elvene og noen fastfjellsprøver fra de mest lovende områder. Resultatene fra analysene til de innsamlede bekkesedimentprøver viser klare kobber og sink anomalier i nærheten av det gamle malmfeltet og i et område ca. to kilometer mot sør. Analyseresultater av løsblokker og fastfjellsprøver varierer fra inntil 4,7% kobber og 9,5% sink. Rekogniserende geologiske undersøkelser har identifisert jaspis i nærheten av det gamle dagbruddet. Jaspis er et fin-krystallinsk silisiummineral som dannes i forbindelse med undersjøisk vulkanisme. Dette støtter antagelsen om at den massive sulfidmalmtypen på Lubang er en typisk malm som dannes ved undersjøisk vulkanisme. Innholdet av de forskjellige metaller og malmens tekstur støtter også at denne Lubang-malmen er dannet i forbindelse med undersjøisk vulkanisme. Utgående soner med rusthattdannelser og kjempestore kvarts-hematitt-magnetitt-blokker (flere kubikkmeter store) er også funnet i området. Rusthatt-materialet er trolig oksiderte sulfider og de store blokkene har sterkt anomale innhold av sink og kan godt komme fra et område nær en massiv sulfidforekomst. Både et jordprøvetakingsprogram og en elektromagnetisk geofysisk undersøkelse inkludert IP (Indusert Polarisasjon) er lagt inn i arbeidsprogrammet etter at et regionalt bekkesedimentprogram og en detaljert geologisk kartlegging er fullført. Basert på de geologiske data som allerede i dag foreligger, vil et preliminært boreprogram starte etter at en letetillatelse er innvilget av Bureau of Mines. 16 Abra gull- og kobberfelt Abra gull- og kobberfelt ligger ca. 35km. nord-nordvest for den lokale byen Bontoc og ca. 120 km. nord for Baguio i Mountain Province i gruvedistriktet i det nordlige Luzon. Feltet er lokalisert nært til den filippinske hovedforkastningen der flere produserende gullgruver er lokalisert. Det er rapportert om betydelig aktivitet i smågruver drevet av lokalbefolkningen i området. Et feltbesøk ble gjennomført av Mindex s geologer i februar Besøket bekreftet den intense gruveaktiviteten med lokale gruvefolk som utvinner gull etter tradisjonelle metoder fra granodiorittiske bergarter. Mindex har innlevert en søknad om letetillatelse for det lovende Abra gull- og kobberfeltet som dekker ca. 160 km 2.

17 17 Kartet viser Abra gull- og kobberfelt.

18 18 Status for letetillatelser Mindex har hatt stor suksess med å oppnå letetillatelser for sine prospekter i Filippinene. Mindex var det første utenlandske selskapet som fikk en letetillatelse etter at den nye gruveloven trådte i kraft september 1995 da Bureau of Mines i Filippinene ga letetillatelser for de to gullfeltene Dulangan og Binaybay i desember Mindex regnet med å få ytterlige letetillatelser allerede i løpet av sommeren, men på grunn av utslipp fra avgangen ved Marcopper Mining s Marinduque kobbergruve, ble prosesseringen av alle søknader for letetillatelse hos Bureau of Mines betydelig forsinket. Mindex fikk likevel en letetillatelse over Sablayan nikkel- og koboltfelt i februar Når det gjelder søknader om letetillatelser, tror Mindex at disse vil bli tildelt av Bureau of Mines på fortløpende basis. Denne antagelsen er basert på den tilbakemelding som er gitt fra Bureau of Mines og andre relaterte departementer som er involvert i søknadsprosessen. Vedrørende de søknader som er til behandling, tror Mindex at den første letetillatelse som blir tildelt selskapet er søknaden som dekker den massive sulfidmalmen på Lubang. Mindex har i løpet av de siste fem år bygget opp et meget godt forhold til Bureau of Mines. Det gode forholdet er i første rekke bygget på gjensidig tillit samt begge parters interesse for å øke leteaktiviteten i Filippinene. Mindex vil sørge for at denne gjensidige tillit blir ytterligere styrket i de kommende år gjennom selskapets tilleggsinvesteringer i de geologiske arbeidsprogram som er planlagt gjennomført. Vietnamesiske prospekter Mindex ASA sendte sin første søknad om letetillatelse («Exploration License») i Vietnam i desember. Søknaden markerer en langsiktig strategi for Mindex som er begrunnet med følgende:vietnam har en meget lovende geologi der det tidligere kun er foretatt begrenset malmleting etter moderne prinsipper,vietnam innførte en ny og gunstig gruvelov i november, Mindex s ledelse har tidligere arbeidet i landet og deres nettverk av kontakter er betydelig, spesielt på den faglige geologiske siden og i landets departementer. Noen få australske og kanadiske prospekteringsselskaper har være aktive i landet fra ca Siden den nye gruveloven ble introdusert i, er Mindex et av de selskapene som gjør et seriøst forsøk på å utvikle attraktive prospekter i Vietnam. For de kommende år, har Mindex allokert betydelige ressurser til den videre utvikling av de lovende prospektene i Vietnam. For å få den beste støtten til sine investeringer i Vietnam, har Mindex inngått en intensjonsavtale med det statseide mineralselskapet VIGEGO (Vietnam National Gem and Gold Corporation). Avtalen fastslår at Mindex og VIGEGO vil eie henholdsvis 70 og 30% av eventuelt fremtidige gruver som Mindex setter i drift.vigego vil selv være ansvarlig for innbetaling av sin andel av egenkapitalen til bygging av den mulige gruven. Inntil Mindex definerer et felt med påviste reserver og har gjennomført et feasibility-studie, så er Mindex fullt ut ansvarlig for alle kostnadene i forbindelse med arbeidene i letefasen. Etter å ha studert en rekke attraktive mineraliserte områder, har Mindex ASA søkt om letetillatelse i tre meget lovende områder. Mindex sine mutingsområder (Søknader om letetillatelse) er presentert i tabellen på neste side:

19 19 Område Areal Primærmineral Selskap Status Ban Don 50,0 km 2 Gull Mindex ASA Mute Tien Thuan 50,0 km 2 Gull Mindex ASA Mute Son Phuac 50,0 km 2 Gull Mindex ASA Mute Sum 150,0 km 2 Mindex vil starte med å utvikle de tre feltene i Vietnam så snart søknadene for letetillatelsene er godkjent av myndighetene, forhåpentligvis i slutten av juni Tien Thuan Den første av de to nye søknadene om letetillatelse dekker 50km 2 i Tien Thuan i Binh Dinh Provinsen. Området omfatter hele seks gullførende ganger hvor den utgående mineraliseringen har strøklengde på meter. Alle gangene ligger i en bratt skråning innenfor et område på ca. 700 x meter med ca. 325 meters høydeforskjell mellom høyeste og laveste utgående. De gullførende gangene er fra 0,2-2,6 m. mektige (brede) og har registrerte gullinnhold fra 0,2-147 gau/tonn..vietnamesiske geologer har anslått det gjennomsnittlige gullinnholdet fra det utgående til de seks gangene til 6 gram/tonn. Basert på vietnamesisk geologisk kartlegging og prøvetaking samt Mindex s egne registreringer, anslår Mindex at dette feltet har et potensiale på 1 million unser gull. Mindex tror også at det er stor sannsynlighet for at en kan påvise ytterlige gullførende ganger i feltet. All gruvedrift har nå stoppet opp i Tien Thuan-feltet grunnet mangel på utstyr, som f.eks. pumper for å lense gruvene. På grunn av den gunstige topografien til det aktuelle gruveområdet med høydeforskjeller på ca 325 meter, vil det bli lett å etablere en naturlig drenering av gruva. Son Phouc Den andre av de to nye søknadene om letetillatelse dekker også 50 km 2, men er lokalisert i Son Phouc distriktet i naboprovinsen mot sør, Phu Yen Provinsen. Denne søknaden omfatter også et område med gullmineraliserte ganger som opptrer innenfor et konsentrert område på x 600 meter. De gullmineraliserte gangene er mellom 2 og 80 cm. mektige med lengde på inntil meter. For tiden er det full drift i området der det anvendes enkle hjelpemidler for å ta ut gullet. Området består av Son Phouc hovedområde med tre tilleggsområder som benevnes Hon Vang, Hon Giua og Hon Mot som ligger ca. syv kilometer mot sør. Hon Giua og Hon Mot er også igangværende gruver som opererer på relativt grunne dyp. Hon Vang er derimot ikke i drift. Det rapporteres at forekomsten var i drift av franske interesser og at driften stoppet opp da franskmennene forlot landet.

20 Ban Don Ban Don feltet ligger nær grensen til Kampuchea ca 300 km nordvest for Ho Chi Minh City i Dac Lac Provinsen. Mindex innleverte i desember en søknad om en letetillatelse over et område på 50 km 2. Geologien i det mutede området består i første rekke av sure vulkanske bergarter med impregnert svovelkis. Tidligere prøvetaking av tungmineralfraksjoner fra elver og bekker har gitt sterke gullanomalier som dekker søknadsområdet. Det er rapportert analyser fra utgående fastfjellsprøver med inntil 60 gau/t. Kjemiske analyser av de prøvene som ble tatt av Mindex hadde beskjedent gullinnhold. Sett i lys av de betydelige gullanomalier sammen med gunstige geologiske forhold med sure lavabergarter, tror imidlertid Mindex geologer at det kan være et potensiale for en stor forekomst med relativt lavt gullinnhold. Bernt Røsholt, sjefsgeolog Kartet viser Mindex felter i Vietnam. 20

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT

NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT NOS HOLDING ASA ÅRSBERETNING/ANNUAL REPORT 1 9 9 9 INNHOLD Menneskene i sentrum 3 Strategi 4 NOS tiltrodd tredjepart i flere nye markeder 4 Holdingmodell forretningsmessig frihet 4 Integrering av internasjonale

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs

Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Prospekt PA Resources AB (publ.) Opptak til notering på SMB-listen ved Oslo Børs Tilrettelegger Oslo, 10. oktober 2001 Innholdsfortegnelse 1 Ansvarsforhold... 2 2 Definisjoner og uttrykk... 3 3 Sammendrag...

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009

Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Aladdin Oil & Gas Company ASA Årsrapport 2009 Eierstyring, ledelse og samfunnsansvar Aladdin Oil & Gas Company ASA har som målsetting å drive virksomheten i overensstemmelse med norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2005 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av

Prospekt. PSI Group ASA. Captura ASA. forslag om fisjon av. med børsnotering av det utfisjonerte selskapet. Tilrettelagt av Prospekt forslag om fisjon av PSI Group ASA med børsnotering av det utfisjonerte selskapet Captura ASA Tilrettelagt av 18. november 2005 Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 7 1.1 FISJONSFORSLAGET...7

Detaljer

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006

SONGA OFFSHORE. Årsrapport 2006 SONGA OFFSHORE Årsrapport 2006 Styrets beretning 2006 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier 4 halvt nedsenkbare borerigger og 1 drillskip, hvorav 2 rigger og 1 drillskip opereres

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS

Årsberetning og regnskap. Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS Årsberetning og regnskap Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS Store Norske Boliger AS Store Norske Gull AS 2006 Store Norske Spitsbergen Kulkompani Aktieselskap

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer