Innhold. Mindex ASA. Administrerende direktørs rapport til aksjonærene. Geologisk rapport. Filippinske prospekter. Vietnamesiske prospekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Mindex ASA. Administrerende direktørs rapport til aksjonærene. Geologisk rapport. Filippinske prospekter. Vietnamesiske prospekter"

Transkript

1 Årsrapport

2

3 3 Innhold 4 Mindex ASA 5 Administrerende direktørs rapport til aksjonærene Geologisk rapport Filippinske prospekter Vietnamesiske prospekter 21 Styrets beretning 22 Resultatregnskap 23 Balanseregnskap 24 Kontantstrømsanalyse 25 Regnskapsprinsipper Noter til regnskapet Revisjonsberetning for Miljørapport 33 Lokale hjelpeprosjekter 34 Mindex ASA s styre og ledelse 37 Prospekteringsledelse, Filippinene og Vietnam 39 Analytisk informasjon 41 Aksjeforhold

4 MINDEX ASA Mindex er et norsk leteselskap som ble stiftet i februar. Mindex kjøpte samtidig de filippinske selskapene Mindex Resources Development, Inc. (MRDI) og Scandinavian Exploration, Inc. (SEI) fra et Luxembourg registrert selskap. MRDI har vært aktiv i Filippinene siden 1989 og utfører geologisk prospektering. Mindex kontrollerer gjennom MRDI og SEI eksklusive mineralrettigheter for seks prospekter på øyene Mindoro, Luzon, Lubang og Palawan i Filippinene. Mindex ASA kontrollerer direkte tre prospekter i Vietnam. Mindex fokuser primært på prospektering etter gull, men prospekterer også etter nikkel/kobolt og kobber/sink. Mindex mål er å øke verdiene på den kontrollerte prospektporteføljen gjennom strukturert og metodisk prospekteringsarbeide slik at man på et senere tidspunkt kan inngå samarbeidsavtaler med større gruvekonsern for den videre utviklingen av et eller flere felt. Mindex har allerede en god forståelse av geologien i de regionale områdene hvor selskapet i dag konsentrerer sitt arbeide. Selskapets strategi er å kapitalisere på denne kunnskapen for deretter å kunne tilby større gruvekonsern godt gjennomarbeidede investeringsobjekter. Mindex vil primært fortsette å lete etter nye mineralprospekter i Filippinene og Vietnam, men også i Norge og andre deler av verden, hvor selskapet kan kapitalisere på en godt utviklet kunnskapsbase og ett godt nettverk. Mindex sitt primære mål er å gi den enkelte aksjonær en tilfredsstillende avkastning på den investerte kapital en avkastning som minst vil være like høy som for kapital investert i selskaper med en sammenlignbar risiko. 4 Boring på Dulangan gullfelt.

5 5 D Administrerende et er en stor glede å skrive den første årsrapporten i Mindex direktørs rapport ASAs historie. Mindex ASA har vokst kraftig siden stiftelsen av selskapet, spesielt med tanke på selskapets markedsverdi og geologiske aktivitet. I begynnelsen av kontrollerte Mindex til aksjonærene fem prospekter i Filippinene. Nå kontrollerer Mindex syv prospekter i Filippinene og tre i Vietnam. Markedsverdien har samtidig steget fra 45 millioner kroner til dagens verdi på ca. 330 millioner kroner. Mindex datterselskap Mindex Resources Development, Inc. var i 1989 et av de første utenlandske prospekteringsselskaper som begynte å fokusere på Filippinene. Mindex har siden 1989 gradvis økt sin aktivitet i landet, spesielt de siste to årene, og sitter i dag på en stor kunnskapsbase når det gjelder geologi og landets gruveindustri. Som et resultat av den langsiktige satsningen er Mindex nå et av de mest aktive og velrenommerte leteselskaper i Filippinene. Mindex er godt respektert i landets gruveindustri noe som innvilgelsen av tre letetillatelser kun to måneder etter innførelsen av den nye gruveloven i 1995 underbygger. Stiftelsen av Mindex ASA Mindex ASA ble stiftet 12. februar, og kjøpte samtidig to datterselskaper i Filippinene, MRDI og SEI, fra et Luxembourg selskap. Aksjonærene i Luxembourg selskapet fikk aksjer i Mindex ASA som oppgjør for de Filippinske selskapene. Samtidig startet ledelsen i Mindex arbeidet med finansiering av det pågående geologiske arbeidet i Filippinene. Ved utgangen av mars hadde Mindex fått inn 15 millioner kroner i en rettet emisjon. Første steg i byggingen av et godt finansiert leteselskap var gjennomført. Emisjonen skaffet nok kapital til at man kunne finansiere de geologiske arbeidsprogrammene i Filippinene for de neste to årene. Imidlertid hadde man også kapasitet og kapital nok til å kunne mute inn flere lovende prospekter i landet. Filippinene Interessen blant de internasjonale gruveselskapene har i løpet av de siste årene øket betydelig. I en undersøkelse gjennomført av «Mining Journal» i London (oktober ) har styreformennene i de hundre største gruvekonsern i verden rangert Filippinene som det niende mest attraktive «emerging» gruveland. De eneste landene foran Filippinene i undersøkelsen, foruten land i Sør- Amerika, er Indonesia i Asia og Ghana i Afrika. I tillegg har en undersøkelse blant de australske gruveselskaper foretatt av «The Australian Journal of Mining» (april 1997) avdekket at australske gruveselskaper øket sine letekostnader i Filippinene med AUS$ 10 millioner en økning på 52 prosent fra 1995, mens økningen på verdensbasis kun var 12 prosent.

6 6 Nye prospekter i Filippinene Prospekteringsledelsen fortsatte å utvide porteføljen av prospekter i. Basert på intense kildestudier gjennomført av våre egne og eksterne geologer, i tillegg til feltturer, ble Lubang massiv sulfid prospektet mutet inn i januar. Prospektet inneholder et gammelt dagbrudd hvor de tidligere mutningshaverne gjorde et forsøk på å ta ut gullet fra den eksponerte malmen. Selv om den massive sulfidmalmen inneholder noe gull ble Mindex geologer snart klar over at malmens innehold av kobber, sink og sølv var det som ville gjøre dette prospektet meget interessant og attraktivt for gruveselskaper. Et boreprogram, som vil starte noen få måneder etter at man har mottatt letetillatelsen (andre/tredje kvartal 1997), vil bli konstruert slik at man tester malmens utbredelse i både horisontal og vertikal retning. I tillegg til Lubang har Mindex i løpet av mutet inn det attraktive Roxas gullfeltet på øya Palawan. Selv om dette feltet ikke har kommet langt i utviklingen har de foreløpige resultatene fra første fase av den geologiske kartleggingen vært meget positive. Feltet inneholder omvandlede soner av skiferbergart og fastfjellsprøver- og bekkesedimentprøver som inneholder høye nivåer av gull. Mindex vil arbeide videre med den geologiske kartleggingen av Roxas gullfelt i Mindex fortsatte med å utvide porteføljen av prospekter i de første månedene av MRDI mutet inn det attraktive gullog kobberfeltet Abra i april. Feltet ligger nord for det berømte Baguio-området på øya Luzon et av de aller mest interessante områder i Filippinene for høykonsentrerte gullårer. Mindex mutningsområde ligger i nærheten av andre meget anerkjente utenlandske gruveselskapers prospekter. Urbefolkningen i Abra har gjennom generasjoner utvunnet gull fra de høykonsentrerte årene, men ingen gruveselskaper har tidligere klart å få til en avtale med urbefolkningen før Mindex nylig klarte det. Dette viser at Mindex prospekteringspersonale arbeider på en meget effektiv måte og at personalet innehar kvaliteter som vil komme godt med i det videre arbeide med å utvikle et prospekt helt frem til Mindex eventuelt har en gruve i operasjon. Geologisk fremdrift Høsten intensiverte Mindex datterselskap MRDI sine leteaktiviteter på de av konsesjonene hvor en letetillatelse foreligger samt at man fortsatte med begrenset geologisk kartlegging av de prospekter som man kun har mutet inn. I Dulangan ble et preliminært boreprogram påbegynt høsten med den nyanskaffede boremaskinen fra Finland. Den meget dypforvitrede bergarten i Dulangan har ført til noe tregere boreprogresjon enn forventet, men resultatene har imidlertid vært oppløftende. De første borehullene har skåret igjennom svovelkisårer som har et høyt gullinnhold. Vi har også registrert lovende innhold av gull i de øverste meterne av bergarten. I tillegg har man registrert soner med omvandlet bergart samt granodioritt som har intrudert den overliggende skiferen. Basert på de lovende boreresultatene har Mindex allerede bestemt seg for å utvide boreprogrammet i Dulangan. Det utvidede boreprogrammet vil inneholde ca. 10 hull. I Sablayan har Mindex nå startet med å grave dype grøfter gjennom forvitringsprofilen helt ned til fjellgrunnen. Dette ble igangsatt like etter at en letetillatelse ble innvilget av Bureau of Mines. Det første boreprogrammet er planlagt for den umiddelbare fremtid og en nyinnkjøpt boremaskin vil bli anvendt. Basert på resultatene fra grøftene og det første boreprogrammet vil

7 7 Mindex mest sannsynlig gå videre med et utvidet boreprogram. På Lubang har Mindex gjennomført begrenset geologisk kartlegging mens man har ventet på en letetillatelse for feltet. Resultatene fra kartleggingen har så langt vært meget lovende, imidlertid vil det bli adskillig mer interessant når man begynner med elektromagnetiske målinger samt igangsetter boreprogrammet. I Damlan har en senior geolog blitt allokert til det videre kartleggingsarbeidet på feltet nå etter at en juridisk konflikt med Christian Mining, Inc. har blitt løst. Basert på de tidligere oppløftende resultatene har selskapet god grunn til å tro at Damlan har et stort potensiale og vi ser frem til å motta flere analyseresultater fra feltet. Vietnam I desember leverte Mindex inn sin første søknad for letetillatelse i Vietnam. På grunn av tidligere geologisk erfaring fra Vietnam, ny gruvelov som ble introdusert sent i, samt landets fundamentalt lovende geologi for gull og basemetaller, bestemte Mindex seg for å ekspandere sin virksomhet til dette geologisk spennende landet. Mindex underskrev også en intensjonsavtale med VIGEGO (Vietnam National Gem & Gold Corporation) for et fremtidig joint-venture samarbeid med tanke på bygging av fremtidige gruver i Vietnam (Mindex 70% og VIGEGO 30%). Mindex har i alt søkt på tre letetillatelser som ligger i tre ulike provinser ca kilometer nord for Ho Chi Minh City. Mindex har blitt informert om at man sannsynligvis vil motta letetillatelser for feltene i løpet av andre kvartal Det geologiske arbeide på feltene vil da igangsettes. Mindex på Oslo Børs Mindex ASA ble i oktober tatt opp til notering på Oslo Børs sin SMB-liste og mottok tickersymbolet «MDX». Målet med å gjøre Mindex-aksjen lettere tilgjengelig for investorer var oppnådd. Økningen fra 300 aksjonærer i oktober til ca aksjonærer på nåværende tidspunkt understreker dette. Som et resultat av Mindex sitt intensiverte leteprogram i Filippinene og ekspansjonen inn i Vietnam, foreslo styret i Mindex overfor aksjonærene at man skulle hente inn 59,5 millioner kroner i en egenkapitalemisjon. Denne emisjonen ble gjennomført i desember og Mindex ble, som et resultat av emisjonen, et meget velfinansiert leteselskap. Mulig fusjon med Nordic Minerals AS Mindex underskrev en intensjonsavtale med Nordic Minerals AS 11.april 1997 for en mulig fusjon hvor Mindex ASA er det overtagende selskap. Hovedideen bak fusjonen er å øke Mindex sine sjanser til å generere inntekter fra mineralforekomster i nær fremtid (2-3 år). Frem til 13.mai vil Mindex bruke eksterne geologer i sitt arbeide med en full gjennomgang av Nordic Minerals AS. Basert på et positivt utfall av gjennomgangen, vil styret i Mindex innkalle til en ekstraordinær generalforsamling slik at aksjonærene kan ta stilling til den foreslåtte fusjonen. Anders Hvide, administrerende direktør

8 GEOLOGISK RAPPORT Filippinske prospekter Mindex kontrollerer en attraktiv portefølje av prospekter i Filippinene. Porteføljen består av gullfeltene Dulangan, Binaybay og Damlan på øya Mindoro, Roxas gullfelt på øya Palawan, og gull- og kobberfeltet Abra nord på øya Luzon. Mindex sine basemetall prospekter består av et massivt sulfid (kobber/sink) prospekt på øya Lubang nord for Mindoro og nikkel/kobolt prospektet Sablayan på øya Mindoro. Mindex sine konsesjoner (innvilgede letetillatelser) og mutede områder (søknader om letetillatelser) er presentert nedenfor: Område Areal Primærmineral Selskap Status Dulangan 14.2 km 2 Gull MRDI Konsesjon Binaybay 46.2 km 2 Gull MRDI Konsesjon Damlan 17.0 km 2 Gull MRDI Mute Roxas km 2 Gull MRDI Mute Abbra km 2 Gull SEI Mute Sablayan 97.0 km 2 Nikkel MRDI Konsesjon Lubang 80.0 km 2 Cu/Zn/Au/Ag SEI Mute Sum km 2 8 Dulangan gullfelt MRDI mutet inn et 14 km 2 stort område i Dulangan på øya Mindoro i februar En letetillatelse ble innvilget i desember Lokal gruveaktivitet har pågått i området gjennom flere tiår. Mye av gullet som blir vasket ut befinner seg i den forvitrede skiferen. Den forvitrede bergarten blir gravd ut, deretter knust slik at gullet blir frigjort, og deretter vasket. Selskapets geologer begynte det geologiske arbeidet på feltet i februar 1995 ved å ta bekkesediment- og fastfjellsprøver og har systematisk fortsatt med ytterligere prøver fra bekker og elver samt prøver fra fast fjell i området. Basert på de første positive prøveresultatene ble et 900 x 1,900 meter stort rutenett, som inneholdt 19 linjer med 100 meters avstand, etablert sommeren Et

9 9 prøvetagningsprogram som inneholdt ca. 700 jordprøver fra overflaten (med 25 meters avstand) ble deretter gjennomført. Prøveresultatene ble plottet i et diagram. Resultatet ble en klart definert anomali som dekker et ca. 500 x 500 meter stort område (gullinnhold med mer en 100 ppb («parts per billion»)). I tillegg var det flere spesifikke området innenfor anomalien som hadde et gullinnhold på over 400 ppb. Basert på det lovende jordprøveprogrammet startet Mindex et grøfteprogram som inneholt ca. 400 meter med grøfter. Formålet med grøftene var å avdekke den bergarten under jordlaget slik at man kunne ta kanalprøver av bergarten og samtidig visuelt observere den mulig mineraliserte bergarten. Mindex har identifisert flere mineraliserte områder innenfor det anomale området og har også registrert høyt gullinnhold i enkelte partier av grøftene. Samtidig som man gravde grøftene tok selskapets geologer en rekke fastfjellsprøver av en tunnel (stoll) som hadde blitt gravd innenfor det anomale området. Prøvene fra tunnelen hadde et gullinnhold på opptil 47,38 gram per tonn. Andre fastfjellsprøver tatt innenfor det anomale området inneholdt opp til 86,39 gram per tonn. Mindex startet i oktober et preliminært boreprogram i Dulangan som inkluderer fire 100 meter dype hull. Hensikten med det preliminære boreprogrammet er å samle informasjon om den geologiske strukturen og om mulig finne mineraliserte områder i Dulangan. De to første hullene har skåret igjennom ganger med sulfidmineraler med meget Logging av borekjerner. høyt innhold av gull. I boreprosessen blir borekjernene splittet i to (langsgående) og hver enkelt meter av kjernene blir analysert. En enkeltanalyse, som representerte en meter av borekjernen, hadde et gullinnhold på nesten 8 gram per tonn. Det høye gullinnholdet oppstod på grunn av en liten gang på 3 cm. som består av gullholdig pyritt. Det antas at pyrittgangen inneholder så mye som 250 gram gull per tonn. I tillegg har borekjernene avdekket gullførende soner i nærheten av overflaten. Gullinnholdet i disse sonene er opp til 0,3 gram per tonn, men Mindex har god grunn til å tro at borevannet (brukes til å kjøle ned borekronen) har vasket ut mye av gullinnholdet. Det er helt vanlig i tropiske strøk at gullinnholdet i de dypforvitrede sonene av bergarten blir vasket ut i kjerneboringsprosessen. For å kunne oppnå en mer nøyaktig analyse av gullinnholdet i de forvitrede

10 Bekkesediment prøvetagning. sonene vil Mindex utvide boreprogrammet i Dulangan (ca. 10 borehull) hvor man vil ta i bruk en støvboremetode («reversed circulation»). Støvboremetoden baseres på rotasjons-hammerboring som bruker trykkluft. Denne boremetoden vil kontinuerlig avgi støv og steinbiter fra alle soner av bergarten, inkludert de mykere forvitrede gullholdige sonene, uten at deler av boreprøvene vil gå tapt. De små gangene med gullholdig pyritt, som har blitt funnet i de første borehullene i Dulangan, er ikke som enkeltstående ganger økonomisk drivverdig. Imidlertid er gangene meget interessante hvis de opptrer i et stort system inneholdende flere små ganger (på fagspråk kalt for «stockwork»). En sone med såkalt «stockwork» kan registreres ved anvendelse av geofysiske målinger som for eksempel indusert polarisasjon (IP). Et preliminært indusert polarisasjonsprogram vil snarlig bli igangsatt i Dulangan området hvor man vil ha som målsetning å lokalisere et «stockwork» system. Mindex vil sette igang det ovennevnte utvidede boreprogrammet etter at IP-målingene er gjennomført. Det utvidede boreprogrammet vil bli basert på de foreløpige positive resultatene fra de første borehullene, resultatene fra IPmålingene, og fra de seneste registreringer av gullførende ganger i Dulangan. 10 Damlan gullfelt I desember 1995 mutet MRDI inn et 17 km 2 stort område i Damlan-området på øya Mindoro. Damlan-området har i lengre tid blitt sett på som geologisk meget lovende av Mindex geologer. Mindre sesongbetont gruveaktivitet har pågått i årevis i dette området hvor lokalbefolkningen har knust og vasket ut gullet som sitter i de høykonsentrerte gullgangene. Preliminært kartleggingsarbeide har bekreftet tidligere geologiske rapporter fra Damlan, og fastfjellsprøver som ble tatt fra de lokale gruvegangene har inneholdt så mye som 87 gram gull per tonn. Totalt tok Mindex 50 fastfjellsprøver i fjor sommer fra gruvegangene, bergarten mellom gruve-

11 11 gangene, mineraliserte steiner i elver og bekker og fra utgående. Det gjennomsnittlige gullinnholdet i de 50 prøvene var 6,5 gram per tonn. Også jordprøver som ble tatt i Damlan-området inneholdt anomale gullinnhold. Lovende var også det faktum at de anomale jordprøvene ofte oppstod i grupper. Gullmineraliseringen i Damlan er lokalisert i en skråning som er ca. 700 x 200 meter stor. Både gang- og finfordelt gullmineralisering har blitt observert og registrert gjennom analyser. Gangmineralene i to av de registrerte gangforekomstene er i første rekke hydrothermal kvarts, men også gøtitt, limonitt, anglesitt og malakitt har blitt registrert. I de lavere delene av de mineraliserte gangene finner man også primærmineralene pyritt, kobberkis og blyglans. De mineraliserte gangene inneholder både gull og de ovennevnte primærmineralene. Gruvegangene som har blitt gravd ut av de lokale sesongarbeiderne er bare eksponert i de lavere delene av terrenget. På to steder i Damlan har noe fastfjell blitt utvunnet av de lokale gullgraverne. Det antas at gullet som taes ut ligger i små gjennomsettende sprekker med jern, mangan-oksider, hydrooksid, og til og med hydrothermal kvarts som ligger parallelt med foliasjonen av skiferen. I tillegg har fritt gull i form av gullkorn blitt registrert i muskovitt-sericittskiferen uten synlig tilknytning til tynne sprekker eller hydrothermal kvarts (finfordelt type forekomst). Begrensede geologiske arbeider vil bli foretatt i Damlan de neste 2-4 månedene før man kan sette igang et mer intensivert arbeidsprogram når man har mottatt en letetillatelse. Arbeidsprogrammet vil bestå av tre ulike faser; Fase I vil inkludere en rekogniserende undersøkelse, videre geologisk kartleggingsarbeide, bekkesediment prøvetakinger, og tagning av konsentrerte mineral/vaskepanne prøver. Fase II vil inneholde videre geologisk kartlegging med mye prøvetaking, forberedelse av et jordprøveprogram i rutenett, geokjemisk jordprøvetaking, geofysiske undersøkelser, grøfteprogram, og en mulig oppstart av et preliminært boreprogram kort tid deretter. Fase III vil primært bestå av et boreprogram basert på resultatene fra de to første fasene. Varigheten av Fase I og Fase II vil være på henholdsvis ca. fire og ni måneder.varigheten av Fase III vil bero på resultatene fra de to første arbeidsfasene. Binaybay gullfelt Konsesjonen for Binaybay gullfelt ble innvilget i desember 1995 og dekker 46,2 km 2. Mindex gjennomførte et jordprøveprogram i rutenett i Tibunbun-området (innenfor konsesjonsområdet) i løpet av Dette programmet var basert på positive bekkesedimentprøver tatt fra nærliggende bekker og elver. Det anomale området så relativt lovende ut og geologene besluttet seg for å fortsette med oppfølgende arbeid. Flere bekkesediment- og fastfjellsprøver ble tatt samt at arbeidet med et større rutenett ble satt i gang. Jordprøvene tatt i det utvidete rutenettet hadde imidlertid et lavt gullinnhold slik at det videre arbeide ble flyttet til et annet område innenfor konsesjonsområdet. Arbeide med jordprøvetaking i et nytt rutenett har startet og resultatene fra disse jordprøvene vil avgjøre om Mindex vil fortsette med den geologiske utviklingen av feltet eller om man skal avvente de geologiske resultatene fra de nærliggende feltene, Dulangan og Damlan.

12 Mindex tror at en økonomisk drivverdig forekomst kan eksistere i Binaybay s geologiske struktur. Dette er basert på de store mengder alluvialt gull som historisk har vært tatt ut på feltet. I tillegg har Mindex s egne geologer registrert høye nivåer av gull i prøver tatt fra steiner og utgående i feltet. Historisk har det også vært stor gruveaktivitet blant den lokale befolkningen i Axalan og Auy-uy områder som begge ligger innenfor konsesjonsområdet. For eksempel har lokalbefolkningen over en tre-års periode tatt ut gull fra en hydrothermal kvartssone hvor kvartsgangen var ca. 20 centimeter bred. Den gullholdige sonen lå parallelt med den omkringliggende skiferen. Det er grunn til å tro at den intruderende granodioritten i den nordre delen av Mindoro kan være kilden til de mange gullforekomstene i området (se skissen foran (side 9) som forklarer geologien fra Dulangan i nord til Damlan i syd). Det ser ut for at gullet har blitt avsatt i skiferen, marmoren, og granodioritten, nærmere bestemt i kontaktsonen mellom den intruderende (granodioritten) bergarten og de sedimentære (skifer og marmor) bergartene. I Binaybay, hvor man har registrert at bergarten er forvitret ned i den underliggende granodioritten, har de største mengder med alluvialt gull blitt utvunnet. Det nest dypeste forvitringsnivå finner man i Damlan-området hvor inntil nå fastfjells- og jordprøvene med det høyeste innholdet av gull har blitt registrert. Dulangan representerer antagelig det området med det tykkeste laget av sedimentær bergart som ligger over den intruderende bergart. 12 Roxas gullfelt Mindex søkte om en letetillatelse høsten for et 140 km 2 stort område i nærheten av Caramay (Roxas) på øya Palawan. Lovende preliminære prøveresultater fra gullfeltet har fått Mindex til å allokere relativt store ressurser til fremtidig utvikling av feltet. De første resultatene av prøver tatt på feltet var meget positive og inneholdt opp til 2,1 gram gull per tonn i bekkesedimentprøvene, mens fastfjellsprøvene inneholdt opp til 18,3 gram gull per tonn. Halvparten av bekkesedimentprøvene inneholdt anomale nivåer av gull. I sitt preliminære kartleggingsprogram har Mindex også registrert alluvialt gull i bekkene og i jorddekket, som for øyeblikket blir utvunnet av den lokale befolkningen. Bergarten som dominerer i

13 13 området er en glimmerskifer fra Juratiden som inneholder fyllitt serisitt skifer gjennomskåret av kvartsganger. Geologene har også registrert store leiraktige forvandlingssoner som indikerer at malmdannende prosesser har pågått i området. Gullkorn funnet i de alluviale områdene er heller ikke avrundet slik at man kan anta at gullkornene ikke har vært transportert over store avstander. Sablayan nikkel- og koboltfelt I september 1995 mutet MRDI et 97 km 2 stort område i Sablayan på øya Mindoro. Selskapet mutet inn området primært basert på en geologisk rapport skrevet av Bureau of Mines for det filippinske selskapet Anglo-Philippine Oil Company, Inc. I rapporten ble nikkelreservene beregnet til 49 millioner tonn med et gjennomsnittlig nikkelinnhold på 0,94%. Det beregnede volumet og nikkelinnholdet var på det tidspunkt ikke økonomisk drivverdig. Den opprinnelige rapporten skrevet av Bureau of Mines i 1970, som Mindex fikk tilgang til i, anbefaler videre geologisk arbeide på nikkelfeltet. Geologene bak rapporten antok nemlig at det er en mer høyverdig sone med saprolitt under det eksisterende øvre lag med lateritt som hadde blitt boret på i Geologene fra Bureau of Mines antok at det også kunne være tilleggstonnasje av både lateritt og saprolitt i de tilstøtende områdene til det området som ble undersøkt i Boremetoden som ble brukt i Kartet viser Sablayan nikkelfelt helt i syd. Det brune området viser Damlanfeltet, det grønne området viser Binaybayfeltet og det blå området viser Dulangan. Lubangfeltet vises i egen rute øverst til 1970 av Bureau of Mines var et høyre.

14 hånddrevet augerbor slik at dybden på de fullførte borehullene bare var på gjennomsnittlig 5,5 meter. Det forventes at laterittlaget vil bli påvist tykkere og at utbredelsen av lateritt-profilen vil indikere store tonnasjer av saprolitt reserver. Klassiske laterittprofiler har blitt registrert på feltet med et høyt jerninnhold i de øvre lag, et tykt laterittlag, soner med «boxwork», og til slutt soner med saprolitt. Både saprolitten og lateritten kan være drivverdig dersom tonnasjen og nikkelinnholdet er tilstrekkelig. Foreløpig ser det ut til at Sablayan har tilstrekkelig tonnasje, mens det kommende boreprogrammet vil bekrefte om nikkelinnholdet er tilstrekkelig. 14 Basert på andre sammenlignbare lateritt nikkel forekomster på den nærliggende øya Palawan, tror Mindex geologene at det er god sjanse for at Sablayan har en rik saprolitt sone med et attraktivt nikkelinnhold under laterittlaget. Senere prøver tatt av saprolittlaget hadde et gjennomsnittlig nikkelinnhold på 1,6%. Basert på grunnleggende geologisk kartlegging av feltet sommeren samt boreprogrammet gjennomført i 1970 av Bureau of Mines, har geologene i Mindex definert Sablayan som en «mulig reserve» («possible resource») med en tonnasje på ca. 100 millioner tonn og med et gjennomsnittlig nikkelinnhold på ca. 1,5%. For bedre å kunne estimere tonnasje og nikkelinnhold i Sablayan har selskapet nå påbegynt et program hvor en rekke dype

15 15 grøfter skal graves. Dette arbeidet ble påbegynt straks etter at man hadde mottatt en letetillatelse fra Bureau of Mines. I tillegg har selskapet startet et boreprogram med en nyinnkjøpt boremaskin. Den første borefasen vil innebære hull hvor man vil bore gjennom hele forvitringsprofilen (se skisse) på nikkelfeltet. Hvert hull vil være ca meter dypt. Resultatene fra den første borefasen vil være meget viktig med tanke på det videre geologiske arbeidet i Sablayan. Etter at den første borefasen i Sablayan er avsluttet (en andel av feltet vil da kunne klassifiseres som en «sannsynlig reserve») vil geologene kunne estimere totaltonnasjen, nikkelinnholdet, samt koboltinnholdet. Hvis boreresultatet er positivt vil Mindex starte den andre borefasen på feltet. Denne fasen vil innebære ca hull. Skulle boreresultatene ikke påvise tilstrekkelig nikkelinnhold, tykkelse på laterittlaget, og totaltonnasje, som de større gruveselskapene krever, men at det er enkeltområder på feltet som har et nikkelinnhold på over 2,3%, vil Mindex vurdere mulighetene for å ta ut nikkelmalmen i en dagbruddsløsning hvor nikkelmalmen vil bli transportert til smelteverk i Japan, Australia eller USA. Dette har blitt gjort av selskapet Rio Tuba på den nærliggende øya Palawan, og også på Palawan, vil det kanadiske selskapet Stellar Metals, Inc. starte et slikt dagbrudd i løpet av Mindex vil også vurdere å transportere nikkelmalm til et nikkel smelteverk i Nonoc, nord på Mindanao i Filippinene, som skal moderniseres og startes opp igjen i løpet av de neste 1-2 årene. Smelteverk i Japan, Australia og USA krever et nikkelinnhold på 2,3% eller høyere, mens Nonocverket krever et nikkelinnhold på kun 1,7%. Lubang kobberprospekt Mindex s datterselskap SEI underskrev en opsjonsavtale med det Filippinske selskapet Rich Mining Exploration Company Inc. (RME) for utvikling av et massiv-sulfid prospekt nær Port Tilik på øya Lubang. Lubang ligger rett NW for øya Mindoro (sørvest for Manila). Som følge av avtalen overtok SEI søknaden for en letetillatelse og vil være fremtidig operatør og eier av mineralrettighetene på feltet. Mindex interesse på Lubang er basert på en rapport utarbeidet av Bureau of Mines i 1974 samt flere feltturer til den eksponerte gangstrukturen av den massive sulfidsonen som fører kobber, sink, gull og sølv. I følge rapporten, er den

16 massive malmen delvis blottet i et dagbrudd som er ca.10 meter bredt og ca. 80 meter langt. Kobberverdien i malmen kommer vesentlig fra kobberkis, men også fra kobberglans. Gruvekontorets rapport fra 1974 sier følgende: «Analyser av prøver som er tatt fra utskutt malm fra dagbruddet viste innhold av 2,68-8,32% kobber,30,36-48,75% svovel, 0-3,0 gram gull og gram sølv pr. tonn». Det må bemerkes at analyser på sink ikke var inkludert i de gamle analysene. Årsaken kan ha vært at den massive malmen er meget finkornig og at det dominerende sinkmineralet sinkblende er meget vanskelig å identifisere med det blotte øye.tidlig på syttitallet var heller ikke sink så attraktivt som det er i dag. For å få bekreftet de relativt gamle prøveresultatene, tok Mindex s geologer fire prøver fra den samme utskutte malmen. Resultatet viste inntil 9,39% kobber, inntil 10,2% sink, inntil 0,12% bly inntil 0,16 gram gull og inntil 30,6 gram sølv per tonn. I oktober startet Mindex et preliminært geologisk arbeidsprogram der bekkesedimentprøver ble tatt fra elver på den NØ side av øya. I tillegg ble det samlet inn prøver fra løsblokker i elvene og noen fastfjellsprøver fra de mest lovende områder. Resultatene fra analysene til de innsamlede bekkesedimentprøver viser klare kobber og sink anomalier i nærheten av det gamle malmfeltet og i et område ca. to kilometer mot sør. Analyseresultater av løsblokker og fastfjellsprøver varierer fra inntil 4,7% kobber og 9,5% sink. Rekogniserende geologiske undersøkelser har identifisert jaspis i nærheten av det gamle dagbruddet. Jaspis er et fin-krystallinsk silisiummineral som dannes i forbindelse med undersjøisk vulkanisme. Dette støtter antagelsen om at den massive sulfidmalmtypen på Lubang er en typisk malm som dannes ved undersjøisk vulkanisme. Innholdet av de forskjellige metaller og malmens tekstur støtter også at denne Lubang-malmen er dannet i forbindelse med undersjøisk vulkanisme. Utgående soner med rusthattdannelser og kjempestore kvarts-hematitt-magnetitt-blokker (flere kubikkmeter store) er også funnet i området. Rusthatt-materialet er trolig oksiderte sulfider og de store blokkene har sterkt anomale innhold av sink og kan godt komme fra et område nær en massiv sulfidforekomst. Både et jordprøvetakingsprogram og en elektromagnetisk geofysisk undersøkelse inkludert IP (Indusert Polarisasjon) er lagt inn i arbeidsprogrammet etter at et regionalt bekkesedimentprogram og en detaljert geologisk kartlegging er fullført. Basert på de geologiske data som allerede i dag foreligger, vil et preliminært boreprogram starte etter at en letetillatelse er innvilget av Bureau of Mines. 16 Abra gull- og kobberfelt Abra gull- og kobberfelt ligger ca. 35km. nord-nordvest for den lokale byen Bontoc og ca. 120 km. nord for Baguio i Mountain Province i gruvedistriktet i det nordlige Luzon. Feltet er lokalisert nært til den filippinske hovedforkastningen der flere produserende gullgruver er lokalisert. Det er rapportert om betydelig aktivitet i smågruver drevet av lokalbefolkningen i området. Et feltbesøk ble gjennomført av Mindex s geologer i februar Besøket bekreftet den intense gruveaktiviteten med lokale gruvefolk som utvinner gull etter tradisjonelle metoder fra granodiorittiske bergarter. Mindex har innlevert en søknad om letetillatelse for det lovende Abra gull- og kobberfeltet som dekker ca. 160 km 2.

17 17 Kartet viser Abra gull- og kobberfelt.

18 18 Status for letetillatelser Mindex har hatt stor suksess med å oppnå letetillatelser for sine prospekter i Filippinene. Mindex var det første utenlandske selskapet som fikk en letetillatelse etter at den nye gruveloven trådte i kraft september 1995 da Bureau of Mines i Filippinene ga letetillatelser for de to gullfeltene Dulangan og Binaybay i desember Mindex regnet med å få ytterlige letetillatelser allerede i løpet av sommeren, men på grunn av utslipp fra avgangen ved Marcopper Mining s Marinduque kobbergruve, ble prosesseringen av alle søknader for letetillatelse hos Bureau of Mines betydelig forsinket. Mindex fikk likevel en letetillatelse over Sablayan nikkel- og koboltfelt i februar Når det gjelder søknader om letetillatelser, tror Mindex at disse vil bli tildelt av Bureau of Mines på fortløpende basis. Denne antagelsen er basert på den tilbakemelding som er gitt fra Bureau of Mines og andre relaterte departementer som er involvert i søknadsprosessen. Vedrørende de søknader som er til behandling, tror Mindex at den første letetillatelse som blir tildelt selskapet er søknaden som dekker den massive sulfidmalmen på Lubang. Mindex har i løpet av de siste fem år bygget opp et meget godt forhold til Bureau of Mines. Det gode forholdet er i første rekke bygget på gjensidig tillit samt begge parters interesse for å øke leteaktiviteten i Filippinene. Mindex vil sørge for at denne gjensidige tillit blir ytterligere styrket i de kommende år gjennom selskapets tilleggsinvesteringer i de geologiske arbeidsprogram som er planlagt gjennomført. Vietnamesiske prospekter Mindex ASA sendte sin første søknad om letetillatelse («Exploration License») i Vietnam i desember. Søknaden markerer en langsiktig strategi for Mindex som er begrunnet med følgende:vietnam har en meget lovende geologi der det tidligere kun er foretatt begrenset malmleting etter moderne prinsipper,vietnam innførte en ny og gunstig gruvelov i november, Mindex s ledelse har tidligere arbeidet i landet og deres nettverk av kontakter er betydelig, spesielt på den faglige geologiske siden og i landets departementer. Noen få australske og kanadiske prospekteringsselskaper har være aktive i landet fra ca Siden den nye gruveloven ble introdusert i, er Mindex et av de selskapene som gjør et seriøst forsøk på å utvikle attraktive prospekter i Vietnam. For de kommende år, har Mindex allokert betydelige ressurser til den videre utvikling av de lovende prospektene i Vietnam. For å få den beste støtten til sine investeringer i Vietnam, har Mindex inngått en intensjonsavtale med det statseide mineralselskapet VIGEGO (Vietnam National Gem and Gold Corporation). Avtalen fastslår at Mindex og VIGEGO vil eie henholdsvis 70 og 30% av eventuelt fremtidige gruver som Mindex setter i drift.vigego vil selv være ansvarlig for innbetaling av sin andel av egenkapitalen til bygging av den mulige gruven. Inntil Mindex definerer et felt med påviste reserver og har gjennomført et feasibility-studie, så er Mindex fullt ut ansvarlig for alle kostnadene i forbindelse med arbeidene i letefasen. Etter å ha studert en rekke attraktive mineraliserte områder, har Mindex ASA søkt om letetillatelse i tre meget lovende områder. Mindex sine mutingsområder (Søknader om letetillatelse) er presentert i tabellen på neste side:

19 19 Område Areal Primærmineral Selskap Status Ban Don 50,0 km 2 Gull Mindex ASA Mute Tien Thuan 50,0 km 2 Gull Mindex ASA Mute Son Phuac 50,0 km 2 Gull Mindex ASA Mute Sum 150,0 km 2 Mindex vil starte med å utvikle de tre feltene i Vietnam så snart søknadene for letetillatelsene er godkjent av myndighetene, forhåpentligvis i slutten av juni Tien Thuan Den første av de to nye søknadene om letetillatelse dekker 50km 2 i Tien Thuan i Binh Dinh Provinsen. Området omfatter hele seks gullførende ganger hvor den utgående mineraliseringen har strøklengde på meter. Alle gangene ligger i en bratt skråning innenfor et område på ca. 700 x meter med ca. 325 meters høydeforskjell mellom høyeste og laveste utgående. De gullførende gangene er fra 0,2-2,6 m. mektige (brede) og har registrerte gullinnhold fra 0,2-147 gau/tonn..vietnamesiske geologer har anslått det gjennomsnittlige gullinnholdet fra det utgående til de seks gangene til 6 gram/tonn. Basert på vietnamesisk geologisk kartlegging og prøvetaking samt Mindex s egne registreringer, anslår Mindex at dette feltet har et potensiale på 1 million unser gull. Mindex tror også at det er stor sannsynlighet for at en kan påvise ytterlige gullførende ganger i feltet. All gruvedrift har nå stoppet opp i Tien Thuan-feltet grunnet mangel på utstyr, som f.eks. pumper for å lense gruvene. På grunn av den gunstige topografien til det aktuelle gruveområdet med høydeforskjeller på ca 325 meter, vil det bli lett å etablere en naturlig drenering av gruva. Son Phouc Den andre av de to nye søknadene om letetillatelse dekker også 50 km 2, men er lokalisert i Son Phouc distriktet i naboprovinsen mot sør, Phu Yen Provinsen. Denne søknaden omfatter også et område med gullmineraliserte ganger som opptrer innenfor et konsentrert område på x 600 meter. De gullmineraliserte gangene er mellom 2 og 80 cm. mektige med lengde på inntil meter. For tiden er det full drift i området der det anvendes enkle hjelpemidler for å ta ut gullet. Området består av Son Phouc hovedområde med tre tilleggsområder som benevnes Hon Vang, Hon Giua og Hon Mot som ligger ca. syv kilometer mot sør. Hon Giua og Hon Mot er også igangværende gruver som opererer på relativt grunne dyp. Hon Vang er derimot ikke i drift. Det rapporteres at forekomsten var i drift av franske interesser og at driften stoppet opp da franskmennene forlot landet.

20 Ban Don Ban Don feltet ligger nær grensen til Kampuchea ca 300 km nordvest for Ho Chi Minh City i Dac Lac Provinsen. Mindex innleverte i desember en søknad om en letetillatelse over et område på 50 km 2. Geologien i det mutede området består i første rekke av sure vulkanske bergarter med impregnert svovelkis. Tidligere prøvetaking av tungmineralfraksjoner fra elver og bekker har gitt sterke gullanomalier som dekker søknadsområdet. Det er rapportert analyser fra utgående fastfjellsprøver med inntil 60 gau/t. Kjemiske analyser av de prøvene som ble tatt av Mindex hadde beskjedent gullinnhold. Sett i lys av de betydelige gullanomalier sammen med gunstige geologiske forhold med sure lavabergarter, tror imidlertid Mindex geologer at det kan være et potensiale for en stor forekomst med relativt lavt gullinnhold. Bernt Røsholt, sjefsgeolog Kartet viser Mindex felter i Vietnam. 20

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HUDSON BAY RESOURCES ASA

HUDSON BAY RESOURCES ASA HUDSON BAY RESOURCES ASA ÅRSOPPGJØR 2006 HUDSON BAY RESOURCES ASA NO 974 499 754 FORETAKSREGISTERET ADDRESS : PRESTLIA 4, N-1273 OSLO, NORWAY TEL (+47) 97 10 73 79 - FAX (+47) 88 00 57 12 Email : hubr@hubr.as

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2010

SFK LYN. Årsregnskap 2010 SFK LYN Årsregnskap 2010 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note Medlemsinntekter 9 126 571 100 801 Salg U.S Kiosk 5 278 207 6 735 326 Overføring fra samarbeidende

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling

Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Avviklingsstyrets beretning Næringsbygg Holding III AS - under avvikling Selskapets virksomhet Næringsbygg Holding Ill AS (NBH) ble stiftet i 2003, men selskapets operative virksomhet startet først i 2006.

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS ÅRSBERETNING 2016 SAMMENDRAG AV ÅRETS VIRKSOMHET INTRODUKSJON Virksomhetens art og hvor den drives Loomis Holding Norge AS er holdingselskap for den virksomheten Loomis har i Norge,

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer