Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Røde Kors. Beredskap som en del av hverdagen. Bli kjent med lokalforeningene i Troms. Åsne Havnelid har ordet. Ferie for alle"

Transkript

1 avisa Røde Kors TROMS Nr Mai Beredskap som en del av hverdagen Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Ferie for alle Les mer side 5 Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen Les mer side 2 Bli kjent med lokalforeningene i Troms Et lite stykke Røde Kors historie Les mer side 4 Ny leder i Troms Røde Kors Ungdom Les mer siste side Martin Nilsen ønsker velkommen til Internasjonal kafé i Harstad. Les mer side 5-7

2 2 RØDE KORS avisa TROMS leder Tilstede der det er behov Det er mai, og vi har avsluttet en vinter med mye snø og altfor mange skred, som dessverre også har krevd mange liv. Mange frivillige i Røde Kors Hjelpekorps har vært med på søk i skredene som gikk i vinter. Og det kan være tøft blant annet når det er en omkommet det søkes etter. Like fullt er dette viktige oppgaver. Røde Kors består av frivillige som kan stille opp når det behov! Hva er Røde Kors sin oppgave i samfunnet? Vi prøver å være tilstede der det er behov for oss. Vi prøver å gjøre så mye som vi klarer, og vi gjør det gjennom frivillighet. Ubetalt, frivillig arbeid er en fantastisk kraft og en kilde til veldig mye bra. I denne Røde Kors avisa kan du blant annet lese om Ferie for alle, fattigdomsutfordringen vi har i Troms, hvordan ensomhet kan være og om Darya som skal lede Røde Kors Ungdom framover. Vi har 1650 frivillige i Troms Røde Kors per dags dato, men vil veldig gjerne ha flere som gir litt av seg selv. Vi trenger ikke bare deg med spesialkompetanse og kan gå på fjellet og søke i skred, men vi har behov for deg som kan være med på så mye annet også. Vi trenger deg som kan være en trygg voksen på Ferie for alle, vi trenger deg som tør å møte en ensom eller en fremmed og som ser denne som et medmenneske, vi trenger ungdom som kan snakke med andre ungdommer og frivillige som kan gjøre så mye mer. Hvis du har lyst til å bidra så ta kontakt med Røde Kors der du bor, vi trenger flere, flotte frivillige. Og er du ensom eller trenger noen å snakke med så vil vi gjerne høre fra deg også, det er bedre å være to enn én. God lesing! Viggo Fossum, leder Troms Røde Kors Generalsekretær Åsne Havnelid har ordet Barnefattigdommen vedvarer - også i Troms info Mange barn lever fortsatt i familier med vedvarende lav inntekt, til tross for at regjeringen i årevis har flagget barnefattigdom som et satsingsområde. Vi i Røde Kors er svært bekymret. Vi ser hvordan disse barna oftere sliter, trekker seg sosialt og ikke gis like muligheter. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå for siste treårsperiode viser at barn under 18 år lever i familier i Norge med vedvarende lav inntekt. Det er like mange barn som i forrige treårsperiode. Også i Troms har tallene holdt seg stabile de siste årene. Her lever drøye fem prosent av barna i en husholdning med svak økonomi, noe som tilsvarer nesten 1600 barn. Vi i Røde Kors møter stadig flere av disse sårbare familiene. Foreldrene fortviler over at de ikke klarer å gi barna sine like muligheter som nabobarna og klassekamerater. Ikke fordi de ikke er ressurssterke, men fordi de ikke har tilstrekkelig økonomi eller overskudd til å følge opp. Og barna lider - gjerne i skjul for å redusere foreldrenes belastning. For å leve som barn i en lavinntektsfamilie i Norge, kan ramme hardt. Når flertallet opplever en enorm velferdsvekst, blir dagliglivet ofte vanskelig for dem som faller utenfor. Når et vell av materielle goder og dyre fritidsaktiviteter nærmest Ansvarlig utgiver: Troms Røde Kors, Havnegata 20, 9405 Harstad Ansvarlig redaktør: Hanne Hovde Bye blir normen, er det tungt å akseptere at du ikke kan gå på trening fordi familien din mangler penger til klubbavgift eller riktig utstyr. Problemer i voksenlivet For mange av barna kan resultatet bli sosial tilbaketrekking, og en barndom preget av ensomhet og utenforskap. Vi ser dessuten at disse barna oftere sliter med psykiske plager og skolearbeid, og at de mangler voksenkontakt. Noen tar også med seg problemene inn i voksenlivet. Foreldrene har alt for ofte de samme plagene. Sånn reproduseres problemene. Å sikre familier med svak økonomi en inntekt som er til å leve av, er et offentlig ansvar. Her trenger vi målrettede tiltak, både mot det enkelte barnet, og mot foreldrene. Vi erfarer at vi best hjelper barna, om vi hjelper hele familien. Sosial inkludering og lavterksel-tilbud Problemene løses ikke kun ved økte stønader. Barn må få mulighet til å delta i alminnelige aktiviteter og ta del i sosiale sammenhenger. Vi må blant annet ha flere gratis aktivitetstilbud og åpne møteplasser for barn og unge. Røde Kors har en rekke forebyggende aktiviteter. I Troms tilbyr vi blant annet «Ferie for alle», en gratis ferieleir for barnefamilier. I Tromsø, Harstad, Finnsnes og Berg har vi gratis aktivitetsgrupper for barn, mens vi i Birtavarre, Balsfjord, Berg og Finnsnes (snart også Målselv) tilbyr friluftslivsgrupper for ungdom. Layout- og annonseansvarlig: Media Direct Norge AS Postboks 2385, 3003 Drammen Tlf: Trykk: Nr 1 Trykk AS Tlf: Vi har også gratis leksehjelp i Tromsø, Harstad, Kvæfjord og Salangen. I tillegg til den faglige støtten, har leksehjelp et viktig sosialt element i seg. For mange blir dette en møteplass blant trygge voksne. Vi erfarer at det er fellesskapet og tiden sammen med andre barn og voksne som er viktigst for de sårbare barna. Her har vi alle et ansvar. Som voksne i nabolag, skoleklasser, idrettslag og speidergrupper, må vi være oppmerksomme og invitere alle med. Det kan bety raushet og fleksibilitet i forhold til samkjøring til fritidsaktiviteter, se bort fra treningsavgift, senke kravet til foreldreinnsats, låne bort treningsutstyr, droppe leie på korpsinstrument, sette frem en ekstra stol på tv-kveld osv. Som samfunn må vi sikre at alle grupper inkluderes og inviteres inn. Distribusjon: Distribueres gjennom Norpost AS

3 RØDE KORS avisa TROMS 3 Beredskap som en del av hverdagen Bevisst eller ubevisst har vi alle beredskap som en del av hverdagen. Når vi krysser veien sjekker vi om det er trygt å gå, og når vi skal på ferie har de fleste av oss pakket slik at vi er forberedt på forskjellige typer vær, kjøpt reiseforsikring og tatt kopi av passet. Beredskap er med andre ord at vi tenker gjennom mulige scenarioer og tar forhåndsregler. Av: Hanne Hovde Bye Gunn Schultz har vært frivillig i Røde Kors siden Det begynte med et førstehjelpskurs og endte som et livslangt engasjement. Hun er utdannet planlegger, har jobbet som rådgiver i samfunnssikkerhet og beredskap hos fylkesmannen i Troms og skal i mai begynne som rådgiver for sikkerhet i Statens Vegvesen. Hun er med andre ord bortimot en ekspert innenfor beredskap og samfunnssikkerhet. Alle kan spille en viktig rolle og hjelpe til i en ulykke, krise eller katastrofe, og Gunn anbefaler at man i forkant har tenkt over hva man som enkeltperson kan bidra med. Hva er mine styrker? Hvordan takler jeg å møte mennesker i krise? Det er også viktig at man har snakket med barna og de rundt seg om hva man gjør hvis det for eksempel blir brann. Ha brannøvelser med barna, lær de å ringe 113 og lær dem gjerne enkel førstehjelp, er Gunns oppfordring. Lær deg førstehjelp Å kunne enkel førstehjelp er en viktig del av det å tenke beredskap. Det aller mest grunnleggende når det gjelder førstehjelp er å ringe etter hjelp, hjelpe den skadede til å klare å puste og holde vedkommende varm. Mange kan kvie seg for å hjelpe fordi de er redd for å gjøre noe feil, men Gunn understreker at ingen har klart å ta livet av noen med førstehjelp, men mange har dødd fordi ingen har turt å hjelpe. Så oppfordringen er klar, hjelp til hvis det er behov! Gunn anbefaler at man går på førstehjelpskurs ca. annethvert år slik at man får frisket opp kunnskapen. Alle medlemmer i Røde Kors kan årlig delta på førstehjelpskurs i sitt lokallag. Røde Kors som beredskapsorganisasjon Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og kan kjapt snu på femøringen, som Gunn Schultz sier. Hjelpekorpset er i beredskap 24 timer i døgnet, hele året. Røde Kors har som organisasjon de siste årene gått over til å tenke mer helhetlig på beredskap. Alle ledd i organisasjonen skal nå tenke beredskap og være forberedt på å bidra ved behov. Hvis for eksempel et cruiseskip går på grunn i Troms, er det ikke bare behov for hjelp fra hjelpekorpsene, det trengs også frivillige som kan hjelpe til med matlaging, dele ut tepper, hjelpe til med registrering, koke kaffe, være en samtalepartner og andre serviceoppgaver på for eksempel et pårørendesenter. Det er kommunene som har hovedansvaret for å takle uforutsette hendelser, men de har mulighet til å be om bistand fra Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner. De frivillige organisasjonene er et supplement til kommunenes beredskapsarbeid, men det er ingen tvil om at det er et stort behov for det frivillige apparatet. Gunn Schultz oppfordrer alle til å lære seg førstehjelp Beredskapsvakt Som et ledd i den nye satsningen på beredskap har Røde Kors utviklet beredskapsvakt som har som målsetting og kunne mobilisere frivillige til innsats for lokalmiljøet dersom en stor katastrofe eller krise inntreffer. Dette er et lavterskeltilbud der en forplikter seg til å avsette en kveld i året til kvalifiserende opplæring. Som beredskapsvakt står man på en varslingsliste og blir kontaktet hvis det inntreffer en situasjon der det er behov for innsats. Som beredskapsvakt er du med andre ord med på å tenke beredskap for lokalsamfunnet ditt, samtidig som du får kompetanse og kunnskap som også styrker din egen beredskapstenkning. Gunn Schultz syns beredskapsvakt er en flott ordning som vi nå etter hvert skal etablere i Troms. Hun håper at folk har lyst til å bidra og melde seg som beredskapsvakter eller som frivillig i Røde Kors. Vi har bestandig behov for flere frivillige, og for meg har Røde Kors gitt meg mulighet til å kunne bidra og gjøre en forskjell. Selv om mye av fritiden min går med til Røde Kors arbeid, har jeg samtidig fått utrolig mye tilbake i form at økt kompetanse, kunnskap og sosialt nettverk. Så oppfordringen fra Gunn er klar: tenk beredskap, lær deg førstehjelp og meld deg som frivillig! Tilpass kjøringen og unngå skred Av: Hanne Hovde Bye Troms er det fylket i Norge hvor flest mennesker omkommer i skred. Kjell Roger Andersen i Skredgruppa i Troms Røde Kors mener at det høye antall omkomne skyldes en kombinasjon av to faktorer: klima og snøforholdene på fjellene i Troms fører til stor skredfare, og når dette kombineres med et høyt antall toppturentusiaster som utfordrer grensene i større grad enn før, går det dessverre noen ganger galt. Siden begynnelsen av dette århundret har interessen for toppturer eksplodert, og spesielt i Troms er det mange frikjørere som stadig bestiger nye fjelltopper. Kjell understreker at de aller fleste frikjørerne tar forholdsregler og er flinke til å unngå steder med høyest skredfare, i motsetning til den unyanserte medieomtalen den siste tiden hvor alle toppturentusiaster blir beskrevet som galninger som til stadighet risikerer livet. Hvert år er det dessverre noen som omkommer i skred i Troms. De fleste skredene hvor noen har forulykket har gått i veldig bratt terreng hvor kun erfarne frikjørere kjører. Det er med andre ord ikke de uerfarne nybegynnerne som utsetter seg for størst fare, det er det de erfarne frikjørerne som gjør. Hvorfor de er villig til å ta større sjanser og oppsøke brattere terreng kan man spørre seg om, sannsynligvis satser de på at det vil gå bra, basert på sine tidligere erfaringer. Troms Røde Kors har en egen Skredgruppe bestående av 28 frivillige som har gått fagkurs skred. Dette er frivillige som på kort varsel stiller opp for å bistå politiet i å lede søkearbeidet etter mennesker som kan være tatt av skred. I Troms har politiet også utviklet noe de kaller skredknappen som er en knapp politiet trykker på når det har gått et skred og det mistenkes at noen kan være tatt. Så fort skredknappen går får 15 personer fra den frivillige redningstjenesten beskjed gjennom en telefonkonferanse om at det har gått et skred. Disse 15 inkluderer 9 personer fra Troms Røde Kors, de resterende er frivillige i Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder og Norsk radio og relærliga. I Tromsø går de tre vakttelefonene på omgang, og er man på vakt forventes det at man på kort tid kan være klar for oppdrag. Kjell forteller at det tar ca.7-8 minutter fra skredknappen går til resten av redningstjenesten har blitt varslet, og så tar det naturlig nok tid å komme seg ut til skredet. Det er med andre ord sjelden at den organiserte redningstjenesten kommer tidsnok til å redde liv. De som overlever har blitt lokalisert og er ofte i ferd med å bli gravd ut av kameratene sine. Dette understreker viktigheten av at frikjørerne har essensielt skredutstyr som spade, sondestang og skredsøker med seg, og at de på forhånd har øvd seg på kameratredning. På denne måten kan de øke sjansene for å overleve et skred. Fram til midten av mai er Skredgruppa i beredskap, klare for nye oppdrag. Selv om skredfaren nå på våren er redusert oppfordrer Kjell frikjørerne til fortsatt å tenke seg om. Skavlebrekk er en klassiker nå på våren, og nå som det blir varmere kan faren for sørpeskred bli aktuell på riktig varme dager. Oppfordringen er med andre ord å ta et defensivt valg og ikke tøye grensene. Kjells fire råd til toppturentusiastene. 1. Gjør deg kjent med skredvarselet og bruken av dette. Ta et defensivt valg. Tilpass kjøringen etter forholdene og kjør bare ekstremt bratt når skredfaren er moderat og liten. 2. Dra aldri på topptur alene i skredfarlig terreng. Ha rett ferdselsadferd og kjør én om gangen, mens de andre venter på sikre områder. På denne måten minsker man risikoen for å utløse skred. Ved flere ulykker har dessverre flere blitt tatt av skred samtidig. 3. Lær deg å bruke skredutstyret og lær kameratredning! 4. Hold deg unna terrengfellene som nord-norsk bjørkeskog og trange dalfører hvor man risikerer å bli begravd dypt. En stor andel skredofre har fått store slag/støtskader og/eller begravd dypt i snømassene.

4 4 RØDE KORS avisa TROMS Et lite stykke Røde Kors historie Av: Hanne Hovde Bye 15.desember 1945 ble Nordreisa Røde Kors stiftet. Eilif Pedersen var den gang 16 år og ett av de første medlemmene. Mye har skjedd siden den dagen, både i Nordreisa Røde Kors og med Eilif Pedersen. Men prinsippene og tanken bak er de samme: avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Forløperen til Nordreisa Røde Kors var Den lille hjelper i Bakkeby som i 1940 fikk tillatelse av de tyske myndighetene til å bringe matpakker til de norske fangene i leiren på Kvænangsfjellet. Paul Urang fra Narvik var evakuert til Bakkeby på grunn av krigen, og hans initiativ ble satt stor pris på av fangene, de fleste av dem lærere. Opprettelsen av Nordreisa Røde Kors Det var hotelleier Peder Eriksen som var første formann i Nordreisa Røde Kors, og Eilif Pedersen forteller at engasjementet rundt Røde Kors var stort de første årene etter krigen. Folk ønsket å bidra og være med å bygge opp samfunnet igjen og de støttet opp om innsamlingsaksjoner, selv om de selv hadde det tøft økonomisk. Ved årsmøtet i 1947 hadde foreningen over 500 medlemmer. Men tidene har endret seg og i 2012 hadde Nordreisa Røde Kors 113 betalende medlemmer, det er ikke like enkelt å verve frivillige og medlemmer nå som den gang. Medlemskontigenten har også endret seg betydelig med årene, ved oppstarten kostet det 1 krone å være medlem, i dag er prisen 300 kr. Og selv om den norske økonomien i dag er god, er det ingen tvil om at det fortsatt er behov for Nordreisa Røde Kors. Når Nordreisa Røde Kors ble opprettet i 1945 var utfordringene mange i lokalsamfunnet. Bygda var preget av krig og okkupasjon, og folk hadde enorme oppgaver med gjenoppbygging da ca.40 % av bebyggelsen var nedbrent. Det meste av varer og utstyr manglet, her bidro Norges Røde Kors med utlevering av husholdningsartikler og mat. Det ble også etablert en sykestue som senere ble overtatt av en annen organisasjon. Hjelpekorps og ambulansekjøring Nordreisa Røde Kors hjelpekorps ble opprettet 7.desember 1947 etter initiativ fra lærer Aronsen. Eilif Pedersen var den første korpslederen og han syns det er synd at det ikke lenger finns et hjelpekorps i Nordreisa. I tillegg til å drive med førstehjelpsopplæring, Eilif Pedersen var med på oppstarten av Nordreisa Røde Kors. søk og redning, og sanitetsvakter, drev hjelpekorpset også en sykebil i 8 år som de fikk tildelt fra Norges Røde Kors i Det var ikke økonomi til å lønne en ambulansesjåfør, så flere frivillige med bakgrunn som yrkessjåfører stilte opp ved behov. På midten av 1950-tallet ble ambulansen leid ut til skolebarnkjøring og senere solgt. Røde Kors hjemmet og eldreomsorg Det er spesielt innenfor eldreomsorgen at Nordreisa Røde Kors har gjort en viktig forskjell for mange. Gjenreisingen etter krigen krevde sitt og eldreomsorg var ikke en prioritert oppgave for det offentlige. Nordreisa Røde Kors overtok Gamlehjemsforeningens arbeid etter krigen og opprettet Røde Kors hjemmet på Øvergård i På Røde Kors hjemmet var det mange eldre som tilbrakte sine siste år, og Eilif Pedersen forteller at beboerne trivdes godt. Her fikk de bo i egne hybler, men fikk samtidig oppleve fellesskap og samhold sammen med de andre på TV-stua og under middagen. Eilif forteller at det er driften av Røde Kors hjemmet som han husker best. Følelsen av å være med på å skape gode forhold for de som trenger det er uvurderlig, og han er stolt over det arbeidet Nordreisa Røde Kors gjorde for beboerne på hjemmet. Røde Kors hjemmet ble for en del år siden lagt ned, og huset er i dag eid av private som leier ut hybler. Kommunen har overtatt drift av alders- og sykehjem gjennom Sonjatun, og Nordreisa Røde Kors var lenge med i stiftelsen som var ansvarlig for Sonjatun. I dag bidrar Nordreisa Røde Kors fortsatt gjennom å samle inn penger gjennom loppemarked og loddsalg, får så å gi gaver som nye duker, gardiner og oppslagstavler til Sonjatun. Eldreomsorg er et like aktuelt spørsmål i dag som det var i Med dagens økonomi er det kommunenes oppgave å sørge for at de eldre får dekket sine behov, men Røde Kors er fortsatt med og bidrar til at eldre føler trygghet, tilhørighet og trivsel i hverdagen. Det offentlige kan ikke og skal ikke dekke alle omsorgsbehov, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid. Hun mener at frivillige organisasjoner har et ansvar for å være tilstedeværende medmennesker. Å få dekket behovet for et trygt sted å bo, for god mat og god pleie er ikke i seg selv nok. Det er viktig at vi ikke glemmer menneskers grunnleggende behov for trivsel i hverdagen, sier Havnelid. Nordreisa Røde Kors stiftet besøkstjeneste i 1977 og formålet var å skape trivsel og hygge for ensomme i private hjem, samt de som bodde på institusjonene Sonjatun, Rotsund gård, Bakkehus og Røde Kors hjemmet. Pasientvennene, som de ble kalt da, arrangerte hyggekvelder, turer til Gildetun, Skibotn, Lyngenfjord, Olderdalen og Sappen og de arrangerte julebord og tilstelninger ved spesielle anledninger. Eillif Pedersen forteller at disse tiltakene ble veldig godt mottatt av deltakerne, og den medmenneskelige kontakten og aktivitetene var noe som ga glede og mening både for deltakerne og de frivillige. Som generalsekretær Åsne Havnelid sier, er det viktig for alle, uansett alder, å føle at livet har mening og innhold. Dagene kan fort bli lange om man sitter alene uten at det skjer noe. Manglende aktivitet og ensomhet kan i verste fall forsterke depresjoner og demens. Her gjør den frivillige innsatsen virkelig en forskjell gjennom å være tilstede, være en samtalepartner og vise at det er noen som bryr seg. Behov for flere frivillige Eilif Pedersen er født og oppvokst i Nordreisa og har nå vært medlem i Røde Kors i 68 år. Han har fulgt utviklingen av Røde Kors tett og har stor tro på at organisasjonen beholder sin plass som en viktig humanitær aktør. Internasjonalt er det fortsatt et stort behov, og lokalt er det bestandig en jobb å gjøre. Eilif oppfordrer dagens generasjon til å fortsette med å dyrke frivilligheten. Han er spesielt opptatt av ensomhet og hvor viktig den medmenneskelige kontakten er. Her gjør Røde Kors en viktig jobb, og Eilif og lokalforeningsleder Kirsten Pedersen håper at Nordreisa Røde Kors nå lykkes med å starte opp besøkstjenesten og Barnas Røde Kors på nytt. Men til det trengs det flere frivillige som har lyst til å fortsette på det viktige arbeidet Eilif Pedersen var med å starte i 1945.

5 RØDE KORS avisa TROMS 5 Gode ferieopplevelser på Haraldvollen Røde Kors senter Av: Hanne Hovde Bye og Jana Mack LOKALFORENINGENE I TROMS Troms Røde Kors har 18 lokalforeninger fordelt på 16 kommuner i Troms. Betalende medlemmer er 3742 og 1650 Tromsværinger er aktive frivillige i Røde Kors. Her følger en kort presentasjon av hver lokalforening, hvilke aktiviteter de driver med og litt informasjon om lokalforeningslederen. Alle lokalforeningene har behov for flere frivillige, i alle aldre og med alle typer bakgrunn og kompetanse. I Røde Kors er alle velkomne! I dag er det mange foresatte som ikke har mulighet til å gi barna de sosiale opplevelsene de trenger grunnet familiens svake økonomi. Dette er en belastning for både barn og voksne. Å være et fattig barn i Norge handler ikke om å sammenligne seg med de rikeste, men å mangle det andre barn har. Barna forteller om en oppvekst uten penger som fører til eksklusjon, dårlig selvtillit og mistrivsel. Dette ønsker Røde Kors å gjøre noe med. Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en unik ferieopplevelse, uavhengig av foresattes økonomiske situasjon. I Troms tilbyr vi ferieopphold på Haraldvollen Røde Kors senter i Målselv tre ganger i året: påske, sommer og advent. Her får barna fine opplevelser ute i naturen sammen med sine familier og trygge frivillige. Alle oppholdene arrangeres i skolens ferietid, og varierer fra tre til seks netter. Ferieoppholdene finansieres med støtte fra eksterne samarbeidspartnere. Påskeferie på Haraldvollen Årets første Ferie for alle opphold i Troms var i påska da 35 barn og deres foreldre ble tatt godt i mot av 13 frivillige for å tilbringe en flott ferie på Haraldvollen. Det var fem dager med god stemning, hvor hverken barn eller voksne ble lei av å leke i snøen: aking, skigåing, snøhulelaging og snømannbygging var populære aktiviteter. Noen av høydepunktene var også hundekjøring og isfisking oppe på Altevannet. Aller mest gledet barna seg imidlertid til turen på Polarbadet og den store avslutningsfesten med musikk og dans den siste kvelden. «Jeg bare må få takke dere alle for den fantastiske påskeferien dere ga så mange,» tilbakemelder Flyktningtjenesten i Lenvik i etterkant av påskeferien. Dette er tilbakemeldinger vi setter stor pris på og som viser at «Ferie for alle» er et tilbud som mange barn har stor glede av. Sommerferie på Haraldvollen Neste ferieopphold på Haraldvollen Røde Kors senter blir juli, nå med sommeraktiviteter som fisking, fotball, bading og forhåpentligvis fint vær. Ønsker du å bidra som frivillig i Ferie for alle? Som frivillig er du et medmenneske som er med på å gjøre ferieopplevelsen god for familiene. Du får du god opplæring i Røde Kors, og du må levere vandelsattest og underskrive Røde Kors sin Etikk og Taushetserklæring. Ta kontakt med Trond Henningsen i Troms Røde Kors for å få mer informasjon. E-post: no, tlf: Ønsker du og din familie å delta i Ferie for alle? Dere må ha minst ett barn i alderen 6-13 år og det er lov å ha med eldre og/eller yngre søsken. Ferieoppholdet er gratis. Ta kontakt med din kommune hvis du ønsker å delta. Bli med i Barnas Røde Kors! Barnas Røde Kors (BARK) er et gratis fritidstilbud for barn mellom 6-13 år. Hovedaktivitetene er Røde Kors-verdier, førstehjelp, fysisk aktivitet, internasjonal forståelse/ kulturforståelse og konflikthåndtering. I Troms kan du bli med i BARK i Berg, Finnsnes, Harstad og Tromsø. Ta kontakt på for å få mer informasjon. BALSFJORD RØDE KORS OMSORG har drevet besøkstjeneste og omsorgsaktiviteter for eldre og ensomme i 32 år, og utrolig nok er flere av de som var med oppstarten fortsatt aktive frivillige. Annenhver torsdag organiserer de frivillige kafé på Kløverlund Eldrepensjonat i Nordkjosbotn, og beboerne på Malangstun og sykehjemmet på Storsteinnes får også besøk og oppvartning av de frivillige. De som ønsker hjemmebesøk får tilbud om det. Hver advent arrangeres den årlige handledagen før jul, hvor de som har behov får handlet inn til jul, før dagen avsluttes med et koselig kafébesøk. Lise Bakkevold er nyvalgt leder for Balsfjord Røde Kors omsorg og er ny i organisasjonen. Hun har tatt over etter Klara Vollan som var leder i mange år. BALSFJORD RØDE KORS HJEL- PEKORPS ble stiftet i 2000 og er et av de yngste hjelpekorpsene i Troms. Hjelpekorpset har høy aktivitet og arrangerer flere kurs som Vinter C, Scooter B og førstehjelpskurs, i tillegg til at de er aktive som sanitetsvakter og er ute på aksjoner. I 2012 var hjelpekorpset ute på 7 aksjoner, inkludert leteaksjoner og bilulykker. I fjor startet de også opp ei RØFF-gruppe (Røde Kors førstehjelp og friluftsliv) for ungdom mellom år og her får ungdommene mulighet til å teste seg selv, lære førstehjelp og oppleve mestring i naturen sammen med venner og trygge voksne. I sommer var RØFF med på å arrangere sommerleir i Aursfjord i samarbeid med ADHD Midt-Troms. Anne-Marit Bakkejord Hansen er korpsleder i Balsfjord Røde Kors hjelpekorps og har vært aktiv i hjelpekorpset i Balsfjord siden det ble opprettet i Før det var hun aktiv i Norsk Folkehjelp. I tillegg til å være korpsleder er Anne-Marit også instruktør og hun forteller at Røde Kors betyr veldig mye for henne. Damene som er primus-motor i Balsfjord Røde Kors omsorg. F.v. Olaug Skogheim, Asbjørg Øverås, Klara Vollan og Berit Skogeng. Sigbjørg Brovoll mangler på bildet. BARDU RØDE KORS er en aktiv lokalforening som ble stiftet 5.juni I 2012 og i år har lokalforeningen et spesielt fokus på beredskap, hjelpekorps og aktiviteter for flyktninger. Lokalforeningen inngikk i 2012 en beredskapsavtale med Bardu kommune, og beredskapsplanene har blitt testet ut gjennom en felles beredskapsøvelse med kommunens kriseledelse og politi. Bardu Røde Kors har også opprettet en egen psykososial førstehjelpsgruppe bestående av 21 medlemmer som er parat til å bistå ved kriser og katastrofer. I tillegg har 29 passive medlemmer meldt seg som beredskapsvakter i tilfelle en krisesituasjon skulle oppstå, og en krisehåndteringsstab er opprettet. Innenfor omsorg har Bardu Røde Kors mange aktiviteter for flyktninger som er bosatt i kommunen. Aktivitetene inkluderer bussturer til Tromsø og Narvik, bussturer og aktiviteter for beboerne ved asylmottakets forsterka avdeling, samlinger for flyktningkvinner og barn, strikkekvelder og sykurs for flyktningkvinner, og norskkurs for spesielt interesserte. Innenfor omsorg arrangerer Bardu Røde Kors også åpen kafé hver tirsdag for eldre og enslige, i tillegg til bussturer og felles middager for de samme deltakerne og egen feiring i jula. Øystein Figenschau er lokalforeningsleder i Bardu Røde Kors. Han har sin bakgrunn fra forsvaret, har vært frivillig i 32 år og i 22 av disse årene har han vært lokalforeningsleder. I 2012 ble Øystein tildelt Kulturprisen fra Bardu kommune som takk for sin imponerende innsats gjennom sitt arbeid i Bardu Røde Kors. BERG RØDE KORS HJELPE- KORPS ble etablert i 2000 og er et aktivt hjelpekorps som også driver Barnas Røde Kors og Røde Kors friluftsliv og førstehjelp (RØFF) for ungdom mellom år. Barna og ungene får lære førstehjelp, være med ut på tur både til fjells og til vanns, og oppleve mestring og glede i naturen var et travelt år for hjelpekorpset med rundt 10 aksjoner, kurs innen skred, ettersøkningsledelse, hjertestarterkurs og livredning, Berg Røde Kors hjelpekorps

6 6 RØDE KORS avisa TROMS LOKALFORENINGENE I TROMS tillegg til mange oppdrag som anitetsvakter på for eksempel our de Senja og Midnight Sun up. Både i påska 2012 og 2013 ar Berg Røde Kors hjelpekorps nsvarlig for informasjonsentralen til Troms Røde Kors. I or sommer begynte de også å byggingen av nytt depot om fortsatt ikke er ferdig på runn av manglende finansierng. Så nå håper de å skaffe nok enger slik at bygget kan bli erdig i løpet av sommeren. ent Einarsen er korpsleder i erg Røde Kors hjelpekorps og ar vært med siden oppstarten I tillegg til å være kopsleder er Bent en av lederne Barnas Røde Kors og RØFF og an forteller at dette er svært ivende siden barna er så ivrige g lærenemme. For Bent er øde Kors en arena hvor han reffer mange nye og spenende mennesker og han får ulighet til å hjelpe andre som renger det. IRTAVARRE RØDE KORS ble tiftet 9.april 1944 og er i dag n særdeles aktiv lokalforening om også driver Kåfjord Friviligsentral. Sissel Gamst og Mari Samuelsen okalforeningen driver reningssenter som er i bruk ele året. Fra september til ai er det åpent basseng med ublikumsbading to kvelder i ka i tillegg til utleie til lag og oreninger. Driften av bassenet er et ledd i folkehelseareidet og et trivselstiltak for ele bygda. Hvert år gir Birtaarre Røde Kors ut tre husstandnfo som alle beboerne i ommunen mottar. Innenfor msorg går frivillige i besøktjenesten på hjemmebesøk g på besøk på sykehjemmet, i tillegg til at det holdes flere arrangement for beboerne på sykehjemmet. Hjelpekorpset har høy aktivitet og i 2012 har de også startet opp RØFF (Røde Kors førstehjelp og friluftsliv) for ungdom. Birtavarre Røde Kors har også utleie av sportsutstyr i samarbeid med Fysak, de har internettkafé for brukere av Røde Kors huset, de har 8 utleieleiligheter og det er også mulig å overnatte på Røde Kors huset. Liv Hestdal er nyvalgt leder i år etter å ha vært leder for omsorg i mange år. Hun tok over etter Elling Vatne som var lokalforeningsleder i 10 år. FINNSNES RØDE KORS ble stiftet 15.november 1939 og er i dag en stor forening med mange medlemmer og høyt aktivitetsnivå. Hjelpekorpset har høy aktivitet og er ofte ut på aksjon, er på oppdrag som sanitetsvakt, holder kurs og har intern opplæring av medlemmene. Finnsnes Røde Kors er også i gang med RØFF for ungdommer. Besøkstjenesten har 50 års jubileum 8. mai i år (på selveste Røde Kors dagen). Innenfor omsorg har de en aktiv besøkstjeneste med rundt 20 frivillige som går både på hjemmebesøk og på institusjoner, samt at de arrangerer butikkrunde med kafébesøk en gang i uka. Besøkstjenesten arrangerer også fellesarrangement som julebord for eldre. De siste årene har Finnsnes Røde Kors arrangert sin egen lokale variant av Til topps. I fjor var det rundt 100 deltakere som ble med opp til Varden og deretter deltok på sammenkomsten ved Røde Kors huset. 8.mai arrangeres det suppekjøkken på torget. Finnsnes Røde Kors har også skilt seg veldig positivt ut når det gjelder medlemsrekruttering og grasrotandelen hvor de ligger nesten helt på toppen i den nasjonale statistikken for Røde Kors. Stein Resvoll er mangeårig lokalforeningsleder for Finnsnes Røde Kors. Han er særdeles aktiv og engasjert og er spesielt god på medlemsrekruttering. Isfiske, Finnsnes Røde Kors GRYLLEFJORD RØDE KORS ble stiftet 22.november 1945 og er i dag en liten lokalforening med aktiviteter innenfor omsorg. Lokalforeningen har behov for nye frivillige for å kunne fortsette driften av omsorgsaktivitetene og eventuelt starte opp nye aktiviteter. Jorunn Krogh er mangeårig leder av Gryllefjord Røde Kors. HARSTAD RØDE KORS ble stiftet 21.oktober 1916 og er den nest eldste lokalforeningen i Troms. Lokalforeningen har et eget hjelpekorps og en egen Røde Kors Ungdom gruppe. Harstad Røde Kors Ungdom består av ca.10 frivillige og er spesielt aktive innenfor regler i krig og ungdoms seksuelle helse, samt at de har faste aktiviteter sammen med ungdom bosatt på asylmottaket i byen. Hjelpekorpset har ca.20 medlemmer. I tillegg til å delta i søk ved ulykker er de aktiv som sanitetsvakter ved ulike arrangementer. Hjelpekorpset satser også på et sterkt snøscooterteam. Innenfor omsorg driver lokalforeningen mange aktiviteter: besøkstjeneste, barnehjelp, flyktningguide, Multimixgruppe for ungdom, nettverk, leksehjelp, vitnestøtte og gatemegling. Gatemegling ble startet opp i 2012 og per i dag er 11 instruktører utdannet, flere av disse er i gang med å holde konfliktverksteder. BARK Harstad Det er også flere skoler som ønsker å samarbeide med gatemeglinga i Harstad, så behovet er definitivt tilstede. I februar 2013 ble Barnas Røde Kors startet opp igjen, her møtes barn i alderen 6-13 år til lek og utfoldelse på en trygg sosial arena. Hver torsdag kan man kjøpe en kopp kaffe og et vaffelhjerte eller to på Internasjonal kafé hvor opptil 90 mennesker, de fleste av dem elever på voksenopplæringen, møtes for å snakke sammen. Bordene er fulle, lydnivået er høyt og latteren sitter løst. I forbindelse med 17.mai arrangeres det åpen kafé og på juleaften er det julemiddag på Røde Kors huset for de som ønsker å delta. Harstad Røde Kors eier Frivillighetssentralen i Harstad og har et godt samarbeid i enkelte aktiviteter. Berit Eikanger har vært lokalforeningsleder i Harstad Røde Kors siden hun ble valgt inn som helt nytt medlem på årsmøtet i februar Hun har hatt en bratt læringskurve og føler seg privilegert som får anledning til å være en del av Røde Kors. I tillegg til å være lokalforeningsleder er Berit også vitnestøtte. KVÆFJORD RØDE KORS HJEL- PEKORPS driver med søk og redning, sanitetsvakter, kursing og har også mye utstyr, spesielt innenfor samband, tilgjengelig. Lokalforeningen tilbyr også leksehjelp og har aktiviteter innenfor omsorg. Knut Nilsen er mangeårig korpsleder i Kvæfjord. LONGYEARBYEN RØDE KORS HJELPEKORPS ble stiftet 15.januar 1951 og er vårt nordligste hjelpekorps. Korpset har etter hvert opparbeidet mye kompetanse og er derfor en viktig del av redningstjenesten på Svalbard. Korpset har som hovedoppgave å drive frivillig redningstjeneste, forebyggende arbeid og fremme interesse for friluftsliv på Svalbard. Korpset har rundt 60 aktive medlemmer og er en aktiv forening med skredgruppe, bregruppe, bilgruppe og markørgruppe. Korpset er også med på å arrangere Camp Svalbard for ungdom hvor de i 2012 bidro med Lyngen Røde Kors mulighet for å prøve rappellering og førstehjelpsaktiviteter. Lokalforeningen disponerer også tre hytter som leies ut til medlemmer og forskningsinstitusjoner. Jørgen Haagensli er mangeårig korpsleder i Longyearbyen Røde Kors hjelpekorps. LYNGEN RØDE KORS ble stiftet i 1946 og har i dag rundt 35 aktive frivillige. Hjelpekorpset var i 2012 ute på 27 oppdrag og utgjør en viktig del av beredskapen i Lyngen kommune. Besøkstjenesten består av fire driftige damer som møtes hver mandag. Hver uke har de faste besøk på omsorgshjemmet og de tar ofte med seg beboerne ut på tur. Den største utfordringen Lyngen Røde Kors har i dag er taket på Røde Kors huset som lekker, så målet er nå å skaffe nok finansiering til å få reparert taket slik at innsatsen kan konsentrere seg om det humanitære arbeidet. Ole-Bjørnar Berglund er den yngste lokalforeningslederen i Troms. Han bor i Tromsø, men reiser så ofte han har mulighet hjem til Lyngen. I tillegg til å være lokalforeningsleder er Ole-Bjørnar aktiv i hjelpekorpset. MÅLSELV RØDE KORS ble stiftet så tidlig som 13.juli 1924 og er med andre ord en av de eldste lokalforeningene i Troms. Målselv Røde Kors Ungdom ble startet opp i 2011 og har en aktiv leder som ønsker seg flere frivillige. Videre planlegges det å starte opp ei RØFF-gruppe i Øverbygd i løpet av våren 2013, som faglig vil ligge under Balsfjord RKH. Tidligere drev lokalforeningen også Barnas Røde Kors, men pga mangel på frivillige ledere er denne gruppa nå ikke aktiv. Besøkstjenesten har også et stort behov for flere

7 RØDE KORS avisa TROMS 7 frivillige, både til å gå på hjemmebesøk og hjelpe til med arrangementer. Børge Petter Eilertsen er fungerende styreleder i Målselv Røde Kors, men valgkomiteen er på jakt etter ny leder, da Børge gikk av etter årets årsmøte. NORDREISA RØDE KORS ble stiftet 15.desember 1945 og har en innholdsrik historie med drift av Røde Kors hjemmet og arbeidsgrupper de fleste steder i kommunen. I dag har lokalforeningen aktiviteter innenfor omsorg, og har planer om å starte opp Barnas Røde Kors og besøkstjenesten på nytt. Tidligere hadde Nordreisa Røde Kors både hjelpekorps, BARK og besøkstjeneste, og styret ønsker nå å mobilisere nye og flere frivillige for å skape nytt liv i foreningen. Motivasjonen er på topp, nå håper de å skape engasjement i bygda. Hvert år bevilger lokalforeningen utstyr til Sonjatun helsesenter, i fjor fikk Sonjatun for eksempel nye duker fra lokalforeningen. Kirsten Pedersen er lokalforeningsleder i Nordreisa Røde Kors og er en flott dame med et stort engasjement. Hun er også livslang leder for Snemyr arbeidsgruppe som hver måned møtes for kaffekos og loddsalg. SALANGEN RØDE KORS har en aktiv besøkstjeneste med rundt 30 frivillige. I samarbeid med Frivilligsentralen har besøkstjenesten flere trivelstiltak på Salangen Bo og Eldresenter, som for eksempel bingo med bevertning, torsdagstreff, trim for eldre og handlevogn hver mandag slik at beboerne får mulighet til å kjøpe seg noe godt. Hver måned arrangerer Salangen Røde Kors også åpen kafé og da fylles lokalet opp med fornøyde mennesker. Salangen Røde Kors har også fire frivillige som hjelper barna på Sjøvegan asylmottak med leksene hver torsdag. Barna får også tilbud om å delta på sosiale arrangement og turer. I 2012 arrangerte lokalforeningen Damenes aften og Mørketidsfest. Begge arrangementene var stor suksess, kanskje blir det gjentakelse i år? May Eriksen er lokalforeningsleder i Salangen Røde Kors på det fjerde året. Hun har vært frivillig i Røde Kors i rundt 20 år og begynte sin karriere i besøkstjenesten. Hun er også tidligere daglig leder i Frivilligsentralen i Salangen. Motivasjonen for å være frivillig er å skape trivsel og hjelpe de som trenger litt ekstra støtte, og nettopp det får hun mulighet til gjennom Røde Kors. SANDSTRAND RØDE KORS er en liten, men gammel lokalforening, som ble stiftet i 1923 og som i dag har aktiviteter innenfor omsorg for eldre. I mars 2012 deltok de i Kulturuka for midt-kommunen med kafé og underholdning for beboerne på Sandstrand bo- og servisesenter (SBS). De samme beboerne får også mulighet til å kose seg på torsdagskafé i regi av Frivillighetssentralen. Frivillige fra Røde Kors er hvert år med på å bidra i kaffeserveringen, åresalg og allsang, og dette er et veldig populært tiltak for beboerne på institusjonen. I starten av adventstida deler Røde Kors frivillige også ut julestjerner til samtlige pensjonister i bygda som en liten julehilsen for å vise at de bryr seg. Odd Nilsen er lokalforeningsleder i Sandstrand Røde Kors og det har han vært i to perioder. I 1970 til 1995 var han leder, og så ble han på nytt valgt i Odd har lang fartstid i Røde Kors og har vært med på å bygge og drifte Sandstrand Røde Kors aldershjem og 6 eldreleiligheter i perioden 1976 til 1991 når kommunen overtok driften. SKJERVØY RØDE KORS er en liten lokalforening som ble stiftet i 1981 og har i dag rundt 20 aktive frivillige innen omsorgsaktiviteter. Besøkstjenesten har aktiviteter hver måned hvor de har bevertning og underholdning for beboerne på helsesenteret og hybelhuset for eldre. I tillegg drar besøksvenner på hjemmebesøk for de som ønsker det. Hver sommer arrangeres den gyldne spaserstokk som er trim for eldre med kaffekos etterpå. Hver advent er det julegrøt og julehygge for eldre og enslige i Rådhuskantina. Styret ønsker seg flere aktive frivillige slik at de kan utvide aktivitetene og gjerne starte opp nye. Bernt Henriksen er styreleder i Røde Kors huset i Skjervøy Liv Lium og Margit Hansvold fra besøkstjenesten i Tromsø Skjervøy Røde Kors på det andre året og eneste hane i flokken. Bernt har lenge vært frivillig innenfor besøkstjenesten og trives godt i organisasjonen. SKÅNLAND RØDE KORS ble stiftet 9.april 1946 og har eget hjelpekorps og aktiviteter innenfor omsorg. Hjelpekorpset er aktivt innenfor søk, redning, sanitetsvakter og kursing. I omsorg drives det med besøkstjeneste, aktiviteter for eldre og enslige, samt inntektsbringende arbeid hvor gaver og tiltak foræres sykehjemmet og andre slik at beboerne opplever økt trivsel. Håkon Brox er midlertidig lokalforeningsleder etter at tidligere leder Kristine Vik, gikk av på årets årsmøte. Håkon Brox har kort fartstid i Røde Kors og sitter også som styreleder for Haraldvollen Røde Kors senter og er medlem i Ressursgruppe beredskap i Troms Røde Kors. TROMSØ RØDE KORS ble stiftet 8.mai 1916 og er den eldste lokalforeningen i Troms. Lokalforeningen er også den største foreningen i fylket med nesten 500 aktive frivillige. Tromsø Røde Kors Ungdom er en internasjonal gruppe med frivillige fra både videregående skole og studenter fra UiT som jobber med internasjonal humanitær rett, ungdoms seksuelle helse, samarbeid med Murmansk Røde Kors Ungdom, På flukt og migrasjonsaktiviteter. Hjelpekorpset har over 100 frivillige på varslingslisten og har et høyt aktivitetsnivå med sanitetsvakter, førstehjelpskurs, leteaksjoner, skredgruppe og mye mer. Innenfor omsorg spenner aktivitetene fra Barnas Røde Kors til leksehjelp, Gatemegling, Multimix (internasjonal ungdomsgruppe), datahjelp, engelskhjelp, vitnestøtte,visitortjenesten, nettverk, besøkstjenesten, flyktningguideprosjektet, flerkulturell kvinnegruppe og praksisplass på huset. Tromsø Røde Kors jobber nå spesielt med å bli mer synlig i byen og sikre faste inntekter. Heidi Johansen er styreleder i Tromsø Røde Kors på det andre året. Hun ble valgt inn som ny frivillig i Røde Kors, og har som mål å få lokalforeningen mer synlig og tydelig i bybildet. Vil du bli frivillig eller delta i aktivitet i din lokalforening? Se Eller e-post:

8 8 RØDE KORS avisa TROMS BALSFJORD BARDU HARSTAD BARD U KO MMU N E BARD U KO MMU N E Revisorene BARDU MASKIN BARD U KO MMU N E Helberg og Øverås ASBARD U KO MMU N E EWOS AS Bergneset, 9050 Storsteinnes Industrivn. 4, 9360 Bardu Tlf Fax En god bokommune for alle Spongaveien 12 En god bokommune for alle 9360 Bardu Tlf TROFI Kontor & EDB Tjenester Tlf Fax E-post: Trondenesv. 61, 9404 Harstad LENVIK Bøndernes Regnskapslag ARL Brann Regnskap, Lønn og Fakturering Høgda, 9402 Harstad Tlf Brann og akutt forurensning Øvrevn. 2, 9146 Olderdalen Tlf Fax LY N G E N LONGYEARBYEN LENVIK SL Installasjon AS Kåfjord kommune Fire Tordenskjoldsgt. 2, 9404 Harstad Tlf Fax Tlf K ÅFJORD HARSTAD Mai Britt Lindstrøm Det Norske Veritas AS Bodø-Harstad-Tromsø Tortenli. Pb. 133, 9303 Silsand Tlf Tlf Fax Mob MÅLSELV Patria Helicopters AS Strandv. 2, 9300 Finnsnes Tlf: Vei 223 Nr. 6, 9170 Longyearbyen Tlf Støtter Longyearbyen Røde Kors Tlf Støtter det lokale Røde Kors SALANGEN MÅLSELV Strandveien 5, 9060 Lyngseide Tlf: Tlf , 9321 Moen Fax Alltid åpent. Truck-diesel Nærbutikk Bardufoss Lufthavn 9325 Bardufoss Tlf: Mandag-fredag TROMSØ S K jervøy Andslimoen, 9225 Bardufoss Tlf Mob Nye/brukte vogner - Caravanverksted Caravan og campingutstyr Solifer - Polar - Bürstner Mandag-fredag Moen Tlf Fax Pris og kvalitet er vår styrke - prøv oss din leverandør av varmepumper Flyplassv. 4, 9152 Sørkjosen Tlf Torsdag Lørdag idé:tromsø Tlf.: Tromsø HarsTad Stakkevollvn. 15 Tlf.: Marg. Jørgensensv. 1B Tlf.: Åpningstider: Man-fre Lørdag: Åpningstider: Man-fre Torsdag Lørdag: tlf Finnsnes Tlf.: Tromsø Ha Stakkevollvn. 15 Tlf.: Marg. Jørg Åpningstide Åpningstider: Man-fre Torsdag Lørdag: Ringveien 10 Tlf.: Åpningstider: Man-fre Lørdag: Åpningstider: Mandag-fredag Lørdag Tlf.: idé:harstad TROMSØ Brødrene Albrigtsen AS Åpningstider: Mandag-fredag Akva-Ren AS Har du sjekket det elektriske anelgget ditt? Få Karlsen Elektro til å sjekke ditt el-anlegg nå. Telefon: Tlf Få Karlsen Elektro til å sjekke ditt el-anlegg nå. FåBruk Karlsen Elektro å sjekke ditt el-anlegg nå.10. Telefon: litttilav din tid Telefon: Totalleverandør av boliger og næringsbygg Stakkevollvn. 51, Tromsø Tlf Fax Lørdag idé:finnsnes Tromsøysundvegen 266, 9024 Tomasjord Ørneveien 9, 9015 Tromsø Tlf Tlf Åpningstider: Mandagwww.bralbrigtsen.no TROMSØ Har du sjekket det elektriske anelgget ditt? Har du sjekket det elektriske anelgget ditt? for andre. Meld deg som frivillig på Tlf.: rørl.mest. Strandv. 106, 9006 Tromsø Ringv. 9, 9276 Tromsø Tlf Fax Tlf: Fax: Tlf.: Postboks Tromsø Tlf TROMSØ NORGE AS Søren Zakariassensgt. 14, 9010 Tromsø Tlf Nordbye & Konsepta AS Fr. Langesg. 14, 9008 Tromsø Tlf Fax Send Syria til 2272 og støtt Røde Kors sitt arbeid i Syria med 200 kroner. Åpningstider: Mandag-fre MÅLSELV K1 storhandel Langnes Tlf Mandag-fredag Lørdag Tlf.: Pb. 90, 9300 Finnsnes Tlf Kvalitetsutstyr og topp service TROMSØ NEI TIL EU Målselvkran Moen Tlf NORDREISA Nord-Troms Trafikkskole Meieriv. 5, 9152 Sørkjosen Tlf Lager av sand, singel og grus. Veritas-godkjent støtsand for lekeplasser. Befraktning for egen kjøl. Tlf./Faks Sørvik Økonor Nord-Troms Flyplassvn. 4, 9152 Sørkjosen Tlf SALANGEN NAV Harstad Tlf HANDIKAPVENNLIG HOTELL Tlf: K RIMINALOMSORGEN TROMSØ FENGSEL STØTTER RØDE KORS Vi støtter Røde Kors i arbeidet for bedre integrering av flyktninger i Harstad. Støtter Røde Kors arbeid for flyktningetjeneste. Bli Flyktningeguide du også. Haro Interiør AS 9350 Sjøvegan Tlf SKJERVØY Skjervøy Auto 9180 Skjervøy Tlf Lenangsstraumen, 9068 Nord-Lenangen Tlf Send bry deg til 2272 og bli medlem av Røde Kors for 300 kroner i året

9 RØDE KORS avisa TROMS 9 Bruk litt av din tid for andre. Meld deg som frivillig på En verden av opplevelser! fokus.aurorakino.no Båtlunne - smart småbåtslipp Slutt med slitet! Spar rygg og armer - OG båten! For mer informasjon ta kontakt med oss YIT BUILDING SYSTEMS AS 9310 Sørreisa - telefon Pb. 3044, 9498 Harstad Tlf Meld deg som blodgiver her: Universitetssykehuset Nord-Norge Harstad tlf Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø tlf Hotell i Tromsø Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) takker Longyearbyen Røde Kors for godt samarbeid. Universtitetssykehuset Nord-Norge Narvik tlf Støtter Røde Kors sitt Blodprogram Gunstige kurs- og konferanselokaler Ypperlig for turgrupper/idrettslag Foto: Nils Petter Dale Rimeligst i fylket? Vi har kuttet prisene Drømmer du om Svalbard? Grønnegt. 80, 9008 Tromsø. Tlf Gratis parkering også for turbusser Gratis oppkobling til trådløst nettverk Nylig oppusset HOS OSS ER DET HYGGELIG Å BO! Sydspissen Hotell Strandveien 166, 9006 TROMSØ Telefon: et litt annerledes overnattingssted Postboks Longyarbyen Tlf

10 10 RØDE KORS avisa TROMS Trygg og enkel bruktbilhandel! Skattøravn. 44, 9291 Tromsø. Tlf: Heilovegen Tromsø Tlf Faks Andslimoen, 9325 Bardufoss Tlf Harstad - Tlf Evenes Lufthavn - Tlf Booking: Maskinentreprenørfirma med sentral godkjenning i klasse 2 i fagområdene: - Grunn- og terrengarbeider - Vann- og avløp Eidebakken Industriområde, 9060 Lyngseidet Tlf E-post: Storgata Finnsnes Tlf Blomster til alle anledninger, både glede og sorg Si det med blomster! tlf Sjøgt. 6, 9008 Tromsø Karlstad Tlf Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten! Mobil Fax Finnfjord Næringsområde 9300 Finnsnes Arviksand Verksted AS Tlf Brødrene Albrigtsen Tlf Skjervøy Byggmester E. Johnsen & Sønn AS Postboks 5702, Tomasjord 9287 Tromsø Tlf.: Fax Tlf: Finnsnes Helseservice AS Hans Karioliusv. 4, 9300 Finnsnes tlf Øyjordnesveien 28, 9310 Sørreisa Tlf: Flåtenveien, 9404 Harstad Tlf KPMG AS avd. Finnsnes Tlf Målselv Sykeog Aldershjem Takker besøktjenesten for fint samarbeid. Elin Bergli Bang Storgata 28, 9008 Tromsø Tlf Margrethe Jørgensens vei 3, 9406 Harstad TLF: Longyearbyen Taxi AS Vei , 9170 Longyearbyen Tlf Harstad Stangnesterminalen 5, 9480 Harstad Tlf Kalstad, 9322 Bardufoss Mob X 2 Maskin AS Skogenveien 1, 9300 Finnsnes tlf Målselv Kommune STØTTER RØDE KORS Mercurv. 67, 9408 Harstad Tlf Storgt. 25, 9008 Tromsø Tlf Sør-Tromøya Sykehjem Takker Besøkstjensten for fint samarbeid BT Fysioterapi Helsesenteret 9180 Skjervøy Tlf Maskinentreprenør KÅRE ISAKSEN AS 9276 Tromsø Tlf Fax Tannlege Produksjon, Erik Spissøy salg og utleie. Storgt. 21, Myre Møbler AS Vi utfører 9300 arbeid Finnsnes Strandveien 68, 9300 Finnsnes innen Tlf. aluminium, stål, 50 Tlf rustfritt og plastreparasjoner Hovedvegen 8, 9151 Storeslett Tlf Fax Boligmesteren AS Strandv. 64, 9300 Finnsnes Tlf ARBEIDSBRAKKER- LETTHUS PÅ HJUL TAM A.S 9325 Bardufoss 9325 Tlf Fax Salg av ARGO ATV 8x8-6x6 amfibisk nyttekjøretøy Web: Mail: Sjøgata 32, 9305 Finnsnes Tlf Finnsnes omsorgssenter Tlf. & Rossfjord Sykehjem Fax: takker Besøkstjenesten. Henriksen Sjåførskole AS Flyplassv. 4, 9152 Sørkjosen Tlf Bakkehaug Brødrene AS Fogd Holmboesgt. 57, 9360 Bardu Tlf: Mob H&J Richardsen Malerne ANS Pb. 4, 9370 Silsand Tlf Gibostad, 9372 Gibostad Tlf Send bry deg til 2272 og bli medlem av Røde Kors for 300 kroner i året

11 RØDE KORS avisa TROMS 11 Hjerte til å dele, glede ved å gi PwC er stolt samarbeidspartner med Røde Kors Kontakt oss gjerne: Skippergt. 35/39, Tromsø Tlf Fjordbotn, 9470 Gratangen Telefon: Mobil: PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer PwC seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. Trapper Kjøkken og Spesialinnredning etter mål Telefon: Sjøgata 5, 9300 Finnsnes J. kristiansen ANS Seljelvnes, 9040 Nordkjosbotn Kontakt: Odd Kristiansen Tlf Faks: E-post: Strandgate 5/7, 9008 Tromsø Telefon Se vår nettside for nærmere info om diverse kurs og priser. SALG SERVICE UTLEIE TRUCKER RENGJØRINGSMASKINER Tlf Din bilforhandler siden 1952 DET KOMPLETTE BILVAREHUS TROMSØ Tlf Fax Skattørav. 48, 9018 Tromsø Kvalitet Trygghet Respekt - Omsorg Drivstoff til båter 24 timer i døgnet hele året På Hjellholmen Marina (rett nedenfor Seaworks i Harstadbotn) kan du fylle bensin og diesel til din båt. Lett tilgjengelighet og enkelt med betalingsterminal ved pumpene. Ring oss gjerne på Hjellholmen Marina Byggmester Åge Eilertsen AS Audun Raudes gt. 23B, 9405 Harstad Nybygg Restaurering Tilbygg Reparasjoner Tlf E-post: Mob Fax Malermester Byggtapetsering Gulvbelegg Restaurering av Bolig/Industribygg Skattøravegen 40, 9018 Tromsø Mob Våtromsspesialisten - Varmegulv DIN LOKALE HEISMONTØR HEIS-TEK HARSTAD AS Tlf Fax Service - Modernisering Nyanlegg - Reparasjoner Hagebyvn. 70, 9404 Harstad Botnhågen, 9300 Finnsnes Tlf Faks Kløverv. 15, 9016 Tromsø E-post: Tlf: Alkev. 8. Pb. 2283, 9269 Tromsø Tlf Fax Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

12 B-Blad RETURADRESSE: Postboks Drammen Ny leder i Troms Røde Kors Ungdom v: Hanne Hovde Bye Darya Kudari er 19 år, statløs og leder av Troms Røde Kors Ungdom. Alle som kjenner henne kaller henne bare Dasha. Hun ble født i Tadjikistan i 1993 (den gang Sovjetunionen), vokste opp i Iran og er med andre ord en global verdensborger. Mens hun venter på tredje gjennomgang av asylsøknaden bruker hun all sin tid på Røde Kors. I oktober 2010 kom Dasha til Norge og etter et kort opphold på transittmottak ble hun og moren sendt nordover til Tromsø. Dasha visste ikke at hun skulle forlate Teheran før 2 uker før avreise. Moren var bekymret for henne, Dasha ble forfulgt og de hadde store utfordringer med at Dasha er papirløs. Dasha kom til Iran når hun var 1,5 år, men fikk aldri de samme rettighetene som iranske statsborgere siden hun verken er født i landet, eller har en far som er iransk. Hun fikk lov til å gå på skole, men har ikke fått noen papirer som kan dokumentere hennes skolegang. Hun savner vennene sine og maten i Iran, men føler seg samtidig hjemme i Tromsø. Nå håper hun bare at hun og moren får innvilget asylsøknadene slik at de får lov til å bo og jobbe i Norge. De kan uansett ikke returneres siden Dasha er statløs, og verken Iran, Tadjikistan eller Russland vil ta i mot henne. Iran ønsker heller ikke moren tilbake siden hun har søkt om asyl i et annet land. Dasha og moren er med andre ord i en håpløs situasjon. Norge har avslått asylsøknadene deres to ganger, nå venter de begge på svar på den tredje søknaden. Moren til Dasha er lege, men siden hun ikke får tillatelse til å jobbe, bruker hun dagene til å trene. Dasha var 17 år når hun kom til Norge og hadde derfor rett til å gå på skole. Dessverre ble det gjort en feil og Dasha ble registrert som 18 år. Dasha mistet derfor rettigheten til å gå på skole, og ingen er villige til å rette opp i feilen som ble gjort. Hennes høyeste ønske er nå å få lov til å gå på skole slik at hun får seg en utdannelse, aller helst innenfor kunst. Hun gikk på grafisk design i Iran og drømte da om å få studere i England eller Frankrike, men i dag er dette en drøm som er langt unna. De første månedene i Tromsø gikk Dasha på voksenopplæringen for å lære seg norsk. Men det ble kjedelig i lengden, spesielt siden alle de andre deltakerne var godt voksne. Hun fikk venner gjennom asylmottaket, men følte seg likevel ensom. Hun savnet vennene og livet i Iran, her i Tromsø ble dagene lange. Dasha har alltid ønsket å bli med i en frivillig organisasjon, men i Iran var det ikke mange muligheter for det. Når hun fikk tips fra voksenopplæringen om å ta kontakt med Røde Kors, dro hun rett opp til huset for å høre om hun kunne bidra. Målet for Dasha var å lære seg norsk, samtidig som hun ønsket å gjøre en forskjell og føle seg nyttig. I Tromsø Røde Kors ble hun tatt i godt i mot og snart ble Røde Kors hennes andre hjem. Heldigvis fikk hun lov til å være frivillig i Røde Kors, for noen år siden tillot nemlig ikke den norske staten at asylsøkere fikk bidra som frivillige, kun som deltakere. Men dette har det blitt en endring på, og det er Tromsø Røde Kors veldig glad for. Hit kommer Dasha hver dag og hjelper til med blant annet utstyrsbasen (utleie av ski og fritidsutstyr), datahjelp, hun lager plakater, brosjyrer, flyers og hjelper til med Budstikka. Det siste året har hun også blitt med som frivillig i Røde Kors Ungdom, Multimix, Barnas Røde Kors og gatemegling. Hun er med andre ord veldig aktiv i Røde Kors og har alltid noe å fylle dagene med. I mars ble Dasha valgt som ny leder for distriktsrådet til Troms Røde Kors Ungdom etter å ha vært nestleder i 1 år. Hun har mange ønsker og planer for Troms Røde Kors Ungdom, spesielt håper hun at de i løpet av det kommende året kan rekruttere mange flere ungdommer til de lokale ungdomsgruppene i Tromsø, Harstad og Målselv. Det er bestandig behov for flere frivillige, spesielt de som kan være aktive over tid. Hvis alt går etter planen blir det i år også for første gang arrangert en sommerleir på Haraldvollen Røde Kors senter i juli/august for ungdom mellom år. I tillegg er det i sommer sentral ungdomskonferanse for Røde Kors Ungdom, og Dasha gleder seg veldig til å møte andre engasjerte ungdommer fra hele landet. Denne våren har Røde Kors Ungdom kampanjen Jeg er Ensom bryr meg gående, og Dasha oppfordrer alle til å bry seg om de rundt seg. Ungdom er den aldersgruppen som føler seg mest ensom i Norge i dag, over én av tre føler seg ensomme ofte eller av og til. Dasha anbefaler ungdom som føler seg ensomme til å engasjere seg i for eksempel en organisasjon som Røde Kors. Som hun sier hvis du ikke hjelper deg selv, hjelper ingen deg. Dasha har selv kjent på ensomheten som ny i Norge, men etter at hun ble med i Røde Kors har hun fått mange venner og mye å gjøre. I Røde Kors er alle velkomne, uansett bakgrunn, alder, religion, politisk tilhørighet og sosial status, og det finns noe for enhver smak. hvis du ikke hjelper deg selv, hjelper ingen deg. Dasha forteller at Røde Kors betyr alt for henne. Gjennom organisasjonen har hun blitt kjent med mange mennesker, hun har fått mulighet til å hjelpe andre og føle seg nyttig, og _ hun lærer daglig noe nytt. Side 1 Så selv om hun ikke får lov til Regnskap, lønn, ligningspapirer, fakturering, o.l. Telefon Du finner oss i Veksthuset! å gå på skole får hun mulighet til å utfordre seg selv og få ny kunnskap og kompetanse som frivillig i Røde Kors. Dasha slår fast at hun skal være frivillig i Røde Kors resten av livet og forhåpentligvis får hun IZY Hondas mest solgte gressklipper - med bioklipp inkludert i prisen! Veil. pris med bioklipp kr. 6495,- NÅ kr. 4995,- Spar kr. 1500,- Foto: Sunniva Johansen mulighet til å fortsette å være frivillig i Tromsø, i en by som hun har blitt veldig glad i, til tross for all snøen og kulda. Tilbudet gjelder så langt lageret rekker Importør: BEREMA AS Velkommen til oss for demonstrasjon av 11 Honda gressklippere SERVICEVERKSTED INNBYTTE FINANSIERING Honda IZY HRG 465 SD Ruggevikv. 13, 9415 HARSTAD Telefon

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer.

Informasjon: er å gi familien tid til å være sammen og gi både barn og voksne et minne for livet. utfordringer og bekymringer. KRABBEFANGST Til Topps i fjellet! Informasjon: Ferie for alle er et gratis ferietilbud til barnefamilier som lever med svak økonomi. Gjennom Røde Kors sitt ferietilbud får barn og foreldre muligheten til

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Hjelpekorpset RYKKER UT

Hjelpekorpset RYKKER UT Hjelpekorpset RYKKER UT Alltid beredt Mennesker skader seg. Mennesker forsvinner. Livet er sårbart. Derfor er Oslo Røde Kors Hjelpekorps på vakt ved større kultur- og sportsarrangementer. Hjelpekorpset

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Det handler om å bry seg

Det handler om å bry seg avisa Røde Kors TROMS Nr. 1-2014 Mai Det handler om å bry seg Ensomhet Les mer side 4 Den ensomme har også et ansvar Les mer side 5 Årsmøte i Troms Røde Kors Les mer side 7 Svein Ludvigsen går av som Fylkesmann

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Verdens råeste RØFF-camp

Verdens råeste RØFF-camp avisa Røde Kors TROMS Nr. 2-2013 Desember Verdens råeste RØFF-camp Åsne Havnelid har ordet Les mer side 2 Bli blodgiver Les mer side 4 Johanne (13 år) fra Porsgrunn og Ingeborg (16 år) fra Sarpsborg deltok

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Utgitt 30.april 2013, nr.7. Stort engasjement på kurshelga i Tromsø. Et lite stykke Røde Kors historie. Frikjøring og skred

Utgitt 30.april 2013, nr.7. Stort engasjement på kurshelga i Tromsø. Et lite stykke Røde Kors historie. Frikjøring og skred Utgitt 30.april 2013, nr.7 Stort engasjement på kurshelga i Tromsø Et lite stykke Røde Kors historie Frikjøring og skred 1 Røde Kors Ungdom Innhold s.3-4 Ny leder i Troms Røde Kors Ungdom s.5 Youth Basic

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 4.12 2015 Sted: Storgata 34, 2.etasje, Bodø, 4. desember 2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Jorulf Haugen Jan-Ove Edvardsen Jostein Tilrem Paulsen Leder

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon

I n v i t a s j o n. Ferie for alle. - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon I n v i t a s j o n Ferie for alle - et ferietilbud til barnefamilier i en vanskelig situasjon Gode ferieopplevelser Mange barnefamilier i Norge sliter økonomisk, og det kan skyldes ulike årsaker. Ofte

Detaljer

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff

REDALEN RØDE KORS BARN OG UNGDOM. SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype. Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 0 SLUTTRAPPORT Aktivitets og hinderløype Redalen Røde Kors Barn og ungdom Bark og Røff 1 Forord Denne sluttrapporten inneholder informasjon om vårt prosjekt som nå er ferdig. Redalen Røde Kors fikk tildelt

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Skoleåret 2013 / 2014

Skoleåret 2013 / 2014 Familiehuset - Tilbudsbanken Skoleåret 2013 / 2014 Innhold ICDP. 2 ICDP for ungdom 3 Løft for foreldre.. 4 Oppmerksomhetstrening. 5 PMTO - foreldregrupper. 6 Etter skoletid 8 Generelt om kursene 9 Kurs

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune.

Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. ÅRSBERETNING 2008 Eier Trondheim Røde Kors eier Saupstad Frivilligsentral. Trondheim Røde Kors overtok eierskap 1. mai 2008 fra Trondheim kommune. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt 29. april 2008 i henhold

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr.3 2013 Sjømannskirkens ARBEID Barn i vansker Sjømannskirken er tilstede for barn og unge som opplever vanskelige familieliv Titusenvis av nordmenn lever det gode liv i Spania. De fleste klarer seg veldig

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Demens før pensjonsalder

Demens før pensjonsalder Demens før pensjonsalder Informasjon til deg som har en demenssykdom Demensliv.no Temahefter for deg som har demens 2 1. Hva er demens? 2. Å leve med demens 3. Praktiske råd og hjelpemidler 4. Dine rettigheter

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011

Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2011 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2009/3/0458 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av ADHD Norge Sør Trøndelag. 1 INNHOLD: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5:

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Det finnes alltid muligheter

Det finnes alltid muligheter Det finnes alltid muligheter Huset Huset er et oppfølgingssenter i Tromsø for deg som ønsker et liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Vi ønsker å være en trygt sted der det er godt å være. Her kan du

Detaljer

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015

Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her Del: Medlemsnytt Telemark Røde Kors Nummer 17-2015 Til stede - nær deg I 2015 markerer Røde Kors sitt 150-års jublileum i Norge. Bli med oss i kampen

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018!

KJÆRE FRIVILLIG. Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! KJÆRE FRIVILLIG Bergen Røde Kors Opplæring gjentar suksessen og inviterer alle frivillige i Hordaland til BRO 2018! BRO er en kurshelg av frivillige for frivillige, med fokus på opplæring, mangfold og

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER.

AKTIV SOMMER AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Prosjekt nr: 2011/3/0406 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria.

Det ble i september samlet inn klær og annet til flyktninger som kom fra Syria. ÅRSBERETNING 2015 LOKALFORENINGEN Styret har bestått av: Jon-Harald Bråthen (leder) Anja Bergerseter (nestleder) Birgith Holter-Hovind Inger Heggen Olsen Monica Johansen Jøran Gaukelund Wenche Klyve (kasserer)

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt)

Påmelding til sommerleir Grøtavær leirskole 3.8. 8.8.2009. Medl.nr i ADHD Norge: (må påføres og kontingent må være betalt) Nr. 1-2009:Nr. 1-2009 30-03-09 11:46 Side 34 Av aktiviteter denne uken kan vi nevne fjelltur, fisking, vandring i rullesteinsfjære, overnatting i lavvo, klatring med mer. Leiren er åpen for barn i grunnskolen

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt

Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Sosiale levekår på Svalbard sosialt og aktivt Levekår på Svalbard Befolkningen i har gjenomgående færre helseplager enn befolkningen på fastlandet. Kun 1 prosent i vurderer egen helsetilstand som dårlig

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Velkommen til vår jubileumutstilling

Velkommen til vår jubileumutstilling Velkommen til vår jubileumutstilling Vi gleder oss til å se deg (dag, dato & sted). Vi åpner utstillingen kl. 00.00 og kan by på (lokale aktiviteter) og en hyggelig prat med vårt lokallag. Over 42 000

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen

Bolig for velferd. Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015. Inger Lise Skog Hansen Bolig for velferd Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland Stavanger 10.6.2015 Inger Lise Skog Hansen 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no

Årsberetning 2012. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps. Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Årsberetning 2012 Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Drangedal Røde Kors Hjelpekorps - drangedalrodekors.no Drangedal Røde Kors Hjelpekorps Innholdsfortegnelse Dagsorden årsmøte 2013 1 Årsberetning fra styret

Detaljer

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998

STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 STYRE OG TILLITSVALGTE I NORSK FOLKEHJELP MOSJØEN 1998 Leder: Nest Leder: Kasserer: Sekretær Studieleder Arne Hauan Gunn Elin Hansen John R Samuelsen Arild N. Berentzen Rune Eriksen 1 Styremedlem Renate

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød

De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår. Hindrer og lindrer nød De frivillige som ressurs i beredskapsarbeidet og deres rammevilkår Helt unikt for Norge «Den norske modellen» med frivillige som aktive, og i noen grad ledende, aktører innen rednings- og beredskapsarbeidet

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Svømmeopplæring for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn Prosjektnummer: 2012/1/0386 Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite. 1 Forord Oslo Idrettslag Svømming har

Detaljer