Årets Lean konferanse 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årets Lean konferanse 2012"

Transkript

1 TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Lean konferanse 2012 Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft i Torsdag og fredag september 12, Quality Airport Hotel Stavanger Knapphet på arbeidskraft er største flaskehals i de fleste virksomheter i vår region. Gode Lean forbedringsprosesser frigjør arbeidskraft og øker produktivitet med kanskje 20-40%. Lauritz H. Løvø Adm. direktør Øglænd System Bjørn Bugge Tidl. Adm. dir. BI Doug Draper Samtidig har Norge har betydelig høyere lønninger enn våre nærmeste konkurranse- partnere. Vi har 20 ganger høyere lønninger enn våre konkurrenter i Østen. Det er allikevel mulig å konkurrere høyverdig fra Norge ved å lede og jobbe annerledes og klokere. Ved å arbeide i henhold til Lean prinsippene, kan virksomheten din bli best i klassen Delta på konferansen som vil gi innspill til hvordan du kan ta grep for å realisere de oppsider som organisasjonen din har i forhold til prosesser, ledelse, mannskap, maskiner, materialer, metoder, etc. Bjarne Berg Wig Daglig leder Lean Learning Inst. Torfinn Knutsen Fabrikkdirektør Fibo Trespo as Magnar Aaland Adm. direktør Advantec as På konferansen vil du også få presentert hvordan kjente virksomheter har oppnådd sterke og interessante resultatforbedringer ved arbeidsmetodikken. Teknisk arrangør - Norge AS Revidert 11. sept. 2012

2 Årets Lean konferanse 2012 For 3. år på rad, har TPM-Lean Brukernettverket gleden av å invitere til TPM-Lean konferanse for alle virksomheter som er opptatt av å styrke ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft. Denne gang i Stavanger, senter for Norges olje og gass virksomhet som vi alle profiterer på direkte eller indirekte. Vi er et 50 talls konsern og enkeltbedrifter, som ønsker å invitere deg inn til denne arena for forbedringsbedrifter. Visjon og hovedhensikt med TPM-Lean Brukernettverket Løfte i flokk for sammen å bli bedre. Bruke hverandre. Bygge relasjoner. Virke til å knytte relasjoner mellom brukerbedrifter og kunne utveksle nyttige erfaringer. I sum bidra til at den enkelte oppnår en større forbedringshastighet enn om en står alene. Legge opp til et strukturert besøksprogram, ikke bare innen Brukernettverket for TPM-LEAN bedrifter, men også ut mot interessante TPM-LEAN bedrifter i øvrige deler av Norge, samt Sverige, Danmark, etc. Bygge opp en oversikt med fakta om hvor den enkelte virksomhet har sterke sider innen TPM-LEAN. Bygge opp et faglig arkiv på nettet som vil være fritt å bruke for den enkelte medlemsbedrift. Videreutvikle kurstilbudet som vil være tilpasset deltakerne i nettverket. Utvikle et tilbud om årlig auditeringsopplegg av prosessene på bedriftene. Du kan lese mer på:

3 Vertskap og talere Rolf Røed Enoksen Gründer og Partner. Har i de siste 12 år i stor grad bidratt til å utbre Toyota Metoden og Lean Thinking i norske bedrifter. Rolf har spesielt vært opptatt av inkluderende og involverende forbedringsprosesser. Torfinn Knutsen Fabrikkdirektør Fibo Trespo as. Fibo Trespo har jobbet med TPM og Lean siden 2009 og har opplevd meget sterke resultater. Torfinn Knutsen og hans team har spesielt lykkes med å utvikle støttende og inkluderende ledelse etter beste Toyota resept. Magnar Aaland Adm. direktør i Advantec AS. Advantec har som leverandør til olje og gass sektoren hatt en eventyrlig utvikling siden starten i Bedriften startet med TPM og Lean for et år siden og har oppnådd fremragende Lean - forbedringsresultater innen så vel prosjektplanlegging, engineering og sammenstilling. Arve Hatlevik Leder Engineering i Advantec AS. Arve har vært en vesentlig medspiller I utvikling av Lean I Advantec as. Bjørn Bugge Tidligere BI direktør. Bjørn Bugge har i mange år vært en aktiv samfunns debatant. Han er tidligere banksjef og har vært bedriftsrådgiver i en årrekke og sitter og har sittet i en lang rekke styrer. Tom Ivar Omdahl Daglig leder i. Program- og teknisk ansvarlig for konferansen. Doug Draper Med bakgrunn som kvalitet- og utviklingssjef i den fremste Toyota fabrikken utenfor Japan: Toyota Georgetown, Kentucky! En av verdens ypperste produksjonsbedrifter og et utstillingsvindu for den optimale produksjon i forhold til produktivitet, kvalitet og leveringspresisjon. Han vil fortelle oss om suksesskriteriene for den utrolige vekst som Toyota konsernet står for og hvorfor Toyota i dag er mer verd enn de amerikansk eide bilprodusenter og brorparten av de europeiske bilprodusenter til sammen! Doug Draper vil være til stede begge dager og vil være tilgjengelig for en samtale for de som ønsker det. Vertskap og talere Bjarne Berg Wig Bjarne har i en årrekke vært en av de største talsmenn i det offentlige rom i Norge for Toyotas Produksjons System Lean. Han har skrevet en lang rekke bøker om emnet. Flere av disse er i bruk i diverse høgskolemiljøer. Bjarne er daglig leder av TQM Centeret i Porsgrunn og Lean Learning Center AS. Han er en av Norges mest inspirerende foredragsholdere innen ledelse/ TPS. (Toyotas Produksjons System) Bjarne har omfattende internasjonal erfaring bl.a. fra Japan og USA. Robin Hult Enhetsleder Karmøy Fabrikker Anodemontasje. Robin har vært blant de ledende drivere av TPM/ Lean i Hydro i en årrekke. Han har bidratt til meget sterke resultater og er nå leder av en spesialgruppe som ser på flyten i Hydro med spesielt fokus på Karmøy. Robin mottok årets produktivitets pris i TPM Lean Brukernettverket i Robin er styremedlem i TPM-Lean Brukernettverket. Lauritz Haringstad Løvø Adm. direktør i Øglænd System AS. Lauritz har vært en inspirator og drivkraft i innføring av Lean i Øglænd System AS. Han har i dag høyt fokus på støttende ledelse og den nye leder rollen relatert til Lean i bedriften. Lauritz mottok årets Lean pris fra TPM Lean Brukernettverket for Dag Håkon Myrdal Leder for kvalitet, dokumentkontroll og Lean i Aker Solutions på Ågotnes. Ågotnesbasen er Aker Solutions mest lønnsomme base innen Subseaområdet. Bedriften har sterke Lean - forbedringsresultater de siste årene og Dag Håkon Myrdal har i dette hatt en sentral koordinerende rolle. Virksomheten har gått fra å være siste valg til å være første valg for Statoil når det gjelder leveranser av «juletrær» til offshore installasjoner. Jens Arne Innvær Produksjons sjef i Wärtsillä Norway AS. Wärtsillä konsernet er i ferd med å innføre Lean som arbeidsfilosofi over hele verden. Spesielt har den del av Wärtsillä som er plassert på Bømlo, hatt fremragende resultater. Kjell Sternhoff Adm. direktør i Olaussens Metall AS. Kjell Sternhoff representerer en foregangsbedrift innen Lean for små bedrifter og har høstet lovord på en lang rekke konferanser langs hele kysten. Torbjørn Hansen Partner i siden Torbjørn har spesialisert seg på ledelses biten innen Lean og har høstet spennende og grensesprengende resultater på dette området. Han er tidligere leder av TPM arbeidet på Volvo Arvika gjennom mange år og ledet bedriften frem mot TPM Excellence Award i mars 2008.

4 Vertskap og talere Litt om By:englane Mikael Karlsson Partner i siden Mikael er en av Nordens mest erfarne TPM Lean konsulenter og har omfattende internasjonal erfaring over en årrekke. Han er utdannet i Japan og USA tidlig på 90 tallet. Jürgen Polak Industrial Engineering Manager ved AstraZeneca Sweden Operations. AstraZeneca er en av verdens største produsenter av medisinske piller. Jürgen har de siste 12 årene jobbet med støtte inn mot Lean og TPM implementering. Anders Sæbø Anders er Manager Rental & Maintenance and Dredging & Decommissioning hos Oceaneering AS. Oceaneering valgte å fokusere på verkstedet og på bygging av tools ved oppstart. Han vil presentere Oceaneerings oppstart fra høsten 2011 og resultater av arbeidet så langt. Oceaneering er et eksempel på vellykket oppstart! Ann-Christine Fiksdal Ann-Christine er Head of Business Transformation i Tryg og har hele Norden som arbeidsfelt. Tryg er en betydelig aktør i Skandinavia og er henholdsvis nr 1 og nr 3 i Danmark og Norge. Lean reisen til Tryg startet i 2007 og det sentrale spørsmålet da var; kan metoden fra produksjonsbransjen overføres til vår bransje?» John Magnar Bøe Program direktør Lean DNB livsforsikring ASA. (tidl. Vital Forsikring). John Magnar har mange års fartstid fra DNB og DNB Liv. DNB Liv startet sin Leanreise i 2007 og han vil fortelle hvorfor og hvordan man anvender Lean metodikk i et av Norges ledende livsforsikringsselskaper. Trond Hartvik Martinsen Trond er Project Manager 5S and Lean in the office hos Wärtsilä Norway AS. Wärtsilä Norway AS besluttet i november 2010 å innføre 5S i alle divisjoner og funksjoner som et verktøy for etablere varige holdninger i tenkemåte og arbeidsform. Hvordan motivere og forankre 5S i tradisjonelle ingeniør og kontorfunksjoner? Knut Nilsen Knut er Prosess veileder hos Skatt Vest i Stavanger. Skatte etaten jobber for å utbre Lean som metode parallelt i hele Norge og vi vil få innsikt i organisering, implementering og resultater av arbeidet. Monica Sætervik Briseid Monica er Lean Coach på Fibo-Trespo AS. Bedriften begynte med innføring av Lean i Hele fabrikken + administrasjonen ble delt opp i forskjellige selvstyrte forbedringsteam. 5S og deretter STANDARDISERING var det første som ble igangsatt. Siden er det blitt kjørt Piloter på SMED som en forberedelse på arbeidet med FLYT i produksjonen. Monica har inntil nylig vært ansatt som leder på Salgssupport, hvor det største fokusområdet har KUNDE / LEVERANDØR forventninger og REDUKSJON AV LEDETID. Hodene Kloke beslutninger er nøkkelen til suksess. Vi har erfaringen! OSLO Lilleakerveien OSLO HAUGESUND Postboks 1322 Gard 5507 HAUGESUND By:englane er et sponsorlaug der bedrifter viser samfunnsansvar gjennom sosialt entreprenørskap Bedriftene binder seg til en økonomisk støtte over 3 år til arbeidsprosjekter i Kirkens Bymisjon og gir rom for praksisplasser i bedriften. Hva er sosialt entreprenørskap? Sosialt entreprenørskap handler om å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold på Haugalandet. Hva kan bedriftene få ut av samarbeidet? Synlig samfunnsansvar strategisk forankret: -styrker bedriften -gir stolthet og motivasjon internt -bidrar til å levendegjøre verdier -engasjere kunder og partnere -skape gode assosiasjoner og lojalitet -god PR eksternt

5 Dag Program for Årets Lean Konferanse :00-09:30 Velkommen og presentasjon av styret i TPM-Lean Brukernettveket, et 50 talls konsern og bedrifter som spiller på lag i erfaringsutveksling og kompetanseutvikling innen forbedringsprosesser. Tom Ivar Omdahl og Rolf Røed Enoksen fra Norge AS, presenterer mål og program for samlingen. 09:30-10:15 Er Lean filosofien i konflikt med kravet om innovasjon fra marked og konkurranse? Kontinuerlig forbedring krever endring, med fokus på de daglige og viktige oppgavene, overvåking av kostnader og medvirkning fra dyktige medarbeidere. Hvilke krav stiller dette til ledelse? Lar det seg gjøre å ha fokus både på kontinuerlig forbedring og innovasjon som må følges av radikale endringer? Bjørn Bugge, Independent Business Advisor, tidligere direktør ved BI Norwegian School of management. 10:30-11:15 Hvordan ved hjelp av Lean i praksis øke ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft. Advantec AS har på kort tid kommet langt i å hente inn oppsider og forbedringspotensialer innen engineering og sammen-stillings prosessene og vil kunne gi betydelig inspirasjon til alle virksomheter som leverer skreddersøm og/ eller er avhengig av sterkt og kostnadseffektivt samspill mellom alle disipliner. Gled dere! Magnar Aaland og Arve Hatlevik, Advantec as 11:30-12:15 Vår forbedringsprosess og hvordan vi ruller ut Lean til andre produksjonsenheter i konsernet. Fibo Trespo AS fremstår i dag som et mønsterbruk innen TPM og Lean produksjon og alle som besøker bedriften blir sterkt inspirert. Et glimrende eksempel på at riktige prosesser gir fremragende resultat. Torfinn Knutsen, Fibo-Trespo - Byggma Group 12:15-13:00 Lunsj 13:00-16:00 Parallelle Workshops Fritt valg Parallell A: Hvordan komme i gang med systematisk forbedringsprosess. Mikael Karlsson Partner hos tar oss gjennom vesentlige momenter som fallgruver og suksessfaktorer i forbindelse med oppstart av en prosess. Workshop Ved Mikael Karlsson med støtte fra Doug Draper. Parallell B: Om ledelse, teamutvikling og coaching i forbedringsprosess. Ved Torbjørn Hansen og Rolf Røed Enoksen Parallell C: Anvendelse av Leanspeilet. Evalueringsverktøy for Lean ledelse. Med Leanspeilet analyserer dere Lean potensialet med utgangs-punkt i Toyota s 4 p er: Problemsolving, People, Prosess og Philosophy. Ved Bjarne Berg Wig Parallell D: Service/ offentlig presenterer egen Lean utvikling: Tryg Forsikring, ved Ann-Christine Fiksdal fra Danmarks ledende forsikringsselskap. Lean prosessen har endret Tryg Forsikring til å bli et førstevalg hos kundene. Betydelig økning i servicenivå og effektivitet. DNB liv ved John Magnar Bøe fra Norges største selskap innen livsforsikring og pensjonssparing presenterer Lean reisen i DNB liv Wärtsilä Norway AS v/trond Hartvik Martinsen, tar oss gjennom introduksjon og gjennomføring av 5S i kontormiljø ingeniør og kontorfunksjoner. 16:25-17:30 Doug Draper, om suksesskriteriene for den utrolige vekst som Toyota konsernet står for. «Toyota Georgetown er et utstillingsvindu for den optimale produksjon i forhold til produktivitet, kvalitet og leveringspresisjon». 17:30-18:30 Pause i programmet. 18:30-21:30 Utdeling av årets TPM-Lean priser. Felles middag og underholdning. Vi tar forbehold om at noen av de forespurte foredragsholdere kan melde avbud og vil da bli erstattet med alternative ressurser.

6 Kveld Program for Årets Lean Konferanse :30-21:30 Plenumsalen Program Utdeling av årets Lean priser. Innslag ved: Arne Valen fra Kirkens Bymisjon. Om Byenglane, bedrifter som viser samfunnsansvar gjennom sosialt entreprenørskap. Underholdning ved: Vidar Hansen, mentalist som avslører løgner og leder tanker ved hjelp av den 6. sans. The Bourbon Street Band Meny Forrett: Kremet soppsuppe med brød og smør Hovedrett: Langtidsstekt Svinenakke med smørdampede rotgrønnsaker, Portvinssaus og urtepoteter Dessert: Likørmarinerte skogsbær med is Vi tar forbehold om at noen av de forespurte foredragsholdere kan melde avbud og vil da bli erstattet med alternative ressurser.

7 Dag Program for Årets Lean Konferanse :00-12:00 Parallelle streamer Fritt valg Parallell A: Tradisjonell industri presenterer sin Lean utvikling: Olaussens Metall AS, Kjell Sternhoff presenterer en foregangsbedrift innen TPM og Lean for små bedrifter og har høstet lovord fra en lang rekke konferanser langs hele kysten, Anodefabrikken på Hydro Karmøy Fabrikken, Robin Hult, som er et utstillingsvindu ikke minst innen vedlikeholdsfunksjonene, Øglænd System AS, ved Lauritz Løvø, har gjort en fantastisk jobb med å kombinere det mest effektive utstyr kombinert med TPM-Lean prosesser og har oppnådd meget gode resultater som har gitt betydelig konkurransekraft. Parallell B: Offshore relatert industri presenterer sin Lean utvikling: Oceaneering AS ved Anders Sæbø: Et eksempel på en vellykket oppstart av TPM-Lean prosess. Startet høsten 2011 og vi vil se eksempel på oppstart i en bransje hvor utfordringer er mange og betydelige. Wärtsillä Norway AS, ved Jens Arne Innvær. Wärtsilä er i ferd men å innføre Lean på konsernbasis og hatt sterke forbedrings-resultater på de fleste områder,. Aker Solutions Ågotnes, ved Dag Håkon Myrdal. Virksomheten har gått fra å være sistevalg til å være førstevalg på leveranse/ vedlikehold av juletrær til offshore installasjoner. Betydelig lønnsomhetsøkning og bedring av konkurransekraft. Parallell C: Workshop for service/ tjeneste. Skatt Vest ved Knut Nilsen, presenterer organisering, implementering og resultater av Lean arbeidet. Fibo Trespo v/ Monica Briseid: Lean på kundesenteret. Avsluttes med praktiske øvelser Lean på Salgssupport. Hvordan snu kundetilbakemeldinger/feil til positiv forbedringskultur? Hvordan få Lean Kunde / Leverandørforhold. Praktisk gruppeøvelse: Fra problem til ferdig VI / JEG PLAN i A3 form. Parallell D: Workshop Problemløsning: Ved Bjarne Berg Wig. Hvordan bruke problemløsningsverktøyene effektivt? Hvordan øke læringshastigheten i organisasjoner? Hvordan lede forbedringsprosessen ved coaching? Hvordan bruke A3 kommunikasjon effektivt? 12:00-12:50 Lunsj 12:50-13:35 Det største paradigmeskiftet kvantespranget. Etablere sterkt eierskap og engasjement blant menneskene i bedriften. Norges klare fortrinn. Utdypning av Toyotas 14 lederprinsipper. Kjell Sternhoff fra Olaussens Metall AS og Rolf Røed Enoksen fra. 13:50-14:35 Lean forbedringsarbeid i farmasøytprodusenten AstraZeneca Sverige, v/jürgen Polak. AstraZeneca har innført Lean worldwide og har oppnådd betydelig markedskraft. Konsernet har rundt medarbeidere. (46% in Europe, 31% I USA og 23% I Asia) 14:35-14:45 Oppsummering, evaluering og avslutning Vi tar forbehold om at noen av de forespurte foredragsholdere kan melde avbud og vil da bli erstattet med alternative ressurser.

8 Deltagere Advantec AS Arve Hatlevik Engeneering manager Advantec AS Magnar Aaland Managing Director Aker Solutions Egersund Torbjørn Valdemarsen Vice President Construction Aker Solutions, Aker Subsea as, Subsea lifecycle services Ågotnes Hildegunn Kaltvedt NCR-coordinator Aker Solutions, Aker Subsea as, Subsea lifecycle services Ågotnes Øyvind Kjellevold Lead QC/QS Aker Solutions, Aker Subsea as, Subsea lifecycle services Ågotnes Dag Håkon Myrdal Forbedringsleder Antenor AS Kenneth McDowell Senior rådgiver Apply Leirvik AS Morten Christensen Bjelland Prosjektleder Apply Leirvik AS Øystein Kvalvik Prosjektleder Aqua-Metrica AS Bjørn Bugge Independent Business Adviser Arbakke Asle Eggebø Formann ekspedisjon Arbakke Bård Mjølne Teknisk sjef Arbakke Geir Hegrestad Konstituert produksjonssjef Vardheia Arcus Mattias Backman Vareflytansvarlig Arcus Paul Martin Hosen Logistikksjef AstraZeneca Sweden Operations Jurgen Polak Operation Excellence & LEAN Beerenberg Corp. AS Sakarias Søderberg Supervicor Beerenberg Corp. AS Tore Bøe MA- leder produksjon Bergengroup Skarveland Jørn Olav Myre Adm. direktør Bergengroup Skarveland NN Block Berge Bygg AS Haavard Aase Produksjonsleder Block Berge Bygg AS Helge Totland Forbedrings koordinator Block Berge Bygg AS Sigbjørn Herredsvela Produksjonsleder Block Berge Bygg AS Terje Skårland Fabrikksjef Block Berge Bygg AS Yngvar Karlsen Daglig leder Svein Herdal Nils Einar Fredbø Alf Reiar Tønnesen Glen Andreassen Gunnar Gabrielsen Hege Ludvigsen Monica Breseid Rune Rørvik Steinar Skoland Torfinn Knutsen Tor-Sigurd Tuen Defa AS Ivar Braaten Logistics & Production Manager Diplom-Is Rune Hansen Diplom-IS AS Kim Andre Solbakken Diplom-IS AS Marianne Rannem Veie Kvalitetsleder DNB Livsforsikring John Magnar Bøe Programdirektør Lean Dreieservice AS Idar Simonsen Produksjonsansvarlig Dreieservice AS Rune Rag Planlegger Eni Norge Hilde Heimsnes Recruiter Eni Norge Petter Skogheim Personalsjef Eni Norge Tone Reinskau HRO Operation Manager

9 Deltagere Felleskjøpet Rogaland og Stavanger Odd Terje Sandvik Siloleder Felleskjøpet Rogaland og Stavanger Arild Hestvik Felleskjøpet Rogaland og Stavanger Arne Norland Felleskjøpet Rogaland og Stavanger Kim Malmin Felleskjøpet Rogaland og Stavanger Eldbjørg Vårli Fluid Control as Elisabeth Anglevik, områdeleder Produksjon og MA Fluid Control as Rune Røyseth, avdelingsleder MA FMC Biopolymer Rune Saltveit FMC Biopolymer. Ole Terje Midling Production Manager Forestia AS - Braskereidfoss, Byggma Group Ole Bent Bråtelund Forestia AS - Braskereidfoss, Byggma Group Tom Helland BPO koordinator Fresenius Kabi Norge AS Arne-Knut Østeby Avdelingsleder Fresenius Kabi Norge AS Ole Petter Claussen Logistikksjef Fresenius Kabi Norge AS Petter Breivik Produksjonssjef GE Oil & Gas Bjørn Petter Dyrseth Senior Advisor GE Oil & Gas Kolbjørn Mehl Plant Leader GE Oil & Gas Tom Huuse Regional Manager Service Gilje Tre. OBS Kun dag 1. Kenneth Gilje Lean/GPS koordinator Gjesdal kommune Hege E Tverberg Inspektør Gjesdal kommune Tom K. Gilje Rektor Glava AS Askim/Stjørdal Tom Berglind Forbedringsleder Hadelandprodukter AS NN Hadelandprodukter AS Trond Sørum Produksjonsansvarlig Hatteland Display AS Thor Østrem QHSE & HR Manager Hatteland Display AS. Leif Grindheim Vice Precident Prod.&Service Huntonit as - Vennesla, Byggma Group Arild Krogh Huntonit as - Vennesla, Byggma Group Halvor Stavdal Huntonit as - Vennesla, Byggma Group Knut Nilsen Fabrikksjef Huntonit as - Vennesla, Byggma Group Trond Olsen Hydro Al. Karmøy Anode fabrikken Karmøy Frode Løype Hydro Al. Karmøy Anode fabrikken Karmøy Kurt Ole Snørteland Hydro Al. Karmøy Anode fabrikken Karmøy Robin Hult Hydro Al. Karmøy Karmøy Rolling Mills Geir Johnny Clementsen Hydro Al. Karmøy Karmøy Rolling Mills Jarle Thomassen Hydro Al. Karmøy Karmøy Rolling Mills Jon Martin Bratthammer Hydro Aluminium Karmøy Fabrikker Anodefabrikken Einar Vormestrand Hydro Aluminium Karmøy Fabrikker Anodefabrikken Per Magne Hemnes Hydro Aluminium Karmøy Fabrikker Anodefabrikken Terje Hindal Hydro Aluminium Karmøy Fabrikker Rolling Mills Asle Ingar Voll Intertek Westlab Håvard Olsen Technial Manager Intertek Westlab Øyvind Kvalvåg Jakob Hatteland Computer AS Jone Gjerde Leder produksjon/materialstyring Jæren Industripartner AS Arild Kastmann Jæren Industripartner AS Ingrid Reve Attføringsleder Jæren Industripartner AS Reidar Tho Administrasjonsleder

10 Deltagere K. Lund Offshore as Sola Bjørn Bekkeheien K. Lund Offshore as Sola Bjørn Åge Pettersen K. Lund Offshore as Sola Leandro Dobre Kavli Kari Mette G. Selle Development and Process Manager Kværner Stord AS Kai Bergeland Manager Engineering Electro Lean Learning Institute Bjarne Berg Wig Partner Lie CNC Vidar Kirketeig Fabrikksjef Lilleborg, Ski. Asle Gladhaug Produksjonssjef Mills DA Katrine Rekdal Lokal koordinator/ Oslo Mills DA Keti Søland Lokal koordinator/ Fredrikstad Mills DA Knut Inge Hansen Lokal koordinator/ Drammen Mills DA Anita Damhagen Ansv. MOS ( Egen LEAN) Norcem AS Arnstein Jakobsen Ovns tekniker Norcem AS Håkon Lundevall Skiftleder Norcem AS Olaf Sommerfeld Skiftleder Norcem AS Birte Dyrbeck Produksjonssjef NorElement Johannes Tofte Adm.direktør NorElement Kolbjørn Håland Fabrikksjef NorElement Tommy Svensson Fabrikksjef O. Kavli AS Rune Nyheim TPM Sjef Norge/TPM Manager Norway Oceaneering Bjarte Nedrehagen OCEANEERING AS Stavanger Anders Sæbø Operation Manager OCEANEERING AS Stavanger Eli Mellgren Standard Product Manager OCEANEERING AS Stavanger Gjermund Rath Workshop Manager OCEANEERING AS Stavanger Stein Lilledal Workshop Supervisor Olaussens Metall AS Lise Flåtene Kontorsjef Olaussens Metall AS Odd Gunnar Hagenberg Kvalitetsleder Olaussens Metall AS Kjell Sternhoff Adm. direktør Olaussens Metall AS Geir Willy Haldorsen Leder maskinering Olaussens Metall AS Hanne Rasmussen CNC - operatør Pipelife Norge AS Bjørn Sæterbø Driftsleder produksjon Pipelife Norge AS Lars Arne Myrbostad Prosessutvikler Pipelife Norge AS Tor Haugehåtveit Driftsleder produksjon Pipelife Norge AS Øystein Halle Driftsleder produksjon Q meieriene avd Jæren Runa Elin Larsen TPM Koordinator Claes Josefson Doug Draper Helene Ahlstrøm Johannes Borge Mary Berg Mikael Karlsson Morten Enoksen Per Monsen Rolf R Enoksen Tom Ivar Omdahl Torbjørn Hansen

11 Deltagere Scana Volda AS Thomas Haram Sentralskattekontoret Christopher Hay-Djup Konsulent Servogear as Asbjørn Sjøvoll Production- and Service Manager Skatt Vest Knut Nilsen Prosessveileder Skretting AS Geir Bremnes Teknisk Leder Skretting AS Halvard Hovda Produksjonsleder Skretting AS Henning Paulsen Produksjonsleder Skretting AS Jorulv Søbstad Fabrikksjef Statoil ASA. Dag 2 Clive Robinson Swire Oilfield Services AS Geir Ove Amdal Asset Manager Swire Oilfield Services AS Kim Ivar Hansen Chargehand Swire Oilfield Services AS Kjetil Stensland Avdelingsleder Kjemikalie Swire Oilfield Services AS Leif Egil Inderberg Department Manager Testing Swire Oilfield Services AS May Helen Lønningsdal Purchaser Swire Oilfield Services AS Morten Hansen Department Manager Logistics Swire Oilfield Services AS Thorbjørn Hellerud Bas Sønnico Elektro as Jarle Jonassen Regionsjef Tine Sentrallager Kai Flønes Lean kontakt, Avd Lager Tine Sentrallager Siri Bjøru Hansen Lean koordinator Tine Sentrallager Thomas Leknes Lean kontakt, avd teknisk TRYG Anne Christine Fiksdal Programsjef Lean Umoe Schat-Harding Equipment AS Arvid Skogseide Factory Manager Umoe Schat-Harding Equipment AS Ole Petter Bjartnes Vice President Global Sourcing and Production Vik Ørsta Kjetil Sætre Formann Vik Ørsta Trond Are Ryste HMS/KS Sjef/HSEQ Manager Weatherford Norge AS Alf Risberg QHSSE Manager Weatherford Norge AS Anita Hjertviksten QA avd Weatherford Norge AS Asle Marius Hoel QA avd Weatherford Norge AS Hallvard Hatløy WORM avd Weatherford Norge AS Kjell Arne Blix Verkstedet Weatherford Norge AS Svein Olav Simonsen Kommersiell avd. Weatherford Norge AS Thorleif Reisvold Westcon Yard AS Stein Fridfeldt HR Direktør Westcon Yard AS Øystein Matre Wärtsilä Jens Arne Innvær Produksjonssjef Wärtsilä Trond Martinsen Lean koordinator Xstrata Nikkelverk AS Kurt Arne Gulliksen Asset Entilement Coach Xstrata Nikkelverk AS Svenn Iversen Øglænd System AS Lauritz Løvø Administrerende Direktør, Øglænd System AS Benjamin Ganic Arbeidsleder Øglænd System AS Marit Lillebø TPM/Prosjekt-Coordinator Øglænd System AS Martin Handeland Arbeidsleder Øglænd System AS Oddbjørn Tunheim TPM Coordinator Øglænd System AS Leif Egil Schmidt Produksjons sjef

12 Vi ønsker flere inn i TPM-Lean Brukernettverket, som i dag består av mer enn 40 konsern og bedrifter. TPM Lean Brukernettverket Visjon og hovedhensikt med TPM-Lean Brukernettverket Løfte i flokk for sammen å bli bedre. Bruke hverandre. Bygge relasjoner. Virke til å knytte relasjoner mellom brukerbedrifter og kunne utveksle nyttige erfaringer. I sum bidra til at den enkelte oppnår en større forbedringshastighet enn om en står alene les mer på Styret i TPM-Lean Brukernettverket Formann Kåre Reke fra K. Lund Offshore as, styremedlemmer: Ole Terje Midling fra FMC Biopolymer, Rune Nyheim fra O. Kavli, Robin Hult fra Hydro Karmøy Fabrikker, Eldbjørg Vårli fra Felleskjøpet Rogaland Agder. Sekretær: Per Steinar Monsen fra. Program for høst 2012 og år 2013 Kurset Forbedringsledelse høst Oppstart oktober. Studietur til USA og eller Japan og eller Danmark. Bedriftsbesøk/ faglig samling med fokus på ledelse. Bedriftsbesøk/ faglig samling med fokus på vedlikeholds - funksjonene. Bedriftsbesøk/ faglig samling med fokus på kontor/ service funksjoner. Ulike kurstilbud i forhold til de behov som fremkommer hos medlemmene. Åpne konferanser på Vestlandet og Østlandet og eller Trøndelag. Årskonferanse september 2013 i Stavanger. Økonomiske vilkår: Fast årlig medlemspris er for tiden kr ,- pr. bedrift, eks. mva. Medlemspris på deltakelse alle arrangement men Ingen plikt til å følge alle arrangement. Søke medlemskap? Ta kontakt med Norge AS og TPM-Lean Brukernettverket Per Steinar Monsen, Markedskoordinator, Mob , Epost:

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Asker Oslo

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Asker Oslo TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Asker Oslo Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft i 2013-2014 Tirsdag

Detaljer

Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 - Bli inspirert til å gjøre grep i egen bedrift.

Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 - Bli inspirert til å gjøre grep i egen bedrift. TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 - Bli inspirert til å gjøre grep i egen bedrift. Lean filosofi som et avgjørende virkemiddel for å øke din konkurransekraft

Detaljer

Forbedringsledelse 2013 - høst

Forbedringsledelse 2013 - høst Forbedringsledelse - høst Et praktisk ledertreningsprogram for toppledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner for å utvikle egen bedrift i å bli Lean. Bli tryggere i rollen som leder i

Detaljer

Forbedringsledelse 2013 - vår

Forbedringsledelse 2013 - vår Forbedringsledelse - vår Et praktisk ledertreningsprogram for toppledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner for å utvikle egen bedrift i å bli Lean. Bli tryggere i rollen som leder i

Detaljer

Forbedringsledelse 2012 - høst

Forbedringsledelse 2012 - høst Forbedringsledelse 2012 - høst Et praktisk ledertreningsprogram for toppledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner for å utvikle egen bedrift i å bli Lean. Bli tryggere i rollen som leder

Detaljer

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss Sammer er vi sterke Thune Produkter Medlemmer i TotAl-gruppen www.total-gruppen.no Alutech AS www.alutech.no Arqdesign

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET. ressurser. Side 10-11 NR. 01-2007 ÅRGANG 12

Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET. ressurser. Side 10-11 NR. 01-2007 ÅRGANG 12 Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 01-2007 ÅRGANG 12 Kverneland ASA - Vi har klart å snu oss og tenke - og ikke minst jobbe - smartere. Det handler om styring og fokus på hver enkelt prosess, sier

Detaljer

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015)

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Bilfinger har flyttet Kontrollromsimulatoren inn i nye lokaler i sitt kurssenter i Bygg 114 inne i Herøya Industripark. I forbindelse med flyttingen

Detaljer

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5 JOBB & NÆRING 1 NR. 7 SEPTEMBER 2013 LÆRLING I STYREARBEID Sissel Mannsåker er styretrainee. Hun skal lære å være styremedlem og bidra med sin kompetanse i to lokale selskaper. Hun er full av forventning

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN

Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN 2014 Årsrapport MARITIMT & OFFSHORE FORUM OSLOFJORDEN Innhold Innledning av daglig leder Interimstyret Administrasjonen Styrets beretning: MFO OOF Verdi av offentlig og Privat in-kind bidrag Aktiviter

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

Tverrfaglig leverandør til industrien

Tverrfaglig leverandør til industrien TEMA: Olje/Offshore og energi Nr. 1 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Teknologisk Institutt: Tverrfaglig leverandør til industrien Olje, gass og energi utgjør en stor andel av landets

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Kommunenes beste venn. Side 6

Kommunenes beste venn. Side 6 Foto: Odd-Atle Urvik NR. 2 MARS 2012 Kommunenes beste venn Som ny fylkesordfører vil Janne Johnsen (H) gjerne være kommunenes beste venn. Hun tror Rogfast er klar i 2022, og frykter ikke utredning av broforbindelse

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud

Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud 2012 Prosessledelse den nye måten å lede på? Tydelige trender innen prosjekter Prosjektlederens 10 bud Grand Hotel Oslo, 19. april www.prosjektledelse.org VELKOMMEN NFP Arena for prosjektledere 2012 2

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN GENERALFORSAMLING OG KICKOFF RØRLEGGER I 50 ÅR FULLFØRT VB TRAINEE-PROGRAM VB MILJØPRIS 2014 TIL PIPELIFE FROKOSTGJENGEN I DRAMMEN VB-PROFILEN: ROLLEMODELLEN MADS MEISINGSET

Detaljer

Eierskap skaper lojalitet

Eierskap skaper lojalitet Nr 7-2007 Norges største innen teknisk rådgivning eies utelukkende av de ansatte: Eierskap skaper lojalitet At de ansatte eier selskapet, skaper en sterkere følelse for bedriften i form av engasjement

Detaljer

annaler. Side 4 utføre jobben? Side 10

annaler. Side 4 utføre jobben? Side 10 09 06 Rosenkilden N Æ R I N G S L I V S M A G A S I N E T Hål i håve - Det é jo heilt hål i håve. Et forslag som er så hinsides at det bare kunne være fremsatt av byråkrater på høyt hold. I gamle dager

Detaljer

Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug

Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug VERDENSSENSASJON TIL PULPIT side 14 FORVALTER 310 MILLIARDER side 18 VI TJENER PÅ ANDRES SUKSESS side 28 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 6 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vil bygge helsevisjon på Ullandhaug side 6-12

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer