Årets Lean Nettverkskonferanse Bli inspirert til å gjøre grep i egen organisasjon.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 - Bli inspirert til å gjøre grep i egen organisasjon."

Transkript

1 TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Lean Nettverkskonferanse Bli inspirert til å gjøre grep i egen organisasjon. Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt omsorgsog behandlingskvalitet, bedret fagutnyttelse og effektiv ressursbruk Lær hvordan du gjennom Lean kan gi nødvendig løft til dine forbedrings- og utviklingsprosesser, internkvalitet, internpresisjon og produktivitet - fra bestilling til sluttleveranse Torsdag og fredag september 13, Quality Airport Hotel Stavanger Møt Niklas Modig En av Europas desidert mest inspirerende foredragsholdere og kjennere omkring Lean og anvendelse av Lean. Se side 2 for mer info. Noen høydepunkter som du kan imøtese: Karlskoga sykehus Karlskoga er Sveriges første sykehus prisbelønnet for sine resultater innen kvalitets- og prosessforbedring. Personlig ledelse, pasientfokus og sterk medarbeiderinvolvering har vært de viktigste suksessfaktorene. Stora Mellösa skole Hvorfor lykkes visse skoler? På Stora Mellösa tar man utgangspunkt i elevenes individuelle behov, og former deretter virksomheten systematisk for bedre å møte disse. Stikkord: engasjement, aktivt verdiarbeid, fleksibilitet og systematikk. Jæren Industripartner (JIAS) Hvordan drive forbedringsarbeid innen saksbehandling og veiledning med både tung fag- og samarbeidskompleksitet? JIAS en veiviser også i organisasjonsutvikling! Teknisk arrangør - Samarbeidsutvikling Norge AS Revidert 25 mars 2013

2 Noen høydepunkter Møt Niklas Modig Niklas er tilknyttet Handelshøgskolen i Stockholm og blir regnet som en av Europas ledende forsker og foredragsholder innen området Lean Management. Svensk industri har takket være Lean- filosofien utviklet en meget sterk produktivitet, presisjon og kvalitet i sine leveranser. Niklas Modig må oppleves. Gled deg! Karlskoga Sykehus Et sikkert omsorgs- og arbeidsmiljø lønner seg! Beskrivelsen av vår kvalitetsreise innbefatter bla. hvordan vi skapte en arbeidsplass der både medarbeidere og ledere trives og opplever delaktighet, og pasientene er tilfreds med den omsorgen de mottar. Sentralt er også hvordan vi gjennom pasientmedvirkning nærmer oss nullvisjonen for trykksår, og hvordan vi forebygger belastningsskader hos våre medarbeidere. Viktige ingredienser i dette arbeidet har vært ledelsens engasjement, et stadig arbeid med forbedringer der alle motiveres og deltar, faktabaserte utgangspunkt og en tilrettelegging for brukermedvirkning. Foredrag ved Sykehusdirektør Lena Adolfsson og Kvalitets- og utviklingssjef Ing-Marie Larsson. Stora Mellösa skole Følg Store Mellösa skoles reise fra en helt vanlig svensk skole til et nasjonalt forbilde! Dette er en reise med tydelig fartsretning, der rektor er pedagogisk leder og forbilde. Skolen kjennetegnes av et engasjert og ambisiøst personale med stor evne til fleksibilitet. Skolens fremste styrke består av «det lydhøre møtet», som baseres på overbevisningen om at hvert barn kan gå ut av skolen med full måloppnåelse og en positiv fremtidstro til evnene sine. Medarbeidernes kompetanse er en avgjørende fremgangsfaktor for organisasjonen. Alle er delaktige i virksomhetens planlegging og evaluering. Nøkkelen til dette er at vi på systematisk vis søker de avgjørende suksesskriteriene for å møte fremtidens utfordringer. Vi evaluerer systematisk etter SIQ modellen, og har utviklet systematisk kvalitetsarbeid som er blitt skolens kultur. Foredrag ved tidligere rektor Gunilla Hedman. Bærland Skole Bærland skole har jobbet med LEAN siden våren Hovedmålet vårt er økt læringsutbytte og bedre arbeidsmiljø for elever og ansatte. Det handler om å frigi mest mulig tid til god undervisning og læring. Gjennom arbeid med verktøyene 5S, forbedringstavler og standardisering har vi skapt økt fokus på kontinuerlig forbedring og større grad av ansvarliggjøring både hos elever og ansatte. For oss handler LEAN om kulturendring. Gjennom identifisering og fjerning av tidstyver og utvikling av gode strukturer og systemer, vil vi skape en skole rustet for fremtiden. Vi opplever at Lean underbygger våre pedagogiske satsinger og vårt fokus på kvalitet og profesjonalitet i læreryrket. En evaluering blant våre ansatte gav en score på 8,5 av 10 poeng på spørsmål om hvordan de hadde opplevd effekten av å arbeide med LEAN dette første året.

3 Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 For 4. år på rad, har TPM-Lean Brukernettverket gleden av å invitere til TPM-Lean konferanse for alle virksomheter som er opptatt av å styrke ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft. Også denne gang i Stavanger, senter for Norges olje og gass virksomhet som vi alle profiterer på direkte eller indirekte. Vi er et 55 talls konsern og enkeltbedrifter, som ønsker å invitere deg inn til denne arena for forbedringsbedrifter. Visjon og hovedhensikt med TPM-Lean Brukernettverket Løfte i flokk for sammen å bli bedre. Bruke hverandre. Bygge relasjoner. Virke til å knytte relasjoner mellom brukerbedrifter og kunne utveksle nyttige erfaringer. I sum bidra til at den enkelte oppnår en større forbedringshastighet enn om en står alene. Legge opp til et strukturert besøksprogram, ikke bare innen Brukernettverket for TPM-LEAN bedrifter, men også ut mot interessante TPM-LEAN bedrifter i øvrige deler av Norge, samt Sverige, Danmark, etc. Bygge opp en oversikt med fakta om hvor den enkelte virksomhet har sterke sider innen TPM-LEAN. Bygge opp et faglig arkiv på nettet som vil være fritt å bruke for den enkelte medlemsbedrift. Videreutvikle kurstilbudet som vil være tilpasset deltakerne i nettverket. Utvikle et tilbud om årlig auditeringsopplegg av prosessene på bedriftene. Du kan lese mer på:

4 Dag Program for Årets Lean Nettverkskonferanse :00-09:30 09:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:15 Lunsj 13:00-16:00 Parallelle Streamer Fritt valg 16:25-17:30 Velkommen og presentasjon av styret i TPM-Lean Brukernettveket, et 50 talls konsern og bedrifter som spiller på lag i erfaringsutveksling og kompetanseutvikling innen forbedringsprosesser. Tom Ivar Omdahl og Rolf Røed Enoksen fra Samarbeidsutvikling Norge AS, presenterer mål og program for samlingen. Internasjonale trender og strategiske virkemidler for Norsk industri i den globale konkurransen. Magne Lerø, redaktør i Ukeavisen Ledelse. Dette er Lean: Niklas Modig, en av Europas desidert mest inspirerende foredragsholdere og kjennere omkring Lean og anvendelse av Lean. Møt Apply Leirvik: Apply Leirvik, verdens ledende produsent av boligmoduler, går nå nye veier for å oppnå nødvendige produktivitets forbedringer. Siste år har innføring av Lean filosofien i engineering/ sammenstilling i boligmoduler med Edvard Grieg som pilotprosjekt, gitt meget oppløftende resultater. Parallell A: Tradisjonell Industri O. Kavli Rune Nyheim, TPMkoordinator for Kavli og Q-meiereiene FMC Biopolymer Ole Terje Midling, Fabrikksjef Scania -Commercial Vehicles, Simon Algesten, Manager SPS Office Engine Assembly Reservert for: Felleskjøpet Rogaland Agder Parallell B: Olje, gass og maritim Aker Solutions, Dag Håkon Myrdal, QAsjef Swire Oilfield Services, Gunnar Åsland, Driftsdirektør Reservert for: Oceaneering, Anders Sæbø, Operation Manager Parallell C: Lean Management. Niklas Modig er tilknyttet Handelshøgskolen i Stockholm. Svensk industri har takket være Lean- filosofien utviklet en meget sterk produktivitet, presisjon og kvalitet i sine leveranser. Parallell D: Problem-Løsning. Hvordan bruke problemløsningsverktøyene effektivt? Hvordan øke læringshastigheten i organisasjoner? Hvordan lede forbedringsprosessen ved coaching? Hvordan bruke A3 kommunikasjon effektivt? Ved Bjarne Berg Wig Parallell E: Lean i Tjeneste - leveranse KPI er, konkrete målinger, systematikk i datafangst og disiplin i oppfølging. Hva er de kritiske punktene for suksess? Med utgangspunkt i presentasjon fra Jæren Industri Partner, avdeling Jobbkompetanse. Lean konsulent Truls Nytun. Parallell F: Oppstart av TPM-Lean prosess for nybegynnere Workshopen vil tydeliggjøre behovet for en systematisk og nøye planlagt implementering og utvikling av prosessen, samt peke på de viktigste suksesskriterier og fallgruver. Ved Lean konsulentene Claes Josefsson og Helene Ahlström Bernt Nagell fra Hydro Aluminium Metallverkene. Blant de hovedansvarlig for den idemessige utvikling av ny elektrolyse teknologi i Årdal. Denne er planlagt anvendt ved nytt elektrolyse verk på Hydro Aluminium Karmøy. Uformell "Grunnlegger" av den verdibaserte TPM i Norge. 17:30 Pause i programmet. Nyhet 18:30-21:30 Utdeling av årets TPM-Lean priser. Felles middag og underholdning. Vi tar forbehold om at noen av de forespurte foredragsholdere kan melde avbud og vil da bli erstattet med alternative ressurser.

5 Dag 1: Kveld :30-21:30 Plenumsalen Dag Program for Årets Lean Nettverkskonferanse :00-12:00 Parallelle streamer Fritt valg Parallell A: Tradisjonell industri Vedlikehold i Særklasse: Swedwood ved Andreas Teodorsson, Vedlikeholdsleder Hydro Aluminium, Anodefabrikken ved Robin Hult, Enhetsleder. Utdeling av årets Lean priser ved styreleder Kåre Reke fra TPM-Lean Brukernettverket Show ved Hans Morten Hansen. Med bred erfaring både fra revy- og teaterscenen er han å regne som en av Norges morsomste standupkomikere! Morten Hansen debuterte som komiker under Den Store Norske Humorfestivalen i hjembyen Stavanger i 1993, og har siden 1995 drevet med underholdning på fulltid. Etter 12 år i oljeindustrien bestemte nemlig Hansen seg for å vie sitt liv til spredning av det glade budskap. Et kall som har gitt seg mange utslag. Han har fartet land og strand rundt som komiker, medvirket i bøtter og spann av revyer og kabareter, bla. sammen med Gustne Herrer, Løgnaslaget, Tor Erik Gunstrøm, Mari Bjørgan, Ellen Nicolysen, Jon Eikemo og Gunnar Andersen for å nevne noen. I april 2008 gjorde han sammen med Hans Petter Jørgensen og Hans Petter Hansen showet Hans, Hans og Hans til stor suksess i Stavanger. Hans Morten Hansen hadde stor suksess med sin forestilling, "Hansenhjørna", som fikk terningskast 6 i Rogalands Avis, i 2009/ august 2010 satt han verdensrekord i sammenhengende standup med 38 timer og 14 minutter! Felles Festmiddag Mingling og sosialt fellesskap Parallell B: Olje, gass og maritim Prosjektstyring i særklasse: K. Lund Offshore ved Kåre Reke, Økonomisjef Olvondo ved Jens Arne Innvær, Produksjonssjef Reservert for: ABB Ulsteinvik ved Geir Holstad, Adm. direktør Parallell C: Offentlig sektor: Årets kvalitetspris Vinnere (Lean) i Sverige 2012: Karlskoga Sykehus, ved Lena Adolfson, Sykehusdirektør Stora Mellösa skole, ved Gunilla Hedmann, Rektor Bærland Skole ved Tom Gilje, Rektor Parallell D: Lean Ledelse opp mot eventyrlige resultat. Bjarne Berg Wig. Nesten alle virksomheter i Norge trenger å utvikle en plan for gjennombrudd for Lean og kontinuerlig forbedring. Lean speilet er utviklet for dette formål. Parallell E : Workshop for videre komne: Lean Business system i verdensklasse: SKF Bussiness System ved Lars Arrenäs, Business Excellence Office Manager Parralell F: Workshop for videre komne: Lean Business system i verdensklasse: Hydro AMPS System ved Eivind Skeie, Kvalitets- Lean ansvarlig, Hydro Aluminium Karmøy Parallell G: Olje, gass og maritim Hvordan utvikle Leanproseser i verdensklasse innen leverandørindstrien til Olje, gass og maritim sektor. Med utgangspunkt i spennende og involverende workshop omkring forbedringsprosess og resultatutvikling i Leirvik Apply, Aker Solutions og Swire Oilfields. Ved senior konsulent Rolf Røed Enoksen 12:00-12:50 Lunsj 12:50-13:35 Hydro har verdens beste prosessoperatører i sine forretningsområder og er et stort forbilde for Norsk industri. Executive Vice President (EVP, Primary Metal) Hilde Åsheim forteller historien. 13:50-14:35 Jæger Bil ved adm, direktør. Årets Lean prisvinner Alle som drifter service og praktisk teknisk vedlikehold vil få interessante vinklinger og eksemper i denne presentasjonen. 14:35-14:45 Oppsummering, evaluering og avslutning Vi tar forbehold om at noen av de forespurte foredragsholdere kan melde avbud og vil da bli erstattet med alternative ressurser.

6 Litt om By:englane ANNONSE Påmelding og praktiske opplysninger By:englane er et sponsorlaug der bedrifter viser samfunnsansvar gjennom sosialt entreprenørskap Konferanse sted: Påmeldingslink: Quality Airport Hotel, Sola/ Stavanger Bedriftene binder seg til en økonomisk støtte over 3 år til arbeidsprosjekter i Kirkens Bymisjon og gir rom for praksisplasser i bedriften. Hva er sosialt entreprenørskap? Sosialt entreprenørskap handler om å bruke virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse problemer som er knyttet til sosiale og samfunnsmessige forhold på Haugalandet. Hva kan bedriftene få ut av samarbeidet? Synlig samfunnsansvar strategisk forankret: -styrker bedriften -gir stolthet og motivasjon internt -bidrar til å levendegjøre verdier -engasjere kunder og partnere -skape gode assosiasjoner og lojalitet -god PR eksternt Hodene Kloke beslutninger er nøkkelen til suksess. Vi har erfaringen! Arrangement tider: Torsdag 12. og fredag 13. september 2013 (innsjekkingen starter kl. 08:00) Spørsmål skjer til: Deltakerprisen: Samarbeidsutvikling Norge as Tlf: kr ,- inkludert konferansemåltider, kveldsarrangement, konferanse - materiell, eks. mva. Overnattingstilbud: Ev. rom for overnatting, kan bestilles direkte på : Quality Airport Hotel, Sola/ Stavanger. Booking av rom gjøres til eller telefon: Viktig at man oppgir referanse og at rom bestilling skjer i god tid før konferansen. Påmeldingen er bindende. Fakturering skjer ved påmelding. Ved avbestilling krediteres 50% av konferanseavgiften. Avbestilling senere enn 14 dager før konferansen innebærer full konferanseavgift. OSLO Lilleakerveien OSLO HAUGESUND Postboks 1322 Gard 5507 HAUGESUND Du kan også lese mer på

7 Vi ønsker flere inn i TPM-Lean Brukernettverket, som i dag består av et 55 talls konsern og bedrifter. TPM Lean Brukernettverket Visjon og hovedhensikt med TPM-Lean Brukernettverket Løfte i flokk for sammen å bli bedre. Bruke hverandre. Bygge relasjoner. Virke til å knytte relasjoner mellom brukerbedrifter og kunne utveksle nyttige erfaringer. I sum bidra til at den enkelte oppnår en større forbedringshastighet enn om en står alene les mer på Styret i TPM-Lean Brukernettverket Formann Kåre Reke fra K. Lund Offshore as, styremedlemmer: Ole Terje Midling fra FMC Biopolymer, Rune Nyheim fra O. Kavli, Robin Hult fra Hydro Karmøy Fabrikker, Eldbjørg Vårli fra Felleskjøpet Rogaland Agder, Arild Kastmann fra Jæren Industripartner. Sekretær: Per Steinar Monsen fra Samarbeidsutvikling. Program for 2013 og 2014 Kurset Forbedringsledelse høst Studietur til USA mai 2014 Koordinator samling mai 2013 Bedriftsbesøk/ faglig samling med fokus på ledelse hos Fibo Trespo AS november Bedriftsbesøk/ faglig samling med fokus på vedlikeholds funksjonene oktober Bedriftsbesøk/ faglig samling med fokus på kontor/ service funksjoner primo 2014 Ulike kurstilbud i forhold til de behov som fremkommer hos medlemmene. Åpne konferanser på Vestlandet og Østlandet og eller Trøndelag. Årskonferanse september 2013 i Stavanger. Økonomiske vilkår: Fast årlig medlemspris er for tiden kr ,- pr. bedrift, eks. mva. Medlemspris på deltakelse alle arrangement men Ingen plikt til å følge alle arrangement. Søke medlemskap? Ta kontakt med Samarbeidsutvikling Norge AS og TPM-Lean Brukernettverket Per Steinar Monsen, Markedskoordinator, Mob , Epost:

Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 - Bli inspirert til å gjøre grep i egen bedrift.

Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 - Bli inspirert til å gjøre grep i egen bedrift. TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Lean Nettverkskonferanse 2013 - Bli inspirert til å gjøre grep i egen bedrift. Lean filosofi som et avgjørende virkemiddel for å øke din konkurransekraft

Detaljer

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Asker Oslo

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Asker Oslo TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Asker Oslo Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft i 2013-2014 Tirsdag

Detaljer

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft i 2013-2014 Torsdag

Detaljer

Årets Lean konferanse 2012

Årets Lean konferanse 2012 TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Lean konferanse 2012 Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft i 2012-2013. Torsdag og fredag 13.-14.

Detaljer

Lean produksjon Simulator

Lean produksjon Simulator Lean produksjon Simulator Bli inspirert til å bli Lean Få forståelse om Lean Hvordan raskt finne og eliminere tap! Praktisk trening over 1 dag gjennom Lean Simulator Denne treningen er like relevant for

Detaljer

Forbedringsledelse 2013 - høst

Forbedringsledelse 2013 - høst Forbedringsledelse - høst Et praktisk ledertreningsprogram for toppledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner for å utvikle egen bedrift i å bli Lean. Bli tryggere i rollen som leder i

Detaljer

Forbedringsledelse 2013 - vår

Forbedringsledelse 2013 - vår Forbedringsledelse - vår Et praktisk ledertreningsprogram for toppledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner for å utvikle egen bedrift i å bli Lean. Bli tryggere i rollen som leder i

Detaljer

Forbedringsledelse 2012 - høst

Forbedringsledelse 2012 - høst Forbedringsledelse 2012 - høst Et praktisk ledertreningsprogram for toppledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner for å utvikle egen bedrift i å bli Lean. Bli tryggere i rollen som leder

Detaljer

LEAN FORUM NORGES ÅRSKONFERANSE LEAN PÅ NORSK

LEAN FORUM NORGES ÅRSKONFERANSE LEAN PÅ NORSK LEAN FORUM NORGES ÅRSKONFERANSE LEAN PÅ NORSK Kultur for kontinuerlig forbedring 26.-27. november 2013 Nytt konferansested: Quality hotel Expo NYHET! Lean i praksis Workshops Studiebesøk Lean for alle

Detaljer

Lean, leaner, leanest?

Lean, leaner, leanest? Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Lean management IT-Bedrifter: PROSESSINDUSTRI: RFID: Slank organisasjon, spenstig innovasjon Finn verdier på gulvet 2. utgave - På bølgelengde med fremtiden

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Connie gir aldri opp

Connie gir aldri opp Juni 2013 Informasjonsavis www.folketsgave.no Connie gir aldri opp Kvar dag startar med smerter for 27 år gamle Connie Pettersen. Men Bechterews sjukdom får ikkje ta kontrollen over livet til gladjenta

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5

LÆRLING I STYREARBEID KAMPEN OM KOMPETANSEN ØLEN BETONG MÅNEDENS BEDRIFT. Les mer på side 5 JOBB & NÆRING 1 NR. 7 SEPTEMBER 2013 LÆRLING I STYREARBEID Sissel Mannsåker er styretrainee. Hun skal lære å være styremedlem og bidra med sin kompetanse i to lokale selskaper. Hun er full av forventning

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning

2 Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Styreleder, Lean Enterprise Acadamy www.leanuk.org. Total verdiskapning Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet LEAN MANAGEMENT LEAN UTENFOR NÆRINGSLIVET: Kan revolusjonere offentlig drift Les mer side 18 KONTINUERLIG FORBEDRING BYGG OG ANLEGG: BIM gjør Lean enda bedre

Detaljer

PPS Praktisk ProsjektStyring

PPS Praktisk ProsjektStyring Gi prosjektvirksomheten din et ekstra løft PPS Praktisk ProsjektStyring Opplæring PPS Verktøy Tjenester 1 Innhold Bli medlem i PPS-familien 3 Komplett støtte for moderne organisasjoner 4 PPS-modellen 6

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

PersonalForum. Tiltrekke - Utvikle - Beholde

PersonalForum. Tiltrekke - Utvikle - Beholde PersonalForum Tiltrekke - Utvikle - Beholde Quality Hotel Tønsberg Tønsberg 15. - 17. november 2011 Velkommen til PersonalForum 2011! Kunsten å samles PersonalForum. Litt gammelmodig i navnet, men med

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Prosjektledelse. Omstilling og endringer. Kvalitativ informasjon og misforståelser. Prosjekt 2007. som beslutnings underlag i prosjekter

Prosjektledelse. Omstilling og endringer. Kvalitativ informasjon og misforståelser. Prosjekt 2007. som beslutnings underlag i prosjekter Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 1-2007 Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 21-2007 God dag mann hostesaft TEMA:

Detaljer

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012

Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Parkinsonbrevet. Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Parkinsonforeningen Oslo Akershus Parkinsonbrevet Et informasjonsbrev til medlemmer i Oslo/Akershus Nr. 1 2012 Godt nytt år! v/astrid L. Dalin, fylkesleder Tid for årsmøter Det nye året har alt kommet

Detaljer

Energiforum. vår viktigste ressurs. Menneskene. Bygger omdømme innenfra. Synlig lederskap. Bli en strømbassadør SIDE 10

Energiforum. vår viktigste ressurs. Menneskene. Bygger omdømme innenfra. Synlig lederskap. Bli en strømbassadør SIDE 10 Energiforum NR. 01 - mars 2014 Nyhetsblad fra energi norge Synlig lederskap Veien til god sikkerhetskultur SIDE 3 Bygger omdømme innenfra Bli en strømbassadør SIDE 10 Menneskene vår viktigste ressurs Foto:

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Hegborn og Engum vant HSMAI-priser

Hegborn og Engum vant HSMAI-priser Unge og lovende ledere er kåret: Hegborn og Engum vant HSMAI-priser Lovisa Hegborn, General Manager Scandic Vulkan Oslo, er kåret til «Årets Unge Leder i Reisebransjen». Kjetil Engum, administrerende direktør

Detaljer