Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole"

Transkript

1 Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole Verdier: Glad Utfordrende Levende G U L Visjon: «Glede ved å lykkes»

2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk innhold: Velkommen...s. 4 Skolens virksomhetsplan...s. 5 Skolens satsingsområder...s. 6 Plan for positiv elevatferd, husregler, trivselsregler, medvirkning, forventninger...s. 7 Skolefritidsordningen SFO...s. 12 Organisering: Driftsstyret...s. 13 FAU...s. 13 Organisasjonskart...s. 13 Elevrådet...s. 14 Administrasjon og spesielle funksjoner...s. 15 Ansatte: Personalet ved Storhamar skole 2007/ s. 16 Bilder av personalet...s. 17 Praktisk informasjon: Pedagogenes e-postadresser...s. 21 Fotografering og filming...s. 21 Forsikring...s. 22 Skolevei - trafikksikkerhet sykling kjøring av elever...s. 22 Permisjonssøknader...s. 22 Innsamlingsaksjoner...s. 23 Gjenglemt tøy, klokker etc....s. 23 Skolens telefoner og e-postadresser...s. 24 Våre nærmeste samarbeidspartnere: PP-tjenesten...s. 24 Skolehelsetjenesten...s. 25 Tannhelsetjenesten...s. 25 Politiet...s. 25 Trinnlister: Navnelister m/foreldekontakter pr. trinn...s. 26 Skolerute 2007/ omslagsside Redaktør: Inge Tilleraas Redaksjon avsluttet

3 Velkommen til et nytt skoleår! Visjon : Glede ved å lykkes Verdier : Glad Utfordrende Levende (GUL) Med vår visjon, verdier og solsikke i hånden, ønsker vi dere alle velkommen. Både dere som har tilhørt Storhamar lenge, dere som har startet i år og dere som kommer til oss i løpet av skoleåret. Ved skolestart har vi 328 elever og ca. 50 ansatte. Du kan se bilder av oss ansatte inne i heftet. På vår hjemmeside under vår digitale læringsplattform: kan du søke både på bilder og stoff om de enkelte trinn. Vi arbeider med å utvikle bruken av dette læringsrommet på alle trinn, gå inn og gjør deg kjent. Vi vil også legge ut planene vi har laget på områdene mobbing og vold. De er forebyggende og gir retningslinjer ved behov. Det fantastisk flotte amfiet bak i hagen, ga en fin ramme for å ønske alle elevene våre velkommen ved skolestart, og vår stolthet skolehagen, blir høstet i disse dager. Stolte foreldre kjøpte skolehageprodukter fra sine egne barn på markedsdagen i høst. Hovedfokuset for vårt pedagogiske arbeid, er det store prosjektet vi har blitt med i. Vi har fått midler fra Utdanningsdirektoratet for å øke kompetansen vår innenfor vår nasjonale læreplan, Kunnskapsløftet. Vi har sjøl plukket ut områder vi mener er viktige og riktige for oss. Vi vil lære oss en strukturert og systematisk metodikk i lese- og skriveopplæringa og utvikle ny kompetanse på ulike læringsstrategier. Begge områdene er inspirert fra god praksis som rektor fikk lære om på en studietur høsten -06. I løpet av oktober vil vi invitere alle foreldrene til et møte med bilder og erfaringer fra New Zealandturen, bakgrunnen for vårt prosjekt. Vi jobber videre med å utvikle samarbeidet med foreldrene på Storhamar. Foreldreskolen på 1. trinn jobber vi nå med å utvikle inn i alle trinn som en måte å jobbe på. Målet vårt er at foreldresamarbeidet gir rammer for foreldrene til å ta mer aktiv del i barnas læring, og vi får økt læring som resultat. Vi har utviklet rammer for medvirkning, og laget et system for foreldrevurderinger i rammer som begge parter opplever som konstruktive! Velkommen til oss! Hilde Grankel - rektor - Inge Tilleraas - assisterende rektor - 4

4 VIRKSOMHETSPLAN 2007/ Norsk og læringsstrategier. a) Skoleprosjekt: Fra Ord Til Handling (FOTH): Vi kan - glede ved å lykkes, egen framdriftsplan (se vedlegg) b) Kommunalt prosjekt: Økt læringsutbytte (ØLU) 2. Vedlikehold og videreutvikling: a) Videreutvikling av Elevsamtaler, se FOTH/framdriftsplan. b) Dokumentere hverdagsbruk av Stiger i basisfag/ sosial kompetanse på alle trinn. Foreldreskoletenking inn i foreldresamarbeid på flere trinn. (Prosjekt: Leksehjelp + intern kompetanse.) c) Aldersblandet aktiviteter- vi gjennomføre 2-3 fellesopplevelser. d) IKT PedIT/ dokumentere bruk av PedIt på alle trinn. Digitale verktøy: Arbeidsplaner viser at IKT brukes som grunnleggende ferdighet, alle trinn følger opp skolens IKT plan. e) Videreutvikling av fagplaner, vi bruker Skolepermen vår med trinnrammer for ulike læringsområder, og lager temakasser på alle team. KOMPETANSEUTVIKLING: Skolens kompetanseutvikling er delt i tre områder: 1 - Norsk: ((Prosjekt FOTH, ØLU og Norskstigearbeid) 2 - Læringsstrategier (FOTH, ØLU) 3 - Elevsamtalen og Foreldreskolen (FOTH og prosjekt:leksehjelp) 4 - PedIT /IKT: Ressurspersoner skolerer kollegiet videre, mot KL målsettinger. Hamar, Hilde Grankel - rektor - 5

5 Skolens satsingsområder Skolen søkte Utdanningsdirektoratet om å få bli med i et stort nasjonalt prosjekt som heter Fra ord til handling (FOTH) og som varer i to år, og vi fikk innvilget søknaden Vi får ca kroner som i all hovedsak skal brukes til å betale kompetansemiljøene vi har avtalt med. Hvem skal lære oss om hva? Imtec skal hjelpe oss i arbeidet med elevsamtaler og med organisasjonsutvikling. Rektor på Hvalstad skole skal lære oss en systematisk og strukturert metode i forhold til lese- og skriveopplæringa som er hentet fra New Zealand. Metoden gir veldig gode resultater både her og der trinn er målgruppa. Konsulent/forfatter fra Stockholm skal hjelpe oss med å lære to læringsstrategier; trinn skal lære dette. Vi vil få flotte muligheter til å utvikle vårt arbeid for å bli dyktigere i å tilpasse opplæringa til den enkelte elev. Vi ønsker å dele det vi lærer i løpet av prosjektet med dere, etter hvert. Vi vil videre-utvikle Foreldreskolen og dele læring med dere, gi dere økte muligheter til å bidra i eget barns læring. Litt mer om vårt pedagogiske arbeid: Kunnskapsløftet er vår ramme. Den innholder fagplaner med kompetansemål gitt på 2., 4.og 7. trinn. Den sier noe om formål, hovedområder, timetall, vurdering og grunnleggende ferdigheter i faget. Vi har fordelt de ulike områdene i planen på alle sju trinn og laget våre lokale permer med vår logiske oppbygging som vår skoleplanen. Kunnskapsløftet har også en generell del om verdigrunnlag og prinsipper for opplæringa som inkluderer Læringsplakaten, som sier at skolen skal: 1. Gi alle elever like muligheter til å utvikle evner og talenter, individuelt og sammen med andre. 2. Stimulere elevenes læringslyst, utholdenhet og nysgjerrighet. 3. Stimulerer elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking. 4. Stimulere dem i deres personlige utvikling, etisk, sosialt, kulturelt og demokratiforståelse. 5. Legge til rette for elevmedvirkning og at de kan foreta bevisste verdivalg, fremtidig utdanning/yrke. 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. 7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. 8. Bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder. 9. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. 10. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldre/foresattes medansvar i skolen. 11. Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. De fem grunnleggende ferdighetene er: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Storhamar skole har arbeidet med norsk som satsingsområde i fem år. Vi har utviklet et system med Norskstiger, og vi jobber med å utvikle kvaliteten og presisjonsnivået på dem kontinuerlig. Hver elev på Storhamar har en individuell tilpasset Norskstige som de får med hjem ved skolestart. Det er flere varianter av stiger på hvert trinn. Elevene har jo forskjellige behov, og vi må fange dem der de er for å kunne løfte og stimulere dem videre. Hvert trinn arbeider i læringsgrupper som en del av norskopplæringa. Pedagogene lager formålstjenlige læringsgrupper som er dynamiske. Elever kan skifte grupper når læringa tilsier det. Innsikt i den enkelte elevs behov, kartleggingsresultater og klokskap om trinnet, vurderes. Norskstigen er samtaleemne på både elevsamtaler og foreldresamtaler. Storhamar skole vil altså ta et mer helhetlig grep for å utvikle en strukturert og systematisk modell for skolens lese- og skriveopplæring og starter med trinn. Erfaringer som Hvalstad skole i Asker har gjort, vil vi lære av. Vi vil øke lese- og skrivekompetansen hos våre elever og tenker oss også en videreføring av arbeidet mot trinn. Etter hvert vil trinn få videreført modellen trinn skal sette fokus på 6

6 læringsstrategier. Hvordan kan vi tilpasse læringa slik at flere elever lærer bedre? Hvordan kan vi bruke elevenes styrker i læringsprosesser bedre? Vi ser for oss at dette området utvikles videre på trinn etter hvert. Prosjektet blir et ekstra Kunnskapsløft for hele skolen! Plan for positiv elevatferd Planen består av flere deler. Sammen gir de en helhetlig, bevisst og tydelig arbeid mot positiv elevatferd. De enkelte delene blir brukt i forskjellige sammenhenger, på forskjellige områder og til ulike tider. Skolen vil stimulere, evaluere og videreutvikle positiv elevatferd. 1. Grunnmuren 1a: husregler 1b: trivselsregler 1c: voksenledelse 1d: mobbeplan 1e: voldsplan 2. Bygget 2a: sosial kompetanse-stiger 2b: elevsamtaler 2c: foreldresamarbeid 3. Sola 3a: foreldreskolen for 1.trinn 3b: foreldreskole på alle trinn HUSREGLER FOR ELEVER Inne Mobiltelefon Jeg bruker innestemme inn i bygningene. Jeg går i gangene, løpe kan jeg gjøre ute. Jeg kan ha med avslått mobiltelefon i sekken. Hvis telefonen blir borte eller ødelagt, er det de voksne hjemme som har ansvaret med å erstatte den eller finne ut hva som har skjedd. Hvis jeg glemmer meg og bruker den i skoletida uten at det er lov, vil læreren ta den og legge den på kontoret. Da er det en av de voksne hjemme som må hente den hvis jeg få den tilbake. Godteri Sykling Godteri eller tyggegummi kan jeg ikke ha med meg eller bruke på skolen. Hvis det skal være en spesiell feiring eller markering, kan læreren gi spesiell tillatelse til å ha med spesielle ting. Ingen skal sykle på skolens område. Jeg må gå av sykkelen når jeg kommer, og trille sykkelen til porten når jeg drar hjem. Jeg kan sykle til skolen f.o.m. slutten av 4.trinn, etter at jeg har greid sykkelprøven og fått sykkelbevis. Hjelm MÅ jeg ha når jeg skal sykle i skoleregi. Hjelm anbefaler skolen alle å bruker på skoleveien. Det er foreldrene som har ansvaret. Hamar, Hilde Grankel - rektor - 7

7 TRIVSELSREGLER 1. VÆRE GREI - REGELEN Det betyr: Vi vil at alle skal få være med i leken. Vi ser etter om noen står alene og prøver å få alle med inn i leken. Vi hjelper hverandre Vi sier hyggelige ting til hverandre Vi hilser på hverandre 2. STOPP - REGELEN Det betyr: Hvis du opplever at andre sier eller gjør ting mot deg som er vondt for deg, sier du : Stopp! Alle må stoppe med det de gjør med en gang hvis noen andre sier : Stopp! 3. TA VARE PÅ - REGELEN Det betyr: Du må ta vare på egne skolesaker, bøker og skoleutstyr, slik at ikke noe går i stykker, blir ødelagt eller blir borte. Ingen må ødelegge andres utstyr. Alle må være med på å ta vare på skolebygget og skoleområdet vårt. HVA SKJER HVIS JEG BRYTER EN REGEL? 1. Jeg må snakke med en voksen og forklare meg. 2. Kontaktlæreren vil snakke med foreldrene mine hvis jeg ikke stopper med å bryte en regel med en gang. 3. Jeg må snakke med rektor hvis jeg ikke greier å slutte. 4. Rektor kan avtale videre med foreldrene mine. Rektor kan lage en plan for hva som skal skje videre. 5. I alvorlige situasjoner må rektor følge loven ( Opplæringsloven paragraf 2-10). Loven sier at rektor kan utvise en elev etter å ha kontaktet foreldrene og prøvd andre muligheter. Trivselsreglene er laget våren 2007 av elever, lærere. Drøftet i FAU og vedtatt i Driftsstyret september

8 FORELDRESAMARBEID Storhamar skole ønsker å være dyktige i foreldresamarbeidet vårt på skolenivå i tillegg til på kontaktlærernivå. Vi har erfaringer for at når samarbeidet oppleves betydningsfullt, relevant og har kort vei fra den ene parten til den andre hvis noe skurrer, er samarbeidet et veldig viktig tiltak for å utvikle og stimulere positiv elevatferd. Kompetansen kan forståes på flere måter: 1 - Samhandlingsklima og 2 - Konkrete samhandlinger Samhandlingsklima: Vi arbeider for å utvikle vår kompetanse på kommunikasjon og informasjon. Vi har også stor tro på å utvikle tillit og ha en lavtersel for å kontakte hverandre når en part opplever at noe skurrer. Tydelige, få og enkle regler som oppleves lett å få tilgang til og å forholde seg til, er også viktig for samarbeidet. Konkrete samhandlinger: Skolen og foreldrene har i samarbeid utviklet rammer for : Forventinger vi har til hverandre Rammer for foreldrenes medvirkning Rammer for foreldrenes evaluering av hvert skoleår og foreldrenes ideer framover Foreldreskole for 1. trinn Arbeid med barn/familier med psyko- sosiale vansker med skolens kliniske pedagog. Skolen samarbeider med kompetansemiljøer i kommunen og utenfor kommunen når vi opplever at vi trenger mer kompetanse utenfor huset. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle rammene for foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeid med foreldrekontakter og Foreldreskolen vår. Vi ønsker å utvikle Foreldreskolen til alle trinn. Målet er at vi blir enda dyktigere til å legge til rette for at foreldrene skal få større muligheter til å delta i eget barns læring. Hamar, Hilde Grankel - rektor - 9

9 MEDVIRKNING med FORELDRENE Hva betyr dette i praksis på Storhamar skole? Kommunens brukerundersøkelse i 2002/2003 gjorde det klart at Hamarskolen ikke var så dyktige på medvirkning. Vi startet et arbeid med å avklare hva vi la i ordet medvirkning og vurderte hvilke tiltak som var hensiktsmessige hos oss. Høsten 2004 utarbeidet rektor et skjema som ble presentert for alle høstens trinnvise foreldremøter i september/oktober. Problemstillingene var: På hvilke måter/hvilke områder og i hvilket omfang mener foreldrene at medvirkning skal praktiseres hos oss? Utgangspunktet for innledningen og skjemaet var nasjonale evalueringsresultater fra samarbeid foreldre/skole som forsker Thomas Nordahl la fram på Foreldreskolen høsten Foreldrekontaktene fikk en utfordring i å organisere en del av et foreldremøte til å drøfte problemstillingene innen I februar tok FAU leder og rektor tak i skjemaene som de ulike trinn leverte til oss. Så arbeidet vi fram rammer for foreldremedvirkning : 1. Foreldrenes fellesdefinisjon av foreldremedvirkning : Å bli gitt gode rammer for å si sin mening, bli lyttet til og oppleve å bli tatt på alvor. 2. Skolen bruker et evalueringsverktøy som heter Pluss/delta på alle trinn på våren. Dette er et enkelt skjema som brukes i skolebasert vurdering i flere europeiske land (kilde: Tom Rune Fløystad, Ringer i vann). Det stimulerer både til refleksjon over erfaringer og peker framover på en konstruktiv måte. Foreldrene i de ulike gruppene drøfter aller først pluss/delta skjemaets to problemstillinger i mindre grupper før foreldrekontaktene syr alle gruppenes synspunkter sammen på ett skjema og leverer til trinnets kontaktlærere. Kontaktlærerne drøfter innholdet og tenker ut tiltak på et eller flere av områdene de er utfordret til å bli bedre på. Kontaktlærerne setter av tid og rom til å legge fram skjemaet på høstens første foreldremøte sammen med foreldrekontaktene. I tillegg presenterer de tiltakene. 3 Foreldrekontaktene organiserer et foreldremøte på sine trinn i januar måned. Temaet er hvordan foreldrene opplever at det sosiale livet i gruppene/trinnet er generelt. Altså ikke bare på skolearenaen, men utenom skoletiden. Hvordan opplever vi at ungene våre har det sammen? Er det positiv/negativ utvikling? Hva kan vi stimulere videre og hva bør vi arbeide for å endre? Foreldrekontaktene må bringe viktige innspill videre til trinnets lærere i etterkant. Hamar, Lene Johansen Hilde Grankel - FAU leder- - rektor - 10

10 Forventninger: Skolen til foreldrene: 1. Barna møter mette og uthvilte 2. Barna viser respekt for voksne 3. Foreldre kjenner skolens regler og bidrar til at barna også greier å følge reglene 4. Foreldre som trenger hjelp og samarbeid fordi noe er vanskelig, kontakter skolen 5. Foreldre støtter opp om skolearbeidet så godt de kan og deler viktig informasjon som de mener har betydning for barnets skolehverdag 6. Foreldre kontakter sitt barns kontaktlærer/rektor hvis det er noe de ikke er fornøyd med 7. Foreldre deltar så aktivt de kan rundt samarbeidet med lærere/skolen Foreldre til skolen: 1. Ivareta omsorg for den enkelte elev 2. Legge til rette for at den enkelte elev får tilpasset opplæring 3. God dialog med hjemmet, MÅ få beskjed ved utenomvanlige hendelser med eget barn 4. Læreren må framstå som tydelig voksen, god autoritet og klar grensesetting 11

11 Skolefritidsordningen Storebjørn og Lillebjørn Skolefritidsordningen (SFO) er et pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud utenom den obligatoriske undervisningen for barn på trinn. SFO er en integrert del av skolens virksomhet og bygger på skolens formålsparagraf. SFO-tilbudene i Hamar kommune har egne vedtekter som alle foreldre/foresatte med barn i SFO får. SFO skal preges av barns behov for trygghet, omsorg, lek, kulturaktivitet og sosial læring. Storhamar SFO utarbeider egen årsplan som deles ut i løpet av høsten. Vår visjon er: Trygge barn som trives. Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for innholdet og tilsatte. SFO har en leder med pedagogisk utdanning, som har det daglige administrative og pedagogiske ansvaret. Alle ansatte i SFO er primærkontakter. Dette er angitt bak navnet. Ansatte ved SFO - Storhamar skole: Leder Camilla Persson Storebjørn (på Lillebjørn fram til høstferien). Nestledere Kari O. Ånberg 2. trinn. Marianne Stenhaug 1. trinn (starter etter høstferien). Assistenter Astrid Hoelseth 1. trinn Torill B. Krokstad 1. trinn. Else Gulbrandsen 1. trinn Ivar Juliussen 1. trinn Emil N.Opedal(praksis) 1. trinn Øystein M. Nerland 2. trinn Anne Marit Walløe 2. trinn Anne K. Olsen 2. trinn Liv B. Holmseth2. trinn. Inger Lise Jensrud 3. trinn Tove Iversøn 4. trinn Iren Bakken 4. trinn Jonas R Andersen 3. trinn Lillebjørn er base for trinn, mens Storebjørn er base for trinn. Lillebjørn er åpent for alle med plass på SFO kl kl (etter kl går trinn ut, der har skolen inspeksjon). Det er 1 måneds oppsigelse av plassen fra 1. og 15. i måneden. Ved oppsigelse levert etter 1. april må det betales for plassen ut juni. SFO er åpent 11 måneder i året; Dvs. stengt fire uker i juli og ved 5 planleggingsdager. I høstferier o.l. har vi åpent kl kl I romjulen og påskeferien er vi slått sammen med de andre SFO ene i Hamar. Da er vi på Rollsløkken SFO, men det er bestandig voksne fra Storhamar til stede med barna når vi er der. Bemanningsnorm ved SFO ene i Hamar kommune er én voksen pr. 13 barn, og én pedagog pr. 40 barn. På Storhamar SFO er det inneværende år 3 pedagoger og 11 assistenter (samt en ekstra som har praksis). SFO har pr barn fordelt på: 37 barn på 1. trinn, 50 på 2. trinn, 41 barn på 3. trinn og 35 barn på 4. trinn. 12

12 Driftsstyret 2007/2008 Fra FAU: Tim Papas - leder (vara: Trine B. Saxrud) Trine B. Saxrud (vara: Lene Johansen) Fra ansatte: Fra elevrådet: Rektor/sekretær: Astri Holland (vara: Grethe Johansen) Ellen Lund (vara: Geir Høyby) Gard Hofshagen Matias Bjørløw Ree Hilde Grankel Politisk oppnevnt: Lars Meyer, Vognvn. 132, 2315 H. Vara: Marianne Bratlie, Uelandsgt. 2, 2315 H. FAU Storhamar skole 2006/2007 Trinn Navn Verv Mobil E-post 1. trinn Tom Borza Kasserer trinn Øyfrid Moen Styremedlem trinn Elin Riise Styremedlem trinn Gjermund Nedgård Nestleder trinn Lene Johansen Leder trinn Ikke valgt pr trinn Tove Sørum Styremedlem Driftsstyret Tim Papas 2. trinn Driftsstyret Trine B. Saxrud 7. trinn FAU Storhamar skole 2007/2008 er ikke valgt pr Organisasjonskart Storhamar skole 13

13 Elevrådet 2007/2008 NYS: 201 Matias B. Ree Nestleder (Representerer I DS) (vara: Lars B. Halvorsen) 202 Eirik Busch 1. sekretær (vara: Kristine Berg) 203 Gard Hofshagen Leder (Representerer i DS) Eiril N. Høistad 202 Marie W. Riise 2. Sekretær (vara: Sigurd Saxrud) 5. tr: A: Oda Marie Westjordet Larsen (vara: Sjur Wold) B: Sondre Wikstrøm (vara: Anna Ertsås) 4. tr: A: Anna Skaret Orskaug (vara: Erik Gundersen) B: Thomas Høiberget (vara: Anna Ingeborg Westjordet Larsen) 3. tr: SOL: Anders Myren Sortehaug (vara: Silje Karlsen) MÅNE: Gina Viken (vara: Emil Harstad) 14

14 Administrasjon og spesielle funksjoner Rektor : Ass. rektor: SFO-leder: Sekretær: Vaktmester: Teamledere: Kontaktlærer elevråd: Verneombud: Tillitsvalgt UF: Tillitsvalgt NKF/Kont.person: Spes.ped.kontakt: Bibliotekansvarlig: IKT-kontakt: Kulturkontakt: Hilde Grankel Inge Tilleraas Camilla Persson Astri Holland Bård Selnes Aud N. Johnsgård Terje Holter Leena Krognes Geir Høyby Camilla Persson Frode Johnsen Astrid Hoelseth Maria Pedersen Mette Henjum Øyvind Mathisen Gerd E. Kristiansen Ressurpersoner/fagansvarlige : AV/NaSaMi/fysikk: Engelsk: Bibliotek: Kroppsøving: KUHÅ/tekstil/verksted: KUHÅ/sløyd: Matematikk: Mat og helse: Musikk: Norsk: PedIT: Teknikk og design: Comenius: Klinisk pedagog: Morten Flengsrud Leena M. Krognes Mette Henjum Morten Flengsrud Gerd E. Kristiansen og Guri Stubstad Bjørn Atle Lihovd Ingrid N. Kristiansen Gerd E. Kristiansen Terje Holter og Kristian Lie Ellen Lillehagen Terje Holter Geir Høyby Terje Holter Hans Stapnes Prosjektgruppe for Fra ord til handling (FOTH): Hilde Grankel Aud Nymoen Johnsgård Ellen Lillehagen Ina Dalsrud Terje Holter Deltakere i Økt Læringsutbytte (ØLU): Ingrid Nordviken Kristiansen Trine Melby Kristian Lie Trine Sangro Ina Dalsrud Ellen Lillehagen Maria Pedersen 15

15 Personalet ved Storhamar skole 2007/2008 Rektor: Hilde Grankel Kyhnsgt Hamar Ass. rektor: Inge Tilleraas Birkebeinervn Hamar Leder SFO: Camilla Persson Solhellinga 34 B 2315 Hamar Lærere: Abrahamsen, Frank Hertzbergsgt Hamar Bakksjø, Gitte Schjerven Fiolvn Ridabu (perm.) Dalsrud, Ina Ulrikke Vienvn Hamar Flengsrud, Morten Lars Skrefsrudsgt Hamar Henjum, Mette Løypevn Hamar Holter, Terje Kirkebyenga Vang H Hult, Lill Malin Oluf Kolsrudsgt Hamar Høyby, Geir Storenga Br.dal Johnsen, Frode Kvartsvn Ridabu Johnsgård, Aud Nymoen Sandvikavn Ottestad Kristiansen, Gerd E. Sirius Hamar Kristiansen, Ingrid Nordviken Chr. Bruunsgt Hamar Krognes, Leena M. Marmorvn Ridabu Larsson, Cathrine Elias Blixgt Hamar (perm.) Lie, Kristian Store Prestrudvei Hamar Lihovd, Bjørn Atle Solhellinga 27 F 2315 Hamar Lillehagen Ellen Fagerlivn Ottestad Lund, Ellen Johan Fastingsgt Hamar Mathisen, Øyvind E.J.Berghsv. 21A 2316 Hamar Maurud, Cathrine T. Bekkesvevn. 35 C 2315 Hamar Maurud, Kristin O.Trygvasonsgt. 67B 2319 Hamar Melby, Trine Hakabekkvn Hamar Pedersen, Maria Snekkerstuvn. 7 B 2316 Hamar Rønning, Kjersti Skolegt Hamar Sangro, Trine R. Amundsensgt Hamar Skramstad, Randi Bruun Opplandsgt Hamar Smebye, Eli Kristine Aslak Boltsgt Hamar (perm.) Stubstad, Guri Chr. Bruunsgt Hamar Szabo, Maria Magnussenløkka 1B 2318 Hamar Vestvik, Sidsel Elgegt Hamar Morsmålslærere: Hidalgo, Vergara Angel Hagavn. 3 B 2323 Ingeberg Lam, Hung Quoc Røreksgt. 30 C 2316 Hamar Wågen, Marte Blikstad Torggt Hamar Klinisk pedagog: Stapnes, Hans Pirilsveg Hamar Assistent i skolen: Johansen, Grethe Opsahl Lille 2324 Vang

16 Assistenter i skolen og SFO: Gulbrandsen, Else 2345 Ådalsbruk Hoelseth, Astrid Delfinen Hamar Jensrud, Inger Lise Snekkerstuvn. 17 B 2316 Hamar Juliussen, Ivar Strandgt Hamar Krokstad, Torill Bratvold Magnussenløkka 6 D 2318 Hamar Walløe, Anne Marit Hakabekkvn Hamar SFO: Nestleder/pedagog: Stenhaug, Marianne Gartnervn Ottestad Ånberg, Kari Olsen Skarpholvn Hamar Assistenter: Andersen, Jonas Ryberg Nybovn Ottestad Bakken, Iren Furubergvn. 189 A 2316 Hamar Holmseth, Liv Kornsilovn Hamar Iversøn, Tove Visliesgt Hamar Nerland, Øystein Moldal Heidmannsgt Hamar Olsen, Anne Kristine Aasm. Vinjesgt. 28 B 2315 Hamar Sekretær: Holland, Astri Sven Morensgt Hamar Vaktmester: Selnes, Bård Nyvn. 9A 2312 Hamar Rengjøringspersonale: Bakken, Iren Furubergvn. 189 A 2316 Hamar Bredesen, Mona F. Gartnerløkka Ridabu Hermansen, Inger Solbrå 1 B 2322 Ridabu Olsen, Anne Kristine Aasm. Vinjesgt. 28B 2315 Hamar Olsen, Ole Jonny E.J. Berghsvei 19 A 2316 Hamar

17 18

18 19

19 20

20 Pedagogenes E-postadresser Abrahamsen Bakksjø Ulrikke Dalsrud Flengsrud Henjum Holter Høyby Malin Hult Nymoen Johnsgård Johnsen Kristiansen Nordviken Kristiansen M Krognes Larsson Lie Atle Lihovd Lillehagen Lund Mathisen Maurud Maurud Melby Pedersen Rønning Sangro Bruun Skramstad Kristine Smebye Stubstad Szabo Fotografering og filming Dersom barn skal filmes eller fotograferes i skoletiden for at det skal brukes i en offentlig sammenheng, for eksempel av studenter ved Høgskolen i Hedmark, skal foresatte godkjenne dette spesielt. Skolen har utarbeidet skjema til dette bruk. Bilder i skolens informasjonshefte uten bruk av navn kommer ikke inn under denne reglen. 21

21 Forsikring Hamar kommune har avtale om kollektiv ulykkesforsikring for barn og ungdom med KLP Skadeforsikring. Forsikringen omfatter bl.a. ulykkesskader som skyldes bruk av rulleskøyter/ rullebrett under forutsetning av at pålagt sikkerhetsutstyr (hjelm, albu-, kne- og håndledds-beskytter) er benyttet. Skolen har informasjonsbrosjyre fra KLP. Dersom noen ønsker en kopi av denne, ta kontakt med kontoret. Skolevei trafikksikkerhet sykling kjøring av elever Storhamar skole har tradisjon for å ta trafikksikkerhet og elevenes skolevei på alvor, og har gjennom samarbeid med foreldre, politi og vegmyndigheter gjennom årene oppnådd store forbedringer både i skolens nærområde, og også på steder lengre unna skolen, som har med våre elevers skolevei å gjøre. For elever som bor øst for Aluvn. har vi tidligere anbefalt å krysse Aluvn. ved nedkjøringen til Ajerhallen (ved Speiderhuset), og gå gjennom skoleområdet ned til krysset ved Ringgt./Furubergvn. Skoleområdet er nå ikke slik det var, grunnet den nye videregående skolen. Vi anbefaler derfor ikke våre elever å bruke denne skoleveien. For de som bor lengst nord øst for Aluvn. (Voldjordet), anbefaler vi å krysse Vognvn. og deretter gå gjennom Ajerhaganområdet, krysse Aluvn. ved krysset ved Sven Morensgt. Deretter følge Sven Morensgt. og så ned til lyskrysset i Vognvn., hvor det er trygt å krysse Vognvn. Derfra kan en følge gangveien ned til krysset Ringgt./Furubergvn. og videre gå ned til skolen. For de som bor lengre sør i området øst for Aluvn. skjønner vi at ovenfor nevnte rute kan bli litt lang, så de som dette gjelder anbefaler vi å ta kontakt med skolen dersom de ønsker råd om sikker skolevei. Vi har ingen geografiske grenser for å få lov til å sykle til og fra skolen. Dette innebærer at alle elever f.o.m. 5. trinn kan få sykle til og fra skolen dersom hjemmet ønsker det. Forutsetningen fra skolens side er at de har bestått sykkelprøven, som avholdes i slutten av 4. trinn. Denne aldersbegrensningen anbefales av Trygg Trafikk, og begrunnes bl.a. i internasjonal forskning om barns trafikkmodenhet. Når det gjelder bruk av sykkelhjelm, har FAU ved Storhamar skole sagt flg.: «Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved Storhamar skole har drøftet sakens prinsipielle sider, og mener at det er foreldrenes ansvar at ungene bruker sykkelhjelm til og fra skole/hjem. Av erfaring vet vi at bruk av hjelm kan forhindre skader dersom det skjer uhell hvor syklende er innblandet. Vi vil derfor anmode foreldrene om at de sørger for at ungene bruker hjelm. I forbindelse med sykkelturer i skolens regi, mener vi at skolen skal sette krav om bruk av hjelm.» Når det gjelder barn som passasjerer i privatbil, så må foreldre godkjenne om barn skal sitte på i privatbiler f.eks på turer. De vil event. i slike situasjoner være sikret med bilbelte. Den største utfordringen hva trafikk angår i vårt nærområde er i Snorresgt. Her er det både for oss, og ikke minst de som bor på den andre siden av gaten til tider meget vanskelig fremkommelighet. Her har det, dessverre, ikke skjedd noe det siste året, og skolen gjør det vi kan for at situasjonen skal bli bedre både for oppsitterne og oss, men utspillet ligger hos teknisk etat i rådhuset. Permisjonssøknader Foreldrene kan søke om permisjon for sine barn. Søknad om permisjon for en dag skrives i meldingsboka. Ved lengre permisjoner skal det brukes et eget søknadsskjema, som dere får ved henvendelse til kontaktlærer eller skolens kontor. Søknaden sendes rektor, via kontaktlærer, i god tid før permisjonen. Skjemaet finnes også på kommunens nettside. 22

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret.

Ta godt vare på denne brosjyren. Den inneholder viktig informasjon for hele skoleåret. www.midtstuen.gs.oslo.no Arbeidsplanmetodikk Elevrådsarbeid Teamarbeid Faglig satsing Skolegårdsprosjekt Elevrådsnettverk Nobelprosjekt Prosjekt InnsIKT Antimobbeprogram Midtstuen skole ble åpnet 16. august

Detaljer

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo. Profesjonelle elever 2012/2013. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2012/2013 http://hvs.vfk.no Ser muligheter Godtar at andre er forskjellig fra deg selv Moter presis Er inkluderende Profesjonelle elever Oppmuntrer medelever til bedre

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer.

Overskriftene Elevhåndboka. kan være korte Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Overskriftene Elevhåndboka kan være korte 15 eller 16 lange Felt for undertittel. Kommuniser enkelt og tydelig hovedoverskrift. Her kan det utfylles mer. Innhold Adresse... 1 Rektor ønsker velkommen...

Detaljer

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter!

Skoleinfo 2013/2014. Horten videregående skole. http://hvs.vfk.no. Kunnskap gir muligheter! Skoleinfo Horten videregående skole 2013/2014 http://hvs.vfk.no Kunnskap gir muligheter! Rektor ønsker velkommen Velkommen til et godt og inkluderende skolemiljø! Horten videregående skole har totalt ca

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2013/14 Informasjonshefte elever Skoleåret 2013/14 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2013/2014... 2 VÅRE HUSREGLER... 3 «DEN GODE TIMEN»... 4 GOD VURDERING OG TILBAKEMELDINGER...

Detaljer

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø

Vår visjon: Sammen om mestring, mangfold og miljø 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 6 Skolens lærere 9 Skolens miljøarbeidere/assistenter 17 Kontoravdelingen 18 IKT-tjenesten 18 Driftsavdelingen 19 Rådgivertjenesten

Detaljer

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte

Vi ønsker alle et godt skoleår! Bruk av e-post i kontakt med hjemmet. Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Vi ber om at alle foresatte I dette nummeret finner du blant annet Nytt i personalet 2 Rektor ønsker velkommen til et nytt skoleår! Hvem gjør hva på GUS 3 Lykke Hva lykke er? Gå på en gressgrodd setervei i tynne, tynne sommerklær,

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan 2009 2010

Virksomhetsplan 2009 2010 NORDRE KVAM BARNEHAGE Virksomhetsplan 2009 2010 Barna skal føle seg verdifulle og lykkes i sin omgang med andre. Adr.: Slalåmsvingen 14, 7724 Steinkjer. Tlf: 74 14 59 85 Enhetsleder: Anne Stuevold. E-post:

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no

Virksomhetsplan. Barna fortjener det beste. kalender. Store Tune Gård barnehage 2011 2012. www.storetunegaard.no Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage 2011 2012 www.storetunegaard.no Barna fortjener det beste I var barnehage er leken i sentrum. Velkommen til et nytt og spennende

Detaljer