Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole"

Transkript

1 Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole Verdier: Glad Utfordrende Levende G U L Visjon: «Glede ved å lykkes»

2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk innhold: Velkommen...s. 4 Skolens virksomhetsplan...s. 5 Skolens satsingsområder...s. 6 Plan for positiv elevatferd, husregler, trivselsregler, medvirkning, forventninger...s. 7 Skolefritidsordningen SFO...s. 12 Organisering: Driftsstyret...s. 13 FAU...s. 13 Organisasjonskart...s. 13 Elevrådet...s. 14 Administrasjon og spesielle funksjoner...s. 15 Ansatte: Personalet ved Storhamar skole 2007/ s. 16 Bilder av personalet...s. 17 Praktisk informasjon: Pedagogenes e-postadresser...s. 21 Fotografering og filming...s. 21 Forsikring...s. 22 Skolevei - trafikksikkerhet sykling kjøring av elever...s. 22 Permisjonssøknader...s. 22 Innsamlingsaksjoner...s. 23 Gjenglemt tøy, klokker etc....s. 23 Skolens telefoner og e-postadresser...s. 24 Våre nærmeste samarbeidspartnere: PP-tjenesten...s. 24 Skolehelsetjenesten...s. 25 Tannhelsetjenesten...s. 25 Politiet...s. 25 Trinnlister: Navnelister m/foreldekontakter pr. trinn...s. 26 Skolerute 2007/ omslagsside Redaktør: Inge Tilleraas Redaksjon avsluttet

3 Velkommen til et nytt skoleår! Visjon : Glede ved å lykkes Verdier : Glad Utfordrende Levende (GUL) Med vår visjon, verdier og solsikke i hånden, ønsker vi dere alle velkommen. Både dere som har tilhørt Storhamar lenge, dere som har startet i år og dere som kommer til oss i løpet av skoleåret. Ved skolestart har vi 328 elever og ca. 50 ansatte. Du kan se bilder av oss ansatte inne i heftet. På vår hjemmeside under vår digitale læringsplattform: kan du søke både på bilder og stoff om de enkelte trinn. Vi arbeider med å utvikle bruken av dette læringsrommet på alle trinn, gå inn og gjør deg kjent. Vi vil også legge ut planene vi har laget på områdene mobbing og vold. De er forebyggende og gir retningslinjer ved behov. Det fantastisk flotte amfiet bak i hagen, ga en fin ramme for å ønske alle elevene våre velkommen ved skolestart, og vår stolthet skolehagen, blir høstet i disse dager. Stolte foreldre kjøpte skolehageprodukter fra sine egne barn på markedsdagen i høst. Hovedfokuset for vårt pedagogiske arbeid, er det store prosjektet vi har blitt med i. Vi har fått midler fra Utdanningsdirektoratet for å øke kompetansen vår innenfor vår nasjonale læreplan, Kunnskapsløftet. Vi har sjøl plukket ut områder vi mener er viktige og riktige for oss. Vi vil lære oss en strukturert og systematisk metodikk i lese- og skriveopplæringa og utvikle ny kompetanse på ulike læringsstrategier. Begge områdene er inspirert fra god praksis som rektor fikk lære om på en studietur høsten -06. I løpet av oktober vil vi invitere alle foreldrene til et møte med bilder og erfaringer fra New Zealandturen, bakgrunnen for vårt prosjekt. Vi jobber videre med å utvikle samarbeidet med foreldrene på Storhamar. Foreldreskolen på 1. trinn jobber vi nå med å utvikle inn i alle trinn som en måte å jobbe på. Målet vårt er at foreldresamarbeidet gir rammer for foreldrene til å ta mer aktiv del i barnas læring, og vi får økt læring som resultat. Vi har utviklet rammer for medvirkning, og laget et system for foreldrevurderinger i rammer som begge parter opplever som konstruktive! Velkommen til oss! Hilde Grankel - rektor - Inge Tilleraas - assisterende rektor - 4

4 VIRKSOMHETSPLAN 2007/ Norsk og læringsstrategier. a) Skoleprosjekt: Fra Ord Til Handling (FOTH): Vi kan - glede ved å lykkes, egen framdriftsplan (se vedlegg) b) Kommunalt prosjekt: Økt læringsutbytte (ØLU) 2. Vedlikehold og videreutvikling: a) Videreutvikling av Elevsamtaler, se FOTH/framdriftsplan. b) Dokumentere hverdagsbruk av Stiger i basisfag/ sosial kompetanse på alle trinn. Foreldreskoletenking inn i foreldresamarbeid på flere trinn. (Prosjekt: Leksehjelp + intern kompetanse.) c) Aldersblandet aktiviteter- vi gjennomføre 2-3 fellesopplevelser. d) IKT PedIT/ dokumentere bruk av PedIt på alle trinn. Digitale verktøy: Arbeidsplaner viser at IKT brukes som grunnleggende ferdighet, alle trinn følger opp skolens IKT plan. e) Videreutvikling av fagplaner, vi bruker Skolepermen vår med trinnrammer for ulike læringsområder, og lager temakasser på alle team. KOMPETANSEUTVIKLING: Skolens kompetanseutvikling er delt i tre områder: 1 - Norsk: ((Prosjekt FOTH, ØLU og Norskstigearbeid) 2 - Læringsstrategier (FOTH, ØLU) 3 - Elevsamtalen og Foreldreskolen (FOTH og prosjekt:leksehjelp) 4 - PedIT /IKT: Ressurspersoner skolerer kollegiet videre, mot KL målsettinger. Hamar, Hilde Grankel - rektor - 5

5 Skolens satsingsområder Skolen søkte Utdanningsdirektoratet om å få bli med i et stort nasjonalt prosjekt som heter Fra ord til handling (FOTH) og som varer i to år, og vi fikk innvilget søknaden Vi får ca kroner som i all hovedsak skal brukes til å betale kompetansemiljøene vi har avtalt med. Hvem skal lære oss om hva? Imtec skal hjelpe oss i arbeidet med elevsamtaler og med organisasjonsutvikling. Rektor på Hvalstad skole skal lære oss en systematisk og strukturert metode i forhold til lese- og skriveopplæringa som er hentet fra New Zealand. Metoden gir veldig gode resultater både her og der trinn er målgruppa. Konsulent/forfatter fra Stockholm skal hjelpe oss med å lære to læringsstrategier; trinn skal lære dette. Vi vil få flotte muligheter til å utvikle vårt arbeid for å bli dyktigere i å tilpasse opplæringa til den enkelte elev. Vi ønsker å dele det vi lærer i løpet av prosjektet med dere, etter hvert. Vi vil videre-utvikle Foreldreskolen og dele læring med dere, gi dere økte muligheter til å bidra i eget barns læring. Litt mer om vårt pedagogiske arbeid: Kunnskapsløftet er vår ramme. Den innholder fagplaner med kompetansemål gitt på 2., 4.og 7. trinn. Den sier noe om formål, hovedområder, timetall, vurdering og grunnleggende ferdigheter i faget. Vi har fordelt de ulike områdene i planen på alle sju trinn og laget våre lokale permer med vår logiske oppbygging som vår skoleplanen. Kunnskapsløftet har også en generell del om verdigrunnlag og prinsipper for opplæringa som inkluderer Læringsplakaten, som sier at skolen skal: 1. Gi alle elever like muligheter til å utvikle evner og talenter, individuelt og sammen med andre. 2. Stimulere elevenes læringslyst, utholdenhet og nysgjerrighet. 3. Stimulerer elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking. 4. Stimulere dem i deres personlige utvikling, etisk, sosialt, kulturelt og demokratiforståelse. 5. Legge til rette for elevmedvirkning og at de kan foreta bevisste verdivalg, fremtidig utdanning/yrke. 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. 7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. 8. Bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder. 9. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. 10. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldre/foresattes medansvar i skolen. 11. Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. De fem grunnleggende ferdighetene er: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Storhamar skole har arbeidet med norsk som satsingsområde i fem år. Vi har utviklet et system med Norskstiger, og vi jobber med å utvikle kvaliteten og presisjonsnivået på dem kontinuerlig. Hver elev på Storhamar har en individuell tilpasset Norskstige som de får med hjem ved skolestart. Det er flere varianter av stiger på hvert trinn. Elevene har jo forskjellige behov, og vi må fange dem der de er for å kunne løfte og stimulere dem videre. Hvert trinn arbeider i læringsgrupper som en del av norskopplæringa. Pedagogene lager formålstjenlige læringsgrupper som er dynamiske. Elever kan skifte grupper når læringa tilsier det. Innsikt i den enkelte elevs behov, kartleggingsresultater og klokskap om trinnet, vurderes. Norskstigen er samtaleemne på både elevsamtaler og foreldresamtaler. Storhamar skole vil altså ta et mer helhetlig grep for å utvikle en strukturert og systematisk modell for skolens lese- og skriveopplæring og starter med trinn. Erfaringer som Hvalstad skole i Asker har gjort, vil vi lære av. Vi vil øke lese- og skrivekompetansen hos våre elever og tenker oss også en videreføring av arbeidet mot trinn. Etter hvert vil trinn få videreført modellen trinn skal sette fokus på 6

6 læringsstrategier. Hvordan kan vi tilpasse læringa slik at flere elever lærer bedre? Hvordan kan vi bruke elevenes styrker i læringsprosesser bedre? Vi ser for oss at dette området utvikles videre på trinn etter hvert. Prosjektet blir et ekstra Kunnskapsløft for hele skolen! Plan for positiv elevatferd Planen består av flere deler. Sammen gir de en helhetlig, bevisst og tydelig arbeid mot positiv elevatferd. De enkelte delene blir brukt i forskjellige sammenhenger, på forskjellige områder og til ulike tider. Skolen vil stimulere, evaluere og videreutvikle positiv elevatferd. 1. Grunnmuren 1a: husregler 1b: trivselsregler 1c: voksenledelse 1d: mobbeplan 1e: voldsplan 2. Bygget 2a: sosial kompetanse-stiger 2b: elevsamtaler 2c: foreldresamarbeid 3. Sola 3a: foreldreskolen for 1.trinn 3b: foreldreskole på alle trinn HUSREGLER FOR ELEVER Inne Mobiltelefon Jeg bruker innestemme inn i bygningene. Jeg går i gangene, løpe kan jeg gjøre ute. Jeg kan ha med avslått mobiltelefon i sekken. Hvis telefonen blir borte eller ødelagt, er det de voksne hjemme som har ansvaret med å erstatte den eller finne ut hva som har skjedd. Hvis jeg glemmer meg og bruker den i skoletida uten at det er lov, vil læreren ta den og legge den på kontoret. Da er det en av de voksne hjemme som må hente den hvis jeg få den tilbake. Godteri Sykling Godteri eller tyggegummi kan jeg ikke ha med meg eller bruke på skolen. Hvis det skal være en spesiell feiring eller markering, kan læreren gi spesiell tillatelse til å ha med spesielle ting. Ingen skal sykle på skolens område. Jeg må gå av sykkelen når jeg kommer, og trille sykkelen til porten når jeg drar hjem. Jeg kan sykle til skolen f.o.m. slutten av 4.trinn, etter at jeg har greid sykkelprøven og fått sykkelbevis. Hjelm MÅ jeg ha når jeg skal sykle i skoleregi. Hjelm anbefaler skolen alle å bruker på skoleveien. Det er foreldrene som har ansvaret. Hamar, Hilde Grankel - rektor - 7

7 TRIVSELSREGLER 1. VÆRE GREI - REGELEN Det betyr: Vi vil at alle skal få være med i leken. Vi ser etter om noen står alene og prøver å få alle med inn i leken. Vi hjelper hverandre Vi sier hyggelige ting til hverandre Vi hilser på hverandre 2. STOPP - REGELEN Det betyr: Hvis du opplever at andre sier eller gjør ting mot deg som er vondt for deg, sier du : Stopp! Alle må stoppe med det de gjør med en gang hvis noen andre sier : Stopp! 3. TA VARE PÅ - REGELEN Det betyr: Du må ta vare på egne skolesaker, bøker og skoleutstyr, slik at ikke noe går i stykker, blir ødelagt eller blir borte. Ingen må ødelegge andres utstyr. Alle må være med på å ta vare på skolebygget og skoleområdet vårt. HVA SKJER HVIS JEG BRYTER EN REGEL? 1. Jeg må snakke med en voksen og forklare meg. 2. Kontaktlæreren vil snakke med foreldrene mine hvis jeg ikke stopper med å bryte en regel med en gang. 3. Jeg må snakke med rektor hvis jeg ikke greier å slutte. 4. Rektor kan avtale videre med foreldrene mine. Rektor kan lage en plan for hva som skal skje videre. 5. I alvorlige situasjoner må rektor følge loven ( Opplæringsloven paragraf 2-10). Loven sier at rektor kan utvise en elev etter å ha kontaktet foreldrene og prøvd andre muligheter. Trivselsreglene er laget våren 2007 av elever, lærere. Drøftet i FAU og vedtatt i Driftsstyret september

8 FORELDRESAMARBEID Storhamar skole ønsker å være dyktige i foreldresamarbeidet vårt på skolenivå i tillegg til på kontaktlærernivå. Vi har erfaringer for at når samarbeidet oppleves betydningsfullt, relevant og har kort vei fra den ene parten til den andre hvis noe skurrer, er samarbeidet et veldig viktig tiltak for å utvikle og stimulere positiv elevatferd. Kompetansen kan forståes på flere måter: 1 - Samhandlingsklima og 2 - Konkrete samhandlinger Samhandlingsklima: Vi arbeider for å utvikle vår kompetanse på kommunikasjon og informasjon. Vi har også stor tro på å utvikle tillit og ha en lavtersel for å kontakte hverandre når en part opplever at noe skurrer. Tydelige, få og enkle regler som oppleves lett å få tilgang til og å forholde seg til, er også viktig for samarbeidet. Konkrete samhandlinger: Skolen og foreldrene har i samarbeid utviklet rammer for : Forventinger vi har til hverandre Rammer for foreldrenes medvirkning Rammer for foreldrenes evaluering av hvert skoleår og foreldrenes ideer framover Foreldreskole for 1. trinn Arbeid med barn/familier med psyko- sosiale vansker med skolens kliniske pedagog. Skolen samarbeider med kompetansemiljøer i kommunen og utenfor kommunen når vi opplever at vi trenger mer kompetanse utenfor huset. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle rammene for foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeid med foreldrekontakter og Foreldreskolen vår. Vi ønsker å utvikle Foreldreskolen til alle trinn. Målet er at vi blir enda dyktigere til å legge til rette for at foreldrene skal få større muligheter til å delta i eget barns læring. Hamar, Hilde Grankel - rektor - 9

9 MEDVIRKNING med FORELDRENE Hva betyr dette i praksis på Storhamar skole? Kommunens brukerundersøkelse i 2002/2003 gjorde det klart at Hamarskolen ikke var så dyktige på medvirkning. Vi startet et arbeid med å avklare hva vi la i ordet medvirkning og vurderte hvilke tiltak som var hensiktsmessige hos oss. Høsten 2004 utarbeidet rektor et skjema som ble presentert for alle høstens trinnvise foreldremøter i september/oktober. Problemstillingene var: På hvilke måter/hvilke områder og i hvilket omfang mener foreldrene at medvirkning skal praktiseres hos oss? Utgangspunktet for innledningen og skjemaet var nasjonale evalueringsresultater fra samarbeid foreldre/skole som forsker Thomas Nordahl la fram på Foreldreskolen høsten Foreldrekontaktene fikk en utfordring i å organisere en del av et foreldremøte til å drøfte problemstillingene innen I februar tok FAU leder og rektor tak i skjemaene som de ulike trinn leverte til oss. Så arbeidet vi fram rammer for foreldremedvirkning : 1. Foreldrenes fellesdefinisjon av foreldremedvirkning : Å bli gitt gode rammer for å si sin mening, bli lyttet til og oppleve å bli tatt på alvor. 2. Skolen bruker et evalueringsverktøy som heter Pluss/delta på alle trinn på våren. Dette er et enkelt skjema som brukes i skolebasert vurdering i flere europeiske land (kilde: Tom Rune Fløystad, Ringer i vann). Det stimulerer både til refleksjon over erfaringer og peker framover på en konstruktiv måte. Foreldrene i de ulike gruppene drøfter aller først pluss/delta skjemaets to problemstillinger i mindre grupper før foreldrekontaktene syr alle gruppenes synspunkter sammen på ett skjema og leverer til trinnets kontaktlærere. Kontaktlærerne drøfter innholdet og tenker ut tiltak på et eller flere av områdene de er utfordret til å bli bedre på. Kontaktlærerne setter av tid og rom til å legge fram skjemaet på høstens første foreldremøte sammen med foreldrekontaktene. I tillegg presenterer de tiltakene. 3 Foreldrekontaktene organiserer et foreldremøte på sine trinn i januar måned. Temaet er hvordan foreldrene opplever at det sosiale livet i gruppene/trinnet er generelt. Altså ikke bare på skolearenaen, men utenom skoletiden. Hvordan opplever vi at ungene våre har det sammen? Er det positiv/negativ utvikling? Hva kan vi stimulere videre og hva bør vi arbeide for å endre? Foreldrekontaktene må bringe viktige innspill videre til trinnets lærere i etterkant. Hamar, Lene Johansen Hilde Grankel - FAU leder- - rektor - 10

10 Forventninger: Skolen til foreldrene: 1. Barna møter mette og uthvilte 2. Barna viser respekt for voksne 3. Foreldre kjenner skolens regler og bidrar til at barna også greier å følge reglene 4. Foreldre som trenger hjelp og samarbeid fordi noe er vanskelig, kontakter skolen 5. Foreldre støtter opp om skolearbeidet så godt de kan og deler viktig informasjon som de mener har betydning for barnets skolehverdag 6. Foreldre kontakter sitt barns kontaktlærer/rektor hvis det er noe de ikke er fornøyd med 7. Foreldre deltar så aktivt de kan rundt samarbeidet med lærere/skolen Foreldre til skolen: 1. Ivareta omsorg for den enkelte elev 2. Legge til rette for at den enkelte elev får tilpasset opplæring 3. God dialog med hjemmet, MÅ få beskjed ved utenomvanlige hendelser med eget barn 4. Læreren må framstå som tydelig voksen, god autoritet og klar grensesetting 11

11 Skolefritidsordningen Storebjørn og Lillebjørn Skolefritidsordningen (SFO) er et pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud utenom den obligatoriske undervisningen for barn på trinn. SFO er en integrert del av skolens virksomhet og bygger på skolens formålsparagraf. SFO-tilbudene i Hamar kommune har egne vedtekter som alle foreldre/foresatte med barn i SFO får. SFO skal preges av barns behov for trygghet, omsorg, lek, kulturaktivitet og sosial læring. Storhamar SFO utarbeider egen årsplan som deles ut i løpet av høsten. Vår visjon er: Trygge barn som trives. Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for innholdet og tilsatte. SFO har en leder med pedagogisk utdanning, som har det daglige administrative og pedagogiske ansvaret. Alle ansatte i SFO er primærkontakter. Dette er angitt bak navnet. Ansatte ved SFO - Storhamar skole: Leder Camilla Persson Storebjørn (på Lillebjørn fram til høstferien). Nestledere Kari O. Ånberg 2. trinn. Marianne Stenhaug 1. trinn (starter etter høstferien). Assistenter Astrid Hoelseth 1. trinn Torill B. Krokstad 1. trinn. Else Gulbrandsen 1. trinn Ivar Juliussen 1. trinn Emil N.Opedal(praksis) 1. trinn Øystein M. Nerland 2. trinn Anne Marit Walløe 2. trinn Anne K. Olsen 2. trinn Liv B. Holmseth2. trinn. Inger Lise Jensrud 3. trinn Tove Iversøn 4. trinn Iren Bakken 4. trinn Jonas R Andersen 3. trinn Lillebjørn er base for trinn, mens Storebjørn er base for trinn. Lillebjørn er åpent for alle med plass på SFO kl kl (etter kl går trinn ut, der har skolen inspeksjon). Det er 1 måneds oppsigelse av plassen fra 1. og 15. i måneden. Ved oppsigelse levert etter 1. april må det betales for plassen ut juni. SFO er åpent 11 måneder i året; Dvs. stengt fire uker i juli og ved 5 planleggingsdager. I høstferier o.l. har vi åpent kl kl I romjulen og påskeferien er vi slått sammen med de andre SFO ene i Hamar. Da er vi på Rollsløkken SFO, men det er bestandig voksne fra Storhamar til stede med barna når vi er der. Bemanningsnorm ved SFO ene i Hamar kommune er én voksen pr. 13 barn, og én pedagog pr. 40 barn. På Storhamar SFO er det inneværende år 3 pedagoger og 11 assistenter (samt en ekstra som har praksis). SFO har pr barn fordelt på: 37 barn på 1. trinn, 50 på 2. trinn, 41 barn på 3. trinn og 35 barn på 4. trinn. 12

12 Driftsstyret 2007/2008 Fra FAU: Tim Papas - leder (vara: Trine B. Saxrud) Trine B. Saxrud (vara: Lene Johansen) Fra ansatte: Fra elevrådet: Rektor/sekretær: Astri Holland (vara: Grethe Johansen) Ellen Lund (vara: Geir Høyby) Gard Hofshagen Matias Bjørløw Ree Hilde Grankel Politisk oppnevnt: Lars Meyer, Vognvn. 132, 2315 H. Vara: Marianne Bratlie, Uelandsgt. 2, 2315 H. FAU Storhamar skole 2006/2007 Trinn Navn Verv Mobil E-post 1. trinn Tom Borza Kasserer trinn Øyfrid Moen Styremedlem trinn Elin Riise Styremedlem trinn Gjermund Nedgård Nestleder trinn Lene Johansen Leder trinn Ikke valgt pr trinn Tove Sørum Styremedlem Driftsstyret Tim Papas 2. trinn Driftsstyret Trine B. Saxrud 7. trinn FAU Storhamar skole 2007/2008 er ikke valgt pr Organisasjonskart Storhamar skole 13

13 Elevrådet 2007/2008 NYS: 201 Matias B. Ree Nestleder (Representerer I DS) (vara: Lars B. Halvorsen) 202 Eirik Busch 1. sekretær (vara: Kristine Berg) 203 Gard Hofshagen Leder (Representerer i DS) Eiril N. Høistad 202 Marie W. Riise 2. Sekretær (vara: Sigurd Saxrud) 5. tr: A: Oda Marie Westjordet Larsen (vara: Sjur Wold) B: Sondre Wikstrøm (vara: Anna Ertsås) 4. tr: A: Anna Skaret Orskaug (vara: Erik Gundersen) B: Thomas Høiberget (vara: Anna Ingeborg Westjordet Larsen) 3. tr: SOL: Anders Myren Sortehaug (vara: Silje Karlsen) MÅNE: Gina Viken (vara: Emil Harstad) 14

14 Administrasjon og spesielle funksjoner Rektor : Ass. rektor: SFO-leder: Sekretær: Vaktmester: Teamledere: Kontaktlærer elevråd: Verneombud: Tillitsvalgt UF: Tillitsvalgt NKF/Kont.person: Spes.ped.kontakt: Bibliotekansvarlig: IKT-kontakt: Kulturkontakt: Hilde Grankel Inge Tilleraas Camilla Persson Astri Holland Bård Selnes Aud N. Johnsgård Terje Holter Leena Krognes Geir Høyby Camilla Persson Frode Johnsen Astrid Hoelseth Maria Pedersen Mette Henjum Øyvind Mathisen Gerd E. Kristiansen Ressurpersoner/fagansvarlige : AV/NaSaMi/fysikk: Engelsk: Bibliotek: Kroppsøving: KUHÅ/tekstil/verksted: KUHÅ/sløyd: Matematikk: Mat og helse: Musikk: Norsk: PedIT: Teknikk og design: Comenius: Klinisk pedagog: Morten Flengsrud Leena M. Krognes Mette Henjum Morten Flengsrud Gerd E. Kristiansen og Guri Stubstad Bjørn Atle Lihovd Ingrid N. Kristiansen Gerd E. Kristiansen Terje Holter og Kristian Lie Ellen Lillehagen Terje Holter Geir Høyby Terje Holter Hans Stapnes Prosjektgruppe for Fra ord til handling (FOTH): Hilde Grankel Aud Nymoen Johnsgård Ellen Lillehagen Ina Dalsrud Terje Holter Deltakere i Økt Læringsutbytte (ØLU): Ingrid Nordviken Kristiansen Trine Melby Kristian Lie Trine Sangro Ina Dalsrud Ellen Lillehagen Maria Pedersen 15

15 Personalet ved Storhamar skole 2007/2008 Rektor: Hilde Grankel Kyhnsgt Hamar Ass. rektor: Inge Tilleraas Birkebeinervn Hamar Leder SFO: Camilla Persson Solhellinga 34 B 2315 Hamar Lærere: Abrahamsen, Frank Hertzbergsgt Hamar Bakksjø, Gitte Schjerven Fiolvn Ridabu (perm.) Dalsrud, Ina Ulrikke Vienvn Hamar Flengsrud, Morten Lars Skrefsrudsgt Hamar Henjum, Mette Løypevn Hamar Holter, Terje Kirkebyenga Vang H Hult, Lill Malin Oluf Kolsrudsgt Hamar Høyby, Geir Storenga Br.dal Johnsen, Frode Kvartsvn Ridabu Johnsgård, Aud Nymoen Sandvikavn Ottestad Kristiansen, Gerd E. Sirius Hamar Kristiansen, Ingrid Nordviken Chr. Bruunsgt Hamar Krognes, Leena M. Marmorvn Ridabu Larsson, Cathrine Elias Blixgt Hamar (perm.) Lie, Kristian Store Prestrudvei Hamar Lihovd, Bjørn Atle Solhellinga 27 F 2315 Hamar Lillehagen Ellen Fagerlivn Ottestad Lund, Ellen Johan Fastingsgt Hamar Mathisen, Øyvind E.J.Berghsv. 21A 2316 Hamar Maurud, Cathrine T. Bekkesvevn. 35 C 2315 Hamar Maurud, Kristin O.Trygvasonsgt. 67B 2319 Hamar Melby, Trine Hakabekkvn Hamar Pedersen, Maria Snekkerstuvn. 7 B 2316 Hamar Rønning, Kjersti Skolegt Hamar Sangro, Trine R. Amundsensgt Hamar Skramstad, Randi Bruun Opplandsgt Hamar Smebye, Eli Kristine Aslak Boltsgt Hamar (perm.) Stubstad, Guri Chr. Bruunsgt Hamar Szabo, Maria Magnussenløkka 1B 2318 Hamar Vestvik, Sidsel Elgegt Hamar Morsmålslærere: Hidalgo, Vergara Angel Hagavn. 3 B 2323 Ingeberg Lam, Hung Quoc Røreksgt. 30 C 2316 Hamar Wågen, Marte Blikstad Torggt Hamar Klinisk pedagog: Stapnes, Hans Pirilsveg Hamar Assistent i skolen: Johansen, Grethe Opsahl Lille 2324 Vang

16 Assistenter i skolen og SFO: Gulbrandsen, Else 2345 Ådalsbruk Hoelseth, Astrid Delfinen Hamar Jensrud, Inger Lise Snekkerstuvn. 17 B 2316 Hamar Juliussen, Ivar Strandgt Hamar Krokstad, Torill Bratvold Magnussenløkka 6 D 2318 Hamar Walløe, Anne Marit Hakabekkvn Hamar SFO: Nestleder/pedagog: Stenhaug, Marianne Gartnervn Ottestad Ånberg, Kari Olsen Skarpholvn Hamar Assistenter: Andersen, Jonas Ryberg Nybovn Ottestad Bakken, Iren Furubergvn. 189 A 2316 Hamar Holmseth, Liv Kornsilovn Hamar Iversøn, Tove Visliesgt Hamar Nerland, Øystein Moldal Heidmannsgt Hamar Olsen, Anne Kristine Aasm. Vinjesgt. 28 B 2315 Hamar Sekretær: Holland, Astri Sven Morensgt Hamar Vaktmester: Selnes, Bård Nyvn. 9A 2312 Hamar Rengjøringspersonale: Bakken, Iren Furubergvn. 189 A 2316 Hamar Bredesen, Mona F. Gartnerløkka Ridabu Hermansen, Inger Solbrå 1 B 2322 Ridabu Olsen, Anne Kristine Aasm. Vinjesgt. 28B 2315 Hamar Olsen, Ole Jonny E.J. Berghsvei 19 A 2316 Hamar

17 18

18 19

19 20

20 Pedagogenes E-postadresser Abrahamsen Bakksjø Ulrikke Dalsrud Flengsrud Henjum Holter Høyby Malin Hult Nymoen Johnsgård Johnsen Kristiansen Nordviken Kristiansen M Krognes Larsson Lie Atle Lihovd Lillehagen Lund Mathisen Maurud Maurud Melby Pedersen Rønning Sangro Bruun Skramstad Kristine Smebye Stubstad Szabo Fotografering og filming Dersom barn skal filmes eller fotograferes i skoletiden for at det skal brukes i en offentlig sammenheng, for eksempel av studenter ved Høgskolen i Hedmark, skal foresatte godkjenne dette spesielt. Skolen har utarbeidet skjema til dette bruk. Bilder i skolens informasjonshefte uten bruk av navn kommer ikke inn under denne reglen. 21

21 Forsikring Hamar kommune har avtale om kollektiv ulykkesforsikring for barn og ungdom med KLP Skadeforsikring. Forsikringen omfatter bl.a. ulykkesskader som skyldes bruk av rulleskøyter/ rullebrett under forutsetning av at pålagt sikkerhetsutstyr (hjelm, albu-, kne- og håndledds-beskytter) er benyttet. Skolen har informasjonsbrosjyre fra KLP. Dersom noen ønsker en kopi av denne, ta kontakt med kontoret. Skolevei trafikksikkerhet sykling kjøring av elever Storhamar skole har tradisjon for å ta trafikksikkerhet og elevenes skolevei på alvor, og har gjennom samarbeid med foreldre, politi og vegmyndigheter gjennom årene oppnådd store forbedringer både i skolens nærområde, og også på steder lengre unna skolen, som har med våre elevers skolevei å gjøre. For elever som bor øst for Aluvn. har vi tidligere anbefalt å krysse Aluvn. ved nedkjøringen til Ajerhallen (ved Speiderhuset), og gå gjennom skoleområdet ned til krysset ved Ringgt./Furubergvn. Skoleområdet er nå ikke slik det var, grunnet den nye videregående skolen. Vi anbefaler derfor ikke våre elever å bruke denne skoleveien. For de som bor lengst nord øst for Aluvn. (Voldjordet), anbefaler vi å krysse Vognvn. og deretter gå gjennom Ajerhaganområdet, krysse Aluvn. ved krysset ved Sven Morensgt. Deretter følge Sven Morensgt. og så ned til lyskrysset i Vognvn., hvor det er trygt å krysse Vognvn. Derfra kan en følge gangveien ned til krysset Ringgt./Furubergvn. og videre gå ned til skolen. For de som bor lengre sør i området øst for Aluvn. skjønner vi at ovenfor nevnte rute kan bli litt lang, så de som dette gjelder anbefaler vi å ta kontakt med skolen dersom de ønsker råd om sikker skolevei. Vi har ingen geografiske grenser for å få lov til å sykle til og fra skolen. Dette innebærer at alle elever f.o.m. 5. trinn kan få sykle til og fra skolen dersom hjemmet ønsker det. Forutsetningen fra skolens side er at de har bestått sykkelprøven, som avholdes i slutten av 4. trinn. Denne aldersbegrensningen anbefales av Trygg Trafikk, og begrunnes bl.a. i internasjonal forskning om barns trafikkmodenhet. Når det gjelder bruk av sykkelhjelm, har FAU ved Storhamar skole sagt flg.: «Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved Storhamar skole har drøftet sakens prinsipielle sider, og mener at det er foreldrenes ansvar at ungene bruker sykkelhjelm til og fra skole/hjem. Av erfaring vet vi at bruk av hjelm kan forhindre skader dersom det skjer uhell hvor syklende er innblandet. Vi vil derfor anmode foreldrene om at de sørger for at ungene bruker hjelm. I forbindelse med sykkelturer i skolens regi, mener vi at skolen skal sette krav om bruk av hjelm.» Når det gjelder barn som passasjerer i privatbil, så må foreldre godkjenne om barn skal sitte på i privatbiler f.eks på turer. De vil event. i slike situasjoner være sikret med bilbelte. Den største utfordringen hva trafikk angår i vårt nærområde er i Snorresgt. Her er det både for oss, og ikke minst de som bor på den andre siden av gaten til tider meget vanskelig fremkommelighet. Her har det, dessverre, ikke skjedd noe det siste året, og skolen gjør det vi kan for at situasjonen skal bli bedre både for oppsitterne og oss, men utspillet ligger hos teknisk etat i rådhuset. Permisjonssøknader Foreldrene kan søke om permisjon for sine barn. Søknad om permisjon for en dag skrives i meldingsboka. Ved lengre permisjoner skal det brukes et eget søknadsskjema, som dere får ved henvendelse til kontaktlærer eller skolens kontor. Søknaden sendes rektor, via kontaktlærer, i god tid før permisjonen. Skjemaet finnes også på kommunens nettside. 22

Verdier: Glad Utfordrende Lærende. Skoleåret 2011 2012. Storhamar skole. Visjon: «Glede ved å lykkes»

Verdier: Glad Utfordrende Lærende. Skoleåret 2011 2012. Storhamar skole. Visjon: «Glede ved å lykkes» Verdier: Glad Utfordrende Lærende GUL Skoleåret 2011 2012 Storhamar skole Visjon: «Glede ved å lykkes» Innholdsfortegnelse Pedagogisk innhold: Velkommen s. 4 Skolens planer s. 5 It s Learning s. 9 SFO

Detaljer

Skoleåret 2005 / 2006 Storhamar skole

Skoleåret 2005 / 2006 Storhamar skole Skoleåret 2005 / 2006 Storhamar skole Verdier: Glad Utfordrende Levende G U L Visjon: «Glede ved å lykkes» Innholdsfortegnelse Pedagogisk innhold: Velkommen...s. 1 Skolens virksomhetsplan...s. 2 Skolens

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Verdier: Glad Utfordrende Lærende. Skoleåret 2011 2012. Storhamar skole. Visjon: «Glede ved å lykkes»

Verdier: Glad Utfordrende Lærende. Skoleåret 2011 2012. Storhamar skole. Visjon: «Glede ved å lykkes» Verdier: Glad Utfordrende Lærende GUL Skoleåret 2011 2012 Storhamar skole Visjon: «Glede ved å lykkes» Innholdsfortegnelse Pedagogisk innhold: Velkommen s. 4 Skolens planer s. 5 It s Learning s. 9 SFO

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Klubbmesterskap Fristil Felles

Klubbmesterskap Fristil Felles Jenter 3 år Engebakken, Isabell Furnes Skiløperforening 4 Faraasen, Isabell Nybygda IL 3 Hovde, Jenny Nybygda IL 1 Jevne, Kristine Stubberud Nybygda IL 6 Rønningen, Ella Slettum Nybygda IL 141 Slettum,

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Gutter 10 år & yngre Nybegynnere. Gutter 11-12 år Nybegynnere. Jenter 10 år & yngre Nybegynnere. Jenter 11-12 år Nybegynnere

Gutter 10 år & yngre Nybegynnere. Gutter 11-12 år Nybegynnere. Jenter 10 år & yngre Nybegynnere. Jenter 11-12 år Nybegynnere Resultatliste Beitostøl-Sprinten 15.05-2014 - OSSK Cup 4 Gutter 10 år & yngre Nybegynnere 2 Even Thon Øystre Slidre SSL - Skiskyting 15:02 1 (1-0) 3 Ola Johnsrud Søndre Ål Sportsklubb - Skiskyting 19:19

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015 Jenter 10 år & yngre ny 2 Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 18:30:30 2* 3 Marte Mangset Vennestrøm MjøsSki 18:31:00 3* 4 Sunniva Raddum Skaug Tretten SSL 18:31:30 124* 5 Ingeborg Stramrud-TorsæterMjøsSki

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X 50 150 X*XXX* * *9 * 99 249 X*XXX9XXXX 99 348 (18*)

Detaljer

RESULTATLISTE 12.05.2015

RESULTATLISTE 12.05.2015 Barn 0-6 år (Påmeldt: 34 - Startet: 31 - Fullført: 31 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Mathilde Hermansen 2 Ella Nordby Skogen 3 Kasper Hoelsæter Teksum 4 Vilde Nordby Skogen 5 Martine Årdal Eidsvold

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn 2010

Klubbmesterskap Langrenn 2010 Jenter 8 år Hannah Johnsrud Gran IL 102 07:37 Anne Amalie Nymoen Brandbu IF 103 12:45 Berthe Teslo Brandbu IF 101 11:30 Gutter 8 år Magnus Bakløkken Gran IL 174 09:07 Martin Strande Fosse Brandbu IF 104

Detaljer

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000 Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011 Øvelse 1. 4m fri, jenter - født 20 1p Silje Mari Bjørlykke 5.13,45 421 35,54(35,54) 1.14,29(38,75) 1.53,76(39,47) 2.34,23(40,47) 3.14,59(40,36) 3.54,43(39,84) 4.35,03(40,60)

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK.

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK. Øvelser.økt, lør. 3.04.203 kl 0:00 Øvelsenr: 400 Fri K Sandra Johansen Harstad Svømmeklubb 02 2002 0.22.54 2 Magdalene Lind Sortland SLK 02 2002.59.78 3 Julie Kristine Beril Vikki Tverlandet IL 99 999.48.87

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken RD Ass RD Ma stigning Gutter K-5 7 Martin Bredesen Garberg 171,3 02:25 3 Magnus Lyngre 191,3 01:41 4 Estin Møllerstuen 187,1 02:12 6 Endre Nustad Klophus 177,2 02:30 1 Vemund Thallaug Lund 197,0 01:52

Detaljer

Elverum Sv J1 jr 20 Elverum Svømming DISK 37,82(37,82) 1.24,75(46,93) 2.16,11(51,36) 3 Skjetten Svømming J1 jr. JR Skjetten Svømming

Elverum Sv J1 jr 20 Elverum Svømming DISK 37,82(37,82) 1.24,75(46,93) 2.16,11(51,36) 3 Skjetten Svømming J1 jr. JR Skjetten Svømming Øvelse 1. 4*50m bryst, herrer Klasse født 00 1p Skjetten Svømming G2 jr. JR Skjetten Svømming 2.45,49 2.45,49(2.45,49) 1.19,19(-0,30) 22,45(-0,74) 2.45,49(2.23,04) 22.05,24(19.19,75) 36,39(-0,85) 2.06,65(1.30,26)

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Trippelrenn 18.01.12

Trippelrenn 18.01.12 Klasse 4 år NC Syver Briskeby NOIL 5 NC Espen Hjelmås Molden Gran IL 3 NC Jenny Hval-Granlund Søndre Ål Spk 2 NC Andreas Koller Gran IL 7 NC Sondre Molden Alm Gran IL 4 NC Magnus Rustaden Søndre Ål Spk

Detaljer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer

Startliste, Kvalifiseringsstevne. Øvelse 1. 100m fri, herrer. Øvelse 2. 100m fri, damer. Øvelse 4. 400m individuell medley, damer Startliste, Kvalifiseringsstevne Øvelse 1. 100m fri, herrer 1. Martin Hals 91 Øvre Eiker SK 55,63 2. Thomas Gevelt 92 Nedre Eiker SK 1.05,45 3. Espen Hanto 95 Tønsberg SK 1.09,52 4. Juel Martin Akervold

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd 20-23.11.2012. Blaker sparebank NORMA AS

Klasse ASP. 25 Skudd 20-23.11.2012. Blaker sparebank NORMA AS Klasse ASP Iselin Roos Aas Fet 44 47 46 93 230 1* Gjenstand Henrik Andresen Blaker 40 35 40 70 185 0* Gjenstand Erik Andre Broe Skedsmo 48 49 47 97 241 7* Gjenstand Kristian Melby Dæhlen Urskog 49 46 47

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.

Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00. Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00. Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1. 200 rygg Stine Johanne Kristiansen 99 Tromsø svømmeklubb 3.07,00 Synne Isaksen 02 Tromsø svømmeklubb 3.10,00 100 meter rygg Senior - Alfabetisk Knut Oskar Blix 93 Tromsø svømmeklubb 1.46,30 Anna Sofie

Detaljer

Novemberstevnet 15m 3. november 2013

Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Resultatliste Novemberstevnet 15m 3. november 2013 Kasserer: Inger Marie Sollien Vestsidevegen 302, 2860 Hov e-mail: sondre-land@skytterlag.no Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Lasse Magnussen Søndre Land

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta 1

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta 1 Badmintonklubb, 2670 Otta 1 Fredag 1-17 19:00 18-34 20:00 35-50 21:00 51-56 22:00 Lørdag 61-74 08:00 75-88 09:00 89-102 10:00 103-116 11:00 117-130 12:00 131-144 13:00 145-158 14:00 159-172 15:00 173-186

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng 1p Gimse, Vilde Kvenshagen 1998 Tromsø SK 2.15,28 554 32,28 (32,28) 1.07,57 (35,29) 2.15,28 (1.

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng 1p Gimse, Vilde Kvenshagen 1998 Tromsø SK 2.15,28 554 32,28 (32,28) 1.07,57 (35,29) 2.15,28 (1. Øvelse 1. 200m fri, damer Klasse født 97 1p Pedersen, Linda 1997 Sørreisa SK 2.18,80 513 32,04 (32,04) 1.07,18 (35,14) 2.18,80 (1.11,62) 2 Bjørkli, Stine 1997 2.27,07 431 32,77 (32,77) 1.09,75 (36,98)

Detaljer

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter

ØVELSE 1; 25M BRYST jenter Irene Dalby Cup - Odal Svømmeklubb - lørdag 26. november 20 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: Sina Ingedotter Øyen 200 Elverum SK 00:,9 2 Edith Kiønig 200 Rena SK 00:,8 3

Detaljer

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97

Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 Premieliste Klasse 3-5 1 Tor Erik Fossli Målselv 50 50 49 99 248 5* 2 Geir Bjerregaard Bardu 50 49 50 97 246 9* 3 Linn Jørgensen Falken 49 49 50 97 245 7* 4 Gro Bjerregaard Bardu 50 48 50 96 244 9* 5 Sveinung

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse G8 320 meter 0 Marius Strømstad Grane IL 0 Aleksander Engås Halsøy IL 0 Johannes B Øvereng Mosjøen IL 0 Lars Eriksen Bossmo & Yt 0 Benjamin Aufles Drevja IL J8 230 meter 0 Emma Aarnes Leirfjord IL 0 Sandra

Detaljer

Øvelse 1. 200m fri, damer

Øvelse 1. 200m fri, damer Øvelse 1. 200m fri, damer 1p Oda Martine Reiertsen 89 Øvre Eiker SK 2,14.39 629 2 Line Lie Tærud 89 Drammen SK 2,26.89 482 1p Line Cecilie Stenseth 90 Øvre Eiker SK 2,22.59 527 2p Guro Bjørk Sørby 90 Øvre

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2012 FORELDREKONTAKTER 2012/2013 Klasse Foreldrekontakt Foreldrekontakt 1.klasse 2.klasse Tonje Kristin Hagen Mob: 91 59 17 58 e-post: tonjehagen@live.no Vidar J. Larsen Mob:

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

Vinnerne av superfinnalen

Vinnerne av superfinnalen Vinnerne av superfinnalen Klasse R Rowene Wingstad Storfjord Klasse ER Viljar Johansen Larsen Målselv Klasse J Atalie Pedersen Bjerkvik Klasse V65 Roald Hoseth Ballangen Klasse V73 Nils A. Larsen Lødingen

Detaljer

Laksevåglekene. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 600 m - G-11

Laksevåglekene. Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: Startliste: 600 m - G-11 60 m - G-10 Laksevåglekene 600 m - G-11 13 Brage Dybwad Bergens TF 14 Brede Laastad Bjørykke Bergens TF 19 Fabian Filip Rimestad Bergens TF 70 Gjert Høie Sjursen Gneist,IL 72 Henrik Berger Ettrup Gneist,IL

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE OKTOBER 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE OKTOBER 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - en handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 er vedtatt i kommunestyret 03.09.13 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE OKTOBER 2013 Planen har klare prioriteringer om hva Nesskolen skal jobbe

Detaljer

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre...

Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... Hei alle foreldre, foresatte, besteforeldre... oversikt over hvilke arrangementer IILs langrennsgruppe er ansvarlig for i kommende skisesong. Dette ansvaret innebærer dugnadsinnsats fra foresatte: Arbeidet

Detaljer

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006

INNHOLD. Tilforeldrene/foresatte Adresser/telefoner Kontaktlærere/team. Elevpermisjoner Skolens uteområde. Side 9 Skoleruta 2005-2006 Nr. 1 skoleåret 2005-2006 INNHOLD Side 3 Tilforeldrene/foresatte Side 4 Adresser/telefoner Side 5 Kontaktlærere/team Side 6 FAU Side 7 Elevpermisjoner Side 7 Skolens uteområde Side 8 Rådgivernytt Side

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Todagersrennet - Sprint

Todagersrennet - Sprint Jenter 10 år & yngre ny Signe Hole Skoppum IL 6 09:21 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL 9 08:18 Maria Ladiszlaidesz Bø SSL 3 08:57 * Carine Lid Heddal IL 7 11:16 4 (4-0) Amalie Skarpodde Drangedal IL 8

Detaljer

Røyken Ski-karusell 24.01.2012

Røyken Ski-karusell 24.01.2012 NOCLAS 1 998 A2 Ukjent løper NOTEAM 998 00:00 00:00 2 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 999 00:00 00:00 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 SMÅTROLL susanne amundsen bødalen 12 05:46 Magnus bjørnstad ros 24

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt

Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb Brikkeleie Kontigent Ordinært påmeldt Alta IF Dato 1.1.21 Nummer 1 Kundeid: 64554 Kontigentliste Kretsrenn Nordreisa dato: 2.1.1 FI 77 Henriksen Magne M 17 år 7,5 km 398241 11:38:3 15 Sum 15 Antall Løpere 1 Vennligst betal skyldig beløp til

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012

KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012 KURSOVERSIKT VINTER/VÅR 2012 Setermoen Svømmeklubb skal fra 2012 starte å bruke www.tryggivann.no for påmelding, registrering og fakturering av kurs. For å få dette i gang har vi satt opp kursgruppene

Detaljer

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6

Bane Navn Klubb Fødselsår / Klasse Påmeldt tid 1 2 Lisa Liasjø TS&LK 05 2005 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 05 2005 5 6 Øvelser den 4.03. Øvelsenr: 00 Bryst K He at: 2 Lisa Liasjø TS&LK 0 200 3 Nora Torsvik Løvli LS&LK 04 2004 4 Julie Gilbu TS&LK 0 200 2 Mika Tiarks LS&LK 03 2003 3 Evy Eilin Valås Kyrksæterøra 02 2002 4

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Kontingentliste Sonerenn Tromsdalen dato: 08.03.15 9100 KVALШYSLETTA

Kontingentliste Sonerenn Tromsdalen dato: 08.03.15 9100 KVALШYSLETTA Kvalшysletta Skilag Postboks 41 Dato 7.3.215 Nummer 1 Kundeid: 64467 Forfall: 21.3.215 Kontingentliste dato: 8.3.15 91 KVALШYSLETTA mail@kskilag.net 122 Andersen Dina J 13 еr - 3 km 13:1: 48 Andersen Hedda

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

RESULTATLISTE. GIFFI Høst Open 22.11.2015-22.11.2015. Klasse født 04

RESULTATLISTE. GIFFI Høst Open 22.11.2015-22.11.2015. Klasse født 04 Øvelse 1. 200m individuell medley, damer 1p Mjanger, Renate 2000 Fet SK 3.22,08 226 45,64 (45,64) 1.37,49 (51,85) 2.36,69 (59,20) 3.22,08 (45,39) 1p Killie, Tiril Birgit Uppstad 2001 Skjetten Svømming

Detaljer

Ark1. Side 1. Stevne: DNB-karusell 1 Stevnested: Eidangerhallen Stevnedato: 26.03.2014 Arrangør Eidanger IL Kontaktperson: Kjell Ivar Øya Utendørs: N

Ark1. Side 1. Stevne: DNB-karusell 1 Stevnested: Eidangerhallen Stevnedato: 26.03.2014 Arrangør Eidanger IL Kontaktperson: Kjell Ivar Øya Utendørs: N Stevne: DNB-karusell 1 Stevnested: Eidangerhallen Stevnedato: 26.03.2014 Arrangør Eidanger IL Kontaktperson: Kjell Ivar Øya Utendørs: N Ark1 Resultatliste: 26.03.2014 G-10 60 meter 1 Fredrik Scheie Vrålstad

Detaljer

RESULTATLISTE. SaS Open 13.06.2015-14.06.2015. Senior. Klasse født 99. Klasse født 04. Klasse født 05 - Alfabetisk

RESULTATLISTE. SaS Open 13.06.2015-14.06.2015. Senior. Klasse født 99. Klasse født 04. Klasse født 05 - Alfabetisk Øvelse 1. 50m fri, damer - Forsøk 1 Jensen, Tiril Fredrikke Rist 1994 Kristiansand SA 27,98 1 Stolpestad, Stine 1998 28,37 2 Furre, Vilde Godaker 1998 29,01 3 Svendsen, Rebecca-Lee Withers 1998 Tønsberg

Detaljer

nedre Sigdal if SeSongen 2015

nedre Sigdal if SeSongen 2015 Nedre Sigdal IF Sesongen 2015 Nedre Sigdal, laget vårt! Med denne vakre teksten skrevet av Trude Wickmann gratulerer jeg alle gutter, jenter, tanter, foreldre og øvrige støttespillere i Nedre Sigdal med

Detaljer

RESULTATLISTE. Øvelse 3. 50m rygg, herrer. Øvelse 4. 50m rygg, damer 10.12.2011-10.12.2011. Julesvøm Elverum. Klasse født 99.

RESULTATLISTE. Øvelse 3. 50m rygg, herrer. Øvelse 4. 50m rygg, damer 10.12.2011-10.12.2011. Julesvøm Elverum. Klasse født 99. Julesvøm Svømming Øvelse 2. 400m fri, damer Klasse født 96 1p Nordberg, Stina Victoria 1996 Ski SK 4.51,08 526 31,54 1.07,06 1.44,10 2.21,40 2.58,96 3.37,40 4.15,19 4.51,08 31,54 35,52 37,04 37,30 37,56

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien

>NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 ÅMOT 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien >NR Etternavn Fornavn Adresse G/Br.nr Tlf. mobil Postnr 1 Aasheim Else Marie Refsalveien, 3340 130/63 48071849 3340 2 Anfinrud Olav Gustadveien 37, 3340 142/96 41475433 3340 3 Aspenes Øystein Refsalveien,

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Adresse: 2850 LENA Telefon: 61160720 E-post: berit.granlund@ostre-toten.kommune.no

Adresse: 2850 LENA Telefon: 61160720 E-post: berit.granlund@ostre-toten.kommune.no Adresse: 2850 LENA Telefon: 61160720 E-post: berit.granlund@ostre-toten.kommune.no 1 INNHOLD ÅRSPLAN 2011-2012 : DE VOKSNE SOM JOBBER I BARNEHAGEN side 3 BARNA SOM GÅR I BARNEHAGEN: side 4 PLAN FOR FASTE

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse Gutter 10 år 1 km 1 18:30.15 2 Lars Eriksen Skogn IL 18:30.30 3 Eirik Reinaas Bjørshol Frol IL 18:30.45 4 Tony Meier Wikjord- Løvold Skogn IL 18:31.00 5 Mats Augdal Dahl IL Aasguten 18:31.15 6 Henrik Myhr

Detaljer

SOGL Telenorkarusell Dag 2

SOGL Telenorkarusell Dag 2 Barn 3 år Seeberg-Holmedal, Sofie 0 DNS Skaar-Rommetveit, Alva Kristine 9 Fullførte: Startende: Barn 4 år Eikrem, Tora 6 Haga, Maria Dyrvang 9 Hannevik, Jonathan 7 Hanvold, Henning 8 Fullførte: 4 Startende:

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT

Øvrebø- Samlags- Sørlands- Skagerak- Birkenes- VINNERRESULTAT Greipstadstevnestevnestevnestevnestevnestevnet Skagerak- Birkenes- Øvrebø- Sørlands- 249 248 NR KL NAVN LAG Poeng Poeng Poeng Poeng Poeng TOTAL PL. SIFFER KLASSE 5 1 5 Tor Arnfinn Homme Kr. Sand og Omegn

Detaljer

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status

Parstafett 2010 08.06.2010 Resultatliste. Kvilheim. Damer 2-etp. Etappe Plass Lag Tid. Total Etter Endring Status Plass Lag Damer -etp. Parstafett 8.6. Eidsiva/Nav lag (67) ::4 Tone Nysæter :4 : :4 Solveig Sørlien 6:6 :4 9:8 Tone Nysæter :5 : 4:58 4 Solveig Sørlien 9:6 : ::4 : : : : Norsk Tipping lag (7) :5:7 4: Bodil

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013

KM klassisk/sbm Cup. Startliste. Nordmarka Idrettsenter 20.01.2013 G 10 år 1 km klassisk 4 Noa Raaen Surnadal IL 12:02:00 5 Olai Eide Stavseng Liabygda IL 12:02:30 6 Ola Nordvik Surnadal IL 12:03:00 7 Thomas Indergård Molde og Omegn IF - Ski 12:03:30 8 Edvin Romundstad

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50

44 Johannes Heien NTNUI 45 Bent Brattbakken NIHI 46 Axel Holene NTNUI 47 Jack Larsen NTNUI 48 Jonathan Hansen NIHI 49 Marius Vebner NTNUI 50 Herrer 50 km 1 Morten Urdal Bakke NTNUI 2 Sigmund Rimstad NTNUI 3 Martin Hallberg NTNUI 4 Einar Raknes Brekke NTNUI 5 Tore Ødegård NTNUI 6 Vegard Ruttenborg NTNUI 7 Erik L Solberg NTNUI 8 Martin Moxnes

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

RESULTATLISTE 01.06.2015

RESULTATLISTE 01.06.2015 Barn 0-6 år (Påmeldt: 46 - Startet: 37 - Fullført: 37 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Mathilde Hermansen 2 Ella Nordby Skogen 3 Kasper Hoelsæter Teksum 4 Vilde Nordby Skogen 5 Martine Årdal Eidsvold

Detaljer