Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole"

Transkript

1 Skoleåret 2007 / 2008 Storhamar skole Verdier: Glad Utfordrende Levende G U L Visjon: «Glede ved å lykkes»

2 Innholdsfortegnelse Pedagogisk innhold: Velkommen...s. 4 Skolens virksomhetsplan...s. 5 Skolens satsingsområder...s. 6 Plan for positiv elevatferd, husregler, trivselsregler, medvirkning, forventninger...s. 7 Skolefritidsordningen SFO...s. 12 Organisering: Driftsstyret...s. 13 FAU...s. 13 Organisasjonskart...s. 13 Elevrådet...s. 14 Administrasjon og spesielle funksjoner...s. 15 Ansatte: Personalet ved Storhamar skole 2007/ s. 16 Bilder av personalet...s. 17 Praktisk informasjon: Pedagogenes e-postadresser...s. 21 Fotografering og filming...s. 21 Forsikring...s. 22 Skolevei - trafikksikkerhet sykling kjøring av elever...s. 22 Permisjonssøknader...s. 22 Innsamlingsaksjoner...s. 23 Gjenglemt tøy, klokker etc....s. 23 Skolens telefoner og e-postadresser...s. 24 Våre nærmeste samarbeidspartnere: PP-tjenesten...s. 24 Skolehelsetjenesten...s. 25 Tannhelsetjenesten...s. 25 Politiet...s. 25 Trinnlister: Navnelister m/foreldekontakter pr. trinn...s. 26 Skolerute 2007/ omslagsside Redaktør: Inge Tilleraas Redaksjon avsluttet

3 Velkommen til et nytt skoleår! Visjon : Glede ved å lykkes Verdier : Glad Utfordrende Levende (GUL) Med vår visjon, verdier og solsikke i hånden, ønsker vi dere alle velkommen. Både dere som har tilhørt Storhamar lenge, dere som har startet i år og dere som kommer til oss i løpet av skoleåret. Ved skolestart har vi 328 elever og ca. 50 ansatte. Du kan se bilder av oss ansatte inne i heftet. På vår hjemmeside under vår digitale læringsplattform: kan du søke både på bilder og stoff om de enkelte trinn. Vi arbeider med å utvikle bruken av dette læringsrommet på alle trinn, gå inn og gjør deg kjent. Vi vil også legge ut planene vi har laget på områdene mobbing og vold. De er forebyggende og gir retningslinjer ved behov. Det fantastisk flotte amfiet bak i hagen, ga en fin ramme for å ønske alle elevene våre velkommen ved skolestart, og vår stolthet skolehagen, blir høstet i disse dager. Stolte foreldre kjøpte skolehageprodukter fra sine egne barn på markedsdagen i høst. Hovedfokuset for vårt pedagogiske arbeid, er det store prosjektet vi har blitt med i. Vi har fått midler fra Utdanningsdirektoratet for å øke kompetansen vår innenfor vår nasjonale læreplan, Kunnskapsløftet. Vi har sjøl plukket ut områder vi mener er viktige og riktige for oss. Vi vil lære oss en strukturert og systematisk metodikk i lese- og skriveopplæringa og utvikle ny kompetanse på ulike læringsstrategier. Begge områdene er inspirert fra god praksis som rektor fikk lære om på en studietur høsten -06. I løpet av oktober vil vi invitere alle foreldrene til et møte med bilder og erfaringer fra New Zealandturen, bakgrunnen for vårt prosjekt. Vi jobber videre med å utvikle samarbeidet med foreldrene på Storhamar. Foreldreskolen på 1. trinn jobber vi nå med å utvikle inn i alle trinn som en måte å jobbe på. Målet vårt er at foreldresamarbeidet gir rammer for foreldrene til å ta mer aktiv del i barnas læring, og vi får økt læring som resultat. Vi har utviklet rammer for medvirkning, og laget et system for foreldrevurderinger i rammer som begge parter opplever som konstruktive! Velkommen til oss! Hilde Grankel - rektor - Inge Tilleraas - assisterende rektor - 4

4 VIRKSOMHETSPLAN 2007/ Norsk og læringsstrategier. a) Skoleprosjekt: Fra Ord Til Handling (FOTH): Vi kan - glede ved å lykkes, egen framdriftsplan (se vedlegg) b) Kommunalt prosjekt: Økt læringsutbytte (ØLU) 2. Vedlikehold og videreutvikling: a) Videreutvikling av Elevsamtaler, se FOTH/framdriftsplan. b) Dokumentere hverdagsbruk av Stiger i basisfag/ sosial kompetanse på alle trinn. Foreldreskoletenking inn i foreldresamarbeid på flere trinn. (Prosjekt: Leksehjelp + intern kompetanse.) c) Aldersblandet aktiviteter- vi gjennomføre 2-3 fellesopplevelser. d) IKT PedIT/ dokumentere bruk av PedIt på alle trinn. Digitale verktøy: Arbeidsplaner viser at IKT brukes som grunnleggende ferdighet, alle trinn følger opp skolens IKT plan. e) Videreutvikling av fagplaner, vi bruker Skolepermen vår med trinnrammer for ulike læringsområder, og lager temakasser på alle team. KOMPETANSEUTVIKLING: Skolens kompetanseutvikling er delt i tre områder: 1 - Norsk: ((Prosjekt FOTH, ØLU og Norskstigearbeid) 2 - Læringsstrategier (FOTH, ØLU) 3 - Elevsamtalen og Foreldreskolen (FOTH og prosjekt:leksehjelp) 4 - PedIT /IKT: Ressurspersoner skolerer kollegiet videre, mot KL målsettinger. Hamar, Hilde Grankel - rektor - 5

5 Skolens satsingsområder Skolen søkte Utdanningsdirektoratet om å få bli med i et stort nasjonalt prosjekt som heter Fra ord til handling (FOTH) og som varer i to år, og vi fikk innvilget søknaden Vi får ca kroner som i all hovedsak skal brukes til å betale kompetansemiljøene vi har avtalt med. Hvem skal lære oss om hva? Imtec skal hjelpe oss i arbeidet med elevsamtaler og med organisasjonsutvikling. Rektor på Hvalstad skole skal lære oss en systematisk og strukturert metode i forhold til lese- og skriveopplæringa som er hentet fra New Zealand. Metoden gir veldig gode resultater både her og der trinn er målgruppa. Konsulent/forfatter fra Stockholm skal hjelpe oss med å lære to læringsstrategier; trinn skal lære dette. Vi vil få flotte muligheter til å utvikle vårt arbeid for å bli dyktigere i å tilpasse opplæringa til den enkelte elev. Vi ønsker å dele det vi lærer i løpet av prosjektet med dere, etter hvert. Vi vil videre-utvikle Foreldreskolen og dele læring med dere, gi dere økte muligheter til å bidra i eget barns læring. Litt mer om vårt pedagogiske arbeid: Kunnskapsløftet er vår ramme. Den innholder fagplaner med kompetansemål gitt på 2., 4.og 7. trinn. Den sier noe om formål, hovedområder, timetall, vurdering og grunnleggende ferdigheter i faget. Vi har fordelt de ulike områdene i planen på alle sju trinn og laget våre lokale permer med vår logiske oppbygging som vår skoleplanen. Kunnskapsløftet har også en generell del om verdigrunnlag og prinsipper for opplæringa som inkluderer Læringsplakaten, som sier at skolen skal: 1. Gi alle elever like muligheter til å utvikle evner og talenter, individuelt og sammen med andre. 2. Stimulere elevenes læringslyst, utholdenhet og nysgjerrighet. 3. Stimulerer elevene til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenking. 4. Stimulere dem i deres personlige utvikling, etisk, sosialt, kulturelt og demokratiforståelse. 5. Legge til rette for elevmedvirkning og at de kan foreta bevisste verdivalg, fremtidig utdanning/yrke. 6. Fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter. 7. Stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse. 8. Bidra til at lærere fremstår som tydelige ledere og som forbilder. 9. Sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. 10. Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldre/foresattes medansvar i skolen. 11. Legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte. De fem grunnleggende ferdighetene er: Å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Storhamar skole har arbeidet med norsk som satsingsområde i fem år. Vi har utviklet et system med Norskstiger, og vi jobber med å utvikle kvaliteten og presisjonsnivået på dem kontinuerlig. Hver elev på Storhamar har en individuell tilpasset Norskstige som de får med hjem ved skolestart. Det er flere varianter av stiger på hvert trinn. Elevene har jo forskjellige behov, og vi må fange dem der de er for å kunne løfte og stimulere dem videre. Hvert trinn arbeider i læringsgrupper som en del av norskopplæringa. Pedagogene lager formålstjenlige læringsgrupper som er dynamiske. Elever kan skifte grupper når læringa tilsier det. Innsikt i den enkelte elevs behov, kartleggingsresultater og klokskap om trinnet, vurderes. Norskstigen er samtaleemne på både elevsamtaler og foreldresamtaler. Storhamar skole vil altså ta et mer helhetlig grep for å utvikle en strukturert og systematisk modell for skolens lese- og skriveopplæring og starter med trinn. Erfaringer som Hvalstad skole i Asker har gjort, vil vi lære av. Vi vil øke lese- og skrivekompetansen hos våre elever og tenker oss også en videreføring av arbeidet mot trinn. Etter hvert vil trinn få videreført modellen trinn skal sette fokus på 6

6 læringsstrategier. Hvordan kan vi tilpasse læringa slik at flere elever lærer bedre? Hvordan kan vi bruke elevenes styrker i læringsprosesser bedre? Vi ser for oss at dette området utvikles videre på trinn etter hvert. Prosjektet blir et ekstra Kunnskapsløft for hele skolen! Plan for positiv elevatferd Planen består av flere deler. Sammen gir de en helhetlig, bevisst og tydelig arbeid mot positiv elevatferd. De enkelte delene blir brukt i forskjellige sammenhenger, på forskjellige områder og til ulike tider. Skolen vil stimulere, evaluere og videreutvikle positiv elevatferd. 1. Grunnmuren 1a: husregler 1b: trivselsregler 1c: voksenledelse 1d: mobbeplan 1e: voldsplan 2. Bygget 2a: sosial kompetanse-stiger 2b: elevsamtaler 2c: foreldresamarbeid 3. Sola 3a: foreldreskolen for 1.trinn 3b: foreldreskole på alle trinn HUSREGLER FOR ELEVER Inne Mobiltelefon Jeg bruker innestemme inn i bygningene. Jeg går i gangene, løpe kan jeg gjøre ute. Jeg kan ha med avslått mobiltelefon i sekken. Hvis telefonen blir borte eller ødelagt, er det de voksne hjemme som har ansvaret med å erstatte den eller finne ut hva som har skjedd. Hvis jeg glemmer meg og bruker den i skoletida uten at det er lov, vil læreren ta den og legge den på kontoret. Da er det en av de voksne hjemme som må hente den hvis jeg få den tilbake. Godteri Sykling Godteri eller tyggegummi kan jeg ikke ha med meg eller bruke på skolen. Hvis det skal være en spesiell feiring eller markering, kan læreren gi spesiell tillatelse til å ha med spesielle ting. Ingen skal sykle på skolens område. Jeg må gå av sykkelen når jeg kommer, og trille sykkelen til porten når jeg drar hjem. Jeg kan sykle til skolen f.o.m. slutten av 4.trinn, etter at jeg har greid sykkelprøven og fått sykkelbevis. Hjelm MÅ jeg ha når jeg skal sykle i skoleregi. Hjelm anbefaler skolen alle å bruker på skoleveien. Det er foreldrene som har ansvaret. Hamar, Hilde Grankel - rektor - 7

7 TRIVSELSREGLER 1. VÆRE GREI - REGELEN Det betyr: Vi vil at alle skal få være med i leken. Vi ser etter om noen står alene og prøver å få alle med inn i leken. Vi hjelper hverandre Vi sier hyggelige ting til hverandre Vi hilser på hverandre 2. STOPP - REGELEN Det betyr: Hvis du opplever at andre sier eller gjør ting mot deg som er vondt for deg, sier du : Stopp! Alle må stoppe med det de gjør med en gang hvis noen andre sier : Stopp! 3. TA VARE PÅ - REGELEN Det betyr: Du må ta vare på egne skolesaker, bøker og skoleutstyr, slik at ikke noe går i stykker, blir ødelagt eller blir borte. Ingen må ødelegge andres utstyr. Alle må være med på å ta vare på skolebygget og skoleområdet vårt. HVA SKJER HVIS JEG BRYTER EN REGEL? 1. Jeg må snakke med en voksen og forklare meg. 2. Kontaktlæreren vil snakke med foreldrene mine hvis jeg ikke stopper med å bryte en regel med en gang. 3. Jeg må snakke med rektor hvis jeg ikke greier å slutte. 4. Rektor kan avtale videre med foreldrene mine. Rektor kan lage en plan for hva som skal skje videre. 5. I alvorlige situasjoner må rektor følge loven ( Opplæringsloven paragraf 2-10). Loven sier at rektor kan utvise en elev etter å ha kontaktet foreldrene og prøvd andre muligheter. Trivselsreglene er laget våren 2007 av elever, lærere. Drøftet i FAU og vedtatt i Driftsstyret september

8 FORELDRESAMARBEID Storhamar skole ønsker å være dyktige i foreldresamarbeidet vårt på skolenivå i tillegg til på kontaktlærernivå. Vi har erfaringer for at når samarbeidet oppleves betydningsfullt, relevant og har kort vei fra den ene parten til den andre hvis noe skurrer, er samarbeidet et veldig viktig tiltak for å utvikle og stimulere positiv elevatferd. Kompetansen kan forståes på flere måter: 1 - Samhandlingsklima og 2 - Konkrete samhandlinger Samhandlingsklima: Vi arbeider for å utvikle vår kompetanse på kommunikasjon og informasjon. Vi har også stor tro på å utvikle tillit og ha en lavtersel for å kontakte hverandre når en part opplever at noe skurrer. Tydelige, få og enkle regler som oppleves lett å få tilgang til og å forholde seg til, er også viktig for samarbeidet. Konkrete samhandlinger: Skolen og foreldrene har i samarbeid utviklet rammer for : Forventinger vi har til hverandre Rammer for foreldrenes medvirkning Rammer for foreldrenes evaluering av hvert skoleår og foreldrenes ideer framover Foreldreskole for 1. trinn Arbeid med barn/familier med psyko- sosiale vansker med skolens kliniske pedagog. Skolen samarbeider med kompetansemiljøer i kommunen og utenfor kommunen når vi opplever at vi trenger mer kompetanse utenfor huset. Vi arbeider kontinuerlig med å videreutvikle rammene for foreldresamtaler, foreldremøter, samarbeid med foreldrekontakter og Foreldreskolen vår. Vi ønsker å utvikle Foreldreskolen til alle trinn. Målet er at vi blir enda dyktigere til å legge til rette for at foreldrene skal få større muligheter til å delta i eget barns læring. Hamar, Hilde Grankel - rektor - 9

9 MEDVIRKNING med FORELDRENE Hva betyr dette i praksis på Storhamar skole? Kommunens brukerundersøkelse i 2002/2003 gjorde det klart at Hamarskolen ikke var så dyktige på medvirkning. Vi startet et arbeid med å avklare hva vi la i ordet medvirkning og vurderte hvilke tiltak som var hensiktsmessige hos oss. Høsten 2004 utarbeidet rektor et skjema som ble presentert for alle høstens trinnvise foreldremøter i september/oktober. Problemstillingene var: På hvilke måter/hvilke områder og i hvilket omfang mener foreldrene at medvirkning skal praktiseres hos oss? Utgangspunktet for innledningen og skjemaet var nasjonale evalueringsresultater fra samarbeid foreldre/skole som forsker Thomas Nordahl la fram på Foreldreskolen høsten Foreldrekontaktene fikk en utfordring i å organisere en del av et foreldremøte til å drøfte problemstillingene innen I februar tok FAU leder og rektor tak i skjemaene som de ulike trinn leverte til oss. Så arbeidet vi fram rammer for foreldremedvirkning : 1. Foreldrenes fellesdefinisjon av foreldremedvirkning : Å bli gitt gode rammer for å si sin mening, bli lyttet til og oppleve å bli tatt på alvor. 2. Skolen bruker et evalueringsverktøy som heter Pluss/delta på alle trinn på våren. Dette er et enkelt skjema som brukes i skolebasert vurdering i flere europeiske land (kilde: Tom Rune Fløystad, Ringer i vann). Det stimulerer både til refleksjon over erfaringer og peker framover på en konstruktiv måte. Foreldrene i de ulike gruppene drøfter aller først pluss/delta skjemaets to problemstillinger i mindre grupper før foreldrekontaktene syr alle gruppenes synspunkter sammen på ett skjema og leverer til trinnets kontaktlærere. Kontaktlærerne drøfter innholdet og tenker ut tiltak på et eller flere av områdene de er utfordret til å bli bedre på. Kontaktlærerne setter av tid og rom til å legge fram skjemaet på høstens første foreldremøte sammen med foreldrekontaktene. I tillegg presenterer de tiltakene. 3 Foreldrekontaktene organiserer et foreldremøte på sine trinn i januar måned. Temaet er hvordan foreldrene opplever at det sosiale livet i gruppene/trinnet er generelt. Altså ikke bare på skolearenaen, men utenom skoletiden. Hvordan opplever vi at ungene våre har det sammen? Er det positiv/negativ utvikling? Hva kan vi stimulere videre og hva bør vi arbeide for å endre? Foreldrekontaktene må bringe viktige innspill videre til trinnets lærere i etterkant. Hamar, Lene Johansen Hilde Grankel - FAU leder- - rektor - 10

10 Forventninger: Skolen til foreldrene: 1. Barna møter mette og uthvilte 2. Barna viser respekt for voksne 3. Foreldre kjenner skolens regler og bidrar til at barna også greier å følge reglene 4. Foreldre som trenger hjelp og samarbeid fordi noe er vanskelig, kontakter skolen 5. Foreldre støtter opp om skolearbeidet så godt de kan og deler viktig informasjon som de mener har betydning for barnets skolehverdag 6. Foreldre kontakter sitt barns kontaktlærer/rektor hvis det er noe de ikke er fornøyd med 7. Foreldre deltar så aktivt de kan rundt samarbeidet med lærere/skolen Foreldre til skolen: 1. Ivareta omsorg for den enkelte elev 2. Legge til rette for at den enkelte elev får tilpasset opplæring 3. God dialog med hjemmet, MÅ få beskjed ved utenomvanlige hendelser med eget barn 4. Læreren må framstå som tydelig voksen, god autoritet og klar grensesetting 11

11 Skolefritidsordningen Storebjørn og Lillebjørn Skolefritidsordningen (SFO) er et pedagogisk omsorgs- og aktivitetstilbud utenom den obligatoriske undervisningen for barn på trinn. SFO er en integrert del av skolens virksomhet og bygger på skolens formålsparagraf. SFO-tilbudene i Hamar kommune har egne vedtekter som alle foreldre/foresatte med barn i SFO får. SFO skal preges av barns behov for trygghet, omsorg, lek, kulturaktivitet og sosial læring. Storhamar SFO utarbeider egen årsplan som deles ut i løpet av høsten. Vår visjon er: Trygge barn som trives. Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for innholdet og tilsatte. SFO har en leder med pedagogisk utdanning, som har det daglige administrative og pedagogiske ansvaret. Alle ansatte i SFO er primærkontakter. Dette er angitt bak navnet. Ansatte ved SFO - Storhamar skole: Leder Camilla Persson Storebjørn (på Lillebjørn fram til høstferien). Nestledere Kari O. Ånberg 2. trinn. Marianne Stenhaug 1. trinn (starter etter høstferien). Assistenter Astrid Hoelseth 1. trinn Torill B. Krokstad 1. trinn. Else Gulbrandsen 1. trinn Ivar Juliussen 1. trinn Emil N.Opedal(praksis) 1. trinn Øystein M. Nerland 2. trinn Anne Marit Walløe 2. trinn Anne K. Olsen 2. trinn Liv B. Holmseth2. trinn. Inger Lise Jensrud 3. trinn Tove Iversøn 4. trinn Iren Bakken 4. trinn Jonas R Andersen 3. trinn Lillebjørn er base for trinn, mens Storebjørn er base for trinn. Lillebjørn er åpent for alle med plass på SFO kl kl (etter kl går trinn ut, der har skolen inspeksjon). Det er 1 måneds oppsigelse av plassen fra 1. og 15. i måneden. Ved oppsigelse levert etter 1. april må det betales for plassen ut juni. SFO er åpent 11 måneder i året; Dvs. stengt fire uker i juli og ved 5 planleggingsdager. I høstferier o.l. har vi åpent kl kl I romjulen og påskeferien er vi slått sammen med de andre SFO ene i Hamar. Da er vi på Rollsløkken SFO, men det er bestandig voksne fra Storhamar til stede med barna når vi er der. Bemanningsnorm ved SFO ene i Hamar kommune er én voksen pr. 13 barn, og én pedagog pr. 40 barn. På Storhamar SFO er det inneværende år 3 pedagoger og 11 assistenter (samt en ekstra som har praksis). SFO har pr barn fordelt på: 37 barn på 1. trinn, 50 på 2. trinn, 41 barn på 3. trinn og 35 barn på 4. trinn. 12

12 Driftsstyret 2007/2008 Fra FAU: Tim Papas - leder (vara: Trine B. Saxrud) Trine B. Saxrud (vara: Lene Johansen) Fra ansatte: Fra elevrådet: Rektor/sekretær: Astri Holland (vara: Grethe Johansen) Ellen Lund (vara: Geir Høyby) Gard Hofshagen Matias Bjørløw Ree Hilde Grankel Politisk oppnevnt: Lars Meyer, Vognvn. 132, 2315 H. Vara: Marianne Bratlie, Uelandsgt. 2, 2315 H. FAU Storhamar skole 2006/2007 Trinn Navn Verv Mobil E-post 1. trinn Tom Borza Kasserer trinn Øyfrid Moen Styremedlem trinn Elin Riise Styremedlem trinn Gjermund Nedgård Nestleder trinn Lene Johansen Leder trinn Ikke valgt pr trinn Tove Sørum Styremedlem Driftsstyret Tim Papas 2. trinn Driftsstyret Trine B. Saxrud 7. trinn FAU Storhamar skole 2007/2008 er ikke valgt pr Organisasjonskart Storhamar skole 13

13 Elevrådet 2007/2008 NYS: 201 Matias B. Ree Nestleder (Representerer I DS) (vara: Lars B. Halvorsen) 202 Eirik Busch 1. sekretær (vara: Kristine Berg) 203 Gard Hofshagen Leder (Representerer i DS) Eiril N. Høistad 202 Marie W. Riise 2. Sekretær (vara: Sigurd Saxrud) 5. tr: A: Oda Marie Westjordet Larsen (vara: Sjur Wold) B: Sondre Wikstrøm (vara: Anna Ertsås) 4. tr: A: Anna Skaret Orskaug (vara: Erik Gundersen) B: Thomas Høiberget (vara: Anna Ingeborg Westjordet Larsen) 3. tr: SOL: Anders Myren Sortehaug (vara: Silje Karlsen) MÅNE: Gina Viken (vara: Emil Harstad) 14

14 Administrasjon og spesielle funksjoner Rektor : Ass. rektor: SFO-leder: Sekretær: Vaktmester: Teamledere: Kontaktlærer elevråd: Verneombud: Tillitsvalgt UF: Tillitsvalgt NKF/Kont.person: Spes.ped.kontakt: Bibliotekansvarlig: IKT-kontakt: Kulturkontakt: Hilde Grankel Inge Tilleraas Camilla Persson Astri Holland Bård Selnes Aud N. Johnsgård Terje Holter Leena Krognes Geir Høyby Camilla Persson Frode Johnsen Astrid Hoelseth Maria Pedersen Mette Henjum Øyvind Mathisen Gerd E. Kristiansen Ressurpersoner/fagansvarlige : AV/NaSaMi/fysikk: Engelsk: Bibliotek: Kroppsøving: KUHÅ/tekstil/verksted: KUHÅ/sløyd: Matematikk: Mat og helse: Musikk: Norsk: PedIT: Teknikk og design: Comenius: Klinisk pedagog: Morten Flengsrud Leena M. Krognes Mette Henjum Morten Flengsrud Gerd E. Kristiansen og Guri Stubstad Bjørn Atle Lihovd Ingrid N. Kristiansen Gerd E. Kristiansen Terje Holter og Kristian Lie Ellen Lillehagen Terje Holter Geir Høyby Terje Holter Hans Stapnes Prosjektgruppe for Fra ord til handling (FOTH): Hilde Grankel Aud Nymoen Johnsgård Ellen Lillehagen Ina Dalsrud Terje Holter Deltakere i Økt Læringsutbytte (ØLU): Ingrid Nordviken Kristiansen Trine Melby Kristian Lie Trine Sangro Ina Dalsrud Ellen Lillehagen Maria Pedersen 15

15 Personalet ved Storhamar skole 2007/2008 Rektor: Hilde Grankel Kyhnsgt Hamar Ass. rektor: Inge Tilleraas Birkebeinervn Hamar Leder SFO: Camilla Persson Solhellinga 34 B 2315 Hamar Lærere: Abrahamsen, Frank Hertzbergsgt Hamar Bakksjø, Gitte Schjerven Fiolvn Ridabu (perm.) Dalsrud, Ina Ulrikke Vienvn Hamar Flengsrud, Morten Lars Skrefsrudsgt Hamar Henjum, Mette Løypevn Hamar Holter, Terje Kirkebyenga Vang H Hult, Lill Malin Oluf Kolsrudsgt Hamar Høyby, Geir Storenga Br.dal Johnsen, Frode Kvartsvn Ridabu Johnsgård, Aud Nymoen Sandvikavn Ottestad Kristiansen, Gerd E. Sirius Hamar Kristiansen, Ingrid Nordviken Chr. Bruunsgt Hamar Krognes, Leena M. Marmorvn Ridabu Larsson, Cathrine Elias Blixgt Hamar (perm.) Lie, Kristian Store Prestrudvei Hamar Lihovd, Bjørn Atle Solhellinga 27 F 2315 Hamar Lillehagen Ellen Fagerlivn Ottestad Lund, Ellen Johan Fastingsgt Hamar Mathisen, Øyvind E.J.Berghsv. 21A 2316 Hamar Maurud, Cathrine T. Bekkesvevn. 35 C 2315 Hamar Maurud, Kristin O.Trygvasonsgt. 67B 2319 Hamar Melby, Trine Hakabekkvn Hamar Pedersen, Maria Snekkerstuvn. 7 B 2316 Hamar Rønning, Kjersti Skolegt Hamar Sangro, Trine R. Amundsensgt Hamar Skramstad, Randi Bruun Opplandsgt Hamar Smebye, Eli Kristine Aslak Boltsgt Hamar (perm.) Stubstad, Guri Chr. Bruunsgt Hamar Szabo, Maria Magnussenløkka 1B 2318 Hamar Vestvik, Sidsel Elgegt Hamar Morsmålslærere: Hidalgo, Vergara Angel Hagavn. 3 B 2323 Ingeberg Lam, Hung Quoc Røreksgt. 30 C 2316 Hamar Wågen, Marte Blikstad Torggt Hamar Klinisk pedagog: Stapnes, Hans Pirilsveg Hamar Assistent i skolen: Johansen, Grethe Opsahl Lille 2324 Vang

16 Assistenter i skolen og SFO: Gulbrandsen, Else 2345 Ådalsbruk Hoelseth, Astrid Delfinen Hamar Jensrud, Inger Lise Snekkerstuvn. 17 B 2316 Hamar Juliussen, Ivar Strandgt Hamar Krokstad, Torill Bratvold Magnussenløkka 6 D 2318 Hamar Walløe, Anne Marit Hakabekkvn Hamar SFO: Nestleder/pedagog: Stenhaug, Marianne Gartnervn Ottestad Ånberg, Kari Olsen Skarpholvn Hamar Assistenter: Andersen, Jonas Ryberg Nybovn Ottestad Bakken, Iren Furubergvn. 189 A 2316 Hamar Holmseth, Liv Kornsilovn Hamar Iversøn, Tove Visliesgt Hamar Nerland, Øystein Moldal Heidmannsgt Hamar Olsen, Anne Kristine Aasm. Vinjesgt. 28 B 2315 Hamar Sekretær: Holland, Astri Sven Morensgt Hamar Vaktmester: Selnes, Bård Nyvn. 9A 2312 Hamar Rengjøringspersonale: Bakken, Iren Furubergvn. 189 A 2316 Hamar Bredesen, Mona F. Gartnerløkka Ridabu Hermansen, Inger Solbrå 1 B 2322 Ridabu Olsen, Anne Kristine Aasm. Vinjesgt. 28B 2315 Hamar Olsen, Ole Jonny E.J. Berghsvei 19 A 2316 Hamar

17 18

18 19

19 20

20 Pedagogenes E-postadresser Abrahamsen Bakksjø Ulrikke Dalsrud Flengsrud Henjum Holter Høyby Malin Hult Nymoen Johnsgård Johnsen Kristiansen Nordviken Kristiansen M Krognes Larsson Lie Atle Lihovd Lillehagen Lund Mathisen Maurud Maurud Melby Pedersen Rønning Sangro Bruun Skramstad Kristine Smebye Stubstad Szabo Fotografering og filming Dersom barn skal filmes eller fotograferes i skoletiden for at det skal brukes i en offentlig sammenheng, for eksempel av studenter ved Høgskolen i Hedmark, skal foresatte godkjenne dette spesielt. Skolen har utarbeidet skjema til dette bruk. Bilder i skolens informasjonshefte uten bruk av navn kommer ikke inn under denne reglen. 21

21 Forsikring Hamar kommune har avtale om kollektiv ulykkesforsikring for barn og ungdom med KLP Skadeforsikring. Forsikringen omfatter bl.a. ulykkesskader som skyldes bruk av rulleskøyter/ rullebrett under forutsetning av at pålagt sikkerhetsutstyr (hjelm, albu-, kne- og håndledds-beskytter) er benyttet. Skolen har informasjonsbrosjyre fra KLP. Dersom noen ønsker en kopi av denne, ta kontakt med kontoret. Skolevei trafikksikkerhet sykling kjøring av elever Storhamar skole har tradisjon for å ta trafikksikkerhet og elevenes skolevei på alvor, og har gjennom samarbeid med foreldre, politi og vegmyndigheter gjennom årene oppnådd store forbedringer både i skolens nærområde, og også på steder lengre unna skolen, som har med våre elevers skolevei å gjøre. For elever som bor øst for Aluvn. har vi tidligere anbefalt å krysse Aluvn. ved nedkjøringen til Ajerhallen (ved Speiderhuset), og gå gjennom skoleområdet ned til krysset ved Ringgt./Furubergvn. Skoleområdet er nå ikke slik det var, grunnet den nye videregående skolen. Vi anbefaler derfor ikke våre elever å bruke denne skoleveien. For de som bor lengst nord øst for Aluvn. (Voldjordet), anbefaler vi å krysse Vognvn. og deretter gå gjennom Ajerhaganområdet, krysse Aluvn. ved krysset ved Sven Morensgt. Deretter følge Sven Morensgt. og så ned til lyskrysset i Vognvn., hvor det er trygt å krysse Vognvn. Derfra kan en følge gangveien ned til krysset Ringgt./Furubergvn. og videre gå ned til skolen. For de som bor lengre sør i området øst for Aluvn. skjønner vi at ovenfor nevnte rute kan bli litt lang, så de som dette gjelder anbefaler vi å ta kontakt med skolen dersom de ønsker råd om sikker skolevei. Vi har ingen geografiske grenser for å få lov til å sykle til og fra skolen. Dette innebærer at alle elever f.o.m. 5. trinn kan få sykle til og fra skolen dersom hjemmet ønsker det. Forutsetningen fra skolens side er at de har bestått sykkelprøven, som avholdes i slutten av 4. trinn. Denne aldersbegrensningen anbefales av Trygg Trafikk, og begrunnes bl.a. i internasjonal forskning om barns trafikkmodenhet. Når det gjelder bruk av sykkelhjelm, har FAU ved Storhamar skole sagt flg.: «Foreldrerådets Arbeidsutvalg ved Storhamar skole har drøftet sakens prinsipielle sider, og mener at det er foreldrenes ansvar at ungene bruker sykkelhjelm til og fra skole/hjem. Av erfaring vet vi at bruk av hjelm kan forhindre skader dersom det skjer uhell hvor syklende er innblandet. Vi vil derfor anmode foreldrene om at de sørger for at ungene bruker hjelm. I forbindelse med sykkelturer i skolens regi, mener vi at skolen skal sette krav om bruk av hjelm.» Når det gjelder barn som passasjerer i privatbil, så må foreldre godkjenne om barn skal sitte på i privatbiler f.eks på turer. De vil event. i slike situasjoner være sikret med bilbelte. Den største utfordringen hva trafikk angår i vårt nærområde er i Snorresgt. Her er det både for oss, og ikke minst de som bor på den andre siden av gaten til tider meget vanskelig fremkommelighet. Her har det, dessverre, ikke skjedd noe det siste året, og skolen gjør det vi kan for at situasjonen skal bli bedre både for oppsitterne og oss, men utspillet ligger hos teknisk etat i rådhuset. Permisjonssøknader Foreldrene kan søke om permisjon for sine barn. Søknad om permisjon for en dag skrives i meldingsboka. Ved lengre permisjoner skal det brukes et eget søknadsskjema, som dere får ved henvendelse til kontaktlærer eller skolens kontor. Søknaden sendes rektor, via kontaktlærer, i god tid før permisjonen. Skjemaet finnes også på kommunens nettside. 22

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Verdier: Glad Utfordrende Lærende. Skoleåret 2011 2012. Storhamar skole. Visjon: «Glede ved å lykkes»

Verdier: Glad Utfordrende Lærende. Skoleåret 2011 2012. Storhamar skole. Visjon: «Glede ved å lykkes» Verdier: Glad Utfordrende Lærende GUL Skoleåret 2011 2012 Storhamar skole Visjon: «Glede ved å lykkes» Innholdsfortegnelse Pedagogisk innhold: Velkommen s. 4 Skolens planer s. 5 It s Learning s. 9 SFO

Detaljer

Skoleåret 2005 / 2006 Storhamar skole

Skoleåret 2005 / 2006 Storhamar skole Skoleåret 2005 / 2006 Storhamar skole Verdier: Glad Utfordrende Levende G U L Visjon: «Glede ved å lykkes» Innholdsfortegnelse Pedagogisk innhold: Velkommen...s. 1 Skolens virksomhetsplan...s. 2 Skolens

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Klubbmesterskap Fristil Felles

Klubbmesterskap Fristil Felles Jenter 3 år Engebakken, Isabell Furnes Skiløperforening 4 Faraasen, Isabell Nybygda IL 3 Hovde, Jenny Nybygda IL 1 Jevne, Kristine Stubberud Nybygda IL 6 Rønningen, Ella Slettum Nybygda IL 141 Slettum,

Detaljer

Verdier: Glad Utfordrende Lærende. Skoleåret 2011 2012. Storhamar skole. Visjon: «Glede ved å lykkes»

Verdier: Glad Utfordrende Lærende. Skoleåret 2011 2012. Storhamar skole. Visjon: «Glede ved å lykkes» Verdier: Glad Utfordrende Lærende GUL Skoleåret 2011 2012 Storhamar skole Visjon: «Glede ved å lykkes» Innholdsfortegnelse Pedagogisk innhold: Velkommen s. 4 Skolens planer s. 5 It s Learning s. 9 SFO

Detaljer

Startliste per Starttid

Startliste per Starttid Startsted0 19:00:15 19:00:30 19:00:45 19:01:00 19:01:15 19:01:30 19:01:45 19:02:00 19:02:15 19:02:30 19:02:45 19:03:00 19:03:15 19:03:30 19:03:45 19:04:00 19:04:15 19:04:30 19:04:45 19:05:00 101 Startnr

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt

Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt Startnr Etternavn Fornavn Klasse Kjønn Løype Slutttid T.o.m. 8 år - Gutt 45 Halvorsen Axel -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km 05:07 46 Jesper Barkholt-Rinnan -8 år (f. 2004 eller senere) Gutt 1 km

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Startliste per Starttid

Startliste per Starttid Startsted0 19:00:30 151 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 152 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:00.30 19:01:00 153 Startnr Ledig Gutter 8 år f. 1999 1 19:01.00 154 Startnr Ledig Gutter

Detaljer

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering.

Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. Deltakere fra Hamar OK i Norgesmesterskapene Oversikten er ikke 100% komplett de første årene. Gjelder kun Fot-Orientering. ÅR ØVELSE KLASSE PLASSERING NAVN 1966 NM indiv. Herrer sr. nr.? Sveinung Bleikvin

Detaljer

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1

Bestemorrennet. Offisiell resultatliste. Bestemorenga Skistadion 05.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 4 år - 600 m Klassisk Kaski, Marte Fagnastøl Innstrandens IL 1 Jenter 6 år - 600 m Klassisk Holmstrøm, Leah Fauske IL 2 Gutter 5 år - 600 m Klassisk Bjørnstad, Iver Fauske IL 5 Nystadbakk, Tobias

Detaljer

Granlikarusellen 2014

Granlikarusellen 2014 Gutter 4 år Lalande, Leopold 805 Narvesen, Ole Edvard 803 Platek, Roland 806 Skirbekk, Tobias 802 Fullførte: 4 Påmeldte: 7 Startende: 7 Gutter 5 år Onsrud, Noah 810 Sørlie, Edvard 809 Åsvestad, Albert

Detaljer

Velkommen til Fernanda Nissen skole

Velkommen til Fernanda Nissen skole Fernanda Nissen skole Velkommen til Fernanda Nissen skole Skolestart 2017/2018 Fernanda Nissen skole 1-7-skole med kapasitet til 840 elever (4 paralleller pr trinn) Høst 2017: 4 førsteklasser: 84 elever

Detaljer

Innstrandarennet Fris

Innstrandarennet Fris Jenter 8 år 1 km fri Kjelstrup Lena Martine Elveos Innstrandens IL - Ski 2 07:55 Olsen Nora Siso, IL - Ski 1 07:47 Tryggestad Sigrid Tammel Hunstad FK 5 10:08 Dahlskjær Susann Olsen Siso, IL - Ski 4 09:27

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012

Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 2012 Versjon Resultatliste IDC på SKARNES 24. nov 202 ØVELSE ; 2M BRYST jenter Heat - Øvelse Bane Navn Født Klubb TID: 2 Emma T. Stumo 200 Rena 49, 3 Dina Moberg Rasch 200 Stange 4, 4 Ingrid Dyrkorn 200 Rena

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Resultatliste Prolog Gutter 12 år 0,5km klas.

Resultatliste Prolog Gutter 12 år 0,5km klas. Gutter 12 år 0,5km klas. Startnr Navn Klubb Tid 1 249 Jonas Strøm Scheie Vang Skiløperforening 01:31 1 2 260 Erik Nordengen Tynset IF 01:31 2 3 248 Johannes Bordal Veldre Ski 01:33 3 4 242 Knut Kleppo

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid

Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Gutter 8 år og yngre - 1,5 km Klubb Anv. tid Fredrik Næs Eiker Kvikk 0:08:41 Andreas Besseberg Eiker Kvikk 0:08:30 Anders Tandberg Fåsen Vestfossen 0:06:20 Johannes Dahl-Sunndal IBK 0:07:16 Christopher

Detaljer

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER

KM 2011, Hedmark-Oppland Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rekrutt 100 m(1) RESULTATER Rnk St.nr Navn Klubb Bane Sluttid / Diff Poeng 4 Hanna Engebråten Sand IF Rød 5 Tuva Fløiten Sand IF Rød 6 Cecilie Bakken Sand IF Hvit 7 Sarah Marie Sanderud Sand IF Hvit 8

Detaljer

Cuprenn 3 Friteknikk

Cuprenn 3 Friteknikk IU Kvinner - 2km 1 Stine Walsøe Innstrandens IL 106 11:56 00:00 2 Inger Edvardsen Innstrandens IL 2 13:59 02:03 Fullførte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km 1 Tore Wingan Wold Innstrandens IL 1 08:15 00:00

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid

Heat Bane Navn Fornavn Fødselsår Klubb Tid Øvelse 1 25m Bryst Jenter 1 1 Repa Wilma 2002 Arvika 40.89 2 Gulbrandsen Isa Roll 2002 Elverum 48.18 3 Bang Jenny 2002 Kongsvinger 44.20 4 Nergård Katrine 2002 Rena 40.21 5 Lindahl Ida 2002 Arvika 37.29

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015

Karusellrenn. Startliste. Birkebeineren skistadion 11.03.2015 Jenter 10 år & yngre ny 2 Astri Olea Ellefsen Vingrom IL 18:30:30 2* 3 Marte Mangset Vennestrøm MjøsSki 18:31:00 3* 4 Sunniva Raddum Skaug Tretten SSL 18:31:30 124* 5 Ingeborg Stramrud-TorsæterMjøsSki

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag

15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 2. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 3. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 4. Elverum skytterlag Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Ida Bentsen Nordskogbygda 50 47 50 147 84,- 2. Marit Tollersrud Owrenn Elverum 49 49 47 145 0,- Pengepremie 15-skudd kl. 2 1. Silje Larsson Bjørnen (Østerdal) 48 50 48 146

Detaljer

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32

96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer 36,14 Øvelse m fri, herrer 1.22,32 Resultater fra Irene Dalby Cup Elverum Svømming 97 Ida Køhl Berg Øvelse 9. 50m bryst, damer 57,42 Øvelse 11. 50m rygg, damer 52,57 Øvelse 15. 50m fri, damer 48,82 96 Martin Berg Øvelse 8. 25m fri, herrer

Detaljer

Øvelse 1. 25m bryst, damer

Øvelse 1. 25m bryst, damer Øvelse. m bryst, damer Heat Marie Sæther 0 Kongsvinger S&LK,39 3 Victoria Lien 0 Elverum Svømming 9, Eline Vig 0 Kongsvinger S&LK 39,7 3 Johanne Nyutstumoen 00 Stange SK,6 Aurora Øiungen 0 Kongsvinger

Detaljer

Kveldsløp 3, 13.januar 2014 Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTS

Kveldsløp 3, 13.januar 2014 Vikingskipet Rekrutt 100 m(1) RESULTS Rekrutt 100 m(1) 1 Elise Stabel-Jacobsen Hamar IL Rød 2 Julie Skjelseth Hamar IL Hvit 3 Linnea Haneberg Hamar IL Hvit 5 Johanne Braathen Kongsvinger SK Hvit 10 Tina Østerud SSK Toten Rød 11 Kaia Lund Stange

Detaljer

Eikermesterskapet 2017

Eikermesterskapet 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Nila Hilleren Vestfossen IF 18.00.30 Isabella Andras Eiker-Kvikk, IF 18.01.00 Martine Thorud Birkebeineren, IF 18.01.30 Ingrid Asmyhr Andersen

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe

Tekniske poeng Runde Navn rød bryter - Navn blå bryter PP : PP TP : TP Tid PoengTekniske poe Tekniske poe Jenter 15 48 kg Jenter 15 48 kg N 1. Runde Sofie Hammer (Bodø BK) - Tora Aasli (Bodø BK) 3,0 : 1,0 4 : 4 PS 22-- 121-- Gutter 12 30 kg N 1. Runde Simen Vrybloed (Bodø BK) - Isak Braseth (Fauske AK) 0,0

Detaljer

Gutter 10 år & yngre Nybegynnere. Gutter 11-12 år Nybegynnere. Jenter 10 år & yngre Nybegynnere. Jenter 11-12 år Nybegynnere

Gutter 10 år & yngre Nybegynnere. Gutter 11-12 år Nybegynnere. Jenter 10 år & yngre Nybegynnere. Jenter 11-12 år Nybegynnere Resultatliste Beitostøl-Sprinten 15.05-2014 - OSSK Cup 4 Gutter 10 år & yngre Nybegynnere 2 Even Thon Øystre Slidre SSL - Skiskyting 15:02 1 (1-0) 3 Ola Johnsrud Søndre Ål Sportsklubb - Skiskyting 19:19

Detaljer

Røyken skikarusell 4

Røyken skikarusell 4 G17 14 Km Hodelykt 1 Jon Gunnar Fjell IL Ros 3 42:01 00:00 2 oddvar Grim IL Ros 6 43:35 01:34 3 Lars Erik Kirkeng IL Ros 2 49:13 07:12 4 Kristian Fjellhaug Bødalen IF 1 51:52 09:51 5 arve fjell ros 5 52:07

Detaljer

Startliste. Kveldsløp 5. Mandag 24.februar Hamar Olympiahall VIKINGSKIPET. Kl 18: meter rekrutter. 500 meter rekrutter.

Startliste. Kveldsløp 5. Mandag 24.februar Hamar Olympiahall VIKINGSKIPET. Kl 18: meter rekrutter. 500 meter rekrutter. Startliste Kveldsløp 5 Mandag 24.februar 2014 Hamar Olympiahall VIKINGSKIPET Kl 18:00 100 meter rekrutter 500 meter rekrutter. 500 meter 10 år 500 meter fellesklasse 400 meter rekrutter og 10 år 1000 meter

Detaljer

SOGL Karusell- og klubbrenn

SOGL Karusell- og klubbrenn 6.03.206 Barn 4 år Auring, Ludvig DNS Dalseg, Matteus 9 Eilifsen, Emil Oliver 2 DNS Jensen, Mia Isabelle 4 Korsnes Schea, Emma 0 Seeberg-Holmedal, Sofie 5 Svendsrud, Lykke Sofie 3 DNS Taylor, Simone 6

Detaljer

Klasse ASP. 25 Skudd

Klasse ASP. 25 Skudd Klasse ASP 1 Alexander Bredesen Eidsvoll Verk 45 47 43 83 218 4* 2 Benjamin Haltbakk Blaker 48 47 46 96 237 2* 3 Emil Lund Høland/Bjørkelangen 49 47 47 92 235 5* 4 Trygve Foss Mathisen Blaker 50 48 48

Detaljer

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0

Adventsrenn. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter U1 Ukjent løper NOTEAM 0 NOCLAS 1 3423910 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 52:24 2 3238391 U1 Ukjent løper NOTEAM 0 1:25:27 33:03 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 Felles 6 år 1 km fri NC Emil Valnes Bratland 8 NC Frida Arntsen 3

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim

28 Dag Skogan Trim uten tid - over 13 år km Valnesfjord IL - Ski 29 Elin Jensen Trim uten tid - over 13 år km Beiars IL 30 Henry Tune Trim Startno Fornavn Etternavn Klasse Klubb navn Løype/distanse 1 Gudmund Andreassen Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Tverlandet IL - Ski 10km klas. 2 Roy Solbakk Trim uten tid - over 13 år 10-30 km Valnesfjord

Detaljer

RESULTATLISTE 12.05.2015

RESULTATLISTE 12.05.2015 Barn 0-6 år (Påmeldt: 34 - Startet: 31 - Fullført: 31 - Premier: 0) Sigurd Maurset Hammer 1 Mathilde Hermansen 2 Ella Nordby Skogen 3 Kasper Hoelsæter Teksum 4 Vilde Nordby Skogen 5 Martine Årdal Eidsvold

Detaljer

Haugesund Deep Ocean Arena JENTER METER. Henni Elise Emberland 600 METER. Regine Økland Lillebråten 60 METER HEKK 68,0 CM - 6,5 M

Haugesund Deep Ocean Arena JENTER METER. Henni Elise Emberland 600 METER. Regine Økland Lillebråten 60 METER HEKK 68,0 CM - 6,5 M 05.01.2014 Deep Ocean Arena JENTER 11 Sunniva Einarsen Sofie Opedal Zara Jacobsen Marie Nes Henni Elise Emberland Ingeborg Eikje Sofie Mæland Leah Johannessen Thelma Aase Synne Kleppe Sofie Opedal Sofie

Detaljer

Navn: Status: Klubb: 7: Voss 8: Voss 9: Voss Voss romnr Ulvik romnr onsdag Horten Jonas Lian 1. Utøver Tynset IF Lunde, Martin Nordvold 1.

Navn: Status: Klubb: 7: Voss 8: Voss 9: Voss Voss romnr Ulvik romnr onsdag Horten Jonas Lian 1. Utøver Tynset IF Lunde, Martin Nordvold 1. Fellesopplegg NC VOSS Overnatting Full smøring Smørebod Park Vossevangen Brakanes Hotell Ankomst Navn: Status: Klubb: 7: Voss 8: Voss 9: Voss Voss romnr Ulvik romnr onsdag Horten Jonas Lian 1. Utøver Tynset

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

file://c:\documents and Settings\thorbjørn\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\...

file://c:\documents and Settings\thorbjørn\Lokale innstillinger\temporary Internet Files\... Page 1 of 5 Klubbmesterskap Fristil Arrangør Sel IL Ski Sted Tolstadåsen Vanlig renn Dato 31032011 Plas Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter/gutter født 2007-2008 LEIRFLATEN Eilev Magnus SEL IL Mangler EIDE

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram

Mesterskap kl. ER. Rakkestad Skytterlag. Maistevnet 2015. Leon - Resultatprogram Rakkestad Mesterskap kl. R 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd Omgang 35 skudd 1. Marius Granberg Fet * * * * * 50 * * * * * 50 X*X*X 50 150 X*XXX* * *9 * 99 249 X*XXX9XXXX 99 348 (18*)

Detaljer

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK.

START-LISTE. Øvelser 1.økt, lør. 13.04.2013 kl 10:00. Øvelsenr: 1 400 Fri K. KOBBEN Ver: 2.10. Stevne: Sortlandscupen 2013 Arrangør: SSLK. Øvelser.økt, lør. 3.04.203 kl 0:00 Øvelsenr: 400 Fri K Sandra Johansen Harstad Svømmeklubb 02 2002 0.22.54 2 Magdalene Lind Sortland SLK 02 2002.59.78 3 Julie Kristine Beril Vikki Tverlandet IL 99 999.48.87

Detaljer

RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG

RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG RESULTATLISTE SM 15M ØSTERDAL SKYTTERSAMLAG 22.01.2012 ARRANGØR: Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Eirik Nymoen Olsen Sørskogbygda 49 48 48 100 245 8* Raufossmedalje 2 Vegard Nordhagen Elverum 50 47 50

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014)

(Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Kvinnenavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (kvinnenavn, klipp

Detaljer

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE

FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE ÅRSPLAN FOR 1.TRINN VIKHAMMERÅSEN GRENDASKOLE 2011-2012 TIL FORELDRE/FORESATTE PÅ 1.TRINN Velkommen som foreldre/foresatte til førsteklassingene på Vikhammeråsen grendaskole! Vi utarbeider hvert år trinnets

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000

Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011. Øvelse 1. 400m fri, jenter - født 2000. Øvelse 2. 400m fri, gutter - født 2000 Resultatliste LÅMØ Midt-Norge 2011 Øvelse 1. 4m fri, jenter - født 20 1p Silje Mari Bjørlykke 5.13,45 421 35,54(35,54) 1.14,29(38,75) 1.53,76(39,47) 2.34,23(40,47) 3.14,59(40,36) 3.54,43(39,84) 4.35,03(40,60)

Detaljer

Klubbmesterskap Langrenn 2010

Klubbmesterskap Langrenn 2010 Jenter 8 år Hannah Johnsrud Gran IL 102 07:37 Anne Amalie Nymoen Brandbu IF 103 12:45 Berthe Teslo Brandbu IF 101 11:30 Gutter 8 år Magnus Bakløkken Gran IL 174 09:07 Martin Strande Fosse Brandbu IF 104

Detaljer

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK

RESULTATLISTE. Plass Navn Født Klubb Tid Poeng Gregussen, André 2001 Lørenskog/Rælingen DISK Øvelse 1. 200m individuell medley, herrer Klasse født 94 1p Furumo, Daniel Nicholas West 1994 Lørenskog/Rælingen 2.32,88 373 32,43 (32,43) 1.11,96 (39,53) 1.57,47 (45,51) 2.32,88 (35,41) Klasse født 95

Detaljer

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste

KM Sprintstafett 2013. 02.02.2013 Resultatliste KM Sprintstafett 23 Plass Lag Gutar - 2 år 2.2.23 Molde og Omegn il lag 6:49 Mikkel Gautvik 2:4 : 2:4 : 2 Karsten Vestad 2:38 : 5:9 : 3 Mikkel Gautvik 3: 3 :7 8:9 : 4 Karsten Vestad 2:4 : :59 : 5 Mikkel

Detaljer

Kveldsløp 27.februar 2012 Vikingskipet RESULTATER

Kveldsløp 27.februar 2012 Vikingskipet RESULTATER Rekrutt Jenter 100 m(3) 1 Nini Mauseth Hamar IL Rød 15.35 2 Tirill Veslum Hansen Hamar IL Hvit 16.12 MT 59 Ine Nyvoll Gjøvik SK Rød 17.78 109 Anna I Rostad Skogdal SSK Toten Hvit 16.35 116 Oda K. Rostad

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt Småtroll Silje Bryhn ros 05:58 Ina Norheim Høverstad NOTEAM 05:45 Alexandra Isabel Pettersen ros 05:43 Kristine Bjørnstad ros 07:59 Aksel Smeby Iden Bif 03:56 Marius Andre Rismark ros 06:22 Bruno Bjørnstad

Detaljer

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE

FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE FORELDREAKTIV SKOLE I STEINKJER KOMMUNE ORGANISERING OG INNHOLD Revidert 2014 1 Innhold 1.0 BAKGRUNN... 3 1.1 Rammeplan for samarbeid heim - skole... 3 1.2 Hva er foreldreaktiv skole?... 3 2.0 FORMÅL...

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Juleløpet Vikingskipet. Rekrutt Jenter 100 m(1) PARVISE RESULTATER. Par Startnr Bane Navn Klubb Nat Tid Diff

Juleløpet Vikingskipet. Rekrutt Jenter 100 m(1) PARVISE RESULTATER. Par Startnr Bane Navn Klubb Nat Tid Diff Rekrutt Jenter () 2 3 4 5 6 34 Hvit Kristine Sørslett Jevnaker IF 24.05 24.05 32 Rød Guro Ruden Brørby Jevnaker IF 7.05 7.05 20 Hvit Amanda Bø Lysø Kongsvinger SK 8. 8. 33 Rød Ingrid Sørslett Jevnaker

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188

Lyscup. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM Hans Gunnar Vataker NOTEAM 188 Menn Trim 1 Hans Kenneth Hjertås NOTEAM 175 11:11 00:00 2 Knut Ingar Nalum NOTEAM 189 11:52 00:41 3 Petter Bele Kval NOTEAM 187 12:01 00:50 4 Jarle Aagaard NOTEAM 169 12:36 01:25 5 Kjetil Liland NOTEAM

Detaljer

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt

RESULTATER Vingerløpet 2006, Jenter Rekrutt. Gutter Rekrutt. Jenter Rekrutt Jenter Rekrutt 100 m Malene Nordvi KIL Skøyter 16,1 Lene Hoberg Stange SK 18,4 Selma Bø Lysø KIL Skøyter 26,9 Else Marie Venholen Stange SK 27,8 F Martine Ripsrud Stange SK 15,4 Thea Fløiten Sand IF 18,2

Detaljer

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG

NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG NYTTÅRSSTEVNE 2012 NES SKYTTERLAG Klasse ASP 25 Skudd 1 Agnethe Kval_engstad Fåberg 41 40 45 83 209 0* Gjenstand Klasse R 15 Skudd 1 Simen S.lund Østre Gausdal 50 48 49 147 3* Kr 88 2 Marthe Køhl Elverum

Detaljer

Skolenytt nr Sysle skole

Skolenytt nr Sysle skole http://sysle.skole.custompublish.com/ Skolenytt nr. 1 2012 13 Sysle skole Skolestart på Sysle for 169 elever i dag! Håper ferien har gitt gode minner, nye opplevelser og masse energi som igjen skal vise

Detaljer

KM 2010 Hedmark og Oppland Vikingskipet Gutter 11år Opp etter (2) distanser SAMMENLAGT RESULTATER

KM 2010 Hedmark og Oppland Vikingskipet Gutter 11år Opp etter (2) distanser SAMMENLAGT RESULTATER Gutter 11år Opp etter (2) distanser SAMMENLAGT RESULTATER RNK NR NAVN NAT KLUBB 1 37 Magnus Bakken Haugli Jevnaker IF 54.49 54,490 1 44.82 56,025 1 2 39 Sindre Magnussen Jevnaker IF 56.16 56,160 2 46.49

Detaljer

COOP-cup 3 - Klassisk

COOP-cup 3 - Klassisk 09.02.206 IU Menn - km fellesstart Tor Karl Skoglund Innstrandens Il 08:59 2 Steffan Bugge Andersen Innstrandens Il 2 7:56 08:57 Fullførte: 2 Påmeldte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km fellesstart Magnus

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Åpent miniatyrstevne januar 11

Åpent miniatyrstevne januar 11 Åpent miniatyrstevne 15-16 januar 11 Premieliste Klasse 3-5 1 Fred-Gaute Aarsandøy Bardu 5 48 48 50 97 243 2 Åsgeir Lingrasmo Lakselvdal 4 49 46 49 96 240 3 Lars A. Nymo Gisund 4 46 49 47 97 239 4 Sveinung

Detaljer

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug G 8 år 1 km fri Elias Haugstad Kverneland Ski 257 07:11,0 Vetle Idland Gjesdal IL 253 05:18,0 Torbjørn Koksvik Figgjo IL 254 05:14,0 Jakob Brun Rekeland Bjerkreim IL 256 04:32,0 Adrian Ueland Gjesdal IL

Detaljer

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken

Rekrutteringsrennet 2007 Kremmerlibakken RD Ass RD Ma stigning Gutter K-5 7 Martin Bredesen Garberg 171,3 02:25 3 Magnus Lyngre 191,3 01:41 4 Estin Møllerstuen 187,1 02:12 6 Endre Nustad Klophus 177,2 02:30 1 Vemund Thallaug Lund 197,0 01:52

Detaljer

Cup-poeng SEM. Cup-poeng Andebu

Cup-poeng SEM. Cup-poeng Andebu KLASSE REKRUTT 1 Ole Gunnar Holland Knutsen 12 12 12 12 48 Gull 2 Camilla Håkedal Nøtterø 10 10 10 7 37 Sølv 3 Hanna Håkedal Nøtterø 9 8 8 10 35 Bronse 4 Fredrik Wikerøy Nøtterø 8 4 6 9 27 7 Adrian Herland

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff

Arrangør : Skjelstadmark IL Dato: OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff / Tlf: 41852020 - Side 1-01.03.17 21:13 OFFISIELL RESULTATLISTE sortert på startnr. Plass Stnr Navn Klubb Slutt-tid Diff Jenter 8 år 2 Amanda Reitan Vemundstad STJØRDALS BLINK SKI 3 Sofie Folvik LÅNKE

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 4

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 4 3 år gutter 200 meter Sander Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200 meter Frida Birkelund Antonsen Tverlandet IL Deltatt Kristel Henriksen Tverlandet IL Deltatt 4 år gutter 200 meter Henrik

Detaljer

Enkeltsamtaler med konfirmantene

Enkeltsamtaler med konfirmantene Til konfirmanter og foreldre/foresatte 22.12.15 Enkeltsamtaler med konfirmantene Ved begynnelsen av konfirmanttiden legger vi opp til en kort samtale på 15 minutter med hver enkelt konfirmant. Kapellan

Detaljer

Kvennstuguløpet 2016

Kvennstuguløpet 2016 Gutter 13 år og yngre 11,5 km 1 Markus Løken Vallset IL 3 1:08:51 00:00 Menn 19-30 år 11,5 km 1 Sigurd Ruud Skjeseth FIK Orion 8 51:41 00:00 Menn 31-50 år 11,5 km 1 Tormod Strand NOTEAM 12 54:39 00:00

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Klubbrenn Klassisk

Klubbrenn Klassisk Jenter 3 år Engebakken, Isabell Furnes Skiløperforening 189 Engebakken, Julie Vestli Furnes Skiløperforening 6 Hovde, Jenny Nybygda IL 1 Jevne, Kristine Stubberud Nybygda IL 7 Slettum, Karoline Nybygda

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

RESULTATER SAMMENLAGT KM Hedmark 2007/Kretscup nr Lett snøvær, minus 6, lett bris

RESULTATER SAMMENLAGT KM Hedmark 2007/Kretscup nr Lett snøvær, minus 6, lett bris Jenter Rekrutt 100 m 400 m (1) Navn Klubb tid tid Jane Wiik Larsen Tynset IF 17,4 1.07,6 Vivi Nordli Sand IF 23,5 Hanne Ringerike Sand IF 22,8 1.22,4 Synne Wiik Larsen Tynset IF 17,6 1.12,2 Selma Bø Lysø

Detaljer

Elverum Sv J1 jr 20 Elverum Svømming DISK 37,82(37,82) 1.24,75(46,93) 2.16,11(51,36) 3 Skjetten Svømming J1 jr. JR Skjetten Svømming

Elverum Sv J1 jr 20 Elverum Svømming DISK 37,82(37,82) 1.24,75(46,93) 2.16,11(51,36) 3 Skjetten Svømming J1 jr. JR Skjetten Svømming Øvelse 1. 4*50m bryst, herrer Klasse født 00 1p Skjetten Svømming G2 jr. JR Skjetten Svømming 2.45,49 2.45,49(2.45,49) 1.19,19(-0,30) 22,45(-0,74) 2.45,49(2.23,04) 22.05,24(19.19,75) 36,39(-0,85) 2.06,65(1.30,26)

Detaljer