KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil 40002204"

Transkript

1 GRORUD 2 ROMS ROMSLIG ANDELSLEILIGHET PÅ BAKKEPLAN MED GARASJEPLASS ADRESSE: Gransdalen 25 B, 1054 Oslo Andel 10 i Gransletta Borettslag, org.nr BTA/PRIMÆR ROM: 72/66m 2 TAKSTVERDIER: Vt: kr ,- /Lt kr ,- ANDEL FELLESGJELD: Kr ,- FORMUE: Kr ,- PRISANTYDNING: Gi bud! MEGLER: Advokat Erik Furre KONTAKTPERSON: Eiendomsmegler MNEF Sissel Styrmoe Dølplads, mobil VÅR REF: E EB

2 HJEMMELSHAVER: BELIGGENHET: Boahen Owuso Beliggende på Grorud, nærmere bestemt Vestre Haugen. Et etablert blokkområde med barnevennlige, store fellesarealer og asfalterte gangveier. Barna går på Gran Skole, ut 10. klasse. Det går flere busser til stoppestedet Vestre Haugen, noen i korrespondanse med T-banen. BYGGEÅR: FERDIGATTEST: Foreligger. TOMTEN: Tomtetype: Eiet. Tomtens areal: 3239,7m 2. BORETTSLAGET: Gransletta Borettslag, org. nr ANDELSNUMMER: Andel 10, leilighet nr ANDEL FELLES GJELD: Kr ,- Kopi av årsberetning og regnskap, innkalling til generalforsamling, vedtekter og husordensregler finnes på meglers kontor og kan fås ved henvendelse hit.

3 ANDEL FORMUE: Kr ,- LÅN/ LÅNEBETINGELSER: Fellesgjeld lån I, Terra1-12 terminer pr. år. Innfrielse i Rentesats pr september 2011, flytende 3,65% Saldo: Kr ,- (Andel 10: kr ,-) Fellesgjeld lån 2, 1HUJ01-2 terminer pr. år. Innfrielse i 2012 Rentesats pr. september 2011, flytende 2,8 % Saldo: ca Kr (Andel 10: kr 2.159,-) Fellesgjeld lån 3, 1HUJ02-2 terminer pr. år. Innfrielse i Rentesats pr. september 2011, flytende 2,8 % Saldo: ca Kr ,- (Andel 10: kr ,-) Fellesgjeld lån 4, 1OB terminer pr. år. Innfrielse i 2030 Rentesats pr. september 2011, flytende 3,9 % Saldo: ca Kr ,- (Andel 10: kr ,-) IN-ORDNING: SIKRINGSFOND/ HUSLEIEGARANTI: LIGNINGSVERDI: FORKJØPSRETT: Nei. Ja, borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. (Teoretisk leie). Er rekvirert men ikke mottatt. Ja. STYREGODKJENNING: Ja. FORRETNINGSFØRER: OBOS Eiendomsforvaltning AS, telefon FELLES KOSTNADER: HEFTELSER: kr ,- som inkluderer varm vann og fyring, fellesutgifter, renter og avdrag på fellesgjeld, utvendig vedlikehold og forsikring og forretningsførsel. Andelen overdras til kjøper fri for pengeheftelser bortsett fra fellesgjelden som hefter ved og som betales over felleskostnaden. Pantattest forefinnes på meglers kontor.

4 FORSIKRING: NEMI Forsikring, polise nr PARKERING: LEILIGHETEN: Det følger garasjeplass med andelen. Leiligheten er nylig pusset opp i delikate og lyse farger. Leiligheten ligger i 1. etasje på bakkeplan. Entre med laminat gulv, malt panel og malte vegger og himling. Innredet rom med linoleum gulv, malte vegger og malt himling. Limsøl på veggene. Bad/WC har malt gulvbelegg, malte vegger og himling. Stuen har laminat gulv, malt brystningspanel og malt panelt på vegger og malt himling. Kjøkkenet har laminat gulv, malt glassfiberstrie på veggene og malt himling. Nesten ny innredning fra Ikea. Defekt ventilator. Soverom med alkove, linoleum gulv, malt glassfiberstrie på veggene og malt himling. Det medfølger en kjellerbod. Fellesvaskeri i Gransdalen 23D OPPVARMING: ENERGIATTEST: HUSDYRHOLD: FREMLEIE: ORIENTERING TVANGSSALG: Sentralfyring og elektrisk. Energimerkeforskriften 5; Bestemmelsen gjelder kun ved frivillig salg. Det er tillatt å ha en hund eller en katt. Se husordensreglene under punkt Dyrehold. Tillatt, se vedtektene punkt 4-2 (1). Utleie må styregodkjennes. Salget av andel nr 10 i Gransletta Borettslag org.nr er et tvangssalg ved hjelp av medhjelper. Det vises til "Orientering om tvangssalg ved medhjelper". Eventuelle spørsmål vedrørende dette kan fremsettes til Advokatfirmaet Furre DA. Det vises forøvrig til tvangsfullbyrdelseslovens kap. 11.

5 OMKOSTNINGER: I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper registreringsgebyr for registrering i Grunnboken pt med kr 430,- som følge av eierskiftet, panteregistreringsgebyr pt med kr 430,- pr registrering og utskrift av grunnboken pt kr 270,-. Kostnader ved kjøp av med en kjøpesum på kr: Tinglysning av hjemmelsovergang kr 430,- Tinglysing pr. pantobligasjon kr 430,- Grunnboksutskrift kr 270,- Totalt k 1.130,- Selger betaler eierskiftegebyr til forretningsfører og provisjon til medhjelper, utlegg og eventuelle andre kostnader som følge av tvangssalget. GOTDTGJØRELSE TIL MEDHJELPER: MANGELS- BEFØYELSER: Medhjelper godtgjøres i h t forskrift av om tvangsalg ved medhjelpere. I hht forskriften 3-3 har medhjelper ved gjennomført salg krav på godtgjørelse etter følgende satser: 3% av kjøpesum til og med kr ,- 2% av det overskytende til og med kr ,- 1% av det overskytende til og med kr ,-. Ekstragodtgjørelse kan innvilges, jfr. Forskriften 3-6. Kjøper har begrensede muligheter til å fremsette eventuelle mangelsbeføyelser. Da salget er et tvangssalg kan kjøpet ikke heves. Er opplysninger imidlertid holdt tilbake, eller boligens tilstand er vesentlig redusert i forhold til på visningstidspunktet, kan den ansvarlige holdes erstatningsansvarlig, eller prisavslag kreves, jfr VASK AV LEILIGHET, NØKLER ETC.: Da salget er et tvangssalg, kan det forekomme at boligen overleveres uten at normal rydding og rengjøring har funnet sted. Det kan også forekomme at enkelte nøkkelsett ikke er komplette. Dette er forhold som ligger utenfor medhjelperoppdraget. Omkostninger i slike tilfeller må dekkes av kjøper.

6 TILTREDELSES- KOSTNADER: FINANSIERING: BUDFRIST: Kjøper er ansvarlig for mulige tiltredelseskostnader ved overtagelse. Begjæring om fravikelse mot personer/firma som ikke flytter ved oppgjørsdag er unntatt gebyr ved bistand fra namsfogden. Det tas forbehold om at finansieringsplan med lånetilsagn presenteres, og at eventuell sikkerhet for budet kreves. Bud bes fremsatt til: Advokatfirmaet Furre DA, Stranden 3A, 0250 Oslo, gjerne pr. telefaks Budet må være bindende for budgiver i minst 6 - seks - uker. Dette fordi et bud må antas og stadfestes før et salg kommer i gang. Vennligst benytt vedlagte budskjema. SALGSOPPGAVEN ANTAS KORREKT, MEN MEGLER ER UTEN ANSVAR FOR MULIGE FEIL.

7 Verdi- og lånetakst over andel i GRANSLETTA BORETTSLAG. Org.nr GRANSDALEN 25 B 1054 OSLO Gnr. 106 Bnr. 260 Andel nr. 10 Leilighet nr Andelsnr.: 10 OSLO KOMMUNE Utført av: Tømrermester/Sertifisert takstmann Per Egil Ilsaas Mobil: E-post: Befaringsdato:

8 Verdi- og lånetakst over andel i GRANSLETTA BORETTSLAG. Org.nr GRANSDALEN 25 B 1054 OSLO Gnr. 106 Bnr. 260 Andel nr. 10 Leilighet nr Andelsnr.: 10 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Oppdraget ble gitt av Advokatfirmaet Furre DA v / megler Sissel Styrmoe Dølplads, og gikk ut på å avholde en verditakst over eiendommen / andelsleiligheten som skal reflektere dagens markedsverdi. Verditaksten er utført iht. NTF's regler, NS 3451 og NS Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. Andre forutsetninger / opplysninger. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldene instruks og retningslinjer der disse finnes. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Besiktigelsen er foretatt med de begrensninger som følger av at boligen er møblert og i bruk. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Befaringen begrenser seg til leiligheten og lett tilgjengelige deler av fellesarealer (trappegang). Sammenfattet beskrivelse Borettslaget ligger nord i Groruddalen på Furuseth, nordøst for Grorud jernbanestasjon i trafikkregulert område. Grei atkomst fra Trondheimsveien og Strømsveien / E 6 over Karihaugen. Veiene er stengt med bom mellom Gransdalen og Granstangen. Kort avstand til Furuset handelssenter med alle typer forretninger. Området tilhører Gran skolekrets og Furuset kirkesogn. Borettslaget har godt tomteområde, dels plant og dels skrånende. Opparbeidet med gressarealer, busker og noen trær. Garasjeanlegg og biloppstillingsplasser. Asfalterte internveier og plasser. Lekeplasser for barn. Området er trafikkregulert. Vedr. borettslagets påkostninger og vedlikeholdsbehov vises til årsberetningen. Leilighetens vedlikeholdsbehov og eventuelle påkostninger er beskrevet i postene for konstruksjoner. Leiligheten ligger i 1.etg. med vest og østvendte vinduer. Utgang til uteplass på terreng med betongheller. Inngjerdet med bordgjerde. Utsyn i borettslagets nærområde. Vanlig gode solforhold på dagen. Revisjon Revurdering av tidligere avholdt takst den Det er fremkommet noen nye opplysninger om objektet og borettslaget som revidert andel fellesgjeld og andel disponible midler.. Markeds- og låneverdi Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr Bekkestua, Tømrermester/Sertifisert takstmann Per Egil Ilsaas Mobil: E-post: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

9 Eiendom: Gnr. 106 Bnr. 260 Leil.nr.: 1006 KOMMUNE OSLO Adresse: GRANSDALEN 25 B, 1054 OSLO Rekvirent Rekvirert av: Advokatfirmaet Furre DA v/megler Sissel Styrmoe Dølplads Tlf.: Besiktigelse, tilstede Dato: Tømrermester/Sertifisert takstmann Per Egil Ilsaas Tlf.: Eier, Boahen Owusu påviste andelsleiligheten og ga div. opplypsninger. - Megler Sissel Styrmoe Dølplads var tilstede ved bedfaringen. Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Partialobl./innskudd Oppgitt av forretningsfører pr. tlf. Husleie EDR Oppgitt av forretningsfører pr. tlf. Norges Eiendommer, EDR-GAB register, á jour pr , vedlagt. Gjeldende for Borettslaget. Andre dok./kilder: Forretningsfører Div. opplysninger fra forretningsfører pr. tlf. Eiendomsdata Matrikkeldata: Gnr. 106 Bnr. 260 Andel nr. 10 Leilighet nr.: Leilighet nr Etasje 1. - ETG. Eier adkomstdok.: BOAHEN OWUSU. Selskap/borettslag: GRANSLETTA BORETTSLAG. Org.nr Leilighetstype: Andelsleilighet Andelsnr.: 10 Pålydende: Kr 100 Obligasjonsnummer: 10 Pålyd./innsk.: Kr Felleskostn. pr. mnd.: Kr Kommentar: Inkl. vanlig drift. Tomt: Eiet tomt. Areal 3 239,7 m² Adkomst: Offentlig. Private atkomstveier på borettslagets tomteområde. Årsregnskap Forretningsfører: OBOS. Tlf.: Regnskapsår: Ikke oppgitt Årsregnskap: Andel av disponible midler/formue: Andel av langsiktig fellesgjeld: Andre opplysninger: Andel felles gjeld er à jourført pr. september Oppgitt av forretningsfører. Forsikringsforhold Forsikringsselskap: NEMI Forsikring. Avtalenummer: Kommentar: Fellespolise ved Borettslaget. Bygninger på eiendommen ANDELSLEILIGHET NR Andel nr. 10. Byggeår: I flg. EDR. Anvendelse: Borettslaget består av blokkbebyggelse med 179 leiligheter. Første innflytting i borettslaget var i 1978 i flg. årsberetningen. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

10 Eiendom: Gnr. 106 Bnr. 260 Leil.nr.: 1006 KOMMUNE OSLO Adresse: GRANSDALEN 25 B, 1054 OSLO Arealer og anvendelse AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. ANDELSLEILIGHET NR Andel nr arealer Etasje Bruttoareal Bruksareal BRA m² Anvendelse BTA m² Totalt Primær Sekundær P-rom S-rom 1. - ETG Entre, stue med utgang til balkong, kjøkken med utgang til terreng, ett soverom, ett innredet rom (tidligere bod), bad / wc og bod. Takhøyden er ca. 2,41 meter. Balkongen er ca. 10 m². Uteplass på terreng, arealet er ca. 20 m² Det tilhører leiligheten en kjellerbod og en parkeringsplass i parkeringshus. Arealene er oppmålt på stedet og er ca. i hht. NS og NTF`s regler. Sum bygning ANDELSLEILIGHET NR Andel nr romfordeling Etasje Primærrom Sekundærrom 1. - ETG. Entré, stue, kjøkken, ett soverom, innredet rom, bad/wc Bod KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD ANDELSLEILIGHET NR Andel nr. 10. Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse ANDELSLEILIGHET NR Andel nr Bygning, generelt Borettslaget består av 4 bygninger og 188 leiligheter. Oppført i varierte antall etasjer. Borettslaget har egne parkeringshus. Betongfundamenter på fast grunn. Bærende konstruksjoner og etasjeskillere er i armert betong. Ytterveggene i leilighetene er utfyllende bindingsverk som er isolert og platelagt. Flate tak på betong med isolasjon og innvendig nedløp, papptekket. Prefabrikkerte betongtrapper som er belagt med Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

11 Eiendom: Gnr. 106 Bnr. 260 Leil.nr.: 1006 KOMMUNE OSLO Adresse: GRANSDALEN 25 B, 1054 OSLO terrazzobelegg. Den besiktigete leiligheten ligger i lavblokk med sokkeletasje og 2 etasjer. Påkostninger: Vedr. borettslagets påkostninger og utførte vedlikehold vises til årsberetningen. Borettslaget planlegger en vesentilg rehabilitering av fasader m.m. Vedlikehold ol: Vedr. borettslagets vedlikeholdsbehov vises til årsberetningen. 233 Vinduer Vinduene har trekarmer og rammer med isolerglass. Malt utførelse. Vedlikehold ol: Eldre isolerglass har begrenset gjenværende levetid. 235 Ytterdører og porter Brann og lydklassifisert entredør i malt utførelse. Balkongdørene er som fra byggeåret i malt treverk med isolerglass. Vedlikehold ol: Eldre isolerglass har begrenset gjenværende levetid. 240 Innervegger Innvendige vegger har malt trepanel, malte plater og glassfiberstrie. Påkostninger: Flatene er pusset opp. Vedlikehold ol: Det er gammelt limsøl på vegger i innredet rom. 244 Innvendige dører Innvendige dører er profilerte fyllingsdører i beiset og lakkert utførelse. Påkostninger: Innvendige dører er fornyet. 245 Himlinger inklusive taklister Himlingene er pusset og malt. 254 Dekker - Gulv og overflate Etasjeskillerne er i armert betong. Gulvene er belagt med høytrykkslaminat og vinylbelegg i rommene. Badet har vinylbelegg som er malt. 262 Balkonger, terrasser ol. Utgang fra stuen til balkong på ca. 10 m². Betong gulv. Balkongen er kledd med lakkerte plater. Blomsterkasse. Utgang fra kjøkkenet til areal på terreng med betongheller, gress og busker. Bordgjerde. Vanlig gode solforhold og utsyn fra balkongene. Vedlikehold ol: Avflasset maling på flatene på balkongen. Havearealet er overgrodd og må opparbeides på nytt. 270 Fast inventar, generelt Kjøkkeninnredningen har plane hvite fronter. Laminat benkeplater med nedfelt rustfri kum, oppvaskmaskin og ventilator. En innvendig bod. Vedlikehold ol: Ventilatoren i kjøkkenet er defekt. Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

12 Eiendom: Gnr. 106 Bnr. 260 Leil.nr.: 1006 KOMMUNE OSLO Adresse: GRANSDALEN 25 B, 1054 OSLO 315 Utstyr for sanitærinstallasjoner Badet har servant i skap, veggmontert wc og badekar. Termostat blandebatteri. Opplegg for vaskemaskin. Felles varmt vann. Standard hvit porselen. 320 Varme, generelt Oppvarmingen er med elektriske panelovner. Varmeovn på vegg i badet. 400 Elkraft, generelt Tavleskapet har 25 Amp. hovedsikringer, 1 fas, 6 kurser, skrusikringer. Anlegg som fra byggeåret. Vedlikehold ol: El.-anlegg fra byggeåret. Anlegget er ikke kontrollert av takstmannen. Det kan foreligge mangler med bakgrunn i elde og endringer i lover og forskrifter i tiden etter at bygningen ble oppført. 540 Alarm- og signalsystemer, generelt Porttelefon med døråpner. Alminnelig telefonanlegg. Kabel TV. VERDIBEREGNING Årlige kostnader Årlige kostnader Felleskostnader pr. år Kr: Ansatte vedlikeholdskostn.: Sum kostnader Kr: Kapitalisert verdi Kommentar: Kapitalisert verdi er ikke beregnet fordi det ikke finnes et aktivt marked for utleie. Teknisk verdi bygninger Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg): ANDELSLEILIGHET NR Andel nr Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): Teknisk verdi bygninger: Verdi adkomstdokument Beregnet verdi adkomstdokument består av verdielementene teknisk verdi bygning, boenhetens andel av normal tomtekostnad, vurdert verdi av tomtens og boenhetens beliggenhet, andel disponible midler og fradrag for andel fellesgjeld. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, tilknytning, infrastruktur på tomten, opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Teknisk verdi bygninger: Normal tomteverdi: Andel disponible midler: Andel fellesgjeld: Verdi adkomstdokument: Markeds- og låneverdi Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr: Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi) Kr: Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Bef.dato: Side: Takstsenteret AS Org.nr av 6

13 ORIENTERING OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER Vår ref. EB & EA Salg ved hjelp av medhjelper er blitt den vanligste av de to tvangssalgsformene. I motsetning til tvangsauksjon, vil salg ved hjelp av medhjelper foregå mest mulig likt frivillige salg gjennom advokat eller eiendomsmeglere. På en del viktige punkter er det imidlertid forskjell. Følgende vil således gi en orientering om kjøpsinteressertes rettigheter og plikter i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven. Feil og mangler En eiendom kjøpt på tvangssalg selges som den er. Lov om avhending av fast eiendom kommer ikke til anvendelse. Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men prisavslag kan kreves. Dette skjer ved søksmål mot den som har fått en del av kjøpesummen som kreves redusert, eller mot impliserte som har utvist skyld. Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men det kan kreves at den del av summen som rammes av krav om prisavslag ikke utbetales til de berettigede inntil saken er avgjort. Bud Bud inngis i hovedsak som ved ordinær eiendomsmegling. Budet må være bindende for budgiver i minst 6 uker. Med Oslo byfogdembetes samtykke kan det likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid, jfr. tvfbl. 12-6, jfr. tvfbl Anbefaling av bud Medhjelper eller eier er ikke bemyndiget til å akseptere et innkommet bud. Dette må forelegges saksøkeren med anbefaling om stadfestelse. Saksøkeren kan unnlate å gjøre dette, og be medhjelper foreta ytterligere salgsframstøt. Det utstedes ikke kjøpekontrakt. Stadfestelseskjennelsen er bekreftelsen på at kjøp er kommet i stand. Saken kan frem til Oslo byfogdembetes stadfestelse av budet har skjedd trekkes tilbake, med den konsekvens at salget ikke blir gjennomført. Slik tilbaketrekking av saken kan ikke gi budgiver grunnlag for å kreve erstatning. Oppgjør og overtagelse Oppgjørsdagen er 3 måneder etter at medhjelperen forelegger budet for Oslo byfogdembete i samsvar med tvangsfullbyrdelsesloven Skjer oppgjør etter oppgjørsdagen, påløper morarenter. Er kjøpesummen betalt kan medhjelper, etter anmodning fra kjøperen, tillate at overtagelse skjer forut for oppgjørsdagen dersom leiligheten er fraveket, eller man får aksept fra hjemmelshaver. Etter at kjøperen er blitt eier overtar han risiko for eiendommen, og må selv sørge for forsikring etc. Anke Stadfestelseskjennelsen kan påankes. Ankefristen er 1 måned fra kjennelsens avsigelse. En anke vil som hovedregel ikke føre frem dersom innvendingene ikke har vært fremsatt overfor Oslo byfogdembete før kjennelsen avsies. Saksøktes fraflytting Når kjøperen er blitt eier av adkomstdokumentene, plikter saksøkte og hans husstand å fraflytte leiligheten. Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve fravikelse. Transport av adkomstdokumentene Når kjøperen er blitt eier vil medhjelper etter fullmakt fra Oslo byfogdembete transportere adkomstdokumentene til kjøperen. Dette medfører at samtlige heftelser som ikke skal overtas av kjøperen blir slettet. Ovenstående er kun en forenklet fremstilling, ytterligere informasjon følger av tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 12, jfr. kapittel 11.

14 BUDSKJEMA Vår ref.: EB / EA 5-5 / Til saksbehandler: Sissel Styrmoe Dølplads Sak nr: E EB Jeg/vi gir herved følgende bud på eiendommen: Adresse: Gransdalen 25 A, 1054 Oslo Andelsnr.: 10 i Gransletta Borettslag i Oslo kommune Pris kr.: skriver kr.: I tillegg kommer avgifter og gebyrer for denne type eiendom, herunder eventuelle eierskiftegebyr. Det offentlige kan endre satsene, og det påligger budgiver å betale de til enhver tid gjeldende beløp. Så fremt budet slik det er avgitt, eller ved senere eventuelle forhøyelser, blir stadfestet i Oslo byfogdembete, gis herved Advokatfirmaet Furre DA ugjenkallelig fullmakt til å besørge adkomstdokumentene registrert hos forretningsfører jfr. tvangsfullbyrdelseslovens Finansiering: Sikkerhet for budet (ca 10% av kjøpesummen) Lån i Saksbehandler: kr Egenkapital Sum Budet er avgitt (dato): Budet er bindende for budgiver i minst seks -6- uker, jfr. tvfbl til kr kr kr Navn: Sign.: Fødselsnr. (11 siffer) Navn: Sign.: Fødselsnr. (11 siffer) Adresse: Telefaks: Telefon: Mobil: Tlf. arbeid: Forhøyelser av bud skjer muntlig pr telefon. Følgende forhøyelser er gjort: Beløp: Dato: Klokkeslett: Mottatt av: Annet: