Vestlia. Hyttetomter og leilighets- /generasjonstomter med fantastisk utsikt over fjell og vidde. Tomt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestlia. Hyttetomter og leilighets- /generasjonstomter med fantastisk utsikt over fjell og vidde. Tomt"

Transkript

1 Oppdragsnummer: Vestlia Hyttetomter og leilighets- /generasjonstomter med fantastisk utsikt over fjell og vidde Adresse: Uthuslåtta II Tomt: fra ca kvm, eiet tomt Prisantydning: fra kr ,- + omk. Omkostninger: ca 2,7% Tomt

2 Uthuslåtta II

3 Beskrivelse Adresse Registerbetegnelse Beliggenhet Beskrivelse Uthuslåtta II, 3580 Geilo fradeles fra gnr. 66, bnr. 1 i Hol kommune Flott og attraktiv beliggenhet i Vestlia, med Geilolia skisenter og Kikut heisene som nær nabo som er svært godt tilpasset for familier med barneheiser, Jibbeparker og alpin nedfarter i de fleste vanskelighetsgrader. Geilolia skisenter gir også direktetilførsel til den høyestliggende delen av turløypenettet. Ski-in og Ski out mulighet til Geilolia skisenter. Det er kort vei( 5min gangavstand) til Vestlia Resort med alle fasiliteter som spa, golf, trengingssenter, samt restaurant og bar. Geilo sentrum og jernbanestasjonen ligger 3 km unna med gode adkomstmuligheter for både gående/syklende og selvsagt med bil. I vintersesongen går det timesavganger på dagtid med buss til sentrum og de andre delene av Geilos skianlegg fra Geillia Skisenter.Den svært populære turløypen Usdedalsfjorden rundt har ski-in tilgang og ligger ca 300 meter nedenfor tomtene. Denne turløypen gir tilgang til, lysløypen og hele det øvrige turløypenettet på 220 km som har gjort Geilo til en av Norges ledende turløypedestinasjoner. Alle tomtene har flott utsikt mot Hallingskarvet, Ustedalsfjorden, Geilo og Geilotoppen. Tomtene har ideele solforhold for spesiellt solrike kvelder i de viktigste delene av året. Det skal selges 6 hyttetomter i str kvm og 3 leilighetstomter for fritidsleiligheter i str kvm - Se vedlagt prisliste Adkomst Fra rundkjøring i Geilo sentrum, kjør mot Kongsberg, etter ca 800m ta av mot Vestlia Resort/Geilolia alpinsenter, følg denne veien forbi hotellet og hotellets hytter, ta så til venstre.

4 Økonomi Prisantydning Omkostninger fra kr ,- + omkostninger 1. Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesum 2. Tinglysingsgebyr for skjøte, kr 1 548,- 3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedokument, kr 1 935,- 4. Attetsgebyr, kr. 250,- Offentlige avgifter Ligningsverdi Finansiering/forsikring MeglerTakst Det gjøres oppmerksom på at avgiftene kan være avhengig av forbruk. Settes normalt til ca 30 % av omsetningsverdi. EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av SpareBank 1s finansielle rådgivere.som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr SpareBank 1 gunstig forsikring. Kontakt meglerforetaket om dette.det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av finansiering. Vi tilbyr MeglerTakst av boligen din dersom du vurderer salg. MeglerTakst er en vurdering av eiendommens reelle markedsverdi, basert på solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet der du bor.

5

6

7

8 Teknisk Tomt Regulering Tomteareal er ca. kvm på eiet tomt. 6 hyttetomter og 3 tomter for fritidsleilgheter. Se reguleringsbestemmelser for utnyttelsesgrad. Eiendommen omfattes av godkjent reguleringsplan: for Uthuslåtta II - Geilo. Eiendommen er regulert til: fritidsbebyggelse Vei, vann og avløp

9 Øvrige kjøpsforhold Overtakelse Eier Heftelser Andre rettigheter og forpliktelser Diverse Etter avtale Donaco Invest AS For all fast eiendom har kommunen legalpanterett (ikke tinglyst) i eiendommen som sikkerhet for skyldige kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt. Slike panteretter vil alltid følge eiendommen. Fra hovedbølet, som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter i form av erklæringer/avtaler som ikke fremgår av grunnboken for denne eiendommen. Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper likevel ikke ønsker å tinglyse skjøtet, må det tas forbehold om dette i budet. Ved innsending av bud oppfordres alle budgivere til å kontakt megler for bekreftelse om at budet er kommet megler i hende. Meglers vederlag Visning Vederlaget er avtalt til 2,5 % av kjøpesum. Etter annonsering på Internett, blant annet eiendomsmegler1.no og finn.no, eller etter nærmere avtale med meglerforetaket. Budgivning Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte visning

10 Øvrige kjøpsforhold Avtalebetingelser Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann og megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens 1-2(2). Selgers ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Avhendingslovens kapittel 3; "Tilstand og tilhøyrsle" gjelder ikke i de tilfeller kjøper er å anse som profesjonell/ikke forbruker. Det forutsettes at meglerforetaket tinglyser skjøte på ny eier.kjøper plikter selv å besørge tilknytning til vei, vann og avløp. Alle utgifter i forbindelse med tilknytningsavgifter som må betales for å gjøre tomten byggeklar er ikke inkludert i kjøpesummen og må betales av kjøper. Konsesjon Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref. egenerklæring om konsesjonsfrihet: - det forutsettes en tomt som kan bebygges med ett hus eller høyst to boligenheter - tomten må bebygges innen 5 år - tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter Er tomten for eksempel regulert til bolig, er det ikke nok å sette opp en garasje. Oversittelse av fristen eller oppføring av bebyggelse i strid med plan vil utløse konsesjonsplikt. Byggemelding Oppdragsansvarlig: Salgsoppgave sist oppdatert Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser, geoteknisk rapport m.m. påhviler kjøperen. Christian Haatuft Telefon: / E-post:

11 Priser Hyttetomter: Areal: Prisantydning: T1 750 kvm kr ,- + omk T2 solgt T kvm kr ,- + omk T4 950 kvm kr ,- + omk T5 800 kvm kr ,- + omk T kvm kr ,- + omk T7 900 kvm kr ,- + omk Leil. tomter: Areal: Prisantydning: A 1700 kvm ,- + omk B 3085 kvm ,- + omk C 2613 kvm ,- + omk

12 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Uthusslåtta II - Geilo Del av gnr/bnr 66/1 m. fl. Vedtatt i kommunestyret , saksnr. K60/10, revidert REGULERINGSBESTEMMELSER 1 Avgrensing av planområdet Det regulerte området er på plankartet vist med reguleringsgrense. 2 Reguleringsformål Området er regulert til følgende formål: Byggeområde Fritidsbebyggelse Fareområde Trafo Spesialområde Privat veg Friluftsområde (miljøbelte/nedfart ski) Fellesområde Felles veg og parkering 3 Generelle bestemmelser 3.1 Oppheving av Bebyggelsesplan for deler av eiendommen 66/1 Uthusslåtta Vestlia H3/Tb, vedtatt samt deler av Reguleringsplan Turistutbygging Vestlia vest, vedtatt Regulert område som vist på plankartet erstatter tidligere reguleringer. 3.2 Rekkefølgebestemmelser Illustrasjonsmateriale Før det kan gis igangsettingstillatelser til fritidsboliger og leiligheter skal det utarbeides illustrasjonsmateriale iht og Vegatkomst, VA-anlegg og elektrisitet Før området kan bygges ut skal området være sikret vegatkomst, elektrisitetsforsyning, og godkjent vann- og avløpsanlegg. Tekniske planer skal godkjennes av kommunen før tillatelse til bygging gis Gang- og sykkelveg langs Bakkestølvegen Gang- og sykkelveg langs Bakkestølvegen skal være opparbeidet før tillatelse til igangsetting kan gis. Det kan gis igangsettingstillatelse til overordna infrastruktur. Hvis det viser seg nødvendig å tilføre mer masser til vegbygging enn det som kommer fram ved utbygging av infrastruktur kan det gis tillatelse til å starte utgraving av tomter. 1 av 4

13 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Uthusslåtta II - Geilo Del av gnr/bnr 66/1 m. fl. Vedtatt i kommunestyret , saksnr. K60/10, revidert Krav til illustrasjonsplan Før behandling av byggesøknader for område A, B og C skal det settes krav om en helhetlig illustrasjonsplan (situasjonsplan/utomhusplan) i målestokk 1:200 for det enkelte område. Planen skal vise hvordan de bygde og ubebygde delene av området skal utnyttes og terrengformes. Kartet skal i tillegg til bygningsplasseringer, bygningsvolum og antall boenheter (leligheter) pr. bygg angi planlagt terrengbehandling innenfor planområdet, atkomst, parkering, ledningsgrøfter, fellesarealer, tilplanting/etterbehandling, støttemurer, gjerde, utvendig belysning, material- og fargebruk. I tillegg skal det foreligge profiler som viser eksisterende og nytt terreng sammen med bygningshøyder. 3.4 Krav til utendørsplan Før behandling av byggesøknad for enkelttomter T1-T11 skal det utarbeides en utendørsplan i målestokk 1:200. Utendørsplanen skal vise hvordan den ubebygde del av tomta skal utnytte og terrengformes. Kartet skal angi bygningsplassering, planlagt terrengbehandling, atkomst, parkering, ledningsgrøfter, tilplantning/etterbehandling, støttemurer, material- og fargebruk. I tillegg skal det foreligge profiler som viser eksisterende og nytt terreng sammen med bygningshøyder. 3.5 Krav til terrengbehandling Terrengforandringer i form av fyllinger og skjæringer, og sår i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet, skal etterbehandles/overdekkes og tilsåes. 3.6 Byggegrenser Byggegrenser framgår av plankartet. 3.7 Kulturminner Dersom det framkommer automatisk fredete kulturminner ved anleggsarbeidet skal arbeidet straks stanses og kulturavdelingen i Buskerud Fylkeskommune varsles, jf. Kulturminneloven Tomtegrenser Nye regulerte tomtegrenser er veiledende og endelige grenser må fastsettes ved oppmåling. 4 Byggeområde 4.1 Utnytting av områdene Område for fritidsboliger På hver av tomtene T1 til T11 kan det etableres en frittliggende fritidsbolig med tilhørende anneks/uthus og garasje (maks 3 bygg). Tillatt utnytting i BRA, beregnet iht. Tekniske forskrifter kap. III (av )/NS3940, fremgår av tabellen nedenfor. Anneks/uthus kan bygges med bruksareal inntil 30 m 2, garasje med bruksareal inntil 40 m 2. Tomt nr. T1 og T2 T3 til T11 Grad av utnytting 175 m 2 BRA 225 m 2 BRA Maks. tillatt mønehøyde for fritidsbolig er 6,5 meter for tomtene T1-T11. Maks tillatt mønehøyde for anneks/uthus/garasje er 4,5 m. Mønehøyder er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terreng rundt bygningen. 2 av 4

14 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Uthusslåtta II - Geilo Del av gnr/bnr 66/1 m. fl. Vedtatt i kommunestyret , saksnr. K60/10, revidert Område for fritidsleiligheter I områdene A, B og C kan det bygges fritidsleiligheter med tilhørende anlegg. Tillatt utnytting er 20 % BYA. Utnyttingen beregnes samlet for arealet regulert til byggeområde for område A. For områdene B og C skal areal til fellesveg og parkering inngå i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting med lik andel til hver av områdene. Maks tillatt mønehøyde innenfor område A, B og C er 7 meter. Mønehøyde er oppgitt i forhold til gjennomsnittsnivået for planert terreng rundt bygningen. Gavlvegger som vender nedover i terrenget skal maksimalt måle 7 meter fra ferdig planert terreng. 4.2 Plassering Bygningskroppene skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Bygningene skal plasseres i terrenget innenfor min. 70% skjæring / maks. 30% fylling. 4.3 Utforming Område for fritidsboliger Bygningene skal gis en utforming som harmonerer med tradisjonell byggeskikk. Fasadene skal ha tremateriale, eventuelt med innslag av naturstein/skifer. Det skal nyttes mørke avdempa tjære- eller jordfarger utvendig på bygningene. Tak skal utføres som saltak, med takvinkel mellom grader. Det skal benyttes tre, skifer eller torv til taktekking. Anneks/uthus/garasje skal være tilpasset hovedenheten med hensyn til materialbruk, form og farge. Synlige deler av grunnmur skal forblendes med naturstein/skifer Område for fritidsleiligheter Bygningene skal gis en utforming som harmonerer med tradisjonell byggeskikk integrert i nyere arkitektur. Det skal være et helhetlig arkitekturgrep separat for hvert av områdene A, B og C. Fasadene skal ha tremateriale, eventuelt med innslag av naturstein/skifer. Det skal nyttes mørke avdempa tjæreeller jordfarger utvendig på bygningene. Taktype på leilighetsbygningene skal avgjøres i den enkelte byggesak ut fra funksjonelle og estetiske hensyn. Det skal benyttes tre, skifer eller torv til taktekking. Synlige deler av grunnmur skal forblendes med naturstein/skifer. 4.4 Gjerder, flaggstenger, portaler, lysmaster, parabolantenner Det tillates ikke å sette opp flaggstenger, lysmaster eller portaler innenfor byggeområdet. Parabolantenner skal ikke føres opp over mønehøyde. 4.5 Parkering Det skal etableres 2 vinterbrøytede parkeringsplasser pr. hyttetomt (T1-T11) og 1,5 parkeringsplass pr. leilighet i områdene A, B og C. Biloppstillingsplassene etableres på de enkelte tomter med unntak av område B og C (se 6). 3 av 4

15 Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for Uthusslåtta II - Geilo Del av gnr/bnr 66/1 m. fl. Vedtatt i kommunestyret , saksnr. K60/10, revidert Behandling av ubebygde arealer Utomhusarealene som berøres av byggevirksomheten skal landskapsformes og revegeteres i et helhetlig grep for å skape gode utearealer som et bindeledd mellom bygningsmassen, eksisterende terreng og omgivelsene iht. 3.3 og Sammenslåing/oppdeling av tomter Det tillates at område B og C slås sammen til et område som utvikles samlet. Ved evt. sammenslåing utgår byggegrensene mellom tomtene. Område B og C kan alternativt hver især oppdeles til 2 tradisjonelle fritidsboliger. Ved slik oppdeling skal grad av utnytting m.m. for den enkelte tomt være lik reglene for T3-T11, se Spesialområde 5.1 Privat veg Veg V1 er regulert med en vegbredde på 4 m. inkl skulder. Reguleringsbredden er 6 m. Veg V2 er regulert med en vegbredde på 3 m. inkl skulder. Reguleringsbredden er 6 m. Veg V3 er regulert med en vegbredde på 4 m. inkl skulder. Reguleringsbredden er 8 m. Veg V4 er regulert med en vegbredde på 6 m. inkl skulder. Reguleringsbredden er 10 m. Veg V5 er regulert med en vegbredde på 4 m. inkl skulder. Reguleringsbredden er 8 m. Ved bygging av ny veg kan det gjøres mindre justeringer av vegtrasé for optimal terrengtilpassing. 5.2 Friluftsområde Området er regulert til miljøbelte/nedfart ski i den bredde som fremkommer av plankartet. 6 Fellesområde Fellesområde for adkomstveg og parkering (F1) skal være felles for område B og C. Vegen i fellesområdet er regulert med vegbredde på 4 m. inkl skulder. Reguleringsbredden er 8 m. I område F1 skal det opparbeides 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet i område B og C. Parkeringsplassene etableres inn til grensen mot Uthusslåtta I. Dersom parkeringsplassene bygges inn i et bygg skal bygget etableres ut fra krav til utforming og materialbruk i 3.4. Maksimal mønehøyde for bygg til parkering er 4,5 m. Ved behov for ytterligere parkeringsplasser etableres disse innen område B eller C. 4 av 4

16 A V4 B T A` B` Da ga li Knuts hyttegrend Planen er tegnet i samsvar med vedtaket. Asplan Viak AS Sundrejordet Ål Tlf: Fax: E-post: Allan Hjorth Jørgensen cand.agric P.nr.: DATO Vedtak i kommunestyret, K-sak 60/10 I samsvar med plan- og bygningsloven 27-2 har Hol kommunestyre i møte , saknr. 60/10, egengodkjent Reguleringsplan for Uthusslåtta II - Geilo, del av gnr/bnr. 66/1 m fl., med tilhørende bestemmelser ORDFØRER AHJO DATO: DATO: SIGN: SIGN: 2. GANGS BEHANDLING I PLANUTVALGET 1. GANGS BEHANDLING I PLANUTVALGET UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN I PERIODEN KUNNGJØRING OM OPPSTART SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN REVIDERING GJELDER T1-T11 A-C TEGNFORKLARING Hol kommune Planen er tegnet i AutoCad 2008/ NovaPoint SAK.NR. Kikut fjellstue Del av gnr/bnr 66/1 m.fl. Kartgrunnlag: Privat digitalt kartverk T Økle Vestlia Reguleringsplan for Uthusslåtta II - Geilo Planområdet Geilolia skisenter Bergen Geilo Os lo

17

18 Kjøpe hytte eller fritidsbolig? SpareBank 1 Hallingdal samarbeider med EiendomsMegler 1 og har kontor på Ål, Geilo, Gol, Hemsedal og Fagernes. Vi kjenner lokalområdene godt og kan tilby finansiering og forsikring av din fritidseiendom. Ta kontakt for et gunstig tilbud! Hege Nyhus Avdelingsbanksjef Telefon: Lienvegen Geilo Sertifisert SpareBank 1 Rådgjevar Foto Thorgeir Røer Kundesenteret vårt kan hjelpe deg med dei fleste spørsmål innan bank og forsikring. Tlf (måndag-fredag ) Bank. Forsikring. Og deg.

19 g Kvamsbu Halnefjorden Varden Øvre Hein 1335 t Raggetj idda 1211 rk 1384 Uste- Plassen Skjerjavatnet Uggen Bleikehæe nutan 1383 Bjordals Bjordalsvatnet 1215 Ustetind 1114 lvi Heine 1158 Vibu ,5 te 4,5 Fjellstugu Urdelii 1080 Orsjøtjørne Reinshorntuva 9, Kolsfet Ryltesteinbroten O Turisthytte ,5 Pukerud 3,5 Ossjøen Langeid 951 3,5 10 Foss Oddnakk 1, , ,5 4 6 Djupeskard Sæterdalen 1,2 lslå gen 2 Lia 1,5 d an Str n e rd o afj l Ekvidistanse 20 meter 2 4km Utsiktspunkt/ Viewpoint Nødbu/ Emergency shelter Målestokk 1: Tullestølen Overnatting/ Lodging Turisthytte, betjent/ Staffed lodge 957 Rødungen Serveringshytte/ Mountain cafeterias 1194 Sangefjellet Alpinanlegg/ Alpine skiing Parkeringsplass/ Car park Turistinfo/ Tourist Information Nystølen Avstand i km/ Distance in kilometrer Lysløype/ Floodlit Skiløype, sesongmerket/ Season marked Skiløype/ Cross country trail H 7 Rv 40 Ú 3, , g Perstulhovda 1,2 Ú 4 2,5 Î 1,2 4,2 2,5 Torsetlia 997 Feten Ú Bergli Dagali Torsetvatnet 1024 Dagali flyplass Toresbu Pålsbufjorden Kjerbuhovda Dagali Opplevelser 3 Hestehovda 1155 Kjønåsen 1,8 Dagaliåsen 8,6 g 1132 Dagali Åsberg Hotel Ú #!! Perstølen Syningan 7 Heimåsen Grotdalen 1,2 ven neku Hyr Borgen Rambergvatnet 1126 Grårøyshovdi Digitalt kartgrunnlag: Norsk Eiendomsinformasjon A/S. Tillatelse nr. : NE Høgåsen 1,7 0 Dokki 1105 Ð Ú # Ò O Î g 2 x x ^ TEGNFORKLARING Reinton Breie GEILO TURISTINFO HOL KOMMUNEKlyvset Turløyper Geilo - Ustaoset - Haugastøl da g 445 Skurdalen - Dagali a l l i n 1028 Halldalsvatnet Grafisk framstilling og digital tilrettelegging av kartdata: # Fjellstue Î Skogli eda Num Breidset 2,4 g dalen 1, Skurdalsåsen Holmevt. Glitreberget 5 n ale økd Grøsland Skur 6,5 783 Myset Stongarløa 10 7 udl stølen Kolbjørn- 10 Timra Øyni Solheim Skiftesgrove 1024 Brennun Årsetstølen Ra 50 Hagafoss Rv Søndrol Ò Ruperanden lsf Flatåker jor de n 1071 Kvisla Nystølen Årset 2 Ú Sand Bjønnstølen 543 Holsfjorden Hol Skurdalsstølane Gvonnestulan Synsnuten Ossjøen sæterstue 1275 Kyrkjehovda 989 Liastølen Sk ur da Fagerli 5,5 Sæte Hovde Kikut 1,5 Langetj. Bruslettstølen 1,5 Hestebotn Skurdal Nystølen 802 Grotbekk Ljosevatnet 1131 Fjellset Åan 998 Liabrotet # ÎÚ O Hakkeset Ò 1,5 Fjellstugu Ú Nedrestøl Ú 5,5 Grødalen Ò #Ú Geilolia skisenter Ustedalsfjorden , Hovsfjorden #Ú 3,5 1,8 Ò 1,7 Geilohallen Geilo # Ð Ú 5 Ú 4 1, Vedalen VesleBudalen 1195 hovda # Havsdals- 2,5 Budalsvatnet 2,5 6 Slettleine Ò Grønebakken en Tufte 5 Havsdalen l da Hyttun Us Slåtto ma Ei Holværvatnet Bjordalsstølan høgdin Belvatnet Budalshøgdin ÒVestreim Myljostølen Rennedalen 10,5 Breidvatnet 1,5 3 v7 R 1118 Ustebergstølen Bjordals- Turisthytte 3 Ò OTuva 1237 Tindeflata 4,5 Verpestølen 2 ÎÚ 6 Î Bismi Eimehæe 3,5 Ò Prestholtseter 1168 Hivjudalen Ustaoset Î Hornbustølan Ò ÚÚ Ruken 4,5 Hestehvd. skarvet 1859 Prestholt- Miljonuten Øyane 4,5 4,5 vatnet 6,5 Åkerstølen 1,5 Brennhaugan 1375 O Heinsæter Turisthytte alpa nasjon 1194 Grønevatnet ni å vju Hi Djuptjørnhovda 1765 Steinkulpen Embretstølen Ò 3,5 Håkonhovda ngerv Harda Storekvelvi Monsbu- 2 hæe Sørlægret Sløddfjorden Krækkjahæe 1324 Monsbunut 1164 Ørterstølen 1216 Lægreidvatnet rve Raggenutane 7 ka Langetj. gs 1870 Storeskuta Ò Ú ÎHaugastøl 1098 Tjørngravtj. 8 Lægreidstølen 1139 Melrakkhovda Halnetunga 1140 Veslekrækkja O Fagerheim Fjellstove Ørteren Nygardsvatnet Vikastølen 1198 llin 1905 Ha Bjørnabulægret Lordehytta nedre 1245 Hellevatnet

20 Notater

21 Budskjema BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN Uthuslåtta II, 3580 Geilo Tomt nr., oppdragsnr: / Christian Haatuft Bud stort kr skriver kroner 00/100 (I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgave) Eventuelle forbehold Ønsket overtagelsesdato Akseptfrist klokkeslett : LAN Lån i v/ tlf. Kr Lån i v/ tlf. Kr Egenkapital i v/ tlf. Kr Jeg/Vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1 Ja Nei Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budskjemaet kan printes ut og leveres eller sendes pr. telefax til meglerkontoret. Budskjemaet kan også scannes og sendes direkte pr. e-post til megler, men du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt budet. Kjøper 1 (trykte bokstaver) Personnr. Tlf. Tlf. mobil E-post Kjøper 2 (trykte bokstaver) Personnr. Tlf. Tlf. mobil E-post Adresse Postadresse Sted Dato Sted Dato Underskrift Underskrift TIL BRUK FOR MEGLER, PÅ UENDREDE VILKÅR FORHØYES BUDET TIL Meglers signatur Forhøyelse mottatt kl. på kr, frist Forhøyelse mottatt kl. på kr, frist Forhøyelse mottatt kl. på kr, frist Forbehold om strøket. Dato/Kl. Finansiering, kr bekreftet av Dato/Kl. Eiendomsmegler 1 Geilo AS, Pb. 193, 3581, Geilo, telefon , telefaks

22 Forbrukerinformasjon om budgivning Sist oppdatert med virkning fra 1. juli 2010, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling 6-3 og 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING: 1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold. 2. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Budets innhold: I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis. 4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 5. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. 8. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form. 9. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. 10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt til aktuelle interessenter. VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD: 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom. 2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom). 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

23 Våre kunder ville valgt oss igjen! EiendomsMegler 1 har de mest fornøyde boligselgerne. BI* har spurt boligselgere i hele landet om hvor fornøyde de var med sin megler, om deres forventninger ble innfridd og om de ville bruke samme megler hvis de skal selge igjen. Vi er stolte av at våre kunder rangerer oss øverst. * Handelshøyskolen BI`s forskningsprosjekt Norsk Kundebarometer. Be om markedsvurdering av boligen din Når du skal kjøpe bolig er det viktig med en oversikt over midler du har til rådighet. Har du bolig som skal selges, be oss om en MeglerTakst. Den bruker du som utgangspunkt for klargjøring av finansieringen. SpareBank 1 gir kvalifiserte vurderinger Vi setter deg i kontakt med en rådgiver i SpareBank 1 som kan bistå med en vurdering av din økonomiske situasjon i forbindelse med kjøp av ny bolig. Basert på en eventuell MeglerTakst av egen bolig vil du få vite hvor mye du kan låne. For spørsmål og mer informasjon, kontakt oppdragsansvarlig for dette oppdraget. Se også våre nettsider: eiendomsmegler1.no Kontakt meg! Christian Haatuft Eiendomsmegler Telefon: / E-post:

24 Motta visningspåminnelse. Send em til eiendomsmegler1.no Eiendomsmegler 1 Geilo AS Pb GEILO Oppdragsansvarlig: Christian Haatuft Telefon: / E-post: Telefon: Telefaks: