Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013"

Transkript

1 Hol kommune Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei

2 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Plan Avsender: Fylkesmannen I Buskerud Sak: Områderegulering for Holsåsen Dok: Protokoll fra meklingsmøte Saksansv: Plan/bygg / Trond Bølstad Saksbeh: Plan/bygg / Trond Bølstad Side2

3 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lærdal kommune - planavdelinga Sak: Kommunal planstrategi - oppstart av planarbeid Dok: Kommunal planstrategi - kunngjering av vedtak Saksansv: Plan/bygg / Liv Juchelka Saksbeh: Plan/bygg / Liv Juchelka Side

4 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hallingdal Krisesenter Sak: Hallingdal Krisesenter Dok: Årsberetning 2012 Saksansv: Helse- og sosialadministrasjonen / Vesla Sedal Saksbeh: Helse- og sosialadministrasjonen / Vesla Sedal 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Hedalm Anebyhus AS v/vibecke Magnus Sak: 065/16 Fritidsbolig, Kikutheia Dok: 065/16 Søknad om midlertidig brukstillatelse Saksansv: Plan/bygg / Trond B. Augunset Saksbeh: Plan/bygg / Trond B. Augunset Side4

5 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Sak: 065/16 Fritidsbolig, Kikutheia Dok: 12/ /16 Søknad om midlertidig brukstillatelse Saksansv: Plan/bygg / Trond B. Augunset Saksbeh: Plan/bygg / Trond B. Augunset 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kommunekraft AS Sak: Kommunekraft AS Dok: Protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS Saksansv: Formannskapskontoret / Steinar Hammersbøen Saksbeh: Formannskapskontoret / Steinar Hammersbøen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: DNB Eiendom AS - Avd Bergen Sak: 52/61/0/ Eiendomsforhold, Ustaoset Dok: 52/61/0/ Salgsoppgave Saksansv: Plan/bygg / Henriette Mugås Saksbeh: Plan/bygg / Henriette Mugås 12/011-8 I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Øyvind Hagen Sak: 65/52/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Lomtjødnlie 69, Geilo Dok: 65/52/0/0 Merknader til dispensasjonssøknad Saksansv: Plan/bygg / Håvard Veslehaug Saksbeh: Plan/bygg / Håvard Veslehaug Side5

6 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lund Hagem Arkitekter AS Sak: 056/072 Fritidsbolig, Havsdalen, Geilo Dok: 056/072 Søknad om igangsettingstillatelse Saksansv: Plan/bygg / Kolbjørn Bakken Saksbeh: Plan/bygg / Trond B. Augunset Side6

7 Hol kommune Offentlig journal Periode: /08- I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: ULOBA Sak: ULOBA BA Dok: ULOBA BA - Ny timepris 201/2014 Saksansv: Hjemmetjenesten / Randi Keil Michelsen Saksbeh: Hjemmetjenesten / Randi Keil Michelsen 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Småtroll Barnehage Sak: Tilsyn i Småtroll barnehage Dok: Pedagogisk bemanning i Småtroll barnehage Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Helene Hjørnevik Slåtto Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Helene Hjørnevik Slåtto Side7

8 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Felleskjøkkenet for Hol og Ål Sak: Helling kafe. Vurdering av framtidig bruk av lokalene. Dok: Hol og Ål felleskjøkken. Avtale om kantinedrift i Hol kommunehus. Saksansv: Formannskapskontoret / Ola Hassel Saksbeh: Formannskapskontoret / Ola Hassel 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Fylkesmannen I Buskerud Sak: 55//0/0 Vei og parkeringsplasser, Ustaosvegen 459, Ustaoset Dok: 55//0/0 Vei og parkeringsplasser, Ustaosvegen 459, Ustaoset - Oversendelse fylkesmannen Saksansv: Plan/bygg / Trond B. Augunset Saksbeh: Plan/bygg / Trond B. Augunset 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Plan Avsender: Arkitektkontoret Oddmund Lia AS Sak: Reguleringsplan for del av 00/001 og 02/008 i Raggsteindalen Dok: Reguleringsplan for del av 00/001 og 02/008 i Raggsteindalen - Uttalelser og kommentarer Saksansv: Plan/bygg / Liv L. Sundrehagen Saksbeh: Plan/bygg / Liv L. Sundrehagen Side8

9 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Jo Flydal Sak: 081/005 Søknad om deling av eiendom, Skurdalsvegen 504. Geilo Dok: 081/005 Klage på avslag Saksansv: Plan/bygg / Kolbjørn Bakken Saksbeh: Plan/bygg / Kolbjørn Bakken 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Eilef Hellem Sak: 97/7/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Dagalivegen 205, Dagali Dok: 97/7/0/0 Søknad etter 20-2 Saksansv: Plan/bygg / Henriette Mugås Saksbeh: Plan/bygg / Henriette Mugås 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Eilef Hellem Sak: 97/7/0/0 Tilbygg til fritidsbolig, Dagalivegen 205, Dagali Dok: 97/7/0/0 Svar på Søknad etter 20-2 Saksansv: Plan/bygg / Henriette Mugås Saksbeh: Plan/bygg / Henriette Mugås Side9

10 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Maria Teresa Joson Mary Shivaratti G.NG Sherry Ann Blanco Sak: Tilsetting Sykepleiere 2 x 100% fast - HH Dok: Sluttsvar: 12/05576 Sykepleier Saksansv: Personalkontoret / Erling Simonsen Saksbeh: Personalkontoret / Erling Simonsen 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Lauvvang VAR Consult - Brynjulv Lauvvang Sak: 055/414 Avløpsanlegg, Fjellvegen 108, Haugastøl Dok: 055/414 Søknad om ansvarsrett Saksansv: Plan/bygg / Julia Rauschenbach Saksbeh: Plan/bygg / Julia Rauschenbach 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Elev Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Avsender: Avskjermet Sak: Refusjon gjesteelev - Avskjermet Dok: Refusjon gjesteelev - Avskjermet Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Eli Grimsgård Kleven Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Eli Grimsgård Kleven Side10

11 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Par.: Offl 25 Mottaker: Avskjermet Sak: Generelle søknader 1. halvår 201 Dok: 1/ Søknad på stilling som sykepleier - Avskjermet Saksansv: Personalkontoret / Gunnhild Petra Svidal Saksbeh: Personalkontoret / Gunnhild Petra Svidal 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Avsender: Weronica Czokalo Sak: Rammeavtale for tilkallingsvikar- Weronika Czokalo Dok: Vedlegg Saksansv: Dagali og Skudalen oppvekstsenter, avd. barnehage / Katrine Torkelsen Saksbeh: Dagali og Skurdalen oppvekstsenter / Elisabeth B. Groven 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Aurland Kommune Sak: Vassregion Sogn og Fjordane 201 Dok: Vassregion Sogn og Fjordane 201- Referat Saksansv: Samfunnsutviklingsavdelingen / Kjell Mykkeltvedt Saksbeh: Samfunnsutviklingsavdelingen / Kjell Mykkeltvedt Side11

12 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Knut Erik Rudning Sak: Grønlie boligfelt. Erverv av grunn og rettigheter. Dok: Gnr. 11/16. Utvidelse av Grønlie boligfelt. Oversendelse av grunnkjøpsavtale for areal til boligfelt og badeplass. Saksansv: Formannskapskontoret / Ola Hassel Saksbeh: Formannskapskontoret / Ola Hassel 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Sølvi og Svein H. Nestegard Sak: Grønlie boligfelt. Erverv av grunn og rettigheter. Dok: Gnr. 15/18. Utvidelse av Grønlie boligfelt. Oversendelse av grunnkjøpsavtale for areal til boligfelt. Saksansv: Formannskapskontoret / Ola Hassel Saksbeh: Formannskapskontoret / Ola Hassel 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Randi Jorde Sak: Grønlie boligfelt. Erverv av grunn og rettigheter. Dok: Gnr. 15/18. Utvidelse av Grønlie boligfelt. Oversendelse av grunnkjøpsavtale for areal til boligfeltet. Saksansv: Formannskapskontoret / Ola Hassel Saksbeh: Formannskapskontoret / Ola Hassel Side12

13 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Mottaker: Avskjermet Sak: Melding til Fylkesmannen Dok: Svar til DELTA Saksansv: Høgehaug Bo- og Behandlingssenter / Eva Tvedt Saksbeh: Personalkontoret / Olav Strømsvåg 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Mottaker: Avskjermet Sak: Melding til Fylkesmannen Dok: Personalsak - tilbaketrekking av oppsigelse fra arbeidsgiver Saksansv: Høgehaug Bo- og Behandlingssenter / Eva Tvedt Saksbeh: Personalkontoret / Olav Strømsvåg 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Fylkesmannen i Buskerud - Komm.samordn.enhet Sak: 5/74/0/0 Fritidsbolig, Sisseldalen, Ustaoset Dok: 5/74 Fritidsbolig, Sisseldalen, Ustaoset søknad om dispensasjon for ny fritidsbolig Saksansv: Plan/bygg / Ola Tore Kirkeluten Saksbeh: Plan/bygg / Ola Tore Kirkeluten Side1

14 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Villreinnemda for Hardangerviddaområdet Sak: 102/1/5/0 Bruksendring for deler av varmestue i Dagali fjellpark, Perstulvegen 100, Dagali Dok: 102/1/5/0 Uttalelse vedrørende søknad om bruksendring for deler av varmestue i Dagali Fjellpark Saksansv: Plan/bygg / Julia Rauschenbach Saksbeh: Plan/bygg / Julia Rauschenbach 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Terje Engerbakk Sak: Stipend / Økonomisk støtte til utdanning, høsten 201 Dok: Vedtak på stipendtileling høsten Terje Engerbakk Saksansv: Personalkontoret / Erling Simonsen Saksbeh: Personalkontoret / Olav Strømsvåg 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Jon Opsahl Sletto Sak: Stipend / Økonomisk støtte til utdanning, høsten 201 Dok: Vedtak på stipendtildeling høsten Jon Opsahl Sletto Saksansv: Personalkontoret / Erling Simonsen Saksbeh: Personalkontoret / Olav Strømsvåg Side14

15 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Gunn- Kristin Grevsgard Sak: Stipend / Økonomisk støtte til utdanning, høsten 201 Dok: Vedtak på stipendtildeling høsten Gunn-Kristin Grevsgard Saksansv: Personalkontoret / Erling Simonsen Saksbeh: Personalkontoret / Olav Strømsvåg 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Kolbjørn Bakken Sak: Stipend / Økonomisk støtte til utdanning, høsten 201 Dok: Vedtak på stipendtildeling høsten Kolbjørn Bakken Saksansv: Personalkontoret / Erling Simonsen Saksbeh: Personalkontoret / Olav Strømsvåg 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Monica A Pedder Kirilova Sak: Stipend / Økonomisk støtte til utdanning, høsten 201 Dok: Vedtak på stipendtildeling høsten Monica P. Kirilova Saksansv: Personalkontoret / Erling Simonsen Saksbeh: Personalkontoret / Olav Strømsvåg Side15

16 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Camilla Levorsen Brusletto Sak: Stipend / Økonomisk støtte til utdanning, høsten 201 Dok: Vedtak på stipendtildeling høsten Camilla Brusletto Saksansv: Personalkontoret / Erling Simonsen Saksbeh: Personalkontoret / Olav Strømsvåg 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Magne Haugen Sak: 64/25/0/0 Avløpsanlegg, Rennedalen Dok: 64/25/0/0 Avløpsanlegg, Rennedalen - Forhåndsvarsel om omgjøring av utslippstillatelse Saksansv: Plan/bygg / Julia Rauschenbach Saksbeh: Plan/bygg / Julia Rauschenbach 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen I Buskerud Sak: 11/5/0/0 Søknad om fradeling av tomter, Hol Dok: Oversendelse av tinglyst dokument Saksansv: Kart og oppmåling / Kari Lieng Saksbeh: Kart og oppmåling / Kari Lieng Side16

17 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen I Buskerud Sak: 96/1/0/0 Etablering av badeplass i Aasbergsløken, Dagali Dok: Uttalelse til søknad om dispensasjon - etablering av badeplass ved Aasbergløken i Dagali Saksansv: Plan/bygg / Håvard Veslehaug Saksbeh: Plan/bygg / Håvard Veslehaug 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Det Kongelige kommunal- og regionaldepartement Sak: Kommuneproposisjon 2014 og Revidert nasjonalbudsejtt 201 Dok: Kommuneproposisjonen 2014 og Revidert nasjonalbudsjett 201- Rundskriv Saksansv: Økonomiavdelingen / Ole Bjørn Flatåker Saksbeh: Økonomiavdelingen / Ole Bjørn Flatåker 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Utdanningsforbundet- Buskerud Sak: AD- Tilsettingsvedtak i Hol Kommune for skoleåret 2008/2009 og 2011/2012 Dok: Vedr. tilsettingsvedtak i Hol kommune skoleåret 2008/2009 og 2011/2012 Saksansv: Personalkontoret / Olav Strømsvåg Saksbeh: Personalkontoret / Olav Strømsvåg 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ål kommune v/rådmann Tone Tveito Eidnes Sak: Visit Hallingdal og Hallingdal Reiseliv AS Dok: Melding om vedtak - partnerskapsavtale Hallingdal Reiseliv - Visit Hallingdal (kopi brev fra Ål Kommune) Saksansv: Samfunnsutviklingsavdelingen / Liv Juchelka Saksbeh: Samfunnsutviklingsavdelingen / Liv Juchelka Side17

18 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Marius Grue Sak: 57/86/0/0 Fradeling av parsell, Geilo Dok: 57/86/0/0 Fradeling av parsell, Geilo Saksansv: Kart og oppmåling / Atle Kleivdal Saksbeh: Plan/bygg / Liv L. Sundrehagen 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Magne Berg Sak: Geilo skole - søknad om tildeling av midler til innkjøp av instrumenter Dok: Melding om vedtak - støtte til innkjøp av instrumenter Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Liv S. Lindestad Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Liv S. Lindestad 1/0241- U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Knut Medhus Sak: Nedsetting av valgmend til Holsdagsnemnda Dok: Valg av medlemmer til Holsdagsnemnd Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Liv S. Lindestad Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Liv S. Lindestad 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Jon A. Solheim Sak: 40/68/0/0 Tilbygg, Solheimstølen, Hovet Dok: 40/68/0/0 Tilbygg, Solheimstølen, Hovet, dispensasjon Saksansv: Plan/bygg / Håvard Veslehaug Saksbeh: Plan/bygg / Håvard Veslehaug Side18

19 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens Vegvesen - Region Sør Sak: 42/4/0/0 Båthus Sudndalen 9, Hovet Dok: 42/4/0/0 Kopi brev Statens Vegvesen Saksansv: Plan/bygg / Trond B. Augunset Saksbeh: Plan/bygg / Trond B. Augunset Side19

20 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Mottaker: Ida Ålien Dokken Sak: Permisjonssøknad - Ida Ålien Dokken Dok: Svar på permisjonssøknad - Ida Ålien Dokken Saksansv: Helse- og sosialadministrasjonen / Vesla Sedal Saksbeh: Helse- og sosialadministrasjonen / Vesla Sedal 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Fylkesmannen i Buskerud - Oppvekst- og utdanningsavdelingen Sak: Statstilskudd leirskole våren 201 Dok: Statstilskudd leirskole våren utfylt skjema Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Inger-Lise Høger Blakstad Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Barnehageplass Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Mottaker: Avskjermet Sak: Barnehageplass - Avskjermet Dok: Tildeling av barnehageplass - Avskjermet Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli Side20

21 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Ål kommune v/rådmann Tone Tveito Eidnes Sak: Melding om vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. byggesaksbehandling Dok: Melding om vedtak forvaltningsrevisjonsrapport vedr. byggesaksbehandling (kopi brev - Ål kommune) Saksansv: Plan/bygg / Liv Juchelka Saksbeh: Plan/bygg / Liv Juchelka 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Barnehageplass Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Mottaker: Avskjermet Sak: Barnehageplass - Avskjermet Dok: Svar på oppsigelse av barnehageplassen - Avskjermet Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Barnehageplass Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Mottaker: Avskjermet Sak: Barnehageplass - Avskjermet Dok: Svar på oppsigelse av barnehageplassen - Avskjermet Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli Side21

22 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Gerd Marie Rabbestøl Sak: 4/24/0/0 Ny garasje, Sudndalsvegen 280, Hovet Dok: 4/24 Ny garasje, Sudndalsvegen 280, Hovet, Igangsettingstillatelse Saksansv: Plan/bygg / Ola Tore Kirkeluten Saksbeh: Plan/bygg / Ola Tore Kirkeluten 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens Vegvesen - Region Sør Sak: 4/24/0/0 Ny garasje, Sudndalsvegen 280, Hovet Dok: 4/24/0/0 Kopi brev Statens Vegvesen Saksansv: Plan/bygg / Ola Tore Kirkeluten Saksbeh: Plan/bygg / Ola Tore Kirkeluten 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Marianne Bakkan Sak: Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - Marianne Bakkan Dok: Foreløpig svar - Tilskudd til unge boligsøkende - Marianne Bakkan Saksansv: Samfunnsutviklingsavdelingen / Anita Hagen Grøtt Saksbeh: Samfunnsutviklingsavdelingen / Anita Hagen Grøtt Side22

23 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Statens Vegvesen - Region Sør Sak: 52/28/0/0 Bruksendring Ustaosvegen 8, Ustaoset Dok: 52/28/0/0 Kopi brev Statens Vegvesen Saksansv: Plan/bygg / Kolbjørn Bakken Saksbeh: Plan/bygg / Kolbjørn Bakken 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Øen Hyttebygg AS Sak: 65/41/0/0 Enebolig Geilolie Vestlie, Geilo Dok: 65/41/0/0 Enebolig Geilolie Vestlie, Geilo - Manglende dokumenter Saksansv: Plan/bygg / Trond B. Augunset Saksbeh: Plan/bygg / Trond B. Augunset 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Ann Karin Berg Sak: Husleiekontrakt - Ann Karin Berg Dok: Husleiekontrakt - Ann Karin Berg Saksansv: Personalkontoret / Erling Simonsen Saksbeh: Personalkontoret / Erling Simonsen Side2

24 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Se egen distribusjonsliste Sak: Alarmtelefonliste Hol kommune - revidert utgave vår 201 Dok: Alarmtelefonliste Hol kommune - revidert utgave vår 201 Saksansv: Helse- og sosialadministrasjonen / Astri Haraldseide Saksbeh: Helse- og sosialadministrasjonen / Astri Haraldseide 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Elev Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Mottaker: Avskjermet Sak: Elevmappe - Melding om rett til særskilt språkopplæring - Avskjermet Dok: Melding om rett til særskilt språkopplæring - Avskjermet Saksansv: Geilo skole / Magne Arnfinn Berg Saksbeh: Geilo skole / Magne Arnfinn Berg 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Elev Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Mottaker: Avskjermet Sak: Elevmappe - Melding om rett til særskilt språkopplæring - Avskjermet Dok: Melding om rett til særskilt språkopplæring - Avskjermet Saksansv: Geilo skole / Magne Arnfinn Berg Saksbeh: Geilo skole / Magne Arnfinn Berg Side24

25 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Elev Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Mottaker: Avskjermet Sak: Elevmappe - Melding om rett til særskilt språkopplæring - Avskjermet Dok: Melding om rett til særskilt språkopplæring - Avskjermet Saksansv: Geilo skole / Magne Arnfinn Berg Saksbeh: Geilo skole / Magne Arnfinn Berg 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Elev Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Mottaker: Avskjermet Sak: Elevmappe - Melding om rett til særskilt språkopplæring - Avskjermet Dok: Melding om rett til særskilt språkopplæring - Avskjermet Saksansv: Geilo skole / Magne Arnfinn Berg Saksbeh: Geilo skole / Magne Arnfinn Berg 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement Sak: Endringer i regelverket for fastlegers rett til fritak fra deltagelse i legevakt- Fastlegeforskriften 1 endres med virkning fra 1. juli 201 Dok: Endringer i regelverket for fastlegers rett til fritak fra deltagelse i legevakt- Fastlegeforskriften 1 endres med virkning fra 1. juli 201 Saksansv: Samfunnsutviklingsavdelingen / Geir Strømmen Saksbeh: Samfunnsutviklingsavdelingen / Geir Strømmen Side25

26 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Buskerud fylkesbibliotek Sak: Oppsigelse av avtale om bokbusstjenester Dok: Oppsigelse av avtale om bokbusstjenester Saksansv: Biblioteket / Anne Marie Bekk Saksbeh: Biblioteket / Anne Marie Bekk 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Kjetil Netteland Sak: Kommunalt tilskudd til unge boligsøkende - Kjetil Netteland Dok: Søknad om kommunalt tilskudd - Kjetil Netteland Saksansv: Samfunnsutviklingsavdelingen / Anita Hagen Grøtt Saksbeh: Samfunnsutviklingsavdelingen / Anita Hagen Grøtt 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement Sak: Høring- Endringer i sprøyteromsloven og forskriften for å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom Dok: Høring- Endringer i sprøyteromsloven og forskriften for å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom Saksansv: Samfunnsutviklingsavdelingen / Geir Strømmen Saksbeh: Samfunnsutviklingsavdelingen / Geir Strømmen Side26

27 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Emil Steira Sak: 95/1/0/0 Flytting av gammel låve, Dagali Dok: 95/1/0/0 Søknad etter 20-2 Saksansv: Plan/bygg / Trond B. Augunset Saksbeh: Plan/bygg / Trond B. Augunset 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Emil Steira Sak: 95/1/0/0 Ombygging av brakker til foredlingslokale, Dagali Dok: 95/1/0/0 Søknad etter 20-2 Saksansv: Plan/bygg / Trond B. Augunset Saksbeh: Plan/bygg / Trond B. Augunset 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Elev Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Avsender: Karianne Bakken Sak: Karakterutskrift - Karianne Bakken Dok: Karakterutskrift - Karianne Bakken Saksansv: Personalkontoret / Erling Simonsen Saksbeh: Personalkontoret / Erling Simonsen Side27

28 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Fylkesmannen I Buskerud Sak: Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett samt varsling Dok: Beredskap mot utfall av strøm, elektroniske databehandlingssystemer, elektronisk kommunikasjon, fastnett og mobilnett samt varsling Saksansv: Samfunnsutviklingsavdelingen / Espen Bille-Larsen Saksbeh: Samfunnsutviklingsavdelingen / Espen Bille-Larsen 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Det Kongelige kommunal- og regionaldepartement Sak: Høring- Forslag til endring av Husbankens startlånsordning Dok: Høring- Forslag til endring av Husbankens startlånsordning Saksansv: Formannskapskontoret / Steinar Hammersbøen Saksbeh: Formannskapskontoret / Steinar Hammersbøen 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Tannlege Anne Holestøl Sak: Bygdahall samfunnshus - utleie til tannlege Anne Holestøl Dok: Vedr. ny leiekontrakt Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Liv S. Lindestad Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Liv S. Lindestad Side28

29 Hol kommune Offentlig journal Periode: / I Dok.dato: Jour.dato: Avsender: Det Kongelige Helse- og omsorgsdepartement Sak: Høring- Endringer i spesialhelsetjenesteloven m.m - oppnevning av kontaktperson Dok: Høring- Endringer i spesialhelsetjenesteloven m.m - oppnevning av kontaktperson Saksansv: Samfunnsutviklingsavdelingen / Geir Strømmen Saksbeh: Samfunnsutviklingsavdelingen / Geir Strømmen 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Avsender: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Attester og vitnemål - Avskjermet Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli 1/ I Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Personal Tilg. kode: UO Par.: Offl 1 Jf Fvl 1 1.ledd nr 1 Avsender: Avskjermet Sak: Personalmappe - Avskjermet Dok: Søknad på stilling og CV - Avskjermet Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Hege Espeli Side29

30 Hol kommune Offentlig journal Periode: / U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Gunnveig Nerol Sak: Bygdahall samfunnshus - utleie til Gunnveig Nerol Dok: Vedr. ny leiekontrakt Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Liv S. Lindestad Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Liv S. Lindestad 1/ U Dok.dato: Jour.dato: Mottaker: Gunnveig Nerol Sak: Bygdahall samfunnshus - utleie til Gunnveig Nerol Dok: Leiekontrakt Saksansv: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Liv S. Lindestad Saksbeh: Kultur- og oppvekstadministrasjonen / Liv S. Lindestad Side0