PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N, Status: J,A PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester PSP Prosjekt spareplan - overordna N 2013/ / PSP gruppe 1 Oversending av merknadar til søknadar om rammeløyve Gnr. 3 bnr bygging av naust 2013/ / Myklebust Trevare AS Gnr 10 bnr bustadhus Gnr 10 bnr einebustad 2013/ / Norbohus AS Dokument frå barnevernarkiv og PPT-arkiv Barnevernarkiv - tlevering av dokument 2011/ /2013 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 ***** Side: 1 av 35

2 Kommunale avgifter gnr. 14 bnr. 59 Kommunale avgifter VAR - endringar / /2013 Guri Myklebust Solli Pressemelding Befolkningsvarsling N 2013/ /2013 Ann-Heidi Paulsen Orvik ndervisnings- og kulturelle tenester, ansvar 2 og 7 - Konsekvensutgreiing Konsekvensanalysar - Budsjettframlegg 2014 N 2013/ /2013 Nils Magne Abelseth Søknad om opptak i kulturskulen ***** ***** ***** ***** Kulturskulen 2013/ opptak 2013/ /2013 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 ***** Side: 2 av 35

3 Folkeregisteropplysninger Befolkningsvarsling 2013/ / Tomas Røise Helse- og sosialtenester, ansvar 5 og 6 - Konsekvensanalyse budsjettutkast 2014 Konsekvensanalysar - Budsjettframlegg 2014 N 2013/ /2013 Ann-Heidi Paulsen Orvik Ny versjon konsekvensrapport område 1 Konsekvensanalysar - Budsjettframlegg 2014 N 2013/ /2013 Ann-Heidi Paulsen Orvik Melding om eigengodkjent reguleringsendring - Steinshamn Dispensasjon frå reguleringsplan Steinshamn 2013/ /2013 Grunneigarar, naboar, gjenburarar Side: 3 av 35

4 Særutskrift: Steinshamn - mindre endring av reguleringsplan - eigengodkjenning Dispensasjon frå reguleringsplan Steinshamn 2013/ /2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl. Gnr 3 bnr 15 vedr. varsel om pålegg Gnr 3 bnr 19 - oppsett gjerde mot fylkesveg 2013/ /2013 Svein Andre Johansen Skifte av strømleverandør - Anlegg Kraftavtale frå årsskiftet 2010/2011. Gjeld til / / Sandøy Energi AS Oppfølgingsplan ved sjukemelding Oppfølgingsplan sjukmeldt arbeidstakar - ***** ***** 2013/ / NAV skanning Side: 4 av 35

5 Fylkesvegar - forslag til avtale om innsamling av næringsavfall Avtale - innsamlng av næringsavfall 2013/ / ÅRM Lisjhuset Ona - forslag til avtale om innsamling av næringsavfall Avtale - innsamlng av næringsavfall 2013/ / ÅRM ngdomsskolen - Forslag til avtale om innsamling av næringsavfall Avtale - innsamlng av næringsavfall 2013/ / ÅRM Brann- og ambulansestasjon - forslag til avtale om innsamling av næringsavfall Avtale - innsamlng av næringsavfall 2013/ / ÅRM Side: 5 av 35

6 Sandøyheimen - forslag til avtale om innsamling av næringsavfall Avtale - innsamlng av næringsavfall 2013/ / ÅRM Rådhusplassen - forslag til avtale om innsamling av næringsavfall Avtale - innsamlng av næringsavfall 2013/ / ÅRM Tannklinikken - forslag til avtale om innsamling av næringsavfall Avtale - innsamlng av næringsavfall 2013/ / ÅRM Møteplass - forslag til avtale om innsamling av næringsavfall Avtale - innsamlng av næringsavfall 2013/ / ÅRM Side: 6 av 35

7 Harøy barnehage - forslag til avtale om innsamling av næringsavfall Avtale - innsamlng av næringsavfall 2013/ / ÅRM.P.Huse AS - rapport frå tilsyn med Særskilt brannobjekt.p. Huse AS - Tilsyn med særskilte brannobjekt 2012/ / P.Huse AS Vedr. Tilbygg driftsbygning - Harnesmyr gard Gnr 8 bnr 158 Harnesmyr Gard - tilbygg driftsbygning 2013/ / Harnesmyr Gard Tiskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - orientering om endring i kriterier for 2014 Ressurskrevjande brukarar Rapportering for / / Helsedirektoratet Side: 7 av 35

8 Kompetanseløftet - Rapportering og plantall Kunngjering Kompetanseløftet Del av Omsorgsplan / / Helsedirektoratet Naustområdet N2 - tomt nr. 9 Gnr. 3 bnr bygging av naust 2013/ / Knut Solbrækken RE: Sandøy kommune - oppgradering vannforsyningssystem - avropsavtale deloppgave 3 Prosjektering - utskifting av eternittrøyr Myklebust - Breivika - Steinshamn 2013/ /2013 Cowi Bekreftelse på kjøp av tomt Myklebust - tomtetildeling 2007/ /2013 Liv Marita Mahle-Blomvik Side: 8 av 35

9 Rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr 7 bnr 1 - frådeling av tomt til bustad 2013/ /2013 Lodve Harneshaug m/fl Søknad om utsettelse av restutbetaling av bevilgede midler fra næringsfondet Northwest eiendom AS - investeringstilskot 2012/ / Northwest Eiendom A/S Melding om vedtak: K-sak 85/13 - Delvis bompengefinansiering av fv 659 Nordøyvegen Nordøyvegen - kommunalt tilskot 2006/ / Haram kommune Høyring på bompengesøknad - Nordøyvegen Nordøyvegen - kommunalt tilskot 2006/ /2013 Møre og Romsdal fylkeskommune Side: 9 av 35

10 Retur av avtale Telenor Norge AS - telemast og hytte - Avtale 2013/ /2013 Telenor Norge AS Tiltak fyrverkerisesongen 2013/2014 Fyrverkeri / / Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap Fastlegeordningen: nterkommunalt oppgjør for gjesteinnbyggere 2013 Fastlegerapportar / / HELFO region Midt-Norge nntak fra arbeidsgiverperioden - ***** ***** - melding om vedtak Oppfølging sjukmeldt arbeidstakar ***** ***** ***** ***** P 2011/ /2013 Off.l. 13 jf FVL 13 nr. 1 NAV Sandøy Side: 10 av 35

11 Søknad om etableringsstipend Herbert Eugen Wiegand - søknad om etableringsstipend 2013/ / Herbert Eugen Wiegand Særutskrift: Søknad om investeringstilskot Søknad - investeringstilskot - Henning Sandøy 2013/ /2013 Henning Sandøy Særutskrift: Søknad til investeringstilskot Søknad om tilskot frå næringsfondet - selskap under stiftelse 2013/ /2013 Glen Bradley Særutskrift: Gnr. 6 bnr 23 - Ona skule - riving - dispensasjon Gnr. 6 bnr Ona skule - riving 2013/ /2013 Berge Hjørungnes m.fl. Side: 11 av 35

12 Sandøy Bustadstifting Sandøy bustadstifting 2010/ /2013 Off.l ledd Terje Slåtten Særutskrift: Søknad om tilskot - kommunalt tiltaksarbeid Søknad om delfinansiering av dokumentasjonsprosjektet "SAMFERD" 2013/ /2013 Midsund Næringsforum Vedr. Søknad om kommunal overtagelse av privat vei og kloakkanlegg - Smihaugen Vel Smihaugen - Søknad om overtaking av privat veg og kloakkanlegg 2013/ / Smihaugen Vel Førebels melding i forvaltningssak - Merknadar til bygging på naustområdet N2 Gnr. 3 bnr bygging av naust 2013/ / Knut Solbrækken Side: 12 av 35

13 Henting av risikoavfall 2014 Renovasjon / /2013 RR næring Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering om budsjettvedtak Barnevern - Lov og forskriftsendringar frå / / Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Svar vedr. søknad om utsettelse av restutbetaling av bevilgede midler fra næringsfondet Northwest eiendom AS - investeringstilskot 2012/ /2013 Northwest Eiendom A/S Erklæring om arealoverføring Overtaking av grunn til gangveg over Vassbethaugen 2013/ /2013 Vassbethaugen Eiendom AS Side: 13 av 35

14 Reguleringsplan av 21.september ekspropriasjon Steinshamn - ndustritomt 2012/ /2013 Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten - a konto beløp 2014 Kommunal medfinansiering - spesialhelsetenesta 2011/ / Helsedirektoratet - Divisjon helseøkonomi og finansiering Refusjon - Krisesenter Vedk. Sandøy kommune si tilknyting til Krisesenter (Molde eller Ålesund) 2010/ / NAV Molde Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 2014 Statlege rettleiande rettningslinjer for økonomisk stønad til livsopphald / / Arbeidsdepartementet Side: 14 av 35

15 Månadsleie Håp i havet - september og oktober 2013 Håp i Havet - leigeutgifter 2009/ / Håp i Havet Eiendom A/S Søknad om parkeringsløyve Parkering for forflyttingshemma 2010/ /2013 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 ***** Særutskrift: Godkjenning av sluttrekneskap med Brattvåg Vassverk SaHara - Sandøy og Haram nterkommunale vassverk KS 2007/ /2013 Haram kommune m.fl. Sahara vassverk KS - driftstilskot for 4. kvartal 2013 SaHara - Sandøy og Haram nterkommunale vassverk KS 2007/ / Haram vassverk Side: 15 av 35

16 Signert avtale om køyring av pasientar/legar til/frå ferje/ambulansebåt Køyring av pasientar og helsepersonell på Ona, Orten og Sandøya 2006/ /2013 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Gerd Husøy Signert avtale om køyring av pasientar/legar til/frå ferje/ambulansebåt Køyring av pasientar og helsepersonell på Ona, Orten og Sandøya 2006/ /2013 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Anne Lise Ellevset Tillatelse - Søknad om forlengelse av tillatelse til å ha flytebryggeanlegg i Ona havn - kopi av brev til Ona Gjestebrygge Ona Gjestebrygge - søknad 2013/ / Kystverket Midt Norge Signert avtale om køyring av pasientar/legar til/frå ferje/ambulansebåt Køyring av pasientar og helsepersonell på Ona, Orten og Sandøya 2006/ /2013 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Evy Linningsvoll Side: 16 av 35

17 Signert avtale om køyring av pasientar/legar til/frå ferje/ambulansebåt Køyring av pasientar og helsepersonell på Ona, Orten og Sandøya 2006/ /2013 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Marianne Eliasssen Oppmoding om busetting av flyktningar i Busetting av flyktningar 2013/ /2013 ntegrerings- og mangfoldsdirektoratet (MD) Særutskrift - Sanitærreglement i Sandøy kommune Normalvilkår for byggjeløyve for Sandøy kommune 2011/ /2013 Mattilsynet Felles postmottak VS: Brannmann Sandøya Brannmannskap 2008/ / ngvar Sandøy Side: 17 av 35

18 Oppseiing av stilling Oppseiing 2009/ /2013 Atle Morsund Særutskrift: Oppseiing av avtale Storfjorden PPT Regional pedagogisk-psykologisk teneste for Nordre sunnmøre - RPPT 2006/ /2013 Ørskog kommune Tildelingsbrev Sandøy kommune - kai på Steinshamn tviding av industrikai 2011/ /2013 Møre og Romsdal fylkeskommune VS: nformasjon om endringer i gebyrene i alkoholforskriften 6-2 Bevillingsgebyr 2013/ / / Helsedirektoratet Side: 18 av 35

19 Bekreftelse på sletting i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret Steinshamn tleigebygg AS - Generalforsamling 2007/ /2013 Brønnøysundregistrene VS: Avvikling av Rusbehandling Midt-Norge HF - nformasjonsbrev tilkommunene Samhandlingsavtale mellom rusbehandling Midt-Norge HF og kommunene i Midt-Norge 2006/ / Servicetorg Særutskrift: Søknad om etableringsstipend Herbert Eugen Wiegand - søknad om etableringsstipend 2013/ / Herbert Eugen Wiegand Vedk. byggemelding Gnr. 3 bnr bygging av naust 2013/ / Myklebust Trevare AS Side: 19 av 35

20 Refusjon av O-midler gjennomføring Søknad om tildeling av O-midlar / / Kommunesektorens organisasjon Refusjon O-midlar gjennomføring Søknad om tildeling av O-midlar / / Kommunesketorens organisasjon VS: Forespørsel vedr årsbudsjett for 2014 og vedtak Budsjett / / Fylkesmannen i Møre og Romsdal Byggesøknad rammetillatelse gbnr. 14/85 Gnr. 14 bnr. 85 og 92 - rammeløyve 2013/ / Leite og Howden AS Side: 20 av 35

21 VS: Prøvetakingsplan 2014 Sandøy komm. Vassverk.doc Analyseresultat for vatn / / Eurofins Food & Agro Testing Norway AS Analyserapport Sandøy Kommunale Vassverk, Report: AR-13-M (1/1) Analyseresultat for vatn / / Eurofins Vi vil med dette brevet legge inn to klager på ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klage på undervisning E 2013/ /2013 Off.l. 13 ***** Vedtak om sanksjon - manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølgingsplan for sjukmeldt arbeidstakar - ***** ***** P 2013/ /2013 Off.l. 13 jf FVL 13 nr. 1 NAV AA-register Side: 21 av 35

22 tbetaling av tilretteleggingstilskot frå tdanningsdirektoratet til lærebedrift som tek inn lærlingar/lærekandidatar med særskilde behov ***** ***** - Personalmappe - Elev/lærling P 2011/ /2013 Off.l. 13 jf FVL 13 nr. 1 Opplæringskontoret i Haram Søknad til Statens vegvesen Samarbeid - LED veglys 2011/ / Sunnmøre regionråd KS VS: Naustområdet N2 på Finnøya. Tomt nr. 9. Gnr. 3 bnr bygging av naust 2013/ / Knut Solbrækken Søknad om tillatelse i ett trinn Gnr 7 bnr Ny bustad 2013/ /2013 Espen Myklebust Side: 22 av 35

23 VS: Tiltak fyrverkerisesongen 2013/ til brannvesenet Fyrverkeri / / dsb - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Rekvisisjon av oppmålingsforretning Gnr 14 bnr 10 Rekvisisjon av oppmålingsforretning 2013/ /2013 Reidar Sandøy Status for KommT etter ett års drift - og påminnelse om kontingent for 2014 KommT - KT-samordning i kommunesektoren 2013/ / KS Naustområdet N2 - tomt nr.9. Gnr. 3 bnr bygging av naust 2013/ / Knut Solbrækken Side: 23 av 35

24 nformasjon om ny forskrift ut til kommunene Ny forskrift om håndtering av medisinsk utstyr 2013/ /2013 Helsedirektoratet Fellingsløyve og fellingsrapport 2013 Hjortejakt felling, telling og arealgrense 2013/ /2013 Søndre Harøen v/ole Elias Myklebust Sett hjort: sept - des Hjortejakt felling, telling og arealgrense 2013/ /2013 Søndre Harøen v/ole Elias Myklebust VS: Årsrapportering for kommunene i region Midt-Norge Startlån og bustadtilskot frå Husbanken Rapportering / / Husbanken Side: 24 av 35

25 VS: nvitasjon til å søke om Startlån- og tilskuddsordninger til videretildeling kommunene i Region Midt-Norge Startlån og bustadtilskot frå Husbanken Rapportering / / Husbanken Gnr 3 bnr 19 - oppsett gjerde mot fylkesveg - prosessinformasjon Gnr 3 bnr 19 - oppsett gjerde mot fylkesveg 2013/ /2014 Statens vegvesen region midt Gnr 14 bnr 4 - melding til tinglysing - følgjebrev Gnr 14 bnr 4 - rekvisisjon av oppmålingsforretning 2013/ /2014 Statens kartverk eiendom Særutskrift: Budsjettendring 2013 Budsjettoppfølging / /2014 Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal Side: 25 av 35

26 Samsvarerklæring og sluttkontroll - Sandøyhagen og Barnehagen Kontroll av elektriske anlegg 2006/ / Sandøy Energi AS Kontaktformular - spørsmål om bandtvang Bandtvang for hund 2009/ /2014 Nils Sigmund Breivik Gnr 3 bnr 19 - oppsett gjerde mot fylkesveg - prosessinformasjon Gnr 3 bnr 19 - oppsett gjerde mot fylkesveg 2013/ /2014 Statens vegvesen region midt Gnr 6 bnr 2, ang bnr 89 - melding til tinglysing Gnr 6 bnr 2 - overføring av naust til anna bnr. på Husøya 2013/ /2014 Statens kartverk eiendom Side: 26 av 35

27 Tildeling av ungdomsbustad Jonsmarka ngdomsbustadane - utleige 2013 og / / Christian Sandøy Gnr 6 bnr 2, 90 - melding til tinglysing - følgjebrev Gnr. 6 bnr. 2 - frådeling tilleggsareal til bnr / /2014 Statens kartverk eiendom Særutskrift: Kulturplan Sandøy kommune - revidert anleggsplan Kulturplan / /2014 Møre og Romsdal fylkeskommune nfo om akkrediteringsnummer for vannanalyser Eurofins avd Ålesund Analyseresultat for vatn / /2014 Eurofins Side: 27 av 35

28 Prosjektgruppe for LK i Sandøy kommune Samfunnsutvikling - Sandøy kommune 2013/ /2014 Sandøy Høgre m.fl. Oversending av svarskjema. Ny pensjonsordning for folkevalde frå / / KLP Særutskrift: Samarbeid om kart på web Avtale mellom Haram kommune og Sandøy kommune om felles kart- og planforvaltning 2010/ / Haram kommune m.fl. Mørenett AS - Oversendelse av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med fusjon av Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS Mørenett AS - Fusjon Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS 2014/2-1 28/ NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat Side: 28 av 35

29 Særutskrift: Framtidige skuleturar ved Harøy skule Klassetur - skuletur 2012/ / Elevrådet v/ Harøy skule m.fl. Angåande driftstilskudd 2014 Drosjeløyve - Alf Gangstad 2009/ /2014 Alf Gangstad Åpen søknad/forespørsel om jobb Søknader på stillingar HOT 2013/ /2014 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Trude Walstad Varsel om vedtak - Sandøy rådhus Kontroll av elektriske anlegg 2006/ / Elsikkerhet Møre AS Side: 29 av 35

30 Kunngjering Kommunale gebyr og betalingssatsar / / Nordrenett krafttredelse av lov- og forskriftsendringer etter Stortingets behandling av Prop. 106 L ( ) Endringer i barnevernloven Barnevern - Lov og forskriftsendringar frå / /2014 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Varsel om vedtak - Sandøyheimen Kontroll av elektriske anlegg 2006/ / Elsikkerhet Møre AS Varsel om vedtak - brannstasjonen Kontroll av elektriske anlegg 2006/ / Elsikkerhet Møre AS Side: 30 av 35

31 Varsel om vedtak - Ny barnehage Kontroll av elektriske anlegg 2006/ / Elsikkerhet Møre AS Tilskot til kommunale veterinærtenester 2014 Stimuleringstilskot til dekning av veterinærtenester 2010/ / Fylkesmannen i Møre og Romsdal Manglende rapportering om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker - Forhåndsvarsel om sanksjon Oppfølgingsplan for sjukmeld arbeidstakar ***** ***** ***** ***** ***** P 2014/3-1 46/2014 Off.l. 13 jf FVL 13 nr. 1 NAV Aa-registeret Forslag til vegnamn Tildeling av adresser 2010/ /2014 Arnstein Lervik Side: 31 av 35

32 nnkalling til dialogmøte Oppfølgingsplan for sjukmeld arbeidstakar ***** ***** ***** ***** P 2010/ /2014 Off.l. 13 jf FVL 13 nr. 1 NAV Sandøy SV: Vannmåleravlesning Steinshamn Småbåtlag Kommunale avgifter VAR - endringar / /2014 Myklebust småbåtlag Klage/søknad om fritak for betaling av ***** ***** ***** ***** ***** ***** ngdomsbustadane - utleige 2013 og / /2014 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 ***** Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølgingsplan for sjukmeldt arbeidstakar - ***** ***** P 2013/ /2014 Off.l. 13 jf FVL 13 nr. 1 NAV Aa-registeret Side: 32 av 35

33 Årleg innrapportering for vassforsyningssystem - Frist Analyseresultat for vatn / /2014 Mattilsynet Kommunalt Næringsfond. Kommunalt næringsfond - Årleg tildeling, formål m.m. siste ti år 2014/4-1 57/2014 Jan Kåre Brunvoll Sandøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan småbåthamnområdet på Sjåberget på Sandøy - fråsegn ved offentleg ettersyn - motsegn Sjåberget småbåthamn på Sandøya - Regulering 2012/ /2014 Møre og Romsdal fylkeskommune Bandtvang Sandøy kommune. Bandtvang for hund 2009/ /2014 Nils Sigmund Breivik Side: 33 av 35

34 Søknad Søknader på stillingar HOT 2013/ / Sigrid Gandrudbakken Søknad om sommarjobb Ferievikarar helse- og omsorgstenester 2014/5-1 63/ Sigrid Gandrudbakken Oppseiing av SFO ***** ***** ***** SFO / /2014 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 ***** Møtegodtgjersele kontrollutval 2013 Møtegodtgjersle / /2014 Komrev 3 Side: 34 av 35

35 Søknad om skjenkeløyve i samband med Øyasving sitt 25 års jublileum Skjenkesøknader ved enkelthøve /6-1 71/2014 Øyasving Side: 35 av 35