Offentlig journal. Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - Gnr 3 bnr 243. Gnr 3 bnr Redskapsbod 2014/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - Gnr 3 bnr 243. Gnr 3 bnr 243 - Redskapsbod 2014/221-2 3210/2014 11.06.2014 12.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - Gnr 3 bnr 243 Gnr 3 bnr Redskapsbod 2014/ / Astrid Eidsvik og Torbjørn Tvedt Sak: Tiltak.P. Huse AS. Ny hall på gnr 8 bnr 159 Gnr 8 bnr Ny hall 2014/ / dar Harneshaug Særutskrift: Regulering Sjåberget småbåthamn Sjåberget småbåthamn på Sandøya - Regulering 2012/ / Fylkesmannen i Møre og Romsdal m.fl. Protokoll fra drøftingsmøte 13.juni 2014 PSP Prosjekt spareplan - overordna 2013/ / Arbeidstakarorganisasjonane i Sandøy kommune Side: 1 av 18

2 Ad.reforhandling av samarbeidsavtalen om skatteinnkreving nterkommunalt samarbeid om skatt og innfordring - Nordre Sunnmøre Kemnerkontor 2009/ /2014 Ålesund kommune FW: Søknad om kommunale tjenester - en presisiering Samhandlingsreforma 2010/ /2014 Helse Møre og Romsdal HF Analyserapport Sandøy Kommunale Vassverk, Report: AR-14-MR (1/1) Analyseresultat for vatn / /2014 Eurofins RE: Jonsokbål. Bålbrenning / /2014 Egil Bakke Side: 2 av 18

3 Førebels melding i forvaltningsvedtak Skjenkesøknader ved enkelthøve / /2014 Alberdina Gezina Marta Hock Endra dato for konsert med skjenkebevilling i Sandøyhagen Skjenkesøknader ved enkelthøve / /2014 Politiet Ber om uttale frå sosialtenesta Skjenkesøknader ved enkelthøve / /2014 NAV Sandøy Ber om politiuttale - Søknad frå Sandøy Vel om skjenkebevilling for enkelthøve Skjenkesøknader ved enkelthøve / /2014 Politiet Side: 3 av 18

4 Vedr. Oppmåling av nausttomt gnr. 8, bnr. 8 Gnr 8 bnr 8 - rekvisisjon av oppmålingsforretning 2014/ / Malvin Harnes Skogrydding i Sandøy Skogrydding langs vegane i Sandøy kommune 2013/ /2014 Ståle Harnes Vedtak om samtykke og gebyr. Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9 Gnr 8 bnr Ny hall 2014/ / Arbeidstilsynet Midt-Norge VS: 2014/1440, Riving av uthus ved gamleskulen på Sandøya Gnr. 3 Bnr. 19,97 - Riving av uthus på Sandøya, gamleskulen 2014/ /2014 Svein André Johansen Side: 4 av 18

5 tflytting ngdomsbustadane - utleige 2013 og / /2014 Tor Endre Haram Etterlyser svar på sommarjobb. Ferievikarar Sandøy kommune 2014/ /2014 Rikke Espeland Johansen Fakturering og kundebehandling Årim - Faktureringsprinsipp og varelister 2013/ /2014 ÅRM Signert tilsetjingsbrev - Brannmannskap Brannmannskap 2008/ /2014 Roy Andre Haugen Side: 5 av 18

6 KOSTRA-regnskap - Kommuneforvaltningens kvartalsrapportering - per 2. kvartal 2014 KOSTRA - Rapportering for / /2014 Statistisk sentralbyrå Ny avtale om legevaktformidling gjennom Molde sjukehus Legevarslingssentral - Legevaktsentral - Medisinsk nødnett 2013/ /2014 Midsund kommune m.fl. Adressering og vegnamn i Sandøy kommune Tildeling av adresser 2010/ /2014 Språkrådet ved Stadnemntenesta for Midt Noreg m.fl. Løyve til brenning av Jonsokbål Bålbrenning / / Egil Bakke Side: 6 av 18

7 Protokoll frå drøftingsmøte Signatur Personalsak P 2013/ /2014 Off.l. 13 jf FVL 13 nr Vedtak om opphør av attføringspensjon fra KLP Forsikret i KLP - vidareføring av FW 00/ / /2014 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 KLP Rapport radonmåling gnr. 7 bnr ambulansestaqsjon Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / MRM Konsult AB Orientering om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 Spelemidlar - Søknader og rapportering om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2009/ / Det kongelige kulturdepartementet Side: 7 av 18

8 Rapport radonmåling gnr. 9 bnr Harøy barnehage, Kamskjelet Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / MRM Konsult AB Rapport radonmåling gnr. 9 bnr Harøy barnehage, administrasjon Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / MRM Konsult AB Rapport radonmåling gnr. 9 bnr Harøy barnehage, kjøkken Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / MRM Konsult AB Rapport radonmåling gnr. 9 bnr Harøy barnehage, Hummaren Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / MRM Konsult AB Side: 8 av 18

9 Søknad om økonomisk støtte frå kompetansefondet Kompetansefondet 2008/ / Susann Karlsen Storebrand international Private Equity AS - årsregnskap - innkalling til generalforsamling SPE Finansrapportar m.m. 2013/ /2014 Storebrand Kapitalforvaltning AS Skogrydding i Sandøy Skogrydding langs vegane i Sandøy kommune 2013/ /2014 Jannicke Myklebust Nygård Dispensasjon fra bestemmelser om byggegrense avstand fra Fv 208 til gnr. 10 bnr. 122 Gnr 10 bnr einebustad 2013/ /2014 Statens vegvesen, Region midt Side: 9 av 18

10 Oppseiing av plass i kulturskulen Kulturskulen 2014/ opptak 2014/ /2014 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 VS: Ver. nabovarsel hytte Bjørktun. Gnr 3 bnr Redskapsbod 2014/ / Sindre Drønnen Endra dato for konsert med skjenkebevilling i Sandøyhagen Skjenkesøknader ved enkelthøve / /2014 Politiet Tilsetjingsbrev - Brannmannskap Brannmannskap 2008/ /2014 Jonas Kristiansen Side: 10 av 18

11 Referat frå representantskapsmøte, Budsjett og økonomiplan for KA Møre og Romsdal Representantskapsmøte i KA Møre og Romsdal 2012/ / KA Klage på standpunktkarakter 2014 Klage på karakterar skuleåret 2013/ / /2014 Off.l. 13, jf FVL 13 nr Løyve til brenning av jonsokbål Bålbrenning / /2014 Ronny Harnes Søknad om fritak for karakter Klage på karakterar skuleåret 2013/ / /2014 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 Side: 11 av 18

12 Søknad om permisjon Fritak i skulen / / Off.l. 13, forskr. off.ansk. 3-6 Løyve til brenning av jonsokbål Bålbrenning / /2014 Mona Katrin Johannessen ttale frå sosialtenesta Skjenkesøknader ved enkelthøve / / NAV Sandøy Dialogmøte 2 - referat Oppfølgingsplan sjukmeldt arbeidstakar / /2014 Off.l. 13, jf FVL 13 nr. 1 NAV Sandøy Side: 12 av 18

13 Kommunale avgifter gnr. 14 bnr. 29 Kommunale avgifter VAR - endringar / /2014 Eva Kristin Fjørtoft Løyve til Sankthansbål Orten Bålbrenning / /2014 Peggy Nilsen nformasjon om Aktivitetsveka VEKÅ Aktivitet og idrettsveke sommar / /2014 Leiarar i Aktivitetsveka 2014 Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Fritt behandlingsval i spesialisthelsetenesta - Høyring 2014/ /2014 Helse- og omsorgsdepartementet Side: 13 av 18

14 Særutskrift: Prosjekt rydding, delvis digitalisering og avlevering av arkivmateriale til KA Møre og Romsdal Arkivprosjekt / /2014 KA Møre og Romsdal Melding om plass på venteliste Barnehageopptak 2014/2015 E 2014/ /2014 Off.l. 13 Særutskrift: Adressering og vegnamn i Sandøy kommune Tildeling av adresser 2010/ /2014 Namnenemnda Brev frå tillitsvalde PSP Prosjekt spareplan - overordna 2013/ /2014 P Off.l ledd HTV tdanningsforbundet og ATV Harøy skule Side: 14 av 18

15 Samsvarserklæring med garanti - Sandøyheimen Kontroll av elektriske anlegg 2006/ /2014 Sandøy Energi AS Samsvarserklæring med garanti Kontroll av elektriske anlegg 2006/ /2014 Sandøy energi AS Fordeling av midlar til idrettsanlegg Tilsegn om ordinære midler til anleggsnr Harøy kunstgrasbane - Sandøy kommune. P. Huse hallen - drettshall 2007/ /2014 Møre og Romsdal fylkeskommune Søknad om endret lønn etter kap. 4.A.4 Lønsforhandlingar 2014 XX 2014/ /2014 (ngen hjemmel) Side: 15 av 18

16 Løyve til brenning av Jonsok bål på Marøya Bålbrenning / /2014 Arne Kristian Nogva Fwd: Gnr 10 bnr Endring av ansvarsrett Gnr 10 bnr einebustad 2013/ /2014 Artikon AS Oversending av Årsmelding og Rekneskap Sandøy kommune Rekneskap / /2014 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Særutskrift: Oversending av kommunestyresaker Rekneskap / /2014 Kommunerevisjonsdistrikt nr. 3 i Møre og Romsdal Side: 16 av 18

17 Særutskrift: Årsmelding Sandøy kommune Årsmelding / /2014 Møre og Romsdal fylkeskommune Søknad om permisjon Søknad om permisjon skuleåret 2014/2015 P 2014/ /2014 Off.l ledd Klage på karakter frå Klage på karakterar skuleåret 2013/2014 E 2014/ /2014 Off.l Søknad om stryking av fravær Godkjenning av fråvær E 2014/ /2014 Off.l Side: 17 av 18

18 Søknad om leiarstillingar innan eining Oppvekst og kultur i Sandøy kommune Eining for Oppvekst og kultur (ny eining frå ) - tlysing og tilsetting av stillingar 2014/ /2014 Espen Djuvik Harnes Side: 18 av 18

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok.

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2013 -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 07.01.2014 PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** *****

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2012 Fysisk test Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 Rolf-Vidar Olsen m.fl.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04.

Offentlig journal. Søknad om attføring-/uførepensjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** - EPHRUS 2010/255 2014/2131-2 8210/2014 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2014 Søknad om attføring-/uførepensjon Personalmappe - - EPHRS 2010/255 PR 2014/2131-2 8210/2014 Offl 13, jfr.

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 27.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.03.2012 Klage - ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** ***** 2012/420-4 3581/2012 ***** 19.03.2012 *****

Detaljer

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 10.07.2013 nnhold: Prosjektgruppemøte 14.06.2013 2.2 Referater K601 Borgund

Detaljer

Offentlig journal. Klage ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** 2014/1303-2 4670/2014 10.03.2014 04.03.2014

Offentlig journal. Klage ***** ***** ***** ***** Klage - ***** ***** ***** 2014/1303-2 4670/2014 10.03.2014 04.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2014 Klage Klage - 2014/1303-2 4670/2014 Ambulanse Midt-Norge Avd. Møre og Romsdal Journalopplysninger - Journalopplysninger

Detaljer

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 20.08.2013 Surnadal kommune - reguleringsendring gbnr 91/1, 91/108 og 91/128

Detaljer

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.09.2014 Høyring - vurdering av innkorting av ferjestrekninga Volda-Lauvstad Ferjesambandet

Detaljer

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok.

Journaldato: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 13.09.2010. Klassering: ADM/KLL. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 06.05.2014 Søknad om fritak fra vervet som 1. vara Søknader om fritak frå politiske

Detaljer

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015

Offentlig journal. Aktivitetskalender for seniorer - høsten 2015 2014/1787-12 6553/2015 16.06.2015 20.05.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Dokumentdato: 21.03.2015-21.06.2015, - 21.06.2015, Arkivdel: SAK2,GBNR2, Journalenhet: JSEN - Sentral journalførende enhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.06.2015

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12.

Offentlig journal. Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon. Personalmappe - ***** ***** ***** ***** 2013/1170-3 15481/2013 19.12.2013 23.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.01.2014 Arbeidsavtale - alderspsykiatrisk seksjon ersonalmappe - 2013/1170-3 15481/2013 Offl. 25 Arbeidsavtale - 01.01.-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06.

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 17/14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen

Detaljer

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 19.03.2014 nnhold: Vederlag for godkjenning av behandlingsforslag frå tannlege Støtte

Detaljer

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.02.2014 nnhold: Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan for Bårdsgjerdet

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04-29.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.05.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.12.2013 Regulering fornminneområde Holsfeta Sula kommune - detaljregulering

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelser fra ORKide - Omlegging av distrikts og produksjonsstrukturen i Heimevernet

Offentlig journal. Uttalelser fra ORKide - Omlegging av distrikts og produksjonsstrukturen i Heimevernet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.11.2010 Uttalelser fra ORKide - Omlegging av distrikts og produksjonsstrukturen i Heimevernet Omlegging av distrikts

Detaljer

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 29.08.2012 nnhold: tlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet tlanten Kunstisbane - Søknad

Detaljer

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok.

Journaldato: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.07.2013. Klassering: S80 RN/LIJ. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.03.2014 Forespørsel - ndersøkelse om spillvarme fra Nyhamna Spillvarme Nyhamna

Detaljer

Offentlig journal. Journalkopier - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2011/297-2 1679/2011 21.03.2011 15.03.

Offentlig journal. Journalkopier - ***** ***** ***** ***** Journalkopi - ***** ***** ***** ***** 2011/297-2 1679/2011 21.03.2011 15.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.3.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2011 Journalkopier - ***** ***** ***** ***** 2011/297-2 1679/2011 ***** ***** 2011/189-4 1684/2011 10.03.2011

Detaljer

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok.

Journaldato: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.2013. Klassering: BYVE/NS. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.11.2013 Tilstandsrapport for Fagerlia vgs Tilstandsrapport for Fagerlia vgs

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Inntektsopplysninger - ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/337-1 1392/2012 01.02.2012 09.02.

Offentlig journal. Vedr. Inntektsopplysninger - ***** ***** Personalmappe - ***** ***** ***** ***** ***** 2012/337-1 1392/2012 01.02.2012 09.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.02.2012 Vedr. nntektsopplysninger - Personalmappe - P 2012/337-1 1392/2012 Offl. 13, jfr Fvl 13 Nav forvaltning Molde,

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer