Offentlig journal. Vedk. kommunale avgifter gnr. 14 bnr. 46 i Sandøy kommune. Kommunale avgifter VAR - endringar / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Vedk. kommunale avgifter gnr. 14 bnr. 46 i Sandøy kommune. Kommunale avgifter VAR - endringar 2011 2011/88-7 1541/2011 26.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A nnhold: Vedk. kommunale avgifter gnr. 14 bnr. 46 i Sandøy kommune Kommunale avgifter VAR - endringar / / Jan Ove Fladmark nnhold: Varsel til arbeidsgiver om Permisjonar 2011 P 2011/ /2011 jf FVL 13 nr nnhold: Arbeidsavtale for ferievikarar Ferievikar barnehagen / /2011 Stina Marie Grytten nnhold: Avrekning Bevillingsgebyr Melding om vedtak Bevillingsgebyr 2010/ / /2011 Coop Marked Harøy Side: 1 av 21

2 nnhold: Avrekning Bevillingsgebyr Melding om vedtak Bevillingsgebyr 2010/ / /2011 Nye Skotheim AS v/frode Brunvoll nnhold: Orientering om septikslam og planane framover for ÅRM ÅRM - behandling av avvatna septikslam 2010/ /2011 Årim KS nnhold: Avrekning Bevillingsgebyr Melding om vedtak Bevillingsgebyr 2010/ / /2011 Birkelund Handel A/S nnhold: Fwd: Adresseliste Måsvikremma Regulering - Måsvikremma syd 2010/ /2011 Hallgeir Wuttudal Side: 2 av 21

3 nnhold: Avrekning Bevillingsgebyr Melding om vedtak Bevillingsgebyr 2010/ / /2011 L/L Sandøy Handelslag nnhold: Avrekning Bevillingsgebyr Melding om vedtak Bevillingsgebyr 2010/ / /2011 Harøy Kro AS nnhold: Tilsetjingsbrev - signert Harnes Tore - personalmappe 2010/ / Tore Harnes nnhold: Avrekning Bevillingsgebyr Melding om vedtak Bevillingsgebyr 2010/ / /2011 Ona og Finnøy Havstuer Side: 3 av 21

4 nnhold: Saksdokument kontrollutvalet Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat KS 2008/ /2011 Harald Rogne nnhold: Oversendelse av tillatelse Terje Myklebust, oppbevaring av eksplosiv vare 2005/ / dsb Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap nnhold: VS: Vedlegg til søknad til Næringsfond Søknad om tilskot frå næringsfondet - Prosjekt: felles reisemålsutvikling for Aukra, Midsund og Sandøy 2011/ /2011 Sandøy Anne Jorunn nnhold: Følgeskriv ang.søknad om løyve i ett trinn for våtromstiltak u. gnr.14/57 Myklebust. Våtrom i bustad gnr. 14 bnr / /2011 Myklebust Trevare as Side: 4 av 21

5 nnhold: Løyve nr. 10/11 - rapport over felte gås Felling av skadegås / / Arve Linningsvoll nnhold: Avrekning Bevillingsgebyr Melding om vedtak Bevillingsgebyr 2010/ / /2011 Skipsaksjeselskapet Mørejarl AS nnhold: Formidling utsending av namn på søkarar til læreplass Formidling av lærlingar 2011/ / Møre og Romsdal fylkeskommune nnhold: Måling av radon i inneluft - Rapport gnr. 10 bnr. 55 Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / Gammadata Side: 5 av 21

6 nnhold: Måling av radon i inneluft - Rapport gnr. 14 bnr. 186 Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / Gammadata nnhold: Fastlegerapporter for mai 2011 Fastlegerapportar / /2011 HLFO Region Midt-Norge nnhold: Søknad om regulering av eit område på gnr 9 bnr. 7 - Nordheim Regulering Sponvika, Norheim 2011/ /2011 Olav Øiehaug nnhold: Merknad til nabovarsel - gjenoppbygging av naust gnr. 6 bnr. 2 - kopi av brev til Peder K. Husøy Gjenoppbygging av naust gnr. 6 bnr / / Sverre Reiten Side: 6 av 21

7 nnhold: Søknad om skulestart Søknad om skulestart 2011/ /2011, jf FVL 13 nr. 1 nnhold: Reguleringsendring Husøya del av gbnr 6/1 - offentleg ettersyn - motsegn Reguleringsendring Husøya - område for fritidsbustader 2009/ / Møre og Romsdal fylkeskommune nnhold: Beredskapsutdanning trinn 3 - Bestått kurs Brannvern, opplæring/kurs 2005/ / nbsk Norges brannskole nnhold: Kommuneplan Sandøy kommune - Samfunnsdel Svar på offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplan for Sandøy kommune 2010/ /2011 Fiskeridirektoratet Side: 7 av 21

8 nnhold: Måling av radon i inneluft - Rapport gnr. 14 bnr 171 Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / Gammadata nnhold: Måling av radon i inneluft - Rapport gnr 8 bnr 166 Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / Gammadata nnhold: Måling av radon i inneluft - Rapport gnr 8 bnr 8 Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / Gammadata nnhold: Måling av radon i inneluft - Rapport gnr 14 bnr 214 Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / Gammadata Side: 8 av 21

9 nnhold: Måling av radon i inneluft - Rapport gnr 2 bnr 4 Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / Gammadata nnhold: Måling av radon i inneluft - Rapport gnr 3 bnr 13 Radonkartlegging i Sandøy kommune 2010/ / Gammadata nnhold: Vedtak om opplysningsplikt - Årleg undersøking om Bygge- og anleggsavfall og 2010, skjema RA-0662 Bygge- og anleggsavfall - årleg undersøking 2011/ /2011 Statistisk sentralbyrå nnhold: Søknad om opptak Kulturskulen 2011/ opptak 2011/ /2011, jf FVL 13 nr. 1 Victoria Gjertsen Side: 9 av 21

10 nnhold: Analyserapport Sandøy komm. vassverk Sahara, Ref: Drikkevannsprøve Teknisk tat Harøy, Report: AR-11-MM (1/1) Analyseresultat for vatn / /2011 urofins Norsk Miljøanalyse nnhold: Søknad om utplassering Søknader og tilsettingar Stillingar Harøy barnehage 2011/ / Alise Hatlehol Hansen nnhold: Beredskapsutdanning trinn 3 / Tjeldsund Kopi av brev til Kim-André Breivik Brannvern, opplæring/kurs 2005/ / nbsk Norges brannskole nnhold: Søknad om plass i SFO 2011/ /2011 Side: 10 av 21

11 nnhold: Søknad om plass i SFO / /2011 nnhold: Søknad om plass i SFO / /2011 nnhold: Søknad om plass i SFO / /2011 nnhold: Søknad om plass i SFO / /2011 Åshild Sandøy og John Paul Surowiec Side: 11 av 21

12 nnhold: Søknad om plass i SFO / / nnhold: Vedkomande bygging av naust på gnr. 3 bmr. 65 Melding - 5 naust ved Finnøy småbåthamn 2008/ /2011 Steinar Orten nnhold: Løyve nr. 27/11 - rapport over felte gås Felling av skadegås / /2011 Lars Petter Harnes nnhold: Løyve nr. 24/11 - rapport over felte gås Felling av skadegås / /2011 Arne Martin Harnes Side: 12 av 21

13 nnhold: Løyve nr. 25/11 - rapport over felte gås Felling av skadegås / /2011 Malvin Harnes nnhold: Løyve nr. 26/11 - rapport over felte gås Felling av skadegås / /2011 Ann lin Harnes nnhold: Løyve nr. 35/11 - rapport over felte gås Felling av skadegås / /2011 Paul J. Sandøy nnhold: Løyve nr 13/11 - rapport over felte gås Felling av skadegås / /2011 Karl Otto Myklebust Side: 13 av 21

14 nnhold: nnmelding av skyss for skuleåret 2011/2012 Skuleskyss / / /2011 Fjord1 Buss Møre as nnhold: Særutskrifter Sandøy Sunnmøre Kontrollutvalsekretariat KS 2008/ /2011 Harald Rogne nnhold: VS: Gnr. 6. bnr. 59, Ona Feriehytter, Ona: Anmodning om ferdigattest. Ona feriehytter - ndring og søknad om brukstillatelse 2010/ /2011 Berge Hjørungnes nnhold: Søknad om plass i SFO / /2011 Side: 14 av 21

15 nnhold: Søknad om endring av plass / /2011 nnhold: Søknad om støtte til turistbrosjyre om Ona nformasjonsbrosjyre om Ona og Husøya 2011/ /2011 Svein Roger varsen nnhold: Sommarjobb ngdomsretta tiltak / /2011 kjell arne harneshaug nnhold: Ferdigattest for fritidsbustad,seksjonert,s 1 og 2, på eigedomen Salstun u. gnr.6 bnr.59 Husøya. Ona feriehytter - ndring og søknad om brukstillatelse 2010/ /2011 Berge Hjørungnes Side: 15 av 21

16 nnhold: nnkomne merknader til Finnøy småbåthamn Atle Viken Regulering utviding Finnøy småbåthamn 2010/ /2011 Sikho AS nnhold: Søknad på assistentstilling/vikar ved evt. internt opprykk Søknader og tilsettingar Stillingar Harøy barnehage 2011/ /2011 Siv Beate Garnes nnhold: Tilbud om trinn 2 i SKP SKP - statlege støttetiltak for kommunar 2010/ /2011 tdanningsdirektoratet nnhold: Varsel om forvaltningskontroll i tilskotsordningane produksjonstilskot, Regionalt miljøprogram (RMP) og avløysing ved sjukdom - Haram, Midsund, Giske og Sandøy kommune kopi av brev til Haram kommune Regionalt miljøprogram / / Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 16 av 21

17 nnhold: M-SØ 16 M-SØ 17 Marin nvest as - forhåndsvarsel om tilbaketrekking av tillatelser for oppdrett av matfisk av torsk - lokalitet Orta i Sandøy kommune - kopi av brev til Skarshaug nvest AS Møre Marin as, fiskeoppdrettsanlegg - vidareføring FW.sak 04/ / /2011 Fiskeridirektoratet Region Møre og Romsdal nnhold: Vedk.: Rekneskap for RPPT (Regional PPT for Nordre Sunnmøre) for 2010 Regional pedagogisk-psykologisk teneste for Nordre sunnmøre - RPPT 2006/ /2011 Pedagogisk-psykologisk kontor Stordal-Skodje-Ørskog nnhold: Magasin eldre og avslutta kommunale arkiv 2012 Arkivdepot - KA Møre og Romsdal 2011/ /2011 KA Møre og Romsdal nnhold: Sandøy kommune - detaljregulering - reguleringplan Finnøy småbåthamn gbnr 3/13 - Atle Viken - Sikho AS - fråsegn om varsel om oppstart - kopi av brev til Sikho AS Regulering utviding Finnøy småbåthamn 2010/ /2011 Møre og Romsdal fylkeskommune Side: 17 av 21

18 nnhold: Skadedato: F40682 Bilskade / /2011 KLP Skadeforsikring nnhold: nnkalling til møte i samarbeidsutvalet ved Harøy barnehage Møte i samarbeidsutvalet - barnehagen 2005/ /2011 Siw Harnes Sherman m.fl. nnhold: Arbeidsavtale for ferievikarar Ferievikar barnehagen / /2011 Marte Helen Skarshaug nnhold: Skyss 17. mai Søknad om dekking av transportutgifter 17.mai 2005/ / ngunn speland Side: 18 av 21

19 nnhold: Midlertidig Barnehage Sandøy kommune Anskaffing av modulbygg - Harøy barnehage 2011/ /2011 Offl ledd MALTHS AS. avd. 45 nnhold: Prosjekt Harøy Barnehage Anskaffing av modulbygg - Harøy barnehage 2011/ /2011 Offl ledd CRAMO AS nnhold: Kassasjonsførespurnad - svar frå Riksarkivet Arkiv - Bevaring og kassaksjon m.m. 2011/ /2011 ka Møre og Romsdal nnhold: Søknad om plass i SFO / / Side: 19 av 21

20 nnhold: Søknad om plass i SFO / / nnhold: Søknd om plass i SFO / / nnhold: Saksframlegg til Fylkestinget og utskrift av protokoll Ferjefri 39 i Møre og Romsdal 2010/ /2011 Møre og Romsdal fylkeskommune nnhold: Arbeidsavtale for ferievikarar Ferievikar barnehagen / /2011 Susanna Røsok Maloku Side: 20 av 21

21 nnhold: Særutskrift - saker frå møte i valstyret Kommunestyre- og fylkestingsvalet / /2011 Dei politiske partia Side: 21 av 21

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok.

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2013 -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 07.01.2014 PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - Gnr 3 bnr 243. Gnr 3 bnr 243 - Redskapsbod 2014/221-2 3210/2014 11.06.2014 12.06.

Offentlig journal. Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - Gnr 3 bnr 243. Gnr 3 bnr 243 - Redskapsbod 2014/221-2 3210/2014 11.06.2014 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 24.06.2014 Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - Gnr 3 bnr 243 Gnr 3 bnr 243 - Redskapsbod 2014/221-2 3210/2014 11.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om tilknytning til kommunalt vatn. Gnr 73 Bnr 57 Maria Teresa Camello - Søknad om tilknytning til vatn 2014/1711-1 6298/2014

Offentlig journal. Søknad om tilknytning til kommunalt vatn. Gnr 73 Bnr 57 Maria Teresa Camello - Søknad om tilknytning til vatn 2014/1711-1 6298/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A nnhold: Søknad om tilknytning til kommunalt vatn Gnr 73 Bnr 57 Maria Teresa Camello - Søknad om tilknytning til

Detaljer

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03.

Offentlig journal. Sluttutbetaling februar 2014. HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking Marin 31.03.2014 11470/2014 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.3.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 31.03.2014 Sluttutbetaling februar 2014 HPV 2012 - Automatisert salting - Møreforsking

Detaljer

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok.

Journaldato: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, Status: J,A,X,N. Dok.dato: 23.04.2013. Klassering: N06 SA/IN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.10.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, Status: J,A,X,N 24.10.2013 nnhold: Vedtak tilapssa skoleskyss - ***** ***** ***** Søknad om tilpassa

Detaljer

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A

Journaldato: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.08.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 20.08.2013 Surnadal kommune - reguleringsendring gbnr 91/1, 91/108 og 91/128

Detaljer

Journaldato: 21.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: A50. Dok.

Journaldato: 21.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: A50. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 24.03.2014 Formidling 2013 - utsending av namn på søkarar til læreplass Formidling

Detaljer

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV

Journaldato: 02.09.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 03.07.2014. Klassering: N33 SA/OAV Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.09.2014 Høyring - vurdering av innkorting av ferjestrekninga Volda-Lauvstad Ferjesambandet

Detaljer

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM

Journaldato: 18.03.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.2014. Klassering: FTLE/TRM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U, n, x, Status: J,A 19.03.2014 nnhold: Vederlag for godkjenning av behandlingsforslag frå tannlege Støtte

Detaljer

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01.

Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund kommune - søknad om justering av anleggsplassering. Dok.dato: 02.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.2.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.02.2014 Oversendelse - M-MD-3 Øylaks AS lokalitet 10194 Hellaren i Midsund

Detaljer

Journaldato: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2011. Dok.dato: 21.02.2011. Dok.

Journaldato: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 18.02.2011. Dok.dato: 21.02.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2011, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2011 Søknad om øremerket styrking av det kommunale barnevernet Søknad

Detaljer

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL

Journaldato: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2013. Klassering: BYVE/PEL Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.07.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,X,N, Status: J,A 10.07.2013 nnhold: Prosjektgruppemøte 14.06.2013 2.2 Referater K601 Borgund

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader. Gnr 5 bnr 1 - Willy Haugen

Offentlig journal. Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader. Gnr 5 bnr 1 - Willy Haugen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2014-7.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.10.2014 nnhold: Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader Gnr

Detaljer

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR

Journaldato: 07.07.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U, n, x, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.2014. Klassering: C50 KU/BJR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,, n, x, Status: J,A 08.07.2014 Kulturminnelovens insentivvirkninger - svar på førespurnad nsentivvirkingene

Detaljer

Journaldato: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Klassering: RN/KTO. Dok.

Journaldato: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 07.03.2014. Klassering: RN/KTO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.07.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.07.2014 Tilbakeføring av tilsagn - Breiband fase V Breiband Nordvest V 2012/1917-77

Detaljer

Journaldato: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2014. Klassering: ØK/GKO. Dok.

Journaldato: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.05.2014. Klassering: ØK/GKO. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.06.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 20.06.2014 nnhold: Tilbod på lån Refinansiering av lån 2014 2014/6239-11 36017/2014

Detaljer

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 04.02.2013. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.11.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.12.2013 Regulering fornminneområde Holsfeta Sula kommune - detaljregulering

Detaljer

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01.

Journaldato: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 18.11.2013. Klassering: Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.03.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.03.2014 om utsett frist for tilsegn 122/2010 2010 - Regionale utviklingsmidlar

Detaljer

Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram. Dok.dato: 01.08.2008. Klassering: L12. Dok.

Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram. Dok.dato: 01.08.2008. Klassering: L12. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2008 Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram

Detaljer

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok.

Journaldato: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A. Dok.dato: 28.01.2013. Klassering: A53 UTD/SWA. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 15.05.2014 Søknad om godkjenning som lærebedrift og godkjenning av ny fagleg

Detaljer

Journaldato: 11.03.2011-11.03.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2011. Dok.dato: 10.03.

Journaldato: 11.03.2011-11.03.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2011. Dok.dato: 10.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: OLDERDALEN SKOLE - ELEVMAPPE E 2009/7514-34 9277/2011 Offl. 13 / Fvl. 13 nr.

Detaljer

Journaldato: 28.01.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.10.2013.

Journaldato: 28.01.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n, x, Status: J,A. Dok.dato: 02.10.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,U,n, x, Status: J,A 29.01.2014 nnhold: Strandabø baseplass 420 kv leidning Ørskog-Fardal N 2009/11473-26

Detaljer

Journaldato: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: ***** UTD/TSA

Journaldato: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: ***** UTD/TSA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.05.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.05.2014 Søknad om frådrag for tidligare praksis i fiske- og fangstfaget for

Detaljer

Journaldato: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A

Journaldato: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.09.13, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 04.09.2013 Sykkylven kommune - områderegulering - reguleringsplan - Nysætervatnet

Detaljer

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO

Journaldato: 12.06.2014, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 22.04.2013. Klassering: ADM/BERIT ØK/GKO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.06.2014 Tilsetting i stilling som konsulent, vikariat Konsulent vikariat, økonomiseksjonen

Detaljer

Journaldato: 09.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.04.2009. Dok.dato: 28.07.2010. Dok.

Journaldato: 09.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 27.04.2009. Dok.dato: 28.07.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Tilbud om barnehageplass Tilbud om plass - Furuslottet Barnehage 2009/4993-1

Detaljer

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN

Journaldato: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.02.2014. Klassering: REGULERINGSPLAN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 28.02.2014 nnhold: Ørskog kommune - områderegulering - reguleringsplan for Bårdsgjerdet

Detaljer

Journaldato: 31.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 31.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.01.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.02.2014 nnhold: Høyring - Søknad om dispensasjon frå vilkår for konsesjon

Detaljer

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014.

Journaldato: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL - Longyearbyen lokalstyre, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.3.2014-2.4.2014, Journalenhet: LL -, Dokumenttype:,,N,X,S, Status: J, 04.04.2014 Skjenkebevilling 2014-2016 - HRD Svalbard S - avd. Svalbar Pub Skjenkebevilling

Detaljer

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD

Journaldato: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 01.07.2011. Klassering: BYVE/OGUSTAD Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.02.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.02.2014 Prosjekteringsmøte 01 L005 Sykkylven vgs - Planlegging arealbruk naturfag

Detaljer