Vi ser på det blå lyset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi ser på det blå lyset"

Transkript

1 TEMA: Arbeidsmiljø s 6-19 Universitet med unikt læringsmiljø s 6 Vi ser på det blå lyset s 11 HMS-datablad, faremerking og symboler s 18 Informasjonsmagasin fra Norsk Dental Depot Nr

2 The Premium Class. TOP SPEED For instrumentene dine Med raske syklustider sparer du instrumenter i din praksis. Med en Premium-autoklav Vacuklav 40-B og 41-B er steriliserings tiden bare 8 minutter. Gjelder uinn- pakkede instru menter. Kun 17 minutter tørkeprosess. for en komplett klasse-b syklus, for innpakkede instrumenter inkludert Spar 20 minutter på hver sterilisering! Evidence Based Sterilization Quality made in Germany

3 INNHOLD nr. 4/2006 Leder 4 Nytt om navn 4 TEMA: ARBEIDSMILJØ Universitet med unikt læringsmiljø 6 Arbeidsmiljø og etanolsprit 8 9 Undersøkelseshansker og allergirisiko 9 Vi ser på det blå lyset 11 Carpalt Tunnel Syndrom 12 Gambler du med helsen? 14 Belysning er viktig i tannhelsearbeidet! 17 Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad, faremerking og symboler. 18 Bedre sikkerhet - ved interproksimal emaljereduksjon 21 Kurs og konferanser: Dentalmesse, alpekurs Krevende oppgave for Dixi3 sensoren Oppriktig dentalt er et kundemagasin for kunder av Norsk Dental Depot. Magasinets formål er å formidle kompetanse om produkter, tjenester og løsninger som kan være til nytte for tannhelsesektoren i Norge. Oppriktig dentalt kommer ut ca. 4 ganger per år. Ansvarlig redaktør: RAGNAR PETTERSSON Redaksjonsmedlemmer: AINA ELIASSEN - RAGNAR MADSEN - Degrafo AS Forslag til innhold og forbedringer mottas med takk! Design og produksjon: Degrafo AS Trykkes og distribueres i eks. AS Norsk Dental Depot Østensjøveien 40 Postboks 6082 Etterstad 0601 Oslo T: F: Under krigen i Libanon tidligere i år ble Planmecas Dixi3 sensor brukt i identifikasjonen av omkomne soldater. Sensorene fikk mye ros da man i løpet av 3 dager klarte å identifisere 50 omkomne, ofte under krevende omstendigheter og med en del hardhendt bruk av sensorene. Doktoren som gjennomførte identifikasjonen fortalte at den praktiske bruken av sensoren og billedkvaliteten overgikk alle forventninger. Han fortalte videre at uttrykket svært tilfreds ikke ville beskrive hvor fornøyd de var da de tok mer enn 1000 bilder med sensorene. Erfaringene fra krevende bruk er nyttige når man skal utvikle produktene videre. oppriktig dentalt 3

4 LEDEREN Kunnskap gir arbeidsglede I denne utgaven av Oppriktig dentalt setter vi fokus på arbeidsmiljø. Dette fordi vi vet at mange er opptatt av dette temaet. Mange tannlegekontorer er små og trange, man arbeider tett sammen hele dagen og arbeidsmiljøet betyr ofte forskjellen på trivsel og mistrivsel på arbeidsplassen. Opptatt av informasjon Noen rammer er nødvendige, slik som god luft, godt lys, ergonomi og sikring mot evt. skadelige materialer. I NDD kan vi gi veiledning om planleggingen av det fysiske arbeidsmiljøet på klinikken. Alle våre kunder mottar dessuten oppdaterte datablader som forteller hvordan merkepliktige produkter skal håndteres. I en egen artikkel i denne utgaven kan du lese mer om hva du skal se etter på databladene og produktmerking. Dentaldepotene kan ikke fortelle tannlegen hvordan man skal behandle pasientene, men vi kan gi råd om hvordan man bruker teknisk utstyr, nye produkter i pasientbehandling og hvordan man driver en effektiv klinikk. Norsk Dental Depot har vært den ledende leverandøren i markedet i mer enn 100 år. Tannhelseteamet er vant til å få gode råd fra markedslederen. Med ulike produkter på lager og en rekke nye tekniske nyvinninger hvert år, er kompetansen ferskvare. Vi må hele tiden etterfylle med fersk kunnskap for å kunne gi tannhelseteamet riktige råd. Økt kompetanse NDD satser på kompetanseheving. Vi gjennomfører jevnlig produktopplæring og annet som skal gi kundene bedre løsninger fra NDD. Nylig har vi utvidet vårt utstillingslokale i Oslo hvor vi viser de nyeste produktene i et mest mulig realistisk miljø. Det gir NDDs kunder og ansatte muligheter til å trene på røntgenopptak, laserbehandling osv. Man kan simulere en mest mulig naturlig arbeidsgang på klinikken og dermed sette sammen den beste løsningen. NDDs tilhørighet til Planmeca gruppen gir oss en unik tilgang til design, forskning og produktutvikling i verdenstoppen. Planmeca utvikler integrerte løsninger som sikrer god arbeidsflyt på klinikken. Dette gir stadig forbedret ergonomi og en enklere arbeidsdag for tannhelseteamet. Arbeidsmiljø i fokus I disse dager introduserer vi en unik laboratorieinnredning fra produsenten Zeising. Innredningen gir grunnlag for et spennende arbeidsmiljø for fremsynte tannteknikere. Attraktive lokaler med ergonomiske og praktiske løsninger, gir trivsel i hverdagen og dermed motiverte medarbeidere og høyere kvalitet på det som produseres. Gjennom utstilling, kurs og praktisk trening vil vi heve vår kompetanse i NDD og hos våre kunder. Kunnskap gir trygghet og følelse av mestring. Med det oppnår man arbeidsglede, høyere kvalitet og økt inntjening. Jeg håper at du finner noen gode råd og tips i denne utgaven av Oppriktig dentalt om hvordan du kan få best mulig arbeidsmiljø og arbeidsglede på din arbeidsplass. God fornøyelse! Med vennlig hilsen, Ragnar Pettersson (Administrerende direktør) NYTT OM NAVN Ny kvalitetssjef i Norsk Dental Depot Fra 1. oktober 2006 er Torbjørn Kjetsaa utnevnt til kvalitetssjef i NDD. Torbjørn er 52 og er utdannet økonom. Han har vært ansatt i selskapet siden 1984 og har bakgrunn som regnskapssjef i NDD. Torbjørn vil utføre oppgaven som kvalitetssjef parallelt med ansvaret som regnskapssjef. Hovedformålet med NDDs kvalitetssikring er å sikre at kundene mottar produkter og tjenester av ypperste kvalitet fra NDD og at selskapet utfører interne og eksterne oppgaver mest mulig feilfritt. 4 oppriktig dentalt

5

6 TEMA: ARBEIDSMILJØ Universitet med unikt læringsmiljø Torsdag den 24. oktober 2006, ble det nye odontologiske fakultetet ved Baltimore College of Dental Surgery på University of Maryland Dental School offisielt åpnet med en storslått seremoni. Klinikken har et unikt læringsmiljø som er bygget omkring Planmecas digitale uniter og programvare. AV RAGNAR PETTERSSON, ADM.DIR. Planmeca har levert over 320 digitale uniter og 80 digitale røntgenuniter til klinisk opplæring, 92 digitale simuleringsbord til første fase i pre-klinisk opplæring, 80 digitale simuleringsuniter til annen del av pre-klinisk opplæring, innredning og pasientstoler til Baltimore College of Dental Surgery. Dette er det eldste odontologiske fakultetet i USA og den nye klinikken deres satser på et unikt undervisningsmiljø. Fullintegrert løsning - Vi er den eneste leverandøren av dentalt utstyr som kan tilby en helintegrert løsning med utstyr og programvare som møter kravene til større universitetsklinikker. Vår løsning er unik i den forstand at utstyr og programvare er fullt ut integrert. Bruken av høyteknologi og datanettverk gjør det mulig å fjernovervåke og styre unitene, interaktiv veiledning av studentene og sentraliserte undervisningsfunksjoner, forteller Heikki Kyöstilä, gründer og konsernsjef i Planmeca-gruppen. Unikt i undervisningssammenheng Studentene kan få veiledning gjennom avanserte dataprogrammer og av veiledere som fjernovervåker uniten og arbeidsprosessene. Detaljer om arbeidsprosessene lagres digitalt og kan brukes ved evaluering av studentene. I tillegg til undervisningen, behandles hvert år hele pasienter ved denne klinikken. Det er derfor en kunde som stiller strenge krav til leverandøren når det gjelder utstyr, programvare, ergonomi osv. Erfaringene fra slike krevende kunder bygges inn i nye produkter fra Planmeca og kommer alle Planmecas kunder til gode. Planmeca er verdens største privateide selskap innen dentalbransjen og den tredje største produsenten av dentalt utstyr i Europa. Selskapets dype forståelse av kliniske arbeidsprosesser og ekspertise innen IT har gjort dem i stand til å være en pioner i integrasjon mellom informasjonsteknologi og behovene i dentalbransjen. 6 oppriktig dentalt

7 Miljøet og ergonomi i pre-klinisk trening er identisk med klinisk trening og hverdagen senere. Arbeidsflyt og ergonomi er inkludert i læreprosessen gjennom Planmeca unitene og integrerte dataprogrammer. Vanlig tastatur er erstattet med tastatur av laser lys, noe som blant annet gir vesentlige forbedringer innen hygiene. oppriktig dentalt 7

8 TEMA: ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljø og etanolbruk Folkehelseinstituttet ga i 2005 ut en ny veileder for håndhygiene som i hovedsak sier at hånddesinfeksjon er førstevalget fremfor såpe og vann ved håndhygiene. Hånddesinfeksjon er nå svært godt utbredt blant helsearbeidere i primærsektoren, tannklinikker, pleiehjem og hjemmesykepleien. Flere andre bransjer, som for eksempel barnehager, har også begynt å se fordelene ved å bruke hånddesinfeksjon. AV ANN MARI DYBDAHL, ARCUS KJEMI AS. I forbindelse med økt bruk av alkohol som desinfeksjonsmidler, dukker også spørsmålet om arbeidsmiljø opp. Arcus Kjemi har fått noen henvendelser der bekymringene ofte dreier seg om mistanke om hudabsorbasjon ved hånddesinfeksjon, innånding av spritdamp og fosterrisiko ved hudeksponering og inhalasjon. Etanol uten bivirkninger I dag er de fleste hånd- og overflatedesinfeksjonsmidler basert på etanol. CAS (Centrale Afsnit for Sygehushygiejne) i Danmark har skrevet en utredning rundt temaet: Arbejdsmedicinsk Klinik i Glostrup har siden februar 2005 undersøkt de arbeidsmiljømessige problemer i forbindelse med bruk av alkohol som desinfeksjonsmiddel. Det foreligger ikke opplysninger som gir grunnlag for å forvente alvorlige bivirkninger. Heller ikke grunnlag for mistanke om hudabsorbasjon gjennom intakt hud. Legemiddelkatalogen sier: Etanol kan selv ved gjentatt bruk i relevante konsentrasjoner ikke påvises i blodet. Absorbasjon gjennom ikke-intakt hud: Etanol kan absorberes gjennom ikke-intakt hud. Den praktiske konsekvens av dette anses dog for å være begrenset, da det medfører en viss smerte å bruke alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler på for eksempel hud med alvorlig eksem. Personer med ikke intakt hud bør ikke være beskjeftiget i jobb med hyppig håndvask/hånddesinfeksjon samt pasientkontakt. Fosterrisiko: Verken humane epidemiologiske studier eller dyreforsøk har kunnet påvise, at inhalasjon av spritdamp medfører abnorm fosterutvikling. Hudeksponering: bekymrede gravide kan eventuelt anbefales håndvask med vann og såpe. Konklusjon: Samlet konkluderer CAS, at ved normal bruk til hudog overflatedesinfeksjon er det ikke grunnlag for å mistenke alkohol for å ha alvorlige bivirkninger. Viktige hensyn å ta Hvis man føler ubehag rundt spritdampen, kan man strekke hendene noe frem under desinfeksjonen for å unngå at dampen kommer rett opp i ansiktet. Det samme gjelder ved overflatedesinfeksjon, da man kan holde spritkluten et stykke foran seg. Kjemiske midler i sprayform anbefales ikke, pga av faren for å inhalering av aerosoler. Det gir unødig mye aerosoler og et dårlig arbeidsmiljø. Hvis spray ikke kan unngås, anbefales det å bruke munnbind. Til generell overflatedesinfeksjon er etanol, slik som for eksempel Antibac Dental, vesentlig bedre og enklere enn andre desinfeksjonsmidler. Det etterlater ikke noen rester, og trenger derfor ingen etterbehandling. Ved gjentatte desinfeksjoner av overflate med alkohol, anbefales det å bruke hansker, da desinfeksjon til overflate ikke inneholder glyserol og vil tørke ut hendene. Etanol er et rent, miljøvennlig produkt som produseres fra fornybar energi. Det gir ikke resistens eller allergi, og er derfor helt trygt å bruke som desinfeksjonsmiddel. ANTIBAC DENTAL SERIEN SELGES AV NDD: Til desinfeksjon av flater og utstyr: 70%+ etanolbasert overflatedesinfeksjon. Til desinfeksjon av rene instrumenter som ikke kan steriliseres: 95% etanolbasert instrumentdesinfeksjon. Til håndhygiene: 70%+ etanolbasert hånddesinfeksjon med glyserol, for albue- eller automatdispenser. 8 oppriktig dentalt

9 TEMA: ARBEIDSMILJØ Undersøkelseshansker og allergirisiko Innen helsesektoren anvendes i dag store mengder hansker for å beskytte både pasient og behandler mot smitteoverføring. Det foregår intensiv forskning for å finne nye materialer, samt forandre produksjonsprosessen, for å redusere faren for allergi og helserisiko, både for pasient og behandler. AV STEN OLSSON SELEFATRADE, OVERSATT AV SONJA LINDBERG Undersøkelseshansker av vinyl er fortsatt førstevalget når det gjelder usterile undersøkelseshansker. For å gjøre vinylmaterialet smidig tilsettes ofte mykgjørende stoffer (ftalater). I dag anvendes stoffer uten helseog miljøfarlige egenskaper som mykgjørere. Allergiske reaksjoner Allergiske reaksjoner kan skapes av ulike stoffer i hansker, og det er i hovedsak tre ulike faktorer som utgjør allergirisikoen. 1. Proteiner i naturlatex 2. Pudderet i hansken 3. Akselratorer; karbamater, tiuramer, benzotiazoler og tiureaforbindelser er eksempel på stoffer som kan forekomme i naturlatexprodukter. Latexmateriale har fortsatt overlegne elastiske egenskaper, men på grunn av risikoen for allergiske reaksjoner velger stadig flere å gå over til andre materialer når de velger undersøkelseshansker. Proteininnholdet i pudderfrie latexhansker av god kvalitet er svært lavt, hvilket reduserer allergirisikoen. Om man er allergisk mot naturlatex, kan man isteden anvende en hanske av vinyl elle nitril. Nitril har vanligvis bedre barriereegenskaper mot et flertall kjemikalier enn hva latex- og vinylhansker har. Dessverre finnes det akseleratorer også i nitrilhansker, men allergirisikoen er svært lav. Ved kjent allergi mot en eller flere akseleratorer er en vinylhanske å anbefale. Pudderfrie hansker Den som er allergisk mot pudderet i undersøkelseshansker bør bytte til en pudderfri hanske. Formålet med pudder i hansker er at hansken skal være lettere å ta på. Av ulike årsaker bør man gå over til å benytte pudderfrie hansker, så vel sterile operasjons-hansker som usterile undersøkelses-hansker. Bruk pudderfritt fordi: 1. Pudderfrie latexhansker har gjennomgått en omfattende skylleprosess under produksjon, og har derfor et mye lavere proteininnhold enn pudrede hansker. Dette gjør risikoen for allergiske reaksjoner mindre. 2. Pudderet binder allergenene (de allergifremkallende stoffene) i latex og er også bærere av allergener. Hudkontakt, slimhinnekontakt eller innåndning av pudderet kan fremkalle allergiske reaksjoner. 3. Pudderet forårsaker også flere partikler i luften. 4. Pudderet i operasjonshansker forårsaker sammenvoksinger (adherenser) i operasjonssår og øker også arrvev. NDDS FORSLAG TIL USTERILE UNDERSØKELSESHANSKER: Lateks: Everguard med - eller uten pudder, Sempercare uten pudder Vinyl: Evercare uten pudder. Evercare Gold uten pudder Nitril: Lirtin uten pudder, Lirtin New Edition uten pudder, Lirtin Gold uten pudder

10 Spiller du i 1. divisjon, fortjener du en førsteklasses tribune! Kvalitet lønner seg! En borblokk for optimal orden og full oversikt 11/2006 BRA/ V0 Gode rutiner basert på orden og hygiene er nå innen rekkevidde, takket være Komets nye borblokk. Denne smarte oppsatsen sikrer deg best mulig oppbevaring av dine bor og diamanter. Den er designet først og fremst for oppbevaring av et komplett utvalg bor til spesifikke behandlinger, borene presenteres da i et tribune-oppsett. Når behandlingen er over lukkes lokket og hele boroppsatsen med borene i, gjennomgår hele rengjørings- og steriliseringsprosessen. Umiddelbart etterpå er hele boroppsatsen med alle borene ferdig sterilisert, og borene på rett plass, igjen klart til bruk. Den gjennomtenkte konstruksjonen gjør at det er tilstrekkelig plass rundt hvert bor og du har enkelt tilgang til alle borene, selv ved bruk av pinsett og hansker. For grundig rengjøring kan borboppsatsen enkelt demonteres og settes sammen igjen. Varmeresistente materialer, som spesielle plast-sammensetninger for medisinsk bruk og rustfritt stål gir boroppsatsen stabilitet og lang levetid. 10 oppriktig dentalt GEBR. BRASSELER GmbH & Co. KG Germany Phone +49 (0)

11 TEMA: ARBEIDSMILJØ Vi ser på det blå lyset NIOM har testet beskyttelsesbriller og andre lysbeskyttende produkter som brukes til herding og bleking. Rapporten, som ble finansiert av Helse -og sosialdirektoratet, ble vedlagt Norsk tannlegeforenings Tidende nr. 4 i år. Den finnes også på NIOMs (www.niom.no) og den svenske Socialstyrelsens (www.socialstyrelsen.se/kdm) nettsider. AV ELLEN BRUZELL, NIOM Allerede på 80-tallet da lysherding av komposittmaterialer begynte å bre om seg, ble det stilt spørsmål om hvorvidt operatøren burde beskytte øynene mot reflektert lys. Beskyttelse mot UVstråling og blått lys De første herdelampene som kom på markedet sendte ut mer ultrafiolett (UV-) stråling enn dagens lamper, og man var naturlig nok bekymret for UV-skader på øyet. Slike skader var man kjent med fra andre kunstige strålingskilder, som for eksempel høyfjellssol og fra soleksponering. Ganske snart kom det herdelamper som ligner mer på dagens lamper. Disse sender for det meste ut mer langbølget, synlig lys. Vitenskapelige rapporter og artikler fra inn- og utland skrevet på 80-tallet konkluderte med at øyebeskyttelse ved lysherding var viktig, både på grunn av UVstråling og synlig, blått lys. På denne tiden ble det også publisert et par studier der forskjellige briller ble testet. Kriteriene for om de holdt mål var at de beskyttet mot bølgelengder i UV- og den blå synlige delen av det elektromagnetiske spektrum. Ett av studiene tok også med i betraktningen hvor mye synlig lys som slapp gjennom brillene. Så hvorfor kunne ikke NIOM like gjerne vise til disse studiene i stedet for å teste beskyttelsesbriller på nytt? Grunnene var mange: For det første viste det seg at bare én av brillene som ble testet for 20 år siden var å finne på det skandinaviske markedet nå. For det annet har lampene forandret seg; intensiteten er høyere og nye lampetyper som LED er tilgjengelige. I tillegg benyttes blekelamper. Hyppighet i bruk, det vil si eksponeringstiden for lyset, har også økt betraktelig. Det vil si at det må stilles strengere krav til beskyttelse nå enn for 20 år siden. I testen vår av beskyttelsesprodukter valgte vi derfor å legge til grunn hvilke lampetyper man bruker, hvor lenge man utsettes for strålingen, samt geometriske forhold. Mangelfull merking Man skulle tro det fantes merking på brillen som kunne gi en pekepinn om hvorvidt brillen var testet og funnet tilfredsstillende. Dessverre viste det seg at dette ikke alltid var tilfellet. Mange av produktene hadde ingen merking i det hele tatt. Noen hadde CEmerking, som ikke sier noe om graden av lysbeskyttelse. Atter andre var testet etter forskjellige standarder, men ikke alltid en relevant. Selv et par som var testet etter riktig standard for øyebeskyttelse, viste seg å slippe gjennom for mye lys. Det viser seg at den teknologiske utviklingen noen ganger går raskere enn oppdateringen av standarder. Hva gjør man når man skal kjøpe beskyttelsesbriller? Jo, man kan be forhandleren om et transmisjonsspektrum av brillen. Dette skal vise at mindre enn 0,1 % av lyset slipper gjennom i bølgelengdeområdet mellom ca nm. Ellers kan man kjøpe en brille som kom godt ut i testen til NIOM. Det finnes mange på markedet som er veldig gode, og flere kommer nok til! oppriktig dentalt 11

12 TEMA: ARBEIDSMILJØ Carpal Tunnel Syndrome Har du opplevd de generasjonene av tannleger som sto og arbeidet med bøyd nakke og krum rygg? Ikke uventet fikk disse tannlegene store belastningsskader av denne dårlige arbeidsstillingen, som hadde lite med god ergonomi å gjøre. Visste du at i dag rammes hver tredje tannlege og tannpleier av belastningsskader i hender eller armer, og at 6 7 % har eller har hatt Carpal Tunnel Syndrome? Disse belastningsskadene kommer av lite hensiktsmessige arbeidsmetoder og bruk av instrumenter med dårlig ergonomisk utforming. ARTIKKELEN ER OVERSATT OG BEARBEIDET AV NDD ETTER ET MANUS AV SPESIALTANNLEGE PEKKA KANGASNIEMI, ÅBO, FINLAND. Symptomer Symptomene på syndromet kommer gradvis. I begynnelsen kjennes økende stikkende eller brennende smerter og tap av følelse i fingrene. Senere kommer verking og smerter som stråler opp mot håndleddet, mot albuen, overarmen, skulderpartiet og nakken. Kraften i hånden avtar. Som en følge av at vevet utsettes for fysisk press, kommer en betennelse, trykket i tunnelen øker, håndleddet hovner opp og blir ubøyelig, og den sentrale nerven kommer i klem. Problemer med blodsirkulasjonen og muskelatrofi fører med seg svakere gripe- og klemmeevne. Håndflaten blir tørr og gjennomsiktig. Forekomst Forekomsten av syndromet er ganske vanlig blant tannhelsepersonell i klinisk arbeide. Helseundersøkelser viser at hver tredje tannlege og tannpleier har hatt vanskeligheter med utøvelsen av sitt yrke grunnet problemer i hendene eller øvre ekstremiteter, og 6 7 % har eller har hatt Carpal Tunnel Syndrome. Risikofaktorer Blant de risikofaktorene for utvikling av syndromet som har vært nevnt, er bruk av instrumenter med dårlig ergonomisk utforming, dårlig ergonomisk gjennomtenkte arbeidsmetoder, mangelfull organisering av arbeidet, dårlige arbeidsforhold, vibrasjoner og kalde, tettsittende hansker. Når håndleddet på en anstrengt måte og i lange og gjentatte perioder blir bøyd og strukket fra den ene ytterligheten til den andre, og fingrene samtidig presser hardt om et instrument, resulterer friksjonen på senene i en fysisk skade på den sentrale nerven. Behandling Behandlingen av dette syndromet består i hvile og immobilisering av håndleddet med skinne eller bandasje, redusering av betennelsestilstanden med kortisoninjeksjoner, tilførsel av B vitamin for å rehabilitere nerven og lettsaltet diett for å minske hevelsen. Hvis dette ikke hjelper, fjernes trykket på nerven kirurgisk ved å skjære over transversalligamentet som dekker tunnelen slik at håndleddstunnelen åpnes. Operasjonen må ofte gjentas. Om lag 10 % kan ikke hjelpes, og dette medfører langtids sykemelding eller førtidspensjonering. Sykdommen blir tung å bære for dem det rammer og kostbar for samfunnet. Forebyggelse Forebyggelse er uten tvil den beste og viktigste løsningen, og den burde starte før de første symptomene gir noen advarsel. Første bud er å bytte ut instrumenter med dårlig ergonomisk utforming og endre på uheldige og belastende arbeidsstillinger. Tynne og glatte instrumenter kasseres og erstattes med instrumenter med tykkere og med mer elastiske skaft med større friksjon. fortsetter side oppriktig dentalt

13 KaVo ENDOadvance Alle nye NiTi-filer på markedet kan benyttes uansett konisitet Beskytter materiale og nerver både dine og pasientens Dreiemomentkontroll Gir deg alltid rett dreiemoment 4 faste moment gjør det enkelt å stille inn, det klikker på plass Når innstilt dreiemoment overskrides, aktiveres den patenterte sikkerhetskoblingen og filen stopper. Det både høres og føles. KaVo ENDOadvance med lys for bedre innsyn Filfrakturer med stålfilar är ganska sällsynta, men idag med NiTi-filar har de blivit något mer frekventa. Ett sätt att minska risken för filfrakturer är att ej överbelasta filen och ett hjälpmedel är ett vinkelstycke som reglerar vridmomentet. Ett prisvärt och fullgott alternativ är ENDOadvance, ett vanligt vinkelstycke med ett mekaniskt reglerbart vridmotstånd. Jag har använt ENDOadvance i drygt två år och detta fungerar väl, inga filfrakturer. Detta vinkelstycke är idag mitt standardvinkelstycke vid maskinell instrumentering. Vinkelstycket ENDOadvance använder vi idag på vår studentklinik. KaVo ENDOadvance är ett hjälpmedel som jag varmt kan rekommendera, att det sedan är bekvämt att använda och har hög kvalitet är inget fel. Johan Warfvinge Övertandläkare; specialist i Endodonti Odontologiska universitetsklinikerna Göteborg Arne Kalvik Telefon Mobil

14 fortsettelse fra side 12 TEMA: ARBEIDSMILJØ NYTT FOR TANNTEKNIKERE Fordi behovet for gripekraft med disse tiltakene vil minske, legger man seg etter hvert til nye og mindre anstrengende arbeidsmetoder. Minsking av nødvendig gripekraft og minimering av håndleddsbevegelser eliminerer behovet for gjentatte og anstrengende påkjenninger. Dette vil med tiden fjerne faren for utvikling av syndromet. Carpal Tunnel Syndrome (CTS) som vi på dårlig norsk kan kalle håndleddstunnelsyndrom er den vanligste og best kjente belastningsskaden i den øvre kroppsregionen. Skaden er relatert til arbeid eller fritidsaktiviteter og er et såkalt kumulativt traume som kan føre til skade i håndens sentrale nerver. Disse skadene kan i sin tur føre til mange funksjonsforstyrrelser og i verste fall til vedvarende tap av håndens funksjonsevne. NDDs forslag til produkter: LM-instruments OY produserer håndinstrumenter som er unike når det gjelder ergonomi. Skaftet består av en metallkjerne med lettvektsstruktur som er dekket av et ergonomisk formet elastisk, silikonmaterialet. Man kan velge mellom 2 ulike skaft; ErgoNorm (Si) er det tynneste, rette skaftet (Ø 8,5 mm). ErgoMax (XSi) er tykkere (Ø11.5mm) og timeglassformet. Enkelte foretrekker å veksle mellom de to variantene og benytte Si der det kreves lite kraft (f.eks sonder) og XSi ved mer kraftkrevende behandling (f.eks depurasjon). Skaftene gir deg et sikkert og godt grep og faren for belastningsskader reduseres. Gambler du med helsen? Mennesket puster daglig inn ca liter luft, 90% forbrukes innendørs. Derfor sier det seg selv at inneluftens kvalitet er viktig. Dessverre er luftproblemer alt annet enn uvanlig på arbeidsplassen. AV INGER-UNN OPHEIM, TANNTEKNIKER, AVDELINGSLEDER TANNTEKNISK AVDELING Dårlig inneklima bidrar til sykdommer samt en del udefinerbare plager som irritasjon av øyne, hud og svelg, pluss hodepine, feber og snue. Problemer av denne art påvirker både trivsel, effektivitet og sykefraværet. Mengden av partikler i luften, størrelse og antall, kan føre til kroniske lidelser. De større partiklene, over 10 my, fanges opp i nesen og svelget, men de farligste partiklene sett fra et helsemessig synspunkt, er de mikroskopiske partiklene som slippes forbi. Støvpartikler med farlig innhold I tanntekniske laboratorier utsettes man daglig for store mengder støvpartikler fra forskjellige materialer. I de forskjellige fremstillingsprosessene benyttes et utall av produkter, ikke alle like helsebringende. Metaller som inneholder kobolt, nikkel eller beryllium krever spesiell oppmerksomhet. Anbefalte grenseverdier i rom der dette bearbeides, er henholdsvis 0,0001 og g/ m3. Høyere konsentrasjoner er skadelig for kroppen, og kan eventuelt medføre forgiftning, allergi eller kreft. Andre produkter som daglig brukes, er gips, aluminiumsoksid og investment. Disse materialene inneholder skadelige stoffer som kisel og kvarts. Bruk og bearbeiding medfører også her til dels en betydelig støvutvikling og innholdet kan medføre lungeskader. Selv om bare en brøkdel av den totale støvmengde kan defineres som fint, kan dette støvet trenge dypt ned i lungevevet og forårsaker arrdannelse. I verst tenkelige fall, kan man utvikle lungesykdommen silicosis. Denne sykdommen utvikles ikke bare ved høy eksponering, men også ved lav eksponering over tid. Å beskytte sin egen helse er derfor uhyre viktig under produksjon på tanntekniske laboratorier. Kartlegging av helse- miljø og sikkerhetsutfordringer på ditt laboratorium vil fortelle deg hva som er nødvendig. Mangler du rutiner, er det på høy tid med en forandring. Det er din helse det gjelder. 14 oppriktig dentalt

15 Følgende bør tas i betraktning Sørg for egnet sug ved all sliping, pussing og polering. Benytt munnbind med god filtreringsevne Sørg for tette mansjetter på sandblåseren, slik at sanden forblir i kammeret Etterfyll tanken på sandblåseren på en slik måte at ikke unødvendig støv virvles opp. Benytt egnet sug for sandblåseren Ved håndtering av investment som inneholder kvarts: Bruk saks for å unngå oppvirvling av støv når posen åpnes. Skyll posen ren for rester av pulver før den kastes. Fukt pulveret før du fjerner det fra overflater dersom du søler. Senk støpekoppen ned i vann før devesting for å unngå støv. Genano - patentert og effektiv AV PEKKA SØRENSEN Den konvensjonelle måten å rense luft baserer seg på systemer med fiberfilter av ulike slag som må rengjøres eller byttes ut med jevne mellomrom. I 1999 ble Oy Genano AB grunnlagt i Helsingfors naboby Vanda. Bedriften har rettighetene til en finsk, patentert oppfinnelse som på en unik og effektiv måte løser problemene med inneluftens ultrasmå partikler;- automatisk uten filtrering. Teknikken kalles Multifunction- Ion, MFI og handler om å dusje bort forurensningene ved hjelp av ioner. Med denne teknikken dras forurensningen inn i et apparat og deretter lades den negativt, slik at all forurensning fester seg til veggene på innsiden. Deretter spyles sidene med vann som inneholder en liten mengde vaskemiddel. MFI teknikken er overbevisende effektiv. Som eneste kommersielle luftrensesystem klarer MFI både de store partiklene og 99,5% av de ultrasmå partiklene under bakterienivået. Dette er bevist ved en rekke tester hos Instituttet for Arbeidshygiene i Helsingfors. Genano leverer ikke bare mindre luftrensere tilpasset kontorer og andre arbeidsrom, men også komplette luftrenseanlegg som en integrert del av større varme og ventilasjonssystemer. Kontakt NDD om du er interessert i luftrensing av laboratoriet ved hjelp av Multifunction-Ion. oppriktig dentalt 15

16

17 TEMA: ARBEIDSMILJØ Belysning er viktig i tannhelsearbeidet! Lyset har, som så mange andre elementer i helsearbeidet, sine egne normer. Det påvirker fargene vi ser, vår handlemåte og øynenes tretthet. Vårt arbeidsområde kan inndeles i 3 ulike effektsoner: E1 bevegelsesområde, E2 arbeidssone og E3 operasjonssone. AV ROY-ARNE UKKESTAD, PRODUKTSJEF Normer for farger En god fargeoppfatning krever at arbeidsmiljøet inneholder alle fargene som øyet kan oppfatte. For å oppfylle kravene om fargeoppfatning etter DIN normen må indeksen for fargerepetisjon være lik eller større enn 90 i E1- og E2- områdene og 85 for sone E3. Lyset må også ha et tilstrekkelig antall farger for at vi skal kunne skille dem fra hverandre. Temperaturnormen defineres å være tilfredsstillende i intervallet K for sone E3 og på 5000 K i sone E1 / E2. Datautstyrt planlegging kan vise optimale belysningsforhold og angi optimale lyskilder, utformingen av lokalenes vegg- og takflater og operasjonsrommets overflatebehandling. Visuell presisjon og forbedret arbeidsprestasjon Hvordan påvirker lyset arbeidsprestasjonene? Figur 2 viser hvordan lyset påvirker prestasjonen. Den viser også klart hvorfor DIN normen angir en minimumsstyrke på lux i arbeidssone E3. ISO normen angir på sin side et nivå på 90 / 100% for visuell presisjon i kirurgisk arbeid (visuell presisjon i prosent fremgår av figur. 2). Arbeidsprestasjoner på dette nivå følger lysets bevegelser og muliggjør konsentrasjon om arbeidsoppgaven. Blending Tannlegen utsettes for to typer blending i sitt arbeid, dels forårsaket av den aktuelle lyskilden eller formålet og dels av lysets klarhet dvs lystettheten (cd/m2). DIN normen anbefaler også at alle flater i sone E2 og sone E3 bør være matte for at tannhelsepersonellet eller pasienten ikke skal bli blendet. En annen form for blending kan oppstå når belysningen ikke gir god balanse mellom kontraster. I slike tilfelle kommer blendingen av at øyet ikke klarer å tilpasse seg fra en lystetthet til en annen. Blendingen av en pasient må også unngås. DIN-normen angir grensene for en gjennomsnittlig lystetthet for lamper i sone E2. I behandlingsrommet er det riktig å bruke armaturer som ikke blender, men sprer lyset ved hjelp av mikrofiltrerte gitter. Lysets virkning på miljøet Ved hjelp av belysning etter gjeldende normer kan det skapes et beroligende miljø for pasientene. Sonene E1 og E2 kan belyses med indirekte lys som gir en optimal belysning for både pasient og personale. Riktig og normkorrekt planlagt belysning i venterom og kontor skal ta hensyn til både pasienten og personale. figur 2 Øyets visuelle presisjon og lysets påvirkning figur 3 Lysets spredning hos ulike armaturgenerasjoner. figur 1 oppriktig dentalt 17

18 TEMA: ARBEIDSMILJØ Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad, faremerking og symboler Alle som driver tannlegepraksis er pålagt å følge de krav som myndighetene stiller innen helse-, miljø og sikkerhet. Arbeidsgiver er pålagt å føre kvalitetskontroll samt risikovurdere sine arbeidsmetoder og prosesser knyttet til bruk av kjemiske produkter på arbeidsplassen. Myndighetene stiller også strenge krav til den som produserer, importerer eller omsetter produkter, noe som også har følger i dentalbransjen. Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad Et HMS-datablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper ved et kjemikalie og anbefalte vernetiltak. Den som produserer, importerer eller omsetter kjemikalier har plikt til å legge ved HMS-datablad ved første gangs levering av et kjemikalie og ved senere endringer av databladet. Virksomheter som ikke kjøper direkte fra produsent/importør/omsetter, kan henvende seg til forhandler for å få HMS-datablad. Dersom virksomheten har det nødvendige ustyret, kan HMS-databladet sendes elektronisk ARTEMIS Revisjonsdato HMS-DATABLAD ARTEMIS 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRM A Handelsnavn ARTEMIS Varenr , , , , , , , , , , , , , , , Bruksområde Kompositt for estetisk tannbehandling. Leverandør AS NORSK DENTAL DEPOT Postboks 6082 Etterstad 0601 Oslo Tel: Fax: Nødtelefon Giftinformasjonssentralen: Produsent Ivoclar Vivadent AG Bendererstrasse 2, Postfach FL-9494 Schaan Liechtenstein Tel: Fax: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING EC-nr. CAS-nr. Innhold Navn Symbol R-setn. uretandimetakrylat % Xi R-36/38, Xi R-36/38, 43 bisfenol-a-glycidylmetakrylat % Xi R-36/37/38 trietylenglykoldimetakrylat % Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger Sammensetningskommentar Erfaring viser at akrylater og metakrylater kan gi allergiske reaksjoner. 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 4. FØRSTEHJELPSTILTA K HELSE: Kan gi allergi ved hudkontakt. Symptomer; se seksjon 11. MILJØ: Ikke ansett miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. BRANN: Ikke ansett brannfarlig iht. til gjeldende regelverk. Arbeidsgiver skal ha HMS-datablader for farlige kjemikalier som benyttes i virksomheten. Det skal være papirkopier tilgjengelig for arbeidstakere og verneombud selv om stoffkartoteket finnes i elektronisk form. Arbeidsgiver skal utarbeide informasjonsblad for helsefarlige kjemikaler som ikke krever HMS-datablad. Databladene skal sette dem som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg, slik at ingen blir syke eller skadet. Informasjonen gjør det mulig å: sette i gang nødvendige tiltak for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen og ytre miljø sikre riktig avfallsbehandling og oppfordre bruker til å finne mindre skadelige kjemikalier 1/5 sikre trygg håndtering, lagring og avhending av kjemikaliene, og gi informasjon om tiltak ved utilsiktet utslipp Det er viktig at databladene brukes aktivt i virksomheten i arbeidet med å: kartlegge hvilke kjemikalier som brukes risikovurdere kjemikaliene sette i verk nødvendige vernetiltak Databladenes punkt 2, 3, 4, 7, 8 og 11 er spesielt nyttige i denne sammenhengen. Her finnes informasjon om hvilke stoffer det dreier seg om, hvilke farer som er forbundet med dem og hvilke vernetiltak som bør settes i verk. Databladene skal være skrevet på norsk, kortfattet og lett forståelig og med kontaktopplysninger for norsk omsetter/ importør. Det skal stå klart angitt når databladet er utarbeidet. Databladene skal inneholde 16 obligatoriske punkter, og skal i tillegg være kvalitetssikret i forhold til gjeldende norske lover og forskriftskrav. ( kjemikalieforskriften 6). Faremerking og symboler Mange produkter vi bruker daglig inneholder kjemikalier med ulike egenskaper som kan medføre fare for helse og miljø. Faremerkede produkter må behandles med respekt. Lær deg betydningen av faremerkingen og ta de riktige 18 oppriktig dentalt

19 forholdsreglene når du oppbevarer, bruker eller kvitter deg med slike produkter. Emballasjen for produkter som inneholder farlige kjemikalier skal ha merking på norsk. Merkingen omfatter advarselssetninger som beskriver farene ved produktet, risikosetninger. Se etiketteksempelet (figur 1): «Irriterer øynene, luftveiene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt». Merkingen omfatter også advarselssetninger som beskriver forsvarlig håndtering av produktet, sikkerhetssetninger. Se etiketteksempelet (figur 1): «Unngå kontakt med huden og øynene. Må bare anvendes på godt ventilerte steder». På etiketten skal du også finne produktets betegnelse eller handelsnavn og hvilke kjemikalier som bidrar til klassifiseringen. Navn, adresse og telefon til produsent, importør eller omsetter innen EØSområdet skal være med. Faresymbol med farebetegnelse skal synes godt på etiketten. Sammenhengen mellom faresymbolene og fareklassene basert på risikosetninger, er vist i Figur 2. Når det gjelder betydning av sikkerhetssetninger finnes detaljerte forklaringer beskrevet i Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (Vedlegg III. Farekoder, faresymbol og farebetegnelser, samt advarselssetninger som skal benyttes ved merking av farlige kjemikalier). Lenke til forskriften, d html figur 1 figur 2 oppriktig dentalt 19

20 Pinnacle. Forebygger infeksjoner på en enkel måte. ENGANGSARTIKLER FOR INFEKSJONSKONTOLL Pinnacle Oral Health Examination Kit er et sterilt sett til engangsbruk. Settet inneholder alle instrumentene og tilbehøret man trenger for en førstegangsundersøkelse munnspeil, sonde med lommedybdemåler 3,5,7,9,11 og 13, pinsett, masker, smekke, tørkle og bomullsruller pakket i en praktisk boks, klar til bruk. Pinnacle Periodontal Instrument Kit inneholder munnspeil, sonde med lommedybdemåler 3,5,7,9,11 og 13. Kerr tilbyr en komplett serie infeksjonsforebyggende engangsprodukter fra dispensere til luft/vann-sprøytespisser. Et lite utvalg vises her. Pinnacle Oral Health Examination Kit Sikkerhet og komfort - allt i et sett. Klar til bruk. Minsker tiden det tar å sette opp boksen. Hygienisk. Eliminerer smittefaren. Brukes en gang og kastes deretter. Bekvemt. Egner seg svært godt til rutineundersøkelser, spesielt under hektiske arbeidsfaser, ved personalmangel, tilfeldige avbrudd i steriliseringsutstyret, hjemmebesøk og ved behandling av høyrisikopasienter. Tidsbesparende. Reduserer tiden som brukes til sterilisering og håndtering av skarpe gjenstander. Kostnadseffektivt. Øker produktiviteten og reduserer lagringsbehovet. Experience the world of Kerr at

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2

Stoffkartotek. Sikkerhetsdatablader. Arbeidstilsynet DIHVA 2 DIHVA 1 Stoffkartotek Sikkerhetsdatablader Arbeidstilsynet DIHVA 2 Plan for den neste halvtimen Skal snakke om: Sikkerhetsdatablader Stoffkartotek Stoffkartotekforskriften Merking, CLP og REACH Veien videre

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

Personlig beskyttelse ved dekontaminering

Personlig beskyttelse ved dekontaminering Personlig beskyttelse ved dekontaminering Linda Ashurst Grunnkurs i dekontamingering 05.11.15 Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering Personlig beskyttelse overordnede Regelverk Arbeidsmiljøloven,

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Windus 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Soilax GMC Glassrent og Into Glass- og speilrengjøringsmiddel.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk)

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Målarkalk (Hammarkalk) Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Målarkalk (Hammarkalk) Leverandørens

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER HMS - DATABLAD Revisjonsdato:01.09.2005 Datablad nr:11211 TRAY CLEANER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn TRAY CLEANER Leverandør LIC Scadenta AS Postboks 443 1302 Sandvika

Detaljer

HMS - DATABLAD. NOBETEC pulver. Ingrediens... CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger Zinkoksyd 1314-13-2 30-70 N 50-53 Kolofonium 8050-09-7 30-70 Xi 43

HMS - DATABLAD. NOBETEC pulver. Ingrediens... CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger Zinkoksyd 1314-13-2 30-70 N 50-53 Kolofonium 8050-09-7 30-70 Xi 43 HMS - DATABLAD Revisjonsdato:02.09.03 Datablad nr: 11123 NOBETEC pulver 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør Anvendelse NOBETEC pulver NOBETEC pulver

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad små Internkode: 10020 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn dimensjon 10 til 20mm ID Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD CMTtest 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: CMTtest Jurpleiemiddel Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien 1 Postboks 6440,

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Magnetfärg Sist endret: 29.04.2010 Internt nr: Erstatter dato:07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Magnetfärg SYNONYMER Magnetmaling

Detaljer

Grenseverdier for kjemisk eksponering

Grenseverdier for kjemisk eksponering Grenseverdier for kjemisk eksponering Regelverket fastsetter grenser for hvor stor eksponeringer for kjemikalier på arbeidsplassen kan være. Grenseverdier for de enkelte kjemikaler angir maksimumsverdi

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Clint KF Prnr.: 060052 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Horolith 3000 Prnr: 100182 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: Internt nr: 4-U-VI Erstatter dato: Rengjøringsmiddel for sykkel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Biltema Sweden AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengøringsmidler. Internt art.nr. Betegnelse 36698 Cykelrengöring

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL

SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL SIKKERHETSDATABLAD DECA-FLUX PINCEL ECOGEL Dato: 2011.02.28 (Erstatter: 2008.04.15 ) 1. IDENTIFISERING AV PRODUKT OG SELSKAP PRODUKT: DECA-FLUX PINCEL ECOGEL BRUKSOMRÅDE: Flussmiddel for myklodding kopperrør

Detaljer

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig.

HMS - DATABLAD. Irriterer øynene. Produktet bedømmes som ikke miljøfarlig. Ikke brann- eller eksplosjonsfarlig. HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje

Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Håndhygiene i helsetjenesten: Ny nasjonal veileder Håndhygienekampanje Ny nasjonal veileder: Hvorfor? Hva er nytt? Hvordan utføre håndhygiene? Når er håndhygiene viktig? Hvorfor er håndhygiene viktig?

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 16.08.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tradition Kalkfärg 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON AV

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Medallion 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Metallpolish Artikkelnummer 4503 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Scotte Patentfärg Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:22.02.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Scotte Patentfärg BRUKSOMRÅDE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK. Irriterande SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Handelsnavn: TORRBOLLEN, Fuktslukaren Bruksområde: Fuktsperre Foretak: Säljtema AB Adresse: Låsbomsgatan 14 Postnr./sted: 589 41

Detaljer

Powered by Sempermed.

Powered by Sempermed. Powered by Sempermed. Sempercare Nitrile Skin2 oppdag din 2. hud Sempercare Nitrile perfekt passform og sensitivitet Sempercare premium ekstra komfort Sempercare vinyl din latexfrie ledsager SEMPERCARE

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06

HMS-Datablad. NORM TEC L Comp A. Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Norge Tlf. +47 454 00658 Fax +47 6281 55 06 HMS-Datablad NORM TEC L Comp A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Leverandør Varenr. Deklarasjonsnummer: Produsent: Kontaktperson NORM TEC L Comp A Norm Tec AS Grubeveien 10

Detaljer

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD)

HMS-FAKTA (FORENKLET SIKKERHETSDATABLD) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Kjemikalets navn Bruksområde Produktgruppe Firmanavn Besøksadresse Fugemasse for brannsikker fugetetting av større fuger og spalter

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Topactive LA 157 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Putsfasadfärg L

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Putsfasadfärg L HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Putsfasadfärg L Sist endret: 05.07.2004 Internt nr: Erstatter dato:20.02.2003 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Putsfasadfärg L KJEMISK

Detaljer

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske

HMS - DATABLAD. NOBETEC væske HMS - DATABLAD Revisjonsdato:02.09.03 Datablad nr: 11122 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Kjemisk navn Leverandør Anvendelse Nordiska Dental AB Box 1082 262 21 Ängelsholm

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sida: 1 CELITE 545 Utfärdat: 08-05-12 Version:082R 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD Sida: 1 CELITE 545 Utfärdat: 08-05-12 Version:082R 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Sida: 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produsent / Importør: Kjemikaliets navn: Celite 545 Processing Norge A/S Vandugveien 20 Kjemisk navn: Celite 545 1850 Mysen Tel: 40006841 Kjemikaliets

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.01.2006 Internt nr: Erstatter dato: Isola Bio-Ren 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Rengjøringsmiddel. Nasjonal produsent/importør Braut AS 4352 Kleppe Land Telefon +47-51 42 32 20 Faks +47-51 42 43 04 Omsetter

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Blu-Wash HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD BluWash 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: BluWash Jurpleiemiddel Prnr.060377 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek, Lover og forskrifter Kjemikalieforskriften, sikkerhetsdatablad og stoffkartotek. 2 Innhold INNHOLD... 2 HELSESKADER (JF.

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning

HMS - DATABLAD. Wipes for graffiti fjerning Internkode: 06 460105/06 460 Revisjonsdato: 01.09.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Revisjonsdato 01.09.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Nitor AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 280506 Nasjonal produsent/importør Foretak Nitor

Detaljer

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD. BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 8683 Pleieolje for møbler HMS - DATABLAD Revisjonsdato: 25.08.00 Datablad nr: 1 BIOFA Pleieolje for møbler 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn BIOFA Pleieolje for møbler Artikkel

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 13.12.2005 Internt nr: Erstatter dato: Softenit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Silan Antistat- og mykemiddel for tekstiler.

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 2. Anvendelse: Leverandør: Sprøytbar fugemasse "som originalt fra fabrikk" Henkel Norden AB, Oslo Postboks 6405

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge

HMS - DATABLAD MOSQUIT REPELLENT. ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre Eidstredet 2 3264 Larvik Telefon: 92669974 / 33195887 Norge Revisjonsdato: 30.08.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 30.08.2007 Produsent, importør Land Internett E-post Nødtelefon ALLERGOFF SCANDINAVIA Nedre

Detaljer

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006

Sikkerhetsdatablad ifølge forordning (EF) nr. 1907 / 2006 01 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn Geberit AquaClean rengjøringsmiddel til dusjarm (Art. Nr. 242.545.00.1) Bruk av stoffet / tilberedningen Rengjøringsmiddel for automatisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STEINFIX 40

SIKKERHETSDATABLAD STEINFIX 40 no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: Respo AS Grini Næringspark 8 D 1361 Østerås Telefon: 67 16 50 80 Telefaks: 67 16 50 89 Ansvarlig for

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Duolit SK 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Duolit SK Prnr: 060044 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.09.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.11.2001 Linolja, Kokt & Rå 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD Index 1. IDENTIFIKASJON

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Soilax GMC Glassrent

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.10.2005 Internt nr: Erstatter dato: Soilax GMC Glassrent 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Glass- og speilrengjøringsmiddel. Artikkelnummer 4136 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Inciprop WET

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Inciprop WET HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Inciprop WET 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Inciprop WET Additiv til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax:

HMS - DATABLAD BIOCOLOR. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien Molde Telefon: Fax: Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

3. DEFINISJONER... 2

3. DEFINISJONER... 2 RETNINGSLINJE FOR ETABLERING, ORGANISERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD AV STOFFKARTOTEK, VERNEOMRÅDE REMMEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL... 2 2. ANVENDBARHET... 2 3. DEFINISJONER... 2 4. REFERANSER... 3 4.1

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint FC 130

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint FC 130 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint FC 130 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Clint FC 130 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 08.11.2005 Internt nr: Erstatter dato: Urinalfrisker 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Artikkelnummer 1270004 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Deklareres

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Ultrasil 75

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Ultrasil 75 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Ultrasil 75 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Ultrasil 75 Membranrengjøringsmiddel Pr-nr: 023383 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Vi tar det ekstra skrittet. Casco og miljøet

Vi tar det ekstra skrittet. Casco og miljøet Vi tar det ekstra skrittet Casco og miljøet Ansvarlige valg hele veien Hos Casco er helse- og miljøspørsmål ikke bare flotte ord det er en viktig del av det vi arbeider med og har store konsekvenser for

Detaljer

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing

EGENKONTROLL. Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing EGENKONTROLL Blomdahl Medical Øre- og Nesepiercing Innholdsfortegnelse Egenkontroll: 3 Internkontroll 4 Lokalet 5-6 Utstyr, instrumenter og forbruksmateriell 7 Håndhygiene 8 Allmenn hygiene 9 Sterile produkter

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1/5 P-nr. Ikke omfattet Anvendelse: Smøremiddel Emballasjestørrelse: 0.5 l - 5 l Leverandør: Struers A/S Pederstrupvej

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD P3-ansep BPC

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD P3-ansep BPC HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD P3ansep BPC 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: P3ansep BPC Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Dokumentnummer : 07-0754-7 Utarbeidet dato : 09.01.01 Versjon : 3.00 Erstatter dato : 29.11.99 Dokumentstatus : Utgitt Format : 5

Dokumentnummer : 07-0754-7 Utarbeidet dato : 09.01.01 Versjon : 3.00 Erstatter dato : 29.11.99 Dokumentstatus : Utgitt Format : 5 http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?aaaaaaway2cmxgcncpsgl3q9umwmvg3bj2cbdio 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.06.2007 Internt nr: Erstatter dato: Xense Rain 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Lotus Ozonspray Luftfrisker Artikkelnummer 903626 Deklarasjonsnummer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Topmaxx 310 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Topmaxx 310 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma.

HMS - DATABLAD / Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Produktnavn Produktkode P.R. Nr. 67511 Bruksområde Se teknisk datablad. Påføringsmetode Se teknisk datablad. Firmanavn Fløisbonnvn. 6 P.B. 565 1411

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Modern Living

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Modern Living HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Modern Living Sist endret: 01.10.2007 Internt nr: Erstatter dato:08.07.2004 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Modern Living BRUKSOMRÅDE

Detaljer

Dilatasjonsveiledning

Dilatasjonsveiledning Dilatasjonsveiledning Historien om RID Historien om behandlingen av innsnevringer i urinrøret (strikturer) strekker seg svært langt tilbake i tid. Forskjellige materialer har blitt brukt i tusenvis av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning.

SIKKERHETSDATABLAD. INGREDIENSKOMMENTARER Montanvoksester, polyacrylater, nonionisk tensid, 0,5 % ammoniak og konserveringsmiddel i vannoppløsning. 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Antigraffiti Artikkelnummer 203990 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal Postnr./sted

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter

3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter 3M Precise og 3M Precise Vista Kirurgisk hudstifter Helse 3M TM Smittevern 3M Precise kirurgisk hudstifter Raskt og enkelt Klar til bruk sterilt og individuelt pakket Gir plass til hevelse - stiftene settes

Detaljer

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150

HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 HMS-DATABLAD VIRGINIA AB 150 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn VIRGINIA AB 150 Varenr. 8000150 Anvendelse Leverandør Smøreolje for kompressorer i kuldeanlegg. Børresen Cooltech

Detaljer

Dokumentnummer : 16-2843-7 Utarbeidet dato : 23.01.2002 Versjon : 1.00 Erstatter dato : --- Dokumentstatus : Utgitt Format : 5

Dokumentnummer : 16-2843-7 Utarbeidet dato : 23.01.2002 Versjon : 1.00 Erstatter dato : --- Dokumentstatus : Utgitt Format : 5 http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver?ppppppjrlu1bkuja6qxxvxdoh9j0i7xpyuqp6wb 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 22.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Spitagel

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 22.01.2008 Internt nr: Erstatter dato: Spitagel 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Hånddesinfeksjonsmiddel Artikkelnummer 302168 Deklarasjonsnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CERAL MURSPARKEL

SIKKERHETSDATABLAD CERAL MURSPARKEL SIKKERHETSDATABLAD WWW.STEINSTRUKTUR.NO Side 1/6 1. Identifikasjon av stoffet og selskapet 1.1. Identifikasjon av stoffet Handelsnavn: Ceral Mursparkel Klassifisering: PKWiU 26.64.10-00.11 Bestemmelse:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo

Sikkerhetsdatablad. Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222, Alnabru N-0614 Oslo Produktnavn: Equitone Materia Side: 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Bruk: Leverandør: Equitone Materia Fasadekledning Besøksadresse: Breivollvn. 27 Postboks 222,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 09.08.2007 Internt nr: Erstatter dato: Ecolab Soap 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Flytende Grønnsåpe og Furax Gulvrengjøringsmiddel Artikkelnummer

Detaljer

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen

www.aktivhms.no Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Webbasert kjemikalidatabase - et hjelpemiddel i hverdagen Hvorfor ta tak i dette? Det handler om: ansatte og brukeres, sikkerhet og helse egen sikkerhet og helse egen hverdag og felles miljø virksomhetens

Detaljer

Den nye generasjon lydabsorbenter

Den nye generasjon lydabsorbenter Den nye generasjon lydabsorbenter DeAmp tilbyr en helt ny type fiberfrie lydabsorberende paneler i harde materialer som metall og plast. Dagens lydabsorbenter av porøse materialer avgir over tid astma-

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad

HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad HMS DATABLAD Helse Miljø og sikkerhetsdatablad Internkode: 10031 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Stjerneskudd 15-29 cm Revisjonsdato 13.12.2009 Produkttype Fyrverkeri Produsent,

Detaljer

HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug

HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug HMS-DATABLAD Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Xypex Concentrate/Xypex Modified/Xypex Patch'n Plug/Ultra Plug/Admix

Detaljer