sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria"

Transkript

1 sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

2 2 Aktuell leder Stiftelsen Beit Betania Org. Nr , Boks 70, 1416 Oppegård Sjibbolet utkommer fire ganger pr. år - og er gratis til alle Ansvarlig redaktør: Tore Lie, tlf: / E-post: Websider: Postadresse: Boks Halden. Trykk: Scanner Grafisk AS Medredaktør: Torolf Karlsen, abonnement- og webansvarlig tlf: / E-post: Adresseendring pr. post til: Torolf Karlsen Torgny Segersteds vei Fyllingsdalen Leder LU for Israel: Birger Håvik E-post: tlf: / Ada Lislegaard, tekst/korrektur tlf: Innhold: s. 2-3 Leder Tore Lie s. 4 Den nödvändiga muren s. 5-7 Hilsen fra NPAI i Israel s. 8-9 Det skjer i Israel s Med syn på Midtøsten s Bibelundervisning s. 14 Reisesekretæren s. 15 Intervjuet med Barak s Erstatningsteologien s Kronikk: USA og Israel s Verdenshatet mot Israel s Eretz Israel s. 24 Julehilsen Dataormen Stuxnet herjer vilt i dataverden Av Tore Lie Noen ganger foregår det hendelser og saker i vår verden som vi ikke har like lett for å forstå eller gripe tak i. Selv om mange av oss har klart å sette oss inn i dataverdenen, har vel de aller fleste en heller dunkel forståelse av hvordan den influerer og langt på vei bestemmer vår hverdag. I dag lager redaktørene av Sjibbolet hele bladet med innhold, bilder og det hele på en vanlig pc. Det har gjort at vi kan minimalisere kostnadene ved produksjonen av vårt organ og betaler kun for de faktiske utgiftene til trykk og distribusjon gjennom Postverket. I sannhet en velsignelse for vårt arbeid ettersom ingen av oss har noen form lønn eller godtgjørelse. Dermed kan innkomne gaver brukes direkte til tiltak i Israel. For oss må vi erkjenne at bruken av data har vært til velsignelse. Når vi er ute og besøker menigheter og forsamlinger, kan vi også vise bilder og kart over Israel og Midtøsten for å gi tilhørere en langt klarere og mer forståelig informasjon. Krigsvåpen Men dataverdenen har selvsagt gjort sitt inntog i forsvarsindustrien over hele jorden. Sender man opp et fly, styres det via datalinker og navigering slik at en rakett når målet. Kort fortalt er det helt avgjørende for et lands mulighet til selvforsvar at man har et datasystem som fungerer etter intensjonene. Bilde første side: Tre glade arabiske jenter i Sinai Foto: Tore Lie Israel er et av de mest avanserte land med hensyn til datautviking og bruk. På mange områder er de ledende i verdensmålestokk, og blir sett på som en stor trussel mot landets fiendtlige naboer og sikkert også med en stor grad av misunnelse. Iran En av Israels mest aggressive og frittalende motstandere er den iranske president Mahmoud Ahmadinejad. Ved stadige nye og hatefulle utfall mot Israels eksistens, fremstår denne mannen som verdenssamfunnets mest svorne fiende av jødene. Han har truet med å tilintetgjøre landet Israel og drive jødene på sjøen. Ahmadinejad har ikke lagt skjul på at iranerne vil, om ikke så lenge, være i stand til å sende langdistanseraketter fra eget Territorium og over Israel. Problemet er bare det at for å kunne benytte moderne våpen med dens styresystemer, er man helt avhengig av at datasystemene fungerer helt i tråd med de instruksjoner som de er matet inn med. Problemer med anriking Og det er her som spesielt Iran har opplevd en rekke problemer. Det er så alvorlig at de har vært tvunget til å stenge ned eller midlertidig stanse anrikningen av uran. Dataprogrammene som styrer driften av flere tusen såkalte sentrifuger og som er spesialproduserte til dette formålet, er blitt angrepet av en dataorm som er blitt kalt STUXNET. Det særegne med dette dataviruset, er at det angriper spesielle programmer som Iran har kjøpt i Tyskland fra den store dataprodusenten Siemens. Siemens påstår derimot at de ikke kan løse Irans problemer og er ikke villige til å stille opp for å rette feilene. Det er også kommet signaler om at de eneste ekspertene som kan løse proble-

3 Aktuelt 3 Hvordan fjerne dataormen? mene sitter enten i USA eller mest sannsynlig i Israel. Iran har måtte avlyse en stor militærøvelse nettopp på grunn av datasystemene sviktet på en rekke områder. Dermed er også angreps- og forsvarsevnen til Iran blitt kraftig redusert. Israel mistenkt Ute av stand til å løse disse problemene og med bakgrunn i Israels suverene datakunnskap, har beskyldningene om at det er israelerne som står bak, kommet fra Irans president. Klokelig har ikke Israels forsvarledelse besvart disse beskyldningene med henvisning til at dette er et problem som ikke angår dem. For oss israelsvenner som holder øye med den verden omkring oss, blir vi forundret på hvordan Herren har en egen evne til å beskytte sitt eget folk. Det er ingen tvil om at det var tilfellet både i frigjøringskrigen , seksdagerskrigen 1967, og Yom Kippur krigen i En krig i cyberspace I våre dager er det en krig i dataverdenen, såkalt Cyber-warefare. Det er en krig uten bruk at skytevåpen, bomber og granater. Det er ingen tvil om at også i denne type konflikt, har Herren utrustet det jødiske folk med evner så gjør at de også her er uovervinnelig. Joel 3: 21 Herren skal brøle fra Sion, og løfte sin røst fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve. Men Herren skal være en tilflukt for Sitt folk og en festning for Israels barn. Israel og andre nasjoner I Bibelen nevnes en mengde forskjellige nasjoner. Ikke fordi disse nasjonene er noe hovedtema eller er spesielt interessante men fordi de på en aller annen måte står i en relasjon til Israel. Slik var det for eksempel med Babylon (Irak) og Assyria (Iran). Spesielt Iran har hatt og har fremdeles et problematisk forhold til jødestaten. I fortsettelsen av artikkelen om dataormen STUXNET tar vi med andre relevante og oppdaterte nyheter. Oppstart av Irans første atomreaktor Det rapporteres fra Iran at de nå vil starte sin første atomreaktor i Busherh. Men først må radioaktivt brensel bli fylt i reaktoren. Dette kjernebrenslet er ikke produsert i Iran men kommer fra Russland. Strøm fra atomkraftverket vil først nå ut til forbrukerne i begynnelsen av Ormen vanskelig å fjerne En er ikke sikker på om dataeksperter har klart å fjerne dataormen Stuxnet fra de industrielle datamaskinene. Ormen har den egenskap at den kan skjule seg i systemene i lengre eller kortere tid for så å slå til igjen og skape kaos i datasystemene den er skapt til å kontrollere. En frykter at nettopp dette vil skje og Iran opplever derfor en svært ustabil situasjon med flere negative og uforutsigbare hendelser. Vi følger med i utviklingen av dette drama i Midtøsten og kommer tilbake med ytterligere opplysninger når de foreligger. Torolf Karlsen Kilder: Internett NORSKE PINSEVENNERS ARBEID I ISRAEL - NPAI LU for Israel under PYM: Evangeliesalen-Berøa, Oslo Filadelfia, Hamar Betania, Haukanes Betania, Mjøndalen Salen, Halden Saron, Sotra Tabernaklet, Haugesund Filadelfia, Hønefoss Betania, Mosterhamn Komiteen for frivillige tjenester - KomFrit: Per Nilsen tlf: Kåre Warud tlf: Gaver kan sendes til NPAI v/ Reidun Warud Postboks 252, 3051 Mjøndalen Kontonr: NPAI støtter Israel i disse grunnleggende forhold : 1. Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser. 2. Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium, også mot terrorangrep fra indre og ytre fiender. 3. NPAI støtter ikke opprettelsen av såkalt palestinsk stat i de selvstyrte områdene. 4. Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. 5. Det har aldri i historien vært et palestinsk/arabisk land i dette området. Vi finner det uakseptabelt at Israel skal tvinges til å avstå landområder til dette formålet. 6. NPAI vil støtte prosjekt hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet, enten det gjelder mot jøder eller arabere. 7. NPAI tror med bakgrunn i Guds ord at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår Frelser Jesus Kristus er jødenes Messias.

4 4 Gjesteskribenten Den nödvändiga muren Av Dan Johansson Genom historien känner vi två stora murbyggen. Dels den kinesiska muren och dels Hadrianus mur. Bägge var nödvändiga för at beskydda landet från främmande arméers försök till erövring. Kinesiska muren Kinesiska muren är et av de kanske mest kända byggnadsverken i historien. Den byggdes på 200-talet f.kr. för at skydda landet mot angrepp från norr. Följer man alla dess krumbukter, så är den 600 mil lång. Fågelvägen är den 240 mil. Den har vaktorn för at ge fri sikt mot tänkta anfallande härar. Hadrianus mur Den här muren, som jag promenerat på, uppfördes vid det romerska Britanniens norra gräns år 126 e.kr. Muren har fåt sit namn eter kejsare Hadrianus Publius Aelius. Den är 117 km lång och går mellan Carlisle och Newcastle tvärs över England. Dess uppgit var at stänga av och beskydda landet från de norr därom boende pikterna. Israels omtalade mur- och barriärbygge Etter at Israels befolkning under årtionden varit utsata för självmordsatacker, terrorisering, bombsprängningar och sabotage, tvingades Israels regering at hita et sät at skydda sin befolkning. Taggtrådsstängsel eller gränsbevakningspatruller kunde inte på sikt ge den säkerhet som be folkningen krävde. Den gräns mot de palestinska områdena som det gällde är cirka 70 mil lång. Hur skulle man lösa det praktiskt? Lösningen blev en barriär med inslag av höga murar på de ställen där atacker var mest frekventa. Media över hela världen började omgående kritisera Israel för deras murbygge. Muren blev plötsligt en symbol för allt destruktivt som Israel stod för. För at få en rätvis bild mot alla lögner, bland annat i svensk media, skrev vi från Israels Vän till Tidningarnas Telegrambyrå, TT. Det var ju därifrån som det mesta presenterades, etersom det är TT som förser media med nyheter. Var uppgiten från TT falsk, blev den falsk i alla svenska tidningar som fick sina nyheter från TT. Vi skrev med rubriken: Är källan grumlig så blir alla sjuka som dricker av vatnet. Vi förklarade at barriären som Israel byggde bara till cirka 4 % bestod av mur, resten var taggtrådsstängsel. En markering som många andra länder i världen har för at visa var dess territorium går och när man vill också skydda sig mot det som man uppfatar som farligt eller olämpligt. Vi krävde också åtgärder mot de personer som producerade lögnerna. Svaret blev några flummiga kommentarer. Däremot märkte vi tydligt at TT från då ändrade sin text och kallade s akerna vid dess räta namn. Barriär när det var barriär och mur när det var mur. I Juda ökenområden, vid t.ex. Eilat och Dimona, är gränsbarriären fortfarande inte fullt utbyggd. Dramatiska effekter I Israel fick muren dramatiska effekter. Antalet självmordsatacker och liknande terroristdåd sjönk till minimala nivåer. Antalet dödade sjönk med 98,5 %, från 451 personer till 7. En annan oväntad effekt var, at antalet bilstölder hal-verades. Tidigare hade mängder av stulna fordon körts över till palestinskt område och där sålts försedda med nya skyltar eller slaktats och sålts som reservdelar över Mellanöstern. Dan Johansson, Sverige Muren drogs rakt genom privata områden och byar där det behövdes. Familjer skildes från släktingar som hamnade på fel sida. En arbetsplats eller skola kunde plötsligt inte längre utnytjas av de boende. Jag kan förstå frustrationen över alla svårigheter som kan uppstå i en sådan situation. Många palestinier gick till domstol för at bevaka sina rättigheter där man upplevde at muren var byggd på fel plats. Israels domstolsväsen har internationellt got rykte för sin kompetens och integritet. I många domstolsförhandlingar fick den palestinska motparten rät och Israels armé tvingades flyta murblocken enligt domstolens anvisningar. En av palestiniernas huvudförhandlare är Ahmed Qurei, känd som Abu Ala. Han äger en cementfabrik i en av Jerusalems förstäder Abu Dis. Det är den fabriken som levererar cement till muren som Israel bygger. Tala om hyckleri! Å ena sidan förhandlar han om at få bort muren, å andra sidan levererar han cement, så at Israel kan fortsäta bygga muren. Han är idag en av de förmögnaste palestinierna. Fortsetter side 19...

5 Hilsen fra NPAI i Israel En hilsen fra våre volontører Shalom fra Israel! Vi kom til Israel 20.sept kl om natta. Vi ble ønsket varmt velkommen av Ninni og David Nilsen på Ben Gurion flyplass. Israel møtte oss også med varme! De første dagene var det +40 grader i sola og 34 i skyggen! Litt av en overgang for oss! Den dagen vi reiste fra Norge, var det 0 grader og vi måtte skrape is av bilruta! Løvhyttefesten Vi fikk være med på å feire løvhyttefesten. Det syntes vi var en rik opplevelse! Se det lange toget av mennesker fra alle nasjoner som gikk med sine lands flagg, - og var her i Israel for å VELSIG- NE OG STØTTE GUDS UT- VALGTE FOLK, JØDENE. Det var en mektig opplevelse å få gå i toget, og se alle de menneskene som sto langs veien der toget gikk fram. De ropte til oss, og takka for at vi var kommet. Varme handtrykk ble det også MYE av. Stor takknemlighet Kjærligheten og takknemligheten og varmen fra takknemlige israelitter strømmet mot oss. Tenkte da jeg så dette lange folketoget; Dette er kristne nådesøsken som kjenner Herrens ord, og har lest sin bibel og elsker Israel. Den som velsigner Israel skal selv bli velsignet! Volontørarbeidet Jeg jobber som volontør på Kfar Shaul mentalsykehus, på eldreavdelingen. Behovet for helsearbeidere er stort. Også her har VAR- MEN slått i mot meg fra takknemlige helsepersonell, og sist men ikke minst og deres pårørende! Vi går med T-skjorter. Den er designet med et hjerte på ryggen av det norske flagg og inni hjertet er Davidsstjerna. Over hjertet står det på hebraisk fra Jes. 40, 1-2. Trøst, trøst mitt folk En trenger ikke si noe, folk leser selv teksten, og de kommer og takker. Selv er jeg ikke så veldig flink i engelsk, men KJÆRLIGHETEN er et språk som ikke trenger tolk. Den går fra hjerte til hjerte. Det ropes KRISTINA, HELP ME, på avdelingen. Da er det godt å få kunne svare, - jeg kommer, jeg kommer! Kristina, I love you, og kyss på handa og på begge kinnene er takken en får tilbake. Tårer er det også! Da er det godt å få stryke over kinnet eller ryggen og kunne si et oppmuntrende ord. Gjerningene lagt ferdig Jeg er så takknemlig til Herren for å få gå i ferdiglagte gjerninger Svein og Gunnar i arbeid i dyrehagen. Foto Ninni Nilsen Anne Kristine Carlsen 5 som HAN har lagt ferdig så jeg får vandre i dem. Ef. 2,10. Jesus sier: - Det dere har gjort mor en av disse mine minste små, det har dere gjort i mot meg. Som dere forstår trivs vi svært godt i Israel. Vi bor i et lite hus, Bet Oren, på Kfar Shaul. Stue, kjøkken og tre soverom med dusj. Middagen og tørrmaten får en på plassen. Mannen min, Gunnar Carlsen, og Svein Tjøsvoll jobber som volontører på Eitanim sammen med David Nilsen, som er formann. David er en god leder! Det snekres, spikres, males og mures, og vakkert blir det når nye tak og overbygg (pergola) reises. Benker og bord blir også laget til de forskjellige behov som er til stede der. Arbeidsdagen Arbeidsdagen er fra Har fri fredag og lørdag da vi følger israelske helligdager. Overalt hvor vi ferdes; i butikker og ellers der vi møter mennesker og de får høre vi er volontører, - så takker de oss, unge som eldre! En drosjesjåfør sa vi måtte si fra om dette, - da ville vi få avslag i prisen. Vi var en dag i Hanegalkirken i Jerusalem. Billettøren fikk vite at vi var volontører, og prisen sank fra 7 til 5 NIS pr person, og med hilsen: Takk for at dere er kommet!

6 6 NPAIs arbeid i Israel En hilsen fra NPAIs representanter i Israel Av Ninni Nilsen Ninni og David Nilsen er NPAIs representanter i Israel. De har kommet godt inn i arbeidet og opplever en god tid. Her skriver Nini om hverdagens mange opplevelser og utfordringer. Det vil komme flere rapporter og hilsninger fra våre venner i kommende nummer av Sjibbolet (Red.) Med uvanlig varme for årstiden, og stor mangel på nedbør jobber vi jevnt og trutt. Her er tre arbeidskarer som tørker svette mens de svinger hammer og malekoster alt etter hvor langt de er kommet på prosjektet. De to sosialvolontørene på Dagsenteret har også nok å henge fingrene i hele dagen. Hver morgen og etter lunsj er de med i bilen som henter og bringer de eldre for å hjelpe dem inn og ut av bilen. Noen av dem er så dårlige til beins at de blir også fulgt til døra hjemme. Anne Kristine som er på Kfar Shaul, jobber inne på en avdeling. Hun har skrevet en egen hilsen til dere. (Se side 13) Hun gjør en fantastisk jobb, og pasientene er I bakerste rekke: David sammen med volontørene Svein og Gunnar. I rekken foran: Elna, Hanne Kristine og Herborg. Foto: D og N. Nilsen blitt veldig glade i henne. Vi får nå lov til å ha volontører inne på Kfar Shaul. For volontører er det viktig å kunne kommunisere på engelsk, for mange av pasientene snakker godt engelsk. Det er et opprettet et dagsenter der som også trenger flere folk, og det er godt å kunne hjelpe til der behovet er stort. Øvre Eitanim På øvre Eitanim er nå pergolaen utenfor legekontoret/tannlegen ferdig. Det samme er den større pergolaen over uteplassen på autistisk avdeling. Under den første pergolaen sitter pårørende og venter mens pasienten er inne til undersøkelse eller hos tannlege. Her er det bygget benker og bord slik at det skal være komfortabelt i ventetiden. Barneavdelingen På barneavdelingen har volontørene også støpt et lite gulv som det skal settes opp et bygg på. De har reparert et av takene i dyrehagen som var invadert av rotter. Nå er det god takhøyde innvendig og alt er lukket slik at det ikke skal skje igjen. Det ser ut til at gulvet i det samme huset må skiftes da det er lagt for tynne fliser på stampet jord. De knekker når man går på dem, så det begynner å se slitt ut. David og Gunnar lager fundamentet til bygg på barneavdelingen Eitanim Svømmebassenget Når det gjelder bassenget har vi ikke fått klarhet i hvordan lekkasjeproblemet skal løses. Det er jo

7 NPAIs arbeid i Israel 7 et firma som har gjort denne delen av jobben, og bassenget er stengt til stor fortvilelse for brukerne. For å prøve å finne feilen har bassenget vært stengt i over to uker. Det er målt hvor mye vannstanden har sunket og det er gjort forskjellige grep for å finne ut hvor lekkasjene er. Vann er dyrt i Israel og det koster å la vann gå til spille, så det er også en grunn til å komme til bunns i dette så fort som mulig. Russeklubben Nå har russerklubben endelig kommet i gang igjen. Det var ikke enkelt å finne en ny leder, men nå er hun på plass. Ei hyggelig dame som er høyt utdannet innenfor musikk, utrolig flink å spille piano, og gjør det trivelig for de russiske jødene. Nylig var jeg sammen med dem hele kvelden for å bli mer kjent med dem og da var det noen av de eldre som fortalte om sin bakgrunn og hvordan de var kommet til Israel. Flere av dem har svært høy utdannelse, en var professor i fysikk og hadde ledet et institutt. Noen av dem hadde forlatt alt da de reiste til Israel. Håper jeg en dag kan få oversatt en av disse livshistoriene så kanskje jeg får lov til å dele den med dere. flott strand for noen uker siden. Det var kjempehyggelig. Davis nye motorsykkel Her om dagen ble motorsykkelen til David Batut rygget på av en bil. Det kostet mer å reparere den enn sykkelen var verd så han har kjøpt en ny, litt større sykkel. Se bilde under av to stk David med motorsykkelen. Dagstur med volontørene Vi har vært på noen dagsturer i lag med volontørene, både ved Dødehavet, i Netanya og i Haifa. I neste uke drar vi alle opp til Tiberias på overnattingstur. Da blir både David Batut med som guide, og Adi, ei fra kommunen skal også være med. Til slutt vil vi takke for omtanke, forbønn og hjelp fra kjente og ukjente. Det er et privilegium å være her, og vi håper den tida vi skal være her blir til velsignelse for folket. Bilder og tekst: Ninni og David Nilsen Alle russerne på russerklubben ønsker seg en volontør som kan russisk. De spør etter Hans og Lydia som har vært der før og synes det er trist at vi ikke har noen russisktalende volontører. Herved er den utfordringen sendt ut! Om du kjenner noen som egner seg for dette, eller du har mulighet for å gjøre en innsats her i tre til seks måneder, så hadde det vært kjærkomment. David og Estelle Batut David og Estelle Batut gjør en kjempejobb for at vi skal trives og ha det bra. Vi har vært hos dem på sabbatsmåltider, og de ringer stadig for å høre om det er noe de kan bidra med. De tok oss med til Rishon le Ziyyon på ei Stor begeistring for David Batut der han sitter på sin nye motorsykkel Norske Pinsevenners Arbeid i Israel (NPAI) KomFrit Komiteen for de Frivillige Tjenester Vil du være med å velsigne Israel med praktisk arbeid? Vi trenger frivillige til sosialt arbeid blant barn, syke og gamle eller til byggearbeider og vedlikehold. Vi har også behov for folk som kan russisk / hebraisk. Kan du gi 3 mnd. eller mer av din tid for å hjelpe «mine minste»? Du får en kjempefin mulighet til å bli kjent med folket og landet. Hjelper du oss, hjelper vi deg med det økonomiske (reise, forsikring og opphold). Ta kontakt med Per Enok Nilsen, Furuly Aspedammen, 1766 Halden. Tlf Mobil E-post:

8 8 Det skjer i Israel Holdninger i fredsforhandlingene Det høres og leses mye om de både direkte og indirekte forhandlinger mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene. Men ikke alle vet så mye om holdningene til partene. Vi har på disse sidene søkt å informere om hvor partene står i dag. JERUSALEM Israel Den nåværende israelske regjeringen har samme holdning som alle tidligere regjeringer: De er ikke villig til å dele Jerusalem og sier at byen er det politiske og religiøse senter for hele det jødiske folket. Denne holdningen er nedfelt i lov fra 1980 som sier at Jerusalem er i helt og fullt hovedstad for Israel. Under tidligere forhandlinger har det vært åpnet for forhandlinger om delvis avståelse av suverenitet over Jerusalem så som i 2000 (Camp David) og i 2007 (Olmert) da det israelske parlamentet foreslo et bytte med noen av de omstridte landområdene. Palestinerne Palestinerne ønsker Øst- Jerusalem, et område som var kontrollert av Jordan før byen kom under full israelsk kontroll i krigen i Palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som sin hovedstad i en fremtidig palestinsk stat. I den gamle bydelen av Jerusalem finns de tredje helligste sted i Islam. Der ligger Al-Aksa moskeen og klippemoskeen hvor Muhammed etter tradisjonen sies å ha blitt tatt opp til himmelen på sin bevingede hest Burak. USA USA anerkjenner ikke den israelske kontrollen over Øst- Jerusalem og har derfor sin ambassade i Tel Aviv. Det samme har alle andre lands regjeringer. President Obama har motsatt seg byggevirksomhet i Øst-Jerusalem selv om han sa før innsettelsen som president at en deling av byen ville bli svært vanskelig å gjennomføre. Obama er fortsatt imot at det skal bygges nye hus i Øst Jerusalem og hans administrasjon har lagt betydelig press på Israel for å få denne virksomheten stoppet. GRENSENE Israel Statsminister Benyamin Netanyahu aksepterer at dersom det blir en palestinsk stat, vil det bli nødvendig for Israel å trekke seg tilbake fra deler av Vestbredden (Judea og Samaria). Israel har allerede trukket seg ut fra Gaza. Grenseforhandlingene vil måtte inkludere Jerusalem så vel som de store bosettingene som har kommet opp på Vestbredden. Men Israel vil ikke akseptere at fremmede makter skal fastsette disse grensene. Palestinerne Palestinerne vil begynne med å hevde at alt land okkupert av Israel i 1967 tilhører dem og et fremtidig Palestina. Dersom det skal gis noe land til Israel må det bli kompensert ved at andre landområder overføres til de Palestinske Selvstyremyndighetene (PA). USA USA godtar at grenseforhandlinger skal ha som utgangspunkt de grenser som eksisterte før 1967 og at et skifte av landområder må være et resultat av en forhandlingsløsning. Amerika vil oppmuntre til slike forhandlinger. BOSETTINGENE Israel Den israelske regjeringen insisterer på å beholde de store israelske bosettingene i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Et avvik fra denne politikken vil ødelegge den Statsmin. Benyamin Netanyahu ønsker å fortsette byggestoppen President Mahmoud Abbas, PA viser ingen vilje til kompromiss President Barack H. Obama presser Israel til forhandlinger

9 Det skjer i Israel 9 israelske regjeringens koalisjon da noen av partiene ikke vil gå med på en annen løsning og trekke seg ut av regjeringen. Et annet problem for partene er at den israelske selvpålagte byggestoppen for områdene på Vestbredden gikk ut den 26. september i år. Palestinerne Det beste for dem ville være at alle bosettingene, også de større som må kalles byer, blir totalt forlatt og tomme for jøder slik det skjedde i Gaza. Men de synes villige til å akseptere at noen kan få bo der fortsatt, men de argumenterer for et minimums antall jødiske bosettere. Palestinerne truet med å oppgi forhandlingene med Israel dersom byggestoppen ikke ble forlenget ut over den 26. september. I dag står forhandlingene helt i stampe. USA Som med Israels annektering av Øst-Jerusalem i 1967 har USA ikke anerkjent lovligheten av de israelske bosettingene på Vestbredden. I utgangspunktet har ikke USA anerkjent lovligheten av den israelske bosettingen på Vestbredden. Men de aksepterer at de finns der og vil presse på for å få til et kompromiss mellom PA og Israel. De arbeider også for å få Israel til å forlenge byggestoppen, et krav som de nå forstår ikke blir mulig. USA synes for tiden å ha sluppet opp for nye initiativ i saken. SIKKERHETEN Israel Den israelske regjeringen er redd at en fremtidig palestinsk stat vil en dag falle i hendene på militante Hamas og bli brukt som en forlengelse av deres ambisjoner om utryddelse av Israel og opprettelsen av en palestins/arabisk stat med navn Palestina. Israel insisterer derfor på at de skal ha størstedelen av sikkerhetskontrollen også innkludert Jordan-dalen og at en fremtidig palestinsk stat skal for en stor del være demilitarisert. Palestinerne De argumenterer med at sikkerheten vil komme som en naturlig følge av en stabil tostatsløsning. De vil ha en normal status for en fremtidig palestinsk stat også den militære delen av den. Men Mahmoud Abbas, palestinernes president (Fatah) frykter også en maktovertakelse fra Hamas side dersom en palestinsk stat viser seg svak. USA USA aksepterer Israels behov for sikkerhet men også at palestinerne trenger en virkelig stat og arbeider for et politisk kompromiss i denne saken. Men det synes utenkelig at USA vil støtte en palestinsk statsdannelse som ikke kommer som et resultat av diplomatiske forhandlinger. Kilde: BBC News Bilder: Internett Oversatt av Torolf Karlsen Israelske bosettinger i Judea og Samaria - Det finns nå bosettere på Vestbredden og i Øst- Jerusalem, side om side med 2.5 millioner palestinere. - På Golanhøydene bor der jødiske nybyggere. - Bosettingene dekker et område på 40 % av landet på Vestbredden - Det finns ca. 100 bosettinger på Vestbredden som ikke er autorisert av den israelske regjeringen. Kilde: BBC News En hilsen fra våre volontører.. Fortsatt fra side 4.. Vi blir like overrasket hver gang men det varmer, og gjør oss glade! Om lørdagen, på sabbaten drar vi til møter. Vårt åndelige hjem har blitt Jaffagt. 17, og om mandagene er vi fast på Beit Norvegia hvor Vidar Nordberg legger ut det profetiske ord. Vi er alle beriket etter undervisningen. En tur til Netanyas badestrand har det også blitt, David, Ninni og alle volontørene. Varmt og godt, 37 grader i sola og over 30 grader i vannet. Volontørtur Ninni og David tok oss med til Haifa og Beit Skandinavia lørdag 30.oktober, der Lilly Tonsberg, 83 år gammel, ønsket oss velkommen med risengrynsgrøt som hun selv hadde laget. Flekkerøyguttene var der fra Sørlandet, så det ble en fin kveld i Lillys hage. Vi koste oss med kaffe og hjemmelagde kaker mens vi lytta til budskapet fra sangene. Mange mennesker var der, og nye bekjentskaper ble stiftet. Ninni og David tar godt vare på oss volontørene. Flere sabbater har vi vært hjemme hos dem på middag, kaffe og koselig samvær! Og hver mandag henter de oss til møte i Beit Norvegia. Det er en slik fred her i Israel, samme hvor en går kjenner en freden. Trafikken går sin gang, bilene tuter, men allikevel kjenner en Herrens fred. Be om fred for Jerusalem. Må de som elsker deg få gode dager! Salme 122,6. Det er godt å kjenne og være kjent av fredsfyrsten Jesus Kristus. HAN ER VÅR FRED; Ef.2,14. Vi anbefaler på det varmeste å bli volontør i Israel. Når Herren sier GÅ, skal du gå. Varme hilsener i Jesu navn fra Anne Kristine og Gunnar Carlsen, Svein Tjøsvoll.

10 10 Med syn på Midtøsten Knesset klar til vedtak om folkeavstemming: Loven om Golan nær et vedtak Saken har vært omtalt før i Sjibbolet men er nå mer aktuell enn noen sinne. Det har i flere år vært arbeidet med å få til en lov som forhindrer at en hvilken som helst israelsk regjering kan avstå Golan i eventuelle fremtidige fredsforhandlinger med Syria eller andre makter. Loven kom som et privat forslag fra en av Knessets representanter for litt over 3 år siden. Lovforslaget gjelder ikke bare Golan men også Jerusalem og alle andre landområder innenfor Israels nåværende grenser. Loven vil være svært viktig for Israel og for å få den endelig vedtatt har forslagsstillerne brukt lang tid på en lang prosess. Det ender mest sannsynlig med et vedtatt i Knesset. Lov med stor rekkevidde - Loven vil effektivt hindre en hvilken som helst israelsk regjering å trekke seg ut fra Golan eller gi tilbake deler eller hele Golan til f. eks. Syria. - Loven vil legge alvorlige hindringer i veien for en deling av Jerusalem, f. eks det å gi palestinerne råderett over Øst- Jerusalem. - Loven vil forhindre en hvilken som helst israelsk regjering å forhandle vekk områder som per i dag er under israelsk kontroll. Hva loven innebærer Når loven sannsynligvis blir vedtatt den 29. november, blir det endelige resultatet at Golan blir sikret for fremtidige jødiske slekter og Jerusalem forblir udelt som jødenes evige hovedstad. Ingen andre landområder vil kunne gis bort eller avstås til f. eks. palestinerne eller andre. Hva som kreves Lovforslaget har passert flere høringer i Knesset når dette skrives og er altså på vei til å bli endelig vedtatt. Loven innebærer at dersom en hvilken som helst israelsk regjering kommer i en forhandlingsposisjon som innebærer krav om tilbaketrekking eller overdragelse av israelske landområder eller en deling av Jerusalem, kan slike krav ikke umiddelbart oppfylles. Prosedyren En hvilken som helst israelsk regjering som godtar en tilbaketrekking fra Golan eller en deling av Jerusalem, kan ikke umiddelbart implementere sin beslutning. Forslaget må først bli lagt frem til godkjenning av Knesset. Dersom et flertall i Knesset godtar forslaget, må det avholdes en folkeavstemming i Israel innen 180 dager. Viktig avstemming For at forlaget om den nye loven skal bli endelig vedtatt, må minst 70 representanter i Knesset stemme for den. Avstemmingen er svært viktig og partiene som er i favør av loven, har bedt alle sine lovlig valgte medlemmer av Knesset være til stede når den siste avstemmingen skjer. De som er utenlands bes snarest om å vende hjem. En regner med at det vil være 80 representanter som stemmer for loven i Knesset. De partier som er i favør av den nye loven er følgende: Likud med 62 stemmer, 7 stemmer fra Yisrael Beiteinu og det ortodokse partiet Shas og 11 stemmer fra Kadima, i alt 80 stemmer i favør av loven. Tre representanter fra United Torah Judaism vil ikke stemme for loven. Dette partiet er en del av regjeringskoalisjonen. Mer kan sies og skrives Et forsøk på å utdype alle sider ved denne loven vil ta for mye spalteplass her. Men formann for Menorahen foran Knesset, Jerusalem. Foto: Wikipedia koalisjonskomiteen i Knesset, Elkin fra Likud sa følgende: Denne loven er svært betydningsfull, ikke bare for denne regjeringen, Netanyahus Regjering, men vil også gjelde for fremtidige venstreorienterte regjeringer som vil (Gud forby) søke å trekke seg ut fra Golanhøydene, eller skade Israels suverenitet i det hellige stedet Jerusalem. Flere vil være imot Palestinerne og USA vil garantert ikke synes om loven og kommer heller ikke til å støtte den. Det samme kan sies om EU og FN som kommer til å skrike opp og protestere. Men Israel er en suveren demokratrisk stat og vedtar sine egne lover. Torolf Karlsen F or Sions skyld vil jeg ikke tie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans, og hennes frelse som et brennende bluss. Folkene skal se din rettferdighet, og alle konger din herlighet. Du skal kalles med et nytt navn, som Herrens munn skal nevne. Jes 62:1-2

11 Økende problemer for Iran i MØ Av Torolf Karlsen Bibelen er ikke en historiebok i ordets eksakte form. Men når Bibelen uttaler seg om historiske hendelser, er det korrekt. Mange nasjoner er nevnt i Bibelen og spesielt i GT. De er nevnt fordi de står i en viss relasjon til Israel. En av disse nasjonene er Persia eller det moderne Iran. Iranerne er ikke arabere men indoeuropeiske forkleslag som ikke snakker arabisk med farsi. Bibelhistorien er sammenvevd med dette landet og en kan for eksempel nevne at patriarken Abraham kom fra Iran. Historien om dronning Ester utspiller seg i Iran Irans suverene leder Det har ikke gått så bra for Iran på tross av at Irans president Mahmoud Ahmadinejad påstår det motsatte. Han truer Israel og USA og Vesten også med død og undergang men inntil nå ser man ikke tegn til at noe av dette settes i verk. Europa, USA og Israel forstår at denne mannen er farlig og særlig dersom han får tilgang på atomvåpen og kan få trykke på den røde knappen. Ester og Mordekai Men det ser ut til at med ham går det som med Haman i Esters bok. Han fikk imot jøden Mordekai som nektet å bøye seg til jorden for ham. Da fikk Haman den uhyrlige tanken at han ville utrydde hele det jødiske folket som befant seg i det store persiske riket. Han forberedte dette anslaget ved en rekke strategiske trekk og bygde til og med en galge på eiendom sin hvor han ville henge Mordekai. Men Ester var blitt plassert der ved Guds forsyn og hadde adgang til kongen, noe som skulle vise seg å være redningen. I Esters bok er Guds navn Med syn på Midtøsten ikke er nevnt en eneste gang. Likevel ser vi hvordan Israels Gud styrte begivenhetenes gang og reddet sitt folk fra den sikre undergang. Nær verdensvid boikott Det første tilbakeslaget var da Vesten med USA i spissen endelig gikk inn for stor handelsboikott mot Iran. Viktige strategiske varer til industrien og utvikling og ferdigstillelse av atomanleggene, ble stoppet. Andre viktige varer og tjenester ble også stoppet. Spesielt var det viktig å stoppe leveranser av petroleum. Iran er et land rikt på råolje men har ikke eget raffineringsanlegg for bensin. Det tok ikke lang tid før bensinstasjonene gikk tom for drivstoff og misnøyen vokste blant tusener av iranere. Så kom turen til bankvesenet. Den økonomiske bankboikotten førte til utallige komplikasjoner da vestlige banker som tidligere hadde hatt samarbeid med store iranske banker, ikke lenger samarbeidet. Mange andre ting stoppet opp i Iran og boikotten skapte misnøye med den politiske harde linjen som president Ahmajinedad førte. Irans atomprogram Denne boikott kom fordi Iran ikke ville stoppe sitt atomprogram og som man antar vil brukes til å fremstille atombomber. På tross av utallige forsøk fra USA og Vestens side, var det ikke mulig å få gjenomslag og må frem til en enighet med Iran. Resultatet ble altså en stor boikott. Det alvorlige i dette bildet er at Iran rettet sine raketter mot Israel så vell som mot USAs baser i Midtøsten. Det er ikke bare tomme trusler som kommer fra president Ahmadinejad når han sier at Israel vil bli fjernet og at Sioniststaten er på vei mot stupet og andre lignende uttalelser. Bak 11 disse truslene ligger forvissningen om at Iran snart vil være i besittelse av atomvåpen som de kan rette mot sine fiender i verden. Ahmajinedad besøker Libanon Den 13 og 14. oktober var Mahmoud Ahmadinejad på statsbesøk i Libanon. Han reiste dit for å styrke samholdet mellom Irak og Hizbollah. Tusener av mennesker møtte opp for å hylle presidenten. Men ikke alle i Libanon var glad for besøket for der finns grupperinger i Libanon som ikke støtter Hizbolla og heller ikke Iran. Mange er maronittiske kristne mens andre er sunnimuslimer og disse grupperingene er ikke begeistret for Iran. Planen var at Ahmajoinedad skulle besøke grensen mellom Israel og Libanon. Der skulle han kaste en stein eller flere over grensen og inn i Israel. Det skulle symbolisere Irans overlegenhet for den foraktelige sioniststaten. Men tjenestemenn fra den Libanesiske regjerningen sammen med offiserer fra den libanesiske hæren klarte å hale ut tiden slik at det ble mørkt før presidenten kom frem til grenseområdene. Dermed gikk planen i fiske. Raketter blir ødelagt Dagen før Ahmajinedad reiste til Libanon, den 12, oktober, ble tre kraftige eksplosjoner hørt inne i fjellfestningen Imam Ali, hvor Iran hadde stilt opp siloer for sine mest fryktede langdistanse og mellomdistanseraketter. Stedet ligger på en fjelltopp med god utsikt til alle kanter og rakettene var allerede innstilt mot Tel Aviv og de sentrale deler av Israel og mot USA grønne sone i Bagdad. I et øredøvende smell ble rakettsiloene ødelagt og etterlot seg også mange døde og dårede soldater. Ingen skjønner hvordan dette kunne skje på et av de best bevoktede områder i Iran. Gud holder sin hånd over Israel.

12 12 Undervisning Hemmelighetene i palmen Av Jon Erling Henriksen Palmen er ofte brukt som illustrasjon på det Gudsliv som vokser på den riktige måten. Men i palmen møter vi også sterke bilder på nasjonen Israel. Med basis i særtrekkene ved palmen skal vi i dette studiet se nærmere på denne hemmeligheten. A) OPPLYSNINGER OM PALMEN.. 1. Daddelpalmen er det treet som er karakteristisk for det østerlandske landskapet. Denne palmen er den eneste palmearten i Israel. Tidligere var det så rikelig av den at en også fant den i Fønikia. Den var å finne avbildet på jødiske mynter og på Vespasians seiersmynt, fortelles det. Palmens hjemland er Arabia, Sinaihalvøya og Egypt, og frukten er ørkeninnbyggernes viktigste føde. 2. Daddelpalmen oppnår en høyde på 40 m, kan oppnå en alder på 200 år. 3. Som kjent er stammen uten grener. I toppen finner vi den karakteristiske bladkronen med opptil 80 par flikete blad. Disse kan bli opptil 4 m lange og leve i flere årtier. Bladene blir brukt til flettverk. 4. Hvis en skjærer av kronen, vil det flyte 4 liter verdifull palmemelk hver dag i tre til fem måneder. 5. I februar vokser det fram veldige blomsterknopper mellom de nederste bladene, de springer ut i april og omfatter hver for seg ca blomster. Fire-fem måneder senere samles de søte dadlene, som for det meste blir tørket eller sammen med mandler og pistasienøtter presset til fruktkaker.. 6. Palmen tåler på en forunderlig måte den brennende ørkenheten. Og på grunn av den store bladkronens skyggevirkning, skapes det vilkår som muliggjør hagedyrking i oasene. 7. Palmen er arabernes rikdom og samtidig en skattkiste for staten. Det sies at hver eneste del av dette treet kan utnyttes. Ifølge en babylonsk hymne er palmen til 360-foldig nytte for menneskene. B. HVA FORTELLER SÅ DETTE OM JØDENE OG IS- RAEL? For det første Det første vi skal legge merke til er palmens verdi i seg selv at man kan utnytte alle delene. Den er da en rikdom i seg selv, som i sin tur har betydning for menneskene rundt den. Vi møter denne siden av palmen i det som Paulus underviser romermenigheten i han sier det slik: -Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet! (Rom.11:12). Her taler han om en form for rikdom som allerede gir rikdom for verden, mens den når sitt klimaks under deres antagelse av Messias. For det andre Vi merker oss hvilken utholdenhet denne planten har. Den utholder ørkenheten på en fantastisk måte. Og ikke bare det, den er til hjelp for mennesker omkring seg når ørkensolen steker på det varmeste. Hvilket folk har opp gjennom årtier utholdt mer hete enn det jødiske folk? Jeg tenker her på forfølgelse, trussel om utslettelse og lignende. De står likevel oppreist som palmen midt i ørkenheten og er samtidig til hjelp for nasjoner som er rundt omkring den. Eksempelvis kan nevnes datateknologi og landbruk. Pastor Jon Erling Henriksen For det tredje Selv om trekronen blir fjernet, tapes ikke verdien. For verdien ligger ikke primært i kronen, men i det indre livet i stammen. Ved at planten blir skadet ved å miste kronen, framkommer det indre livet i treet. Det flyter ut verdifull palmemelk i flere måneder fra den skadeskårne palmen. Dette bilde er av dobbel betydning: 1. For det første kan vi si at det taler om det jødiske folk som har mottatt det ene sverdslaget etter det andre. Det har ikke forringet deres verdi, men høynet deres påvirkning i verdenssammenheng. Selv om antisemittismens åndsmakt har forsøkt å tilintetgjøre Guds eiendomsfolk, har de ved trofasthet overfor fedrenes Gud tatt vare på det som er deres verdi for Gud Gudslivet og synagogetjenesten. 2. Det andre vi gjenkjenner i dette er at man kan se konturer av den sårede Messias. Han ble såret det ble til rikdom for verden. Skulle det indre livet bli menneskene til del, måtte han gi det for verden. Og i denne sammenheng kan vi si at det adressertes til jødene. Denne sannhet dokumenterer så Paulus overfor menigheten i Korint når han i følgende ordelag uttrykker: -For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at

13 Undervisning 13 han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.- (2.Kor.8:9) Det henviser således primært til Messias og sekundært til jødene! Denne todelte mening møter vi i hele Jesajas kapitel 53. For her møter vi Messias, jødene og de andre får (hedningene). Og for det fjerde I fruktprosessen møter vi et vakkert bilde på hva Israel skal få erfare en dag. Antallet som nevnes her er på en symbolsk måte relatert til tolvstammefolket. Gjør vi det matematiske eksperimentet og deler med 12 får vi Så sitter vi da igjen med neste spørsmål: Hvor relevant er tallet 1000 til jødefolket? Da må vi igjen søke i skriften. Der møter det oss følgende interessante skriftsteder med relasjoner som går langt inn i det jødiske folket. Legg merke til følgende: Først møter vi det når Rebekka følger Abrahams tjener for å bli hustru til Isak, (1.Mos.24:59-60) Dernest møter vi dette tallet i forhold til Israels framtid som står omtalt i Jes.60. Les i den forbindelse samme kapitel og versene 20, 21og 22. Går vi videre og søker i denne sammenheng møter vi noe interessant i Peters brev. Her kommer han inn på en tidsnøkkel som den profetiske kalender er bygd opp etter. Se 2.Pet.3:8. Det jødiske folk og Israel som stat står absolutt sentralt i disse begivenheter. Og endelig; Guds plan med ondskapen som denne jord har vært gjennom, får en opprettelse gjennom de tusen år. (Åp.20:1ff.) til å bli frukt med sin base i Messias og hans folk hvor også hedningene får være med. C. DEN VOKSER NED.. 1) I vår presentasjon innledningsvis var det en detalj som vi ikke tok med. Denne er av viktighet når det gjelder den relasjon hedninger og jøder står i, i sitt forhold til Messias. Denne detalj er: Palmen har den egenskapen at den vokser nedover før den vokser oppover! Vi tar med i denne sammenheng hva salmisten sier: -Den rettferdige spirer som palmen. (Sal.92:13a) 2) I dette møter vi hva som skjer med det jødiske folk ved innledningen av, og under det tusenårige rike. Det fortelles at palmen vokser ned i jorden helt til den finner en vannåre som kan holde den med vann. Etter denne oppdagelse begynner den så å vokse oppover. En må få tak i det som skal holde livet pulserende før en kan være det som Gud hadde tiltenkt for den enkelte i den oppgave som han/hun har fått. I den videre betraktningen møter vi her det som skal være særpreget for det jødiske folket ved overgangen fra trengselstiden og inn i det Messianske riket. De må først få tak i kilden med det Levende vann! Vi kjenner til hva Jesus gjorde da de lovlærde kom til ham med kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor. Jesus bøyde seg ned til jorden, to ganger og skrev! Mange har undret på hva han skrev. Profeten gir oss et lite innblikk i hva det var Jesus fortalte med denne handlingen; han sier: -Herre, du Israels håp! Alle de som forlater deg, skal bli til skamme. De som viker fra deg, skal skrives i støvet. For de har forlatt kilden med det levende vann, Herren. (Jer.17:13) Som nasjon har de forlatt Kilden! Men det kommer en tid da Herren skal -Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob (Rom.11:26), og de skal gjenoppdage sin Messias. Palmen finner tak i kilden med det levende vann. Veksten begynner! De blir til skygge og rikdom for verden (som palmen i sin natur). Palmens tusentallige blomstring vil utvikle seg til frukt. I dette ligger symbolikken, men også oppfyllelsen. For dette er det som har skjedd og kommer til å skje Guds verk blomstrer og kommer Daddelpalmen med frukter

14 14 Reisesekretærens hjørne Flott førjulsdag i Zion, Bryne Av Jon Erling Henriksen Det nærmer seg jul. I den forbindelse har det vært tradisjon på Zion Bryne å arrangere Førjulsdag. Inntekten har vanligvis gått til prosjekter som er misjonsrelaterte. Det har alltid vært rike samlinger med mye folk og godt sosialt fellesskap. Tradisjonen tro gikk Førjulsdagen av stabelen i år også. Over lengre tid hadde en komité forberedt og tilrettelagt på ulikt vis. At forarbeidet var godt, vitnet den responsen vi fikk. Vi må gå mange år tilbake for å finne en lignende suksess. Det strømmet på med kjente og mindre kjente besøkende. Faktisk var majoriteten mennesker som er ukjente i vårt menighetsmiljø. Dette takker vi Gud for. Loddbøker til inntekt for NPAI På forhånd var det blitt solgt lodd gjennom loddbøker som var knyttet opp til flotte gevinster. Videre hadde man skrevet om Barnesykehuset Eitanim i avisen. -For det var rundt dette prosjektet vi skulle samles. Selve dagen ble det også solgt lodd og folk var veldig interesserte i å støtte denne saken. Siden det var arbeidet til NPAI som var tema for dagen, hadde vi selvfølgelig invitert NPAIs formann Birger Håvik til oss. Han orienterte på en saklig og inspirerende måte om arbeidet som er knyttet opp mot Eitanim mentalsykehus. Sosialt samvær Videre hadde vi en avdeling med sang og andakt for barna, som det var mange av på denne dagen. Men hva er en slik dag uten kaffe og noe å bite i Også der hadde komiteen gjort en enestående flott innsats. Det var kaffe og nydelige kaker. Lengre ut på dagen ble det servert varmrett. Og jeg skal si deg at folket hygget seg! Vi er så takknemlige for at vi fikk være med å velsigne Israel på denne måten. Resultatet som dette gav, inspirerte oss i tjenesten for Herren. Kanskje vi har vært med på å så en liten idé i flere hjerter når det gjelder hva midlene fra våre messer og loppemarkeder og lignende vi arrangerer skal gå til? I alle fall vet vi at det er sant som Ordet sier: Den som velsigner Israel skal selv velsignes. Hold oppe din støtte til Israel! Medienes negative fokus på konflikten i Midt-Østen tegner et dystert bilde av Israel som den virkelige aggresjonspart i regionen. Folk er blitt så vant med denne løgnen at de ikke lenger reagerer og mange aksepterer løgnen som sannhet. Som det har vært sagt: Dersom man gjentar en løgn mange nok ganger, vil det etter hvert bli oppfattet som sannhet. Men de som er venner av Israel vårt land, lar seg ikke vippe av pinnen. De fortsetter sin støtte til Israel og legger daglig landet og folket frem for Gud i bønn. David beseiret Goliat Førsjulsdagen i Zion, Bryne. Nederst: Birger Håvik taler Foto: Jon Erling Henriksen Det er viktig å komme sammen til felles oppbyggelse for Israel slik at man kan få dypere innsikt og mer kunnskap om dette forunderlige folket som Gud utvalgte. Heldigvis er det ikke bare Israelstevnet i Seljord som hvert år kommer sammen. Mange andre grupperinger og Israel-foreninger samles også rundt omkring og til sammen blir det mange mennesker som trer frem i det åpne for å vise sin solidaritet med det eneste demokratiet i Midt-Østen. Vi vet at denne støtten fra de norske Israel-vennene betyr mye for Israel. Representanter fra den Israelske ambassaden i Oslo blir år etter år invitert til forskjellige sammenkomster. I sine hilsener i det offentlige rom, gir ambassadøren og andre uttrykk for sin takknemlighet. Forsamlingen sitter igjen med et inntrykk av at vi betyr noe iden store sammenhengen. Heldigvis finns det aviser, blader og magasiner som fremmer et annet syn på Israel enn det de profane avisene gjør. Blant andre står også Sjibboet frem med klar profil. Fortsett å støtte Israel på alle måter. TK

15 Eksodus fra Sovjet Unionen Av Tore Lie Du møter ekteparet Tova og Alex Barak hver gang du er inne og handler i den store butikken ved siden av Jesusbåten. Vi befinner oss ved nordlige del av Genesaretsjøen i kibbutz Ginosar. Tusenvis av turister av hele verden stanser her, enten for å se utstillingen av fiskebåten fra Jesu tid, eller handle i den velfylte butikken til ekteparet Barak. Men Alex Barak sin bakgrunn er svært dramatisk. Han er født i 1964, i daværende Sovjetunionen, nærere bestemt den sydvestlige delen av Ukraina mot den rumenske grense. Lengsel etter frihet Familien var jøder, og allerede 10 år før Alex ble født, hadde hans far bestemt seg for at de ikke hadde noen fremtid i dette landet. Ikke kunne de praktisere sin jødedom. Det var trakassering og forfølgelse. Han begynte det skjulte så å legge seg opp penger slik at han ved en mulighet for flukt eller utreise kunne kjøpe seg fri. Faren innviet flere av familien i sine planer, men møtte motstand da de var engstelige for at Tova Barak planene ville mislykkes og de konsekvensene det kunne medføre. Under tiden lærte han hvordan han kunne opparbeide seg de rette kontaktene samtidig som han fikk kjennskap til hvem som var korrupte og dermed mulig å kjøpe. Planen legges Sakte men sikkert fikk han tak i de nødvendige dokumenter slik at hele familien kunne være med på en eksodus som ville bringe dem ut av Sovjet og til Israel. Alex forteller: Det var min fars drøm at han skulle bringe en stor gruppe at jøder sammen ut av Sovjet og i frihet. Det var unge som gamle, og flere av de eldre kunne ikke gå selv men vi måtte enten bære eller støtte dem. Det var i alt 20 familier og hver familie besto av 3-4 personer. Så vi snakker om mellom 150 og 200 som skulle ut på en eller annen måte samtidig! Ved grensen Året 1972 følte Alex sin far at nå var han så godt som det var mulig forberedt til å gjøre noe som egentlig ville være umulig på i den tidens Sovjet, nemlig å bringe en storfamilie utav kommunismens jernteppe. Alex forsetter: Jeg husker at med de nødvendige dokumentene kom vi oss fra Ukraina til Tsjekkoslovakia. Vi greide å samle oss ved den siste grensestasjonen for jernbanen som kunne føre oss inn i Østerrike og dermed friheten. Men i det vi sto på stasjonen, kom en russisk offiser ut og innformerte oss at vi alle skulle bi stoppet og at vi ikke fikk lov til å gå inn i toget som sto der på perrongen. Så nære friheten var vi og allikevel så langt fra friheten syntes det. Alvorlige hindringer Dyp fortvilelse grep den store gruppen. Det verste var at toget var i ferd med å gi tegn på at den skulle begynne å bevege seg. Intervjuet Alex Barak 15 Alex: Da ba min far om han kunne få snakke med den ansvarlige offiser på tomannshånd. Samtidig sa han at vi måtte skynde oss å gå om bord på toget. Barak og offiseren gikk inn på et lite kontor og lukket døren. I den store frakken hadde Barak store lommer som var fylte med russiske rubler. Toget begynte å rulle ut av stasjonen. De siste av oss fikk kastet oss på. Plutselig kom min far løpende og fikk i siste sekund kastet seg på toget under fart. Over grensen til Østerrike Etter en kort togreise krysset de grensen til Østerrike. Siden ble de tatt hand om av jødiske hjelpeorganisasjoner som fikk de til Israel. Godt etablert i Israel Det er mange i Israel som har opplevd slike dramatiske omstendigheter for å komme ut av kommunismen klør! For en åtte år gammel gutt var det jo nesten uvirkelig det som hendte. Og tenk på at dette hadde min far planlagt i årevis, sier Alex. Men nå må jeg tilbake til butikken. Der kommer en gruppe med 5 fulle busser med japanere. Og slik er det nesten hver dag. Tekst og bilder: Tore Lie

16 16 Bibel og profeti Erstatningsteologien og konsekvensene av denne Av Torolf Karlsen Hva er erstatningsteologien? Enkelt sagt er erstatningsteologien læren som hevder at kirken har erstattet Israel fordi jødene forkastet Jesus. Det betyr at alle løfter gitt til Israel i GT har gått over til kirken som nå er det åndelige Israel. Denne læren fastholdes av en del kristne kirkesamfunn i dag og fører til mange alvorlige konsekvenser. Vi tror, med mange andre, at kirken ikke har tatt Israels plass, men at løftene fortsatt hører dem til og vil bli oppfylt for land og folk i Guds time. Forkastet Israel Jesus som Messias? Til dette spørsmål kan en både svare ja og nei. De som forkastet Jesus som Messias var den religiøse makteliten i den romerske provinsen Judea på den tiden, og denne forkastelsen kom offentlig til syne innfor landshøvdingen Pontius Pilatus da de valgte Barabbas fremfor Jesus: - Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept. (Matt 27:20) Like etter dette kom kravet om dødsdom: -Pilatus sier til dem: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? De sier alle: Korsfest ham! (Matt 27:22) Vi kan ikke si at yppersteprestene og de skriftlærde representerte hele folket. Kanskje ikke engang folket. Det høye råd hadde helt personlige og selviske motiver for å dømme Jesus til døden. Han representerte en trussel mot deres maktposisjon og en helt annen trosretning enn deres egen. Det var derfor av misunnelse Det Høye Råd hadde overgitt ham til den romerske myndigheten (Matt. 27:18) Tusener av messianske jøder Nå skal vi også være klar over at mange tusen jøder trodde på Jesus som Messias. Ikke alle var rede til åpent å bekjenne dette da de kunne bli utstøtt av synagogen. - Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. (Joh 12:42) Det Nye Testamentet forteller endog om jøder innenfor Det Høye Råd (Sanhedrin) som trodde på Jesus. Vi kan nevne Nikodemus og Josef fra Arimatea som tok Jesu legeme ned fra korset, stelte, svøpte det og la det i graven. Med denne gjerningen vitnet de om sin tro og solidaritet med Jesus fra Nasaret. Men den store innhøstningen av jøder kom da 3000 ble frelst og døpt på pinsedagen i Jerusalem. Vekkelsen som fulgte var formidabel og alle de 5000 og flere som ble frelst var alle jøder. -Men mange av dem som hadde hørt Ordet, kom til troen. Og tallet på mennene kom opp i omkring fem tusen. (Apg 4:4) Legg merke til at dette tallet bare representerte mennene. -Da de hørte det, priste de Gud. Så sa de til ham: Du ser, bror, at mange tusen blant jødene er kommet til troen, og alle er de nidkjære for loven. (Apg 21:20) Selv om deres tro på Jesus Messias ikke frigjorde jødene helt fra Moses og loven, var det likevel tydelig at tusener av jøder kom til tro på Jesus som Messias. Jesus oppfyller profetiene i GT Illustrasjon: Torolf Karlsen Den jødiske menigheten var så annerledes fra jødedommen at de opplevde forfølgelse fra de ortodokse. En av de som ledet forfølgelsen av de messianske jødene var fariseeren Saulus fra Tarsus. Han drog til de utenlandske byene for å fengsle Messias-troende jøder, noe som viser oss at det fantes frelste jøder, ikke bare i Jerusalem, men også i alle byene i det store romerske riket. Så påstanden om at jødene forkastet Kristus er nok helt annerledes enn tradisjonen har lært oss. Men selv om det skulle være sant at Israel forkastet Jesus som Messias, så forkastet ikke Gud sitt folk. Guds utvelgelse står fast Paulus bruker tre kapitler i Romerbrevet for å svare på disse vanskelige spørsmål om jødene og Jesus Messias. Han avslutter sin argumentasjon i kap. 11 med å si: -Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente. Eller vet dere ikke hva Skriften sier i avsnittet om Elia? hvordan han står fram for Gud og anklager Israel: (Rom 11:1-2) Eksemplet med profeten Elia er typisk. Han var dypt skuffet over Israel som han trodde hadde vendt Gud ryggen og gått over til Baal. Men Herrens svar til ham var en overraskelse og avslørte en

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet

Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet Kap. 38 En beseglet bok blir åpnet For Herren Gud gjør ingen ting uten at Han åpenbarer sitt hemmelige råd for sine tjenere, profetene. (Am. 3, 7) Opp gjennom århundrene har mange kristne teologer og tenkere

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn!

Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Dagens prekentekst står skrevet i Salme 113: Halleluja! Syng lovsang, Herrens tjenere, lovsyng Herrens navn! Velsignet er Herrens navn, fra nå og til evig tid! Der sol går opp og der sol går ned, skal

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14

Innhold. Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 Innledning... 12 Kildebruk... 13 Bokens innhold... 14 1 Drømmen om Sion... 17 Begynnelsen... 20 Jødene i Romerriket... 21 Situasjonen for jødene i Europa... 23 Oppblussingen av den moderne antisemittismen...

Detaljer

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31

Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 6. søndag i påsketiden (25. mai) Hovedtekst: Luk 18,1-8 GT tekst: Jer 29,10-14 Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15 Barnas tekst: Joh 20,24-31 masekjerring 72 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: L UK

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST

HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST HVORDAN TYDE TIDENS TEGN? - NØKKELEN FOR Å FORSTÅ TIDEN FOR JESU GJENKOMST 1) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP OM DET PROFETISKE ORD 3) Å KJENNE TIL OG HA KUNNSKAP TIL JØDENES HISTORIE 2) Å KJENNE TIL OG HA

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet.

I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. en I de dager da Herodes var konge i Judea, var det en prest i Abias vaktskift som het Sakarja. Hans kone var også av Arons ætt og het Elisabet. Begge var rettferdige for Gud og levde uklanderlig etter

Detaljer

WILLIAM MARRION BRANHAM

WILLIAM MARRION BRANHAM Guds Ord Kom Til Profeten WILLIAM MARRION BRANHAM Jesus Kristus Er Gud Nå dette er åpenbaringen: Jesus Kristus er Gud. Jehova i det Gamle Testamente er Jesus i det Nye. Uansett hvor hardt du prøver, kan

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Daniels 70 årsuker. Israels tilmålte tid mot fullendelsen

Daniels 70 årsuker. Israels tilmålte tid mot fullendelsen Daniels 70 årsuker Israels tilmålte tid mot fullendelsen Skriftordet fra Daniel 24 Sytti uker er tilmålt ditt folk og din hellige by til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over

Detaljer

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig?

Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Gudstjeneste - Viktig eller uviktig? Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 29. januar 2006 Antall ord: 1870 Et spørsmål til alle sammen: Hva er viktig? Spør noen tilfeldig folk på gaten å er det raskt

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket»

SATAN ARRESTERT Slik begynner «tusenårsriket» SATAN ARRESTERT Selve ordet «tusenårsriket» finnes ikke i Bibelen, men ett sted omtales en periode på tusen år. «Og jeg så en engel stige ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i

Detaljer

Å be for byen og landet

Å be for byen og landet Å be for byen og landet Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 13. mai 2007 Tekst: Apostlene Gj. 4, 24-30 Antall ord: 2019 Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, 25 du lot

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no

NÅR TUNGENE TALER. www.norskbibelinstitutt.no post@norskbibelinstitutt.no NÅR TUNGENE TALER Den samme form for tungetale som gjør seg gjeldende blant karismatiske kristne er også utbredt i mange ikke-kristne miljøer. Ved første øyekast kan det se ut til at Bibelen selv forsvarer

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...!

Mao. Jesus vil ha 1.pri. i livet ditt og mitt liv. Hvorfor ikke gi Ham første plassen? hva har du å tape på det...?... TENK...! DHÅ = Talsmannen og sannhetens ånd. Et sammendrag/popperi fra Joh.ev. Kap. 14-16. Tekstene er hentet fra Joh. 14:16-17, 24-26, Joh.15:36. og Joh.16:7, 13-14. + Joh.8:31-32,(44) Først en kort Rep av Solstrand

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

Veirydder for Herren

Veirydder for Herren Veirydder for Herren Et folk, forberedt for Herren Døperens vitnesbyrd (Joh.1:19-23) 19 Dette er det vitnesbyrd Johannes gav da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre:

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

BØNN FOR SYKE MED SALVING

BØNN FOR SYKE MED SALVING BØNN FOR SYKE MED SALVING BOKMÅL VEILEDNING INNHOLD I Bibelen... 2 Teologisk forståelse... 2 I kirkehistorien... 2 I sjelesorgen... 3 Praktisering av ordningen... 4 Forbønnshandlingen... 5 Før handlingen...

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 SEPTEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg september 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI Kirken. Vi tror Gud

Detaljer

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen.

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen. ISRAEL HVOR GÅR DU? 2 GUDS OPPRINNELIGE PLAN OG HENSIKT MED ISRAEL DEL II. Israel skulle være Guds tjener. Deres tjeneste skulle bestå i å bringe den kunnskap Gud hadde gitt dem i Sitt Ord ut til alle

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER

MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER MARKUSEVANGELIET JESUS KOM SOM EN LIDENDE TJENER FORFATTER BRED STØTTE I OLDKIRKEN: JOHANNES MARKUS SKREV NED PETERS UNDERVISNING OM JESUS. DE PLEIDE Å SAMLES HJEMME HOS MOREN HANS (APG 12:12) KANSKJE

Detaljer