sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria"

Transkript

1 sola scriptura - sola fide - sola gratia - soli deo gloria

2 2 Aktuell leder Stiftelsen Beit Betania Org. Nr , Boks 70, 1416 Oppegård Sjibbolet utkommer fire ganger pr. år - og er gratis til alle Ansvarlig redaktør: Tore Lie, tlf: / E-post: Websider: Postadresse: Boks Halden. Trykk: Scanner Grafisk AS Medredaktør: Torolf Karlsen, abonnement- og webansvarlig tlf: / E-post: Adresseendring pr. post til: Torolf Karlsen Torgny Segersteds vei Fyllingsdalen Leder LU for Israel: Birger Håvik E-post: tlf: / Ada Lislegaard, tekst/korrektur tlf: Innhold: s. 2-3 Leder Tore Lie s. 4 Den nödvändiga muren s. 5-7 Hilsen fra NPAI i Israel s. 8-9 Det skjer i Israel s Med syn på Midtøsten s Bibelundervisning s. 14 Reisesekretæren s. 15 Intervjuet med Barak s Erstatningsteologien s Kronikk: USA og Israel s Verdenshatet mot Israel s Eretz Israel s. 24 Julehilsen Dataormen Stuxnet herjer vilt i dataverden Av Tore Lie Noen ganger foregår det hendelser og saker i vår verden som vi ikke har like lett for å forstå eller gripe tak i. Selv om mange av oss har klart å sette oss inn i dataverdenen, har vel de aller fleste en heller dunkel forståelse av hvordan den influerer og langt på vei bestemmer vår hverdag. I dag lager redaktørene av Sjibbolet hele bladet med innhold, bilder og det hele på en vanlig pc. Det har gjort at vi kan minimalisere kostnadene ved produksjonen av vårt organ og betaler kun for de faktiske utgiftene til trykk og distribusjon gjennom Postverket. I sannhet en velsignelse for vårt arbeid ettersom ingen av oss har noen form lønn eller godtgjørelse. Dermed kan innkomne gaver brukes direkte til tiltak i Israel. For oss må vi erkjenne at bruken av data har vært til velsignelse. Når vi er ute og besøker menigheter og forsamlinger, kan vi også vise bilder og kart over Israel og Midtøsten for å gi tilhørere en langt klarere og mer forståelig informasjon. Krigsvåpen Men dataverdenen har selvsagt gjort sitt inntog i forsvarsindustrien over hele jorden. Sender man opp et fly, styres det via datalinker og navigering slik at en rakett når målet. Kort fortalt er det helt avgjørende for et lands mulighet til selvforsvar at man har et datasystem som fungerer etter intensjonene. Bilde første side: Tre glade arabiske jenter i Sinai Foto: Tore Lie Israel er et av de mest avanserte land med hensyn til datautviking og bruk. På mange områder er de ledende i verdensmålestokk, og blir sett på som en stor trussel mot landets fiendtlige naboer og sikkert også med en stor grad av misunnelse. Iran En av Israels mest aggressive og frittalende motstandere er den iranske president Mahmoud Ahmadinejad. Ved stadige nye og hatefulle utfall mot Israels eksistens, fremstår denne mannen som verdenssamfunnets mest svorne fiende av jødene. Han har truet med å tilintetgjøre landet Israel og drive jødene på sjøen. Ahmadinejad har ikke lagt skjul på at iranerne vil, om ikke så lenge, være i stand til å sende langdistanseraketter fra eget Territorium og over Israel. Problemet er bare det at for å kunne benytte moderne våpen med dens styresystemer, er man helt avhengig av at datasystemene fungerer helt i tråd med de instruksjoner som de er matet inn med. Problemer med anriking Og det er her som spesielt Iran har opplevd en rekke problemer. Det er så alvorlig at de har vært tvunget til å stenge ned eller midlertidig stanse anrikningen av uran. Dataprogrammene som styrer driften av flere tusen såkalte sentrifuger og som er spesialproduserte til dette formålet, er blitt angrepet av en dataorm som er blitt kalt STUXNET. Det særegne med dette dataviruset, er at det angriper spesielle programmer som Iran har kjøpt i Tyskland fra den store dataprodusenten Siemens. Siemens påstår derimot at de ikke kan løse Irans problemer og er ikke villige til å stille opp for å rette feilene. Det er også kommet signaler om at de eneste ekspertene som kan løse proble-

3 Aktuelt 3 Hvordan fjerne dataormen? mene sitter enten i USA eller mest sannsynlig i Israel. Iran har måtte avlyse en stor militærøvelse nettopp på grunn av datasystemene sviktet på en rekke områder. Dermed er også angreps- og forsvarsevnen til Iran blitt kraftig redusert. Israel mistenkt Ute av stand til å løse disse problemene og med bakgrunn i Israels suverene datakunnskap, har beskyldningene om at det er israelerne som står bak, kommet fra Irans president. Klokelig har ikke Israels forsvarledelse besvart disse beskyldningene med henvisning til at dette er et problem som ikke angår dem. For oss israelsvenner som holder øye med den verden omkring oss, blir vi forundret på hvordan Herren har en egen evne til å beskytte sitt eget folk. Det er ingen tvil om at det var tilfellet både i frigjøringskrigen , seksdagerskrigen 1967, og Yom Kippur krigen i En krig i cyberspace I våre dager er det en krig i dataverdenen, såkalt Cyber-warefare. Det er en krig uten bruk at skytevåpen, bomber og granater. Det er ingen tvil om at også i denne type konflikt, har Herren utrustet det jødiske folk med evner så gjør at de også her er uovervinnelig. Joel 3: 21 Herren skal brøle fra Sion, og løfte sin røst fra Jerusalem. Himmel og jord skal skjelve. Men Herren skal være en tilflukt for Sitt folk og en festning for Israels barn. Israel og andre nasjoner I Bibelen nevnes en mengde forskjellige nasjoner. Ikke fordi disse nasjonene er noe hovedtema eller er spesielt interessante men fordi de på en aller annen måte står i en relasjon til Israel. Slik var det for eksempel med Babylon (Irak) og Assyria (Iran). Spesielt Iran har hatt og har fremdeles et problematisk forhold til jødestaten. I fortsettelsen av artikkelen om dataormen STUXNET tar vi med andre relevante og oppdaterte nyheter. Oppstart av Irans første atomreaktor Det rapporteres fra Iran at de nå vil starte sin første atomreaktor i Busherh. Men først må radioaktivt brensel bli fylt i reaktoren. Dette kjernebrenslet er ikke produsert i Iran men kommer fra Russland. Strøm fra atomkraftverket vil først nå ut til forbrukerne i begynnelsen av Ormen vanskelig å fjerne En er ikke sikker på om dataeksperter har klart å fjerne dataormen Stuxnet fra de industrielle datamaskinene. Ormen har den egenskap at den kan skjule seg i systemene i lengre eller kortere tid for så å slå til igjen og skape kaos i datasystemene den er skapt til å kontrollere. En frykter at nettopp dette vil skje og Iran opplever derfor en svært ustabil situasjon med flere negative og uforutsigbare hendelser. Vi følger med i utviklingen av dette drama i Midtøsten og kommer tilbake med ytterligere opplysninger når de foreligger. Torolf Karlsen Kilder: Internett NORSKE PINSEVENNERS ARBEID I ISRAEL - NPAI LU for Israel under PYM: Evangeliesalen-Berøa, Oslo Filadelfia, Hamar Betania, Haukanes Betania, Mjøndalen Salen, Halden Saron, Sotra Tabernaklet, Haugesund Filadelfia, Hønefoss Betania, Mosterhamn Komiteen for frivillige tjenester - KomFrit: Per Nilsen tlf: Kåre Warud tlf: Gaver kan sendes til NPAI v/ Reidun Warud Postboks 252, 3051 Mjøndalen Kontonr: NPAI støtter Israel i disse grunnleggende forhold : 1. Israel har en historisk, politisk og bibelsk rett til eget hjemland innenfor trygge og anerkjente grenser. 2. Israel har rett til å forsvare sitt lands territorium, også mot terrorangrep fra indre og ytre fiender. 3. NPAI støtter ikke opprettelsen av såkalt palestinsk stat i de selvstyrte områdene. 4. Jerusalem er den udelelige hovedstad i staten Israel. 5. Det har aldri i historien vært et palestinsk/arabisk land i dette området. Vi finner det uakseptabelt at Israel skal tvinges til å avstå landområder til dette formålet. 6. NPAI vil støtte prosjekt hvor vi kan vise Jesu nestekjærlighet, enten det gjelder mot jøder eller arabere. 7. NPAI tror med bakgrunn i Guds ord at jødene har en særskilt plass i Guds frelsesplan, og at vår Frelser Jesus Kristus er jødenes Messias.

4 4 Gjesteskribenten Den nödvändiga muren Av Dan Johansson Genom historien känner vi två stora murbyggen. Dels den kinesiska muren och dels Hadrianus mur. Bägge var nödvändiga för at beskydda landet från främmande arméers försök till erövring. Kinesiska muren Kinesiska muren är et av de kanske mest kända byggnadsverken i historien. Den byggdes på 200-talet f.kr. för at skydda landet mot angrepp från norr. Följer man alla dess krumbukter, så är den 600 mil lång. Fågelvägen är den 240 mil. Den har vaktorn för at ge fri sikt mot tänkta anfallande härar. Hadrianus mur Den här muren, som jag promenerat på, uppfördes vid det romerska Britanniens norra gräns år 126 e.kr. Muren har fåt sit namn eter kejsare Hadrianus Publius Aelius. Den är 117 km lång och går mellan Carlisle och Newcastle tvärs över England. Dess uppgit var at stänga av och beskydda landet från de norr därom boende pikterna. Israels omtalade mur- och barriärbygge Etter at Israels befolkning under årtionden varit utsata för självmordsatacker, terrorisering, bombsprängningar och sabotage, tvingades Israels regering at hita et sät at skydda sin befolkning. Taggtrådsstängsel eller gränsbevakningspatruller kunde inte på sikt ge den säkerhet som be folkningen krävde. Den gräns mot de palestinska områdena som det gällde är cirka 70 mil lång. Hur skulle man lösa det praktiskt? Lösningen blev en barriär med inslag av höga murar på de ställen där atacker var mest frekventa. Media över hela världen började omgående kritisera Israel för deras murbygge. Muren blev plötsligt en symbol för allt destruktivt som Israel stod för. För at få en rätvis bild mot alla lögner, bland annat i svensk media, skrev vi från Israels Vän till Tidningarnas Telegrambyrå, TT. Det var ju därifrån som det mesta presenterades, etersom det är TT som förser media med nyheter. Var uppgiten från TT falsk, blev den falsk i alla svenska tidningar som fick sina nyheter från TT. Vi skrev med rubriken: Är källan grumlig så blir alla sjuka som dricker av vatnet. Vi förklarade at barriären som Israel byggde bara till cirka 4 % bestod av mur, resten var taggtrådsstängsel. En markering som många andra länder i världen har för at visa var dess territorium går och när man vill också skydda sig mot det som man uppfatar som farligt eller olämpligt. Vi krävde också åtgärder mot de personer som producerade lögnerna. Svaret blev några flummiga kommentarer. Däremot märkte vi tydligt at TT från då ändrade sin text och kallade s akerna vid dess räta namn. Barriär när det var barriär och mur när det var mur. I Juda ökenområden, vid t.ex. Eilat och Dimona, är gränsbarriären fortfarande inte fullt utbyggd. Dramatiska effekter I Israel fick muren dramatiska effekter. Antalet självmordsatacker och liknande terroristdåd sjönk till minimala nivåer. Antalet dödade sjönk med 98,5 %, från 451 personer till 7. En annan oväntad effekt var, at antalet bilstölder hal-verades. Tidigare hade mängder av stulna fordon körts över till palestinskt område och där sålts försedda med nya skyltar eller slaktats och sålts som reservdelar över Mellanöstern. Dan Johansson, Sverige Muren drogs rakt genom privata områden och byar där det behövdes. Familjer skildes från släktingar som hamnade på fel sida. En arbetsplats eller skola kunde plötsligt inte längre utnytjas av de boende. Jag kan förstå frustrationen över alla svårigheter som kan uppstå i en sådan situation. Många palestinier gick till domstol för at bevaka sina rättigheter där man upplevde at muren var byggd på fel plats. Israels domstolsväsen har internationellt got rykte för sin kompetens och integritet. I många domstolsförhandlingar fick den palestinska motparten rät och Israels armé tvingades flyta murblocken enligt domstolens anvisningar. En av palestiniernas huvudförhandlare är Ahmed Qurei, känd som Abu Ala. Han äger en cementfabrik i en av Jerusalems förstäder Abu Dis. Det är den fabriken som levererar cement till muren som Israel bygger. Tala om hyckleri! Å ena sidan förhandlar han om at få bort muren, å andra sidan levererar han cement, så at Israel kan fortsäta bygga muren. Han är idag en av de förmögnaste palestinierna. Fortsetter side 19...

5 Hilsen fra NPAI i Israel En hilsen fra våre volontører Shalom fra Israel! Vi kom til Israel 20.sept kl om natta. Vi ble ønsket varmt velkommen av Ninni og David Nilsen på Ben Gurion flyplass. Israel møtte oss også med varme! De første dagene var det +40 grader i sola og 34 i skyggen! Litt av en overgang for oss! Den dagen vi reiste fra Norge, var det 0 grader og vi måtte skrape is av bilruta! Løvhyttefesten Vi fikk være med på å feire løvhyttefesten. Det syntes vi var en rik opplevelse! Se det lange toget av mennesker fra alle nasjoner som gikk med sine lands flagg, - og var her i Israel for å VELSIG- NE OG STØTTE GUDS UT- VALGTE FOLK, JØDENE. Det var en mektig opplevelse å få gå i toget, og se alle de menneskene som sto langs veien der toget gikk fram. De ropte til oss, og takka for at vi var kommet. Varme handtrykk ble det også MYE av. Stor takknemlighet Kjærligheten og takknemligheten og varmen fra takknemlige israelitter strømmet mot oss. Tenkte da jeg så dette lange folketoget; Dette er kristne nådesøsken som kjenner Herrens ord, og har lest sin bibel og elsker Israel. Den som velsigner Israel skal selv bli velsignet! Volontørarbeidet Jeg jobber som volontør på Kfar Shaul mentalsykehus, på eldreavdelingen. Behovet for helsearbeidere er stort. Også her har VAR- MEN slått i mot meg fra takknemlige helsepersonell, og sist men ikke minst og deres pårørende! Vi går med T-skjorter. Den er designet med et hjerte på ryggen av det norske flagg og inni hjertet er Davidsstjerna. Over hjertet står det på hebraisk fra Jes. 40, 1-2. Trøst, trøst mitt folk En trenger ikke si noe, folk leser selv teksten, og de kommer og takker. Selv er jeg ikke så veldig flink i engelsk, men KJÆRLIGHETEN er et språk som ikke trenger tolk. Den går fra hjerte til hjerte. Det ropes KRISTINA, HELP ME, på avdelingen. Da er det godt å få kunne svare, - jeg kommer, jeg kommer! Kristina, I love you, og kyss på handa og på begge kinnene er takken en får tilbake. Tårer er det også! Da er det godt å få stryke over kinnet eller ryggen og kunne si et oppmuntrende ord. Gjerningene lagt ferdig Jeg er så takknemlig til Herren for å få gå i ferdiglagte gjerninger Svein og Gunnar i arbeid i dyrehagen. Foto Ninni Nilsen Anne Kristine Carlsen 5 som HAN har lagt ferdig så jeg får vandre i dem. Ef. 2,10. Jesus sier: - Det dere har gjort mor en av disse mine minste små, det har dere gjort i mot meg. Som dere forstår trivs vi svært godt i Israel. Vi bor i et lite hus, Bet Oren, på Kfar Shaul. Stue, kjøkken og tre soverom med dusj. Middagen og tørrmaten får en på plassen. Mannen min, Gunnar Carlsen, og Svein Tjøsvoll jobber som volontører på Eitanim sammen med David Nilsen, som er formann. David er en god leder! Det snekres, spikres, males og mures, og vakkert blir det når nye tak og overbygg (pergola) reises. Benker og bord blir også laget til de forskjellige behov som er til stede der. Arbeidsdagen Arbeidsdagen er fra Har fri fredag og lørdag da vi følger israelske helligdager. Overalt hvor vi ferdes; i butikker og ellers der vi møter mennesker og de får høre vi er volontører, - så takker de oss, unge som eldre! En drosjesjåfør sa vi måtte si fra om dette, - da ville vi få avslag i prisen. Vi var en dag i Hanegalkirken i Jerusalem. Billettøren fikk vite at vi var volontører, og prisen sank fra 7 til 5 NIS pr person, og med hilsen: Takk for at dere er kommet!

6 6 NPAIs arbeid i Israel En hilsen fra NPAIs representanter i Israel Av Ninni Nilsen Ninni og David Nilsen er NPAIs representanter i Israel. De har kommet godt inn i arbeidet og opplever en god tid. Her skriver Nini om hverdagens mange opplevelser og utfordringer. Det vil komme flere rapporter og hilsninger fra våre venner i kommende nummer av Sjibbolet (Red.) Med uvanlig varme for årstiden, og stor mangel på nedbør jobber vi jevnt og trutt. Her er tre arbeidskarer som tørker svette mens de svinger hammer og malekoster alt etter hvor langt de er kommet på prosjektet. De to sosialvolontørene på Dagsenteret har også nok å henge fingrene i hele dagen. Hver morgen og etter lunsj er de med i bilen som henter og bringer de eldre for å hjelpe dem inn og ut av bilen. Noen av dem er så dårlige til beins at de blir også fulgt til døra hjemme. Anne Kristine som er på Kfar Shaul, jobber inne på en avdeling. Hun har skrevet en egen hilsen til dere. (Se side 13) Hun gjør en fantastisk jobb, og pasientene er I bakerste rekke: David sammen med volontørene Svein og Gunnar. I rekken foran: Elna, Hanne Kristine og Herborg. Foto: D og N. Nilsen blitt veldig glade i henne. Vi får nå lov til å ha volontører inne på Kfar Shaul. For volontører er det viktig å kunne kommunisere på engelsk, for mange av pasientene snakker godt engelsk. Det er et opprettet et dagsenter der som også trenger flere folk, og det er godt å kunne hjelpe til der behovet er stort. Øvre Eitanim På øvre Eitanim er nå pergolaen utenfor legekontoret/tannlegen ferdig. Det samme er den større pergolaen over uteplassen på autistisk avdeling. Under den første pergolaen sitter pårørende og venter mens pasienten er inne til undersøkelse eller hos tannlege. Her er det bygget benker og bord slik at det skal være komfortabelt i ventetiden. Barneavdelingen På barneavdelingen har volontørene også støpt et lite gulv som det skal settes opp et bygg på. De har reparert et av takene i dyrehagen som var invadert av rotter. Nå er det god takhøyde innvendig og alt er lukket slik at det ikke skal skje igjen. Det ser ut til at gulvet i det samme huset må skiftes da det er lagt for tynne fliser på stampet jord. De knekker når man går på dem, så det begynner å se slitt ut. David og Gunnar lager fundamentet til bygg på barneavdelingen Eitanim Svømmebassenget Når det gjelder bassenget har vi ikke fått klarhet i hvordan lekkasjeproblemet skal løses. Det er jo

7 NPAIs arbeid i Israel 7 et firma som har gjort denne delen av jobben, og bassenget er stengt til stor fortvilelse for brukerne. For å prøve å finne feilen har bassenget vært stengt i over to uker. Det er målt hvor mye vannstanden har sunket og det er gjort forskjellige grep for å finne ut hvor lekkasjene er. Vann er dyrt i Israel og det koster å la vann gå til spille, så det er også en grunn til å komme til bunns i dette så fort som mulig. Russeklubben Nå har russerklubben endelig kommet i gang igjen. Det var ikke enkelt å finne en ny leder, men nå er hun på plass. Ei hyggelig dame som er høyt utdannet innenfor musikk, utrolig flink å spille piano, og gjør det trivelig for de russiske jødene. Nylig var jeg sammen med dem hele kvelden for å bli mer kjent med dem og da var det noen av de eldre som fortalte om sin bakgrunn og hvordan de var kommet til Israel. Flere av dem har svært høy utdannelse, en var professor i fysikk og hadde ledet et institutt. Noen av dem hadde forlatt alt da de reiste til Israel. Håper jeg en dag kan få oversatt en av disse livshistoriene så kanskje jeg får lov til å dele den med dere. flott strand for noen uker siden. Det var kjempehyggelig. Davis nye motorsykkel Her om dagen ble motorsykkelen til David Batut rygget på av en bil. Det kostet mer å reparere den enn sykkelen var verd så han har kjøpt en ny, litt større sykkel. Se bilde under av to stk David med motorsykkelen. Dagstur med volontørene Vi har vært på noen dagsturer i lag med volontørene, både ved Dødehavet, i Netanya og i Haifa. I neste uke drar vi alle opp til Tiberias på overnattingstur. Da blir både David Batut med som guide, og Adi, ei fra kommunen skal også være med. Til slutt vil vi takke for omtanke, forbønn og hjelp fra kjente og ukjente. Det er et privilegium å være her, og vi håper den tida vi skal være her blir til velsignelse for folket. Bilder og tekst: Ninni og David Nilsen Alle russerne på russerklubben ønsker seg en volontør som kan russisk. De spør etter Hans og Lydia som har vært der før og synes det er trist at vi ikke har noen russisktalende volontører. Herved er den utfordringen sendt ut! Om du kjenner noen som egner seg for dette, eller du har mulighet for å gjøre en innsats her i tre til seks måneder, så hadde det vært kjærkomment. David og Estelle Batut David og Estelle Batut gjør en kjempejobb for at vi skal trives og ha det bra. Vi har vært hos dem på sabbatsmåltider, og de ringer stadig for å høre om det er noe de kan bidra med. De tok oss med til Rishon le Ziyyon på ei Stor begeistring for David Batut der han sitter på sin nye motorsykkel Norske Pinsevenners Arbeid i Israel (NPAI) KomFrit Komiteen for de Frivillige Tjenester Vil du være med å velsigne Israel med praktisk arbeid? Vi trenger frivillige til sosialt arbeid blant barn, syke og gamle eller til byggearbeider og vedlikehold. Vi har også behov for folk som kan russisk / hebraisk. Kan du gi 3 mnd. eller mer av din tid for å hjelpe «mine minste»? Du får en kjempefin mulighet til å bli kjent med folket og landet. Hjelper du oss, hjelper vi deg med det økonomiske (reise, forsikring og opphold). Ta kontakt med Per Enok Nilsen, Furuly Aspedammen, 1766 Halden. Tlf Mobil E-post:

8 8 Det skjer i Israel Holdninger i fredsforhandlingene Det høres og leses mye om de både direkte og indirekte forhandlinger mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene. Men ikke alle vet så mye om holdningene til partene. Vi har på disse sidene søkt å informere om hvor partene står i dag. JERUSALEM Israel Den nåværende israelske regjeringen har samme holdning som alle tidligere regjeringer: De er ikke villig til å dele Jerusalem og sier at byen er det politiske og religiøse senter for hele det jødiske folket. Denne holdningen er nedfelt i lov fra 1980 som sier at Jerusalem er i helt og fullt hovedstad for Israel. Under tidligere forhandlinger har det vært åpnet for forhandlinger om delvis avståelse av suverenitet over Jerusalem så som i 2000 (Camp David) og i 2007 (Olmert) da det israelske parlamentet foreslo et bytte med noen av de omstridte landområdene. Palestinerne Palestinerne ønsker Øst- Jerusalem, et område som var kontrollert av Jordan før byen kom under full israelsk kontroll i krigen i Palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som sin hovedstad i en fremtidig palestinsk stat. I den gamle bydelen av Jerusalem finns de tredje helligste sted i Islam. Der ligger Al-Aksa moskeen og klippemoskeen hvor Muhammed etter tradisjonen sies å ha blitt tatt opp til himmelen på sin bevingede hest Burak. USA USA anerkjenner ikke den israelske kontrollen over Øst- Jerusalem og har derfor sin ambassade i Tel Aviv. Det samme har alle andre lands regjeringer. President Obama har motsatt seg byggevirksomhet i Øst-Jerusalem selv om han sa før innsettelsen som president at en deling av byen ville bli svært vanskelig å gjennomføre. Obama er fortsatt imot at det skal bygges nye hus i Øst Jerusalem og hans administrasjon har lagt betydelig press på Israel for å få denne virksomheten stoppet. GRENSENE Israel Statsminister Benyamin Netanyahu aksepterer at dersom det blir en palestinsk stat, vil det bli nødvendig for Israel å trekke seg tilbake fra deler av Vestbredden (Judea og Samaria). Israel har allerede trukket seg ut fra Gaza. Grenseforhandlingene vil måtte inkludere Jerusalem så vel som de store bosettingene som har kommet opp på Vestbredden. Men Israel vil ikke akseptere at fremmede makter skal fastsette disse grensene. Palestinerne Palestinerne vil begynne med å hevde at alt land okkupert av Israel i 1967 tilhører dem og et fremtidig Palestina. Dersom det skal gis noe land til Israel må det bli kompensert ved at andre landområder overføres til de Palestinske Selvstyremyndighetene (PA). USA USA godtar at grenseforhandlinger skal ha som utgangspunkt de grenser som eksisterte før 1967 og at et skifte av landområder må være et resultat av en forhandlingsløsning. Amerika vil oppmuntre til slike forhandlinger. BOSETTINGENE Israel Den israelske regjeringen insisterer på å beholde de store israelske bosettingene i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Et avvik fra denne politikken vil ødelegge den Statsmin. Benyamin Netanyahu ønsker å fortsette byggestoppen President Mahmoud Abbas, PA viser ingen vilje til kompromiss President Barack H. Obama presser Israel til forhandlinger

9 Det skjer i Israel 9 israelske regjeringens koalisjon da noen av partiene ikke vil gå med på en annen løsning og trekke seg ut av regjeringen. Et annet problem for partene er at den israelske selvpålagte byggestoppen for områdene på Vestbredden gikk ut den 26. september i år. Palestinerne Det beste for dem ville være at alle bosettingene, også de større som må kalles byer, blir totalt forlatt og tomme for jøder slik det skjedde i Gaza. Men de synes villige til å akseptere at noen kan få bo der fortsatt, men de argumenterer for et minimums antall jødiske bosettere. Palestinerne truet med å oppgi forhandlingene med Israel dersom byggestoppen ikke ble forlenget ut over den 26. september. I dag står forhandlingene helt i stampe. USA Som med Israels annektering av Øst-Jerusalem i 1967 har USA ikke anerkjent lovligheten av de israelske bosettingene på Vestbredden. I utgangspunktet har ikke USA anerkjent lovligheten av den israelske bosettingen på Vestbredden. Men de aksepterer at de finns der og vil presse på for å få til et kompromiss mellom PA og Israel. De arbeider også for å få Israel til å forlenge byggestoppen, et krav som de nå forstår ikke blir mulig. USA synes for tiden å ha sluppet opp for nye initiativ i saken. SIKKERHETEN Israel Den israelske regjeringen er redd at en fremtidig palestinsk stat vil en dag falle i hendene på militante Hamas og bli brukt som en forlengelse av deres ambisjoner om utryddelse av Israel og opprettelsen av en palestins/arabisk stat med navn Palestina. Israel insisterer derfor på at de skal ha størstedelen av sikkerhetskontrollen også innkludert Jordan-dalen og at en fremtidig palestinsk stat skal for en stor del være demilitarisert. Palestinerne De argumenterer med at sikkerheten vil komme som en naturlig følge av en stabil tostatsløsning. De vil ha en normal status for en fremtidig palestinsk stat også den militære delen av den. Men Mahmoud Abbas, palestinernes president (Fatah) frykter også en maktovertakelse fra Hamas side dersom en palestinsk stat viser seg svak. USA USA aksepterer Israels behov for sikkerhet men også at palestinerne trenger en virkelig stat og arbeider for et politisk kompromiss i denne saken. Men det synes utenkelig at USA vil støtte en palestinsk statsdannelse som ikke kommer som et resultat av diplomatiske forhandlinger. Kilde: BBC News Bilder: Internett Oversatt av Torolf Karlsen Israelske bosettinger i Judea og Samaria - Det finns nå bosettere på Vestbredden og i Øst- Jerusalem, side om side med 2.5 millioner palestinere. - På Golanhøydene bor der jødiske nybyggere. - Bosettingene dekker et område på 40 % av landet på Vestbredden - Det finns ca. 100 bosettinger på Vestbredden som ikke er autorisert av den israelske regjeringen. Kilde: BBC News En hilsen fra våre volontører.. Fortsatt fra side 4.. Vi blir like overrasket hver gang men det varmer, og gjør oss glade! Om lørdagen, på sabbaten drar vi til møter. Vårt åndelige hjem har blitt Jaffagt. 17, og om mandagene er vi fast på Beit Norvegia hvor Vidar Nordberg legger ut det profetiske ord. Vi er alle beriket etter undervisningen. En tur til Netanyas badestrand har det også blitt, David, Ninni og alle volontørene. Varmt og godt, 37 grader i sola og over 30 grader i vannet. Volontørtur Ninni og David tok oss med til Haifa og Beit Skandinavia lørdag 30.oktober, der Lilly Tonsberg, 83 år gammel, ønsket oss velkommen med risengrynsgrøt som hun selv hadde laget. Flekkerøyguttene var der fra Sørlandet, så det ble en fin kveld i Lillys hage. Vi koste oss med kaffe og hjemmelagde kaker mens vi lytta til budskapet fra sangene. Mange mennesker var der, og nye bekjentskaper ble stiftet. Ninni og David tar godt vare på oss volontørene. Flere sabbater har vi vært hjemme hos dem på middag, kaffe og koselig samvær! Og hver mandag henter de oss til møte i Beit Norvegia. Det er en slik fred her i Israel, samme hvor en går kjenner en freden. Trafikken går sin gang, bilene tuter, men allikevel kjenner en Herrens fred. Be om fred for Jerusalem. Må de som elsker deg få gode dager! Salme 122,6. Det er godt å kjenne og være kjent av fredsfyrsten Jesus Kristus. HAN ER VÅR FRED; Ef.2,14. Vi anbefaler på det varmeste å bli volontør i Israel. Når Herren sier GÅ, skal du gå. Varme hilsener i Jesu navn fra Anne Kristine og Gunnar Carlsen, Svein Tjøsvoll.

10 10 Med syn på Midtøsten Knesset klar til vedtak om folkeavstemming: Loven om Golan nær et vedtak Saken har vært omtalt før i Sjibbolet men er nå mer aktuell enn noen sinne. Det har i flere år vært arbeidet med å få til en lov som forhindrer at en hvilken som helst israelsk regjering kan avstå Golan i eventuelle fremtidige fredsforhandlinger med Syria eller andre makter. Loven kom som et privat forslag fra en av Knessets representanter for litt over 3 år siden. Lovforslaget gjelder ikke bare Golan men også Jerusalem og alle andre landområder innenfor Israels nåværende grenser. Loven vil være svært viktig for Israel og for å få den endelig vedtatt har forslagsstillerne brukt lang tid på en lang prosess. Det ender mest sannsynlig med et vedtatt i Knesset. Lov med stor rekkevidde - Loven vil effektivt hindre en hvilken som helst israelsk regjering å trekke seg ut fra Golan eller gi tilbake deler eller hele Golan til f. eks. Syria. - Loven vil legge alvorlige hindringer i veien for en deling av Jerusalem, f. eks det å gi palestinerne råderett over Øst- Jerusalem. - Loven vil forhindre en hvilken som helst israelsk regjering å forhandle vekk områder som per i dag er under israelsk kontroll. Hva loven innebærer Når loven sannsynligvis blir vedtatt den 29. november, blir det endelige resultatet at Golan blir sikret for fremtidige jødiske slekter og Jerusalem forblir udelt som jødenes evige hovedstad. Ingen andre landområder vil kunne gis bort eller avstås til f. eks. palestinerne eller andre. Hva som kreves Lovforslaget har passert flere høringer i Knesset når dette skrives og er altså på vei til å bli endelig vedtatt. Loven innebærer at dersom en hvilken som helst israelsk regjering kommer i en forhandlingsposisjon som innebærer krav om tilbaketrekking eller overdragelse av israelske landområder eller en deling av Jerusalem, kan slike krav ikke umiddelbart oppfylles. Prosedyren En hvilken som helst israelsk regjering som godtar en tilbaketrekking fra Golan eller en deling av Jerusalem, kan ikke umiddelbart implementere sin beslutning. Forslaget må først bli lagt frem til godkjenning av Knesset. Dersom et flertall i Knesset godtar forslaget, må det avholdes en folkeavstemming i Israel innen 180 dager. Viktig avstemming For at forlaget om den nye loven skal bli endelig vedtatt, må minst 70 representanter i Knesset stemme for den. Avstemmingen er svært viktig og partiene som er i favør av loven, har bedt alle sine lovlig valgte medlemmer av Knesset være til stede når den siste avstemmingen skjer. De som er utenlands bes snarest om å vende hjem. En regner med at det vil være 80 representanter som stemmer for loven i Knesset. De partier som er i favør av den nye loven er følgende: Likud med 62 stemmer, 7 stemmer fra Yisrael Beiteinu og det ortodokse partiet Shas og 11 stemmer fra Kadima, i alt 80 stemmer i favør av loven. Tre representanter fra United Torah Judaism vil ikke stemme for loven. Dette partiet er en del av regjeringskoalisjonen. Mer kan sies og skrives Et forsøk på å utdype alle sider ved denne loven vil ta for mye spalteplass her. Men formann for Menorahen foran Knesset, Jerusalem. Foto: Wikipedia koalisjonskomiteen i Knesset, Elkin fra Likud sa følgende: Denne loven er svært betydningsfull, ikke bare for denne regjeringen, Netanyahus Regjering, men vil også gjelde for fremtidige venstreorienterte regjeringer som vil (Gud forby) søke å trekke seg ut fra Golanhøydene, eller skade Israels suverenitet i det hellige stedet Jerusalem. Flere vil være imot Palestinerne og USA vil garantert ikke synes om loven og kommer heller ikke til å støtte den. Det samme kan sies om EU og FN som kommer til å skrike opp og protestere. Men Israel er en suveren demokratrisk stat og vedtar sine egne lover. Torolf Karlsen F or Sions skyld vil jeg ikke tie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans, og hennes frelse som et brennende bluss. Folkene skal se din rettferdighet, og alle konger din herlighet. Du skal kalles med et nytt navn, som Herrens munn skal nevne. Jes 62:1-2

11 Økende problemer for Iran i MØ Av Torolf Karlsen Bibelen er ikke en historiebok i ordets eksakte form. Men når Bibelen uttaler seg om historiske hendelser, er det korrekt. Mange nasjoner er nevnt i Bibelen og spesielt i GT. De er nevnt fordi de står i en viss relasjon til Israel. En av disse nasjonene er Persia eller det moderne Iran. Iranerne er ikke arabere men indoeuropeiske forkleslag som ikke snakker arabisk med farsi. Bibelhistorien er sammenvevd med dette landet og en kan for eksempel nevne at patriarken Abraham kom fra Iran. Historien om dronning Ester utspiller seg i Iran Irans suverene leder Det har ikke gått så bra for Iran på tross av at Irans president Mahmoud Ahmadinejad påstår det motsatte. Han truer Israel og USA og Vesten også med død og undergang men inntil nå ser man ikke tegn til at noe av dette settes i verk. Europa, USA og Israel forstår at denne mannen er farlig og særlig dersom han får tilgang på atomvåpen og kan få trykke på den røde knappen. Ester og Mordekai Men det ser ut til at med ham går det som med Haman i Esters bok. Han fikk imot jøden Mordekai som nektet å bøye seg til jorden for ham. Da fikk Haman den uhyrlige tanken at han ville utrydde hele det jødiske folket som befant seg i det store persiske riket. Han forberedte dette anslaget ved en rekke strategiske trekk og bygde til og med en galge på eiendom sin hvor han ville henge Mordekai. Men Ester var blitt plassert der ved Guds forsyn og hadde adgang til kongen, noe som skulle vise seg å være redningen. I Esters bok er Guds navn Med syn på Midtøsten ikke er nevnt en eneste gang. Likevel ser vi hvordan Israels Gud styrte begivenhetenes gang og reddet sitt folk fra den sikre undergang. Nær verdensvid boikott Det første tilbakeslaget var da Vesten med USA i spissen endelig gikk inn for stor handelsboikott mot Iran. Viktige strategiske varer til industrien og utvikling og ferdigstillelse av atomanleggene, ble stoppet. Andre viktige varer og tjenester ble også stoppet. Spesielt var det viktig å stoppe leveranser av petroleum. Iran er et land rikt på råolje men har ikke eget raffineringsanlegg for bensin. Det tok ikke lang tid før bensinstasjonene gikk tom for drivstoff og misnøyen vokste blant tusener av iranere. Så kom turen til bankvesenet. Den økonomiske bankboikotten førte til utallige komplikasjoner da vestlige banker som tidligere hadde hatt samarbeid med store iranske banker, ikke lenger samarbeidet. Mange andre ting stoppet opp i Iran og boikotten skapte misnøye med den politiske harde linjen som president Ahmajinedad førte. Irans atomprogram Denne boikott kom fordi Iran ikke ville stoppe sitt atomprogram og som man antar vil brukes til å fremstille atombomber. På tross av utallige forsøk fra USA og Vestens side, var det ikke mulig å få gjenomslag og må frem til en enighet med Iran. Resultatet ble altså en stor boikott. Det alvorlige i dette bildet er at Iran rettet sine raketter mot Israel så vell som mot USAs baser i Midtøsten. Det er ikke bare tomme trusler som kommer fra president Ahmadinejad når han sier at Israel vil bli fjernet og at Sioniststaten er på vei mot stupet og andre lignende uttalelser. Bak 11 disse truslene ligger forvissningen om at Iran snart vil være i besittelse av atomvåpen som de kan rette mot sine fiender i verden. Ahmajinedad besøker Libanon Den 13 og 14. oktober var Mahmoud Ahmadinejad på statsbesøk i Libanon. Han reiste dit for å styrke samholdet mellom Irak og Hizbollah. Tusener av mennesker møtte opp for å hylle presidenten. Men ikke alle i Libanon var glad for besøket for der finns grupperinger i Libanon som ikke støtter Hizbolla og heller ikke Iran. Mange er maronittiske kristne mens andre er sunnimuslimer og disse grupperingene er ikke begeistret for Iran. Planen var at Ahmajoinedad skulle besøke grensen mellom Israel og Libanon. Der skulle han kaste en stein eller flere over grensen og inn i Israel. Det skulle symbolisere Irans overlegenhet for den foraktelige sioniststaten. Men tjenestemenn fra den Libanesiske regjerningen sammen med offiserer fra den libanesiske hæren klarte å hale ut tiden slik at det ble mørkt før presidenten kom frem til grenseområdene. Dermed gikk planen i fiske. Raketter blir ødelagt Dagen før Ahmajinedad reiste til Libanon, den 12, oktober, ble tre kraftige eksplosjoner hørt inne i fjellfestningen Imam Ali, hvor Iran hadde stilt opp siloer for sine mest fryktede langdistanse og mellomdistanseraketter. Stedet ligger på en fjelltopp med god utsikt til alle kanter og rakettene var allerede innstilt mot Tel Aviv og de sentrale deler av Israel og mot USA grønne sone i Bagdad. I et øredøvende smell ble rakettsiloene ødelagt og etterlot seg også mange døde og dårede soldater. Ingen skjønner hvordan dette kunne skje på et av de best bevoktede områder i Iran. Gud holder sin hånd over Israel.

12 12 Undervisning Hemmelighetene i palmen Av Jon Erling Henriksen Palmen er ofte brukt som illustrasjon på det Gudsliv som vokser på den riktige måten. Men i palmen møter vi også sterke bilder på nasjonen Israel. Med basis i særtrekkene ved palmen skal vi i dette studiet se nærmere på denne hemmeligheten. A) OPPLYSNINGER OM PALMEN.. 1. Daddelpalmen er det treet som er karakteristisk for det østerlandske landskapet. Denne palmen er den eneste palmearten i Israel. Tidligere var det så rikelig av den at en også fant den i Fønikia. Den var å finne avbildet på jødiske mynter og på Vespasians seiersmynt, fortelles det. Palmens hjemland er Arabia, Sinaihalvøya og Egypt, og frukten er ørkeninnbyggernes viktigste føde. 2. Daddelpalmen oppnår en høyde på 40 m, kan oppnå en alder på 200 år. 3. Som kjent er stammen uten grener. I toppen finner vi den karakteristiske bladkronen med opptil 80 par flikete blad. Disse kan bli opptil 4 m lange og leve i flere årtier. Bladene blir brukt til flettverk. 4. Hvis en skjærer av kronen, vil det flyte 4 liter verdifull palmemelk hver dag i tre til fem måneder. 5. I februar vokser det fram veldige blomsterknopper mellom de nederste bladene, de springer ut i april og omfatter hver for seg ca blomster. Fire-fem måneder senere samles de søte dadlene, som for det meste blir tørket eller sammen med mandler og pistasienøtter presset til fruktkaker.. 6. Palmen tåler på en forunderlig måte den brennende ørkenheten. Og på grunn av den store bladkronens skyggevirkning, skapes det vilkår som muliggjør hagedyrking i oasene. 7. Palmen er arabernes rikdom og samtidig en skattkiste for staten. Det sies at hver eneste del av dette treet kan utnyttes. Ifølge en babylonsk hymne er palmen til 360-foldig nytte for menneskene. B. HVA FORTELLER SÅ DETTE OM JØDENE OG IS- RAEL? For det første Det første vi skal legge merke til er palmens verdi i seg selv at man kan utnytte alle delene. Den er da en rikdom i seg selv, som i sin tur har betydning for menneskene rundt den. Vi møter denne siden av palmen i det som Paulus underviser romermenigheten i han sier det slik: -Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor mye mer da deres fulltallighet! (Rom.11:12). Her taler han om en form for rikdom som allerede gir rikdom for verden, mens den når sitt klimaks under deres antagelse av Messias. For det andre Vi merker oss hvilken utholdenhet denne planten har. Den utholder ørkenheten på en fantastisk måte. Og ikke bare det, den er til hjelp for mennesker omkring seg når ørkensolen steker på det varmeste. Hvilket folk har opp gjennom årtier utholdt mer hete enn det jødiske folk? Jeg tenker her på forfølgelse, trussel om utslettelse og lignende. De står likevel oppreist som palmen midt i ørkenheten og er samtidig til hjelp for nasjoner som er rundt omkring den. Eksempelvis kan nevnes datateknologi og landbruk. Pastor Jon Erling Henriksen For det tredje Selv om trekronen blir fjernet, tapes ikke verdien. For verdien ligger ikke primært i kronen, men i det indre livet i stammen. Ved at planten blir skadet ved å miste kronen, framkommer det indre livet i treet. Det flyter ut verdifull palmemelk i flere måneder fra den skadeskårne palmen. Dette bilde er av dobbel betydning: 1. For det første kan vi si at det taler om det jødiske folk som har mottatt det ene sverdslaget etter det andre. Det har ikke forringet deres verdi, men høynet deres påvirkning i verdenssammenheng. Selv om antisemittismens åndsmakt har forsøkt å tilintetgjøre Guds eiendomsfolk, har de ved trofasthet overfor fedrenes Gud tatt vare på det som er deres verdi for Gud Gudslivet og synagogetjenesten. 2. Det andre vi gjenkjenner i dette er at man kan se konturer av den sårede Messias. Han ble såret det ble til rikdom for verden. Skulle det indre livet bli menneskene til del, måtte han gi det for verden. Og i denne sammenheng kan vi si at det adressertes til jødene. Denne sannhet dokumenterer så Paulus overfor menigheten i Korint når han i følgende ordelag uttrykker: -For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at

13 Undervisning 13 han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.- (2.Kor.8:9) Det henviser således primært til Messias og sekundært til jødene! Denne todelte mening møter vi i hele Jesajas kapitel 53. For her møter vi Messias, jødene og de andre får (hedningene). Og for det fjerde I fruktprosessen møter vi et vakkert bilde på hva Israel skal få erfare en dag. Antallet som nevnes her er på en symbolsk måte relatert til tolvstammefolket. Gjør vi det matematiske eksperimentet og deler med 12 får vi Så sitter vi da igjen med neste spørsmål: Hvor relevant er tallet 1000 til jødefolket? Da må vi igjen søke i skriften. Der møter det oss følgende interessante skriftsteder med relasjoner som går langt inn i det jødiske folket. Legg merke til følgende: Først møter vi det når Rebekka følger Abrahams tjener for å bli hustru til Isak, (1.Mos.24:59-60) Dernest møter vi dette tallet i forhold til Israels framtid som står omtalt i Jes.60. Les i den forbindelse samme kapitel og versene 20, 21og 22. Går vi videre og søker i denne sammenheng møter vi noe interessant i Peters brev. Her kommer han inn på en tidsnøkkel som den profetiske kalender er bygd opp etter. Se 2.Pet.3:8. Det jødiske folk og Israel som stat står absolutt sentralt i disse begivenheter. Og endelig; Guds plan med ondskapen som denne jord har vært gjennom, får en opprettelse gjennom de tusen år. (Åp.20:1ff.) til å bli frukt med sin base i Messias og hans folk hvor også hedningene får være med. C. DEN VOKSER NED.. 1) I vår presentasjon innledningsvis var det en detalj som vi ikke tok med. Denne er av viktighet når det gjelder den relasjon hedninger og jøder står i, i sitt forhold til Messias. Denne detalj er: Palmen har den egenskapen at den vokser nedover før den vokser oppover! Vi tar med i denne sammenheng hva salmisten sier: -Den rettferdige spirer som palmen. (Sal.92:13a) 2) I dette møter vi hva som skjer med det jødiske folk ved innledningen av, og under det tusenårige rike. Det fortelles at palmen vokser ned i jorden helt til den finner en vannåre som kan holde den med vann. Etter denne oppdagelse begynner den så å vokse oppover. En må få tak i det som skal holde livet pulserende før en kan være det som Gud hadde tiltenkt for den enkelte i den oppgave som han/hun har fått. I den videre betraktningen møter vi her det som skal være særpreget for det jødiske folket ved overgangen fra trengselstiden og inn i det Messianske riket. De må først få tak i kilden med det Levende vann! Vi kjenner til hva Jesus gjorde da de lovlærde kom til ham med kvinnen som var grepet på fersk gjerning i hor. Jesus bøyde seg ned til jorden, to ganger og skrev! Mange har undret på hva han skrev. Profeten gir oss et lite innblikk i hva det var Jesus fortalte med denne handlingen; han sier: -Herre, du Israels håp! Alle de som forlater deg, skal bli til skamme. De som viker fra deg, skal skrives i støvet. For de har forlatt kilden med det levende vann, Herren. (Jer.17:13) Som nasjon har de forlatt Kilden! Men det kommer en tid da Herren skal -Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob (Rom.11:26), og de skal gjenoppdage sin Messias. Palmen finner tak i kilden med det levende vann. Veksten begynner! De blir til skygge og rikdom for verden (som palmen i sin natur). Palmens tusentallige blomstring vil utvikle seg til frukt. I dette ligger symbolikken, men også oppfyllelsen. For dette er det som har skjedd og kommer til å skje Guds verk blomstrer og kommer Daddelpalmen med frukter

14 14 Reisesekretærens hjørne Flott førjulsdag i Zion, Bryne Av Jon Erling Henriksen Det nærmer seg jul. I den forbindelse har det vært tradisjon på Zion Bryne å arrangere Førjulsdag. Inntekten har vanligvis gått til prosjekter som er misjonsrelaterte. Det har alltid vært rike samlinger med mye folk og godt sosialt fellesskap. Tradisjonen tro gikk Førjulsdagen av stabelen i år også. Over lengre tid hadde en komité forberedt og tilrettelagt på ulikt vis. At forarbeidet var godt, vitnet den responsen vi fikk. Vi må gå mange år tilbake for å finne en lignende suksess. Det strømmet på med kjente og mindre kjente besøkende. Faktisk var majoriteten mennesker som er ukjente i vårt menighetsmiljø. Dette takker vi Gud for. Loddbøker til inntekt for NPAI På forhånd var det blitt solgt lodd gjennom loddbøker som var knyttet opp til flotte gevinster. Videre hadde man skrevet om Barnesykehuset Eitanim i avisen. -For det var rundt dette prosjektet vi skulle samles. Selve dagen ble det også solgt lodd og folk var veldig interesserte i å støtte denne saken. Siden det var arbeidet til NPAI som var tema for dagen, hadde vi selvfølgelig invitert NPAIs formann Birger Håvik til oss. Han orienterte på en saklig og inspirerende måte om arbeidet som er knyttet opp mot Eitanim mentalsykehus. Sosialt samvær Videre hadde vi en avdeling med sang og andakt for barna, som det var mange av på denne dagen. Men hva er en slik dag uten kaffe og noe å bite i Også der hadde komiteen gjort en enestående flott innsats. Det var kaffe og nydelige kaker. Lengre ut på dagen ble det servert varmrett. Og jeg skal si deg at folket hygget seg! Vi er så takknemlige for at vi fikk være med å velsigne Israel på denne måten. Resultatet som dette gav, inspirerte oss i tjenesten for Herren. Kanskje vi har vært med på å så en liten idé i flere hjerter når det gjelder hva midlene fra våre messer og loppemarkeder og lignende vi arrangerer skal gå til? I alle fall vet vi at det er sant som Ordet sier: Den som velsigner Israel skal selv velsignes. Hold oppe din støtte til Israel! Medienes negative fokus på konflikten i Midt-Østen tegner et dystert bilde av Israel som den virkelige aggresjonspart i regionen. Folk er blitt så vant med denne løgnen at de ikke lenger reagerer og mange aksepterer løgnen som sannhet. Som det har vært sagt: Dersom man gjentar en løgn mange nok ganger, vil det etter hvert bli oppfattet som sannhet. Men de som er venner av Israel vårt land, lar seg ikke vippe av pinnen. De fortsetter sin støtte til Israel og legger daglig landet og folket frem for Gud i bønn. David beseiret Goliat Førsjulsdagen i Zion, Bryne. Nederst: Birger Håvik taler Foto: Jon Erling Henriksen Det er viktig å komme sammen til felles oppbyggelse for Israel slik at man kan få dypere innsikt og mer kunnskap om dette forunderlige folket som Gud utvalgte. Heldigvis er det ikke bare Israelstevnet i Seljord som hvert år kommer sammen. Mange andre grupperinger og Israel-foreninger samles også rundt omkring og til sammen blir det mange mennesker som trer frem i det åpne for å vise sin solidaritet med det eneste demokratiet i Midt-Østen. Vi vet at denne støtten fra de norske Israel-vennene betyr mye for Israel. Representanter fra den Israelske ambassaden i Oslo blir år etter år invitert til forskjellige sammenkomster. I sine hilsener i det offentlige rom, gir ambassadøren og andre uttrykk for sin takknemlighet. Forsamlingen sitter igjen med et inntrykk av at vi betyr noe iden store sammenhengen. Heldigvis finns det aviser, blader og magasiner som fremmer et annet syn på Israel enn det de profane avisene gjør. Blant andre står også Sjibboet frem med klar profil. Fortsett å støtte Israel på alle måter. TK

15 Eksodus fra Sovjet Unionen Av Tore Lie Du møter ekteparet Tova og Alex Barak hver gang du er inne og handler i den store butikken ved siden av Jesusbåten. Vi befinner oss ved nordlige del av Genesaretsjøen i kibbutz Ginosar. Tusenvis av turister av hele verden stanser her, enten for å se utstillingen av fiskebåten fra Jesu tid, eller handle i den velfylte butikken til ekteparet Barak. Men Alex Barak sin bakgrunn er svært dramatisk. Han er født i 1964, i daværende Sovjetunionen, nærere bestemt den sydvestlige delen av Ukraina mot den rumenske grense. Lengsel etter frihet Familien var jøder, og allerede 10 år før Alex ble født, hadde hans far bestemt seg for at de ikke hadde noen fremtid i dette landet. Ikke kunne de praktisere sin jødedom. Det var trakassering og forfølgelse. Han begynte det skjulte så å legge seg opp penger slik at han ved en mulighet for flukt eller utreise kunne kjøpe seg fri. Faren innviet flere av familien i sine planer, men møtte motstand da de var engstelige for at Tova Barak planene ville mislykkes og de konsekvensene det kunne medføre. Under tiden lærte han hvordan han kunne opparbeide seg de rette kontaktene samtidig som han fikk kjennskap til hvem som var korrupte og dermed mulig å kjøpe. Planen legges Sakte men sikkert fikk han tak i de nødvendige dokumenter slik at hele familien kunne være med på en eksodus som ville bringe dem ut av Sovjet og til Israel. Alex forteller: Det var min fars drøm at han skulle bringe en stor gruppe at jøder sammen ut av Sovjet og i frihet. Det var unge som gamle, og flere av de eldre kunne ikke gå selv men vi måtte enten bære eller støtte dem. Det var i alt 20 familier og hver familie besto av 3-4 personer. Så vi snakker om mellom 150 og 200 som skulle ut på en eller annen måte samtidig! Ved grensen Året 1972 følte Alex sin far at nå var han så godt som det var mulig forberedt til å gjøre noe som egentlig ville være umulig på i den tidens Sovjet, nemlig å bringe en storfamilie utav kommunismens jernteppe. Alex forsetter: Jeg husker at med de nødvendige dokumentene kom vi oss fra Ukraina til Tsjekkoslovakia. Vi greide å samle oss ved den siste grensestasjonen for jernbanen som kunne føre oss inn i Østerrike og dermed friheten. Men i det vi sto på stasjonen, kom en russisk offiser ut og innformerte oss at vi alle skulle bi stoppet og at vi ikke fikk lov til å gå inn i toget som sto der på perrongen. Så nære friheten var vi og allikevel så langt fra friheten syntes det. Alvorlige hindringer Dyp fortvilelse grep den store gruppen. Det verste var at toget var i ferd med å gi tegn på at den skulle begynne å bevege seg. Intervjuet Alex Barak 15 Alex: Da ba min far om han kunne få snakke med den ansvarlige offiser på tomannshånd. Samtidig sa han at vi måtte skynde oss å gå om bord på toget. Barak og offiseren gikk inn på et lite kontor og lukket døren. I den store frakken hadde Barak store lommer som var fylte med russiske rubler. Toget begynte å rulle ut av stasjonen. De siste av oss fikk kastet oss på. Plutselig kom min far løpende og fikk i siste sekund kastet seg på toget under fart. Over grensen til Østerrike Etter en kort togreise krysset de grensen til Østerrike. Siden ble de tatt hand om av jødiske hjelpeorganisasjoner som fikk de til Israel. Godt etablert i Israel Det er mange i Israel som har opplevd slike dramatiske omstendigheter for å komme ut av kommunismen klør! For en åtte år gammel gutt var det jo nesten uvirkelig det som hendte. Og tenk på at dette hadde min far planlagt i årevis, sier Alex. Men nå må jeg tilbake til butikken. Der kommer en gruppe med 5 fulle busser med japanere. Og slik er det nesten hver dag. Tekst og bilder: Tore Lie

16 16 Bibel og profeti Erstatningsteologien og konsekvensene av denne Av Torolf Karlsen Hva er erstatningsteologien? Enkelt sagt er erstatningsteologien læren som hevder at kirken har erstattet Israel fordi jødene forkastet Jesus. Det betyr at alle løfter gitt til Israel i GT har gått over til kirken som nå er det åndelige Israel. Denne læren fastholdes av en del kristne kirkesamfunn i dag og fører til mange alvorlige konsekvenser. Vi tror, med mange andre, at kirken ikke har tatt Israels plass, men at løftene fortsatt hører dem til og vil bli oppfylt for land og folk i Guds time. Forkastet Israel Jesus som Messias? Til dette spørsmål kan en både svare ja og nei. De som forkastet Jesus som Messias var den religiøse makteliten i den romerske provinsen Judea på den tiden, og denne forkastelsen kom offentlig til syne innfor landshøvdingen Pontius Pilatus da de valgte Barabbas fremfor Jesus: - Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas frigitt, men Jesus drept. (Matt 27:20) Like etter dette kom kravet om dødsdom: -Pilatus sier til dem: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? De sier alle: Korsfest ham! (Matt 27:22) Vi kan ikke si at yppersteprestene og de skriftlærde representerte hele folket. Kanskje ikke engang folket. Det høye råd hadde helt personlige og selviske motiver for å dømme Jesus til døden. Han representerte en trussel mot deres maktposisjon og en helt annen trosretning enn deres egen. Det var derfor av misunnelse Det Høye Råd hadde overgitt ham til den romerske myndigheten (Matt. 27:18) Tusener av messianske jøder Nå skal vi også være klar over at mange tusen jøder trodde på Jesus som Messias. Ikke alle var rede til åpent å bekjenne dette da de kunne bli utstøtt av synagogen. - Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men for fariseernes skyld bekjente de det ikke, for at de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. (Joh 12:42) Det Nye Testamentet forteller endog om jøder innenfor Det Høye Råd (Sanhedrin) som trodde på Jesus. Vi kan nevne Nikodemus og Josef fra Arimatea som tok Jesu legeme ned fra korset, stelte, svøpte det og la det i graven. Med denne gjerningen vitnet de om sin tro og solidaritet med Jesus fra Nasaret. Men den store innhøstningen av jøder kom da 3000 ble frelst og døpt på pinsedagen i Jerusalem. Vekkelsen som fulgte var formidabel og alle de 5000 og flere som ble frelst var alle jøder. -Men mange av dem som hadde hørt Ordet, kom til troen. Og tallet på mennene kom opp i omkring fem tusen. (Apg 4:4) Legg merke til at dette tallet bare representerte mennene. -Da de hørte det, priste de Gud. Så sa de til ham: Du ser, bror, at mange tusen blant jødene er kommet til troen, og alle er de nidkjære for loven. (Apg 21:20) Selv om deres tro på Jesus Messias ikke frigjorde jødene helt fra Moses og loven, var det likevel tydelig at tusener av jøder kom til tro på Jesus som Messias. Jesus oppfyller profetiene i GT Illustrasjon: Torolf Karlsen Den jødiske menigheten var så annerledes fra jødedommen at de opplevde forfølgelse fra de ortodokse. En av de som ledet forfølgelsen av de messianske jødene var fariseeren Saulus fra Tarsus. Han drog til de utenlandske byene for å fengsle Messias-troende jøder, noe som viser oss at det fantes frelste jøder, ikke bare i Jerusalem, men også i alle byene i det store romerske riket. Så påstanden om at jødene forkastet Kristus er nok helt annerledes enn tradisjonen har lært oss. Men selv om det skulle være sant at Israel forkastet Jesus som Messias, så forkastet ikke Gud sitt folk. Guds utvelgelse står fast Paulus bruker tre kapitler i Romerbrevet for å svare på disse vanskelige spørsmål om jødene og Jesus Messias. Han avslutter sin argumentasjon i kap. 11 med å si: -Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! Også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente. Eller vet dere ikke hva Skriften sier i avsnittet om Elia? hvordan han står fram for Gud og anklager Israel: (Rom 11:1-2) Eksemplet med profeten Elia er typisk. Han var dypt skuffet over Israel som han trodde hadde vendt Gud ryggen og gått over til Baal. Men Herrens svar til ham var en overraskelse og avslørte en