Til Stede: Arbeiderpartiet: Fra administrasjonen: Rådmann Inga Sørensen, og som sekretær imøtet kontorfaglært Lill-Iren Sjursen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til Stede: Arbeiderpartiet: Fra administrasjonen: Rådmann Inga Sørensen, og som sekretær imøtet kontorfaglært Lill-Iren Sjursen."

Transkript

1 Den22. oktober 2015 ble det avholdt møtei Måsøy kommunestyre, det konstituerende møte Møtet ble holdt på Havøysund Hotell - møterommet. Møtet var berammet med møteinnkalling, saksliste og sakspapirer den 14. oktober Dette var sendt til kommunestyrets faste og vararepresentanter, media og øvrige pr. e-post. Møtetble satt kl Det ble foretatt navneopprop. Til Stede: Senterpartiet: Høyre: Arbeiderpartiet: Repr. Gudleif Kristiansen Repr. Reidun Mortensen Repr. Bjørn Harald Olsen Repr. Äge Flaten Repr. Mette Olsen Repr. Amund Myrvold Repr. Kenneth Johnsen Repr. Tor-Bjarne Stabell Repr. Knut Asbjøm Arnestad Repr. Georg Mathisen Repr. Renee Andersen Repr. Arvid Mathisen Repr. Rune Mathisen Repr. Bemth Sjursen Repr. Elisabeth Jensen Kommunestyret var fulltallig med alle sine 15 representanter til stede Fra administrasjonen: Rådmann Inga Sørensen, og som sekretær imøtet kontorfaglært Lill-Iren Sjursen. Innkalling - godkjent Til saklisten - repr. Georg Mathisen (AP) fremmet ønske om en ny sak til behandling på dette møtet - ungdomsråd, mer aktiv. Ordfører orienterte, og sa at saken ikke ville bli behandlet fordi saken er hjemlet i ungdomsrådets vedtekter og reglement for Måsøy kommunestyre og formannskap. Møtet hevet kl

2 U MASøYKOMMUIIrE MØTEINN[KALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunesfyret (konstituerende møte) Havøysund Hotell - møterommet Tid: kl Representantene innkalles herved. Eventuelle forfall meldes snarest til formannskapskontoret Tlf I. Vararepresentantene skal bare møte etter særskilt innkalling. SAKLISTE Arkiv Saksnummer Journr t5tr44 KOMMUNESTYREVALGET 2OI5. GODKJENNING 033 tst38 15/583 VALG AV FORMANNSKAP OI /39 tsts9{ -. VALG AV ORDFøRER 2OI sl58s VALG AV VARAORI}FØRER OI sls86 VALG AV KONTROLLUTVALG 2OI5.2Aß 033 t5142 tst615 VALG AV OPPVEKSTKOMITE t5/43 1st6t6 VALG AV OMSORGSKOMITE OI lsl44 tst6t7 VALG AV TEKNISK KOMITE t5145 t5t506 VALG. REPRESENTANTER/VARAREPR. TIL VAST.FINNMARI( REGIONTING

3 033 r5146 VALG AV FYLKESMØTER tsls92 REPRE SENTANT/VARAREPR. TIL KS t5t6t4 VALG DISPENSASJONSUTVALG 2OI5. 2OI9 tst48 15t620 VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT/VARAREPR. I M.4,sØY MENIGHETSRÅD 2ots t5149 t5t62t VALG AV REPRESENTANT/VARAREPR. TIL REPRESENTANTSKAPET FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR KUSEK IKS t623 VALG AV REPRESENTANT/VARAREPR. TIL REPRESENTANTSKAPET FOR KOMMUNEREVISJON IKS 2OI l5l5t Ist494 r,ånnopprak, urnomnånnr HØTTEN BARNEHAcE VEST-FINNMARK MÅSØY KOMMUNE,9690 Havøysund, den 13. oktob er 2015 f jh I'þww-J tiansen

4 37/15 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING Rådmannens innstilling: Kommunesfyrevalget 2015 for Måsøy kommune godkjennes. Kommunestyrets vedtak: Kommunestyrevalget 2015 for Måsøy kommune godkjennes. 38/1 5 VALG AV FORMANNSKAP 2OI Innstilling: Valget ble holdt som forholdstallsvalg, med skriftlig votering. Det ble levert inn følgende listeforslag: SP/H v/ repr..{ge Flaten: l. Gudleif Kristiansen 2. Reidun Mortensen 3. Tor-Bjarne Stabell 4. Bjørn Harald Olsen 5.,Å,ge Flaten 6. Knut Arnestad 7. Mette Olsen 8. Kenneth Johnsen AP v/ repr. Arvid Mathisen: 1. Georg Mathisen 2. Renee Andersen 3. Rune Mathisen 4. Bernth Sjursen 5. Elisabeth Jensen Listene fikk følgende stemmetall: SP/H - 9 stemmer AP - 6 stemmer Fordeling: SP/H - 3 kandidater AP -2 kandidater

5 Vedtak: Stemmeopptelling for listenes kandidater ble foretatt og formannskapet for fikk følgende sammensetning: SP/H: Gudleif Kristiansen Reidun Mortensen Tor-Bjarne Stabell AP: Georg Mathisen Renee Andersen BjørnHarald Olsen Åge Flaten Knut Arnestad Mette Olsen Kenneth Johnsen Rune Mathisen Bernth Sjursen Elisabeth Jensen Kommunestvrets vedtak: Stemmeopptelling for listenes kandidater ble foretatt og formannskapet for fikk følgende sammensetning: SPIH: Gudleif Kristiansen Reidun Mortensen Tor-Bjarne Stabell AP: Georg Mathisen Renee Andersen Bjørn Harald Olsen A.ge Flaten Knut Arnestad Mette Olsen Kenneth Johnsen Rune Mathisen Bernth Sjursen Elisabeth Jensen 39/t5 VALG AV ORDFØRER Innstilline: SP/H v/ repr. Knut Arnestad fremmet følgende forsalg på ordfører Gudleif Kristiansen

6 AP v/ repr. Elisabeth Jensen fremmet følgende forslag på ordfører Georg Mathisen Skriftlig votering, med følgende stemmeantall: Gudleif Kristiansen - 8 stemmer Georg Mathisen - 6 stemmer Blank- I stemme Kommunestvrets vedtak: Som ordfører for valgperioden 20 I velges: Gudleif Kristiansen Valgt - 8 mot 6 stemmer og I blank 40/15 VALG AV VARAORDFØRER 2OI Innstilline: SP/H v/ repr. Kenneth Johnsen fremmet følgende forslag på varaordfører : Tor-Bjame Stabell AP v/ repr. Rune Mathisen fremmet følgende forsalg på varaordfører : Renee Andersen Skriftlig votering, med følgende stemmeantall Tor-Bjarne Stabell - 9 stemmer Renee Andersen - 6 stemmer Kommunestyrets vedtak: Som varaordfører for valgperioden velges Tor-Bjame Stabell Valgt-9mot6stemmer

7 4t/15 VALG AV KONTROLLUTVALG InnstillÍnq: Valget ble holdt som avtalevalg. Det ble fremmet fellesforslag v/ repr. Bernth Sjursen (AP) og Åge Flaten (SP/H): Som kontrollutvalg for valgperioden velges Arvid Mathisen Rolf Emil Jensen Mona Aune Tor Even Henriksen Inger Marie Strande Bodil Rabben Majala Leder: Arvid Mathisen Nestleder: Mona Aune Votering: Kommunestyrets vedtak: Som kontrollutvalg for valgperioden velges: Varørepresentqnter: Arvid Mathisen Rolf Emil Jensen Mona Aune Tor Even Henriksen Inger Marie Strande Bodil Rabben Majala Leder: Arvid Mathisen Nestleder: Mona Aune 42/15 VALG AV OPPVEKSTKOMITE Innstilline: Valget ble holdt som forholdstallsvalg, med skriftlig votering. Det ble levert inn følgende listeforslag: SP/H v/repr. Reidun Mortensen: l. Jan Harald Lyder 2. Mette Olsen 3. Amund Myrvold

8 4. Ane Terese Jacobsen 5. Anniken Johansen 6. Robert Larsen 7. Robin Jørgensen 8. Sigrid Mathisen Leder: Jan Harald Lyder Nestleder: Mette Olsen AP v/ repr. Renee Andersen: l. Hanne Mathisen 2. Bernth Sjursen 3. Kristin Kaspersen 4. John Aase 5. Julie Sommerseth 6. Georg Mathisen Listene fikk følende stemmetall: SP/H - 9 stemmer AP - 6 stemmer Fordeling: SP/H - 3 kandidater AP -2 kandidater Deretter ble det votert over forslaget på leder/nestleder: Leder: Jan Harald Lyder - Nestleder: Mette Olsen - Vedtak: Stemmeopptelling for listens kandidater ble foretatt og oppvekstkomite for fikk følgende sammensetning: SP/H: Jan Harald Lyder Mette Olsen Amund Myrvold AP: Hanne Mathisen Bemth Sjursen Ane Therese Jacobsen Anniken Johansen Robert Larsen Robin Jørgensen Sigrid Mathisen Kristin Kaspersen John Aase Julie Sommerseth Georg Mathisen Leder: Jan Harald Lyder - Nestleder: Mette Olsen -

9 Kommunestyrets yedtak: Stemmeopptelling for listens kandidater ble foretatt og oppvekstkomite for fikk følgende sammensetning: SP/H: Jan Harald Lyder Mette Olsen Amund Myrvold AP: Hanne Mathisen Bernth Sjursen Ane Therese Jacobsen Anniken Johansen Robert Larsen Robin Jørgensen Sigrid Mathisen Kristin Kaspersen John Aase Julie Sommerseth Georg Mathisen Leder: Jan Harald Lyder - Nestleder: Mette Olsen - 43/15 VALG OMSORGSKOMITE 2OI Innstilline: Valget ble holdt som forholdstallsvalg, med skriftlig votering. Det ble levert inn følgende listeforslag: SP/H v/ repr. Amund Myrvold: 1. Reidun Mortensen 2. BørgeJohansen 3. Åge Flaten 4. Thorbjørn Mathisen 5. Jørn Aatos Olsen 6. Kari Anne Røbergsen 7. Ragnhild O. Hedlund 8. Randi Johansen Leder: Reidun Mortensen Nestleder: Børge Johansen

10 AP v/ repr. Georg Mathisen: l. Jan Robert Nergård 2. Elisabeth Jensen 3. Ellen Gregersen 4. Rune Mathisen 5. Renee Andersen 6. Bjørnar Moe Listene fikk følgende stemmetall: SP/H - 9 stemmer AP - 6 stemmer Fordeling: SP/H - 3 kandidater AP -2 kandidater Deretter ble det votert over forslaget på leder/nestleder: Leder: Reidun Mortensen - Nestleder: Børge Johansen - Vedtak: Stemmeopptelling for listens kandidater ble foretatt og omsorgskomite for fikk følgende sammensetning: SP/H: Reidun Mortensen Børge Johansen Ä,ge Flaten AP: Jan Robert Nergård Elisabeth Jensen Thorbjørn Mathisen Jørn Aatos Olsen Kari Anne Røbergsen Ragnhild O. Hedlund Randi Johansen Ellen Gregersen Rune Mathisen Renee Andersen Bjørnar Moe Leder: Reidun Mortensen - Nestleder: Børge Johansen - Kommunestvrets vedtak: Stemmeopptelling for listens kandidater ble foretatt og omsorgskomite for fikk følgende sammensetning: SP/H: Reidun Mortensen Børge Johansen Åge Flaten Thorbjørn Mathisen Jørn Aatos Olsen Kari Anne Røbergsen Ragnhild O. Hedlund Randi Johansen

11 AP: Jan Robert Nergård Elisabeth Jensen Ellen Gregersen Rune Mathisen Renee Andersen Bjømar Moe Leder: Reidun Mortensen - Nestleder: Børge Johansen - 44/15 VALG TEKNISK KOMITE 2OI Innstillins: Valget ble holdt som forholdstallsvalg, med skriftlig votering. Det ble levert inn følgende listeforslag: SP/H v/ repr. Bjørn Harald Olsen: l. Bjørn Harald Olsen 2. Siss Heidi Hansen 3. Kenneth Johnsen 4. Ilone Kristiansen 5. Magne Simonsen 6. Espen Johansen 7. Kathrin Kristensen 8..A,ge Willy Amundsen Leder: Bjørn Harald Olsen Nestleder: Siss Heidi Hansen AP v/ repr. Arvid Mathisen: 1. Geir H. Leite 2. Helle Mathisen 3. Børre Stabell 4. Trine Nergård 5. Jan Hermann Lyder 6. Therese Mathisen Listene fikk følgende stemmetall SP/H - 9 stemmer AP - 6 stemmer

12 Fordeling: SP/H - 3 kandidater AP -2 kandidater Deretter ble det votert over forslaget på leder/nestleder: Leder: BjørnHarald Olsen - Nestleder: Siss Heidi Hansen - Vedtak: Stemmeopptelling for listens kandidater ble foretatt og teknisk komite for fikk følgende sammensetning: SP/H: Bjørn Harald Olsen Siss Heidi Hansen Kenneth Johnsen AP: Geir H. Leite Helle Mathisen Ilone Kristiansen Magne Simonsen Espen Johansen Kathrin Kristensen Åge Willy Amundsen Børre Stabell Trine Nergård Jan Hermann Lyder Therese Mathisen Leder: Bjørn Harald Olsen - Nestleder: Siss Heidi Hansen - Kommunestyrets vedtak: Stemmeopptelling for listens kandidater ble foretatt og teknisk komite for sammensetning: 2019 fikk følgende SP/H: Bjørn Harald Olsen Siss Heidi Hansen Kenneth Johnsen AP: Geir H. Leite Helle Mathisen Ilone Kristiansen Magne Simonsen Espen Johansen Kathrin Kristensen Åge Willy Amundsen Børre Stabell Trine Nergård Jan Hermann Lyder Therese Mathisen Leder: Bjørn Harald Olsen - Nestleder: Siss Heidi Hansen -

13 45/15 VALG - REPRESENTANTER/VARAREPR. TIL VEST-FINNMARK REGIONTING Innstillins: Det ble fremmet følgende felles forslag v/ repr. Mette Olsen (SP/H) og repr. Georg Mathisen (AP): Som representanter og, vararepresentanter til Vest Finnmark Regionting i tillegg til ordþrer for valgperioden velges: ReDresentanter: SP/H: Varaordfører Mette Olsen AP: Georg Mathisen Renee Andersen Knut Arnestad Reidun Mortensen Bjørn Harald Olsen Bemth Sjursen Elisabeth Jensen Kommunestyrets vedtak: Som representanter og vqrarepresentanter til Vest Finnmark Regionting i tillegg til ordfører for valgperioden l9velges: SP/H: Varaordfører Mette Olsen AP: Georg Mathisen Renee Andersen Knut Arnestad Reidun Mortensen Bjørn Harald Olsen Bernth Sjursen Elisabeth Jensen 46/15 VALG AV REPRESENTANT/VARAREPR. TIL KS FYLKESMØTER Innstilline: Repr. Kenneth Johnsen (SP/H) fremmet følgende forslag: Valg av representanlvararepr. til KS Fylkesmøter:

14 Representant: Gudleif Kristiansen Reidun Mortensen Tor-Bjarne Stabell Bjørn Harald Olsen Kommunestvrets vedtak: Valg av representant/vararepr. til KS Fylkesmøteri Representant: Gudleif Kristiansen Reidun Mortensen Tor-Bjarne Stabell Bjørn Harald Olsen 47/15 VALG DISPENSASJONSUTVALG OI9 Innstillins: Valget ble holdt som avtalevalg. Repr. Bjørn Harald Olsen fremmet følgende fellesforslag (SP/H/AP): Dispensasjonsutvalg : Bjørn Harald Olsen - leder Kenneth Johnsen - nestleder Ingerd Olsen Vararepresentanter Anniken Johansen Ray Pedersen Espen Johansen Kommunestvrets vedtak: Dispensasj onsutvalg : Bjørn Harald Olsen - leder Kenneth Johnsen - nestleder Ingerd Olsen Vararepresentanter Anniken Johansen Ray Pedersen Espen Johansen

15 4811s VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT/VARAREPR. I MÅSØY MENIGHETSRÅ,D 2OI5-2OI9 Innstilline: Valget ble holdt som forholdstallsvalg. Repr. Georg Mathisen fremmet følgende forslag på vegne av AP Valg av kommunensrepresentanlvararepr. til Måsøy menighetsråd: Elisabeth Jensen Repr. Tor-Bjarne Stabell fremmet følgende forslag på vegne av SP/H: Valg av kommunens representant/vararepr. i Måsøy Menighetsråd Representant: Knut Arnestad Vararepr.: Kenneth Johnsen Votering: Forslag fremmet av repr. Georg Mathisen (APf falt med 6 stemmer Forslag fremmet av repr. Tor-Bjame Stabell (SP/HF vedtatt med 9 stemmer Kommunestyrets vedtak: Valg av kommunens representanvvararepr. i Måsøy Menighetsråd : Representant: Knut Arnestad Vararepr.: Kenneth Johnsen Vedtatt mot 6 stemmer

16 49/15 VALG AV REPRESENTANT/VARAREPR. TIL REPRESENTANTSKAPET FOR KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET FOR VEFIK IKS Innstillins: Rådmannen instiller ikke i valgsaker Valget ble holdt som avtalevalg. Repr. Knut Arnestad fremmet følgende forslag på vegne av SP/H Valg av repr./vararepr. til representanskapet for KUSEK IKS Representant: Gudleif Kristiansen Vararepr. Reidun Mortensen Kommunestvrets vedtak: Valg av repr./vararepr. til representanskapet for KUSEK IKS : Representant: Gudleif Kristiansen Vararepr. Reidun Mortensen 50/1 5 VALG AV REPRESENTANT/VARAREPR. TIL REPRESENTANTSKAPET FOR VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS Innstilline: Valget ble holdt som avtalevalg. Det ble fremmet følgende fellesforslag ved repr. Knut Arnestad (SP/H) og repr. Arvid Mathisen (AP): Valg av representanlvararepr. til representantskapet for VEFIK IKS : Representant: Gudleif Kristiansen Vararepresentant: Tor-Bjame Stabell 2. vararepresentant: Georg Mathisen Kommunestyrets vedtak: Valg av representanlvararepr. til representantskapet for VEFIK IKS Representant: Gudleif Kristiansen Vararepresentant: Tor-Bjarne Stabell 2. vararepresentant: Georg Mathisen

17 5 l/15 LÅNEOPPTAK - UTEOMRÅDET HØTTEN BARNEHAGE Innstillins: Måsøy kommune skal renovere uteområdet til Høtten barnehage, prosjektet omfatter nytt gjerde/porter rundt barnehagen og justering av terreng pga. problemer med overflatevann. Prosjektets bruttoramme er kr I ,- kostnader og inntekter framkommer i tabell under. Saken har ikke vert til behandling tidligere, men den ligger i budsjettet for Vedlikehold-byggetj enester I Mva.som gir rett til komp. 32s 00 Sum kostnader l Mva komp.for merverdiavg Bruk av lån -l t Sum inntekter TOTAL SUM Måsøy kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr I ,- til full finansiering av prosjektet. Kommunestyrets vedtak: Måsøy kommune skal renovere uteområdet til Høtten barnehage, prosjektet omfatter nytt gierde/porter rundt barnehagen og justering av terreng pga. problemer med overflatevann. Prosjektets bruttoramme er kr I ,- kostrader og inntekter framkommer i tabell under. Saken har ikke vert til behandling tidligere, men den ligger i budsjettet for Vedl ikehold-byggetj enester I Mva.som gir rett til komp Sum kostnader I Mva komp.for merverdiavg Bruk av lån -t Sum inntekter TOTAL SUM Måsøy kommunestyre vedtar å ta opp lån på kr ,- til full finansiering av prosjektet.

18 4lYtWûtw TutTh Q *úrs rfl V vllyt wy /lil f-'/ w ) '%:ø '"nyu Ç*3 nn l'l 1Z æa?t'l f+

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 21. oktober 2011 ble det avholdt konstituerende møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 26. oktober 2007 ble det avholdt konstituerende møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPRTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPRTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPRTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 23. oktober 2003 ble det avholdt konstituerende møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt i møtelokalet i Havøysund hotell A/S. Møtet var berammet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 26. januar 2012 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 4.11.05 ble det avholdt kommunestyremøte på Havøysund hotell A/S møterommet. Møtet var berammet med sakliste den 31.10.05 og kommunestyrets representanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.10.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Rita Dreyer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret MØTE NR. 7/2015 HOVEDUTSKRIFT Konstituerende kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Fra kl.: 18:00 til kl.: 20:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Terje Wikstrøm, AP Randi

Detaljer

U MASøYKOMMUNE HOVEDUTSKRIFT

U MASøYKOMMUNE HOVEDUTSKRIFT U MASøYKOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg : Møtedato: Teknisk komite 24.rr.20L5 MøLe ble berammet med saksliste og sakspapirer pr e-post den L9.1-1.15. Det bte sendt tit Teknisk komites medlemmer og vara medlemmer.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 3. oktober 2008 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

U MASøYKOMMUNE. Utvalg : Til stede: Parti

U MASøYKOMMUNE. Utvalg : Til stede: Parti U MASøYKOMMUNE HO\/EDUTSKRIFT Utvalg : Møtedato: Omsorgskomiteen 17.03.20t6 Møte ble berammet med saksliste og sakspapirer pr e-post den 10.03.16. Det ble sendt til omsorgskomiteens medlemmer og vara medlemmer.

Detaljer

V IvIASøYKOMMUNE. Til stede: Forfall. Parti H. Orienteringssaker: Utvalg : bl-e sendt til oppvekstkomiteens meldlemmer og vara medl-emmer.

V IvIASøYKOMMUNE. Til stede: Forfall. Parti H. Orienteringssaker: Utvalg : bl-e sendt til oppvekstkomiteens meldlemmer og vara medl-emmer. V IvIASøYKOMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg : Møtedato: Oppvekstkomiteen 28.05.20L4 MøLe var berammet med saksl-iste og sakspapirer pr e-post. Det bl-e sendt til oppvekstkomiteens meldlemmer og vara medl-emmer.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 10.10.06 ble det avholdt kommunestyremøte på Havøysund hotell møterommet. Møtet var berammet med sakliste den 28.09.06 og kommunestyrets representanter

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.10.2011 Tid: 09:00 10:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 18. mars 2009 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Ragnar Olsen AP Randi Solli Pedersen

Detaljer

Ti]. stede: Parti. Forfa].]. DØtt for FO. Fra administrasjonen: Rådmann Lill Torbj ørgleirbakken, og som sekretær imøtet Lill-Iren Sjursen.

Ti]. stede: Parti. Forfa].]. DØtt for FO. Fra administrasjonen: Rådmann Lill Torbj ørgleirbakken, og som sekretær imøtet Lill-Iren Sjursen. Den25. april2017 ble det avholdtmøte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor. Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 20.04.17. Det var sendt pr. e-post

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.10.2011 Fra kl. 18:00 Til kl. 18.55 Fra saknr.: 54/11 Til saknr.: 60/11 Av utvalgets

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

Utval-g z. Til stede. Falt 3 mot 2 stemmer etter leder sin bruk av dobbel-stemme. Fra administrasjonen: Sektorl-eder for teknisk drift og

Utval-g z. Til stede. Falt 3 mot 2 stemmer etter leder sin bruk av dobbel-stemme. Fra administrasjonen: Sektorl-eder for teknisk drift og VMÅSøYKOMMrINE HO\ZEDUTSKRTFT Utval-g z Møtedato: Teknisk komite 21.06.20L1 Til stede Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem ParÈi SP H SP AP AP SP AP Navn Bjørn Harald Olsen

Detaljer

V MASøYKOrvIMUNE. Til stede: l{øtt for. Forfall. Parti. Saksl-iste Godkj ent. Fra administrasjonen: Rådmann Lil-I Torbj ørg Leirbakken.

V MASøYKOrvIMUNE. Til stede: l{øtt for. Forfall. Parti. Saksl-iste Godkj ent. Fra administrasjonen: Rådmann Lil-I Torbj ørg Leirbakken. V MASøYKOrvIMUNE HO\ EDUTSKRIFT Utvalg : Møtedato: Pl-anutvalget ra.02.2011 Til stede: Funksjon Leder Nestleder Varamedlem Varamedlem Parti H Navn Gudleif Kristiansen Tor-Bjarne Stabell Reidun Mortensen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT av møteprotokollen for Måsøy kommunestyre

HOVEDUTSKRIFT av møteprotokollen for Måsøy kommunestyre HOVEDUTSKRIFT av møteprotokollen for Måsøy kommunestyre Den 4. september 2003 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Alta. Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, Alta Onsdag 6. juni 2012 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Steinar Karlstrøm Forfall fra:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Karsten Schanche,, Beate Olsen,,, Elisabeth Bakke Rørslett,

Detaljer

Parti. TiI stede: Forfall l{øtt for. Fra administrasjonen: Funksjon. Møtet satt kl Møteinnkalling -

Parti. TiI stede: Forfall l{øtt for. Fra administrasjonen: Funksjon. Møtet satt kl Møteinnkalling - Den 5. april 2016 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor. Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 29.03.16 Det var sendt pr. e-post

Detaljer

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : Til stede: faste og vararepresentanter, media og øvrige pr. e-post. Møtet var samtidig kunngjort på kommunens hjemmesider.

V MASøYKOMMUNE. Utvalg : Til stede: faste og vararepresentanter, media og øvrige pr. e-post. Møtet var samtidig kunngjort på kommunens hjemmesider. V MASøYKOMMUNE HO\ EDUTSKRIFT Utvalg : Møtedato: Til stede: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Teknisk komite 20.09.2016 Part, i H AP AP Navn Bjørn Harald Olsen Siss Heidi

Detaljer

Kommunestyret vedtar følgende endringer i Permisjonsreglement for ansatte i Måsøy kommune:

Kommunestyret vedtar følgende endringer i Permisjonsreglement for ansatte i Måsøy kommune: HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 17.06.2011 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møterommet. Møtet var berammet med sakliste den

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830

Møteprotokoll. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Møteprotokoll Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 16:30 møtet hevet kl 1830 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.10.2015 Tid: Kl. 10.30 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE MØTE Kommunestyret Innkalte: Funksjon Vara Vara Vara Navn Lars Hustad Siv

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica Hotel, Hammerfest Torsdag 3. desember 2009 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Geir Ove Bakken Bjørn Odden AP FRP Forfall fra:

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 12.10.2015 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss ordfører AP

Detaljer

U MASøYKÛMMUNE. Til stede: I'føtt for. Forfall. Parti. saksliste og sakspapirer til teknisk komites faste var samtidig kunngjort På

U MASøYKÛMMUNE. Til stede: I'føtt for. Forfall. Parti. saksliste og sakspapirer til teknisk komites faste var samtidig kunngjort På U MASøYKÛMMUNE HOVEDUTSKRIFT Utval-g : Møtedato: Til stede: Funksjon Leder Nestleder Teknisk komite 08. 1r.2016 Parti H H Navn Bjørn Harald Olsen Siss Heidi Hansen Kenneth Johnsen Geir H. Leite Helle Mathisen

Detaljer

U H,lASøYKOlvlMuNE. Utvalg : Til stede: Parti

U H,lASøYKOlvlMuNE. Utvalg : Til stede: Parti U H,lASøYKOlvlMuNE HOVEDUTSKRIFT Utvalg : Møtedato: Til stede: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Varamedlem Varamedlem Teknisk komite 20.09.2016 Parti SP H SP AP AP SP SP Navn Bjørn Harald

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 18:50 Til stede: 35 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

V MÅSøYKOMMUNE. Utvalg : Til stede:leder. som sekretær

V MÅSøYKOMMUNE. Utvalg : Til stede:leder. som sekretær V MÅSøYKOMMUNE HOVEDUTSKRTFT Utvalg : Møtedato: Oppvekstkomiteen 26.02.20]-4 Møtet var berammet med saksliste og sakspapirer pr. e-post- Det ble sendt til oppvekstkomiteens medfemmer og varamedlemmer.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 27/11 sak 30/11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.10.2011 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche,

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat:

Saksprotokoll. VALG AV FORMANNSKAP - 7 representanter. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 58/11. Resultat: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.10.2011 Sak: 58/11 Resultat: Arkivsak: 11/2087 Tittel: KONSTITUERENDE KOMMUNESTYREMØTE Kommunestyret den 19.10.2011: Sittende ordfører Stig Sørra orienterte.

Detaljer

Parti. Forfa].l t'føtt for FO

Parti. Forfa].l t'føtt for FO Den 15. juni 2017 ble det avholdt møtei Måsøy kommunestyre Møtet ble holdt på Havøysund Hotell - møterommet. Møtet var berammet med møteinnkalling, saksliste og sakspapirer den 8. juni 2017. Dette var

Detaljer

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK

Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: Fra kl. kl Til kl MØTEBOK Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Vårbrudd Møtedato: 11.10.2011 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.30 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Ordfører Rolf Arne

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 09:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: Tid: 18:00 Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 15.10.2015 Tid: 18:00 Faste medlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.06.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Styrer, råd og utvalg for perioden

Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Styrer, råd og utvalg for perioden 2015-2019 Kim O. Rydningen Kvalsund Kommune 2015-2019 Innhold KOMMUNESTYRET 2015-2019... 1 FORMANNSKAPET 2015-2019... 2 UTVIKLINGSUTVALGET 2015-2019... 3 OMSORGS-

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Skaidi hotell Møtedato: 15.05.2008 Tid: Fra kl.: 16.00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.10.2015 Fra kl. 18:00 Til kl. 19:30 Fra saknr.: 52/15 Til saknr.: 59/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyremøte Møte nr. 4/2007 I henhold til Kommunelovens 17 innkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte tirsdag 09.10.07 kl. 18.00 på rådhuset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 12. mars 2010 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møtelokalet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret konstituerende møte Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19.00 20.15 Forfall: Willy Westhagen (Gran bygdeliste) Tine Øverlier (Ap) Varamedlemmer: Finn Olav Nordli (Gran bygdeliste)

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

Parti. Forfall FO. lføtt for. Fra administrasjonen: Funksjon. Navn Gudleif Kristiansen Tor-Bjarne Stabell Reidun Mortensen Bjørn Harald Olsen

Parti. Forfall FO. lføtt for. Fra administrasjonen: Funksjon. Navn Gudleif Kristiansen Tor-Bjarne Stabell Reidun Mortensen Bjørn Harald Olsen t i il.'.,..,,,1t,,',..,,. 1. l. '"j.,1', ", 1,,ìl,r,l ;i,.,ii.lt,,rl i.l,r;.i ;; i,l,, t'ì,t.r,1...,i,,,.j.,..i,,' Den 17. desember 2015 ble det avholdt møtei Måsøy kommunestyre. Møtet ble holdt på Havøysund

Detaljer

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret rådgiver Dagfinn Lunner Konstituerende møte i kommunestyret (innen utg. av oktober) Kommunelovens 17 - Sammenkalles av tjenestegjørende

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

Møteprotokoll MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL

Møteprotokoll MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL MEDL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.10.2015 Tidspunkt: 10:00-14.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi

Detaljer

Den 13. mai 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet.

Den 13. mai 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Den 13. mai 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Møtet var berammet med sakliste den 06.05.05 og kommunestyrets representanter ble innkalt

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Hotellet Møtedato: 14.11.2007 Tid: Kl. 09.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0060/07 07/00659 SAKSPROTOKOLL: VALG AV DIVERSE UTVALG

Detaljer

Parti. Forfall t{øtt for. Til stede: Fra administrasjonen: Møteinnkalling -

Parti. Forfall t{øtt for. Til stede: Fra administrasjonen: Møteinnkalling - Den 72. april 2016 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på rådhuset - Ordførerens kontor. Møtet var berammet med møteinnkalling og sakspapirer den 08.04.16. Det var sendt pr. e-post

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 9/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 01.11.2011 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen, Alta Rådhus Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196. Varamedlemmer møter

Detaljer

Den 4. april 2003 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet.

Den 4. april 2003 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Den 4. april 2003 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Møtet var berammet med sakliste den 25.03.03 og kommunestyrets representanter ble innkalt

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll

Kommunestyret. Møteprotokoll Birkenes kommune Kommunestyret Møteprotokoll 11.10.2011 101/11 Godkjenning av Kommunestyrevalget 2011 102/11 Godkjenning av gjennomføring av rådgivende folkeavstemning om evt overgang til Vest-Agder 103/11

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55

RISØR KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Bystyret Møtested: Rådhuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 18:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Henning Thygesen Leder (t.o.m. sak 62)

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2017 30. mai 2017 MØTEUTSKRIFT Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2017/18060-18 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Arvid Mathisen, leder Mona Aune, nestleder Bodil Rabben Majala, medlem Vefik IKS:

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00.

Møteprotokoll. Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00. Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid kommunestyre Møtested: Alhusen, Namdalseid Samfunnshus Dato: 15.10.2015 Tidspunkt: Fra 19:00 til 20:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Nina Edel Damås

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem FRP Anne-Lise Pettersen medlem FRP Espen Konrad Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.10.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Eivind N Borge ordfører FRP Wiggo Sørlien medlem

Detaljer

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00

Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sørum kommunestyre 08.09.2010 Side 1 av 8 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 08.09.2010 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 2/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.06.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2016 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 19.05.2016 Tid: Fra kl.: 16:00 til kl.: 17:40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje Wikstrøm, AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 26. april 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 14.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.10.2015 Fra kl: 09.00 Til kl: 09:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Arnt

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 19.10.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Thorvald Aspenes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 14. juni 2005 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell A/S møterommet. Møtet var berammet med sakliste

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Konstituerende kommunestyre. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 13:15

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Konstituerende kommunestyre. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 13:15 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Konstituerende kommunestyre Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: SAKSLISTE:

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 08.10.2015 Tid: 18:30 19:05 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Ellen Solbrække Lars-Kristian

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 1/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.02.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 10.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Harald Bredesen, SV Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret

Møteprotokoll. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 28.10.03 Tid: 10.00 Møteprotokoll Kommunestyret Medlemmer: Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen, Reiner Schaufler, Kjell Egil Johansen, Gunnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.09.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.04.2011 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 18.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Tor Arvid

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre

Møteprotokoll. Følgende varamedlem møtte: Navn Møtte for Representerer Jenny Fyhn Olsen Ole Josefsen Høyre Møteprotokoll Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 10:00 13:00. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Helge Jensen Leder Kystpartiet

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.09.2010 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 18:00 Til stede på møtet Forfall: Varamedlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Evy Leirbekk, Tryggve Daldorff,

Detaljer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer

SETTEVARAORDFØRER: Randi Solli Pedersen AP ble enstemmig valgt som settevaraordføer MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Miljøbygget Møtedato 20.02.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentanter Ordfører Ragnar Olsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.11.2007 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 25.03.2011 ble det avholdt møte i Måsøy kommunestyre. Møtet ble avholdt på Havøysund hotell - møterommet. Møtet var berammet med sakliste den

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY KOMMUNESTYRE Den 25.04.06 ble det avholdt kommunestyremøte på Havøysund hotell møterommet. Møtet var berammet med sakliste den 07.04.06 og kommunestyrets representanter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP

HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP HOVEDUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN FOR MÅSØY FORMANNSKAP Den 26.03.2008 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap. Møtet ble avholdt på rådhuset ordførerens kontor. Møtet var berammet med sakliste den 13.03.08

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 3/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.03.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF

Sørum kommunestyre Side 1 av 7. Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sørum kommunestyre 26.03.2008 Side 1 av 7 Møteprotokoll SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Utvalg: Møtested: Møtedato: Kommunestyret Sørum rådhus 26.03.2008 Møtetidspunkt: 19.00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 4/2015 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.05.2015 Tid: Fra kl.: 12:00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar

Detaljer

Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209

Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 MØTEPROTOKOLL s)cmng s Kommunestyret b3c) ettt_ Dato: 08.10.2015 kl. 17:00 18:55 Sted: Nes kommunehus, Kommunestyresal Arkivsak: 15/01209 Møtende medlemmer: Forfall: Andre: Møtesekretær: Tore Haraldset

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2008 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådmann Møtedato: 29.07.2008 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer